Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.’ Category

Αναστασημα μηνυματα & ψυχοφελεις σκεψεις – ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ, παιδαγωγικος τροπος αποπτυσεως της πλανης και επιστροφης στην Αληθεια

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 15th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου

———–

————-

 

Αναστασημα μηνυματα

και ψυχοφελεις σκεψεις, αξιες προσοχης, που τις αντιπαρερχομεθα

Τοῦ συνεργάτου μας Κ.Θ.

Μέσα στή χαρά τής ΄Αναστάσεως, υψώνοντας φωνήν μέ τρεμάμενα γηραλέα χείλη, καί συμπροσφθεγγόμενος καί συναναφωνών (όση μοι δύναμις) τόν διθυραμβικόν Παιάνα «Χριστός ΄Ανέστη», έρχομαι ταπεινά νά καταθέσω ωρισμένες ψυχοφελείς σκέψεις πού, άν καί είναι τόσο άξιες προσοχής, τίς αντιπαρερχόμεθα, δέν έτυχε κάποιος νά μάς κατηχήση γύρω ἀπ’ αυτές.
Πρώτον. Παρήλθεν μόλις χθές ή εορτή τής υπό τού Άποστόλου Θωμά ψηλαφήσεως τών στιγμάτων-ουλών τού αναστημένου σώματος τού Κυρίου, καί τής σωτηρίου αυτού (τού Θωμά) όμολογίας. Μέσα στά πολλά διδάγματα πού αντλούμε από αυτήν τήν εορτήν, εκτός τής διευκρινίσεως, ότι ό άγιος Απόστολος δέν ήτο «άπιστος» – ώς κακώς παρουσιάζεται υπό πολλών προχειρολογούντων – αλλά δύσπιστος, έχομεν καί πλείστα άλλα νά πληροφορηθώμεν. Κατεδέχθη ό Κύριος νά ψηλαφηθή, γιά νά αρθή πάσα έκ μέρους τού Θωμά αμφιβολία. Πρώτον συμπέρασμα: ΄Ανέχεται καί, τρόπον τινά, αναμένει κάποτε τήν έρευναν ό Κύριος. Γι’ αυτό αλλού επιπροσθέτει, «ψηλαφήσατε καί οίδετε-γνώτε, ότι αυτός εγώ ειμί». «Γεύσασθε καί οίδετε (καί ίδετε) ότι, εγώ (ό Κύριος) είμαι χρηστός (χρήσιμος, απαραίτητος)». Γιά νά επεκταθή καί προσείπη είτα, «χωρίς εμού ού δύνασθε ποιείν ουδέν»(Ίωάν. 15,5). Καί, από υπερβάλλουσα αγάπη, επεκτεινόμενος περαιτέρω λέγει, «κρούετε καί ανοιγήσεται υμίν, αιτείτε καί δοθήσεται, ζητείτε καί ευρήσετε» (Ματθ.7,7 : Λουκ.11,9-10) ΄Εξαιρέτως, «άρατε τόν ζυγόν μου έφ’ υμάς καί οίδετε ότι ό ζυγός μου χρηστός (μέ η) καί τό φορτίον μου ελαφρόν εστί»(Ματθ.11,30). Άρα, δέν αποκλείει τήν έρευνα, τήν επαφή, αλλά καί τήν συνοίκησιν μετά τού πιστού, εισερχόμενος καί εγκατοικών έν αυτώ ολόκληρος, διά τής Θείας μεταλήψεως τού «Άχράντου Σώματος καί τού Τιμίου αυτού Αίματος». Δέν «προστάζει» καί δέν εντέλλεται τήν έρευνα, μέ τόν ένεστώτα όριστικής πρός τούς Έβραίους στό (Ίωά.5,39), πού, μέ λίγη προσοχή διαπιστούμεν ότι δέν πρόκειται περί προστακτικής (:νά ερευνάτε), άλλά περί ενεστώτος χρόνου, οριστικής εγκλίσεως, πού ερμηνεύεται απλά καί ξεκάθαρα: «΄Εβραίοι, ερευνάτε=ψάχνετε νά βρήτε κάποιον, καί αυτός είμαι εγώ, άλλά δέν θέλετε νά έλθετε κοντά μου γιά νά μή ελεγχθούν τά έργα σας» κ.λ.π. /

«Πιστός ό λόγος (υπάρχων) καί πάσης αποδοχής άξιος πρός διδασκαλίαν, έλεγχον, ωφέλειαν κ.λ.π.» (Α΄Τιμ.1,15), δύναται καί επιτρέπεται καί επιβάλλεται νά γίνεται «αντικείμενον» ερεύνης καί μελέτης, γιά νά γίνουν πρόσκτημα ημών τά έξ αυτού απορρέοντα οφέλη. Όλίσθησις πρόχειρη, εκτροπή ανεξέλεγκτη, άτοπη καί μή διά μέσου τής Ιεράς ημών Παραδόσεως επισυμβαίνει περί τό θέμα αυτό, καί απορρίπτεται τό «πίστευε καί μή ερεύνα», χωρίς νά κατατρύχεται, εκδαπανάται, αδημονεί καί αντιπαλαίει ορθολογιστικώς είς τά υπό τού Κυρίου καί τού Αγίου Πνεύματος αποκεκαλυμμένα, ό μυούμενος είς τά περί τήν πίστην, ανατρέχων είς φιλοσοφικάς αναζητήσεις καί ερεύνας, τή στιγμή πού τυχόν αυτός είναι ακόμη νήπιος, «γάλακτος χρείαν έχων» καί «ού στεραιάς τροφής» (Εβρ.5,12), καθ’ ότι είς τάς υψηλάς αναζητήσεις της, ή «τών εφετών ακρότης,»(ΙεράΥμνολογία) ήτοι «τό Θείον, άπειρον καί ακατάληπτόν (εστι) καί τούτο μόνον αυτού καταληπτόν, ή απειρία καί ακαταληψία»! Ή τοποθέτησις αυτή τού Ιερού Δαμασκηνου (Ιωάννου), δέν είναι «ελαφρόν λογοπαίγνιον», αλλ΄απροσμέτρητον καί δυσανάβατον ύψος τή ανθρωπίνη λογική(δοτικές), ώς ήκουσεν ό Απόστολος Παύλος, αναβάς έως τρίτου ούρανού, «άρρητα ρήματα, ά ούκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι» (Β΄Κορ.12,4). Read more »

«Ερχεται η πεμπτη φαλαγγα στο εθνος μας, για να διαλυση την Ορθοδοξια μας. Ποια ειναι αυτη η πεμπτη φαλαγγα; (Ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης απαντα). 2. Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ή ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ 5ης Φαλαγγας; (Σεβασμιος συνεργατης μας περνα απο χοντρο κοσκινο τα εργα, τα λογια & την ζωη Βαρθολομαιου και καταληγει στο θλιβερο συμπερασματα, οτι ειναι ο Δουρειος ιππος ολων των αιρεσεων)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 10th, 2019 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

«Ερχεται η πεμπτη φαλαγγα στο εθνος μας

για να διαλυση την Ορθοδοξια μας. Ποια ειναι αυτη η πεμπτη φαλαγγα;

Ο αγωνιστής Ορθόδοξος ιεράρχης της Φλώρινας π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
πριν από 60 χρόνια, το 1959 είδε τον κίνδυνο και ενημέρωσε τον Ελληνικό λαό.

Παρανομη - συζευξη

«…Όπως στα χρόνια του χιτλερισμού, του φασισμού, μέσα στο έθνος μας υπήρχαν Έλληνες-πράκτορες του εχθρού, έτσι και τώρα μέσα στους κόλπους του έθνους μας δημιουργήθηκε η πέμπτη φάλαγγα.
Ποια είναι η πέμπτη φάλαγγα; Είναι οι φίλοι του πάπα. Είναι κάτι ψευτοθεολόγοι, είναι κάτι άνθρωποι – ο Θεός να φυλάξη από δαύτους. Έρχεται η πέμπτη φάλαγγα στο έθνος μας, για να διαλύση την Ορθοδοξία μας. Ποια είναι αυτή η πέμπτη φάλαγγα; Είναι τα παιδιά που πάνε στη Βιέννη, στη Ρώμη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια. Δεν αδειάζουν μόνο τα πορτοφόλια των γονέων τους, ούτε μόνο καταστρέφονται και διαφθείρονται, αλλά κινδυνεύουν ψυχικά. Και εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύουν, διότι η φτώχεια τους είναι μεγάλη. Το βλέπουν αυτό οι φραγκοπαπάδες και τα παίρνουν σε σπίτια καθολικά, τα παίρνουν στα οικοτροφεία τους.

Φτωχά παιδιά και δυστυχισμένα είναι. Τους δείχνουν αγάπη και τους δίδουν χρήματα, τα ντύνουν και τα περιποιούνται, για να τους πάρουν το διαμάντι, να τους πάρουν την Ορθοδοξία. Έχω πληροφορία, ότι πολλά παιδιά, φοιτηταί που σπουδάζουν στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στη Βενετία, στη Βιέννη, φεύγουν από την ορθόδοξον γραμμή. Και θα’ ρθουν εδώ και θα συνεργασθούν με τους ουνίτες και θα βάλουν δυναμίτη στα σπίτια τους. Θα βάλουν δυναμίτη, για να διαλύσουν την Ορθοδοξία μας. Η πέμπτη αυτή φάλαγγα είναι η πιο θλιβερά. Οι νέοι που την αποτελούν είναι οι νέοι Βησσαρίωνες…».
Ὁλόκληρη την ὁμιλία:
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=6363

9a150f5deb69

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ;

Ἐνδελεχώς ερευνήσας, κατέληξα είς ωρισμένα συμπεράσματα, τά όποία επιθυμώ νά μοιρασθώ μαζί μέ όλους τούς έν Χριστώ αδελφούς μου.

ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Β΄Τιμοθ.1,1-14)
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, που σπουδασε σε «φυτώρια Ουνιτών» & «Ίησουϊτών της Παπικής ΄Εκκλησίας στη Ρωμη

Τού Συνεργάτου μας Κ.Θ.

Ό Ταρσεύς Παύλος, απόστολος Χριστού Ιησού, διά θελήματος Θεού Πατρός, επαγγελόμενος, αυτήν ακριβώς τήν ζωήν «τήν έν Χριστώ Ιησού», γράφει καί αποστέλλει στό αγαπητό του παιδί Τιμόθεο, τήν Β΄ του επιστολήν, εσωκλείων καί μεταλαμπαδεύων στό μαθητή του ώς διδάσκαλος καί πατέρας, «χάριν, έλεος καί ειρήνην από τόν Θεό Πατέρα καί τόν Υιό του, Κύριον (πάντων) ΄Ιησούν Χριστόν».
Θυμάμαι τά δακρυσμένα σου μάτια, παιδί μου, όταν χωρίσαμε. Διακαώς επιποθώ νά σέ ξαναδώ, γιά νά χαρώ. Δέν ήσουν ποτέ υποκριτής. ΄Ησουν γεμάτος πίστη στό Θεό μας, πού πρωτοκατώκησε στή γιαγιά σου τή Λωϊδα καί στή μητέρα σου Ευνίκη ύστερα, καί κατόπιν αδιαμφισβήτητα καί ολοφάνερα σ΄ εσένα.
Ξέρεις, ότι αυτή τήν ώρα είμαι δέσμιος, καί σού γράφω αυτό τό γράμμα από τή φυλακή. Θέλω νά σοῦ αναθερμάνω τό χάρισμα πού σοῦ μετέδωσα μέ τά χέρια μου τήν ώρα τῆς χειροτονίας σου. Καί στούς δυό μας, δέν έθεσε ό Θεός πνεύμα φόβου καί δειλίας, αλλά (πνεύμα) «δυνάμεως καί αγάπης καί σωφρονισμού». Δυναμωμένοι μέ τήν ΄Ιερωσύνη μας, θά αγαπάμε καί θά σωφρονίζωμε τό λαό. Μή ντραπής γιά τό διαρκές μαρτύριο τῆς συνειδήσεως πρός χάριν τού Κυρίου (μας). Μή σέ προβληματίζει πού είμαι φυλακισμένος. Μή σοῦ φαίνεται περίεργο. Μαζί, άς υποφέρουμε τήν όποια δοκιμασία κηρύττοντας τό Ευαγγέλιο, στηριζόμενοι στό Θεό πού μᾶς έσωσε καί μᾶς κάλεσε νά διακονήσωμε σ’ αυτό τό έργο, όχι επειδή σέ κάποιες ενέργειές μας είχαμε διαφοροποιηθεί από τούς συνανθρώπους μας, αλλά γιατί, προτού γεννηθούμε, εἴμασταν μέσα στήν αϊδιο σκέψη Του (πού δέν έχει αρχή, τήν άναρχο), καί μᾶς είχε προωρισμένους νά διακονήσουμε στό έργο Του αυτό, όχι γιατί τό αξίζαμε, είμασταν, δήθεν, τό κάτι άλλο, αλλά χατηρικά καί προεκλέγοντάς μας μέ μιά δική Του κρίση καί απόφαση νά μάς αναθέση αυτό τό έργο. Καί, νάσου, ή χαριστική πρός ημάς πρόθεσίς Του αυτή, μετεπήδησε στίς υπάρξεις μας – μέσα σέ μιά ταυτόχρονη μετ’ Αυτού συμπόρευσή μας πλέον έν τή γή, άμα τή ενανθρωπήσει Του – δι’ ής (ενανθρωπήσεως) κατήργησε τόν θάνατον, κυριαρχήσας καί καταπατήσας αυτόν διά τού θανάτου Του καί τής αναστάσεώς Του, παρασχών είς ημάς τήν δύναμιν, διά τού κηρύγματος τού ευαγγελίου Του καί τών Μυστηρίων τής εκκλησίας Του, νά μεταβιβάζωμεν στούς αγρευομένους «στή σαγήνη» Του «φωτισμόν, ζωήν καί αφθαρσίαν». Read more »

Ο ΜΟΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 7th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

Ο ΜΟΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Τού Συνεργάτου μας Κ.Θ.
(Πρός πάντα αναζητούντα
αυτόν τόν Θ η σ α υ ρ ό ν)

Anastash K.

«Γιαννάκημ’, σάν τρυπουφράχτς μοιάζ’ ού Μάρκους ανάμισα στ’ άλλοι Ευαγγελιστές. Ίμένα, δέν ξέρου γιατί, μ’ αρέσ’ πουλύ. Τάχει μαζουμένα ούλα μαζί στού δέκα πέντι κιφάλιου, Στάυρωσ’ , ΄Ανάστασ’ , κι’ απου κουντά τήν ΄Ανάληψ.
Τσ’ έντικα. Ντρουπή τς! Καλά τσ’ έκανι. Τσ’ ωνείδησ’ π’ φάνκαν άπιστ’ κι σκληρόκαρδ. Αλλά, τούς σχώρεσε μειτά καί τσ’ απέστλε σ’ όλουν τούν κόσμο. Κι’ αϊ, γιά, τί τσ’ είπει! Μή σκιαχθήτε, ωρέ, νά κηρύξτη τού βαγέλιο σ’ ολινοί. Ίγώ θά πααίνω, μπρουστά ‘που σάς, κι μαζί σας. Τίπουτα δέ θά μπουρέσ’ νά σάς βλάψ….(Μαρκ.16,14-15).
΄Ετσι μίλαγε, μέ τέτοια χωριάτικη απλότητα καί ρουμελιώτικη προφορά, μά μέ βαθειά πίστη, ό παπούλης μου ό Παπα-Καραβάνας, ό Παπα-Γιάννης τών Κλεισορρευμάτων Μεσολογγίου, πού μέ τόν, γιά κάποιους σημερινούς υπερσώφρονας καί λογικούς(!), «τρελο-Αυγουστίνο»!!, ώσγωσαν όλα τά περί τήν γεννέτηρα τού Πατροκοσμά τού Αιτωλού χωριά, στηρίζοντας από κοινού, τούς βασανισμένους καί εγκαταλελειμμένους κατοίκους περί τήν Τριχωνίδα καί Λυσιμαχία. Τιμή καί προσκύνηση στόν εορτάζοντα Άγιο Μάρκο, μέσ’ στή χαρά τής Αναστάσεως, αλλά παράλληλα, τιμή καί σεβασμό άς αποδίδωμε αξιοχρέως καί ευγνωμόνως, σ’ αυτούς τούς αφανείς ήρωες τής ακραιφνούς, τής Πατροπαραδότου Πίστεως μας, πού μέ τόση λύσσα σήμερα βάλθηκαν κάποιοι, μάταια όμως, νά τήν ξεριζώσουν, γιατί μερικοί επίορκοι, γίνονται καθημερινά αίτιοι νά βλασφημήται. Καί είναι αλήθεια αυτό. Ἀλλ’ «ανένδεκτον τού μή ελθείν τά σκάνδαλα»!(Λουκ.17,1 Πιό πρόστυχο όμως είναι, τό νά κάνουμε μπαϊράκι τά σκάνδαλα, καί βρίσκοντας σ’ αυτά έρεισμα, νά τά χρησιμοποιούμε σάν ντοκουμέντα, όπλα καί αφορμές, νά κατεδαφίζουμε τούς πάντας καί τά πάντα, καθιστάμενοι ιεροεξεταστές καί σύγχρονοι Ροβεσπιέροι. Ναί μεν ούτως, ώς πρός τούτο.΄Αλλά μεγίστη ανησυχία καί προσοχή στήν διαφοροποίηση καί ειδοποιό διαφορά, ώς πρό τά κατωτέρω. Έπειδή μερικοί αποδεικνύονται «λύκοι πού χαίρονται στήν αναμπουμπούλα», χρειάζεται πάρα πάρα πολύ διάκριση καί πνευματικό ζύγισμα, νά ξεχωρίσης τούς υπερβάλλοντας ζηλωτάς, τούς υγιείς καί ορθοδόξως απαρεκκλίτως φρονούντας, από καιροσκόπους, τούς ιδιοτελείς σκοπούς εξυπηρετούντας μέ τά εφήμερα καί μακροπρόθεσμα «καμώματά» τους, μέσα σέ – από ετών – είς σκοτεινούς χώρους καί αίθουσες τεκτενομένους τά προσχεδιασμένα οικουμενιστικά, παγκοσμιοποιητικά, πανθρησκειακά προγράμματα καί κατορθώματά τους. Θέλετε; Νάσου καί τό πιό φρέσκο, τό έν πλήρει ελευθερία καί ασυδοσία παγκόσμιο ξεφρένιασμα, τό, από πού αλλού; τό εξ Αμερικής εξικνούμενο καί στά πέρατα τής υφηλίου εξαπλούμενο «σατανικό κίνημα». Έχει τώρα καί επίσημο ναό(!) τού σατανά, μέ άδεια τού IRS (Αμερικανική Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων… τρέχα γύρευε), μέ φοροαπαλλαγές, δυνατότητα εισχωρήσεως, παρεδρεύσεως καί ελέγχου τών πάντων, μέ ανεξέλεγκτη πρόσβαση απαιτητικά καί είς τά πλέον απόρρητα καί κρύφια κράτους, θρησκειών κ.ο.κ., γωνίες εφεξής καί παραπληρωματικαί!!! / Καί μή χειρότερα; Σέ τί. Ύπάρχει χειρότερο;
Εδώ, όμως, εγώ γελάω. Καί γελάω μέ βαθειά συναίσθηση καί πίστη. Γιατί; Γιατί … μέ συγχωρήτε γιά τήν λαϊκή-πεζή έκφραση, δέν εμπαίζω τά θεία. Γιατί «λογαριάζουν χωρίς τόν .. Ταβερνιάρη!» (Λαϊκή θυμοσοφία).
Σέ Αναστημένο Χριστό πιστεύω. Στό νικητή τού τελευταίου καί μεγαλύτερου εχθρού τού ανθρώπου, τό θάνατο. Τί είναι ό σατανάς καί διάβολος μπροστά σ΄ Αυτόν «πού ήρθε καί κατήργησε τά έργα τού διαβόλου»(Α΄Ιωαν.3,8), αυτού «τού νταή»! τού άρχοντος καί κοσμοκράτορος τού αιώνος τούτου, υπό τήν θεμελιώδη καί προδεδηλωμένην προϋπόθεσιν, ότι ό Χριστός «εξήλθε νικών καί ίνα νικήση»;(Αποκ.6,2) Τί μάς διαβεβαιοῖ στήν Β΄πρός Θεσσαλονικείς Κεφ.2.3-12; «…όν ό Κύριος αναλώσει τώ πνεύματι τού στόματος αυτού καί καταργήσει τή επιφανεία τής παρουσίας αυτού»! Είναι δυνατότερος, ό διάβολος ή ό Χριστός; «Κράτα τήν ψυχήν σου στόν άδη, καί μή απελπίζεσαι»(Γέρων Σιλουανός). Ναί, είναι επικίνδυνος. ΄Οχι όμως ανίκητος.

Read more »

ΟΛΑ… «ΔΡΟΜΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΚΕΝΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ» ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΟΣ; ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΙΣ ΛΥΚΟΦΙΛΙΑΣ!

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

ΟΛΑ… «ΔΡΟΜΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ
ΤΗΣ «ΚΕΝΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ» ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΟΣ;

Ο παπας Φρ. Λεσβο

ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΙΣ ΛΥΚΟΦΙΛΙΑΣ
ΓΙΑ «ΔΟΞΑ» ΚΑΙ «ΧΡΥΣΑΦΙ»,
ΓΙΑ «ΛΟΞΑ» ΚΙ’ Ο,ΤΙ «ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ»,
ΚΙ’ ΑΣ ΠΑΝΕ ΟΛΑ «ΣΤΡΑΦΤΙ»!!
—-

Τoῦ συνεργάτου μας Κ.Θ.

????? ??????.ai

«Ποία κοινωνία, λύκου πρός αμνόν»;
Πόσα περί τούτου λέγει ό Σολομών;
Άνάμεσα σέ λύκους, μάθε ότι ζής.
Του Χριστού τά λόγια μή τά λησμονείς.

Μή καί ξεθαρρέψης; Σ’ έφαγεν ευθύς!
Δέν θά εύρης χρόνο, ούτε νά σκεφθής.
Δέν σού λέγω λόγια πού δέν ευσταθούν.
Τό μπελά τους βρίσκουν όσοι δέν τ’ ακούν.

Λυσσασμένος τρέχει, κάποιονε νά βρή,
πού απερισκέπτως βγαίνει απ’ τό μαντρί.
Τήν αδηφαγία ποτέ του δέν κοραίνει
καί τό νέο θύμα πάντα περιμένει.
Μόλις σέ αρπάξη, σέ καταβροχθίζει.
Πρώτα, μέσ’ στή σάρκα τά νύχια του βυθίζει.

Μά … λυκοφιλίες τόσες γύρω-γύρω.
Καί πώς θές στό στρώμα, τό κορμί νά γύρω;
΄Ολες είς τό βάθος, βλέπουν τήν .. «αργύρω»!
Πάντα τό «χρυσάφι» έχουν στό μυαλό τους
καί γι’ αυτό, ανέτως προδίδουν τό Θεό τους. Read more »

«ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΕΛΤΣΟ ΝΑ ΜΥΡΙΣΟΥΝ» (Πασχαλια, 23 Άπριλιου 1804) – ΜΟΝΗ ΣΕΛΤΣΟΥ – ΤΟΠΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.


«ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΕΛΤΣΟ ΝΑ ΜΥΡΙΣΟΥΝ»

(Πασχαλιά, 23 Άπριλίου 1804)
—- . —-
ΜΟΝΗ ΣΕΛΤΣΟΥ – ΤΟΠΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΕΛΤΣΟΥ – ΛΕΝΩ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

(Του Συνεργάτου μας Κ.Θ.)

αγωνιστειτε εν

΄Η μάχη τών Σουλιωτών μέ τούς Τουρκαλβανούς στή Μονή Σέλτσου, τό 1804, αφάνισε τά μέλη τής οικογένειας Μπότσαρη, ή οποία λίγα χρόνια αργότερα, έχασε καί τό πιό ένδοξο μέλος της, τόν Μάρκο.

Στήν ανατολική άκρη τού νομού Άρτας, στήν περιοχή όπου ό ποταμός ΄Αχελώος (Άσπροπόταμος) χωρίζει τό νομό, από τούς νομούς Τρικάλων καί Καρδίτσας, υψώνεται ό ορεινός όγκος τής Φρούσιας. Στήν μία από τίς δύο κορυφές της πού ονομάζεται ράχη τού Φράξου, έχει κτιστεί ή ιστορική μονή τού Σέλτσου ή Παναγιά ή Σελτσιώτισσα, αφιερωμένη στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου. Τό πιό κοντινό χωριό τής περιοχής είναι οί Πηγές ΄Αρτας (Βρεστενίτσα), μοναδική δίοδος πρός τή μονή, σχεδόν απροσπέλαστη ακόμη καί σήμερα.
Τόν ιερό αυτό τόπο, επέτρεψεν ό Θεός, νά γίνη τό θυσιαστήριο τής ένδοξης γενιάς τών Μποτσαραίων, τό 1804, θυμάτων τής Τουρκαλβανικής θηριωδίας τών στρατευμάτων τού ΄Αλή-Πασά, αλλά καί αιώνια σελίδα δόξας καί ευτοθυσίας τού γένους τών ΄Ελλήνων.
Μετά τήν παράδοση τού Σουλίου στόν ΄Αλή-Πασά μέ τήν συνθήκη στίς 12 Δεκεμβρίου τού 1803, οί Σουλιώτες άρχισαν νά εγκαταλείπουν κατά τμήματα τό Σούλι. Ό Άλή-Πασάς παρασπονδώντας διέταξε νά κυκλωθούν τά μέρη απ’ όπου θά περνούσαν οί οικογένειες, νά τίς αιχμαλωτίσουν καί νά τίς μεταφέρουν στά Γιάννενα.
΄Η πρώτη ομάδα πού κατευθύνονταν πρός τήν Πάργα υπό τίς οδηγίες τού Φώτου Τζαβέλα καί τού Δήμου Δράκου, κάπου 2.000 άτομα, κατάφερε πολεμώντας σκληρά νά φθάση στόν προορισμό της. Read more »

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ (Α΄ Κορ.7,23) Βαρθολομαiε, παμε Μεσολογγι …

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 22nd, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

(Α΄ Κορ.7,23) (*)

Toῦ συνεργάτου μας Κ.Θ.

Βαρθολομαίε, πάμε Μεσολόγγι …

Βράδυ τού Σαββάτου, τής Άναστάσεως τού Δικαίου καί Τετραημέρου Λαζάρου, τής 10ης Άπριλίου 1826, τότε. ΄Ιδιο βράδυ, σήμερα, 2019.
Πέρασαν 193 χρόνια. ΄Ομως, ποιά καρδιά μπορεί νά μείνη αδάκρυτη απόψε; Ποιά μάτια δέν θέλουν νά δούν, έστω φευγαλέα, τήν ώρα τής ανίκητης πορείας τών Έλεύθερων Πολιορκημένων τού Μεσολογγίου πρός τήν αθανασία; Μόνον ενός! Τού βυσσοδομούντος κατα της Μητρός Εκκλησιας οικουμενιστού κληρικού, τού διατεινομένου ότι 400 χρόνια είμασταν μιά χαρά μέ τούς συμπατριώτες του τούρκους, καί πέντ’ έξ «ξεβράκωτοι(!)» μάς διέκοψαν τήν «φιλάδελφον καί ειρηνικήν συμβίωσιν(!)», καί μάς εισήγαγαν είς τάς περιπετείας τού 1821 καί επέκεινα. Τοσαύτη ηθελημένη τυφλότης, καιροσκοπία καί ανατροπή τής ιστορικής αληθείας, πρός στήριξιν τής, έν τή μανιακή αυτού σπουδαρχία, πρωτοκαθεδρίας του! Ποίω χρόνω;!… Υπομνήσεως αυτού «απέχεσθαι τής πρωτοκαθαδρίας»,… ίνα μή καί τής υπό τού ΄Ιούδα νοσήσεως προσβληθή. ΄Αλλά τί λέγω; Read more »

Εις την μνημην των γονιων σου σε ορκιζω, Πατριαρχα. Ο Κυρ-Χρηστος κι’ η Μεροπη, οταν επαιζες το τοπι σε καμαρωναν μικρουλη, κι’ ελεγαν εις τον Θεουλη: Ο Δημητρης, το παιδι μας, ναναι παντοτε μαζι μας! Τη δικη μας ναχη Πιστη και τον Πατριωτισμο! Αλλα, πως εσυ ο δολιος, να μη γινης τοοσο δο-λι-ος; Ποσο ταχεις ξεπερασει και τα εχεις συγκερασει; Τουρκος κι’ Ελληνας, πως εισαι; Μωαμεθ και Χριστος μαζι;…

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 20th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

Quo Vadis?..Domine Vartholomaie?

(Πού πηγαίνεις..Κύριε Βαρθολομαιε;)

Memento mortalem esse

(Θυμήσου θνητός είσαι!

Γραμμένο από τον συνεργάτη μας Κ.Θ.

xotzias-bartholomaiosΕξυπνάκια καί μπαμπέση, δέ θά μάς φορέσης φέσι.
Σύ, κόκκινο φέσι βάλε, καί τό μαύρο ράσο βγάλε.
Φόρεσε καί μιά «τιάρα», γιά νά μή σέ βρή τρομάρα
απ’ τό φίλο σου τόν Πάπα, πού στά κόλλησε στή μάπα!

΄Ηθελές τα κι’ έπαθές τα. Θά σού δώση καί τά ρέστα …
Σέ αναμένει στή γωνία. Πάψε νάχης αγωνία.
Σ’ όλα θά σέ κογιονάρει* καί θά τού κρατάς .. «φανάρι»!
Τούδωσες αλκή καί Ρώμη; Εσύ τρώγε πλέον βρώμη.

Πάπας είς τό Αρχηγείο; Εσύ έμπα .. στό Αρχείο!
Σίγησε ή Ανατολή! Από Δύση ή εντολή.
Μάς εφλόμωσες «αγάπη»!!!…
Φάτη τώρα μέ απάτη. Ξώμεινε πιά αμανάτι. Read more »

Ομιλiα εις την Ε΄ Κυριακη των Νηστειων – Οσιας Μαριας της Αιγυπτιας: «Κυριε, προτου χαθω τελειως σωσε με» (του Αγ. Ιουστινου Ποποβιτς, 1965) 2) ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Οι 348 αιρεσεις κ. βαρθολομαιε, ειναι του θηριου της Αποκαλυψεως & οχι εκκλησιες)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 15th, 2019 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

Ομιλία εις την Ε΄ Κυριακήν των Νηστειών (1965) – Οσίας Μαρίας της Αιγυπτία:

«Κυριε, προτου χαθω τελειως σωσε με» (του Αγ. Ιουστινου Ποποβιτς, 1965)

-8Εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Ιδού η πέμπτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Κυριακή [που σφραγίζει την εβδομάδα] των μεγάλων αγρυπνιών και των μεγάλων ασκήσεων, την εβδομάδα των μεγάλων θρήνων και αναστεναγμών, η Κυριακή της πιο μεγάλης μεταξύ των αγίων γυναικών Αγίας, της οσίας μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας….
Συνέχεια: https://fdathanasiou.wordpress.com/2019/04/13/%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%84-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E/

4219881

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

(«..τή εννόμω εκκλησία επιλυθήσεται»Πραξ.19,39)
(«τοίς πάσι..τά πάντα,ίνα..σώσω.Ίνα συγκοινωνός Χριστού γένωμαι»Α΄Κορ.9,20-22)
Αίρέσεις-Σχίσματα-΄Ομολογίες-Θρησκεύματα-Σατανολατρεία κλπ.
τά (εκτός Αυτής) υπολοιπόμενα 347 (!)
Βαρθολομαίε, όχι λερναία ύδρα!
—- . —-

ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΙΩΑΚΕΙΜ Δ΄)

Νικόλαος Κορυσουλούδης – Δημήτριος Αρχοντώνης

Τοῦ Συνεργάτου μας Κ.Θ.

Ή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης ιρύθη τό 1844. Πλάϊ από τόν Μ. Φώτιο προυπήρχε χτισμένη ή Ιερά Μονή τής Αγίας Τριάδος. Η Σχολή «έκλεισε» τό 1971. Καταβάλλονται εκατέρωθεν προσπάθειες γιά νά επαναλειτουργήση.
Έξ αυτής απεφοίτησε τό 1910 ό Αθηναγόρας. Επίσης έξ αυτής απεφοίτησε καί ό Βαρθολομαίος (1954-1961), ό κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντώνης τού Χρήστου, ό είς ΄Ιμβρον (ευρύτερα) γεννηθείς τό 1940, ός εγένετο Επίσκοπος τό 1973 καί Πατριάρχης τό 1991. Από τή Χάλκη ανεδείχθησας 15 (περίπου) Πατριάρχαι. Μετά τινας «παρεμβολάς καί απάρσεις»(Αριθ. 33,5-49), τό 1600 εγκατεστάθησαν είς τήν Ι.Μονή Αγίου Γεωργίου-Φαναρίου, όπου μέχρι σήμερον, μέ Πατριάρχην (τότε) τόν Ματθαίον τόν Β΄ .
Τήν Εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών πέριξ ίδρυσε ό Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας. Διάδοχός του, ό έκ τών εβδημήκοντα Αποστόλων, Στάχυς. Γνωστόν, ότι ιδρυτής τής Πόλεως είναι ό Ιουστινιανός ό Α΄ (5ος μ.Χ.αιών).
Υπ’ όψιν μιά λεπτομέρεια. Από τών αποφοιτησάντων έκ τής Σχολής τής Χάλκης, πρώτος αναρηθείς είς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον Κων/πόλεως τό 1884 μέχρι τό 1886 καί κάτι, (ούτε 2,5 χρόνια), ήτο ό έκ Χάλκης αποφοιτήσας τό 1860 Ιωακείμ ό Δ΄ , κατά κόσμον Νικόλαος Κρουσουλούδης τού Ιωάννου, έκ Καλλιμαθιάς Χίου, γεννηθείς εκείσε τήν 5.7.1837 καί αποβιώσας (έκ φιματιώσεως) τήν 15.2.1887, ταφείς είς τήν ιδιαιτέραν του γήν τής Καλλιμαθιάς-Χίου, τού μνημείου του φιλοτεχνηθέντος ύπό τού Κεφαλήνος Γλύπτου Γεωργίου Μπονάνου.
Ο ώς άνω Πατριάρχης Ιωακείμ ό Δ΄, ανιστορείται ώς β΄ εξάδελφος τού παπού τού είς Καλαμαριάν σήμερον εγκαταβιούντος Νικολάου Κρουσουλούδη, έκ Χάλκης καί αυτού προερχομένου, ευσεβούς Θεολόγου-Καθηγητού, συζύγου τής Εριτίμου Δημοδιδασκαλίσσης κ. Αργυρούς καί τών δύο τέκνων αυτών Χρήστου καί Σωτηρίου – Θεολόγων Καθηγητών επίσης, πολλαπλώς εκδαπανωμένων πάντων (οικογενειακώς), ώς σεβομένων τήν καταγωγήν των καί τιμώντων τήν μνήμην τού Σεβαστού Πρωθιεράρχου καί Πατριάρχου Κυρού Ιωακείμ τού Δ΄.
Είς αυτόν, τόν Ελλογιμώτατον κ. Νικόλαον Κρουσουλούδην, καί τόν Παναγιώτατον Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, αφιερώ τούς κατωτέρω στίχους.

Είς «περί πλήθουσαν αγοράν», τό Νίκο Κρουσουλούδη
μιά μέρα απαντάμωσα, .. γερμένο πιά λουλούδι! Read more »

Πατριαρχες μου, Μακαριωτατοι, Θεοφιλεστατοι, Πανοσιολογιωτατοι, Πανοσιωτατοι, Οσιωτατοι…, Αγιοι, «αγριοι και ημεροι»!! Πεταξτε το «θερμοσιφωνο» του οικουμενισμου & της παγκοσμιοποιησης!… Μια ψυχρολουσια θα αρκεση να σας σοκαρη, να δειτε και να ψιλαφησετε την γυμνοτητα σας, και να ομολογησετε τον Μονον Αγιον, Κύριον, Ιησουν Χριστον!

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 14th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

ΦΙΛΗ Η ΕΦΗΜΕΡΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΦΙΛΤΑΤΗ Η ΑΪΔΙΟΣ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΛΑΤΡΕΥΤΗ

ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Τοῦ συνεργάτου μας Κ.Θ.

PANURHSK.

Καθημερινά όλοι οί άνθρωποι ευρισκόμεθα ενώπιον τού προβλήματος της προκρίσεως. Τί άπ’ όλα, ή έκ των δύο θά προτιμήσωμεν; Ποίον εξ όλων η έκ των τριών ή τών δύο θά εκλέξωμεν; Πού θα εκτείνωμεν τήν χείρα, στό θερμό (νά κατακαούμε), ή στό ψυχρό (νά δροσιστούμε); «Τέθηκα ενώπιόν σου θερμόν καί ψυχρόν. Ού άν θέλης εκτενείς τήν χείρα σου»(Σοφ.Σειρ.15,16).

Ας κάνωμε μιά αναφορά καί αναγωγή στό βαθύτατο παρελθόν. Στήν απαρχή, τής Ενανθρωπίσεως τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ελπίζω ή .. περιήγησις νά αποδειχθή ευχάριστη, κατατοπιστική καί ανταμειφτική.
Σεβαστός Καθηγητής μου, πρό διλήμματος προκρίσεως προσώπου καί «αρχών» (αξιωμάτων τού βίου καί τού Πανεπιστημιακού του όρκου) απήντησε: «Φίλη ή Σεβασμιότης, Φιλτάτη ή Αλήθεια»!
Φιλέρευνος νούς καί ανήσυχον πνεύμα δέν υπνώττει! Τό «Αγρυπνείτε», ηχεί στά ώτα του πάντοτε, «καί προσεύχεσθε, ίνα μή εισέλθητε είς πειρασμόν»(Μαρκ.13,33). Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ = ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ! 2) ΤΩ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ (Μερος Β)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 10th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ=ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ = ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!

ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ ΝΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!

Του Μητροπολίτου Καλαβρύτων Αμβροσίου

______Το νέο φρούτο, που κυριαρχεί στην εποχή μας, τόσο στον εκκλησιαστικό, όσο και στον πολιτικό χώρο, είναι Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ!
_______Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ή αλλοιώς Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ ένα ρεύμα, που δραστηριοποείται στον εκκλησιαστικό χώρο και στοχεύει στην ενοποίηση των διαφόρων Θρησκειών ή θρησκευτικών Ομολογιών!
_________Αδελφάκι του είναι…………..
http://mkka.blogspot.com/2019/04/blog-post_10.html  

 090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΤΩ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ

(Μέρος Α) http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=72573#more-72573 (2α Συνέχεια)

Του συνεργάτου μας Κ.Θ.

Οικουμ.-παναιρεση9. Τί άν είη ταύτα Πατριάρχα μου; «Μόλυνσις πίστεως καί ευαγγελίου... οί: Μωάμεθ, Κομφούκιος, Βούδας, Πάπας κ.λ.π.; ή ού»; Παστρικά πράματα. «Ναί, ναί. Ού, ού», / ή … Η Ημετέρα Μετριότης! Η εμοί Ελαχιστότης! Η, δήθεν, «Μέση καί βασιλική οδός»! Η (εμέσιμος) χλιαρότης! Τά μεσοβέζικα, γλυκανάλατα, πολιτικάντικα, ιδιοτελή, καιροσκοπικά καί υστερόβουλα;!
10. Τα: «ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται ταίς τού βίου πραγματίαις, ίνα τώ στρατολογήσαντι αρέση»(Β’Τιμ.2,4). «Ούκ έξεστιν, ημάς, καταλήψαντας τόν λόγον (τήν κλάσιν τού άρτου καί τάς προσευχάς) διακονείν τραπέζαις»(Πραξ.6,2). «Τιμόθεε, σύ κακοπάθησον ώς καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού»(Β’Τιμ.2,3),… πάνε στήν άκρη έν έπιγνώσει; Πυλωτικά Προγράμματα στά Σχολεία πρός γνώσιν τού τί πιστεύεται υφ’ εκάστου θρησκεύματος, καί προσωπική επιλογή ποιό (θρήσκευμα) θά διαλέξη κάθε μαθητής; Αθόρυβη καί ύπουλη, έμμεση καί (μακροπρόθεσμα) προγραμματισμένη γενοκτονία;! Ποιός γενοκτονεί ένα λαό πού δέν αξίζει;! Γνωρίζεις τί κάνεις καί ποιών τά σχέδια εξυπηρετείς! Γνωρίζεις τήν ασύγκριτη, τήν ανεκτίμητη σέ πνευματικό περιεχόμενο βαρύτητα καί αξίαν τού Ελληνικού ΄Εθνους, τής Γλώσσης, τής Πίστεως, τών Αρχών καί τού προορισμού αυτού διά τήν σωτήριον πορείαν – μέσω αυτού – πάντων τών υπολοίπων εθνών. ΄Ο ίδιος ό Κύριος «ήρε τήν βασιλείαν αυτού» από τών «μή ποιούντων καρπόν», καί «δέδωκεν έθνει ποιούντι τούς καρπούς αυτού». Ισραήλ – Ελλάς (Εβραίοι-Ελληνες). Εί, «μακρύναντες από τού Θεού, απολλύμεθα», μή, σύ «Πατήρ, ώς άρχων πατήρ –Πατριάρχης), τήν χαριστικήν βολήν ρίπτεις τώ δυσμοίρω καί αγνώμονι (εάν εστι) ημετέρω έθνει!! Ανόσιος καί παράφρων πατήρ, δολοφονεί τέκνον!! / Μήπως … «τό παίζεις» Αβραάμ(!), θυσιάζων τόν Ισαάκ – (Ελληνισμό), εντολή τού Αλλάχ ή … τού Μωάμεθ; Λέω, μήπως; Read more »

KOΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ 2) ΤΩ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ – ΔΗΜΗΤΡΙΩ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 8th, 2019 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

KOΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ιστ

Χάνει ο Ποροσένκο στις εκλογές, στενεύει ο κλοιός για την νέα ουκρανική Εκκλησία-Ποιοι αμφισβητούν ευθέως τον Βαρθολομαίο: Δεν είναι πλέον Οικουμενικός.

Με τον Ποροσένκο να βρίσκεται δεύτερος και καταϊδρωμένος στην εκλογική αναμέτρηση στην Ουκρανία, το εγχείρημά του για την νέα εκκλησία, που υποτίθεται πως θα του παρείχε τα “ψηφουλάκια” που χρειαζόταν, δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως.
Οι τοπικές εκκλησίες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τους νέους “Επισκόπους”, ενώ πλέον δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν την κανονική Εκκλησία….
Διαβάστε τὴν συνέχεια ἐδῶ:
https://www.pentapostagma.gr/2019/04/%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%BF-

9a150f5deb69

ΤΩ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ 

ΔΗΜΗΤΡΙΩ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ

Τοῦ Συνεργάτου μας Κ.Θ.

ΟΣΑ ΠΑΡΕΚΛΗΘΗΝ ΥΠΟΜΝΗΣΑΙ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ, ΥΠΟ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ (ΑΠΟ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ) ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ «ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ ΚΑΙ ΨΗΛΟΚΑΜΠΑΝΙΣΤΑ»*

1.Άφες τούς «Μηρμηγκο-Λεοντισμούς» σου! Πλέον δέν περνάνε. Απεγυμνώθης ασυστόλως. «Κύριος μεθ’ ημών»! «Ού δύναται αντιστήναι πάν πνεύμα – καί τό δικό σου – τή σοφία τού Θεού».
2.«Πάσχων, ούκ ηπείλει(Α’Πετρ.2,23). Λοιδορούμενος, ούκ αντελοιδώρει(Α’Πετρ.2,23). Βλασφημούμενος παρεκάλει». Ανακόλουθε, αυτοκρίθητι. Αυτοελέγχθητι
3.«Ποία δόξα έστηκεν επί γής αμετάθετος»; Σχήματα εφήμερα, μάταια, φρούδα πάντα. «Σκιάς ασθενέστερα»!
4.Πολύ «τή στενή καί τεθλιμένη οδό» … τραβάς. Τί; Δέν τή διάλεξες; Στή φόρτωσαν; ΄Αχ! Τόν καϋμενούλη!! «Τραβάτε με κι’ άς κλαίω…»
5.«Πόρρω απέχεις τής οδού ήν εβάδισαν οί κεκμηκότες πόδες τών Αγίων». Αλήθεια… έχει ή τουρκιά αγίους … Παν-σούπερ Παν-αγιώωτατε;!
6.«Εγώ Χριστό, κι’ εσύ Αλλλλάχ! Κι’ όμως, όλος ό κόσμος, άχ! καί βάχ;! Γιατί; ΄Ο Ερντογκάν σου … απηλάχθ’ ;; Κι’ εσύ μαζί του; Γιόκ, Εφέντ Αγά! Μπιρ Αλλάχ, ρε σου λου λάχ!!! «Αλλαλούμ, στραγαλούμ, καί τσεπίγκο»! Εως πότε, τακιμάκια μου;!!
7.«Πρό, τού είς γήν επιστρέψαι, σπούδασον (σπεύσε) είς Θεόν, Τόν Μόνον Σωτήρα, Ιησούν Τόν Εσταυρωμένον α π ο σ τ ρ έ ψ α ι ! Από τήν (ηθελημένη-έν επιγνώσει) πλάνην σου, είς τήν Α λ ή θ ε ι α !! Read more »

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, ΓΥΡΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 3rd, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, ΓΥΡΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ

Του συνεργάτου μας Κ.Θ.

Άρχιερέα τής Υφηλίου Βαρθολομαίε

πατρ. αλοθρησκ

Μέ τό Έλεος καί τήν Χάρη τού Θεού, αλλά καί μέ τίς ευχές τής – επί τή εισόδω είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν – εγκυκλίου σου, καταξιώθηκα νά ενισχυθώ διά τής Προσκυνήσεως τού Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού, γιά τό υπόλοιπον τού υλικο-πνευματικού μου αγώνος. Καί, αμφοτέροις ημίν – καί πάσιν – «εγένετο τό έλεος αυτού εφ’ ημάς, πλήν, καθάπερ ηλπίσαμεν έπ’ αυτώ» είς έκαστος.
Λαβών – εμπλήσας τήν «δαχτυλίθρα» τής πνευματικής υπάρξεώς μου διά τού ελέους Του, καί ακροασάμενος τού Αποστολικού αναγνώσματος (Εβρ.4,14 έως 5,6), όπου σύ αυτός παραλληλίζεσαι πρός Τόν Μέγα Αρχιερέα Ιησούν, πλησιάζω καί, άν είσαι αρχιερεύς «δυνάμενος συμπαθήσαι ταίς ασθενείαις (μου), πεπειραμένος (δέ) κατά πάντα καί όμοιος μέ εμέ ευρίσκεσαι, σύν ταίς αμαρτίαις σου», Μόνου Τού Ιησού συναναστραφέντος πάντας ημάς «χωρίς αμαρτίας», / Αν καί υπέρ εμού κατεστάθης διά τά πρός Τόν Θεόν οφειλήματά (μου), δυνάμενος νά στέκης απέναντί μου ώς πρός «αγνοούντα, πλανώμενον» καί διαρκώς αμαρτάνοντα, αλλά μέ «μετριοπάθειαν», «επεί καί σύ περίκεισαι ασθένειαν», καί, τά: «Η Ημετέρα Μετριότης! .. Αναξιότης! Ταπεινότης! Ελαχιστότης! κ.λ.π., δέν είναι «μπλά-μπλά», αλλά λόγια πού βγαίνουν μέ συναίσθηση, αυτογνωσία, αυτοσυνειδησία καί αυτοέλεγχο. Καί «ούχ εαυτώ σύ έλαβες τήν τιμήν, αλλ΄ εκλήθης υπό Θεού…», καί ότι «δέν αυτεδοξάσθης»(αυτόθι στ.5). Καί ότι «έν ταίς ημέραις τής σαρκός σου (έν όσω ζής), πράγματι προσφέρεις μέ κραυγή καί δάκρυα δεήσεις καί ικεσίας πρός Τόν Μόνον δυνάμενον σώζειν σε έκ θανάτου (πνευματικού). Καί εισακουόμενος από τήν ευλάβειάν (σου)(!);, καίπερ Πατριάρχης, ταπεινούμενος(!) από τά λάθη, σφάλματα, αστοχίες, παρασύρσεις, συγχρωτισμούς, ομιλίες κακές (συναναστροφές) έκνομες, αντιευαγγελικές, αντικανονικές, αντι-Ιεροπαραδοσιακές πλάνες κ.λ.π., έμαθες(!;) τήν υπακοήν. Καί, «κάτω νεύων», παύεις νά είσαι υψαύχην, κομπορρήμων καί αλαζών. Ούτω, ναί. Θά ηλπίζομεν καί θά ηδύναντο νά είναι, όντως, Θεοπειθείς οί ευχές σου. Καί, διδάσκων καί ποδηγετών ημάς, θά εγίνεσω πως «αίτιος τής αιωνίου σωτηρίας μας»(πρβλ. Εβρ.1,10). Μήπως όμως, τώ όντι, «γέγονας – σύ, μή αισθόμενος έκ τών αποτελεσμάτων τών ενεργειών τής υψίστης διακονίας σου – νωθρός τή ακοή, νήπιος, γάλακτος χρείαν έχων καί ού στερεάς τροφής», ότι επαύσω έχειν τά αισθητήρια «γεγυμνασμένα πρός διάκρισιν καλού τε καί κακού»;(Εβρ.5,11-14) Κανονικού καί αντι-Κανονικού; Αληθείας καί Πλάνης; Ορθοδόξου καί Αιρετικού φρονήματος; «Ούκ ακούεις τί σού καταμαρτυρούσιν» Κύριλλος καί Πούτιν-Ρωσία, Δαμιανός Σιναίου, Κάλλιστος Γουέαρ-Αγγλία, Διονύσιος Μακρής, τοσούτος αριθμός Ελλογιμωτάτων Καθηγητών τών ανά τήν Υφήλιον Θεολογικών Σχολών; Τό σύμπαν βοά!! Τοσαύτη άμβλυνσις οράσεως καί βάρυνσις ακοής;! Read more »

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗN ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΙΛΟΔΟΞΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ & ΔΙΑΦΘΑΡΜΕΝΑ… 2) ΕΝΑΓΩΝΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΨΥΧΗΣ (Μερος Β´, Γ´, Δ´, Ε´, ΣT´ )

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 1st, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

 

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, ΦΙΛΟΔΟΞΑ & ΔΙΑΦΘΑΡΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΨΗΦΩ ΚΛΗΡΟΥ & ΛΑΟΥ:
satανας

  • «Γνωριζετε οτι ο κοσμος θα χαλαση απο τους κακους αρχιερεις και ιερεις»(π. Φωτιος Λαυριώτης Πάμφιλα Μυτιλήνης).
  • http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=72224
  • Ο Γέροντας αγωνιστής ιεράρχης π. Αυγουστίνος Καντιώτης λέει σε ομιλία του, στις 3.5.1964, γι’ αυτούς·
  • «Δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία μπήκε η μασονία… Για να γίνης δεσπότης σήμερα ἤ πρέπει να κάνης τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο· Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνης;».
    https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=42520
  • ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ ή ΣΙΩΠΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ! Ἐδῶ://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=22348

4219881

ΕΝΑΓΩΝΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΨΥΧΗΣ

(Μέρος Α´)

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=71812#more-71812

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ

ΕΝΑΓΩΝΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΨΥΧΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β’

«ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ ΣΟΙ»

Αφού «Πάσα γραφή (Παλαιά καί Καινή Διαθήκη) θεόπνευστος καί ωφέλιμος πρός διδασκαλίαν, πρός έλεγχον, πρός επανόρθωσιν, πρός παιδείαν τήν έν δικαιοσύνη, ίνα άρτιος ή ο τού θεού άνθρωπος, πρός πάν έργον αγαθόν εξηρτιμένος»(Β’ Τιμ.3,16-17),
Ποιός καί πότε θά σταθή απέναντι στήν «ανεκτίμητη» ψυχή μου, πρός τήν οποία «δέν υπάρχει αντάλλαγμα», έναντι κέρδους όλου τού κόσμου, νά μού πή καί νά μού καθορίση «ποιά ισχύουν καί ποιά απορρίπτονται» έκ τών ως άνω; Εως πότε πάς τις θά αιρετιάζη, εκλέγων και προτιμών αυθαιρέτως; Αφού «ἀγρυπνήτε υπέρ των ψυχών πάντων, ως (υμείς) λόγον αποδώσοντες», ημείς καθιστάμεθα ανεύθυνοι, ως έχοντες πλέον βεβαίαν τήν σωτηρίαν μας;(!) Εάν «Υμείς οί Πνευματικοί» είστε «Τυφλοί οδηγοί», οδηγούντες τυφλούς, η ετεροστηριζομένους αληθώρους, μονοφθάλμους, ή, έχοντας μέν υγιείς οφθαλμούς, πλήν όμως «στανικώς οδηγουμένους, ουχί «είς βόθυνον», εις απώλειαν «πεσούνται»;
Ασθενείς, αγιάτρευτοι καί αθεράπευτοι Ιατροί(!), πότε θά παραιτηθήτε, αισθόμενοι τήν λοιμικήν κατάστασίν σας; Ναί μέν, «ενώ ού πάντας χειροτονεί, διά πάντων ενεργεί (ο Θεός)», ως πρός τό ότι τά Ιερά Μυστήρια τελεσιουργούνται καί υπό των αναξίων Λειτουργών, καί οι πιστοί προσερχόμενοι μετέχουσιν απολαμβάνοντες τών ευεργετημάτων, αλλ’ ως πρός τήν «διδαχήν» καί «ιερουργίαν τού λόγου (τού θείου κηρύγματος)», υπάρχει μιά ειδοποιός διαφορά, η οποία απαιτεί μιά λεπτοτάτη διευκρίνιση. «Χωρίς Οδηγό, όλοι σώζονται». «Μέ κακό Οδηγό, όλοι απόλλυνται». Δηλαδή, στήν ιερουργία τού Κηρύγματος απαιτήται απολύτως καί απαρεκκλίτως Καλός Οδηγός (ορθοτομών τόν λόγον τής αληθείας τού Σωτήρος Χριστού). Κακός οδηγός αποκλείεται παντελώς! Καί στήν ερώτηση: Read more »

ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Η ΜΠΑΝΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΚΕΨΙΜΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, ΜΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ, ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, τα ετη 1949-1962. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: α) ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ β) ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ γ) ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ δ) 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ε) ΤΡΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ στ) ΟΛΗ ΔΟΞΑ, ΟΛΗ ΧΑΡΗ ζ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 27th, 2019 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤ. ιστΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Η ΜΠΑΝΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΕIΑ ΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΚΕΨΙΜΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ – ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, τα ετη 1949-1962

Εκπροσωπώντας το Εθνικό ὡδεῖο (Μανώλη Καλομοίρη), την Σχολή Ἀναβρύτων, την Κοργιαλένειο, το Χατζηκυριάκιον Ιδρυμα, το Πρότυπο Πειραματικὸ Γυμνάσιο-Λυκειο του Ζαννείου, ως και κατὰ την φοίτησιν εις την Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, στην Χώρα -Λότζα τοῦ Κονόμου. Ἡ μπάντα ἐπαιάνιζε τα παρακάτω ἐμβατήρια και συγκλονίζε τους Ελληνες.

ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ

Ποίησις:Γ.Δροσίνη
Μουσική:Ορ.Κοντογιάννη

Εσείς πού πρωτοσπείρατε της λευτεριάς τό σπόρο,
λαχταρισμένο δώρο στή σκλαβωμένη γή.
Εσείς κι’ όταν ωρίμασαν τά στάχυα καρποφόρα,
στου θερισμού την ώρα μας γίνατ’ οδηγοί.

Σάν ίσκιοι μεγαλόκορμοι κι’ απείραχτοι απ’τά χρόνια
φέρνετε μάς τ’ αγγόνια στό δρόμο τής τιμής.
Κι’ όπου πολέμου κράξιμο, κι’ όπου τής μάχης κρότοι,
εσείς περνάτε πρώτοι, κι’ ακολουθούμ’ εμείς.

Στή μνήμη Σας ανάφτουμε χρυσάλιβανιστήρια,
γιά Σάς τά νικητήρια τά χείλη μας υμνούν.
Καί πλέκοντας στά χέρια μας τής δόξης τά στεφάνια,
δική Σας περηφάνια στούς τάφους Σας κρεμούν!

ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Μέσα σέ βόλια κι’ οβίδων κρότους
έπεσαν νιάτα μέσ’ στόν ανθό τους.
Πάνε λεβέντηδες. Πάνε κορμιά,
π’ άγνωστα τάθαψαν στήν ερημιά Read more »

ΑΨΙΚΟΡΟΣ: ΑΣΕΒΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ & ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»!!! ΣΤΙΣ 20.3.2019. ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ, ΠΟΥ & ΝΕΚΡΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 23rd, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ., ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΑΣΕΒΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΙΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ & ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ», ΣΤΙΣ 20.3.2019!

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕ; Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΛΤΣΑΣ;

ΕΣΤΙΑ.

Ἀπόσπασμα δημοσιεύματος τῆς «ΕΣΤΙΑΣ» στις 20.3.2019:

«Όλα ξεκίνησαν από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Θεόκλητο. Έναν Ιεράρχη πράο στο πρόσωπο καμία σχέση με τον αψίκορο προκάτοχό του Αυγουστίνο Καντιώτη αλλά αποφασιστικό όσο δεν παίρνει…»

Στο ἐγκώμιο αὐτὀ τοῦ Θεοκλήτο θὰ προσθέσουμε και ἕνα δεύτερο τοῦ Σέλτσια. Τοῦ φιλοσκοπιανοῦ βουλευτή τοῦ Σύριζα ἀπὸ τὴ Φλώρινα. Που πριν 10 μῆνες ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁμιλητάς ποὺ χαιρέτισαν τὸν ἐπίσκοπο Θεόκλητο, στις ἐκδηλώσεις για τὰ 50χρονα τῆς ἱερατικῆς του διακονίας:

Σελτσας

   «Σεβασμιώτατε, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται σήμερα, ειναι μια εκδήλωση τιμης η προσφορά… Εγω θέλω να αναφερθῶ στην πρωτη συνάντηση μας, σαν νέος βουλευτής. Ηταν πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα συνάντηση με μητροπολίτη.
Δεν γνώριζα τι θα αντιμετωπίσω, σας λέω εἰλικρινά! Εἶδα ὅμως ἀπέναντί μου ἕναν ἄνθρωπο μὲ κατανόηση, σεβασμὸ πρὸς τον συνομιλητή του, ἕναν ἄνθρωπο ποὺ σεβάστηκε τὶς διαφορετικὲς ἀντιλήψεις. Κάναμε μια ἐνδιαφέρουσα συζήτηση καὶ ἀπὸ τότε ἡ ἐπικοινωνία μας εἶναι τυπικὴ μεν,  ἀλλὰ πάντα ἐγκάρδια και θετική. Αὐτὴ ἡ ποιότητα τοῦ χαρακτήρα σας σεβασμιώτατε εἶναι πολύ. Εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀποτυπώνεται καὶ στὸ πνευματικό σας ἔργο. Σᾶς εὔχομαι νὰ συνεχίσετε τὸ ἔργο σας με ταπεινότητα καὶ μὲ τὸ ἴδιο αλλτρουισμό, ὅπως κάνατε μέχρι σήμερα. Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι ἔχετε ἕναν φίλο που συνενοούμαστε στα πάντα τα κοινωνικά». Ἀκοῦστε τον καλύτερα, στην ἀρχή τοῦ παρακάτω βίντεο:

https://youtu.be/hBcf3hh7exY

Ποιός Ἕλληνας θὰ ἤθελε να τον ἐγκωμιάζει ἕνας τέτοιος βουλευτής;
Διαβάστε και το τέλος τοῦ ἄρθρου αὐτου
: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=37413, για να δῆτε ποιός άλλος τον ἐπαινεῖ!

ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΔΡΩΝ

https://youtu.be/PoV1IjW4OjE

ΑΨΙΚΟΑΡΟΣ ΠΟΙΟΣ; Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΠΟΥ ΦΥΛΑΓΕ ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ!
ΠΡΑΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ!!!
Ποιός σοῦ υπαγόρευσε τον χαρακτηρισμόν και την σύγκριση τῶν δύο ἀνδρῶν, ἀγαπητή «ΕΣΤΙΑ». Ὁ βουλευτὴς τοῦ Σύριζα Σέλτσας;

Ο ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

Του συνεργάτου μας Κ.Θ.

Γιά μιά φορά ακόμα. Πόσο ασταθείς αποδεικνύονται οι άνθρωποι; Πόσο αμνήμονες. Πόσο αγνώμονες. Πόσο αδιάφοροι. Πόσο εθελοτυφλούντες. Πόσο ασυνεπείς έναντι, καί τών αρχών των καί τού, αντικειμενικώς κρινομένου, συμφέροντός των ακόμη. Υλικού καί εφήμερου. Πνευματικού καί αιωνίου.
Μεταξύ φωτός καί σκότους, επιθυμούν τό ημίφως, τήν αιθαλομίχλη, τήν καταχνιά,
Μεταξύ θερμού καί κρύου, προτιμούν τό χλιαρό καί απόβλητον, τό εμέσιμον καί απ’ Αυτού τού Θεού.
Μεταξύ άρρενος καί θήλεος, εκλέγουν  τό… ερμαφρόδιτον.
Μεταξύ αληθείας καί ψεύδους, τά μασημένα λόγια τής υπεκφυγής.
Μεταξύ χρήσης καί κατάχρησης, τήν παράχρησιν (τά μεσοβέζικα πράγματα).
Μεταξύ αποδόσεως δικαίου καί αδικίας, … «κλείσε τήν πόρτα καί πάμε μέσα».
Μεταξύ ωσσανά καί ανέβα στον στό Σταυρό, «μή εισέλθωμεν, ίνα .. μή μιανθώμεν καί ίνα φάγωμεν τό Πάσχα»! Καί άν τούς στριμώξης; «Νίπτουν τάς χείρας», ως ό Πόντιος Πιλάτος!
Μέχρι χθές, θιασώτης τού π. Αυγουστίνου. Τί άλλαξε, κ. Μανώλη Κοττάκη, καί σήμερα απ’ τήν αντίπερα όχθη αντιμολείς καί αντιβάλλεις πρός αυτόν; Read more »