Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΜΑΓΕΙΡΟΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

date Σεπ 7th, 2014 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

 

Η ΜΑΓΕΙΡΟΜΑΝΙΑ

Παραθέτουμε μόνο την εισαγωγή, διαβάστε όλο το πόνημα σε pdf

Εδω· Η ΜΑΓΕΙΡΟΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΜΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

mageiromanΣτό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι κρααν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν ἐπικαιρότητα μέσα κυρίως ἀπό τούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Τήν ἐπικαιρότητα ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης τήν χρησιμοποιοῦσε ὄχι γιά νά κατακρίνει κάποιους, ἤ ἀκόμα καί τήν πολιτείαν ὅπου δέν ἐλάμβανε τά ἀναγκαία μέτρα, λλ πρς λεγχον ποικοδομητικν. Τό διον θ προσπαθήσω ν κάμω κα ς συγγραφες το παρόντος πονήματος. Κάθε κακό ὅπου συνέβαινε ἤ ὅπου συμβαίνει καί τό μαθαίνουμε μέσα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα θά πρέπει νά μᾶς προβληματίζει καί νά τό ἐρευνοῦμε ἐξονυχιστικά μέ σκοπόν νά βροῦμε τί ἔφταιξε καί συνέβη, ὥστε τήν ἑπομένην φοράν νά μήν ξανασυμβεῖ παρόμοιον ἤ κάποιο σχετικό κακό σέ συνάνθρωπον μας. Οἱ καλύτεροι καί ἄριστοι στρατηγοί πολέμων ἐρευνοῦν μέ ὀρθολογικόν ἐπιστημονικόν τρόπον τίς αἰτίες τῶν χαμένων τους ἐδαφῶν, ἤ κάποιων ἄλλων χωρῶν ὅπου ἔχασαν ἐδάφη, ὥστε νά μήν πέσουν καί ἐκεῖνοι στίς ἴδιες ἀδυναμίες καί λάθη. Ἐπίσης, ἐάν τό παρατηρήσετε καί οἱ σκοτεινές δυνάμεις (ο δαμονες κα ο συνεργοί τους κακοί νθρωποι) ἐπαναλαμβάνουν πάντα σχεδόν τίς ἴδιες τακτικές ὅπου εἶχαν στό παρελθόν καταλάβει ἐδάφη (λικ πνευματικ).
Καί γιατί τῆς ἐπαναλαμβάνουν; διότι δέν ἔγινε ἡ σχετική ἔρευνα ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἐρευνοῦσε τήν πτῶσιν του, τήν ἑπόμενη φορά δέν θά ἔπεφτε μέ τόν ἴδιον τρόπον στήν παγίδα, ἀλλά θά τήν ἀπέφευγε. Ἕνα ἄλλο ὅπου εἶναι πλέον γεγονός εἶναι ὅτι καί ὁ ἐξομολογούμενος ἄνθρωπος ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν βαρύνουσα ἁμαρτία ἡ ψυχή του ἐάν τήν ἀναγνωρίσει καί τήν ἀπορρίψει στήν συνείδησην του (κενη δηλαδή τήν μαρταν που κα ππεσε) καί μετανοήσει ἐξομολογούμενος στό Θεῖο μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως ὅπου ἔχει θεσπίσει ἡ ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία μας. Τό ἴδιο καί ὁ καταληφθείς δαιμονισμένος, δέν γίνεται ποτές ὑγιής (σους κα ξορκισμος εχς κα προσευχές ν κάμει κκλησαν) ἐάν ό ἴδιος δέν ἐρευνήσει νά ψάξει καί προσεγγίσει πρῶτα τό σφάλμα του, σφάλμα ὅπου ἔγινε ἡ αἰτίαν νά δαιμονισθεῖ. Βεβαίως οἱ προσευχές τῶν ἀνθρώπων (συγγενν, κλπ) καί οἱ εὐχές τῆς Ἐκκλησίας, κλπ, παρακινοῦν πρῶτα Τό Ἅγιον Πνεῦμα ὅπως φωτισθεῖ πρῶτα ὁ ἀσθενής καί ἐντοπίσει τό λάθος του γιά νά μετανοήσει, καί μετά δρᾶ ὡς θεραπευτικήν καί Ἅγια παρέμβασιν. Τόν αὐτόν δρόμον ἀκολουθεῖ καί ὁ ἰατρός, ἐάν δέν κάμει σωστήν διάγνωσιν δέν μπορεῖ νά προχωρήσει στήν σωστήν θεραπείαν. Βέβαια ὁ ἀσθενής ὡς πρῶτο βῆμα πηγαίνει στόν ἰατρό ναγνωρζοντας ὅτι εἶναι ἄρρωστος, ἐάν ἀδυνατεῖ μετά νά ἐντοπίσει τήν αἰτίαν τήν συγκεκριμένην γιά τήν κατάντια του, φελη τουλάχιστον ν προσπαθήσει ν προσεγγσει ατν. Θά σκεφτεῖ ἐπί παραδείγματι, ἔπαθα καρδιά; μήπως δέν περπατάω καθημερινά ὅσο πρέπει; μήπως τρώγω ἀνθυγιεινά φαγητά; Ἐάν ἔπαθε κρυοπαγήματα θά ἀναζητήσει πάλι τήν αἰτίαν, πού εὑρέθηκε τελευταῖα; ἐάν ἔχει ἐγκαύματα, ἀλλεργία κλπ, τί ἄγγιξε τελευταῖα; τί ἔφαγε; ἤ πού εὑρέθηκε; κλπ. Ἐάν εἶναι ἀσθένεια δύσκολη, ὅπως λόγω ἔλλειψη ἀσβεστίου, ὅτι δέν κατανάλωνε τρόφιμα πλούσια σέ ἀσβέστιο, κλπ, τότες θά ἀναζητήσει τήν διατροφικήν αἰτίαν σιγά-σιγά ὡς κινηματογραφικήν ταινίαν σέ ὁλόκληρη τήν ζωή του, ἀρχίζοντας ἀπό τήν νηπιακήν του ἡλικίαν (ἐάν μπορε κα νθυμται). Ἐάν τελικδυνατε ν βρε τήν αταν ἀλλά ἔχει τό φιλότιμον και τήν θέλησιν μέσα ἀπό τίς φιλότιμες ἐρευνητικές προσπάθειες ὅπου καταβάλει νά βρεθεῖ ἡ αἰτίαν ἀπό τόν ἴδιον τόν ἀσθενήν ὅπου ἐρευνᾶ τήν αἰτίαν τῆς ἀσθενείας του, ν παραδοθε ττες μμπιστοσνη στ χέρια Το μεγαλοδύναμου Θεο.
 

συγγραφες
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.