Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Αύγουστος, 2020

Ενα ἀπʼ τα μεγαλυτερα θαυματα της ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ειναι ο αποστολος Παυλος, γιʼ αυτο λεει˙«Χαριτι δε Θεου ειμι ο ειμι»

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 31st, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Α΄ Κορ. 15, 1-11

Η ΧΑΡΙΣ

«Χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι» (Α΄ Κορ. 15, 10)

Ο αποστ.. ΠαυλοςΟ ΠΑΥΛΟΣ! Ἐὰν ἀγαπητοί μου, ἐὰν οἱ ἐχθροί του, προσπαθοῦσαν νὰ τὂν μειώσουν καὶ νὰ τὸν παρουσιάσουν σὰν μικρὸ καὶ ἀνάξιο λόγου ἄνθρωπο, ἡ ἱστορία ὅμως τὸν ἀναγνωρίζει σὰν ἕναν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πνεύματα, ἡ δὲ Ἐκκλησία ψάλλει τὸ ἐγκώμιό του˙ τὸν ὀνομάζει πρωτοκορυφαῖο, ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν. Καὶ δικαίως. Γιατὶ κανένας ἄλλος ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν κοπίασε τόσο ὅσο κοπίασε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Παρʼ ὅλες τὶς δυσκολίες, τὶς συκοφαντίες, τοὺς καθημερινοὺς κινδύνους ποὺ διέτρεχε, δὲν λύγισε. Μὲ φλογερὴ ἀγάπη, μὲ ἀκράδαντη πίστι, μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ ἀφάνταστη, μὲ ἄκρα ταπείνωσι καὶ αὐταπάρνησι, μὲ σύνεσι καὶ σοφία, ἀλλὰ καὶ μὲ θάρρος ἀκατάβλητο, ὁ Παῦλος κήρυξε τὸ Χριστό, ἄναψε φῶς μέσα σὲ μυριάδες ψυχές. Ὁ Παῦλος σὰν ἀετὸς μὲ χρυσᾶ φτερὰ πέταξε σʼ ἀνατολὴ καὶ δύσι, ἔστησε τὴ σημαία τοῦ Χριστοῦ στὰ πιὸ ἰσχυρὰ κάστρα τοῦ διαβόλου, στὰ μεγαλύτερα κέντρα τῆς εἰδωλολατρίας. Ὁ Παῦλος μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἔβγαζε δαιμόνια, θεράπευε ἀρρώστους, ἀνέσταινε νεκρούς, ἔκανε θαύματα πολλὰ καὶ μεγάλα. Τὰ δὲ μεγαλύτερα θαύματα, ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ εὐεργετοῦν τὸν κόσμο, εἶνε οἱ 14 Ἐπιστολές του. Αὐτὲς οἱ Ἐπιστολὲς εἶνε θαύματα αἰῶνια. Τέλος ἐσφράγισε τὴν ἁγία ζωή του μὲ τὸ αἷμα του. Μαρτύρησε στὴ Ῥώμη ἐπὶ Νέρωνος.
Ποιός, έρωτῶ, ποιός ἀπʼ τοὺς κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου ὅλων τῶν αἰώνων μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὸν Παῦλος; Read more »

XΩΡΙΣ ΝΑΟΥΣ; ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Αποστολ. αναγνωσμα Ἑβρ. 9, 1-7)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 31st, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἑβρ. 9, 1-7

Χωρις ναους;

«Εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν
δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς» (Ἑβρ. 9, 6-7)

καταθεση τιμιας ΖωνηςΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, δὲν ὑπάρχει λαὸς ἄθρησκος. Καὶ σʼ αὐτὰ ἀκόμη τὰ κράτη ποὺ ἔχουν κηρύξει ἀθεΐα καὶ καταδιώκουν τὴ θρησκεία, ναί, καὶ σʼ αὐτὰ ἀκόμη ὑπάρχει λαὸς ποὺ πιστεύει στὸ Θεὸ καὶ ἐκδηλώνει τὰ θρησκευτικά του αἰσθήματα λατρεύοντας τὸ Θεὸ σὲ μέρη ποὺ δὲν φτάνει ἡ ἀστυνομικὴ παρακολούθησις.

* * *

Ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου θρησκεύουν, ἄλλος περισσότερο καὶ ἄλλος λιγώτερο. Ἀλλʼ ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς ὑπάρχει κιʼ ἕνας, ποὺ ἦταν λαὸς πέρα γιὰ πέρα θρησκευτικός. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶνε ὁ ἑβραϊκός. Αὐτὸς εἶχε τὸ προνόμιο νὰ πιστεύη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Αὐτὸς εἶχε διοργανώσει τὴν ἀτομική, τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν ἐθνικὴ ζωή του σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἀποτελοῦσε κράτος θεοκρατικό. Ὁ Θεὸς βασίλευε ἀνάμεσα στὸ λαό. Καὶ τὸ Θεὸ λατρεύανε ὄχι μόνο τὸ Σάββατρο, ἀλλʼ ὅλες τὶς μέρες, προσφέροντας θυσίες. Ποῦ λατρεύανε τὸ Θεό; Ὅταν ἦταν σκλάβοι στοὺς Αἰγυπτίους, οἱ τύραννοί τους δὲν τοὺς ἄφηναν νὰ χτίσουν δικό τους ναὸ καὶ νὰ λατρεύουν τὸ Θεό. Τὸ Θεὸ τὸν λατρεύανε τότε μέσʼ στὰ σπίτια τους καὶ στὶς καρδιές τους. Ἀλλʼ ὅταν ὁ Θεὸς μὲ τὸ Μωυσῆ τοὺς ἐλευθέρωσε ἀπʼ τὴν αἰγυπτιακὴ τυραννία, οἱ Ἑβραῖοι ξεκίνησαν γιὰ τὴν ἀγαπημένη τους πατρίδα. Ἐλεύθεροι πλέον τότε λατρεύανε τὸ Θεό. Ποῦ; Ὑποχρεωμένοι κάθε μέρα νὰ βαδίζουν, δὲν μποροῦσαν νὰ χτίσουν ναό. Ὁ Θεὸς τότε τοὺς διέταξε νὰ κάμουν ἕνα ναὸ κινητό, ποὺ μποροῦσαν νὰ τὸν λύνουν καὶ νὰ τὸν στήνουν ὅπου ἤθελαν. Καὶ τὸν ἔκαμαν. Κατασκευάστηκε ὁ ναὸς ἀπὸ σανίδες, δέρματα ζώων καὶ πολυτελῆ ὑφάσματα. Ὁ ναὸς αὐτὸς ὠνομαζόταν Σκηνή.
Ἀλλὰ τί σκηνή! Read more »

Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος (Φλωρινα 1970): Να ειμεθα επιφυλακη… Εντος ολιγου οι φραγκοπαπαδες θα κυκλωσουν το αγιο Θυσιαστηριο

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 30th, 2020 | filed Filed under: Προβλεψ. Προειδ. Προφητ. & αφιερωμα Ελλην. λαου

 Ἀπό τὸ βιβλίο: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου
& ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, για το 10ετες μνημοσυνο (2010-2020), σελ. 15

Να ειμεθα επιφυλακη

(συμβουλή ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου)

https://www.youtube.com/watch?v=qZF7IJ0lKzk

Δύο ἀποσπάσματα α) 1971 & β) τὸ 1970
•Ἀναρτήθηκε στὶς 13.10.2010

Προειδοπ. Προβλ.. Προφ.«…Στὰ χρόνια μας, τί θὰ δοῦνε τὰ ματάκια μας! Προτιμότερο νὰ μᾶς πάρη ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦτο… Ἔρχονται κακιὲς ἡμέρες, κακά σημάδια ἔρχονται. Ἂς γλεντᾶνε, ἂς διασκεδάζουν, ἂς βγάζουν τὰ μάτια τους, ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ, χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 1940….
Τί; Θεολόγοι, παπάδες, δεσποτάδες πατριαρχάδες μᾶς λένε νὰ πᾶμε νὰ προσκυνήσουμε τὸν Πάπα. Ὄχι! Εἴμεθα 1, 2, 3 τὸ δηλώσαμε ὅτι πέφτουμε ἀπὸ τὸν θρόνο μὰ Πάπα δὲν προσκυνᾶμε. Καὶ τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα τὸ παύσαμε…, γιατὶ θέλει μὲ τὸ ζώρι νὰ μᾶς κάνει φράγκους… Γράψαμε στὸν Ἀθηναγόρα ὅτι εἴμεθα ἕτοιμοι καὶ θρόνο καὶ τὴν ζωή μας νὰ χάσουμε, μὰ Πάπα δὲν προσκυνᾶμε… Εἴμεθα παιδιά τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, εἴμεθα παιδιὰ τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου…, εἴμεθα παιδιά τῆς Ὀρθοδοξίας…»(Φλώρινα 19.1.1971).

«Θέλετε ἐδῶ στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος νὰ λειτουργήση φραγκόπαπας; Ἐκεῖ πάει ἡ ὑπόθεσι. Ἐντὸς ὁλίγου οἱ φραγκοπαπάδες θὰ κυκλώσουν τὸ ἅγιο Θυσιαστήριο

Ὅσο καιρὸ εἶμαι ἐγὼ ἐπίσκοπος ἐδῶ, δὲν θὰ πατήσῃ πόδι φράγκου. Δὲν ξέρω τί θὰ γίνῃ σ’ ἄλλες μητροπόλεις, ἀλλὰ ἐδῶ τουλάχιστον θὰ σχηματίσουμε σύνταγμα ἡρωϊκό, ἕτοιμο πρὸς θάνατον. Ὅσοι πιστοί – ὅσοι πιστοί· Ἔχει μεγάλη σημασία αὐτό τὸ ὁποῖο σᾶς λέγω, διότι σήμερον, αὔριο, μεθαύριο, θὰ ρθοῦν ἀγκαλιασμένοι ὁ πάπας μὲ τὸν πατριάρχη, θὰ κοινωνήσουν μαζί, ὅ ἐστὶ μεθερμηνευόμενον· θὰ δύναται ὁ φράγκος νὰ μπαίνῃ μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ λειτουργάῃ. Πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε· διότι χάσμα μέγα χωρίζει τὴν Δυτικὴ ἀπό τὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία…»(Φλώρινα 1970)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«Σημεια των καιρων & η αποστασια της πιστεως» 1983, στην ιερα Μονη Δοχειαριου. 2) «Στην Ορθοδοξη πιστι θα μεiνουμε»

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 30th, 2020 | filed Filed under: Προβλεψ. Προειδ. Προφητ. & αφιερωμα Ελλην. λαου

Ἀπό τὸ βιβλίο: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου
& ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, για το 10ετες μνημοσυνο (2010-2020), σελ. 14

«Σημεια των καιρων & η αποστασια της πιστεως»
στην ιερα Μονη Δοχειαριου το 1983

https://www.youtube.com/watch?v=jGyHu_2MTYA&t=17s

Άναρτήθηκε στὶς 8.8.2014

Doxeiari

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστῖνος Καντιώτης λειτούργησε καὶ ὁμίλησε στὴν ἑορτὴ τῶν Ταξιαρχῶν, στὶς 21(8)-11-1983, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου, μετὰ ἀπὸ πρόσκλησι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
1. Ἀπαγγέλλει τὸν Προοιμιακὸ ψαλμό (103)
2. Ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ ἐσπερινοῦ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ «…Κοντὰ στὰ σημεῖα τῆς ἠθικῆς ἀποσυνθέσεως ἔρχονται καὶ τὰ σημεῖα τῆς προδοσίας. Ὅταν σκέπτομαι ὅτι ἱεράρχαι φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ μεταβαίνουν στὸ ἐξωτερικό, γιὰ νὰ λάβουν μέρος σὲ παγκόσμια συνέδρια ἐκκλησιῶν γιὰ νὰ ἑορτάσουν μὲ τοὺς αἰρετικούς!
-Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὰ παρακολουθῶ ὅλα καὶ βλέπω ὅτι εἶνε ἡ ἐποχὴ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός: Ἂν ἔρθω στὸν κόσμο θὰ βρῶ τὴν Πίστι;…. (Τήν συνέχεια στὸ βίντεο)

«Στην Ορθοδοξη πιστι θα μεiνουμε»

https://www.youtube.com/watch?v=X86rhf4abp0

Untitled-1

Ἡ ὁμιλία ἔγινε στὴν Ἀθήνα τὸ 1964

•Ἀναρτήθηκε 20.2.2009

Τὴν Πίστι αὐτή, ποὺ ἀνόσιοι, ἀπάτριδες, ἀνάξια παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος κοιτοῦν νὰ τὴν τορπιλίσουν, θὰ τὴν κρατήσουμε. Εἶνε τὸ φῶς μας, εἶνε ἡ παρηγοριά μας, εἶνε ἡ ἄγκυρά μας, εἶνε ὁ φάρος μας, εἶνε τὸ φάρμακό μας, εἶνε ὁ ἰατρός μας, εἶνε ἡ ζωή μας! Προτιμότερο ν᾽ ἀποθάνουμε παρὰ νὰ χάσουμε τὴν Πίστι. Ἡ πίστι εἶνε ὁ βράχος. Σὰν τὰ στρείδια νὰ κολλήσουμε στὸ βράχο, στὸ βράχο αὐτὸ ποὺ λέγεται Ἑλλάς, στὸ βράχο αὐτὸ ποὺ λέγεται Ὀρθοδοξία. Οὔτε προτεστάντες, οὔτε χιλιασταί, οὔτε ἄπιστοι, οὔτε ἄθεοι, οὔτε δαίμονες. Νὰ μείνουμε στὴν Πίστι τῶν πατέρων μας, ποὺ ἔσωσε τὸ ἔθνος μας. Στὴν Πίστι αὐτὴ θὰ ζήσουμε, στὴν πίστι αὐτὴ θ᾽ ἀποθάνουμε καὶ ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ ἕως τὴν συντελεία τῶν αἰώνων θὰ ψάλλουμε τὸ μεγαλεῖο τῆς πίστεώς μας· «Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄ Ἰω. 5,4).

Σχόλια
marios8035: Γέροντα εἶστε ἅγιος… ἐμεῖς εἴμαστε ἀνάξιοι χριστιανοί.
Δημήτριος Αθανασίου: Ένας πραγματικός ήρωας της Ορθοδοξίας! Οι αναλφάβητοι Νεοπαγανηστές ας μην αναφέρουν στο στόμα τους το Βυζάντιο!
Nikos Efthimiou: άγιος άγιος αγιος. (Ἔχουμε & ἐχθρούς):
A G : Τι ψυχωτικός ανώμαλος είναι αυτός;
Αλέξης Κ: Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας & τῆς Ἑλλάδος. – JOEY JOEY: ΑΓΙΟΣ !!!

Ειμαστε ελλιπεiς «Τι ετι υστερω;» (Ματθ. 19,20)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 29th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2318

Κυριακὴ ΙΒ΄ Ματθαίου (Ματθ. 19,16-26)
30 Αὐγούστου 2020
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ειμαστε ελλιπεiς

«Τί ἔτι ὑστερῶ;» (Ματθ. 19,20)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥἝνας πλούσιος νέος, ἀγαπητοί μου, διηγεῖ­ται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 19,16-26), πλη­σίασε τὸν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν. Τὸν πλη­σίασε μὲ σεβασμό, μὲ εἰλικρινῆ διάθε­σι, μὲ ἐνδι­αφέρον νὰ μάθῃ ἀπὸ τὸν Θεῖο Δι­δάσκαλο τί πρέ­πει νὰ κάνῃ γιὰ νὰ ἔχῃ «ζω­ὴν αἰώνιον» (ἔ.ἀ. 19,16).
Εἶχε ἐνδιαφέροντα πνευματικά. Θά ᾽χε ἀ­κούσει, φαίνεται, προηγουμένως τὸν Κύριο νὰ κάνῃ λόγο γιὰ «ζω­ὴν αἰώνιον», ἢ εἶχε διαβάσει καὶ στὰ ἀναγνώσματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι ὑπάρχει ζωὴ αἰώνι­ος (βλ. Δαν. 12,2). Ἔτσι ἄναψε μέσα του τὸ ἐνδιαφέρον. Σπάνιο φαινό­μενο νεαροῦ! Ἂν τὶς καρδιὲς τῶν νέ­ων, τῶν περισσοτέ­ρων, συγ­κινοῦν, ἑλ­κύουν κ᾽ αἰ­χμαλωτίζουν θέλγητρα τῆς πα­ρούσης ζω­ῆς, τὴν καρδιὰ τοῦ νέου αὐτοῦ τὴν εἶχε συγκινή­σει καὶ ἑλκύσει τὸ ὅ­ραμα τῆς «αἰωνίου ζωῆς».
Εἶνε ὅμως εὔκολη ἡ κατάκτησι τῆς «αἰωνίου ζωῆς»; Καὶ τὰ πνευματικὰ ἐφόδια τούτου τοῦ νεαροῦ εἶνε ἆραγε ἀρκετὰ ὥστε νὰ βρῇ ἀ­νοιχτὴ τὴν θύρα τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ μιὰ θέσι κοντὰ στὸν Κύριο;… Τέτοιες σκέψεις ἔκανε μὲ τὸ νοῦ του. Εἶχε ἀπορία καὶ ἔψαχνε νὰ βρῇ μιὰ ἱκανοποιητικὴ ἀπάν­τησι. Τώρα λοιπὸν ἐρωτᾷ τὸ Ναζωραῖο, τὸν Διδά­σκαλο· ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴ δική του ἀ­πάντησι, γιατὶ ξέρει ὅτι ἡ ζωή του εἶνε ἁγία, ἔχει ἀγάπη, ἔχει τὴ δύναμι καὶ κάνει θαύ­ματα, ὁ λόγος του μιλάει στὴν ψυχή. Ὅλα αὐτὰ παρεῖ­χαν σ᾽ αὐτὸν τὸν νέο ἐγγύησι, ὅτι καὶ στὸ ζή­τημα ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ, τῆς «αἰωνίου ζω­ῆς», θὰ τοῦ δώσῃ ἀπάντησι ἐγγυημένη.
Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀπαντᾷ·
–«Εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς».
Ὁ νέος ὅμως συνεχίζει νὰ ἐρωτᾷ· Read more »

ΑΚΟΥΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ & ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ, 2. AΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Γιαγια 88 ετων, απο την Καστορια παραλυτη, που την φροντιζε ο γιος της των 56 ετων, χωρις μασκα, διαγνωσθηκε οτι ειχε κορωνοϊο, διασωληνωθηκε & την 9 ημερα πεθανε. Πως η γιαγια & ουτε κανεις απο το περιβαλλον του δεν κολλησε; 2) Η αληθεια για τις μασκες 3) Σχολιο απο το Youtube, που διαγραψαμε, για τις υπερβολες

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 28th, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙ Η ΖΩΗΣ ΣΑΣ

Dr. Roberto Petrella σχετικά με την ατζέντα covid 19 & εμβολιασμών
_________

____________

ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γιαγία 88 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Καστοριά , πράλυτη ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, τὴν τάϊζε τὴν πότιζε, τὴν σήκωνε ἀγκαλιά ἀπό τὸ κρεβάτι, γιὰ νὰ τὴν καθαρίση καὶ γενικὰ τῆς ἔκανε τὰ πάντα ο γιός της τῶν 56 ἐτῶν Ἀμαραντίδης μαζί με την γυναίκα του. Ὅταν ἐπιδεινώθηκε ἡ ὑγεία του πῆγε στὸ Νοσοκομεῖο καὶ διαγνώστηκε ὅτι εἶχε κορωνοϊο, τὸν διασωλήνωσαν καὶ μετα πέθανε.
Ἡ ἀπορία μας εἶναι: Πῶς ἡ μαμά του τῶν 88 ἐτῶν, ἡ ἄρρωστη και παραλυτη, δεν κόλλησε, που ἐρχόταν σε τόση στενή ἐπαφη με τον γιό της καὶ οὔτε κανένα μελος της οἰκογένειά του; Δυο λυσεις υπάρχουν ή δεν πέθανε απο κορωνοϊο ή δεν μεταδίδεται τοσο εύκολα ο κορωνοϊος. Αν υπαρχει  τρίτη λογικη απάντηση, γράψτε την και θα την δημοσιεύσουμε. Τὸ e-mail βρισκεται στὴν μαυρή μπάρα, στο τέλος τῆς ιστοσελίδος.
Ρωτήσαμε κάποιους και ἀπάντησαν· Ετυχε! Δηλαδή σε πρόσωπα που ξέρουμε και δεν μποροῦν να τα διαψεύσουν τυχαίνει να μή κολλάνε;
Ὑπόψιν ὅτι πριν ἀπό 4-5 χρόνια καὶ ἡ ἀδελφή του εἶχε πυρετό ἀπό γρίπη, ὄχι ἀπὸ κορωνοϊο καὶ ἐπαθε ἀκριβῶς το ἴδιο πράγμα. Μόνο που εκείνη έμεινε 12 μέρες διασωληνωμένη καὶ ὡς ἐκ θαύματος γλύτωσε, χωρίς νὰ τὴν ἀφήση κανένα σοβαρο κουσούρι.
Τελικά ή ὁ κορωνοϊος δὲν εἶναι τόσο μεταδοτικός ή ὁ Ἀμαραντίδης δὲν πέθανε ἀπό κορωνοϊο;

d47

Η αληθεια για τις μασκες

Ακουστε το παρακάτω βίντεο, για να δεῖτε τι ελεγαν προσωπα της κυβερνησεως, πριν λίγο καιρο & πῶς τα ανέτρεψαν τώρα. Οπως θελουν τα γυρίζουν!!! Ακουστε και τι λένε οἱ ὲπιστῆμονες

d47

Ηρθε σχολιο στο Youtube απο εναν λεφτα. Το διαγρaψαμε μετα απο ερευνα.

Το βάζουμε όμως στην ιστοσελιδα, για να δεῖτε πόσο μισος έχουν για την Εκκλησία του Χριστου & πόσο τραγικά παρουσιάζουν τα πραγματα οι ακοινωνητοι!
Τα χρηματα που τα πιάνουν χιλια χερια, δεν ειναι φορεῖς μικροβίων & του κορωνοἰου; Οι λαθρομεταναστες αγνωστου προελεύσεως, που κατέκλεισαν το νησί, δεν ειναι φορεις μικροβίων;

 • Coca-Cola Hellenic commented on your video
  ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (π. Θεοδ. Ζήση)
 • Coca-Cola Hellenic: Τρεις ιερείς στο νησί μας στην Μυτιλήνη είναι θετικοί στον κορονοιό και έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης!
  ——————-
  Ερευνήσαμε για να μάθουμε, ποιοι εἶναι οἱ 3 ἱερεῖς; Μόνο στον παρακάτω συνδεσμο αναφέρεται και ενας δευτερος. Και μάλιστα ο ένας ο 80 χρονος, με την παπαδιά του, αν και μεγάλοι, δεν εισήχθη στο νοσοκομειο. Αρα δεν ήταν σοβαρα η κατασταση και δεν είναι όπως τα λένε.
 • Και κατι ακόμα στους άπιστους. Ο 80 χρονος ιερέας λειτουργουσε καθημερινά και κοινωνοῦσαν τους πιστούς. Ὰφου, κατα τα μυαλά τους, μεταδίδεται ο ιος απο την Θεια κοινωνία, γιατί δεν μᾶς παρουσιάζουν έστω και έναν απο το εκκλησίασμα που νόσησε απο τον κορωνοϊο

Πηγή Τα Νέα της Λέσβου
Ένας 79χρονος ιερέας ναού της Μυτιλήνης, η επίσης 79χρονη σύζυγός του και μια ακόμη ηλικιωμένη 81 ετών -η οποία θεωρείται στις επαφές του άλλου ιερέα που νοσεί από κορονοϊο- είναι τα τρία νέα κρούσματα που έγιναν γνωστά σήμερα, όλα στη Μυτιλήνη. Και οι τρεις εμφάνισαν συμπτώματα αλλά κανείς δεν εισήχθη για νοσηλεία.

 

Ὁ π. Αυγουστινος μεσα σε αυτο τον χαλασμο εκανε την εμφανισιν του

author Posted by: Επισκοπος on date Αυγ 28th, 2020 | filed Filed under: Προβλεψ. Προειδ. Προφητ. & αφιερωμα Ελλην. λαου

Ὁ π. Αυγουστινος μεσα σε αυτο τον χαλασμο
εκανε την εμφανισιν του

Προειδοπ. Προβλ.. Προφ.Τὸν παρουσίασαν ὡς μέγα προφήτη, ποὺ προφήτευσε μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὸν κορωνοϊό, ποὺ θὰ ἔρθη ἀπὸ τὴν Ἀνατολή γιὰ νὰ σαρρώση τὴν ἀνθρωπότητα. Ποῖοι; Ὄχι φίλοι του, ἀλλὰ ἀκοινώνητοι ἐχθροί του! Αὐτοὶ ποὺ ἤθελαν νὰ τρομάξουν τὸν κόσμο καὶ νὰ τὸν κρατήσουν κλεισμένο στὰ σπίτια του, μακριὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ 2020!!! Πῶς; Βρῆκαν μία ὁμιλία του, γιὰ τὴν «θαυματουργὸ προσευχή». Οἱ ὁποία παρουσιάζε τὸν θαυμαστὸ τρόπο, ποὺ ἄγγελος Κυρίου ἐλευθέρωσε τὸν ἀπόστολο Πέτρο ἀπό τὶς φοβερές φυλακές τοῦ Ἡρώδη, τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία προσεύχονταν. Σ᾽ ἕνα σημεῖο τοῦ κηρύγματος παρουσίαζε τοὺς κινδύνους καὶ τὶς φοβερὲς ἐπιδημίες ποὺ θὰ ἔρθουν στοὺς ἐσχάτους καιρούς, λόγω τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως μας ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶναι προφητεῖα τῆς Ἀποκάλυψεως καὶ ὄχι δική του. Ἀπομόνωσαν τὸ σημεῖο αὐτὸ ἀπὸ τὴν προσευχὴ, ποὺ δίνει θάρρος στὸν πιστό, ἰσοπεδώνει τὰ ἐμπόδια, τὶς ἐπιδημίες καὶ τὸν θάνατο τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καὶ τὸ παρουσίασαν σὰν μιὰ φοβερὴ προφητεία γιὰ τὸν κορωνοϊό!
Τὰ μικρὸ αὐτὸ ἡχητικὸ ἀπόσπασμα τὸ προώθησαν στὰ μέσα ἑνημερώσεως καὶ μόνο στὸ YouToube ἔφτασε πάνω ἀπό 800.000 προβολές! Τὸ κυκλοφόρησε πρῶτο ἕνα μικρὸ κανάλι τῆς Λήμνου, στὶς 12.3.2020. Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση, ποῦ τὸ ἀνακάλυψε, ἀφοῦ δὲν εἶχε καμμία σχέση μὲ τὶς ὁμιλίες τοῦ π. Αὐγουστίνου καὶ πιθανόν πρώτη φορά νὰ ἄκουε καὶ τ᾽ ὄνομά του. Ἔδινε τὴν ἐντύπωση ὅτι δημιουργήθηκε γιὰ νὰ ἐκλπληρώση κάποιο σκοπό. Ἐθαύμαζε ὁ κόσμος τὸν π. Αὐγουστῖνο γιὰ τὸ προφητικό του χάρισμα, ἀλλὰ οἱ φοβισμένοι ἀπό τὸν κορωνοϊό, τρομοκρατοῦνταν ἀκόμα περισσότερο. Στὴν παγίδα αὐτῶν, ποὺ ἤθελαν νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κόσμο μὲ τὸν ἱό, ἔπεσαν καὶ τὰ θρησκευτικά ἰστολόγια, ἀναπαράγωντας καὶ ἀναδημοσιεύοντας τὸ ἀπόσπασμα, ποὺ ἦταν χρήσιμο γιὰ τοὺς σκοπούς καὶ τὰ σχέδια τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ!
Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἦταν πάντα αἰσιόδοξος στὰ κηρύγματά του. Παρουσίαζε μὲν ζωντάνια τὶς δυσκολίες, ἀλλὰ ἔδινε πάντοτε καὶ τὸ ἀντίδοτο τοῦ φόβου. Καὶ τὸ ἀντίδοτο τοῦ φόβου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε ἡ θερμή προσευχή, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ μετάνοια. Ἡ συμμετοχή μας στὰ ἅγια μυστήρια, ποὺ καῖνε τὶς σκοτεινές δυνάμεις. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε τὸ πανίσχυρο ὅπλο τῆς προσευχῆς, ἀρκεῖ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε καὶ δὲν φοβόμαστε τίποτα καὶ κανέναν.

Ζωντανὴ ἡ παρουσία τοῦ π. Αὐγουστίνου
και 10 χρόνια μετὰ τὴν κοίμησιν του.

Παρακολουθοῦν τὶς ὁμιλίες του, παίρνουν κουράγιο καὶ ὡφελοῦνται χιλιάδες ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Τὶς παρακολουθοῦν μὲ μεταφραστή καὶ ἀφήνουν τὰ σχόλιά τους ἀκόμα καὶ οἱ ξένοι. Ζητοῦν στὰ βίντεο νὰ βάζουμε καὶ Ἀγγλικοὺς ὑπότιτλους, γιὰ νὰ τὰ βρίσκουν καὶ νὰ ὡφελοῦνται ὅλοι, καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν Ἑλληνικά. Οἱ χιλιάδες πιστοὶ ποὺ τὸν ἀκοῦνε κάνουν αὐτοκριτικὴ στὸν ἑαυτό τους, συνομιλοῦν μὲ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη, σὰν νὰ εἶνε παρὼν μπροστά τους καὶ ζητοῦν τὴν εὐχή του καὶ τὴν βοήθειά του. Ἕνα παράδειγμα: «risilda mecaj: «Αγαπημένε μου γέροντα σας χρειαζόμαστε, σπεύσατε». Τό ἐπίπεδο τῶν σχολίων κάτω ἀπὸ τὰ βίντεο στὸ YouTube, ποὺ ἀναρτήθηκαν μετὰ τὴν κοίμησίν του μέχρι καὶ σήμερα, εἶναι ὑψηλό.

Ὁ π. Αὐγουστῖνος ζεῖ, ὅπως τὸ ὑποσχέθηκε

Νόμιζαν ὅτι θὰ ἠσυχάσουν μαζί του, αὐτοί ποὺ τὸν φοβόταν στὸν θρόνο. Νόμιζαν ὅτι θὰ τὸν ἐξαφανίσουν ἀπό τὴν ἱστορία τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, φορῶντας τὰ παπούτσα τοῦ Γίγαντα σε νάνους! Βασίστηκαν στὶς ἀδυναμίες κάποιων, δῆθεν πνευματικῶν του τέκνων καὶ βομβάρδιαζαν τὴν Ἀδελφότητά του!
Πίστευαν ὅτι δὲν θὰ μείνη τίποτε ὄρθιο, ἀπό τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παραίτησίν του (2000-2010), καὶ δέκα χρόνια μετὰ τὴν κοιμησίν του (2010-2020). Κάποιος ἐπιπόλαιος ποὺ διέδιδε, ὅτι θὰ ἀποκαντιωποιήσι τὴν Φλώρινα, τὸ προήγαγαν οἱ σκοτεινές δυνάμεις! Τί κατάφεραν;
Ὁ λαό τῆς Φλώρινας δὲν ξέχασε τὰ λόγια του. Ἔχει κορώνα στὸ κεφάλι του τὴν Ἑλλάδα, δὲν ἐπιρεάζεται ἀπὸ τὴν Σκοπιανή προπαγάνδα καὶ οὔτε ἀπό τὴν προδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Τὴν περίοδο τῆς καραντίνας καὶ τῶν ἀπαγορεύσεων ἡ παρουσία τοῦ π. Αὐγουστίνου ἦταν ὁρατή στὴ Φλώρινα.
Ἡ Φλώρινα ἦταν ἀπό τὶς πιὸ καθαρές πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Εἶχε καλοὺς γιατροὺς καὶ δὲν ἔστελναν μὲ του ψίλου πήδημα στὰ νοσοκομεῖα τῆς Θεσσαλονίκης τοὺς ἁρρώστους. Οἱ πιστοί δὲν στερρήθηκαν τὴν Θεία Κοινωνία. Οἱ ἱερεῖς τῆς Φλώρινας, σχεδὸν ὅλων τῶν ἐνοριῶν, λειτουργοῦσαν ὅλο τὸ διάστημα τῆς καραντίνας. Στὸ «Μετὰ φόβου…» ἔβγαιναν στὴν κεντρικὴ πόρτα τῆς ἐξόδου τοῦ ναοῦ καὶ κοινωνοῦσαν πάνω ἀπό 40-50 πιστούς, ποὺ περίμεναν, ἀγνοῶντας τὰ μέτρα. Ὑπῆρχαν καὶ οἱ φοβισμένοι καταδότες καὶ ἡ ἀστυνομία ἦταν παρών, ἀλλὰ ὁ λαός καὶ οἱ ἱερεῖς ἀψηφοῦσαν τὰ πρόστημα καὶ τὶς ἀπαγορεύσεις, μπροστά στὸ μέγα μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας ποὺ τὸ παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καὶ ἔτσι ἡ πόλι ἔμεινε καθαρή ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.
Ὅμως, τώρα ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ὁ π. Αὐγουστῖνος δὲν μένει μόνο στὴ Φλώρινα. Χτυπᾶ μεγάλο συναγερμό, στοὺς Ἕλληνας, ἀπανταχοῦ τῆς γῆς καὶ ἡ φωνή του ἀκούεται στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Πῶς; Read more »

Η Ελλας εαλω – Η σημαια της προδοσιας της πιστεως αναρτηθηκε & στο Πατριαρχειο! Προειδοποιηση του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, πριν απο 51 χρονια, που εκπληρωθηκε στις μερες μας, με καθε λεπτομερεια: «Ερχεται 5η φαλαγγα στο εθνος μας, για να διαλυση την Ορθοδοξια μας… Ποια ειναι η 5η φαλαγγα;»

author Posted by: Επισκοπος on date Αυγ 27th, 2020 | filed Filed under: Προβλεψ. Προειδ. Προφητ. & αφιερωμα Ελλην. λαου

Η Ελλας εαλω

Ἡ σημαία τῆς προδοσίας τῆς πίστεως ἀναρτήθηκε καὶ στὸ πατριαρχεῖο!
Τίποτα δὲν ἔχει μείνει ὄρθιο στὴν Πατρίδα μας. Τὰ Ἰδανικά: Θρησκεῖα-Πατρίδα-Οἰκογένεια πολεμοῦνται ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ἡγεσίες τοῦ τόπου. Ἡ σημαία τῆς προδοσίας τῆς πίστεως ἀναρτήθηκε στὸ πατριαρχεῖο! Τὴν παραλαμβάνουν ἀνάξιοι ρασοφόροι, τῆς 5ης φάλαγγας καὶ τὴν μεταφέρουν στὴν Ἑλληνικὴ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία.

Τι εινε η 5η φαλαγγα;

Θὰ τὸ βρῆτε στὴν παρακάτω ὁμιλία στὸ: 46:14´´

Ορθοδοξια – παπισμος

https://www.youtube.com/watch?v=cxGIX-sTM6U

Ἀπομαγνητοφωνημένα ἀπόσπασμα·

1-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8-%ce%b6%cf%89%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%ba-%ce%bc«…Ὁφείλουμε νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ὅλοι. Δὲν εἶμαι προφήτης, σᾶς τὸ εἶπα καὶ ἄλλοτε, οὐδέ υἱὸς προφήτου, ὥστε νὰ προφητεύσω τὰ μέλλοντα συμβαίνειν ἐδῶ εἰς τὴν μικρὰ αὐτὴ γωνία τῆς Ἑλλάδος. Ἕνα μόνο ἀπό τὰ σημεῖα αὐτά τῶν καιρῶν ὁφείλω νὰ ἐκφράσω. Τὸν φόβο μου. Φοβοῦμαι γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μου, ἀπὸ ἀπόψεως Ὀρθοδοξίας. Ἐὰν κάτι μᾶς ἔμεινε σὰν διαμάντι πολύτιμο, γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ καυχώμεθα εἰς τὰ ἔθνη, εἶνε ἡ Ὀρθοδοξία μας. Καὶ ἡ Ὀρθοδοξία μας κινδυνεύει. Δὲν εἶνε σχῆμα λόγου. Τὰ σημεῖα ποὺ ἀναφέραμε εἶνε φανερὰ πλέον. Γίνεται κάποια ὑπονόμευσις τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος. Καὶ περισσότερο ἀπ’ ὅλα φοβᾶμαι τὴν πέμπτη φάλαγγα, ποὺ ἔχει σχηματισθῆ στὸ ἔθνος μου…
«Ὅπως στὰ χρόνια τοῦ χιτλερισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ, μέσα στὸ Ἔθνος μας ὑπῆρχαν Ἕλληνες-πράκτορες τοῦ ἐχθροῦ, ἔτσι καὶ τώρα μέσα στοὺς κόλπους τοῦ ἔθνους μας δημιουργήθηκε ἡ 5η φάλαγγα.
Ποιά εἶνε ἡ 5η φάλαγγα; Εἶνε οἱ φίλοι τοῦ Πάπα. Εἶνε κάτι ψευτοθεολόγοι, εἶνε κάτι ἄνθρωποι – ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάξη ἀπὸ δαύτους. Ἔρχεται 5η φάλαγγα στὸ ἔθνος μας, γιὰ νὰ διαλύση τὴν Ὀρθοδοξία μας. Ἡ 5η φάλαγγα εἶνε τὰ παιδιὰ ποὺ πᾶνε στὴ Βιέννη, στὴ Ρώμη, στὸ Παρίσι, στὸ Λονδίνο καὶ σπουδάζουν σὲ ξένα πανεπιστήμια… Τὰ βλέπουν αὐτὰ οἱ φραγκοπαπάδες καὶ τὰ παίρνουν σὲ σπίτια καθολικά, τὰ παίρνουν στὰ οἰκοτροφεῖα τους.
Φτωχὰ παιδιὰ καὶ δυστυχισμένα εἶνε. Τοὺς δείχνουν ἀγάπη καὶ τοὺς δίδουν χρήματα. Τὰ ντύνουν καὶ τὰ περιποιοῦνται, γιὰ νὰ τὰ πάρουν τὸ διαμάντι, νὰ τὰ πάρουν τὴν Ὀρθοδοξία. Ἔχω πληροφορία, ὅτι πολλά παιδιά, φοιτηταί ποὺ σπουδάζουν στὴ Ρώμη, στὸ Μιλάνο, στὴ Βενετία, στὴ Βιέννη, φεύγουν ἀπό τὴν ὀρθόδοξη γραμμή. Και θὰ ᾽ρθοῦν ἐδῶ καὶ θὰ συνεργασθοῦν μὲ τοὺς Οὐνίτας καὶ θὰ βάλλουν δυναμίτη στὰ σπίτια τους. Θὰ βάλλουν δυναμίτη, γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν Ὀρθοδοξία μας. Ἡ πέμπτη αὐτὴ φάλαγγα εἶνε ἡ πιὸ θλιβερά. Οἱ νέοι ποὺ τὴν ἀποτελοῦν εἶνε οἱ νέοι Βησσαρίωνες…».
Πενηνταένα χρόνια, μετὰ ἀπό τὴν ὁμιλία τοῦ Γέροντος, οἱ νέοι Βισαρίωνες κατέλαβαν ὑψηλὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα καὶ συμπλέουν καὶ συνεργάζονται μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!
Τὸ φετεινό Πάσχα τοῦ 2020, ἦταν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς προδοσίας. Τὸ ἄθεο μασονικὸ σύστημα ποὺ ἔχει «βραχυκυκλώση τὸ Ἔθνος μας», μὲ τὴν σιωπηρή ἀποδοχή τῆς Ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, ἔκλεισε τοὺς ναοὺς τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή καὶ τὸ Πάσχα!!! Πρᾶγμα ποὺ δὲν ξανάγινε ποτὲ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Διέβαλλαν καὶ πολέμησαν μὲ λύσσα τὸ μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τὸ περίεργο εἶνε ὅτι δὲν ἀντέδρασαν οὔτε καὶ οἱ εὐλαβεῖς ἐπίσκοποι, ποὺ δὲν χρησιμοποίησαν ἄτιμα μέσα καὶ δὲν προσκύνησαν τὶς μασονικές στοές, γιὰ νὰ ἀρπάξουν δεσποτικὲς ἔδρες! Γιατί; Τί φοβοῦνται;
Ὁ πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος διαμαρτυρόμενος στοὺς πολεμίους καὶ ηὐριστάς τῆς Θείας Κοινωνίας, ἔκανε αὐτὸ ποὺ δὲν τολμοῦσαν νὰ τὸ κάνουν οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι. Σὰν ἀρχιερεύς, ποὺ διατηρεῖ τὴν ἀρχιερωσύνη του, ἀφόρισε τὴν βιτρίνα τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ (Μητσοτάκη-Κεραμέως-Χαρδαλιά), ποὺ σὰν ἀφινιασμένα ἄλογα καταστρέφουν ὅτι ἄφησε ὄρθιο, ὁ ἄθεος Τσίπρας. Στοχοποιοῦν καὶ κτυποῦν εὐθέως τὸ μέγα Μυστήριο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τὴν Θεία Εὐχαριστία, ποὺ προστατεύει τοὺς πιστούς ἀπό τὶς δαιμονικὲς ἐνέργειες.

Σχόλια κάτω ἀπό τὸ βίντεο:

Manolis Roussos: Ἀθάνατος! Πάντα ἐπίκαιρος! Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια! Ὄχι στὸν παπισμό! Ὄχι στὴν δῆθεν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν! Ὄχι στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ! Προσοχή στοὺς λύκους, ποὺ εἶναι ντυμένοι σὰν πρόβατα.
Ierousalaim Israel: Ἅγιος!!!!! Ποιός θὰ τὸν ἀμφισβητήση???? Μόνον ὁ διάβολος καὶ οἱ αἰρετικοί ὁπαδοί του
Manolis Roussos: Ὁ λύκος μπορεῖ νὰ ἀλλαξη, ἀλλὰ ὁ Πάπας δὲν ἀλλάζει! Οἱ μητροπολίτες ποὺ δὲν τοποθετοῦνται σωστά ἀπένατι στὸν Δούρειο ἵππο τῆς ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν φέρουν μεγάλη εὐθύνη! Οἱ κληρικοὶ ποὺ δὲν ἐνημερώνουν τὸν λαὸ ἐπίσης! Τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ποὺ σταμάτησε τὴν πολυπόθετη (γιὰ τὸν Πάπα) ὑποταγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι πάντα ζωντανό. Ὅπως καὶ αὐτὸ τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, αὐτοῦ τοῦ βράχου τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Μακάρι νὰ ξυπνήσουμε νωρίς. Προσευχηθῆτε νὰ μᾶς φωτίση ὁ Θεός κλῆρο καὶ λαό.
Lemi Lemi: Legend (=θρῦλος)
Antreas Ioannou: Αθάνατος!!!

Read more »

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου & ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ για το 10ετες μνημοσυνο (2010-2020)

author Posted by: Επισκοπος on date Αυγ 27th, 2020 | filed Filed under: Προβλεψ. Προειδ. Προφητ. & αφιερωμα Ελλην. λαου

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

& ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
για το 10ετες μνημοσυνο (2010-2020)

Προειδοπ. Προβλ.. Προφ.

 • Ἡ φωτογραφία τοῦ ἐξωφύλλου τραβήχθηκε τὴν ὥρα τῆς ταφῆς τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, ἐπισκόπου Ἰππῶνος στὴ Φλώρινα. Ἐτάφη στὴν Ἱερὰ Μονή κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου.
  Ἀκοῦστε τον, ἐδῶ:
  Ὅταν κλείσω τὰ μάτια μου·(στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας)
  https://www.youtube.com/watch?v=9blkpvtYiwM
 • Ἡ ἀστυνομία κράτησε χιλιάδες λαοῦ ἔξω ἀπὸ τὴ Μονή, γιὰ νὰ μὴ γίνη συνωστισμός. Τὴν φωτογραφία τὴν τράβηξε ἐπαγγελματίας φωτογράφος. Σ᾽ αὐτὴν προσθέσαμε τὴν φωτογραφία τοῦ ἀείμνηστου ἱεράρχου.

Προλογος

Ἀρχίζουμε τὸν πρόλογο, τοῦ μικροῦ ἀφιερώματος, γιὰ τὰ 10χρονα τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀγωνιστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Kαντιώτου μ᾽ ἕναν του λόγο, ποὺ ἔστειλε σὲ ἐχθρούς καὶ φίλους καὶ ὅπως φαίνεται ἀποδεικνύεται προφητικός.
Μπῆκε στὴν ἀρχή τοῦ βιβλίο· «ΚΟΡΑΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ-ΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ» καί ἐπαναλαμβάνεται στό μικρό αὐτό ἀφιέρωμα.
Eἶπε: «Ἐγώ θὰ φύγω. Ποῦ θὰ πάω; Ὅπου καὶ ἂν πάω, ἂν δῶ ὅτι ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κινδυνεύει, θὰ κάνω ἐπανάστασι, θὰ χτυπήσω συναγερμό. Δὲν θ᾽ ἀφήσω τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ οὔτε στοὺς ἀθέους οὔτε στοὺς μασόνους οὔτε στοὺς οἰκουμενιστάς». Καὶ ἀλλοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι· «καὶ ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν θὰ φωνάζῃ»! Εἶναι δυνατόν τὰ λόγια του αὐτά, τώρα ποὺ βρίσκεται στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία νὰ τὰ πραγματοποιήση;
Μπορεῖ νὰ κτυπήση συναγερμό ἀπό τὸ ὑπερπέραν, τώρα ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει, ὅπως ὑποσχέθηκε; Καί πῶς;
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Μία, Στρατευομένη καὶ Θριαμβεύουσα. Καὶ ἀπὸ τὴν θριαμβεύουσα βοηθοῦν οἱ ἅγιοι καὶ προπαντῶς ἡ Παναγία μας, ποὺ ἔχουν παρρησία στο Θεό. Ἐκεῖ ψηλά ὅπως φαίνεται, εἶναι παρών καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος. Αὐτὸ θὰ τὸ διαπιστώση ὅποιος διαβάση τὸ μικρὸ αὐτὸ βιβλίο.
ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Τό ἀφιέρωμα αὐτό, ποὺ ἐκδίδεται γιὰ τὰ 10 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου Μητροπολίτου Φλωρίνης καὶ μέσα ἀπ᾽ αὐτὸ ἀκούγονται ἑκατοντάδες αὐθόρμητες μαρτυρίες, ἀγνώστων σ᾽ ἐμᾶς χριστιανῶν, ποὺ γράφουν δημόσια τὴν μαρτυρία τους, ἐκφράζοντας τὴν ἀφοσίωσί τους στὴν Ὀρθόδοξη πίστι καὶ τὴν ἀγάπη τους, στὸν ταπεινὸ ἀγωνιστή τῆς Ἀλήθειας, σὰν νὰ τὸν ἔχουν παρών μπροστά τους, δὲν ἐπιδιώκει τὴν ἁγιοκατάταξίν του, ἀπὸ ἕναν Πατριάρχη ποὺ ἱσοπέδωσε τὰ πάντα στὴν Ὀρθοδοξία. Ἐξ᾽ ἄλλου ὁ κανονικὸς τρόπος γιὰ νὰ γίνη μία ἁγιοκατάταξις εἶνε νὰ παρέλθουν 50 καὶ 100 ἔτη, ἀπό τὴν κοίμησιν του καὶ νὰ τὸν προβάλλη ὁ Θεός καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι(*).
Δυστυχῶς, γίνεται καὶ αὐτὸ στὶς μέρες μας. Προσπαθοῦν κάποιοι, ποὺ κάνουν τοῦμπες στὸν πατριάρχη καὶ τὸν παπποῦ τους νὰ ἁγιοκατατάξουν, 12 χρόνια μετὰ τὴν κοίμησιν του, γιὰ νὰ καυχῶνται «τῇ ἰδία σαρκῇ»!
Ἐκεῖ καταντήσαμε! Read more »

H ΨΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΥ (Αποσπασμα ομιλιας τοῦ Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, στο Κεντρο ‘Εκπαιδευσεως Πυροβολικου (Κ.Ε.Π.) Θηβων το 1963, σε αξιωματικους και στρατιωτες)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 26th, 2020 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

H ΨΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

‘Απόσπασμα ομιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης  π. Αυγουστίνου Καντιώτου, στο Κέντρο ‘Εκπαιδευσεως Πυροβολικου (Κ.Ε.Π.) Θηβῶν το 1963, σε αξιωματικους και στρατιωτες

_____

_______

Αστυνομια Πομπηΐας ή Ελλαδος; Δεν μας διδασκει, αγαπητοι μου, δεν μας φοβιζει η Πομ­πηια με το οικτρο τελος της;

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 26th, 2020 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2316

Κυριακὴ & Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου
23 Αὐγούστου 2020 ἑσπέρας

Αστυνομια Πομπηΐας ή Ελλαδος;

(Τὸν Ἰούλιο τοῦ ἔτους 1953, ἐπὶ κυβερνήσεως Ἀλεξάνδρου Παπάγου, ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἡγεῖται ἑνὸς ἀγῶνος τῶν πιστῶν κατὰ τοῦ αἰσχροῦ θεσμοῦ τῶν καλλιστείων, ποὺ διοργανώνει μὲ τὴν προστασία τοῦ κράτους στὸ παραλιακὸ κέντρο «Ἀρζεν­τίνα» στὸ Καλαμάκι ὁ δημοσιογράφος ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδος «Ἀκρόπολις» Ἀχιλλέας Μαμάκης.)Καλλιστεια διαμαρτ.

Στὴν ἀρχαιότητα ὑπῆρχε μία πόλι, ποὺ οἱ κά­τοικοί της ζοῦσαν μὲ σύνθημα «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32). Φαΐ, πιοτό, κι ἀκολασία. Καὶ γιὰ νὰ μὴ τοὺς ἐνοχλῇ κανείς, τοὺς προστάτευε ἡ ἀ­στυ­νομία τους, ἀστυνομία ἀντάξια τῆς πόλεως.
Ἡ πόλις αὐτὴ ἦταν ἡ Πομπηΐα, στὴν ἐπαρχία Καμπανίας τῆς κοσμοκράτειρας ῾Ρώμης. Σήμερα δὲν ὑπάρχει. Στὶς 24 Αὐγούστου τοῦ 79 μ.Χ. τὸ πρωὶ ἄνοιξε ὁ κρατήρας τοῦ γει­τονι­κοῦ ἡφαιστείου, τοῦ Βεζουβίου, ξέρασε φωτιὰ καὶ λάβα, κ᾽ ἔθαψε τὰ πάντα 7 μέτρα βαθειὰ μέσα σὲ τέφρα. Τὸ 1592 ἀρχαιολόγοι ἔ­καναν ἀνασκαφή, ξέθαψαν κτήρια, εἴδωλα, καὶ πτώματα ἀ­πανθρακωμένα σὲ σκηνὲς τό­σο αἰσχρές, ὥστε κρίθηκε σκόπιμο νὰ κλειστοῦν σὲ ἰδιαίτερο θά­λαμο τοῦ μουσείου τῆς Νεαπόλεως, ὅπου γιὰ νεαροὺς ἐπισκέπτες ἡ εἴσοδος ἀπαγορεύεται.
Δὲν μᾶς διδάσκει, ἀγαπητοί μου, δὲν μᾶς φοβίζει ἡ Πομ­πηΐα μὲ τὸ οἰκτρὸ τέλος της;

* * *

Καὶ τώρα ἀπὸ τὴν Πομπηΐα στὴν Ἀθήνα.
Ἐδῶ καὶ τρεῖς μῆνες ἑτοιμαζόταν ἡ εἰδωλο­λατρικὴ ἑορτὴ τῶν καλλιστείων. Ξεσηκώθηκε ἐναντίον τους ἡ κοινὴ γνώμη. Τριμελὴς ἐπιτρο­πὴ συνοδικῶν ἀρχιερέων ἐπισκέφθηκε τὸν πρω­θυπουργό, τοῦ παρέδωσε ὑπόμνη­μα καὶ ζή­τησε τὴν κατάργησι τῶν καλλιστείων. «Θὰ μελε­­τήσω τὸ ζήτημα», ἀπήντησε, ἐνῷ δὲν χρειαζόταν καμμία μελέτη παρὰ μόνο ἄμεση ἐνέργει­α. Read more »

MHNYMA TOY MHTΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ: «ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΥΦΛΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΜΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΜΠΑΘΕΙΑ & ΜΙΣΟΣ ΣΤΗΝ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΡΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!!! & ΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΡΕΚΥΛΟΙ & ΓΡΕΚΥΛΕΣ & ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ ΘΑ ΦΩΝΑΞΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΗΤΟ ΕΙΝΑΙ & ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ». 2ο ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ: «Η ΠΡΕΣΠΑ ΖΕΙ & ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ». 2) Ζαεφ: Η “μακεδονικη” γλωσσα θα διδασκεται στην Ελλaδα

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 25th, 2020 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ 15.5.1988

ΣΤΕΛΝΕΙ MHNYMA (ΑΠΟ 7:07 μέχρι τέλους) ΣΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ & ΣΤΟΥΣ ΓΡΕΚΥΛΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ


———-

————

…Πού εὐρισκόμεθα ἀγαπητοί μου; Ὑπάρχουν τυφλοί στὰ Βαλκάνια. Ποῖοι εἶναι οἱ τυφλοί; Εἶναι τυφλοί ἀπό ἐμπάθεια, ἀπό μίσος στὴν γλυκυτάτη μας Πατρίδα τὴν Ἑλλάδα, ἔρχονται τώρα τελευταίως μὲ συγγραφάς καὶ μὲ μιά ἀγρία προπαγάνδαγιὰ νὰ μᾶς ποῦν ὅτι τα μέρη αυτά δὲν εἶναι Ἑλληνικα. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς γίνουμε γρεκύλοι, διαφθαρμένοι και ἐκφυλοι ἕλληνες καὶ φτάσουμε στὸ σημεῖο ὡστε νὰ ντρεπόμεθα νὰ λέγουμε ὅτι ἐδῶ εἶναι ἡἙλλάς! Ἃν φτάσουμε σὲ τοιοῦτο σημεῖο ἐξευτελισμοῦ, τὸ ἱστοριό μας ἔθνος ἀποκτήσει γρεκυλους και γρεκύλας καὶ δὲν θέλουν νὰ ὁμολογήσουν τὴν πατρίδα τους και ἐὰν ἐμεῖς σιωπήσουμε τότε και τα λιθάρια αὐτὰ ποὺ βλέπετε θὰ φωνάξουν καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται. Καὶ τὰ ἐρείπια αὐτὰ θὰ φωνάξουν ὅτι ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ πατοῦμε ἧτο, εἶναι καὶ θὰ μείνη Ἑλληνική, εἰς πείσμα ὅλων τῶν ἀθέων καὶ ὅλης τῆς ἀγρίας προπαγάνδας ποὺ μένεται στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς ήρθαμε ἀπόψε ἐδῶ, γιὰ νὰ τελέσουμε τὸ ἱερὸ μνημόσυνο ὅλων τῶν ἡρώων τῶν προγόνων μας, ποὺ ἀνοικοδόμησαν τον ναόν αυτόν. Καὶ μαζί μὲ ἐμᾶς φωνάζει ότι ὁ τόπος αυτὸς εἶναι Ἑλληνικός καὶ ὁ ἅγιος Ἀχίλλειος. Τὸ φωνάζει μαζί μὲ τά ἄψυχα, μὲ τοὺς λίθους και μὲ τὰ ἐρειπια, διότι τὰ ἐρείπια αυτά πού βλέπετε εἶναι ἀναμφισβήτητα μνημεῖα τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας. Διότι δὲν εἶναι μόνο τὰ λιθάρια ἀλλὰ εἶναι καὶ οἱ ἐπιγραφὲς ἑλληνικές, μὲ ὀνόματα Ἑλληνικά.
Κάθε λιθάρι ἐδῶ φωνάζει: Ἑλλάς Ἑλληνική.
Δόξα τῷ Θεῷ.
Καί τώρα νὰ ἔρθουν ἐδῶ οἱ Αὐστραλοί.
(Στὸν πρῶτο λέει)·
Βρέ ἐκεῖ στὴν Αὐστραλία, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ κάνετε! Στὸ Τορόντο καὶ ἐκεῖ κάτω στὴν Αὐστραλία ὑπάρχει ἀγρία προπαγάνδα. Νὰ πᾶς νὰ διαλαλήσης ἐκεῖ, ὅτι ἡ Πρέσπα ἀκόμα ζεῖ και δὲν πεθαίνει ἡ Πρέσπα. Καὶ ὅσοι νέοι Σαμουήλ καὶ ἂν παρουσιαστοῦν δὲν θὰ μπορέσουν... Ἐδῶ θὰ μείνει πάντα Ἑλληνικό. Καὶ τὰ λιθάρια θὰ φωνάξουν καὶ τὰ πάντα θὰ φωνάξουν ἂν ἐμεῖς σιωπήσουμε».

Ζαεφ: Η “μακεδονικη” γλωσσα θα διδασκεται στην Ελλαδα

Η κρισιμότητα αλλά και η επικινδυνότητα στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας από τους χειρισμούς της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα αποκαλύπτονται από τις δηλώσεις του κ. Ζάεφ στο σκοπιανό κοινοβούλιο. Η συμφωνία των Πρεσπών ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για ένα σωρό ανιστόρητες διεκδικήσεις των γειτόνων μας. Read more »

Να εξομολογηθητε, και μετα να κοινωνησετε – Ενας ειναι ο δρομος που σωζει, μονο αυτος, δεν υπαρχει αλλος και αυτος ειναι ο δρομος της μετανοιας

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 25th, 2020 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 247-248
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Να εξομολογηθητε, και μετα να κοινωνησετε

Τι θα μας σώση; Δ

Δόξα τῷ Θεῷ, στὴ πόλι σας ὑπάρχουν πνευματικοὶ πατέρες. Νὰ μεταβῆτε, νὰ ἐξομολογηθῆτε τὰ ἁμαρτήματά σας καὶ νὰ πλησιάσετε τὸ μέγα μυστῆριο τῆς Θείας κοινωνίας. Καὶ ὄχι μόνον ᾿σεῖς νὰ κοινωνήσετε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἶμα τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλά καὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ―τὰ πρόλαβα ἐγὼ τὰ χρόνια αὐτά― τέτοιες μέρες ὅλοι, ὅλη ἡ οἰκογένεια πήγαινε στὴν Ἐκκλησία. Ὅπως τώρα τρέχουν ὅλοι στὰ ντισκοτέκς, ὅπως τρέχουν στοὺς κινηματογράφους, ὅπως στὰ θέατρα, στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ὅλη ἡ οἰκογένεια πήγαινε στὴν ἐκκλησία. Μπροστὰ πήγαινε ὁ πατέρας, πίσω ἡ μάνα, μετὰ τὰ 4, 5, 6, 7, 8 παιδιά. Ὅλοι κοινωνούσανε καὶ φεύγανε σὰν ἄγγελοι· Καὶ μέσ᾿ τὸ σπίτι παράδεισος ἤτανε. Διότι ὅπου εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖ εἶνε ἡ χαρὰ. Ὅπου εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖ εἶνε ἡ ἀγάπη. Ὅπου εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖ εἶνε ὁ παράδεισος. Δὲν ᾿νε ψέματα αὐτά, εἶνε ἀλήθεια. Ζωντανὴ ἀλήθεια.
Ὤ, Θεέ μου! ποῦ πῆγε αὐτὴ ἡ κοινωνία; Μᾶς ἔφαγε ὁ διάβολος. Φύγαμε ἀπὸ τὸ Θεό καὶ κτήνη γινήκαμε.
Ἀδελφοί μου, Read more »

Ἐμiσησα εκκλησiαν πονηρευομeνων (Ψαλμoς ΚΕ, 5)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 24th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

Ἐμισησα εκκλησιαν πονηρευομενων (Ψαλμός ΚΕ, 5)

Ο πολίτης καταγγέλλει: Άνεργος πήγε στην εκκλησία χωρίς μάσκα και του έκοψαν πρόστιμο! Τον “έδωσαν” μέσα από τον ναό!

Αναγνώστης μας πήγε να εκκλησιαστεί και τελικά έφυγε από τον ναό εξοργισμένος, καθώς πήγε χωρίς μάσκα και άνθρωπος της εκκλησίας τον κατήγγειλλε στους αστυνομικούς που του έκοψαν πρόστιμο!

Διαβάστε την καταγγελλία του:

“Σήμερα το πρωί κατά τις 09:30 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό ειδοποίησαν μέσα από την εκκλησία την αστυνομία επειδή αρνήθηκα να φορέσω μάσκα! Δεν το πίστευα ότι ήρθαν οι μπάτσοι οι οποίοι είχαν το θράσος να έρθουν στο μέσον της εκκλησίας και να με μαζέψουν εμένα και τη γυναίκα μου, όπου οδηγηθήκαμε στο περιπολικό και μάς έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ και ήταν ανένδοτοι παρόλο που τους είπαμε ότι είμαστε άνεργοι!
Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία με όλους τους μπλε μασκοφόρους και ευτυχώς που πήραμε θεία κοινωνία είπα στον πάτερ τι έγινε και φυσικά υποστήριξε τη γυναίκα της εκκλησίας, λέγοντάς μου ότι πρέπει να ακολουθεί τους νόμους του κράτους!
Και του είπα τους νόμους του Ιησού Χριστού τους διαγράφουμε; Που είναι η αντίσταση; Και μου είπε “έχεις δίκιο αλλά δεν έχουμε να πληρώνουμε 5.000 ευρώ”. Κοινώς Μάμονας και μόνο Μάμονας!” Read more »

Ο αγιος Κοσμας κηρυξ της προσευχης· «Αδιαλειπτως προσευχεσθε» (Α΄ Θεσ. 5,17)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 24th, 2020 | filed Filed under: AΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου

Τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
24 Αὐγούστου
Tοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο αγιος Κοσμας κηρυξ της προσευχης

«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α΄ Θεσ. 5,17)

αμελειαΔΥΟ ΟΥΡΑΝΟΙ ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου. Ἕνας εἶνε ὁ φυσικός, αὐτὸς ποὺ βλέπουμε· καὶ ὁ ἄλλος, ἀπείρως ὡραιότερος, εἶνε ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἔτσι ὀνομάζεται στὴν ὑμνολογία· «Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία…» (κοντ. 13ης Σεπτ.). Καὶ ὅπως στὸν φυσικὸ οὐρανὸ ὑπάρχει ἥλιος, σελήνη καὶ ἄστρα, ἔτσι καὶ στὴν Ἐκκλησία· ὑπάρχει ἕνας πνευματικὸς ἥλιος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· ὑπάρχει σελήνη, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος· ὑπάρχουν δὲ καὶ ἀστέρες, οἱ ἅγιοι.
Σήμερα στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀνέτειλε ἕνα ἀστέρι πρώτου μεγέθους, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Λάμπει μὲ τὴν ἀσκητική του ζωή, μὲ τὴ διδασκαλία του, μὲ τὰ θαύματά του, μὲ τὶς προφητεῖες του. Δὲν θὰ μιλήσω τώρα γι᾿ αὐτά. Κάτι ἄλλο παρακαλῶ νὰ προσέξετε. Εἶνε τὸ ἑξῆς. Πῶς ἕνας ἄνθρωπος κατώρθωσε τόσο πολλὰ καὶ τόσο μεγάλα πράγματα; Εμαστε δέκα χιλιάδες παπᾶδες καὶ δεσποτάδες. Ἂν μᾶς μαζέψῃς ὅλους καὶ μᾶς στύψῃς, τὸ νυχάκι τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ δὲν φτειάνουμε. Γιατί; Τί εἶχε ἆραγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς; Ποῦ ὀφείλεται τὸ μεγαλεῖο καὶ τὸ ὕψος του; Εἶχε ἕνα ὅπλο ἰσχυρὸ καὶ ἀκαταμάχητο, τὸ ὁποῖο συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως μεταχειριζόταν στὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Σ᾿ ἐμᾶς τὸ ὅπλο αὐτὸ ἔχει σκουριάσει· δὲν τὸ μεταχειριζόμεθα. Εἶνε ἡ προσευχή. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς. Αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ ἐξετάσουμε. Read more »