Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», έτος 1965

date Οκτ 7th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΗΓΗ : «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», έτος 30ο, 1965, αριθ. 341-342, σελ. 71
http://tribonio.blogspot.com/search/label/%22%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91%22

Ας δοξάσπ. A. εφ.ωμεν τον Θεόν. Από την απελπισίαν, η ελπίς. Εις ολόκληρον ορθόδοξον χριστιανικόν Κράτος, του οποίου διακινδυνεύει η κρατούσα χριστιανική θρησκεία, βαλλομένη πολυειδώς και πολυτρόπως από τους ιδίους τους χριστιανούς της, δεν ευρέθη ούτε Είς να εμβάλη φωνήν διαμαρτυρίας δια τον διωγμόν που υφίσταται Αύτη.

Όλοι οι δαίμονες της κολάσεως υπό διάφορα ονόματα, έπεσον κατ’ επάνω της δια να την εξαφανίσουν. Πλην ο Θεός εις τας χαλεπάς ταύτας ημέρας ανέστησεν έτερον Μάρκον Ευγενικόν, τον ακατάβλητον πατέρα Αυγουστίνον Καντιώτην, όστις δια των πυρίνων προφορικών και γραπτών κηρυγμάτων του, της αμφιστόμου ταύτης μαχαίρας της πίστεως, απελαύνει μακράν πάντας τους εχθρούς, τους επιτιθεμένους κατά της Εκκλησίας ημών της ορθοδόξου, ο φοβερώτερος των οποίων σήμερον είναι ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας Ε. Παπανούτσος.

Και ο μεν πατήρ Αυγουστίνος ας φρυκτωρεί πάντοτε άγρυπνος, με την μάχαιραν του πνεύματος ηκονισμένην προς απόκρουσιν πάσης επιθέσεως εναντίον της ορθοδοξίας, ημείς δε οι ορθόδοξοι, ας προσευχώμεθα θερμώς προς τον Κύριον, όπως διαφυλάττει αυτόν, από πάσης εχθρικής βλάβης υπέρτερον επ’ αγαθώ της χειμαζομένης Εκκλησίας.

Αγωνίζου μετά θάρρους, πάτερ Αυγουστίνε, και ο Θεός μαζί σου.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.