Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ’ Category

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ «Σταυρωθεντα τε ὑπερ ἡμων ἐπι Ποντιου Πιλατου, και παθοντα και ταφεντα…» (μερος Τριτο) – ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 14th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

«Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα…»
(επιλεγμένα αποσπάσματα από την ΙΓ΄Κατήχηση):

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, [Μέρος τρίτο]

Μ. Παρασκ.[ΛΗ’]. Να παίρνεις λοιπόν πρώτο και αδιάσειστο θεμέλιο τον Σταυρό και εκεί επάνω να οικοδομείς τα υπόλοιπα της πίστεως. Μην αρνηθείς τον Εσταυρωμένο. Αν Τον αρνηθείς, έχεις πολλούς που θα σε ελέγξουν γι᾽ αυτό. Πρώτος θα σε ελέγξει ο Ιούδας ο προδότης. Διότι αυτός που Τον πρόδωσε ήξερε ότι από τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους καταδικάστηκε σε θάνατο [πρβλ. Ματθ. 27, 3: «Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις (:Τότε ο Ιούδας, που τον παρέδωσε με προδοσία στους Ιουδαίους, σαν είδε ότι ο Ιησούς καταδικάστηκε, μεταμελήθηκε κι επέστρεψε τα τριάντα ασημένια νομίσματα στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους)»]. Το μαρτυρούν τα τριάντα αργύρια [πρβλ. Ματθ. 26, 15: «Τί θέλετέ μοι δοῦναι, καὶ ἐγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια (:Τι θέλετε να μου δώσετε, κι εγώ θα σας Τον παραδώσω. Αυτοί λοιπόν του παρέδωσαν τριάντα ασημένια νομίσματα)»]. Read more »

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ – «Σταυρωθεντα τε ὑπερ ἡμων ἐπι Ποντιου Πιλατου, και παθοντα και ταφεντα…» (απο την ΙΓ Κατηχηση) – ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, [Μερος δευτερο]

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 14th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

«Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα…»
(επιλεγμένα αποσπάσματα από την ΙΓ΄Κατήχηση):

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, [Μερος δευτερο]

Αιμα Εσταυρ..[Λ΄].Για τους ληστές πάλι που σταυρώθηκαν μαζί του έχει λεχθεί: «Και συγκαταριθμήθηκε μεταξύ των ανόμων»[Λουκ.22,37: «Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει(:τώρα λοιπόν ήλθαν καιροί διωγμών και επιβουλών. Και αυτό αποδεικνύεται απ’ όσα θα μου συμβούν σε λίγο. Διότι σας λέω ότι μαζί με τόσα άλλα που εκπληρώθηκαν, πρέπει να εκπληρωθεί και να επαληθευθεί σε μένα κι αυτό που έχει γραφεί στον προφήτη Ησαΐα. Δηλαδή το ‘’και μεταξύ των ανόμων και κακούργων συγκαταλέχθηκε, για να τιμωρηθεί μαζί με αυτούς ως άνομος’’. Και πρέπει να επαληθευθεί και ο προφητικός αυτός λόγος στο πρόσωπό μου, διότι όσα γράφτηκαν και προφητεύθηκαν για μένα, τώρα ολοκληρώνονται και πραγματοποιούνται πλήρως)» και Ησ.53,12: «διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα, ἀνθ᾿ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη· καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκε καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη(:για τον λόγο αυτόν Αυτός θα πάρει ως δική Του πνευματική κληρονομία πολλούς· και από τους ισχυρούς θα πάρει και θα διαμοιράσει λάφυρα, διότι εκουσίως παραδόθηκε στον λυτρωτικό για εμάς θάνατο η ζωή Του. Κατατάχθηκε μεταξύ των παρανόμων και ως τέτοιος άνθρωπος θεωρήθηκε. Αυτός όμως με τη σταυρική Του θυσία πήρε πάνω Του τις αμαρτίες πολλών και παραδόθηκε στον σταυρικό θάνατο για τις αμαρτίες τους)»]. Read more »

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ «Σταυρωθεντα τε ὑπερ ἡμων ἐπι Ποντιου Πιλατου, και παθοντα και ταφεντα…» – ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, [Μέρος πρώτο]

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 14th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

«Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα…»
(επιλεγμένα αποσπάσματα από την ΙΓ΄Κατήχηση): 

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, [Μέρος πρώτο]

Ακρα-ταπειν. ΚΓ’. Εμείς όμως ας επανέλθουμε στο θέμα των προφητικών αποδείξεων που μου ζητήσατε. Σταυρώθηκε ο Κύριος, έχεις ακούσει όλες τις μαρτυρίες. Βλέπεις τον τόπο του Γολγοθά. Συμφωνείς και το επικροτείς επαινετικά και δοξολογικά. Πρόσεξε μήπως καμιά φορά, σε περίοδο διωγμού, Τον απαρνηθείς. Να μην ευφραίνεσαι μόνο σε περίοδο ειρήνης για τον Σταυρό, αλλά και σε καιρό διωγμού να έχεις την ίδια πίστη. Να μην είσαι φίλος του Ιησού τον καιρό της ειρήνης και τον καιρό του πολέμου να γίνεσαι εχθρός. (…)
ΚΔ΄. Ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε για χάρη μας, Αυτός που δικάστηκε μια νύχτα παγερή και γι’ αυτό υπήρχε παραδίπλα ανθρακιά αναμμένη(πρβλ.Ιωάν.18,18: «Εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ μετ᾿ αὐτῶν ὁ Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος(:Εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι υπηρέτριες, οι οποίοι είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν δίπλα στη σωρό από τα αναμμένα κάρβουνα, διότι είχε κρύο. Μαζί τους στεκόταν κι ο Πέτρος και ζεσταινόταν)».Σταυρώθηκε την τρίτη ώρα [πρβλ. Μάρκ. 15,25: «Ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν(:Η ώρα ήταν τρεις από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή εννέα το πρωί, όταν Τον σταύρωσαν)»]. «Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης(:Και από τις δώδεκα το μεσημέρι έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη έως τις τρεις το απόγευμα)»[Ματθ.27,45]. Read more »

Μεγαλη Παρασκευη βραδυ – Φως στον κατω κοσμο «Ὤ χαρας ἐκεινης, ὤ πολλης ἡδονης, Ἰησου, ἧς τους ἐν αδη πεπληρωκας, ἐν πυθμεσι φως ἀστραψας ζοφεροις!» – Ὁμιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 14th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 871(2)

Μεγάλη Παρασκευὴ βράδυ
14 Ἀπριλίου 2023 (2002)
Ὁμιλία Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Φως στον κατω κοσμο

«Ὤ χαρᾶς ἐκείνης, ὤ πολλῆς ἡδονῆς, Ἰησοῦ, ἧς τοὺς ἐν ᾅδῃ πεπλήρωκας, ἐν πυθμέσι φῶς ἀστράψας ζοφεροῖς!» (Α΄ στάσις ἐγκωμίων)

AntimὉ Ἐπιτάφιος Θρῆνος, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἕ­να ἀριστούργημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως. Εἶνε μία ὡραία ἀνθοδέσμη ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας στὸν ἐσταυρωμένο Βασιλέα τοῦ κόσμου.
Στὸ Ἅγιο Ὄρος ἀπόψε οἱ μοναχοὶ κάθον­ται μέχρι τὶς 2 ἡ ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα καὶ ψάλλουν ὅλα τὰ Ἐγκώμια. Ἐδῶ στὸν κόσμο ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς φιλάνθρωπη μάνα, διάλεξε καὶ ψάλλει μόνο 99 ἀπὸ αὐτά, γιὰ νὰ μὴν κουράζωνται οἱ Χριστιανοί.
Ἔχω συνήθεια κάθε χρόνο, πρὶν ἀρχίσουν νὰ ψάλλωνται τὰ ἐγκώμια, νὰ ἑρμηνεύω ἕνα ἀ­πὸ αὐτά. Σήμερα θὰ προσπαθήσω, μὲ λίγα ἁ­πλᾶ λόγια, νὰ σᾶς μιλήσω ἐπάνω στὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου ποὺ λέει·
«Ὤ χαρᾶς ἐκείνης, ὤ πολλῆς ἡδονῆς,
Ἰησοῦ, ἧς τοὺς ἐν ᾅδῃ πεπλήρωκας,
ἐν πυθμέσι φῶς ἀστράψας ζοφεροῖς!» (Α΄ στ.).
Δηλαδή· Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, πόσο μεγάλη ἦταν ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐχαρίστησι, μὲ τὴν ὁποία γέμισες τὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν στὸν ᾅδη, ὅταν ἄστραψε τὸ φῶς σου κάτω ἐ­κεῖ στὰ σκοτεινὰ βάθη του!
Read more »

Ὁ τεταρτος λογος του σταυρου (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 14th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Μεγάλη Ἑβδομὰς
6. –Μεγάλη Παρασκευὴ πρωὶ
1967 Ὁ τέταρτος λόγος τοῦ σταυροῦ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2553

Μεγάλη Παρασκευὴ πρωὶ
14 Ἀπριλίου 2023 (ἑσπερ. μετὰ τὸ εὐαγγέλιο)

Ὁ τεταρτος λογος του σταυρου

«Περὶ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· Ἠλὶ Ἠλί, λιμά σαβαχθανί;
τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;»
(Ματθ. 27,46 = Ψαλμ. 21,2)

estayr1Μεγάλη Παρασκευή, ἀδελφοί μου! Ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, «φοβερὸν καὶ παρά­δο­­ξον μυστήριον σήμερον ἐνεργούμενον καθο­ρᾶται» (Καὶ νῦν ἑσπ. ἀποκαθ.). Μπροστά μας ὁ Ἐσταυρω­μένος. Ποιός ζωγράφος, ποιός ψάλτης, ποιά γλῶσσα ῥήτορος καὶ ἱεροκήρυκος, ποιά γλῶσ­σα ἀγγέλου καὶ ἀρχαγγέλου θὰ μπορέσῃ νὰ ὑ­μνήσῃ τὴ δόξα του; Μικροὶ κι ἁμαρ­τωλοί, τολμοῦμε ἐ­μεῖς νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ θεῖο δρᾶμα.
Ὁ Χριστὸς βρίσκεται ἐπάνω στὸ σταυ­ρό, καταδικασμένος εἰς θάνατον, καὶ κάτω ἀπ᾽ τὸ σταυρὸ οἱ θανάσιμοι ἐχθροί του. Ἐνῷ τὸ αἷ­μα του πέφτει στάλα – στάλα στὴ γῆ, ἡ καρδιά του πάλ­λει τοὺς τελευταίους χτύπους, τὰ χείλη του μα­ράθηκαν καὶ τὰ μάτια του σβήνουν, αὐ­τοὶ μὲ σαδισμὸ ἐκδηλώνουν τὴ χαρὰ τῆς μοχθηρί­ας τους. Αἰσχρολογοῦν, βωμο­λοχοῦν, βλαστη­μοῦν, φτύνουν. Τί ἀτίμωσις!
Ὁ Ἐσταυρωμένος φαίνεται τώρα σὰν ὁ πιὸ ἀδύνατος ἄν­θρωπος, «ὄνειδος ἀν­θρώπων καὶ ἐξουθένημα λαοῦ» (Ψαλμ. 21,7)· αἴφνης ὅμως καταπληκτικὰ σημεῖα ἔρχονται ν᾽ ἀποδείξουν, ὅτι ἐπάνω στὸ σταυ­ρὸ εἶνε πιὸ δυνατὸς καὶ φοβερὸς παρ᾽ ὅταν περπατοῦσε ἐλεύθερος.
Πρῶτο σημεῖο τὸ σκοτάδι. Δὲν ἦταν φυσι­κὸ φαινόμενο· καὶ κράτησε τρεῖς ὧρες, «ἀπὸ ἕ­κτης ὥρας …ἕως ὥρας ἐνάτης» (Ματθ. 27,45). Ὁ ἥ­λιος ἔ­κρυψε τὸ φῶς του σὰν νὰ ἔλεγε· Ἐγ­κληματί­ες, εἶστε ἀνάξιοι νὰ σᾶς φωτίζω!
Κι ὅταν τὸ σκοτάδι πλησίαζε νὰ διαλυθῇ, ἀ­κούγεται τότε σὰν κεραυνὸς ἡ φωνὴ τοῦ Ἰησοῦ· «Ἠλὶ Ἠλί, λιμά σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. 27,46 = Ψαλμ. 21,2). Ἡ κραυγή του τρομάζει τοὺς σταυρωτάς. Παρανοοῦν τὸ «Ἠλὶ Ἠλί», νομίζουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς καλεῖ τὸν προφή­­τ­η Ἠλία νὰ τὸν βοηθήσῃ, νὰ ῥίξῃ φωτιὰ καὶ νὰ τοὺς κάψῃ. Πόσο παρεξήγησαν τὸ λόγο τοῦ Κυρίου! Read more »

Μεγαλη Πεμπτη βραδυ- «Σημερον κρεμαται ἐπι ξυλου…» «Σημερον κρεμαται ἐπι ξυλου ὁ ἐν υδασι την γην κρεμασας» ( Ὁμιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 13th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Μεγάλη Ἑβδομὰς
5+. Μεγάλη Πέμπτη βράδυ
19892 «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…»

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1250(2)

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ
13 Ἀπριλίου 2023 (2006)

«Σημερον κρεμαται ἐπι ξυλου…»

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας» (ὄρθρ. Μ. Παρ., ἀντίφ. ιε΄)

M.-Πεμπτη-2004-π.-Α copyὍσο, ἀγαπητοί μου, προχωρεῖ ἡ ἀκολουθία καὶ πλησιάζει ἡ στιγμὴ τῆς σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ, τόσο οἱ ὕμνοι καὶ τὰ τροπάρια γί­νονται γλυκύτερα. Προκαλοῦν συγκίνησι· μόνο χυδαῖες ψυχὲς παραμένουν ἀσυγκίνητες.
Παγκόσμιος θρῆνος. Ὁ ἐκκλησιαστικὸς ποι­ητὴς καλεῖ νὰ συμμετάσχουν στὸ θρῆνο καὶ στὸ πένθος ἄγγελοι, ἄνθρωποι ἀλλὰ κι αὐτὰ τὰ ἄψυχα δημιουργήματα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀ­ναφέρει καὶ τὴ γῆ. «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας», λέει. Ἐπιτρέψτε μου, μολονότι εἶστε κουρασμένοι, νὰ πῶ λίγες λέξεις στὸ σημεῖο αὐτό· πενθεῖ ἡ γῆ.

* * *

Αλλά ΤΙ ΕΙΝΕ Η ΓΗ; Ἡ γῆ, ἀπαντοῦν οἱ ἀ­στρονόμοι, εἶνε ἕνας πλανήτης, ἕνα ἀπὸ τὰ ἄ­πειρα οὐράνια σώματα ποὺ ὑπάρχουν. Ἐν συγ­κρίσει μὲ τὰ ἄλλα οὐράνια σώματα ἡ γῆ εἶνε ἕ­νας μικρὸς κόκκος. Ἂν γιὰ μᾶς ἡ ὑδρόγειος σφαῖρα φαίνεται μεγάλη, ἐν συγκρίσει ὅμως μὲ ἄλλες σφαῖρες, ποὺ στροβιλίζονται στὸ ἄ­πειρο, εἶνε πολὺ μικρή.
Καὶ ὅμως ἡ γῆ ἔχει κάτι μοναδικό. Εἶνε οὐ­ράνιο σῶμα εὐλογημένο, καλλωπισμένο, ὡραι­ότατο. Εἶνε, ὅπως εἶπε κάποιος ἀστρονόμος, «τὸ διαμάντι τῶν ἀστέρων». Ἐδῶ ὑπάρχει βλά­στησι, χλόη, ἄνθη, δέντρα, καρποί· ἐδῶ ὑπάρχουν ψάρια, ζῷα, πουλιά· ἐδῶ ὑπάρχουν ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ὕπαρξι τῆς ζωῆς. Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα στοιχεῖα εἶνε τὸ νερό. Ἐδῶ ὑπάρχουν νερὰ ἄφθονα· πηγές, ποταμοί, λίμνες, θάλασσες καὶ ὠ­κεανοί, πού καλύπτουν τὰ τρία τέταρτα τῆς ἐ­πιφανείας τῆς γῆς.
«Ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας», λέει ὁ ὕ­μνος. Πολλοὶ αὐτὸ τὸ ἀμφισβητοῦσαν, ἀπεδείχθη ὅμως ἀληθινό. Οἱ ἀστροναῦτες ποὺ εἶ­δαν τὴ γῆ ἀπὸ τὴ σελήνη, ἀπήλαυσαν ἕνα θαυμάσιο θέαμα. Τὴν εἶδαν μιὰ πελώρια πολύ­χρωμη σφαῖρα ἀλλοῦ ἄσπρη (οἱ παγετῶ­νες), ἀλλοῦ πράσινη (τὰ δάση), ἀλλοῦ φαιὰ – σκούρα (ἡ ξηρά), καὶ τὸ περισσότερο γαλάζια (ἡ θάλασσα). Read more »

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 1) Η ΚΛΑΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΑ 2) ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 13th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἡ πρώτη εἶναι σὲ pdf

Η ΚΛΑΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΑ

4219881

Μεγάλη Πέμπτη
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιωτου

ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ

«Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ»

(Ματθ. 26,39)

Αιμα Εσταυρ..προ του σταυρου ιντ

ΟΛΗ ἡ ζωὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ γεννήθηκε μέχρι τὴν ὥρα ποὺ πάνω στὸ τίμιο ξύλο εἶπε «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου» (Λουκ. 23,46), ἀπὸ τὸ λίκνο μέχρι τὸν τάφο, ἦταν μιὰ ζωὴ πονεμένη. Νήπιο ἦταν ὅταν ὁ Ἡρῴδης ἀκόνιζε τὰ μαχαίρια του. Μικρὸ παιδὶ ἀναγκάστηκε νὰ ζήσῃ πρόσ­φυγας στὴν Αἴγυπτο. Ἔφηβος – φτωχὸς νέος ἐργαζόταν γιὰ νὰ θρέψῃ τὴν Παναγία μη­τέρα του. Κι ὅταν ὥριμος ἄνδρας βγῆκε στὸ δημό­σιο βίο, δέχθηκε πάνω του ὅλη τὴν ἀν­θρώπινη κακία. Καὶ τί δὲν εἶπαν καὶ τί δὲν ἔ­καναν οἱ ἐχθροί του! Ὅλη ἡ ζωή του θλῖψι καὶ πόνος. Ὅπως τὸ ἀλεύρι ζυμώνε­ται μὲ νερό, ἔ­τσι ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ εἶνε ζυμω­μένη μὲ δάκρυ.

Την συνέχει: Read more »

Μεγαλη Τεταρτη βραδυ – Ἡ γυναικα κατα το παθος του Κυριου ( Ὁμιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 12th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Μεγάλη Ἑβδομὰς
4. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ
1995 Ἡ γυναίκα κατὰ τὸ πάθος τοῦ Κυρίου

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2552

Μεγάλη Τετάρτη
12 Ἀπριλίου 2023 βράδυ
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἡ γυναικα κατα το παθος του Κυριου

αποκαθήλωσηΒρισκόμαστε, ἀγαπητοί μου, στὸ μέσον τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τιμοῦμε τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ παρατηροῦμε γύρω ἀπὸ τὴν πάνσεπτη μορφή του νὰ κινοῦνται διάφορα πρόσω­πα ποὺ λαμβάνουν μέρος στὸ μεγάλο δρᾶμα.
Βλέπουμε αὐτοὺς ποὺ ἵστανται ἀπέ­ναν­­τί του καὶ παίζουν ἄθλιο ῥόλο στὸ ἔγκλημα ἐ­ν­αντίον του. Ὁ Ἰούδας π.χ. εἶνε ἡ πιὸ σκοτει­­νὴ ὕπαρξι· πουλάει ἀντὶ τριάκον­τα ἀργυρίων καὶ προδίδει «τὸν ἀτίμητον» Διδάσκαλό του (Μ. Πέμ. ἀπόστ. αἴν.). Ἄλλα πρόσωπα εἶνε ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας, οἱ ἀρχιερεῖς ποὺ ἀπὸ μῖσος καὶ φθόνο καταδικάζουν τὸν Ἰησοῦ. Κατόπιν ἔρ­χεται ὁ Πιλᾶτος, ποὺ ἀπὸ δειλία δὲν θ᾽ ἀντισταθῇ μέχρι τέλους ὥστε ν᾽ ἀπαλλάξῃ ἀπὸ κάθε κατη­γορία τὸν Ἀθῷο. Καὶ ἀκολουθοῦν ἐπίσης ἄλλοι συνεργοὶ τοῦ ἐγκλήματος, οἱ στρατιῶ­τες τοῦ ἡγεμόνος, ποὺ θὰ τὸν ἐμπαίξουν, καὶ ὁ ἑ­κατόν­ταρχος Λογγῖνος, ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσῃ στὸ μαρτύριο τοῦ σταυροῦ.
Τὸ ἄξιο προσοχῆς ποιό εἶνε· ὅτι στὸν κατά­λογο τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ ποὺ συνήργη­­σαν στὸν θάνατό του δὲν ὑπάρχουν γυναῖ­κες. Read more »

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 12th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

s10zΕυλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
ΙΕΡΕΥΣ: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν. Κύριε ελέησον. (12)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.

Ψαλμός 142 Read more »

Τι τελειται τις ημερες της Μεγαλης Εβδομαδας;

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 12th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Τι τελειται τις ημερες της Μεγαλης Εβδομαδας;

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑΟι τέσσερις πρώτες ημέρες μας προετοιμάζουν πνευματικά για το θείο δράμα και οι Ακολουθίες ονομάζονται «Ακολουθίες του Νυμφίου».

Μεγάλη Δευτέρα (Κυριακή Βαϊων βράδυ):

Την Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχούν δύο γεγονότα:

α) Η ζωή του Ιωσήφ του 11ου γιού του Πατριάρχη Ιακώβ, του ονομαζόμενου Παγκάλου, δηλαδή του ωραίου στο σώμα και τη ψυχή. Ο Ιωσήφ προεικονίζει με την περιπέτειά του (που πουλήθηκε σκλάβος στην Αίγυπτο) τον ίδιο τον Χριστό και το πάθος Του.

β) Το περιστατικό της άκαρπης συκιάς που ξέρανε ο Χριστός (Ματθ. 21, 18-22):
Συμβολίζει την Συναγωγή των Εβραίων και γενικά την ζωή του Ισραηλιτικού λαού που ήταν άκαρποι από καλά έργα.

Μεγάλη Τρίτη (Μεγάλη Δευτέρα βράδυ):

Την Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε και ζούμε δύο παραβολές: Read more »

«Ὤ της του Ἰουδα ἀθλιοτητος!» (αινοι Μ. Τεταρτης) – Ὁμιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 11th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Κ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 967(2)

Μεγάλη Τετάρτη βράδυ
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Περι του Ιουδα

«Ὤ τῆς τοῦ Ἰούδα ἀθλιότητος!» (αἶνοι Μ. Τετάρτης)

ΚάΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ-ΔΟΛΟΦθε ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἔχει τὶς θλί­ψεις καὶ τὰ παθήματά του. Κανείς σ᾿ αὐτὸ τὸν πλανήτη δὲν εἶνε ἀπείραστος. Γι᾿ αὐ­τὸ καὶ ὁ ἀρχαῖος τραγικὸς ποιητὴς λέει· «Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει» (Σοφοκλ. Ἀντιγ. 332-333)· πολλὰ τὰ φοβερά, φοβερώτερο ὅμως ἀπ᾿ ὅλα εἶνε ὁ ἴδιος ὁ ἄν­θρωπος. Ἀλλ᾿ ὅλες τὶς ἀνθρώπινες θλίψεις τὶς ξεπερνοῦν τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυρίου ἡ­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶνε τὸ δρᾶμα τῶν δραμάτων, ποὺ συγκινεῖ ὅλες τὶς εὐγενεῖς ψυχὲς διὰ μέσου τῶν αἰώνων.

Στὸ κάθε δρᾶμα τῶν ἀρχαίων τραγικῶν, ὅ­πως θὰ γνωρίζετε, ὑπάρχει ἕνας πρωταγωνιστής, καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸν κινοῦνται τὰ ἄλλα πρόσωπα. Ἐδῶ, στὸ δρᾶμα τῶν δραμάτων, κύ­ριο πρόσωπο εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ γύρω του κινοῦνται πολλὰ ἄλλα πρόσωπα. Ἀπὸ αὐτὰ ἄλλα διάκεινται συμπα­θῶς καὶ ἄλλα δυσμενῶς ἀπέναντι τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλ᾿ ἂν πῆτε, ποιό ἀπ᾿ αὐτὰ εἶνε τὸ δολιώτερο, ἀναμφισβητήτως εἶνε ὁ Ἰούδας. Οἱ ὑμνῳδοὶ γιὰ κανένα ἄλλο δὲν ἐκφράζονται μὲ τόση αὐστηρότητα ὅπως γι᾿ αὐτόν.

Ὁ Ἰούδας, ἀγαπητοί μου, ἀποτελεῖ ἕνα ἀ­πέραντο ζήτημα, ἕνα πρόβλημα ψυχολογικό, στὸ ὁποῖο προσπάθησαν καὶ προσπαθοῦν μέχρι σήμερα νὰ δώσουν ἀπάντησι ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, θεολόγοι, ποιηταί. Ποικίλες θε­ωρίες καὶ ὑποθέσεις ἀκούστηκαν. Στὸν αἰ­ῶνα μας παρουσιάστηκαν –ἀπίστευτο, σημεῖο τῶν καιρῶν– ἀκόμα καὶ ὑποστηρικταὶ τοῦ Ἰούδα, φίλοι τοῦ Ἰούδα! Καλὰ ἔκανε, λένε, ὁ Ἰούδας καὶ πρόδωσε τὸ Χριστό· γιατὶ ὁ Χριστὸς ἦταν ἁπλῶς λόγια καὶ θεωρία, δὲν τόλμησε ν᾿ ἀνατρέψῃ τὸ καθεστώς… Ἔτσι ἡ­ρωοποίησαν τὸν Ἰούδα, σὲ κάποια πόλι τῆς Ῥωσίας μάλιστα τοῦ ἔστησαν καὶ ἀνδριάντα.

Ἐγώ, ὄχι φανταστικῶς ἀλλὰ μὲ βάσι τὰ Εὐ­αγγέλια, θὰ δώσω μιὰ σκιαγραφία τοῦ Ἰούδα.

Read more »

Ὁ ἐκφυλισμος δεν ειναι πολιτισμος – Την ἐποχη της Κασσιανης οἱ ἀλογομυγες ἦταν μια φουχτα, τωρα με τον πανσεξουαλισμο ἔγιναν συννεφο. Και ἂν ἡ Κασσιανη ειπε τοτε μια φορα το «οιμοι», τωρα ἐμεις πρεπει να το λεμε & να θρηνουμε διαρκως. Νατα τ᾽ ἀποτελεσματα. Φωναζαμε ἐμεις, ἀλλα ὁ κοσμος ἔλεγε· Ὁ Καντιωτης ειναι τρελ­λος. Μακαρι να ἤμουν ἐγω μονο τρελλος & ὅλοι οι αλλοι γνωστικοι. Θα διαλυθη το εθνος.

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 11th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2551

Μεγάλη Τρίτη βράδυ
11 Ἀπριλίου 2023
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ὁ ἐκφυλισμος δεν εινε πολιτισμος

6-12«Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας» (δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετ.)
Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, ψάλλεται τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς· σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρ­θοδοξίας συρρέει λαὸς καὶ πολλοὶ κρατοῦν τὰ ρολό­για. Ποῦ ἔγκειται ἡ ἀξία τοῦ τροπαρίου; Δὲν ἐξ­αρτᾶται ἀπὸ τὸ χρόνο ποὺ θὰ δι­αρκέσῃ τὸ ψάλσιμο· ἡ ἀξία του ἔγκειται στὰ νοήματα, στὴν κατανό­ησι, στὸ σκοπὸ γιὰ τὸν ὁ­ποῖο γράφτηκε· νὰ γίνῃ ψυχικό μας βίωμα! Τὰ ἄλλα, ποὺ εἶπα, εἶνε τὸ φλούδι. Ἔχει ἀξία καὶ τὸ φλούδι, ἀλλὰ προπαντὸς ἀξία ἔχει ὁ καρπός. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴ μου­σι­­κή, νοιά­ζονται γιὰ τὸ φλούδι· γιὰ τὸν καρπό;
Θυμᾶμαι στὴν Ἀθήνα, ὅταν ἤμουν ἱεροκήρυ­κας, πῆγα σ᾽ ἕνα ναὸ καὶ ἔψαλλε ἕνας θαυμάσιος ὅμιλος. Μετὰ ἀπ᾽ ἔξω ἐγὼ μεταξὺ τῶν ἄλλων ῥωτοῦ­σα· τί λέει τὸ τροπάριο; Κανείς δὲν θυμόταν κάτι! ἁπλῶς τὸ αὐτὶ εὐχαριστεῖ­ται. Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖ­νος λέει· Ὅ­ποιος πάει στὴν ἐκκλησία μόνο γιὰ νὰ εὐ­χαριστηθῇ τὸ αὐτί του, ἁμαρτάνει. Δὲν εἶμαι κα­τὰ τῆς μουσι­κῆς, ἀλλὰ ἐφιστῶ τὴν προσοχὴ στὸ νό­ημα. Πολλοὶ ἔρχονται στὴν ἐκκλησία, χαίρεται ἡ ἀκοή τους, μὰ τὰ λόγια δὲν μπαίνουν στὴν καρδιά· λὲς καὶ εἶνε κινέζικα. Ἐσεῖς, ἐλπίζω, ἔχετε διάθεσι νὰ διδαχθῆτε ἀπὸ τὸ ὑπέροχο αὐτὸ τροπάριο. Read more »

Μεγ. Δευτερα βραδυ – Τα οκτω «ουαι» (Ματθ. 23,13-35) – (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου_

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 10th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Μεγ. Δευτέρα βράδυ (Ματθ. 22,15–23,39)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Τα οκτω «ουαι» (Ματθ. 23,13-35)

Ιησους ΧριστοςΠρίν, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ μιὰ μεγάλη μάχη συμβαίνει πολλὲς φορὲς τὰ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα νὰ ἔρχωνται μεταξύ τους σὲ μικρὲς συγκρούσεις, σὲ ἁψιμαχίες ὅπως λέγον­ται. Οἱ ἁψιμαχίες εἶνε προανάκρουσμα τῆς με­γάλης συγκρούσεως ποὺ θὰ ἐπακολουθήσῃ.
Κάτι παρόμοιο βλέπουμε νὰ περιγράφεται στὸ εὐαγγέλιο ποὺ διαβάστηκε πρὸ ὀλίγου. Καθὼς ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα προχωρεῖ, πλησι­άζει ἡ ὥρα ποὺ θὰ γίνῃ ἡ μεγάλη σύγκρουσις, ἡ μεγαλύτερη στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ἡ δὲ μεγαλύτερη σύγκρουσις τῆς ἱστορίας εἶ­νε ἡ μάχη τοῦ Γολγοθᾶ. Ἐκεῖ τὸ φῶς θὰ συγ­κρουσθῇ μὲ τὸ σκοτάδι, ἡ ἀγαθότης μὲ τὴν κακία, ὁ Θεὸς μὲ τὸν διάβολο. Πρὶν λοιπὸν ἀ­πὸ τὴν τελικὴ ἐκείνη ἀναμέτρησι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, προτοῦ ὁ Χριστὸς ἀντιμετωπίσῃ τὸν ἐχθρὸ στῆθος μὲ στῆθος, προηγοῦνται, τρόπον τινὰ ὡς ἁψιμαχίες, λεκτικοὶ δι­αξιφισμοὶ μὲ τὰ ὄργανα τοῦ ἐχθροῦ. Ἁψιμα­χίες εἶνε οἱ πονηρὲς ἐρωτήσεις τῶν Ἡρῳδι­ανῶν, τῶν Σαδδουκαίων καὶ τῶν Φαρισαίων, τὶς ὁποῖες ὁ Χριστὸς ἀμυνόμενος ἀντικρούει μὲ ἀποστομωτικὲς ἀπαντήσεις. Read more »

Μεγαλη Δευτερα (βραδυ) – Ἡ φιλαργυρια του Ἰουδα

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 10th, 2023 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2550

Μεγάλη Δευτέρα
10 Ἀπριλίου 2023 βράδυ

Ἡ φιλαργυρια του Ἰουδα

φιλημα ΙουδαΤὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, ἀγαπητοί μου, ἄν­τρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, ἀκούσαμε στὸ ναὸ τὸ ἔξοχο τροπάριο «Τὰ πάθη τὰ σεπτὰ ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς φῶτα σωστικὰ ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ…» (Μ. Δευτ. ὄρθρ., κάθ.). Τὴν ἑβδομάδα αὐ­τὴ ὄντως, ὅπως ὁ ἥλιος ἀπὸ μακρινὴ ἀπόστασι φωτίζει, θερμαίνει καὶ ζωογονεῖ τὴν πλά­σι, ἔτσι τὰ γεγονότα τῶν σεπτῶν παθῶν τοῦ Χριστοῦ σὰν ἥλιος φωτίζουν τὸν κόσμο.
Ἀπόψε θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ μιλήσω πάλι, γιατὶ ἀκούω ἕνα λόγο ποὺ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία –δὲν ξέρω ἂν τὰ προσέχετε–, ἕναν ὕμνο ποὺ λέει· «Μὴ κρύπτε λόγον Θεοῦ» (ὄρθρ. Μ. Τρίτ., δοξ. αἴν.)· ἐσύ, λέει, ποὺ εἶ­σαι ἐπίσκοπος ἢ ἱεροκήρυκας, «μὴν κρύβεις τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ», ἀλλὰ νὰ τὸν κηρύττῃς, ἔστω καὶ ἂν δὲν ὑπάρχουν αὐτιὰ νὰ σ᾽ ἀκούσουν. Καὶ ἕνας μόνο ν᾽ ἀκούσῃ, ἀρκεῖ· τὸ καλὸ εἶνε μεγάλο.

* * *

Τὰ πρόσωπα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀ­δελφοί μου, ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν Ἰησοῦ τὸ Ναζωραῖο, εἶνε πολλά. Τὸ πιὸ δραματικὸ ὅμως, τὸ πιὸ σκοτεινὸ πρόσωπο, εἶνε ἀσφαλῶς ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης.
Ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δύσκολο νὰ εἰσδύσῃ κανεὶς στὴν ψυ­χοσύνθεσί του. Ποιός μπορεῖ νὰ τὸν περιγρά­ψῃ; Κάθε ἄνθρωπος, εἶνε μυστή­ριο· κ᾽ ἐμεῖς, ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς, ἀποτελεῖ ἕ­να μυστήριο. Ὁ Ἰ­ούδας, λοιπόν, ἔζησε τὸν πειρασμὸ τῆς ἀποστασίας, τὸ μυστήριο τῆς ἁμαρτίας.
Ἄκουσε τὸ Χριστό, ἑλκύστηκε ἀπὸ τὰ λόγια του, τὸν ἀ­κο­­λούθησε, κατα­τάχθηκε στὴν χορεία τῶν δώ­δεκα ἀποστόλων. Εἶχε ὅλη τὴν ἀγάπη καὶ φροντίδα τοῦ Κυρίου, εἶχε τὴν ἐμ­πιστοσύνη τῶν συμμαθη­τῶν του· εἶχε ἀκόμη στὰ χέρια του καὶ τὸ ταμεῖο τῆς ἀδελφότητος, μὲ τὸ ὁποῖο ἀγόραζαν τ᾽ ἀναγκαῖα γιὰ νὰ τραφοῦν οἱ ἀ­δελφοί, καὶ ἔ­καναν ἐλεημοσύνες σὲ φτωχούς. Δὲν ὑπῆρχε καν­ένα παράπονο ἀπέναντι τοῦ Χριστοῦ.
Πῶς μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ ἡ μεταβολή του; Read more »

Μεγαλη Παρασκευη βραδυ: Οπως αρμοζει στο μεγαλο Νεκρο μας «Ἰωσηφ κηδευει μετα του Νικοδημου νεκροπρεπως τον Κτιστην» (Ἐγκωμ. γ’ στασ.)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 22nd, 2022 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2467

Μεγάλη Παρασκευὴ βράδυ
22 Ἀπριλίου 2022 Ἐπιτάφιος
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Οπως αρμοζει στο μεγαλο Νεκρο μας

«Ἰωσὴφ κηδεύει μετὰ τοῦ Νικοδήμου νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην» (Ἐγκώμ. γ΄ στάσ.)

αποκαθήλωσηἜχουμε συνήθεια, ἀγαπητοί μου, νὰ ἑρμηνεύουμε κάποιο ἀπὸ τὰ θαυμάσια ἐγκώμια ποὺ ψάλλονται ἀπόψε. Αὐτὸ ποὺ θὰ ἐξηγήσουμε τώρα εἶνε τὸ ἑξῆς.
«Ἰωσὴφ κηδεύει
μετὰ τοῦ Νικοδήμου
νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην» (Ἐγκώμ. γ΄ στάσ.).
Ὁ ποιητὴς ἐδῶ ὁμιλεῖ γιὰ κηδεία, μιὰ κηδεία μοναδική· γιὰ τὴν κηδεία τοῦ Θεανθρώπου.

Πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ἀγαπητοί μου, ὅτι στὴν ἀρχαία ἐποχή, στὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ, οἱ ῾Ρωμαῖοι κατακτηταί, ποὺ κυριαρχοῦσαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὡς σκληρότερη ἀπ᾽ ὅλες τὶς ποινὲς ποὺ ἐπέβαλλαν εἶχαν τὴν διὰ σταυροῦ ἐκτέλεσι. Στὴν ποινὴ αὐτὴ καταδικάζονταν τὰ ἀποφώλια τέρατα τῆς αὐτοκρατορίας, κακακοποιοὶ καὶ λῃσταὶ ποὺ εἶχαν διαπράξει εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, ἰδίως ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος. Αὐτοὶ θανατώνονταν διὰ σταυροῦ. Μὲ τέτοια βαρειὰ κατηγορία καταδικάστηκε νὰ σταυρωθῇ ὁ ἀναμάρτητος Κύριός μας. Read more »