Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΣΚ. ΑΥΓΟΥΣΤ 1942-46 ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ Category

30/10/1943, εγγραφο του Νομαρχη Κιλκισιου Θ. Θωμαΐδη. Σε αυτο, δεν κρυβει τον ενθουσιασμο του, για τον ηρωϊκο ιεροκηρυκα Αυγουστινο Καντιωτη, που διωκεται, αν & γραφει, οτι παιρνει ουδετερη σταση: «…του εν λογω Ἱεροκηρυκος προσον της ταχειας & ευκολου με τις ψυχες των ακροατων του επαφης, αποτελει κεφαλαιο, το οποιο δεν επρεπε να μεινη ανεκμεταλλευτο, & δη κατα τας σημερινας συνθηκας…»

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 49

Ὁ Νομαρχης Κιλκισιου με εγγραφο του στις 30/10/ 1943

πρὸς τὴν Γενικὴν Ἐπιθεώρησιν Νομαρχιῶν Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας – Θεσσαλονικης

Παίρνει οὐδέτερη θέσι, αλλα φαινεται ενθουσιασμενος με τον ιεροκηρυκα

ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ π. Α. στην Μακεδ.«…Τὸ συναρπαστικὸν καὶ χειμαρρῶδες κήρυγμά του ᾐχμαλώτισεν ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τὸ κοινὸν τῆς πόλεως, αἱ δὲ ἐκκλησίαι ὅσον ὡμίλει ἦσαν πάντοτε κατάμεστοι πλήθους.
Ἄτομα ἀπὸ ἐτῶν μὴ ἐκκλησιαζόμενα διὰ πάσης φύσεως λόγους, χαρακτῆρος, πεποιθήσεων, ἰδιοσυγκρασίας κλπ., ἐθεῶντο παρακολουθοῦντα συστηματικῶς καὶ μετὰ προσηλώσεως τὴν λειτουργίαν καὶ κυρίως τὸ κήρυγμα…».
Τελειώνοντας ὁ νομάρχης Κιλκισίου γράφει·
«…Οὕτω ἰδόντες καὶ ἀκούσαντες αὐτὸν καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς παρακολουθοῦντες δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν θεωροῦμεν σκόπιμον, ἵνα ἐκθέσωμεν ἀντικειμενικώτατα ταῦτα πάντα ὑμῖν, οὐδαμῶς οὐδεμιᾶς τῶν δημιουργηθεισῶν παρατάξεων συμμεριζόμενοι τὴν γνώμην, καὶ νὰ τονίσωμεν ὅτι, τὸ τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροκήρυκος προσὸν τῆς ταχείας καὶ εὐκόλου μὲ τὶς ψυχὲς τῶν ἀκροατῶν του ἐπαφῆς, ἀποτελεῖ κεφάλαιον, ὅπερ δὲν ἔπρεπε νὰ μείνῃ ἀνεκμετάλλευτον, καὶ δὴ κατὰ τὰς σημερινὰς συνθήκας, καὶ εἰς περιφερείας μάλιστα αἵτινες ὡς ἡ ἰδική μας ἐχούσας ἀνάγκην ἐργασίας τοιαύτης…»
Ὁ νομάρχης Κιλκισίου Θ. Θωμαΐδης, κοινοποιεῖ τὸ παραπάνω ἔγραφο καὶ στοὺς παρακάτω· Read more »

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ – Διαμαρτυρια των Σωματειων του Κιλκις: «….Συμπας λαος Κιλκις ζητει α)… β)… γ) ανακλησιν διαταγης Μητροπολιτου Ιωακειμ περι αμεσου απομακρυνσεως εκ της πολεως Κιλκις Αρχιμανδριτου Αυγουστινου Καντιωτου, καταλληλου εις τας σημερινας συνθηκας να διατηρηση & εξυψωση θρησκευτικον φρονημα λαου, στοπ. Εις περιπτωσιν διαφορετικην θα ευρεθη εις την αναγκην να κρατηση τουτον δι’ ιδιον λογαριασμον, τελουντος αλλωστε αιχμαλωτου αγαπης ολοκληρου λαου…»

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 48

Διαμαρτυρια των Σωματειων του Κιλκις

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Ἀποδέκται τέσσερις:
Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ
Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ Παιδείας
Ἱερὰν Σύνοδον – Ἀθήνας
Ὑπουργὸν Γενικὸν Διοικητήν, Θεσ/νίκην

Σύμπας λαὸς Κιλκὶς ζητεῖ πρῶτον ἄμεσον ἀντικατάστασιν Μητροπολίτου Ἰωακείμ, ἀγνοήσαντος σημερινὴν ἀνάγκην εὑρεθῇ ἐν μέσῳ ποιμνίου αὐτοῦ, προτιμήσαντος παρὰ ἐπανειλημμένας ἐκκλήσεις μας καὶ συστάσεις Κυβερνήσεως εὐζωΐαν πρωτευούσης, στόπ.
Λαὸς περιφερείας δικαίως ἀπεκρυστάλλωσε κακὴν περὶ Μητροπολίτου ἀντίληψιν, ἐνισχυθεῖσαν ὑπὸ πληροφοριῶν ἐνταῦθα προσφύγων τέως κατοίκων Ξάνθης οὓς ἐπίσης ἐγκατέλειψεν ἐπειγόντως σῶσαι ἑαυτόν, στόπ.
Θεωρεῖ τοῦτον ἀναρμόδιον καὶ ἀκατάλληλον ποδηγετήσῃ λαὸν Κιλκὶς παρούσας στιγμάς, στόπ.
Ἀπόφασίς μας ἀνέκκλητος. Περίπτωσις μὴ εἰσακούσεως θὰ δημιουργήσῃ σάλον μεταξὺ ἐκκλησίας καὶ λαοῦ, στόπ.
Ἀντικαταταστάτης δέον νὰ ᾖ ἀντάξιος τῶν περιστάσεων.
Δεύτερον ἀντικατάστασιν ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Παπαγιαννάκη, ἀδιαφοροῦντος διὰ θρησκευτικὰ ζητήματα τοῦ τόπου μας, στερουμένου παντελῶς πρωτοβουλίας.
Τρίτον ἀνάκλησιν διαταγῆς Μητροπολίτου Ἰωακεὶμ περὶ ἀμέσου ἀπομακρύνσεως ἐκ τῆς πόλεως Κιλκὶς Ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Καντιώτου, καταλλήλου εἰς τὰς σημερινὰς συνθήκας νὰ διατηρήσῃ καὶ ἐξυψώσῃ θρησκευτικὸν φρόνημα λαοῦ, στόπ.
Λαὸς Κιλκὶς εἰς περίπτωσιν διαφορετικὴν θὰ εὑρεθῇ εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ κρατήσῃ τοῦτον δι’ ἴδιον λογαριασμόν, τελοῦντος ἄλλωστε αἰχμαλώτου ἀγάπης ὁλοκλήρου λαοῦ, προβάντος σήμερον πρωτοφανεῖς ἐκδηλώσεις διὰ τὴν παραμονήν του εἰς Κιλκίς, στόπ.

Ἀναμένομεν ἀπάντησιν.― Read more »

ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ: «Δεν δινω εμπιστοσυνη στους ανθρωπους. Εχω πεισει τον εαυτο μου, ειτε μετ᾿ αλλων ειτε μονος θα υπερασπισω τα οσια & ιερα». Διηγειται ο ιδιος ενα περιστατικο στο Κιλκις: Οι Γερμανοι κρεμασαν σαν τα σταφυλια στα δενδρα καμμια δεκαρια ανθρωπους την προηγουμενη ημερα, που ορισαμε να γινη η ομιλια στην πλατεια & επεσε σε φοβος & τρομος…

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ.47

ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

«Δὲν δίνω ἐμπιστοσύνη στοὺς ἀνθρώπους. Ἔχω πείσει τὸν ἑαυτό μου, εἴτε μετ᾿ ἄλλων εἴτε μόνος θὰ ὑπερασπίσω τὰ ὅσια καὶ ἱερά».

ΚΙΛΚΙΣ

 Θυμᾶμαι κάποια μέρα στὸ Κιλκίς, διηγεῖται ὁ ἴδιος ὁ π. Αὐγουστῖνος, τὰ χρόνια ἐκείνα τῆς κατοχῆς, κάναμε ἕναν ἀγῶνα σκληρό. Ἦταν καὶ κάτι Πόντιοι, ποὺ ἐνθουσιάστηκαν ἀπὸ τὸ κήρυγμα. Ἐδῶ λένε εἴμεθα, μαζὶ θὰ δώσουμε τὴ μάχη. Λέω, ἐν τάξει, ἀφοῦ ἔχετε τοιαύτην διάθεσιν, θὰ παρουσιαστῆτε μετὰ τρεῖς ἡμέρες ἐκεῖ κάτω στὴν πλατεῖα· ἀφοῦ ἀπὸ ἐδῶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μᾶς διώχνουν, ἐκεῖ θὰ μιλήσουμε. Ἔ, ἐν τάξι, μοῦ λένε.
Περάσανε αὐτὲς οἱ δυὸ-τρεῖς ἡμέρες καὶ ἤμουν ἕτοιμος νὰ ὁμιλήσω ὅπως στὴν Κοζάνη. Πάω στὴν πλατεῖα… καὶ ἐρημιά! Μυστήριο πρᾶγμα! λέω. Κανείς δὲν εἶνε στὴν πλατεῖα· μόνο μιὰ γυναίκα ἄνοιξε τὸ παράθυρο καὶ μοῦ ἔκανε νόημα μὲ τὰ χέρια νὰ φύγω.
Τί εἶχε συμβῆ; Εἶχαν κρεμάσει οἱ Γερμανοὶ σὰν σταφύλια στὰ δέντρα καμμιὰ δεκαριὰ ἀνθρώπους τὴν προηγούμενη ἡμέρα, καὶ ἔπιασε ὅλους φόβος καὶ τρόμος. Καὶ διέδωσαν, ὅτι ἐντὸς ὀλίγου θὰ πιάσουν οἱ Γερμανοὶ καὶ τὸν Καντιώτη μὲ τοὺς ὀπαδούς του, καὶ ἐπῆλθε φόβος καὶ τρόμος, καὶ ἔμεινα μόνος – μονώτατος.
Ἕνα παράδειγμα εἶνε αὐτὸ τοῦ τί θὰ συμβῇ. Δὲν δίνω ἐμπιστοσύνη στοὺς ἀνθρώπους. Ἔχω πείσει τὸν ἑαυτό μου, εἴτε μετ᾿ ἄλλων εἴτε μόνος θὰ ὑπερασπίσω τὰ ὅσια καὶ ἱερά.
Εὐχάριστο εἶνε ν᾿ ἀγωνίζεσαι μετ᾿ ἄλλων, σοῦ δίνει χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι. «Ἰδὼν ὁ Παῦλος τοὺς ἀδελφοὺς πῆρε θάρρος»· ὁ Παῦλος, ποὺ πῆγε στὴ Ρώμη, ὅταν εἶδε τοὺς χριστιανούς, πῆρε θάρρος. Read more »

«ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ» Δευτερο γραπτο συντομο κηρυγμα, του ιεροκηρυκα Αυγουστινου Ν. Καντιωτου, σε μικρο φυλλαδιο της Κατοχης, στη Ναουσα 29 Αυγουστου 1943, αριθ. φυλ. 4

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ.45

Ὅλοι εις την Ἐκκλησια

― Νάουσα 29 Αὐγούστου 1943 ἀριθ. φύλ. 4

«ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ»

Ναουσα 29.8.1943 ΑΓΑΠΑΤΕ Αλληλους― Αὐτὴ εἶνε ἡ ἐντολὴ τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας. Σπουδαιότερα λόγια ἀπ᾿ αὐτὰ δὲν ακούσθηκαν οὔτε θ᾿ ἀκουσθοῦν ποτέ. Τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ οὐσία, τῆς οἰκογενείας ἡ εὐτυχία, τοῦ ἔθνους ἡ εὐημερία, τῆς ἀνθρωπότητος ἡ εἰρήνη, ὅλων τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων ποὺ συνταράσσουν τὸν κόσμον ἡ λύσις εὑρίσκεται μέσα εἰς τὰς δύο αὐτὰς λέξεις, τὰς ὁποίας εἶπεν ὁ ΙΗΣΟΥΣ ὁ Ναζωραῖος.
«Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ κόσμος, ἡ σύγχρονος ἀνθρωπότης, δὲν θέλησε ν᾿ ἀκούσῃ τὰ θεϊκὰ αὐτὰ λόγια. Ὡς σύνολον δὲν τὰ ἐφήρμοσε: ὄχι τὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» ἀλλὰ τὸ «μισεῖτε ἀλλήλους» ἔγινε τὸ σύνθημά της. Ἐμπρὸς λοιπόν, ἄνθρωπε, μὴ χάνεις καιρόν. Ἄφησε τὸ Εὐαγγέλιο. Φόνευσε, ἐξόντωνε. Καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι μπροστά μας: ζοῦμεν εἰς μία ἐπίγειο κόλασι.
Κινδυνεύει νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὰς ἡμέρας μας ὅ,τι προεῖπεν ὁ Ντοστογιέβσκυ: Χωρὶς ἀγάπην Χριστοῦ ―γράφει ὁ φιλόσοφος αὐτὸς εἰς τὸ σύγγραμμά του «Ἀδελφοὶ Καραμαζώφ»― θὰ ἐρημωθῇ ὁ κόσμος, θὰ ὐποφέρουν οἱ πτωχοί, θὰ φοβοῦνται οἱ πλούσιοι, θὰ σείεται ἡ γῆ, θὰ αἱματοκυλιέται ἡ ἀνθρωπότης, θὰ ἀλληλοσφάζωνται, καὶ τόσον μεγάλη θὰ εἶναι ἡ λύσσα τοῦ μίσους των, ὥστε θὰ πολεμοῦν μέχρις ὅτου πέσουν ὅλοι νεκροί. Καὶ ἂν μείνουν μόνον δύο ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο αὐτοί, μολονότι θὰ ἐξουσιάζουν ὁλόκληρον τὸν πλανήτην, δὲν θὰ εἶνε εὐτυχεῖς. Ὁ ἕνας θὰ φονεύσῃ τὸν ἄλλον· ἐκεῖνος δὲ ποὺ θὰ μείνῃ, βλέπων γύρω του τὰ ἑκατομμύρια πτώματα, θὰ τρελλαθῇ καὶ θὰ αὐτοκτονήσῃ. Ἕνας δὲ θὰ γελᾷ ἐπάνω εἰς τὰ καπνίζοντα ἐρείπια τῆς ἀνθρωπότητος: Read more »

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣΑΙ; (Συντομο κηρυγμα, του ιεροκηρυκα Αυγουστινου, σε φυλλαδιο της Κατοχης, στη Ναουσα, 21 Αυγουστου 1943, αριθ. φυλ. 3

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 44

Ὅλοι εις την Ἐκκλησια

Νάουσα 21 Αὐγούστου 1943, ἀριθ. φύλ. 3

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣΑΙ;

Ανθρωπος εισαι Ναουσα 21.8.1943Τί περίεργος ἐρώτησις! Κάθομαι εἰς μέγαρον· εἶμαι τραπεζίτης καὶ ἐπιστήμων· ταξιδεύω μὲ ἀεροπλάνο· εἶμαι γλωσσομαθής … καὶ πῶς τολμᾶς νὰ μὲ ἐρωτήσῃς ἐὰν εἶμαι ἄνθρωπος! Καὶ ὅμως ἄνθρωπε! Παρ᾿ ὅλα τὰ πλούτη σου, τὰ διπλώματά σου, τὴν γλωσσομάθειάν σου, τὴν τεχνικὴν στὸν πολιτισμόν, δὲν εἶσαι ἄνθρωπος, δὲν ἔγινες ἄνθρωπος. Κρατῶ εἰς βάρος σου μυρίας φωτογραφίας καὶ σὲ βλέπω κτῆνος – θηρίο. Μὴ ταράσσεσαι παρακαλῶ. Ἂς δοῦμε τυχαίως μίαν σου φωτογραφία

― Χθὲς ἐπέστρεφες εἰς τὸ σπίτι. Ἤσουν τρομερὰ ὠργισμένος, διότι ἔχασες 500 χιλιάδες εἰς τὸ χαρτοπαίγνιον. Καὶ μπῆκες εἰς τὸ σπίτι ὄχι ὡς ἄνθρωπος ἀλλ᾿ ὡς θηρίον. Βλαστημοῦσες τὸν Θεόν σου, ἔδερνες τὴν δυστυχισμένην σου τὴν γυναῖκα, ἔδιωχνες τὰ παιδιά σου, ἀνεστάτωνες ὅλην τὴν γειτονιάν σου. Σὲ εἶδα καὶ φοβήθηκα καὶ ἐρώτησα: εἶσαι ἄνθρωπος; Καὶ δὲν εἶναι ἡ μοναδική σου φωτογραφία αὐτή. Σὲ εἶδαν ἄλλοι καὶ μοῦ εἶπαν, ὅτι ἁρπάζεις σὰν τὸ γεράκι, κεντᾷς σὰν τὸν σκορπιόν, ἐκδικεῖσαι σὰν τὴν καμήλα, ἀσελγεῖς σὰν τὸν τράγο, διψᾷς αἷμα σὰν τὸ λύκο, κτυπᾷς σὰν τὸ ρινόκερο, χορεύεις σὰν τὸ καγκουρό … Ἂ, πόσα δὲν μοῦ εἶπαν εἰς βάρος σου! Ὦ ἄνθρωπε δυστυχισμένε! Πολιτισμένε τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Read more »

ΠΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΟΥ ΦΛΟΓΕΡΟΥ & ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΟΠΟΥ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΟΡΓΙΑΖΕ. ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ: Το Φθινοπωρο του 1942 κηρυττει στα χωρια της ΦΛΩΡΙΝΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Το χειμωνα του 1942 στα χωρια της ΝΑΟΥΣΗΣ, ΕΔΕΣΣΗΣ & ΒΕΡΟΙΑΣ. Ευχαριστηρια επιστολη, του Μητροπολιτου Βερροιας & Ναουσης Πολυκαρπου» & δευτερη επιστολη (ενα χρονο μετα, απο τον επομενο Μητροπολιτη Αλεξανδρο, στις 10/9/43, αριθ. Πρωτ. 660, για την μεγάλη του προσφορα)

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 43

ΠΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΛΟΓΕΡΟΥ & ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ 1942, ΟΠΟΥ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΟΡΓΙΑΖΕ, ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ π. Α. στην Μακεδ.

Aς δουμε απο την αρχή την πορεία του π. Αυγουστινου Καντιώτου στην Μακεδονια

Αναστατώνονται οι Ιταλοι κατακτηται στα Γιάννενα από το κηρυγμα του π. Αυγουστίνου στον κατάμεστο ναο του Αγίου Σπυρίδωνος τα πρωτα Χριστούγεννα σκλαβιας του 1941, παρουσία του δεσπότη Σπυρίδωνα και της Ιταλικῆς καραμπιναρίας. Οι Ιταλοι πιάσαν τις πόρτες στην έξοδο για να τον συλλάβουν, αλλά ο δεσπότης τον φυγαδεύει από την μικρή πόρτα του ιερου.
Οι Ιταλοι πάνε στην Μητρόπολη και ζητουν να τους τον παραδώση. Ο δεσπότης υπόσχεται ότι θα τον τιμωρήσει αυτός. Δεν θα τον ξαναφησει να μιλήση. Το ανακοινώνει στον π. Αυγουστίνου που διαμαρτύρεται. Αν δεν μιλῶ τί θα γίνω, σκύλος ενεός;
Βρε Αυγουστῖνε, δεν καταλαβαίνεις ότι κινδυνεύει και το κεφάλι σου και το δικό μου κεφάλι; Τί να τους έλεγα; Και ο νεαρός, ιεροκήρυκας απαντᾶ: Να τους έλεγες: Σαν τον Αυγουστῖνο έχει πολλούς η Ελλάς. Εγω, δεν έχω κανένα παράπονο εναντίον του, εσεις που έχετε, πιάστέ τον και ρίξτέ τον στην λίμνη των Ιωαννίνων. Read more »

Δευτερη καταγγελια του δεσποτη της Φλωρινας Βασιλειου, εναντιον των αδελφων Ρενσαλη. Η πρωτη ηταν στον Γερμανο φρουραχο της Φλωρινας. Ειδαμε πως επενεβη ο Θεος & σωθηκαν οι αδελφες απο την εκτελεση. Όταν ελευθερωθηκε η Πατριδα επανηρθε ο δεσποτης, με αλλη κατηγορια. Την φορα αυτη απευθυνεται στον επιθεωρητη στοιχειωδης εκπαιδευσεως και ζητα την απομακρυνση της δασκαλας Πολεμιδας Ρενσαλη, απο την πολη της Φλωρινης, παρουσια του γραμματεα του. Ας δουμε για δευτερη φορα, πως ο Θεος επενεβη

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 41

Δευτερη καταγγελια του δεσποτη Βασιλειου, εναντιον των αδελφων Ρενσαλη στον επιθεωρητη στοιχειωδης εκπαιδευσεως.

Ζητα την απομάκρυνση της δασκάλας Πολεμίδας Ρενσαλή, απο την πόλη της Φλωρίνης, παρουσία του γραμματέα του. Και πάλι ο Θεος επεμβαίνει

Κλαδοράχη-3-870x691Φεύγουν οἱ Γερμανοί, ἡ χώρα προσπαθεῖ νὰ ἐπουλώσῃ τὶς πληγές της. Τὸ κράτος κτίζει σχολεῖα.
Ὁ δεσπότης Βασίλειος μαζὶ μὲ τοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου εἶναι καλεσμένος σὲ κάποιο χωριό, γιὰ νὰ βάλουν θεμέλιο λίθο γιὰ τὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Θ᾽ ἀκολουθήσῃ τραπέζι. Οἱ κάτοικοι ἔχουν ἑτοιμάσει σοῦβλες, γιὰ νὰ περιποιηθοῦν τοὺς ἐκλεκτοὺς καλεσμένους.
Ὁ δεσπότης παίρνει μαζί του γιὰ συνοδεία τὸν γραμματέα τῆς Μητροπόλεως Ἰωάννης Μπούτσικο, τὸν σύζυγο τῆς Εὐθυμίας. Στὸ τραπέζι ὁ δεσπότης κάθεται δίπλα στὸν ἐπιθεωρητή. Ἀνοίγει συζήτησι μαζί του καὶ μπαίνει κατ᾽εὐθεῖαν στὸ θέμα του.
-Στὴν πόλι τῆς Φλωρίνης, ὑπάρχει μιὰ δασκάλα αἱρετική. Ἔχει ἕνα ἄντρο κοριτσιῶν καὶ κάνει μεγάλο κακὸ στὴν πόλι. Φροντίστε νὰ τὴν ἀπομακρύνετε. Ὁ ἐπιθεωρητὴς παραξενεύεται. Ποιά εἶνε αὐτή; καὶ νὰ εἶστε βέβαιος ὅτι θὰ κάνω τὸ καθῆκον μου. Ὁ δεσπότης τὴν κατονομάζει· Πολεμίδα Ρεσναλῆ.

Ο Θεὸς ἐπεμβαίνει

Τώρα ἡ ἐπέμβασι τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἀπὸ τὸ γραμματέα τοῦ δεσπότη, ποὺ ἄκουσε τὴ συζήτησι.
Τὴν ἄλλη μέρα, τὸ πρωί, πάει στὸν ἐπιθεωρητὴ καὶ τοῦ λέει· -Χθὲς ὁ δεσπότης κατηγόρησε μιὰ δασκάλα, ποὺ προσφέρει μεγάλο ἔργο στὴν πόλι. Μὲ μιὰ μεγάλη ὁμάδα κοριτσιῶν μαγειρεύουν και πηγαίνουν φαγητὸ σὲ φτωχοὺς καὶ ἀρρώστους· Κάνει ἔργο, ποὺ δὲν τὸ κάνει ἡ Μητρόπολι. Καὶ παραξενεμένος ὁ ἐπιθεωρητής, ποὺ ἄκουγε αὐτά τὰ λόγια ἀπὸ τὸν συνοδὸ τοῦ δεσπότη, τὸν ρωτᾶ·
-Γιατί ὁ δεσπότης τὴν εἶπε αἱρετική; Καὶ ἐκεῖνος ἀπάντησε·
-Ὁ δεσπότης ἔχει πρόβλημα μὲ τὸν πνευματικὸ πατέρα τῶν κοριτσιῶν αὐτῶν, ποὺ τα ἐμπνέει καὶ τα καθοδηγεῖ. Στὸ πρόσωπο τῶν κοριτσιῶν νομίζει ὅτι θὰ ἐκδικηθῇ τὸν ἱεροκήρυκα, ὁ ὁποῖος τὸν ἤλεγξε γιατὶ μένει στὴν Ἀθήνα. Ὁ ἐπιθεωρητὴς κατάλαβε τί γίνεται καὶ πέταξε στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τὴν καταγγελία.

Τρίτη καταγγελία

Ὁ δεσπότης βλέπει ὅτι δὲν ἔγινε τίποτα μὲ τὸν πρῶτο ἐπιθεωρητὴ καὶ ἡ Πολεμίδα βρίσκεται ἀκόμα στὴν πόλι. Read more »

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 32 Δημοσιων υπαλληλων, Φλωρινα 7/4/1943. Ὁ π. Αὐγουστινος εφυγε απο τη Φλωρινα, αλλα το εργο του Θεου, που αρχισε δεν σταματησε. Η αγαπη του Φλωρινιωτικου λαου & η αυτοθυσια μεγαλης ομαδος κοριτσων εθαυματουργησε

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ.39

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 39.τηλεγρ. δημ. υπαλ.ιντἘν Φλωρίνης ἀρ. 282, ἡμερ. 7/4/1943
Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν
Θεσσαλονίκη

Παρακαλοῦμεν μεριμνήσητε δι’ ἐπάνοδον ἐνταῦθα Αὐγουστίνου Καντιώτου λόγῳ Θρησκευτικῆς ἀνάγκης.

Δημόσιοι Ὑπάλληλοι
Καρφῆς Μωραΐτης, ἕπονται τριάκοντα δύο ὑπογραφαί.

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον
Ἐν Θεσ/νίκῃ τῇ 13/4/1943
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

589345584235671765gogba

Ὁ π. Αὐγουστινος εφυγε απο την Φλωρινα,
αλλα το εργο του Θεου δεν σταματησε

Ὁ π. Aὐγουστῖνος ἔφυγε, ἀλλὰ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ συνεχίστηκε στὴ Φλώρινα. Ἡ Εὐαγγελία Pεσναλῆ μιλᾶ γιὰ τὰ συσσίτια ποὺ γίνονταν στὴ Φλώρινα, μὲ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι τοῦ π. Aὐγουστίνου: «Kάναμε συσσίτια, 800 πιάτα ἡμερησίως στοὺς πτωχοὺς καὶ πηγαίναμε τὸ φαγητὸ στὰ σπίτια των αρρώστων και των γερόντων. Ἤμασταν μιὰ μεγάλη ὁμάδα κοριτσιῶν, ποὺ ἀργότερα ἀποτελέσαμε τὸν Ὀρθόδοξο Xριστιανικὸ Σύλλογο τῆς “ Ἀγάπης’’ ποὺ βρίσκεται σὲ δραστηριότητα μέχρι σήμερα».
Ἡ δασκάλα Δόμνα Λαζαρίδου, λέει: «Ὁ κόσμος μᾶς περιέβαλλε μὲ μεγάλη ἀγάπη. Mᾶς εἶχε τόσο ἐμπιστοσύνη, ποὺ ἔβαζε τὰ χρήματα στὰ χέρια μας, λέγοντας· Πάρτε τα αὐτὰ γιὰ τοὺς φτωχούς».

Ἡ ἀγαπη του Φλωρινιωτικου λαοῦ
καὶ ἡ αὐτοθυσία τῶν κοριτσιῶν

Ὁ λαὸς τῆς Φλώρινας, ποὺ γνώρισε τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο, εἶχε μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὶς κοπέλλες καὶ τὶς βοηθοῦσε στὸ κοινωνικὸ ἔργο. Εἶχαν πολλοὺς συνδρομητὰς στὰ συσσίτια, οἱ ὁποῖοι βοηθοῦσαν εἴτε σὲ εἶδος εἴτε σὲ χρήματα. Ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι τοὺς ἔδιναν κάθε μῆνα ὅ,τι μποροῦσαν. Ἡ Πρόνοια ἀπέκτησε τὸν πιὸ καλὸ σύμμαχο. Ἔστελνε τοὺς φτωχοὺς γιὰ φαγητὸ στὰ συσσίτια τῶν κοριτσιῶν. Αυτό γινόταν και στην Κοζάνη, που τελικά εστάλη ο π. Αυγουστίνος (1943-1945). Εκει τα συσσίτια, με τη βοηθεια του Θεου εφτασαν 8.150 πιάτα ημερεσίως! Ήταν το μεγαλύτερο συσσίτιο των Βαλκανίων. Διαβαστε ενα μέρος του βιβλίου: «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» (Ο π. Αυγουστῖνος Ν. Καντιώτης τήν Κατοχή στην Κοζάνη, Νο1):

https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=62
Κάποια μέρα, τὶς κάλεσαν απο την Πρόνοια για νὰ πάρουν κάποια γίδια, ποὺ κατασχέθηκαν στὰ σύνορα καὶ ἦταν πολὺ καχεκτικά. Τὰ μετέφεραν στὸ σφαγεῖο ἀγκαλιά, γιατὶ φοβόταν μήπως ψοφήσουν αν τα βάλουν να περπατήσουν μέχρι ὲκεῖ. Read more »

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5.4.1943: Για την παραμονη του ιεροκηρυκα Αυγουστινου στην Φλωρινα τουλαχιστο επι τριμηνο. Μεγα εγκλημα οι εγκαταλειψη των κατηχητικων & η διαπαιδαγωγηση των παιδιων & η διακοπη της εξομολογησης

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 38

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 38.σ. τηλεγραφημα εκπρ. διδασκ.ιντἘκ Φλωρίνης ἀριθ. 254, ἡμερ. 5/4/43
Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν
Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας
Θεσσαλονίκην

Παρακαλοῦμεν ἐνεργήσατε ἐγκριθῇ συνέχισις ἀποσπάσεως ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου τοὐλάχιστον ἐπὶ τρίμηνον. Μέγιστον ἔγκλημα ἐγκατάλειψις κατηχητικῶν σχολείων διαπαιδαγωγούντων θρησκευτικῶς νεολαίαν καὶ λαϊκῶν κηρυγμάτων, ἅτινα [ἀπὸ τῆς] ἀπελευθερώσεως διὰ πρώτην φορὰν ἱδρύονται, ὡς καὶ διακοπὴ τῆς ἐξομολογήσεως εἰσαχθείσης τὸ πρῶτον [εἰς τὴν] πόλιν μας.-
Ἐκπρόσωποι Δημοδιδασκάλων
Δημήτριος οἰκονομίδης, Μ. Ἀδαμαντίδης, Ἀθανάσιος Τέλος, Ἰωάννης Στεργιόπουλος, Ἀναστάσιος Γερμανός

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον
Ἐν Θε/νίκῃ τῇ 13/4/1943
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
Χρυσοχόος

Ὁ Γενικος ἐπιθεωρητης Νομαρχιων Ἀθ. Χρυσοχοου, καταγγελει εμεσως τον ἐπισκοπο Φλωρινης Βασιλειο ως υπαιτιο της μεταθεσεως & με κοινοποιηση του στο Γραφειο Πρωθυπουργου στο Ὑπουργειο Θρησκευματων, στην Ἱερα Συνοδο Ἐκκλησια Ἑλλαδος & στην Γ.Ε.Ν. προτεινει λυση για να επανελθη παση θυσια ο Ἀρχιμ. Αὐγουστινος Καντιωτης στη Φλωρινα για να μη διακοπη το εθνοθρησκευτικο του εργο, το τοσο αναγκαιο για την περιοχη

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 37

Ὁ Γενικος ἐπιθεωρητης Νομαρχιων Μακεδονιας Ἀθ. Χρυσοχοου,  καταγγελει εμεσως τον ἐπισκοπο Φλωρινης Βασιλειο ως υπαιτιο της μεταθεσεως & ζητα να επανελθη παση θυσια ο Ἀρχιμ. Αὐγουστινος Καντιωτης στη Φλωρινα για να μη διακοπη το εθνοθρησκευτικο του εργο, το τοσο αναγκαιο για την περιοχη

σελ. 37 αγωνας για την Πατριδα των δηθεν δοσιλ.ιντΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 1016
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
(Ἀριθ. ἐμπιστ. 502, 16-4-43)

Πρὸς τὴν Γενικὴν Διοίκησιν Μακεδονίας
Διεύθυνσιν Ἐσωτερικῶν
Ἐνταῦθα

Ἔχω τὴν τιμήν, ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὴν ὑπ’ ἀρ. Ε.Π. 1016/5-4-43 ἀναφοράν μου, νὰ ὑποβάλω ἀντίγραφα δύο ἑτέρων τηλεγραφημάτων ἀποσταλέντων ἐκ Φλωρίνης ὑπὸ τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῶν δημοδιδασκάλων, ἐκφραζόντων τὴν θρησκευτικὴν ἀνάγκην τῆς εἰς Φλώριναν ἐπανόδου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἵνα μὴ διακοπῇ τὸ ἀρξάμενον ἔργον του, καὶ ν’ ἀναφέρω ὅτι ἡ κατὰ τὰς σημερινὰς περιστάσεις ἐξουδετέρωσις τοῦ τόσον ἐπιτυχῶς δρῶντος ἐθνικοθρησκευτικοῦ κήρυκος τούτου ἀποτελεῖ πλῆγμα κατὰ τῆς καταβαλλομένης ἐν τῇ περιοχῇ προσπαθείας. Ἡ μὴ δυναμένη νὰ πραγματοποιηθῇ μετάθεσις αὐτοῦ εἰς Γρεβενά, λόγῳ τῶν γνωστῶν ὑμῖν συνθηκῶν, ἀποστερεῖ ἅμα τὴν Γερμανοκρατουμένην Μακεδονίαν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ καὶ δὴ εἰς περίστασιν καθ’ ἣν ἡ ἔλλειψις ἱεροκηρύκων εἶναι γνωστὴ καὶ πολλάκις ἐξετέθη ἡ ἀνάγκη τῆς πυκνώσεως αὐτῶν. Read more »

Φλωρινα 4/4/1943: Απο τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, που φυλαγε τις Θερμοπυλες του Βορρα, στην Βορεια Ελληνικοτατη Μακεδονια. Τηλεγραφημα 150 νεων της Φλωρινας, για την παραμονη του κατηχητου τους Αυγουστινου Καντιωτου στη Φλωρινα, «προς συνεχισι & ολοκληρωσι της εξαιρετου διδασκαλιας, την οποια εχομε αμεσωτατην αναγκη»

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 33

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 33 σ.β.ιντΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 134
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 4/4/43
Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν Μακεδονίας Θεσ/νίκην
Εὐπειθῶς παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνεργήσητε παράτασιν ἀποσπάσεως ἐνταῦθα ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου μέχρι πέρατος σχολικοῦ ἔτους κατηχητικοῦ σχολείου μας ἱδρυθέντος ὑπὸ τούτου, πρὸς συνέχισιν καὶ ὁλοκλήρωσιν ἐξαιρέτου διδασκαλίας ἧς ἔχομεν ἀμεσωτάτην ἀνάγκην βεβαιοῦμεν ὅτι σύμπασα πόλις ἀναμένει τελεσφόρους ἐνεργείας σας.-
Ἐπιτροπή κατηχητικοῦ ἐργαζομένων νέων: Χρῆστος Σουρέψης, ἀκολουθοῦν 150 ὑπογραφαί

Διά τὴν ἀκρίβειαν
Θεσ/νίκῃ τῇ 6/4/1943
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (σφραγίδα & ὑπογραφή)

589345584235671765gogba

Τηλεγραφημα ἐπισκοπου Φλωρινης Βασιλειου προς τον Αθανασιον Χρυσοχοον, που προσποιειται τον ἀθωο 2) Ὁ Γενικος επιθεωρητης Νομαρχιων Ἀθ. Χρυσοχοου λεει: Ἡ ἀπομακρυνσι του ιεροκηρυκος Αυγουστινου Καντιωτου απο την Φλωρινα, ο οποιος ειναι καρφος στην ξενη προπαγανδα, αποτελει εθνικο εγκλημα

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 34

Τηλεγραφημα ἐπισκοπου Φλωρινης Βασιλειου
που προσποιειται τον ἀθωο

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 36σ.ιντ. παριστ.την αθωα περιστερα

Ἐκ Φλωρίνης ἀριθ. 359, ἡμερ. 9/4/1942 (γραφει λαθος το ετος) ειναι το 1943
Κύριον Χρυσοχόον
Γενικὴν Διοίκησιν Μακεδονίας, Διεύθυνσιν Θρησκευμάτων, Θεσσαλονίκην

Πειθαρχοῦμεν ἀποφάσει Ἱερᾶς Συνόδου ἀριθ. 317 μεταθέσεως Καντιώτου Γρεβενά.

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Βασίλειος

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον
Ἐν Θεσ/νίκῃ τῇ 13/4/1943, Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

589345584235671765gogba

Ὁ Γενικος επιθεωρητης Νομαρχιων Ἀθ. Χρυσοχοου καταγγελλει:

Λόγῳ τῆς γνωστῆς καταστάσεως τῆς περιοχῆς Φλωρίνης καὶ τῆς ἐν αὐτῇ καταβαλλομένης ἐργασίας ὑπὸ τῶν ἀντεθνικῶς δρώντων ξένων προπαγανδῶν, θεωρῶν ὅτι ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ Φλωρίνης σήμερον τοῦ ἄνω Ἱεροκήρυκος ο οποιος ειναι καρφος στην ξενη προπαγανδα, αποτελει εθνικη ζημια

σελ. 34 σ.ιντἈριθ. ἐμπιστ. 522, 21.4.43

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 1016

Ἐν Θεσ/νίκη τῇ 5/4/1943

Πρὸς τὴν Γενικὴν Διοίκησιν Μακεδονίας
Διεύθυνσιν Ἐσωτερικῶν
Ἐνταῦθα

Ἔχω τὴν τιμὴν ν’ ἀναφέρῳ ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὴν ὑπ’ ἀριθ. Ε.Π. 794, 387- 15-3-43 ἀναφοράν μου, δι’ ἧς ὑποβάλλων πρότασιν ἀπονομῆς ἠθικῆς ἀμοιβῆς εἰς τὸν ἐν Φλωρίνῃ ἀπεσπασμένον ἱεροκήρυκα Αὐγουστῖνον Καντιώτην, ᾐτούμην ἅμα τὴν ἐπὶ ἓν ἔτι ἑξάμηνον ἀπόσπασιν αὐτοῦ εἰς τὴν Μητρόπολιν Φλωρίνης, καθ’ ὅσον ἐπέκειτο ἡ λῆξις τῆς πρώτης τετραμήνου ἀποσπάσεώς του, ὅτι ἀτυχῶς ἐπὶ τῇ λήξει τῆς τετραμήνου ἀποσπάσεως αὐτοῦ τὴν 31ην Μαρτίου, ἤτοι μετὰ δεκαπενθήμερον ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως μου, διετάχθη ἡ μετάθεσις αὐτοῦ εἰς Γρεβενά. Read more »

Τηλεγραφηματα: 80 νεανιδων του κατηχητικου ζητουν την αναστολη μεταθεσεως απο την Φλωρινα του ιεροκηρυκος Αυγουστινου Καντιωτου 2) Εμποροι, προεδροι, δικηγορος, φοιτητης και συνταξιουχος της Φλωρινας ζητουν με τηλεγραφημα του την παραμονη του ιεροκηρυκα στην Φλωρινα τουλαχιστον μεχρι του τελους της σχολικης χρονιας

AΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1942-2022

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ & ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ589345584235671765gogba

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 32

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 32. τηλ. 80 νεανιδ.ιντΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 130
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 3 Μαρτίου 1943

Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν Μακεδονίας – Θεσ/νίκην

Εὐπειθῶς παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνεργήσητε καὶ ἀνασταλῇ μετάθεσις ἐντεῦθεν ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτη μέχρι πέρατος σχολικοῦ ἔτους κατηχητικοῦ σχολείου μας ἱδρυθέντος ἐνταῦθα ὑπὸ τούτου πρὸς συνέχισιν ἐξαιρέτου καὶ λίαν καρποφόρου διδασκαλίας ἧς ἔχομεν προερχόμεθα ἀναμένει δι’ ἐνεργειῶν σας ταχεῖαν ἐπαναφοράν του.-
Ἡ ἐπιτροπὴ ἑνώσεως ἐργαζομένων νεανίδων
Βεατρίκη Λαπατᾶ, Δωροθέα Ναούμ, Σπύρου Καλλιόπη, Χρυσάνθη Τσαγανίδου, Μερόπη Καλεώδη, Ἐλένη Λιοντῆ.

ἕπονται 80 ὑπογραφαὶ νεανίδων κατηχητικοῦ.-
Διὰ τὴν ἀκρίβειαν, Θεσ/νίκῃ τῇ 6/4/1943,

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

589345584235671765gogba

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 33σ α ιντΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 63
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 2/4/1943

Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας, Θεσ/νίκην

Read more »

1943: Βαρυ πληγμα η απομακρυνσι του ιεροκηρυκα Αυγουστινου Καντιωτου, στην εμπεριστατη περιοχη της Φλωρινας. Αναστατος ο λαος

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 31

1943: Βαρυ πληγμα η απομακρυνσι του ιεροκηρυκα
στην εμπεριστατη περιοχη της Φλωρινας

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Ἀριθ. Πρωτ. 884
Ἐν Θεσ/νίκη τῇ 5 Ἀπριλίου 1943

Ἐπιβεβαίωσις Τηλεγραφήματος
Ἱερὰν Σύνοδον Ἐκκλησίας Ἑλλάδος Ἀθήνα

σελ. 31.σ. ιντΜετάθεσις ἐκ Φλωρίνης, ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἐπιφέρουσα διακοπὴν λειτουργίας ἱδρυθέντων κατηχητικῶν σχολείων καὶ ἐθνικοθρησκευτικοῦ ἔργου, ἀποβαίνει βαρὺ πλῆγμα κατὰ ἐμπεριστάτου ταύτης περιοχῆς ΣΤΟΠ. Σύμπας λαὸς Φλωρίνης ἀνάστατος διὰ τηλεγραφικῶν ἐκκλήσεων ἐξαιτεῖται εὐλαβῶς παράτασιν ἀποσπάσεως αὐτοῦ Φλώριναν τοὐλάχιστον μέχρι πέρατος Σχολικοῦ ἔτους, ἵνα μὴ σταματήσῃ ἔργον κατηχητικῶν Σχολείων ΣΤΟΠ. Θεωρῶν ἐθνικὸν συμφέρον ἔγκρισιν παραμονῆς τούτου ἐκεῖσε, ἀδυνάτου ἅμα οὔσης μεταβάσεως αὐτοῦ Γρεβενά, ὑποβάλλω παράκλησιν διαταχθῇ τηλεγραφικῶς παράτασις ἀ-ποσπάσεως αὐτοῦ εἰς Φλώριναν ἀποφάσεως ὑμῶν γνωστοποοιουμένης ἡμῖν πρὸς καθησύχασιν πνευμάτων.-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΤΓ.Δ.Μ.
ΑΘ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

589345584235671765gogba

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Αιτησι των Ὑγειονοατασι παραμονης

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 114
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 3 Μαρτίου 1943
Ἐπιθεωρητήν Νομαρχῶν
Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας Θεσ/νίκη.

3.3.1943 Υγειεν. Φλ. σ. 32 ιντΠαρακαλοῦμεν ἐνεργήσετε ἐγκριθῇ συνέχισις ἀποσπάσεως ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου τοὐλάχιστον ἐπὶ τρίμηνον. Read more »

1943: Ο Δεσποτης της Φλωρινας Βασιλειος, που αναπαυονταν στην Αθηνα τη Γερμανικη Κατοχή, ενω η προπαγάνδα των Σλάβων οργιαζε στη Φλωρινα, αναστατωθηκε οταν έφτασε το μηνυμα του ιεροκηρυκα στην Αθηνα. Μέσα σε 4 ημερες εστειλε τηλεγραφηκα την απολυση του: «Να εγκαταλειψης παρ` αυτα την Μητροπολη μου». Ο ιεροκηρυκας εφυγε, ο λαος της Φλωρινης αναστατωθηκε. Στο πλευρο του, ολες οι αρχες & εξουσιες της Μακεδονιας. Δειτε τα εγγραφα που βρεθηκαν στο Φακελο της Ασφαλειας

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 29

Ἀναστατος ο λαος της Φλωρινας

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 30αν ιντ

Εν Φλωρίνῃ τῇ 2 Μαρτίου 1943
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 85/52/3α
Γενικὸ Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν
Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας – Θεσ/νίκη

Διαταχθεῖσα μετάθεσις ἐξ ἐντεῦθεν εἰς Γρεβενὰ ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἐργασθέντος ἀόκνως ἐθνικῶς, θρησκευτικῶς, ἀναζωπυρώσαντος ἐθνικὸν καὶ θρησκευτικὸν φρόνημα κατοίκων ἀκραίας ταύτης περιοχῆς, ἠκούσθη τοὐλάχιστον μετ᾽ ἐκπλήξεως παρὰ πολυπληθῶν ὀπαδῶν του καὶ ἡ-μῶν-ΣΤΟΠ.
Φρονοῦμε σπουδαῖοι λόγοι ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς σκοπιμότητος ἐπιβάλλουν συνέχισιν παραμονῆς ἐνταῦθα ἀξίου ἱερωμένου καὶ ἐφ᾽ ὅσον συμφωνεῖτε παρακαλοῦμεν ἐνεργήσητε πρὸς τοῦτο.-

Διοικητὴς Καννᾶς
Διὰ τὴν ἀκρίβειαν

Θεσ/νίκη τῇ 6/4/1943
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ Γ.Δ.Μ.

(Ἀκολουθεῖ σφραγίδα & ὑπογραφή)

d454142812c7

Ἐθνικη αναγκη η παραμονη του ιεροκηρυκα
στη Φλωρινα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 877
Θεσ/νίκῃ τῇ 5/4/1943

σελ. 30β.ιντ

Ἐπιβεβαίωσις τηλεγραφήματος Read more »