Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΝΥΜΑΤΑ

date Ιούλ 1st, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

http://www.tideon.org

  • ΠΡΟΤΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ. ΠΡΟΤΟΥ Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!
  • ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.
  • ΣΤΕΙΛΤΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
  • ΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

Επιλέγουμε τώρα τον παρακάτω σύνδεσμο και εκτυπώνουμε:

ΕΔΩ Φυλλάδιο

30daf441abc8

                    Σεβ. Πειραιώς: »Κατάργηση της Κυριακής κατ΄εντολή του Εβραϊκού λόμπυ»                      http://agonasax.blogspot.gr/2013/07/blog-post_6289.html

 ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΛΙΑΠΗ.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ  ΑΝΔΡΕΙΑ ΦΩΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ !!!

Ο ΣΕΒΑΣ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

 Δηλώνει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους παύουν νά ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί θά τούς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε παρουσία τους, ὡς ἀκοινώνητοι πλέον, σέ ὁποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.

30daf441abc8

ν Πειραιε τ 12ουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ

Τελικά πουργός νάπτυξης κ. Κ. Χατζηγάκης τό τόλμησε. γινε ρόστρατος πού στό ρθόδοξο Γένος τν λλήνων κατέθεσε νομοθέτημα γιά τήν ποϊεροποίηση τς μέρας το Κυρίου, τήν ποία καθόρισε στίς 7 Μαρτίου το 321 γιος σαπόστολος καί Θεόστεπτος Ατοκράτωρ Κωνσταντνος μέγας. λλά σύγχρονος ατός ρόστρατος δέν εναι μόνος του, οτε νεργεπό δί πρωτοβουλία. χει τήν συναίνεση το Πρωθυπουργο τς Χώρας καί τοντιπροέδρου τς Κυβέρνησης καί δημιουργε ελόγους συνειρμούς ταυτόχρονη ναγγελία τς προσκλήσεως το κ. Πρωθυπουργοπό τόν Πρόεδρο τν ΗΠΑ κ. Μπάρακ μπάμα στίς 8 Αγούστου .. γιά τήν ποία γωνίζετο πί μνες μέ μεσίτες τούς προύχοντες τοβραϊκο λόμπυ τν ΗΠΑ, πως δημοσιοποιήθηκε στόν Τύπο. Τελικά πρόσκλησις ρθε καί τό ντίτιμο πληρώνεται καί εναι ποϊεροποίηση καί κατάργηση τς Κυριακς ργίας γιά νά πιτευχθ διπλός στόχος φ’ νός πόμείωση τς ρθόδοξης ατοσυνειδησίας τν λλήνων καί φ’ τέρου νά σαρώσουν λα τά μικρομάγαζα καί τούς μικρομεσαίους πιχειρηματίες οβραϊκν συμφερόντων μεγάλες πολυεθνικές λυσίδες πού σέ λίγο καιρό θά δρέψουν τούς καρπούς το νομοθετήματος το κ. Χατζηγάκη καί τς συντροφίας του. ντολοδόχοι λοιπόν ονωτέρω κ.κ., πως προκύπτει πό τίς νέργειές τους πού βάλθηκαν μέ τό στανιό νά «σώσουν» δθεν τούς μικρομεσαίους μπόρους νκείνοι μέ διάψευστα στοιχεα στήν διαπασών ρύονται τι θά καταστραφον καί πού θά ποδειχθε σέ κάποια χρόνια πως ποδείχθηκε θλια νέργεια το Κώστα Σημήτη γιά τήν διαγραφή το θρησκεύματος πό τίς ταυτότητες τν λλήνων τι ταν ντολή τοβραϊκο λόμπυ, μέ τήν πρόσφατη διάψευστη μαρτυρία τς κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου.

ορτασμός μις μέρας ναπαύσεως τς βδομάδος πως παιτενθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τς Παλαις Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), τσι τό Σάββατο διά το Νόμου τς ΠΔ εσλθε ς «μέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεα, δηλ. ποχή πό τίς ργασίες καί διαίτερη λατρεία το Θεο. Τή θέση το Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε Κυριακή (ποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη μέρα τς βδομάδος κατά τήν ποία νεστήθη Κύριος κ το Τάφου, δημιούργησε τό ναστάσιμο φς καί πέστειλε τό Πανάγιο Πνεμα νά πιφοιτήση στούς ποστόλους. Κυριακή σάν κατ’ ξοχήν «μέρα το Κυρίου» πενθυμίζει τόν ρχόμενο Χριστό σάν νατέλλοντα λιο, ποος θά λθ νά ποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν φόρητη ποκρισία. νάσταση το Κυρίου λέγει . Αγουστνος πόσχεται σέ λους μας τήν αώνια μέρα καί τς δικς μας ναστάσεως (Serm 15 de verb apost). Κυριακή εναι ρχαιοτάτη ορτή το Χριστιανισμο, ποία ποκαλεται στό Εαγγέλιο, ς «μία τν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ ποκάλυψη τοωάννου νομάζεται Κυριακή μέρα (ποκαλ. α΄10).

Ο μαρτυρίες γιά τόν ορτασμό τς Κυριακς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν πιστολή Βαρνάβα νομάζεται «8η μέρα», δέ γιος γνάτιος ντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τς κκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζντες ν καί ζωή μν νέτειλε δι΄ Ατο» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα το 2ου α. γιος ουστνος φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν πολογία του πρός τόν Ρωμαο Ατοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τολίου μέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιν γιά τήν Κυριακή τόν ρο «λίου μέρα», ποος παρέμεινε σέ ρισμένες Ερωπαϊκές γλσσες πως στήν γγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ. Μετά τήν ερήνη το Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρτο νόμο του στίς 7/3/321 πως ναφέρθηκε δη ς μέρα ναπαύσεως, γαλλιάσεως, θείας λατρείας καί γαθοεργίας ργία τς Κυριακς, «σεβαστή μέρα τολίου» πως τήν ποκαλοσε, δέ ν Λαοδικεί Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ρισε «ο δε χριστιανούς ουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμντες σχολάζειν ς χριστιανοί». Τό νόμο το Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» πεκύρωσε καί διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.Ὅλη ατή τόσο ερά πόθεση, κατά τόν κσυγχρονιστή πουργό κ. Χατζηδάκη «κρατ τήν χώρα στό παρελθόν» πως εχε δηλώσει καί ρχεται κ. Χατζηδάκης γιά νά τήν εσαγάγη στό μέλλον (!!!), πενθυμίζων δυστυχς δι’ ατόν μέ τίς νέργειες καί τά λόγια του ναποδράστως τό μαρτυρικό τέλος δι’ παγχονισμο το διδάχου το Γένους γίου Κοσμ το Ατωλο (1714-1779) ποος περασπιζόμενος πέραν τν λλων τήν ργία τς Κυριακς μισήθη θανασίμως πό τν τότε βραίων τν ωαννίνων. γραψε πρός τόν δελφό του Χρύσανθο τό ποκαλυπτικό: «χιλιάδες βραοι θέλουν τόν θάνατό μου καί νας χι» καί ταν τραγική λήθεια γιατί χρηματίσαντες μέ κανά ργύρια τόν Τουρκαλβανό Κούρτ Πασ το Βερατίου πέτυχαν τό μαρτυρικό τέλος το μεγάλου θνεγέρτου καί σαποστόλου ποος τελειώθη «κρεμασθείς κ δένδρου» τήν 24/8/1779. Ατοί ο συνειρμοί προκαλονται κ τν θέσεων το κ. πουργο καί βέβαια οσχυρισμοί του καταρρίπτονται κ το γεγονότος τι γορά δέν πάσχει πό ρες λειτουργίας λλά πό λλειψη ρευστότητος!!!

Κατόπιν τν νωτέρω πού πλέον ποτελον casus beli γιά τήν ρθόδοξη κκλησία τς λλάδος καθ’ μς . Μητρόπολις Πειραις, Φαλήρου καί γ. ωάννου Ρέντη νακοινώνει τά κάτωθι:

  1. Καλεμεσα τήν Κυβέρνηση νά ποσύρη τό παίσχυντο ατό προδοτικό κατά το Γένους καί παράδετο νομοθέτημα τό ποο χει δη καταδικάσει διά πεπαρρησιασμένων καί δυναμικν δηλώσεων Μακ. ρχιεπίσκοπος θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄ καί Σεπτή Διαρκής . Σύνοδος διά τοκπροσώπου ατς Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου καταρρίπτοντες τά φλυναφήματα το δθεν κσυγχρονισμο.
  2. Καλεμεσα τούς Βουλευτές καί κπροσώπους το λαο, διαίτερα τς Α΄καί Β΄ Περιφερείας Πειραις νά δηλώσουν μεσα τήν πλήρη ντίθεσή τους στό νομοθέτημα-συμφορά πού θά προκαλέσει πωσδήποτε τήν ργή το Θεο καί θά γίνη ατιο μεγάλων δεινν τς Πατρίδος.
  3. Δηλώνει πρός πσαν κατεύθυνσιν τι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψφο τους παύουν νά χουν ποιαδήποτε σχέση μέ τήν . Μητρόπολη Πειραις καί θά τούς παγορευθποιαδήποτε παρουσία τους, ς κοινώνητοι πλέον, σέ ποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τς . Μητροπόλεως Πειραις, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο το Θεο.
  4. Καλε τούς συγκεκριμένους Βουλευτάς νά ναλογισθον τήν πολιτική τύχη τς τ. πουργο κ. Μ. Κουτσίκου-Γιαννάκου καί το Πειραιώτη φυπουργο κ. Γεωργίου Καλο, τν «ρχιτεκτόνων» τς κδιώξεως τν Κληρικν πό τά Σχολεα μέ τήν πνευματικά γκληματική γκύκλιο το εδικο τους Γραμματέως κ. Ράμμα.
  5. Παρακαλεδελφικς τούς γιωτάτους Μητροπολίτας τς ερς Συνόδου τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος νά πράξουν τά μοια γιά τήν ποτροπή ατο το κακουργήματος.
  6. Συγχαίρει δημοσί τόν κάματο γωνιστή καί φρυκτωρό εράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ, ποος δη ζήτησε τήν κτακτο σύγκληση τς εραρχίας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

_

bg_header_top
logo-members-IGN 11 July 2013

Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν αλλάζει

20130711-1543Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου Διαβάζω στα φιλοκυβερνητικά «ΝΕΑ»: «Ανοίγει παράθυρο για οριζόντιες καταργήσεις θέσεων και γίνονται υποχρεωτικές μετατάξεις. Καταργούνται Δημοτικοί αστυνομικοί, σχολικοί φύλακες, 46 ειδικότητες τεχνικών Λυκείων. Τέλος οι προσωρινές διαταγές για συμβασιούχους μέχρι 31 Δεκεμβρίου». Όπως, επίσης, στον…Περισσότερα >>

Όλες οι πινακίδες στα αλβανικά και μόνο!!

20130711-1456Γράφει ο Δημήτρης Περδίκης O οδικός άξονας Μαυρομάτι – Γέφυρα Κρανιάς είναι εδώ και καιρό έτοιμος. Άργησε λίγα χρόνια να τελειώσει, όμως τώρα οι οδηγοί χαίρονται έναν σύγχρονο οδικό άξονα (Νο. 97) ο οποίος αφού διασχίσει την περιοχή του Βούρκου με τα χωριά της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, συναντά την οδό Αγίων Σαράντα – Γεωργουτσάτων…Περισσότερα >>

Ψευτομουφτήδες της Θράκης ενάντια στην ελληνική νομοθεσία…

20130711-1420Λάβροι εμφανίστηκαν για μία ακόμη φορά οι ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής, κατηγορώντας την Ελλάδα για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας της «τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης»! Ενώ κατατέθηκαν οι αιτήσεις και επίκειται πλέον η υλοποίηση της πρώτης φάσης του διορισμού ιεροδιδασκάλων (σύμφωνα με τον περίφημο πλέον...Περισσότερα >>

Άγονη η δημοπρασία για την ανέγερση ισλαμικού τεμένους

20130710-1840Σήμερα, 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 08:30, συγκεντρωθήκαμε έξω από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) στην οποία επρόκειτο να διενεργηθεί η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για την ανέγερση του τεμένους στον Βοτανικό, όπου και διαμαρτυρηθήκαμε για την επαίσχυντη απόφαση της ανέγερσης τεμένους, την κατάφωρη παραβίαση της...Περισσότερα >>

ΝΑΙ, υπάρχει ρατσισμός! σε βάρος των Ελλήνων

20130710-1605του Παναγιώτη Παπαγαρυφάλλου*    Τήν ὥρα πού τό πιό χυδαῖο, πιό διεφθαρμένο, πιό πατριδοκτόνο, πιό ἐθνο­κτόνο καί πιό ἀντιδημοκρατικό πολιτικό «σύστημα» -πολιτικές συμμορίες- βρί­σκεται σέ πλήρη καί πολύμορφη καί πολυεπίπεδη ἀποσύνθεση, κάνει τήν ἐμφα­νισή της μιά πλειάδα ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων, τῆς ἐπιστήμης καί τῆς...Περισσότερα >>

Το μήνυμα του Προέδρου Ομπάμα για το Ραμαζάνι.

Σας συνιστούμε να το διαβάσετε με προσοχή!

20130710-1522του Νέστορα Νικηφορίδη Διάβασα το κείμενο που επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος. Πρόκειται για λίγα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Ομπάμα, με την ευκαιρία του εορτασμού του Ραμαζανίου από τους μουσουλμάνους των ΗΠΑ. Τα λόγια του Προέδρου κ. Ομπάμα, έχουν  πάντα μία απροσδιοριστία, μοιάζουν τυχαία, χαλαρά, «μαλακά», αλλά:  Άλλο…Περισσότερα >>

___________________________________________________________

Κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ἡ εἴδηση δημοσιεύτηκε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως τὴν Κυριακὴ 7 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου. Ἀπὸ τὴν εἴδηση αὐτὴ πληροφορούμαστε ὅτι τὰ δύο κόμματα τῆς τωρινῆς Κυβερνήσεως συμφώνησαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἀπὸ μηνῶν ἀναγγελλόμενο καὶ ἀπὸ πολὺ περισσότερο καιρὸ σχεδιαζόμενο ἀνόσιο τόλμημα τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἔτσι ὥστε ἡ ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη στὸν Κύριο καὶ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ νὰ προσφερθεῖ ὡς θυσία στὸ βωμὸ τῆς λατρείας τοῦ μαμωνᾶ.

Μὲ τὸ ἀνυπόστατο ψευδοεπιχείρημα ὅτι ἔτσι θὰ τονωθεῖ ἡ ὑποτονικὴ ἐμπορικὴ κίνηση ἐπιδιώκονται δύο ἄλλοι ἀφανεῖς σκοποί:

Πρῶτος ἀφανὴς σκοπὸς εἶναι ἡ τελικὴ ἐξόντωση ὅσων μικρῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων ἀντέχουν ἀκόμη στὴ λαίλαπα τῆς πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως τοῦ τόπου. Οἱ ἔμποροι αὐτοὶ ἢ θὰ χρειαστεῖ νὰ πληρώσουν ὑπερωριακὴ ἀπασχόληση τοῦ προσωπικοῦ τους γιὰ τὴν Κυριακή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γονατίσουν ἐντελῶς, ἤ, ἂν τὰ λειτουργοῦν μόνοι τους, ὅπως γίνεται στὶς πιὸ πολλὲς οἰκογενειακὲς ἐπιχειρήσεις, δὲν θὰ ἀντέξουν τὴ συνεχὴ ἐργασία 7 μέρες τὴν ἑβδομάδα. Καὶ στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη περίπτωση θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ κλείσουν τὰ καταστήματά τους παραδίδοντας τὸ ἐμπόριο στοὺς θηριώδεις μεγαλοκαρχαρίες τῶν πολυεθνικῶν. Γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει ἐκδηλωθεῖ κάθετη ἡ διαφωνία τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου, οἱ συλλογικὲς ὀργανώσεις τοῦ ὁποίου μὲ σειρὰ ἐνεργειῶν ἀντιδροῦν στὴ σχεδιαζόμενη ρύθμιση καὶ ἔχουν κονιορτοποιήσει ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα τὰ προπαγανδιζόμενα ἐπιχειρήματα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης.

Δεύτερος ὑπουλότερος ἀφανὴς σκοπὸς τοῦ σχεδιασμοῦ εἶναι μέσα στὰ πλαίσια τῆς λεγόμενης πολυπολιτισμικότητας ὁ ἐξαφανισμὸς τῆς χριστιανικῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας ἀφιερωμένης στὸν Κύριο, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ ἀλλόθρησκοι. Αὐτὸς μάλιστα εἶναι κατὰ τὴν ἀντίληψή μας ὁ κύριος ἐπιδιωκόμενος σκοπὸς τῶν σκοτεινῶν κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ εἴτε εὐθέως εἴτε πλαγίως ἐπιβάλλουν αὐτὸν τὸν σχεδιασμὸ καὶ ὄχι μόνον.

Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει ἐπιστράτευση ὅλων μας, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ τὸ σχεδιαζόμενο ἔγκλημα.

1. Καλοῦμε τοὺς πολίτες σὲ κάθε τόπο νὰ τονίσουν στοὺς βουλευτὲς καὶ τὰ στελέχη τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων τὴν τρομερὴ εὐθύνη ποὺ ἀναλαμβάνουν ἀπέναντι στὴν ἱστορία καὶ τὴν παράδοση τῆς Πατρίδας μας, καὶ νὰ τοὺς δηλώσουν ὅτι στὶς ἐρχόμενες Δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ τὶς Εὐρωεκλογὲς θὰ τὰ καταψηφίσουν.

2. Παρακαλοῦμε τοὺς δικτυακοὺς τόπους νὰ ἀναδείξουν τὸ καίριο τοῦτο θέμα ἐνημερώνοντας τὸν λαὸ καὶ παρακινώντας τον νὰ ἀντιδράσει μὲ κάθε νόμιμο μέσο.

3. Τέλος περιμένουμε ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἐπισκόπους μας νὰ ἐνεργήσουν ἐγκαίρως, ἀκόμη καὶ μὲ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε νὰ ματαιωθεῖ ἡ κατάργηση ἑνὸς θεσμοῦ 17 αἰώνων, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ τὸν καθιέρωσε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.

Πηγή: http://osotir.org/2012-12-19-10-59-31/15158–l-r

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.