Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Φεβρουάριος, 2016

1. Ο ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΜΟΣΑΜΠ ΓΙΟΥΣΕΦ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. ΜΙΛΑ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ (ΒΙΝΤΕΟ) 2.Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 28th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ποιος ειναι ο Θεος του Ισλαμ;

Ακουστε το βιντεο

https://www.facebook.com/173086936068423/videos/1070493899661051

OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘ

Ο ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΜΟΣΑΜΠ ΓΙΟΥΣΕΦ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ! ΘΑΥΜΑΖΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ
Παρουσιαστης: Μὲ αὐτὸ που κάνεις, βάζεις τον ἑαυτό σου σε κίνδυνο. Θα σὲ σκοτωσουν οἱ μουσουλμάνοι
Παλαιστίνιος: «Ναί, θὰ προσπαθήσουν. ΑΝ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ, ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ»! (απαντηση χριστιανων των πρωτων αιωνων!!!)

Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Τέλος ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἔγινε στὴν αἴθουσα τοῦ συλλόγου τῶν «40 Μάρτυρες» Κοζάνης τὴν Κυριακὴ 9-2-1958

Ἀδελφοί μου! Ἡ ‘Oρθοδοξία μας ἔχει μεγαλεῖο. Μέσα σ᾿ αὐτὴν ἀκούγεται τὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. 13,34· 15,12), τὸ «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου» (Ματθ. 6,10), βασιλεία δικαιοσύνης, ἀγάπης, ἀ­δελφοσύνης, εἰρήνης. Ἀλλὰ δὲν ὠφελεῖ νὰ μείνουμε μόνο σ᾿ αὐτὸ τὸ θαυμασμό. Πρέπει συγχρόνως νὰ στρέψουμε τὴν προσοχὴ καὶ κάπου ἀλλοῦ· νὰ ἐξετάσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ δοῦμε τὴν ἀθλιότητά μας, ν᾿ ἀναλογιστοῦ­με σὲ ποιά ἀπόστασι ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο αὐτὸ βρισκόμαστε ἐμεῖς, ὅπως ἔκανε ὁ ἄσωτος. Ἂν τὸ κάνουμε αὐτό, θὰ διαπιστώσουμε τὴν τρομακτικὴ ἀντίθεσι. Ἡ διαπίστωσις αὐτὴ θὰ μᾶς βάλῃ σὲ ἀνησυχία καὶ σοβαρὲς σκέψεις. Καὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ γεννηθῇ μέσα μας ἡ ὤθησι ν᾿ ἀφήσουμε τὰ χαμηλά, νὰ πάρουμε ταπει­νωμέ­νοι τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, καὶ βαδίζοντας συνεχῶς πρὸς τὴν κορυφὴ νὰ βρεθοῦ­με τέλος στὴν πατρικὴ οἰκία καὶ νὰ δεχθοῦ­με ὅπως ὁ ἄσωτος τὸν ἐναγκαλισμὸ τῆς σωτηρίας. Read more »

KYΡIAKH AΣΩΤΟΥ: 1. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ 2. Σκλαβοι μακρια απ᾽ το σπιτι του Πατερα

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 27th, 2016 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (Λουκ. 15,11-32)
(Δύο ἀπομαγνητοφωνημένα κηρύγματα)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

1. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ.pdf862c570e406e

2. Σκλαβοι μακρια απ᾽ το σπιτι του Πατερα

επιστροφη ασωτου«Ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρὰν …καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι» (Λουκ. 15,13-14)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀ­σώτου. Ἀκούσαμε τὴν ἐξαίσια παραβολή, ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ἡ­μῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ ὁποία εἶνε ἄφθαστη σὲ νοήματα, ἀνεξ­άν­τλητη σὲ διδάγματα. Κάθε φράσι της δίνει ἀ­­φορμὴ νὰ σκεφτῇ κανεὶς πο­λύ, νὰ ἐμβαθύνῃ σὲ μεγάλες ἀλήθειες.
Ἂς προσέξουμε σήμερα τὰ λόγια ἐ­κεῖνα ποὺ λέει ὁ Κύριος γιὰ τὸν ἄσωτο καὶ τὰ ὁποῖα περιγράφουν τὴν κατάντια τοῦ νεαροῦ ἀποστά­του· «Ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρὰν», λέει, καὶ ἐ­­κεῖ «αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι» (Λουκ. 15,13-14). Ἐγ­­κατέλειψε δηλαδὴ τὸ πατρικό του σπίτι, ὅ­που εἶχε ὅλα τ᾽ ἀγαθά, ταξίδεψε σὲ χώρα μακρι­νή, κ᾽ ἐκεῖ, ἀφοῦ δαπάνησε τὴν περιουσία ποὺ εἶ­χε πάρει ἀπὸ τὸν πατέρα του, ἔπεσε πλέον σὲ μεγάλη φτώχεια, τοῦ ἔ­λειψαν καὶ τὰ πιὸ ἀπαραίτητα, ὣς καὶ αὐτὸ τὸ ψωμί· ἔτσι ἀ­ναγκάστη­κε νὰ μπῇ στὴν ὑπηρεσία ἑνὸς ἀ­φέν­τη πλου­σίου καὶ νὰ γίνῃ χοιροβοσκός.

* * *

Στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀσώτου, ἀγαπητοί μου, βλέπουμε ὅλοι τὸν ἑαυτό μας.
Κάποτε ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κάθε ἀν­­­θρώπου, ἦταν κοντὰ στὸ Θεό· ἐκεῖ ἔνιωθε ἐ­λεύ­θε­ρη, ἀνέπνεε τὸ καθαρὸ ὀξυγόνο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἔ­πειτα ὅμως ἔφυγε ἀπὸ τὸ πατρικό της σπίτι, ἔφυγε σὰν τὸν ἄσωτο ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐ­αγγέλιο. Ὁ ἄνθρωπος ἔ­φυγε ἀπὸ τὸ σπίτι – τὸ παλάτι τοῦ Θεοῦ… Read more »

ΟΙ ΑΣΠΟΝΔΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ, ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ! Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΤΟ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΖΗ, ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΑΣ ΜΗ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 27th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΗ ΤΑΡΑΣΣΕΣΘΩ ΥΜΩΝ Η ΚΑΡΔΙΑ

ΠΙΣΤΕΥΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΜΕ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ» (Ο ΚΥΡΙΟΣ)

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΕΛΛΑΣ ΣΚΛΑΒΑ Ε.Ε.

Ἐνισχύεται―μᾶς φωνάζει ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου―ἐνισχύεται τὴν πίστιν σας εἰς τὴν Θείαν Πρόνοιαν μελετῶντες τοὺς λόγους μου καὶ ἐπ’ αὐτῶν προσευχόμενοι. Ὡς ἄριστον δὲ τονωτικὸν τῆς πίστεως συνιστῶμεν καὶ τὴν συνταγὴν ταύτην: Νὰ μὴ προσηλώνωμεν, ἀδελφοί, διαρκῶς τὸ πνεῦμά μας εἰς τὰ σκιερὰ σημεῖα ποὺ παρουσιάζει ἡ ζωή, ἀλλὰ νὰ ρίπτωμεν τὰ βλέμματά μας εἰς τὰ φωτεινά, εἰς τὰς καταφύτους καὶ πρασίνας πεδιάδας, εἰς τὰς φανερὰς δηλαδὴ ἐκείνας καὶ λαμπρὰς εὐεργεσίας, τὰς ὁποίας καθημερινῶς ἀπολαμβάνομεν ἀπὸ τὸν Κύριον.
Ἡ συχνὴ ἀνάμνησις τῶν εὐεργεσιῶν τὰς ὁποίας ἔχομεν ἀπολαύσει ἀπὸ τὸν Θεὸν ἰδοὺ τὸ φάρμακον, μὲ τὸ ὁποῖον εἰς στιγμὰς θλίψεως θὰ ἐνισχύσωμεν τὴν πίστιν μας εἰς τὴν Θειαν Πρόνοιαν καὶ θὰ λέγωμεν καὶ ἡμεῖς «Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἔδωκεν ἡμῖν;»
Aὑτὸ θὰ εἴπωμεν ὠς ἄτομα ἐὰν μὲ εὐγνώμονα καρδίαν ἐρευνήσωμεν τὸν βίον μας. Αὐτὸ ὡς οἰκογένειαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ καὶ ὡς ἔθνος θὰ διακηρύξωμεν. Ἐὰν ἐξετάσωμεν τὴν Ἱστορίαν τῆς τελευταίας καὶ μόνον δεκαετίας κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ φιλτάτη ἡμῶν πατρὶς διῆλθε διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου καὶ εἶδε τὰς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ νὰ γίνωνται πυροτεχνήματα τῆς μανίας τοῦ Ἐωφόρου, καὶ πάλιν μέσα εἰς τὴν ζοφερὰν αὐτὴν εἰκόνα τῆς Ἐθνικῆς μας τραγῳδίας θὰ εὕρωμεν πολλοὺς λόγους διὰ νὰ εὐχαριστήσωμεν τὸν Θεόν. Οἱ ἄσπονδοι ἐχθροί μας μᾶς ἐμίσησαν καὶ μισοῦν τόσον πολύ, ὥστε ἐὰν ἐξηρτᾶτο ἀπ’ αὐτοὺς θὰ μᾶς ἀφήρουν καὶ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀκόμη ἀέρα… Ἀλλὰ ὀ Θεὸς δὲν τους ἀφίνει νὰ ἐπιτύχουν τὰ καταχθόνια σχέδιά των. Παρ’ ὅλα τὰ σφάλατά μας τὰ μικρά, τὰ μεγάλα, τὰ τεράστια ἡ Θεία Πρόνοια δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει. Ἡ Ἑλλὰς ζῇ! Τοῦτο εἶνε θαῦμα τῆς Θείας Tου Προνοίας. Καὶ μόνον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γωνία αὐτὴ ἔμεινε ἔξω τοῦ σιδηροῦ κλοιοῦ τοῦ κοκκίνου θηρίου, δὲ νομίζετε ὅτι ἀποτελεῖ ἰδιαίτερον λόγον εὐχαριστίας ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν Ἑλληνων πρὸς τὸν Πανάγαθον Κύριον;
Χριστιανοὶ Ἔλληνες Ἀδελφοί! Read more »

H XΡΕΟΚΟΠΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 26th, 2016 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (Λουκ. 15,11-32)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

«Καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως» (Λουκ. 15,13)

«…Ἡ ἁμαρτία, ἀδελφοί μοΑΣΩΤΟΥυ, δὲν εἶνε παιχνίδι· εἶνε φωτιά, ποὺ καίει καὶ καταστρέφει. Δὲν ἔχει συνέπειες μόνο γιὰ τὴ ζωὴ ποὺ ἀρχίζει μετὰ τὸν τάφο, ἀλλ᾿ ἔχει συνέπειες ἀκόμα κ᾿ ἐδῶ, σ᾿ αὐτὴ τὴ ζωή· συνέπειες, ποὺ πρέπει νὰ τὶς προσέξῃ κάθε ἄνθρωπος.
Ἡ ἁμαρτία εἶνε καὶ χρεωκοπία οἰκονομική. Διαλύει οἰκονομικὰ τὸ ἄτομο, τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ ἔθνη. Αὐτὸ τὸ σημεῖο μπορεῖ νὰ τὸ προσέξῃ καὶ ὁ ἄθεος ἀκόμη. Αὐτὸ τονίζει ἡ παραβολὴ ὅταν λέει, ὅτι ὁ ἄσωτος «διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν (=περιουσία) αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως» (Λουκ. 15,13).
⃝ Ἡ ἁμαρτία εἶνε οἰκονομικὴ χρεωκοπία. Ἀ­πόδειξις πρῶτα – πρῶτα εἶνε ὁ ἄσωτος. Τί ἦ­ταν πρῶτα; Φτωχαδάκι; Ὄχι. Πῆρε μερίδιο ἀ­πὸ τεραστία κληρονομιά, τὸ ἔκανε ῥευστὸ καὶ γέμισε τὸ πουγγί του. Καὶ τί τὰ ἔκανε, ποῦ τὰ ξώδεψε; Τὸ λέει τὸ Εὐαγγέλιο· ἔμπλεξε μὲ κακὲς παρέες. Ἄρχισε νὰ ξοδεύῃ τὴν περιου­σία του στὶς διασκεδάσεις, στὰ γλέντια, στὰ γύναια τὰ ἁμαρτωλά, στὰ κέντρα τῆς διαφθο­ρᾶς. Ξώδευε χίλιες καὶ δὲν εἰσέπραττε οὔτε μία. Τὸ τέλος ποιό ἦτο; Ἦρθε στιγμή, ποὺ κατήντησε ψωμοζήτης. Ζήτησε θέσι χοιροβοσκοῦ καὶ ἔκλεβε τὰ χαρούπια. Βλέπουμε ἐ­δῶ, ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶνε χρεωκοπία οἰκονομική. Ὁ ἄσωτος χρεωκόπησε μέσα στὴν ἁμαρτία.
⃝ Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ σήμερα, ἀ­δελφοί μου. Πιστὸ ἀντίγραφο τοῦ ἀσώτου εἶ­νε οἱ σημερινοὶ πλούσιοι. Ναί. Δὲν τοὺς βλέπε­τε; Ἔχουν καὶ σπίτια καὶ ἐπαύλεις καὶ πλοῖα καὶ καταθέσεις καὶ ῥάβδους χρυσοῦ κ.λπ.. Κι αὐτὰ τί τὰ κάνουν; Εἴδατε κανένα ἀπ᾽ αὐτοὺς νὰ χτίζῃ σχολειό, ἐκκλησία, νὰ προικίζῃ ἄπορα κορίτσια, νὰ βοηθάῃ τοὺς φτωχούς, νὰ σκορπάῃ τὰ χρήματά του σὰν τὴν εὐεργετικὴ βροχή; Ἂν οἱ πλού­σιοι σκορποῦσαν τ᾿ ἀγαθά τους, θὰ δρόσιζαν τὴν κατάξερη γῆ. Αὐτοὶ ὅ­μως τί τὰ κάνουν; Ὁ ἕνας ἐφοπλιστὴς ἔκτισε σ᾽ ἕνα βουνὸ τῆς Βαυαρίας μιὰ φωλιὰ ἀπὸ τὰ καλύτερα μάρμαρα, κ᾿ ἐκεῖ ἀνεβαίνει μὲ ἑλικό­πτερο γιὰ ν᾿ ἀπολαμβάνῃ τὰ κάλλη τῆς φύσεως. Ὁ ἄλλος ἔχει ἐπίπλωσι πολυτελείας ποὺ κοστίζει ἀμύθητα ποσά. Πάνω στὰ τραπέ­­ζια ἔχει σταχτοθῆκες στολισμένες μὲ διαμάντια, ποὺ τὴ νύχτα τὴν κάνουν ἡμέρα. Ὁ ἄλλος κατασκευάζει θαλαμηγό, γιὰ νὰ γυρίζῃ τὴ Μεσόγειο καὶ νὰ γλεντοκοπᾷ μὲ τὶς πόρνες. Μὲ συγχωρεῖτε γι᾽ αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ· καὶ τὰ ἀποχωρητήρια ἀκόμη αὐτῆς τῆς θαλαμηγοῦ θὰ εἶνε φτειαγμένα ἀπὸ χρωματιστὰ μάρμαρα!…
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ σημερινοὶ πλούσιοι «ζοῦν ἀ­σώτως» (ἔ.ἀ.). Καὶ τὰ χρήματα αὐτά, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ σώσουν κόσμο, αὐτοὶ τὰ σπαταλοῦν στὸ διάβολο. «Διεσκόρπισαν τὴν περιου­σίαν αὐτῶν ζῶντες ἀσώτως».
⃝ Φτωχαδάκια ἐσεῖς, μὲ εὐχαρίστησι ἀκοῦτε τὸ τροπάριο αὐτὸ ποὺ ψάλλει ὁ ἱεροκήρυκας ἐναντίον τῶν πλουσίων. Δυστυχῶς ὅμως, ἀ­γαπητοί μου, μιὰ βαθύτερη ἔρευνα τῆς κοινωνίας ἀποδεικνύει, ὅτι ἄσωτοι δὲν εἶνε μόνο οἱ πρίγκιπες τοῦ πλούτου. Πρέπει νὰ ποῦ­με τὴν ἀλήθεια· ἄσωτοι εἶνε ἀκόμη καὶ οἱ ἐρ­γάτες. Μάλιστα. Read more »

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 25th, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

http://infodelican.com

http://katanixis.blogspot.gr/2013/12/blog-post.html

γιατρος αγ.

Γράφει ο Λυκούργος Nάνης, Καρδιολόγος

Μολονότι η κατάσταση της δημόσιας υγείας στη χώρα μας ουδέποτε διεξεδίκησε “δάφνες ποιότητας (δεν εξετάζουμε ενταύθα τους λόγους γιατί δε θα τελειώσουμε ποτέ),” εν τούτοις στις χαλεπές μας μέρες έχει φθάσει στο ναδίρ της υποβάθμισης. Κι όλα αυτά σε μια εποχή κατά την οποία, ελέω της οικονομικής κρίσεως, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η επισκεψιμότητα των δημοσίων νοσοκομείων. Τα τελευταία στερούνται βασικών υλικών με πρόδηλες συνέπειες για την υγεία των ασθενών, αφού οι διοικητές τους αρνούνται να υπογράψουν για τις προμήθειές τους, δεδομένου ότι έχουν συρρικνωθεί οι προϋπολογισμοί των νοσοκομειακών ιδρυμάτων ελέω μνημονίου.

Θα σας φέρω σαν παράδειγμα αυτό των βηματοδοτών και των απινιδωτών, αρυόμενο απ᾿ την ειδικότητά μου. Ασθενής που διεκομίσθη από δευτεροβάθμιο επαρχιακό Νοσοκομείο σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας με σκοπό την εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη αναγκάσθηκε να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική για τη διενέργεια της εν θέματι εμφυτεύσεως αφού ο διοικητής του δημοσίου νοσοκομείου δεν υπέγραφε για την προμήθεια του βηματοδότη!
Αλλά και στα επαρχιακά Νοσοκομεία υφίσταται πρόβλημα με τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων όπως π.χ. θυρεοειδικών ορμονών, CRP κ.ά. αφού ήλθε “φιρμάνι” που “κόβει” τον αριθμό των διενεργουμένων εξετάσεως στρέφοντας, κατ᾿ αυτόν τον τρόπο, τους ασθενείς στα ιδιωτικά εργαστήρια.
Τα προαναφερθέντα, βέβαια, παραδείγματα κάθε άλλο παρά εξαντλούν τη θλιβερή πραγματικότητα στο χώρο της δημόσιας Υγείας. Είναι απλώς ενδεικτικά της υποβαθμίσεώς της, αλλά και της απαξιώσεώς της.

058837d2ea8c5lΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
και ο σκοτεινός ρόλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι…

http://hellenicrevenge.blogspot.com

058837d2ea8c5lΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Ἀνακοίνωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Read more »

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΑΘΑΝΑΤΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 24th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΘΡΗΣΚ. ΠΕΡΙΕΧ

ΜΟΝΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΑΛΕΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ (Ψαλμ. 13,1· 52,2)

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Δὲν θὰ ἔπρεπε, ἀγαπητοί μου, στὸν τόπο μας νὰ ὑπάρχῃ οὔτε ἕνας ἄπιστος καὶ ἄ­θεος. Γιατὶ τὰ χώματά μας εἶ­νε ἁγιασμένα· καὶ οἱ πέτρες ἀκόμα θὰ φω­νάζουν, ὅτι ἡ θρησκεία μας εἶνε ζωντανή καὶ κάνει θαύματα. Δυστυχῶς ὅ­μως τὰ τελευταῖα χρόνια ὑ­πάρχουν ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Γι᾽ αὐτοὺς ὁ Δαυῒδ λέει· «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρ­δίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ. 13,1· 52,2). Δηλαδή· μόνο ἄνθρωπος ποὺ οἱ διανοητικές του δυνά­μεις ἔχουν διασαλευθῆ, μόνο αὐτὸς μπορεῖ νὰ πῇ ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός.
Συν­αντᾶτε ἕναν ἄπιστο καὶ ἄθεο; Κάντε του μία ἐρώτησι, καὶ φτάνει· Ἀσφαλῶς, φίλε μου, θὰ κάθεσαι σὲ κάποιο σπίτι. Ἐὰν λοιπὸν μοῦ πῇς ὅτι τὸ σπίτι αὐτὸ φύτρωσε ἔτσι μόνο του, χω­ρὶς μη­χανικὸ καὶ χτίστη, τότε κ᾽ ἐγὼ θὰ δεχθῶ ὅτι τὸ μεγάλο σπίτι ποὺ λέγεται σύμ­παν ἔ­γινε μόνο του. «Πᾶς οἶκος κατασκευάζεται ὑ­πό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θεός» (Ἑβρ. 3,4). Ἡ λογικὴ ἐπιβάλλει νὰ παραδεχθοῦμε, ὅτι ὑ­πάρχει Θεὸς δημιουργὸς τοῦ παντός.
Ὑπάρχουν λοιπὸν ἄπιστοι καὶ ἄθεοι· ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλοι, ποὺ λένε ὅτι πιστεύουν, ἔρχονται ὅμως στιγμὲς ποὺ ἡ πίστι τους κλονί­ζεται. Γιατί; Διότι εἶνε ἀνυπόμονοι. Θέλουν, μέσα στὸ μικρὸ διάστημα τῆς ζωῆς αὐτῆς, νὰ δοῦν νὰ λειτουργῇ ἡ θεία δικαιοσύνη, τὸ κακὸ νὰ τιμω­ρῆται ἀμέσως. Κι ὅταν βλέπουν, κακοὶ καὶ ἐγ­κληματίες νὰ εἶνε καλὰ καὶ νὰ προοδεύουν, ὅταν βλέπουν τὸ κακὸ νὰ θριαμβεύῃ, χάνουν τὴν πίστι τους καὶ λένε· Ποῦ εἶνε ὁ Θεός; δὲν τὰ βλέπει αὐτά; ὑπάρχει Θεός;…
Μικρὲ ἄνθρωπε, σκουλήκι τῆς γῆς, ποὺ θέλεις μὲ τὸ μυαλουδάκι σου νὰ λύσῃς ὅλα τὰ προβλήματα! Ἐὰν τὸ μυρμήγκι δὲν μπορῇ νὰ ξέ­ρῃ τί κάνει ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ τὸν σχολιά­σῃ, πολὺ περισσότερο δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ κρίνῃ τὶς βουλὲς τοῦ Θεοῦ. «Τὰ κρίμα­τα (τοῦ Κυρίου) ὡσεὶ ἄβυσσος πολλή» (Ψαλμ. 35,6).
Στὴν ἀπορία, γιατί ὁ Θεὸς δὲν τιμωρεῖ τὸ κακὸ ἀμέσως; ἀπαντᾷ ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ λέει: Δὲν τιμωρεῖ κεραυνοβόλως τὸ κακὸ ὁ Θεὸς – γιατί; Διότι περιμένει τὴ μετάνοια ὅλων καὶ μακροθυμεῖ…

ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΗ ΑΘΑΝΑΤΗΟ ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
———–

———

ΑΙΣΤΑΙΝ¨ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ

ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
————–

——————

ΘΕΕ ΜΟΥ, ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 24th, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΟΤΕ, ΘΕΕ ΜΟΥ

ΠΑΘΗ ΑΜ.

Ἄρθρο ἀπὸ συνεργάτη της ἰστοσελιδος

Προσεύχεστε ! Ελληνες! Προσεύχεστε! Πότε, Θεέ μου, Θα βρεθεί ένας τραγουδοποιός και στιχουργός, που θα κάνει μέσα από τά τραγούδια του τις νεανικές καρδιές να αγωνίζονται, για το τίμιο στεφάνι; Πότε θα σταματήσουμε να θρηνούμε; και να νικούν κατά κράτος οι δαίμονες σε αυτό το υψηλό οχυρό της κοινωνίας μας που είναι η οικογένεια; Πότε Θεέ μου! θα σταματήσουμε να είμεθα υποκριτές και να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, κακούς και καλούς διαχωρίζοντας τις αμαρτίες τους; και σώζοντας τους με τον ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ; Πότε Θεέ μου θα μάς αξιώσεις να μπορούμε να ελευθερώνουμε με τα καλά μας έργα, και τα ιερά μνημόσυνα, τις ψυχές των αγαπημένων κεκοιμημένων μας; Πότε;

Ο Γέροντας Παίσιος για τις προγαμιαίες σχέσεις

Ήρθαν δύο-τρεις φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν: «Γέροντα, κάντε προσευχή να περάσουμε στις εξετάσεις» και εγώ τις είπα: «Θα προσευχηθώ να περάσετε τις εξετάσεις της αγνότητας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά». Καλά δεν τις είπα; Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις στα πρόσωπα των νέων σήμερα τη σεμνότητα, την αγνότητα! Πολύ μεγάλο πράγμα!
Έρχονται μερικές κοπέλες οι καημένες τραυματισμένες. Ζουν άτακτα με νέους, δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. «Τι να κάνω, πάτερ;» με ρωτούν. «Ο ταβερνιάρης, τις λέω, έχει φίλο τον μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του». Να σταματήσετε τις σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν και θα κερδίσετε χρόνο».
Ο πονηρός εκμεταλλεύεται τη νεανική ηλικία, που έχει επιπλέον και τη σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στη δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμα, υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι’ αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλυτέρων σ’ αυτή την κρίσιμη ηλικία, για να μη γλιστρήσει στο γλυκό κατήφορο της κοσμικής λεωφόρου, που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Read more »

ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 23rd, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 45-46

ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ ΤΟ ΑΡΝΙΟ!

ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗΑΣ ΜΕΙΝΗ Η ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ σταθερὰ καὶ ἀκλόνητος. Ὅ,τι καὶ ἄν συμβῇ «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Ἄς ἔχομεν πλήρη ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ Σωτῆρά μας, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν θὰ ἐγκαταλείψῃ τοὺς πιστοὺς δούλους του, ἔστω καὶ ἄν οὗτοι πορευθοῦν ἐν μέσω σκιᾶς θανάτου. Ἐν μέσῳ τοῦ βαθυτάτου σκότους θὰ λάμψῃ καὶ πάλιν τὸ φῶς. Πίστις μας εἶνε, ὅτι τὸ ἐσφαγμένον Ἀρνίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ὡς φαίνεται καὶ εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ παρόντος ἄρθρου, τελικῶς θὰ νικήσῃ ὅλα τὰ θηρία τῆς ἀβύσσου, διότι «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ». Ζῶντες μέσα εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, εἰς τὸν ὁποῖον τὸ πολυειδὲς κακὸν κατακλύζει τὰ πάντα, ὁσονδήποτε ὀλίγοι καὶ ἄν μείνωμεν, ἄς εἴμεθα ἕτοιμοι, καὶ διὰ λόγου φωτεινοῦ, καὶ διὰ βίου ἁγίου, καὶ διʼ αἵματος ἀκόμη ἄν παραστῇ ἀνάγκη, νὰ δώσωμεν τὴν μαρτυρίαν μας ἐν πάσῃ σοφία καὶ συνέσει πνευματικῇ. Μένοντες δὲ ἐντὸς τῆς κιβωτοῦ τῆς σωτηρίας, ὡς εἶνε ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία, φρονοῦντες δὲ καὶ πράττοντες κατὰ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, χάριτι θεία θὰ δυνηθῶμεν νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τρικυμιῶδες πέλαγος τοῦ κόσμου καὶ νʼ ἀντικρύσωμεν τὰς ἀκτὰς τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ μακαριότητος, εἰς τὴν ὁποίαν πλέον πᾶς φόβος καὶ ἀγωνία θὰ ἔχουν λήξει. Ἐκεῖ εἰρήνη καὶ γαλήνη θὰ ἐπικρατῇ αἰωνίως ἐν Χριστῷ, ὦ ἡ δόξα, ἡ τιμὴ καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΚANTE ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΤΕ ΘΑΥΜΑΤΑ

Θαυματα της προσευχης

απο τη ζωη του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

α. http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=50918#more-50918 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ

β. http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=38151

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 103-104

ΚANTE ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΤΕ ΘΑΥΜΑΤΑ

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.

Tὸ πρωὶ ποὺ σηκώνεστε κάνετε προσευχή; Διαβάζετε Γραφή; Ψάλλετε τῷ Θεῷ;

Προσευχή, παιδιά, «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α΄Θεσ. 5,17). Θὰ δοῦμε θαύματα – θὰ δῆτε θαύματα, παιδιά, στὴ ζωή σας.
Tώρα στὰ γηρατειά μου, κάθομαι καμμιὰ φορὰ καὶ θυμοῦμαι τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Θεὸς στὴ ζωή μου καὶ δακρύζω. Θαύματα· μικρὸ παιδὶ πῶς ἐσώθηκα!
Εἴχαμε ἕνα κῆπο μικρὸ ἐκεῖ στὸ σπιτάκι, καὶ ἦταν τότε τὰ πηγάδια ἀνοιχτά. Κ᾿ ἐγὼ μικρὸς ἤμουν πολὺ ζωηρός. Ξαφνικά, ἐκεῖ ποὺ ἔτρεχα, γλιστρῶ καὶ πέφτω κάτω στὸ στόμιο τοῦ πηγαδιοῦ. Τὸ σῶμα μου τὸ μισὸ σχεδὸν κοιτοῦσε μέσα στὸ πηγάδι, εὐτυχῶς ἡ ἰσορροπία τοῦ σώματός μου ἦταν πρὸς τὰ ἔξω. Λίγο τι καὶ θὰ ἔπεφτα μέσα. Ἀφοῦ ἔβλεπα σὰν καθρέπτη τὸ νερό. Μόλις κατώρθωσα καὶ γλύτωσα. Ἂν ἔπεφτα μέσα, θὰ εἶχα πνιγῆ.
Kάποια προσευχὴ μὲ ἔσωσε. Ἔχω κι ἄλλες πολλὲς περιπτώσεις, μεγάλες. Βλέπει ὁ ἄνθρωπος θαύματα στὴν προσευχή.
Λοιπὸν ἔτσι νὰ κάνετε κ᾿ ἐσεῖς, καὶ ὁ Κύριος θὰ σᾶς σώ­ση καὶ ἀπὸ σωματικοὺς κινδύνους καὶ ἀπὸ πνευματικοὺς κινδύνους· μεγάλα καὶ θαυμαστὰ θὰ ποιήσῃ ὁ Κύριος. Μεγάλα ἐν Χριστῷ. Ὄχι ἐμεῖς οἱ μικροὶ καὶ ἀνάξιοι, ἀλλὰ ἡ δύναμις τοῦ Κυρίος, «ἡ θεία χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα» (ἀκολ. χειροτ.).
Ὁ Θεὸς θὰ δώσῃ τὴ χάρι, ὅταν ὑπάρχῃ ταπείνωσι, ἀγάπη, συναίσθησι ὅτι εἴμεθα ἕνα μηδενικό. Καὶ τὰ μηδενικὰ ἀξιοποιοῦνται. Διαβάστε τὸ βιβλίο «Ἀκολούθει μοι». Ἐκεῖ, στὸ τέλος, γράφει· Τὰ μηδενικὰ ἀξιοποιοῦνται, ὅταν ὑπάρχῃ μπροστὰ ἡ μονάδα (σ. 461). Ἂν ἔχῃς ἕνα μηδενικό, γίνεται δέκα· ἂν ἔχῃς δύο μηδενικά, γίνεται ἑκατό· ἂν ἔχῃς τρία μηδενικά γίνεται χίλια. Ἡ συναίσθησι τῆς μηδαμινότητός μας ὅ­ταν ἔχουμε μπροστὰ τὸν Ἕνα. «Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν» (Ψαλμ. 59,14).
Θὰ τὰ δοῦμε αὐτά. Δὲν εἶνε μῦθος ὁ χριστιανισμός, ἀλλὰ εἶνε μία πραγματικότης τὴν ὁποία τὴν αἰσθανόμεθα· καὶ καθένας Χριστιανὸς εἶνε ἕνας μικρὸς Χριστός.
Λοιπὸν εἴμεθα σύμφωνοι; Πνευματικοὶ ἄνθρωποι νὰ εἶστε, νὰ προσεύχεσθε καὶ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὁλόκληρη.
Ἄντε στὸ καλό, στὴν εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ· καὶ δὲν πειράζει, παιδάκι μου, θὰ τραβήξωμε ἐμεῖς τὸ δρόμο μας. Ὁ Χριστὸς «λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει» (Α΄ Πέτρ. 2,23), καὶ οἱ ἀπόστολοι ἔλεγαν· «λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν» (Α΄ Κορ. 4,12). Read more »

ΣΑΣ ΕΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & 2. ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΣΕ ΦΛΩΡΙΝΑ & ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ & ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 23rd, 2016 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

1. ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Φεβρουαριου 2016

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τὴν Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου 2016
Στὸ ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΤΕ ΣΕ ΤΙ ΣΚΛΑΒΙΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

d47

2. ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΕ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ, ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Proboli

ΠΟΥ ΠΑΛΕΨΕ ΜΕ ΘΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΑΣ. ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ- ΒΓΗΚΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟ ΙΤΑΛΟΥΣ & ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΜΩΣ, O ΘΕΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ.
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20ΕΤΙΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΩΝ! KAΠΟΙΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΑΖΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΝ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΕ! Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΤΕΞΕ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ ΣΕ ΒΑΘΥΤΑΤΟ ΓΗΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 105 ΕΤΩΝ! ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ.

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)
Σαββατο 27 Φεβρουαρίου 2016, ὥρα 6 μ.μ.
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου 2016, Ὥρα 6 μ.μ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΑΤΗΣΤΕ: Read more »

ΔΕΝΜΕΜΕΛΗΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ.31

ΔΕΝΜΕΜΕΛΗΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

Ἀδελφοί, «ἐσχάτη ὥραξυπνα ιστ ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. 2,18). Ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν, ὅπου ἀναπαύονται οἱ ἥρωες καὶ οἱ μάρτυρες τῆς φυλῆς μας, ἀκούεται φωνή·
Δενμεμέληδες Ἕλληνες καὶ Ἕλληνίδες, διατί κοιμᾶσθε; Διατί ζῆτε ἀδιάφοροι καὶ ἀναίσθητοι; Ἐὰν πιάσῃ φωτιὰ εἰς τὸ σπίτι σας, δὲν μένετε ἀδιάφοροι, ἀλλὰ σπεύδετε νὰ διασώσετε ὅ,τι προλάβετε ἀπὸ τὴν ὑλικήν σας περιουσίαν. Ἀλλ᾿ ἰδοὺ τώρα μία πυρκαϊὰ ἀπείρως φοβερωτέρα τῆς ὑλικῆς, πυρκαϊὰ ποὺ καθημερινῶς προσλαμβάνει μεγαλυτέρας διαστάσεις καὶ ἐντείνεται καὶ ἐπεκτείνεται σφοδρότατα καὶ ἀπειλεῖ ἠθικῶς καὶ θρησκευτικῶς νὰ πυρπολήσῃ τὸ πᾶν. Ὁ εὐλογημένος αὐτὸς πνευματικὸς οἶκος ποὺ λέγεται ὀρθόδοξος Ἑλλάς, κόποι αἰώνων, κινδυνεύει νὰ γίνῃ παρανάλωμα τοῦ πυρός.
Ἐμπρὸς εἰς τὸ φρικτὸν αὐτὸ θέαμα θὰ μείνετε ἀδιάφοροι; Δὲν πρέπει νὰ μείνετε ἀδιάφοροι. Καιρὸς νὰ ἐγερθῆτε ἐκ τοῦ πνευματικοῦ ληθάργου, νὰ ἐξεγερθῆτε καὶ νὰ πολεμήσετε μὲ τὰ νόμιμα μέσα ποὺ παρέχει τὸ φιλελεύθερον καὶ δημοκρατικὸν πολίτευμα τῆς πατρίδος, μὲ τὴν φωνήν σας. Μὲ πίστιν ἀκατάβλητον ἀγωνισθῆτε, ἀγωνισθῆτε μὲ ἐπιμονὴν καὶ μὲ σύστημα. Καὶ τότε νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως, ὁποιονδήποτε χρῶμα καὶ ἂν ἔχουν, θὰ ἐξαφανισθοῦν, καὶ ἡ Ἑλλὰς θὰ παραμείνη χώρα Ὀρθοδοξίας.

ΝΑ ΜΙΛΑ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 29

ΝΑ ΜΙΛΑ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ;

Mὴ νομίζετε ὅτι οἱ π. Αυγουστινος ΚαντιωτηςΧριστιανοὶ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν μιλοῦσαν συνεχῶς γιὰ τὸ Xριστό… Ἀλλ᾿ ἐνῷ δὲ μιλοῦσαν καθόλου μὲ τὸ στόμα περὶ Χριστοῦ, κατ᾿ ἄλλο τρόπο κήρυτταν τὸ ὄνομά του. Δὲ λέγανε τίποτα περὶ τοῦ Χριστοῦ. Διότι ἦταν ἄγρια καὶ ἀτίθασα πνεύματα οἱ εἰδωλολάτραι, ἦταν τίγρεις καὶ λέοντες ἐπίγειοι. Οἱ Χριστιανοὶ ὑπηρετοῦσαν σ’ αὐτοὺς ὡς ὑπηρετικὸ προσωπικὸ σὲ διάφορες ἐργασίες, ὡς μαγείρισσες, ὡς νοσοκόμες, παντοῦ. Καὶ δὲν μιλούσανε καθόλου γι᾿ αὐτὰ τὰ πράγματα, κατὰ τὸν λόγον «Mὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (Mατθ. 7,6). Kαὶ ὅμως κέρδισαν τοὺς εἰδωλολάτρες χωρὶς λόγο, χωρὶς κήρυγμα, χωρὶς κατήχησι.
Ποῦ εἶνε αὐτὸ γραμμένο; Ἐσεῖς ποὺ εἶστε ἐδῶ καὶ διαβάζετε τὸ Εὐαγγέλιο, πέστε μου ποῦ εἶνε αὐτὸ γραμμένο, «Διὰ τῆς (καλῆς) ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται». Ποῦ εἶνε αὐτὸ γραμμένο; (A΄ Πέτρ. 3,1).
Ὅ,τι συμβαίνει καὶ σήμερα σὲ μερικὰ σπίτια. Εἶνε μιὰ γυναίκα ποὺ κάνει τὸ θρησκευτικό· λέει λέει λέει, καὶ τὴ σιχαίνεται ὁ ἄντρας της, διότι τίποτα ἀπὸ ὅσα λέει δὲν ἐφαρμόζει. Ἐνῷ ἀντιθέτως ὑπάρχουν ἄλλες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες δὲν μιλοῦν μέσ᾿ στὸ σπίτι περὶ Χριστοῦ· ἀλλὰ ὁμιλεῖ ἡ ζωή των, ἡ ἁγία ζωή των, καὶ φέρνουν τοὺς ἄνδρες τους στὸ Xριστό.
Λοιπόν, οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἐδιώκοντο εἶχαν ζωὴν ἁγίαν καὶ ἔκαναν μεγάλες θυσίες, καὶ ἔτσι κέρδισαν τοὺς εἰδωλολάτρας. Ἔμεινε κατάπληκτη ἡ Φαβιόλα καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα τῆς ἀριστοκρατίας μπροστὰ στὴν αὐταπάρνησι καὶ στὴ θυσία καὶ τὴ σωφροσύνη, τὶς ἀρετὲς τῶν Χριστιανῶν.

Στην τελικη ευθεια – Εγκυκλιος Επιστολη. Ταμα του Εθνους

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ …
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

19.2.2016
Ἀγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ,

ΕΚΚΛΗΣΙΣ – «ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΟΥΚ ΕΧΩ»

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1060-19216

1. Χρόνια ὁλόκληρα τονίζομεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην οἱ διάφοροι φίλοι νὰ μὴ εἶναι «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικόν: «ἀγρὸν ἠγόρασα… ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… γυναῖκα ἔγημα… ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18-20)
καθὼς καὶ τὸ ἕτερον Γραφικόν : «…ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…» (Ἰωάν. 5,7).

2. Μέχρι τοῦδε χιλιάδες φίλοι μᾶς παρηγοροῦν μὲ λόγια, ἀλλὰ ἐλάχιστοι μὲ ἔργα. Οἱ περισσότεροι δυστυχῶς, ἐνῷ ἔχουν γνωριμίες, διασυνδέσεις, ἐπαφὲς καὶ συνεργασίες μὲ πολλοὺς ἰθύνοντες, ἐν τούτοις πολὺ ἐλάχιστοι συνειδητοποίησαν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ μᾶς συνδράμουν ἐμπράκτως. Οἱ περισσότεροι κρατοῦν ὅλες αὐτὲς τὶς γνωριμίες μὲ ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα διὰ τόν «ἑαυτούλη» των, τοὺς συγγενεῖς των καὶ τὸ στενότατον περιβάλλον των…

3. Καὶ ὄχι μόνον ἀπὸ μόνοι των δὲν προσεφέρθησαν νὰ μᾶς «βάλουν ἕνα λιθαράκι», ἔστω καὶ χαλικάκι, ἀλλ’ ἀπεναντίας ἁμαρτάνομεν καὶ ἐμεῖς, ὅταν ἀναγκαζόμεθα νὰ παρακαλοῦμεν φορτικῶς μερικοὺς φίλους νὰ βάλουν ἕνα «δαχτυλάκι» στὶς προσωπικὲς ἐκκλήσεις, ποὺ τοὺς κάνομεν, καὶ τοὺς ἀναγκάζομεν νὰ ψεύδωνται, ἐνῷ κοινοὶ φίλοι μᾶς λέγουν ὅτι αὐτοί, ποὺ ψεύδονται, ἔχουν φιλικώτατες σχέσεις καὶ προσβάσεις πρὸς συγκεκριμένους ἁρμοδίους ἰθύνοντας καὶ χαριεντίζονται μετ᾿ αὐτῶν… Read more »

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 20th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

—————–

——————

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ 1960 – ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ-

author Posted by: admin on date Φεβ 20th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»  1960
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΝΙΚΗ

αντικαρναβαλικος αγωνΟἱ ὁπαδοὶ τοῦ καρναβαλικοῦ ὀργίου Πατρῶν ἐπὶ ἔτη τώρα μᾶς εἰρωνεύονται. Πρόχειρον στόμα των οἱ χρονογράφοι τῶν Ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων. «Παύσατε – μᾶς λέγουν – νὰ καταπολεμῆτε τὸν Καρνάβαλον. Δὲν βλέπετε, ὅτι δὲν κατορθώνετε τίποτε; Εἶσθε οἱ «πτωχοὶ τῶ πνεύματι», εἶσθε οἱ ἠλίθιοι, εἶσθε οἱ συγχρονοι Δὸν Κιχόται, οἱ ἐκστρατεύοντες κατὰ τῶν ἀνεμομύλων. Ἡττᾶσθε συνεχῶς. Ὁ Καρνάβαλος εἶνε ἀκατάβλητος. Ἔχετε γελοιοποιηθῆ. Ἡ κοινὴ γνώμη γελᾶ εἰς βάρος σας». Ταῦτα λέγουν καὶ γράφουν, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι χάρις εἰς τὸ δημοκρατικὸν πολίτευμά μας εἶμαι ὁ μόνος ἕλλην ποὺ κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς δὲν δύναμαι νὰ διέλθω τὸν Ἰσθμὸν καὶ μεταβῶ εἰς Πάτρας. Ταῦτα λέγουν καὶ γράφουν, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι ἔχομεν κάμει δήλωσιν, ὅτι οὐδὲν βίαιον μέτρον πρόκειται νὰ μετέλθωμεν, ἀλλʼ ὅτι μόνον διὰ μιᾶς ἔπὶ τόπου προφορικῆς, εὐρείας καὶ ζωηρὰς διαφωτίσεως τοῦ λαοῦ Πατρῶν ἐν συνεργασία μετὰ παντὸς πιστοῦ τέκνου τῆς Ὀρθοδοξίας, λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, θὰ ἐπεδιώκομεν τὴν ἐξάλειψιν τοὺ αἴσχους, ποὺ μολύνει τὴν ἱερὰν πόλιν τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἡ στάσις των αὐτὴ καὶ μόνη ἀπέναντί μας μαρτυρεῖ πόσον εὔθραυστον οἱ ἴδιοι θεωροῦν τὸ εἴδωλόν των, ἀφοῦ τρέμουν τὸ ῥάσον ἑνὸς ἱερομονάχου καὶ φυλάσσουν τὰς εἰσόδους τῆς πόλεως, μήπως εἰσέλθωμεν εἰς αὐτὴν καὶ διαταράξωμεν τὴν ἡσυχίαν τοῦ Καρναβάλου. Κύριοι, ἀφοῦ εἴμεθα τόσον ἀδύνατοι καὶ γελοῖοι, ὅπως νομίζετε, διατὶ δὲν ἀφήνετε καὶ ἡμᾶς ἐλευθέρους νὰ κινηθῶμεν, κηρύξωμεν καὶ ἐργασθῶμεν ὅσον τοὐλάχιστον κινοῦνται, κηρύττουν καὶ ἐργάζονται οἱ ἀντίθετοι ἡμῶν; Καὶ ἀφοῦ δὲν μᾶς ἀφήνετε νὰ ἀγωνισθῶμεν, πῶς λέγετε ὅτι ἡττώμεθα;
Ὁ Καρνάβαλος τῶν Πατρῶν, βλέπετε, διατελεῖ ὑπὸ τὴν ὑψηλήν, τὴν σκανδαλώδη προστασίαν τῶν χρονογράφων, τῶν κοσμικῶν κυριῶν καὶ δεσποινίδων, Δημοτικῶν Συμβούλων, Ὑπουργῶν καὶ ἐσχάτως καὶ τοῦ Τουρισμοῦ. Καὶ καθὼς καταγγέλει ἡ «Χριστιανικὴ Ἰσοπολιτεία», ἀποκαλεῖται ὑπὸ τῶν ὀπαδῶν του ἡ Α. Μεγαλειότης ὁ Καρνάβαλος! Ἐὰν ἡμεῖς τῶν προσφωνοῦσαμε ἔτσι, ἀσφαλῶς θὰ ἐμηνυόμεθα ἐπὶ ἐξευτελισμῶ τίτλου, ἀνήκοντος μόνω τῶ Βασιλεῖ τῆς Πατρίδος μας. Α. Μ. ὁ Κ.
Ἀλλʼ ἐνῶ πρὸς Νότον ὁ Καρνάβαλος βασιλεύει, πρὸς Βορρᾶν ἡττᾶται. Ἡττᾶται εἰς τὴν πρωτεύουσαν τοῦ Βορρᾶ, τὴν συμπρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος. Διατί; Διότι ἄλλο ψυχολογικὸν κλῖμα ἐπικρατεῖ εἰς τὴν ὡραίαν πόλιν τοῦ Θερμαϊκοῦ. Read more »