Αυγουστίνος ΚαντιώτηςNEA ΣΕΙΡΑ ΦΛΟΓΕΡΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ», ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ cd· [No 1]: Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ME ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

«ϕωνη βοῶντος», σε cd

Για τὴν νέα σειρά ἡχητικῶν ὁμιλιῶν «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» σε cd (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)

[No 1]: Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

%ce%bf%cc%94%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%b5-cd

Στὸν Ι.Ν. Ἁγ. Τριάδος Βύρωνος- Ἀθῆναι, 7-12-1958

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ὁ Κύριος θεράπευσε τὴν συγκύπτουσα, ἡ ὁποία παρὰ τὴν ἀσθένειά της δὲν ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν ἑβδομαδιαία λατρευτικὴ σύναξι.

Αὐτὴ ἡ γυναίκα θὰ δικάσῃ ἐκείνους ποὺ παραλείπουν σήμερα τὸν ἐκκλησιασμό, διότι ἢ πηγαίνουν γιὰ μπάνιο, γιὰ κυνήγι, γιὰ σκὶ κ.τ.λ., ἢ προφασίζονται ὅτι παρακολουθοῦν τὴν ἐκκλησία ἀπὸ ῥαδιοφώνου. Αὐτοί, ἐνῷ ἔχουν ὑγεία, ἀπουσιάζουν.
Πόσο σοβαρὴ ἁμαρτία εἶνε αὐτό; Ἡ ἀπουσία ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμὸ εἶνε παράβασις ἀλλὰ καὶ ζημιά.
Ἡ ἀπουσία ὅμως αὐτὴ δὲν θὰ μείνῃ χωρὶς τιμωρία.
Οἱ ὠφέλειες ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμὸ φαίνονται ἂν ἀναλογισθοῦμε ἰδίως τὴν περίοδο τῆς σκλαβιᾶς. Ἕνα διήγημα ἀπὸ τὴν τουρκοκρατία.
Τὸν παλιὸ καιρὸ ὅλοι ἐκκλησιάζοντο. Σήμερα ἄδειασαν οἱ ἐκκλησίες. Ποιά εἶνε τὰ αἴτια; Φταῖνε καὶ οἱ κληρικοί. Ὅταν λειτουργοῦσαν ἅγιοι κληρικοί (ὁ ἅγιος Βασίλειος, ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὁ ἅγιος Σπυρίδων), ὁ λαὸς ἐκκλησιαζόταν.
Παράδειγμα καὶ ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, ποὺ ἑορτάζει σήμερα. Ὑπάρχουν στὸν βίο του τρία στιγμιότυπα σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. 1. Δύο νέοι ἔλειψαν ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ πνίγηκαν. 2. Στρατιῶτες πῆγαν νὰ τὸν βγάλουν ἔξω ἀπ’ τὸ ναὸ καὶ θαμπώθηκαν. 3. Ὁ Μέγας Θεοδόσιος ἔσφαξε 6.000 στὴ Θεσσαλονίκη, καὶ ὁ Ἀμβρόσιος τοῦ ἀπηγόρευσε τὴν εἴσοδο.
Δὲν ἔχουμε καλοὺς κληρικούς, ποὺ θὰ ἑλκύσουν τὸ λαὸ στὸν ἐκκλησιασμό. Γι’ αὐτὸ φταῖνε τὰ λεγόμενα θρησκευτικὰ σπίτια, ποὺ δὲν ἔδωσαν καλοὺς κληρικούς.
Δῶστε ἕνα παιδὶ στὴν ἐκκλησία! Μὲ καλοὺς ἱερεῖς θὰ γεμίσουν καὶ πάλι οἱ ἐκκλησίες.
____________________

  • Ἡ ὁμιλία αὐτὴ εἶνε μία ἀπὸ τὶς παλαιότερες ―σῳζόμενες σὲ μαγνητοταινία― ὁμιλίες τοῦ τότε ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Καντιώτου, ὅταν ἦταν ἱεροκῆρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Πρόκειται γιὰ ὁμιλία μεσημβρινή, μεγάλη. Ἐκφωνήθηκε σὲ περίοδο πρὸ τῶν Χριστουγέννων, τὴν Κυριακὴ τῆς Συγκυπτούσης, 7 Δεκεμβρίου τοῦ 1958, ποὺ ἦταν καὶ ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Ἡ ὁμιλία ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς ὁδοῦ Χριστοκοπίδου 12 – Ψυρρῆ, σὲ σχετικὰ κεντρικὸ δηλαδὴ σημεῖο τῆς πρωτευούσης, λίγο μετὰ τὴν κυριακάτικη θεία λειτουργία καὶ ἄλλο πρωϊνὸ κήρυγμα τοῦ ὁμιλητοῦ σὲ ναὸ πιὸ ἀπόμακρης ἀθηναϊκῆς συνοικίας.

  • Ἐδῶ θίγεται τὸ πάντοτε ἐπίκαιρο θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. Ὁ ὁμιλητὴς ἀρχίζει ἤρεμα καὶ διδακτικά, παίρνοντας τὴν ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας. Ὑπογραμμίζει, ὅτι ἡ παράλειψις τοῦ ἐκκλησιασμοῦ εἶνε ἁμαρτία, παράβασις, ἀλλὰ καὶ ζημιά. Πλουτίζει ἐν συνεχείᾳ τὸ λόγο του μὲ διηγήσεις ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἐπωφελούμενος μάλιστα καὶ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου. Ἀναζητώντας κατόπιν τὰ αἴτια τῆς ἀπουσίας τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό, δὲν διστάζει νὰ καταλογίσῃ εὐθῦνες στοὺς κληρικούς. Καταλήγοντας ὅμως δὲν θὰ παραλείψῃ νὰ ἐλέγξῃ καὶ τοὺς θρησκευομένους λαϊκούς, ζητώντας νὰ δώσουν ἕνα παιδί τους στὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι, μὲ καλοὺς κληρικούς, θὰ δοῦμε νὰ γεμίζουν πάλι οἱ ναοὶ ἀπὸ ἐκκλησίασμα.
    Ἦταν τότε ὁ π. Αὐγουστῖνος πενηντα- ενὸς (51) ἐτῶν, μὲ ἀκμαῖες τὶς δυνάμεις, καὶ καυτηρίαζε καταστάσεις ποὺ ἐγνώριζε. Ὁ λόγος του εἶνε ἕνας αὐτοέλεγχος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
    [χρόνος ὁμιλίας: 1Α 47΄.26΄΄ 7-12-1958 αἴθ. Χριστοκοπίδου 12, Ψυρρῆ-Ἀθῆναι μεσημβρ. (Κυρ. Ι΄ Λκ Συγκυπτ. 39) Ὁ ἐκκλησιασμὸς (ἐκδόθηκε γραπτὸ Κυριακάτικο κήρυγμα ἀπομαγνητοφωνημένο «ΚΥΡΙΑΚΗ» ἀρ. φυλ. 1625/2010)]

 

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.