Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ’ Category

Η γενοκτονια των Ελληνων του Ποντου διαδραματισθηκε με δυο δραστες. 2) ΠΟΙΟΙ ΠΟΥΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ; Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Όταν τα παντα σιγουσαν, το 1949, ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης, ὡς στρατιωτικος ἱερευς, ειδε το τερας της μασονιας να εμφανιζεται σαν φιλανθρωπικη οργανωση & το αρπαξε απο το λαιμο. 3) ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 23rd, 2024 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

1. Η γενοκτονια των Ελληνων του Ποντου διαδραματισθηκε με δυο δραστες

Ἐπί τέλους ! ἂς εὑρεθοῦν γνήσιοι ἑλληνόψυχοι καὶ ἄριστοι ἱστορικοί, νὰ φανερώσουν τὶς ἱστορικὲς ἀλήθειες, νὰ φανερώσουν στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὸ ψεύτικο πρόσωπο τοῦ Γραικυλισμοῦ πού ἐπιδεικνύεται ἕως καὶ σήμερα ὡς δῆθεν τὸ πρόσωπο τῆς ρωμαλέας ρωμηοσύνης , ἐνῷ ἦταν και εἶναι τῆς ψευτορωμηοσύνης….

Πατῆστε τον τίτλο και διαβᾶστε το ἄρθρο

d454142812c7

ΠΟΙΟΙ ΠΟΥΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Η ΜΑΣΟΝΙΑ Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(Όταν τα πάντα σιγούσαν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης ως στρατιωτικός ιεροκήρυκας (1949) είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε η πατρίδα μας από το απαίσιο θηρίο της μασονίας και το πολέμησε)

Απόσπασμα από το ιστορικό, χριστιανικό, μηνιαίο αγωνιστικό φυλλάδιο «Χριστιανική Σπίθα».
Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1949, αριθμ. φυλ. 99
ΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ιντ

Σιγοῦν σήμερον αἱ θρησκευτικαὶ ὀργανώσεις. Σιγοῦν αἱ Θεολογικαί μας Σχολαὶ Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης! Σιγοῦν αἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά. Σιγοῦν οἱ ἄμβωνες τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν πόλεων εἰς τὰς ὁποίας δρᾶ ἡ μασονία. Σιγοῦν οἱ ἀρχιερατικοὶ θρόνοι. Καὶ ἐν μέσω τῆς ΕΝΟΧΟΥ ΣΙΓΗΣ τὸ θηρίον ἐξῆλθεν ἀφόβως ἐκ τῆς ἀβύσσου, προχωρεῖ, ἀνοίγει τὰς σιαγόνας του καὶ ἐτοιμάζεται νὰ καταβροχθίσει τὴν Ἐλλάδα μας…
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί! Εἰς τὰ ὅπλα! Εἰς τὰ ὅπλα τοῦ Χριστοῦ!
Ἀλλὰ εἶναι λοιπὸν τόσος μέγας ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς μασονίας; Δὲν βλέπετε ὅτι κινδυνεύομεν ἀπὸ τὸν ἄθεον κομμουνισμὸν καὶ σὺ ἀσχολεῖσαι μὲ τὰς ἀθώας περιστερὰς τῆς Στοᾶς;
Θὰ μᾶς ἐρωτήσουν ἴσως πολλοί! Ἀλλὰ διὰ νὰ ζυγίσωμεν πρεπόντως τὸν κίνδυνον τῆς ἐλληνικῆς φυλῆς ἐκ τῆς ἐξαπλώσεως τῆς μασονίας, άνάγκη διʼ ὀλίγων νὰ γνωρίσωμεν τὴν φύσιν τῆς μασονίας.
Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
Ἡ μασονία εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη, διότι ἐνῶ τὸ σύστημα αὐτὸ ἔν τῆ ἐσχάτη ἀναλύσει του εἶναι ΣΑΤΑΝΑΣ, ἐν τούτοις ἀποκρύπτει τοῦς καταχθονίους σκοπούς του καὶ παρουσιάζεται ὡς ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΟΣ…
Την συνέχεια: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=123&paged=2

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ;

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

«…Κακὸ ἕνας λύκος νὰ ὑποδύεται τὸ πρόβατο· μὰ τὸ χειρότερο εἶνε, ὅταν ἕνας ποιμένας τῶν προ­βάτων γίνεται λύκος! Τέτοιοι λύκοι εἶ­νε οἱ ποιμένες ἐ­κεῖνοι ποὺ ὄχι «διὰ τῆς θύρας» (Ἰω. 10,1-2) ἀλ­λὰ μὲ ποικίλα ἄτιμα μέσα κατώρθωσαν νὰ καταλάβουν ἀξιώματα στὴν ἐκκλησία καὶ τὴν πο­λιτεία. Κάνεις τὸ λύκο βοσκὸ καὶ περιμένεις προ­κοπή; Βοσκοὶ λύκοι! αὐτοὶ κατὰ τὸν ἀπόστο­λο Παῦλο εἶνε οἱ φοβερώτεροι ἐχθροὶ τῆς Ἐκ­κλη­σίας, δὲν «φείδονται τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. 20,29). Ὁ Δαυῒδ τοὺς ζωγραφίζει (βλ. Ψαλμ. 9,26-33) καὶ πα­ρακα­λεῖ τὸ Θεὸ νὰ προστατεύῃ τοὺς φτωχοὺς ἀπ᾽ αὐ­τούς· «Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός, …μὴ ἐπι­λάθῃ τῶν πενή­των» (ἔ.ἀ. 9,33). Ἡ ἀθεόφοβη ἀριστο­κρατία εἶνε ὁ μεγάλος κίνδυνος μιᾶς χώρας, γιὰ τὴν ὁ­ποία ὁ προφήτης θὰ ἔλεγε· «Οἱ ἄρ­χον­­­τες αὐ­τῆς ἐν μέ­σῳ αὐτῆς ὡς λύκοι ἁρπάζον­τες ἁρπά­γματα τοῦ ἐκ­χέαι αἷμα, ὅπως πλε­ονεξίᾳ πλεονεκτῶσι» (Ἰεζ. 22,27).
Ὅλες αὐτὲς τὶς ἀδικίες, τὶς δημόσιες προσ­­βολὲς τοῦ ἠθικοῦ νόμου, πρέπει νὰ τὶς καυτη­ριάζουν οἱ κήρυκες τοῦ Θεοῦ. Ἔχουν χρέος νὰ ἐ­λέγχουν τοὺς δρᾶστες τοῦ κακοῦ σύμφω­να μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὸν Τιμόθεο· «Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάν­των ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι» (Α΄ Τιμ. 5,20). Ἀκοῦτε; δὲν λέει «τὴν ἁμαρτίαν», λέει «τοὺς ἁμαρτάνοντας», αὐτοὺς ποὺ ἁρπάζουν τὰ πρόβατα».

Καθε αυταρχικη κρυπτοδικτατορια χρειαζεται τον λαϊκιστη και αλαζονα Φλωριδη της. 2) ΙΤΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ της 4.1.1932 (Καστελοριζο). 3. ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2024 | filed Filed under: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου – Δικηγόρος Αθηνών

Πατηστε τον τίτλο & διαβαστε το ἄρθρο
d454142812c7

2)  ΙΤΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ της 4.1.1932 (Καστελόριζο)

Πατηστε τον τίτλο & διαβαστε την συνθήκη

589345584235671765gogba             

  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

                           Αριθ. Πρωτ: 2740/29-04-2024                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 78/29-04-2024 Αθήνα 29η Απριλίου 2024

3) ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ

  • image003Των:       1ον σύμφωνα με τις διατάξεις του 29ου άρθρου του Συντάγματος Συνταγματικού θεσμού, υπό την επωνυμία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» Πολιτικού φορέως, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευριπίδου αριθμός 57, Τ.Κ: 10554 και     Α.Φ.Μ: 997186372 Δ.Ο.Υ: Α’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα,
  • 2ον Οδυσσέα Τηλιγάδα του Ανδρέου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευριπίδου αριθ. 57, Τ.Κ: 10554, ΕπιχειρηματίαΔημοσιογράφου, με Α.Φ.Μ: 009114474, Δ.Ο.Υ: Α’ Αθηνών, αυτοτελώς αλλά και ως εκπροσώπου του ανωτέρω Πολιτικού φορέως,
  •    3ον Στέργιου Σμυρλή του Σταύρου, κατοίκου Γλυκών ΝερώνΑττικής, οδός Κοραή αριθμός 3, Τ.Κ: 15354, Ταξιάρχου ε.α, με Α.Φ.Μ: 008518680, Δ.Ο.Υ: Κορωπίου, αυτοτελώς και ως μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ανωτέρω Πολιτικού φορέως,
  •      4ον Μιχαήλ Γιανναρόπουλου του Δημητρίου, κατοίκου Ανοίξεως Αττικής, Λεωφ. Μαραθώνος αριθμός 79 και Ναυαρίνου, Τ.Κ: 19011, Επιχειρηματία, με Α.Φ.Μ: 021160659, Δ.Ο.Υ: Κηφισιάς, αυτοτελώς αλλά και ως μέλους του ανωτέρω Πολιτικού φορέως.

ΠΡΟΣ
1ον
Τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο
Γεώργιο Γεραπετρίτη, κάτοικο, ως εκ της ιδιότητός του, Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας αριθμός 1.
2ον Κοινοποίηση:
Τον, αντισυνταγματικώς και παρανόμως εκλεγέντα, την 25η Ιουνίου 2023 «Πρωθυπουργό» της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Κ. Μητσοτάκη, κάτοικο, ως εκ της ιδιότητάς του, Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 19, Μέγαρο Μαξίμου.

Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών,

       Με την επιφύλαξη της ενασκήσεως παντός εν γένει δικαιώματος μας οθενδήποτε απορρέοντος, διά της παρούσης μας σας δηλώνουμε τα ακόλουθα, προσπαθώντας να αποδώσουμε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» και θέτοντάς σας προ των ευθυνών σας, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι, ως πολιτικός φορέας, σεβόμενοι το Σύνταγμα και τους νόμους που συνάδουν με αυτό, η παρούσα ενέργειά μας απηχεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα μεγάλης μερίδας του Ελληνικού Λαού την οποία και εκπροσωπούμε.

       Στον απόηχο των βαρύγδουπων δηλώσεών σας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών «Delphi Economic Forum IX» κατά την 12η Απριλίου 2024, και δή της υποβολιμαίας τοποθετήσεώς σας ότι: «Εγώ για την πατρίδα μου θέλω πρωτίστως να είμαι επωφελής και όχι δημοφιλής και αυτό θα συνεχίσω να πράττω» και άλλες τέτοιες ανατριχιαστικές εικοτολογίες που μας οδηγούν σε αμφιλεγόμενες ερμηνείες εθνικά κατακριτέες, και μας δημιουργούν προβληματισμό καθώς είναι επιεικώς περίεργο ένας Έλληνας υπουργός Εξωτερικών να θεωρεί ότι στα ελληνοτουρκικά μπορεί μία εξέλιξη να είναι επωφελής γιά την χώρα και συγχρόνως να κάνει τον αρμόδιο υπουργό αντιδημοφιλή.

       Η αναφορά σας αυτή γέννησε πολλά ερωτήματα και φρονούμε ότι υποκρύπτει νέες εθνικές υποχωρήσεις, νέο ξεπούλημα εθνικού πλούτου, νέα συμφωνία Πρεσπών του Αιγαίου και πιθανόν νέες αλησμόνητες πατρίδες που θα γίνουν η αιτία να ανακράξουμε «Εάλω η Πατρίς». Read more »

Οι απατεωνες βουλευτες, την ψηφο του Ελληνικου λαου, την εκαναν οπλο εναντιον του, με τους νομους τους σατανικους που ψηφιζουν. Το αναθεμα των Αγιων πατερων ειναι λιγο. Σας χρειαζεται μαστιγωμα στην Πλατεια Συνταγματος : 1) Οι Βολευτες σταυρωνουν την Ελλαδα και τους Έλληνες 2) Η νομικη εφαρμογη της θεωριας του αναποδου κοσμου στο παραδειγμα των ομοφυλοφιλων. 3) Δηλωση Ιερων Μονων και Ιερων Ησυχαστηριων σχετικα με την ψηφιση στη Βουλη του νομου περι γαμου ομοφυλοφιλων.

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 4th, 2024 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Τους 300 βουλευτας γιατι τους ψηφιζουμε; Για να βολευονται αυτοί καλά, στηριζοντας με την ψηφο τους μασόνους πρωθυπουργους και κομματάρχες; Σαν κλωσομηχανη βγάζουν νόμους εις βάρος της Ελλάδος και των ιδανικῶν της.

Αλλοι εχυσαν το αιμα τους για μείνει ελεύθεροι και ἐνδοξη αυτή ἡ Πατρίδα και αυτοι την παραδίδουν στις σκοτεινες δυνάμεις για νά την ροκανίσουν. Αισχος στους ανθέλληνες προδότες.

50751374unled13

ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ

Προς τους ολετήρες, τραγικούς γελωτοποιούς του επιθανάτιου ρόγχου του Έθνους των Ελλήνων:

1ον Την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
2ον Τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας
3ον Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
4ον Την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
5ον Την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
6ον Τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων
7ον Τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας
Σας αξίζει η ρήση του Γαβριήλ Γαβριηλίδη (Γαβ-Γαβ)
«Δεν ντρεπούστε τέτοιοι που’ στε;»
Σας χρειάζεται μαστίγωμα στην Πλατεία Συντάγματος, για να μην πούμε ότι πρέπει να αναβιώσει ο θεσμός της Κρυπτείας.

Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ»
ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Οδυσσέας Τηλιγάδας  Στέργιος Σμυρλής  Μιχαήλ Γιανναρόπουλος

210 3250220  6944325056  6906888418

50751374unled13

1. Οι Βολευτες σταυρωνουν την Ελλαδα και τους Έλληνες

«Ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν͵ πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;» (Ματθ. κγ’ 3)

  Γράφει ο θεολόγος Παναγιώτης Κοσμίδης
Πατῆστε τον τίτλο

50751374unled13

2. Η νομικη εφαρμογη της θεωριας του αναποδου κοσμου στο παραδειγμα των ομοφυλοφιλων

Ομιλία τοῦν Κωνσταντίνου Ι. Βαθιώτη,

σε ημερίδα με θέμα: «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΥΛΙΚΟ ΓΑΜΟ» (Κόρινθος, 23 Μαρτίου 2024)

Πατῆστε τον τίτλο

50751374unled13

3. Δηλωση Ιερων Μονων και Ιερων Ησυχαστηριων σχετικα με την ψηφιση στη Βουλη του νομου περι γαμου ομοφυλοφιλων.

Read more »

Τετραστιχο. 2) Οι πολιτικαντηδες 3) ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ;;;;; 4) ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ + πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 17th, 2024 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Τετραστιχο

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΧειμώνας άγριος την πίστη μου χτυπά,
μα εγώ σε πουπουλένιο μαξιλάρι
ανέντροπος, χωρίς ψυχή – και μοναχά –
για το φθαρτό μου νοιάζομαι κουφάρι.

Σάββας Ηλιάδης Δάσκαλος
Κιλκίς, 15-3-2024

e3fdd3242c48Οι πολιτικαντηδες

Όταν ένας πολιτικός εργάζεται – δραστηριοποιείται μέσα στην αλήθεια, στον υπερχρονικό – διαχρονικό ιστορικό χρόνο της Ελλάδος, αποφεύγοντας το περιστασιακό συμφέρον του και ακολουθώντας το νόημα του Ελληνικού έθνους και της Ορθοδοξίας είναι, τότε, πράγματι Έλληνας πολιτικός και όχι πολιτικάντης∙ λέξη που σηματοδοτεί ανικανότητα να συλλάβει το βάρος της πολιτικής διακονίας σε επίπεδο Εθνικό και Χριστιανικό.
Η ψήφιση νομοσχεδίου «γάμου ομοφυλοφίλων» (για παράδειγμα)… Πατηστε τον τίτλο & διαβαστε το ἄρθροe3fdd3242c48

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ;;;;;;;;;;

Ὅταν ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  κ. Σαρτζετάκης πῆγε στὴν Φλώρινα σὲ ἐπίσημη ἐπίσκεψη. Ὁ κ.Σαρτζετάκης ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶχε μόλις ὑπογράψει τὸν νόμο γιὰ τὶς ἐκτρώσεις (ἐνῶ ἂν δὲν τὸν ὑπέγραφε θὰ πήγαινε σὲ δημοψήφισμα).  Ὁ π. Αὐγουστίνος ΑΡΝΗΘΗΚΕ νὰ τὸν δεχθεῖ καὶ μάλιστα ὅταν τοῦ ἀνακοίνωσαν ὅτι θὰ ἔρθει τὴν Κυριακὴ στὴν δοξολογία ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ ἀλλὰ πῆγε σὲ ἄλλο ναό. Ἃς τὸ δοῦμε σήμερα λίγο νομοθετικά (πατηστε τον τίτλο).

e3fdd3242c48

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 15 Μαρτίου 2024

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός  Τόν Εἰκονομάχον (;) κ. Ἄδωνιν Γεωργιάδην, Ὑπουργόν Ὑγείας

Κύριε Ὑπουργέ,

     Εἰς τό Διαδίκτυον κυκλοφορεῖ εὐρέως ἡ εἴδησις, ὅτι λίαν προσφάτως ἐπισκεφθήκατε τό Γενικόν Νοσοκομεῖον τῆς Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» καί ἀπό τήν Διοίκησιν τοῦ Νοσοκομείου ἐζητήσατε «νά βγάλουν τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, καί ὅποιες ἄλλες ἀκόμη εἰκόνες ὑπάρχουν ἐκεῖ, ἀπό τήν πτέρυγα, τήν ὁποίαν θά ἐπισκεφθῆτε, “γιατί χαλᾶνε τήν αἰσθητική Σας”!!! Σεῖς εἶσθε Δωδεκαθεϊστής καί δέν θέλετε νά βλέπετε εἰκόνες!»

Ἡ Διοίκησις τοῦ Νοσοκομείου ΑΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΤΩΣ ἀπεδέχθη τό αἴτημά Σας, ἔδωσε δέ ἐντολήν  νά πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπιθυμία Σας!!!!.

Ἡ εἴδησις ἐξῆλθεν ἀπό τό Προσωπικόν τῆς ἐν λόγῳ Πτέρυγος, τό ὁποῖον ἔλαβε τήν σχετικήν ἐντολήν ἐκ μέρους τῆς  Διοικήσεως τοῦ Νοσοκομείου!

Κύριε Ὑπουργέ, Read more »

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ, ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟ ΠΑΜΠΑΛΑΙΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ Ο ΘΕΟΣ! 2. ΣΗΜΕΡΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου) 3) Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 16th, 2024 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΑΚΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ & ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΑΙ!!!! ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ, ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΡΟΟΔΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Το αμάρτημα των Σοδόμων ειναι παμπάλαιο κύριοι, τό κατεδίκασε ο Θεός και δεν είναι προόδος! Εσεις, που βάλατε την υπογραφή σας «υπέρ του Σοδομιτισμου, θα γευθήτε τους καρπους των ‘επιλογων σας.  Διαβαστε (Γένεση 18,33-19,29), για να δείτε πόσο αυστηρός ηταν ο Θεός, στο αηδιαστικό αυτό αμαρτημα, που ‘εσεις θεωρειτε πρόοδο! Τελικά, γιατί σας πληρωνει ο Ελληνικός λαός για να βολεύεστε ‘εσεις & να ισοπεδώνετε την Ελληνική οικογένεια;

50751374unled13

ΣΗΜΕΡΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΙΟΥΔΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ» ΚΡΑΤΗ

———

———-

50751374unled13

Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

«Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

πολιτεκνη οικογενειαἩ Ἑλλάδα ἡ ἀγαπητή μας Πατρίδα εἶνε μιὰ μικρὴ χώρα σὲ ἔκταση, εἶνε μιὰ χώρα πτωχή, ποὺ τὰ παιδιά της ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν καὶ νὰ σκορπίσουν στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὀρίζοντα, γιὰ νὰ ἐξοικονομήσουν τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς.
Ἡ Πατρίδα μας δὲν ἔχει τοὺς ἀπεράντους κάμπους, ἄλλων κρατῶν. Δὲν ἔχει τὰ μεγάλα ποτάμια, ἄλλων χωρῶν, ὅπως ὁ Δούναβης καὶ ὁ Βόλγας στὴ Ρωσία, ὅπως ὁ Γάγγης κάτω στὶς Ἰνδίες, ὅπως ὁ Νεῖλος στὴν Αίγυπτο καὶ ὁ Μισσισιπὴς στὴν Ἀμερική.
Δὲν ἔχει ἡ Πατρίδα μας πλούσια κοιτάσματα χρυσοῦ. Δὲν ἔχει φλέβες χρυσοῦ, ὅπως ἡ Καλιφόρνια μὲ τὰ περίφημα χρυσορυχεῖα της.
Δὲν ἔχει ἡ Πατρίδα μας τὸν κίτρινο, τὸν μαῦρο καὶ τὸν πράσινο χρυσό.
Θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχη τὸν πράσινο χρυσό, ποὺ εἶνε τὰ δάση. Κάποτε ἡ χώρα μας ἦτανε κατάφυτος. Ἦταν εὐλογία Θεοῦ καὶ οἱ ἄνθρωποι ἦτανε μακρόβιοι τότε. Ἐμεῖς οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως τὰ κάψαμε καὶ μολύναμε τὸν ἀέρα τῆς γῆς. Ἔχουμε τὰ λιγότερα δάση στὰ Βαλκάνια. Ἡ Ἀλβανία, ἡ Βουλγαρία, ἡ Σερβία ἔχουν ἀπέραντα δάση…
Δὲν ἔχουμε καὶ τὸν κίτρινο χρυσό, ἤ μάλλον τὸν ἔχουμε, ἀλλὰ αὐτὸς εἶνε δαιμονιώδης. Ὁ κίτρινος χρυσός εἶνε οἱ λῖρες οἱ Ἐγγλέζικες, εἶνε τὸ χρυσάφι, τὸ ἄτιμον αὐτὸ νόμισμα ποὺ τὸ κινηγοῦν ὅλοι ἀνεξαιρέτως, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί . Μπορεῖ στὰ ἄλλα νὰ ἔχουν τὶς διαφορές τους, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὸν ἔρωτα τοῦ χρήματος εἶνε ὅλοι ἐρασταί.
Κάποτε ρώτησαν ἕναν ἀρχαῖο φιλόσοφο, γιατὶ τὸ χρυσάφι εἶνε κίτρινο; Καὶ ἀπήντησε, ἀπὸ τὸ πολὺ κυνηγητό. Ὅπως ὅταν κυνηγοῦν τὸν ἄνθρωπο, γίνεται ὡχρὸ τὸ πρόσωπό του, ἔτσι κιτρίνησε καὶ τὸ νόμισμα αὐτὸ τῆς γῆς, ἀπὸ τὸ πολὺ κυνηγητό.
Λοιπόν ἡ Ἑλλάδα, ἡ μικρὴ καὶ φτωχή μας χώρα δὲν ἔχει πλούτη καὶ θησαυρούς. Καὶ ὅμως, αὐτὴ ἡ πτωχὴ πατρίδα μας μπορεῖ νὰ γίνη ἡ πιὸ ἔνδοξη, ἡ πιὸ μεγάλη, ἡ πιὸ πλούσια καὶ ἡ πιὸ εὐτυχισμένη χώρα τοῦ κόσμου.
Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: «ΟΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΕΣ & ΟΙ ΒΕΒΥΛΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ! ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΗΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ! ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ; ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΘΑ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ, ΕΙΣ ΠΕΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΟΥΝ & ΕΘΝΙΚΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ & ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΘΛΙΑ ΜΑΖΑ, ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΑΝΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 24th, 2024 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

NΑ ΕΙΣΤΕ ΓΕΝΝΑΙΟΙ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ, ΜΑΧΗΤΑΙ, ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Τελευταίο απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Ν. Καντιώτου από την ερμηνεια Αγίας Γραφῆς (Β Τιμ. 2, 16), στον κύκλο ανδρων, στην αίθουσα της Μητροπόλεως, στις 13.2.1981

_________

________________

Αλλαγες στο Συνταγμα για να αλλαξουν τα τερατα της παγκοσμιοποιησης τα παντα στην Ελλαδα & να μας κανουν σκλαβους τους! ΤΑ ΕΙΠΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ 51 ΧΡΟΝΙΑ: Η ΕΟΚ (Ε.Ε.) ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ… 2) «Μια συγκριτικη μελετη των σχεδιαζομενων τροποποιησεων σε σχεση με το ισχυον Συνταγμα, σε θεμελιωδεις συνταγματικες διαταξεις, για να αλλαξουν τα παντα στην Ελλαδα (Χαραλ. Άνδραλη, Δικηγορου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 24th, 2023 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ· Η ΕΟΚ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθηνα 6.2.1972
_____________

_______________

«..Oυαί και αλοίμονο· Η ένταξή μας στην ΕΟΚ όχι απλώς εμπορική, αλλά ιδεολογική, ηθική, οικογενειακή, προφητεύω από της θέσεως ταύτης, ότι θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος και της ορθοδοξίας…
Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν βραχυκυκλώση το ταλαίπωρον Έθνος μας και είναι σαν αετός στο κλουβί…. Εμπρός να σπάσουμε την φυλακήν αυτή και ο αετός να πετάξει πάλι ψηλά, πολύ ψηλά, μέχρι τα άστρα του ουρανού….»

d454142812c7

Οι αλλαγες στο Συνταγμα που θα αλλαξουν τα παντα στην Ελλαδα

Χαράλαμπος Άνδραλης, Δικηγόρος

Μια συγκριτική μελέτη των σχεδιαζόμενων τροποποιήσεων
σε σχέση με το ισχύον Σύνταγμα, σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις

Πρόλογος

Μασωνια τεραςΣε προηγούμενο κείμενό μας[1] υπενθυμίσαμε το «Καινοτόμο Σύνταγμα» του κ. Γεραπετρίτη και της συγγραφικής ομάδας του, το οποίο θα τεθεί επί τάπητος στην επόμενη Βουλή. Αναφέραμε επιγραμματικά κάποιες σημαντικές αλλαγές που αυτό θέτει σε σχέση με το ισχύον Σύνταγμα. Στην παρούσα μελέτη γίνεται εκτενέστερη συγκριτική ανάλυση των αλλαγών που ετοιμάζονται από την επόμενη και τη μεθεπόμενη Βουλή.
Παρά το σχετικά εκτενές της παρακάτω συγκριτικής μελέτης, είναι πολύ χρήσιμο να διαβαστεί από το εκλογικό σώμα, το οποίο καλείται με την ψήφο του να επικυρώσει ή να αποδοκιμάσει τις προωθούμενες συνταγματικές τροποποιήσεις.

1) Αφαιρείται το προοίμιο του Συντάγματος «Εις το Όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος»
Οι πρόγονοί μας είχαν την καλή συνήθεια πριν αρχίσουν ένα έργο να κάνουν μία προσευχή. Το προοίμιο του Συντάγματος είναι μία μικρή δοξολογική προσευχή στον Τριαδικό Θεό με την οποία αρχίζει ένα ιερό έργο, το Ελληνικό Σύνταγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μία ένδειξη ευγνωμοσύνης στο Θεό, στον Οποίο είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους οι Έλληνες για την ελευθερία της πατρίδας.

Αν αφαιρεθεί το προοίμιο, εκτός από τις νομικές συνέπειες που θα τις δούμε αναλυτικά στο άρθρο 3, θα δείξουμε ως έθνος μία αχαριστία προς το Θεό και στους προγόνους μας οι οποίοι έθεσαν την προμετωπίδα ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Για όσους πιστεύουμε στο Θεό, αυτή η αχαριστία θα έχει και πολλές πνευματικές συνέπειες.

2) Απαλείφεται πλήρως το άρθρο 3 περί επικρατούσας θρησκείας

Το άρθρο 3 του σημερινού Συντάγματος έχει ως εξής: Read more »

THN MEN ΠIΣTIN OMOΛOΓOYMEN ΠANTEΣ, OYKETI ΔE ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΘΑ» 2) MHNYΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ν. ΠΗΧΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ ΠΑΡΟΥ 3) «ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ!!!»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 21st, 2023 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

«THN MEN ΠIΣTIN OMOΛOΓOYMEN ΠANTEΣ, OYKETI ΔE ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΘΑ»

(Μ. Βασίλειος – Εις τον Προφήτην Ησαΐα – P.G. 30, 236)

Γραφει ο ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Πατηστε τον τίτλο & διαβαστε το άρθρο

50751374unled13

2. MHNYΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ν. ΠΗΧΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ ΠΑΡΟΥ, ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ την «Αγια» και Μεγαλη Συνοδο (ΑκΜΣ) του Κολυμπαριου της Κρητης

Πατηστε τον τίτλο

50751374unled13

sima3. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ
Ευριπίδου 57-Τ.Κ. 10554 Αθήνα -Τηλ: 210 3250220
http://www.patriotiki-enosi.gr**Ηλ.Ταχ: elas@otenet.gr

Αθήνα 19-06-2023

«Η ανάγκη της πατρίδος είναι μεγάλη και κίνδυνος μας απειλεί…

Δεν δικαιουμεθα να σιωπησουμε!!!»

lykoiΕΣΕΙΣ που εγκαταλείπετε κυνηγημένοι την χώρα σας στο Εξωτερικό και φωνάζετε ότι «δεν υπάρχει αύριο για τα παιδιά μας στην Ελλάδα».
ΕΣΕΙΣ που δραπετεύετε από την χώρα σας αφήνοντάς την έρμαιο στις ορδές των λαθρομεταναστών που κυριεύουν τα εγκαταλελειμμένα από εσάς σπίτια των παππούδων σας ή έχουν γίνει εξοχικές κατοικίες κάποιων Βορειοευρωπαίων και εσείς φωνάζετε ότι φεύγετε διότι «δεν υπάρχει αύριο για τα παιδιά μας στην Ελλάδα», τότε θα έχει χαθεί το πολυτιμότερο αγαθό σας. Η Εστία….
ΕΣΕΙΣ που αυτοκτονείτε από δειλία εμπρός στην πρώτη δυσκολία που σας ξεβολεύει από τον βολικό καναπέ που είχατε μάθει να κάθεστε, αφήνοντας ορφανά τα παιδιά σας γιατί… «δεν υπάρχει αύριο για τα παιδιά μας στην Ελλάδα».
Ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό…. Read more »

Πριν την Άλωση της Πολεως μια μεγαλη προδοσια της Πιστεως (Αποσπασμα ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου) – 4 κειμενα για την θλιβερη επετειο της 29ης Μαΐου 1453 σε pdf: 1) Ομιλια Παλαιολογου λιγο πριν απο την αλωση 2) 29 Μαϊου 1453 Εαλω η Πολις…; 3) Ο Μωαμεθ προς τους στρατιωτες του… 4) Κωνσταντινουπολη 29 Μαΐου 1453. «θα πεθανουμε για την πιστη του Χριστου & την πατριδα μας». Ο τελευταιος Λογος του Κωνσταντ. Παλαιολογου (Toυ Μυργιωτη Παναγιωτη Μαθηματικου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 29th, 2023 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Πριν την Άλωση της Πολης μια μεγαλη προδοσια της Πιστεως

Αποσπασμα ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρινης Αυγουστινου

_____________

_______________

4 κείμενα για την θλιβερή επέτειο της 29ης Μαΐου 1453.
Πατηστε τους τίτλους και διαβάστε τα άρθρα

1. Ομιλια Παλαιολογου λιγο πριν απο την αλωση

589345584235671765gogba

29 Μαϊου 1453 Εαλω η Πολις…;

589345584235671765gogba

2. Ο Μωαμεθ προς τους στρατιωτες του…

589345584235671765gogba

3. Κωνσταντινουπολη 29 Μαῒου 1453
«Πεθαινω για την Πιστη στο ΧΡΙΣΤΟ»

Ο τελευταίος Λόγος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ η αναγνωριση του «Κεντρου Μακεδονικης Γλωσσας»! -ΤΣΙΠΡΑ-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΑΙΣΧΡΟΤΕΡΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ & ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ! Τα καλυτερα παιδια της Ελλαδος θυσιαστηκαν στην Μακεδονια & εσεις την ξεπουλατε στους Σκοπιανους, για να γινουμε Κοσσοβο οι Μακεδονες! Εννοια σας, ο Φλωρινιωτικος λαος δεν θα σας το συγχωρησει & ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης απο τον ταφο θα σας αφοριση & θα έχετε οικτρο τελος, θυμηθειτε τον Αγγελοπουλου

Εθνικο εγκλημα η αναγνωριση του «Κεντρου Μακεδονικης Γλωσσας»!

https://www.triklopodia.gr/%ce%b5%ce%be%bd%cf%84/

589345584235671765gogba

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ, ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

σαλιγκ. βροχ. ευρω«Tώρα έχουμε τους Σκοπιανούς που είναι είδος σαλιγκαρίου, τα οποία είναι κρυμμένα δεξιά και αριστερά, αλλά μόλις πέσει η βροχούλα, το έχετε παρατηρήσει, βγαίνουν όλα στην επιφάνεια…» (Kατασκήνωσι 4-8-1992).

Τωρα, τα σαλιγκάρια αυτά της ιστορίας, που πέφτει η βροχουλα της Ε.Ε. & των δοσιλογων πολιτικων μας, βλέπουν ότι ηρθε ο καιρος να μας μαθουν την γλωσσα τους & να διεκδικησουν τα εδαφη μας!!! Και η Ελληνικη δικαιοσυνη αντι να συλλαβει τους απατεωνες, τους στεφανωνει!!!

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Εννοια σας ο Φλωρινιωτικος λαός δεν θα σᾶς αφήσει να ὁλοκληρώσετε τα ανθελληνικά σχεδιά σας και ο Μητροπολιτης Φλωρίνης Αυγουστινος Καντιωτης, που απο το 1942, νεαρος τότε ιεροκήρυκας, συνέτριψε την Βουλγαρικη προπαγάνδα, όπως βλέπουμε από τα  εγγραφα, και μεχρι τα βαθειά γεράματά του, φυλαγε αγρυπνος τις Θερμουλες του Βορρά.


___

589345584235671765gogba 

ΤΣΙΠΡΑΣ – ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΣΧΡΟΤΕΡΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ & ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!

ΣΥΓΚΡΙΝΤΕ: Τους σημερινους, δηθεν, δημοκράτες πολιτικους, που δεν άφησαν τίποτε όρθιο στην Ελλάδα, με εκείνους της Γερμανικης Κατοχῆς, που αυτοι τους ονομαζουν δοσίλογους:

Δειτε και διαβαστε στους παρακάτω συνδέσμους, επίσημα εγγγραφα, απο τον Φακελο της Ασφαλειας, του ιεροκήρυκα της Μακεδονίας την Κατοχή 1942-1943, του π. Αυγουστινου Καντιωτου, που σωθηκε, ως εκ θαυματος. Απο τα εγγραφα αυτά διαπιστώνουμε, πόσο πατριωτες ήταν εκεῖνοι που οι σημερινοι προδοτες πολιτικοι τους ονομάζουν δοσίλογους. Με κίνδυνο της ζωης τους, κάτω απο της μύτες των Γερμανων και των συμμάχων των Βουλγάρων, πολεμοῦσαν την προπαγανδα και έστελναν επίσημα έγγραφα με κοινοποιήσης, για να κρατήσουν στην Φλωρινα τον ιεροκήρυκα, που έτρεμε η προπαγανδα.

  1. https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=97263

2. https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=97349

3.https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=97316

4. https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=97464

5. https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=97534

6. https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=97668

7. https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=97706

8. https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=98079

Ο Μητροπολιτης Φλωρίνης Αυγουστινος Καντιωτης, νεαρος τότε ιεροκήρυκας, αγωνιστηκε στη Φλωρινα και συνέτριψε την Βουλγαρικη προπαγάνδα και μεχρι τα βαθειά γεράματά του φύλαγε τις Θερμουλες του Βορρά.

Σαν μητροπολίτης 33 χρόνια τόνωσε το θρησκευτικό και το πατριωτικό συναίσθημα των Μακεδόνων. Αφόρισε τον Αγγελόπουλο, που προπαγάνδιζε την πτώση των συνορων, με την ταινία του στη Φλώρινα! Η Ε.Ε. πριμοδοτουσε τότε το γυρισμα της ταινίας. Τυχαία; Το «Μετέωρο βημα του πελαργου» ήταν προπομπός, για αυτα που έγιναν σημερα.
Συμβούλευσε τον Αγγελόπουλο, έκανε αγώνα για να σταματήση την ταινία. Όταν είδε οτι ειναι αμετανόητος, αναγκάστηκε να  του διαβάση μικρό αφορισμό & όχι μεγάλο, ελπίζοντας να στην μετάνοιά του (Ηταν μοναδικός αφορισμό  που έκανε στην ζωή του o αγωνιστης Μητροπολίτης). Ο Αγγελόπουλος δεν μετανόησε, διαβάστε για το τέλος του.

Ακουστε τον Μητροπολιτη Αυγουστίνο εδω: https://youtu.be/L7-aA4HY-E8

Read more »

ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΜΟΝΟΙ: «Και ειπεν Ελισσαιε˙ μη φοβου οτι πλειους οι μεθʼ ημων υπερ τους μετʼ αυτων» (Αγια Γραφη). Ο ανθρωπος που πιστευει εις τον Θεον & αγωνίζεται διὰ μίαν ιερα υποθεσι, οπως ειναι η υπερασπισις της ελευθεριας της πατριδος του, ο ανθρωπος αυτος εις οιανδηποτε δυσχερη θεσι & εαν περιελθη & οσονδηποτε πληθος εχθρων & εαν προκειται νʼ αντιμετωπιση, δεν πρεπει να απελπιζεται, διοτι δεν ειναι μονος & εγκαταλελειμενος. ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΕ Ο ΘΕΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 20th, 2022 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

Απόσπασμα τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», αριθ. φυλλ.74, Κοζάνη 1 Αυγούστου 1947
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΜΟΝΟΙ

«Καὶ εἴπεν Ἐλισσαιέ˙ μὴ φοβοῦ ὅτι πλείους οἱ μεθʼ ἡμῶν ὑπὲρ τοὺς μετʼ αὐτῶν» (Ἁγία Γραφή)

«…Τὴν Ἁγία Γραφή  θʼ ἀνοίξωμεν σήμερον καὶ ἀπʼ ἐκεῖ θὰ πάρουμε ἕνα παράδειγμα πH ELLAS EN MESΩ ΑΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝοὺ τόσον νομίζομεν ἀνταποκρίνεται καὶ εἰς τὴν σημερινὴν κατάστασιν τοῦ ἔθνους μας. (Εὑρίσκεται εἰς τὴν Π. Διαθήκην Βασιλειῶν Δ! Κεφ. 6, στίχ. 9-18).
̶ 800 περίπου χρόνια π.χ. ζοῦσε στὴν Παλαιστίνη μία ἐξαιρετικὴ φυσιογνωμία, ὁ Ἐλισσαῖος, μαθητὴς τοῦ προφήτη “Hλία, προφήτης καὶ αὐτός. Ζοῦσε σὲ περίοδο ἀνωμαλίας, σὲ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποίαν βάρβαρα ἔθνη ἔκαναν ἐπιδρομὴ κατὰ τῆς πατρίδος του. Ὁ Ἐλισσαῖος δὲν μποροῦσε νὰ μείνη ἀδιάφορος καὶ νʼ ἀφήση τὸν λαόν του νὰ ὑποδουλωθῆ καὶ τὰ ἐδάφη τῆς πατρίδος του νὰ καταπατηθοῦν. Στὰ στήθη τοῦ προφήτου ἔπαλλε γνήσιο πατριωτικὸ συναίσθημα καὶ γιʼ αὐτὸ ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος στοὺς ἀγῶνες τῆς πατρίδος πρὸς ἀπόκρουσι τῶν ἐπιδρομέων. Μὲ τὶς ὁμιλίες του ἐνεψύχωνε τὸν λαό, ἔδειχνε ὅτι πάνω ἀπὸ τὴν ὑλικῆς βία τῶν ἐχθρῶν εἶνε ἡ ἀόρατος δύναμι τοῦ Θεοῦ ποὺ πατάσσει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ὑπερηφάνους ἐπιδρομεῖς, καὶ μὲ τὸ προφητικό χάρισμα ποὺ εἶχε, πολλὲς φορὲς ματαίωνε τὰ κατακτητικὰ σχέδια τοῦ βασιλια τῆς Συρίας, διότι ἄρπαζε μέσα ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ βασιλέως κάθε στρατηγικὸ σχέδιο καὶ εἰδοποιοῦσε ἐγκαίρως τὸν λαόν του περὶ τῆς ἐπικείμενης εἰσβολῆς, καὶ ὁ λαὸς ἕτοιμος πανέτοιμος ἀγρυπνοῦσε ἀγωνίζετο καὶ ἐξεδίωκε μακριά ἀπὸ τὰ συνόρα τοὺς ἐχθρούς. Ὁ βασιλιάς τῆς Συρίας πληροφορηθεῖς τὴν τεραστία δύναμι τὴν ὁποίαν ἐξασκοῦσε στὸν λαό του ὁ Ἐλισσαῖος, ἀπεφάσισεν ὅπως τὸν ἐξοντώση. Ἐξαπέστειλε τὰ στρατεύματά του καὶ ἐπολιόρκησαν ἐν καιρῶ νυκτὸς τὴν πόλιν Δωθὰν, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκετο ὁ Ἐλισσαῖος. Ἡ φρουρᾶ ποὺ ἐφύλαττε τὴν ἐπαρχιακὴ αὐτὴ πόλιν ἦτο ἐλαχίστη, διʼ αὐτὸ ὅταν τὸ πρωῒ ὁ ὑπηρέτης τοῦ Ἐλισσαίου ξύπνησε καὶ εἴδε τὴν πόλιν ἀσφυχτικὰ πολιορκημένη γεμάτος ἀπὸ φόβο ἔτρεξε καὶ εἰδοποίησε τὸν Ἐλισσαῖον – «Κύριε – του λέγει, ἡ κατάστασίς μας εἶνε δεινἠ. Οἱ ἐχθροὶ ἦλθαν. Ἡ πόλις εἶνε πολιορκημένη ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη. Οἱ λόφοι ἔχουν καταληφθῆ ἀπὸ τὰ ἔχθρικὰ στρατεύματα. Ἵπποι καὶ ἅμαξες οἱ πολεμικὲς εἶνε ἀναρίθμητες, ἐμεῖς εἴμεθα… ἐλάχιστοι. Ω! κύριε! τί μποροῦμε νὰ κάνουμε; Πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ ἀντισταθοῦμε εἰς τὸ ἀκατάσχετο αὐτὸ ρεῦμα τῶν βαρβάρων ἐχθρῶν μας;…».
Στὴν ἀγωνία αὐτὴ τοῦ ὑπηρέτου του ὁ Ἐλισσαῖος ἀπαντᾶ: «Μὴ φοβεῖσθαι διότι αὐτοὶ ποὺ εἶνε μαζί μας εἶνε περισσότεροι ἀπʼ ἐκείνους ποὺ εἶνε μαζί μὲ τοὺς ἐχθρούς μας».
Περισσότεροι! ἀλλὰ πῶς περισσότεροι;

Read more »

Ο Μητροπολιτη Φλωρινης Αυγουστινος μιλα το 1987, για το πολυ σοβαρο προβλημα της Βορειου Ηπειρου, που χαριστηκε στους Αλβανους και το αθεο καθεστος βασανιζε τους Βορειοηπειρωτες. Το ιδιο ετοιμαζουν οι σκοτεινες δυναμεις & για την Μακεδονια μας & λεει: «ΣΦΗΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ». (Να τον ακουσουν οι Ελληνες)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 8th, 2022 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

& ΣΦΗΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

____

______

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΠΟΛITOY ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΗ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΤΑΣ (βιντεο). ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΑΝΤΑΞΙΟΥΣ ΗΓΕΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ: ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Δεν εχουμε ηγεσια, -αφησατε με να εκφραστω-, δεν εχουμε ηγεσια και στον εκκλησιαστικο τομεα, Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 3rd, 2021 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ, Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛITOY ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΗ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΤΑΣ

___________________

_______________

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Συ που ήρθες εδώ κάτω στην γην, για να δημιουργήσεις την Αγίαν σου Εκκλησία, Συ ο οποίος εκάλεσες τους Δώδεκα Αποστόλους, δια να γίνουν αυτοί Απόστολοι σε όλον τον κόσμον και να κηρύξουν τα μεγαλεία Σου. Βλέπουμε το θαύμα Σου. Οι Δώδεκα αυτοί, ο σπόρος, ηυξήθη και έγινε δέντρον μέγα και αγλαόκαρπο και ευσκιόφυλλο. Αλλά ρίπτοντες ένα βλέμμα στην σημερινή εποχή Κύριε, ερχόμεθα να θρηνήσωμεν. Πού ‘ναι τα αρχαία σου κάλλη; Πού ‘ναι οι Πατέρες; Πού ‘ναι ο Μέγας Αθανάσιος; Πού ‘ναι ο Χρυσόστομος; Πού ‘ναι ο Βασίλειος; Πού ‘ναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός; Πού ‘ναι ο Ευσέβιος Ματθόπουλος; Πού ‘ναι οι άντρες οι μεγάλοι και υψηλοί; Μία άπνοια υπάρχει στο έθνος μας. Στερείται το έθνος μας ηγεσίας. Κύριε Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από εμάς. Στερείται το έθνος μας, το ταλαίπωρο, το μικρόν και ιστορικό μας, στερείται των ανδρών εκείνων των μεγάλων, οι οποίοι παρέλαβαν μια μικρά πατρίδα και την έφεραν μέχρι Αγκύρας και Σόφιας. Στερείται σε όλους τους τομείς.

Στερούμεθα: δεν έχουμε ηγεσία αντάξια ! στον πολιτικό τομέα, στον εκκλησιαστικό τομέα, στον οικονομικό τομέα, εις τον στρατιωτικό τομέα. Εις τον εκκλησιαστικό τομέα… -αφήσατέ με, να μην εκφραστώ-. Στερούμεθα ηγεσίας. Ω, ηγεσία δεν έχωμε ! Συ Κύριε που αγαπάς την Εκκλησία, εάν πούμε ότι εμείς αγαπούμε την Εκκλησία, ψέματα λέγομε. Ένας αγαπά την Εκκλησία. Συ Κύριε, που έχυσες το τίμιο Σου Αίμα. Συ Κύριε ανάδειξε άνδρας υψηλούς και μεγάλους. Δώσε στην Εκκλησία μας να έρθουν τα αρχαία σου μεγαλεία. Δώσε στην Εκκλησία σου να αναστηθεί ένας Μέγας Αθανάσιος, να αναστηθεί ένας Μέγας Χρυσόστομος, ένας Βασίλειος και ένας Γρηγόριος Θεολόγος. Δώσε να γεννηθεί μέσα εις τους ιερείς μας η φλόγα του Παναγίου Πνεύματος, να γεννηθεί ένας νεότερος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δώσε μας τα αρχαία μας κάλλη και η μικρά μας πατρίς τότε θα γίνει δέντρον, θα γίνει αετός, χρυσάετος, ο οποίος θα διαγράψει φωτεινούς κύκλους μέσα εις την ιστορίαν του κόσμου. Και πάλι η Εκκλησία μας θα γίνει δέντρον ευσκιόφυλλον και αγλαόκαρπον, κάτω από το οποίο θα σκιάζεται ολόκληρος η Ευρώπη και ο κόσμος. Τότε η Εκκλησία μας θα γίνει ουρανός πολύφωτος, με αστέρας, εκατομμύρια αστέρας. Θεέ μου, Χριστέ μου, άκουσέ μας, Άγιε Πατέρα, άκουσέ μας, άκουσε την προσευχή των ταπεινών και δώσ’ μας πάλι Πατέρας και Διδασκάλους, να ζωντανέψει πάλι το έθνος μας, να γίνει πάλι μεγάλο και υψηλό, όχι κατ’ έκταση αλλά κατ’ έννοιαν και κατά σύστημα. Είθε ο Κύριος, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς. Αμήν.

ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΙ ΞΕΦΤΕΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΝΙΚΑΝΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ & ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ & TA ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ!!! 1) Ένας σιχαμερος προδοτης ανελαβε προεδρος ομαδας εργασιας για την (Λαθρο)μεταναστευση. Μηπως περιμενατε κατι διαφορετικο απο τον Μητσοτακη; 2) Η Σαρια στο κεντρο της Αθηνα – Ισλαμικες περιπολιες μερα μεσημερι στο «κατεχομενο» κεντρο 3) Η Αλβανιδα «ιστορικος» Ελενα Κοτσακι: Κληρονομοι της αρχαιας Ελλαδας ειναι οι Αλβανοι

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 27th, 2021 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Ένας σιχαμερός προδότης ανέλαβε πρόεδρος ομάδας εργασίας για την (Λάθρο)μετανάστευση. Μήπως περιμένατε κάτι διαφορετικό από τον Μητσοτάκη;

Συνέχεια

9a150f5deb69

Η Σαρία στο κέντρο της Αθήνα – Ισλαμικές περιπολίες

μέρα μεσημέρι στο «κατεχόμενο» κέντρο

Η Αθήνα μετατρέπεται σε ισλαμικό γκέτο αλλά εσείς μην φοβόσαστε θα ενσωματωθούν και θα μας λύσουν και το δημογραφικό.

Ο Ισλαμικός νόμος έφτασε και στην χώρα μας, εξέλιξη αναπόφευκτη,  για την οποία κάποιοι προειδοποιούσαμε εδώ και χρόνια αφού τα βλέπαμε να γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου υπάρχουν ισχυρές Ισλαμικές κοινότητες.  Τα κανάλια τώρα παριστάνουν τους ευαισθητοποιημένους αλλά εδώ και χρόνια δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να σιγοντάρουν τον εποικισμό της χώρας.

9a150f5deb69

«Τα ίδια Παντελάκι μου τα ίδια Παντελή μου»!!!

Οι νομαδικές φυλές χωρίς ιστορικό υπόβαθρο, χωρίς Ιστορία, γλώσσα και με ανάμεικτα ήθη και έθιμα προσπαθούν αγωνιωδως να «βουτήξουν» ότι μπορούν από τις γειτονικές χώρες για να σταθούν ιστορικά στα πόδια τους. Ζωντανό παράδειγμα οι σκοπιανοί, που λυσσαλέα και απεγνωσμένα, για χρόνια τώρα, προσπάθησαν να κάνουν τον Μ. Αλέξανδρο…παππού τους!!! Χωρίς την Ελληνική γλώσσα, χωρίς ιστορικές αλήθειες, χωρίς γραφή, επέμεναν σώνει και καλά να γίνουν Μακεδόνες! Read more »

Παρεμβαση εισαγγελεα για τις πυρκαγιες σε ολη την Ελλαδα 2) Προεδρος Κοινοτητας Ροβιων: »Έκαψαν επιτηδες την Ευβοια για να φυτεψουν ανεμογεννητριες»! 3) Θα τρεχουν και δεν θα φτανουν! Υγειονομικες βομβες οι ΠΛΗΡΩΣ εμβολιασμενοι καιαι με τη «βουλα» του CDC – ΒΙΝΤΕΟ 4) H ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΕΥOYME ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ !! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ !!

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 9th, 2021 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Παρεμβαση εισαγγελεα για τις πυρκαγιες σε ολη την Ελλαδα

– Αναφορες για οργανωμενη εγκληματικη δραστηριοτητα

Οι πυρκαγιές που κατέκαψαν ολόκληρη την Ελλάδα με τον κρατικό μηχανισμό να είναι υπεύθυνος για το έγκλημα που συντελέστηκε, προκάλεσαν την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Πλιώτα, με την έρευνα να ξεκινά άμεσα, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Τι αναφέρει η παραγγελία του εισαγγελέα
Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθους έντασης και έκτασης, που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον (και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας), σε κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες και σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα για τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, καθώς και ο «συγχρονισμός» στην εκδήλωσή τους, δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και όχι μόνο για απλό, τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελούς συμπεριφοράς.
Κατόπιν τούτου,….

Συνεχεια: https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/1008701_paremvasi-eisaggelea-gia-tis-pyrkagies-se-oli-tin-ellada9a150f5deb69

2) Πρόεδρος Κοινότητας Ροβιών: »Έκαψαν επίτηδες την Εύβοια για να φυτέψουν ανεμογεννήτριες»!

https://www.pentapostagma.gr/ethnika-themata/esoteriki-asfaleia/7028625_proedros-koinotitas-robion-ekapsan-epitides-tin-eyboia

 3) Θα τρεχουν και δεν θα φτανουν! Υγειονομικες βομβες οι ΠΛΗΡΩΣ εμβολιασμενοι και με τη «βουλα» του CDC – ΒΙΝΤΕΟ

https://www.triklopodia.gr/%ce%b8%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%%ce%bf%ce%bc/

9a150f5deb69

4) H ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ:

ΔΗΜΟΣΙΕΥOYME ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ !! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ !!

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΑΙΤΗΜΑ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
Με επιφύλαξη δικαιωμάτων ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ :

ΟΜΑΔΑ Α:
Δρ. Aθανασίου Καλογερίδη, 
Μοριακού Βιολόγου – Γενετιστή B. Sc M. Sc. Ph. D – D. Sc  Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Δρ Ιωάννη Γιαννιού, Καθηγητή Γονιδιακής Ιατρικής και Υγείας, Προέδρου της Ελληνικής και Διεθνούς  Εταιρείας Γονιδιωματικής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας, Προέδρου του Μεταπτυχιακού Τμήματος γονιδιακής Ιατρικής-Πανεπιστήμιο Νότιας Ουαλίας. Read more »