Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.’ Category

Η γενοκτονια των Ελληνων του Ποντου διαδραματισθηκε με δυο δραστες. 2) ΠΟΙΟΙ ΠΟΥΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ; Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Όταν τα παντα σιγουσαν, το 1949, ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης, ὡς στρατιωτικος ἱερευς, ειδε το τερας της μασονιας να εμφανιζεται σαν φιλανθρωπικη οργανωση & το αρπαξε απο το λαιμο. 3) ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 23rd, 2024 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

1. Η γενοκτονια των Ελληνων του Ποντου διαδραματισθηκε με δυο δραστες

Ἐπί τέλους ! ἂς εὑρεθοῦν γνήσιοι ἑλληνόψυχοι καὶ ἄριστοι ἱστορικοί, νὰ φανερώσουν τὶς ἱστορικὲς ἀλήθειες, νὰ φανερώσουν στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὸ ψεύτικο πρόσωπο τοῦ Γραικυλισμοῦ πού ἐπιδεικνύεται ἕως καὶ σήμερα ὡς δῆθεν τὸ πρόσωπο τῆς ρωμαλέας ρωμηοσύνης , ἐνῷ ἦταν και εἶναι τῆς ψευτορωμηοσύνης….

Πατῆστε τον τίτλο και διαβᾶστε το ἄρθρο

d454142812c7

ΠΟΙΟΙ ΠΟΥΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Η ΜΑΣΟΝΙΑ Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(Όταν τα πάντα σιγούσαν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης ως στρατιωτικός ιεροκήρυκας (1949) είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε η πατρίδα μας από το απαίσιο θηρίο της μασονίας και το πολέμησε)

Απόσπασμα από το ιστορικό, χριστιανικό, μηνιαίο αγωνιστικό φυλλάδιο «Χριστιανική Σπίθα».
Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1949, αριθμ. φυλ. 99
ΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ιντ

Σιγοῦν σήμερον αἱ θρησκευτικαὶ ὀργανώσεις. Σιγοῦν αἱ Θεολογικαί μας Σχολαὶ Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης! Σιγοῦν αἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά. Σιγοῦν οἱ ἄμβωνες τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν πόλεων εἰς τὰς ὁποίας δρᾶ ἡ μασονία. Σιγοῦν οἱ ἀρχιερατικοὶ θρόνοι. Καὶ ἐν μέσω τῆς ΕΝΟΧΟΥ ΣΙΓΗΣ τὸ θηρίον ἐξῆλθεν ἀφόβως ἐκ τῆς ἀβύσσου, προχωρεῖ, ἀνοίγει τὰς σιαγόνας του καὶ ἐτοιμάζεται νὰ καταβροχθίσει τὴν Ἐλλάδα μας…
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί! Εἰς τὰ ὅπλα! Εἰς τὰ ὅπλα τοῦ Χριστοῦ!
Ἀλλὰ εἶναι λοιπὸν τόσος μέγας ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς μασονίας; Δὲν βλέπετε ὅτι κινδυνεύομεν ἀπὸ τὸν ἄθεον κομμουνισμὸν καὶ σὺ ἀσχολεῖσαι μὲ τὰς ἀθώας περιστερὰς τῆς Στοᾶς;
Θὰ μᾶς ἐρωτήσουν ἴσως πολλοί! Ἀλλὰ διὰ νὰ ζυγίσωμεν πρεπόντως τὸν κίνδυνον τῆς ἐλληνικῆς φυλῆς ἐκ τῆς ἐξαπλώσεως τῆς μασονίας, άνάγκη διʼ ὀλίγων νὰ γνωρίσωμεν τὴν φύσιν τῆς μασονίας.
Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
Ἡ μασονία εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη, διότι ἐνῶ τὸ σύστημα αὐτὸ ἔν τῆ ἐσχάτη ἀναλύσει του εἶναι ΣΑΤΑΝΑΣ, ἐν τούτοις ἀποκρύπτει τοῦς καταχθονίους σκοπούς του καὶ παρουσιάζεται ὡς ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΟΣ…
Την συνέχεια: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=123&paged=2

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ;

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

«…Κακὸ ἕνας λύκος νὰ ὑποδύεται τὸ πρόβατο· μὰ τὸ χειρότερο εἶνε, ὅταν ἕνας ποιμένας τῶν προ­βάτων γίνεται λύκος! Τέτοιοι λύκοι εἶ­νε οἱ ποιμένες ἐ­κεῖνοι ποὺ ὄχι «διὰ τῆς θύρας» (Ἰω. 10,1-2) ἀλ­λὰ μὲ ποικίλα ἄτιμα μέσα κατώρθωσαν νὰ καταλάβουν ἀξιώματα στὴν ἐκκλησία καὶ τὴν πο­λιτεία. Κάνεις τὸ λύκο βοσκὸ καὶ περιμένεις προ­κοπή; Βοσκοὶ λύκοι! αὐτοὶ κατὰ τὸν ἀπόστο­λο Παῦλο εἶνε οἱ φοβερώτεροι ἐχθροὶ τῆς Ἐκ­κλη­σίας, δὲν «φείδονται τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. 20,29). Ὁ Δαυῒδ τοὺς ζωγραφίζει (βλ. Ψαλμ. 9,26-33) καὶ πα­ρακα­λεῖ τὸ Θεὸ νὰ προστατεύῃ τοὺς φτωχοὺς ἀπ᾽ αὐ­τούς· «Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός, …μὴ ἐπι­λάθῃ τῶν πενή­των» (ἔ.ἀ. 9,33). Ἡ ἀθεόφοβη ἀριστο­κρατία εἶνε ὁ μεγάλος κίνδυνος μιᾶς χώρας, γιὰ τὴν ὁ­ποία ὁ προφήτης θὰ ἔλεγε· «Οἱ ἄρ­χον­­­τες αὐ­τῆς ἐν μέ­σῳ αὐτῆς ὡς λύκοι ἁρπάζον­τες ἁρπά­γματα τοῦ ἐκ­χέαι αἷμα, ὅπως πλε­ονεξίᾳ πλεονεκτῶσι» (Ἰεζ. 22,27).
Ὅλες αὐτὲς τὶς ἀδικίες, τὶς δημόσιες προσ­­βολὲς τοῦ ἠθικοῦ νόμου, πρέπει νὰ τὶς καυτη­ριάζουν οἱ κήρυκες τοῦ Θεοῦ. Ἔχουν χρέος νὰ ἐ­λέγχουν τοὺς δρᾶστες τοῦ κακοῦ σύμφω­να μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὸν Τιμόθεο· «Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάν­των ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι» (Α΄ Τιμ. 5,20). Ἀκοῦτε; δὲν λέει «τὴν ἁμαρτίαν», λέει «τοὺς ἁμαρτάνοντας», αὐτοὺς ποὺ ἁρπάζουν τὰ πρόβατα».

Ο άνθρωπος που κατεβασε το Άγιον Όρος στην Αφρικη. Η ιστορια του π. Κοσμα Γρηγοριατη 2) ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 21st, 2022 | filed Filed under: ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

 

Ο άνθρωπος που κατεβασε το Άγιον Όρος στην Αφρικη. Η ιστορια του π. Κοσμα Γρηγοριατη

Θεωρώ καύχημα εν Κυρίω και τιμή το γεγονός ότι ένας από τους εσχάτους ιεραποστόλους της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού μας ήταν μοναχός Αγιορείτης. Ως γνωστόν, η Ιερά Μονή μας του Οσίου Γρηγορίου ευτύχησε να τον εγγράψει στους μοναχικούς καταλόγους της και να τον συγκαταριθμήσει στην Αδελφότητά της από το φθινόπωρο του 1977. Ο Γέροντάς του και Καθηγούμενος της Μονής μας Αρχιμανδρίτης Γεώργιος γνώριζε ότι το πρόγραμμα του νεαρού τότε Ιωάννη Ασλανίδη από τη Θεσσαλονίκη ήταν μοναχισμός και ιεραποστολή. Παρότι ο αγιορείτικος μοναχισμός είναι περισσότερο ησυχαστικός, για τον νεαρό Ιωάννη, μετά και από προτάσεις διακεκριμένων και φωτισμένων μακαριστών τώρα Αγιορειτών Πατέρων, έγινε δεκτή η επιθυμία του και η για κάποιο διάστημα παραμονή του στη Μονή.

Μετά από ένα χρόνο σχετικής πνευματικής προετοιμασίας έγινε κληρικός και αναχώρησε για την Αφρική, την οποία γνώριζε από παλαιότερα. Επί 15 μήνες ήταν ο αποκλειστικός συνεργάτης του τότε ιεραποστόλου ιερομονάχου π. Αμφιλοχίου Τσούκου (νυν Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας). Στο διάστημα αυτό που ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 1975 ανήγειρε με το οικοδομικό του συνεργείο «Αστραπή» εννιά εκκλησίες και απέσπασε τον θαυμασμό και την έκπληξη των άλλων εντοπίων θρησκευτικών Κοινοτήτων…

Την συνεχεια: http://ethnegersis.blogspot.com/2022/12/blog-post_86.html#more

e3fdd3242c48ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.pdf

Απο τον συνεργάτη Λ.Α

Διότι, γνωρίζοντες, ὅτι ἡ ἐφευρετικότητα τῶν  Ἑλλήνων εἶναι σὲ ὑψηλὸ  βαθμό, κατέχοντας τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὶς ἐπιστῆμες, μὲ τὴν  ὀρθὴν τοὺς νόηση (ἐπὶ+στητὸ= ἐπιστήμη ) φοβοῦνται καὶ τὴν ἐπίμειξη τοῦ βιολογικοῦ  φαρμάκου ἢ ἰάσιμου  βιολογικοῦ ἢ χημικοῦ παρασκευάσματος (ἀπὸ τὴν ἀμόλυντο φύση) μὲ τὸ πνευματικὸ  στοιχεῖο.

Read more »

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 2) «Δραξασθε παιδεiας, μηποτε οργισθη Κυριος και απολεισθε εξ οδου δικαιας» (Ψαλμ. 2, 12).

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 24th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ .pdf

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ= ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ.
Έχει γεμίσει το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες με βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν εμβολιασμένους κατά του κορωνοϊού να μαγνητίζουν αντικείμενα (πατηστε τον υπογραμισμένο τιτλο και διαβαστε το αρθρο)

9a150f5deb69

«Δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας»
(Ψαλμ. 2, 12).

 . . . ἀκούγεται μιὰ φωνὴ ἀπὸ τὸ ὑπερ­πέραν, ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου, ὁ ὁ­ποῖος μᾶς λέει· «Ἐγὼ ἔδωσα σύμβολο στὸ κρά­τος μου τὸν σταυρό, καὶ χίλια χρόνια ἐφώτιζε· σεῖς θὰ τὸ ἐγκαταλείψετε;

  • Τὸ Εὐαγγέλιο, ἡ Ὀρθοδοξία, ὁ σταυρός πρέ­πει νὰ παραμείνουν τὸ ἰδανικὸ καὶ τῆς νεωτέ­ρας Ἑλλάδος. Ὅπου εἶνε ὁ Χριστός, ἐκεῖ λευτεριά, ἰσότης, δικαιοσύνη, ἀλήθεια, εἰρήνη, πα­ράδει­σος· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, ἐκεῖ σκλαβιά, ἀνισότης, ἀδικία, ψέμα, πόλεμος, κόλασις. Καὶ ὄν­τως κόλασι ζοῦμε σήμερα, γιατὶ ξεχάσαμε τὸ Χριστό. ῾Ρίπτω λοιπὸν τὸ σύνθημα· Χριστὸς στὴν οἰκογένεια, Χριστὸς στὸ σχολεῖο, Χριστὸς στὰ δικαστήρια, Χριστὸς στὸ στρατό, Χριστὸς στὴν ἀγορά, Χριστὸς στὴν πολιτική, Χριστὸς στὴ βουλή. Τότε θὰ γίνουμε τὸ πιὸ εὐλογημέ­νο ἔθνος. Παντοῦ Χριστός! Ὅν, παῖ­δες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάν­τας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
  • † ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
    Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ ῾Αγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἀμυνταίου – Φλωρίνης τὴν 21-5-1985. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 21-5-2007.

ΑΣ ΕΡΘΟΥΜΕ ΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΥΔΕΥΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ; Read more »

Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου: H πατριδα μας, εαν μεγαλουργησε & εγεννησε μεγαλους ηρωες & μεγαλους ανδρας, το οφειλει στο οτι εδωσε μεγαλη προσοχη στην αγωγη & στη διαπαιδαγωγησι των παιδιων της. (Η σημερινη πολιτεια, οργανο των ξενων σκοτεινων δυναμεων κανει το αντιθετο!!! Στοχοποιει τα παιδια της Ελλαδος & οτι κτιζει η Ελληνικη οικογενεια το διαφθειρει εκεινη & η εκκλησιαστικη ηγεσια ασχολειται μονο με τον κορονοϊο!!!!) 2) O XOΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ (Σκεψεις συνεργατου μας για να σωθουν & να επιβιωσουν οι μικροι μαθητες μας απο τα οργανα του Αντιχριστου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 9th, 2021 | filed Filed under: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α., ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Από βιβλίο Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΓΟΝΕΙΣ ΦΡΟΤΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ», σελ. 10

Θεμελιο της πολιτειας η ανατροφη των παιδιων

Ἀπὸ ἀρχαίας ἐποχῆς, οἱ ἄνθρωποι κανουν το σταυροἔδιναν μεγάλη σημασία στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Ἰδίως δὲ ἡ Ἑλλὰς ἡ πατρίς μας, ἐὰν ἐμεγαλούργησε καὶ ἐγέννησε μεγάλους ἥρωας καὶ μεγάλους ἄνδρας, τοῦτο τὸ ὀφείλει εἰς τὸ ὅτι ἔδωσε μεγάλη προσοχὴ στὴν ἀγωγή, στὴ διαπαιδαγώγησι τῶν παιδιῶν. Τοῦτο τὸ βλέπομε στὸ μαντεῖον τῶν Δελφῶν, πού ᾿χανε γράψει μὲ χρυσᾶ γράμματα – τί εἴχανε γράψει; σὲ ἀρχαία γλῶσσα· ὅτι «πολιτείας ἀρχὰ παίδων τροφά», ὅτι τὸ θεμέλιον μιᾶς πολιτείας εἶνε ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Τοῦτο κατενόησε κ᾿ ἕνας νομοθέτης δικός μας, ὁ Λυκοῦργος, ποὺ εὑρῆκε μιὰ κοινωνία διαλελυμένη καὶ ἀνέλαβε νὰ τὴν διορθώσῃ. Καὶ ὡς πρῶτο μέτρον ἔλαβε τὴν ἀνόρθωσιν τῆς οἰκογενείας, τὴν ἀνατροφὴν τῶν παιδιῶν. Κ᾿ ἐκάλεσε μιὰ μέρα -τὸ ξέρετε ὅλοι-, ἐκάλεσε μιὰ μέρα στὴν πλατεῖα τῆς Σπάρτης ὅλο τὸ λαό· καὶ περίμεναν νὰ τοὺς διδάξῃ. Τοὺς δίδαξε. Πῶς τοὺς δίδαξε; Ὄχι μὲ λόγια, ἀλλὰ μ᾿ ἕνα παράδειγμα. Τί ἔκανε;

Ἔφερε μαζί του δυὸ σκυλάκια· καὶ μπροστὰ στὰ σκυλάκια ἔβαλε ἕνα πιάτο μὲ φαῒ ποὺ ἄχνιζε, ὀρεκτικὸ φαγητό· καὶ συγχρόνως τὴν ἴδια στιγμὴ ἄνοιξε ἕνα κλουβί, κι ἀπ᾿ τὸ κλουβὶ πετάχτηκε ἕνας λαγός. Τί κάνανε τὰ σκυλάκια; Τὸ ἕνα σκυλάκι ἔπεσε μὲ τὰ μοῦτρα στὸ φαγητὸ καὶ ἔτρωγε – λαίμαργο. Τὸ ἄλλο σκυλάκι δὲν ἔδωσε καμμία σημασία στὸ φαγητό, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ τρέχῃ -κι ἀκόμα τρέχει- γιὰ νὰ πιάσῃ τὸ λαγό. Περίεργο θέαμα. Λέγει εἰς τὸν κόσμο ὁ Λυκοῦργος· Τὰ βλέπετε τὰ δυὸ σκυλάκια; Μιὰ μάνα τὰ γέννησε, ἡ ιδια μάνα. Τὸ ἕνα ὅμως ἀπὸ μικρὸ πῆγε στὸ χασάπικο, στὸν κρεοπώλη, κ᾿ ἔτρωγε κόκκαλα καὶ κρέατα· κ᾿ ἔγινε λαίμαργο. Τὸ ἄλλο σκυλάκι τὸ πῆρε ὁ κυνηγὸς, τὸ πῆγε στὰ βουνὰ καὶ στὰ λαγκάδια, καὶ τὸ ἔμαθε νὰ κυνηγάῃ. Ἡ ίδια μάνα τὰ γέννησε· ἀλλ᾿ ἄλλη ἀνατροφὴ πῆρε τὸ ἕνα, κι ἄλλη ἀνατροφὴ πῆρε τὸ ἄλλο. Ἀπ᾿ αὐτὸ νὰ καταλάβετε, ὅτι τὰ παιδιὰ ἐδῶ τῆς Σπάρτης, ἐὰν πάρουν καλὴ ἀνατροφή, θὰ γίνουν σπουδαῖοι πολῖται καὶ θὰ δοξάσουν τὴν πολιτεία· ἂν πάρουν κακὴ ἀνατροφή, θὰ γίνουν παιδιὰ ἄχρηστα κ᾿ ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν πολιτεία… Τὸν ἄκουσαν τὸ Λυκοῦργο· κι ἀνέθρεψαν τὰ παιδιά τους μὲ σκληραγωγία μεγάλη. Καὶ κατόπιν ἀπὸ ᾿κεῖ, ἀπὸ τὴν ἀγωγή, ἀπὸ τὰ μέτρα αὐτά, τὰ παιδιὰ αὐτὰ γινήκανε ἥρωες τῶν Θερμοπυλῶν, ποὺ εἶπαν τὸ «Μολὼν λαβέ». Τὸ πόση ἀξία ἀπέδιδαν οἱ Σπαρτιᾶτες στὸ ζήτημα τῆς διαπαιδαγωγήσεως τῆς νεολαίας, ἀποδεικνύει καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς γεγονός. Ὅταν ὁ Μακεδὼν Ἀντίπατρος ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἆγι τὸν βασιλέα τῆς Σπάρτης 50 παιδιὰ ὡς ὁμήρους, ὁ Ἆγις ἀπήντησε· Ἡ Σπάρτη εἶνε πρόθυμη νὰ δώσῃ ὡς ὁμήρους διπλάσιους γέροντες ἢ γυναῖκες, ἀλλὰ παιδὶ κανένα. Διότι τὰ παιδιὰ ποὺ θ᾽ ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τὴν πατρίδα τους θὰ στεροῦνταν τὴν πατροπαράδοτη ἀγωγὴ κι ὅταν θὰ ἐπέστρεφαν θὰ ἦταν πολῖτες ἄχρηστοι. Καὶ ἐπειδὴ ὁ ἐχθρὸς ἐπέμενε στὴν παράδοσι τῶν 50 παιδιῶν, οἱ Σπαρτιᾶτες, ἀφοῦ ἔκαναν σύσκεψι, ἀπήντησαν ὁμοφώνως, ὅτι προτιμοῦν τὸ θάνατο παρὰ νὰ παραδώσουν στὸν ἐχθρὸ καὶ ἕνα ἀκόμη παιδὶ τῆς Σπάρτης!

4219881

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ σε .pdf

Ο Χορος τοῦ μαθητη

Ἴσως πολλοί ἀπό ἐσᾶς ἀγαπητοί ἀναγνῶστες νά θεωρήσετε τό μέτρο αὐτό ἀκραῖο, καί ἐκεῖνοι ἤ αὐτός πού τό εἰσηγῆται νά θεωρῆτε ὅτι τά ἔχουν χαμένα. Ὄχι ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, οὔτε ἀκραῖο εἶναι τό μέτρο πού εἰσηγούμεθα, οὔτε τά ἔχουμε χαμένα. Εἶναι λοιπόν βέβαιον ὅτι μέ μαθηματική ἀκρίβεια τῶν μετέπειτα 30 χρόνων (δηλαδή 2021+ 30 ἔτη) ἡ ἑλληνική πολιτεία ἐάν συνεχίσει μέ αὐτό τό ἀνορθόδοξο ἐκπαιδευτικό σύστημα, κατάλοιπο μασονικῶν ἐπιρροῶν, θά εὑρεθῆ νά ἔχει ὁλοκληρώσει ἕνα τελευταῖο κύκλο χαμένων χρόνων, κλειστή κλειδαμπαρωμένη πόρτα ἀπέναντι στήν ἀληθινή ἐλευθερία τῆς σκέψεως, καί κυρίως διαστροφῆς τοῦ νοῦ τῶν μαθητῶν, καθώς στά σημερινά σχολεῖα ἐπιτελῆται μία ὑποκόσμια γκετοποίηση, ὡς τῶν διεφθαρμένων βαβυλωνίων μεγαλουπόλεων, ἤ ὡς μία νεοϋρκέζικη σκοτεινοβίωση τοῦ ὑπονόμου-ὑποκόσμου… Read more »

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 1st, 2020 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ !!!

ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗΤΕ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΕΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ (666) , ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (μέ τήν «δικαιολογία τῶν πανδημιῶν). ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΚΟΛΑΣΙΑ-ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΣ (καταγγείλατε το ἐδῶ στήν παροῦσα ἱστοσελίδα μας) . Ὅταν ὁ ἀστυνομικός ἐκτελεῖ ἐντολή τοῦ ἀνωτέρου του πού εἶναι ἀντίθετο ἀπό τίς ἀρχές τῆς πίστεως μας παραβαίνει τήν ἱεραρχίαν, εἶναι ἐπίορκος.
Ὁ Πρῶτος προϊστάμενος τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ ἀστυνομικοῦ εἶναι ὁ Χριστός. Τό ἱερό εἶναι πρῶτον (τό δηλώνει ἡ ἴδια ἡ λέξη: ἱεραρχίαν), καί ὕστερα ἔρχεται τό πολιτικό, ἤ κοσμικό πρόσωπο, πού εἶναι κάτωθεν τῆς πρώτης ἱερᾶς ἀρχῆς (δηλαδή κάτωθεν εἶναι ἡ πολιτική ἡ κοσμική ἱεραρχία), καί πού ἐάν συμβαδίζει στίς ἀρχές μέ τήν πρώτη ἱεράν ἀρχήν (ὁ Χριστός, τό Α καί τό Ω) ˙ τήν ἱεράν ἀρχή πού πρέπει νά διέπεται καί τό ἀστυνομικό σῶμα, τότες, καί μόνον τότες καθαγιάζεται καί ἡ ἀκόλουθη κοσμική ἡ πολιτική ἐξουσία, δηλαδή οἱ προϊστάμενοι (οἱ ἀξιωματικοί τοῦ ἀστυνομικοῦ σώματος), καί οἱ ἀνώτεροι τους. Χωρίς αὐτήν τήν τάξη καί ἀρχές σέ κάθε σῶμα στό ἑλληνικό κράτος θά ἐπέρχεται πάντα ἡ ἀναρχία, εἶναι φυσικός νόμος.
Αὐτήν τήν ἀρχή νά τήν ἀνακοινώσει ἐντύπως ἡ θρησκευτική ὑπηρεσία τῆς ἀστυνομίας, καί τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί νά τήν ὑιοθετήσουν σέ αὐτά τά ἐθνικά σώματα μέ νόμο….

Γιὰ τὴν συνέχεια πατηστε, τὸν συνδεσμο καὶ διαβᾶστε το ἄρθρο τοῦ συνεργάτου μας, σε pdf:

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ. pdf

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ: ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: (ΒΟΡΡΑ, ΝΟΤΟ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΔΥΣΗ), ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΒΛΑΚΕΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 30th, 2019 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ:

ΒΟΡΡΑΣ, ΝΟΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΔΥΣΗ.

Τοῦ συνεργάτου μας Λ. Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ.
ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΟΙ ΠΑΝΒΛΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΙΔΕΣ. ΔΗΛΑΔΗ: Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΜΕ ΤΟ ‘’ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ’’. ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΟΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΙΔΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΤΙ Η ΓΕΛΟΙΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!!!, ΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΘΟΥΝ (ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ) ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΙΒΑΣΕ ΣΥΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΕΛΟΙΟΥΣ, ΑΝΟΗΤΟΥΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ ΩΡΕ ΓΕΛΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ, ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ;;;; ΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΒΟΡΕΙΑ ΘΕΣΗ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ;;; ΝΑΙ η ΟΧΙ;;; ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ . . . ΕΧΕΙ (ΠΟΥ ΜΟΝΟΝ Ο ΤΡΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕ), ΚΑΙ ΤΡΕΜΕΤΕ ΩΡΕ ΣΙΧΑΜΕΝΟΙ ΠΑΝΒΛΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ, ΠΟΙΟΣ ΤΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΩΣ ΔΗΘΕΝ . . ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ;;; ΜΗΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ;;;; ΩΡΕ ΠΑΝΒΛΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ;;; ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

H ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟY ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ EXEI ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 25th, 2019 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Συνεργάτου μας Λ.Α.

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»Ὅταν ἔρχονται στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα οἱ συνάνθρωποι μας ἀλλοδαποί ἀπό τό ἐξωτερικό γιά νά παρουσιάσουν κάποιες καλές τέχνες γιά τήν πρόοδο καί τήν καλύτερη οἰκονομική μας ἀνάπτυξη, ὅπως τέχνες ἐπαγγελματικές, κατασκευαστικές, καί ἄλλες χρήσιμες τέχνες πρέπει νά εἶναι καλοδεχούμενοι, καί νά ἐνθαρρύνονται στό νά μᾶς διδάξουν κάτι πού δέν τό γνωρίζουμε. Νά τούς δεχόμεθα ὡς πρόνοια Τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ καλός Θεός μᾶς στέλνει τά πλάσματα του πρός βοήθεια δική μας σέ κάτι πού δέν κατέχουμε. Ὁ μακαριστός Αὐγουστίνος Καντιώτης ἔλεγε ὁ ἴδιος ὡς φωτισμένος ἱεράρχης νά παίρνουμε τά καλά τῶν ξένων, καί ὄχι τά κακά, ἐπίσης ἔγραψε δεκάδες σελίδες γιά τίς τέχνες στήν Ἑλλάδα πού θά πρέπει νά εἰσέλθουν στήν παιδεία μας.
βλέπετε τό συγγραφικό του ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Ὅταν ὅμως ἔρχονται γιά νά μᾶς διδάξουν τέχνες πού κρύβονται μέσα τους τά πλανεμένα θρησκευτικά τους πιστεύω, ἤ ἀκόμα χειρότερα τήν μαγεία, καί τίς αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ , ὅπως καί τά πεπλανημένα τους περί δῆθεν ἡ αὐτοδύναμη τοῦ νοῦ, καί τά τοιαῦτα, ὅπως τίς ἐκ Ἀσίας πολεμικές τέχνες, τότες ἐκεῖ νά τούς δεχόμεθα ὄχι ὡς δασκάλους ἀλλά ὡς πεπλανημένους, καί νά τό θεωροῦμε εὐκαιρία στό νά τούς διδάξουμε ἐμεῖς ὅτι εὑρίσκονται εἰς τήν πλάνη. Θά μᾶς εὐγνωμονοῦν ἐάν ἔχουν καθαρή καρδιά γιά τήν πλάνη πού τούς ἀπαλλάξαμε. Ἐνῶ ἐάν δέν ἔχουν καθαρά κίνητρα καί δέν εἶναι καλοπροαίρετοι θά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό κοντά μας, κάτι πού πάλι μᾶς συμφέρει. Οἱ Ἕλληνες ἔλεγε ὁ Ἅγιος  Νεκτάριος εἶναι προορισμένοι ἀπό τόν Θεο οἱ διδάσκαλοι τῶν Ἐθνῶν, καί δέν ἐννοοῦσε μόνον τίς ἐπιστῆμες, τίς τέχνες (διότι δέν τίς κατέχουμε ὅλες) , ἀλλά κυρίως τήν διδασκαλία τῆς ὀρθῆς πίστεως περί Θεοῦ (τήν ὀρθοδοξίαν μας), πού τήν κατέχουμε (κατά πρόνοια Θεοῦ) τουλάχιστον ὡς ἡ ἐπίσημη πίστη μας, διότι σέ ὀρθοπραξία εὑρισκόμεθα ἀκόμα σέ καχεκτικό στάδιο. Ἔτσι λοιπόν ὅταν ἦρθαν τό 2018 στήν Κρήτη οἱ γνωστοί Σαολίν (πού δέν γνωρίζουμε σίγουρα ἐάν τούς προσκάλεσαν οἱ συμπατριῶτες μας, ἤ ἐάν δήλωσαν τήν ἐπιθυμία των αὐτή ἀπό μόνοι τους- βλέπετε:

Οι Σαολίν μοναχοί έρχονται στα Χανιά! Η παράσταση που κόβει την …

https://www.zarpanews.gr/οι-σαολίν-μοναχοί-έρχονται-στα-χανιά-η/

τότες θά ἔπρεπε νά παραβρεθοῦν ἐκεῖ ἄξιοι δημοτικοί ἰθύνοντες, Read more »

ΑΜΑΡΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ – Ὁ κοσμος μας φλεγεται. Ἡ κοινωνια μας τεινη να γινει ενα δραματικο θεατρικο εργο… 2) Τα ολεθρια αποτελεσματα της αμαρτιας: Καταστρεφει την περιουσια, την υγεια, τὴν τιμη & το καλο ονομα του ανθρωπου. Ἀφαιρει τη γαληνη της συνειδησεως. Στερει την ελευθερια & σκλαβωνει. Η κολασις υψιστη τιμωρια

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 24th, 2019 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α., ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Διαβαστε ολόκληρο ἄρθρο σε pdf,
πατὠντας τον παρακάτω τίτλο

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ.pdf

ΠΑΘΗ ΑΜ.

Πονημα ερευνητου Λ.Α.

Ὁ παρατηρητικός χριστιανός , ὁ ἔχων νοῦν, καθημερινά βλέπει, ἀκούει, καί διαισθάνεται ὅτι ὁ κόσμος μας δέν πηγαίνει καλά, ἡ ζωή στόν ὑποτίθεται πολιτισμένο ἄνθρωπο ὁλοένα καί παρεκκλίνει σέ κάτι νοσηρό, ἄσχημο, καί δαιμονικό θά λέγαμε χωρίς ὑπερβολή. Οἱ καθημερινές τραγικές εἰδήσεις τό ἐπιβεβαιώνουν δυστυχῶς μέ τά καθημερινά ὁλοένα αὐξανόμενα θλιβερά γεγονότα ἐγκληματικῶν πράξεων. Ὁ κόσμος μας φλέγεται. Ἡ κοινωνία μας τείνη νά γίνει ἕνα δραματικό θεατρικό ἔργο , ὅπως τοῦ Ντοστογιέφσκι, πού ἔγραψε τήν θεατρική ἐκείνη παράσταση: «οἱ δαιμονισμένοι». Τό ἐρώτημα λοιπόν ἀπό τόν γερμανικό τύπο ἦταν εὔλογο πρός τόν γερμανικό λαό: νά ἀνησυχοῦν οἱ γερμανοί γιά τήν σπουδαία πολιτικό τους ; (τήν Καγκελλάριο Μέρκελ) ἤ δέν πρέπει νά ἀνησυχοῦν;…

9a150f5deb69

Τα ολεθρια αποτελεσματα της αμαρτιας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 36-46
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ὅποιος θέλει νὰ δῇ τί εἶνε ἡ ἁμαρτία, ἂς μὴν ἀκούσῃ τὸν ἄλφα ἢ τὸν βῆτα· ἂς βουλώσῃ τ᾿ αὐτιά του στὸν διάβολο. Διότι, δυστυχῶς, στὰ χρόνια αὐτὰ ποὺ ζοῦμε ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προφητῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ποὺ ἔλεγε· Θὰ ἔρθουν χρόνια τέτοια, ποὺ ἡ ἁμαρτία πλέον δὲν θὰ προκαλῇ τὴν φρίκη· οἱ ἄνθρωποι θὰ συνηθίσουν μ᾿ αὐτὴν καὶ θὰ παίζουν μαζί της.
Ἔτσι σήμερα παίζουμε μὲ τὴν ἁμαρτία. Πίνουμε τὴν ἁμαρτία ὅπως πίνουμε ἕνα ποτήρι νερό. Ἀλλ᾿ ἂν θέλουμε νὰ δοῦμε τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχουμε ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία, ἀπὸ τὸ μικρότερο ψέμα ἕως τὴν μεγαλυτέρα προδοσία τοῦ χριστιανισμοῦ, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ δοῦμε ἕνα κρυστάλλινο καθρέπτη ποὺ μᾶς παρουσιάζει ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ. Εἶνε ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου (βλ. Λουκ. 15,11-32).
Θὰ ἤθελα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας ἐπάνω στὶς καταστροφικὲς συνέπειες, ποὺ δημιουργεῖ στὸν ἄνθρωπο ἡ ἁμαρτία, ὅπως φαίνονται στὴν περίπτωσι τοῦ ἀσώτου υἱ

Ἡ ἁμαρτία καταστρέφει τὴν περιουσία τοῦ ἀνθρώπου

Ὁ ἄσωτος κληρονόμησε ἀπὸ τὸν πατέρα του μία τεραστία περιουσία, καὶ αὐτὴ τὴν κατεσπατάλησε «ζῶν ἀσώτως» (Λουκ. 15,13). Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύο λέξεις καθένας ἀπὸ μᾶς μπορεῖ νὰ φαντασθῇ, ποιά ζωὴ ὀργίων, διασκεδάσεων καὶ σπατάλης ἔζησε ὁ ἄσωτος υἱός.
Ἀλλ᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ σὲ κάθε ἁμαρτωλό. Δὲν ξέρω στὸν κόσμο αὐτὸ νὰ ὑπάρχῃ ἄλλο πρᾶγμα περισσότερο πολυέξοδο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.
Κάθε κράτος δημοσιεύει ἀπολογισμό, καὶ μέσα σ᾿ αὐτὸν σημειώνονται τὰ διάφορα κονδύλια ποὺ ξοδεύει γιὰ τὶς διάφορες ἀνάγκες του.
Ἐὰν μποροῦσε καὶ ὁ διάβολος νὰ μᾶς δημοσιεύσῃ τὸν ἀπολογισμὸ τῆς ἁμαρτίας, θὰ βλέπατε τεράστια ποσὰ νὰ ξοδεύωνται γι᾿ αὐτήν. Ἡ ἁμαρτία εἶνε ἡ μεγάλη φαγάνα τοῦ ἀτομικοῦ, οἰκογενειακοῦ καὶ ἐθνικοῦ προϋπολογισμοῦ.
Ἡ ἁμαρτία καταστρέφει τὴν περιουσία τοῦ ἀνθρώπου.
Καὶ ἐξηγοῦμαι. Ἐλάχιστα εἶνε τὰ χρήματα ποὺ δίδει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν Θεό. Ἐλάχιστα εἶνε τὰ χρήματα ποὺ δίδει γιὰ νὰ βοηθήσῃ τὸν πλησίον. Ἀλλὰ ἐλάχιστα εἶνε καὶ τὰ χρήματα ἐκεῖνα ποὺ ξοδεύει γιὰ τὶς πραγματικές του ἀνάγκες· γιὰ τὸ ψωμί του, γιὰ τὸ ροῦχο του, γιὰ τὸ παπούτσι του, γιὰ τὰ φάρμακά του. Καὶ ἂς ἀνεβαίνῃ ὁ τιμάριθμος. Τὰ πολλὰ χρήματα τὰ ξοδεύει ὄχι στὰ ἀναγκαῖα πράγματα, ἀλλὰ στὰ περιττά, στὰ εἴδη πολυτελείας καὶ ἄλλα ἁμαρτωλὰ πράγματα.
Θέλετε ἀποδείξεις; Ἀνοῖξτε τὶς ἐφημερίδες, καὶ θὰ δῆτε. Πάρτε κιμωλία καὶ γράψτε. Read more »

Ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ 2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ 4. ΒΙΝΤΕΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 6th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ., ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Ο  ΜΟΛΥΣΜΟΣ

(Ἀλλοιμονο σε ἐκείνους ποὺ μολύνουν τὴν Ἁγία Πίστη μὲ αἰρέσεις ἤ συγκατάβαίνουν στοὺς αἱρετικούς)

Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου (σὲ pdf) «ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», μέρος β´, τοῦ Ἰωάννη Ρίζου  kapsala@yahoo.com

 *  *  *

TO ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Τοῦ Λάζαρου Ἀραβανη, σὲ pdf.

Γι᾽αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦν πραγματικὰ τὴν Πατρίδα)

 *   *   *

ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

TΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

http://neataksi.blogspot.gr/2016/11/666.html

 *  *  *

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ

ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (4/11/2016)

Στὴν εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος των λαϊκών στην Εκκλησία μετά την Πανορθόδοξη Σύνοδο», όπου και προβλήθηκε (σε γιγαντοοθόνη με βιντεοπροτζέκτορα) ένα μικρής διάρκειας βιντεάκι για την αίρεση του Οικουμενισμού. Είναι διάρκειας μόλις 25 λεπτών, αλλά πολύ δυνατό και περιεκτικό.
———-

——–

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΤΟΥΑΖ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 21st, 2016 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Πατῆστε τὸν τίτλο και διαβᾶστέ το σε pdf, σελιδοποιημένο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΤΟΥΑΖ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΤΟΥΑΖ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΤΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ,

ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΤΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.

Λευ. 19,28  Δέν θά κάμετε ἐντομάς στό σῶμα σας, οὔτε θά χαράξετε γράμματα στό δέρμα σας. Ἐγώ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τό παρόν πόνημα γράφτηκε συλλογιζόμενος τήν δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀγωνιστή-ἀθλητή, (ὅπως στούς ὀλυμπιακούς ἀγῶνες) νά ἐπιτελέσει νίκες στό ἄθλημα πού ἀγωνίζεται ἐπικαλούμενος τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἡ αἴσθηση πού εἶχα, (ὅπως ἔχουν ἐπίσης καί πάρα πολλοί συνάνθρωποι μου), ἦταν τό ἐνδεχόμενο νά διστάζει ἡ Παναγία μας (ὅταν τήν ἐπικαλούμεθα) γιά νά μᾶς δώσει τό Χρυσό μετάλλιο, ἀνεβάζοντας τόν Σταυρό στήν κορυφή τοῦ κόσμου (ἐθνικός μας ὕμνος-ὁ Σταυρός στή σημαία μας). Διότι, ἡ ψυχή τῶν ἀνθρώπων, ὁ κόσμος ὅλος λαμβάνει ἕνα μυστηριακό νόημα ἀντικρύζοντας τήν γαλανόλευκη σημαία μας, ἔρχεται στίς ψυχές τους ἕνα κύμα δροσιᾶς, ποία δηλαδή εἶναι ἡ ἀληθινή πίστη (ὀρθοδοξία) πού πρέπει νά ἔχει. Καί γιατί ἐνδεχόμενος διστάζει ἡ Παναγία μας; διότι πολλοί Ἕλληνες ἀθλητές πού εὑρίσκονται στήν κορυφή τοῦ κόσμου, οἱ ἕλληνες ὀλυμπιονίκες τῶν ταμάτων καί τῶν ἐπικαλούμενων τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μας, ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΤΑΤΟΥΑΖ! Ξεκίνησα λοιπόν νά ρωτήσω τόν γέροντα ἅγιο ἱερομόναχο, καί πνευματικό μου Πατέρα: « Πάτερ, σέ παρακαλῶ, θέλω νά ξέρω, ὑφίσταται τέτοιος δισταγμός ἀπό τήν Παναγία μας;» Καί ἡ ἀπάντηση του ἦταν: Read more »

1. Ο ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ Η KΛΕΜΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 2. Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 8th, 2016 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

2. Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

 *  *  *

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Ο ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣ

Ο ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣ-2_Page_1

Ἦρθε ἕνας παλαιός Ἕλλην ἀπό τήν ξενιτιά, Ἕλλην μίας ἄλλης ἐποχῆς ἄνθρωπος, τῆς ἐποχῆς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960. Ἦρθε, καί τά βήματα του φθάσαν τώρα στόν Πειραιά, νοσταλγώντας νά δεῖ τό λιμάνι, τό λιμάνι πού ξεπουλήθηκε στούς ξένους ἀπό τήν . . «ἀριστερή» μας κυβέρνηση. Ἦρθε, νοσταλγώντας νά δεῖ τό μεγάλο ἑλληνικό λιμάνι, ἐνθυμούμενος ὅταν ἀπό ἐκεῖ πῆρε τό μεγάλο βαπόρι γιά τήν ξενιτιά . Σέ ἕνα στέκι- καφενείου ἔπαιζε τώρα τό λαϊκό τραγούδι : ΣΑΝ ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ ΓΥΡΙΖΩ !

ΣΑΝ ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ ΓΥΡΙΖΩ… (Σωτηρία Μπέλλου)
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ: https://www.youtube.com/watch?v=Wie-l1Lj6Jg

Σάν ἀπόκληρος γυρίζω
στήν κακούργα ξενιτιά
Περιπλανώμενος δυστυχισμένος
Μακριά ἀπ’ τῆς μάνας μου τήν ἀγκαλιά Read more »

ΤΑ AMAΡΤΩΛΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΕ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 1st, 2016 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

-ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ-

Πατῆστε τὸν τίτλο καὶ κατεβάστε το σὲ .pdf

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ-Ὁ μακαριστός Χαράλαμπος Βασιλόπουλος στό : Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ μᾶς λέγει τά κάτωθι: «Στήν ἕκτη φιάλη. Ὁ πόλεμος τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης. Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει ἡ περιγραφή τοῦ μεγαλύτερου καί τρομακτικώτερου πολέμου. Ὁ πόλεμος αὐτός δέν εἶναι σύγκρουσις μεταξύ ἀπίστων καί πιστῶν. Εἶναι σύγκρουσις μεταξύ τῶν βασιλέων τῆς γῆς τῶν κοσμικῶν καί τῶν ἀδιαφόρων, ἀλλά καί τῆς Βαβυλῶνος, τῆς ἔδρας, δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου, τῆς ἁμαρτωλῆς Βαβυλῶνος.» Καί συνεχίζει ὁ μακαριστός ἱερεύς, «Ὁ Σατανάς, ἐκμεταλλευόμενος τίς εὐαισθησίες τῶν ὑποχειρίων τῶν βασιλέων κατά τό τέλος τοῦ κόσμου, θά συγκέντρωση ὅλους αὐτούς τούς βασιλεῖς, καί θά τούς ἀνάψη τό μένος τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ καί τό μένος ἐναντίον τοῦ λάου τοῦ Θεοῦ.» Εἶναι ὁλοκάθαρο λοιπόν πῶς ὁ μακαριστός ἱερεύς (Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος), εἶχε πνεῦμα Θεοῦ, καί ἑρμήνευσε τήν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ παρά πολύ σωστά. Μᾶς λέγει μέ λίγα λόγια ἐκεῖνα πού βγαίνουν μέσα ἀπ’ τά διδάγματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πῶς ὅλα τά βασίλεια τῆς γῆς, ἐάν καί ἑνωμένα μεταξύ τους, θά ἀλληλοσφαγοῦν, γιατί ἁπλούστατα ἀρχηγός αὐτῶν τῶν Βασιλείων εἶναι ὁ διάβολος, ὁ διάβολος μέ τίς αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ, ὁ διάβολος μέ τίς πλανεμένες θρησκεῖες καί διάφορες θρησκευτικές πλανεμένες δοξασίες, πού θά τούς συγκεντρώσει ὅλους σέ πόλεμο, ὅπως αὐτοκυρηχθεῖ τελικά ὁ τρισάθλιος ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΩΝ. Μίας νύχτας μεσανυχτίου, μαύρου μεσονυκτίου του, πού ὡς μπράβος-προστάτης θά τούς ζητᾶ προστασίαν, ὅπως μήν τούς ἀφήνει καί ἀλληλοσπαράσσονται. Τά ἀκοῦς Πατριάρχα Βαρθολομαῖε; Τά ΑΚΟΥΩ ΝΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ. Ἀλληλοσπαραγμός , ὅπου ὁ ἴδιος ὁ προστάτης τους (ὁ διάβολος) σχεδιάζει καί πραγματοποιεῖ, ὅπως τούς ἔχει πάντα κάτω ἀπό τήν οὐλήν τῆς δουλείας του. Αὐτό τό πρόσωπο ἔχει καί ὁ κάθε σημαδεμένος πού προσπαθεῖ νά ἑνώσει τίς αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ μέ τήν ὀρθοδοξίαν μας. Οὐλή προσώπου εἶναι, χάραγμα καί σημάδι φονικό, εἴτε αὐτός ἔχει τό ἀξίωμα τοῦ Πατριάρχου, εἴτε τοῦ μητροπολίτη καί ἱερέως. Ὅλοι τους ἐκεῖνοι πού τήν προσπαθοῦν αὐτήν τήν βδελυγμία , αὐτήν τήν ἀνίερη ἕνωση εὑρίσκονται εἰς τό κλάμπ τοῦ σημαδεμένου, κατά τό πρότυπο τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας ὁ σημαδεμένος (μέ πρωταγωνιστή τον ἠθοποιό Ἀλ Πατσίνο). Ὁ πόλεμος ἐδῶ στό παρόν συγγραφικό πόνημα ἀγαπητοί ἀναγνῶστες καί ἀναγνώστριες ἀρχίζει μέ τόν πόλεμο τῆς μεγάλης Βρετανίας κατά τῶν τοπικῶν της βασιλείων, εἶναι κατά τήν εἰδησο-δημοσιογραφίαν τό μεγάλο γεγονός, ὄχι μόνον τῆς μεγάλης αὐριανῆς ἀλλαγῆς καί «μεγάλων» θλιβερῶν ἡμερῶν πού ἔρχονται, ἀλλά ὁ πόλεμος ὁ ἀρχόμενος τῶν μεγάλων ἁμαρτωλῶν βασιλείων, ἀρχῆς γενομένης μέ τήν διάλυσιν τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προδίδει τήν πίστη του, Read more »

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΡΩΜΑΝΤΖΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 24th, 2016 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΡΩΜΑΝΤΖΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ.

ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΤΕΣ ΜΑΖΙ.

Σήμερα, ἀλλά καί παλαιότερα ἀκόμα, ἀπό τήν ἐποχή πού κυκλοφόρησε ὁ ἔντυπος λόγος καί τό εἰκονογραφημένο περιοδικό ὁ κόσμος μας κατακλύζεται ἀπό τά γνωστά μυθιστορήματα δῆθεν ἀγάπης, ἐκεῖνα πού εἶναι γνωστά στίς ἔφηβες καί γυναῖκες ὡς ρωμάντζα, τίς ρωμαντικές καί εἰδυλλιακές ἱστορίες ἀγάπης, τά καλοκαιρινά ὄνειρα μέ τούς πρίγκιπες καί τίς πριγκιποποῦλες, τούς βασιλιάδες καί τίς βασιλοποῦλες, τούς κόμηδες καί τίς κόμησσες, τούς κόντηδες καί τίς κοντέσσες, τούς φτωχούς μεροκαματιάρηδες μέ τίς πλούσιες κόρες βιομηχάνων καί κροίσων, καί ἕνα σωρό ἄλλες κατηγορίες στίς κοινωνικές τάξεις τῶν ἀνθρώπων μέσα στόν κόσμο πού δημιουργοῦν μία ἀνθρωπινή ἀγαπητική σχέση μεταξύ τῶν δυό φύλλων μέ σκοπό τόν εὐτυχισμένο γάμο. Ἀξίζει θαρρῶ νά ἀφιερώσουμε δυό γραμμές γιά τίς ἀρχικά φυσιολογικές αἰσθηματικές σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μας μέσα στόν κόσμο, ὁρμώμενοι διά γάμον κοινωνίαν, πού δυστυχῶς καί ἐκεῖνα παρεκτρέπονται ὁδηγούμενοι οἱ ἄνθρωποι στήν ἁμαρτία. Προσδοκοῦν οἱ ἄνθρωποι, προσδοκοῦν τήν ἐπακόλουθη εὐτυχῆ ζωή τους κάνοντας τό δικό τους σπιτικό, ζῶντας κάτω ἀπό τό ἴδιο τό «κεραμίδι», μαζί καί εὐτυχισμένοι, καί κάποτε μεγαλώνοντας καί τήν διπολική τους ὕπαρξη (ἀνδρός καί γυναικός) μέ νέες ὑπάρξεις, τά παιδιά τους! τόν συναρπαστικό αὐτόν καρπό τῆς ἑνωμένης ἀγάπης τους μεσα στόν γαμο τους. Read more »

1. ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! 2. ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 3rd, 2016 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΨΕΥΤΟΠΑΠΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΤΟΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ

Πατῆστε στοὺς συνδέσμους και θαυμάστε τὸ θάρρος τους!

https://greekmurtadeen.wordpress.com

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=51777

058837d2ea8c5lΑπάντηση του Γραμματέα της ΠΕΘ κ. Παναγιώτη Τσαγκάρη

στον «Ανορθόδοξο φονταμενταλισμό» του Αρχιμανδρίτη π. Σωφρόνιου Γκουτζίνη

Ισλαμοοιηση ΑΠΘ

Χείλη ιερέως, «υποψηφίου αρχιερέως», ου ψεύδονται.
Απάντηση του Γραμματέα της ΠΕΘ κ. Παναγιώτη Τσαγκάρη
στον «Ανορθόδοξο φονταμενταλισμό»
του Αρχιμανδρίτη π. Σωφρόνιου Γκουτζίνη
Πρωτοσυγκέλου Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης.

Σεβαστέ και αγαπητέ π. Σωφρόνιε,
Επειδή όσα γράφετε -ίσως σκόπιμα, ίσως από άγνοια ο Θεός οίδεν- υπερασπιζόμενος ένθερμα τη λειτουργία των Ισλαμικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, είναι ψευδή και παραπλανητικά, οφείλουμε προς χάριν της αλήθειας, να τα αναιρέσουμε: Ισχυρίζεστε ότι «η Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ με συντριπτική πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων της αποφάσισε τη δημιουργία και λειτουργία Προγράμματος Ισλαμικών Σπουδών». Ο ισχυρισμός σας
αυτός ελέγχεται ως ψευδής, διότι α) σε σύνολο 38 μελών ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής μόνον (23) καθηγητές ψήφισαν υπέρ της ιδρύσεως και λειτουργίας αυτού του Προγράμματος, β) το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, έχει αποφασίσει και δημοσιεύσει την έντονη διαφωνία του για το εγχείρημα αυτό και γ) σας ενημερώνουμε ότι, όλοι οι καθηγητές και των δύο Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, είναι (72)!! Επομένως, για ποια πλειοψηφία μελών ΔΕΠ της Θεολογικής Σχολής ομιλείτε πάτερ;
Επειδή… Διαβάστε τη συνέχεια στο ἰστολογιο:

http://www.petheol.gr/nea/cheileiereosypopsephiouarchiereosoupseudontaiμμ

058837d2ea8c5l

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Πατῆστε τὸν τίτλο καὶ διαβᾶστέ το ὁλοκληρωμένο σὲ.pdf)

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ (κατά τήν γνώμη μου Λ. Α.)
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Κίνητρο μου: «Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ»

(ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ )

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤ. ΜΕΙΟΝΕΚΤ. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜ. ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Εἶχα ἕνα βιβλιαράκι μέ ἁγιοπατερικό προσευχητάριο στή βιβλιοθήκη μου, καί ἐπειδή ἦταν μικρό σέ μέγεθος, καί δέν κυριαρχεῖ πάντα ἡ τάξις στή βιβλιοθήκη μου, ἦταν παραμελημένο˙ ἦταν θαρρεῖς κάπου κρυμμένο, καί τό εἶχα παραμελήσει ἐδῶ καί πολλά χρόνια. Τό βρῆκα ὅμως, καί διαβάζοντας ἀρκετές προσευχές ἁγιασμένων μορφῶν-πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ξεχώρισα μία πού μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση. Ἦταν τοῦ γέροντα Ἰωσήφ. Ἀναφερόταν ἡ προσευχή του στούς ἐφήβους μας. Ὁ Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής γεννήθηκε στίς Λεῦκες τῆς Πάρου , ὅπου εἶχε γεννηθεῖ καί ὁ π. Αὐγουστίνος Καντιώτης. Ὑπῆρξε μάλιστα μαθητής τῆς μητέρας τοῦ π. Αὐγουστίνου πού ἦταν δασκάλα. Καί οἱ δύο κοιμήθηκαν τήν ἴδια ἡμέρα, 28 Αὐγούστου 1959 ὁ Γέροντας Ἰωσήφ , καί 28 Αὐγούστου 2010 ὁ Γέροντας Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης˙ τυχαῖο; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ. Μέ ἀπασχολοῦσε λοιπόν ἐδῶ καί ἀρκετό καιρό τά μαθήματα τῶν νέων μαθητῶν καί μαθητριῶν πού διδάσκονται στήν δευτεροβάθμια (κυρίως) ἐκπαίδευση, τελευταῖα μάλιστα ἦταν κάτι παραπάνω ἀπό ἐνδιαφέρον, θά ἔλεγα ὅτι εἰσῆλθα στό στάδιο τῆς ἀγωνίας, καί ἀγωνιοῦσε ἀγωνιζόμενο τό πνεῦμα μου νά βρῶ τί φταίει, καί ἐάν μποροῦμε ὅλοι μαζί οἱ γονεῖς , ἀλλά καί ὅσοι ἔχουν συγγενικά πρόσωπα μέ παιδιά στά σχολεῖα μας νά βροῦμε καί νά προτείνουμε καλύτερες λύσεις γιά τά ἐκπαιδευτικά προγράμματα στά ἐκπαιδευτήρια μας. Βέβαια, ἡ πρώτη ἐκπαίδευση ἀρχίζει ἀπό τήν οἰκογένεια, ἀλλά δέν μᾶς «χαλάει» σκέφτηκα καί μία καλύτερη ἐθνική παιδεία, ὥστε πολλά παιδιά νά μήν τούς «χαλάει» , ἤ χαλαρώνει ἐπικίνδυνα ὁ λογισμός τους ὅταν πηγαίνουν στό σχολειό τους, ἀλλά τουναντίον, νά ἐνισχύεται ἐκ μίας ἑλληνορθόδοξης φρούρησης καί περαιτέρω ἰσχυρότερης ὀργάνωσης μέσα ἀπό τήν παιδεία μας.
Ἐπίσης, ὑπάρχει (σκέφτηκα) καί σέ μεγάλο ποσοστό μάλιστα τό ἐνδεχόμενο οἱ γονεῖς καί τά συγγενικά καί ἀγαπημένα πρόσωπα τῶν μαθητῶν μας νά μήν ἔχουν τήν στοιχειώδη θεολογική μόρφωση, ἤ νά εἶναι καί ἐκεῖνοι (ὅσοι εἶναι) θύματα τῶν κακῶν περιστάσεων καί κακῶν συνηθειῶν τῆς ἐποχῆς μας, δηλαδή νικημένοι καί ὑποταγμένοι (μέ διάφορους τρόπους, ἔμμεσα ἤ ἄμεσα) ἐκ τῶν σκοτεινῶν ἀντίχριστων δυνάμεων. Read more »

»ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 19th, 2015 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ’ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=RIGyEvbo1-c

TΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

Ο ΘΕΟΣ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΨΗ ΑΣΚΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ,ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ 6.5R,ΑΡΘΡΟ,ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΔΕ,ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ
Αγιον Όρος , της Θειας Μεταμορφώσεως.1978, Θεόκλητος Διονυσιάτης Μοναχός.
Αποσπάσματα από θεολογικό δοκίμιο μετά τους σεισμούς στην Θεσσαλονίκη
πηγή:http://www.40blog.com/blog.php?user=ANARGYROI
Φίλοι και αδελφοί εν Χριστώ, Θεσσαλονικείς, με παρακάλεσαν να γράψω τις σκέψεις μου, αναφορικά με τους τρομακτικούς σεισμούς της πόλης σας, προκειμένου να τις δημοσιεύσουν προς διαφώτιση του λαού.
Βέβαια ένας πιστός και μάλιστα μονάχος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που βρίσκεται σχεδόν αδιάλειπτα σε μυστική σχέση με τον Θεό και που ζει με πνευματική αίσθηση της παρουσία της Θειας Πρόνοιας, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι τα πάντα γίνονται υπό την αδιάκοπη άκτιστη ενέργεια και εποπτεία του Θεού, κατά το προηγούμενο θέλημα της ευδοκίας Του ή κατά το επόμενο της παραχωρήσεως.
Παρά τη σαφή βεβαιότητά μου όμως σ` αυτό το θέματα, σκέφτηκα να καταφύγω σε φίλους μου Ησυχαστές, που ευλαβούμαι για την αγιότητά τους, τη σοφία τους, την εσωτερική και την θεολογική τους παιδεία, ώστε κι εγώ ν` απαλλαγώ από την ευθύνη της προσωπικής μου γνώμης, αλλά και το υπόψη θέμα να κατοχυρωθεί από κάθε πλευρά.
Πράγματι πήρα το καστανένιο ραβδί μου και το πρωί αναχώρησα προς τα ερημικότερα μέρη του Άγιου Όρους. Σε δυο ώρες περίπου έφτασα στην ασκητική καλύβα των παλιών φίλων μου Ησυχαστών. Read more »