Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιανουάριος, 2018

Για να πραγματοποηθη το σχεδιο της ωργανωμενης προδοσιας χρειαζεται… ενας προδοτης και ο προδοτης ευρεθη – Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ TOY XΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 31st, 2018 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἀπό το βιβλίο· «Ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός», σελ.194-196

H ΠΡΟΔΟΣΙΑ TOY XΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«… Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»

ΣΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΡΑΦΟ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥὉ Χριστός, ἀγπητοί μου ἀναγνῶσται, ὁ Χριστὸς εἶνε ΤΟ ΦΩΣ τοῦ κόσμου. Λαοὶ καὶ ἔθνη! Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου τούτου φωτός. Καὶ ἡ διδασκαλία Του, ἡ ὁποία ἠκούσθη τὸ πρῶτον παρὰ τὴν λίμνην τῆς Τιβεριάδος καὶ εἰς τοὺς λόφους τῆς Παλαιστίνης ὡς προβολεύς, τὶ λέγω; ὡς ἥλιος, τὶ λέγω; ὡς μύριοι ἥλιοι διέλυε τὰ σκότη τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας αἰώνων ὁλοκλήρων ποὺ συνεσωρεύθησαν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, καὶ αἱ ταπειναὶ ψυχαὶ ἔβλεπον τὸ φῶς καὶ ηὐφραίνοντο καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν λέγουσαι: «οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, (Ἰωάν. 7,46).

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ- ΠΕΙΡΑΤΕΣ

Ἐν τούτοις ἡ τόσον ἀνυπερβλήτως φωτεινὴ καὶ Θεία διδασκαλία Του, ἡ ὁποία ἀνέπαυε τὰς ψυχὰς τῶν ἁλιέων τῆς Γαλιλαίας, ἡ ἰδία διδασκαλία ἦτο λίαν ἐνοχλητικὴ εἰς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἤθελον τὸ σκότος νὰ παραταθῇ ἐπ’ ἄπειρον, διὰ νὰ ἐργάζωνται ἀκωλύτως τὰ ἔργα τοῦ σκότους. Καὶ ὅπως τὰ νυκτόβια πτηνὰ μισοῦν τὸ λαμπρὸν φῶς τῆς ἡμέρας καὶ κρύπτονται εἰς τὰς φωλεάς των, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου ὑπῆρξαν ἄνθρωποι οἱ ὀποῖοι ἐμίσουν τὸ φῶς, τὴν ἀλήθειαν ποὺ ἐπεκάλυπτε τὰ πάντα καὶ ἠγάπων τὸ ψεῦδος, ποὺ ἐχρησιμοποίουν ὡς πέπλον διὰ νὰ σκεπάσουν τὰ διάφορα ἐγκλήματά των καὶ νὰ φαίνωνται ὡς δίκαιοι καὶ ἅγιοι. Περὶ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων οἱ ὀποῖοι συναντῶνται εἰς ὅλας τὰς γενεὰς ὁ Κύριος εἶπε: «Αὕτη ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἤ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα».(Ἰωάν. 3,19).
Διὰ τὰ πονηρά των ἔργα, ποὺ ἀπεκάλυπτεν ἡ διδασκαλια, οἱ ἔχθροί του ἐμίσουν τὸν Κύριον. Ἀφ’ ὅτου μάλιστα ἐξεσφενδόνισε τὰ τρομερὰ ἐκεῖνα οὐαὶ ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Μ. Τρίτης (Ματθ. 22,16―23,39), τὸ μῖσος τωνἐγιγαντώθη, ἐκορυφώθη ἐναντίον Ἐκείνου, Ὅστις εἶχε τὸ θάρρος ἐνώπιον τοῦ λαοῦ ν’ ἀφαιρέσῃ τὰ προσωπεῖα τῆς ὑποκρισίας, νὰ συντρίψῃ τὰ ψευδῆ εἴδωλα τοῦ ἐγωϊσμοῦ των καὶ νὰ ἀποκαλύψῃ τὰς βαθείας ψυχικάς των πληγάς. Οἱ ἐχθροὶ τὸν ἐμίσησαν πλέον θανασίμως. Φαρισαῖοι, Σαδδουκαῖοι, Ἡρωδιανοί, Ἱερεῖς, Γραμματεῖς, Πρεσβύτεροι, ὅλοι ἐν γένει οἱ ἐχθροί του ἄφησαν τὰς διαφορὰς ποὺ εἶχαν ἀναμεταξύ των καὶ ἀπετέλεσαν ἐνιαῖου μέτωπον μὲ ἕνα ἀντικειμενικὸν σκοπόν, τὴν ἐξόντωσιν τοῦ ἐνοχλητικοῦ Διδασκάλου. Read more »

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Η συγχρονη Δασκαλα του Μακεδονικου Αγωνα, η Αθηνα Τζινικου Κακουλη, μιλα για τον Μακεδονικο Αγωνα. Θα πρεπει να την ακουσουν ολοι οι Ελληνες και ειδικοτερα οι Μακεδονες. Eχουν να μαθουν πολλα για την Μακεδονια και ν᾽ απαντουν σε καθε αγραμματο και ανιστοριτο 2) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ 3) Για το συλλαλητηριο μηνυμα του Σπανουδακη 4) Προδοσια Πυρρου Δημα Με Να στο Σκοπιανο

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 31st, 2018 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Ἀπό τὴν Ἀθηνα Τζινίκου
____

______

σύγχρονη Δασκάλα του Μακεδονικού Αγώνα, η δεύτερη «Πηνελόπη Δέλτα» των Μακεδόνων, η μεγάλη κυρά της Μακεδονίας Αθηνά Τζινίκου Κακούλη, μιλᾶ για τον Μακεδονικο Ἀγώνα. Ὁμιλία πολυ σημαντικη.
Ἀξίζει να την ἀκούσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες και εἰδικότερα οἱ Μακεδόνες. Πολλὰ ἔχουν να μάθουν για την Μακεδονία για νὰ ἀπαντοῦν σε κάθε ἀγράμματο και ἀνιστόριτο

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 4.2.2018 ΩΡΑ 14.00 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1243——-4218-28118

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ… ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ μηνυμα απο τον ΓΙΓΑΝΤΑ Σπανουδακη…

«Δυο λόγια για τα συλλαλητήρια» – ΒΙΝΤΕΟ

http://www.stoxos.gr/2018/01/spanoudakis.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Το Βίντεο Αίσχος: Προδοσία Πύρρου Δήμα Με Ναί Το Μακεδονία Μέσα Στήν Ονομασία Τών Σκοπίων!

http://www.triklopodia.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B1

Η KAΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΤΥΠΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤ. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ Σ᾽ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΓΕΩΡΓ. ΚΟΙΝΟΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 8.8.1993 ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ· Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ…Ο ΑΠΟΣΤΟΛ. Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΝ ΕΦΘΑΣΕ ΕΚΕΙ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ β) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ· ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛ. γ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΕΚΕΙ & ΤΡΑΓΟΥΔΗΘΗΚΕ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ δ) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛ.: ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2) ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 30th, 2018 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Η ΓΗ

 Ὁ Γεώργιος Κοινούσης στὶς κατασκηνώσεις τοῦ ἀκρίτα και ὲθνεγέρτη Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου, ὅπου χτυπᾶ ἡ καρδιά τῆς Ἑλλάδος, στὶς 8.8.1993, τραγουδᾶ τό δικό του τραγούδι, μὲ τὶς μαθήτριες τῆς κατασκηνώσεως, μὲ μεγάλο ενθουσιασμό και ἀγάπη για τὴν Πατρίδα.

α) «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Η ΓΗ…».

β) «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ»· ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ. 

γ) «ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ»: ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ & ΤΡΑΓΟΥΔΗΘΗΚΕ Σ’ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

https://youtu.be/BLtKY8ztw4Y
https://youtu.be/mQot7ovft

3) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ: «ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
https://youtu.be/F0q_M8tcfiE

———-

———–

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Η ΓΗ.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΝ ΕΦΘΑΣΕ ΕΚΕΙ
ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ ΝΗΣΙ ΑΓΙΩΝ, ΓΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ
ΝΑΣΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΑΠΟΔΟΚΙΑ ΕΦΕΣΟΣ ΚΑΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

862c570e406e

Ι Μ Ι Α 1996

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ;

Το 2007, έγινε η πρώτη έκδοση του βιβλίου «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» της Γ´ Γυμνασίου (ISBN 978-960-06-2774-9). Το βιβλίο, στην ΕΝΟΤΗΤΑ 58, σελ. 163, έγραφε επί λέξει : «Την ίδια εποχή, με αφορμή τη διεκδίκηση της βραχονησίδας Iμια, στα Δωδεκάνησα, ξέσπασε κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που αποκλιμακώθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις (1996)».
Το κείμενο αυτό, ακριβώς τρεις σειρές, αλλά με τρία τεράστια λάθη, απέκρυπτε την αλήθεια των γεγονότων και εύλογα προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες και δημοσιεύματα. https://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-47-53/2012-02-16-20-59-10/1846-3-v15-1846
Μετά από όλα αυτά, στις 25 Ιουλίου 2010, το «Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης», εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου :
Read more »

O Βραχος των αιωνων (ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου στον Αποστολο των Τριων Ιεραρχων)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 29th, 2018 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Ἑβρ. 13,7-16)
30 Ἰανουαρίου
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

O Βραχος των αιωνων

«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13,8)

Ο ΚΥΡΙΟΣΜιλήσαμε, ἀγαπητοί μου, ἄλλοτε γιὰ τὸν βίο, τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ ἔργα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ ἑορτάζουν σήμερα. Ἰδιαιτέρως κάναμε λόγο γιὰ τὴν ἐπίδρασι ποὺ ἤσκησαν οἱ μορφές τους στὴν ἑλληνικὴ παιδεία. Τώρα ἀ­φορμὴ γιὰ διδασκαλία θὰ μᾶς δώσῃ ἕνα ῥητὸ ἀπὸ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀκούσαμε. Τὸ ῥητὸ αὐτὸ λέει· «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13,8).

* * *

Χθές, σήμερα, αὔριο. Σ’ αὐτὰ τὰ τρία διακρί­νεται, ἀγαπητοί μου, ὁ χρόνος. Καὶ πόσο γρήγορα φεύγει ὁ χρόνος! Τὸ σήμερα γίνεται χθὲς καὶ τὸ αὔριο γίνεται σήμερα. Ὁ χρόνος μοιάζει σὰν τὸν ποταμό, ποὺ μέρα – νύχτα τρέ­χει. Τρέχει ὅλο τὸ χρόνο. Ἀλλὰ τὸ νερό του δὲν εἶνε τὸ ἴδιο. Ἐὰν κανεὶς μπῇ στὸ ποτάμι καὶ σταματήσῃ κάπου, τὸ νερό, ποὺ λούζει τὸ κορμί του, δὲν εἶνε τὸ ἴδιο. Τὸ νερὸ μιὰ στι­γμὴ τὸν ἀγγίζει κι ἀμέσως φεύγει καὶ ἔρχεται ἄλ­λο νερό, κι αὐτὸ φεύγει καὶ ἔρχεται ἄλλο, καὶ οὕτω καθεξῆς. Καὶ ἔτσι, ἂν μείνῃ μιὰ ὥρα μέσα στὸ νερό, χιλιάδες φορὲς θὰ ἔχῃ ἀλλάξει τὸ νερό, ἐνῷ ὁ ποταμὸς φαίνεται ὅτι εἶνε ὁ ἴδιος. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὸ χρόνο. Σὰν ἕ­να ποτάμι τρέχει διαρκῶς. Τὸ ἕνα λεπτὸ διαδέχεται τὸ ἄλλο, ἡ ὥρα τὴν ὥρα, ἡ ἑβδομάδα τὴν ἑβδομάδα, ὁ μήνας τὸ μῆνα, τὸ ἔτος τὸ ἔ­τος· καὶ ἔτσι περνοῦν τὰ χρόνια, καὶ τὸ νήπιο γίνεται παιδί, τὸ παιδὶ νέος, ὁ νέος ἄν­τρας, ὁ ἄντρας γέρος ἀσπρομάλλης. Καὶ ἐνῷ ὅλα φεύγουν καὶ ἀλλάζουν, ὁ χρόνος συνεχίζει τὸ δρόμο του. Μέχρι πότε; Ὁ Θεὸς ξέρει. Read more »

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ (Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 29th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ

Ομιλια τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

——————————–

——————

Αφιερωμα για τα εικοσι εννεα (29) χρονια απο την κοιμηση του μακαριστου Ιεραποστολου του Ζαϊρ (σημερινο Κονγκο) π. Κοσμα Γρηγοριατη (π. Μιχαηλ Χριστοδουλιδη) – ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΟΤΣΙΑ ΓΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΩΣ Ο π. ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 28th, 2018 | filed Filed under: ΑΦΙΕΡΩΜΑ

O μακαριστος Ιεραποστολος του Ζαϊρ (σημερινο Κονγκο) π. Κοσμας Γρηγοριατης

Στις 27 Ιανουαρίου 2018, συμπληρώθηκαν είκοσι εννέα (29) χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου του Ζαΐρ (σημερινό Κονγκό) π. Κοσμά Γρηγοριάτη.

—————

——-

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΟΤΣΙΑ ΓΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΠΩΣ Ο π. ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

«…Ἐμεῖς Αἰσθανόμεθα ἆραγε χαρὰ, ποὺ είμεθα Χριστιανοί; Διότι προνόμιο εἶνε, λαχεῖο εἶνε τὸ ὅτι βαπτισθήκαμε – ἐὰν πιστεύουμε βέβαια· διαφορετικά, ἀλλάζει τὸ ζήτημα. Ἂν γίναμε Χριστιανοὶ τυπικῶς, τότε μοιάζουμε μ᾿ ἐκείνους στὴν Πάτρα, ποὺ κάνουν λιτανεία τάχα γιὰ τὸν ἀπόστολο Ἀνδρέα καὶ σὲ λίγο κάνουν λιτανεία γιὰ τὸν σατανικὸ καρνάβαλο.
Δὲν ἀρκεῖ, ἀγαπητοί μου, ἁπλῶς νὰ ἑορτάζουμε τὸν ἅγιο Ἀνδρέα· πρέπει καὶ νὰ τὸν μιμούμεθα σαλπίζοντας παντοῦ τὸ «Εὑρήκαμεν». Δὲ λέω νὰ γίνουμε ὅλοι ἱεραπόστολοι, διότι δὲν ἔχουμε τὰ κότσια. Δὲν ἔχουμε τὴ δύναμι, τὸν ἐνθουσιασμό, τὴν αὐταπάρνησι νὰ πᾶμε μακριὰ στὴν Ἀφρική, ὅπως πῆγε ὁ π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης (ὁ Ἀσλανίδης). Εἶχε ἐργασθῆ προηγουμένως καὶ στὴ Φλώρινα· αὐτὸς ἔστησε τὸ σταυρὸ ποὺ φεγγοβολάει ἐπάνω στὸ ὕψωμα 1020. Καὶ ξέρετε γιατί ἔφυγε; Ὅταν ἔβγαινε στὴν ἀγορὰ νὰ ψωνίσῃ ὑλικά, τὸν ρωτοῦσαν· ―Πόσα βγάζεις; ―Ἐργάζομαι δωρεἀν, ἀπαντοῦσε. ―Ἄσε τ᾿ ἀστεῖα· πές μας πόσα παίρνεις;… Δὲ μποροῦσε ὁ κόσμος νὰ καταλάβῃ, ὅτι ὑπάρχει καὶ ἱεραποστολικὴ προσφορά. Τὸ χρῆμα εἶνε ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος μας· δὲ λατρεύεται ὁ Χριστός, λατρεύεται ὁ χρυσὸς στὴ γενεά μας. Γι᾿ αὐτὸ ἀηδίασε καὶ σηκώθηκε καὶ πῆγε ἱεραπόστολος κάτω στὸ Ζαΐρ.
Δὲ σᾶς λέω λοιπὸν νὰ πᾶτε ἱεραπόστολοι στὴν Ἀφρικὴ ἢ στὶς Ἰνδίες ἢ στὸ Τόκιο ἢ στοὺς Ἐσκιμώους στὸ Βόρειο Πόλο ἢ στὸ Νότιο Πόλο. Τὸ «Εὑρήκαμεν» νὰ τὸ πῇς ἐσὺ ἡ γυναίκα στὸν ἄντρα σου· καὶ ὄχι τόσο μὲ τὴ γλῶσσα σου ὅσο μὲ τὴν πραότητά σου, τὴν εὐγένειά σου, τὴν ὑπομονή σου, μὲ τὴν ὅλη στάσι σου. Τὸ «Εὑρήκαμεν» νὰ τὸ πῇς ἐσὺ ἡ μάνα στὰ παιδιά σου· εὐτυχισμένα τὰ παιδιά, ποὺ ἀπὸ μικρὰ καθοδηγοῦνται ἀπὸ πιστὴ μητέρα, γονατίζουν καὶ προσεύχονται μαζί της. Τὸ «Εὑρήκαμεν» νὰ τὸ πῇς ἐσὺ ὁ ἄντρας στὸ σπίτι σου, στὸ γραφεῖο σου, στὸ σχολεῖο, στὴν ἀγορά, στὸ στρατό… Νὰ τὸ ποῦμε ὅλοι παντοῦ. Νὰ γίνουμε πάλι ἔθνος ἱεραποστολικό.
Τὸ «Εὑρήκαμεν» λοιπὸν συνιστῶ νὰ μελετήσουμε περισσότερο. Ὑπὸ τὴν ἔννοια ποὺ είπαμε νὰ γίνουμε κ᾿ ἐμεῖς ἱεραπόστολοι, νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ κηρύξουμε κ᾿ ἐμεῖς Ἰησοῦν «Χριστὸν ἐσταυρωμένον» (Α΄ Κορ. 1,23)· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. (ἱ. ναὸς Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης 30-11-1991)

Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

του π. Μιχαήλ Χριστοδουλίδη

«Τελειωθεὶς εν ολίγῳ επλήρωσε χρόνους μακρούς,» (Σοφία Σολ. 4,13)

Ο αναπάντεχος θάνατος του παπα-Κοσμά Γρηγοριάτη (Ασλανίδη), αλλά και ο σκληρός τρόπος του, µας έχει όλους συγκλονίσει. Σε µία εποχή, που η Ορθοδοξία στο Κολουέζι ανθούσε και επεκτεινόταν συνεχώς µέ τη φωτισμένη ηγεσία του, ο Θεός, που εξουσιάζει τη ζωή και τον θάνατο, µέσα στο ανεξερεύνητο σχέδιο έκρινε, πως ο παπα-Κοσµάς τελειώθηκε σε τόσο σύντοµο χρόνο. Γι’ αυτό και τον κάλεσε πρόωρα (47 ετών) κοντά Του. Ήταν µιά υπέρµετρη τιµητική προαγωγή, που συνοδευόταν µέ ουράνια µετάθεση.
Ο παπα-Κοσμάς σου έδινε, από την πρώτη στιγµή, την αίσθηση µιάς µακρόχρονης, αδελφικής γνωριµίας και αισθανόσουν πολύ άνετα µαζί του. Θαύµαζα τον άνθρωπο αυτό, τον μοναχό, τον Ιεραπόστολο, τον πνευµατικό εργάτη, που στο πρόσωπό του συνταιριάζονταν αρµονικά η απλότητα µέ την ευλάβεια, η έµφυτη καλωσύνη µέ την απέραντη ψυχική οµορφιά, η έντονη και ακάµατη δραστηριότητα µέ το ησυχαστικό πνεύµα, η πραότητα µέ την αποφασιστικότητα, η αυτάρκεια µαζί µέ την ολιγάρκεια. Read more »

«Πονηροι δε ανθρωποι και γοητες προκοψουσιν επι τω χειρον πλανωντες και πλανωμενοι» – «Οι πονηρευομενοι εξολοθρευθησονται»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 28th, 2018 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Kυριακὴ Tελώνου & Φαρισαίου (B΄ Tιμ. 3,10-15)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΠΟΝΗΡΟΙ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΣ

Πονηροί δὲ ἄνθρωποι και γόητες προκόψουσιν ἔπι τῷ χεῖρον πλανῶντες και πλανώμενοι (B΄ Tιμ. 3,13)2196301-1

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ πρώτη Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου καὶ ὁ ἀπόστολος περιέχει δύο προφητεῖες τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἡ μία προφητεία εἶνε ὅτι· ὅσοι θέλουν νὰ ζήσουν μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅσοι θέλουν στὴ ζωή τους νὰ ἐφαρμόσουν κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, ὅσοι θέλουν νὰ ζήσουν «εὐσεβῶς», αὐτοὶ θὰ διωχθοῦν. Αὐτὴ εἶνε ἡ μία προφητεία. Ἡ δὲ ἄλλη προφητεία ποιά εἶνε; Ὅτι ὅσοι εἶνε «πονηροὶ ἄνθρωποι» καὶ ἀπατεῶνες, αὐτοὶ ―τὸ λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος― αὐτοὶ θὰ προκόψουν (ἔ.ἀ. 12-13).
Θὰ προκόψουν λοιπὸν οἱ πονηροὶ καὶ ἀπατεῶνες; Μυστήριο πρᾶγμα! Δὲν εἶνε ἀνάποδα αὐτά;
Ἀκριβῶς λοιπὸν ἐπάνω εἰς τὸ δεύτερο σκέλος τῆς προφητείας τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ λέγει ὅτι οἱ πονηροὶ καὶ οἱ ἀπατεῶνες, οἱ «γόητες», θὰ προκόψουν, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, μὲ πολὺ ἁπλᾶ λόγια νὰ σᾶς ὁμιλήσω, γιὰ νὰ ἐξηγήσω ποιοί εἶνε αὐτοὶ οἱ «πονηροί» καὶ ποιά ἡ προκοπή τους. Read more »

Υπερηφανεια, το μεγαλυτερο αμαρτημα

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 27th, 2018 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου (Λουκ. 18,10-14)
28 Ἰανουαρίου 2018
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Υπερηφανεια, το μεγαλυτερο αμαρτημα

«Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται» (Λουκ. 18,14)

ΤΕΛΩΝΟΥ-ΦΑΡΙΣ1Ἐάν, ἀγαπητοί μου, μπορῇ κανεὶς ἀπὸ σᾶς νὰ μοῦ δείξῃ ἕνα νησὶ ποὺ νὰ μὴ τὸ βρέ­χῃ ἡ θάλασσα, τότε μπορεῖ νὰ βρεθῇ καὶ ἄν­θρωπος ποὺ νὰ μὴ τὸν πλήττουν τὰ κύματα τῆς ἁμαρ­τίας. Καὶ μία μέρα ἀκόμα ἂν εἶνε ἡ ζωή του, δὲν τὴν ἀποφεύγει (βλ. Ἰὼβ 4,17· 14,4-5. Παρ. 20,9). Εἶνε ἁ­μαρτωλὸς ὁ ἄνθρωπος! τὸ φωνάζει ἡ ἴ­δια ἡ συνείδησί του, τὸ φωνάζει ἡ παγκόσμιος ἱ­στο­­ρία, τὸ φωνάζει πρὸ παντὸς τὸ σημερινὸ εὐ­αγ­γέλιο. Ἐκείνη ἡ μακαρία φωνὴ ποὺ ἀκούσα­με, «Ὁ Θεός, ἱλάσθη­τί μοι τῷ ἁ­μαρ­­τωλῷ» (Λουκ. 18,13), ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ ἄλ­λες πολύωρες προσ­ευχές· αὐτὴ ἀνέβασε ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανὸ ἕναν ἁμαρτωλό. Αὐτὴ εἶνε προσ­ευχὴ καὶ κάθε ἄλλου ἀνθρώπου ποὺ δὲν ἄφησε τὴ συνείδησί του νὰ πω­ρωθῇ.

Ἁμαρτωλὸς ὁ ἄνθρωπος κάθε ἐποχῆς, μὰ πρὸ παντὸς ἁμαρτωλός, στὸ τετράγωνο καὶ στὸν κύβο, ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰῶ­νος μας. Μπο­ρεῖ κανεὶς ν᾽ ἀπαριθμήσῃ τὰ ἁ­μαρ­τή­ματα τοῦ συγχρόνου κόσμου; Εὐκολώτερο εἶνε νὰ μετρή­σῃ τοὺς κόκκους τῆς ἄμ­μου τῆς θαλάσσης ἢ τὶς τρίχες τῆς κεφαλῆς του ἢ τὶς σταγό­νες τῶν ὠκεανῶν, παρὰ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ δι­απράττονται, μικρὰ καὶ μεγάλα, κρυφὰ καὶ φανερά, ἐν οἴκῳ καὶ ἐν δήμῳ, σὲ ὁ­ποι­ο­δήποτε σημεῖο τοῦ κόσμου. Οἱ ἄγ­γελοι ἀσφαλῶς θὰ ἔχουν σημειώσει στὰ μητρῷα τους τὸν αἰῶνα μᾶς ὡς τὸν πιὸ ἁμαρτωλὸ αἰῶνα τῆς ἱστορίας.
Ἁμαρτωλὸς ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλ᾽ ἐὰν σᾶς ρωτήσω, ποιά εἶνε ἡ μεγαλύτερη ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἁ­μαρτίες, τί θ᾽ ἀπαντήσετε; εἶνε ὁ φόνος, ἡ ψευδορκία, ἡ ἀσέβεια στοὺς γονεῖς, τὰ ἁ­μαρτήματα τῆς σαρκός, ἡ ἀχαριστία, ἡ βλασφημία τῶν θείων;… Ὄχι, ἀγαπητοί μου. Read more »

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝNHΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 2) Iερος Xρυσοστομος ο αναμορφωτης

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 26th, 2018 | filed Filed under: εορτολογιο

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝNHΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
στην Ἀθήνα με θέμα: “ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤAΙ”

———

———–

Iερος Xρυσοστομος ο αναμορφωτης

ΣHMEPON, αγαπητοί μου, εορτάζει ο κορυφαίος των ιεροκηρύκων όλων των αιώνων. Eορτάζει ο ιερός Xρυσόστομος.
Πολλές είναι πλευρές, από τις οποίες μπορεί να εξετασθεί η ζωή και το κήρυγμά του. Mια πλευρά θ’ αναπτύξω στην αγάπη σας. Kαι αυτή είναι· Xρυσόστομος ο αναμορφωτής.

* * *

O ιερός Xρυσόστομος ήθελε την κοινωνία ιδεώδη. Mια κοινωνία, στην οποία να επικρατεί απολύτως το θέλημα του ουρανίου πατρός, μια κοινωνία βασιλεία του Xριστού. δεν έλεγε όπως ακούς σήμερα· Ωχ αδερφέ, εγώ θα διορθώσω το Pωμαίικο;… Πίστευε ότι, και ένας άνθρωπος ακόμη, όταν μέσα του έχει φωτιά, μπορεί να συντελέσει στην ανόρθωση της κοινωνίας. Kαι αγωνιζόταν ανενδότως.
Όπλο του ο λόγος του Θεού, η ρομφαία του πνεύματος. Έκανε καλή διάγνωση και άρχισε θεραπεία. Όχι από τα φύλλα και τα κλαδιά. Bρήκε τις ρίζες, και εστράφη προς αυτές. Kαι ποιες είναι οι ρίζες της κοινωνίας;

Eίναι πρώτον η OIKOΓENEIA. Aπό ‘κεί άρχισε ο Xρυσόστομος. Πίστευε, ότι ο γάμος είναι μυστήριο, ότι εκείνο που ενώνει άνδρα και γυναίκα δεν είναι τα κούφια λόγια, το σωματικό κάλλος, το χρήμα, αλλά η αρετή. Read more »

ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ: 1) Ποιοι «εκαναν αδυσωπητο πολεμο σε συγκεκριμενο επισκοπο της περιοχης» [φρουρου των συνορων, που οι Σκοπιανοι απειλουσαν]; & ΟΤΑΝ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΑΝ Μ᾽ ΑΥΤΟΝ «αλλαξαν ροτα»; 2) Ποιος «ανθρωπος των Σκοπιων μπηκε στην Ιεραρχια της Εκκλησιας»; Οποιος βρει την απαντηση, θα καταλάβη την Σκοπιανη Ιστορια

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 25th, 2018 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΤΙΣΤΗΣ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ: 1) Ποιοι «ἔκαναν αδυσώπητο πόλεμο σε συγκεκριμένο επισκοπο» [φρουρου των συνορων, που οι Σκοπιανοι απειλουσαν]; ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΑΝ Μ᾽ΑΥΤΟΝ «αλλαξαν ροτα»; 2) Ποιος «ανθρωπος των Σκοπιων μπηκε στην Ιεραρχια της Εκκλησιας»; ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ. Οποιος το βρεῖ θα καταλάβη καλα την Σκοπιανη Ιστορια.

Ανδρονίκη Καπλάνογλου: Ὰκουσα τυχαία την συνέντευξη τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Σιατίστης Παύλου. Κάθε λέξη του ἦταν βαρυσήμαντη. Ζωγράφιζε ένα πρόσωπο, που μόνο ἑλάχιστοι γνωρίζουν το ποιόν του. Θαύμασα πως με λίγα λόγια έδωσε το προφίλ του ανθρώπου αὐτοῦ, που μόνον όποιος ειναι γνώστης τῶν γεγονότων, μπορεῖ να καταλάβει. Για να βοηθήσω την ἔρευνα, δίνω μερικά ἐπιπλέον στοιχεῖα, χωρις να κατονομάσω το πρόσωπο:

  • Βαρλααμ.

    Ενω εἶναι πρῶτος στα πανηγύρια τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμα και τοῦ εξωτερικοῦ, ὅμως τον ἔπιασε βουβαμάρα για το Σκοπιανό και ἦταν ἀπων ἀπό το συλλαλητήριο τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ στη Θεσσαλονίκη, γιατί; Μήπως ἦταν μακριά; Μήπως φοβήθηκε να μη δυσαρεστηθοῦν τα Σκοπιανά συγκροτήματα, που ἐπισκέπτονται κάποια συγκεκριμένει περιοχή τῆς Μακεδονίας; Μηπως τον ετοιμάζουν για αρχιεπίσκοπο της Νεας Σκοπιανης «Μακεδονιας» με τα Ελληνικά εδάφη; Μπαίνει ὅπως πληροφορούμεθα και σήμερα σαν ἐπίσκοπος στα Σκόπια, χωρις την κουρσα και τα διακριτικά τοῦ ἐπισκόπου. Τί δουλειά ἔχει; Ἐρωτήσεις κάνω· Τέτοια ἔκανε ο Σκοπιανός παπα-Τσιρκνιᾶς και τοῦ ἔδωσε ἀπολυτήριο ἐπειδὴ δὲν συμορφώνονταν ὁ Γέροντας ἐπίσκοπός του. Δυστυχῶς ὁ Μητροπολίτης ποὺ τὸν δέχθηκε, τον τοποθέτησε σε μεγάλη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Θεσσαλονικης καὶ ἐκεῖ ἔγινε ἡ καθαίρεσή του, μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια. Τίποτε κρυφὸ δεν μένει. Το εἶπε ὁ Κύριος «Οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ» (Λουκ. η,17).

  • Θὰ ἔγραφα κάτι φοβερότερο, που πίσω κρύβεται Σκοπιανός δάκτυλος και τὸν ἐνοχοποιεῖ ἀφάνταστα. Ἕνα ἔγγραφο, που μόνο Σκοπιανοί θα μποροῦσαν να στείλουν σε μοναστήρι. Ἡ ἡμερομηνία που συντάχθηκε εἶναι ἡ ἡμέρα που τιμήθηκε δημόσια ἀπό ἕναν συγχωριανό του. Δεν τους ἔκοψε να ἀλλάξουν ἡμερομηνία, για να μην φανεῖ ἡ ἐν κρυπτω συνεργασία τους; Ἀλλα το ἔξυπνο το πουλί ἀπό την μύτη πιάνεται. Σταματω ἐδῶ, για να μή προχωρήσω περισσότερο.
  • Ἕνα μόνο λέω: Ὁ ἐπίσκοπος της περιοχῆς ποὺ πολεμήθηκε ἀδυσώπητα στα γεράματά του, μέχρι την παραίτησιν του, τὸν ὁποῖον μισοῦσαν οἱ Σκοπιανοί και ἀπειλοῦσαν ὅτι θα τον σκοτώσουν, εἶναι ἕνας και μοναδικός.

————–

————–

Ἀκουστε τό βίντεο ἤ διαβᾶστε ἀπομαγνητοφωνημένα τα λόγια τοῦ ἐπισκόπου Σιατίστης Παυλου

Ιερά Μητρόπολη Σιατίστης: «Δεχόμαστε κι έχουμε δεχθεί ακόμη κι απειλές κι έχουμε και τις προειδοποιήσεις από επίσημες πλευρές, ότι πρέπει να προσέχουμε» δήλωσε στην εκπομπή FOCUS PRESS του ATLAS TV Κεντρικής Μακεδονίας, ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, Παύλος.
«Εδώ στην περιοχή μας είχαμε μία ιστορία… Η Εκκλησία μου ανέθεσε να κάνω μία έρευνα, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Τελικά απεδείχθη ότι πρόκειται για μία «μακεδονική» ιστορία και είναι ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό θέμα, γιατί η απόπειρα ξέρετε ποιά ἦταν; Να μπει στην Ιεραρχία της Εκκλησίας, άνθρωπος των Σκοπίων.
Πρωταγωνίστησαν κάποιοι άνθρωποι εδώ στην περιοχή, που έκαναν μάλιστα αδυσώπητο πόλεμο σε συγκεκριμένο επίσκοπο, γιατί εκείνος είχε το νου του και πρόσεχε, κι έβλεπε προς τα πού πηγαίνει η συγκεκριμένη ιστορία… Read more »

Ο «αλυτρωτισμoς» των Σκοπιων 2. Παρoντες στο συλλαλητηριο της Αθηνας οι παπαδες αποντες οι Δεσποταδες 2) Φοβαται και προκαλει το παρακρατος! Αποκαλυψη-«βομβα» – Απειλουν τη ζωη του διοργανωτη του συλλαλητηριου της Αθηνας 3) Τρεμουν την 4η Φεβρουαριου

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 25th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΕΛΛΑΣ

Ο «αλυτρωτισμος» των Σκοπιων
————

———

Παροντες στο συλλαλητηριο της Αθηνας οι παπαδες αποντες οι Δεσποταδες (Βίντεο)

Εν αναμονή της αυριανής έκτακτης συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου όπου αναμένεται να διευκρινιστεί και η στάση της διοικούσης Εκκλησίας απέναντι στο συλλαλητήριο των Αθηνών για την Μακεδονία στις 4 Φεβρουαρίου, οι δύο πόλοι πλέον είναι ξεκάθαροι. Από τη μία κλήρος και λαός ενωμένοι παρόντες στο συλλαλητήριο κι από την άλλη η απομόνωση της Ιεραρχίας….

ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: https://www.pentapostagma.gr/

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Σήμερα μια μέρα πριν την συνεδρίαση της ΔΙΣ ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος με παρέμβασή του ξεκαθαρίζει πως θα είναι παρών στο συλλαλητήριο της Αθήνας.

Φοβάται και προκαλεί το παρακράτος! Αποκάλυψη-«βόμβα» – Απειλούν τη ζωή του διοργανωτή του συλλαλητηρίου της Αθήνας – Τρέμουν την 4η Φεβρουαρίου

Ο νομικός Δημήτρης Μιχάκης, εμπνευστής και διοργανωτής του συλλαλητηρίου της Αθήνας για την Μακεδονία, που έχει προαναγγελθεί για την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου, έδωσε, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του realfm 97,8 με τον Νίκο Στραβελάκη, το στίγμα της νέας συγκέντρωσης.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, σήμερα, δέχθηκε απειλητικό τηλεφώνημα με το οποίο τον καλούσαν να ακυρώσει το συλλαλητήριο, μέσα σε λίγες ώρες.

Read more »

Δειτε με επιστημονικες αποδειξεις: Ο Αριθμος των Διαδηλωτων στο Συλλαλητηριο 2) Εκκλησία και Εθνικά θέματα [ΒΙΝΤΕΟ] 3) Γεροντας Παϊσιος για το θεμα της Μακεδονιας! 4) ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ της Θεσσαλονικης!

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 24th, 2018 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

Δειτε με επιστημονικες αποδειξεις:
Ο Αριθμος των Διαδηλωτων στο Συλλαλητηριο της Θεσσαλονικης!

ΣΥΛΛΗΛ. 500.000

α. Με κόκκινο χρώμα επιφάνεια 39.333 τετρ. μέτρων πέριξ της εξέδρας των ομιλητών και αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Πυκνότητα 4 άτομα/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: 157.332 άτομα
β. Με πράσινο χρώμα επιφάνεια 31.063 τμ από Λευκό Πύργο μέχρι Βασιλικό Θέατρο.
Πυκνότητα 3 άτομα/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: 93.189 άτομα
γ. Με Κίτρινο χρώμα επιφάνεια 126.959 τμ πέριξ του κέντρου του συλλαλητηρίου και επί της παραλιακής εκατέρωθεν.
Πυκνότητα 2 άτομα/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: 253.918 άτομα.
δ. Με γαλάζιο χρώμα υπόλοιπη περιοχή από λιμάνι μέχρι τη μέση της παραλιακής οδού Νίκης από Δυτικά και από το Μακεδονία Palace μέχρι το Μέγαρο Μουσικής στα Ανατολικά και πάνω από τον Λευκό Πύργο επιφάνεια 77.902 τμ.
Πυκνότητα 1 άτομο/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: 77.902 άτομα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 582.341 άτομα. Σε αυτούς δεν έχουν υπολογισθεί οι ομάδες και μεμονωμένα άτομα, που εκινούντο κρατώντας ελληνικές σημαίες, στις παρυφές της συγκέντρωσης και στους κάθετους δρόμους όπως επίσης και όσοι Θεσσαλονικείς συμμετείχαν με την παρουσία τους από τα μπαλκόνια των κτιρίων σε όλος το μήκος της παραλιακής.
Αν αφαιρέσουμε ένα σφάλμα 15% τότε με μεγάλη ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν περί τις 500.000 άτομα!!
Αυτό το μισό εκατομμύριο Ελλήνων, ασχέτως κομματικών τους επιλογών, το αγνόησαν σκοπίμως όλα τα κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της ΕΡΤ για την οποία όλοι όσοι συμμετείχαν καταβάλλουν τον οβολό τους υπέρ ΕΡΤ στους λογαριασμούς ρεύματος.

https://kaini-ktisis.blogspot.gr/2018/01/blog-post_23.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943
2)  Εκκλησια και Εθνικα θέματα 

π. Θεοδώρου Ζήση [ΒΙΝΤΕΟ]

https://katihisis.blogspot.gr/2018/01/2018.html
090634b9b49e9b3e4c9bc943

3) Γεροντας Παϊσιος για το θεμα της Μακεδονιας!

Tου Ησαΐα Κωνσταντινίδη, διδάκτορα φιλοσοφίας

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξέσπασε στην πολύπαθη περιοχή μας το νεώτερο «μακεδονικό» ζήτημα, αυτή τη φορά με την εμπλοκή των Σκοπίων. Τι ακριβώς συνέβη; Μια άλλοτε σερβική επικράτεια (η νότια Σερβία, όπως κάποτε την αποκαλούσαν) με βουλγαρόφωνο πληθυσμό – που μιλούσε, δηλαδή, μια βουλγαρική διάλεκτο – ανακήρυξε την ανεξαρτησία της στις 8 Σεπτεμβρίου του 1991 και απαίτησε να αναγνωριστεί διεθνώς ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Εκδηλώθηκε έτσι ο περίφημος «μακεδονισμός», που ελλόχευε ήδη από τη δεκαετία του 1940, όταν ο Γιουγκοσλάβος κομμουνιστής ηγέτης Γιόζιπ Μπροζ-Τίτο αποφάσισε να δημιουργήσει μια καινούργια, εντελώς τεχνητή εθνότητα στην «καρδιά» των Βαλκανίων, με πολύ άδηλους σκοπούς για το μέλλον.
Την συνέχεια: https://kostasxan.blogspot.gr/2012/04/blog-post_3093.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

4)  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εύλογες απορίες και δικαιολογημένα ερωτηματικά δημιουργούνται, εξ αντικειμένου, στις ψυχές των αγωνιούντων Ελλήνων με αφορμή την έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) με αντικειμενο συνεδριάσεως το λεγόμενο Μακεδονικό ζήτημα, ένα κατ ουσίαν ανύπαρκτο θέμα, που όμως έχει λάβει απρόβλεπτες και διεθνείς διαστάσεις ένεκα του εθνικιστικού αλυτρωτισμού του γειτονικού προβληματικού κρατιδίου που κακοποιεί βάναυσα την ιστορική αλήθεια προς ίδιον ευτελές όφελος αλλά και ενόχου και σκοπίμου αδιαφορίας της λεγόμενης «διεθνούς» κοινότητος.
Και τούτο γιατί η ΔΙΣ έχει εκφρασθεί επί του προκειμένου ζητήματος σαφώς και εναργώς και η σχετική ανακοίνωσή της επ ουδενί καταλείπει περιθώρια αμφιβολιών, αμφισβητήσεων και παρερμηνειών, σοφιστικώς και ανιστορήτως διατυπουμένων. Read more »

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΚΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΣΩΡΓΙΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ TOYΣ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟ, ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, THN ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ ΠΑΘΟΝΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ! Διηγειται το περιστατικο η ιδια, σημερα στην ηλικια των 97 ετων [ΒΙΝΤΕΟ] 2) ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΡΤΑΚΙΟΙ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ (ΒΙΘΥΝΙΑΣ )

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΚΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΣΩΡΓΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟ, ΚΑΙ  THN ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ!

Διηγειται το περιστατικο η ιδια, σημερα στην ηλικια των 97 ετων, ἀκοῦστέ την
———–

———

2018: Στο βιντεο ἡ γιαγιά Ἐλισάβετ Καπλάνογλου, γένος Ἀνθοπούλου, τῶν 97 ἐτῶν, διηγεῖται ἕνα περιστατικὸ με τους Γερμανούς, που θα ἔβαζε σε περιπέτειες την οἰκογένειά της. Δίπλα της βρίσκεται ὁ ἀδελφός της Κωσταντῖνος Ἀνθόπουλος τῶν 95 ἐτῶν.
Ἡ μητέρα της ἦταν του γένους Ζωγράφου ἀπό την Ἀργυρούπολη τοῦ Πόντου, μετὰ ἀπὸ δύο ἐξορίες και ἀφοῦ πέθανε ὁ πατέρας της στην ἐξορία κατέφυγε στην Ρωσία με τα ἀδέλφια της, για να σωθη. Το 1929 ἦρθε στην Ἑλλάδα, με τα 3 παιδιά της και τὸν ἄνδρα της. Ἐγκαταστάθηκαν στην Κοζάνη. Το μικρότερο παιδί ὁ Ἰωάννης, πάτησε νάρκα τὸ 1948 στα Σέρβια Κοζάνης και σκοτώθηκε.
Ὅταν ἦρθαν οἱ Γερμανοί κατακτηταί, στρατοπέδευσαν κοντά στο σπίτι τους. Κοντά ἦταν και το σπίτι τοῦ φρούραρχου. Κατα καιροὺς πήγαιναν ρούχα ἀξιωματικῶν, γιὰ νὰ τα πλένει ἡ μητέρα της Σοφία.
Μιὰ μέρα ἕνας γερμανὸς στρατιώτης πηγε να πάρει τα ροῦχα και ὅταν εἶδε την κόρη Ἐλισάβετ πῆγε νὰ κάνει μιὰ αἰσχρὴ χειρονομία. Ἐκείνη ἀφθόρμητα ἀντέδρασε. Ἔκανε μιὰ κίνηση για νὰ προστατευθῆ καὶ τὸν ἔσπρωξε με δύναμη. Ἐκεῖνος δὲν τὸ περίμενε, ἦταν χαλαρός καὶ ἔπεσε φαρδής – πλατής κάτω στο ἔδαφος. Την συνέχεια ἀκοῦστέ την ἀπό την ἴδια.

4219881

ΟΡΤΑΚΙΟΙ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ (ΒΙΘΥΝΙΑΣ )
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ (20)

Σταύρου Π. Καπλάνογλου

ΟΡΤΑΚΙΟΙ ΝΙΚΟΜΗΔΙΑΣ

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ Το Ορτάκιοϊ ήταν κωμόπολη της Βιθυνίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο 1650 – 1920, έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά στην σημερινή Γκέιβε, στον ποταμό Σαγγάριο.
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟ1922
Είχε 10.000 περίπου κατοίκους: 7.000 Έλληνες και 3.000 Αρμένιους.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Υπήρχε στην πεδιάδα τής Βιθυνίας, στο Σαγγάριο ποταμό, το 1640, η κωμόπολη Κυβέλεια. Οι κάτοικοί της ήταν Χριστιανοί και συνεχώς καταδιωκόμενοι από τούς Τούρκους. Ἡ Κυβέλεια καταστράφηκε από πλημμύρα τού ποταμού, ενώ οι κάτοικοι διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη. Οι περισσότεροι, έχοντας τον τρόμο των Τούρκων, κατέφυγαν στην ενδοχώρα, αναζητώντας ασφάλεια μέσα στην πυκνή βλάστηση και τα πανύψηλα δέντρα. Απέναντι στον Όλυμπο τής Προύσας έχτισαν με υποτυπώδη υλικά τα σπίτια τους και ονόμασαν το μικρό χωριό τους Ορτάκιοϊ.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ Read more »

Να αφησει τις δικαιολογιες η ΕΡΤ 2) Πως αλλαζει το πολιτικο σκηνικο μετα το ογκωδες συλλαλητηριο της Κυριακης; 3) Πιο ξεφτιλα δεν γινονταν!!! H ERT που πληρωνεται & απο τους φτωχοτερους Ελληνες πολιτες και απο εκεινους που δεν εχουν τηλεοραση, προσπαθησε να κρυψει το τεραστιο συλλαλητηριο της Θεσσαλονικης για την Μακεδονια!!! 4) ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 23rd, 2018 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΑΣ

Να αφησει τις δικαιολογιες η ΕΡΤ

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δὲν ἄντεξα! Ἡ ΕΡΤ τῆς ὁποίας τὸ χουντικό της πρόσωπο κατἔδειξα κατὰ τὸ παρελθὸν ἀπέναντι στὸ πρόσωπό μου ἀλλὰ καὶ στὸν ἐν γένει ἀγώνα μας κατὰ τοῦ θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τοῦ προδρόμου του, τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐκφραζομένου μὲ τὴν ληστρικὴ ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, ἐπιχείρησε χθὲς νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα. Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι διαφορετική! Γιὰ τὴν κατάφωρη σπίλωση τοῦ ἱεροῦ ἀγώνα τοῦ ἐπαναστατημένου λαοῦ κατὰ τῆς προδοσίας ποὺ ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τὴν ἀντίχριστη καὶ ἀντίθεη Κυβέρνηση μὲ τὴν ἀντιεθνική της πολιτικὴ γιὰ τὸ ξεπούλημα τῆς φιλτάτης Μακεδονίας μας, σὲ σχόλιό μου στὴν «Ἰστοσελίδα Κατάνυξις» ἔγραψα τὰ ἑξῆς: π.Νικόλαος Μανώλης, Να αφήσει τις δικαιολογίες η ΕΡΤ

https://katihisis.blogspot.gr/2018/01/blog-post_23.html

058837d2ea8c5lΠως αλλαζει το πολιτικο σκηνικο μετα το ογκωδες συλλαλητηριο της Κυριακης;

Δηλαδή, τι πίεση μεταφέρει στον Πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν τη συνάντηση στο Νταβός της Τετάρτης;

Συνέντευξη στο Γιώργο Φιντικάκη

Είναι προφανές ότι δημιουργεί μία πίεση, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως οι υπολογισμοί αυτών των εξελίξεων στην εξωτερική πολιτική ίσως να ήταν λάθος. Διότι τη στιγμή που κανένα τουλάχιστον από τα μείζονα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποστήριξε ευθέως τη συμμετοχή στη διοργάνωση του συλλαλητηρίου- έστω και αν συμμετείχαν κάποιοι- το γεγονός ότι έγινε μία τόσο μεγάλη εκδήλωση, είναι ένας παράγοντας που προφανώς μία οποιαδήποτε κυβέρνηση θα αναγκαστεί να λάβει υπόψη της στους σχεδιασμούς της….
Την συνέχεια: http://www.liberal.gr/arthro/186976/apopsi/sunenteuxeis/michalis-tsinisizelis-to-skopiano-mporei-na-odigisei-se-ekloges.html

058837d2ea8c5lΟι μελανοχιτωνες πισω απο την ΕΡΤ και την ενημερωση

Γ. Παπαδόπουλος- Τετράδης

Η εντολή ήταν σαφής και κεντρική στις ΕΡΤ: «Αγνοούμε και υποβαθμίζουμε το συλλαλητήριο». Και, με φιλική κουβέντα στα υψηλά κλιμάκια στα ιδιωτικά κανάλια, το ίδιο σαν σύμπνοια «απέναντι στον εθνικισμό και το σκοταδισμό». Οι πρώτοι υπάκουσαν ως υπάλληλοι. Οι δεύτεροι συμφώνησαν ως επιχειρηματίες! Την ίδια ώρα, τρείς συνάδερφοι απολύονταν από το ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί αρνήθηκαν να υπογράψουν εκβιαστικά τη μείωση των αποδοχών τους! Φασισμός; Λέρα; Αδίστακτοι εξουσιαστές; Όλα μαζί.
Γιατί αναφέρθηκε το συλλαλητήριο στα βραδυνά δελτία της ΕΡΤ; Γιατί την πλάκωσαν στα τηλέφωνα ωρυόμενοι πολίτες που κουφάθηκαν από τη σιωπή της σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Γιατί την πλάκωσαν στα τηλέφωνα οι βουλευτές των ΑΝΕΛ. Γιατί έγινε χαμός στα social media! Δεν είναι για να τα βάζεις με λαό, που τον θέλεις για ψηφοφόρο σου!
Γιατί σχεδόν όλα τα ιδιωτικά κανάλια υποβάθμισαν το συλλαλητήριο; Μα, γιατί οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχείρια του υπουργού Προπαγάνδας που νομοθετεί. Μέχρι να νομοθετήσει και να κάνουν τη δουλειά τους. Άδειες, εργασιακά, ασφαλιστικά, δάνεια. Είναι πολλά τα λεφτά. Και η δύναμη της εξουσίας που αντλούν, ακόμα μεγαλύτερη.
Παριστάνουν τώρα τους φιλοκυβερνητικούς όσο ΑΥΤΉ Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ θα τους δίνει δουλειές και προνόμια. Έναντι της φιλικής τους αντιμετώπισης. Μετά, θα πάνε με την επόμενη κυβέρνηση. Όπως συνήθως.
Απόδειξη της διαπλοκής των επιχειρηματιών «των βοθροκάναλων» είναι η ανακοίνωση της ΕΡΤ! «Ο χρόνος που διαθέσαμε ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που διέθεσαν τα ιδιωτικά κανάλια»! ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:

http://www.liberal.grkai-tin-enimerosi.html

https://kostasxan.blogspot.gr/2018/01/blog-post_868.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

Τί ήταν αυτό που ζήσαμε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για την Μακεδονία; Εθνική παλιγγενεσία να το ονομάσω; Αναζωπύρωση της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας να το αξιολογήσω ή πατριωτική άνοιξη να το πω; Όπως και να το διατυπώσει κανείς ένα είναι το βέβαιο ότι γλυκοχαράζει το εθνικό μας όραμα με την αγάπη για την γλυκιά μας πατρίδα! Διότι, τί ήταν εκείνο που έκανε τόσο λαό να μεταβεί στην συμπρωτεύουσα να διατρανώσει την βούλησή του για το ζήτημα της παραχάραξης της ιστορίας της Μακεδονίας; Υπήρχαν προϋποθέσεις να πετύχει αυτό το συλλαλητήριο με όλη την πολεμική που προηγήθηκε από τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης; Read more »

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ(ΙΣΤΟΡΙΑ)-ΠΑΛΙΟΙ ΗΡΩΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ 2. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 21.1.18 (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΧΘΡΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 3) ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΙΓΙΟ 4) O ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΕΙΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 22nd, 2018 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ(ΙΣΤΟΡΙΑ)-ΠΑΛΙΟΙ ΗΡΩΕΣ

& ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
———–

——-

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 21.1.18

(ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΧΘΡΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ)  ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Παρά τούς βρώμικους σχεδιασμούς πού εἶχαν κάνει οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς καί Πνευματικῆς ἡγεσίας, καί εἰς αὐτόν τόν τρισάθλιο βρώμικο σχεδιασμό συμμετεῖχε καί ὁ Μακαριώτατος καί ὅλα τα δεκανίκια – ἑξαπτέρυγά του, ἐν τούτοις οἱ Μακεδόνες Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, Βεροίας, Ξάνθης, Κοζάνης, Σερρῶν, Ζιχνῶν, Ἱερισσοῦ, Μαρωνείας, Κίτρους, Φιλίππων καὶ ἀπὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο οἱ Ἐπίσκοποι Μιλήτου καὶ Βρυούλων συμμετεῖχον εἰς τό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης τῆς 21.1.2018 τήν τελευταία στιγμή, ἐπειδὴ ἐντράπηκαν τὸν λαὸν καί συνειδητοποίησαν τήν λαϊκή ρήση : «φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ »…

Την συνέχεια στην ιστοσελίδα

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1242——–211—

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΙΓΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΩΡΑ 11.00 Π.Μ.

________Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας! Με προθυμία προσήλθαν, μικροί και μεγάλοι, επώνυμοι καί ανώνυμοι, άνδρες και γυναίκες, άρχοντες και αρχόμενοι παρά το γεγονός, ότι ο καιρός ήταν βροχερός, Ήλθαν και βροντοφώναξαν:
«ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ»

Ομιλητές με τη σειρά, που ωμίλησαν, ήσαν …
https://mkka.blogspot.gr/2018/01/blog-post_21.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943
ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ Ο Π.Ε.Σ

Λάρισα, 21 Ιανουαρίου 2018

Μέλη και φίλοι του Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου «Ελληνοκρατείν», με λεωφορεία που ναυλώθηκαν από την Λάρισα και συμμετοχή από Λάρισα, Βόλο, Φαρκαδόνα Τρικάλων και Βέροια, έδωσαν βροντερό παρών στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας και το αδιαπραγμάτευτο όνομά της. Ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές εθνικού αναβαπτισμού, που μας εθύμισαν τις ημέρες του 1992, όταν και πάλι σε πάνδημο συλλαλητήριο είχε εκφρασθεί σύσσωμος και ομόψυχος ο Ελληνικός Λαός. Κατά συντηρητικούς υπολογισμούς, οι διαδηλωτές της Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018 ξεπέρασαν τις 500 χιλιάδες ανθρώπων κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι μεσήλικες και γέροντες, που κατέκλυσαν την παλαιά και την νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας μία απέραντη γαλανόλευκη, ελληνοπρεπή λαοθάλασσα με ζηλευτό ήθος και απαράμιλλη ευψυχία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων προκαλεί εύλογα τον θαυμασμό, εάν αναλογιστεί κανείς τις λυσσαλέες προσπάθειες των περισσοτέρων πολιτικών και εκκλησιαστικών ταγών αλλά και πλείστων καθεστωτικών δημοσιογράφων να ματαιώσουν, να υπονομεύσουν και να διαβάλουν το συλλαλητήριο. Read more »