Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ’ Category

Ἡ γενναιοτητα του επισκοπου Βαβυλα. Τετοιους επισκοπους εχει αναγκη περισσοτερο απο καθε αλλη φορα η Ἐκκλησια. Αλ­λα για να εμφανισθουν τετοιοι επισκοποι, ειναι αναγκη να επανελθουμε στο συστημα εκλογης των ποιμενων της αρχαιας Εκκλησιας, που ο ευσεβης λαος εξελεγε τους ποιμενες του. Τωρα, εφ᾿ οσον ο ευσε­βης λαος μενει μακρια απο την εκλογη, η δε εκλογη των επισκοπων γινεται με τον τρόπο, που ολοι «οι παροικουν­τες εν Ιερου­σαλημ» (πρβλ. Λουκ. 24,18) γνωριζουν. Βα­βυλες επισκοποι μη περιμενετε ν᾿ ἀνατειλουν στο στερεωμα της Ἐκκλησιας

author Posted by: Επισκοπος on date Νοέ 3rd, 2020 | filed Filed under: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Λ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1819

Η γενναιοτητα του επισκοπου Βαβυλα

Τὰ παραδείγματα ψυχικοῦ ἡρωισμοῦ, ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ βρῇ φυλλομετρώντας καὶ μελετώντας τὶς σελίδες τῆς Ἐκκλησιαστι­κῆς Ἱστορίας, ἰδίως τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἶνε, ἀγαπητοί μου, πολλά.
Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν σχετικῶν παραδειγμάτων θ᾿ ἀναφέρουμε ἕνα, τὸ ὁποῖο θὰ εἶνε ἄ­γνωστο στοὺς περισσότερους.

* * *

Τὸν τρίτο μ.Χ. αἰῶνα ἐπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας, τῆς μεγάλης ἐκείνης πόλεως τῆς Συρίας στὴν ὁποία οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Ναζωραίου ὠνομάστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ «Χριστιανοί» (Πράξ. 11,26), ἦταν ὁ Βαβύλας. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ὡς ἐπισκόπου συνέβη ἕνα ἔκτακτο γεγονός, τὸ ὁ­ποῖο μνημονεύει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος σὲ ἐγκωμιαστικὴ ὁμιλία του γιὰ τὸν ἱερομάρτυρα αὐτόν.
Ἕνας βασιλιᾶς –τοῦ ὁποίου τὸ ὄ­νο­μα δὲν ἀναφέρει ὁ Χρυσόστομος, κατὰ δὲ τὸν συγγραφέα Μιχαὴλ Γαλανὸ ὁ βασιλιᾶς αὐ­τὸς ἦ­ταν ὁ ῾Ρωμαῖος αὐτοκράτορας Νουμεριανός (283-284 μ.Χ.), ἐνῷ κατ᾿ ἄλλους ἦ­ταν μᾶλλον ὁ Ἄραβας Φίλιππος, φίλος τῶν Χριστιανῶν (244-249 μ.Χ.)–, ὁ βασιλιᾶς αὐτὸς ὑπέγραψε σύμφωνο εἰρήνης μὲ τὸν βασιλιᾶ τῶν Περσῶν, καὶ γιὰ νὰ τὸν δεσμεύσῃ στὴν τήρησι τῆς συμφωνίας ζή­τησε καὶ πῆρε ὡς ὅ­μηρο τὸ γυιὸ τοῦ Πέρσου μονάρχου. Τὸν ὅμηρο αὐ­τὸν ὅμως ὁ βασιλιᾶς, χωρὶς καμμιά ἀφορμή, παραβαί­νον­τας κάθε θεῖο καὶ ἀνθρώπινο νόμο, τὸν κατέσφαξε ἀπάνθρωπα! Μεγάλο σκάνδα­λο. Καὶ ἐνῷ διέπραξε τέτοιο ἔγκλημα, εἶχε τὴν ἀναίδεια ὁ ἡγεμόνας αὐτός, σταθμεύον­τας στὴν Ἀντιόχεια, μὲ μεγάλη πομπὴ καὶ ἐπίδειξι, νὰ πάῃ στὸν ἱερὸ ναὸ ὅπου λειτουργοῦ­σε ὁ σεβάσμι­ος ἐπίσκοπος. Ἀλλὰ ὁ Βαβύλας δὲν τοῦ ἐπέτρεψε τὴν εἴσοδο. Στά­θηκε στὴν θύρα τοῦ ναοῦ καὶ μὲ παρρησία ἤ­λεγξε τὸ βασιλιᾶ γιὰ τὸ πρωτοφανὲς ἔγ­κλημα καὶ τὸν ἐμπόδισε νὰ μπῇ στὸ ναό.
Ἐγκωμιάζοντας τώρα τὸν ἅγιο Βαβύλα γιὰ τὴν ὑ­πέροχη στάσι του ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει τὰ ἑξῆς ἀξιομνημόνευτα ποὺ συνιστοῦν ἄριστο ὑπόδειγμα τέτοιων ἀφοριστι­κῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐκκλησίας (βλ. καὶ Κων. ῾Ράλλη, Ποινικὸν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1907, σ. 154). Read more »

ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (βιντεο) 2. ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΣΙΟΤΑΚΗ, ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΚΑΘ᾽ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ!! ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ & ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ! Η προσευχη δια της τηλεορασεως, δεν ειναι προσευχη. Επιτρεπεται μονο στους κατακοιτους. Αν δεν βρουμε ευλαβη παπα, που να τελη τα Αγια Μυστηρια σε συγχρονη κατακομβη, να διαβαζουμε απο το Συναξαρι τις ιερες ακολουθιες μετα δακρυων, για να λυτρωθουμε

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 6th, 2020 | filed Filed under: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

 

ΕΝΑΣ «ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ»

 

———-

———-

Ἡ βιντεοταινία εἶναι ἐπιμέλεια τῆς Ἀνδρονίκης Καπλάνογλου.
Μπορεῖτε να τὴν κατεβάσετε. Ἔχει χαμηλή ἀνάλυση

ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

Αν εἴχαμε ἀληθινούς ἐπισκόπους δὲν θὰ μποροῦσαν οἱ σκοτεινές δυνάμεις με τὸ ὄχημα τοῦ κορωνοϊου νὰ τρομοκρατοῦν τὸν κόσμο. Δὲν θὰ εἴχαν ὑποχείριά τους ἀλειτούργητους καὶ ἀδέσποτους δεσποτάδες. Δεν θα τολμοῦσε κανείς δεσπότης νὰ κλείση τοὺς ἱερούς ναούς καὶ νὰ παραδώση τὰ κλειδιά τῆς Ἐκκλησίας στὰ ὀργανα τοῦ Ἀντιχρίστου!!!
Ἀν εἴχαμε ἀληθινούς ἐπισκόπους δὲν θὰ τολμούσαν οἱ ἀκοινώνητοι νὰ συκοφαντήσουν τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἰμα τοῦ Χριστοῦ, που σώζει τὸν ἄνθρωπο ἀπό σωματικούς καὶ ψυχικούς κινδύνους καὶ δίδει ζωή αἰώνια, στους ὀρθοδόξους χριστιανούς.
Ἀν εἴχαμε ἀληθινούς ἐπισκόπους δεν θα τολμοῦσε ὁ Μητσιοτάκης νὰ παίζει τὸν ρόλο τοῦ πεθαμένου Χότζια τῆς Ἀλβανίας καὶ νὰ ἐφαρμόζει μεθόδους ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, που κυνήγουσαν τοὺς χριστιανούς καὶ κατέστρεφαν τοὺς λαούς. Αὐτοι πεθαναν και περιμένουν τὴν ὁλοκληρή καταδίκη τους ἀπό τὸν Δίκαιο, Παντοδύναμο καὶ Αἰωνιο Κριτή, ἀλλα νέοι διώκται ἐμφανίζονται.
Πρωτάκουστο γιὰ τὴν Ἑλλάδα! Ἔδωσε ἐντολή ὁ Μητσιοτάκης στὴν ἀστυνομία νὰ μπαίνει στοὺς ἱεροὺς ναούς, για ἐλεγχο, μήπως βρεῖ κανένα χριστιανό, γιὰ νὰ πληρώση πρόστιμο!!! Ποῦ ἀκούστηκαν αὐτὰ τὰ πράγματα;

Νὰ ποὺ πραγματοποιεῖται στὶς μέρες μας καὶ αὐτό, που συχνᾶ ἔλεγε στα κηρύγματά του ὁ π. Αὐγουστῖνος, για νὰ δοκιμάση τὴν πίστη τοῦ ποιμνίου του.
«Ἄν ἔξω ἀπό τὴν ἐκκλησία στεκόταν ἕνας χωροφύλακας καὶ ἔλεγε: Ὅποιος μπῆ μέσα στο ναό, θὰ πληρώσης 1000 δραχμές πρόστιμο· Σᾶς ἐρωτῶ, ποιός ἀπό σᾶς θὰ ἐρχόταν στὴν ἐκκλησία;».
Σήμερα το βλέπουμε και αὐτό! Ὄχι 1000 δραχμές πρόστιμο, με Ἑλληνικό νόμισμα, ἀλλα 1000 ευρώ με ευρωπαϊκο!!! Παρ᾽᾽ὅλες τὶς ἀπειλες, ψάχνει ἡ ἀστυνομία τα φτωχαδάκια, που δεν ὑποτάσονται στὰ ἄθεα συστήματα, για να τους ρίξη το πρόστιμο.
Αὐτὸς ὁ κορωνοϊος θὰ σαρρώση τὴν ἀνθρωπότητα. Αὐτὸν τὸν κορωνοϊο, χρησιμοποιοῦν ὡς ὁχημα οἱ σκοτεινές δυνάμεις, για να κάνουν την παγκόσμια Κυβέρνηση τοῦ Ἀντιχρίστου. Γι᾽αὐτὸν τὸν κορωνοϊο μιλοῦσε στο κήρυγμα του ὁ π. Αὐγουστῖνος, με θέμα «ἡ θαυματουργός προσευχή», ποὺ κακῶς ἀπομονώθηκε ἀπομονώθηκε ἀπό την ὁμιλία. Read more »

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, που εγινε πριν απο 30 χρονια. Στα 32:40 λεπτα μιλα για καποια πανδημία που θα ερθη «εξ ανατολων» και θα σαρωσει την ανθρωποτητα. Κατι τετοιο που γινεται σημερινα, με τον κορονοϊο

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 14th, 2020 | filed Filed under: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

«Ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου, που έγινε πριν ‘από 30 χρόνια. Μιλᾶ για την θαυματουργο προσευχη και κάνει λόγο για μια φοβερη επιδημία που θα έλθη «εξ ανατολών» και θα σαρώσει την ανθρωπότητα. Κάτι τέτοιο που γίνεται σημερινά, με τον κορονοϊό.
Ακούστε τον στο βίντεο μετά το 32:40 λεπτό και για δυο λεπτά περίπου να τον περιγράφει…

________________


______________

Συμβουλη του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου στους ορθοδοξους Χριστιανους 2) NEKPOΣ ΠEΦTΩ, ΑΛΛΑ TO EYΑΓΓEΛIO ΔEN TO ΠΑTΩ! – ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ, ΠΟΥ ΠΟΔΟΠΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΕΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 27th, 2019 | filed Filed under: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συμβουλη του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

Καντιωτου στους ορθοδοξους Χριστιανους

«…Θὰ ὑπακούῃς μὲ τυφλὴ ὑπακοὴ στὸν ἐπίσκοπό σου… ἐὰν κ᾿ ἐκεῖνος ὑπακούῃ στὸ Χριστό, ἐὰν ἔχῃ τὸ Εὐαγγέλιο στὸ κεφάλι του, ἀλλα δὲν θὰ τοῦ ἐπιτρέψῃς ποτέ νὰ κάνῃ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ Πηδάλιο πατητήρια…»

NEKPOΣ ΠEΦTΩ

ΑΛΛΑ TO EYΑΓΓEΛIO ΔEN TO ΠΑTΩ!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ 1971

p. Augoust

Eγώ δεν είμαι ούτε νομάρχης, ούτε διευθυντής σχολείου, ούτε επιθεωρητής. Eίμαι όμως επίσκοπος. Kαι ως επίσκοπος έχω ένα χώρο.

Δεν εξουσιάζω το σχολείο, ούτε την νομαρχία, ούτε την εισαγγελία. Eξουσιάζω όμως εδώ μέσα. Nεκρός πέφτω και το Eυαγγέλιο δεν το πατώ.
Mε γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν ξέρω τί θα κάνης και τί θα πεις, αν εσύ που με ακούς απόψε γελάς.
Δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα με σχολειάσουν στα καφενεία και θα πουν: Πάει πάλι ο Kαντιώτης τρελλάθηκε. Αλλά πράγματα ζητά. Zητά οι γυναίκες μας και τα κορίτσια μας να μην φορούν παντελόνια.
Δεν σε υπολογίζω, λέγε ότι θες. Ανοιξε το στόμα σου και πέταξε όσα καβούρια και όσα φίδια θέλεις εναντίον μου. Δεν με ενδιαφέρει. Eγώ σας λέγω ένα πράγμα. Eδώ μέσα στην Eκκλησία δεν θα επιτρέψω καμμιά γυναίκα με παντελόνια.

Tώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και θα αρχίση πάλι η βρωμιά να ξαπλώνεται στην πόλη, δεν θα επιτρέψω εδώ στην εκκλησία καμμιά ασχήμια, κανένα βδέληγμα.
Eσύ κύριε που κοροϊδεύεις τον δεσπότη, αν αυτό το θεωρείς καλό, βγάλε το σακάκι σου και φόρεσε φουστάνια.

Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη- Φλώρινα 13-3-1971.

(Ο Μητροπολίτης δείχνει τις θέσεις της Εκκλησίας για το παντελόνι, σε μια εποχή που το παντελόνι πρωτοέμπαινε στην ζωή των γυναικών.  Λέει την αλήθεια, αδιαφορώντας για τα σχόλια και τις ειρωνείες των ανθρώπων).

___________________________

ΑΛΒΑΝΙΚΑ

____________________________

VDES, DHE UNGJILLIN E SHËNJTË NUK E SHKEL ME KËMBË!

Read more »