Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Σεπτέμβριος, 2011

Οικουμενιστικες διαπλοκες «ορθοδοξων» επισκοπων

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 30th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ἐν ὄψει ἀναγνωρίσεως τῆς Ὀγδόης καὶ  τῆς Ἐνάτης Οἰκουμενικῶν Συνόδων

Οικουμενιστικες διαπλοκες «ορθοδοξων» επισκοπων

Ὅταν οἱ ἐπίσκοποι ἀνοίγουν τὶς κερκόπορτες

Τὰ γεγονότα εἶναι γνωστὰ καὶ γιὰ τυφλοὺς ἀκόμα ψηλαφίσιμα. Οἱ ἡγετίσκοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι καὶ ἐπίσκοποι, ἐλαχίστων ἀντιδρώντων, ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ:
—παραβαίνουν ἀσυστόλως Ἱεροὺς Κανόνες·
—ἀμνηστεύουν αἱρετικοὺς καὶ θέτουν τὸν ἑαυτό τους ὑπὸ τὴν προστασία τῶν αἱρετικῶν·
—ἔχουν ἐπίσημα ἀναγνωρίσει τὸ «βάπτισμα» αἱρετικῶν ὡς ἰσάξιο τοῦ ἑνὸς Ὀρθοδόξου Βαπτίσματος·
—ἔχουν συνάψει συμφωνίες μαζί τους, μὲ τὶς ὁποῖες ὑποβαθμίζουν τὴν Μία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, μετατρέποντάς την σὲ συμπλήρωμα τῶν αἱρετικῶν κοινοτήτων καὶ ὁμολογιῶν·
—ἔχουν διατυπώσει αἱρετικὲς θέσεις τὶς ὁποῖες συνεχίζουν νὰ τὶς διακηρύττουν παρὰ τὴν ἀποδοκιμασία τῶν πιστῶν (ἢ –κατὰ περίσταση– τὶς ἀνακαλοῦν καὶ ἔπειτα τὶς ἐπαναφέρουν)·
—συμπροσεύχονται καὶ συναγελάζονται μὲ αἱρετικούς· τοὺς αἱρετικοὺς αὐτοὺς ποὺ οἱ ἴδιοι πρὶν 20 χρόνια συνιστοῦσαν στὸ ποίμνιο αὐστηρῶς νὰ τοὺς ἀποφεύγει, κ.λπ.

Καὶ οἱ ἄλλοι συνεπίσκοποί τους, ποὺ δὲν συμφωνοῦν, μὲ ποιούς τρόπους καὶ ποιές προσωπικὲς θυσίες πολεμοῦν τὴν αἵρεση; Πότε ἐκτέθηκαν φανερὰ ἀπέναντι στοὺς ἀρχηγούς–πατριάρχες καὶ ἀρχιεπισκόπους; Πῶς ἀντιδροῦν, καθ’ ὃν χρόνον ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ –αὐτὴ ἡ κακοήθης «ἱεροπρεπῶς» μασκαρεμένη ἀπόφυση τοῦ Σιωνισμοῦ καὶ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων– εἰσδύει εἰς «πάντα τὰ ἐντός μας», «εἰς νεφρούς, εἰς ἁρμούς, εἰς καρδίαν» τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία; Ἐφ’ ὅσον γνωρίζουν τὴν αἵρεση, ποιές προτεραιότητες θέτουν ἐν καιρῷ αἱρέσεως; Μιμοῦνται τοὺς Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι στὰ κείμενά τους μᾶς ἔχουν ἀκριβῶς διδάξει, ποιὰ στάση πρέπει νὰ ἔχουμε ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς;
Ἂν καὶ φοροῦν δεκαετίες τὶς μίτρες καὶ τὶς χρυσοποίκιλτες στολές τους, δὲν ἔμαθαν ἀκόμα πὼς τὸ Α καὶ τὸ Ω τοῦ ἐπισκοπικοῦ ὑπουργήματος εἶναι –σὲ περίοδο αἱρέσεως– ἡ προφύλαξη τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν αἵρεση, ἡ ἐκρίζωση τῆς αἱρέσεως, ἡ ὁποία στὴν ἐποχή μας τυγχάνει νὰ εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός;
Δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται, οἱ ἐπίσκοποι μὲ τέτοιες λεπτομέρειες δὲν ἀσχολοῦνται. Ἀντίθετα –πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων– ἀσχολοῦνται μὲ ταξίδια στὶς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα Μητροπόλεις (παρὰ τὴν ἀντίθετη ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου), ὅπου συγκεντρώνονται κατὰ δεκάδες σὲ συλλείτουργα, πανηγύρεις, τελετές, ἐγκαίνια, «πρωτοκλισίες σὲ δείπνα» καὶ τὶς ἀνάλογες «διπλωματικὲς» συναντήσεις μὲ τοπικοὺς φορεῖς, πολιτικοὺς καὶ ἐφοπλιστές, καὶ λοιπὲς φιέστες· καὶ ὅλα αὐτὲς τὶς δραστηριότητες τὶς προβάλλουν σὲ ἱστολόγια καὶ στὶς ἰλουστρασιὸν ἐκδόσεις περιοδικῶν τους. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἔχουν χρόνο καὶ διάθεση, ὄχι ὅμως καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ γι’ αὐτοὺς ἀποτελεῖ παρωνυχίδα καὶ ἔχουν ἐπιλέξει νὰ τὴν ἀντιμετωπίζουν διὰ τῆς σιωπῆς….»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ: http://agonasax.blogspot.com 010 ή   ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ”

«…Κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι πολλοὶ ἐπίσκοποι ξεκίνησαν μὲ καλὲς προθέσεις καὶ προϋποθέσεις τὴν ἱερατική τους διακονία. Στὸ δρόμο ὅμως βραχυκυκλώθηκαν καὶ ἐκκοσμικεύθηκαν. Καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση, πέρα ἀπὸ τοὺς ἄλλους καιρικοὺς παράγοντες, «διευκολύνθηκε» καὶ προωθήθηκε τὰ μέγιστα ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό. Καὶ τώρα, σ’ αὐτὸ τὸ κρίσιμο σταυροδρόμι ποὺ βρέθηκε ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, δὲν ἔχουν τὸ ἠθικὸ ἀνάστημα νὰ μποῦν μπροστάρηδες στὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς πλήρους ἐξαθλιώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ποίμνιό τους. Δὲν ἔχουν τὸ κουράγιο νὰ ποῦν τὸ γενναῖο ΟΧΙ στὸν ἡγέτη τῆς παναιρέσεως τοῦ νεοταξικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ποὺ μπαινοβγαίνει στὴν Ἑλλάδα μολύνοντάς την μὲ τὸ παναιρετικὸ μίασμά του· δὲν ἔχουν τὸ κουράγιο νὰ ἀγνοήσουν τὴν παρελκυστικὴ τακτικὴ τοῦ ἀρχιεπίσκοπου Ἱερώνυμου, διὰ τῆς ὁποίας προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ὑπηρέτριας τῆς παγκοσμιοκρατικῆς Τρόϊκας (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ), τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου· καὶ ὡς ἐκ τούτου, δὲν ἔχουν πειστικό, ἀνυπόκριτο καὶ παρηγορητικὸ λόγο γιὰ τὸ λαό, ποὺ πορεύεται ἀπογοητευμένος καὶ ἄπελπις ὡς «μὴ ἔχων ποιμένας».

Αὔριο συνέρχεται σὲ Σύνοδο ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

—Θὰ τολμήσει νὰ καταγγείλει λόγοις καὶ ἔργοις τὴν δωσιλογικὴ κυβέρνηση γιὰ τὰ ἀντιχριστιανικὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει, βάζοντας στὴν γωνία τὴν Ἐκκλησία, ἢ θὰ σκεφθεῖ ὅτι μιὰ τέτοια ἀντιπαράθεση ὑπὲρ τοῦ λαοῦ θὰ στοιχίσει στὴν δεσποτοκρατία προνόμια καὶ ὀφέλη;
—Θὰ πάρει ἀποφάσεις γιὰ τὰ καίρια θέματα τῆς Πίστεως, ἢ θὰ ὑπερασπιστεῖ μόνον τὴν περιουσία της, τοὺς μισθοὺς καὶ τὶς μετοχές;
—Θὰ τολμήσει –δείχνοντας πρώτη μετάνοια καὶ καλὸ παράδειγμα– νὰ προτείνει στὴν κυβέρνηση τὴν συγχώνευση ἐκκλησιαστικῶν θέσεων;
—Θὰ τολμήσει νὰ ζητήσει, ὁ μισθὸς (ὄχι τῶν παπάδων ἀλλὰ) τῶν κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ἀκτημόνων ἐπισκόπων, νὰ περιορισθεῖ τουλάχιστον στὸ ἥμισυ;
—Ἢ τέλος, (ὅπως πρότεινε χθὲς στὴν ἐφημ. «Τὸ Βῆμα» ὁ καθηγητὴς Ἰ. Κονιδάρης) θὰ τολμήσει νὰ ζητήσει τὴν κατάργηση μικρῶν Μητροπόλεων, ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὑπάλληλοι πληρώνονται ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανὰ (ἔστω κι ἂν αὐτὸ γίνεται ὑπὸ τὸ εἰδικὸ καθεστὼς τῆς παραχωρηθείσης στὸ Κράτος περιουσίας της);

Τὴν Πέμπτη, ἐπίσης, στὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, θὰ γίνουν καὶ δυὸ εἰσηγήσεις ἀπὸ τοὺς μητροπολίτες Ναυπάκτου καὶ Γόρτυνος. Τὸ θέμα εἶναι: «Περὶ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 879/880 καὶ 1351 μ.Χ. συγκληθεισῶν Συνόδων ὡς Ὀγδόης καὶ Ἐνάτης Οἰκουμενικῶν». Ἐφ’ ὅσον ἀποφασισθεῖ  καὶ ἐπισήμως ἡ ἀναγνώριση τῶν δύο Συνόδων ὡς Οἰκουμενικῶν, αὐτομάτως, πολλὲς ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀντικανονικὲς ἐνέργειες τῶν ἐπισκόπων, ἀποκτοῦν ἄλλη βαρύτητα, πολλὰ ἀπὸ τὰ πρὸς συζήτησιν θέματα τῶν Διαχριστιανικῶν Διαλόγων, παύουν νὰ εἶναι διαπραγματεύσιμα, ὅπως κακῶς διατείνονται ὣς τώρα οἱ οἰκουμενιστές.

Ὡς ἐκ τούτου λύνονται τὰ χέρια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ πεῖ στοὺς παρανομοῦντες ἐπισκόπους, στὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο: Ὄχι ἄλλοι ἀνούσιοι Διάλογοι γιὰ τὰ ἤδη λελυμένα θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὄχι ἄλλες κοινὲς συναντήσεις καὶ συμπροσευχὲς μὲ ἀμετανόητους αἱρετικούς· τοῦτο ἀπαγορεύεται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, ἀπὸ τὴν Ὀγδόη καὶ Ἐνάτη Οἰκουμενικὲς Συνόδους.
Ἂν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν ὅλες τὶς παραπάνω ἐνέργειες, ποὺ καταδεικνύουν τὴν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν ἐπισκόπων, πῶς νὰ πιστέψουμε τὴν ἐκφορὰ ἑνὸς τέτοιου ΟΧΙ;
Εὐελπιστοῦμε, ὅμως, καὶ εὐχόμαστε, ἂν ὄχι ὅλοι, τουλάχιστον κάποιοι μητροπολίτες, νὰ πετάξουν ἀπὸ πάνω τους τὶς δεσμεύσεις, νὰ θυμηθοῦν τὸν ἀποστολικὸ λόγο «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις», νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν τελευταία ἴσως εὐκαιρία ποὺ τοὺς δίνεται, νὰ ἀψηφίσουν τὶς ὅποιες συνέπειες καὶ νὰ κάνουν τὴν κατὰ Θεὸν ἐπανάσταση-ἀνάσταση ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀφήνοντας τὴν συνέχεια στὰ παντοδύναμα χέρια Του.

Θεσσαλονίκη, 3 Ὀκτωβρίου 2011
Γιὰ τὴν «Φιλορθόδοξο Ἕνωσι “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”»
Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο
Ὁ Γραµµατέας Παναγιώτης Σηµάτης

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 29th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

αερ.Πρίν ἀπό περίπου ἕναν μῆνα ἕνα πολεμικό ἀεροσκάφος μας πραγματοποιοῦσε πτήση. Πλήρωμα δύο ἄτομα, ὁ κυβερνήτης καί ὁ συγκυβερνήτης.
Στά πολεμικά ἀεροσκάφη ὁ κυβερνήτης κάθεται μπροστά ἐνῶ τό κάθισμα τοῦ συγκυβενήτη εἶναι ἀπό πίσω του.Καθώς πετοῦσαν σέ μεγάλο ὕψος ξαφνικά διαπιστώθηκε βλάβη. Σταμάτησαν νά λειτουργοῦν τά ὄργανα τοῦ σκάφους, ἔσβυσαν ὅλα, ὁπότε τό ἀεροπλάνο ἄρχισε νά χάνει ὕψος, νά πέφτει. Ἀμέσως ὁ κυβερνήτης ἐνημερώνει τόν πύργο ἐλέγχου γιά τήν βλάβη καί παίρνει ἔγκριση νά ἐγκαταλείψουν τό σκάφος μέ τόν γνωστό τρόπο τῆς ἐκτίναξης τῶν θέσεων. Τό ἀεροπλάνο συνεχίζει νά χάνει ὕψος. Οἱ στιγμές εἶναι τραγικές! Ἀπό τό ὕψος πού βρίσκονται πέφτουν μέ μεγάλη ταχύτητα. Οἱ δύο πιλότοι συγχρονίζονται γιά τή στιγμή τῆς ἐκτίναξης καί ὁ κυβερνήτης ἀγγίζει μέ τό δάχτυλο τό κουμπί.
Ξαφνικά βλέπει μπροστά στό ἀεροπλάνο, στόν ἀέρα, μιά ἀνδρική σιλουέτα μέ φτερά, ὕψους δύο μέτρων καί πλέον, νά κρατᾶ στό χέρι του ρομφαία. Σαστισμένος ἀπ’ τό ἀναπάντεχο θέαμα μένει ἀκίνητος χωρίς νά πατήσει τό κουμπί. Καί τότε ὅλα τά ὄργανα τοῦ σκάφους ἐπανέρχονται σέ λειτουργία καί ἀρχίζει πάλι νά κερδίζει ὕψος. Ὁ συγκυβερνήτης μιᾶς καί δέν εἶδε τίποτα, τόν ρωτᾶ τί ἔγινε.
–Θά σοῦ ἐξηγήσω μόλις προσγειωθοῦμε.

Ὅταν ἔφθασαν στήν βάση τους, συγκλονισμένος ὁ κυβερνήτης τοῦ διηγήθηκε τό ὄραμα τοῦ ἀρχαγγέλου. Ἔνιωσε μέσα του ὅτι ἦταν ὁ προστάτης τῆς ἀεροπορίας μας, ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ. Ἀπό τότε, ὅπου καί νά πᾶει, διηγῆται τό θαῦμα καί παραγγέλνει εἰκόνες τοῦ ἀρχαγγέλου σέ μεγάλο μέγεθος, ὅπως τόν εἶδε, νά στολίσει τίς ἐκκλησίες του.

Προειδοποιηση-τρομος

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 27th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Προειδοποιηση-τρομος

της προέδρου της Αργεντινής για το ΔΝΤ:

“Θα τελειώσουν άσχημα στην Ελλάδα”!

images-1imagesΠροειδοποίηση-τρόμος για την Ελλάδα από την πρόεδρο της, παθούσης από το ΔΝΤ, Αργεντινής, Christina Fernandez De Kirchner, για την Ελλάδα και τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα λιτότητας που δέχθηκε η κυβέρνηση Παπανδρέου:

«Τα άγρια μέτρα λιτότητας θα….συναντήσουν αντίσταση. Θα τελειώσουν άσχημα στην Ελλάδα. Τα οικονομικά μέτρα που πήραν θα πυροδοτήσουν κοινωνική αναταραχή, όπως αυτή που…..αντιμετώπισε η χώρα μας την περασμένη δεκαετία”.

«Οι συνταγές που επιβάλλονται στην Ελλάδα είναι ταυτόσημες με αυτές που εφαρμόστηκαν εδώ το 2001», δήλωσε πριν δύο ώρες περίπου σε δημοσιογράφους στην Αργεντινή η Kirchner, υπογραμμίζοντας τις ομοιότητες μεταξύ της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα και την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρίση που συγκλόνισε την Αργεντινή προτού η χώρα κηρύξει στάση πληρωμών….

Περισσότερα: http://www.notianews.gr

Ο Συνταγματολόγος Γ.Κασσιμάτης αποκαλύπτει

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 27th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ: Ο Συνταγματολόγος Γ.Κασσιμάτης αποκαλύπτει ΟΛΟΚΛΗΡΗ την αλήθεια για την σύμβαση του δανείου και το Μνημόνιο

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Κασιμάτης αναλύει παράγραφο προς παράγραφο τη δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα πέρυσι τον Μάιο. Και ο καθηγητής δεν είναι κάποιος τυχαίος Συνταγματολόγος. Αποτέλεσε προσωπικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού και πατέρα του Γ.Α.Π. από το 1981 ως το 1989!!!

Στα τρία βίντεο που ακολουθούν, θα δείτε και θα ακούσετε, τι αποκάλυψε ο καθηγητής μιλώντας στο Ράδιο 9.Είναι η πρώτη φορά, που ένας Ελληνας, κατάφερε πήρε τη Σύμβαση, την μελέτησε και έβγαλε απίστευτα συμπεράσματα! Παντελώς άγνωστα για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών!
Μεταξύ άλλων, μ` αυτή τη δανειακή σύμβαση η Ελλάδα παραιτήθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ από κάθε ασυλία που της παρείχε η εθνική της κυριαρχία. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά καλύτερα να τα δείτε από μόνοι σας!

Τα βίντεο θα τ’ ακούσετε·

http://www.tideon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2560:2011-10-05-04-59-55&catid=1:ethnikimnimi&Itemid=481

http://www.antibaro.gr/node/3350

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΛΑΟΣ και ΙΕΡΑΡΧΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 27th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ,  ΛΑΟΣ και ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Του Θεολόγου κ. Νικολάου Σωτηροπούλου

Οι κυβερνήτες της Ελλάδος κατά τις τελευταίες δεκαετίες διασπάθισαν το χρήμα του Δημοσίου, όπως ο άσωτος υιός της παραβολής διασπάθισε το χρήμα του πατέρα του. Και ο μέν άσωτος υιός της παραβολής κατάντησε να τρώγη ξυλοκέρατα, αυτοί όμως εξακολουθούν να ζούν πλουσιοπαρόχως, και καταδίκασαν σε στέρησι και πείνα μέρος του ελληνικού λαού. Λαμβάνουν συνεχώς μεγάλα δάνεια από ξένους μεγάλους τοκογλύφους, καταχρέωσαν το Ελληνικό Κράτος, και με την επιβολή αλλεπαλλήλων σκληρών οικονομικών μέτρων, και τη συνεχή άνοδο των τιμών των αγαθών της ζωής έχουν περιαγάγει χαμηλομίσθους και χαμηλοσυνταξιούχους σε δεινή κατάστασι. Υπάρχουν δε Ελληνες οι οποίοι εξ αιτίας αυτής της καταστάσεως αυτοκτονούν. Περιουσία δε της Ελλάδος και υπόγειος και υποθαλάσσιος πλούτος υποθηκεύονται στους ξένους δανειστές. Ξεπούλημα της Ελλάδος και απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και μυκτηρισμός και χλευασμός και εξευτελισμός των Ελλήνων διεθνώς. Και κίνδυνος, στην κατάστασι αδυναμίας που βρισκόμαστε, να πραγματοποιήσουν οι εχθροί και οι «φίλοι» μας τα σχέδιά τους εις βάρος της ακεραιότητος της Πατρίδος μας. Ο Θεός να φυλάξη!

Ο Θεός, τον οποίον οι κυβερνήτες μας δεν υπολογίζουν, διότι Θεό και σωτήρα έχει ανακηρύξει καθένας απ’ αυτούς τον εαυτό του. Βαρεθήκαμε να ακούωμε από τα παμφάγα στόματά τους, ότι σώζουν την Ελλάδα, ενώ κατέφαγαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα, την ωδήγησαν σε διπλή χρεωκοπία, οικονομική και ηθική, και σε υποδούλωσι στους ξένους.

Για τη σημερινή θλιβερή κατάστασι της Ελλάδος οι πολιτικοί έχουν τόσο μεγάλη ενοχή, ώστε μερικοί να τους θεωρούν ενόχους εθνικής προδοσίας και να φωνάζουν «Γουδί!».

Αλλ’ είναι μόνον οι πολιτικοί υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάστασι της Ελλάδος; Όχι, δεν είνε μόνον αυτοί. Μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός. Διότι εκλέγει τους πολιτικούς με επιπολαιότητα, χωρίς πνευματικά κριτήρια και με ιδιοτέλεια, για «ρουσφέτια». Πολύς λαός δικαίως αγανακτεί, εξεγείρεται, γεμίζει δρόμους και πλατείες, και διαμαρτύρεται για υλικά πράγματα, για την κακοπραγία και κακοδαιμονία. Αλλά πότε αυτός ο λαός αγανάκτησε και εξεγέρθηκε για πνευματικά πράγματα, τα οποία αξιολογικώς προηγούνται των υλικών; Και πότε κατανόησε, ότι η οικονομική κρίσι έχει ως αιτία την πνευματική κρίσι; Γιατί να μη κλέβουν και να μην ασωτεύουν, όσοι δεν πιστεύουν σε Θεό και σε ηθικές αρχές; Καθένας από τους δικαίως αγανακτισμένους για τις κλοπές και ασωτείες πολιτικών άς θέση στον εαυτό του το ερώτημα: Εγώ, εάν ήμουν βουλευτής ή υπουργός, θα διέφερα απ’ τους πολιτικούς, που κατακρίνω, ή θα ήμουν σαν αυτούς;

Θα ειπή κανείς: Δεν υπάρχουν και ανιδιοτελείς και τίμιοι Ελληνες και Χριστιανοί; Ασφαλώς υπάρχουν. Αλλά πόσοι είνε αυτοί; Και πόσοι θα ψήφιζαν ανιδιοτελή και τίμιο Ελληνα και Χριστιανό; Και άγγελος εξ ουρανού αν κατέβαινε, πόσοι θα τον ψήφιζαν; Θεός κατέβηκε από τον Ουρανό, δίδαξε όλα τα καλά και κανένα κακό, γέμισε την Παλαιστίνη με θαύματα και ευεργεσίες, και όμως οι άνθρωποι τον σταύρωσαν. Οπωσδήποτε, λοιπόν, για τη σημερινή εξουθενωτική και απογοητευτικη κατάστασι της Ελλάδος έχει ευθύνη και ο λαός.

Αλλά πολύ μεγάλη ευθύνη, μάλλον μεγαλύτερη των πολιτικών ηγετών, έχουν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες. Θα ειπή κάποιος: Γιατί οι εκκλησιαστικοί ηγέτες έχουν ευθύνη μάλλον μεγαλύτερη των πολιτικών ηγετών; Διότι, απαντούμε, οι πολιτικοί άρχοντες είνε κοσμικοί άνθρωποι και δεν περιμένουμε απ’ αυτούς τόσα, όσα από τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, οί οποίοι πρέπει να είνε φώς, που να φωτίζη, και άλας, που να προλαμβάνη τη σήψι. Θέτουμε στη συνέχεια πέντε ερωτήματα.

Ενδιαφέρονται οι εκκλησιαστικοί ηγέτες για την πνευματικότητα και τη σωτηρία των πολιτικών ηγετών, οι οποίοι, αφού είνε βαπτισμένοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ανήκουν στο ποίμνιό τους και πρέπει να είνε αντικείμενο της ποιμαντικής τους μέριμνας; Και τα απολωλότα πρόβατα οφείλουν οι ποιμένες να αναζητούν.

Ερωτούν οι εκκλησιαστικοί άρχοντες τους πολιτικούς, όταν συναντώνται, αν πιστεύουν στο Θεό, μήπως ανήκουν στη Μασονία ή άλλες σκοτεινές δυνάμεις, αν ανοίγουν την Αγία Γραφή και μάλιστα το Ευαγγέλιο, αν προσεύχονται, αν εκκλησιάζονται, αν έχουν πνευματικό πατέρα και εξομολογούνται τα αμαρτήματά τους, και αν μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας;

Νουθετούν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες τους πολιτικούς να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να μη ψηφίζουν αντιχριστιανικούς νόμους, όπως ο ανθρωποκτόνος και εθνοκτόνος νόμος υπέρ των εκτρώσεων και τόσοι άλλοι αντιηθικοί εγκληματικοί νόμοι, και ν’ αγωνίζωνται για την κατάργησι τέτοιων νόμων;

Ελέγχουν οι εκκλησιαστικοί άρχοντες τους πολιτικούς εκείνους, οι οποίοι αντινομοθετούν στον αιώνιο νομοθέτη Χριστό, υπονομεύουν τη χριστιανική πίστι και ηθική, μετέβαλαν τη δημοκρατία σε ασυδοσία, επιτρέπουν τον εκτραχηλισμό των μέσων μαζικής ενημερώσεως, άφησαν τη νεότητα να ζή σε κάθε είδος διαφθοράς και να καταστρέφεται, πλουτίζουν και θησαυρίζουν είς βάρος του λαού με πλήθος ακίνητα και μετοχές σε εταιρείες και τεράστιες καταθέσεις σε τράπεζες του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, κλέβουν το δημόσιο χρήμα και κανείς δεν τιμωρείται, καταχρέωσαν το Κράτος, σφαγίασαν οικονομικώς τις ασθενέστερες τάξεις του λαού, κατεξευτέλισαν και ξεπούλησαν την Ελλάδα αντί πινακίου φακής; Οι Προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες δεν σιωπούσαν, αλλ’ ήλεγχαν τους άρχοντες για τα ανομήματά τους με αυστηρή και δριμεία γλώσσα, η οποία τους στοίχιζε διωγμούς, περιπέτειες και θάνατο.

Επιτιμούν, τέλος, οι εκκκλησιαστικοί ηγέτες με επιτίμιο αφορισμού και αναθεματισμού κανένα αντίχριστο πολιτικό, όπως η Γραφή και οι Κανόνες επιτάσσουν για τους μεγάλους και αμετανοήτους ασεβείς;

Δυστυχώς, δυστυχέστατα, οι απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα είνε αρνητικές. Για ολίγους, ολιγίστους εκκλησιαστικούς ηγέτες οι απαντήσεις είνε θετικές, και όχι σ’ όλα τα ερωτήματα. Η συντριπτική πλειονότης των ιεραρχών διακρίνεται για την αδιαφορία, τη σιωπή και την ανοχή της απέναντι των πολιτικών. Μερικοί και κολακεύουν ανάξια πολιτικά πρόσωπα. Οι ευσεβείς είνε όχι απλώς αγανακτισμένοι, αλλά καταγανακτισμένοι κατά των επισκόπων, οι οποίοι βλέπουν τους πολιτικούς να σκάβουν τον τάφο της Ελλάδος, της ενδοξότερης Πατρίδος στον κόσμο, και δεν εξεγείρονται και δεν υψώνουν τη φωνή τους μέχρι τα άστρα του ουρανού.

Εκπρόσωποι της Εκκλησίας και αντιπρόσωποι του Χριστού! Εως πότε θα καθεύδετε; Εως πότε θα κοιμάσθε μακαρίως; Ο ευσεβής λαός φωνάζει: Ξυπνήστε επιτέλους, προτού έλθη το τέλος. Υψώστε τη φωνή σας , προτού έλθη ο θάνατος και σφραγίση το στόμα σας. Υψώστε και την ποιμαντορική και επιστυπτική ράβδο σας, προτού ο θάνατος παραλύση το χέρι σας. Δείξετε, ότι διαφέρετε από τους πολιτικούς, και ενδιαφέρεσθε ζωηρώς για τη σωτηρία της Ελλάδος, αλλά και για τη δική σας σωτηρία. Οι καιροί ου μενετοί.

απο το περιοδικο ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ μηνος Οκτωβριου 2011

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 26th, 2011 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οἰκουμενιστικὴ σύμπνοια «Ὀρθοδόξων» Πατριαρχείων στὸ ὄργιο συμπροσευχῶν


Οι συμπροσευχομενοι με αιρετικους «Ορθοδοξοι» επισκοποι

(κατὰ τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς)

δουλευουν για την επιτυχια του εργου του διαβολου

oikom.φείλομεν χάριτας στὸν μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, διότι αὐτὰ ποὺ χρόνια καταγγέλλουν τὰ θρησκευτικὰ ἱστολόγια καὶ μεμονωμένοι ἱερωμένοι καὶ πιστοὶ ἐναντίον «ὀρθοδόξων» Ἀρχιερέων, αὐτὰ τὰ ἴδια ἐπισημαίνει καὶ ὁ κ. Σεραφεὶμ ἀναφέροντας καὶ τὰ ὀνόματα στὸ καινούργιο Ἀνακοινωθέν του. Καὶ ὄχι μόνο τὰ διαπιστώνει, ἀλλὰ καὶ καταγγέλλει ἐπίσημα τὸν «συγκρητιστικὸ οἰκουμενισμό», ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ (ὅπως λέγει) τὴν «μεγαλυτέρα ἐπιτυχία» τοῦ διαβόλου». Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ Οἰκουμενισμὸς (συνεχίζει) «ἀπομειώνει καί εὐτελίζει πλήρως τήν ἀλήθεια» τοῦ «μόνου ἀληθινοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου».

Μᾶς ἐνημερώνει, λοιπόν, ὅτι στὸ Μόναχο τῆς Γερμανίας (Σεπ. 2011) ἔγινε ἡ 11η Συνάντηση «Εἰρήνης» μὲ τὶς ἀνάλογες συμπροσευχές. Προσκεκλημένος στὴν συνάντηση τοῦ Μονάχου, ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς, ἦταν ὁ Ἀχαΐας Ἀθανάσιος (Ἑλλάδος), ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, ὁ Γερμανίας Αὐγουστίνος (Πατριαρχεῖο Κων/λεως), ὁ Ζιμπάμπουε Σεραφεὶμ (Πατρ. Ἀλεξανδρείας), ὁ Χαλεπίου Παῦλος (Πατρ. Ἀντιοχείας), ὁ Μὶνσκ Φιλάρετος (Πατρ. Μόσχας), ὁ Κωνσταντίας Βασίλειος (Ἐκκλησία Κύπρου) καὶ ὁ Κρούγας Ἀντώνιος (Ἐκκλησία Ἀλβανίας).

Καὶ ἐρωτᾶ ὁ καλὸς ἐπίσκοπος: «Πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀποδέχονται χριστιανοὶ ἐπίσκοποι συμπροσευχὰς μὲ τοὺς δαιμονιῶντας ὀπαδοὺς τῶν ἀνθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειῶν τῶν ὁποίων  μέντωρ, ἐμπνευστὴς καὶ ποδηγέτης εἶναι ὁ διάβολος; …Ἡ ἀπροκάλυπτος …καταπάτησις τῶν Θείων καὶ Ἱ. Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ διά τούς ἀνωτέρω ὄνειδος καί πτῶσιν».

Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο λέγει: «Δικαιώνονται ἑπομένως πλήρως, ὅσοι διαμαρτύρονται, ἀντιτίθενται καί ὑπέγραψαν καί ὑπογράφουν τήν κατά… τῆς δαιμονικῆς αὐτῆς παναιρέσεως ὁμολογίαν».

***

Χρειάζεται, ὅμως, νὰ διευκρινίσει κάποια ἁπλὰ πράγματα ὁ κ. Σεραφείμ καὶ γιὰ μᾶς ποὺ δὲν ἔχουμε τὶς γνώσεις καὶ τὶς διασυνδέσεις ποὺ αὐτὸς ἔχει.

Ἀφοῦ ὁ «συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός», ἀποτελεῖ τὴν «μεγαλυτέρα ἐπιτυχία» τοῦ διαβόλου καὶ «ἀπομειώνει καί εὐτελίζει πλήρως τήν ἀλήθεια» τοῦ Χριστοῦ, πῶς ὁ ἴδιος καὶ οἱ συνεπίσκοποί του (οἱ ὁποῖοι ἐπαγγέλλονται Ὀρθοδοξία), ὑποδέχονται τὸν πολλάκις συμπροσευχόμενο μὲ αἱρετικούς –ἀκόμα καὶ μουσουλμάνους– πατριάρχη Βαρθολομαῖο; Γιατί ὁ ἴδιος συμπροσεύχεται καὶ συλλειτουργεῖ μὲ τὸν μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ποὺ ὑποστήριξε μετὰ θράσους τὴν αἱρετικὴ θέση περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας καὶ συμπροσεύχεται μὲ τοὺς μύστες τῆς «δαιμονικῆς παναιρέσεως» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ποιά εἶναι ἡ πατροπαράδοτη ἁγιοπνευματικὴ διδασκαλία-Ἐντολὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀγίων;

Δηλαδή: γιατί ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρει τὴ μισὴ ἀλήθεια; Ὅταν –πολὺ σωστὰ– μᾶς ἀναφέρει ὅτι «ὁ θεῖος Παῦλος “προφητεύει” καί στηλιτεύει τό ὄνειδος καί τό κανονικό ἔγκλημα τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ», γιατί ἐκεῖ βάζει τελεία; Γιατί δὲν προχωρᾶ καὶ σὲ ἀλλα ποὺ δίδαξε ὁ Ἀπόστολος; Τοῦ διαφεύγει τί συμβούλευε νὰ κάνουμε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν συναντᾶμε τοὺς προαγωγοὺς τοῦ  «συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ»;

Ξεχάσατε, Σεβασμιώτατε, πὼς ὁ Ἀπόστολος διδάσκει ὁλοκληρωμένο τὸ Εὐαγγέλιο. Διδάσκει ἐκεῖνο ποὺ εἶναι κοινὴ θέση καὶ ρητὴ Ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ στὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Ποιό εἶναι αὐτό: Τὸ «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε»· τὸ «αἱρετικὸν ἄνθρωπον, μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»· τὸ «οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; …μὴ συναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος …εἰδωλολάτρης …τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν» (1Κορ. 6,11).

Αὐτὴ εἶναι ἡ συνέχεια ποὺ λησμονήσατε: ἡ διακοπὴ τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς παραβάτες τῶν Ἐντολῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιταγὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων. Γιατὶ τὴν ἐπισκοτίζετε;

Καὶ γιὰ νὰ μὴ ἐπικαλεσθοῦμε μόνο τὴν πολυχρησιμοποιημένη ἔκφραση «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται», ἂς δοῦμε καὶ κάποια ἄλλα Πατερικὰ χωρία. Ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι ἀπόλυτος: «Οἵτινες τὴν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσι, τοὺς τοιούτους, εἰ μετὰ παραγγελίαν μὴ ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ ἀδελφοὺς ὀνομάζειν».

Καὶ πάλι ὁ Μ. Βασίλειος: «Ὅταν δέ τι ἐναντίον τῇ τοῦ Κυρίου ἐντολῇ, παραφθεῖρον ἢ μολῦνον αὐτὴν ἐπιταχθῶμεν παρά τινος, καιρὸς εἰπεῖν τότε· Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις· μνημονεύοντας τοῦ Κυρίου λέγοντος· Ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν… Ἐξ ὧν παιδευόμεθα, ὅτι, κἂν πολὺ γνήσιός τις ᾖ, κἂν ὑπερβαλλόντως ἔνδοξος ὁ κωλύων τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου προστεταγμένον, ἢ προτρέπων ποιεῖν τὸ ὑπ’ αὐτοῦ κεκωλυμένον, φευκτὸς ἢ καὶ βδελυκτὸς ὀφείλει εἶναι ἑκάστῳ τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον» (Μ. Βασιλείου, Κεφάλαια τῶν Ὅρων κατ’ Ἐπιτομήν, ἐρώτ. ριδ΄).

Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἄλλα παραδείγματα καὶ Πατερικὰ κείμενα, ποὺ διδάσκουν τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετίζοντες. Ἡ διαπίστωση τῶν παρεκτροπῶν ἔχει γίνει ἐδῶ καὶ καιρό.

Καὶ ὁ μὲν Πειραιῶς, βεβαίως, τολμᾶ νὰ τὰ καταγγέλλει, ἔστω κι ἂν συνεχίζει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ συμπροσεύχονται μὲ «τοὺς δαιμονιῶντας ὀπαδοὺς» τῶν ψευδοθρησκειῶν, τῶν ὁποίων «ποδηγέτης εἶναι ὁ διάβολος», οἱ ὑπόλοιποι Ἐπίσκοποι δέ, σιωποῦν, καὶ τὴν σιωπὴ ἔχουν ἀναγάγει σὲ φιλοσοφία καὶ πράξη καὶ στάση ζωῆς. Καὶ ἔτσι δι’ ἀμφοτέρων, ἀλλοιώνεται ἡ διδασκαλία καὶ ἡ πρακτικὴ τῶν Πατέρων καὶ παγιώνεται ἡ αἵρεση.

Καὶ ἐπειδὴ καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι ἔχουν θολὴ ἀντίληψη γιὰ τήν, κατὰ τοὺς Πατέρας, ἔννοια τῆς «κοινωνίας», (σύμφωνα μὲ τὰ γραπτά τους ἢ τὴν ἀφωνία τους) ἂς διαβάσουν πῶς τὴν ὁρίζει ὁ Μ. Βασίλειος:

«Κοινωνίαν ἡγοῦμαι κατὰ τὸ ἔργον, ὅταν ἀλλήλοις ἐπὶ τῷ αὐτῷ σκοπῷ συλλαμβάνωνται πρὸς τὴν ἐνέργειαν· κατὰ δὲ γνώμην, ὅταν συγκατάθηταί τις τῇ διαθέσει τοῦ ποιοῦντος, καὶ συναρεσθῇ. Ἑτέρα δὲ κοινωνία τοὺς πολλοὺς λανθάνουσα ἐμφαίνεται τῇ ἀκριβολογίᾳ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς· ὅταν μήτε συνεργασάμενος, μήτε συγκαταθέμενος τῇ διαθέσει, γνοὺς δὲ τὴν κακίαν τῆς γνώμης ἀφ’ ἧς ποιεῖ, ἐφησυχάσῃ, καὶ μὴ ἐλέγξῃ…» (Μ. Βασιλείου, Περὶ Βαπτίσματος, Λόγος Β΄, ἐρωτ. θ΄).

Ἂς ἀκούσουμε, ὡς ἐπιστέγασμα τὸν λόγο τοῦ διακριτικοῦ Μ. Βασιλείου: «”Ἐπικατάρατος, φησίν, ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς”. Εἰ δὲ ὁ ἀμελῶς ποιῶν ἐπικατάρατος, ἄρα ὁ μὴ ποιῶν τίνος ἐστὶν ἄξιος;» (Μ. Βασιλείου, Περὶ Βαπτίσματος, Λόγος Β΄, ἐρώτ. ε΄).

Εἶναι καιρός, Σεβασμιώτατε, νὰ δεῖτε τὴν Ἀλήθεια κατάματα.

Σημάτης Παναγιώτης

69717295

ΙΔΟΥ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΑΟΣ, και το ….ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥΣ!!!

«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις τὶς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τὶς δὲ κοινωνίᾳ φωτὶ πρὸς σκότος; τὶς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ; ἤ τὶς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τὶς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων;» (Β΄Κορ. 10:14-16)
monaco_thumb_medium389_212Ἀπὸ 11-13 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στὸ Μόναχο τῆς Γερμανίας ἡ 11η Συνάντηση «Εἰρήνης», ἡ ὁποία διοργανώνεται ἀπὸ τὴν ὀργάνωση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος Saint Egidio καὶ τὴν θρησκευτικὴ κοινότητα τοῦ τόπου ὅπου διοργανώνεται ἡ συνάντηση.
Στὴν παροῦσα ἔλαβαν μέρος ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καὶ ἐκπρόσωποι ἄλλων θρησκειῶν ἀνὰ τὸν κόσμο.
Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση:
«Μία ἐνδιαφέρουσα συνάντηση ἐκκλησιαστικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἐκπροσώπων, πολιτικῶν, ἀκαδημαϊκῶν διδασκάλων καὶ ἐκλεκτῶν μελῶν διαφόρων κοινωνικῶν φορέων πραγματοποιήθηκε στὸ Μόναχο τῆς Βαυαρίας».
Τὴν εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης εἶχε ἡ κοινότητα τοῦ «Ἁγίου Αἰγιδίου» μὲ μία κίνηση πού ἄρχισε τὸ 1986 στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας ὅταν ὁ προηγούμενος κανονικῶς ἀνυπόστατος «ἡγεμὼν» τοῦ Βατικανοῦ Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄, συνεκάλεσε παγκόσμια συνάντηση θρησκευτικῶν ἡγετῶν, προκειμένου νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν «εἰρήνη».
Προσκεκλημένος στὴν συνάντηση τοῦ Μονάχου ἦταν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος, Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Ε.Ε., ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστίνος (Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφεὶμ (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παῦλος (Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μὶνσκ κ. Φιλάρετος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος (Ἐκκλησία τῆς Κύπρου) καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κρούγας κ. Ἀντώνιος (Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας).
Τὸ 2012 τὸ συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Σεράγεβο.
Τὴν ἀναγγελία τοῦ τόπου τῆς προσεχοῦς συνάντησης ἔκαναν «συγκινημένοι» καὶ ἀπὸ κοινοῦ ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς «Ἐπίσκοπος» τῆς σημερινῆς πρωτεύουσας τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης καὶ ὁ «Μέγας» Μουφτής.
Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως πού ἄνοιξε μέ τήν παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Γερμανικῆς Ὁμοσπονδίας κ. Κρίστιαν Γούλφ, μίλησε ἡ καγκελάριος τῆς Γερμανίας κ. Ἀ. Μέρκελ, ἡ ὁποία ζήτησε τήν προσευχή ὅλων τῶν θρησκειῶν γιά νά «βοηθηθοῦν» ὅλες οἱ Εὐρωπαϊκές Κυβερνήσεις.
Λίγο πιό βόρεια στήν Σουηδική πόλη Φιξέτρα τοῦ δήμου τῆς Νάκα πλησίον τῆς Στοκχόλμης, ὁ ἰμάμης Ἀγουάν Ὄλγουαν μαζί μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος καί τῆς Λουθηρανικῆς Κοινότητος τῆς Σουηδίας καί μέ σύνθημα
«Ἔχομε ἕναν κοινό Θεό. –
Ἀπό τήν μισαλοδοξία στήν πανθρησκεία» κατασκευάζουν ἕνα κοινό κτίριο Guds Hus, πού σημαίνει «οἶκος τοῦ Θεοῦ», πού θά εἶναι ἔτοιμο τό 2015 στό ὁποῖο θά συστεγάζεται σέ κοινό χῶρο γιά τούς πιστούς τῶν τριῶν αὐτῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων Χριστιανικός Ναός καί Μουσουλμανικό τέμενος μέ κοινό κέντρο νεότητος καί κοινό χῶρο γιά τά παιδιά.
Δέν ὑφίσταται μεγαλυτέρα ἐπιτυχία τοῦ δολίου δράκοντος καί αἰσχίστου ἐχθροῦ τῆς ἀληθείας καί τῆς σωτηρίας καί ἀρχαίου πτερνιστοῦ δαίμονος ἀπό τίς ἀνωτέρω τραγικές ἐκδηλώσεις τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, πού μέ τό πρόσχημα τῆς δῆθεν εἰρήνης ἀπομειώνει καί εὐτελίζει πλήρως τήν ἀλήθεια τῆς διά Χριστοῦ τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου ἀποκαλύψεως.
Μεγαλειωδῶς, ὁ θεῖος Παῦλος «προφητεύει» καί στηλιτεύει τό ὄνειδος καί τό κανονικό ἔγκλημα τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, πού ἀποτελεῖ τήν ἐσχάτη πλάνη καί τόν αἴσχιστο πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου.
Δικαιώνονται ἑπομένως πλήρως, ὅσοι διαμαρτύρονται, ἀντιτίθενται καί ὑπέγραψαν καί ὑπογράφουν τήν κατά τοῦ θεηλάτου καί εἰδεχθοῦς καί ἐγκληματικοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς δαιμονικῆς αὐτῆς παναιρέσεως ὁμολογίαν.
Διερωτᾶται πᾶς ἐχέφρων ὑπάρχει εἰρήνη καί σωτηρία χωρίς τόν Χριστόν;
Μπορεῖ νά ἐπιτευχθῆ ἡ εἰρηνική κοινωνία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὅταν δαιμονιωδῶς ἀρνοῦνται τήν Ἔνσαρκον Σοφίαν καί Ἀγάπην τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὑψώνοντες τό διαμονικό περίπαιγμα τῆς δῆθεν ἀληλλοκατονοήσεως στό ψεύδος καί τήν πλάνην;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀποδέχονται χριστιανοί ἐπίσκοποι συμπροσευχάς μέ τούς δαιμονιῶντας ὁπαδούς τῶν ἀνθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειῶν τῶν ὁποίων μέντωρ, ἐμπνευστής καί ποδηγέτης εἶναι ὁ διάβολος;
Σκέπτεται κανείς ποτέ τόν ἱερό Γρηγόριο τόν Θεολόγο ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Ἱεράρχας πού συμμετεῖχον, νά συμπροσεύχεται «ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου» καί νά συνδιαλέγεται μετά τῶν ἐκπροσώπων τῆς ἀρειανικῆς αἱρέσεως πού εἶχε τότε καταλάβει ὅλη τήν Κωνσταντινούπολιν;
Εἰς τί διαφέρει ὁ ἐπονείδιστος καί κακοποιός Ἄρειος ἀπό τόν ψευδοπροφήτην τοῦ Ἰσλάμ Μωάμεθ ἤ τόν νεοφανῆ αἱρεσιάρχη Κάρολο Ράσσελ τῆς φυλλαδικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά τοῦ Πύργου» ἀφοῦ καί οἱ τρεῖς ὑπῆρξαν ὄργανα τοῦ δαίμονος διά τήν ἀπομείωσιν τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν στρέβλωσιν καί ἐκμηδένισιν τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος Του;
Πῶς δύνασαι νά συμπροσεύχεσαι καί μάλιστα σέ δῆθεν ἀνύπαρκτον κοινόν Θεόν ὅταν ἡ βασική διακήρυξις τῆς ψευδοθρησκείας τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ὅτι δέν ὑφίσταται Τριαδικός Θεός καί ὅτι ὁ ἐνσαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι κτίσμα καί ἁπλοῦς διαγγελεύς τοῦ μηνύματός Του; (Σοῦρες Κορανίου Αἱ γυναῖκες 4:156, 169).
Πῶς μπορεῖς νά συμπροσευχηθεῖς μετά τῶν ἀθλίων Ραββίνων τοῦ Ἑβραϊσμοῦ, οἱ ὁποίοι μετήλλαξαν τόν θεϊσμόν τῆς Π. Διαθήκης σέ ἑωσφορισμό καί σατανολατρεία εἰσάγοντες στόν Ἰουδαϊσμό τόν Καμπαλισμό καί τόν Ταλμουδισμό, οἱ ὁποίοι πεισμόνως καθυβρίζουν τόν ἐνσαρκωθέντα πανάχραντον Υἱόν τοῦ Θεοῦ ἀναμένοντες ὡς ψευδομεσσίαν των τόν ἐρχόμενον Ἀντίχριστον;
Πῶς μπορεῖς νά συμπροσευχηθῆς μέ τήν Προτεσταντική Μεταρυθμισμένη Κοινότητα τῆς Ὀλλανδίας, τῆς ὁποίας ὁ ἐφημέριος στό Γκόρινχεν, Κλάς Χέντρικσε συνέγραψε βιβλίο μέ τίτλο: «Πιστεύοντας σέ ἕναν ἀνύπαρκτο Θεό»;
Ἡ ἀπροκάλυπτος πασίδηλος καί αὐταπόδεικτος καταπάτησις τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ διά τούς ἀνωτέρω ὄνειδος καί πτῶσιν πού μόνον τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου δύναται νά ἀποπλύνη διότι μετ’ ἐπιγνώσεως ἀπεμπολοῦν καί περιφρονοῦν τόν λόγον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί Σωτῆρος τοῦ κόσμου «ὁ μή τιμῶν τόν Υἱόν, οὐ τιμᾶ τόν Πατέρα τόν πέμψαντα αὐτόν» (Ἰω. 5:23).
Ἀσχέτως ἀπό τά ὑποβολιμιαῖα δαιμονικά φληναφήματα περί ψευδοειρήνης καί ψευδοσυνυπάρξεως τῆς δεινῆς παναιρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ ὁ αἰώνιος καί ἄφθιτος καί ἀνυπέρβλητος λόγος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ καί ἡ ὀρθοδοξία καί ὀρθοπραξία τῶν μαρτύρων καί ἡρώων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως μᾶς καλεῖ νά συμπαραταχθῶμεν ὄχι μέ τούς ὀσφυοκάμπτας ἐθελόδουλους ἀπομειωτάς τῆς ἀληθείας ἀλλά μέ τούς γενναιόφρονας ὁμολογητάς καί κοινωνούς τῆς σταυρο-αναστασίμου πορείας τοῦ Ἀρχηγοῦ καί Τελειωτοῦ τῆς Πίστεως.
Μή λησμονῶμεν ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῶν πέντε αἰώνων δουλείας τοῦ Γένους ὑπῆρχον οἱ ἐθναρχεύοντες θρησκευτικοί ἡγήτορες, ἀλλά καί ὁ θεῖος τῶν Νεομαρτύρων ἔνδοξος καί θεηγόρος ὅμιλος.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

959

Ω της υποκρισιας!

προδ. Σερβ

 • Ημερίδα για τον μοναχισμό οργάνωσαν αυτοί που διέλυσαν τον μοναχισμό στο Κοσσυφοπέδιο και στα Μετόχια, που αποτελούσε τα 2/3 των μοναχών ολόκληρης της Σερβίας.
 • Λυπούμεθα που στο παιχνίδι αυτό το Σέρβικο μπήκαν και γνωστοί αγιορείτες μοναχοί.
 • Δεν είδαν άραγε τον πατριάρχη της Σερβίας και τον επίσκοπο Μπούλοβιτς, που άναψαν τις λυχνίες στην συναγωγή των Εβραίων, πράγμα που καταδικάζουν οι Ιεροί Κανόνες; Δεν είδαν τις αρτοκλασίες που κάνουν με τους παπικούς; Δεν άκουσαν τίποτε για την κατακρεούργηση που έκαναν στον αγνό και άγιο επίσκοπο του Κοσόβου Αρτέμιο, χρησιμοποιώντας ψευδείς κατηγορίες; Δεν άκουσαν την απόφαση του Αρείου Πάγου που χαρακτήρισε πολιτική και θρησκευτική την δίωξη του πρωτοσυγκέλλου του Συμεών; Χωρίς κανένα στοιχείο εις βάρος του π. Συμεών, τον παρουσίασαν ως η πέτρα του σκανδάλου, έδωσαν σήμα στην ιντερπόλ για να τον συλλάβει·  Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν χαστούκι στα μούτρα τους. Αυτά οι άγιοι γεροντάδες δεν τα γνωρίζουν;

Διαβάστε περισσότερα στο μπλόκ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

959


69717295

Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΩΝ ΠΑΠΑ

ΚΑΙ ΟΙ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ» ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ

ΜΕ ΤΟ «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ»

Παπας Γ.Xαιρετισμός του Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου προς τον Πάπα κατά την συνάντησή τους στο Σεμινάριο Hörsaal στο Φράιμπουργκ 24 Σεπτεμβρίου 2011. «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι  Κυρίου.» (Ματθ. 21:9)  Μ΄αυτό το εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, σας καλωσορίζω, Παναγιώτατε, εξ ονόματος της Διάσκεψης των Ορθοδόξων Επισκόπων στη Γερμανία και σας ευχαριστούμε για τη σημερινή  συνάντηση, παρά το πολυάσχολο πρόγραμμα  σας…

O Πάπας είπε· «Eλπίζω ότι δε θα είναι μακριά η ημέρα που θα γιορτάσουμε την ένωση του κοινου ποτηρίου καθολικοί και ορθόδοξοι μαζί»

Πιστεύουν αυτοί οι επίσκοποι στην Μίαν Αγίαν Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, που εκπροσωπούν ή έχουν ξεπεράσει τους μεγαλύτερους αιρετικούς όλων των αιώνων και είναι χειρότεροι από τους Γερμανούς που αποδοκίμασαν τον Πάπα;

Μήπως αυτό είναι σημείο των καιρών, που λέει ότι στους έσχατους καιρούς το κακό θα στεφανώνεται;

(Η Καθολική Εκκλησία στη Γερμανία έχει λάβει μέχρι στιγμής σχεδόν 600 αιτήματα για αποζημίωση για τη σεξουαλική κακοποίηση θυμάτων και εκτιμούν ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθολικοί ιερείς κακοποίησαν σεξουαλικά περισσότερα από 2.000 άτομα.

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.70.html:346402-Papa-Pravoslavlje-nam-je-najblize http://www.novosti.rs/vesti/planeta.70.html:346402-Papa-Pravoslavlje-nam-je-najblize).

69717295

ΠΑΠΑΣ Ο ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ

Ένας Πάπας κάνει τους Γερμανούς να χάσουν την πίστη τους

Του αρχιμ. Μελετίου Κουράκλη, για την Ιδιωτική Οδό

Γερμ. περιοδ.Από 19 έως 25 Σεπτεμβρίου 2011, ο Πάπας Βενέδικτος 16ος, επισκέφθηκε για πρώτη φορά μετά την εκλογή του (πριν έξι χρόνια), επίσημα την πατρίδα του Γερμανία, ως αρχηγός κράτους. Με την ευκαιρία της επίσκεψης αυτής, το παγκόσμιας κυκλοφορίας έγκυρο εβδομαδιαίο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της ύλης του τεύχους Νο.38/19.9.11, όπως επίσης και το κύριο άρθρο του, στον Πάπα και στην κατάσταση της καθολικής εκκλησίας στη Γερμανία. Σ’ αυτό αναφέρεται με τα μελανότερα χρώματα στα έργα και τις ημέρες του Γερμανού Ιωσήφ Ράτζινγκερ ως Πάπα Βενέδικτου 16ου, όπως επίσης και στην απελπιστική κατάσταση της (ρωμαιο)καθολικής εκκλησίας στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, ψέγει τον ακραίο συντηρητισμό του Πάπα, την απογοητευτική αντίδρασή του στις συνταρακτικές αποκαλύψεις για σωρεία περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από κληρικούς της (ρωμαιο)καθολικής εκκλησίας για δεκαετίες, και την εκκλησιαστική πολιτική του για ενίσχυση του απολυταρχικού συστήματος εξουσίας του Παπισμού, που λειτουργεί εις βάρος της Εκκλησίας.

Όλα αυτά, ισχυρίζεται το περιοδικό, όχι μόνον εξανέμισαν τον ενθουσιασμό με τον οποίο είχαν υποδεχθεί οι Γερμανοί την εκλογή του Ράτζινγκερ ως Πάπα, αλλά έχουν οδηγήσει πολλούς απ’ αυτούς στην απογοήτευση και στη μαζική έξοδο από τη (ρωμαιο)καθολική εκκλησία. Εύγλωττος, άλλωστε, είναι και ο τίτλος του εν λόγω αφιερώματος που δεσπόζει στο εξώφυλλο του συγκεκριμένου τεύχους του περιοδικού, ο οποίος πάνω από μια φωτογραφία ενός σκεπτικού, ντυμένου στο πένθιμο μωβ χρώμα, πάπα λέει: «Ο ανεπίδεκτος μαθήσεως: ένας Πάπας κάνει τους Γερμανούς να χάσουν την πίστη τους».

Στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτού, δημοσιεύεται και μία βαρυσήμαντη συνέντευξη του διαπρεπούς ρωμαιοκαθολικού θεολόγου Hans Küng, ο οποίος αποτελεί μία ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή εντός της (ρωμαιο) καθολικής εκκλησίας. Στη συνέντευξή του αυτή, ο Küng, με τη σοβαρότητα ενός εγκρίτου θεολόγου, την εγκυρότητα του εμβριθούς γνώστη των εσωτερικών της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, αφού παραμένει ακόμα ιερέας της, αλλά και την τόλμη ενός ελεύθερου και έντιμου ανθρώπου, ασκεί δριμεία κριτική στον Πάπα και στον Παπισμό, ως σύστημα απολυταρχικής ασκήσεως εξουσίας και επιβολής τους εφ’ όλης της Εκκλησίας στα οποία αποδίδει την αιτία της όλης κακοδαιμονίας της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Κάνει έκκληση επαναφοράς του Παπισμού στην κοίτη της γνήσιας παράδοσης της ενωμένης Εκκλησίας της πρώτης χιλιετίας, με την αποκήρυξη των διαστροφικών καινοτομιών και των αντιεκκλησιαστικών εξουσιαστικών παρεκτροπών του.

Η κριτική αυτή του ρωμαιοκαθολικού θεολόγου τον φέρνει εγγύτερα στις θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας – χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή του και βέβαια με την εξαίρεση κάποιων μεμονωμένων απόψεών του – η οποία πάντοτε επιμένει να θεωρεί τις εξουσιαστικές αυθαιρεσίες του Παπισμού ως την κύρια αιτία, τόσον του Σχίσματος των Εκκλησιών όσο και των μεταγενεστέρων καινοφανών αποκλίσεων της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας από την ευαγγελική αλήθεια και την γνήσια εκκλησιολογία…»

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

69717295

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

(Του Β.Π. Καραγιάννη)

Στη Δυτική Μακεδονία ήρθε ο Πατριάρχης της Οικουμένης (όσο πιο φανταχτεροί οι τίτλοι στον κόσμο τούτο τόσο αναντίστοιχοι είναι με την πραγματικότητα των ανθρώπων αλλά και του Θεού, άλλη ακυριολεξία κι αυτή, αλλά ας επιτρέψουμε στην ασημαντότητα των λόγων μας λογικά άλματα τα οποία με θράσος πηδούν στη μεταφυσική αβεβαιότητα

Εκοψε θρησκευτικές και οικολογικές βόλτες στα Γρεβενά και τα περίχωρα του νομού που τώρα ονομάζουν περιφερειακή διοίκηση, οι ξιπασμένοι μεταρρυθμιστές. Αφορμή το μνημόσυνο για τα 100 χρόνια από το μαρτύριο του μητροπολίτη Αιμιλιανού (Λαζαρίδη) το 1911, τον οποίο κατέσφαξαν οι βαζιβουζούκοι Νεότουρκοι πρόγονοι του σημερινού Τούρκου πρωθυπουργού, μαζί με τους συνσφαγείς εταίρους τους, ρουμανίζοντες βλάχους. Κι ήταν μόνον 34 ετών! Αυτοί κι αν ήταν ιεράρχες όχι σαν τα αποστολικά αλαλάζοντα κύμβαλα της σήμερον.

Μου θύμισε η έλευσις, το άσμα ηρωικό και θλιμμένο: «Ηρθε ο βουλευτής στο χωριό βόλτες από κει κι εδώ» του αξιότιμου βάρδου της αλλαγής Θωμά Μπακαλάκου, ήδη υποθέτω λαγώου (δραπέτη) αυτής, ίσως και από χρόνια, για να μην αδικώ τον καλλιτέχνη.

Η επιχώρια αλλά κι ευρύτερη αγραμματοσύνη όταν συνδυάζεται με τον βλακώδη τελικά ευσεβισμό, προσφωνεί αυτόν (και κάθε αφικνούμενο ιεράρχη δηλαδή) ως Ευλογημένος ο Ερχόμενος (τέτοιος υπήρξε μόνον Εις στην ιστορία οι λοιποί ήταν θλιβερές απομιμήσεις)…

Περισσότερα:[ ]

10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ 2011

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 22nd, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.


10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ 2011

Έχετε δανείσει 100 ευρώ σε έναν με μισθό 100 ευρώ και 500 ευρώ σε κάποιον με μισθό 1000 ευρώ. Ο πρώτος σας χρωστάει το 100% του μισθού του ενώ ο δεύτερος σας χρωστάει το 50% του μισθού του. Βάσει ποιάς λογικής θα κυνηγούσατε τον πρώτο που αδυνατεί να πληρώσει το χρέος του και θα αφήνατε τον δεύτερο που ΜΠΟΡΕΙ να πληρώσει; Γιατί προσπαθείτε να πάρετε τα 100 και όχι τα 500;

Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει με το ΔΝΤ.

Είδα στο διαδίκτυο τον κατάλογο με τα χρέη όλων των χωρών της γης. Ενδεικτικά…

 • -Η Γερμανία με 5 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 155% του ΑΕΠ της.
 • -Η Γαλλία πάλι με 5 τρις έχει χρέος στο 188% του ΑΕΠ της.
 • -Οι ΗΠΑ με 13 τρις έλλειμμα έχουν χρέος στο 94% του ΑΕΠ τους.

Οπότε είναι προφανές ότι δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος του χρέους όσο το ποσοστό του επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Μετά από μερικές ματιές στον πίνακα προκύπτουν κάποιες απορίες:

 • Ερώτηση 1.
 • Πως γίνεται και ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία έχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ποσοστό χρέους από εμάς, αυτοί να ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ σώσιμο, αλλά αντίθετα έρχονται να σώσουν εμάς;
 • Ερώτηση 2.
 • Πως γίνεται το Αφγανιστάν με περίπου μισόν αιώνα συνεχείς πολέμους να έχει μόνο 23% του ΑΕΠ του χρέος, την στιγμή που ξέρουμε ότι ένας πόλεμος μερικών ημερών μπορεί να » ξετινάξει» μία χώρα;
 • Ερώτηση 3.
 • Πως γίνεται να χρωστάνε 29% το Κουβέιτ, 54% το Μπαχρέιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% την στιγμή που είναι παγκόσμιοι προμηθευτές πετρελαίου;
 • Ερώτηση 4.
 • Πως γίνεται στην Ελβετία με 271% χρέος, μία απλή καθαρίστρια σε νοσοκομείο (περίπου το 2000) να πληρώνεται με 2000 ευρώ μισθό όσα έπαιρνε την ίδια στιγμή (στα βρώμικα καρβουνο-εργοστάσια της ΔΕΗ) ένας «υψηλόμισθος» τεχνικός, ανώτερης στάθμης εκπαίδευσης, ενταγμένος στα υπερ-βαρέα/ανθυγιεινά με 25 χρόνια προϋπηρεσία;
 • Ερώτηση 5.
 • Πως γίνεται η Νορβηγία με 143% χρέος να μην έχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται σώσιμο ή περικοπές; Ένα πραγματικό παράδειγμα από εκεί: Γνωστός μου μετακόμισε στην Νορβηγία πριν δύο χρόνια. Προσέξτε τώρα τι «έπαθε» εκεί:
 • α) Έπιασε δουλειά σε κουζίνα εστιατορίου σαν ανειδίκευτος και έπαιρνε 2.500 ευρώ τον μήνα μισθό!
 • β) Μετά τρεις μήνες στην δουλειά δήλωσε ότι ήταν «ψυχικά κουρασμένος» και του έδωσαν αμέσως άδεια 15 ημερών!
 • γ) Με τις επιστροφές φόρων (κάτι σαν το δικό μας δώρο) πήγε μαζί με την γυναίκα του στο Θιβέτ διακοπές.
 • δ) Τώρα είναι άνεργος (με την δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ εκεί που δούλευε!) και για δύο χρόνια παίρνει 1700 ευρώ τον μήνα!
 • Ερώτηση 6.
 • Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν μήπως χάσουν τα 13, 5 τρις που χρωστάνε οι ΗΠΑ, τα 2 τρις που χρωστάει το Λουξεμβούργο, τα 9 τρις που χρωστάει η Αγγλία (κλπ, κλπ) αλλά ανησυχούν για τα 500 δις που χρωστάμε εμείς;
 • Ερώτηση 7.
 • 10 Ερωτήσεις που δεν απαντώνται. (Βίντεο)
 • Πως γίνεται και ολόκληρος ο πληθυσμός της γης χρωστάει το 98% των χρημάτων του;
 • Ερώτηση 8.
 • Ποιοι έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» να δανείσουν τόσο πολύ χρήμα;
 • Ερώτηση 9.
 • Πού τα βρήκαν τόσα χρήματα;
 • Ερώτηση 10.
 • Γιατί τα χρήματά τους δεν συμμετέχουν στο ΑΕΠ της χώρας τους;
 • Τελικά μήπως τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι παρά μία τεράστια φούσκα,ενώ το χρήμα είναι ψεύτικο, τυπωμένο στα άδυτα των πολυεθνικών τραπεζών μόνο και μόνο για να επιτευχθεί ένας παγκόσμιος έλεγχος;

Ολόκληρος ο κατάλογος με τα χρέη παγκοσμίως βρίσκεται εδώ:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΜΠΛΕΞΑΜΕ ΜΕ ΔΟΣΙΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΗΝ ΚΕΚΡΩΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΟΥΝ ΜΕ ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟ ΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

Δείτε και σχετικό Βίντεο: miva-rate.blogspot.com/2011/09/10

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΙΒΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 19th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Σκανδαλίζει τόν πιστό λαό μέ τίς θέσεις του, περί μεταμοσχεύσεων ὁ μοναχός Μωυσῆς ὁ Ἁγιορείτης

Τοῦ Βασιλείου Κερμενιώτη, κατοίκου Πτολεμαΐδας

Μήπως θά πρέπει νά παρέμβει ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁ. Ὅρους;

κλινικα+νεκρη1Κριστίν Νικόλ. Ανένηψε από «εγκεφαλικό θάνατο»
Στενοχωρήθηκα πολύ διαβάζοντας το πρόσφατο ἄρθρο τοῦ γνωστοῦ μοναχοῦ Μωυσῆ τοῦ Ἁγιορείτη, στήν ἐφημερίδα «Μακεδονία» (19-06-2011). Ἐκεῖ, σχολίαζε τό νομοσχέδιο πού μόλις εἶχε κατατεθεῖ  στή Βουλή γιά τίς μεταμοσχεύσεις1 και ἐμφάνιζε ὡς «ἐπιστήμη ἐμπνεόμενη ἀπό τόν Θεό» ὅλο τό καθεστώς «σφαγῆς» ἀνυπεράσπιστων ἀνθρώπων! Ἐπίσης, μέ ἐκλεπτυσμένη εἰρωνία, μεμφόταν τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς πού ἀντιτίθενται στίς μεταμοσχεύσεις, παραλληλίζοντάς τους, εμμέσως, μέ τούς ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά!
Ακόμη, ἔγραφε: «Ὁ καθένας μπορεῖ νά ἔχει ἐπί τοῦ θέματος τήν ἄποψή του, τή γνώμη του καί τήν ἰδέα του». Κι ὅμως, τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων δέν εἶναι ἰδεολογικό οὔτε ὑποκειμενικό! Γι’ αὐτές, μίλησαν ξεκάθαρα Ἅγιοι ἄνθρωποι, ὅπως ὁ π. Παΐσιος καί ὁ Γέρων Σωφρόνιος. Ἦταν κάθετα ἀντίθετοι στίς μεταμοσχεύσεις, ἐκτός ἀπό ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν τά διπλά ὄργανα (λόγου χάρη τό ἕνα νεφρό) καί ἐν γένει  αὐτές πού δέν ἀπειλοῦν τή ζωή τοῦ δότη (ὅπως ἡ μεταμόσχευση μυελοῦ τῶν ὀστῶν πού γίνεται στίς μέρες μας).
Οἱ θέσεις τους ἔχουν καταγραφεῖ σέ ἔντυπα2 καί τό γνωρίζει πολύ καλά αὐτό ὁ π. Μωυσῆς.
Οἱ Πατέρες τίς Ἐκκλησίας γράφουν ὅτι ἡ ψυχή ἀναχωρεῖ ἀπό τό σῶμα μετά τήν ὁριστική παύση λειτουργίας τῆς καρδιᾶς. Κατά συνέπεια, κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀφαιρέσει βίαια τή ζωή ἑνός ἀνθρώπου, ἐπικαλούμενος ἀνθρώπινα ἐπινοήματα περί “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου”. Κι ὅμως, ὁ π. Μωυσῆς ―μέ τρόπο πού δέν ταιριάζει σέ μοναχό― ἀποδίδει «ἐπιπολαιότητα», «μεγάλη σκληρότητα», «ἀσυγκίνητο» καί «ἀφιλάδελφο» στούς χριστιανούς πού, ὑπακούοντας στούς προαναφερθέντες ἁγίους καί Πατέρες, δέν ἀποδέχονται τίς μεταμοσχεύσεις.

Ἀδικεῖ τούς ἀδελφούς πού ἀγωνιοῦν γιά τούς ἀνθρώπους πού παραδίδονται στήν προκρούστεια χειρουργική κλίνη, ἰσχυριζόμενος ὅτι «ὑποστηρίζουν τή θέση τους δίχως τεκμηρίωση, δίχως καλή γνώση καί εἰδική ἐνημέρωση, χρησιμοποιώντας ἀκόμη καί παραποιήσεις λόγων κάποιων ἄλλων». Ἄς μᾶς ἐπιτρέψει ὁ σεβάσμιος μοναχός νά τόν ἐρωτήσουμε: Οἱ λόγοι τοῦ π. Παϊσίου ἔχουν «παραποιηθεῖ»;
Καί τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὅταν γράφει γιά «καλή γνώση καί εἰδική ἐνημέρωση»; Αὐτή ποῦ μᾶς παρέχουν οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι; Ἐν τέλει, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ποιούς πρέπει νά ἀκούσουμε, τούς κοσμικούς ἐπιστήμονες ἤ τούς ἁγίους μας; Εἶναι ἀξιοσημείωτο, πάντως, ὅτι μέ τίς ἀπόψεις τοῦ π. Μωυσῆ, περί μεταμοσχεύσεων, συμφωνοῦν ἀπόλυτα οἱ Οἰκουμενιστές3!

Γράφει, ἐπίσης, ὅτι καί αὐτός ὁ ἴδιος, ἐδῶ καί 14 χρόνια, ἔχει ὑποστεῖ μεταμόσχευση (ἥπατος). Ἐγώ πού γράφω αὐτό τό κείμενο, ὁμολογῶ πώς ἄν κάποια στιγμή βρεθῶ σέ τραγική ψυχολογική κατάσταση ἐπειδή, λόγου χάρη, θά χρειάζονται μεταμόσχευση τά παιδιά μου, ἡ σύζυγός μου ἤ καί ἐγώ ὁ ἴδιος, μπορεῖ νά λυγίσω καί νά ἀποδεχτῶ αὐτό πού σήμερα ἐπικρίνω. Ἕνας μοναχός, ὅμως, πῶς μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο;
Οὔτε γυναίκα ἔχει πού θά τήν ἀφήσει χήρα, οὔτε παιδιά πού θά τά ἐγκαταλειψει ὀρφανά. Δέν ἁρμόζει, ἕνα τέτοιου εἴδους καί τόσο σοβαρό ζήτημα ὑγείας νά τό ἐναποθέσει ἀποκλειστικά στό Θεό; Εἶναι συνετό τό νά καταφεύγει ἕνας μοναχός σέ μία κλινική καί νά μπαίνει, μαζί μέ λαϊκούς, στή λίστα ἀναμονῆς περιμένοντας νά τραυματιστεῖ βαριά ἕνας συνάνθρωπός του γιά νά πάρει τό μόσχευμα; Τί μήνυμα καί τί παράδειγμα δίνει μέ αὐτή τήν πράξη του;
Εἶμαι πολύ ἁμαρτωλός καί ὀφείλω, πρωτίστως, νά ἀσχοληθῶ μέ τά δικά μου ἁμαρτήματα. Συνεπώς, δέν γράφω τά παραπάνω γιά νά προκαλέσω τύψεις καί ἐνοχές στό λόγιο μοναχό, ἀλλά γιά νά ἐπισημάνω, στήν ἀγάπη του, ὅτι ἀφοῦ, ἐν πάσει περιπτώσει, ἀποφάσισε τότε νά σώσει τή ζωή του κάνοντας μία πράξη πού βρίσκεται κάτω ἀπό τήν πνευματική βάση, τουλάχιστον ἄς μήν προσπαθεῖ, σήμερα, νά παρασύρει καί ἄλλους χριστιανούς πρός τίς θέσεις του καί μάλιστα μέσῳ μιᾶς ἐφημερίδας πανελλαδικῆς κυκλοφορίας.
Ἐν συνέχειᾳ, γράφει: «Ὑπάρχουν ὁρισμένοι πού ἀντιτίθενται σφοδρά καί ἐμπαθώς θά ἔλεγα στίς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων». Εἶναι φυσικό. Το ἀφύσικο εἶναι γιατί αὐτός ὁ ἴδιος μετά τήν ἐπανειλημμένη ἀνασκευή τῶν ἐπιχειρη-μάτων του ―ἀπό θρησκευτικά περιοδικά καί ἐφημερίδες― ἐμμένει πεισματικά, «σφοδρά καί ἐμπαθώς στίς μεταμοσχεύσεις»; Αὐτές τίς ἡμέρες ψηφίστηκε ἕνα φρικτό νομοσχέδιο πού καθορίζει ὅτι δέν θά ἀπαιτεῖται πλέον ἡ συναίνεση τῶν συγγενῶν γιά νά ἀφαιρεθοῦν τά ὄργανα ἑνός, δῆθεν, «ἐγκεφαλικά νεκρού» ἀνθρώπου. Σ’ αὐτή τήν ἄσχημη συγκυρία, τό τελευταῖο πού θά χρειαζόταν θά ἦταν νά ἐμφανίζεται ἕνας μοναχός πού διαφημίζει τίς μεταμοσχεύσεις! Καί μάλιστα, ὄχι ἕνας καλόγερος πού παραμένει στό κελάκι του κάνοντας κομποσχοίνι, ἀλλά ἕνας μοναχός κύρους πού, ἀκαταπαύστως, ἀρθρογραφεῖ καί περιδιαβαίνει ἀπό μητρόπολη σέ μητρόπολη, ὁμιλώντας σέ συνέδρια, σέ ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές ἐκπομπές. Γι’ αὐτό ἐκτιμῶ πώς ἡ Ἱερά Κοινότητα θά πρέπει νά ἐξετάσει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τό διακόνημα τῆς συγγραφῆς ἄρθρων καί ἐκφώνησης ὁμιλιῶν, ἀνά τήν Ἑλλάδα, γιά νά προληφθεῖ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερου σκανδαλισμοῦ τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

__________________________

1.  www.makthes.gr/news/opinions/75604/
2. α) «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν. Γέροντας Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης. 1924-1994″, Ἐκδόσεις «ἁγιοτόκος Καππαδοκία»», Κεφ. Δ’: Μαρτυρίες Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Η., σελ. 121-126  και β) μελέτη τοῦ Μοναχοῦ Ἠσαΐα, περ. «Παρακαταθήκη», τεύχη 73 και 74.
3 α)  βλ. ὁμιλία τοῦ ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στό «Μεσογειακό Κέντρο Αἱμοκάθαρσης» τῆς Μεσσηνίας  http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=1629     και
β) «Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος: “Οἱ μεταμοσχεύσεις εἶναι ἀποδεκτές καί ἀπό τήν Ὀρθόδοξη καί ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία”» http://aktines.blogspot.com/2011/04/blog-post_5304.html

___________________
Πτολεμαΐδα, 4-7-2011,
Βασίλειος Κερμενιώτης

Kermeniotis_b@yahoo.gr

959

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΙΒΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

ΟΙ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ» ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ

Μητροπολίτης Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΛΑΟΝ

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

metamosx.Μέ τόν Νόμο 3984/27.6.2011 πού ἐψηφίσθη ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ρυθμίζεται, μέ ἀρχές πού ἀπάδουν στήν ἰδιοπροσωπεία τοῦ Γένους μας καί τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τό πολυσήμαντο θέμα τῆς δωρεᾶς καί μεταμοσχεύσεως τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπέβαλε κατά τήν διαβούλευση τοῦ εἰρημένου Νόμου θέσεις Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς βιοηθικῆς οἱ ὁποῖες προδήλως περιφρονήθησαν καί ἑπομένως διά τό μέγιστο αὐτό θέμα καθηκόντως ὀφείλομε νά ἐνημερώσωμε τούς πάντας καί νά καταδείξωμε οἱ Ἱεράρχαι τήν καταφανῆ διάστασι τοῦ ψηφισθέντος Νόμου μέ τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν θεόσδοτη ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Ἐν συνεχείᾳ τῇ συμβολῇ τῆς ἐργασίας εἰδικῶν, ἤτοι τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου-Ἰατροῦ Λουκᾶ Τσιούτσικα, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεβυτέρου Στεφάνου Στεφοπούλου καί Πανοσιολ. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου παρατηροῦμεν ὅτι:

«Α’. Θεολογία – Ἀνθρωπολογία

1. Κατ τ διδασκαλία τς κκλησίας νθρωπος κατ τν φύση το εναι σύνθετο, μεικτό, ν. Πλάσθηκε κατ’ εκόνα κα μοίωσιν το Θεο κα ποτελεται π τν ψυχή, πο συνιστ τ πνευματικ μέρος το νθρώπου κα τν ντάσσει στν πνευματικ κόσμο, κα π τ σμα, μ τ ποο ντάσσεται στν λικό, ασθητ κόσμο. Εναι μείξη κα κράση πνεύματος κα λης, «σύνδεσμος τς ρατς κα οράτου φύσεως». Κα τ μν σμα εναι λικό, σύνθετο κα φθαρτό, δ ψυχ εναι «οσία ζσα, πλή, σώματος, σωματικος φθαλμος κατ’ οκείαν φύσιν όρατος, λογικ τ κα νοερά, σχημάτιστος… θάνατος» (Ἅγ. ωάννης Δαμασκηνός). πομένως ψυχ το νθρώπου δν εναι πλ βιολογικ νέργεια το σώματος, πως εναι τν ζώων, τ ποία γι τν λόγο ατ εναι θνητόψυχα, δν πιβιώνουν μετ τν σωματικ θάνατο, λλ εναι κτιστή, οσία θάνατη μ δική της νέργεια. θάνατος δν εναι παντελς ξαφάνιση το λου νθρώπου, λλα χωρισμς τς ψυχς π τ σμα, τ ποο στ συνέχεια, φθείρεται κα διαλύεται, ν ψυχ ξακολουθε ν πάρχει κα ν νεργε· «Οὐχ ψυχ στιν ποθνήσκουσα, λλ δι τν ταύτης ναχώρησιν ποθνήσκει τ σμα» (Μ. θανάσιος).

2. Σχετικ μ τν χρόνο τς νώσεως τς ψυχς κα το σώματος κκλησία δέχεται τι δημιουργονται συγχρόνως· «μα δ τ σμα κα ψυχ πέπλασται, ο τ μν πρτον, τ δ στερον» (γ. ωάννης Δαμασκηνός). Ατ σχύει κα γι τν πλάση κάθε νέου νθρώπου· τ σμα κα ψυχ συνυπάρχουν «ξ κρας συλλήψεως». Συνεπς τ μβρυο εναι πλήρης νθρωπος, κ ψυχς κα σώματος, κα πρν π τν σχηματισμ κα τ λειτουργία το γκεφάλου. Ατ καταδεικνύει τι, χι μόνο γκεφαλικς θάνατος λλα κα παντελς λλειψη το γκεφάλου δν συνεπάγονται τι εὑρισκόμενος στς καταστάσεις ατς νθρωπος παύει ν εναι μψυχο κα ζωνταν ν.

3. Σχετικ μ τ πού βρίσκεται κα πς νεργε ψυχ ο Πατέρες τς κκλησίας διδάσκουν τι ψυχ δν δρεύει σ συγκεκριμένο ργανο, λλ ερίσκεται σ λα τ σημεα το σώματος, ζωοποιοσα κα κινοσα τ μέλη. Κατ τν γιο Γρηγόριο Παλαμᾶ ψυχ «συνέχουσα τ σμα, ὅ κα κτίσθη, πανταχο το σώματος στίν, οὐχ ς ν τόπω οδ’ ς περιεχομένη, λλ’ ς συνέχουσά τε κα περιέχουσα κα ζωοποιοσα τοτο, κατ’ εκόνα κα τούτ’ χουσα Θεο», κατ δ τν γιο ωάννη Δαμασκην «ργανικ κεχρημένη σώματι κα τούτῳ ζως αξήσεως τ κα ασθήσεως κα γεννήσεως παρεκτική».

4. Βιολογικ ζω χωρς τν παρξη τς ψυχς μέσα στ σμα δν νοεται. Στν περίπτωση ποκοπς, καταστροφς νεκρώσεως νς ζωτικο ργάνου, ποτε νθρωπος πιβιώνει μ ποστηρικτικς νέργειες, ξακολουθε ψυχ ν παραμένει συνδεδεμένη μ τ σμα κα ν νεργε σ λλα σωματικ ργανα. Στν κατάσταση το γκεφαλικο θανάτου ατρικ κατορθώνει μ τ βοήθεια τς τεχνολογίας ν διατηρε τ βιολογικ ζωή, φο πόλοιπος ργανισμός, πλν το γκεφάλου, λειτουργε. διατήρηση τς βιολογικς ζως προϋποθέτει τν παρξη τς ψυχς μέσα στ σμα κα δείχνει τι δν λύθηκε κόμη μεταξύ τους δεσμός, δν πισυνέβη δηλαδ ριστικς κα καθ’ λοκληρίαν θάνατος. Συνεπς διακοπ τς ποστηρικτικς λειτουργίας, κόμη κα μ τν συγκατάθεση το σθενος, πολ περισσότερο λήψη ργάνων γι μεταμόσχευση π τος «γκεφαλικ νεκρούς», ποτελον νεργητικ πρόκληση θανάτου, ποία κατ τν κανονικ παράδοση τς κκλησίας σοδυναμε μ φόνο, κα μάλιστα σθενος κα νυπερασπίστου νθρώπου κατ’ ναλογίαν πρς τν κτρωση τν μβρύων.

5. Εδικώτερα, κατ τν γιο Μάξιμο τν μολογητή, ψυχ φανερώνεται μ τ ν νεργε πάνω στ μέλη το σώματος, νάλογα μ τν δυνατότητα πο χουν. Κάθε σωματικ ργανο δέχεται κείνη τν ψυχικ νέργεια, τν ποία κ φύσεως χει τ δύναμη ν κφράσει. ταν δ κάποιο ργανο ποστε βλάβη, πλς παύει ν κφράζεται ντίστοιχη λειτουργία τς ψυχς. τσι, ταν στν γκεφαλικ θάνατο τ νευρικ σύστημα, σ ποικίλο βαθμό, δν λειτουργε, δν μπορομε βέβαια ν ντιληφθομε τς σκέψεις τ συναισθήματα, ατ μως δν ποκλείει τν παρξή τους στ χρο τς ψυχς. Τ περιεχόμενο τς συνείδησης παραμένει, στω κα ν πάρχει δυναμία ν κφρασθε. Στν «γκεφαλικ νεκρ» καταργεται μν προφορικς λόγος, χι μως νδιάθετος, οτε ο δηλοι λόγοι. Μ λλα λόγια, συνεχίζει ν «ργάζεται» νοερ του νέργεια.

6. Κατ τν γιο ωάννη Δαμασκην μέρος τς ψυχς, «τ καθαρώτατον», εναι νος, το ποίου μν οσία ερίσκεται στν σαρκικ καρδιά, χωρς ν περικλείεται π ατν σν σ γγεο, οτε πολ περισσότερο ν ταυτίζεται μ ατήν, λλ πλς τν χρησιμοποιε ς ργανο κα χημα, νέργειά του μως στν πεπτωκότα νθρωπο ερίσκεται στν γκέφαλο· στν κατ φύσιν νθρωπο πρέπει ν πανέλθει νέργεια το νο στν οσία της, στν καρδιά, στε ν παύσει διάχυση, ν νοποιηθε νθρωπος, γι ν μπορέσει ν νωθε μ τ Θεό.

7. Ατ πνευματικ καρδιά, « κρυπτός της καρδίας νθρωπος» (Ἀπ. Πέτρος), εναι χρος στν ποο ναπτύσσεται λη πνευματικ ζω το νθρώπου, κε νοικε Χάρις το Θεο, δι ν τν καταστήσει «ναν το γίου Πνεύματος» (Ἀπ. Παλος). κε οσιώνεται κα ποστασιοποιεται τ νθρώπινο πρόσωπο, τ ποο λοκληρώνεται, ταν νθρωπος φθάσει στ «καθ’ μοίωσιν». Εναι προφανές, τι σωτερικ ατ πνευματικ ζω το νθρωπίνου προσώπου, ζω συνειδητ κα χαρισματική, μπορε ν εναι νεξάρτητη π τν γκέφαλο κα τς λειτουργίες του.

8. πρς τος νθρώπους χριστιανικ γάπη εναι νιδιοτελής, συνειδητή, κα χει τν χαρακτήρα τς θυσίας. Δν κτιμται μ τν ντικειμενικ ξία το προσφερομένου μ τν ξία πο χει ατ γι τος ποδέκτες του, λλ μ τ πόσο στοιχίζει στν δότη προσφορά του, σύμφωνα κα μ σα διδάσκει Χριστς γι τ δίλεπτο τῆς χήρας, μ τ ἐὰν δηλαδ στερεται κανες κάτι πο το εναι χρήσιμο, ἐὰν θυσιάζει κάτι χρήσιμο ατός, γι ν φεληθε λλος. Ἐὰν μως «γκεφαλικ νεκρς» εναι νεκρός, προσφορ τν ποιωνδήποτε ργάνων του στερεται το χαρακτήρα τς γάπης, φ’ σον ατ δν το στοιχίζει τίποτε, γιατί προσφέρει χρηστα γι’ ατν ργανα, δν στερεται οτε θυσιάζει κάτι χρήσιμο γι τν αυτό του. Πρόκειται γι πράξη συμφεροντολογική, διοτελ κα γωιστική, διότι περιμένει κανες μοιβς κα νταπόδοση κ μέρους το Θεο, χωρς ν στερηθε ν θυσιάσει κάτι π τν αυτό του. ντίθετα ο ρετς τς θυσίας κα τς γάπης πρς τν πλησίον φαρμόζονται πόλυτα στν προσφορ ργάνων π ζντες δότες, ταν πρόκειται γι διπλ ργανα κα στούς ὅπως καί στήν αἱμοδοσία. Προσφέρουν τότε θυσιάζοντες κα λαττούμενοι.

9. Δν πάρχει μέχρι σήμερα πόλυτη μοφωνία τν ατρν διεθνς γι τν «γκεφαλικ θάνατο». Πολλο ατρο χουν ναπτύξει γκυρη κα συγκροτημένη πιχειρηματολογία, περ το τι «γκεφαλικς θάνατος» δν συνιστ τν βιολογικ θάνατο. μπορε κανες ν ποκαταστήσει τ θέλημα το Θεο ν παρεμποδίσει τν θαυματουργικ πέμβαση τν γίων πρς πανόρθωση κα θεραπεία ποιασδήποτε σωματικς βλάβης, κόμη κα γκεφαλικς;

Θ δεχθε κα θ νομιμοποιήσει κκλησία ναν διαφορετικ θάνατο π ατν πο διδάσκει π αἰῶνες, στηριζόμενη στν γία Γραφ κα στν Πατερικ Παράδοση, παρασυρόμενη π πισφαλες παραδοχς κα προσβάλλουσα τ «φοβερώτατον μυστήριον το θανάτου»;

Θά κλείσωμε τά μάτια μας μπροστά στίς καταγεγραμμένες διεθνῶς ἀνανήψεις θεωρουμένων ὡς ἐγκεφαλικά νεκρῶν;

10. Χριστιανικ θική, δεχόμενη τν λήθεια τι κύριος τῆς ζως κα το θανάτου εναι μόνον Θεός, παινε κάθε ατρικ προσπάθεια, πρ τς θεραπείας τν πάσης φύσεως σθενειν· πιστεύουσα τι ζω εναι γαθ πέρτατης ξίας, περιμένει π τος ατρος ν ργάζωνται μέχρι τέλους πρς διάσωση τς ζως κάθε νθρώπου, στω κα νιάτως πάσχοντος κα ποφέροντος π τος πόνους, στω κα ἐὰν χουν νεκρωθε ζωτικά του ργανα, πως γκέφαλος.

σθένεια κα πόνος παίζουν σπουδαο παιδαγωγικ κα σωτηριώδη ρόλο κα πρέπει ν ντιμετωπίζωνται μ πομον κα μπιστοσύνη στ θέλημα το Θεο.

11. ννοια τς «εκαζομένης συναινέσεως» το σθενος πού ἐφευρίσκεται μέ τόν νέο νόμο καί εἰσάγεται κατά πρόδηλο παράβαση τῶν ἄρθρων 2 παραγρ. 1 καί 5 παραγρ. 1 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τίθεται σέ ἰσχύ ἀπό 1/6/2013 καί ποτελε αθαίρετη κατάλυση τς λευθερίας το νθρωπίνου προσώπου.

Ἡ εἰκαζομένη συναίνεση βρίσκεται σέ ἀπόλυτη ἀντίθεση μέ τήν δωρεά ὀργάνων ἡ ὁποία εἶναι αὐτόβουλη πράξη πού δέν εἰκάζεται ὅπως δέν εἰκάζεται καί ἡ συναίνεση.

Ἡ εἰκαζομένη συναίνεση ἑστιάζεται στόν λήπτη καί ἀδικεῖ τήν πράξη τοῦ δότη τόν ὁποῖο μεταμορφώνει ἀπό πρόσωπο πού ἀβίαστα δωρίζει σέ ἄτομο ἀπό τό ὁποῖο αὐθαίρετα ἀφαιροῦμε καί ὁδηγεῖ σέ τραγική κκοσμίκευση πού θ διευκολύνη σέ περαιτέρω μφισβήτηση τν θικν φραγμν, σ σχετικοποίηση τν φθάρτων κα αωνίων ληθειν μ τν θεοποίηση τς πιστημονικς ρευνας κα σ ποκατάστα-ση τς ρθόδοξης π τν «μηχανιστικ νθρωπολογία».

Β’ ατρικς θέσεις

1. ννοια το γκεφαλικο θανάτου, ποία τ πρτον εσήχθη στν ατρικ ρολογία κα πρακτικ τ 1968 π τν πιτροπ το Harvard, (Χάρβαρντ) κα τ κριτήρια διαγνώσεώς του εναι μεταβαλλόμενα μ τάση περιορισμο τους. τσι ρχικ περιελάμβανε τν κατάπαυση τν λειτουργιν λου του νευρικο συστήματος, κεντρικο κα περιφερικο. Τ 1981 πιτροπ μπειρογνωμόνων του Προέδρου τν ΗΠΑ μ τν νιαο ρισμ το θανάτου περιόρισε τν ννοιά του στ μ ναστρέψιμη παύση λων τν λειτουργιν τοῦ γκεφάλου, ν π τ 1973 στ Μ. Βρετανία κα π τ 1985 στν λλάδα γίνονται ποδεκτ τ κριτήρια τς Minnesota (Μιννεσότα), μ τ ποία γκεφαλικς θάνατος περιορίζεται στ μ ναστρέψιμη βλάβη το γκεφαλικο στελέχους.

2. Ο λόγοι ντικαταστάσεως τν κλασικν κριτηρίων προσδιορισμο το θανάτου, πο ἦσαν μ ναστρέψιμη διακοπ τς ναπνευστικς κα καρδιακς λειτουργίας, μ τ κριτήριο το γκεφαλικο θανάτου μολογεται περίφραστα π τν πιτροπ το Harvard πς ταν

α) τι ο γκεφαλικς νεκρο σθενες ποτελον «φορτίο» γι τος οκείους κα τ νοσοκομεα κα

β) τι ἐὰν ξακολουθοσαν ν σχύουν τ παλαι κριτήρια το ρισμο το θανάτου, θ ταν δύσκολη πόκτηση ργάνων γι μεταμοσχεύσεις γιατί τά ὄργανα εἶναι ἄχρηστα μετά τήν παύση τῆς καρδιακῆς λειτουργίας τοῦ δότη.

3. ννοια κα τ κριτήρια το γκεφαλικο θανάτου ρίζονται αθαίρετα.

Αθαίρετη εναι πίσης κα διάγνωσή του, κα πολλς φορς πισφαλής, μ ποτέλεσμα περιπτώσεις σθενν πο χαρακτηρίστηκαν γκεφαλικς νεκρο ν ποδειχθε κ τν στέρων τι δν ταν τέτοιοι στν πραγματικότητα καί νά ἀνανήψουν.

4. Σ γκεφαλικς νεκρος πιτελονται πολλς λειτουργίες, πως·

α) καρδι πάλλει ατομάτως,

β) ο πνεύμονες νταλλάσσουν τ ὀξυγόνο κα τ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος,

γ) συνήθως πάρχει παρκς γγειακς τόνος,

δ) μερικς φορς χορηγούμενη τροφ πέπτεται π τ γαστρεντερικ σύστημα,

ε) τ κύτταρα φομοιώνουν τς θρεπτικς οσίες,

στ) τ αμα κυκλοφορε κα πομακρύνει τ μεταβολικ προϊόντα π τ κύτταρα,

ζ) τ παρ ποτοξινώνει τ αμα,

η) ο νεφρο διατηρον τ σοζύγιο τν γρν κα τν λεκτρολυτν,

θ) τ νοσοποιητικ σύστημα καταπολεμε τς λοιμώξεις,

ι) ρισμένοι νδοκρινες δένες ξακολουθον ν λειτουργον.

λα ατ καθς κα περίπτωση τν μβρύων, στ ποα δν χει κόμη σχηματισθε γκέφαλος, δείχνουν, σαφς τι κα χωρς τν γκέφαλο τ σμα μπορε ν εναι ζωντανς βιολογικ ργανισμός.

5. συνείδηση (μ τν ατρικ ννοια) διακρίνεται στν γρήγορση κα στ περιεχόμενό της, λαττωμένη δ γρήγορση μποδίζει τν κτίμηση το περιεχομένου τς συνείδησης.

πομένως στς περιπτώσεις γκεφαλικο θανάτου, στς ποες χει κατασταλε γρήγορση, δν μπορε ν λεχθε (τουλάχιστον πρς τ παρν) τίποτε γι τ περιεχόμενο τς συνείδησης.

Τ ν θεωρονται δ νεκρο ατο πού ερίσκονται σ θεωρούμενη μόνιμη πώλεια τς συνείδησης, θ μποροσε ν δηγήσει στν φρικτ κατάσταση, τέτοιοι νθρωποι ν θάπτονται ν καίγονται, ν ναπνέουν μ τ δική τους ατόματη ναπνευστικ λειτουργία.

Ἑπομένως κα μ βάση τ σα προαναφέρθηκαν:

α) Διαπιστώνουμε τι «γκεφαλικς θάνατος» πού ὁρίζει ὁ νέος Νόμος ὡς θάνατο γιά τήν λήψι τῶν σωματικῶν ὀργάνων εναι μία κατάσταση ννοιολογικς κα διαγνωστικς ρευστή, λο δ κα περισσότερο μφισβητούμενη.

Μλλον πρόκειται γι κλινικ κατασκεύασμα πο ξυπηρετε τν ποσυμφόρηση τν μονάδων ντατικς θεραπείας κα τν πόκτηση ργάνων γι μεταμόσχευση.

β) Κα ν κόμη μποροσε ν διαγνωσθε ναμφισβήτητα λοσχερς καταστροφ το γκεφάλου, ατ δν ταυτίζεται μ τν σωματικ θάνατο ἀφοῦ πάλλεται ἡ καρδιά.

γ) φ’ σον σωτερικ συνειδητ ζω κα τ πρόσωπο διατηρονται, πως ο Χριστιανο πιστεύουμε, κα μετ τ θάνατο το συνόλου σώματος, δν χουμε κανένα λόγο ν δεχθομε τι ατ παύουν ν πάρχουν π νεκρώσεως μόνο το γκεφάλου (γκεφαλικο θανάτου).

δ) πομένως π γκεφαλικο θανάτου δν τίθεται θέμα συνειδητς ζως κα προσώπου λλ τ μόνο θέμα εναι ἐὰν ξακολουθε ν πάρχει συνάφεια ψυχς κα σώματος ποία μως (διατήρηση τς συνάφειας) καταδεικνύεται π τ ζω το πολοίπου σώματος.

ε) Γενικς ὡς φιλόστοργος μητέρα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρ τν μεταμοσχεύσεων ὅπως καί ὑπέρ τῆς αἱμοδοσίας, μάλιστα στήν Μητροπολή μας λειτουργεῖ τράπεζα αἵματος μέ 600 φιάλες αἵματος προσφερόμενο δωρεάν σέ ἔχοντας σχετική ἀνάγκη. πειδ μως θεωρομε τος εὑρισκομένους στν κατάσταση το «γκεφαλικο θανάτου» σθενες κα χι νεκρούς, σεβόμενοι πλήρως τν ερότητα, σως κα κρισιμότητα γι τ αώνιο μέλλον, τν τελευταίων στιγμν τς ντεθεν τοῦ τάφου ζως των, δν μπορομε ν συμφωνήσουμε μ τν π ατος φαίρεση πρς μεταμόσχευση τν ζωτικν τους ργάνων καθ’ ἥν στιγμήν πάλλεται ἡ καρδία των.

μόνη θικ κα κοινωνικ διάβλητη περίπτωση δωρες ργάνων γι μεταμόσχευση εναι π γιες δότες μεταμόσχευση στν νς π τ διπλ ργανα, ἤ μυελοῦ τῶν ὀστέων προκειμένου δ περ σθενν τραυματιν δοτῶν μεταμόσχευση σων μπορον ν μεταμοσχευθον μετ τν μόνιμη παύση τς καρδιοαναπνευστικς λειτουργίας».

Συνεπῶς ἡ ἀπαράδεκτος νομοθετική πρωτοβουλία τῆς Κυβερνήσεως πού δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν αὐτῆς τά ἀνωτέρω καί πού εἰσαγάγει τήν λειτουργία ἰδιωτικῶν συμφερόντων Κέντρων Μεταμοσχεύσεων, μέ ὅ,τι ἰδιοτελές αὐτό συνεπάγεται μᾶς ὑποχρεώνει νά προτρέψωμεν τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, πρός διασφάλισι τῆς ἱερότητος τῆς ζωῆς του νά προβῆ στίς σχετικές δηλώσεις στά ἁρμόδια Κέντρα Ἐξυπηρετήσεως Πολιτῶν (Κ.Ε.Π.) ὅτι δέν συναινεῖ διά τήν ἐφαρμογή σ’αὐτό τοῦ σχετικοῦ Νόμου.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ ὁ Πειραιως ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ANTIKANTIΩTIKA

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 19th, 2011 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ANTIKANTIΩTIKA

«H εμή απολογία τοις εμέ ανακρίνουσι αύτη εστί» (Α’ Κορινθ. 9,3)).

Aπολογείται ο Παύλος και δεν αφήνει την κατηγορία αναπάντητη. Γι’ αυτό λέω και εγώ. Όταν μία μέρα αποθάνω, όταν κλείσω τους οφθαλμούς, να βρεθεί κάποιος, να συγκεντρώσει όλες τις κατηγορίες που είπαν οι εχθροί μου. Nα συγκεντρώσει όλα, όλα όσα είπαν. Θα σχηματίσει ένα βιβλίο με 300-400 σελίδες τα «AντιKαντιωτικά» και μετά θα βρείτε απολογίες. Απολογούμαι σε όλα, προσπαθώ να απολογηθώ σε όλες τις κατηγορίες, που εκτοξεύουν. Kαι ο Παύλος απολογείται, αλλά είναι δυσάρεστο να βρίσκεται κανείς στην ανάγκη, να απολογείται σε ποιους;
Mα καλά βρε παιδί μου, εσύ με ξέρεις τόσα χρόνια, 40-50 χρόνια και με θέτεις υπό κατηγορία; Θα απολογηθώ, αλλά λυπούμαι, δυσανασχετώ. Kαι αυτό που λέει ο Παύλος; Eσείς αντί να με υπερασπίζεστε, ευρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να απολογούμε; Δυσάρεστο είναι αυτό. Αναγκάζομαι να απολογηθώ και να σας πω το παρελθόν μου….

(Απο τον κύκλο της Αγίας Γραφής στον «Oίκο Xειροτεχνίας», σήμερα, Ι. Μ. Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, στις 11-1-1991)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ KANΤΙΩΤΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΣΤΙΣ 8/6/1999

Για την έκδοση του βιβλίου

-Πάτερ, σ’ ένα κήρυγμά σας είπατε, ότι θα βγάλετε βιβλίο με τίτλο· «ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ TA ΚΑΤΑ» του ιεροκήρυκος Αυγουστίνου ή «ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΝΤΙΩΤΙΚΑ». Να συγκεντρώσω στοιχεία για να βγεί αυτό το βιβλίο;

Επίσκοπος π. Αυγουστίνος: Θα μπορέσεις;

Με την βοήθεια του Θεού, ναί. Έχω πολλά στοιχεία για «TA ΥΠΕΡ», από επισκόπους που μιλούν για εσάς· Από τον Πάφου Γενάδιο, από τον επίσκοπο των Πατάρων της Μικράς Ασίας, που ήταν επίσκοπος στην περιοχή του πατέρα μου, από τον Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο, και από πάρα πολλούς άλλους. Όσο για «TA ΚΑΤΑ», δεν θα χαρίσω σε κανέναν.

Επίσκοπος π. Αυγουστίνος: Σε θαυμάζω.

________________

ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ;

Πράγματι, είναι δύσκολο να γράψει κανείς το παραπάνω βιβλίο· «ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ» του αγωνιστού ιεράρχου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου.

Στα «ΥΠΕΡ» τόμους ολοκλήρους να γράψει κανείς, για την ζωή και το έργο του, δεν θα μπορέσει να το ολοκληρώσει· Θα το αδικήσει μάλλον, παρά θα το προβάλλει.

Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης δεν διεκδικούσε ποτέ το αλάθητο για τον εαυτό του· αλλά με την χάρη του Θεού και με την αγνή του την καρδιά και την δυνατή του πίστη στον Παντοδύναμο Θεό αντιστάθηκε στο κύμα της αθεϊας και της διαφθοράς που ήθελε να διαλύσει τα πάντα στo πέρασμά του· γι’ αυτό τον ακολούθησε μεγάλος αριθμός ανδρών και γυναικών και προπαντώς νέων και  έδωσε μεγάλες μάχες στην Ελλάδα. Το κακό δεν εξαλήφθηκε με τους αγώνες του, αλλά άργησε να έρθη στην Ελλάδα.  Που είναι σήμερα τέτοια πρότυπα και τέτοιοι αληθινοί ηγέται για να τους ακολουθήσει ο Ελληνικός λαός; Σαν τον Διογένη με το φανάρι ψάχνει σε όλη την Ελλάδα για να βρεί έστω και ένα τέτοιο πρότυπο για να το ακολουθήσει και να βγει από την κρίση.

O Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος είχε το Ευαγγέλιο μπροστά του και έλεγε· «Όλο τον κόσμο τον πατώ, αλλά το Ευαγγέλιο δεν το πατώ. Είχε πυξίδα τους Ιερούς Κανόνες της Μίας Αγίας Αληθινής Εκκλησίας. Είχε πρότυπα τους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και ακολουθούσε τα ίχνη τους, αδιαφορώντας για τα πικρόχoλα σχόλια και την κρίση των κακών ανθρώπων.

Τα έβαλε με τους κατακτητάς της Κατοχής. Βγήκαν εντάλματα συλήψεως εναντίον του και όμως δεν μπόρεσαν να τον αγγίξουν.

Τα έβαλε με τους ισχυρούς της ημέρας, που δημόσια και αναίσχυντα ποδοπατούσαν τα όσια και τα ιερά της Πίστεως και της Πατρίδος· Φυλακίσθηκε, διώχθηκε, έστειλαν γιατρούς για να τον βγάλουν τρελό και να τον εξουδετερώσουν, όμως δεν κατάφεραν τίποτε, δεν μπόρεσαν ούτε τρίχα από την κεφαλή του να πειράξουν.

Τα έβαλε με την μασονία και τους μασόνους. Κάλεσε δημόσια τον τότε βασιλιά Παύλο, το 1949, να ανακαλέσει την υπογραφή του από βασιλικό έγγραφο που παρουσίαζε την μασονία ως φιλανθρωπικό ίδρυμα  και ζητούσε να την ενισχύουν οι ναοί και τα μοναστήρια!!! Μίλησε από του άμβωνος του Αγίου Αθανασίου Κοζάνης εναντίον του βασιλιά, παρουσία των στρατιωτικών αρχών, που έτρεμαν από φόβο, και δεν επέτρεψε να ψαλλεί το πολυχρόνιό του. Συγχρόνως κυκλοφόρησε το περιοδικό “Χριστιανική Σπίθα” που ερωτούσε ευθέως τον βασιλια, αν είναι μασόνος. Οι μυστικές υπηρεσίες πήραν φωτιά και στράφηκαν εναντίον του. Ο π. Αυγουστίνος ήτο τότε στρατιωτικός ιερεύς. Και όμως ο μικρός Δαυιδ νίκησε, και ο βασιλιάς ανακάλεσε την υπογραφή του.

Ο π. Αυγουστίνος είχε ως σύνθημα· «Χτυπώ το καλάμι όταν είναι όρθιο όταν πέσει δεν το κτυπώ, γιατί είναι άνανδρο και αυτό το τήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Τα έβαλε με τους κακούς επισκόπους, αρχιεπισκόπους και πατριάρχας που παρέβαιναν δημόσια τις εντολές του Θεού και σκανδάλιζαν τον Ελληνικό λαό. Αυτοί οι αγώνες του ήταν πιο δύσκολοι και πιο σκληροί. Ήτο κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εκείνοι ήταν προϊστάμενοί του. Τι κατόρθωσαν; Τον εδιωχναν από την μία μητρόπολη στην άλλη και έτσι τον έκαναν γνωστό σ’ όλο τον Ελληνικό λαό. Του απαγόρευσαν το κήρυγμα καθ’ άπασαν την Ελλάδα και ξεσήκωσαν το πανελλήνιο. Βλέποντας τις αντιδράσεις οι μητροπολίται που τον κατεδίωκαν άρον – άρον ανακάλεσαν την απαγόρευση. Θέλησαν κάποιοι να τον καθαιρέσουν γιατί αγωνιζόταν εναντίον του μεταθετού των επισκόπων, αλλά δεν το τόλμησαν.

Και ενω ήταν συνεχώς διωκόμενος και τον κατεδίωκαν οι επίσκοποι για τον έλεγχο που εξασκούσε, εξελέγη επίσκοπος Φλωρίνης! Αυτοί που τον κατεδίωκαν ψήφισαν την προαγωγή του!!! O ήλιος έλεγε ο ίδιος ανέτειλε από την δύση!

Δεν μπορούμε να  καταγράψουμε όλους τους αγώνας του, τις θυσίες και τις περιπέτειές του. Δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε όλο το κηρυκτικό του έργο, δεν μπορούμε να γράψουμε το βιογραφικό του μεγάλου αυτού σύγχρονου πατέρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μόνο ένα μέρος αυτού έχουμε την δύναμη να στοιχειοθετήσουμε και κάποια στιγμιότυπα από την ζωή του να καταγράψουμε.

Αλλά και τα «ΚΑΤΑ», δεν είναι εύκολο να τα καταγράψουμε, γιατί;

Οι παλαιοί εχθροί του σεβαστού ιεράρχου δεν αντιδρούν· βρίσκονται στην κρίση του Θεού και εκεί θα δώσουν λόγο για τις πράξεις τους. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γράψει η ιστορία γι’ αυτούς. Οι νέοι όμως εχθροί του Μητροπολίτου Φλωρίνης, εξωτερικοί και εσωτερικοί, που στάζουν όξος και χολή όταν κάποιους  πιάνει την πένα για να δείξει «την κορυφή του παγόβουνου», αντιδρούν άσχημα. Κακολογούν, απειλούν και παραμονεύουν να βρουν κάτι που κατά την γνώμη τους είναι αναπόδεικτο ή προσωπικό δεδομένο -καινούργιο φρούτο και αυτό-   για να τυλίξουν την γράφουσα σε μια κόλα χαρτί. Δεν τους κακίζω, την δουλειά τους κάνουν.

Δύσκολο αυτό το βιβλίο. Κάποιος όμως, που έχει στοιχεία, πρέπει να καταγράψει και τα «ΥΠΕΡ» και τα «ΚΑΤΑ» του Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου για να μείνουν στην ιστορία.

Επειδή όπως φαίνεται από τον παραπάνω απομαγνητοφωνημένο διάλογο δόθηκε ευλογία  από τον σεβάσμιο Γέροντα για να εκδοθεί το βιβλίο, τολμώ να συγκεντρώσω κάποια στοιχεία και να τα δημοσιεύσω σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπάρχει στήλη στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδος, στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, με θέμα· «ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ» του επισκόπου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου. Εκεί κάθε φορά αποθηκεύονται τα στοιχεία που δίνονται σε δημοσιότητα. Υπάρχουν και άλλες στήλες, που καταθέτουμε στοιχεία για το βιογραφικό του Γέροντος.

Εκδώσαμε και βιβλία. Μόνο για την Κοζάνη εκδώσαμε 4 βιβλία·

 • “ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ “40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» (εξαντλήθηκε),
 • «ΡΙΧΝΩ ΤΟΝ ΚΟΥΒΑ ΜΟΥ ΒΑΘΕΙΑ…», σελ. 126
 • «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1 σελ 288
 • «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο 2 σελ. 368.
 • Περιέχουν έγγραφα της Κατοχής, κηρύγματα και διηγήσεις από τον ίδιο τον Γέροντα, από τους συνεργάτες του και από τον απλό λαό που σώθηκε  από την πείνα. Θα μπορούσαμε να εκδώσουμε πολλά ακόμα βιβλία, μόνο για την Κοζάνη τα χρόνια της Κατοχής.

Δηλώνω, ότι: Δεν κινούμαι από κατώτερα ελατήρια ή εμπάθεια, ο Θεός ξέρει. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με κανέναν από τους εχθρούς του Γέροντος· το μόνο που μ’ ενδιαφέρει είναι καταγραφούν κάποια πράγματα στην ιστορία. Αν έβλεπα μέσα μου κακία ή πάθος, θα τα εγκατέλειπα όλα, για να σώσω την ψυχή μου.

Κάποιοι από τους πρόσφατους εσωτερικούς εχθρούς του π. Αυγουστίνου, που παριστάνουν τους αγίους και είναι πνευματικοί οδηγοί ψυχών, τρέμουν  την αλήθεια και ενοχλούνται που δίνω κατά καιρούς κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα.

Τρέμουν το φως και αντιδρούν. Δεν τους φοβούμαι. Έδωσα κάποια υπόσχεση στον σεβαστό μας πνευματικό πατέρα και θα την πραγματοποιήσω είτε τους αρέσει είτε όχι.

Προσπαθώ να είμαι προσεκτική, γιατί πρέπει να παρουσιάζω την αλήθεια χωρίς να σκανδαλίζω.

Να ενημερώνω τους πιστούς, για να φυλάγονται από τα παραπάνω πρόσωπα, που άλλοι είναι και διαφορετικοί παρουσιάζονται. «Πλανώντες και πλανώμενοι», όπως έλεγε ο σεβάσμιος ιεράρχης.

Αυτά προς το παρόν. Εν ημέρα Κρίσεως θα αποκαλυφθούν τα κρυπτά των ανθρώπων.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΛΟΓΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 19th, 2011 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λουκ. 5,1-11)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΛΟΓΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ-ΤΩΝ-ΔΥΝΑΜΕΩΝ-ιστ.«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ…». Ἔτσι ἀρχίζει, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο. Καὶ μὲ τὶς λέξεις αὐτὲς μᾶς καλεῖ νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἐποχή, ποὺ ἐπάνω ἐδῶ στὸ φλοῦδι τῆς γῆς ἔζησε ἐκεῖνος, ποὺ κανείς ἄλλος δὲν θὰ φθάσῃ τὸ ὕψος του· ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ…». Μερικοὶ λένε· Ἄχ νὰ ζοῦσα στὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ! νὰ τὸν ἔβλεπα, νὰ τὸν ἄ­κουγα, ν᾽ ἀπολάμβανα τὶς εὐεργε­σίες ποὺ σκόρ­πιζε!… Ἀλλὰ στὴν Ἐκ­κλη­σία ὄχι μόνο τὸν ἀ­κοῦμε, ὄχι μόνο τὸν βλέπουμε μὲ τὰ πνευ­ματι­κά μας μάτια, ἀλλὰ καὶ ἂν θέλουμε τὸν ἀγγίζουμε καὶ τὸν βάζουμε στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας μὲ τὴ θεία κοινωνία. Στὸ ἅ­γιο δισκοπότηρο εἶνε ὁλόκληρος ὁ Χριστός.
«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ…». Καὶ κατὰ ἕνα ἄλλο τρόπο μποροῦμε νὰ φθάσουμε στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ· μὲ τὰ φτερὰ τῆς φαντασίας. Νοε­ρῶς ταξιδεύουμε καὶ φθάνουμε στὴν ἁγία γῆ, στὰ χώματα ἐκεῖνα ποὺ πάτησε ὁ Χριστός.

* * *

Στοὺς Ἁγίους Τόπους ὑπάρχει μιὰ ὡραία λί­μνη, ἡ Γεννησαρέτ, ὅπως ἀκούσαμε (Λουκ. 5,1), ἢ λίμνη τῆς Τιβεριάδος ἢ τῆς Γαλιλαίας. «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» λοι­πὸν στὴ λίμνη αὐτὴ ἔγιναν αὐτὰ ποὺ περιγράφει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Ἐκεῖ μιὰ νύχτα ψάρευαν δυὸ ψαρόβαρκες. Δύο ζεύγη ἀδελφῶν, Ἀνδρέας – Πέτρος καὶ Ἰωάννης – Ἰάκωβος μὲ τὸν πατέρα τους Ζε­βεδαῖο, ἅπλωναν τὰ δίχτυα. Τὰ ἔρριξαν σὲ πολλὰ σημεῖα, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα μηδέν. Δὲν κατώρθωσαν ὅλη τὴ νύχτα νὰ πιάσουν οὔτ᾽ ἕ­να ψάρι. Ὅσοι καταγόμεθα ἀπὸ νησιὰ καὶ παραθαλάσσια μέρη, ξέρουμε τὴ λύπη τοῦ φτωχοῦ ψαρᾶ ὅταν τὸ πρωὶ σέρνῃ τὸ δίχτυ καὶ εἶνε ἀ­δειανό. Ἔτσι λυπημένοι ἦταν κι αὐτοί. Τί θὰ πήγαιναν στὰ σπίτια τους τὴν ἡμέρα ἐκείνη;
Ἀλλὰ ξαφνικὰ μπῆκε στὴ βάρκα τους – ποιός; βασιλιᾶς, αὐτοκράτορας; Καὶ τί εἶν᾽ αὐτοί; Μπῆκε ἐκεῖνος ποὺ ἐξουσιά­ζει τὴ θάλασσα, τὰ νέφη τ᾽ οὐρανοῦ, τ᾽ ἀπέραν­τα πελάγη καὶ τοὺς ὠκεανούς· μπῆκε ὁ Χριστός! Καὶ μέσα ἀπὸ τὴ βάρκα δίδασκε τὸ λαό, ποὺ συνωστιζόταν στὴν παραλία ἀκούγοντας τὰ πρωτάκουστα λόγια του. Ὅταν τελείωσε, λέει στὸν Πέτρο· ―῾Ρίξτε πάλι τὰ δίχτυα σας. Περίεργη ἐντολή. Γιατὶ πρέπει νὰ ξέρουμε, ὅτι ἡ κατάλληλη ὥ­ρα γιὰ ψάρεμα εἶνε νύχτα. Κανένας ἐπαγγελματίας ψαρᾶς δὲ βγαίνει τὴν ἡμέρα· τὴ νύχτα βγαίνουν, μὲ ἀναμμένα φῶτα, ὅπως βλέπουμε στὸ Αἰγαῖο. ―Κύριε, ὅλη νύχτα κοπιάσαμε καὶ δὲν πιάσαμε τίποτα, καὶ τώρα τὴ μέρα θὰ πιάσου­με; ἀλλ᾽ ἀφοῦ τὸ λὲς ἐσύ, θὰ ῥίξω τὸ δίχτυ. Καὶ μόλις τὸ ἔκαναν, ἔγινε θαῦμα· τὰ δίχτυα γέ­μισαν ἀπὸ τόσα ψάρια, ποὺ σχίζον­ταν. Φώναξαν καὶ τοὺς συν­εταίρους ἀπὸ τὸ ἄλλο πλοῖο νὰ βοηθήσουν· καὶ ἦρθαν καὶ γέμισαν καὶ τὰ δύο πλοῖα τόσο πολύ, ποὺ κινδύνευαν νὰ βυθιστοῦν ἀπὸ τὸ βάρος. Πρωτοφανὴς ἁλιεία.
Αὐτὸ τὸ θαῦμα, ποὺ συνέβη στὴ Γεννησαρέτ, ἀκούσαμε σήμερα. Τὴ μιὰ φορὰ οὔτε λέπι, τὴ δεύτερη φορὰ γεμᾶτα τὰ δίχτυα ἀπὸ ψά­ρια. Τί σημαίνει αὐτό; Ὄχι μόνο «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ…», ἀλλὰ καὶ σήμερα καὶ πάντα θὰ ἐ­παναλαμβάνεται αὐτὸ τὸ διπλὸ ἀ­ποτέλεσμα τῶν ἀν­θρωπίνων κόπων. Ἂς προσέξουμε, ἀ­γα­πητοί μου, τί μᾶς διδάσκει τὸ εὐαγγέλιο.

* * *

Ὁ Χριστὸς ἀγαπᾷ τὴν ἐργασία, ἐκτιμᾷ τοὺς ἐργάτες τῆς ξηρᾶς καὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ τὸ ἀπέδειξε μὲ ὅλη τὴ ζωή του. Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ἐκλέξῃ τοὺς μαθητὰς καὶ ἀποστόλους, δὲν πῆγε στὴν ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος, οὔτε στὰ κέντρα τῆς ῾Ρώμης ἢ τῆς Ἀλεξανδρείας, ὅ­που ζοῦσαν οἱ ἰσχυροὶ τῆς ἡμέρας· διάλεξε τὸ ἐπιτελεῖο του ἀπὸ τὴν ἐργατι­κὴ τάξι, ἀπὸ τοὺς ψαρᾶδες τῆς Γαλιλαίας.
Καὶ ὁ ἴδιος ἐργαζόταν. Μικρὸ φτωχὸ παιδί, ἐργαζόταν στὸ ξυλουργεῖο τοῦ δικαίου Ἰωσήφ· ἐργαλεῖα κρατοῦσε, καὶ τὰ χέρια του εἶχαν ῥο­ζιάσει ἀπὸ τὴ δουλειά. Ἔφτειαχνε ἀ­λέτρια, καθίσματα, τραπέζια, πόρτες, παράθυρα, μέχρι τὸ τριακοστὸ ἔτος του. Εἶνε λοιπὸν ὁ πρῶ­τος ἐργάτης. Μιὰ ὡραία εἰκόνα ξένου ζωγράφου παριστάνει τὸν Κύριο νὰ κρατάῃ τὸ πριόνι καὶ νὰ κόβῃ. Θὰ ἤθελα, ἡ εἰκόνα αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε ὄχι ὁ ἐκμεταλλευτὴς ἀλλὰ ὁ φίλος καὶ προστάτης τῶν ἐργατῶν, νὰ στολί­ζῃ ὅλα τὰ γραφεῖα τῶν ἐργατικῶν κέν­τρων τῆς πατρίδος μας. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος, ποὺ ν᾽ ἀγάπησε περισσότερο τοὺς ἐργάτες ἀ­πὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὑπῆρξε ὁ πρῶ­τος ἐργάτης. Ἐργάτης ὁ ἴδιος, ἐργάτες οἱ μαθηταί του, ὁ Πέτρος, ὁ Παῦλος, ὅλοι.
Τὸ «ἐργάζεσθαι» εἶνε ἡ πρώτη ἐντολὴ καὶ δόθηκε στὸν παράδεισο (Γέν. 1,15). Τὴν ἐργασία συνιστᾷ ἡ ἁγία Γραφή. Εἶνε ἐν­τολὴ τοῦ Θεοῦ, νόμος παγκόσμιος, ὄχι μό­νο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Κοιτάξτε γύρω σας. Τὸ μυρμηγκάκι ἐρ­γάζεται. Ἡ ἁγία Γρα­φὴ λέει στὸν τεμπέλη· «Ἴ­θι πρὸς τὸν μύρμηκα, ὦ ὀκνηρέ…» (Παρ. 6,6)· πήγαινε στὸ μυρμηγκάκι καὶ παραδειγματίσου. Σηκώ­νει βάρος διπλάσιο καὶ τριπλάσιο ἀπ᾽ τὸν ἑ­αυτό του καὶ κουβα­λάει στὴ φωλιά του τρόφι­μα γιὰ τὸ χειμῶ­να. Ἡ μέλισσα πετάει ἀπὸ ἄνθος σὲ ἄνθος, τὰ πουλιὰ διανύουν μίλια, τὰ ψάρια κο­λυμποῦν, τὰ ῥυάκια καὶ οἱ ποταμοὶ τρέχουν, οἱ οὐράνιες σφαῖρες καὶ ἡ γῆ κινοῦνται ἀκατάπαυστα. Ὅ­λα, ἀπὸ τὰ μικρότερα ἕως τὰ μεγαλύτερα, φω­νάζουν· Ἐργάζεσθε! Ὅποιος δὲν ἐργάζεται, ἀποτελεῖ φάλτσο μέσα στὴν ἁρμονία τῆς θείας δημιουργίας, παραφωνία.
Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο ὅμως μᾶς λέει, ὅτι δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ κοπιάζῃ κανείς. Χρειάζεται καὶ κάτι ἄλλο. Τὴν πρώτη φορὰ οἱ ψαρᾶδες τῆς Γεννησαρὲτ δὲν ἔπιασαν οὔτε λέπι· τὴ δεύτε­ρη φορὰ τὰ δίχτυα τους γέμισαν ψάρια. Γιατί; Διότι τὴ δεύτερη φορὰ ἦταν μαζί τους ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ εὐλογοῦσε τὸν κόπο τους· κι ὅ­που ὑπάρχει ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖ πλοῦ­τος κάθε ἀγαθοῦ. Ἐργασία λοιπόν, ἀλλὰ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Τονίζουν συνήθως πολὺ τὴν ἐργασία, καὶ καλὰ κάνουν· ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τὴν ἐργασία εἶνε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Παράδειγμα ὁ γεωργός. Ἂς ἔχῃ τὸ καλύτε­ρο χωράφι, ἂς τὸ καλλιεργῇ ἐπιστημονικῶς, ἂς σπέρνῃ τὸν καλύτερο σπόρο, ἂς λιπαίνῃ τὸ ἔ­δα­φος μὲ τὸ καλύτερο λίπασμα. Ἂν δὲν πέ­σῃ βροχούλα, δὲ βγῇ ὁ ἥλιος, δὲ φυ­σή­ξῃ κατάλληλος ἀέρας, ἐὰν δὲν ἔχῃ τὴν εὐ­λο­γία τ᾽ οὐ­ρανοῦ, θὰ σπέρνῃ καὶ δὲ θὰ θε­ρί­ζῃ· οἱ κόποι του θὰ πηγαίνουν χαμένοι. Ἐν ἀντιθέσει μὲ μεγάλες χῶρες, ἡ μικρή μας πατρίδα μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἶνε σήμερα αὐτάρκης.
Πρέπει νὰ ἔχῃς τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἂν δὲν τὴν ἔχῃς, θὰ σπέρνῃς καὶ δὲ θὰ θερίζῃς, θὰ χτίζῃς σπίτια καὶ δὲ θὰ κατοικῇς σ᾽ αὐτά, θὰ μαζεύῃς περιουσία καὶ δὲ θὰ τὴν ἀπολαμβάνῃς. Ἡ εὐλογία εἶνε ὁ ἀπαραίτητος ὅρος γιὰ κάθε προκοπή. Ἐργάζεσθε λοιπόν, ἀλλὰ μὲ ὑπακοὴ στὸ Θεό. Ὅπως ὑπήκουσε ὁ Πέτρος στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς.
Καὶ ποιά εἶνε ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ γύρω ἀπὸ τὴν ἐργασία; «Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου…» (Δευτ. 5,13-14). Ἕξι μέρες δουλειά· Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, μυρμήγκι. Ἀλλὰ ξημέρωσε Κυριακή, χτύπησε ἡ καμπάνα τῆς ἐνορίας; φτερὰ στὰ πόδια, ὅλοι στὴν ἐκκλησία! Στὸπ πλέον ἡ ἐργασία· μόνο ἐργασίες ἀναγκαῖες, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ διακοποῦν, αὐτὲς ἐπιτρέπονται σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, πλὴν γερόντων καὶ ἀσθενῶν, ὅλοι στὴν ἐκκλησία.
Ἐκτελοῦμε τὴν ἐντολὴ αὐτή; Ὄχι δυστυ­χῶς. Καὶ ὅμως τὴν Κυριακὴ ἔπρεπε οἱ πάν­τες νὰ ἐκκλησιαζώμεθα. Ἄλλοι μᾶς δίνουν παράδειγμα. Στὴ Δυτικὴ Θρᾴκη οἱ μουσουλμᾶνοι ἡ­μέρα ἀργίας ἔχουν τὴν Παρασκευή, καὶ τότε ὅλοι τους τρέχουν στὰ τζαμιά. Στὸ Ἰσραὴλ οἱ Ἑβραῖοι ἡμέρα ἀργίας ἔχουν τὸ Σάββατο,  καὶ τότε κανείς δὲν δουλεύει· πηγαίνουν στὶς χάβρες μικροὶ – μεγάλοι, ἀπὸ τὸν πιὸ ἄσημο μέχρι τὸν πρωθυπουργό – ναὶ τὸν πρωθυπουργό, ποὺ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα σπανίως πρωθυπουργὸς πηγαίνει στὴν ἐκκλησία. Στὴν Ἀ­φρι­κή, κι αὐτοὶ ἐκεῖ στὴ ζούγκλα κάπου πιστεύουν· ὅταν βγαίνῃ ὁ ἥλιος ἕνας ἄγριος χτυπάει ἕνα τύμπανο ἀπὸ δέρμα λιονταριοῦ, καὶ τότε ὅλοι τους πέφτουν καὶ προσκυνοῦν τὸ θεό τους. Κ᾽ ἐμεῖς τί κάνουμε; Ἀπὸ τοὺς 100 οὔτε 2 δὲν ἐκκλησιάζονται· οἱ ἄλλοι ποῦ εἶνε; Τὴν Κυρια­κὴ πρωὶ – πρωὶ μὲ τ᾽ αὐτοκίνητά τους τρέ­χουν ἰλλιγγιωδῶς. Καὶ κάθε Δευτέρα εἶνε πλῆθος οἱ νεκροί… Ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴν ἐκ­κλησία καὶ βρίσκονται στοὺς δρόμους· ὄχι γιὰ ἐργασία, ἀλλὰ γιὰ διασκέδασι καὶ διάφορες ἄλλες κοσμικὲς αἰτίες.

* * *

Ἀδελφοί μου· ἐργασία ἔχουμε, ἀλλὰ χρειά­ζεται καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θε­οῦ. 168 ὧρες ἔχει ἡ ἑβδομάδα. Μέσα σ᾽ αὐ­τὲς νὰ κάνουμε ὅ,τι εἶ­νε ἀ­ναγ­καῖο γιὰ τὴ ζωή μας. Μία ὥ­ρα ζητάει ὁ Θεὸς νὰ δίνουμε τὸ παρὼν στὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ προσευχώμεθα καὶ νὰ τὸν παρακαλοῦμε.
Στὸ ἑξῆς μὴν ἀπουσιά­ζετε ἀπὸ τὸν ἐκκλησι­ασμό. Ὅλοι ἐκεῖ νὰ λατρεύουμε Πατέρα, Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στον ιερό ναό του ἉγίουἸωάννου Πτολεμαΐδος 25-9-1977)

Προσευχη, η αναπνοη της ψυχης

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 19th, 2011 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛ. ΣΕ ΜΑΘΗΤΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Προσευχή, ἡ αναπνοὴ τῆς ψυχῆς

Ἀγαπητά μου παιδιά,

imagesΟ ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ εἶναι μήνας ποὺ ἀρχίζουν τὰ μαθήματα σὲ ὅλα τὰ δημόσια σχολεῖα. Τὴν πρώτη μέρα ποὺ ἀνοίγουν τὰ σχολεῖα γίνεται ἁγιασμός. Μαθηταί, γονεῖς, κηδεμόνες, δάσκαλοι καὶ καθηγηταὶ συγκεντρώνονται στὸ προαύλιο τοῦ σχολεῖου καὶ ἀκοῦνε τὴ δέησι ποὺ ἀναπέμπει ὁ ἱερεύς. Ὁ ἱερεὺς παρακαλεῖ τὸ Θεὸ νὰ εὐλογήση τὰ παιδιὰ τώρα ποὺ ἀρχίζει τὸ νέο σχολικὸ ἔτος.

Ὁ ἁγιασμὸς αὐτὸς ποὺ γίνεται στὰ σχολεῖα μας εἶναι μιὰ ἱερή συνήθεια. Οἱ ἀρχαίοι πρόγονοί μαςε, πρὶν ἀκόμη ἔρθη ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, εἶχαν τἠ συνήθεια νὰ μὴν ἀρχίζουν κανένα ἔργο προτοῦ παρακαλέσουν τὸ θεό τους. Εἶχαν γιὰ ρητὸ τὸ «ἐκ Θεοῦ ἄρχεσθαι»˙ κάθε ἀρχή, δηλαδή, νὰ γίνεται μὲ το Θεό. Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἡ πατρίδα μας ἦταν σκλαβωμένη στοὺς Τούρκους καὶ δὲν ὑπῆρχαν δημόσια σχολεῖα, τα χριστιανόπουλα τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοὺ τιμίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεμβρίου, μαζεύονταν στὰ κελλιὰ τῶν μοναστηριῶν καὶ στὰ προαύλια τῶν ἐκκλησιῶν, κʼ ἐκεῖ ἄρχιζαν τὰ μαθήματά τους μὲ τὴν προσευχὴ «Σταυρὲ τοὺ Κυρίου, βοήθει», ποὺ ἔκαναν μὲ δάκρυα στὰ μάτια. Πόσο δύσκολα ἦταν τὰ χρόνια ἐκεῖνα γιὰ νὰ μάθουν γράμματα τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος! Τώρα ὑπάρχουν πολλὰ σχολεῖα στὴν Ἑλλάδα καὶ πολλὲς εὐκολίες ἔχουν τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ μορφωθοῦν. Ἕνας λόγος παραπάνω γιὰ νὰ προσεύχωνται καὶ νὰ εὐχαριστοῦν τὸ Θεό.

Ἡ προσευχὴ εἶναι μιὰ ἀνάγκη, ψυχικὴ ἀνάγκη, ποὺ αἰσθάνεται κάθε ἄνθρωπος, σʼ ὅποιο μέρος τῆς γῆς κι ἄν κατοική. Περιηγηταί, ποὺ πῆγαν σὲ χώρες ἀγρίων, φυλῶν ποὺ ζοῦν μέσʼ στὰ δάση καὶ δὲν ἔχουν οὔτε σχολεῖα οὔτε σπίτια ἀλλὰ κατοικοῦν σὲ πρόχειρες καλύβες, στὰ μέρη αὐτὰ οἱ περιηγηταὶ εἶδαν ὅτι κʼ ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι προσεύχονται. Μόλις φανῆ τὸ πρωῒ ὁ ἥλιος, ὁ ἀρχηγὸς τῶν ἀγρίων χτυπάει ἑνα τύμπανο φτειαγμένο ἀπὸ δέρμα λιονταριοῦ, καὶ τότε ὅλοι οἱ ἄγριοι μαζεύονται, γονατίζουν καὶ μὲ κραυγὲς χαρᾶς καὶ εὐγνωμοσύνης χαιρετίζουν τὸν ἥλιο ποὺ ἀνατέλλει. Γιατὶ Θεὸ ἔχουν τὸν ἥλιο. Βλέπετε, ὅτι καὶ οἱ ἄγριοι ἀκόμη προσεύχονται. Καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ προσεύχονται. Καὶ ἄν αὐτοὶ προσεύχωνται, πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ προσευχώμαστε ἐμεῖς, ποὺ ἡ θρησκεία μας εἶναι ἡ μόνη ἀληθινἠ θρησκεῖα στὸν κόσμο.

* * *

Ὁ Χριστὸς, ποὶ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία, παραγγέλει, οἰ μαθηταί του νὰ ἀγαποῦν τὴν προσευχή. Ὁ ἴδιος ὑπῆρξε ἀνυπέρβλητο παράδειγμα προσευχῆς. Καὶ πάνω ἀκόμη στὸ σταυρό, ὅπου τόσο ὑπέφερε γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, προσευχήθηκε.

Ἡ προσευχὴ ἦταν ἀχώριστη ὰπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ ὅλων τῶν ἀγίων. Κʼ ἐσεῖς παιδιά μου, νὰ προσεύχεσθε. Ὅχι μόνο στὴν ἀρχὴ τοῦ σχολικοῦ ἔτους, ἀλλὰ πάντοτε.

Νὰ προσεύχεσθε τὸ πρωΐ μόλις ξυπνήσετε. Εὐχαριστῆστε τὸ Θεό, ποὺ σᾶς φύλαξε ὅλην τὴ νύχτα. Νὰ προσεύχεσθε ὅταν πηγαίνετε κάθε μέρα στὸ σχολεῖο. Νὰ παρακαλτε τὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ σᾶς φωτίζη στὰ μαθήματα. Ἕνας διάσημος ἐπιστήμονας ἔλεγε ὅτι, ὄταν πήγαινε στὸ γυμνάσιο καὶ σʼ ὠρισμένα μαθήματα, ὄπως τὰ μαθηματικά, αἰσθανόταν δυσκολία νὰ τὰ καταλάβη, ἔκανε τὴν προσευχὴ του καὶ ζητοῦσε τὸ θεϊκὸ φωτισμό, κʼ ἔτσι κατώρθωνε νὰ λύνη τὰ πιὸ δύσκολα προβλήματα. Αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι ὁ μαθητὴς θὰ παραμελήση τὴ μελέτη καὶ θὰ περιορισθῆ στὴν προσευχή˙ διότι ὁ Χριστὸς δὲν ἀγαπὰ τοὺς ὀκνηροὺς μαθητάς. Θέλει οἱ μαθηταὶ νὰ εἶνε ἐπιμελεῖς. Νὰ μελετοῦν τὰ βιβλία καὶ νὰ παρακολουθοῦν μὲ προσοχὴ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητάς˙ καὶ ὅταν οἱ μαθηταὶ κάνουν ὄ,τι ἐξαρτᾶται ὰπὸ αὐτοὺς, τότε ὁ Χριστός, ποὺ βλέπει τὴν προθυμία καὶ τὸν κόπο, ἀκούει τὴν προσευχὴ τῶν ἐκλεκτῶν του παιδιῶν. Δοκιμάστε καὶ θὰ δῆτε πάνω στὰ πράγματα, τὶ βοήθεια προσφέρει στὸ μαθητὴ ἡ προσευχή.

Νὰ προσεύχεσθε τὸ μεσημέρι, πρὶν καθήσετε στὸ τραπέζι νὰ φᾶτε. Μὴν ξεχάσετε νὰ εὐχαριστήσετε τὸ Χριστό, ποὺ δίνει τὸ ψωμὶ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ὑλικὰ ἀγαθά. Χωρὶς τὴν εὐλογία του ἡ γῆ θὰ εἶχε ξεραθῆ. Νὰ προσεύχεσθε τὸ βράδυ. Πρὶν κοιμηθῆτε, γονατίστε καὶ παρακαλέστε τὸ Χριστὸ νὰ σᾶς φυλάη ἀπὸ κάθε κακὸ. Ὅπως ἔλεγαν στὰ παλιότερα χρόνια τὰ χριστιανόπουλα,

 • «Πέφτω, κάνω τὸ σταυρό μου,
 • ἄγγελω ἔχω στὸ πλευρό μου».

Νὰ προσεύχεσθε ὄχι μόνο μόνοι σας, ἀλλὰ προσπαθήστε νὰ πείσετε τὰ ἀδέλφια καὶ τοὺς γονεῖς σας, ὅτι ὅπως ὅλοι τρῶνε μαζὶ στὸ τραπέζι, ἔτσι καλὸ καὶ ὠφέλιμο καὶ σωτήριο εἶνε ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας νὰ προσεύχωνται μαζί. Δυστυχῶς πολὺ λίγα εἶνε τὰ σπίτια ποὺ πατέρας, μητέρα καὶ παιδιὰ προσεύχονται μαζί. Ὅπου γίνεται οἰκογενειακὴ προσευχή, ἐκεῖ ὑπάρχει συγχώρησι, εἰρήνη, ἀγάπη, εὐτυχία. Ὁ Χριστὸς ἐνώνει ὅλη τὴν οἰκογένεια. Τὴν ἐνώνει μὲ τὴν κοινὴ προσευχή. Δυστυχισμένα, ἀντιθέτως, εἶνε τὰ σπίτια ὅπου κανένας δὲν προσεύχεται, ἀλλὰ κάθε μέρα ἀκούγονται βρισιὲς καὶ βλαστήμιες.

* * *

Νὰ προσεύχεσθε ὄχι μόνο μαζὶ μὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας σας, ἀλλὰ νὰ προσεύχεσθε καὶ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς συμμαθητάς σας. Παλιότερα ὅλοι οἱ μαθηταὶ τὴν Κυριακὴ τὸ πρωῒ μαζεύονταν στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου καὶ μαζὶ μὲ τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς καθηγγητάς τους πήγαιναν στὸ ναὸ τῆς ἐνορίας τους καὶ ἐκκλησιάζονταν. Ἦταν ἕνα ὠραῖο θέαμα νὰ βλέπη κανείς τοὺς μαθητὰς σὲ κανονικὴ πορεία νὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία. Τώρα ὁ κοινὸς αὐτὸς ἐκκλησιασμὸς καταργήθηκε. Δὲν ἐξετάζουμε ἐδῶ τοὺς λόγους ποὺ καταργήθηκε ἡ ἱερὴ αὐτὴ συνήθεια. Αὐτοὶ ὅμως ποὺ τὴν κατήργησαν, σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ὅταν πρόκειται νὰ ἔρθη κανένας ἐπίσημος, ὑποχρεώνουν τὰ παιδιά, νὰ συμμετέχουν στὴν ὑποδοχή. Μεγάλος, βλέπετε, εἶνε ὁ ὑπουργός, ἀλλὰ μικρὸς εἶνε ὁ Χριστὸς ποὺ καλούμεθα κάθε Κυριακὴ νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε στὸ ναὸ τελώντας τὴ θεία λειτουργία! Δυστυχῶς στὴν ἐποχή μας ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς καταβάλλονται προσπάθειες, τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴν ῆγαίνουν στὴν ἐκκλησία, νὰ μὴν προσχεύχωνται, νὰ μὴ θρησκεύουν, μὲ λίγα λόγια ἡ νεολαία μας νὰ γίνη ἄθρησκη.

Ἀλλὰ σεῖς, ἀγαπητά μου παιδιά, τώρα ποὺ δὲν σᾱς ὑποχρεώνει κανένας νὰ πᾶτε στὴν ἐκκλησία, τώρα πρέπει νʼ ἀποδείξετε ὅτι ἀγαπάτε τὴν Ἐκκλησία. Μὴ μιμηθῆτε τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα, ποὺ ἐνῶ χτυπᾶ ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας αὐτὰ κοιμοῦνται. Σεῖς, χριστιανόπουλα, μόλις ἀκούσετε τὴν καμπάνα τῆς Κυριακῆς, τρέξτε στὴν ἐκκλησία. Ἐκεῖ θὰ βρῆτε καὶ ἄλλα παιδιὰ ποὺ ἀγαποῦν τὸν ἐκκλησιασμό. Σταθῆτε δίπλα τους μὲ εὐλάβεια καὶ προσοχὴ καὶ παρακολουθῆστε μέχρι τέλους τὴ θεία λειτουργία. Κι ἄν εἶστε ἔτοιμοι, κονωνῆστε τἀ ἄχραντα μυστήρια. Ἔτσι, μὲ τὴν κοινὴ προσευχὴ ποὺ θὰ κάνετε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τʼ ἄλλα παιδιὰ καὶ μὲ τὴ θεία κοινωνία θὰ πάρετε δυνάμεις γιὰ νὰ νικήσετε τὸν πονηρό, νὰ προοδεύσετε στὰ μαθήματα, στὴν πίστι καὶ στὴν ἀρετή. Κι ὅταν πιὰ μεγαλώσετε, θὰ θυμᾶστε μὲ συγκίνησι τὶς μέρες ποὺ μὲ τοὺς καλοῦς γονεῖς καὶ καθηγητάς σας ἐκκλησιαζόσασταν καὶ προσευχόσασταν.

* * *

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀγαπῆστε τὴν προσευχή. Κάθε σχολικό σας ἔργο νὰ τὸ ἀρχίζετε καὶ νὰ τὸ τελειώνετε μὲ προσευχή. Προσευχὴ στὸ σχολεῖο. Προσευχὴ στὸ σπίτι. Προσευχὴ ἀτομική. Προσευχὴ οἰκογενειακή. Προσευχὴ μὲ τοὺς συμμαθητὰς καὶ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς τὴν Κυριακὴ στὴν ἐκκλησία. Ὅπως τὰ πνευμόνια σας ἀναπνέουν διαρκῶς τὸν ἀέρα, ἔτσι καὶ διαρκῶς νὰ προσεύχεσθε. Ἡ προσευχὴ εἶναι ἀναγκαία ὅσο καὶ ἡ ἀναπνοή. «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε», μᾶς προτρέπει ὁ ἀπόστολος Παῦλος˙ δηλαδή, νὰ προσεύχεσθε ἀδιάκοπα.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη

Ὁ πνευματικός σας πατέρας

MHNYMATA ΠOY ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 19th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

!

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΣΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Ωμή παρέμβαση της Τρόικας στον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης

καταγγέλει ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών

ΠΗΓΗ: http://cityptess-gr.blogspot.com

Για «ωμή παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης», κάνει λόγο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννης Αδαμόπουλος, σχολιάζοντας την επίσκεψη κλιμακίου της Τρόικας στο Πρωτοδικείο Αθηνών και τις επαφές που είχε με το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ο Γιάννης Αδαμόπουλος τονίζει ότι αδυνατεί να αντιληφθεί το λόγο και την ιδιότητα «υπό την οποία οι εκπρόσωποι των δανειστών μας ενδιαφέρθηκαν να πληροφορηθούν στοιχεία για… τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, καθιστώντας μάλιστα τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης δικαστές απολογούμενους αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί εν γένει στον κλάδο μας, προβαίνοντας σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις, ενέργειες, οι οποίες ουδόλως αρμόζουν σε μια ομάδα ανθρώπων «έξωθεν» προερχόμενη, δίχως την παραμικρή δημοκρατική νομιμοποίηση».

Η άσχημη πορεία των δημοσιονομικών μας ως χώρας, αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΣΑ, και η ανάγκη δανεισμού από το μηχανισμό στήριξης Ε.Ε. – ΔΝΤ – ΕΚΤ, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την περιέλευσή μας σε κατάσταση πλήρους υποτέλειας και την εν τοις πράγμασι εκχώρηση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών, η οποία πλέον παρατηρείται με την ανοχή της κυβέρνησης, οδηγώντας σε ανεπίτρεπτες και επικίνδυνες για το δημοκρατικό μας πολίτευμα και τις κατακτήσεις του καταστάσεις συνταγματικής εκτροπής.

Ακόμη, ο πρόεδρος του Συλλόγου επισημαίνει: «Η μακραίωνη δημοκρατική παράδοση της Ελλάδας καθιστά ανεπίτρεπτη κάθε προσπάθεια ανομιμοποίητης παρέμβασης στη λειτουργία της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, ενός από τους πυλώνες του ίδιου του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Η χώρα μας δεν έχει ανάγκη από τοποτηρητές που φιλοδοξούν να καταλύσουν θεσμούς σε μια διαπιστωμένη πλέον προσπάθεια κερδοσκοπίας και διαφύλαξης των συμφερόντων των δανειστών μας. Η Δημοκρατία και η κοινωνία μας δεν αντέχουν περαιτέρω προσβολές που μας γυρνούν χρόνια πίσω, σε καταστάσεις ανελευθερίας και πλήρους υποτέλειας».

Στην ανακοίνωσή του καταλήγει: «Κρούουμε για μία ακόμα φορά τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας τις ολέθριες συνέπειες που αναμένεται να έχουν παρεμβάσεις όπως η σημερινή, καλώντας κάθε αρμόδιο φορέα να αναλογιστεί τις ιστορικές ευθύνες της στάσης και των πράξεών του και δηλώνοντας πως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα πρωτοστατεί αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας, την αποφυγή εκτροπών και την προστασία εντέλει των συμφερόντων των πολιτών. Οι Έλληνες δικαστές οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων».

ΑΠΕ

69717295

Δήλωση βόμβα ρώσου διπλωμάτη: Το Κόσσοβο απειλεί την ειρήνη της Ευρώπης και μπορεί να προκαλέσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

imagesΓια την ένταση των τελευταίων ημερών στο βόρειο Κόσσοβο, ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, Dmitri Rogozin, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό “RussiaToday” (RT), είπε πως η συμμαχία προκαλεί ένα νέο επεισόδιο στην περιοχή. «Είναι το  «λάθος» της σειράς του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια», είπε χαρακκτηριστικά ο ρώσος διπλωμάτης προσθέτοντας ότι, «οι συνάδελφοι της συμμαχίας δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες της ανάμειξης τους σε αυτά τα επεισόδια». Ζήτησε από την ειρηνευτική δύναμη στην περιοχή να είναι ουδέτερη και να μην βλέπουν σαν υπεύθυνους για τα αιματηρά επεισόδια μόνο τους Σέρβους.  Κατηγόρησε επίσης το ΝΑΤΟ ότι .. ..δεν θέλει να συζητήσει ή να ανακρίνει τα τελευταία περιστατικά και ότι περιορίζονται σε γενικόλογες – ανούσιες ανακοινώσεις.
«Εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε με απάθεια όσα συμβαίνουν, οφείλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Μας είπαν ότι χρησιμοποιούν μόνο πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα ενώ οι τραυματίες στα νοσοκομεία είναι από πραγματικά πυρά»Σε ερώτηση του δημοσιογράφου τι εννοεί όταν λέει ότι, αυτή η αστάθεια προκαλεί την ασφάλεια της Ευρώπης, είπε ότι, αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι η αρχή ενός νέο παγκόσμιου πόλεμο. «Αν δείτε στο παρελθόν, η ασφάλεια της Ευρώπης απειλούνταν πάντα από την κατάσταση στα Βαλκάνια. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε από τη διαμάχη στα Βαλκάνια. Σήμερα τα Βαλκάνια είναι μία θερμή περιοχή με έντονη δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος, μαστροπείας, εμπορείου ναρκωτικών κ.α. Το Κόσσοβο είναι μια περιοχή που ελέγχεται από αυτά τα κυκλώματα και ταυτόχρονα μία Σέρβικη μειονότητα να καταπιέζεται. Όλα αυτά οι σέρβοι δεν μπορούν να τα ανεχτούν και αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση θα προκαλέσει νέο κύκλο επεισοδίων που ενδεχομένως να μεταφερθούν αλυσιδωτά σε όλη την Ευρώπη και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο.  Γι’ αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», κατέληξε στη συνέντευξη του στο RT ο ρώσος διπλωμάτης

Πηγή: Βορειοηπειρώτης

69717295

ANTIΣTAΣH KATA ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ

Παπισμοῦ -Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία

ΤΟΥ 1940 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

H ἀντιστασιακή ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ -Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία ἔχει φέτος γιά τήν Πατρίδα μας ἰδιάζουσα σημασία, γιατί οἱ σημερινές συνθῆκες εἶναι ἀπόλυτα ταιριαστές μέ τίς συνθῆκες τοῦ τότε.
Ὅμως, τό τραγικό εἶναι, ὅτι ἐνῶ οἱ ἐπικρατοῦσες σήμερα συνθῆκες ταιριάζουν ἀπόλυτα μέ τίς συγκυρίες τοῦ τότε –ρετουσαρισμένες, βέβαια, μέ τό σύγχρονο μακιγιάζ– ἀπουσιάζει, σχεδόν παντελῶς, ἀπό τόν λαό μας ἡ ἀντιστασιακή του δύναμη. Ἀπουσιάζει ἡ εἰδοποιός διαφορά τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, πού ἔκανε τήν Ἑλλάδα νά μήν πεθαίνη, ἀκόμη κι ἄν τά ἔθνη τήν καταδίκαζαν καί τήν ὁδηγοῦσαν σέ μυρίους θανάτους.
Τήν Ἑλληνική ψυχή, μέχρι χθές, δέν μποροῦσε νά τήν ἀπειλήση κανείς ἐπίγειος φόβος, γιατί ἦταν συνυφασμένη μέ τόν ἀθάνατο Χριστό καί γι’ αὐτό εἶχε καί ἀπόλυτη βεβαιότητα γιά τήν ἀθανασία της.
Σήμερα τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Τά Μνημόνια τοῦ 1940, πού εἶχε τό σθένος νά ἀρνηθῆ ὁ Μεταξᾶς –καθώς μέ στοιχεῖα ἀποδεικνύει ἡ κόρη του Λουκία, πνευματικό τέκνο τοῦ μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου– τά ὑπογράφουν μέ μεγάλη προθυμία οἱ σημερινοί πολιτικοί μας ἄρχοντες καί σπεύδουν νά πουλήσουν τόν Χριστό γιά νά λάβουν χρυσό!
Οἱ ἴδιοι Ἄξονες Βατικανό – Ντοῦτσε τότε, Βατικανό μέ Γερμανό Πάπα καί αἰχμή τοῦ δόρατός του τήν Γερμανίδα Μέρκελ σήμερα, ζητοῦν τά πάντα ἀπό τήν χώρα μας γιά νά μᾶς κόψουν χάρτινα νομίσματα, σάν νά εἴμαστε ἐμεῖς ἀνίκανοι νά κόψουμε τά δικά μας χαρτονομίσματα, ὅπως κάναμε πάντοτε, τότε πού δέν εἴχαμε κανέναν ἀνάγκη.
Τότε, τό ’40 πού δέν ὑποκύψαμε, μᾶς ἀπείλησαν μέ πόλεμο, ἀλλά τότε πιστεύαμε στόν Χριστό καί στήν Παναγία μας. Ὁ Σταυρός πού προσευχήθηκε τό βράδυ ἐκεῖνο ὁ Μεταξᾶς γιά νά εἰπῆ τό ΟΧΙ, σώζεται μέχρι σήμερα σέ ἕνα πολύ πνευματικό Μοναστήρι. Καί τότε, τό ’40, ἀνέλαβε πάλι τόν ἀγῶνα ἡ Παναγία μας ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί ἐνεφανίσθη πολλές φορές καί σέ πολλούς! Οἱ μάρτυρες τῶν γεγονότων αὐτῶν ζοῦν μέχρι τίς μέρες μας.
Σήμερα, ὅμως, τά δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει. Οὔτε πολιτικοί μέ τό σθένος καί τήν Πίστη τοῦ ’40 βρίσκονται στήν Ἑλληνική Βουλή, οὔτε εἶναι σίγουρο ὅτι ἄν σέ ἕνα ἐνδεχόμενο πόλεμο ἐμφανισθῆ ἡ Παναγία μας οἱ στρατιῶτες μας θά τήν ἀναγνωρίσουν! Τόσο πολύ ἔχουμε ἀλλοτριωθεῖ, πού γίναμε ἀγνώριστοι καί στούς ἴδιους μας τούς ἑαυτούς!
Σήμερα, λοιπόν, μέ αὐτό μας τό κατάντημα, ἔχει γίνει πιά χειροπιαστή ἡ εὐθύνη ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί ἰδιαιτέρως τῶν τιτλούχων τῆς Ἐκκλησίας. «Ὕπνος βαρύς στά μάτια μας ἁπλώνεται ὁλοένα» ἐνῶ τά πάντα σείονται καί χάνεται ἡ Ψυχή τῆς ψυχῆς μας. Κάποια ξεπετάγματα ἀπ’ τό βαρύ ὕπνο Ἐπισκόπων – Ποιμένων μεγιστοποιοῦν τήν εὐθύνη τους, ἀφοῦ οἱ ὀργισμένες ἐξάρσεις δέν ὁδηγοῦν πουθενά πέρα ἀπό τή δημιουργία ἐντυπώσεων σέ ἀφελεῖς.
Ἀλήθεια, πῶς πιστεύουν ὅτι θά ἀποτιναχθῆ ἡ πολιτική Χούντα τῆς Βουλῆς, ὅσοι πρίν λίγες μέρες παρώτρυναν τά νειάτα νά ἐξεγερθοῦν καί νά ἐπαναστατήσουν στό κατεστημένο; Μέ ἐπανάσταση ὅπλων ἤ μέ δικτατορία; Μέ ποιά δύναμη τά παιδιά θά παλέψουν τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί τή στυγνή του δικτατορία ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ Ἱεράρχες τρέμουν καί χάνουν τά λόγια τους μπροστά στούς πολιτικούς; Μέ ἀρχιερατικούς ἐξορκισμούς τοῦ κακοῦ καί ἐθνικές κορῶνες μπορεῖ νά ὑπάρξη ἀλλαγή, ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν ἐκθρέψη πολιτικούς μέ τό ἀνόθευτο πνεῦμα Της, γιά νά ἀναλάβουν τή διακυβέρνηση τῆς Πατρίδος μας καί νά ἀναστήσουν τήν Ἑλληνική ψυχή;
Εἶναι ὥρα νά διερωτηθοῦν οἱ Ἱεράρχες μας –μόνοι μόνῳ Θεῷ- ἄν εἶναι ἀποφασισμένοι νά μετανοήσουν γιά τήν μέχρι σήμερα ποιμαντική τους, γιατί ἡ μετάνοια –ὅπως πρόσφατα ἐτόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας– εἶναι ἡ ἀρχή γιά τήν λύση τῶν προβλημάτων μας. Νά διερωτηθοῦν ἄν θέλουν, τελικά, πνευματικούς ἀνθρώπους γιά πολιτικούς ἤ ἄν βολεύονται στήν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός τους μέ τούς ἀμοραλιστές πολιτικούς. Νά διερωτηθοῦν, ἀρκετοί Ἱεράρχες μας, τό γιατί ἔχουν στό περιβάλλον τους καί στίς ἐκκλησιαστικές Ὑπηρεσίες ἀνθρώπους κάθε ἄλλο παρά εὐλαβεῖς καί ἀποφεύγουν, σάν μολυσμένους, ἀνθρώπους μέ ἦθος καί μεμαρτυρημένη εὐσέβεια;
Ὁ λαός μας βγάζει συμπεράσματα. Ὅταν βλέπη Ἱεράρχες νά εὐνοοῦν διαπλεκομένους ἀνθρώπους καί ἀσχέτους μέ τήν πνευματική ζωή, παραδίδοντάς τους ἐκκλησιαστικές Ὑπηρεσίες ὑψίστης σημασίας καί ἐκκλησιαστική Διαχείριση, τότε ἀβίαστα συμπεραίνει ὅτι οἱ Ἱεράρχες αὐτοί ἐπιλέγουν, ἐνισχύουν καί συντάσσονται ἀπολύτως μόνο μέ πολιτικούς τῆς ἴδιας συνομοταξίας.
Ὁ λαός συμπεραίνει, ὅτι οἱ πολιτικοί πού ἔχουμε τήν τελευταία 50ετία δέν προέκυψαν τυχαῖα ἀλλά εἶναι ἀποτέλεσμα συνεργίας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως!
Ἡ εὐθύνη εἶναι τεράστια. Μᾶς βαρύνει ὅλους. Πρῶτα τούς Ἐπισκόπους καί κατόπιν ἐμᾶς τούς Πρεσβυτέρους πού κρατᾶμε τό στόμα μας κλειστό!
Εἴμαστε τό συνέδριο τῶν Ἐπισκόπων μας. Εἴτε τό θέλουν εἴτε ὄχι! Δέν εἴμαστε ὑπάλληλοι! Καί ὀφείλουμε μέ ἀφορμή τήν ἐθνική μας ἐπέτειο νά εἰποῦμε τό ΟΧΙ περαιτέρω! Νά εἰποῦμε μέ κάθε σεβασμό πρός τήν Ἱεραρχία μας ὅτι πρέπει νά πείση τόν λαό μας ὅτι ἀγαπᾶ τήν Ἀλήθεια καί ὄχι μόνο λόγια ἀληθείας. Μιά Ἱεραρχία πού δέν ἔχει κατορθώσει νά ἐπιβάλη τά ἔντυπα ψηφοδέλτια στίς ἀρχιεπισκοπικές καί ἐπισκοπικές ἐκλογές ἀλλά ἐξακολουθεῖ στόν 21ο αἰῶνα τή χειρόγραφη ψηφοφορία, γιά νά ἐλέγχονται ποιοί Ἱεράρχες ψήφισαν ποιόν, οὔτε μπορεῖ νά πείση τόν λαό, οὔτε μπορεῖ νά τοῦ προσφέρη αὐτό πού πραγματικά χρειάζεται, ἰδίως σ’ αὐτές τίς ἐξαιρετικά δύσκολες μέρες!

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Ενοριακή Ευλογία τεύχος 112 , Οκτώβριος 2011

http://www.agnikolaos.gr/2010-11-09-12-10-29/163-oxi-peraitero

69717295

http://www.eglimatikotita.gr/2011/09/blog-post_6710.html

Η Γερμανία χρωστάει στην Ελλάδα και οχι η Ελλάδα στην Γερμανία

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις του Γερμανού καθηγητή της Ιστορίας της Οικονομίας, κ. Albrecht Ritsch, στο περιοδικό Spiegel, σχετικά με το ενδεχόμενο η Ελλάδα κάποια στιγμή να διεκδικήσει τις πολεμικές αποζημιώσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σε μία μακροσκελέσταση συνέντευξη, με τίτλο «η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός χρέους του 20ου αιώνα», παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη σημερινή οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης, το ζήτημα της Ελλάδας αλλά και για τον τρόπο, με τον οποίο η Γερμανία έγινε η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης.
Ο καθηγητής Ritsch, μάλιστα, ανατρέπει την εικόνα που έχουμε για τα θεμέλια του γερμανικού οικονομικού θαύματος και αποκαλύπτει ….
το γεγονός πως η ευημερία της σημερινής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας χτίστηκε πάνω στη μεγαλοψυχία των υπόλοιπων Ευρωπαίων που δεν διεκδίκησαν τις πολεμικές επανορθώσεις. «Συγκριτικά (με τις χρεοκοπίες της Γερμανίας το 19ο αιώνα), λοιπόν, τα χρέη της Ελλάδας είναι μηδαμινά», αποκάλυψε ο Γερμανός οικονομολόγος, ο οποίος δε δίστασε να τονίσει πως, εάν οι Έλληνες ξυπνήσουν και γίνουν επιθετικοί, μπορεί να θυμηθούν τις παλιές τους διεκδικήσεις, για τις οποίες, σε περίπτωση που δικαιωθούν, θα «πάρουν ακόμα και τα σώβρακα των Γερμανών»!

Ο δημοσιογράφος, μάλιστα, του Spiegel έδειξε να αιφνιδιάζεται από τις τοποθετήσεις για το θέμα του κ. Ritsch, ωστόσο ο καθηγητής συνέχισε να κατακεραυνώνει τη στάση των συμπατριωτών του να φέρονται στην Ελλάδα ως τον αποδιοπομπαίο τράγο της Ευρώπης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας τον χοντρό Εμίλ, που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς».

Ωστόσο ο Γερμανός επιστήμονας θεωρεί πιθανή μια ελληνική χρεοκοπία, κάνει ωστόσο μια ρεαλιστική προσέγγιση, καλώντας τους πιστωτές της Ελλάδας να επιμεριστούν το κόστος, όπως έγινε και τη δεκαετία του 50′ με την Γερμανία. «Είναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει μόνη της να πληρώσει τα χρέη», τόνισε, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί πως οι εταίροι και περισσότερο οι Γερμανοί έχουν υποχρέωση να σώσουν τη χώρα μας.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, ωστόσο, το άφησε για το τέλος, υποστηρίζοντας με τόλμη πως το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας έγινε δυνατό αποκλειστικά και μόνο, επειδή δεν αναγκάστηκε να πληρώσει, όταν χρεοκόπησε, με την ανοχή των χωρών, στις οποίες χρώσταγε. Με αυτή τη βάση, οφείλουν όλοι οι Ευρωπαίοι και ειδικότερα οι Γερμανοί να δώσουν στην Ελλάδα την ευκαιρία να κάνει μία νέα αρχή…
prionokordela.gr

69717295

VIDEO – SKY NEWS: Εμφύτευμα (τσιπάκι RFID) στο χέρι

αρρώστησε! Κόλλησε ιό (virus) των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

σχόλιο ID-ont: Εντυπωσιακό ρεπορτάζ. Ο Καθηγητής Πανεπιστημίου κος Gasson από το Πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας εμφύτευσε ένα RFID τσιπάκι (πλινθίο) στο χέρι του. Στη συνέχεια το μόλυνε με ηλεκτρονικό ιό. Κατόπιν κάθε φορά που το «χρησιμοποιούσε» για να κάνει κάποια εξ αποστάσεως εργασία με μια κίνηση του χεριού του (πχ άνοιγμα ηλεκτρονικής πόρτας ασφαλείας, άνοιγμα κινητού τηλεφώνου κλπ), το τσιπάκι μετέφερε τον ηλεκτρονικό ιό που είχε μέσα του, στα συστήματα με τα οποία επικοινωνούσε.


Φανταστείτε σε τι κινδύνους εκτίθεται ο άνθρωπος με όλα αυτά τα RFID τσιπάκια (πλινθία) είτε είναι εμφυτεύσιμα στο σώμα του, είτε είναι ενσωματωμένα στην Κάρτα του Πολίτη.

_____

Οι δολοφονοι της Κυπρου και η σιωπη των συνενοχων

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 19th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Οι δολοφονοι της Κυπρου και η σιωπη των συνενοχων

20 Ἰουλίου 1974. Μιὰ ἡμερομηνία σκοτεινὴ σὰν τὴ νύχτα καὶ μαύρη σὰν τὴν κόλαση. 37 χρόνια ἀργότερα ἡ τραγωδία περιμένει ἀκόμη τὴ λύση της. Ἀλλὰ ποιὰ λύση;
Στὶς 19 τοῦ περασμένου Ἰουλίου ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας κ. Ταγὶπ Ἐρντογὰν σὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε κατὰ τὴν παράνομη μετάβασή του στὸ ψευδοκράτος τῆς Βόρειας Κύπρου γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς δολοφονικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974, ἀναφερόμενος στὴν περίοδο τοῦ β΄ ἑξαμήνου τοῦ 2012, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Κύπρος θὰ ἀσκεῖ τὴν Προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἶπε τὰ ἑξῆς:
«Κατὰ τὴν προεδρία τῆς Νότιας Κύπρου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν πρόκειται νὰ συνομιλήσουμε. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ σχέσεις μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ παγώσουν. Ἐπὶ ἕξι μῆνες δὲν θὰ ὑπάρχουν σχέσεις Τουρκίας – Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως… Δὲν συνομιλοῦμε μὲ χώρα ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουμε. Θεωροῦμε ντροπὴ γιὰ μᾶς ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι βρισκόμαστε στὸ ἴδιο τραπέζι μαζί τους στὸν ΟΗΕ… Δὲν τίθεται πλέον θέμα νὰ κάνουμε χάρες στὴν Κύπρο. Ἔχουμε κάνει ἀρκετές».
Δὲν θὰ περίμενε κανεὶς δηλώσεις θετικὲς ἀπὸ ἕναν Τοῦρκο πρωθυπουργό. Ἀλλὰ ἕνα τέτοιο παραλήρημα θρασύτητος, βαρβαρότητος, χυδαίας περιφρονήσεως ἀκόμη καὶ τῆς στοιχειώδους λογικῆς ἦταν πραγματικὰ ἔκπληξη ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς πιὸ ἐπιπόλαιους ὀνειροπόλους τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία. Ἀναμφιβόλως, κ. Ἐρντογάν, εἶναι ντροπὴ καὶ μάλιστα μεγάλη οἱ βάρβαρες ὀρδὲς τοῦ Ἀττίλα νὰ κάθονται στὸ ἴδιο τραπέζι μὲ τοὺς πρίγκιπες 3.000 χρόνων κορυφαίου δημιουργικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀλλὰ καὶ νὰ θέλουμε νὰ κάνετε κι ἄλλη χάρη στὴν Κύπρο μετά (καὶ σάν) τὸ φρικτὸ ἔγκλημα τοῦ 1974, ἔχετε δίκαιο, πάει πολύ.
Καὶ βέβαια δὲν εἴμαστε τόσο ἀφελεῖς, ὥστε νὰ περιμένουμε ἀντίδραση ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Αὐτοὶ ἔχουν φωνὴ μόνο γιὰ τὰ ὠμὰ συμφέροντά τους.
Ἀλλὰ ἡ ἀπόλυτη σιωπὴ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ κ. Μπὰν Κι-Μοὺν στὸ προσχέδιο τῆς Ἐκθέσεώς του γιὰ τὸ Κυπριακό, ποὺ γνωστοποιήθηκε στὶς 10 Αὐγούστου, εἶναι πραγματικὰ θλιβερή.
Οὔτε μάτια οὔτε αὐτιὰ ἔχετε, κ. Γενικέ;
Ἔχετε καὶ ἐσεῖς δίκαιο. Οἱ συνένοχοι πάντα σιωποῦν.

Ἀλλά, νομίζετε, θὰ σιωπήσει καὶ ὁ Θεός;

69717295

GREEK CYPRIOT REVOLUTION 1 APRIL 1955 (EOKA)
______

______

____

ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 19th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ;

Όπως φανερώνει η λίστα που ακολουθεί, (πηγή newsbeast.gr)οι βουλευτές είναι απρόθυμοι να στερηθούν τα προνόμια τους, ενώ η «αφαίμαξη» του λαού συνεχίζεται…

1. Μηνιαίος μισθός 6.100 ευρώ.
2. Σύνταξη μετά από 4 χρόνια βουλευτικής θητείας. Ποσό σύνταξης μηνιαίως 4.880 ευρώ.
3. Για συμμετοχή σε επιτροπές, 150 ευρώ την ώρα…
4. Οι βουλευτές της επαρχίας παίρνουν το μήνα 1.000 ευρώ για ενοίκιο.
5. Όλοι οι βουλευτές παίρνουν άπαξ 1.500 ευρώ για οργάνωση γραφείου και 1.000 ευρώ τις γιορτές λόγω αυξημένης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους. Το Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας είναι ξεχωριστά.
6. Δικαιούνται 104 αεροπορικά εισιτήρια ετησίως δωρεάν και απεριόριστες μετακινήσεις με ΟΣΕ και ΚΤΕΛ.
7. Πολυτελές αυτοκίνητο, δωρεάν καύσιμα με επίδομα 600 ευρώ το μήνα, ένα χωροφύλακα για φρουρό, 4 κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας και ένα στο σπίτι, σταθερό, όλα δωρεάν.
8. Απολαμβάνουν πλήρους ασυλίας για όποιο αδίκημα διαπράξουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτές.
9. Δεν πληρώνουν φόρο για ένα μέρος του μισθού ή της συντάξεως.
10. Δικαιούνται γραμματειακή υποστήριξη για 4 υπαλλήλους και 1 επιστημονικό συνεργάτη. Όλους αυτούς τους πληρώνει το Δημόσιο.
11. Δικαιούνται άτοκα δάνεια ως βουλευτές και ως επαγγελματίες.
12. Δωρεάν γυμναστήριο, σάουνα, νηπιαγωγείο για τα παιδιά τους.
13. Τηλεφωνική ατέλεια.
14. Δωρεάν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και καλλιτεχνικούς χώρους.
15. Δωρεάν διόδια.
16. Δωρεάν εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύματα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μέλη επιτροπών κλπ…

www.parapolitika.gr

959ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ·

Η ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σε μια χρεοκοπημένη χώρα που ο «ανύπαρκτος» τελετουργικά Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παίρνει σχεδόν τα διπλάσια από τους βασιλιάδες της Ευρώπης αποτελεί κοροιδία Σύμφωνα λοιπόν με τον προϋπολογισμό του 2009, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαμβάνει:
papoulias1-1-300x225288.000 ευρώ ως «χορηγία Προέδρου της Δημοκρατίας»
97.000 ευρώ ως «έξοδα παραστάσεως»
1.772.000 ευρώ ως «βασικό μισθό»
3.000 ευρώ ως «επίδομα χρόνου υπηρεσίας»
30.000 ευρώ ως «οικογενειακή παροχή»
14.000 ευρώ ως «επίδομα θέσης ευθύνης» εδώ γελάνε!
288.000 είναι τα «έξοδα παραστάσεως όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας»
Τα παραπάνω είναι μερικές μόνο από τις δαπάνες της Προεδρίας. Από επιδόματα στην Ελλάδα, άλλο τίποτα. Είναι ενδεικτικό άλλωστε το επίδομα.»θέσης ευθύνης» και «οικογενιακής παροχής» που βλέπουμε.
Αν κάνουμε λοιπόν την πρόσθεση, μας βγαίνει το ποσό του 1.604.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι σε αυτά τα χρήματα, δεν συμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα του Προεδρικού Μεγάρου, μισθοί υπαλλήλων, κλπ. τα οποία περιέχονται στον συνημένο πίνακα.
(Στο ερώτημα τι τα κάνει τα λεφτά ένας γεράκος 80 χρονών, δεν υπάρχει απάντηση…
Επειδή η Βασιλεία στην Ελλάδα μας άφησε χρόνια κι επειδή μια σύγκριση με τα ποσά του τότε προσαρμοσμένα στο σήμερα θα ήταν εντελώς άτοπη, ας δούμε το κόστος μιας από τις πιο ακριβές και ποιο «φανταχτερές» Μοναρχίες της Ευρώπης, αυτή της Ολλανδίας.
Εκεί που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Βασίλισσα Βεατρίκη, παίρνει τον χρόνο ως μισθό από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό των 834.000 ευρώ! Δηλαδή, 770.000 ευρώ λιγότερα το χρόνο από τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενός θεσμού που δεν έχει ούτε στο 1% τις «φανταχτερές» εκδηλώσεις της Ολλανδίας. Ο δε διάδοχος του Θρόνου, πρίγκιπας Βίλλεμ Αλεξάντερ, παίρνει 248.000 ευρώ

http://mpikanstinpoli.blogspot.com/2011/05/blog-post_6313.html
http://www.presidency.gr/ .

69717295

Hellenic Electronic Center (HEC)

(Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο)

www.greece.org

P.O.Box 33

Τ.Κ 20003. Greece


Φόρουμ Hellenic Professors and PhDs ( Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων και Διδάκτορες )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/09/2011


Επικοινωνία: Δρ. Kώσταs Τζάνος, 27520 59607

Ευάγγελος Ρήγος, 6939250584

Contact The Team: http://www.greece.org/blogs/wwii/contact

ΘΕMA : Υπογράψετε στό http://www.greece.org/blogs/wwii/ τό αίτημα

Η Γερμανία Πρέπει να Πληρώσει στην Ελλάδα τις Προ Πολλού Οφειλόμενες Υποχρεώσεις της.

Ο Γάλλος οικονομολόγος και σύμβουλος της Γαλλικής κυβέρνησης Jacques Delpla δήλωσε πρόσφατα ότι η Γερμανία χρωστάει περισσότερα στην Ελλάδα από ότι η Ελλάδα στην Γερμανία.

Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greece.org/blogs/wwii/ και υπογράψετε το Αίτημα του Φόρουμ Hellenic Professors and PhDs (Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων και Διδάκτορες) του HEC, που ζητά από την Γερμανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζημιών, των εγκλημάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεμική μηχανή των Γερμανών.

Τον Οκτώβριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την απρόκλητη εισβολή των στρατευμάτων του Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από μία ταπεινωτική ήττα, εισέβαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941.

Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερμανούς όσο καμία άλλη χώρα κάτω από την κατοχή τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείναάμεσο αποτέλεσμα της Γερμανικής λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον Υπουργό του των Εξωτερικών, Κόμη Τσιάνο, « Οι Γερμανοί έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους ».

Η Γερμανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα όχι μόνο υπέρογκες δαπάνες κατοχής, αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο) ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωμής του. Μετά το τέλος του πολέμου, η Συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις έναντι της Ελληνικής απαίτησης 14,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το μερίδιο της από το κατοχικό δάνειο. Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν πολεμικές επανορθώσεις στην Ελλάδα, και η Γερμανία πλήρωσε πολεμικές επανορθώσεις στην Πολωνία το 1956 και στην Γιουγκοσλαβία το 1971. Η Ελλάδα απαίτησε από την Γερμανία την πληρωμή του κατοχικού δανείου το 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987, και το 1995. Παρά ταύτα, η Γερμανία αρνείται συστηματικά να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Το 1964, ο Γερμανός Καγκελάριος Erhard υποσχέθηκε την πληρωμή του δανείου μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, που πραγματοποιήθηκε το 1990.

Ενδεικτικό της σημερινής αξίας των Γερμανικών υποχρεώσεων προς στην Ελλάδα είναι το ακόλουθο: εάν χρησιμοποιηθεί σαν τόκος ο μέσος τόκος των Κρατικών Ομολόγων των ΗΠΑ από το 1944 μέχρι το 2010, που είναι περίπου 6%, η σημερινή αξία του κατοχικού δανείου ανέρχεται στα 163,8 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή των πολεμικών επανορθώσεων στα 332 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις 2 Ιουλίου 2011, ο Γάλλος οικονομολόγος και σύμβουλος της Γαλλικής κυβέρνησης Jacques Delpla δήλωσε ότι οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέρχονται σε 575 δισεκατομμύρια δολάρια (Les Echos, Saturday, July 2, 2011). Ο Γερμανός ιστορικός οικονομολογίας Dr. Albrecht Ritschl συνέστησε στην Γερμανία να ακολουθήσει μία περισσότερο μετριοπαθή πολιτική στην ευρωκρίση του 2008-2011, διότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη δικαιολογημένων απαιτήσεων για πολεμικές επανορθώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Der Spiegel, June 21, 2011, guardian.co.uk, June 21, 2011).

Οι Γερμανοί δεν άρπαξαν από τούς Έλληνες μόνο «ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους». Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχασε 13% του πληθυσμού της. Ένα μέρος αυτού του πληθυσμού χάθηκε στην μάχη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν τούς κατοίκους 89 Ελληνικών πόλεων και χωριών, έκαψαν περισσότερα από 1700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους αυτών των χωριών. Μετέτρεψαν την χώρα σε ερείπια, και λεηλάτησαν τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς.

Ζητούμε από την Γερμανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζημιών, των εγκλημάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεμική μηχανή των Γερμανών.

ΤΕΛΟΣ

____________________________________________________________________
The opinions expressed are those of the author(s)and not necessarily those of HEC.
Hellenic Electronic Center (HEC) www.greece.org – – – – – – – Click here to Unsubscribe
This mailing list is powered by L-Soft’s renowned LISTSERV(R) software.

_

ΑΓΑΠΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 19th, 2011 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ!!!!!! ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΓΟΡΑΚΙ 6 ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΤΕΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ… Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ (ΑΒ + ΡΕΖΟΥΣ ΘΕΤΙΚΟ ) Ο ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ (ΜΕΤΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ )ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ παιδικο ογκολογικο 2310 993506 & 2310 993944

69717295

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ  (Λουκ. 6,31-36)

ΑΓΑΠΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

«…Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν…» (Λουκ. 6,35)

KYRIOS 8017Ιατρός ψυχῶν καὶ σωμάτων, μοναδικὸς ἰατρός, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἰατρεῖο του εἶ­νε ἡ Ἐκκλησία. «Τίς ὀδυνώμενος καὶ προσπίπτων τῷ ἰατρείῳ τούτῳ οὐ θεραπεύ­εται;», ψάλλει ὁ ὑμνῳδός (Παρακλ. ἦχ. δ΄, Κυρ. ἑσπ.). Νοσοκόμοι καὶ ὑπηρέται στὸ ἰατρεῖο αὐτὸ εἶνε οἱ κληρικοί. Καὶ φάρμα­κα δοκιμασμένα εἶνε ἡ πίστις, ἡ μετάνοια, τὰ ἅγια μυστήρια, τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου.
Ὁ Χριστὸς θεραπεύει κάθε ἀσθένεια. Ἐ­μεῖς βέβαια δίνουμε μεγάλη σημασία στὶς σω­­ματικὲς ἀσθένειες, ὅπως λ.χ. στὸν καρκίνο ποὺ μαστίζει τὸν κόσμο καὶ μᾶς τρομοκρατεῖ. Ὑ­πάρχει ὅμως ἕνας ἄλλος χειρότερος καρκίνος. Ποιός εἶνε; Εἶνε τὸ μῖ­σος, ἡ ἔχθρα, ἡ ἐκδίκησις. Τὸ φάρμακο γιὰ τὸ κακὸ αὐτὸ μᾶς δίνει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.

* * *

Ἡ ἔχθρα, ποὺ αἰσθάνεται κάποιος γιὰ ἕνα συνάνθρωπό του, εἶνε θανάσιμος ἁμαρτία. Αὐ­τὴ ὥπλισε τὸ χέρι τοῦ Κάϊν ἐναντίον τοῦ Ἄβελ. Καὶ αὐτὴ ἔκτοτε μέχρι σήμερα ὁπλίζει τὰ χέρια γιὰ ἐγκλήματα καὶ πολέμους, τοπικοὺς καὶ παγκοσμίους, μέχρι καὶ τὸν Ἁρμαγεδῶνα (Ἀπ. 16,16). Ἰδού ἡ αἰτία τῶν πολέμων· τὸ μῖσος λα­ῶν κατὰ λαῶν, ἐθνῶν κατὰ ἐθνῶν, ἀνθρώπων κατὰ ἀν­θρώπων, ἰδεολογιῶν κατὰ ἰδεολογι­ῶν, συστημάτων κατὰ συστημάτων.
Ὑπάρχει φάρμακο; Ἴσως πῇ κανείς· Νά οἱ συνασπισμοὶ τῶν ἐθνῶν (Ο.Η.Ε. κ.τ.λ.). Ἀλλ’ αὐτὰ εἶνε «χάπια» καὶ «ἔμπλαστρα», ἀνίκανα ν’ ἀγγίξουν τὴν ψυχή. Μὲ ἀν­θρώπινες συντα­γὲς δὲν θεραπεύεται ὁ ἀσθενής. Ἔχουμε ἀνάγ­κη ἀπὸ τὸ θεῖο φάρμακο, ποὺ φαίνεται μὲν δυσ­άρεστο εἶνε ὅμως ἀποτελεσματικό· συνήθως τὰ πικρὰ φάρμακα εἶνε τὰ ὠφέλιμα. Τέτοιο λοιπὸν φάρμακο προσφέρει σήμερα ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὰ λόγια «Πλὴν ἀ­γαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν» (Λουκ. 6,35).
Αὐτὸ τὸ «πλὴν» σημαίνει τὸ ἑξῆς. Δὲν ξέρω, λέει ὁ Κύριος, τί λένε οἱ ἄλλοι (φιλόσοφοι, θρησκεύματα, ἰ­δε­ολογί­ες). Ἐγὼ ἔρχομαι ἀπὸ ἕνα κόσμο ποὺ βρίσκεται ὑπεράνω ὅλων. Ἀπὸ ᾽κεῖ κατεβάζω ἐδῶ στὴ γῆ μιὰ ἀγάπη ὑψηλή, θεία, ἐ­σταυρωμένη, τῆς ὁποίας τὴν ἔννοια δὲν ἐ­γνώ­ριζε προηγουμένως ἡ ἀνθρωπότης. Ἐν ἀν­τιθέσει λοιπὸν πρὸς ὅλους αὐτούς, ποὺ περιορίζουν τὴν ἀγάπη, ἐγὼ ἐντείνω τὸ τόξο τῆς οὐρανίας διδασκαλίας καὶ ἐξαποστέλλω τὸ βέλος τῆς σωτηρίας καὶ λέω· «Πλὴν ἀγα­πᾶ­τε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». Μπρὸς γενναῖοι, προχωρῆστε! Μὴν ἀγαπᾷς μόνο τὴ γυναῖκα καὶ τὸ παιδί σου, τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους, ἕ­να μικρὸ κύκλο ἀνθρώπων· σπάσε τὸ φραγμὸ τοῦ μίσους, διάρρηξε τὸν κλοιὸ τῆς ἀ­πεχθείας, γίνε ἄγγελος φτερωτός, συμπερίλαβε στὸν κύκλο τῆς ἀγάπης σου ὅλο τὸν κόσμο, κι αὐτοὺς ἀκόμα τοὺς ἐχθρούς σου.
Ἄχ, Κύριε ―ἀκούεται ἀντίρρησις―, αὐτὸ εἶ­νε δύσκολο. Δὲν εἶμαι ἅ­γιος, δὲν εἶμαι ἄγ­γελος· εἶμαι ἄνθρωπος. Μὲ πονάει ἡ ἀδικία. Ἀ­δύνατον, φωνάζει ὁ φτω­χὸς ποὺ τὸν ποδοπα­τεῖ ὁ μινώταυρος τοῦ πλούτου, ἡ πτέρνα τῆς κεφαλαιοκρατίας. Ἀδύνατον, φωνάζει ὁ ἐρ­γάτης, ποὺ τὸν συνθλίβει ὁ ἐργοστασιάρ­χης. Ἀ­δύνατον, φωνάζει ὁ πατέρας, ν’ ἀγαπή­σω τὸ φονιᾶ τοῦ παιδιοῦ μου. Ἀ­δύνατον, λένε ἡ χήρα καὶ τὰ ὀρφανά, ν’ ἀ­γαπήσουμε τὸ δολοφόνο τοῦ προστάτη μας. Κύριε, μᾶς βάζεις φορτίο μεγάλο. Πές μας ὁ­,τιδήποτε ἄλλο, νὰ τὸ κάνουμε… Ὁ Κύριος ὅμως, παρ’ ὅλα αὐτά, ἐξ­ακολουθεῖ νὰ φωνάζῃ διὰ μέσου τῶν αἰώνων· «Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν»!
Δυστυχής, ἀγαπητοί μου, ὅποιος τρέφει στὴν καρ­διά του μῖσος – ἔχθρα. Ὅλοι ἡσυχάζουν, αὐτὸς δὲν κοιμᾶται. Σκέπτεται τὴν ἐκ­δίκησι. Εἶνε αὐτὸ πάθος ἀβυσσαλέο· οὔτε Δάν­της οὔτε Σαίξπηρ μποροῦν νὰ τὸ περιγράψουν. Αὐτὸς ποὺ ἔχει τὸ μῖσος μοιάζει μὲ τὴν καμή­λα, ποὺ ἂν κάποιος τὴν κεντήσῃ δὲν τὸ λησμονεῖ· καὶ μετὰ ἀπὸ χρόνια μπορεῖ νὰ τὸν ἐκδικηθῇ. Ὁ παπᾶς ἑνὸς χωριοῦ μοῦ ἔλεγε, ὅ­τι πάλεψε νὰ πείσῃ ἕνα γέροντα 85 ἐτῶν νὰ ἐξομολογηθῇ· αὐτὸς εἶχε μῖσος ἄσπον­δο μ’ ἕ­να γείτονά του, δὲ δεχόταν νὰ τὸν συγχω­ρή­σῃ· καὶ δυστυχῶς πέθανε ἀμετανόητος. Κάπο­τε στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανὸ ταξίδευε ἕ­να καράβι. Ἔπεσε σὲ τρικυμία κι ἀπὸ ὥρα σὲ ὥ­ρα θὰ βυθιζόταν. Μεταξὺ τῶν ἐπιβατῶν ἦ­ταν καὶ δύο θανάσιμοι ἐχθροί, ὁ ἕνας στὴν πλώρη κι ὁ ἄλλος στὴν πρύμη. Καὶ ὁ ἕνας ἀπ’ αὐ­τοὺς τί ἔκανε· ἀνέβηκε πάνω στὸ κατάρτι – γιατί νομίζετε; Ἤθελε, προτοῦ νὰ πνιγῇ, νὰ δῇ νὰ πνίγεται ὁ ἐχθρός του! Τέτοιο πάθος.
«Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν», λέει ὁ Χριστός. Καὶ ὄχι μόνο μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ παράδειγμά του μᾶς διδάσκει ν’ ἀγαποῦ­με. Ποιός ἄλλος, ἀγαπητοί μου, ἀδικήθηκε περισ­σότερο ἀπὸ τὸ Χριστό; Ἐμεῖς, καὶ ἂν κάτι παθαίνουμε, νὰ λέμε σὰν τὸ λῃστή· «Ἄξια ὧν ἐ­πράξαμεν ἀπολαμβάνομεν» (Λουκ. 23,41). Ἀλλὰ ἐκεῖ­νος ὑπῆρξε ὁ ἀναμάρτητος· ὄχι μόνο δὲν ἔκα­νε ποτέ κακὸ σὲ κανένα, ἀλλὰ καὶ «διῆλ­θεν εὐεργε­τῶν» (Πράξ. 10,38). Καὶ ὅμως πόσα δὲν ὑ­πέμεινε! Στὸ θάνατο ξεπέρασε τὸ Σωκράτη καὶ κάθε ἄλλον. Μέσα στὴν ὀδύνη τοῦ σταυροῦ, ἀπὸ τὰ χείλη του βγῆκε ὄχι κατάρα καὶ ὕ­βρις, ἀλλὰ λόγια ποὺ δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὰ ζυγίσουμε· «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴ­δασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23,34). Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Κύριός μας δίδει τέτοιο παράδειγμα, θὰ εἴμεθα ἀνάξια παιδιά του ἐὰν δὲν ἀκολουθήσουμε τὰ ἴχνη του. Ἀκούω ὅμως τὴν ἀντίρρησι·
―Ὁ Χριστὸς συγχώρησε τοὺς σταυρωτάς, γιατὶ σὰν Θεὸς εἶχε τὴ δύναμι. Ἐγὼ δὲ μπορῶ.
Ἔτσι λές; Λοιπὸν σοῦ ἀπαντῶ. Ὁ Χριστὸς ἔ­δωσε δύναμι καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο νὰ βαδί­σῃ στὰ ἴχνη του. Ἄνοιξε, ἀγαπητέ, τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Βλέπεις ἐκεῖ ἕνα Παῦλο, ἐνῷ οἱ Ἑβραῖοι τὸν μισοῦ­σαν, νὰ παρακαλῇ· Θεέ μου, σῶσε τοὺς συμ­­­πα­τρι­ῶ­τες μου (βλ. ῾Ρωμ. 9,1-3). Βλέπεις ἕνα Στέφανο, κάτω ἀπὸ βροχὴ λίθων, νὰ λέῃ γονατιστός· «Κύ­ριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. 7,60). Βλέπεις τὸν ἅγιο Διονύσιο τῆς Ζακύνθου νὰ νικᾷ τὸ πάθος, νὰ συγχωρῇ καὶ νὰ καλύπτῃ τὸν φονέα τοῦ ἀδερφοῦ του. Μὰ ἡ ἀντίρρησις ἐξακολουθεῖ.
―Αὐτὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ»· τώρα γίνονται;
Θέλεις ἕνα παράδειγμα ἀπὸ τὴ δική μας ἱ­στορία; Μιὰ ἡρωϊκὴ μορφὴ τοῦ ἀγῶνος τῆς πα­λιγγενεσίας μας εἶνε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τὸ 1824 στὴν Πελοπόννησο ἔγινε ἐμφύλιος σπαραγμός – ἡ κα­τάρα τοῦ ἔθνους μας. Οἱ Ἕλληνες, ῾Ρουμελιῶτες καὶ Μανιᾶτες, χωρίστηκαν, καὶ ἕνα βόλι σκοτώνει τὸν Πᾶνο, τὸν ἀγαπημένο γυιὸ τοῦ Κολοκοτρώνη. Σπλαγχνικὸς πατέρας ὁ Γέρος, ἔ­κλαψε τὸ παιδί του καὶ τὸ ἔθαψε. Ἀ­φοῦ πέρα­σαν ἕνα-δυὸ χρόνια, ἔμαθε ποιός ἔρ­ριξε τὸ βόλι. Σφίγγει τὴν καρδιὰ καὶ πάει νὰ τὸ βρῇ νὰ συμφιλιωθοῦν. Ἐκεῖνος τρομοκρα­τήθηκε. Ὁ Κολοκοτρώνεις τὸν παίρνει καὶ ποῦ τὸν πάει· στὸ σπίτι, στὴ μάνα του. Ἐκείνη θύμωσε. ―Παιδί μου, λέει, τὸ φονιᾶ τοῦ παιδιοῦ σου μοῦ ᾽φερες ἐδῶ μέσα; ―Σώπα μάνα, τῆς ἀπαντᾷ· αὐτὸ σήμερα εἶνε τὸ καλύτερο μνημόσυνο τοῦ παιδιοῦ. Καὶ τοῦ ἔκανε τὸ τραπέζι. Ὤ ὕψος ἀρετῆς!
Ἐὰν καὶ πάλι κάποιος ἐπιμένῃ καὶ λέῃ «Τὸ 1800 ἦταν παλιά· μετά, στὰ νεώτερα χρόνια;», ἔ τότε τὸν παραπέμπω σ᾽ ἐκείνους ποὺ εἶχαν τὴν τιμὴ καὶ τὸ κουράγιο ν’ ἀνεβοῦν στὰ ψηλὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας καὶ συνετέλεσαν νὰ γρα­φῇ τὸ ἔπος τοῦ ᾽40. Αὐτοὶ πολέμησαν γενναιότατα. Δὲν εἶχαν ὅμως μῖσος. Πάνω στὰ βουνά, ὅταν ἔπιαναν αἰχμαλώτους, τότε ―τὸ εἶ­δα μὲ τὰ μάτια μου―, ἐνῷ οἱ Ἰταλοὶ ἔτρεμαν, οἱ Ἕλληνες τοὺς μοίραζαν κουραμάνα καὶ τοὺς ἔδιναν φάρμακα. Ἐκεῖνοι, βλέπον­τας τέ­­τοια ἀγάπη, ἀποροῦσαν· Αὐτὴ εἶνε ἡ Ἑλλάδα; Θὰ τρελλαθοῦμε!… Ἕνας Ἰταλὸς ἀξιωμα­τικός, μετὰ τὸν πόλεμο, ἦρθε στὴ Θεσσαλία, ζήτησε καὶ βρῆκε τὸ σπίτι τοῦ Ἕλληνος στρατιώτου ποὺ τὸν εἶχε φιλοξενήσει τότε. Ὅταν ὁ Ἰταλὸς ἔμαθε ὅτι πατέρας ἔχει πλέον πεθά­νει, πλησίασε τὸ παιδί του καὶ τὸ ἀσπάστηκε
.

* * *

Αὐτὴ εἶνε ἡ πατρίδα μας. Γενναία, μὲ πλατειὰ καρδιά, ἀκολουθεῖ τὸν Ἐσταυρωμένο. Ἂν λοι­πὸν σοῦ φαίνεται δύσκολο ν᾽ ἀ­­κολουθήσῃς τὰ ἴ­χνη τοῦ Ναζωραίου, ἔχεις παραδείγματα ἀποστόλων καὶ ἁγίων, παραδείγματα τῆς ἱστο­ρί­ας μας, παραδείγματα σύγχρονα. Ἀγωνίζου.
Ἂς βγάλουμε, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ μέσα μας τὸν καρκίνο τοῦ μίσους. Ἂς ἀγαπήσουμε. Ἡ ἀ­γάπη εἶνε θεῖο πρᾶγμα. Ἂς ἀγαπήσουμε τὸν τό­πο μας, τὰ λου­λούδια, τὰ δέντρα, τὶς λίμνες, τὰ ποτάμια, τὸν καθαρό μας οὐρανό. Ἂς ἀ­γαπήσουμε ὅ,τι ὡραῖο ὑπάρχει στὸν κόσμο. Ἂς ἀ­γαπήσουμε τὴ μάνα μας, τὸν πατέρα μας, τὸ δά­σκαλό μας, τοὺς ἱερεῖς μας, τοὺς ἀξιωματι­­κούς μας, τοὺς στρατιῶτες μας, τοὺς ἄρ­χον­τές μας. Ἀγάπη πλατειά, πολὺ πλατειά. Ἂς ἀγαπήσουμε μὲ τὴν καρδιά μας καὶ τοὺς ἐ­χθρούς μας ἀκόμα. Τότε θὰ εἴμεθα μιμηταὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀντάξια παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στον ιερό ναό του Ἁγίου Θωμᾶ 1-10-72 Κυψέλης Ἀθηνῶν)