Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Φεβρουάριος, 2021

Ἀκριβοπληρωμενοι απελευθεροι· «Ηγορασθητε γαρ τιμης» (Α΄ Κορ. 6,20

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 28th, 2021 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1868

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (Α΄ Κορ. 6,12-20)
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἀκριβοπληρωμενοι απελευθεροι

«Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς» (Α΄ Κορ. 6,20)

Ακρα-ταπειν.Εὐχαριστῶ, ἀγαπητοί μου, τὸν Κύριό μας ποὺ μ᾽ ἀξιώνει νὰ κηρύττω. Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς μιλήσω ἁπλᾶ.

Σήμερα εἶνε ἡ δευτέρα Κυριακὴ τοῦ Τριῳδί­­ου, ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου. Ὅλα ὅσα λέγον­ται στὴν ἐκκλησία εἶνε ὡραῖα· τὰ λόγια τοῦ ἀ­ποστόλου, τοῦ εὐαγγελίου, τῶν τροπαρίων εἶ­­­νε ὑπέροχα. Ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶς παρακαλέ­σω νὰ προσέξετε ἕνα μόνο λόγο τοῦ ἀποστό­λου Παύλου, ὁ ὁποῖος στὸ ἀνάγνωσμα λέει· «Ἠγοράσθητε τιμῆς» (Α΄ Κορ. 6,20). Δυὸ λέξεις εἶ­νε. Ἂν μπορούσαμε νὰ τὶς νιώσουμε, νὰ τὶς πι­στέ­ψουμε, ἡ σωτηρία μας ἦταν ἐξασφαλισμένη.

Read more »

ΠΕΙΝΑ! Ασωτοι δεν γιναμε; Τι περιμενουμε; Θα υποστουμε τις συνεπειες του ἀσωτου. Ηρθε η ωρα, κοντα στα αλλα δεινα, να δοκιμασουμε & την πεινα, να φωναξουμε το «Λιμω απολλυμαι». Ενα θα μας σωση˙ η μετανοια. Αν κʼ εμεις, οπως ο ασωτος, μετανοησουμε & επιστρεψουμε στο πατρικο μας σπιτι, την Εκκλησια, & πουμε στο Θεο το «Ημαρτον εις τον ουρανο & ενωπιον σου…» (Λουκ. 15, 18-19)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 28th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
Λουκ. 15, 11-32
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

ΠΕΙΝΑ!

«… Ἐγὼ δὲ λιμῶ ἀπόλλυμαι!»(Λουκ. 15, 17)

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί, εἶνε Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου. Ἄσωτος ὀνομάζεται ὁ νεώτερος γυιὸς τοῦ πατέρα τῆς παραβολῆς. Ὁ νέος αὐτὸς ζοῦσε στὸ πατρικὸ σπίτι, γεμᾶτο ἀπʼ ὅλα τὰ ἀγαθά. Τίποτε δὲν τοῦ ἔλειπε. Ἀλλʼ ὁ νέος αὐτὸς δὲν ἐκτίμησε ὅπως ἔπρεπε τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀπολάμβανε κοντὰ στὸν πατέρα. Σκλαβιὰ τοῦ φαινόταν τὸ πατρικὸ σπίτι. Ἔνιωθε σὰν πουλὶ κλεισμένο σὲ κλουβί. Ἄνοιξε λοιπὸν μιὰ μέρα τὴν πόρτα τοῦ κλουβιοῦ καὶ πέταξε ἔξω. Ἀλλʼ ἔξω ὑπάρχουν τὰ γεράκια. Καὶ γεράκια εἶνε οἱ κακοί, οἱ φαῦλοι καὶ διεφθαρμένοι ἄνθρωποι, ποὺ περικυκλώνουν ἕναν ἄπειρο νέο καὶ τὸν κατασρέφουν ψυχικὰ καὶ σωματικά.
Ὁ πατέρας δὲν θέλησε νὰ κρατήση τὸ παιδί του μὲ τὴ βία. Τὸ ἄφησε νὰ φύγη.

Read more »

Ενας ωραιος ναος: «Ἤ ουκ οιδατε οτι το σωμα υμων ναος του εν υμιν αγιου Πνευματος εστιν, ου εχετε απο Θεου, και ουκ εστε εαυτων;» (Α΄ Κορ. 6, 19)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 28th, 2021 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
Α΄ Κορ. 6, 12-20
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ενας ωραιος ναος

«Ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς
τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ
ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;»
(Α΄ Κορ. 6, 19)

να καθαρίσουμε τον εαυτΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ἀγαπητοί μου, ἡ θρησκεία δὲν εἶνε ἐφεύρεσι τῶν παπάδων γιὰ ἐκμετάλλευσι, ὅπως λένε οἱ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Ὄχι. Ἡ θρησκεία εἶνε τὸ πιὸ εὐγενικὸ αἴσθημα. Ἡ θρησκεία εἶνε κάτι φυτεμένο μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Κι ὅ,τι εἶνε φυτεμένο μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ‘[ανθρώπου, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ξερριζώσῃ. Ναὶ! Τὸ αἴσθημα τῆς θρησκείας εἶνε ἔμφυτο, ὅπως εἶνε καὶ τὸ αἴσθημα ποὺ αἰσθάνεται ἡ μάνα γιὰ τὸ παιδί. Χίλιες διαταγὲς νὰ βγοῦνε νὰ μὴν ἀγαπάῃ τὸ παιδί της, δὲν θὰ κάνουν τίποτα. Ἡ μάνα θʼ ἀγαπᾶ τὸ παιδί της. Κι ἄν ἀκόμα τὴ σφάξουν, ἡ τελευταία της λέξι θὰ εἶνε «Παιδί μου, σʼ ἀγαπῶ!». Ἔτσι εἶνε καὶ ἡ θρησκεία. Αἴσθημα ἔμφυτο, βαθειὰ ῥιζωμένο στὸν ἄνθρωπο. Ποιός μπορεῖ νὰ τὸ ξερριζώσῃ;

Read more »

Επιστροφη στο σπιτι του πατερα

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 27th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2355

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (Λουκ. 15,11-32)
28 Φεβρουαρίου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Επιστροφη στο σπιτι του πατερα

επιστροφη ασωτουἈκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Εἶνε μία παραβολή, ἡ ὡραιότε­­ρη ἀπὸ ὅσες εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἶνε ἡ ἱστορία ἑνὸς φαινομενικὰ ἀ­γνώ­στου νέου, ποὺ ἔφυγε ἀπ᾽ τὸν πατέρα του καὶ ὕ­στε­ρα ἀπὸ καιρὸ γύρισε κοντά του· ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἱστορία του εἶνε κρυμμένη ἡ ἱστορία τοῦ κάθε ἀνθρώπου· ἡ παραβολὴ αὐ­τὴ εἶ­νε ἡ φωτογραφία μας. Σήμερα ἑορτάζουμε ὅ­λοι· γιατὶ λίγο ἢ πολὺ ὅλοι μοιά­ζουμε μὲ τὸν ἄ­σωτο υἱό. Ἂς δοῦμε τώρα τὴν παραβολή.

* * *

Ὁ νέος αὐτὸς ἦταν παιδὶ ἑνὸς καλοῦ πατέ­ρα. Μέσα στὸ σπίτι του τὰ εἶχε ὅλα, τίποτε δὲν τοῦ ἔλειπε. Κι ὅμως αὐτὸς δὲν ἔμενε εὐ­χαρι­στημένος. Ἔνιωθε τὸ σπίτι σὰν φυ­λακή, κλου­βὶ ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο ἤθελε νὰ βγῇ ἔξω, νὰ πετά­ξῃ. Καὶ μιὰ μέ­ρα, χωρὶς εὐχὴ τοῦ πατέρα, ἔφυγε. Read more »

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΣΩΤΟΙ- Η παραβολη του Ασωτου, αθανατο κειμηλιο του Ευαγγελιου, ειναι & ιδικη μας ιστορια, ιστορια των περιπετειων & περιπλανησεων μας μακραν του Θεου. Και δι’ αυτο η παραβολη απευθυνεται προς ολους & φωναζει: Ασωτοι ολων των κατηγοριων & των τυπων. Εως ποτε θα ζητε μακραν του Ουρανιου Πατρος; Εως ποτε γυμνοι & πεινασμενοι & τρεμοντες ως ο Καϊν…

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 27th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου. Εκφωνήθηκε στις 20-2-1949, από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Λαρίσης. Περιέχεται στο βιβλίο του Μητροπολίτου «ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ» σελ. 148, έκδοση 1950

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΣΩΤΟΙ

« Καὶ ἐκεῖ δεισκόρπισε τὴν οὐσίαν αὑτοῦ ζῶν ἀσώτως» (Λουκ. ιε΄, 13)

Ασωτου ιστἩ σημερινή, ἀγαπητοί μας ἀκροαταί, ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἡ Β΄ Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου, εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα ὀνομάζεται Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, ἔλαβε δὲ ὡς γνωστό, τὸ ὄνομα αὐτὸ ἀπὸ τὴν περίφημη παραβολὴ τοῦ Κυρίου, τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, ἡ ὁποία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ὁ ἀδάμας καὶ ἡ κορωνὶς ὅλων τῶν ἐν ταῖς Ἁγίαις Γραφαῖς ἀναφερομένων παραβολῶν.
Περὶ τῆς παραβολῆς αὐτῆς σοφὸς συγγραφεὺς εἶπε, ὅτι καὶ ἐὰν ἀκόμη οὐδεμία ἄλλη διδασκαλία ἔκαμνε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔφθανε ἡ παραβολὴ αυτή ν’ ἀποδείξῃ, ὅτι Ἐκεῖνος, ο οποιος τὴν εἶπε, δὲν ἦτο ἁπλῶς ἕνας μέγας φιλόσοφος, ἀλλὰ Ἐκεῖνος, εἰς τὸν ὁποῖο τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος κατεσκήνωσε σωματικῶς.

Read more »

Η «Σαλπιγξ Ορθοδοξιας» της Ἱ. Μητροπολεως Φλωρινης. Δημιουργημα του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου (διαβαστε τις προδιαγραφες της, απο τον ιδιο αγωνιστη ιεραρχη), κατανταντησε βλασφημη, πατσαβουρα του κορονοϊου! Στο εσωτερικο υμνει τον Τσιωρδα, στο εξωφυλλο η εικονα του αγ. Γεωργιου, απροσωπη! Με φωτοστεφανο! Με μαυρο σκοτεινο προσωπο & ασπρη μασκα! Με συριγγα, αντι για δορυ! εμβολιαζει τον κορονοϊο!!! Την δημοσιευσε πρωτα η «Καθημερινη», στις 22.3.2020.

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 26th, 2021 | filed Filed under: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

Η «Σαλπιγξ Ορθοδοξιας» μηνιαιο περιοδικό της Ἱ. Μητροπολεως Φλωρινης. Δημιουργημα του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου (διαβαστε τις προδιαγραφες του, απο τον ιδιο αγωνιστη ιεραρχη),

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

«ΣΑΛΠΙΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» & Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ

aposvpos«Ὁ τίτλος τοῦ περιοδικοῦ προδιαγράφει σαφῶς τὴν κατεύθυνσι, τὴν ὁποία θ᾽ἀκολουθήση τοῦτο. Βλέπει δὲ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος σὲ ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποιες ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται πανταχόθεν, ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἀπίστους καὶ αἰρετικούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν ἐκ τῆς γῆς καὶ τὸ ὄνομα της ἀκόμα, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἀπὸ ὡρισμένα τέκνά της, ἀπὸ μοντερνίζοντες θεολόγους, ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλοι μὲν ὀρθολογίζουν καὶ περιφρονοῦν τὶς ἱερές παραδόσεις αὐτῆς, μὲ τὶς ὁποίες ἀνετράφη, ἔζησε καὶ ἐμεγαλούργησε τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων, ἄλλοι δὲ ἐρωτοτροποῦν μὲ τὸν Πάπα καὶ θέλουν ν᾽᾽ἀνοίξουν διάλογο μὲ τὴν Παπικήν ἐκκλησία, θέτοντες ἔτσι ἐν ἀφιβόλω τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι. Οἱ μοντερνίζοντες αὐτοὶ θεολόγοι, ὀρθολογισταί καὶ παπόφιλοι, δημιουργοῦν σύγχυσι εἰς τὰ πνεύματα καὶ κάμνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ κλονίζωνται καὶ νὰ ἀμφιβάλλουν περὶ τῆς ἀπολύτου ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τὸ περιοδικὸ τῆς Μητροπόλεως ἐντάσεται εἰς τὴν παράταξι τῶν ὀρθοδόξων ἐκείνων περιοδικῶν τῆς Πατρίδος μας, τὰ ὁποῖα ὑπερασπίζουν τὴν Ὀρθοδοξη πίστι, ἀγωνιζόμενα κατὰ πάσης ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν ἐπιβολῆς.
Τὸ περιοδικὸ εἰς τὴν ἐσχατιάν αὐτὴν τῆς Πατρίδος θὰ σαλπίζη τὸ σάλπισμα τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ ν᾽ ἀφυπνίζη τὰς κοιμωμένας συνειδήσεις καὶ νὰ προτρέπη καὶ νὰ διεγείρη ὅλους εἰς εὐγενεῖς ἀγῶνας ὑπέρ παντὸς καλοῦ καὶ ὡραίου στὰ πλαίσια τῶν Ὀρθοδόξων παραδόσεων…»

(Ἀπο βιβλίο Απολογισμός ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ (1967-1971, σελ. 31, τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου)

Ὑπεύθυνος τοῦ περιοδικοῦ «Σαλπιγξ Ὀρθοδοξίας» εἶναι ὁ ἀρχιμανδρ. Νικηφορος Μαναδης. Ἄραγε δική του ἔμπνευση ήταν να κάνη ἐξώφυλλο τὸ βλάσφημο σκίτσο της «Καθημερινης», τοῦ βλασφήμου Χατζόγλου, στὸ ὀρθοδοξότατο περιοδικό που εξέδιδε ο π. Αὐγουστίνος! Δεν σεβαστήκατε το όνομα του περιοδικου και την ιστορία του;
π. Νικηφόρε δεν σας αναγνωρίζουμε! Τόσο πολυ φοβᾶστε τὸν κορονοϊο!!!
Ὅταν ἦτο Μητροπολίτης ὁ π. Αὐγουστῖνος ήσαταν ἕτοιμοι νὰ δώσετε μάχες γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι καὶ τώρα χρησιμοποιεῖτε εἰκόνες ἀπρόσωπων ἁγίων, ποὺ πολεμοῦν μὲ συριγγες τὸν κορονοϊο; Φοβᾶστε τον κορονοϊό και στηρίζετε τον πατριαρχη Βαρθολομαῖο, που τα ισοπέδωσε όλα στην Ορθοδοξία! Φοβᾶστε τον κορωνοϊό & όχι τον διαβολο & τις σκοτεινές δυνάμεις, που δημιούργησαν & ὲκμεταλλεύονται τον  κορωνοϊό, για να καταστρέψουν την ανθρωπότητα;

  • Ξέρετε τι μπορεῖ να συμβολίζει το βλάσφημο σκιτσο, μὲ το σκοτεινο μαυρο προσωπο, στην ἀλλοιωμένη εικόνα τοῦ ἁγιο Γεωργίου; Τους «σωτηρες», της νέας ἐποχῆς, τοὺς φονιάδες, ποὺ βγάζουν ἐμβόλια και μιλοῦν για μείωση του παγκόσμιου πληθυσμοῦ, γιατί ὄχι καὶ τὸν Ἀντίχριστο με φωτοστεφανο, ποὺ προσευχήθηκαν τὴν Κυριακὴ οἱ Ἐβραίοι, γιὰ νὰ ἔλθη σύντομα ὡς μεσσίας!!! Πῶς κάνετε τέτοιες γκάφες;

Διαβαστε διάφορα δημοσιευματα

Προσθηκη απο Ορθοπραξια

Δεν έμειναν εκεί οι άνθρωποι… Δεν τους έφτανε η όλη ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ, είπαν να συμπληρώσουν και το υπόλοιπο έντυπο με εμετικές αναφορές.

ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΟΝ (“Άγιο”) ΤΣΙΟΔΡΑ!

Διαβαστε εδω: https://orthopraxia.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1/

Βλασφημια απο τον Μητροπολιτη Φλωρινης ..
Ο Αγιος Γεωργιος με την Συριγγα στο χερι..

Ουτε τα προσχήματα δεν κράτησε Η Ιερα Μητρόπολη Φλωρίνης..Τα έλεγαν οι Γέροντες στις προφητείες τους…Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία κατά της πίστης και της θρησκείας…και μάλιστα να γίνεται απο τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας Θεόκλητο Πασσαλή…

Την συνεχεια: https://amazonios.net/vlasfimia-apo-ton-mitropoliti-florinis-o-agios-georgios-me-tin-syrigga-sto-cheri/

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Γράφει ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ:
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/02/blog-post_949.html#more

Ὁ Ἄη Γιώργης ἔφιππος, μέ ἰατρική μπλούζα (ἀντί πανοπλίας), φίμωτρο καί ὑπερμεγέθη σύριγγα ἐμβολίου (ἀντί δόρατος) νά σκοτώνει τόν…κορωνοϊό! Τό εἴδαμε καί αὐτό τό ἀποτρόπαιο λοιπόν – αὐτή τή φορά στό ἐξώφυλλο τοῦ περιοδικοῦ «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης. Καί προσοχή: ΔΕΝ εἶναι fake (ἀλλά άποτελεῖ ἀναδημοσίευση ἑνός βέβηλου photoshop, πού πρωτοδημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» τον περασμένο Μάρτιο). Βεβαίως μία τόσο βλάσφημη πρόκληση (καί συνάμα σοκαριστική προδοσία τῆς βαριᾶς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη)… εἶναι ἀλήθεια πώς ξενίζει ἀκόμη καί ὅσους γνωρίζουν γιά τόν πνευματικό κατήφορο τῆς πλάνης στόν ὁποῖο βρίσκονται ἐδῶ καί χρόνια οἱ ἐκκλησιαστικοί ἐπίγονοι τοῦ σεπτοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχη.

Read more »

«Σωσε μας, Κυριε, απο την “προοδο” του αιωνος τουτου»

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 25th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1140

Τῆς ἁγ. Φωτεινῆς καὶ τοῦ ἁγ. Θεοκλήτου
26 Φεβρουαρίου
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

«Σωσε μας, Κυριε,

απο την “προοδο” του αιωνος τουτου»

Παίρνω, ἀγαπητοί μου, ἀφορμὴ ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἑορτὴ γιὰ νὰ πῶ λίγα λόγια.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἁγίους. Καὶ οἱ ἅγιοι –ἐ­δῶ εἶνε ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ– δὲν εἶνε μόνο καλόγεροι, ποὺ ζοῦν σὲ σπηλιὲς καὶ κρατοῦν κομποσχοίνι καὶ προσεύχονται ὅλη τὴ νύχτα σὰν ἄγγελοι – τοὺς τιμοῦμε πρεπόν­τως. Ἅγιοι δὲν εἶνε μόνο κληρικοί, παπᾶδες καὶ δεσποτάδες καὶ πατριάρχες. Ἂν ἀνοίξουμε τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ δοῦμε ἁ­γίους ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ἔχω γράψει κ᾿ ἐγὼ ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο «Ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα»· φαίνεται ἐκεῖ, ὅτι ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα τὰ ἁγιάζει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ ἅγιοι δὲν εἶνε μόνο ἄντρες· εἶνε καὶ γυναῖκες εἶνε καὶ παιδιά, εἶνε καὶ γέροντες ἀ­σπρομάλληδες, ὅπως εἴδαμε στὶς 23 τοῦ μηνός, στὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, ὁ ὁ­ποῖος σὲ βαθύτατο γῆρας μαρτύρησε γιὰ τὸ Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία μας, δηλαδή, ἔχει ἰσοτιμία καὶ δὲν κάνει διακρίσεις. Μπορεῖ ν᾿ ἁγι­άσῃ καὶ ὁ ἄντρας καὶ ἡ γυναίκα καὶ τὸ παιδὶ καὶ ὁ γέρος, κάθε ἡλικία καὶ τάξις· καὶ ὁ ἄ­σπρος καὶ ὁ μαῦρος καὶ ὁ κόκκινος καὶ ὁ κίτρινος καὶ ὁ θνητὸς παντὸς γένους. Ἡ ἁγιότης εἶνε ἕνα λουλούδι ποὺ φυτρώνει σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς.

* * *

Σήμερα ἑορτάζει ἡ ἁγία Φωτεινή, ποὺ ἔζησε καὶ μαρτύρησε τὴν ἐποχὴ τοῦ Νέρωνος, τοῦ ἄσπονδου αὐτοῦ ἐχθροῦ τοῦ χριστιανισμοῦ.

Read more »

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Αποσπασματα ομιλιων του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 25th, 2021 | filed Filed under: ΔΙΩΓΜΟΙ

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

(Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

___________

____________

Σχολια κάτω από το βίντεο

  • Τ’ ανεβάζουμε γιατί από το YouTupe, οπως ολα δείχνουν, συντομα θα μας κατεβάσουν, τα οργανα του Αντιχρίστου και τα βίντεο.
  • Κατέβασαν ήδη το βίντεο της ομιλίας του π. Αυγουστίνου με τον τίτλο:
  • ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΙΑ.
    Βάλτε πρόγραμμα και κατεβάστε τα βίντεο στον υπολογιστή σας εσεις, πριν να μας τα κατεβάσουν εκείνοι. Για να τα έχετε στις δύσκολες ωρες που έρχονται, και  να βοηθάτε τους αλλους.

Lonely Black Wolf Lonely Black Wolf πριν από 8 ώρες Απο τους πιο φλογερους κηρυκες που εχουν περασει απο δω… Αιωνία του η μνημη… Τα λεγε απο τοτε και τα ζουμε τωρα.

Άγιος πατερας!!!! Λείπει ο λόγος του σήμερα!!! Αλλά έχει αφήσει εργο και ομιλιες πίσω του, ας ανοίξουμε τα αυτιά μας!!! ???
Πολύ επίκαιρο πολύ ευεργετικό πολύ φλογερό πολύ γεμάτο για τους πιστούς της εποχής μας. Για αυτούς που αγαπούν τον Χριστό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Έπρεπε να ζεις σήμερα… Άγιε πατέρα… να δεις στα λόγια σου που επαληθεύονται… τα χάλια της Ελλάδος μας… Ίσως αν ζούσες…να μην έφτανε η χώρα μας και οι Έλληνες..σε τέτοιο σημείο… Αθε’ι’ας… Κρίμα!!!!

Η Θεια Κοινωνια δεν απαγορευεται και δεν μπορεi να απαγορευτεi

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 24th, 2021 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

Η Θεια Κοινωνια δεν απαγορευεται και δεν μπορεi να απαγορευτεi

Γράφει ο Γιάννης Χατζηαντωνίου στην Romfea.gr
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας

Γιατί είναι παράνομη η δίωξη του Ιερέα στην Σαντορίνη

Θ. Κοινωνια π. Ι.Όπως μεταδόθηκε από τα ΜΜΕ επιβλήθηκε από τις αστυνομικές αρχές πρόστιμο σε Ιερέα στην Θήρα διότι κοινώνησε ένα παιδί που προσήλθε με τον πατέρα του σε Ιερό Ναό μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Πρόστιμο επιβλήθηκε και στον πατέρα ενώ πάντα κατά τα ΜΜΕ σχηματίζεται και ποινική δικογραφία.

Είναι λοιπόν αδίκημα η παροχή της Θείας Κοινωνίας; Μπορεί να αποτελέσει αδίκημα;

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ

Ασφαλώς η λήψη της Θείας Κοινωνίας είναι τόσο θεμελιώδης για την Ορθόδοξη Πίστη και λατρεία που ακόμα και η απαγόρευση της δεν υποχρεώνει ούτε τους κληρικούς να μην την μεταδώσουν , ούτε τους λαϊκούς να μην την λάβουν. Κάτι τέτοιο, απλώς θα αποτελούσε βαριά παραβίαση της ελευθερίας της λατρείας κι εντεύθεν της προστατευόμενης από το άρθρο 13 του Συντάγματος θρησκευτικής ελευθερίας. Read more »

2) Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ 1) ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΩΝ Γ´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ: ΧΑΙΡΕ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΑΣΟΦΟΥΣ ΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑ, ΧΑΙΡΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ (Ακαθ. υμν. Π2) Την τεχνολογια δεν την κατηγορουμε, αλλα θα την χρησιμοποιηση ο διαβολος, για την καταστροφη της ανθρωποτητος, στους εσχατους καιρους

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 24th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΩΝ Γ´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΧΑΙΡΕ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΑΣΟΦΟΥΣ ΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑ, ΧΑΙΡΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ (Ακαθ. υμν. Π2)

Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου, του 1993
____

____

9a150f5deb69

 Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ.pdf

. ABOUT COVID-19 AND VACCINE. pdf

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ

Σε ἐκπαιδευτικούς, πολιτικούς, ἐπιστήμονες, ἐπιχειρηματίες

Παλαιου συνεργατου μας

«Πσα φυτεία, ν οκ φύτευσεν Πατήρ μου οράνιος, κριζωθήσεται» (Ματθ. 15,13)

Ατ μόνο χει σχύ, δύναμη κα εναι αώνιο, πο φυτεύει πουράνιος Πατέρας. χουν ελογία το Θεο μόνο κενα τ λόγια κα ο πράξεις μας πο εναι σύμφωνα μ τ νόμο του. Μόνο ατ πο βρίσκεται σ πόλυτη συμφωνία μ τς ντολς το Χριστο εναι σχυρό, εναι αώνιο, ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ, κα δν μπορε ν κλονιστε. λα τ λλα πο δν τ φύτεψε Θεός, λλ εναι νθρώπινα προιόντα κα δν θεμελιώνονται στς ρχές καί ντολς το Χριστο, ατ θ ξεριζωθον. Read more »

Τι διδαγματα μας δινει ο αγιος Πολυκαρπος; Μιλουσε την γλωσσα της αληθειας. Οταν τον ρωτησε ο αιρετικος Μαρ­­κιωνας αν τον γνωριζει, απαντησε· «Σε γνωριζω ως πρωτοτοκο υιο του σα­τανα». Τωρα το κλιμα αλλαξε. Μερικοι δικοι μας εχουν ματς – μουτς με τους αιρετικους. Και η αιρεσι του οικουμενισμου ειναι η φοβερωτερη απ᾽ ολες. Ζουμε σε ασχημους χρονους, να μη απελπιζομεθα. Να μενουμε σταθεροι στην πιστι μεχρι τα γεραματα. Και να ειμαστε ετοιμοι για την αγαπη του Χριστου να δωσουμε & την τελευταια σταγονα του αιματος μας

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 23rd, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθ. φύλλου 754

Τοῦ ἱερομάρτ. ἁγ. Πολυκάρπου Σμύρνης
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 (2001)

Ο αγιος Πολυκαρπος

(ο βιος του και 4 διδαγματα)

Τὸ θέμα μας εἶνε ὁ βίος ἑ­νὸς ἁγίου ποὺ ἔ­λαμψε στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας· ἑ­νὸς ἁγίου ποὺ συγκινεῖ ἰδιαιτέρως τοὺς Ἕλ­λη­νες, γιατὶ μᾶς ὑπενθυμίζει τὶς ξεχασμένες πα­τρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τὸ ὄνομά του εἶ­νε Πολύκαρπος. Γιὰ τὸν ἅγιο Πολύκαρ­πο, ποὺ γιορτάζει σήμερα, θὰ ποῦμε λίγες λέξεις, ἀ­γαπητοί μου, καὶ παρακαλῶ νὰ προσέξετε.

* * *

Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Ἰ­γνά­τιο τὸν Θεοφόρο ἦταν μαθηταὶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, ποὺ ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Ἀποκάλυψι.
Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ πρώτου αἰῶνος. Ἦταν ἄνθρωπος πίστεως, μὲ φλογερὴ ἀ­γάπη γιὰ τὸ Χριστό. Ἔγινε ἐπίσκοπος Σμύρνης. Ἔ­ζησε σὲ ἐποχὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία μόλις ἄρχιζε ν᾽ ἀνθίζῃ. Τότε ὅμως παρουσιάστηκαν καὶ κά­ποιοι αἱ­ρετικοί. Μεταξὺ τῶν αἱρετι­κῶν ἐκείνων ἦταν καὶ ὁ Μαρκίων. Read more »

ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – «Χριστιανοι» που βλαστηματε, τι κακο μας εκανε ο Χριστος; Ἢ μαλλον τι καλο δεν μας εκανε; Τον βλασφηματε & μακροθυμει. Αλλα μεχρι ποτε; Θα ερθη η τιμωρια. Και θα ᾿μαστε αναπολογητοι την ημερα εκεινη

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 23rd, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης
23 Φεβρουαρίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

O AΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

(κατὰ τῆς βλασφημίας)

Συνιστῶ σὲΑγ. Πολυκ. ὅλους, ἀγαπητοί μου, μετὰ τὴν ἁγία Γραφή, μετὰ τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησί­ας καὶ τὴν ἱερὰ Σύνοψι, νὰ ἀγαπᾶτε ἕνα βιβλίο ποὺ οἱ πρόγονοί μας τὸ ἀγαποῦσαν πολύ. Εἶ­νε ὁ Συναξαριστής, ποὺ ἱστορεῖ τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Νὰ ἐντρυφᾶτε στὶς σελίδες του.
Ἐδῶ θὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸν ἅγιο Πολύκαρπο, ποὺ ἑορτάζει σήμερα.

Read more »

Σαλπισμα μετανοιας

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 23rd, 2021 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ
Απὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 66
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟ

Σαλπισμα μετανοiας

σαλπ. met.intΟ ΑΓΓΕΛΟΣ τῆς μετανοίας σαλπίζει σὲ ὅλους τὰ πιὸ ἔντονα σαλπίσματα ἀφυπνίσεως. Μᾶς φωνάζει καὶ μᾶς λέει· ἀρχιερεῖς τοῦ Ὑψίστου, ἱερεῖς, λαὲ τοῦ Θεοῦ, ἄνδρες, γυναῖκες, μικρὰ παιδιά, νέοι καὶ νέες, μετανοήσατε.
Καὶ ἔχουμε, ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἀνάγκη μετανοίας, γιὰ δύο λόγους.
Πρῶτον, διότι κανείς δὲν εἶνε ἀναμάρτητος. Ὅπως πολλάκις ἐτονίσαμε καὶ δὲν παύομε νὰ τονίζωμε, καὶ μία ἡμέρα ἐὰν εἶνε ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ εἶνε ἐκτὸς ἁμαρτίας (βλ. Ἰὼβ 14,4-5). Μόνο ἐὰν κανεὶς ἀπὸ σᾶς εἶνε ἄγγελος μὲ λευκὰ φτερὰ δὲν ἔχει ἀνάγκη μετανοίας. Ἀλλὰ καὶ ἄγγελος κανεὶς ἀπὸ σᾶς ἐὰν εἶνε, πρέπει νὰ φοβᾶται· διότι ἄγγελος καὶ ἀρχάγγελος καὶ ἑωσφόρος καὶ ἄστρο τῆς αὐγῆς τηλαυγέστατο δὲν ἤτανε ὁ σατανᾶς; Καὶ ὅμως ἔπεσε καὶ συνετρίβη καὶ ἔγινε μαῦρος καὶ ἀπαίσιος.
Λοιπὸν Read more »

ΤΙ ΔΙΝΕΙΣ; Αγαπητοι μου χριστιανοι! Τωρα που ανοιγει το Τριωδιο ας ακουσουμε τον ιερο Χρυσοστομο & ας ανοιξουμε τα σπλαχνα μας & ας φανουμε φιλανθρωποι & ελεημονες. Ας μιμηθουμε τα ηρωικα παραδειγματα των αγιων, που οχι απʼ το περισσευμα του αλλα κι απʼ το υστερημα τους εδιναν ελεημοσυνη.

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακη Τελώνου και Φαρισαίου
(Λουκ. 18,10-14)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΤΙ ΔΙΝΕΙΣ;

«… Ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι»

(Λουκ. 18, 12)

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα ἀνοίγει τὸ Τριώδιο. Ἔτσι λέει ὁ λαός.

Τί εἶνε τὸ Τριώδιο; Εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ὡραῖα λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Περιέχει ὕμνους καὶ τροπάρια, ποὺ ὅλα εἶνε ἐμπνευσμένα, καὶ συγκινοῦν καὶ προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή. Ἅγιοι ἄνθρωποι, ποὺ φώτισε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, ἔγραψαν τὰ ἐκκλησιαστικὰ αὐτὰ ἄσματα. Τέτοια ἄσματα δὲν ἔχει καμμιὰ ἄλλη θρησκεία. Τὸ Τριώδιο διαρκεῖ 70 μέρες. Ἄρχίζει σήμερα, Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, καὶ τελειώνει τὸ Μεγάλο Σάββατο τὸ πρωί, ποὺ ὁ ἱερεὺς κρατώντας κάνιστρο γεμᾶτο φύλλα δάφνης τὰ διασκορπίζει ψάλλοντας «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τῆν γῆν» (Ψαλμ. 81, 8). Read more »

Δεν ειμεθα πλεον νοικοκυραιοι στην πατριδα μας. Μαριωνετες ειναι οι πολιτικοι μας και θα καταντησουν ακομη περισσοτερο μαριωνετες 2) Οι σκοτεινες δυναμεις εχουν βραχυκυκλωση το ταλαιπωρον Εθνος μας και ειναι σαν αετος στο κλουβι. Εμπρος να σπασουμε την φυλακη αυτη και ο αετος να πεταξει παλι ψηλα, πολυ ψηλα, μεχρι τα αστρα του ουρανου. 3) ΟΣΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΣΤΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2021 | filed Filed under: MASONIA - satanismos

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΞΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ , λέει:

π. A. εφ. ιντ.Δεν είμεθα πλέον νοικοκυραίοι στην πατρίδα μας, αλλά μας εξετάζει το αφεντικό. Το δε μεγάλο αφεντικό, το ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ ειναι η ΕΟΚ. Αυτό μας κυβερνάει. Μαριωνέτες ειναι και θα καταντήσουν ακόμη περισσότερο μαριωνέτες αυτοί που κατέχουν τα ύψιστα αξιώματα στην πατρίδα μας.

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Οι σκοτεινες δυναμεις εχουν βραχυκυκλωση το ταλαιπωρον Εθνος μας και ειναι σαν αετος στο κλουβι

(Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου. Εγινε στην Αθήνα, στις 6-7-1972)

..Oυαί και αλοίμονο· Η ένταξή μας στην ΕΟΚ όχι απλώς εμπορική, αλλά ιδεολογική, ηθική, οικογενειακή, προφητεύω από της θέσεως ταύτης, ότι θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος και της ορθοδοξίας [στο Εθνος μας] και η εξομοίωσή μας προς τα άλλα έθνη τα μακράν ημών.
Τί είναι το Έθνος μας; Θα το πω με όλη την σημασία της λέξεως και διαμαρτύρομαι μέχρι του ουρανού και μέχρι τ’ άστρα· Το έθνος το δικό μας δεν είναι πλέον ιεραποστολικό, αλλά μασονικό. Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν βραχυκυκλώση το ταλαίπωρον Έθνος μας και είναι σαν αετός στο κλουβί…. Εμπρός να σπάσουμε την φυλακήν αυτή και ο αετός να πετάξει πάλι ψηλά, πολύ ψηλά, μέχρι τα άστρα του ουρανού…..

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΟΣΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΣΤΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

Δημήτρης Ποντίκας

https://youtu.be/LW8gsbmvsE0

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Τωρα ειναι η ωρα!!

Θα ήταν ανόητο εκ μέρους κάθε νοήμονος Έλληνα να μην έχει καταλάβει πλέον το παιχνίδι που παίζεται στην πλάτη μας από τους ίδιους του εξελεγμένους πολιτικούς μας! Τα παραδείγματα είναι μπροστά στα μάτια μας! Κύπρος, Ιμια, Α. Μεσόγειος, λαθρομεταναστευτικό, συνεχείς παραβιάσεις του ζωτικού χώρου μας και τέλος οι συνεχείς παρενοχλήσεις εκ μέρους των «καλών γειτόνων»! Ας σταματήσουμε τέλος πάντων να στρουθοκαμηλίζουμε και ας προστατεύσουμε αυτά που μας έχουν απομείνει!
Ναί είναι καιρός να πάρουμε αποφάσεις που θα δείξουν στον εχθρό μια και καλή πως τέρμα οι φιλοφρονήσεις και οι υποκύψεις! 

Βυθίσατε κάθε πλεούμενο που παραβιάζει την κυριαρχία μας! 

αρβανιτης

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.

ΕΤΣΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΔΩΣΕ «NAVTEX» H TOYΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Read more »