Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ’ Category

Μεγας Κανων – Το ποιημα του ἁγιου Ἀνδρεα Κρητης (Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αὐγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 17th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ

Μεγας Κανων
Τὸ ποιημα του ἁγ. Ἀνδρεα Κρητης

Περίοδαμελειαος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 765(2)

17 Ἀπριλίου 2024 βράδυ
Ομιλία Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Τί εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ Μέγας Κανών, ποὺ ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας; Εἶνε μιὰ ἀνθοδέσμη ἀπὸ λουλούδια ἀθάνατα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, λουλούδια τῆς ἐκκλησιαστι­κῆς ποιήσεως τῶν βυζαντινῶν μας χρόνων.

Κάθε κανόνας εἶνε μιὰ ποιητικὴ συλλογὴ ἀπὸ τροπάρια. Ἀλλὰ ὁ σημερινὸς κανόνας ὀ­νομάζεται Μέγας Κανών. Γιατί; Διότι διαφέρει ἀπὸ τοὺς ἄλλους κανόνες ὡς πρὸς τὸν ἀ­ρι­θμὸ τῶν τροπαρίων. Ἐνῷ οἱ ἄλλοι κανόνες φτάνουν τὰ 30 τροπάρια, αὐτὸς ἔχει 250 τροπάρια!

Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο ὁ Μέγας Κανὼν εἶνε ἕνας θρῆνος. Τίνος θρῆνος; Ἑνὸς ἁμαρτωλοῦ. Ποιός ἔγραψε τὸν θρῆνο αὐτόν; Ἕ­νας ἅγιος. Ἅγιος καὶ ἁμαρτωλὸς πῶς γίνεται; θὰ πῆτε. Ὅσο προχωρεῖ κανεὶς στὴν ἁγιότητα, τόσο περισσότερο αἰσθάνεται τὴν ἁμαρτωλότητά του· καὶ ὅσο προχωρεῖ στὸ κακό, τόσο ἀποκτᾷ μία ἀσυνειδησία, μία πώρωσι. Read more »

Ὅπλα της Σαρακοστης (του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 19th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2605

Καθαρὰ Τρίτη βράδυ
19 Μαρτίου 2010
(†) Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου

Ὅπλα της Σαρακοστης

Gorgoυπ. p. Aυg ιντΜὲ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου, ἀδελφοί μου, μπήκα­­με στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρα­­­κοστή. Δόξα τῷ Θεῷ ὅλοι εἴμαστε Χριστιανοί, ἔ­­­χουμε βαπτιστῆ «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος». Πῶς, λοι­­πόν, ἁρμόζει νὰ περά­σουμε τὴν περίοδο αὐτὴ ὡς ὀρ­θόδοξοι; Ἂς δοῦ­με ὅμως πρῶτα τί εἶνε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

* * *

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μέχρι τὰ 30 του χρόνια ἦταν ἕνας ἄγνωστος φτωχὸς μαραγ­κός. Σὰν νὰ τὸν βλέπω μὲ τὸ ζεμπίλι μὲ τὰ ἐργαλεῖα νὰ πηγαίνῃ στὰ διάφορα σπίτια γιὰ νὰ φτειά­ξῃ σκαμνιά, τραπέζια, παράθυρα, πόρτες, γιὰ νὰ ζήσουν αὐτὸς καὶ ἡ ἁγία του Μητέρα. Κανείς δὲν ἤξερε ποιός εἶνε. Μὰ ὅταν πάτησε τὰ τριάντα πῆ­γε στὸν Ἰορδάνη καὶ ἐκεῖ ἔγινε τὸ μεγάλο θαῦμα. Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά τους, ἐ­μεῖς πιστεύουμε. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἄνοιξαν τὰ οὐράνια, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ οὐρανίου Πατρὸς «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. 3,17), καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ­γιο σὰν περιστέρι ὁλόλευκο ἦρθε ἐπάνω στὴν κεφα­λή του. Τότε γιὰ πρώτη φορὰ ἀκούστηκε, ὅτι αὐτὸς ὁ Ναζωραῖος δὲν εἶ­νε ἕνας ἄνθρωπος ὅπως ὅλοι ἐμεῖς· εἶνε καὶ Θεός, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος! Μετὰ τὸν Ἰορδάνη καὶ τὴ βάπτισι ὁ Χριστὸς δὲν γύρισε στὸ σπίτι του καὶ δὲν ἔπιασε πιὰ ξυλουργικὰ σύν­εργα· πέρασε τὸν Ἰ­ορδάνη, βγῆκε στὴν ἔρημο, ἐκεῖ ποὺ τὴ νύχτα μουγ­κρίζουν ἄγρια θηρία, καὶ ἐκεῖ, ὅ­πως λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἔμεινε 40 ἡμέρες καὶ 40 νύχτες, καὶ δὲν ἔφαγε οὔτε ἤ­πιε (βλ. Λουκ. 4,1-2. Ματθ. 4,1-2. Μάρκ. 1,12-13). Νήστευε αὐστηρὰ καὶ προσ­­ευχόταν. Read more »

Καθαρα Δευτερα – ΟΛΑ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΙ – Τι ειναι κατανυξις; – Η ΚΑΤΑΝΥΞΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ: 1) Με τον λογο του Θεου, την Ἁγία Γραφη 2) Με την καθημερινη αυτοεξέταση του βιου μας 3) Οι κατανυκτικες προσευχες 4) Ἡ μελετη βιων των ἁγιων & ἰδιως των παθων του Κυριου (Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 18th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 7632

Καθαρὰ Δευτέρα βράδυ
18 Μαρτίου 2024 (2001)

Ὅλα με κατανυξι

Ιησους ΧριστοςΚατάνυξις! Νά κάτι ποὺ λείπει ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ ζωὴ τῶν σημερινῶν Χριστιανῶν. Παρακολουθῆστε τί γίνεται τώρα τὴν πε­ρίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Δὲν βλέπε­τε; Πολλοὶ τώρα πᾶνε στὴν ἐκκλησία γιὰ ν᾿ ἀ­κούσουν τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας καὶ τὶς ἄλλες ὡραῖες ἀκολουθίες. Πολ­λοὶ θὰ πᾶνε στὸ κήρυγμα. Πολλοὶ θὰ ἐξομολογηθοῦν. Πολλοὶ θὰ κοινωνήσουν. Ἀλλὰ δυστυ­χῶς ὅλα αὐτὰ γίνονται τυπικά, ξηρά, ψυ­χρά, ἀδιάφορα. Μὲ μιὰ λέξι, χωρὶς κατάνυξι. Γι᾿ αὐτὸ δὲν φέρνουν καμμιά ὠφέλεια ἢ ἐλάχιστη ὠφέλεια φέρνουν.
Τώρα ὅμως, ἀγαπητοί μου, τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ποὺ εἶνε περίοδος κατανύξεως, ἂς προσπαθήσουμε νὰ ζήσουμε τὴν ἐκκλησι­αστική μας ζωὴ πιὸ οὐσιαστικά, νὰ τὰ ζήσουμε ὅλα μὲ κατάνυξι. Γι᾿ αὐ­τὸ ἂς δοῦμε μὲ συντομία δύο πράγματα· πρῶτα τί εἶ­νε κατάνυξις καὶ μετὰ πῶς μποροῦμε νὰ τὴ βροῦμε. Read more »

Μεγαλη Τριτη βραδυ – «Οιστρος ακολασιας» (Ὁμιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 11th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1060(2)

Μεγάλη Τρίτη βράδυ
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«Οιστρος ακολασιας»

ΠΝΕΥΜ. ΘΑΝΑΤΟΣ«Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,
ζοφώ­δης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας» (Μ. Τετ. δοξ. ἀποστ. αἴν.)

Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, ἐξαιρετικὴ συρροὴ ἐκκλησιάσματος. Αἰτία τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Μερικοὶ μάλιστα κρατοῦν τὸ ρολόι, κι ὅσο περισσότερο διαρκέσῃ τὸ τροπάριο τόσο σπουδαιότερο θεωροῦν τὸν ψάλτη.
Ἀλλὰ τὰ τροπάρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησί­ας δὲν ἔγιναν γιὰ καλλιτεχνικοὺς μόνο σκοπούς, γιὰ νὰ εὐχαριστοῦν τ᾿ αὐτιὰ ὅπως ὁ ἦ­χος μιᾶς κιθάρας. Ὄχι. Κάθε τροπάριο εἶνε ἕ­να σύντομο κήρυγμα, ποὺ προσφέρεται ὄχι σὲ πεζὸ ἀλλὰ σὲ ποιητικὸ λόγο. Καὶ τὸ τροπά­ριο τῆς Κασσιανῆς εἶνε ὕψος ποιήσεως.
Ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ λίγες λέξεις ἐπ᾿ αὐτοῦ.

Ποιός εἶνε ὁ ποιητής; Δὲν εἶνε ἄντρας, εἶ­νε γυναίκα· γυναίκα μιᾶς ἐποχῆς ποὺ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα συγκινοῦσε βαθύτατα τὶς καρδιές. Ἡ γυναίκα αὐτή, ἡ Κασσιανή, ἔζη­σε τὸν καιρὸ τοῦ Βυζαντίου. Ἦταν μία ἀπὸ τὶς κόρες ποὺ ἐπελέγησαν γιὰ νὰ τὶς δῇ ὁ αὐτοκράτωρ Θεόφιλος καὶ νὰ διαλέξῃ ἀπὸ αὐτὲς τὴ μέλλουσα βασίλισσα. Φαντάζεστε τὴ σκηνή;

Read more »

Τα δικα μας «ὡσαννα» (Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 8th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2548

Κυριακὴ τῶν Βαΐων (Ἰω. 12,1-18)
9 Ἀπριλίου 2023 πρωὶ
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Τα δικα μας «ὡσαννα»

Βαϊων«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόμα­τι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ» (Ἰω. 12,13)
Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, –τὸ εἶπα, τὸ ξαναλέω καὶ δὲν θὰ πάψω νὰ τὸ λέω– εἶνε τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα, ἡ ῥίζα καὶ τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας. Διότι ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός. Δὲν εἶνε ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, μία μεγαλοφυΐα, ἕνας σπουδαῖος φιλόσοφος, ἕνας μεγά­­λος κοινωνιολόγος. Ὄχι· εἶνε Θε­ός. Ὅσοι τὸ πιστεύουν αὐτὸ εἶνε Χριστιανοί· οἱ ἄλ­λοι δὲν εἶνε, δὲν μποροῦν νὰ λογίζωνται ὡς Χριστιανοί. Ὅτι εἶνε Θεὸς τὸ φωνάζουν τὰ θαύματά του· τὸ φωνάζει ἡ σημερινὴ ἡμέρα· τὸ φωνάζει τὸ μεγαλύτερο ἀπ᾽ ὅλα τὰ θαύμα­τά του, ἡ ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου. Read more »

Ἐγερτηριο ἐν οψει του Πασχα – «Ἰδου ἀναβαινομεν εις Ἰεροσολυμα…» (Μαρκ. 10,33) -Ὁ Κυριος ἀνεβαινει τελευ­ταια φορα στα Ἰεροσολυμα & μας καλει σε ἕνα πνευματικο ἐ­γερτηριο. Θα τ᾽ ἀκουσου­με;

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 1st, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2547

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 10,32-45)
2 Ἀπριλίου 2023
Toυ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἐγερτηριο ἐν οψει του Πασχα

«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα…» (Μᾶρκ. 10,33)

ΣΩΤΗΡ (π. Αυγ.) σελ. 70 ιντΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Πέμπτη Κυρι­ακὴ τῶν Νηστειῶν· εἶνε ἀκόμη μνήμη τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ποὺ 47 ὁ­λόκληρα χρόνια ἔζησε μὲ αὐστηρὴ ἄσκησι πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ εἶχε πνευματικὸ πατέρα τὸν ἅ­γιο Ζωσιμᾶ, στὸν ὁποῖον ἄφησε τὴν ἐν­το­λὴ «Θάψε, ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, τὸ λείψανο τῆς ταπεινῆς Μαρίας» (Σωφρον. Ἰερ., Βίος Μαρ. Αἰγ., λη΄· P.G. 87Γ΄,3724c).
Σήμερα ἐπίσης εἶνε τὸ προοίμιο τῶν σεπτῶν παθῶν τοῦ Κυρίου, τὸ προανάκρουσμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, καθὼς ἀκοῦμε «Ἰ­δοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα…» (Μᾶρκ. 10,33). Ἐμπρός, λέει, νὰ πᾶμε στὰ Ἰεροσόλυμα.
–Μά, θὰ πῇ κανείς, ἐγὼ εἶμαι φτωχός, δὲν ἔ­χω λεφτὰ οὔτε γιὰ εἰσιτήριο ἐντὸς τῆς πόλεως· πῶς νὰ πάω στὰ Ἰεροσόλυμα;
Μπορεῖ κάποιος νά ᾽νε πλούσιος καὶ νὰ πάῃ στὰ Ἰεροσόλυμα, καὶ ὅμως νὰ εἶνε μακριὰ ἀ­πὸ τὰ Ἰ­εροσόλυμα· κ᾽ ἐσὺ μπορεῖ νά ᾽σαι φτωχαδάκι χωρὶς φράγκο στὴν τσέπη, καὶ ὅμως νὰ βρεθῇς πολὺ κοντὰ στὰ Ἰεροσόλυμα· νὰ ἔχῃς κάνει τὴν καρδιά σου Ἰεροσόλυμα.
Πῶς γίνεται αὐ­τό; Δῶστε λίγη προσοχὴ στὴν ἑρμηνεία τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου (βλ. Μᾶρκ. 10,32-45). Read more »

Αγίου Γρηγοριου του Παλαμα ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Δ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 27th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

(Έχει θέμα το ευαγγέλιο που αναγιγνώσκεται κατ’ αυτήν,
όπου γίνεται λόγος και για την επιμέλεια των εσωτερικών λογισμών)

Πολλές φορές μίλησα προς την αγάπη σας σχετικά με τη νηστεία και την προσευχή, ιδιαίτερα μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες· εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν σε εκείνους που τις αγαπούν και τις καλλιεργούν και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σε αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι’ αυτές κυρίως από τη φωνή του Κυρίου που διαβάζεται σήμερα στο ευαγγέλιο. Read more »

«Χαιρε, δενδρον ἀγλαοκαρπον, ἐξ ου τρεφονται πιστοι· χαιρε, ξυλον ευσκιοφυλλον, ὑφ᾽ ου σκεπονται πολλοι» (Ἀκαθ. ὕμν. Ν3)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 17th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Γ΄ Στάσις Xαιρετισμῶν
Του Μητροπολίτου Φλωρινης Αυγουστινου

ΔΕΝΤΡΟ  Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

«Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί·
χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ᾽ οὗ σκέπονται πολλοί»
(Ἀκάθ. ὕμν. Ν3)

Παναγια Γοργοϋπ.Ακάθιστος ὕμνος, ἀγαπητοί μου. Τρίτη στάσις. Ὅπως λέγαμε καὶ ἄλλοτε, ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος εἶνε ἕνα ἐξαίρετο ποίημα, ἕνα ἀ­ριστούργημα τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς. Ἡ βαθειὰ ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμός, ποὺ ἔτρεφε πρὸς τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο ὁ ἀνώνυμος ποιητής, τὸν κάνουν νὰ τὴν στολίζῃ μὲ πολλὰ ὀνόματα, μὲ ποικίλες εἰκόνες καὶ λέξεις, ποὺ παίρνει ἀ­πὸ παντοῦ (ἀπὸ τὸν οὐρανό, τὴ γῆ, τὸν ἥλιο, τὴ σελήνη, τὰ φυτά, τὰ δέντρα, τὰ ἄνθη, τὰ πουλιά, ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο). Ἂν μετρήσουμε τὶς εἰκόνες ποὺ περιέχει ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀ­καθίστου ὕμνου, ξεπερνοῦν τὶς τριακόσες. Ὑ­πέροχη ζωγραφιά· διότι καὶ ζωγράφοι ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν εἰκονογράφησι τοῦ ὕμνου αὐ­τοῦ ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ περίοδο μέχρι σήμερα.
Τὰ «χαῖρε» τῆς ἀκολουθίας εἶνε 144. Ἕνα ἀ­πὸ αὐτὰ εἶνε κι αὐτὸ ποὺ ἀκούσατε· «Χαῖ­ρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφον­ται πιστοί· χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ᾽ οὗ σκέπονται πολλοί» (Ἀκάθ. ὕμν. Ν3). Τί σημαίνουν τὰ λό­για αὐτά; – γιατὶ δὲν ἀρκεῖ ἁπλῶς νὰ τὰ ἀκοῦ­με· ὁ σκοπὸς εἶνε νὰ διδασκώμεθα κάτι καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόζουμε, ἐκεῖ ἀποβλέπει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μὲ τὴν ψαλμῳδία.

* * *

Ἡ Παναγία, ἀγαπητοί μου, ὀνομάζεται ἐδῶ «δένδρον». Ὄχι δέντρο ἄκαρπο, ὅπως εἴμαστ᾽ ἐμεῖς, ποὺ λέει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο ὅτι «Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται» (Ματθ. 3,10), ἀλλὰ δέν­τρο καρποφόρο, γεμᾶτο καρποὺς «ἀγλαούς», λαμ­προὺς δηλαδὴ καὶ ὡραίους.

Read more »

Καθαρα Τριτη Μεγα Ἀποδειπνο – Ταπεινωσου, αδυναμε, εμπρος στον Παντοδυναμο! – «Κυριε των δυναμεων, μεθ᾽ ἡμων γενου· αλλον γαρ ἐκτος σου βοηθον ἐν θλιψεσιν ουκ εχομεν· Κυριε των δυναμεων, ἐλεησον ἡμας»

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 28th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2537

Καθαρὰ Τρίτη Μέγα Ἀπόδειπνο
28 Φεβρουαρίου 2023 βράδυ
Του Μητροπολίτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιώτου

Ταπεινωσου, αδυναμε, εμπρος στον Παντοδυναμο!

«Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν·
Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς» (τροπ. Μεγ. Ἀποδ.)

σαλπ. met.intΕἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ τροπάριο, ποὺ ψάλλεται ὄχι μόνο ἀπόψε, ἀλλὰ ὅλες τὶς ἡμέρες μέχρι τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα στοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶνε μία σύντομη δοξολογία καὶ δέησι στὸ Θεό. Τί μᾶς λέει;

* * *

Ὁ Θεὸς εἶνε «Κύριος τῶν δυνάμεων». Τί θὰ πῇ «Κύριος τῶν δυνάμεων»; Ἐξαρτᾶται πῶς γράφουμε τὸ «δυνάμεων». Ἐὰν τὴ λέξι «δυνά­μεων» τὴ γράψουμε μὲ δέλτα κεφαλαῖο, «Δυνάμεων», τότε σημαίνει, ὅτι Δυνάμεις, μὲ κεφαλαῖο δέλτα, εἶνε οἱ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγε­λοι· ὅτι «Κύριε, ἐσὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τῶν ἀγ­γέλων». Ἐὰν ἐκεῖνο τὸ «δυνάμεων» τὸ γράψουμε μὲ δέλτα μικρό, «δυνάμεων», ὅ­πως εἶ­νε σὲ μερικὰ χειρόγραφα, τότε ἀλλάζει τὸ νό­η­μα· σημαίνει, ὅτι «δυνάμεις» εἶνε τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως· δύναμις εἶνε ὁ ἀέρας, ὁ ἥ­λιος, τὸ νερό, ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως· «Σύ, Κύριε, κυβερνᾷς τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, ὅλες τὶς φυσικὲς δυνάμεις».
Ἐὰν τώρα συνοψίσουμε τὶς δύο ἑρ­μηνεῖες, θὰ ποῦμε· Κύριε, σὺ εἶσαι ποὺ κυβερνᾷς τοὺς ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, σὺ εἶσαι ποὺ κυβερνᾷς καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως· σὺ εἶσαι ὀ παντοδύναμος Θεός.
–Παντοδύναμος Θεός; Μπᾶ!…, δὲν ἀκοῦτε τὴ φωνὴ τοῦ διαβόλου; Αὐτὸ εἶνε ἀπὸ τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν», ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Ματθ. 16,3). Στὶς ἡ­μέρες μας προβάλλεται ἀντιλογία. Ὁ σατανᾶς ξέρει, ὅτι ὑπάρχει Θεὸς κι ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε παντοδύναμος, ἀκούει τὸ ὄνομά του καὶ τρέμει. Ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους ἔ­γιναν χειρότεροι ἀ­πὸ τὸ σατανᾶ, τὸν «πατέρα» τοῦ ψεύδους (βλ. Ἰω. 8,44). Καὶ τί λένε αὐτοί; Read more »

 Ἀκολουθιες Νυχθημερου και Μεγα Ἀποδειπνο (Καθαρα Δευτερα)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 26th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2536

Καθαρὰ Δευτέρα βράδυ
27 Φεβρουαρίου 2023
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου Καντιώτου

 Ἀκολουθιες Νυχθημερου και Μεγα Ἀποδειπνο

π. Αυγουστ. 2000Ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό, ἀγαπητοί μου, ποὺ μᾶς ἀξίωσε ἀπόψε ν᾽ ἀκούσουμε τὸ πρῶτο Μέγα Ἀπόδειπνο. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρα­κοστὴ εἶνε ἡ πιὸ ἁ­γία περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ θερμαίνει τὶς ψυχές μας. Ὅπως ἀ­κοῦ­με στοὺς στίχους τοῦ «Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός…», «ὁ λαὸς ὁ πορευ­ό­μενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» (Μέγ. Ἀπόδ. = Ἠσ. 9,2. Ματθ. 4,16). Καὶ ὅπως στὴν Προηγι­ασμένη Λειτουρ­γία ὁ ἱερεὺς λέει «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι», ἔτσι ἀπὸ τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες φῶς ἐ­πέρχε­ται στὴν καρδιὰ κάθε πιστοῦ Χριστιανοῦ.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ψυχὲς ποὺ ἀντιδροῦν, δὲν θέλουν τὸ φῶς τῆς Ἐκκλησίας· θέλουν τὸ σκο­τάδι. Αὐτοί, ὅπως λέει ὁ μέγας Βασίλειος, μοιάζουν μὲ τὶς νυχτε­ρίδες καὶ κουκουβάγιες, ποὺ ἀ­γαποῦν ὄχι τὸ φῶς, ἀλλὰ τὸ σκοτάδι, ἔτσι εἶνε οἱ ἄπιστοι (). «Τὸ φῶς ἦρθε στὸν κόσμο», εἶπε ὁ ἴδι­ος ὁ Χριστός, «καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀγάπησαν περισ­σότερο τὸ σκοτάδι παρὰ τὸ φῶς, γιατὶ τὰ ἔργα τους ἦ­ταν πονηρά» (Ἰω. 3,19). Ἂς μὴ μιλήσουμε ὅμως τώρα γι᾽ αὐ­τούς· ἂς ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὶς ὡραῖ­ες ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ & OMIΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 15th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο ΙΑ΄, εδάφια 1-45

lazarus1 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2 ἦν δὲ Μαρία ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 4 ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς. 5 ἠγάπα δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας· 7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· ἄγωμεν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν πάλιν. Read more »

Τη φακη ή τα πρωτοτοκια; «Γευσασθε και ιδετε οτι χρηστος ο Κυριος. Άλληλουϊα» (Ψαλμ. 33, 9)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 13th, 2022 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2458

Προηγιασμένη θεία λειτουργία
Τετάρτη πρὸ τῶν Βαΐων 13 Ἀπριλίου 2022
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστινου

Τη φακη ή τα πρωτοτοκια;

«Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. Άλληλούϊα» (Ψαλμ. 33, 9)

Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, στὴν προηγιασμέ­νη λειτουργία τὸν ψάλτη νὰ ψάλλῃ «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. Ἀλληλούϊα» (Ψαλμ. 33, 9). Εἶνε τὸ κοινωνικό. Κοινω­νικὸ λέγεται αὐτὸ ποὺ λένε οἱ ψάλτες ὅ­ταν μέσα στὸ ἱερὸ οἱ κληρικοὶ κοινωνοῦν καὶ ἔ­ξω οἱ λα­ϊκοὶ ἑτοιμάζονται νὰ μεταλάβουν τὰ ἄ­χραντα μυστήρια. Τὸ συνηθισμένο κοινωνι­κὸ τὶς Κυριακὲς εἶνε «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρα­νῶν. Ἀλληλούια» (Ψαλμ. 148,1). Ἀλλὰ ἡ προ­ηγι­ασμένη θεία λειτουργία, ἐκτὸς τῶν ἄλλων δι­αφο­ρῶν ποὺ ἔχει, διαφέρει καὶ στὸ κοινωνι­κό· τὸ δικό της κοινωνικό εἶνε «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. Ἀλληλούϊα».
Λίγα λόγια θὰ ποῦμε ἐπάνω σ᾽ αὐτό. Read more »

ΝΗΣΤΕΥΣΑΤΕ…;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 8th, 2022 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Ματθ. 25, 31-46
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΝΗΣΤΕΥΣΑΤΕ…;

«Ὅταν δὲ νηστεύητε,…»(Ματθ. 6, 16)

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀπὸ αὔριο μπαίνουμε στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κύριο γνώρισμα τῆς περιόδου αὐτῆς εἶνε ἡ νηστεία. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ νηστέψουν. Νὰ νηστέψουν ἀπὸ κρέας, γάλα, αὐγά, ψάρια καὶ νὰ ἀρκεσθοῦν σὲ ἕνα λιτὸ φαγητό. Read more »

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 6th, 2022 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου (Ματθ. 6,14-21)

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος· «Ὅταν δὲ νηστεύητε…» (Ματθ. 6,16)

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ τελευταία ἡμέρα καταλύσεως. Αὔριο εἶνε ἡ ἀρχὴ μι­ᾶς νέας περιόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, περι­ό­δου ἱερῶν ἀγώνων, πνευματικῆς περισυλλο­γῆς καὶ καλλιεργείας. Ἀρχίζει ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἂν εἶχα ἕνα πίνα­κα, θὰ ἔ­­γραφα· Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἴσον – τί; Πολ­λὰ ὡραῖα πράγματα καὶ πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα νηστεία.
Νηστεία; Μόλις ἀκούσουν τὴ λέξι νηστεία, μερικοὶ ποὺ κάνουν τὸ μοντέρνο, κοροϊδεύ­ουν. Στὸν αἰῶνα αὐτόν, λένε, ἔρχεστε καὶ μι­λᾶτε γιὰ νηστεία;… Προσπαθοῦν νὰ πείσουν ὅλους, ὅτι ἡ νηστεία εἶνε διάταξις τῶν παπάδων· τὴν ἔκαναν, λένε, οἱ παπᾶδες, γιὰ νὰ τρομοκρατοῦν καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται τὸ λαό. Τί ἔχουμε νὰ τοὺς ἀ­παντήσουμε;

* * *

Ἡ νηστεία δὲν εἶνε διαταγὴ τῶν παπάδων καὶ δεσποτάδων, δὲν εἶνε διαταγὴ ἀνθρώ­πων· εἶνε ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Εἶνε ἡ πρώτη ἐντολὴ ποὺ ἐδόθη στὸν ἄνθρωπο.

Read more »

Η θυσια του αρχιερεως Χριστου

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 17th, 2021 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2367

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. 9,11-14)
18 Ἀπριλίου 2021
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Η θυσια του αρχιερεως Χριστου

  • «Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζου­σα τοὺς κεκοι­νωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαρι­εῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;» (Ἑβρ. 9,13-14)

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑΜὲ τὰ θεόπνευστα αὐτὰ λόγια, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος σήμε­ρα, Πέμπτη (Ε΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καὶ καθὼς πλέ­ον πλησιάζουμε στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα, τονίζει πόσο μεγάλη εἶνε ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ. Συγ­κρίνει τὴ θυσία αὐτὴ μὲ τὶς θυσί­ες τῶν ἀρχαίων, καὶ μάλιστα τῶν Ἰουδαίων τὶς ὁποῖες προσέφεραν οἱ ἀρχιερεῖς τῆς παλαιᾶς διαθήκης, καὶ βρίσκει ὅτι οἱ θυσίες ἐ­κεῖνες ἦταν μόνο ἀσθενεῖς σκι­ές, ἁπλᾶ σύμβολα, μπροστὰ στὴ θυσία τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁ­ποία εἶ­νε ἡ μόνη πραγματικὴ καὶ ἁγία θυσία.
Ἐκεῖνες οἱ θυσίες ἁπλῶς πιστοποιοῦσαν τὴν ἐνοχὴ τῆς ταλαιπώρου ἀνθρωπότητος. Τὰ ἄπειρα θυσιαστήρια, ἐπάνω στὰ ὁποῖα κά­ηκαν ἑκατομμύρια ζῷα, ἦταν οἱ ἄφωνοι μάρτυρες ποὺ δήλωναν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζητάει ἐξιλέωσι γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, ζητάει τὴ λύτρωσι ἀπὸ τὴν ἐνοχή του. Τὴν κάθαρ­σι ὅμως τῆς ψυχῆς δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ τὴ φέρουν οὔτε τὰ αἵματα τῶν ζῴων, οὔτε τὸ αἷμα καὶ τῶν ἁγιωτέρων ἀκόμη ἀνθρώπων. Τὴ λύτρωσι, τὴν «αἰωνίαν λύτρωσιν» (Ἑβρ. 9,12), τὴν ἔφερε μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Read more »