Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ

Ο «Καντιωτης» δεν «διωχνει τον κοσμο», αλλα τον οδηγει στην Εκκλησια»

Την ώρα αυτή, που ο γηραιός επίσκοπος ευρίσκεται εις τον ωραίον αυτόν ναό, εν μέσω επισήμων και ανεπισήμων, εν μέσω ευσεβούς λαού, πιστεύσατέ με διατελώ υπό το κράτος βαθυτάτης συγκινήσεως. Η πτωχή μου γλώσσα δεν ημπορεί να εξωτερικεύσει τα αισθήματα, που έχω μέσα εις την καρδιά μου. Είναι η 17η φορά, που με αξιώνει ο Θεός να εορτάσω και να πανηγυρίσω με τον ευσεβή λαό την εορτή του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.
Αισθάνομαι την ανάγκη, δια μίαν ακόμη φορά, να ευχαριστήσω τον εν Τριάδι Θεό, διότι με ηλέησε να ευρίσκομαι εις την ακριτικήν αυτήν πόλιν. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδίας μου, δια τρεις λόγους:
1) Δια τον ναόν αυτόν.
Όλοι γνωρίζετε, αγαπητοί, ότι υπήρχε εις την θέσιν αυτήν ένας ναός, ο οποίος δεν ανταπεκρίνετο προς το μεγαλείον της πόλεως. Ο παλαιός ναός  του Αγίου Παντελεήμονος παρουσίαζε σημεία καταπτώσεως και ηναγκάσθημεν να τον γκρεμίσουμε και να κτίσουμε τον καινούργιο αυτόν ναόν εκ του μηδενός.
Και ενώ άλλοι ναοί κτίζονται σε μια δεκαετία και δεν τελειώνουν, εδώ ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος, χάριν στη συνδρομή του ευσεβούς λαού της πόλεως, αλλά και των απανταχού της Ελλάδος αναγνωστών του επισκόπου, εκτίσθη σε χρόνο ρεκόρ.

Δια τον ναόν αυτόν εδαπανήθησαν, άνω των 30 εκατομμυρίων δραχμών και χάριν εις την δραστηριότητα του π. Ιεροθέου, προϊσταμένου του ναού, των επιτρόπων και του ευσεβούς λαού έγινε στολίδι της πόλεως. Ο ναός αυτός είναι ένας από τους ωραιότερους ναούς της δυτικής Μακεδονίας, πόλος έλξεως πολλών, οι οποίοι έρχονται στην πόλη μας, δια να τον θαυμάσουν και να προσκυνήσουν. Κοντά στον ναόν αυτόν, στο ιστορικό ύψωμα 1020 λάμπει ο τίμιος Σταυρός, το «Ἐν τούτῳ νίκα».
2) Τον ευχαριστώ τον Κύριο δια τον ναό, τον οποίο με αξίωσε να κτίσουμε εδώ. Τον ευχαριστώ, ακόμη περισσότερο, για κάτι άλλο. Τον ευχαριστώ για τον λαό που εκκλησιάζεται.
Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε μια κατηγορία. Λένε μερικοί εχθροί, οι οποίοι αποφεύγουν και το όνομά μου να αναφέρουν και με αναφέρουν απλώς ως «Καντιώτη». «Ο Καντιώτης» λένε «διώχνει τον κόσμο από την Εκκλησία». Όχι, κύριοι. Είναι ώρα να απαντήσω και απαντώ και λέγω:
Ευρήκα εδώ τα εκκλησιάσματα της περιοχής μου 2%, διότι αυτό είναι το σύνηθες ποσοστό των εκκλησιαζομένων στην Ελλάδα. Δεν υπερβαίνουν το 2% σε όλη την Ελλάδα και ιδίως εις τας μεγάλας πόλεις. Εν τούτοις, το 2% δεν έμεινε εκεί. Κόποι και μόχθοι 17 ετών ολοκλήρων, κήρυγμα συνεχές και αδιάλειπτον, ριζοσπαστικόν, στηλιτευτικόν παντός ανθρώπου, όπου και να ευρίσκετο, είτε εις τα ανάκτορα είτε μέχρι τας καλύβας, πάσης κακίας και παρεκτροπής, με κριτήριο το Ευαγγέλιο.
Η κατήχησις των παιδιών, που αγκάλιαζε όλα τα παιδιά της περιφερείας μας και δίδασκε τα νάματα του Χριστού μας. Η εξομολόγησις, την οποία ασκούν πνευματικοί πατέρες αξιόσεβαστοι. Είκοσι και πλέον θεολόγοι πτυχιούχοι, οι οποίοι επίσκεπτονται τα χωριά και κηρύττουν αδιαλείπτως τον λόγον του Θεού. Η φιλανθρωπία, η οποία ασκείται εν μέσω των φιλανθρωπικών ταμείων, τα ευαγή ιδρύματα, τα οποία ιδρύθησαν, συντέλεσαν ώστε ν’ ανεβεί το ποσοστό των εκκλησιαζομένων και να γίνει 5, 10, 20%. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των εκκλησιαζομένων σ’όλη τη Μακεδονία. Μάλιστα.
Πού οφείλονται αυτά; Πού είναι οι κατήγοροι, οι οποίοι λέγουν ότι τάχα ο Καντιώτης διώχνει τον κόσμο από την Εκκλησία; Όχι, κύριοι, μαζέψαμε τον κόσμο στην Εκκλησία, όπως εις τας Αθήνας και εις τας άλλας πόλεις, που μας αξίωσε ο Θεός. Αλλά το 20% δεν με ικανοποιεί. Είμαι αχόρταγος, είμαι άπληστος. Θέλω μέσα εις τον ναόν να συγκεντρωθούν όλοι οι πιστοί Χριστιανοί, πλην αθέων και απίστων, που ανήκουν σε υλιστικάς θεωρίας, που συγκλονίζουν την ανθρωπότητα, οι οποίοι μετρούνται στα δάκτυλα της μιας χειρός και οι οποίοι τα μεγαλύτερα θαύματα να δούνε δεν μεταπείθονται.
Ο λαός μας, το μαρτυρώ εδώ, μένει πιστός και αφοσιωμένος εις τας ιεράς παραδόσεις του. Αλλά είπα· είμαι άπληστος και αχόρταγος. Θέλω όλα τα παιδιά να μαζευτούν εδώ στην μάνδρα της Εκκλησίας, διότι όντως μάνδρα είναι η αγία μας Εκκλησία. Και τώρα, σήμερα, που βλέπετε τους αρχιμανδρίτας με τα επικαλίμαυχα των, δεν είναι απλώς τύπος, σημαίνων ότι είναι οι προεξέχοντες ιερείς, οι οποίοι είναι αρχηγοί της μάνδρας, γι’ αυτό λέγονται αρχιμανδρίται. Και η μάνδρα είναι η Εκκλησία και το ετόνισα και το επαναλαμβάνω· όποιο πρόβατο φεύγει μακριά από το μανδρί το τρώει ο λύκος και Χριστιανός, που φεύγει από την Εκκλησία μας, θα φαγωθεί από τους λύκους όλων των χρωμάτων και αποχρώσεων των αιρέσεων, οι οποίοι μαζεύτηκαν εδώ στην Ελλάδα και νομίζουν ότι μπορούν να ξεριζώσουν από την καρδιά των Ελλήνων το βαθύτατον θρησκευτικόν συναίσθημα.
Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο, ότι επιθυμούμε τη συγκέντρωση όλων, διότι η Εκκλησία μας δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ψέμα. Όχι, όχι. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι πραγματικότης και όποιος τολμήσει να πειράξει την Εκκλησία θα συντριβεί, διότι «πρὸς κέντρα λακτίζει». Η Εκκλησία μας είναι η ασφάλεια του ατόμου, η Εκκλησία μας είναι λύτρωσις της ανθρωπίνης υπάρξεως. Η Εκκλησία μας είναι η σημαία του στρατού μας, η Εκκλησία μας είναι ιερά κιβωτός, μέσα εις την οποία διεσώθη ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλόν, ό,τι μέγα έχει το έθνος μας το μαρτυρικό. Ο εχθρός της Εκκλησίας είναι και εχθρός του έθνους, διότι εδώ στην πατρίδα μας, όπως είναι ενωμένο το νύχι με το δέρμα, έτσι είναι ενωμένος και ο λαός μας με την αγία του Εκκλησία.
Ευχαριστώ, λοιπόν, τον Θεόν. Τον ευχαριστώ, πρώτον, δια τον ναόν. Τον ευχαριστώ δια το εκλεκτόν εκκλησίασμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, εις πείσμα των δαιμόνων, των συκοφαντών και των διαβόλων της Ελλάδος, αυξήθηκε και έχουμε το ρεκόρ του εκκλησιάσματος εις όλη την Μακεδονίαν. Και τούτο έγινε εις χάριν του Θεού από εκείνους, οι οποίοι εργάσθηκαν εντατικώς.
3) Τον ευχαριστώ και ιδιαιτέρως, διότι απόψε εδώ υπάρχει η αυρα του Αγίου Όρους.
Εδώ είναι το Άγιον Όρος, το οποίον είναι το εγκαλώπισμα του ελληνικού έθνους μας. Είναι μαγνήτης, που ελκύει χιλιάδες ανθρώπων από τα πέρατα του κόσμου, δια να προσκυνήσουν εκεί το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος με τους αγίους πατέρας, το Άγιον Όρος με τας προσευχάς, το Άγιον Όρος με τους ασκητάς, που είναι εις κρύπτας των ορέων.
Είπα, το επαναλαμβάνω και το λέγω, εδώ είναι το αλεξικέραυνον της πατρίδος μας. Το πιστεύω ακραδάντως. Και όπως το αλεξικέραυνο απομακρύνει τους κεραυνούς, έτσι και το Άγίον Όρος με τας προσευχάς είναι το αλεξικέραυνο, που απομακρύνει τους κεραυνούς της οργής του Θεού εναντίον των ανθρώπων, οι οποίοι ζουν ως Σόδομα και Γόμορρα. Και θα είχε σβήσει το έθνος μας, αν δεν υπήρχε το Άγιον Όρος. Εγέννησε πατέρας, ομολογητάς, μάρτυρας, υψηλά αναστήματα, τα οποία θαυμάζει ολόκληρη η οικουμένη.
Χαίρω ιδιαιτέρως, διότι ευρίσκεται εντός του ναού μας εκλεκτός αντιπρόσωπος του Αγίου Όρους, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρρίου, ο οποίος μας έφερε τα τίμια λείψανα. Τα λείψανα, ναι τα λείψανα, του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ο οποίος μαρτύρησε στην Νικομήδεια κατά τον 3ο αιώνα. Εδώ είναι τα λείψανα του Αγίου. Σήμερα, τα λείψανα αγιάζουν τον λαόν της πόλεώς μας. Εδώ είναι και ο εκλεκτός ηγούμενος της Μονής, τον οποίον παρακαλώ να με διαδεχθεί στο βήμα και να απευθύνει προσλαλιάν προς τον λαόν της πόλεως.

Ήρθαμε, για να ανταποδώσουμε την επίσκεψη του ιεράρχου σας στην Μονήν μας τον περασμένο Νοέμβριο, στη γιορτή των Αρχαγγέλων. Ήρθαμε, να τον ευχαριστήσουμε για την ευλογία, που μας χάρισε τότε… Ήρθαμε, να παρακαλέσουμε τον Άγίο Παντελεήμονα να κρατύνει τον γηραιό επίσκοπο, για να έχουμε εμείς, οι νεότεροι, ελπίδα, μάλλον παρηγοριά, γιατί στα δύσκολα χρόνια που περνάμε, έχουμε ανάγκη από αρχαίους μαθητάς, από αρχαίους διδασκάλους και ο γέροντας Αυγουστίνος μαθήτευσε χρόνια στα πόδια του Χριστού μας. Μας είπε πολλά, μας στήριξε από τα φοιτητικά μας χρόνια και ακόμα μας λέει πολλά. Τον θέλουμε. Ο Άγιος Θεός να τον κρατύνει και για σας και για μας, που είμαστε στο Άγιον Όρος.

Φλώρινα 26 -7 -1984

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.