Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Κύμη τη 10 Ιουνιου 1951

Αγαπητέ μου Γεώργιε,
-Δόξα τω Θεώ έφθασα εις Κύμην…
-Τα χρήματα που έχομε δια «Σπίθαν» – βιβλία, φύλλατε καλώς. Διότι θα τα χρειασθούμεν. Το χαρτί ακρίβεινε πολύ. Ζήτημα εάν θα ειμπορέσωμεν να βγάλωμεν την Σπίθαν. Πρόσεχε λοιπόν… Να μου στείλετε 1000 αντιβλαφημικές πινακίδες και 200 φυλλάδια.
Μη βραδύνης. Θ’ αρχίσω περοδείαν.
Έστειλες εις Νίκον Αποστόλου τα άμφια;…
Η τελευταί Σπίθα (ο Διάβολος ήνοιξε πλατειάν πύλην) ήλθε; Πάντοτε να μου στέλλετε 100 φύλλα.

Με πολλήν αγάπην Αυγουστίνος

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 228, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.