Αυγουστίνος Καντιώτης«ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΟΥΝ, ΑΛΛΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ»

«ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΟΥΝ, ΑΛΛΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ»

Κάρυστος 19-9-1951
Αγαπητέ μου Γιώργο,
Τι γίνεσθε; Ευρίσκομαι πάλιν εις Κάρυστον. Έχω αγώνας διαφόρους. Αλλά δια των ευχών σας ελπίζω να νικήσωμεν. Μετά 20ήμερον, περί τα τέλη Οκτωβρίου, θα ευρίσκομαι, εάν θέλη ο Θεός, εις Μακεδονίαν και θα τα είπωμεν προφορικώς. –«Σπίθα» θα εκδωθεί προσεχώς με άρθρα ακόμη περισσότερον καυστικά. Το κακόν έφθασε εις το κατακόρυφον.
-Φύλατε τα χρήματα, διότι θα βγάλωμε το βιβλίο. Χαρτί σπανίζει πολύ.
-Εις τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ πολλούς χαιρετισμούς. Η καρδιά μου είναι μετ’ αυτών. Ιδίως εις Αθανάσιον.
-Οι εχθροί μας θέλουν να με κρεμάσουν, αλλά ο Κύριος δεν το επιτρέπει. – Φύλαττε μερικά αντίτυπα «Εκ του Ανεσπέρου φωτός» και του τόμου του «Χριστιανού Στρατιώτου»…
Αγαπητούς μου Ευθύμιον (πατέρα), Στέργιον, Γεώργιον (Πλιάκην), Αργύριον, Κώστα Κούκην, Σουλτάναν και άπαντας φίλους και αδελφούς χαιρετώ εγκαρδίως.

ΕΥΧΕΣΘΕ.
Με αδελφικήν αγάπην
Αυγουστίνος

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 218-219, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.