Αυγουστίνος Καντιώτης

ΒΑΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΑΤ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΟΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ; ΘΕΛΟΥΝ & ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ & ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ  ΜΟΝΑΧΩΝ!!!

—-

50751374unled13

Στέλνουν τα ΜΑΤ στο Άγιο Όρος για να εκτελέσουν έξωση των πατέρων από τη Ιερά Μονή Εσφιγμένου.

Συνέχεια

50751374unled13

Γενικευμένη αστυνομική επιχείρηση στο Άγιο Όρος;

Διαβαστε εδω

50751374unled13

https://youtu.be/F2VPbUgzHfw?si=dp80UG6rLq6b8NkC

 

 

 

«Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΘΟΣ» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου )

date Ιούλ 22nd, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΘΟΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 18-7-1999], (Β402) [Β΄έκδοσις]

π. Αθανασιος Μυτιληναιος.Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, τιμά τους Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Ένα γνώρισμα των Πατέρων, είτε εν Συνόδω είτε εκτός Συνόδου, ήταν πάντοτε η ακρίβεια εις την διατύπωση των όρων της πίστεως και του ήθους. Και τούτο γιατί εγνώριζαν την αξία και την σημασία της ακριβείας. Είναι γνωστή η περίπτωσις μεταξύ των όρων του Μεγάλου Αθανασίου «ὁμοιούσιος» και «ὁμοούσιος». Καβγάς ολόκληρος. Αλλά ήταν ουσιώδης καβγάς. Άλλο είναι ο «ὁμοιούσιος», δηλαδή ο Υιός προς τον Πατέρα και άλλο είναι ο «ὁμοούσιος». Άλλο είναι να πω άργυρος και άλλο είναι να πω ψευδάργυρος. Το ίδιο είναι; Έτσι, λοιπόν, οι Πατέρες έμεναν πάντοτε εις την ακρίβειαν. Ακριβολογούσαν. Και η ακρίβεια εις το δόγμα, δίδει ακρίβεια και εις το ήθος, την πνευματική ζωή. Γι΄αυτό η Εκκλησία μας σήμερα, Κυριακή των Αγίων Πατέρων της, όπως σας είπα, της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, εξέλεξε κατάλληλη ευαγγελική περικοπή, όπως ακούσαμε, για να τονιστεί η αξία της ακριβείας. Read more »

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

date Ιούλ 21st, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

  Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

                   «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

1989+Π.+ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 9-7-1995], (Β319)

    Ακούσαμε, αγαπητοί, την ωραία περικοπή του Ματθαίου σήμερα, που ένας εκατόνταρχος ζητά από τον Κύριον την θεραπεία του δεινώς βασανιζομένου δούλου του. Κι αυτός ο εκατόνταρχος βεβαίως δεν ανήκε εις τον λαόν του Θεού. Ήταν Ρωμαίος πολίτης, αξιωματούχος και ειδωλολάτρης. Η στάση του, όμως, έναντι του Κυρίου ήταν στάση αξιοθαύμαστη. Λέγει το ιερό κείμενο ότι: «κούσας δ ησος θαύμασε κα επε τος κολουθοσιν· μν λέγω μν, οδ ν τ σραλ τοσαύτην πίστιν ερον».

     Και είπε ο Κύριος εκείνον τον θαυμάσιον λόγον, που εξισώνει πλέον τους εθνικούς , δηλαδή τους ειδωλολάτρας, με τον λαόν του Θεού -όσοι φυσικά θα απεδέχοντο το θεανθρώπινον πρόσωπό Του: «μήν λγω δ μν τι πολλο π νατολν κα δυσμν ξουσι κα νακλιθσονται μετ ᾿Αβραμ κα ᾿Ισακ κα ᾿Ιακβ ν τ βασιλείᾳ τν ορανν, ο δ υο τς βασιλεας κβληθσονται ες τ σκτος τ ξτερον· κε σται κλαυθμς κα βρυγμς τν δντων». Ότι δηλαδή «από τους εθνικούς θα γίνει αποδεκτόν το θεανθρώπινον πρόσωπό Του· ενώ από τους υιούς της βασιλείας, αυτοί που κλήθηκαν πρώτοι να μπουν στην Βασιλεία του Θεού, ο λαός του Θεού, οι  Εβραίοι, αυτοί», λέει, «θα εκβληθούν έξω». Και το «ξω» δεν είναι παρά, όπως σαφώς εδώ το λέγει ο Κύριος, η κόλασις. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ.8,5-13) – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ

date Ιούλ 21st, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Η΄, εδάφια 5 – 13

++5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9 Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
10 Ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 11 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 Καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ

«Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος(:Και όταν ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, ήλθε κοντά Του ένας εκατόνταρχος, ο οποίος Τον παρακαλούσε και Του έλεγε: “Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος και παράλυτος στο σπίτι και βασανίζεται από τρομερούς πόνους”)»[Ματθ.8,5-6]. Read more »

Ἡ ψυχικη ὑγεια των παιδιων (Ὁμιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

date Ιούλ 20th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 12712

Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου (Ματθ. 8,5-13)
21 Ἰουλίου 2024 (2006)
Ὁμιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἡ ψυχικη ὑγεια των παιδιων

Μητροπολιτης Φλωρινης ΑυγουστινοςΣήμερα, ἀγαπητοί μου, θὰ μιλήσουμε ἐπάνω στὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 8,5-13). Τὸ άκούσατε. Διηγεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου.

Ὅπως ἡ Ἑλλάδα ἔχει πρωτεύουσα τὴν Ἀ­θήνα, ἔτσι τὸ Ἰσραὴλ εἶχε καὶ ἔχει πρωτεύου­σα τὰ Ἰεροσόλυμα. Ἐκεῖ, σὲ κάποια συνοικία, ὑπῆρχε τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ἕνα ἀρχον­τικό. Ἀνῆκε σ᾿ ἕναν «ἑκατόνταρχον» (Ματθ. 8,5), ἀξι­ωματικὸ δηλαδὴ τοῦ στρατοῦ τῆς Ῥώμης, ἡ ὁ­ποία τότε κυριαρχοῦσε σ᾿ ὅλη τὴν οἰκουμένη.
Ὁ ἑκατόνταρχος εἶχε στὸ σπίτι του ἕνα δοῦ­λο παράλυτο. Οἱ δοῦλοι τότε δὲν θεωροῦνταν ἄνθρωποι. Τοὺς ἀγόραζαν καὶ τοὺς πουλοῦσαν, κι ὁ ἀφέντης εἶχε δικαίωμα νὰ κάνῃ τὸ δοῦλο του ὅ,τι θέλει χωρὶς νὰ δώσῃ λόγο σὲ κανένα. Ἐν τούτοις ὁ εἰδωλολάτρης αὐτὸς ἀξιωματι­κὸς δείχνει ἐνδιαφέρον καὶ στοργὴ γιὰ τὸν ἄρ­ρωστο δοῦλο. Κάλεσε γιατρούς, πῆρε φάρμα­κα, ἔκανε ὅ,τι ἦταν δυνατόν. Ἀλλὰ τὸ παιδὶ ἔμενε παράλυτο, μολύβι πάνω στὸ κρεβάτι. Βασανιζόταν καὶ ὑπέφερε.
Ἀπελπισμένος ὁ ἑκατόνταρχος, ἄκουσε ξα­φνικὰ ἕνα ὄνομα. Ἦταν τὸ «ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» (Φιλ. 2,9), τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄ­κουσε, ὅτι ὅπου αὐτὸς ἀγγίζει τὰ ἅγιά του χέρια, τυφλοὶ βλέπουν, κουφοὶ ἀκοῦνε, παρά­λυτοι σηκώνονται, νεκροὶ ἀνασταίνονται. Καὶ εἶπε μέσα του· Ὁ Χριστὸς θὰ κάνῃ καλὰ τὸ παιδί! Πηγαίνει λοιπὸν καὶ πλησιάζει τὸ Χριστό. Ταπεινώνεται, σκύβει μπροστά του καὶ λέει· –Κύριε, τὸ ἔλεός σου ζητῶ· ἔχω ἕναν ὑπηρέτη ποὺ ἔχει πέσει παράλυτος καὶ βασανίζεται. Ὁ Χριστὸς λέει· –Θὰ ἔρθω ὁ ἴδιος νὰ τὸν θεραπεύ­σω. Μόλις τ᾿ ἄκουσε αὐτὸ ὁ ἑκατόνταρχος εἶ­πε· –Κύριε, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ σὲ βάλω στὸ σπί­τι μου. Φτάνει νὰ πῇς ἕνα λόγο, καὶ ὁ ὑπηρέτης μου θὰ γίνῃ καλά. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ρωμ. 6,18-23) ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

date Ιούλ 20th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο ΣΤ΄, εδάφια 18-23

Ιερος Χρυσοστομος18 Ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. 19 Ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. 20 Ὃτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 21 Τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾿ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; Τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος. 22 Νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 23 Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ(:Κι έτσι, αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, γίνατε δούλοι στην αρετή )»[Ρωμ.6,18]. Εδώ δείχνει δύο δωρεές του Θεού, και την απελευθέρωση από την αμαρτία, και την υποδούλωση στην αρετή, πράγμα που είναι καλύτερο από κάθε ελευθερία. Γιατί ο Θεός έκανε το ίδιο, όπως θα έκανε κάποιος αν, παραλαμβάνοντας ένα ορφανό παιδί που μεταφέρθηκε από τους βαρβάρους στην χώρα τους, δεν το ελευθέρωνε μόνο από την αιχμαλωσία, αλλά και γινόταν γι΄αυτό πατέρας προνοητικός και το ανέβαζε στην πιο μεγάλη τιμή. Αυτό ακριβώς έγινε και σε μας. Γιατί όχι μόνον μας ελευθέρωσε από τα παλαιά κακά, αλλά και σε αγγελική ζωή μας οδήγησε, και άνοιξε για μας δρόμο άριστης διαγωγής, αφού μας παρέδωσε στην ασφάλεια της αρετής, θανάτωσε τα παλαιά κακά, νέκρωσε τον παλαιό μας άνθρωπο και μας οδήγησε στην αιώνια ζωή[…].
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[Oμιλία ΙΓ΄:] «Ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν(:Μεταχειρίζομαι ανθρώπινο τρόπο εκφράσεως εξαιτίας της αδυναμίας της ανθρώπινης φύσεώς σας, η οποία είναι ακόμα σαρκική και γι’ αυτό η άσκηση της αρετής σάς φαίνεται δουλεία. Read more »

Προφητου Ἠλιου του Θεσβιτου – Πιστευω, Κυριε!

date Ιούλ 19th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2623

Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου
Σάββατο 20 Ἰουλίου 2024
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Πιστευω, Κυριε!

Προφ. ΗλιαςΜεγάλος ἅγιος ἑορτάζει, ἀδελφοί μου, σή­μερα. Τὴν ἡμέρα αὐτή, 20 Ἰουλίου, ἡ ἁ­γία μας Ἐκκλησία τιμᾷ τὸν προφήτη Ἠλία τὸν Θεσβίτη, ποὺ ἔζησε καὶ ἔδρασε στὰ χρόνια τῆς παλαιᾶς διαθήκης, τὸν 9ο π.Χ. αἰῶνα. Ἡ ἱ­ε­ρὰ μνήμη του ζων­τανεύει μπροστά μας τὴν πολυτάραχη ζωή του. Τί πρῶτο καὶ τί δεύτερο νὰ θυμηθοῦμε ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες του;
Ἦταν τὰ χρόνια ποὺ ὁ μεγάλος αὐτὸς κήρυκας τῶν βουλῶν τοῦ Θεοῦ ἦλθε, κατ᾽ ἐν­το­λὴν τοῦ Κυρίου, σὲ σφοδρὴ σύγκρουσι μὲ τὸν ἀσεβῆ βασιλιᾶ Ἀχαὰβ γιὰ τὴν ἀποστασία του ἀπὸ τὴν πίστι στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τὴν κατάπτωσι στὴ λατρεία τοῦ Βάαλ.
Τί ἦταν ὁ Βαάλ; Ὁ πιὸ αἰσχρὸς θεὸς τοῦ ἀρ­χαίου κόσμου. Τοὺς ἔβαλε ὁ βασιλιᾶς καὶ μάζεψαν μπροῦτζο, ποὺ τότε εἶχε μεγάλη ἀξία. Τὸν ἔ­λειωσαν κ᾽ ἔ­κα­ναν ἕνα ἄγαλμα δεκαπέντε μέτρα ὕ­ψος, μὲ χέρια ἕτοιμα νὰ δεχτοῦν θυσία σὲ ἀ­νοι­χτὲς παλάμες. Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ξοάνου αὐ­τοῦ ἦταν κούφιο, σὰν φοῦρνος, μέσα στὸν ὁ­­ποῖο ἔρριχναν ξύλα, κλαδιά, πίσσα, εὔφλε­κτες ὗλες. Ἔβαζαν φωτιά, ὁ μπροῦτζος γινό­ταν κόκκινος, κι ἀπὸ τὸ στόμα καὶ τὰ μάτια τοῦ εἰδώλου ἔβγαιναν φλόγες. Καὶ τότε συν­έβαινε κάτι ἀ­πίστευτο· τὴν ὥρα ἐκείνη μανάδες ἔφερναν μικρὰ παιδιὰ ποὺ κρατοῦσαν στὴν ἀγ­καλιά, τ᾽ ἄφηναν ἐπάνω στὶς πυρακτω­μένες παλάμες καὶ τὰ παιδάκια κλαίγον­τας – σπα­ράζοντας καίγονταν σὰν τὸ λιβάνι. Read more »

Με πολιτικους προδοτες, που παιρνουν ἐντολες ἀπο ξενα ανθελληνικα κεντρα ειναι θαυμα πως ὑπαρχουμε ακομα ως Ελληνικος λαος 1) Επιλεκτη ομαδα αμφιβιων καταδρομεων εσταλη στα ουκρανικα συνορα, την ωρα που οι Τουρκοι σουλατσαρουν στο Αιγαιο 2) Το Κεντρικο Ισραηλιτικο Συμβουλιο ενοχληθηκε που όλη η Επιδαυρος φωναζε «Λευτερια στην Παλαιστινη»

Με πολιτικους προδοτες, που παιρνουν ἐντολες ἀπο ξενα ανθελληνικα κεντρα ειναι θαυμα πως ὑπαρχουμε ακομα ως Ελληνικος λαος

Οι φρουροι του Αιγαιου στη Βαλτικη Θαλασσα!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέσυρε από τα ελληνικά νησιά την ελίτ ομάδα αμφίβιων καταδρομέων και την έστειλε στα ουκρανικά σύνορα….!

Πατηστε τον τιτλο

d454142812c7

Το Κεντρικο Ισραηλιτικο Συμβουλιο ενοχληθηκε που όλη η Επιδαυρος φωναζε «Λευτερια στην Παλαιστινη» (Video)

Πατηστε εδω https://www.documentonews.gr/article/to-kentriko-israilitiko-symvoylio-enoxlithike-poy-oli-i-epidayros-fonaze-leyteria-stin-palaistini-video/

Μπορεί η «Ορέστεια» του Αισχύλου δια χειρός Θεόδωρου Τερζόπουλου να ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, τα βίντεο όμως που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με θεατές και συντελεστές να φωνάζουν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη, δεν λένε να σταματήσουν.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 13 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση της παράστασης κι αφού είχε πραγματοποιηθεί η υπόκλιση των ηθοποιών, μια τεράστια παλαιστινιακή σημαία άνοιξε στο κοίλο του αρχαίου θεάτρου ξεσηκώνοντας τους θεατές που άρχισαν να φωνάζουν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος οι ηθοποιοί της «Ορέστειας» συνέχισαν να καταγγέλλουν το έγκλημα που συντελείται εδώ και μήνες στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας. Read more »

«Αλλοτριας δε βοτανης απεχεσθαι, ήτις εστιν αιρεσις» (Η Αποστολικη Εκκλησια – Περι Λατρειας)

date Ιούλ 18th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ: «Αλλοτρίας δε βοτάνης απέχεσθαι, ήτις εστίν αίρεσις» (Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος – Προς Τραλλιανοίς VI, 37-38) (και οι ομολογιακές βαθμίδες των Ορθοδόξων Χριστιανών) ΜΕΡΟΣ Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄,Θ

«Αλλοτριας δε βοτανης απεχεσθαι, ήτις εστιν αιρεσις»

(Η Αποστολικη Εκκλησια – Περι Λατρειας)

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄

Αγ. ΙγνατιοςΣτην «Προς Εφεσίους» Επιστολή του ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, υπογραμμίζοντας την αγιαστική ενέργεια της Αγίας Τριάδος στη Θεία Λειτουργία και στις λατρευτικές ιερές συνάξεις των πρώτων Χριστιανών, γράφει: «Σπουδάζετε ουν πυκνότερον συνέρχεσθαι εις ευχαριστίαν Θεού και εις δόξαν. Όταν γαρ πυκνώς επί το αυτό γίνεσθε, καθαιρούνται αι δυνάμεις του σατανά, και λύεται ο όλεθρος αυτού εν τη ομονοία υμών της πίστεως» (Ιγνατίου Επιστολή προς Εφεσίους ΧΙΙΙ, 1-4).
Ο άγιος Αυγουστίνος, εξομολογείται: «Πόσον έκλαυσα όταν άκουσα τους ύμνους σας, τους ψαλμούς σας, τους γλυκείς ήχους που εδονούσαν την Εκκλησία σας! Πόσον συγκίνησιν εδοκίμασα! Εκυλούσαν μέσα εις τα αυτιά μου, μετέφεραν την αλήθειαν μέσα εις την καρδίαν μου. Ένα μεγάλο ρεύμα ευσεβείας με συνεκλόνιζε και δάκρυα έτρεχαν εις το πρόσωπόν μου και μου έκαμναν τόσον καλόν» (Εξομολογήσεις ΙΧ).
Στις Πράξεις οι πιστοί, ζώντας το Μυστήριο της Εκκλησίας, αυτή την μεγάλη πηγή της χάριτος, έπαιρναν το άμεσο εκχύλισμα της χάριτος μέσα στο χώρο της λατρευτικής συνάξεως∙ «Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και ταις προσευχαίς» (Πραξ. 2, 42). Read more »

Η παροχη της Καινης Διαθηκης, ως σχολικου βοηθηματος, στους μαθητες της Α Ταξης των Γυμνασiων της χωρας

date Ιούλ 18th, 2024 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η παροχη της Καινης Διαθηκης, ως σχολικου βοηθηματος, στους μαθητες της Α Ταξης των Γυμνασiων της χωρας (pdf)

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2024

 • ΠΡΟΣenosi31
  Τoν Αξιότιμον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
  Κοιν.:
  1. Την Αξιότιμη Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή
  2. Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
  3. Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και άπαντες τους Σεβ. Αρχιερείς της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
  4. Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιον και άπαντες του Σεβ. Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κρήτης

 Η παροχη της Καινης Διαθηκης, ως σχολικου βοηθηματος, στους μαθητες της Α Ταξης των Γυμνασiων της χωρας

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟΑξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με σεβασμό και εκτίμηση, απευθυνόμαστε σε σας υποβάλλοντας Έγγραφο – Αίτημα, που αφορά στην παροχή της Καινής Διαθήκης στους μαθητές της Α΄ Τάξης των Γυμνασίων της χώρας και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Το αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων για χορήγηση ενός αντιτύπου της Καινής Διαθήκης, ως σχολικό εγχειρίδιο στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου των Γυμνασίων της χώρας, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατόπιν και για όλες τις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου στο μάθημα των Θρησκευτικών, στηρίζεται εκτός των άλλων και στο γεγονός ότι σε πολλά μαθήματα, εκτός των κυρίως σχολικών βιβλίων, το Υπουργείο Παιδείας διανέμει στους μαθητές επιπλέον βοηθήματα, όπως τετράδια εργασιών, εργαστηριακούς οδηγούς κ.ά.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η εκτύπωση και διανομή της Καινής Διαθήκης στους μαθητές μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της απαραίτητης για τη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος χρήσης του σημαντικότερου θεολογικού «βοηθήματος», που αποτελεί την πηγή, τη βάση και το θεμέλιο όλης της χριστιανικής θεολογίας.

Συγκεκριμένα, στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, εκτός των κυρίως εγχειριδίων, στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου παρέχονται τα βιβλία:
-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
-ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
-ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Read more »

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 2) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Θέμα: Εἰκονικη δικαιοπραξια ψηφου. 3) Λαϊκιστικο μαστιγιο εξουσιας στην μαστιγα της ενδοοικογενειακης βιας

https://www.youtube.com/watch?v=qB_FhJvK8-o

589345584235671765gogba

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

-Εικονικη δικαιοπραξια Ψηφου

Του Λ.Α Πατηστε τον τιτλο

589345584235671765gogba

Λαϊκιστικο μαστιγιο εξουσιας στην μαστιγα της ενδοοικογενειακης βιας

Μαθήματα εφαρμοσμένης προπαγάνδας / Μάθημα 30

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. ΕΥΧΕΡΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΣ ΠΛΕΟΝ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ
ΙΙ. MME ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΑΝΙΚΟΙ
ΙΙΙ. ΔΥΟ ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
IV. ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»
V. ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
VI. ΤΡΙΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Read more »

Όλα τα λεει το Ευαγγελιο αλλα οι παπαδες έχουμε …! ΦΟΒΕΡΟΣ!!! (Ομιλια μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

———-

————-

Read more »

Νεομαρτυρες της μακρινης Κινας, εδωσαν το αιμα τους για τον Χριστο. Εμεις ;;; 2) «Ο Χριστος ειναι τελειος Θεος και τελειος ανθρωπος» (ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου)

date Ιούλ 17th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο, π. Αθαν. Μυτιληναίου

Νεομαρτυρες της μακρινης Κινας, εδωσαν το αιμα τους για τον Χριστο. Εμεις ;;;

Πατηστε τον τίτλο

50751374unled13

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:
Θέσις της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου:

«Ο Χριστος ειναι τελειος Θεος και τελειος ανθρωπος»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 17-7-1983]

Ο ΚΥΡΙΟΣ+«Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των 630 θεοφόρων Πατέρων, που συνεκρότησαν την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκηδόνα. Το θέμα της Συνόδου ήταν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.
Βέβαια, πριν ξεκινήσουμε να δούμε το περιεχόμενο της Συνόδου αυτής, το εξαιρετικά επίκαιρο σε κάθε εποχή, θα ήθελα να έκανα μια διασάφηση γύρω από το θέμα «δόγμα», διότι όλες οι Σύνοδοι φυσικά δογμάτισαν. Στην εποχή μας, η οποία δεν θα ήθελε να ακούσει ούτε τη λέξη, ούτε το περιεχόμενο «δόγμα»- άλλη παράγραφος ότι η πιο δογματική εποχή είναι η εποχή μας, αυτή που φιλελευθεριάζει, η πιο δογματική- θα ήθελα να κάνω μία διασάφηση το τι είναι δόγμα· το οποίο, όπως σας είπα, τόσο τρομάζει στον σύγχρονο άνθρωπο, όταν ακούει για δόγματα. Νομίζει ο σύγχρονος άνθρωπος ότι το δόγμα είναι κάτι που θες δεν θες πρέπει να το δεχτείς ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, άλλο εάν αυτό σου δεσμεύει ή δεν σου δεσμεύει την ελευθερία. Ένα είδος δηλαδή πειθαναγκασμού νομίζει ότι είναι το δόγμα. Αυτή η αντίληψη υπάρχει. Read more »

«Μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν»…. 2) ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΑΝΑΞΙΑ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΤΟΜΑ – Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου) 3) Η Εκκλησια της Ελλαδος σημερα και πριν εκατο χρονια. Μερος Α, Β, Γ (τελευταιο)

κ

«Μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν»…

Συνέχεια

d454142812c7

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Aπο τὸ τέλος τοῦ βιβλίου Ἐλευθέρα καὶ ζῶσα Ἐκκλησία,
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Χωρισμόν, σεβασμιώτατοι!

Ψηφο κληρου & λαουὬ, πῶς κοιμῶνται οἱ ἱεράρχες μας μὲ τέτοια ἀντικανονικὴ ἀντιχριστιανικὴ νομοθεσία, αὐτοὶ ποὺ κάποτε, ἐμπρὸς σὲ χιλιάδες λαοῦ ποὺ ἐπευφημοῦσε, πατώντας ἐπάνω στὸν δικέφαλο ἀετὸ ὡρκίστηκαν, πὼς θὰ εἶνε ἄγρυπνοι φύλακες τῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας μας;
Ἀλλὰ δὲν λείπουν καὶ ἱεράρχες ποὺ ἀναστενάζουν γιὰ τὴ δουλεία τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος Κασσανδρείας Εἰρηναῖος, ὅταν γύρω στὸ 1930 ὡς ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου γιὰ πρώτη φορὰ ἐλάμβανε μέρος σὲ συνεδρίασι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, εἶχε τὸ θάρρος νὰ διακηρύξῃ, ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, κυβερνώμενο ἀπὸ τῆς συστάσεώς του ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις ἐκ τῶν ὁποίων πρώτη ὁ μασονισμός, ἐξέδωσε διαφόρους νόμους ποὺ ἀποτελοῦν ἄρνησι τῆς πίστεως καὶ τῆς ἠθικῆς τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ γεμᾶτος ἱερὰ ἀγανάκτησι ὁ ἱεράρχης ἐκεῖνος ἐπρότεινε, σύσσωμη ἡ Ἱεραρχία ἐπειγόντως, τελεσιγραφικά, νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι μέσα σὲ ὡρισμένη προθεσμία «τὴν ἀπάλειψι ἀπὸ τὴ Νομοθεσία κάθε Νόμου ποὺ ἀντιστρατεύεται στὰ δόγματα, τὰ μυστήρια, τὸ Κανονικὸ Δίκαιο, τὶς παραδόσεις καὶ τὸν ἠθικὸ βίο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Καὶ ἂν ἡ προθεσμία περάσῃ ἄπρακτη, ἡ Ἐκκλησία νὰ χωριστῇ ἀπὸ τὸ Κράτος νὰ διακηρυχθῇ, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξή μας πίστι καὶ ὁμολογία βρίσκεται ἐν διωγμῷ, καὶ ν᾿ ἀνατεθῇ ἡ ὑπεράσπισί της στὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ λαό, τὸ μόνο φύλακα καὶ φρουρὸ τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν μας παραδόσεων, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία. Αὐτὰ ἔλεγε ἡ ἀείμνηστη ἐκείνη φωνή. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σπυρίδων, στὸ Συνέδριο τῶν Θεολόγων ποὺ ἔγινε στὴν Ἀθήνα τὸ ἔτος 1949, εἶχε τὴν εἰλικρίνεια νὰ ὁμολογήσῃ, ὅτι ζῇ καὶ αὐτὸς ὡς πρωθιεράρχης μέσα στὴν ἀθλιότητα τῆς δουλείας, ὅτι βλέπει τὴν Ἐκκλησία δεμένη ἀπὸ τὸ Κράτος χέρια καὶ πόδια, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἔκανε θερμὴ ἔκκλησι στοὺς συνέδρους, νὰ ἐργασθοῦν καὶ αὐτοὶ στὸν κύκλο τῆς ἁρμοδιότητός τους γιὰ νὰ σπάσουν ὅσο τὸ δυνατὸν συντομώτερα τὰ δεσμὰ τῆς Ἐκκλησίας….

Την συνέχεια: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=35342

d454142812c7

Η Εκκλησια της Ελλαδος σημερα και πριν εκατο χρονια. Μερος Γ΄ (Τελευταιο)

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Το Α΄Μέρος ΕΔΩ και ΕΔΩ το Β΄ Μέρος

Μέρος Γ΄ (Τελευταίο)

         Στο Β΄ μέρος της μελέτης περί της καταστάσεως της Εκκλησίας πριν από εκατό χρόνια και στις ημέρες μας περιγράψαμε κυρίως τη σχέση Κράτους και Εκκλησίας. Στο τρίτο μέρος αναφερόμαστε στην κατάσταση της ίδιας της Εκκλησίας της Ελλάδος σήμερα σε σχέση με αυτήν πριν από εκατό χρόνια.

         Το πρώτο πρόβλημα που έθιξαν το 1925 στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο οι λόγιοι αρχιμανδρίτες ήταν η κατάσταση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είπαν τότε ότι από την ίδρυσή της (το 1837) ουδένα δεσμό και ουδεμία συνοχή είχε με την Εκκλησία. Έως και τη δεκαετία του 1970 προσόν για να ψηφιστεί κάποιος καθηγητής ήταν να έχει σπουδάσει στις προτεσταντικές σχολές της Γερμανίας. Σήμερα εξακολουθεί να μην υπάρχει οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Θεολογικής Σχολής. Το νέο στοιχείο είναι ότι έχει περάσει από τον προτεσταντικό χαρακτήρα της στον θρησκειοπαιδαγωγικό.

Η κατεύθυνση πλέον των φοιτητών είναι κυρίως προς μιαν θρησκειολογική εγκυκλοπαιδική διδασκαλία ενός κοσμικού κράτους. Ενδεικτικά αναφέρονται μαθήματα που διδάσκονται οι φοιτητές και ο φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ: Ιστορία Θρησκευμάτων, Θεολογία και Πολιτισμός, Αποκάλυψη και Οικολογία, Εκκλησιαστική Γεωγραφία, Ιστορία Δογμάτων, Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας, Η Γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη, Η Γυναίκα στην Καινή Διαθήκη, Σχολαστική Θεολογία, Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας, Κωνσταντινούπολη: Η γένεση μιας χριστιανικής πρωτεύουσας. Οι κατευθύνσεις στον 4ο χρόνο σπουδών είναι δύο, προς θεολογική και παιδαγωγική επάρκεια. Read more »

«ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

date Ιούλ 16th, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 19-7-1981], [Β53]

«Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
Υπάρχει, αγαπητοί μου, μία τάσις εις τους ανθρώπους, ένεκα ακριβώς αυτής της πεσμένης των καταστάσεως, να αλλοιώνουν πάντοτε την αλήθειαν. Υπάρχει η τάσις να βάζουν πολλοί το υποκείμενό τους μέσα εις το αντικείμενον· με αποτέλεσμα να επέρχεται μία αλλοίωσις, μία φθορά. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα του εγωισμού του ανθρώπου, ο οποίος εγωισμός είναι ο πυρήνας της αμαρτίας που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, απόγονο του Αδάμ, που είναι πεσμένος. Περιττό να σας πω ότι αυτό υπάρχει και εις τον διάβολον. Ο διάβολος, ακριβώς κατεξοχήν υπερήφανος, δεν θα ήθελε ποτέ να δεχθεί την αλήθειαν του Θεού, όπως προσφέρεται, αλλά θα ήθελε να βάλει το υποκείμενό του μέσα. Και να διαστρέψει την αλήθειαν του Θεού. Read more »Ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία καζίνο στην Ελλάδα. Επισκεφθείτε το powbet και απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών και αποκλειστικών προσφορών.

Η διαδικτυακή ψυχαγωγία έχει κερδίσει σημαντική δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Κύπρο. Με την ανάπτυξη των διαδικτυακών καζίνο, όπως το https://gambling24.casino/cy/, οι παίκτες έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών από την άνεση του σπιτιού τους. Η άνεση και η ασφάλεια που προσφέρει αυτή η πλατφόρμα καθιστούν την εμπειρία του παιχνιδιού ακόμη πιο ελκυστική και διασκεδαστική για όλους.

Ανακαλύψτε την απόλυτη διασκέδαση στο Gambling24, ένα κορυφαίο καζίνο στην Κύπρο, που προσφέρει μια εκτεταμένη συλλογή συναρπαστικών παιχνιδιών και αποκλειστικών μπόνους. Ζήστε την εμπειρία του cyprus online casino και αναβαθμίστε τη διασκέδασή σας σήμερα!