Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ, ΘΑ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΤΟ ΜΩΡΟ. ΑΠΟΡΙΑ OΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ & Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2) ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ Κ.Θ., ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ «ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ» ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΓΩ & ΕΧΩ

ΔΥΟ e-mail ANAΓNΩΣTOY MAΣ & Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Subject: Βαπτιση
Message Body:

  • 1. Χαίρετε μπορείτε να μας ενημερώστε αν ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι που έχει υιοθετήσει ένα μικρό παιδί, αν μπορεί να πάει να το βαπτίση;
    Καὶ  β) e-mail μετα τὴν ἀπάντηση
    2. Σας ευχαριστώ πολύ, απλά ταραχτήκαμε όταν ακούσαμε ότι εδώ στη Μελβούρνη και σε ορθόδοξο ναό θα γίνη η βάπτιση στις 15 Δεκεμβρίου.
    Δυστυχως το μικρό παιδί είναι παρμένο από την Βραζιλία, μετά από παραχωρήσει σπέρματος, σ’ έναν από τους δυο ομοφυλόφιλους. Δεν ξέρω τι να πω!!!!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οἱ Ἐκκλησία μας καθιέρωσε τὸν νηπιοβαπτισμό γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους γονείς, ποὺ σέβονται τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ γάμος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 7 Μυστήρια. Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τὸ γάμο ἀνδρα μὲ γυναῖκα καὶ εὔχεται τὴν τεκνογονία. Τὴν ὁμοφυλοφιλία ὄχι μόνο δὲν τὴν εὐλογεῖ, ἀλλὰ καὶ τὴν καταδικάζει ἡ Ἁγία Γραφή.

Διαβάστε τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή, α, 26-28:

  • «Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,  ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα..».

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ τιμωρία εἶναι φοβερὴ γιὰ αὐτὰ τὰ σιχαμερὰ ἁμαρτήματα. (Διαβάστε Γένεση 19, 4-29).

  • Ὁ Θεὸς κατέστρεψε δύο πόλεις τὰ Σόδομα και τα Γόμορρα ἐξ αιτίας αὐτῶν τῶν φρικτων ἁμαρτημάτων, στο νότιο άκρο της Νεκράς θάλασσης.

Ἀν ἔχετε γνωστοὺς καὶ τοὺς ἀγαπᾶτε φροντίστε νὰ διορθώσουν αὐτὸ τὸ φοβερὸ ἁμάρτημα, ποὺ τὸ ὡραιοποιοῦν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ τὸ προβάλλουν μὲ τὶς παρελάσεις «ὑπερηφανείας». Εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν φοβερό.
Ὅταν καταπατοῦν βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν μποροῦν νὰ βαπτίσουν παιδί μὲ τὸν νηπιοβαπτισμό. Γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸ μεγαλώσουν φυσιολογικά καὶ δὲν μπορουν νὰ τὸ ἀναθρέψουν χριστιανικά.
Για τὴ βάπτισή του θὰ ἀποφασίση τὸ παιδὶ μόνο του, ποὺ δὲν φταίει σὲ τίποτε, ὅταν μεγαλώση. Και θα το ζητήση μόνο του, ἂν δὲν ἔχει καταστραφεῖ ψυχικά, από το περιβάλλον που θα μεγαλώση.
Εἴμαστε σὲ ἄσχημα χρόνια καὶ δὲν πρέπει νὰ παίζουμε μὲ τὴν ἁμαρτία. Χρειαζεται μεγάλη προσοχὴ καὶ προσευχή

9a150f5deb69Και λίγο γραμματικη, απο τον συνεργάτη μας Κ.Θ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ «ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ»

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΓΩ & ΕΧΩ

Α΄ Το ρημα Άγω:

α) Ενεργητική Φωνή: Ενεστ. αγω, παρατ. ηγον, μέλλ. αξω, αόρ.β΄ ηγαγον, παρακ.α΄ ηχα, β΄ αγήοχα (και αγήγοχα), υπερ. αγηόχειν.
β) Μέση ή Παθητική Φωνή: Ενεστ. αγομαι, παρατ. ηγόμην, μέσος μέλλων αξομαι, μέσος αόριστος ηξάμην, παθητικός μέλλων αχθήσομαι, μέσος αόριστος β΄ ηγαγόμην, παθητικός αόριστος ηχθην, παρακ. ηγμαι, υπερσυν. ηγμην και ηγμένος ην, = οδηγώ, φέρω. Επί εμψύχων = προσάγω, [2] απάγω, αποκομίζω και μεταφορικά, μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ κατά βούλησιν (άγω και φέρω), [3] λεηλατώ καθ’ ολοκληρίαν, διαρπάζω, [4] προσλαμβάνω και οδηγώ «Άγομαι γυναικα», νυμφεύομαι, [5] καθοδηγώ, κατευθύνω, [6] τελώ, διατελώ. «Άγω εορτήν», εορτάζω, [7] επί ηλικίας, διανύω, [8] πορεύομαι, πηγαίνω, [9] οί τύποι: αγε η αγι, αμε, αγαμε η αγωμέτε, αγετε η αγιατε, αντε, αντητε κλπ., και ως μόρια παρακελευματικά.
Μεγίστη προσοχή ενταύθα ώς προς το ποιό ρήμα θα λαμβάνωμε, για περίπτωση «μιάς» ή «διαρκούς-επαναλαμβανομένης» χρήσεως τούτου (τού ρήματος), φέροντος πρό αυτού Πρόθεσιν. Βασικωτάτη προϋπόθεσις, ότι αυτά θα νοούνται, είς μέν τον Ενεστώτα (ώς «παρόντος», διαρκούς χρόνου νοουμένου-εκλαμβανομένου τούτου) «διαρκώς» ισχύοντα-επαναλαμβανόμενα (κλπ.) μέσα σ’ αυτόν-στην περίπτωσή του (διά τούτο και μετά τού «διαρκώς» θα το διαχωρίζω παραπλεύρως), ή ώς παρόντος και μη διαρκούς, αλλ’ «άπαξ» γινομένου, οπόταν ούτω και θα παρασημειώ το ρήμα (ήτοι διά τού «άπαξ»). Είς τον Παρατατικόν (ώς τού διαρκούς, «παρελθόντος» χρόνου νοουμένου), ωσαύτως ώς «διαρκώς» ισχύοντα-επαναλαμβανόμενα (ή ό,τι άλλο) μέσα σ’ αυτόν, διά τού «διαρκώς» και πάλιν θέλω διαχωρίζει προς διάκρισιν έκ των άλλων. Και (τέλος) είς τον Αόριστον, ή διαφορά ότι, το ρήμα λαμβάνεται για να υποδηλώση κάτι «άπαξ» και στιγμιαία:
-παράγω (διαρκώς)
-παραγάγω (άπαξ)
-ανάγω (διαρκώς), μεταφέρω κάπου ψηλότερα
-αναγάγω (άπαξ), θα ανεβάσω ψηλότερα
-απάγω (διαρκώς), το πάω μακρυά
-απαγάγω (άπαξ), κάνω απαγωγή
-διάγω (διαρκώς)
-διαγάγω (άπαξ), περνώ τον καιρό μου
-εισάγω (διαρκώς)
-εισαγάγω (άπαξ)
-ανάγω (διαρκώς)
-αναγάγω (άπαξ)
-εξάγω (διαρκώς)
-εξαγάγω (άπαξ)
-κατάγω (διαρκώς), κατεβάζω
-καταγάγω (άπαξ), θα κατεβάσω
-μετάγω (διαρκώς), μεταφέρω κάπου αλλού
-μεταγάγω (άπαξ)
-περιάγω (διαρκώς), περιφέρω κάτι, το τριγυρίζω.
-περιαγάγω (άπαξ), μια φορά το τριγυρίζω.
-προάγω (διαρκώς), το βάζω πιο μπροστά.
-προαγάγω (άπαξ), θα το βάλω πιο μπροστά.
-προσάγω (διαρκώς), το παρουσιάζω.
-προσαγάγω (άπαξ), θα το παρουσιάσω.
-συνάγω (διαρκώς)
-συναγάγω (άπαξ)
-επάγω (διαρκώς)
-ενάγω (διαρκώς)
-μυσταγωγώ (διαρκώς)
-παιδαγωγώ (διαρκώς)
-σκληραγωγώ (διαρκώς)
-υπάγω (διαρκώς)

Παράγωγα τού ρήματος «άγω»: Αγωγή, αγώγι (αγώι), αγωγιάτης, αγωγός,
αγώγιμος, αγωγιμότητα, αγώνας, αγωνίζομαι.

Β΄) Το ρημα Εχω:

α) Ενεργητική Φωνή: Ενεστ. εχω, παρατ. ειχον, μέλλ. εξω και σχήσω, αόρ. β΄ εσχον, παρακ. εσχηκα, υπερσυν. εσχήκειν.
β) Μέση Φωνή: Ενεστ. εχομαι, παρατ. ειχόμην, μέλλ. εξομαι και σχήσομαι και σχεθήσομαι, αόρ. β΄ εσχόμην, παθ. μέλλ. σχεσθήσομαι, αόρ. εσχέσθην, παρακ. εσχημαι, υπερσυν. εσχήμην = κρατω ανά χειρας, βαστω, [2] αναχαιτίζω, συγκρατω, υποβαστάζω, [3] φέρω, ειδ. φορω, [4] αποκτώ, [5] ειμαι κύριος, ιδιοκτήτης τινός, «ό εχων», πλούσιος, αυτός πού ταχει, [6] κατακτω, εμποδίζω τινά να φύγη, φυλάω, [7] φιλοξενω, [8] επί ανδρός η γυναικός, συνουσιάζομαι, [9] αξίζω, [10] περιλαμβάνω, [11] κατοικω, [12] επί θεων, ειμαι προστάτης, [13] επιτηρω, κατευθύνω, [14] περιβάλλω, προστατεύω, [15] επί πλοίων, προσορμίζομαι, αράζω, [16] μτφ., στρέφω, [17] γνωρίζω, [18] συνεπάγομαι, επιφέρω, [19] θεωρω, πιστεύω, [20] μετ’ αποφ., δύναμαι, ευκολύνομαι, [21] ενδιαφέρομαι, [22] προτίθεμαι, σκοπεύω, [23] αμτβ., ειμαι, ευρίσκομαι, [24] απέχω από τινος, [25] καταγίνομαι, [26] εκτείνομαι, εξέχω, [27] εν χρήσει ως βοηθητικά προς σχηματισμόν περιφραστικώς των «συντελικών χρόνων», [28] διαμένω που (κάπου) επί ωρισμένον χρονικόν διάστημα, [29] κ. απρος., εστιν, υπάρχει τι, [30] μες. –ομαι. α) κρατω διά τον εαυτόν μου. β) Ν κρατούμαι εκ τινος. γ) Α προσκολλώμαι. δ) Α μτφ. επιχειρω μετά ζήλου. ε) Α επιδιώκω την συναναστροφήν τινος. στ) Α απολαύω. ζ) Α εγείρω αξιώσεις επί τινος. η) Α ακολουθω. θ) Α μτφ. συνδέομαι προς τι. ι) αφορω εις τι. ια) απέχομαί τινος η ανακόπτομαι, σταματω. ιβ) Α ανέχομαι. ιγ) Ν μετέχω τινός.

Συντετμημέναι λέξεις:
-ειδ. = ειδικός-ή-όν, ως
-επιφ. = επιφώνημα
-μτφ. = μεταφορικως
-μτβ. = μεταβατικός – ως
-αποφ. = αποφατικως
-αμτβ. = αμετάβατος – ως

Αι σπουδαιότεραι Συντομογραφίαι (για όλα τά Λεξικά):
Α = αρχαία λέξις ή σημασία.
Μ = μεσαιωνική λέξις η σημασία.
Ν = νεοελληνική λέξις η σημασία.
Δ = δημοτική λέξις ή σημασία.
ΑΝ = λέξις ή σημασία, μαρτυρουμένη από τής αρχαιότητος μέχρι σήμερον.
ΜΝ = λέξις ή σημασία, μεσαιωνική και νεοελληνική.
ΜΔ = λέξις ή σημασία, μεσαιωνική και δημοτική.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.