Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ’ Category

ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ: 1) ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (Δημοσiευμα του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ») 2. Ηχητικο αποσπασμα της χειροτονιας του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου στον Αγιο Κωσταντινο Ομονοιας

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 10th, 2022 | filed Filed under: ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Δημοσίευμα τοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ»
Τρίτη 27 Ἰουνίου 1967
(Πρωτοσέλιδο)

—————————–

———————–

ΣΥΓΚΛΟΝ. ΕΚΔΗΛ. ΧΕΙΡΟΤ. ΜΗΤΡ. ΑΥΓ.ΑΘΗΝΑ, 26 –Πρωτοφανῆ εἰς τὰ χρονικὰ τῆς τελευταίας 100ετίας, περίπτωσιν χειροτονίας Μητροπολίτου ἀποτέλεσεν ἡ χειροτονία τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτου ἐν τῷ μεγαλυτέρω μεταξύ τῶν ναῶν τῆς Ἑλλάδος, Ναῳ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ὁμονοίας. Τήν χειροτονία ἐτέλεσαν πέντε Μητροπολίτες οἱ: Ξάνθης Ἀντώνιος, Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος, Δράμας Διονύσιος, Ἀλεξανδρουπόλεως Κωνσταντῖνος, καὶ Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανός, περιστοιχισμένοι ἀπό τὸν ἡγούμενο Λογκοβάρδας πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, ἀπὸ τοὺς ἱεροκήρυκας ἀρχιμανδρίτας Χριστοφόρο Καλύβα, Κωνσταντῖνο Σακελλαρόπουλον καὶ Εὐθύμιο Ἐλευθεριάδη καὶ πλῆθος ᾽ἄλλων ἐκλεκτῶν ἱερέων καὶ διακόνων.
Ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι παρίσταντο προσευχόμενοι οἱ καθηγηταί Πανεπιστημίου κ. κ. Μπρατσιώτης, Τρεμπέλας καὶ Θειώτης διευθυντής θρησκευμάτων, ὁ κ. Δημ. Βογιατζῆς, ὁ Ἱεροκήρυξ Ἀθανάσιος Φραγκόπουλος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Κανονολόγος Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνειος Θεοδωρόπουλος.
Δέκα χιλιάδες συνωστίζοντο ἐντὸς καὶ πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ ἐδόνουν τὴν ἀτμόσφαιρα οὐρανομήκεις ἱαχαί «Ἄξιος», «καὶ Πατριάρχης», «Σῶσε τὴν Ὀρθοδοξία» καὶ παρατεταμένα χειροκροτήματα τῶν ὑπερδιακοσίων κληρικῶν καὶ μοναχῶν καὶ χιλιάδων λαοῦ.
Εἰς τήν ὑπερεγκωμιαστικήν προσφώνησιν τοῦ προεξάρχοντος Μητροπολίτου Ξάνθης Ἀντωνίου ἀντιφώνησεν ὁ χειροτονούμενος Μητροπολίτης Φλωρίνης Ἀλμωπίας καὶ Ἐορδαίας Αὐγουστῖνος Καντιώτης, προκαλέσας λυγμοὺς εἰς τὸ ἐκκλησίασμα, ἰδία ὅταν ἐζήτησε τὰ δάκρυα καὶ τὰς εὐχὰς Κλήρου καὶ Λαοῦ «ἵνα ἔλθη ἐπ᾽ αὐτῶν η χάρις τοῦ Παναγίου Πνευματος».
Μέχρι τῆς 13ης ὥρας ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος διένεμεν ἀντίδωρον. Κλῆρος καὶ Λαός ἐμακάριζε τὴν Φλώρινα, ποὺ ἀποκτᾶ τὸν ἄριστο τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ὁ «Ἑλληνικός Βορρᾶς» ἀνέκαθεν περιβάλλων τὸν πατέρα Αὐγουστῖνο καὶ τὰ πνευματικά του τέκνα μὲ ἄκραν ἐμπιστοσύνη, σεβασμό καὶ ἀγάπη συγχαίρει ὁλοψύχως τὸν Σεβασμιώτατον.