Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ’ Category

ΠΩΣ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΕ & ΞΕΠΑΤΩΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (Βιντεο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 16th, 2024 | filed Filed under: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

ΠΩΣ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΕ & ΞΕΠΑΤΩΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

——-

——

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΓ´ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ «ΚΑΤΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΝ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ» (1η Φεβρουαριου 1968)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 13th, 2024 | filed Filed under: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 191, Διεκπ. 109

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΓ´

Ἐν Φλωρίνη τῇ 1η Φεβρουαρίου 1968

«ΚΑΤΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΝ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ»

Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΓ´ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (1.2.1968)Πλησιάζει, ἀγαπητοί μᾶς πλησιάζει πνευματικὰ τέκνα, πλησιάζει περίοδος τῶν Ἀπόκρεω. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ λαμβάνουν χώρα διάφορες κοσμικὲς ἐκδηλώσεις τὶς ὁποῖες δὲν μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε ἄνευ παρατηρήσεως καὶ ἐλέγχου. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτὲς εἶναι οἱ ἑξῆς:

Οἱ ἄντρες μεταφιέζονται σὲ γυναῖκες. Οἱ γυναῖκες μεταφιέζονται σὲ ἄντρας. Φοροῦν προσωπίδες (μάσκες) ποὺ παριστάνουν μορφὲς ζώων, ἀκόμα δὲ καὶ τὸν διάβολο μὲ κέρατα καὶ μὲ οὐρά. Ἐξέχονται στοὺς δρόμους, ἐπισκέπτονται οἰκίας ἀστειολογοῦν αἰσχρολογοῦν, βρωμολοχούν, πίνουν κατὰ κόρον οἶνον καὶ ὑνοπνευματώδη ποτὰ μεθοῦν. Ἄλλοι δὲ μὲ τὴν πρόφαση ὅτι θέλουν νὰ βοηθήσουν τις ἀπορώτερες τάξεις καὶ νὰ συμβάλουν στὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν ποικίλης φύσεως συλλόγων διοργανώνουν χοροεσπερίδας, στὶς ὁποῖες μέχρι τῶν πρωϊνῶν ὡρῶν χορεύουν χορούς ξένους πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ἔθιμα, χορούς που προέρχονται ἀπὸ διαφθαρμένα κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἄλλοι μὲ τὴ βοήθεια κοινοτικῶν καὶ δημοτικῶν συμβουλίων διοργανώνουν καρναβαλικὲς τελετὲς κατὰ τὶς ὁποῖες διαπράττονται διάφορες ἀσχήμιες.

 Ὅλα δὲ τὰ ἀνωτέρω εἶναι λείψανα τοῦ ἀρχαίου εἰδωλατρικοῦ κόσμου, τῆς λατρείας του Βάκχου τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῶν ἄλλων αἰσχρῶν θεῶν, ψευδοθεῶν, ἀντίκεινται στὴν διδασκαλία τοῦ χριστιανισμοῦ, εἰς τὸ ὕψος τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς ἡ ὁποία καταδικάζει μεταμφιέσεις, προσωπίδες, ἁμαρτωλὰ συμπόσια, μέθες, αἰσχρολογίες, βωμολοχίες, αἰσχροὺς χορούς, καρναβολικὲς τελετές, τὰ ὁποῖα δὲν συμβιβάζονται καθόλου πρὸς τὴν ἁγία περίοδο τοῦ Τριωδίου τὴν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὠρίσε ὡς περίοδος πνευματικῆς περισυλλογῆς καὶ προπαρασκευῆς διὰ τὴν μεγαλύτερη τῶν Ἑορτῶν τῆς χριστιανοσύνης, τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα.

Μεγάλη Διδάσκαλοι καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος διὰ τῶν φλογερῶν αὐτῶν κηρυγμάτων δημοσίως ἤλεγξαν τὶς παρεκτροπὲς αὐτές. Τοπικαὶ δὲ καὶ Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ποὺ συγκροτήθηκαν ἀπὸ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι δὲν εἴμεθα ἄξιοι νὰ λύσουμε τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων, ἐξέδωκαν Κανόνες μὲ τοὺς ὁποίους καταδικάζονται οἱ ἀταξίες αὐτὲς ποὺ συμβαίνουν ἰδίως κατὰ τὴν περίοδο τῶν Ἀπόκρεων, εἰς δὲ τοὺς παραβάτας ὁρίζονται πνευματικαὶ ποιναὶ ποὺ θὰ μέχρι ἀφορισμοῦ, δηλαδὴ διαγραφῆς ἐκ τῶν μελῶν της Ἐκκλησίας. (Βλεπε ΞΒ´ Κανόνα τῆς ΣΤ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ΚΒ´ τῆς 7ης Οικουμενικῆς Συνόδου). Οἱ δὲ Κανόνες αὐτοὶ εἰς τὸ δικό μας μοναδικὸ εἰς τὸν κόσμο ὁρθόδοξο Βασίλειο δὲν εἶναι, δὲν πρέπει νὰ εἶναι νεκροὶ νόμοι, ἀλλὰ νόμοι ἐν ἐνεργείᾳ, κανόνες ὀρθοδόξου βίου πρὸς τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ προσαρμόσει τὴ ζωὴν τοῦ κάθε ἕλληνας καὶ κάθε ἑλληνίδα σὲ ὁποιαδήποτε κοινωνικὴ θέση καὶ ἂν εὑρίσκεται. Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ποτὲ ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, ὅτι διὰ τῶν πρώτων ἄρθρων τοῦ ἰσχύοντος συντάγματος, ἐνόρκως καὶ ἐπισήμως διακηρύττομαι ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου ὅτι ἡ ζωή μας ἰδιωτικὴ καὶ δημόσια πρέπει νὰ ρυθμίζεται σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Read more »

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1971 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 12th, 2024 | filed Filed under: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1971

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

«Ως επίσκοπος εκφράζω την χαράν και ευαρέσκειάν μου προς το αγαπητόν ποίμνιον του Αμυνταίου και των περιχώρων, διότι όλοι συνετελέσατε εις την κατάργησιν του καρναβάλου.»

«ΜΙΑ ΝΙΚΗ»

(Υπ’ αριθμ. 131/2-3-1971 εγκύκλιος προς τον λαόν του Αμυνταίου)

Ευλογει με δυο χ«Αφ’ ης ημέρας, χάριτι θεία, ανελάβομεν την διαποίμανσιν της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, δεν επαύσαμεν προφορικώς και γραπτώς να τονίζωμεν τα καθήκοντα των χριστιανών. Πόθος μας είνε ν’ αποβάλουν οι χριστιανοί κακίας και πάθη, προλήψεις και δεισιδαιμονίας, ειδωλολατρικά ήθη και έθιμα, και να γίνουν συνειδητοί χριστιανοί, γνωρίζοντας τι πρέπει να πιστεύουν και τι πρέπει να πράττουν, αγωνιζόμενοι δια την επικράτησιν του θελήματος του Θεού. Διότι δυστυχώς πολλοί ονομάζονται, αλλ’ ολίγοι είνε πραγματικοί χριστιανοί.

Εν ειδωλολατρικόν έθιμον ήτο και ο καρνάβαλος Αμυνταίου. Τι είνε ο καρνάβαλος και διατί καταδικάζεται υπό της Εκκλησίας, εξηγήσαμεν προφορικώς και γραπτώς κατά τα τρία προηγούμενα έτη. Δυστυχώς ο καρνάβαλος υποστηρίζετο υπό διαφόρων παραγόντων και εφαίνετο αήττητος. Αλλ’ ημείς δεν εδειλιάσαμεν, δεν υπεχωρήσαμεν προ των εμποδίων και δεν απεγοητεύθημεν. Επολεμήσαμεν το αντιχριστιανικόν έθιμον με όλη μας την δύναμίν μας. Την ημέραν της καρναβαλικής πομπής ηρχόμεθα εις το Αμύνταιον, διενέμοντες προκηρύξεις, δαιφωτίζομεν τον λαόν, ετελούμεν μέγαν εσπερινόν, εις τον οποίον συνέρρεε λαός και εκτός της περιφερείας Αμυνταίου, εκηρύττομεν τον λόγον του Θεού και εκρούομεν πενθίμος τους κώδωνες της εκκλησίας. Και εγίνετο μεν ο καρνάβαλος, αλλ’ ήτο πλέον φανερόν, ότι η επίδρασίς του επί του λαού είχεν αρχίσει να εξασθενή. Φανατικοί άλλοτε διοργανωταί των καρναβαλικών εορτών απεσύροντο, μη επιθυμούντες πλέον να παρουσιάζονται ως καρναβαλισταί. Ο καρνάβαλος κατά τα τρία προηγούμενα έτη συνετηρείτο εις την ζωήν με ενέσεις. Και όταν αι ενέσεις εξέλιπον, ο καρνάβαλος απέθανεν!

Εφέτος εις το Αμύνταιον καρνάβαλος δεν έγινεν. Η πόλις δεν ανεστατώθη με εξάλλους χορούς, με κραυγάς και μέθας και διασκεδάσεις. Η πόλις την Κυριακήν της Τυρινής διήλθε με ηρεμίαν και ευπρέπειαν. Οι χριστιανοί προσήλθον εις τον ναόν και παρηκολούθησαν την ιεράν ακολουθίαν του εσπερινού. Read more »

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: «Τοπικαι & Οικουμενικαι Συνοδοι που συγκροτηθηκαν απο τους αγιους & θεοφορους Πατερες, καταδικαζουν τις καρναβαλικες εκδηλωσεις & φτανουν μεχρι αφορισμου. Θα ειμαι αναξιος να ονομαζομαι Επισκοπος εαν αδιαφορω για την πιστη εφαρμογη του θεληματος του Θεου. Αλλα & εσεις, θα εισθε αναξιοι να ονομαζεσθε χριστιανοι Ορθοδοξοι αν συμμετεχετε σ᾽ αυτες. Μη απατασθε, η χαρα δεν βρισκεται σε τετοιου ειδους διασκεδασεις

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 11th, 2024 | filed Filed under: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

Ἀπόσπασμα Ἐγκυλίου ΚΓ´
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιωτου
Τοῦ 1968, ἀριθ. Πρωτοκ.191

ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ & ΗΘΙΚΩΝ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

π. Αυγουστ. agiasm. in«…Τὰ καρναβάλια εἶναι λείψανα τοῦ ἀρχαίου εἰδωλατρικοῦ κόσμου, τῆς λατρείας του Βάκχου τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῶν ἄλλων αἰσχρῶν θεῶν, ψευδοθεῶν, εἶναι ἀντίθετα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀντίθετα μὲ τὸ ὕψος τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς ἡ ὁποία καταδικάζει μεταμφιέσεις, προσωπίδες, ἁμαρτωλὰ συμπόσια, μέθες, αἰσχρολογίες, βωμολοχίες, αἰσχροὺς χορούς, καρναβολικὲς τελετές, τὰ ὁποῖα δὲν συμβιβάζονται καθόλου πρὸς τὴν ἁγία περίοδο τοῦ Τριωδίου τὴν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὠρίσε ὡς περίοδο πνευματικῆς περισυλλογῆς καὶ προπαρασκευῆς διὰ τὴν μεγαλύτερη τῶν Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα.
Μεγάλη Διδάσκαλοι καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁπὼς εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος διὰ τῶν φλογερῶν αὐτῶν κηρυγμάτων δημοσίως ἤλεγξαν τὶς παρεκτροπὲς αὐτές. Τοπικαὶ δὲ καὶ Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ποὺ συγκροτήθηκαν ἀπὸ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι δὲν εἴμεθα ἄξιοι νὰ λύσουμε τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων, ἐξέδωκαν Κανόνες μὲ τοὺς ὁποίους καταδικάζονται οἱ ἀταξίες αὐτὲς ποὺ συμβαίνουν ἰδίως κατὰ τὴν περίοδο τῶν Ἀπόκρεω, εἰς δὲ τοὺς παραβάτας ὁρίζονται πνευματικαὶ ποιναὶ ποὺ φτάνουν μέχρι ἀφορισμοῦ, δηλαδὴ διαγραφῆς ἐκ τῶν μελῶν της Ἐκκλησίας. (Βλεπε ΞΒ´ Κανόνα τῆς ΣΤ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ΚΒ τῆς 7ης Οικουμενικῆς Συνόδου). Οἱ δὲ Κανόνες αὐτοὶ εἰς τὸ δικό μας μοναδικὸ εἰς τὸν κόσμο ὁρθόδοξο Βασίλειο δὲν εἶναι, δὲν πρέπει νὰ εἶναι νεκροὶ νόμοι, ἀλλὰ νόμοι ἐν ἐνεργείᾳ, κανόνες ὀρθοδόξου βίου πρὸς τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ προσαρμόσει τὴ ζωὴν τοῦ κάθε ἕλληνας καὶ κάθε ἑλληνίδα σὲ ὁποιαδήποτε κοινωνικὴ θέση καὶ ἂν εὑρίσκεται. Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ποτὲ ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, ὅτι διὰ τῶν δύο πρώτων ἄρθρων τοῦ ἰσχύοντος συντάγματος, ἐνόρκως καὶ ἐπισήμως διακηρύττομαι ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου ὅτι ἡ ζωή μας ἰδιωτικὴ καὶ δημόσια πρέπει νὰ ρυθμίζεται σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.

Θὰ εἶμαι ἀνάξιος νὰ ὀνομάζομαι Ἐπίσκοπος
ἐὰν ἀδιαφορῶ γιὰ τὴν πιστή ἐφαρμογὴ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ

Ἐγὼ δὲ ὡς Ἐπίσκοπος ἐδωσα ἐνώπιον τῆς Ἰερας Συνόδου καὶ τοῦ ἀνωτάτου Ἄρχοντος τῆς Πατρίδος ἐπίσημη διαβεβαίωση, ὅτι θὰ κυβερνῶ τὸν λαὸ τῆς ἐπαρχίας μου σύμφωνα μὲ τὶς ἀποφάσεις τῶν Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῶν ὁποίων τὸ κῦρος καὶ ἰσχὺς εἶναι ἀνωτέρα ὅλων τῶν ἄλλων νόμων. Συνεπῶς πρέπει νὰ εἶμαι ἄγρυπνος φύλακας καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν αἰώνιου κύρους εὐαγγελικῶν καὶ κανονικῶν διατάξεων, τῶν ὁποίων οἱ ἀναιδῇς κατάπατησης ἀνατρέπει τὴν ἠθικὴν καὶ θρησκευτικὴν τάξη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ στερεὸν βἀθρο ἐπὶ τὸ ὁποῖο στηρίζεται τὸ δικό μας εὐσεβὲς Ἔθνος. Θὰ εἶμαι ἀνάξιος νὰ ὀνομάζομαι Ἐπίσκοπος ἐὰν ἀδιαφορῶ γιὰ τὴν πιστή ἐφαρμογὴ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ὡς τοῦτο ἐξαγγέλλεται εἰς στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς, θὰ εἶσθε ἀνάξιοι νὰ ὀνομάζεσθε χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι

Ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς ἀγαπητά μου πνευματικὰ τέκνα, θὰ εἶσθε ἀνάξιοι νὰ ὀνομάζεσθε χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ἐὰν δὲν ἀκούσετε τὴν φωνὴ τοῦ Ποιμενάρχου σας καὶ δὲν ἐκτελεῖται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καλὸς ἀξιωματικὸς ἢ στρατιώτης δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομάζεται ἐκεῖνος ποὺ παραβαίνει τὸν κανονισμὸ τοῦ στρατεύματος, ἀλλὰ καὶ καλὸς χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομάζεται ἐκεῖνος ποὺ παραβαίνει τὸν κανονισμὸ τῆς Ἐκκλησίας τὸν ὁποῖον συνέταξε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο διὰ χειρῶν Ἁγίων Ἀνδρῶν. Στρατιῶτες πιστοὺς καὶ ἀφωσιωμένους ποῦ σηκώνουν τὸν σταυρὸν ἐκτελοῦντας τὰς θεία Τοῦ ἐντολάς μας θέλει ὅλους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριος μας. Καὶ ὅπως βροντοφωνεῖ ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, κατὰ τὴν τελευταία Κυριακή των Ἀπόκρεω, «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποι­εῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. (Ρώμ. 13,12-14)

Παρακαλῶ, κανεις & καμμια νὰ μὴ συμμετέχει στὶς εἰδωλολατρικες ἐκδηλωσεις

Κατόπιν τούτων παρακαλῶ κανεὶς καὶ καμμια ἐκ τῶν χριστιανῶν τῆς Περιφερείας μου νὰ μὴ μεταμφιεσθῇ, νὰ μὴ φορέσουν οἱ νέοι στολὲς γυναικεῖες, οὔτε οἱ γυναῖκες στολὲς ἀνδρικές, οὔτε τὰ μικρὰ παιδιὰ διότι ἡ μεταμφίεσις αὐτῶν κατὰ τὰ πόρισμα τῆς νεωτέρας ψυχολογίας τῶν παιδιῶν ἐπιδρᾶ ὀλέθρια ἐπὶ τοῦ ἤθους αὐτῶν. Τέτοια μεταμφιεση παιδιῶν γινεται ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν στὴν Φλώρινα σὲ κάποια χοροεσπερίδα τὴν περίοδο τῶν Ἀπόκρεω, κατὰ τὴν ὁποία παρουσία μητέρων χορεύουν μεταμφιεσμένα,τα παιδιὰ καὶ βραβεύονται τὰ παιδια ποὺ παρουσιάζουν τὴν πλέον περίεργη μεταμφίεση, γιὰ τὴν ὁποία οἱ πλούσιες μητέρες τους δὲν διστάζουν νὰ δαπανήσουν μεγάλα ποσά, ἐνῶ περιφέρονται εἰς τοὺς δρόμους μας παιδιὰ πεινασμένα καὶ ρακένδυτα. Ἐπίσης κανεὶς καὶ καμμια νὰ μὴ φορέση μάσκες, νὰ μὴ λάβη μέρος σὲ χοροεσπιρίδες νὰ μὴ χορεύση τοὺς ἀλλόφρονας, τοὺς ἔξαλλους χορούς, ποὺ κάνουν τοὺς χορευτὰς καὶ τῆς χορεύτριες νὰ μιμοῦνται τὶς κινήσεις τῶν καγκουρώ, τὸν πιθήκων καὶ τῶν ἄλλων ἀγρίων θηρίων τῆς ζούγκλας.

Μὴ ἀπατᾶσθε, ἡ χαρὰ δὲν εὑρίσκεται εἰς τέτοιου εἴδους διασκεδάσεις Read more »

Σχολιο του Λυκουργου Νανη ἐπι της μνημειωδους ἐγκυκλιου του μακαριστου Φλωρινης Αυγουστινου σχετικα με τις ἐκτροπες των Ἀποκρεων & συσχετιση της με προσφατα γεγονοτα & καταστασεις – Τι μπορει να επιτυχει ενας επισκοπος που δεν στεργει να συμβιβασθει με τον κοσμο και τους κοσμικους αρχοντες

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 4th, 2024 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

Τι μπορει να επιτυχει ένας επισκοπος που δεν στεργει να συμβιβασθει με τον κοσμο και τους κοσμικους αρχοντες 

Σχολιο τἐπι της μνημειωδους ἐγκυκλιου του μακαριστου Φλωρινης Αυγουστινου σχετικα με τις ἐκτροπες των Ἀποκρεων & συσχετιση της με προσφατα γεγονοτα & καταστασεις –

Αναδημοσίευση      
Δεῖτε τὴν ἐν λόγῳ ἐγκύκλιο ΕΔΩ                 
 
Γράφει ο Λυκούργος Νάνης, ιατρός
καρναβάλιπ. Αυγ. 2001Ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης, ὑπείκων στὴ φωνὴ τῆς ἀρχιερατικῆς του συνειδήσεως καὶ ἑπόμενος τῶν φρικτῶν διαβεβαιώσεων ποὺ ἔδωσε κατὰ τὴν ἱερότατη στιγμὴ τῆς χειροτονίας του,  ἀγωνιῶν ἐμπόνως  γιὰ τίς καρναβαλικὲς καὶ λοιπὲς ψυχοφθόρες παρεκτροπὲς τῶν ἡμερῶν τῶν Ἀπόκρεων, ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ μάστιζαν καὶ λυμαίνονταν  ἀπὸ ἐτῶν καὶ πολὺ πρὸ τῆς ἐνθρονίσεώς του στὴ μητρόπολη Φλωρίνης τὸ δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ βίο τῶν κατοίκων τῆς ἐπισκοπικῆς του παροικίας (ὅρα ἐπὶ παραδείγματι ὁ καρνάβαλος τοῦ Ἀμυνταίου), ἤδη ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο τῆς διαποιμάνσεως τοῦ τοπικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, ἀποδύθηκε, κατ᾿ ἀρχήν, σὲ μιὰ εὐλογημένη ἐπιχείρηση διαφωτίσεως  τοῦ ποιμνίου του, ἀναφορικὰ μὲ τὴν τεράστια καὶ δυσθεώρητη πνευματικὴ ζημία ποὺ συνεπάγονται γιὰ τὴν  πνευματικὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν οἱ ἐν λόγῳ ἀσχημίες καὶ ἀθλιότητες ποὺ ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὲς ἐκδηλώσεις παλινδρόμησης καὶ ὀπισθοδρόμησης στὴν ἀρχαία εἰδωλολατρεία, δύο χιλιάδες καὶ πλέον χρόνια μετὰ Χριστόν!
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐξαπέλυσε καὶ τὴ συγκεκριμένη ἐγκύκλιο στὴν ὁποία μὲ γλῶσσα ὠμὴ καὶ ἀληθινή, ὁμολογιακὴ καὶ πεπαρρησιασμένη, εὐθέως καὶ ἄνευ περιστροφῶν, ἑπόμενος μεγάλων πατερικῶν μορφῶν τοῦ παρελθόντος (τῶν ὁποίων γενικῶς καὶ εἰδικῶς, τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, ποιεῖται μνείαν στὴν ἐγκύκλιο) ποὺ κλέϊσαν τὴν Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ κατὰ πρῶτον μᾶς παραθέτει ἐκεῖνα τὰ πνευματικὰ στοιχεῖα καὶ χαρακτηριστικὰ ποὺ συγκροτοῦν τὴν ἀληθινὴ  ἔννοια τοῦ Τριωδίου, τὴ σημασία καὶ τὴν ἀξία του καί, ἐν συνεχείᾳ, ἀφοῦ μᾶς ἀναφέρει ὀνομαστικὰ συγκεκριμένες ἐκτροπὲς τῶν Ἀπόκρεων, ἐν τέλει μᾶς ὑπενθυμίζει τὰ ὅσα διαλαμβάνουν οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων γιὰ τίς προαναφερθεῖσες παρεκτροπὲς καθὼς καὶ τίς πνευματικὲς ποινὲς ποὺ αὐτοὶ  προβλέπουν γιὰ ὅσους συμμετέχουν  σὲ αὐτές.

Read more »

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ & ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗ ΤΟΥ. ΤΗΝ ΑΡΝΗΘΗΚΑΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΑΣ, ΟΤΑΝ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΡΩΤΗΣΕ: «Ἀποτασση τω Σατανα; & πασι τοις εργοις αυτου; & πασι τοις ἀγγελοις αυτου; & πασι τη λατρεια αυτου; & παση τη πομπη αυτου;» ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ «Ἀποτασσομαι» («ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» Φεβρουαριο 1952, αριθμ. φυλ. 125, ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 1st, 2024 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ», ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»

Φεβρουάριο 1952 αριθμ. φύλ. 125
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

  • ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: – Τὸ παρὸν ἐκδίδεται κυρίως διὰ τὴν πόλιν τῶν Πατρῶν, τὴν ὁποίαν ὁ Διάβολος ἐξέλεξε διὰ νὰ κάμη τὸ πείραμά του. Ἀλλʼ ἐπειδὴ ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Καρναβάλου Πατρῶν καὶ εἰς ἄλλας πόλεις καὶ χωρία τῆς Πατρίδος ἴσως γίνουν ἀπόπειραι ἀναβιώσεως ειδωλολατρικῶν πομπῶν, οἱ εὐλαβεῖς ἱερεῖς μετὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἄς κινηθοῦν καὶ ἄς ἐφαρμόσουν ὅσα, βάσει τῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ὑποδεικνύει τὸ φυλλάδιον τοῦτο καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἴδουν τὴν νίκην. Ἡμεῖς πέρυσι τὴν εἴδομεν εἰς Κύμην Εὐβοίας – Διότι ἀπείρως ἰσχυρότερος εἶνε ὁ Κύριός μαςὑπὲρ τὸν κόσμον ὅλον.

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΠΙΘΑ-1952-ΤΟ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ-ιντἜφθασαν, φίλοι ἀναγνῶσται, ἔφθασαν αἱ προφητευμέναι ἡμέραι, κατὰ τὰς ὁποίας οἱ ἄνθρωποι θὰ εὔχονται νὰ μὴ ἔχουν οὔτε μάτια, οὔτε αὐτιά, διὰ νὰ μὴ βλέπουν καὶ νὰ μὴ ἀκούουν τὰ φρικτὰ θεάματα καὶ ἀκροάσματα, τοὺς ἐξωφρενισμοὺς ἑνὸς κόσμου ἀποστατήσαντος ἀπὸ τοῦ Κυρίου καὶ συνεχῶς καταρρέοντος καὶ βυθιζομένου εἰς τὸν πολιτισμὸν Σοδόμων καὶ Γομόρρων.

– Ἀλλὰ τί εἶνε τὸ καρναβάλι;

– Μία ἀναδρομὴ εἰς τὸ παρελθὸν δὲν θὰ ἦτο ἄσκοπος.

* * *

Ἦτο ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἦτο ἄγνωστος. «Τῶ ἀγνώστω Θεῶ» ἦτο τὸ ἐπίγραμμα πλακὸς βωμοῦ ἐν Ἀθήναις. Ἐν σκότει διεπορεύετο ἡ Ἀνθρωπότης. Πηχτὸ τὸ σκοτάδι. Μεσάνυχτα εἶχεν ὁ κόσμος. Εἴδωλα παντοῦ. Τρομακτικὴ τις ἄγνοια ἐπεκράτει. Δεισιδαιμονία, εἰδωλολατρεία ἐβασίλευον. Τὰ πάντα, καὶ τὰ ρυπαρότερα τῶν ζώων καὶ τὰ εὐτελέστερα τῶν ἀντικειμένων, τὰ πάντα εἶχον θεοποιηθῆ. Καὶ αὐτὰ τὰ πάθη τοῦ ἀνθρώπου ἐθεοποιήθησαν. Ἡ μέθη εἶχε Θεὸν τὸν Βάκχον. Ἡ κλοπὴ τὸν Ἑρμῆν. Ἡ ἀκολασία τὴν Ἀφροδίτην. Ἡ μοιχεία τὸν Δία. Ἡ ἀγρία ἐκδίκησις τὸν Ἄρην… Φαντασθῆτε! Οἱ Θεοὶ προστάται τῆς κακίας, τῆς ἀνηθικότητος. Καὶ ἀνάλογος πρὸς τὴν ἠθικὴν τῶν θεῶν, βεβαίως ἦτο καὶ ἡ λατρεία, ἡ ὁποία ἀπεδίδετο εἰς τοὺς Θεοὺς παρὰ τῶν ἀρχαίων. Κατὰ τὴν ἡμέραν π.χ., κατὰ τὴν ὁποίαν ἑώρταζεν ὁ Βάκχος, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Βακχείων, οἱ ἑορτασταὶ ἔκαμνον πομπήν, ἐξεκίνουν ἀπὸ τὸν Ναὸν τοῦ Βάκχου ἐφόρουν προσωπίδας, ἐκράτουν αἰσχρὰ σύμβολα, ἀναμιγνύονται ἄνδρες καὶ γυναίκες, ἐκραύγαζον, ἐβωμολόχουν, ἐτραγουδοῦσαν τὰ πλέον ἀηδῆ ἀσματα, διήρχοντο τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς πλατείας, περιέπαιζον τοὺς διαβάτας, ἐχόρευαν, ἐμεθύοντο, ἐκυλίοντο εἰς τοὺς δρόμους, ἠσχημόνουν, … ἔπραττον καὶ ἔλεγον κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Θεοῦ των «ὅσα αἰσχρὸν ἐστὶ καὶ λέγειν».

– Τοιαῦται ἦσαν αἱ ἑορταὶ καὶ αἱ πανηγύρεις τοῦ ἀρχαίου εἰδωλολατρικοῦ κόσμου Ἑλλήνων καὶ Ρωμαίων γνωσταὶ ὡς Διονύσια, Βάκχεια, Βοτά, Βρουμάλια, Σατουρνάλια, Λουπερκάλια, Κάλενδαι…

Ὑπὸ τὴν στέγην τῶν Ναῶν καὶ μὲ τὴν εὐλογίαν ἱερέων καὶ ἀρχιερέων τῆς ἐποχης ἐκείνης πᾶν εἴδος διαφθορᾶς ἐτελεῖτο. Ἄνωθεν ἐκ τῶν κορυφῶν τοῦ Ὀλύμπου ηὐλόγουν καὶ οἱ θεοὶ μετὰ τῶν θεαινῶν διασκεδάζοντες. Ὁλα ἐλεύθερα. Λοιπόν. Εὐοί, Εὐάν. Τὸ ἀπήτουν καὶ οἱ Θεοί. Read more »

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟ ΛΑΦΤΣΗ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΑΥΞΩΝΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 27th, 2024 | filed Filed under: ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΑΥΞΩΝΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, θα μείνετε σιωπηλοί και άπραγοι μπροστά στην τέλεση (για πρώτη φορά!) καρναβαλιού στην Πτολεμαΐδα;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

«Ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν» (Ιακ. δ΄4-6)

θεοι εθνων ποσ.Σεβασμιώτατε, τιμιώτατοι πατέρες,

Οι μέρες περνούν και η αγωνία των πιστών κορυφώνεται εξαιτίας των οργανωμένων προσπαθειών παραγόντων του Δήμου Εορδαίας προκειμένω να γίνει στην πόλη της Πτολεμαΐδας η πρώτη καρναβάλ-«Καϊλαρβάλ» παρέλαση, μάλλον προς τιμή του θεού Βάαλ, που στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως αρχηγός των πνευμάτων του σκότους.

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα, στα τοπικά Μ.Μ.Ε. δεν έχει γίνει καμία εκκλησιαστική ή άλλη παρέμβαση, τοποθέτηση και έλεγχος αυτής της νέας ειδωλομανίας, ολίγων ευτυχώς αρχόντων του Δήμου μας, που αν και αξιώθηκαν από τον Θεό να διοικούν (μαζί με τους ιερείς και Αρχιερείς) τον χριστεπώνυμο λαό Του, εξέπεσαν από τον φόβο του Θεού, έπαψαν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα Του και λησμόνησαν ότι την ημέρα της Κρίσεως θα δώσουν λόγο όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για το πως «διοικούν τα ζητήματά Του»!

Σεβαστοί Πατέρες, η Πτολεμαΐδα με την βοήθεια του Θεού, αλλά και με την ενεργό δράση του αγίου Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, έμεινε αμόλυντη από τέτοιου είδους παρελάσεις. Πιστεύοντας πως «οἱ παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι σοβαρὴ ὑπόθεση ἁμαρτίας, ἐνῷ ἡ παρέλαση τοῦ Καρνάβαλου εἶναι σοβαρότερη, γιατί εἶναι ὑπόθεση ἄρνησης τῆς Πίστεώς μας» και επιπλέον, ότι «Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι ο Καρνάβαλος εἶναι πομπὴ τοῦ Σατανᾶ… Ὁ ἀκολουθῶν αὐτὰς γίνεται ἀρνητὴς τῆς ἐν τῷ βαπτίσματί του Ομολογίας πίστεως» (Πατήρ Αυγουστίνος), σας καλούμε να αναλάβετε δράση ώστε όχι απλώς να παρακαλέσετε, αλλά να απαιτήσετε από τους ιθύνοντες και διοργανωτές την ματαίωση αυτής της «πομπής του Διαβόλου», όπως την αποκαλούσαν οι Άγιοι Πατέρες. Read more »

ΤΕΡΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΙΑ ΤΟΥ. 2) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΙΑΣΕΙΣ ΒΡΩΜΑΝΕ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑ ΓΙ ΑΥΤΟΝ, ΝΑ ΑΡΧΙΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΙΑ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2024 | filed Filed under: ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΙΑ ΤΟΥ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου

https://youtu.be/HWd4MOkyanY?feature=shared

_________

___________

ΜΗΝΥΜΑ (ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ) ΑΓΑΠΗΣ

ΠΡΟΣ

Αξιότιμον κ. Παναγιώτη Πλακεντά, Δήμαρχο Δήμου Εορδαίας

Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Παναγιώτη,

Διαβάσαμε πριν λίγο στο ιστολόγιο «Τα Νέα Πτολεμαΐδας» την ανακοίνωση με τίτλο «Συμμετοχή στην Αποκριάτικη παρέλαση του Δήμου Εορδαίας» και αισθανθήκαμε την ανάγκη –λόγω ευθύνης και χρέους- να σας προειδοποιήσουμε ότι πράγματι είναι φοβερό, «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν, εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος, οὗτος Κριτὴς ἐστιν, ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας, μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων, τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον»…

Αγαπητέ, να ξέρετε ότι βάζετε σε πειρασμό όχι μόνο τους πιστούς πολίτες αυτής της Πόλεως αλλά και τους ουρανοπολίτες, δηλ. τους αγίους Πατέρες μας που αγωνιούν καθώς κοιτούν από τον ουρανό τις συνεχείς πτώσεις του ελληνικού λαού και φυσικά των αρχόντων του που πειραματίζονται εναντίον της αμωμήτου Πίστεώς μας εις βάρος του χριστεπώνυμου λαού. Πράγματι, «Είναι φοβερόν να πέση κανείς σαν ένοχος εις τα χέρια του Θεού του ζώντος» (Εβρ. 10,31 ). Read more »

ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ (Αποσπασματα δυο ὁμιλιων του καλου ποιμενα της Φλωρινας Αυγουστινου Καντιωτου, που & απο το Υπερπεραν φωναζει)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 29th, 2023 | filed Filed under: ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ, ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

__________

__________________

α) Οι Φωτιές τήν παραμονή Χριστουγέννων……………………..
β) Η χαρτοπαιξία τῆς πρωτοχρονιᾶς…………………………………
γ) Η δημοπρασία τῶν εἰκόνων τά Θεοφάνεια ἀπό τούς ναούς!…….
δ) Ο σταυρός τῶν Θεοφανείων περιφέρονταν στά σπίτια, από εκεῖνον που τον ἐπιανε. Μάζευε χρήματα και μεθυσμένος τον περιέφερε στην πόλη……
ε) Ο μεγάλος καρνάβαλος στο Ἀμύνταιο τῆς Αποκριές, που εἶχε ρίζες βαθιές. Ὁ ἡρωϊκος Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος συγκρούεται με ὅλους τους δαίμονας τῆς ἐποχῆς & τόν συντρίβει

Αποσπάσματα δύο ὁμιλιῶν τοῦ καλοῦ ποιμένα τῆς Φλώρινας
π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

α) Στον Ἱερο ναό Ἁγιου Παντελεήμονος Φλωρίνης 30. 12.1967 και β) 24.12.1989. (Διόρθωση όχι το 1970)
Ο καλός ποιμένας ενημερώνει τόν πιστό λαό. Πολεμᾶ τα ειδωλολατρικά εθιμα. Αλλά τα εξαφανίζει & άλλα υποβαθμίζει, ἀφοῦ, παρ` όλη την προπαγάνδα κάποιων ομάδων, δεν συμμετέχει το ποίμνιο.

Σήμερα, δυστυχῶς, ὅτι σατανικό ὑπάρχει ἀναβαθμίζεται & ελάχιστοι ποιμένες ἐνημερώνουν και προστατεύουν το Ελληνικό λαό. Για αυτό, και από το ὑπερπέραν οι άνθρωποι του Θεοῦ, δεν εγκαταλείπουν το ποίμνιο και φωνάζουν. Εξ άλλου ο αγωνιστής Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστῖνος σε άλλη ομιλία του δήλωσε, ότι: «ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ ΘΑ ΦΩΝΑΖΩ». Και όπως φαίνεται έχει την δυνατότητα και από το υπερπέραν να φωνάζει και να πραγματοποιῆ την υπόσχεσή του

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ & Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ. Ο ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ & Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΓΝΩΜΗ AΠO THN EKKΛHΣIA. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ & ΑΦΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 26th, 2023 | filed Filed under: IOYΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ & Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ

Απόσπασμα ομιλίας του αληθινου ορθοδοξου επισκόπου από τις 24.12.1989

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ & Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΙΣ ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ & ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ
_____________________

__________

Σχολιο κατω απο το βιντεο: «Αθάνατε πατέρα μας, μέγιστε των Αρχιερέων, ισάξιε του αγίου Ιω. του Χρυσοστόμου, παρακαλούμε θερμά για την μέριμνα σου σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε!!! Ρίγη σκορπούν οι θεόπνευστες ομιλίες σου!!! Πόσο πολύ μας λείπεις!!! Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα!»

50751374unled13

  • Ο απαραδεκτος Ιουστινος Μπαρδακα, που εδινε ρευμα από τον προφητη Ηλία του χωριοῦ  του, στα Σκοπιανά συγκροτηματα για να κάνουν την προπαγάνδα, εδωσε  συνέντευξη που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΗΧΩ Φλώρινης το 2010  Δικαιολογει τις φωτιες και λέει την δική του βλακεία, που ο φιλος του ο δημαρχος Γιαννακης κανει αγωνα, προπαγανδίζοντας το ειδωλολατρικό εθιμο ως χριστιανικό!!!

https://echoflorina.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BEE%BD%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1/

Τετοιους κάνουν δεσποτάδες!!! Ακουστε τη συνεντευξη του!!!!!!:

Οι δικές μας οι «Φωτιές» είναι ένα έθιμο που οι ρίζες του χάνονται στο χρόνο και που κάποτε η Εκκλησία τις πολέμησε.

  • Η Εκκλησία δεν πρέπει να απορρίπτει, ούτε να πολεμάει αυτό που ήταν μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Θα ήταν πολύ βάρβαρο, απάνθρωπο και πολύ αψυχολόγητο, κάτι τέτοιο. Τι έκανε όμως; Τους έδωσε άλλο νόημα. Άλλο περιεχόμενο. Αυτό που εξυπηρετούσε παλαιότερα το μύθο, τώρα εξυπηρετεί την αλήθεια. Ο ίδιος ο λαός έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο λαός έχει τεράστιες δυνάμεις μέσα του και βρίσκει τις λύσεις. Εδώ στη Φλώρινα, τώρα πια, κανείς δε λέει ότι τα Χριστούγεννα οι φωτιές ανάβουν για να τιμήσουν το θεό Ήλιο. Αντιθέτως, λένε ότι ανάβουν τις φωτιές για να ζεστάνουν το Χριστό. Και είναι μία πράξη ευλαβείας. Η Εκκλησία έχει την υποχρέωση να μην ξεριζώνει απότομα και να δημιουργεί πληγές, αλλά να μπολιάζει. Όπως ακριβώς γίνεται με ένα
    αγριόδεντρο που το μπολιάζεις και ημερεύει και καρποφορεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ & ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 340/9-12-1979, ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/o-makaristos-florinis-avgoustinos-kai-ta-atopa-pro-ton-christougennon/