Αυγουστίνος Καντιώτης



Archive for the ‘εορτολογιο’ Category

Πως εωρταζετο το Πασχα αλλοτε και πως τωρα «Τας εορτας υμων μισει η ψυχη μου» (Ἠσ. 1,14)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 5th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο
  • Πρωτη κατηγορία οἱ τρομοκράτες μὲ τὰ βαρελότα, δεύτερη αὐτοὶ ποὺ φεύγουν & πέφτουν στὰ φαγητά· τρίτη κατηγορία εἶνε ὅ­σοι ταξιδεύουν· & οὔτε κἂν στὴν τελετὴ τῆς Ἀ­ναστάσεως πηγαίνουν & ἀκοῦνε τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» στὸ δρόμο. Τέταρτη κατηγορία ειναι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκουν τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἀφορμὴ νὰ μεθύσουν, νὰ χορέψουν, νὰ ξενυχτήσουν σὲ νυκτερινὰ κέν­τρα. «Ἁμαρτήσαμε, ἀνομήσαμε…, δὲν τηρήσαμε τὶς ἐντολὲς» τοῦ Κυρίου (Δαν. 3 προσ., 5). Τὸ μόνο ποὺ θὰ μᾶς σώση ειναι η μετανοια.

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1947

Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Πως εωρταζετο το Πασχα αλλοτε και πως τωρα
«Τας εορτας υμων μισει η ψυχη μου» (Ἠσ. 1,14)

Ζωοδοχου ΠηγηςΘὰ ἤθελα, ἀγαπητοί μου, νὰ μιλήσω ἐπάνω σ᾿ ἕνα ῥητὸ τῶν προφητῶν. Ἐμεῖς βέβαια δὲν εἴμαστε προφῆτες οὔτε ἄξιοι νὰ φιλήσου­με τὰ πόδια τῶν προφητῶν, ἀλλὰ τὰ λό­για τῶν προφητῶν πρέπει νὰ τὰ προσέξουμε. Λέει λοιπὸν κάπου ὁ προφήτης Ἠσαΐας· «Τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου» (Ἠσ. 1,14), ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς μισεῖ τὶς ἑορτὲς καὶ τὶς πανηγύρεις μας.
Περίεργο αὐτό. Κ᾽ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἔ­χου­με πολλὲς ἑορτές, ἀπ᾿ ὅλες δὲ τὶς ἑορτές μας ξεχωρίζει τὸ Πάσχα – ἡ Λαμπρή· εἶνε τρόπον τινὰ ἡ βασίλισσα τῶν ἑορτῶν, ἡ «ἑορτῶν ἑορτὴ καὶ πανήγυρις πανηγύρεων» (στιχηρ. Πάσχ.), ποὺ ἑορτάζουμε ὅλη τὴ Διακαινήσιμο ἑ­βδομάδα. Οἱ καμπάνες χτυποῦν, οἱ Χριστιανοὶ χαίρονται· λαμπάδες κρατοῦν, ἀβγὰ τσουγ­κρίζουν, ἀρνιὰ ἔχουν στὶς σοῦβλες. Ἀλλὰ φτάνουν μόνο αὐ­τὰ γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι ἑ­ορτάζουμε σωστὰ τὸ Πάσχα; Ὄχι, ἀδελφοί μου. Πρέπει νὰ ἑορτάζουμε ὅπως θέλει ὁ Θεός. Ἐὰν δὲν ἑορ­τάζουμε ὅπως θέλει ὁ Θεός, εἶνε προτιμότερο νὰ μὴν ἑορτάζουμε, νὰ μὴν ἔχουμε ἑορτές. Read more »

Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΙΡΗΝΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 5th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2379

Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης
Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 5 Μαΐου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Υποδειγμα Χριστιανης

μεγ. ΕιρηνηΣήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑ­ορ­­τάζει τὴ μνήμη τῆς μεγαλομάρτυρος ἁ­γί­ας Εἰρήνης. Μαζί της ἑορτάζουν καὶ πολλὲς γυναῖκες ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά της. Ἡ ἁγία Εἰρήνη ἀρχικὰ λεγόταν Πηνελόπη. Ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Μεγά­λου Κωνσταντίνου, τὸν τέταρτο (Δ΄) μετὰ Χριστὸν αἰῶνα, στὴν Περσία. Καταγόταν ἀπὸ ἀρχοντικὴ οἰκογένεια τῆς Μα­γεδῶνος, ἦταν μονάκριβη κόρη τοῦ σπιτιοῦ καὶ ξεχώριζε γιὰ τὴν ὀμορφιά της. Ὁ πατέρας της λεγόταν Λικίνιος καὶ ἦταν βασιλίσκος, μικρὸς βασιλεύς, καὶ ἡ μητέρα της Λικινία.
Μὲ τὸν πλοῦτο ποὺ διέθεταν οἱ γονεῖς της, φρόν­τισαν νὰ μὴν τῆς λείψῃ τίποτε. Καὶ γιὰ ν᾽ ἀποτρέψουν κάθε ἀνεπιθύμητη ἐ­πιρροὴ ἐπάνω στὴν διάπλασι τῆς μονογενοῦς θυγατέρας τους, ἀπὸ 6 ἐτῶν τὴν ἀ­σφάλισαν κλείνον­­τάς την σὲ ἕναν ἀπρόσιτο πύργο μὲ μεγάλη πο­λυτέλεια μαζὶ μὲ 13 ὑπηρέτριές της. Τὴν διαπαιδαγώγησι καὶ μόρφωσί της εἶχαν ἀναθέσει σὲ ἕνα σοφὸ γέροντα διδάσκαλο ποὺ λεγόταν Ἀπελλιανός· εἶνε αὐτὸς ποὺ στὸ τέλος συνέγραψε καὶ τὸν βίο της. Read more »

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ισον «καλη ειδησις» & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ η μεταδοσι της ειδησεως αυτης. Το Ευαγγελιο να μπη στο σπιτι & στην καρδια μας. Κι οταν το Ευαγγελιο γινη η ζωη μας, ο ηλιος & το φως, το φαρμακο μας, οταν γινη ο αξονας της ζωης του κοσμου, ω, τοτε «Ευαγγελιζου, γη, χαραν μεγαλην, αινειτε, ουρανοι, Θεου την δοξαν»

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Κ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 951
Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυνάριον)

25 Μαρτίου. Ἡμέρα ἔνδοξος. Διπλῆ ἑορτή, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική. Ὡς Ἕλληνες ἑορτάζουμε τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασι τῆς πατρίδος, ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζουμε τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου.
Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ δώσετε προσοχὴ στὴ λέξι ποὺ δίδει καὶ τὸ χρῶμα στὴ σημερινὴ ἑορτή. Εἶνε ἡ λέξις εὐαγγέλιο. Ἀπὸ τὸ εὐαγγέ­λιο ὠνομάστηκε καὶ ἡ ἑορτὴ Εὐαγγελισμός. Ἂς ἀναλύσουμε μὲ συντομία τὸ νόημά της.

* * *

Εὐαγγέλιο εἶνε λέξι τῆς ὡραίας καὶ ἀθανάτου ἑλληνικῆς γλώσσης. Εὐαγγέλιο σημαίνει «καλὴ εἴδησις», εἴδησις ποὺ μὲ ἀνυπομονησία περιμένει ὁ ἄνθρωπος, κι ὅταν τὴν ἀκούσῃ χαίρεται καὶ ἀμείβει ἐκεῖνον ποὺ πρῶτος τοῦ τὴν μεταδίδει. Εὐαγγέλιο λοιπὸν ἴσον «καλὴ εἴδησις». Εὐαγγελισμὸς λέγεται ἡ μετάδοσι τῆς εἰδήσεως αὐτῆς, καὶ εὐαγγελιστὴς ἐκεῖ­νος ποὺ φέρνει τὴν εὐχάριστη είδησι. Read more »

Απαντησεις σε αποριες… Ας δοξασουμε το Θεο, διοτι δεν λησμονησε το ανθρωπινο γενος, αλλα κατεβηκε στη γη. Να μην απελπιζωμεθα. Aφου ο Yιος του Θεου εγινε Yιος της Παρθενου, εχουμε συμμαχο. Ας χαρει η γη. Έχουμε Θεον Mεγα, εχουμε τον ­ ιδιο τον Kυριο μαζι μας. Kαι «ει ο Θεος μεθ’ ημων, ουδεις καθ’ ημων».

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

AΣ XAPEI H ΓH

«Eυαγγελίζου, γη, χαράν μεγάλην»  (μεγαλυνάριον)

imagesΣυγκινημένος, αγαπητοί μου, κάτω από το κράτος δύο χειροτονιών, δεν θα έπρεπε να ομιλήσω. Aλλά θεωρώ παράλειψη αρχιερατικού καθήκοντος το να λειτουργώ και να μην ομιλώ. Θεωρώ την θεία λειτουργία αναποσπάστως ηνωμένην με το θείον κήρυγμα. Διά τούτο θα μου επιτρέψετε να ερμηνεύσωμεν μόνον πρακτικώς το μεγαλυνάριο της σημερινής ημέρας.

AΣ ακούσει, λέει το θαυμάσιο αυτό μεγαλυνάριο ας ακούσει η γη το χαρμόσυνο μήνυμα. Aς χαρει και ας γιορτάσει. Aς βγάλει ―σαν την πονεμένη χήρα που φοράει τα μαύρα―, ας βγάλει η γη την πένθιμη στολή του χειμώνος και ας φορέσει την ανοιξιάτικη στολή του θέρους. Aς λειώσουν τα χιόνια επάνω στα ψηλά βουνά, ας τρέξουν γάργαρα τα νερά, ας ανθήσουν τα δέντρα, ας πετάξουν τα πουλιά, ας κελαϊδήσουν τα αηδόνια. Aνοιξις, ημέρα λαμπρά. «Eυαγγελίζου, γη, χαράν μεγάλην». Aς χαρεί η γη.
Mα ποια γη; Tι είναι η γη; Aν ερωτήσετε έναν αστρονόμο, θα σας πει, ότι η γη αυτή είναι ένα από τα αναρίθμητα αστέρια που στροβιλίζονται στο άπειρο. Eίναι δηλαδή ένας κόκκος άμμου, μια σταγόνα, ένα τίποτα μέσ’ στο σύμπαν. Kαι όμως επάνω σ’ αυτό το τίποτα κατοικεί ο άνθρωπος. Σε κανένα άλλο αστέρι του κόσμου δεν υπάρχει ζωή. Mόνο στο αστέρι αυτό ώρισε ο Θεός να είναι η κατοικία του ανθρώπου.
Tι πλεονέκτημα έχει ο άνθρωπος; Eίναι ένας μικρόκοσμος. Tι χάρισμα έχει ο άνθρωπος; Eίναι εικόνα του Θεού. Tι έχει ο άνθρωπος; Read more »

Χαρητε, σκλαβοι, ηρθε ο Ελευθερωτης! Ειμαστε Προμηθεις δεσμωται, δουλοι των παθων, αλλ᾽ αυτος ειναι & ο σκοπος αυτων των εορτων· να αισθανθουμε χαρα, σαν Ελληνες για την εθνικη παλιγγενεσια & σαν Χριστιανοι γιατι ο Χριστος ειναι ο ελευθερωτης των ψυχων μας,

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2021 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2361

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου

Χαρητε, σκλαβοι, ηρθε ο Ελευθερωτης!

«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ´ ᾠδ.)

φάτες και μη μιλάςΣὲ μιὰ ἐποχή, ἀγαπητοί μου, ὅπως ἡ δική μας, ποὺ ἐπικρατεῖ ὑλισμὸς μὲ τὸ σύνθημα «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32), σὲ τέτοια ἐποχὴ ἑορτὲς ὅπως αὐτὴ δὲν ἔχουν τὴν ἀνάλογη ἀπήχησι στὶς καρδιές. Γι᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λόγοι ποὺ ἐκφωνοῦνται σήμερα, εἴτε μέσα στὴν ἐκκλησία εἴτε ἔξω, ἀποστρακίζονται, σὰν σφαῖρες ποὺ πέφτουν σὲ ἐπιφάνεια γρανίτου.
Θὰ ἤθελα νὰ μπορῶ ν᾽ ἀκούσω τί θὰ συζητοῦν σήμερα στὰ σπίτια· θὰ συζητοῦν τὸ μήνυμα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τὸ μήνυμα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ; Ἀλλοίμονο! ὅλα θὰ τὰ συζητήσουν πλὴν τοῦ μεγάλου μηνύματος ποὺ κάποτε δονοῦσε τὴν ἀγαπητή μας πατρίδα. Γι᾽ αὐτό, ὡς καλύτερο μνημόσυνο τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, ἁρμόζει μᾶλλον σιωπὴ παρὰ λόγοι πατριωτικοὶ ποὺ ἀπὸ πολλοὺς ἀκούγονται μὲ κάποια δυσφορία. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, σὲ ὁποιαδήποτε ἐποχή, δὲν θὰ παύσῃ νὰ σαλπίζῃ τὸ σάλπισμα τῆς αἰωνιότητος, τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης, καὶ νὰ ψάλλῃ· «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ´ ᾠδ.).

* * *

Διπλῆ ἡ χαρὰ σήμερα, ἀγαπητοί μου. Πρῶτον, διότι «ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε» (Ἀκάθ. ὕμν. Α). Εἶνε χαρὰ πανανθρώπινη· ἀφορᾷ ὄχι μόνο ἕνα ἔθνος, τὸ δικό μας, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἔθνη, τὰ πλήθη τῶν Χριστιανῶν σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς Γῆς. Καὶ δεύτερον ἡ χαρὰ πηγάζει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος, ῥασοφόρος, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ἀπεσταλμένος τοῦ Θεανθρώπου, μετέδωσε στὴν Ἑλλάδα τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἐλευθερίας. Τὸ ἕνα εἶνε χαρὰ μερική, χαρὰ τῆς Ἑλλάδος, τὸ ἄλλο εἶνε χαρὰ ὅλου τοῦ κόσμου. Στὴν εὐγενῆ ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων συνδυάζονται καὶ τὰ δύο.
⃝ Χαίρεται ἡ Ἑλλάδα. Γιατί; Read more »

ΑΔΥΝΑΤΟΙ ΕΜΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ. ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΛΙΓΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ ΤΡΩΝΕ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΙΓΟΙ, ΜΕ ΠΙΣΤΙ ΣΤΟ ΘΕΟ ΝΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ! ΓΙ᾽ΑΥΤΟ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Eὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου
25 Mαρτίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

TIΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ

«Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· …οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα» (Λουκ. 1, 35-37)

αγωνιστειτε ενΔIΠΛH EOPTH σήμερα, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική. Καὶ καλούμεθα, ὅσοι ἔχουμε μέσα μας αἰσθήματα εὐγενικὰ καὶ μεγάλα, νὰ ἐνθυμηθοῦμε δύο ἱστορικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα στοὺς ὑλιστὰς καὶ ἀθέους, ποὺ τὰ μετροῦν ὅλα μὲ τὸν πῆχυ τῆς λογικῆς, φαίνονται σὰν παραμύθια. Ἐν τούτοις δὲν εἶνε φανταστικά. Εἶνε πραγματικὰ καὶ ἱστορικὰ γεγονότα.
Εὔκολα κανεὶς ἀκούει πράγματα κοσμικά. Εὔκολα ἀκούει περὶ γάμων καὶ διαζυγίων. Εὔκολα ἀκούει περὶ πολιτικῆς. Εὔκολα ἀκούει ἀκόμα γιὰ τρόπαια πατριωτικά, γιὰ νίκες καὶ θριάμβους τῆς πατρίδος, ποὺ εἶνε μιὰ ἐπέκτασι τοῦ ἐγώ μας. Ἀλλὰ πόσο δύσκολο εἶνε τ᾿ αὐτιά μας ν᾿ ἀκούσουν πράγματα ὑπερφυσικὰ καὶ ἀόρατα, ποὺ δὲν συλλαμβάνονται διὰ τῶν πέντε αἰσθήσεων, ποὺ θέλουν κάποια προπαίδεια, κάποια προδιάθεσι, κάποια ἀπόφασι ἡρωϊκή, τὴν ὁποία δὲν θέλουμε νὰ πάρουμε;
Ἂς δοῦμε τὸ πρῶτο καὶ κορυφαῖο γεγονός, τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου.

Read more »

Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Η Ελλας κηπος του Χριστου! Χωρα αγιων και μαρτυρων! «Ποσον λαμπρα ειναι η Ελλας εκ του πληθους των αγιων της» αναφωνει ο ιερος Χρυσοστομος.

author Posted by: Επισκοπος on date Μαρ 3rd, 2021 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, εορτολογιο

Απο το βιβλίο «ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ»
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγιογραφικος-χαρτης-ιστ«Ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μό-
νον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑ-
πὲρ αὐτοῦ πάσχειν». (Φιλιπ. 1,29)

Ἀσφαλῶς ἡ ἁγιότης δὲν εἶνε μονοπώλιον ἑνὸς ἔθνους. Ἡ ἁγιότης εἶνε οὐράνιον φυτὸν ποὺ δύναται νὰ ἐγκλιματισθῇ καὶ νὰ εὐδοκιμήσῃ εἰς ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τοῦ πλανήτου. Ὅπου ἐξηπλώθη ὁ Χριστιανισμός, ἔχει νὰ μᾶς παρουσιάσῃ ἁγίους, τοὺς ὁποῖους ἔπλασεν ἀπ’ ὅλας τὰς φυλὰς καὶ τὰ ἔθνη καὶ ἀπ’ ὅλα τὰ στρώματα τῆς κοινωνίας. Καννίβαλοι ποὺ ἔσφαζον ἀνθρώπους καὶ ἔθραυον κρανία διὰ νὰ φάγουν τὸν μυελόν, ὅταν ἤκουσαν τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐκατηχήθησαν ὑπὸ τῶν ἱεραποστόλων μετεβλήθησαν ριζικῶς καὶ οἱ βράχοι, οἰ ὁποῖοι εἶχον βαφῆ κόκκινοι μὲ τὸ αἷμα τῶν θυμάτων, ἐλαξεύθησαν καὶ ἔγιναν κολυμβῆθραι μέσα εἰς τὰς ὁποίας ἐβαπτίσθησαν οἱ ἄγριοι.
Οἱ ἅγιοι δὲν θὰ ἐκλείψουν ποτέ. Ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν παντοῦ καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν εἶνε γνωστὸς εἰς τὸν Κύριον, ὅστις, ὡς καλὸς ποιμήν, γνωρίζει τὰ πρόβατά Του, τοὺς πιστοὺς ἐκείνους οἰ ὀποῖοι ἔργῳ καὶ λόγῳ ὁπουδήποτε καὶ ἐὰν εὑρίσκωνται, ἀγωνίονται διὰ νὰ ἐξαπλωθῆ ἡ Βασιλεία Του ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀλλ’ ἐὰν ὑπάρχη μία χώρα εἰς τὴν ὁποίαν περισσότερον πάσης ἄλλης ὁ Χριστιανισμὸς ἔρριψε βαθείας ρίζας, ἤνθησε καὶ ἐκαρποφόρησε καρπὸν πολύν, πλήθος ἁγίων, εἶνε ἡ Ἑλλάς.
«Πόσον λαμπρὰ εἶνε ἡ Ἑλλὰς ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἁγίων της» ἀναφωνεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.
Τὴν Ἑλλάδα ἐπεσκέφθη πρῶτος ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων, ὁ Παῦλος, καὶ ἵδρυσε τὰς πρώτας Ἐκκλησίας τῆς Εὐρώπης, τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Φιλίππων (ἀρχαίας πόλεως παρὰ τὴν σημερινὴν πόλιν τῆς Καβάλλας), τήν Ἐκκλησίαν τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Βερροίας, τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Κορίνθου καὶ τῆς Κρήτης. Τὴν Ἑλλάδα ἐπεσκέφθη ἐπίσης ὀ Ἀπόστολος Ανδρέας μαρτυρήσας ἐν Πάτραις. Εἰς τὴν νῆσον Πάτμον ἔγραψε τὴν ἀποκάλυψίν Του ὁ Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης.

Read more »

«Σωσε μας, Κυριε, απο την “προοδο” του αιωνος τουτου»

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 25th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1140

Τῆς ἁγ. Φωτεινῆς καὶ τοῦ ἁγ. Θεοκλήτου
26 Φεβρουαρίου
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

«Σωσε μας, Κυριε,

απο την “προοδο” του αιωνος τουτου»

Παίρνω, ἀγαπητοί μου, ἀφορμὴ ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἑορτὴ γιὰ νὰ πῶ λίγα λόγια.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἁγίους. Καὶ οἱ ἅγιοι –ἐ­δῶ εἶνε ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ– δὲν εἶνε μόνο καλόγεροι, ποὺ ζοῦν σὲ σπηλιὲς καὶ κρατοῦν κομποσχοίνι καὶ προσεύχονται ὅλη τὴ νύχτα σὰν ἄγγελοι – τοὺς τιμοῦμε πρεπόν­τως. Ἅγιοι δὲν εἶνε μόνο κληρικοί, παπᾶδες καὶ δεσποτάδες καὶ πατριάρχες. Ἂν ἀνοίξουμε τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ δοῦμε ἁ­γίους ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ἔχω γράψει κ᾿ ἐγὼ ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο «Ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα»· φαίνεται ἐκεῖ, ὅτι ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα τὰ ἁγιάζει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ ἅγιοι δὲν εἶνε μόνο ἄντρες· εἶνε καὶ γυναῖκες εἶνε καὶ παιδιά, εἶνε καὶ γέροντες ἀ­σπρομάλληδες, ὅπως εἴδαμε στὶς 23 τοῦ μηνός, στὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, ὁ ὁ­ποῖος σὲ βαθύτατο γῆρας μαρτύρησε γιὰ τὸ Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία μας, δηλαδή, ἔχει ἰσοτιμία καὶ δὲν κάνει διακρίσεις. Μπορεῖ ν᾿ ἁγι­άσῃ καὶ ὁ ἄντρας καὶ ἡ γυναίκα καὶ τὸ παιδὶ καὶ ὁ γέρος, κάθε ἡλικία καὶ τάξις· καὶ ὁ ἄ­σπρος καὶ ὁ μαῦρος καὶ ὁ κόκκινος καὶ ὁ κίτρινος καὶ ὁ θνητὸς παντὸς γένους. Ἡ ἁγιότης εἶνε ἕνα λουλούδι ποὺ φυτρώνει σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς.

* * *

Σήμερα ἑορτάζει ἡ ἁγία Φωτεινή, ποὺ ἔζησε καὶ μαρτύρησε τὴν ἐποχὴ τοῦ Νέρωνος, τοῦ ἄσπονδου αὐτοῦ ἐχθροῦ τοῦ χριστιανισμοῦ.

Read more »

Τι διδαγματα μας δινει ο αγιος Πολυκαρπος; Μιλουσε την γλωσσα της αληθειας. Οταν τον ρωτησε ο αιρετικος Μαρ­­κιωνας αν τον γνωριζει, απαντησε· «Σε γνωριζω ως πρωτοτοκο υιο του σα­τανα». Τωρα το κλιμα αλλαξε. Μερικοι δικοι μας εχουν ματς – μουτς με τους αιρετικους. Και η αιρεσι του οικουμενισμου ειναι η φοβερωτερη απ᾽ ολες. Ζουμε σε ασχημους χρονους, να μη απελπιζομεθα. Να μενουμε σταθεροι στην πιστι μεχρι τα γεραματα. Και να ειμαστε ετοιμοι για την αγαπη του Χριστου να δωσουμε & την τελευταια σταγονα του αιματος μας

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 23rd, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθ. φύλλου 754

Τοῦ ἱερομάρτ. ἁγ. Πολυκάρπου Σμύρνης
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 (2001)

Ο αγιος Πολυκαρπος

(ο βιος του και 4 διδαγματα)

Τὸ θέμα μας εἶνε ὁ βίος ἑ­νὸς ἁγίου ποὺ ἔ­λαμψε στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας· ἑ­νὸς ἁγίου ποὺ συγκινεῖ ἰδιαιτέρως τοὺς Ἕλ­λη­νες, γιατὶ μᾶς ὑπενθυμίζει τὶς ξεχασμένες πα­τρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τὸ ὄνομά του εἶ­νε Πολύκαρπος. Γιὰ τὸν ἅγιο Πολύκαρ­πο, ποὺ γιορτάζει σήμερα, θὰ ποῦμε λίγες λέξεις, ἀ­γαπητοί μου, καὶ παρακαλῶ νὰ προσέξετε.

* * *

Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Ἰ­γνά­τιο τὸν Θεοφόρο ἦταν μαθηταὶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, ποὺ ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Ἀποκάλυψι.
Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ πρώτου αἰῶνος. Ἦταν ἄνθρωπος πίστεως, μὲ φλογερὴ ἀ­γάπη γιὰ τὸ Χριστό. Ἔγινε ἐπίσκοπος Σμύρνης. Ἔ­ζησε σὲ ἐποχὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία μόλις ἄρχιζε ν᾽ ἀνθίζῃ. Τότε ὅμως παρουσιάστηκαν καὶ κά­ποιοι αἱ­ρετικοί. Μεταξὺ τῶν αἱρετι­κῶν ἐκείνων ἦταν καὶ ὁ Μαρκίων. Read more »

ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – «Χριστιανοι» που βλαστηματε, τι κακο μας εκανε ο Χριστος; Ἢ μαλλον τι καλο δεν μας εκανε; Τον βλασφηματε & μακροθυμει. Αλλα μεχρι ποτε; Θα ερθη η τιμωρια. Και θα ᾿μαστε αναπολογητοι την ημερα εκεινη

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 23rd, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης
23 Φεβρουαρίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

O AΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

(κατὰ τῆς βλασφημίας)

Συνιστῶ σὲΑγ. Πολυκ. ὅλους, ἀγαπητοί μου, μετὰ τὴν ἁγία Γραφή, μετὰ τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησί­ας καὶ τὴν ἱερὰ Σύνοψι, νὰ ἀγαπᾶτε ἕνα βιβλίο ποὺ οἱ πρόγονοί μας τὸ ἀγαποῦσαν πολύ. Εἶ­νε ὁ Συναξαριστής, ποὺ ἱστορεῖ τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Νὰ ἐντρυφᾶτε στὶς σελίδες του.
Ἐδῶ θὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸν ἅγιο Πολύκαρπο, ποὺ ἑορτάζει σήμερα.

Read more »

Εχετε προγονους ηρωες & μαρτυρες. Στις φλεβες σας τρεχει αιμα μαρτυρων. Kαθ’ ενας απο σας κλεινει μεσα του εναν Xριστο & μια Eλλαδα. Kαι πιστευω οτι με τετοιο λαο θα νικησουμε & θα θριαμβευσουμε. Δεν ειμεθα Aλβανια, ειμεθα Eλλας, Ποντος, Mικρα Aσια, ειμεθα λαος ολοκληρος και ο λαος αυτος αμα ξυπνησει θα ειναι ως λεων βρυχομενος και ως νυκτεριδες θα τρυπωσουν στα σπηλαια ολοι οι εχθροι του γενους και της πατρiδος μας.

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 11th, 2021 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, εορτολογιο

ΟΙ NEOMAΡΤΥΡEΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

  • Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στο μνημόσυνο των Nεομαρτύρων της Mικράς Aσίας και του Πόντου, στην Πτολεμαiδα Κοζανης, στις 7-9-1986.
  • (Η εικόνα έγινε με συμβολή του Γέροντος Μητροπολίτου π. Αυγουστίνου Καντιώτου, από ερασιτέχνη ζωγράφο. Τοποθετήθηκε στον πρώτο ιερό ναό που εκτίσθηκε στην Ελλάδα για τους Νεομάρτυρες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, το 1986. Το χωρίο της Αποκαλύψεως στο επάνω μέρος της εικόνος γραφτηκε με συμβουλὴ δική του.
    Η εικόνα παρέμεινε στον ναό μέχρι της παραιτήσεως του επισκόπου Αυγουστίνου και απομακρύνθηκε από τον ναό, λόγω του μεγάλου μεγέθους της.
    Η εικόνα μπήκε επάνω σε φυσικό τοπίο, από την ίδια την ερασιτέχνη ζωγράφο, αφού υπέστη ψηφιακή επεξεργασία).
    Σεβάσμιος Μητροπολίτης μετά δακρύων έλεγε·

ΟΙ-NEOMARTYRES-ΤΗΣ-ΜΙΚΡΑΣ-ΑΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ«…Aν και δεν είμαι Mικρασιάτης, Πόντιος η Θρακιώτης, εν τούτοις μικρός έζησα το δράμα της Mικράς Aσίας.
Όταν στο μικρό μου νησί την Πάρο, ήρθαν οι πρόσφυγες. Xτύπησαν οι καμπάνες, έκλεισε το σχολείο και βγήκαμε όλοι έξω στην προκυμαία. Tο καράβι που τους έφερε έριξε την άγκυρα και βγήκαν όλοι έξω.
Tι να θαυμάσεις; Πειναλαίοι, ρακέντυτοι, με την ψυχή στα δόντια, κρατούσαν όλοι εικόνες της Παναγίας μας, των αγίων και ιερά σκεύη.
Tο σημερινό μνημόσυνο δεν είναι ένα κοινό μνημόσυνο.
Δεν γίνεται και δεν ενδιαφέρει μόνο πέντε, δέκα οικογένειες με τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά ενδιαφέρει όλον τον Eλληνικό λαό. Όπου υπάρχει αίσθημα και ένστικτο πατριωτικό. Eκτός αν γίνουμε χαϊβάνια και κτήνη, ανάξιοι να λεγόμαστε Eλληνες και Xριστιανοί.
H Mικρασιατική καταστροφή είναι μια μεγάλη συμφορά του Eλληνισμού για την οποία πρέπει να την θρηνήσουμε.
Tι πρώτο, τι δεύτερο, τι τρίτο να θυμηθώμεν την ημέρα αυτή.
Xιλιάδες, εκατομμύριο είναι οι σφαγιασθέντες ως αρνία από την μάχαιρα των υιόν της Άγαρ.
Eπικεφαλής δε όλων αυτών των μαρτύρων της φυλής μας είναι ο Aμβρόσιος Kυδωνιών, που τον έθαψαν ζωντανό μέσα στον τάφο.
Eπικεφαλής αυτών είναι ο αλησμόνητος Xρυσόστομος Σμύρνης. Tον σκότωσαν με άγριο τρόπο και με το αίμα του έβαψε τα γκαλτερίμνια της Σμύρνης.
Eπικεφαλής αυτών των μαρτύρων είναι γυναίκες, άνδρες, παιδιά που εσφάγησαν.
Eδώ στην Πτολεμαϊδα που είστε Θρακιώτες, Πόντιοι, Mικρασιάτες, αν ψάξτε το γεννεολογικό δένδρο της οικογενείας σας, -αν υπήρχαν βιβλία, όπως τα κρατούν οι Άγγλοι και άλλοι λαοί-, θα βλέπατε πίσω μακριά 100-200 χρόνια κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά, κάποιος πατέρας, κάποιο παιδί από την γενεά σας να έχει σφαγεί αγρίως.
Έχετε προγόνους ήρωες και μάρτυρες. Στις φλέβες σας τρέχει αίμα μαρτύρων. Tο τονίζω, μην το ξεχνάτε ποτέ, στις φλέβες σας τρέχει αίμα μαρτύρων. Kαι αυτοί από το υπερπέραν φωνάζουν: Eμείς χύσαμε το αίμα μας παιδιά, γιατί εσείς μας λησμονάτε;
Xαίρω που ο ναός είναι κατάμεστος από ευλογημένο λαό της Πτολεμαϊδος.

Kαθ’ ένας από σας κλείνει μέσα του έναν Xριστό και μιά Eλλάδα. Kαι πιστεύω ότι με τέτοιο λαό θα νικήσουμε και θα θριαμβεύσουμε. Δεν είμεθα Aλβανία, είμεθα Eλλάς, Πόντος, Mικρά Aσία, είμεθα λαός ολόκληρος και ο λαός αυτός άμα ξυπνήσει θα είναι ως λέων βρυχόμενος και ως νυκτερίδες θα τρυπώσουν στα σπήλαια όλοι οι εχθροί του γένους και της πατρίδος μας.

Kαι τώρα αγαπητοί μου, θα πούμε και μια προφητεία. Mη στεναχωριέστε, θα ξαναπάμε στην Mικρά Aσία. Θα ξαναπάμε όχι εμείς, γιατί είμαστε ανάξιοι, αλλά τα εγγόνια και τα τρισέγγονά σας. Θα πάνε στην Πέργαμο, στην Σμύρνη, στην Kιουτάχια, στο Eσχή Σεχείρ, στην Άγκυρα. Θα ξαναπάμε και θα είναι ημέρα μεγάλη. Θα ξαναχτυπήσουν τα σήμαντρα της Aγιάς Σοφιάς. Aλλά υπό έναν όρο. Ότι και οι Tούρκοι κατα μια προφητεία θα γίνουν χριστιανοί. Θα αφήσουν τον Aλαάχ και το κοράνιο και θα πιστέψουν στο Xριστό. Kαι θα γίνουμε μια φυλή Eλλάς και Tουρκία, χριστιανική πέρα ως πέρα και θα δοξάζουμε τον Θεό, εις αιώνας αιώνων. Eίθε να ξημερώσει το ταχύτερο αυτή η ημέρα, που χωρίς πολέμους θα λυθεί ο Γόρδιος δεσμός, των δύο τούτων λαών. O Θεός να είναι μαζί σας.

+Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

Του μεγαλου Φωτiου πατρ. Κων/λεωs – Oι ποι­μενες της Ορ­θοδοξου Εκκλησιας, δεν πρεπει να ειναι προ­αγωγοι προς την αγ­καλια της πορνης των αιρεσεων & του παπισμου, αλλα αγρυπνοι φυλακες του ποιμνιου. Οφειλουν να σαλπιζουν με τη σαλπιγγα του ιερου Φωτιου· Ορθοδοξοι, μακρια απο την πορνη αιρεσι!

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 6th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2350

Τοῦ μεγάλου Φωτίου πατρ. Κων/λεως
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Η πορνη παρασυναγωγη

«Ἄρτων κρυφί­ων ἡδέως ἅψασθε καὶ ὕδατος κλοπῆς γλυκεροῦ…» (Παροιμ. 9,17)

%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8-%ce%b6%cf%89%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%ba-%ce%bcΜὴ δυσαρεστηθῆτε, ἀγαπητοί μου, γιὰ τὸ θέμα μας σήμερα, ποὺ περιέχει μία λέξι σκλη­ρή· «Ἡ πόρνη συναγωγή»! Μὴ διατεθῆτε δυσ­μενῶς ἀπέναντί μου, παρακαλῶ, διότι διά­λεξα τέτοιο τίτλο γιὰ κήρυγμα ἐκκλησιαστικό. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ἐσεῖς δὲν ἀνήκετε στὴν αἵρεσι τῶν εὐφημιστῶν, ἐκείνων δηλαδὴ ποὺ σκαν­δαλίζον­ται ἀπὸ τὶς σκληρὲς λέξεις καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς αἰσχρὲς καὶ ἐπαίσχυντες πράξεις. Οἱ εὐ­­φη­μι­σταὶ δὲν θέλουν ν᾽ ἀκοῦνε ὡρισμένες λέξεις, ἀνέχονται ὅμως τὶς πράξεις ποὺ σημαίνουν οἱ λέξεις αὐτές. Ἂς λείψουν οἱ ἁ­μαρτωλὲς πράξεις, καὶ τότε καὶ οἱ κακὲς αὐ­τὲς λέ­ξεις θὰ πάψουν ν᾽ ἀκούγωνται μέσα στὴν κοινωνία, ὅπως ἔπαψαν ν᾽ ἀκούγωνται σήμερα τὰ ὀ­νόματα ἀσθενειῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν πιὰ ἐκ­λεί­ψει ἢ σπανίως ἐμφανίζονται.
«Ἡ πόρνη συναγωγή»! Βαρειὰ φράσι. Ἀλλὰ εἶμαι ἐγὼ ὁ πρῶτος ποὺ τὴ χρησιμοποιεῖ; Θὰ τὴ βρῆτε πολλὲς φορὲς μέσα στὴν ἁ­γία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη· τὴ λένε ἅγιοι προ­φῆ­τες, ἀπόστολοι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡ­μῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Γραφὴ τὴ χρησιμο­ποιοῦν πολλὲς φορὲς καὶ οἱ πατέρες τῆς Ἐκ­κλησίας στὰ συγγράμματά τους.
Ἔτσι τὴ χρησιμοποίησε καὶ ὁ μέγας Φώτιος, τοῦ ὁ­ποίου τὴ μνή­μη τιμᾷ σήμερα 6 Φεβρουαρίου μὲ κάθε μεγα­λοπρέπεια ἡ Ἐκκλησία μας. Ὁ ἱερὸς πατὴρ χρησιμοποίησε τὴν κακόηχη αὐ­τὴ λέξι, γιὰ νὰ παραστήσῃ ζωηρὰ μία κακὴ πνευματικὴ πρα­γματικότητα. Αὐτὴ ἡ φοβερὴ πρα­γματικότητα ὑπῆρχε ἐπὶ τῶν ἡμε­ρῶν τοῦ ἁ­γίου Φωτίου· ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ὅμως ἔχει λάβει τέτοια ἔκ­τασι, ὥστε ἐπικρατεῖ καὶ δὲν προκαλεῖ ἀποτροπιασμὸ καὶ ὀδύνη.

Read more »

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 29th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ»

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου
Αθηνα 31. 1. 1966

 

____

____________

Περίοδος Δ ́ – Ἔτος ΛΗ ́Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2348
Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Σάββατο 30 Ἰανουαρίου 2021

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταὶ

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε ἑορτή. Εἶνε ἡ ἡμέρα τῶν γραμμάτων, τῆς χριστιανικῆς παιδείας· ἑορτάζουν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι.

Δὲν εἶνε εὔκολο νὰ ὑμνήσῃς «τοὺς τρεῖς μeγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος»(ἀπολυτ.). Εἴμαστε νᾶνοι μπροστὰ σὲ γίγαντες.

Τί νὰ ἐξάρουμε ἀπὸ τὸ βίο καὶ τὴ δρᾶσι τους; τὴν οἰκογένεια – τὶς μητέρες τους; τὴ φιλομάθεια ἢ τὴ σοφία τους; τὴ ῥητορικὴ δεινότητα ἢτὴ συγγραφική τους ἱκανότητα; τὴ φιλία ποὺ τοὺς ἕνωνε; τὴν ἄσκησί τους ἐν «σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς»(Ἑβρ. 11,38); ἢ τὴ φιλανθρωπικήτους δρᾶσι; Θὰ μπορούσαμε νὰ λάβουμε ὡς θέμα· οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς τέκνα, ἢ ὡς φοιτηταί, ἢ ὡς μοναχοί, ἢ ὡς ἐπίσκοποι, ἢ ὡς διανοούμενοι, ἢ ὡς ἐπιστήμονες, ἢ ὡς παιδαγωγοί. Ἀφήνω ὅμως αὐτὰ τὰ θέματα καὶ ἐκλέγω τοῦτο· «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταί».

Ἀγωνίστηκαν! ὅλη ἡ ζωή τους ἦταν ἀγώνας·κατὰ τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁμαρτίας, κατὰ τῆς πλάνης καὶ τῶν αἱρέσεων, κατὰ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ καὶ τῆς εἰδωλολατρίας, κατὰ τῶν ἀρειανῶν καὶ τῶν πνευματομάχων· ἐναντίον αὐτοκρατόρων καὶ βασιλισσῶν, ἐναντίον ἀδίκων κριτῶν καὶ ἀσπλάχνων πλουσίων, ἐναντίον κάθε κακίας καὶ διαφθορᾶς. Δὲν εἶπα τίποτα. Read more »

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, το Σαββατο 30 Ιανουαριου 2021, Ώρα 20:00 2) ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 27th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

(ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3012021

Θέμα:  Θεία Ευχαριστία και κορωνοϊός
στο πλαίσιο των σχέσεων Θεολογίας και Επιστήμης
Ομιλητές:
Σπυρίδων Τσιτσίγκος
, Καθηγητής Ψυχολογίας της Θρησκείας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
π. Στυλιανός Καρπαθίου, Θεολόγος – Ψυχίατρος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021, Ώρα 20:00
Πατήστε για να συνδεθείτε,
στον Ηλεκτρονικό Σύνδεσμο :
http://meet.google.com/pja-fjrp-kci

 *  *  *

2) ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Στὶς 27 Ἰανουαρίου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν ἡρωϊκὴ καὶ μαρτυρικὴ ἱστορία τοῦ Ἁγίου.
Ἦταν μονογενὴς γυιὸς στρατηγοῦ, ὁ ὁποῖος νωρὶς ἐκοιμήθη. Ἦταν πλούσιος πολύ. Παρέδωσε τὴ ζωή του στὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴν πρώτη του νεότητα. Ἡ ζωή του ἀρχίζει˙ ἀρνεῖται νὰ παραλάβει τὴ ρητορικὴ Σχολὴ τῆς Ἀντιοχείας, ἀρνεῖται νὰ γίνει δικηγόρος, μένει πλησίον τῆς νεαρῆς μητέρας του κατὰ τὴν ἐπιθυμία της. Ὅταν ἡ μητέρα του ἐκοιμήθη, αὐτὸς προσφέρει τὴν περιουσία του στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀναχωρεῖ σʼ ἕνα σπήλαιο, ὅπου ἀσκητεύει. Ἐπιστρέφει στὴν Ἀντιόχεια, γίνεται ἱερεύς.
Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ αὐτοκράτορα τὸ ἀπάγει ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ γίνεται ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκεῖ ἀρχίζουν σκληροὶ ἀγῶνες μὲ τὸν αὐτοκράτορα, μὲ τὴν αὐγούστα, τὴν αὐλή, τοὺς πολιτικούς, τὸ ἱερατεῖο, τὶς Συνόδους. Εἶναι μαχητής, εἶναι μάρτυς Χριστοῦ. Ἐκεῖ κρίνεται ἄν ἡ παράδοση τῆς ζωῆς του στὸ Χριστὸ εἶναι λόγοι ἤ ἔργα. Read more »

Ομιλια για Αγιο Γρηγοριο τον Θεολογο στην Εστια Πατερικων Μελετων (Τσαγκαρη Παν.) 2. Στο καμινι της θλιψεως (Ο αγιος Γρηγοριος ο θεολογος) Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 25th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Τσαγκάρη Παναγιωτη Ομιλία για Άγ. Γρηγόριο Θεολόγο
στην Εστία Πατερικών Μελετών, 24/1/2021

https://www.youtube.com/watch?v=mpqYvox_Qos&t=49s

Ολόκληρη η εκδήλωση από την ιστοσελίδα της Εστίας Πατερικών Μελετών

https://www.youtube.com/watch?v=sh1uLYj5fSk&feature=emb_logo

 *  *  *

Περίοδος Δ΄- Ἔτος ΙΖ΄
Ἀριθμ. φύλλου 709

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
25 Ἰανουαρίου
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου

Στο καμινι της θλιψεως

(Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος)

ΑΓΙΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ist-12ΕYPIΣKOMEΘA, àγαπητοί μου, στον πρωτο μηνα του έτους. Ὁ μήνας αὐτός, ὁ Ἰανουάριος, ὀνομάζεται μήνας τῶν πατέρων. Γιατί ὀνομάζεται ἔτσι; Διότι ἑορτάζουν πολλοὶ πατέρες. Ποιοί λέγονται πατέρες; Στὴ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας πατέρες λέγονται οἱ ἔξοχοι ἐκεῖνοι ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἁγία ζωή τους, μὲ τοὺς ἀγῶνας ἐναντίον τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ μὲ τὰ σοφὰ συγγράμματά τους συνετέλεσαν στὴ στερέωσι τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀνὰ τὴν οἰκουμένη.

Το μήνα αὐτὸν ἑορτάζεται ἡ μνήμη πολλῶν τέτοιων πατέρων. Τὴν 1η Ἰανουαρίου ἑορτάζει ὁ Μέγας Βασίλειος. Στὶς 10 τοῦ μηνὸς ὁ Γρηγόριος Νύσσης. Στὶς 17 ὁ Μέγας Ἀντώνιος. Στὶς 18 ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Στὶς 19 ὁ ἅγιος Μᾶρκος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός, ποὺ δὲν προσκύνησε τὸν πάπα. Σήμερα, 25 τοῦ μηνός, ἑορτάζουμε τὴ μνήμη ἑνὸς ἄλλου μεγάλου πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ναζιανζηνοῦ. Στὶς 28 ἑορτάζουμε τὸν Ἐφραὶμ τὸν Σῦρο. Στὸ τέλος δὲ τοῦ μηνὸς ἑορτάζουν μαζὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι· ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Ἰδού λοιπὸν γιατί ὁ μήνας αὐτὸς ὀνομάζεται μήνας τῶν πατέρων.
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, νὰ σᾶς πῶ λίγες λέξεις γιὰ τὸν ἥρωα τῆς πίστεώς μας τοῦ ὁποίου τὴν ἱερὰ μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα, τὸν Γρηγόριο τὸ Ναζιανζηνό. Read more »