Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΔΟΠΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ & ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ & ΑΘΕΟΥΣ, ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΔΙΩΓΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ, 86 ΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΚΟΙΤΟ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ & ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ

date Ιούλ 14th, 2020 | filed Filed under: ΔΙΩΓΜΟΙ

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ 86 ΧΡΟΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΕΙΔΗ  ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ & ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Στο βίντεο μιλᾶ ο ίδιος ο Γέροντας, ακοῦστε τον

____________

_______________

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αὐτή τήν στιγμή βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἀπηνής διωγμός κατά τοῦ ὁσιολογιωτάτου Γέροντος Γαβριήλ τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Ἰεροῦ Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου τῆς Πάτμου (Κουτλουμουσιανοῦ).
Ἡ Ἱερά Κοινότης ἀπελαύνει τόν ὑποτακτικό τοῦ Γέροντος δόκιμον Ἀνδρέα (ἐκ Πολωνίας) βάσει ἀποδεδειγμένα ἀνυποστάτων ἰσχυρισμῶν· ὁ δόκιμος Ἀνδρέας, πολύτιμος συνεργάτης τοῦ Γέροντος Γαβριήλ, δέν εἶναι μόνον ἡ κατ΄ ἄνθρωπον καί κατά τούς μοναχικούς Κανόνες ὑποστηρικτική βακτηρία τοῦ Γέροντος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος διανύει τό 85ον ἔτος τῆς ἡλικίας του καί τό 50όν ἔτος στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καί ὁ μεταφραστής στίς συνεννοήσεις μέ τούς Σλάβους ἀδελφούς, καί βεβαίως ἀρχοντάρης στήν φιλοξενία τῶν χιλιάδων Προσκυνητῶν καί βοηθός στίς ἱ. Ἀκολουθίες τοῦ Κελλίου κ.τ.σ.

Ἡ δίωξη καί ἀπέλαση τοῦ δοκίμου Ἀνδρέα ἀποτελεῖ οὐσιαστικῶς δίωξη κατά τοῦ ἰδίου τοῦ Γέροντος Γαβριήλ, πέραν τοῦ ὅτι ἀνθρωπίνως καί ἁγιορειτικῶς συνιστᾶ καί ἀήθη συμπεριφορά πρός ἕνα πολιόν καί χρήζοντα βοηθείας Ἁγιορείτη Γέροντα !

Πρό ὀλίγου καιροῦ ὁ Γέρων Γαβριήλ ἐξέδωσε βιβλίο στά πολωνικά (καί σέ ψηφιακή μορφή στά ρωσσικά), περί τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας διετύπωσε ἀκολούθως πρός τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους τήν ἀνυπόστατη κατηγορία, ὅτι στό βιβλίο ἀμφισβητεῖται τό κῦρος τῶν Μυστηρίων τῆς Πολωνικῆς Ἐκκλησίας· ἐμμέσως καί ἀνεπισήμως τοῦτο ἀπεδόθη στόν (μεταφράσαντα πολωνιστί) δόκιμον Ἀνδρέα. Ὁ Γέρων Γαβριήλ μέ ἐπιστολή του πρός τήν Ἱερά Κοινότητα παρέθεσε ἐπισήμως καί νομοτύπως μεταφρασμένο τό ἐν λόγῳ ἀπόσπασμα, ἀνέλαβε τήν εὐθύνη γιά τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου καί διευκρίνισε τίς ἐκκλησιολογικές θέσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων, τίς ὁποῖες ὡς συγγραφεύς ἀκολουθεῖ, μή ἀμφισβητώντας μέν τό κῦρος τῶν Μυστηρίων τῶν Πολωνῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλά τεκμηριώνοντας βάσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν πηγῶν τήν ἐνδεικνυόμενη ἱερά ἀποτείχιση. Παρά ταῦτα οἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Οἰκουμενιστές, λιβανιστές τοῦ ὁδοστρωτῆρος αἱρεσιάρχου κ. Βαρθολομαίου καί ἀδιάφοροι ξενιστές τῶν πάσης φύσεως ἀποδομητῶν τοῦ Γένους καί τῆς Πίστεως, συνεχίζουν τώρα ἀπροσχημάτιστα τόν διωγμό.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.