Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ’ Category

15. ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ – Ευλαβως καταθετω & το παρον συμπληρωματικο σημειωμα, αναγκαιον μετα την χθεσινη ζωηραν συζητησιν εν τη Ἱ. Συνοδω μεταξυ εμου & του αρχιεπισκοπου. Να απορριφθουν τα δυο κειμενα, να παραμεινει ο υπαρχων Καταστατικος χαρτης & εαν τουτο δεν γινει, να κηρυχθη η Εκκλησια ἐν διωγμῶ καὶ νὰ ἐπέλθη ετσι ὁ χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ κράτους .

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 23rd, 2021 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«ΣΥΝΟΔΙΚΑ» Μέρος Α΄, Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 101-102

15. ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ

(Συνεδρία τῆς 9-2-1989)

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ ὑπʼ ἀριθμ. 150/3-2-1989 ἡμετέρου ὑπομνήματος περὶ τῆς μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας συμβάσεως, ὡς καὶ τοῦ σχετικοῦ σχεδίου νέου Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας, εὐλαβῶς καταθέτω καὶ τὸ παρὸν συμπληρωματικὸν σημείωμα, ἀναγκαῖον μετὰ τὴν χθεσινὴν ζωηρὰν συζήτησιν ἐν τῆ Ἱ. Συνόδω μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου.
Ἐὰν ἐκ τῆς σημερινῆς συζητήσεως, γενησομένης ἐν πνεύματι ἐλευθερίας, ἀποδειχθῆ ὅτι καθίσταται ἀδύνατος πλέον ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων τροποποίησις τῆς τε συμβάσεως καὶ τοῦ νέου Καταστατικοῦ Χάρτου, τροποποίησις ἡ ὁποία, σημειωτέον, θὰ ἔπρεπε νὰ γίνη πρὸ τῆς ὁριστικῆς συντάξεως τῶν ἀνωτέρω κειμένων συγκαλουμένης πρὸς τοῦτο τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε αἱ τυχὸν προτεινόμεναι τροποποιήσεις νὰ γίνουν ὁμοφώνως δεκταὶ ὑπὸ συνεδριαζούσης ἐπιτροπῆς ἐξ ἀρχιερέων καὶ λαϊκῶν, ἐν τοιαύτη, λέγομεν, διαπιστώσει ἀδυναμίας τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων τροποποιήσεως τῶν δύο ἀνωτέρω κειμένων, ἐρωτᾶται˙ Πρὸς τί πλέον ἡ ἐν τῆ μικρᾶ (Διαρκη) ἱ. Συνόδω συζήτησις καὶ μελέτη; Διὰ νὰ ῥιφθοῦν χάριν τῆς τιμῆς τῶν ὅπλων τελικαί τινες ὁμοβροντίαι; Read more »

14. Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ & Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Λεγεων δαιμονιων υποκρυπτεται εις την ανωτερω διαταξι του νεου Καταστατικου – O καισαρ (το κρατος) αντινομοθετει τω αιωνιω νομοθετη Χριστω – Η Ελληνικη Πολιτεια κατωρθωνει ως αγριος μονιος εισπηδα & καταλυει αιωνιους φραγμους & ορια της θεοφυτευτου αμπελου της Εκκλησιας – Επʼ ουδενι λογω δεχομαι την εσπευσμενη & εξ υφαρπαγης ληψιν αποφασεως

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 17th, 2021 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«ΣΥΝΟΔΙΚΑ» Μέρος Α΄, Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 91-100

14. Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

(Συνεδρία τῆς 8-2-1989)

ΟΡΘΟΔ.ΕΚΚΛ. & ΕΧΘΡΟΙΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ α΄)Συμφωνίας Ἐκκλησίας-πολιτείας, καὶ β΄) νέου Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα ἐστάλησαν εἰς τοὺς κατὰ τόπους μητροπολίτας ἵνα ἀπαντήσουν σχετικῶς καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίας καλούμεθα νὰ ἀποφανθῶμεν καὶ ὡς σῶμα (Δ.Ι.Σ.), ἔχω νὰ εἴπω τὰ ἐξῆς.
1. Ἐνῶ ἡ ἀνωτέρω έγκύκλιος ἄπτεται σοβαρωτάτου θέματος, ὁποῖον εἶνε αἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας, καὶ ὡς ἐκ τούτου, λόγω τῆς φύσεώς του, θὰ ἔπρεπεν ἀναντιρρήτως νὰ θεωρεῖται ὡς μεῖζον θέμα, ἐν τούτοις ἡ περὶ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐγκυκλίου ταύτης ἀπόφασις ἐλήφθη κατὰ τὸν χρόνον τῆς Συνοδικῆς ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ἀρχιεπισκόπου, χωρὶς αὕτη νὰ συζητηθῆ ἐνώπιον τῆς Διαρκοῦς ἱ. Συνόδου, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νὰ συνεδριάση μετὰ 5 μόνον ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ἐκδόσεως τῆς ἐγκυκλίου. Ἐρωτῶμεν˙ Πρὸς τὶ ἡ ἐσπευσμένη αὕτη ἐνέργεια;
Εἶνε προφανὲς ὅτι ὁ μακ. πρόεδρος, ἐνεργήσας οὕτω, ἀπέβλεπεν εἰς τὴν ἀποφυγὴν πάσης συζητήσεως ἐνώπιον τῆς ἱ. Συνόδου ἐπὶ τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος.
Μετὰ λύπης ὅθεν καταγγέλω τὸ γεγονὸς τοῦτο ὡς κατάχρησιν δικαιωμάτων τοῦ ἀρχιεπισκόπου ὡς προέδρου τῆς ἱ. Συνόδου. Read more »

13. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΗΝ Ι. ΣΥΝΟΔΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 12 ΕΚΠΤΩΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ: «Η συνειδησις μου ως συνοδικου αρχιερεως δεν μου επιτρεπει να σιωπω δια παν το οποιον, κατα την κρισιν μου, θεωρω ως μη ορθως γενομενον επι τη βασει των ευαγγελικων & κανονικων κριτηριων. Υπερανω ολων ειναι η αληθεια…» (Και οι 12 αρχιερεις που διωχθηκαν αδικα, ειχαν εκφραστει εναντιον της μασονιας & σημερα ολοκληρωσαν το κακο οι προσκυνημενοι αρχιερεις)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 17th, 2021 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«ΣΥΝΟΔΙΚΑ» Μέρος Α΄, Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 85-90

13. Νʼ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ 12 ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

(Συνεδρία τῆς 12-1-1989)

π. ΑυγουστινοςΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ, σεβασμιώτατοι σύνεδροι,
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀναγνώσεως τῶν πρακτικῶν τῆς χθεσινῆς συνεδριάσεως (11-1-1989) ἔχω νὰ εἴπω κάτι. Ἀλλὰ πρὶν τὸ εἴπω, πρὸς πρόληψιν διαταραχῆς, ὀφείλω νὰ τονίσω διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ὅτι, ἐὰν διαφωνῶ πρὸς τὸν μακαριώτατον πρόεδρον ἐπί τινος, δὲν πράττω τοῦτο ἐκ πνεύματος ἀντιπαθείας ἤ μίσους ἤ ἀντιπολιτεύσεως καὶ ἀντιδικίας, ἀλλὰ διότι ἡ συνείδησίς μου ὡς συνοδικοῦ ἀρχιερέως δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ σιωπῶ διὰ πᾶν τὸ ὁποῖον, κατὰ τὴν κρίσιν μου, θεωρῶ ὡς μὴ ὀρθῶς γενόμενον ἐπὶ τῆ βάσει τῶν εὐαγγελικῶν καὶ κανονικῶν κριτηρίων. Ὑπεράνω ὅλων εἶνε ἡ ἀλήθεια. Κατὰ δὲ τὸ προγονικὸν λόγιον «φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἀλήθεια» τὴν ὁποίαν ὀφείλω νὰ ὑπερασπίζωμαι, ἔστω καὶ ἄν αὕτη διχάζη καὶ προκαλῆ δυσαρεσκείας εἰς τὰς καρδίας τῶν περισσοτέρων καὶ ἰσχυροτέρων. Read more »

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ: 12. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ & αντιχριστιανικων ῥευματων εξ Ανατολης & Δυσεως, ιδιως δε εξ Ινδιων με τους περιβοητους γκουρου, εχουν κατακλυσει την αγαπητη μας πατριδα… Το θεμα ειναι σοβαροτατο… Να συζητηθη σε εκτακτη Συνοδο της Ιεραρχιας & να ληφθουν μετρα (Συνεδρια της 11-1-1989)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 10th, 2021 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«ΣΥΝΟΔΙΚΑ» Μέρος Α΄, Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 81-84

12. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

(Συνεδρία τῆς 11-1-1989)

π. A. εφ. ιντ.ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΟΒΕΡΟΣ ἔχει κηρυχθῆ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Ἀφʼ ἑνὸς αἱ πολυώνυμαι αἱρέσεις, ἀνανεώσεις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον παλαιῶν αἱρέσεων, τὰς ὁποίας τοπικαὶ καὶ οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι ἔχουν καταδικάσει ὡς ἀποκλίσεις ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἀφʼ ἑτέρου δὲ ἀντιχριστιανικὰ ῥεύματα ἐξ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἰδίως δὲ ἐξ Ἰνδιῶν μὲ τοὺς περιβοήτους γκουρού, ἔχουν κατακλύσει τὴν ἀγαπητήν μας πατρίδα.

1. Αὕτη σὺν τοῖς ἄλλοις ἔχει νʼ ἀντιμετωπίση καὶ τὸ φοβερὸν τοῦτο δεινόν˙ τὸν κίνδυνον τῆς ἀλλοτριώσεως ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὡς εὐσκιόφυλλον καὶ ἀγλαόκαρπον δένδρον ἄλλοτε ἐπροστάτευε καὶ ἐλάμπρυνε τὸ ἡμέτερον γένος.
Ὅσοι θέλουν νὰ ἴδουν τὰς ὀνομασίας τῶν ποικιλωνύμων σημερινῶν αἱρέσεων ὡς καὶ ἀντιχριστιανικῶν ῥευμάτων, ἄς ἀναγνώσουν τὸ ἐσχάτως κυκλοφορηθὲν βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Σύγχρονον πανάριον τῶν αἱρέσεων», ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ αἰδ. πρωτοπρεσβυτέρου Εὐαγγέλου Ματζουνέα, γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν δογματικῶν καὶ ἠθικῶν ζητημάτων.

2. Οἱ κήρυκες τῶν πολυωνύμων τούτων αἱρέσεων ὡς καὶ τῶν ἀντιχριστιανικῶν ῥευμάτων τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, γκουρουϊσμοῦ κ.ἄ., ὠς ἀκρίδες τῆς Ἀποκαλύψεως ἔχουν κατακλύσει τὴν πατρίδα μας καὶ τείνουν νὰ καταστρέψουν πᾶσαν Ὀρθόδοξον πνευματικὴν χλωρίδα. Οὗτοι, ἐκμεταλλευόμενοι Read more »

11. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ; Η διοικουσα Εκκλησια πρεπει να εχη λογο εις σοβαρωτατα θεματα που απασχολουν τον Ελληνικο λαο & να μην ασχολειται με την «περι ονου σκια». Η Ιεραρχια μας ενω βλεπει το σκαφος να βυθιζεται απεχει απο τις μεγαλες ευθυνες & ως αλλος Ιωνας ρεγχει εις το κητος του σκαφους &… ἀναπαυεται! Αποδειξη το προγραμμα εργασιων της Ιεραρχιας & της (Διαρκους) Συνοδου… Διαμαρτυρομαι & παλι… & επαναλαμβανω οτι το συνοδικο μας συστημα διοικησεως νοσει σοβαρως & προβληματιζομαι εαν αξιζη τον κοπο να κατερχωμαι [απο Φλωρινα] για να συμμετεχω εις συζητησεις «ρουτινας»!

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 6th, 2017 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

Η ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΣΤΑΡΑΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ
KAI ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ «BONJOUR» ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΤΑ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»!!!! (Λαϊκή παροιμία)

Η μοναδικὴ ἰσως φωνή που διαμαρτύρεται

Απο την πανθρησκ. διασκ

_______Πολλά θα δούν ακόμη τα μάτια μας! Αναφερόμεθα στην Πανθρησκειακή ή Διαθρησκειακή Συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο των Εξωτερικών στις 30 & 31 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.
______Εκεί, στο όνομα μιάς προσεγγίσεως των θρησκειών συναντήθησαν εκπρόσωποι των διαφόρων θρησκευμάτων με σκοπό να γνωρισθούν καλύτερα ο ένας με τον άλλο, δηλ. να προσεγγίσουν οι λατρεύοντες τον Μοναδικό Σωτήρα του κόσμου, τον Σωτήρα Χριστό και ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ με εκείνους, που, ζώντας στην άγνοια και το σκοτάδι των ψεύτικων θεών, λατρεύουν τόν Μωάμεθ, τον Βούδδα, τον Α, τόν Β΄, δηλ. τον Διάβολο, ο οποίος κρύβεται πίσω από τα διάφορα ονόματα των ψεύτικων θρησκειών!
_______Τολμάμε να ερωτήσουμε τούς Ορθοδόξους Κληρικούς παντός ιερατικού βαθμού και πάσης εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας: Αδελφοί μου, Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας, Επίσκοποι, Αρχιμανδρίτες και Πρεσβύτεροι ποιός Σας έδωσε το δικαίωμα να προβήτε σ’ αυτόν τον «αχταρμά»…http://mkka.blogspot.gr/2017/11/blog-post_6.html

d47

Ξεπεσμός και κατάντια της σημερινης ιεραρχίας

  • Αποφασεις Δ.Ι.ΣυνοδΣημερα που δεν ὑπάρχουν σοβαρες φωνες Ἱεραρχων για να διαμαρτυρηθοῦν, ἡ Ἱεραρχία και ιδιαιτερα ο ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κατέπασαν τόσο πολύ, που ἔγιναν ἡ οὐρά τοῦ ἀθέου ἀθλίου συστήματος & των αιρεσεων. Υποβιβάζουν τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ἐπειδὴ το θέλει ο αιρετικος πατριαρχης Βαρθολομαῖος και ἀποδέχονται τους αιρετικους ως εκκλησιες!!! Συνεργάζονται με τους ἄθεους πολιτικους και ἐγκρίνουν τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικων, βόμβες, για να διαφθείρουν και να καταστρέψουν τὰ μικρὰ Ἑλληνόπουλα!!!!
    Ἡ διαμαρτυρία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ποὺ ἔγινε στὴν Ιεραρχία τὸ 1989 εἶναι πολύ ἐπίκαιρη και δείχνει τους ἀγωνες τοῦ ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχου γιὰ να ἀνόρθωση το συνοδικὸ σύστημα και νὰ τὸ ἐπαναφέρει στο ὕψος τῶν Ἁγίων Πατέρων. Σήμερα λόγω ἐλείψεως τέτοιων Ἱεραρχῶν ἡ Διοικουσα ἐκκλησία ἔφτασε στον πάτω, ἄλλο δεν πάει! Και ὅπως φαίνεται θ᾽ἀκολουθήσουν ἄσχημες ἡμέρες.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»
Μέρος Α΄. Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ του Μητροπολιτου στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 76-80

11. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ;

(Συνεδρία τῆς 10-1-1989)

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ πρόεδρε, σεβασμιώτατοι σύνεδροι,
Ἐν σχέσει μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῶν τεσσάρων ἡμερῶν ἐργασίας τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου 1989, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἐξῆς.
Ἡ ἐποχή, εἰς τὴν ὁποίαν ζώμεν, εἶνε, καθὼς ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖται, λίαν κρίσιμος, ἐποχὴ ἀποκαλυπτική. Πλῆθος δὲ ζητήματα ἀπασχολοῦν τὸν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν λαὸν καὶ σφοδραὶ συζητήσεις διεξάγονται εἰς ὅλας τὰς τάξεις αὐτοῦ. Καὶ ἐνῶ οἱ πολλοὶ κατὰ τὴν κρίσιμον αὐτὴν περίοδον ἀναμένουν ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία νὰ δώση τὸ «παρὼν» καὶ νʼ ἀκουσθῆ ἰσχυρὰ ἡ φωνή της, ἐν τούτοις αὐτὴ σιωπᾶ καὶ ἀπουσιάζει χαρακτηριστικῶς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον γίνεται ἀφορμὴ πικρῶν σχολίων εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας ἐκ μέρους σοβαρῶν ἀρθρογράφων τοῦ ἡμερησίου (πολιτικοῦ) τύπου, καθὼς καὶ ἐκ μέρους τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ῥηγνύουν φωνὴν διαμαρτυρίας ἐξαποστέλλοντες τὸ σῆμα S.O.S. Πρὸς τούτοις ἀκούεται καὶ ἡ φωνὴ ἱεραρχῶν, καὶ μάλιστα ἐκ τῶν νεωτέρων κατὰ τὰ πρεσβεῖα, οἱ ὁποῖοι δὲν διστάζουν μὲ ὅσον τὸ δυνατὸν εὐσχήμονα τρόπον νὰ ἐπικρίνουν τὴν σκανδαλώδη σιωπὴν τῆς συγχρόνου ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως.
Ἐκ τῶν θαρραλέων τούτων φωνῶν ἐπισημαίνομεν ἐδῶ δύο σοβαρὰ κείμενα˙ τὸ ἕνα εἶνε ἀξιόλογον ἄρθρον τοῦ σεβ. μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Χριστοδούλου, δημοσιευθὲν ἐσχάτως, ὑπὸ τὸν τίλτον «Βυθιζόμεθα!». Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: «Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ». ΜΗΝΥΜΑ: «Σπειρεται» απο το Υπουργειο «στις ψυχες των παιδιων λογος σαπιος, αισχρος, απιστιας & αθεϊας, τ’ αποτελεσματα θα ειναι ολεθρια & η καρποφορια θα ειναι απαισια. Ευρισκομεθα δυστυχως εις εποχη λατρειας του μαμωνα»! Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΘΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! ΓΟΝΕΙΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 6th, 2017 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ
  •  «Δυστυχως,Ζητηται επισκ.1 οπως μαρτυρει η σκληρη πραγματικοτης, εις τας απλαστους ψυχας των παιδιων εσπαρη αφθονως ο σατανικος σπορος της κακιας, της απιστιας και της διαφθορας και θα θερισουμε ανεμους… ἀγαπητοι συνεδροι…. να κηρυξωμε επιστρατευσιν, να κηρύξωμε γενικη σταυροφορια για να σωθη η Ελληνικη νεοτητος»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»,
Μέρος Α΄. Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ του Μητροπολιτου στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 69-75

10. Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

(Συνεδρία τῆς 8-12-1988)

ΩΣ ΠΡΟΣ τὸν ἐκκλησιασμὸν τῶν μαθητῶν δημοτικῆς κ6-12αὶ μέσης ἐκπαιδεύσεως, καθὼς καὶ τῆς σπουδαζούσης νεότητος γενικώτερον, ἔχω νὰ εἴπω τὰ ἐξῆς.
1. Ἡμεῖς οἰ γεροντότεροι, εἰς τὰς δυσμὰς τοῦ βίου εὑρισκόμενοι, μετὰ συγκινήσεως ἀναπολοῦμεν τὸν πρὸ ἑβδομηκονταετίας ἐποχήν, ὅτε ἀκόμη δὲν εἶχε παρουσιασθῆ ἡ περιβόητος ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμισις καὶ ὁ ἐκκλησιασμὸς τῶν μαθητῶν ἦτο ὑποχρεωτικός. Πρὸς τοῦτο κάθε Σάββατον εἰς ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ πρὸς ὅλους τοὺς μαθητὰς καὶ μαθητρίας ὁ διδάσκαλος ἤ ὁ καθηγητὴς ὡμίλει καὶ ἀνέπτυσσε πρακτικῶς τὴν εὐαγγελικὴν περικοπὴν τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Τὸ δὲ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, μόλις ἠκούετο νὰ κρούωνται οἱ κώδωνες τῶν ἱ. ναῶν, οἱ μαθηταὶ μετὰ μεγάλης προθυμίας συνέρρεον εἰς τὸ προαύλιον τοῦ σχολεῖου των, παρετάσσοντο εἰς τὴν γραμμὴν ὡς μικροὶ στρατιῶται τοῦ Κυρίου, προηγεῖτο ἔμπροσθέν των ἡ ἑλληνικὴ σημαία, καὶ μὲ κανονικὸν βηματισμὸν ῥυθμιζόμενον ὑπὸ τοῦ διδασκάλου ἤ καθηγητοῦ μετέβαινον εἰς τὸν ἱ. ναόν, εἰσήρχοντο μὲ εὐλάβειαν εἰς αὐτόν, προσεκύνουν τὰς ἱ. εἰκόνας, ἵσταντο εἰς ὡρισμένον μέρος τοῦ ναοῦ καὶ παρηκολούθουν τὴν θ. λειτουργίαν. Οἱ τυχὸν καλλίφωνοι μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἐσχημάτιζον παιδικὸν χορὸν καὶ ἔψαλλον. Ἀπήγγελον δὲ ὁμοῦ τὸ «Κύριε ἐλέησον» καὶ τὸ «Πάτερ ἡμῶν», καὶ ὁ ἄριστος ἐξ αὐτῶν ἀπήγγελλε τὸν Ἀπόστολον. Εἰς δὲ τοὺς ἀδικαιολογήτως ἀπουσιάζοντας τὴν ἑπομένην ἡμέραν ἐγίνοντο αὐστηραὶ συστάσεις.
2. Ταῦτα εἰς τὸ παρελθόν. Ἀλλὰ σήμερον; Ἀλλοίμονον! Θλιβερὰ ἡ κατάστασις, ἀξία θρηνῶν πολλῶν. Ἐὰν ἦτο δυνατὸν νοερῶς νὰ ἐπισκεφθῶμεν ὅλας τὰς ἐνορίας τὰς Κυριακάς, εἰς πολλὰς ἐξ αὐτῶν, καὶ ἰδία τῆς ὑπαίθρυ χώρας, θὰ ἐβλέπομεν ὅτι δὲν ὑπάρχει παιδὶ διὰ νὰ κρατήση τὴν λαμπάδα ἤ τὸ θυμιατήριον. Read more »

9. ΤΗΛΕΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑ (Bρισκομαστε σε εσχατες ημερες, ο κοσμοκρατορας του αιωνος τουτου βρισκεται σε εκτακτη δραση και προσπαθει να εκριζωση απο τις καρδιες των λιγων πιστων την πατροπαραδοτη πιστη. Απεναντι σ᾽ αυτη την σατανικη δραστηριοτητα οι ποιμενες που επρεπε να αγρυπνουν, κοιμουνται βαθεια!!! Στις ημερες μας παρουσιαστηκε το παραδοξον φαινομενον τηλεποιμαντοριας)

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 5th, 2017 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»
Μέρος Α΄. Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ του Μητροπολιτου στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 60-68

9. ΤΗΛΕΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑ

(Συνεδρία τῆς 7-12-1988)

Δεσπ. θρονοι επαθλα κολακωνΓΝΩΡΙΖΩ ὅτι ὁ λόγος μου δὲν ἠχεῖ εὐχαρίστως εἰς τὴν αἰθουσαν αὐτὴν τῆς Ἱ. Συνόδου. Διὰ τοῦτο θὰ προτάξω εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς εἰσηγήσεώς μου περικοπήν τινα ἔκ τινος ὁμιλίας τοῦ ἀθανάτου Χρυσοστόμου.
Ἰδοὺ ἡ περικοπή.
«“Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται˙ καί, οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε”. Καὶ μάλα εἰκότως˙ πένθους γὰρ ἀληθῶς, πένθους καὶ ὀδυρμῶν ὁ παρὼν ἅπας καιρός. Τοιαύτη συμφορὰ τὴν οἰκουμένην κατείληφεν ἅπασαν, τοιαῦτα ἅπαντας ἀνθρώπους συνεχει κακά˙ ἅπερ εἴ τις μετὰ ἀκριβείας ἐξετάζειν ἐθέλοι, εἴ γε δυνατὸν μετὰ ἀκριβείας, οὐ παύσεται ὀδυρόμενος καὶ πενθῶν˙ οὕτως ἅπαντα ἀνατέτραπται καὶ συγκέχυται, καὶ ἀρετῆς ἴχνος οὐδαμοῦ. Καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, ὅτι τῶν συνεχόντων ἡμᾶς δεινῶν αἴσθησιν οὔτε αὐτοὶ ἔχομεν, οὔτε ἄλλοις παρέχομεν, ἀλλʼ ἐοίκαμεν σώματι ἔξωθεν μὲν ἀνθοῦντι, πολλῶ δὲ ἔνδοθεν τηκομένω πυρί˙ τῆς δὲ ἀναλγησίας ἕνεκεν οὐδὲν τῶν παραπαιόντων διενηνόχαμεν, οἱ πολλὰ μὲν ἐπικίνδυνα καὶ αἰσχρὰ καὶ λέγουσι καὶ πράττουσιν ἀδεῶς, αἰσχύνονται δὲ τότων οὐδέν, ἀλλὰ καὶ ἐναβρύνονται, καὶ τῶν καθεστηκότων μᾶλλον ὑγιαίνειν νομίζουσιν. Οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς, τὰ τῶν νοσούντων ἅπαντα πράττοντες, οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι νοσοῦμεν, ἴσμεν». (Migne 47, 395).
ΕΙΝΕ ΑΝΑΓΚΗ, μακαριώτατε πρόεδρε καὶ σεβασμ. σύνεδροι, εἶνε ἀνάγκη νὰ εἴπωμεν ὅτι εὑρισκόμεθα εἰς χαλεπὰς ἡμέρας, περὶ τῶν ὁποίων προεφήτευσεν ἐν ταῖς Γραφαῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον; Ὁ κοσμοκράτωρ τοῦ αἰῶνος τοῦτου, ὡς ὀνομάζει τὸν σατανᾶν ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. 6, 12), εὑρίσκεται εἰς ἔκτακτον δρᾶσιν. Τὰ πολυώνυμα ὄργανά του κινοῦνται δραστηριώτατα ἡμέραν καὶ νύκτα. Ἀγωνίζονται καὶ προσπαθοῦν μετὰ ἰδιαζούσης ἐπιμονῆς ἵνα ἐκριζώσουν ἀπὸ τὰς καρδίας καὶ τῶν ὀλίγων ἀκόμη πιστῶν τὴν πατροπαράδοτον πίστιν. Ὁ ἥλιος τῆς ἀλήθειας ὁλονὲν καὶ συσκοτίζεται ἀπὸ τὰ μελανὰ νέφη. Ὁ ζόφος ἐπιτείνεται καὶ ἀστέρες πίπτουν πρὸς τὴν Ἀποκάλυψιν (Ἀποκ. 6, 13). Read more »

8. ΜΗ ΑΜΕΛΗΣΩΜΕΝ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΩΜΕΝ (Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟ 1988 Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΙΕΡΕΩΝ Ή ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ, ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΔΙΑΒΟΛΗΣ & ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΟΔΙΚΑ) – Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 5th, 2017 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»
Μέρος Α΄. Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 54-59

 

8. ΜΗ ΑΜΕΛΗΣΩΜΕΝ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΩΜΕΝ

(Συνεδρία τῆς 18-11-1988)

ΣΥΝΟΔΙΚΑ Α  ΕΧΩ κάτι πολύ σοβαρὸν νὰ εἴπω, ἀλλʼ ἐὰν τὸ εἴπω ἀμέσως ὑπάρχει φόβος νὰ παρεξηγηθῶ, ὅτι δὲν τὸ λέγω ἐξ ἀγάπης πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλʼ ἐκ προσωπικῶν λόγων. Διὰ τοῦτο προτάσσω τὰ ἐξῆς ὡς εἶδος ἐξομολογήσεως.
Ὁ ὑποφαινόμενος δημοσιογραφῶ ἐπὶ 50 καὶ πλέον ἔτη εἰς περιοδικά, τὸ δὲ δημοσιογραφικὸν ὄργανον διὰ τοῦ ὁποίου ἐκφράζω τὰς προσωπικάς μου πεποιθήσεις εἶνε μικρὰ μηνιαία ἐφημερίς, ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα». Ἐὰν ἔχετε τὴν ὑπομονὴν νʼ ἀναγνώσετε ὅλα τὰ ἐκδοθέντα φύλλα τῆς «Χριστ. Σπίθας», κατὰ τὸ μακρὸν αὐτὸ διάστημα δὲν θὰ εὕρετε οὔτε ἕνα φύλλον εἰς τὸ ὁποῖον νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὰ κατὰ καιροὺς ἐκρηγνυόμενα σεξουαλικὰ σκάνδαλα ἀρχιερέων, πρεσβυτέρων καὶ διακόνων. Ὄχι διότι θεωρῶ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα τὰ παντὸς εἴδους ἁμαρτήματα τῆς σαρκός, ἀλλὰ διότι, λόγω τῶν συνθηκῶν ὑπὸ τὰς ὁποίας ταῦτα διαπράττονται, πλὴν τῶν ἐπʼ αὐτοφώρω συλλαμβανομένων, εἶνε υσαπόδεικτα, καὶ καταγγέλων τις ταῦτα κινδυνεύει νὰ ἀδικήση τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ ἐμπέση εἰς τὸ κρῖμα τῆς διαβολῆς καὶ τῆς συκοφαντίας. Ἀλλὰ καὶ λόγος τις τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου μὲ διδάσκει. Ὁ ἱερὸς οὗτος πατήρ, ὁμιλῶν περὶ Δαυΐδ καὶ Γιεζί, παρατηρεῖ ὅτι ὁ μὲν Δαυΐδ, διαπράξας τὸ ἁμάρτημα τῆς μοιχείας, ἠράσθη ἐμψύχου ὄντος, γυναικός, πρὸς τὴν ὁποίαν ἐκ φύσεως ἔλκεται ὁ ἀνήρ, ὁ δὲ Γιεζί, ὑπηρέτης τοῦ Ἐλισσαίου (βλ. Β΄ Βασ. 5, 20-27), δεχθεὶς παρὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ προφήτου ἀμοιβήν, ἠράσθη ἀψύχου πράγματος, τοῦ χρήματος. Ἔρως σαρκός. Ἔρως χρημάτων. Κατὰ τὸν ἱ. Χρυσόστομον βαρύτερος ὁ ἔρως τῶν τριάκοντα ἀργυρίων.
Ἀπόδειξις τῆς τακτικῆς ταύτης, ἥν τηρῶ ἐπὶ τῶν φημολογουμένων ἑκάστοτε σαρκικῶν παρεκτροπῶν κληρικῶν, εἶνε καὶ τὸ ἐξῆς. Ὅτε πρὸ 30 καὶ πλέον ἐτῶν ἡ Μυτιλήνη ἐσείετο ἀπὸ ἕνα τοιοῦτον σκάνδαλον, καὶ ἐκατηγορεῖτο δημοσία ὁ ἀπὸ Δυρραχίου μητροπολίτης της Ἰάκωβος, παρὰ τὰς πιέσεις πολλῶν δὲν ἀνεμείχθην εἰς τὴν συγκεκριμένην ἐκείνην περίπτωσιν, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὁποίας ἔγραψα καὶ ἄρθρον μὲ τὴν ἐπιγραφὴν «Ἐλεγκταὶ ἀλλʼ ὄχι ἐκπωματισταί» (ἰδὲ ἡμέτερον βιβλίον «Ὁ ἔλεγχος», Ἀθῆναι 1983, σελ. 40-45), διὰ τοῦ ὁποῖου ἐλέγχω τὴν ἄνευ ἀποδεικτικῶν στοιχείων ἐκσφενδονιζομένην κατηγορίαν κατὰ κληρικοῦ ἐπὶ ἀνηθικότητι. Εἰς δὲ τὴν ἀπὸ καθηγητικῆς ἕδρας θεολογικῆς σχολῆς ἐνώπιον φοιτητῶν ἐκφρασθεῖσαν ἀπορίαν σεβαστοῦ καθηγητοῦ τῆς θεολογίας, διατὶ ὁ Καντιώτης δὲν ἤλεγξε τότε τὸν μητροπολίτην Μυτιλήνης διὰ τὸ ἐκραγὲν σκάνδαλον, φοιτητὴς τῆς θεολογικῆς σχολῆς, ὅστις ἐγνώριζε τὰς ἀρχάς μας, ἀπήντησεν εὐστόχως λέγων˙ «κ. καθηγητά, ὁ π. Αυγουστῖνος εἰς περιπτώσεις, κατὰ τὰς ὁποίας δὲν ὑπάρχουν ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ποὺ νὰ θεμελιώνουν τὴν κατηγορίαν, προτιμᾶ τὴν σιωπήν˙ Read more »

«ΣΥΝΟΔΙΚΑ Α΄» ΒΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ Ι. ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1988-1989, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ. Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ. Αφιερωμένο· «ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΛΑΟ, ΤΟΝ ΦΡΟΥΡΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» – Προλογος· Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΔΟΥΛΩΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 15th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»
Μέρος Α΄. Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 3-10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Κέκμηκα καὶ λόγω καὶ φθόνω μαχόμενος καὶ πολεμίοις καὶ ἡμετέροις»
(Γρηγορίου Θεολόγου, Συντακτήριος λόγος)

Ο ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ διετέΣΥΝΟΔΙΚΑ Αλεσα διὰ τετάρτην φορὰν(*) συνοδικὸν μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου κατὰ τὴν 132αν Συνοδικὴν περίοδον, ἡ ὁποία ἤρχισε τὴν 1ην Σεπτεμβρίου 1988 καὶ τελειώνει τὴν 31ην Αύγούστου 1989. Κατὰ τὸ τέλος τῆς συνεδρίας τοῦ μηνὸς Ἰουνίου 1989, διαφωνήσας ἐπὶ τοῦ ἰδεολογικοῦ πεδίου καὶ ἐλθὼν εἰς σύγκρουσιν μὲ τὸν μακρ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Σεραφείμ, χυδαίως δὲ ὑπʼ αὐτοῦ ὑβρισθείς, ἀπῆλθον καὶ δὲν μετέσχον πλέον εἰς τὰς ἐργασίας.
Ἐν ἀρχῆ τῆς συνοδικῆς ταύτης περιόδου, ἔχων ὑπʼ ὄψιν ὅτι τὰ τηρούμενα πρακτικὰ τῆς Ἱ. Συνόδου ὡς συντάσσονται δὲν ἀποδίδουν πιστῶς τὰ ὑπὸ τῶν συνέδρων λεγόμενα, ἐπρότεινα νὰ γίνεται χρῆσις μαγνητοφώνου, ὡς συμβαίνει εἰς τὰς συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς καὶ ἄλλων κοσμικῶν σωμάτων, διὰ νὰ καταγράφεται πιστῶς πᾶν ὅ,τι λέγεται. Δυστυχῶς ἡ πρότασίς μου αὕτη δὲν ἐγένετο δεκτή. Οἱ δὲ γραμματεῖς, ἀνθρώπινόν τι πάσχοντες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποφεύγουν νὰ καταγράψουν ὁλόκληρον τὴν ὡμὴν ἀλήθειαν φοβούμενοι μήπως θιγῆ τὸ πρόσωπον τοῦ προέδρου. Ἀκόμη δὲ τὰ μὲν λόγια τοῦ ἀρχιεπισκόπου, καὶ ἀτελῶς λεγόμενα, προσπαθοῦν νὰ καλλύνουν φραστικῶς, ἐνῶ τὸν ὑπʼ ἐμοῦ ἀσκούμενον ἔλεγχον προσπαθοῦν νὰ παρουσιάσουν κατὰ τὸν μαλακώτερον τρόπον, ἐξαλείφοντες σκοπίμως λέξεις ποὺ ἀποτελοῦν τὴν οὐσίαν τοῦ ἐλεγκτικοῦ λόγου, ὁ ὁποῖος οὕτως ἐμφανίζεται ὡς πλαδαρὸν σῶμα ἄνευ νεύρων. Τοῦτο παρετήρησα γινόμενον καὶ εἰς ἄλλας συνοδικὰς περιόδους ὡς καὶ εἰς συνεδρίας τῆς Ἱεραρχίας, εἰς τὰς ὁποίας κατὰ τὸ ὑπερεικοσαετὲς διάστημα τῆς ἐπισκοπικῆς μου διακονίας ἔλαβον μέρος.
Χωλαίνει λοιπὸν ἡ λειτουργία τῶν συνεδριάσεων ὡς πρὸς τὸν τρόπον λήψεως καὶ καταγραφῆς τῶν ἐν τῆ Συνόδω λεγομένων ἀδικουμένης οὕτω τῆς ἀληθείας. Read more »

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΟΥΔΕΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ (MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 18th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»
Μέρος Α΄. Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 49-53

7. ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΥΔΕΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ

(Συνεδρία τῆς 18-11-1988)

αμέλεια1. Χωρὶς νὰ θέλω, καθʼ ἥν στιγμὴν μαζὶ μὲ τὸν ἀγαπητον ἐν Χριστῶ ἀδελφὸν σεβασμ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Ἰωάννην ἐπρόκειτο νὰ ῥίψωμεν εἰς τὴν κάλπην τὰ ψηφοδέλτιά μας διʼ ἐκλογὴν μητροπολίτου, ἤκουσα τὸν μακαριώτατον ἀρχιεπίσκοπον νʼ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Σιδηροκάστρου κ. Ἰωάννην καὶ νὰ τοῦ λέγη: «Αὔριο λόγω κρυολογήματος δὲν ἔρχομαι στὴν Σύνοδο˙ θὰ προεδρεύης ἐσύ, ἀλλὰ μόνο ὑπηρεσιακά». Ὁμολογῶ ὅτι ἔμεινα κατάπληκτος, διότι εἰς τὸ πρόγραμμα τῆς ἡμηρεσίας διατάξεως τῆς ἡμέρας αὐτῆς, κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίασιν τοῦ προηγουμένου μηνός (Ὀκτωβρίου), εἶχον ἐγγραφῆ ὡς θέματα συζητήσεως ὁ ἐκκλησιασμὸς τῶν μαθητῶν ὡς καὶ ἡ ὀργάνωσις Χ.Ο.Ε.
Ἤδη βλέπω τὸ γραφεῖον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ προσκομίζη τοὺς φακέλους τῶν ὑπηρεσιακῶν ὡς χαρακτηρίζονται θεμάτων, ὁ δὲ ἀρχιγραμματεὺς δηλοῖ, ὅτι μόνον ἐπʼ αὐτῶν θὰ γίνη συζήτησις. Ὡς μέλος τῆς Διαρκοῦς ἱ. Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Διότι ἄν θέλωμεν ἡ Δ.Ι.Σ. ὡς σῶμα νὰ λειτουργῆ κανονικῶς καὶ νομίμως, ὅλα τὰ προκαθορισθέντα θέματα πρέπει νὰ συζητῶνται καὶ ἐπʼ αὐτῶν νὰ λαμβάνωνται ἀποφάσεις, καὶ εἰς περίπτωσιν ἀκόμη καθʼ ἥν διʼ οἱονδήποτε λόγον ἀπουσιάζει ὁ μακ. πρόεδρος. Τοῦτο, κατὰ παγίαν τακτικήν, συμβαίνει εἰς ὅλα τὰ διοικητικὰ σώματα.
2. Εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καταφθάνει σωρεία ἐγγράφων, αἰτήσεων καὶ ἀναφορῶν, προερχομένων ἐκ διαφόρων ὑπηρεσιῶν ὡς καὶ ἰδιωτῶν. Εἰς παλαιοτέραν ἐποχήν, ὅτε ἡ Δ.Ι.Σ. ἐσυνεδρίαζε τρὶς ἤ τετράκις τῆς ἑβδομάδος καὶ καθʼ ὅλον τὸν μῆνα, ταῦτα ἐτίθεντο ἐν συνεδριάσει ὑπʼ ὅψιν τῆς Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία καὶ τὰ ἠξιολόγει, ἄλλων μὲν τιθεμένων εἰς τὸ ἀρχεῖον, ἄλλων δὲ χαρακτηριζομένων ὡς θεμάτων πρὸς συζήτησιν, ἐπὶ τῶν ὁποίων καὶ διεξήγετο συζήτησις καὶ ἐλαμβάνοντο ἀποφάσεις. Ἀλλʼ ὅτε ἡ εξουσία τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ἐπὶ τῆ βάσει ἀντικανονικῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νόμων καὶ διατάξεων, ὑπερεξωγκώθη, εἰς ὡρισμένα μόνον ἐκ τῶν εἰς τὸ γραφεῖον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀφικνουμένων ἐγγράφων ἀπαντᾶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος «συνοδικῆ ἐξουσιοδοτήσει», καίτοι τινὰ ἐξ αὐτῶν, λόγω τῆς μεγάλης σπουδαιότητός των, θὰ ἔπρεπε νὰ τίθενται ὑπʼ ὄψιν τῆς Δ.Ι.Σ. Τὰ δὲ λοιπά, πλὴν ἐνίων, δὲν τίθενται κἄν ὑπʼ ὄψιν τῆς Δ.Ι.Σ., ως ἐγίνετο παλαιότερον. Οὕτως ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἄπτονται σοβαρῶν θεμάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀπαραιτήτως ἔδει νὰ λάβη ἀποφάσεις ἡ Δ.Ι.Σ., αὐθαιρέτως ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου τίθενται εἰς τὸ ἀρχεῖον. Οἱ δὲ ἀναφερθέντες εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ὡς ἀνωτάτην ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν καὶ ἀναμένοντες τὴν ἀπάντησιν αὐτῆς, ἐκ τῆς μὴ ἀπαντήσεως σκανδαλίζονται καὶ κατηγοροῦν ὡς ὑπεύθυνα ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνῶ ταῦτα οὐδεμίαν ἔλαβον γνῶσιν.
Οὕτως εὑρισκόμεθα πρὸ μιᾶς τραγικῆς πραγματικότητος, καθʼ ἥν φαίνεται μὲν ἡ αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς διοικουμένη συνοδικῶς, ἀλλʼ ἐν τοῖς πράγμασιν ἡ ἐξουσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχει συρρικνωθῆ καὶ ἡ Ἐκκλησία πλέον διοικεῖται, ὡς πλεῖστα γεγονότα μαρτυροῦν, – ἄς τὸ εἴπωμεν – δικτατορικῶς ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου.

Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΠΡΟΣΕΔΕΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΑΡΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΛΛΑ AYTO ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ. Η ΕΟΚ ΩΣ ΦΟΒΕΡΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΕΞΩΡΑΪΖΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΕΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σ’ ΑΥΤΗΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 17th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»
Μέρος Α΄. Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 42-48

6. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ.

(Συνεδρία τῆς 6-10-1989)

επτακεφ. θηρΤΟ ΘΕΜΑ «Ἐκκλησία καὶ Ε.Ο.Κ.», ὡς ἀναγράφεται εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς συνεδρίας τῆς 6 – 10 – 1988, εἶνε καὶ διʼ ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνας ἕνα φλέγον θέμα, ἐφʼ ὅσον ἐρήμην τοῦ λαοῦ, ἄνευ δηλαδὴ δημοψηφίσματος, ὡς θὰ ἔδει, καὶ κατόπιν τῆς ἐπιμόνου θελήσεως τοῦ τέως πρωθυπουργοῦ Κ. Καραμανλῆ, ἡ Ἑλλὰς προσεδέθη εἰς τὸ ἅρμα τῆς Ε.Ο.Κ., ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἐπίστευεν ὅτι ἐκ τῆς προσχωρἠσεως ταύτης ὡς διὰ μαγείας τινὸς θὰ ἐλύοντο ὅλα τὰ προβλήματά μας καὶ ἡ Ἑλλὰς θὰ ἐγίνετο ὡς ὁ παράδεισος τῆς Ἐδέμ.
Ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου ὁ ὑποφαινόμενος εἰς τὸ περιοδικὸν «Χριστιανικὴ Σπίθα» (βλ. φ. 426/1977) ἐδημοσίευσα σχετικὸν ἄρθρον, εἰς τὸ ὁποῖον, καὶ ἐξ οίκονομικῆς ἐπόψεως ἀλλὰ κυρίως ἐξ ἐπόψεως ἐπιπτώσεων εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν καὶ ἠθικὸν τομέα, ἐξητάσθη τὸ θέμα τοῦτο. Τὸ ἐν λόγω ἄρθρον, ὑπὸ τὸν τίτλον «Νὰ γίνη δημοψήφισμα», συμπεριελήφθη εἰς τὸ ὑπʼ ἐμοῦ ἐκδοθὲν βιβλίον «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» (Ἀθῆναι 1978, σελ. 319-339).
Καὶ ἐξ ἐπόψεως μὲν οἰκονομικῆς ἐξετάζοντες τὸ θέμα, ἀνεφέραμεν ὄχι ιδικήν μας γνώμην, ἀλλὰ κρίσεις πολιτικῶν ἀνδρῶν καὶ εἰδημόνων. «Ἕνας ἐξ αὐτῶν», γράφομεν εἰς τὸ ὡς ἄνω βιβλίον μας, «ὁ ὁποῖος ἐχρημάτισε καὶ πρωθυπουργὸς τῆς δημοκρατικῆς μας πατρίδος, μὲ τὴν σαφήνειαν ἀλλὰ καὶ τὴν λακωνικότητα ποὺ ἐγνώριζε νὰ ἐκφράζεται, εἶπεν, ὅτι “ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ε.Ο.Κ. εἶνε συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος εἰς ἕνα σκληρότατον ἀγῶνα ζωῆς καὶ θανάτου”! Καὶ δὲν ἐξεδήλωσεν καμμίαν αἰσιοδοξίαν, ἐὰν τὸν ἀγῶνα θὰ κερδήση ἡ ζωὴ ἤ ὁ θάνατος. Ἄλλος δέ, ἀρχηγὸς κόμματος, εἶπεν, ὅτι “ἡ Ἑλλὰς ῥίπτεται εἰς τὸν λακκον τῶν λεόντων”. Ἕνας τρίτος, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὅτι ἔχει ὀξεῖαν ἀντίληψιν εἰς τὰ οἰκονομικά, εἶπεν, ὅτι “βαδίζομεν κυριολεκτικῶς εἰς τὰ τυφλά. Δὲν ὑπάρχη κἄν μελέτη, ἐκ τῆς ὁποίας θὰ γίνεται φανερὸν ποῖαι ἐκ τῶν βιομηχανιῶν θὰ ἐξαφανισθοῦν διὰ τῆς συνδέσεως καὶ ποῖαι ἔχουν τὰς δυνατότητας ἐπιβιώσεως καὶ ἀναπτύξεως”. Ἄς σημειωθῆ, ὅτι ὁ ἀρχηγὸς αὐτός, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ ἔτσι, δὲν εἶνε ἐχθρὸς τῆς ἐντάξεως, ἀλλὰ φρονεῖ, ὅτι, χωρὶς ὡρισμένας προϋποθέσεις, ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος θὰ φέρη τὴν οἰκονομικήν της καταστροφήν. Ἄλλος δὲ εἰδικός, ὁ ὁποῖος ἐχρημάτισεν ἐπὶ πολλὰ ἔτη καθηγητὴς τῆς πολιτικὴς οἰκονομίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Ἀθηνῶν, ἐκφραζόμενος τολμηρότερον ἐξ ὅλων, ἔγραψεν εἰς δημοσίευμά του, ὅτι “ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ε.Ο.Κ. μόνον Ὡς ἐθνικὴ αὐτοκτονία θὰ ἠδύνατο νὰ θεωρηθῆ”. Νʼ ἀναφέρωμεν γνώμας καὶ ἄλλων εἰδικῶν; Ἀρκοῦν αἱ ἀνωτέρω. Καὶ ἐφʼ ὅσον ἀκούονται ἀντιρρήσεις, ἐπόμενον εἶνε ἡ δυσπιστία νʼ αὐξάνη καὶ πολλοί, ἀκουοντες συνεχῶς νὰ συνιστᾶται ἡ Ε.Ο.Κ. ὡς πανάκεια ὅλων τῶν κακῶν τῆς πατρίδος, νʼ ἀνησυχοῦν καὶ νὰ διερωτῶνται˙ Τὶ εἶνε, ἐπὶ τέλους αὐτὴ ἡ Ε.Ο.Κ.;» (σελ. 322). Read more »

ΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΧΩΛΑΙΝΟΥΝ ΣΟΒΑΡΩΣ. ΕΙΝΑΙ ΧΛΙΑΡΑ, ΥΠΟΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΨΥΧΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ. ΠΟΥ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΩΜΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ; ΠΟΥ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; ΠΟΥ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 16th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

Ἀπὸ βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»
Μέρος Α΄, Μέ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 37-41

5. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΖΩΗΡΟΤΗΣ – ΦΩΣ

(Συνεδρία τῆς 4-10-1989)

π. Αυγ......ιστΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ τῆς ἀναγνώσεως τῶν Παρακτικῶν τῶν ἀφορώντων εἰς τὰς ἐνεργείας τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, τὰς γενομένας «Συνοδικῆ ἐξουσιοδοτήσει» κατὰ τὸν χρόνον τὴς μὴ λειτουργίας τοῦ Σώματος τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἐξῆς.
1. Ἐνῶ ἀναγινώσκονται τὰ ὡς ἄνω Πρακτικὰ τῆς ἐξουσιοδοτήσεως, δὲν ἀναγινώσκονται ὅμως καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς τελευταίας συνεδρίας τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ προηγουμένου μηνός. Τοῦτο φρονῶ ὅτι δὲν εἶνε ὀρθὸν καὶ ἀντίκειται πρὸς τὰς ἀρχάς, αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ διέπουν τὸ Συνοδικόν μας σύστημα. Τὰ μέλη τῆς Ἱ. Συνόδου, τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίαν τοῦ προηγουμένου μηνὸς ὠμίλησαν ζωηρῶς καὶ διεφώνησαν καὶ ἦλθον εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὰς γνώμας ἄλλων μελῶν, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ λάβουν γνῶσιν πῶς διετυπῶθησαν οἱ λόγοι των κατὰ τὰς συζητήσεις τῆς ὡς ἄνω συνεδρίας.
Καὶ πάλιν ἐπαναλαμβάνω τὸ καὶ ἄλλοτε λεχθεν ὑπʼ ἐμοῦ, ὅτι ὁ τρόπος τηρησεως τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἱ. Συνόδου εἶνε πλέον ἀπηρχαιωμένος, καὶ θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ, συμφώνως καὶ πρὸς τὴν πρόοδον τῆς τεχνολογίας, νὰ εἶχεν οὗτος ἀλλάξει καὶ νὰ τηρῶνται τὰ Πρακτικὰ καθʼ ὅν τρόπον τηροῦνται εἰς τὴν Βουλὴν ἤ εἰς ἄλλα σώματα, ὅπου μέχρι λεπτομερειῶν καταγράφεται πᾶσα συζήτησις, καὶ οὕτω τὸ κοινὸν δύναται νὰ σχηματίση πλήρη εἰκόνα καὶ νὰ διαμορφώση τὴν κρίσιν καὶ νὰ ἐξαγάγη τὰ συμπεράσματά του. Ἐὰν λοιπὸν εἰς τὰς συνεδριάσεις τῶν κοσμικῶν ὀργάνων ὑπάρχη διαφάνεια, πολὺ περισσότερον πρέπει νὰ συναντᾶται τοῦτο εἰς ἕνα ἀνώτερον ἐκκλησιαστικὸν σῶμα, ὡς εἶνε ἡ Διαρκὴς Ἱ. Σύνοδος.
2. Ἀλλʼ ἐκτὸς τοῦ ἀνωτέρω θέματος, τοῦ σχετιζομένου με τὴν τήρησιν τῶν Πρακτικῶν, ἔχω νὰ παρατηρήσω ὅτι καὶ τὰ ανακοινωθέντα τοῦ Γραφείου τύπου τῆς Ἱ. Συνόδου, τὰ προοριζόμενα διὰ τὸν ἡμερήσιον τύπον, χωλαίνουν σοβαρῶς. Διότι ταῦτα θὰ ἔπρεπε νὰ δίδουν μίαν σύντομον καὶ ζωηρὰν εἰκόνα τῶν συζητήσεων τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ ὡς εὔηχοι σάλπιγγες νὰ ἀφυπνίζουν τὴν κοιμωμένην συνείδησιν τῶν πολλῶν ἐπὶ σοβαρῶν θεμάτων πίστεως καὶ ἠθικῆς, ἐκ τῆς ὀρθῆς λύσεως τῶν ὁποίων ἐξαρτῶνται ὕψιστα συμφέροντα. Ἀντιθέτως τὰ ἀνακοινωθέντα ταῦτα εἶνε συνήθως χλιαρὰ καὶ ὑποτονικά, ὁμοιάζουν δὲ μὲ ψυχρὰ ἰατρικὰ ἀνακοινωθέντα σοβαρῶς νοσοῦντων ἀνθρώπων. Ποῦ ἡ γλῶσσα τῆς ὡμῆς εἰλικρινείας; Ποῦ ἡ γλῶσσα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας; Ποῦ – διὰ νὰ ὁμιλήσωμεν ἐπικαίρως – ἡ γλῶσσα τοῦ Μ. Ἀθανασίου λέγοντος˙ «Ἀδελφοί, παρρησίας ἔχομεν ἀνάγκην»; Ποῦ ἡ γλῶσσα τοῦ μεγάλου προμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ὑπερημύνθη τῆς προσκυνήσεως τῆς ἀχράντου εἰκόνος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τῶν εἰκονομάχων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ πεδίου ἐτόλμησε νὰ ἐλέγξη τὸν ἥρωα δημοσίου σκανδάλου, ὅστις ἧτο ὁ αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντῖνος ὁ ΣΤ΄. Read more »

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ: (4. «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ» «Εi τις ου φιλει τον Κυριον ημων Ιησουν Χριστον, ητω αναθεμα, μαραν αθα». 3. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 16th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

Ἀπὸ βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»
Μέρος Α΄,  Μέ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 32, 46

 (Συνεδρία τῆς 9-9-1988)

4. «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ»

«Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα, μαρὰν ἀθά»

ΣΥΝΟΔΙΚΑ Α

ΕΘΕΣΑ χθὲς ὑπʼ ὄψιν τοῦ μακ. προέδρου καθὼς καὶ τῶν λοιπῶν σεβ. συνέδρων ἡμέτερον τεῦχος ἐσχάτως ἐκδοθὲν ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν «Ὁ Καζαντζάκης ἀντίχριστος» (κριτικὴ ἐπὶ τῶν συγγραμμάτων του). Ἐλπίζω ὅτι τὸ ἐμελετήσατε ἤ ἐλάβατε κάποιαν γνῶσιν τούτου. Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο, ὡς εἴδετε, κρίνομεν τοῦτο ἐπῖ τῆ βάσει δύο βιβλίων του, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα εἶνε «Ὁ τελευταῖος πειρασμός». Παραθέτομεν δὲ αὐτουσίας περικοπάς. Εἰς αὐτὰς φαίνεται ὅτι ὁ συγγραφεύς, ὡς ἄλλος Νίτσε, ἐν τῆ νοσηρᾶ, ὀργιαζούση καὶ ἀπίστω φαντασία του, ἔπλασε τέρατα, διὰ τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ καὶ ἐκφράζει τὰς βαθυτέρας ἰδέας καὶ αἰσθήματα τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου. Ὅσα δὲ καταμαρτυρεῖ ἐν σχέσει πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ, προκαλοῦν φρίκην! Ἄς μᾶς συγχωρηθῆ ἀπὸ τὸν Κύριον νὰ σημειώσωμεν ἐνδεικτικῶς ὡρισμένας ἐκ τῶν ὕβρεων καὶ χαρακτηρισμῶν τῆς νοσηρᾶς φαντασίας τοῦ συγγραφέως. Κατὰ τοὺς ἥρωας – τέρατα τοῦ Καζαντζάκη, ὁ Χριστὸς μπάσταρδος, τεμπέλης, ἀχαΐρευτος, ἐρωτύλος, διαφθορεὺς παρθένων, ἀνισόρροπος, δαιμονισμένος, σταυρωτής, ὁ ὁποῖος εἰς τὰς τελευταίας στιγμὰς τῆς ζωῆς του ἔπλαθεν εἰς τὴν φαντασίαν του σκηνὰς πορνείας καὶ μοιχείας.
Ποῖος ἔχων σπινθῆρα πίστεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Κύριον δὲν αἰσθάνεται φρίκην καὶ ἀγανάκτησιν ἀκούων τοιαύτας ὕβρεις καὶ χαρακτηρισμοὺς διὰ τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ;
Ὁ ἐκ τῆς Δωδεκανήσου λογοτέχνης Γιάννης Κλ. Ζερβός, ὅστις μὲ δύναμιν ἐξήλεγξε τὰς πλάνας τοῦ Καζαντζάκη, ἐπιμένει καὶ μὲ πόνον ψυχῆς ἐρωτᾶ τὴν Ἑλλάδα ὅλην, τὸν κόσμον ὅλον, ἐὰν ὁ Ἰησοῦς ἤξιζε μιᾶς τοιαύτης κακοήθους μεταχειρίσεως ἐκ μέρους Ἕλληνος λογοτέχνου (Ἰδὲ Γ. Κλ. Ζερβοῦ, Σημειώματα ἐπάνω στὸ ἔργο τοῦ Καζαντζάκη, σελ. 16). Σταυρωτὴς ὁ Ἰησοῦς… Καὶ μόνον διὰ τὴν διαστροφὴν αὐτῆς τῆς ὑψηλῆς ἐννοίας τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀξίζει νὰ ὀνομασθῆ ἀντίχριστος ὁ Καζαντζάκης, ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἀντιχρίστων ποὺ εγέννησεν ἡ ἀνθρωπότης, ἐὰν ἀντίχριστος κατὰ τὰς Γραφὰς ὀνομάζεται καὶ πρέπει νὰ ὀνομάζεται ὁ ἀρνούμενος τὴν θεότητα τοῦ Θεανθρώπου.
Ἀλλʼ αὐτὸς ὄχι ἀπλῶς ἀρνεῖται, ὄχι ἀπλῶς πολεμεῖ, ἀλλὰ ἀγωνίζεται, ἵνα μὲ ἄλλου εἴδους περιεχόμενον άκαθαρσίας πληρώση τὰς ὑψίστας ἐννοίας, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν θεανδρικὴν προσωπικότητα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Read more »

ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΙΠΑ· α) ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΡΟΥΤΙΝΑ. ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ, ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΑ ΘEMATA, ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΦΥΠΝΙΣΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΙΔΙΩΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ, ΜΗΠΩΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΟΣ. β) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΟΦΑΝΗ ΑΔΙΚΙΑ· ΕΣΦΑΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΩΣ ΑΡΝΙΑ 12 ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΘΗ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ 2. O ΛΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ο ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 3rd, 2016 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ
ΝΟΣΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ Η ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἀποσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου. Ἐγινε στην Αθήνα στις 15.1.1989

Π. Αυγουστινος

«…Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα εἶχα Σύνοδο. Βεβαίως, βλέπω ὅτι θὰ περιμένετε νέα ἀπὸ τὴ Σύνοδο. Καί… προσπαθήσαμε κ᾿ ἐκεῖ νὰ δώσωμε – νὰ εἴπωμεν ὅσο μπορούσαμε τὴν ἀλήθεια. Κονταροχτυπηθήκαμε πολύ. Ναί… ᾿Εκεῖ ἐπικρατεῖ ἕνα σύστημα, σύστημα παλαιό. ῞Οπως ἐτόνισα, νοσεῖ συνοδικῶς ἡ ᾿Εκκλησία. ῞Ενα σύστημα ὅτι ὅ,τι γίνεται, ὅ,τι λέγεται ἐκεῖ, νὰ μένῃ μυστικό. ᾿Επικρατεῖ τὸ σύνθημα· «Τὰ ἐν οἴκῳ, μὴ ἐν δήμῳ».
Προσπαθήσαμε νὰ σπάσουμε τὸ φράγμα αὐτὸ τῆς σιωπῆς. Ναί… Καὶ ὡμιλήσαμε κατ᾿ ἐπανάληψι… Καὶ ἐκάναμε – δὲ᾿ λέγω περισσότερα. Διότι μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκανα τρεῖς ἀγορεύσεις· καὶ τὶς ἀγορεύσεις αὐτὲς θὰ τὶς δῆτε εἰς τὸν «᾿Ορθόδοξο τύπο». Καὶ εἰς τὸν «᾿Εκκλησιαστικὸ ἀγῶνα» θὰ πληροφορηθῆτε τὰ νεώτερα νέα τῆς Συνόδου.
Συνοπτικῶς λέγω, ὅτι στὴν πρώτη ἀγόρευσι ἐτόνισα, ὅτι – ὅπως ἐτόνισε κ᾿ ἕνας ἐκλεκτὸς δημοσιογράφος τῶν ᾿Αθηνῶν, ὁ κύριος Σαρδελής, ὅτι πρέπει νὰ παύσῃ ἡ ῥουτῖνα μέσ᾿ στὴν ᾿Εκκλησία. ῾Ρουτῖνα, ῥουτῖνα τρομερά. Νὰ φύγωμε ἀπὸ τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πράγματα καὶ νὰ ἐξετάσωμε καὶ νὰ ἐρευνήσωμε ἀπὸ τὴν σκοπιὰν τοῦ Εὐαγγελίου τὰ μεγάλα, τὰ τρισμέγιστα θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ταλαίπωρο ἔθνος μας, ποὺ κινδυνεύει – δὲν εἶνε προφητεία· θὰ εἶνε δεινὴ αὐτὴ ἡ προφητεία… Δὲν ἀποκλείεται, ἐμεῖς οἱ ῞Ελληνες, τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ἔθνους ἡ σύγχρονη γενεά, ἡ ὁποία ἔφυγε μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό, φοβοῦμαι πολύ —εἶνε πολλὰ τὰ σημάδια—, μήπως γίνουμε νεκροθάφται ἑνὸς ἱστορικοῦ ἔθνους, ἐὰν δὲν ἀφυπνισθῶμεν ὅλοι μας, ἰδίως δὲ ἡ ἡγεσία ἡ πνευματική…
Λοιπόν, τὸ ἕνα εἶνε αὐτό… ῾Η δεύτερη ἀγόρευσι εἶνε, ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία μας ἡ ᾿Ορθόδοξος, ἡ ἐπίσημος ᾿Εκκλησία δὲν ἔχει ἑνότητα, δὲν ὑπάρχει ἑνότης… ῾Ενότης φαινομενική, ἑνότης πραγματική, ἑνότης – «τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως» (᾿Εφεσ. 4,13), λέμε ἐμεῖς – μὴν πῶ καμμιὰ σκληρὰ λέξι… Τὰ λέμε χωρὶς καμμία συναίσθησι. Δίκαιον εἶχε ὁ μακαρίτης ὁ ῾Ιερώνυμος, ὅτι —ἔπρεπε νὰ γράψῃ βιβλίο πολύτιμο, ποὺ δὲν τὸ ἔγραψε— τὰ λησμονησμένα λόγια τοῦ Χριστοῦ – πρέπει νὰ τὰ ζωντανεύσωμε πάλι μέσα εἰς τὸ λαό μας τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας. ῾Η ἑνότης δὲν ὑπάρχει στὴν ᾿Εκκλησία. Καὶ γιὰ νὰ ἐπέλθῃ ἑνότης πρέπει νὰ ἀποκατασταθοῦν μερικὲς ἀδικίες, ἀδικίες τρομερές.
Η δὲ μεγαλυτέρα ἀδικία, πρωτοφανὴς – δὲν ξέρω ἂν τὴν αἰσθάνεστε ἐσεῖς, ἐγὼ τὴν αἰσθάνομαι… Πρωτοφανὴς ἀδικία, πρωτοφανής… Πρωτοφανής… Χωρὶς δίκη, χωρὶς ἀπολογία δώδεκα ἐκλεκτοὶ ἱεράρχαι, σεβάσμιοι ἱεράρχαι, ποὺ ποτέ τους δὲ᾿ ζήτησαν νὰ γίνουν ἱεράρχαι, ἀλλὰ ἦσκον τὸ ἱεραποστολικό τους ἔργο μετὰ πίστεως καὶ αὐταπαρνήσεως καὶ ἁγνότητος, δώδεκα ἱεράρχαι, ἐπὶ τῆς δικτατορίας ῾Ιωανίδη, ἐσφάγισαν ὡς ἀρνία διὰ τῆς μαχαίρας, τῆς ἀγρίας μαχαίρας τῆς ἱεραρχίας, τῆς – ὑπὸ Μείζονος λεγομένης ῾Ιεραρχίας. ᾿Εσφάγισαν… «Οὔτε βάρβαροι», λέει ὁ Χρυσόστομος, «οὔτε Σαβρωμάται οὕτω πως δικάζουσι».
Καὶ αὐτὴ ἡ ἀδικία ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νὰ ὑπάρχῃ. ᾿Ετόνισα λοιπὸν καὶ εἶπα, ὅτι πρέπει νὰ ἀρθῇ αὐτὴ ἡ ἀδικία γιὰ νὰ προοδεύσῃ – καὶ νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὰ καθήκοντά τους αὐτοὶ ποὺ ζοῦν τοὐλάχιστον· δυὸ – τρεῖς ἀείμνηστοι ἀπῆλθον μὲ πικρίαν μεγάλην εἰς τὸ ὑπερπέραν… ᾿Ανεχώρησαν εἰς τὸ ὑπερπέραν μὲ μεγάλην πικρίαν. Αὐτὸς ἦτο – ἕνας ὁ ἅγιος Χαλκίδος – ἅγιος ἄνθρωπος… Λοιπόν… ῾Ο δεύτερος ἤτανε ὁ Θεσσαλονίκης, ὁ πάτερ Λεωνίδας… Καὶ τρίτος ἤτανε τοῦ Κιλκισίου, ὁ πάτερ Χαρίτων. Αὐτοὶ οἱ τρεῖς…

4219881

O ΛΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ο ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Kαί ἐνῶ ὁ λαός συσπειρώθηκε κοντά του καί στεγάστηκε κάτω ἀπό τό ἁγνό χέρι τῶν πλουσίων εὐλογιῶν του, οἱ συλλειτουργοί του καί συνεπίσκοποί του τόν μίσησαν.
Mέ πάθος ἀσίγαστο.
Kαί μέ ἀγριότητα ἀπερίγραπτη.
Ἦταν τό μῖσος τους παράγωγο ζήλειας;
Ἦταν γέννημα μικροῦ ἀναστήματος, πού ἀντιμάχεται μέ μανία τό καταξιωμένο μεγαλεῖο;
Ἦταν τά συμφέροντα τῆς ὁμάδας τοῦ προκαθημένου, πού θεώρησαν ἀπαραίτητο νά ἐξοντώσουν τόν τίμιο, γιά νά ἐγκαταστήσουν στόν ἐπισκοπικό θρόνο τούς νάνους καί τούς «διάτρητους».
Ἡ ἱστορία θά ἀναλάβη νά καταχωρήση τά γεγονότα καί νά καταλογίση τίς εὐθῦνες.
Ὁ Λαρίσης Θεολόγος

Ὁ στεφανωμένος μάρτυρας.
Ὁ ἄνθρωπος, πού μέ τή σιωπή του ἔγραψε ἱστορία.
Ὁ ποιμένας, πού μέ τό χαμόγελό του θεράπευσε πληγές.
ΤΗν ΣΥΝΕΧΕΙΑ://agonasax.blogspot.gr/2016/08/blog-post_14.html

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ ΕΒΛΕΠΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΟΥΣΕ ΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ – «ΩΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΘΕΩΡΩ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ ΝΑ ΘΕΣΩ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 18th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ

 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

 «ΩΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΘΕΩΡΩ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ ΝΑ ΘΕΣΩ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ [Στη συνεδρια της 7-9-1988] ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
__________________

_________________

ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
«ΣΥΝΟΔΙΚΑ», σελ. 23-26

 ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
(Στὴν Διαρκή Ἱερά Σύνοδο)

(Συνεδρία τῆς 7-9-1988)ΣΥΝΟΔΙΚΑ Α
ΩΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ἀκριτικῆς περιοχῆς τῆς μαρτυρικῆς μας πατρίδος, ἐναντίον τῆς ὁποίας ἰδιαιτέρως βάλλει ἡ προπαγάνδα τῶν Σκοπίων, διʼ ἧς πλαστογραφεῖται ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας, θεωρῶ καθῆκον νὰ θέσω ὑπʼ ὄψιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου τὸ φλέγον τοῦτο θέμα.
Βεβαίως τὸ θέμα εἶνε κυρίως ἐθνικὸν καὶ κατὰ πρῶτον λόγον ἀπασχολεῖ τοὺς ἁρμοδίου κυβερνητικοὺς παράγοντας. Ἐν τούτοις συνδέεται καὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, καθʼ ὅσον ὅσοι ἐμπλέκωνται εἰς τὰ δίκτυα τῆς προπαγάνδας τῶν Σκοπίων, ὄχι μόνον διακόπτουν σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ καταντοῦν θανάσιμοι ἐχθροὶ αὐτῆς, ἀλλʼ ἀπομακρύνονται καὶ ἐκ τῶν κόλπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. Σχηματίζουν δὲ οὗτοι εἰς τὸν ἀπόδημον Ἑλληνισμόν, ἰδίως εἰς τὴν Αὐστραλίαν ὅπου εἶνε ἡ ἔδρα των ἰδιαιτέρας ἐκκλησίας -παρασυναγωγάς, αἱ ὁποῖαι ἐξαρτῶνται πλέον ἀπὸ τὴν διοίκησιν τῆς ψευδοεκκλησίας τῶν Σκοπίων, τὴν ὁποίαν ὡς γνωστὸν οὐδὲν Πατριαρχεῖον ἤ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναγνωρίζει. Ὅσοι δὲ ἐξ αὐτῶν ἐπισκέπτονται τὴν Μακεδονίαν μας, βάλλουν καταιγιστικῶς κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ κλήρου καὶ προπαγανδίζουν ἀγρίως ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων.
Ἰδοὺ γιατὶ τὸ ἐθνικὸν τοῦτο θέμα συνδέεται καὶ μὲ τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν καὶ κατὰ συνέπειαν θὰ πρέπη νʼ ἀπασχολήση καὶ ἡμᾶς ὡς ὑπευθύνους κυρίως διὰ τὴν θρησκευτικὴν ἐνότητα.
Χθές, 6-9-1988, εἰς τὴν καθημερινὴν ἐφημερίδα «Ἐστία» ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν πρώτην σελίδα ἐμπεριστατωμένον ἄρθρον ἐπὶ τοῦ φλέγοντος τούτου θέματος, τὸ ὁποῖον ἀξίζει νὰ τύχη τοῦ ἐνδιαφέροντός μας. Ἀποκρούων ὁ συντάκτης ὅτι οἱ Μακεδόνες ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν ἐθνότητα, διακρινομένην τῆς ὑπολοίπου Ἑλλάδος, ὡς ἀναντίρρητον ἀπόδειξιν περὶ τοῦ ψεύδους τῶν Σκοπίων φέρει τὴν κατὰ τὸ ἔτος 1904 ὑπὸ τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν ἀπογραφὴν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ὀθωμανικῆς Εὐρώπης.

Read more »