Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΕΓΑΣ Ο ΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΜΕΓΑΣ Ο ΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Αθήναι τη 11/2/1952
Αγαπητέ μοι Γιώργο, χαίρετε εν Κυρίω.
Έλαβα τας επιστολάς σου. Δεν σας απαντώ, διότι εάν πάντοτε έχω φροντίδας και μερίμνας, αλλά τώρα εδώ εις την πρωτεύουσαν ανοίγεται ΜΕΓΑΣ ΑΓΩΝ. Ο Κύριος βοηθός. Πόσον αισθάνομεν την αδυναμίαν. Δι’ αυτό σε παρακαλώ θερμώς, να προσεύχεσθε δι εμέ. Να προσεύχεσαι προπαντώς συ, που περισσότερον από κάθε άλλον γνωρίζεις τον Αυγουστίνον. – Ειπέ και εις την πνευματκήν μητέρα Σουλτάνα, ίνα και εκείνη προσεύχεται. Ο Διάβολος θα νικηθεί με τας θερμάς όλων προσευχάς.
Η «Σύγχρονος Κίρκη», θα έχει σταλεί.
«Σπίθες»… τώρα θα χορτάσετε -3!-
Χαιρετισμούς εις όλους.
ΕΥΧΕΣΘΕ

Και να μου γράφετε τακτικά δι’ όλα

Με πολλήν αγάπην
Αυγουστίνος

##################################################################################

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 230-231, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.