Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Σεπτέμβριος, 2023

Πως ὀφειλουν να ζουν οι Χριστιανοι – «…Και ἔσεσθε υιοι Ὑψιστου» (Λουκ. 6,35)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 30th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2586

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (Λουκ. 6,31-36)
1 Ὀκτωβρίου 2023

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Πως ὀφειλουν να ζουν οι Χριστιανοι

«…Καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου» (Λουκ. 6,35)

σ. 193) εξ. π. A. γραμΣήμερα, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο ἦταν ἀ­­πὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν, τὸ Εὐαγγέλιο ἐκείνου πού, ἐκτὸς ἀπὸ εὐαγγελιστὴς καὶ συγγρα­­­φεύς, ἦταν καὶ ζωγράφος. Ζωγραφίζει λοιπὸν μία ἰδανικὴ πολιτεία, στὴν ὁποία μᾶς καλεῖ νὰ πολιτογραφηθοῦμε καὶ νὰ ζήσουμε.
Τὸ θέμα τῆς σημερινῆς περικοπῆς εἶνε, μὲ μία λέξι, ἡ τελειότης. Ὁ Χριστός, ὅπως ἀκοῦ­με ἐδῶ, δὲν ζητάει νὰ γίνουμε «καλοὶ ἄνθρωποι»· ν᾽ ἀγαποῦμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἀγαποῦν, νὰ βο­η­θοῦμε αὐ­τοὺς ποὺ μᾶς βοηθοῦν, νὰ δανεί­ζου­­με σὲ ὅσους ἐ­πιστρέφουν τὰ δανεικά· αὐτὰ τὰ κάνουν καὶ ἄλλοι, ὄχι μόνο νομοταγεῖς πο­λῖ­τες ἀλλ᾽ ἀκόμα καὶ κλέφτες καὶ ἁμαρτωλοὶ κα­κοποιοί. Ὁ Χριστὸς ἐδῶ ζητάει κάτι ὑ­­­ψηλότερο, κάτι ποὺ ὑ­περβαίνει τὰ μέτρα τῶν ἀρ­χαί­ων φιλοσόφων καὶ ἠθικολόγων, ἀλ­λ᾽ ἀκό­μη καὶ τὶς ἐν­τολὲς αὐ­τῆς τῆς Παλαιᾶς Δι­αθήκης. Μᾶς καλεῖ ν᾽ ἀνέλθουμε στὸ ἐ­πίπεδο τῆς Και­νῆς Διαθήκης, νὰ γίνουμε τέλειοι.
Ἡ τελειότης εἶνε μία ὑψηλὴ κορυφή, πρὸς τὴν ὁ­ποία πρέπει διαρκῶς νὰ τείνουμε. Ἀλλ᾽ ὅσο καὶ ἂν προχωρήσουμε, ἡ τελειότης, ὅ­­πως εἶ­πε ἕνας ἅγιος ἀσκητής, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμα­κος, εἶνε ἀτέλεστος, δὲν ἔχει τέλος. Εἶνε ὕ­­ψος, Ἱμαλάια, Ἄλπεις, Ὄλυμπος. Ἀπαιτεῖται κόπος διαρκὴς καὶ μόχθος ἰσόβιος, γιὰ νὰ πλησιάζῃ κανεὶς ἐκεῖ ὅλο καὶ περισσότερο. Read more »

Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΠΟΙΗΤΩΝ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ: ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΑΚΟΙΜΗΤΟ ΦΡΟΥΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΤΑ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΟΧΙ ΚΟΥΒΑΛΗΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ & ΝΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 2) Ανοιχτη επιστολη πιστων της Ι. Μητροπολεως Φλωρινης: Επειγουσα επιστολη προς την Ιερα Συνοδο. Προτεινουμε τρεις αξιους αρχιμανδριτες για νεο μητροπολιτη Φλωρινης, Πρεσπων & Εορδαιας.

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 30th, 2023 | filed Filed under: ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ, ΕΚΛΟΓΕΣ

Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΠΟΙΗΤΩΝ

Προδοτικη συμφωνια Πρεσπων, Προδοτικες δικαστηκες αποφασεις! Εναν προδοτη δεσπότη χρειαζονται, για να ολοκληρωσουν την συμφωνια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ:

ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΑΚΟΙΜΗΤΟ ΦΡΟΥΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΤΑ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΟΧΙ ΚΟΥΒΑΛΗΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ & ΝΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ

Μικρο απόσπασμα «Χριστιανικῆς Σπίθα»,  Ιουλίου 1965, φυλ. 282
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«…Τὸ πρῶτον καθῆκον τοῦ ἐπισκόπου εεπισκοποιἶνε ἡ μέχρι θανάτου ὑπεράσπισις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐκ τῶν ἐπιθέσεων τῶν ἀπίστων καὶ τῶν αἱρετικῶν. Ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ἀληθὴς ἐπίσκοπος, πρέπει νὰ εἶνε ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς πίστεως, ὅπως ὁ στρατιώτης εἶνε ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς πατρίδος. Καὶ ὅπως ὁ γενναῖος στρατιώτης, ὁ φυλάσσων τὰ σύνορα τῆς πατρίδος οὐδὲ σπιθαμὴν τῆς πατρώας γῆς παραδίδει εἰς τοὺς ἐχθρούς, οὕτω καὶ ὁ ἐπίσκοπος οὐδὲ σπιθαμὴν τῆς πατρώας πίστεως, οὐδὲ ἰῶτα ἕν ἤ μίαν κεραίαν ἐγκαταλείπει ἀνυπεράσπιστον, ἀλλὰ μάχεται ὡς λέων κατὰ τὰ παραδείγματα τῶν ἀειμνήστων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, χάριν τῆς πίστεως, καὶ θρόνους ἀπώλεσαν καὶ εἰς ἐξορίας ἐπορεύθησαν καὶ παντοειδῆ μαρτύρια ὑπέστησαν, καὶ θάνατον…»

4219881

Ανοιχτη επιστολη πιστων

της Ι. Μητροπολεως Φλωρινης: 

Επειγουσα επιστολη προς την Ιερα Συνοδο.

Προτείνουμε τρεις άξιους αρχιμανδρίτες για νέο μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Μακαριώτατε, σεβασμιώτατοι αρχιερείς.

Όπως είναι γνωστό, μετά την υποβληθείσα παραίτηση του μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, η μητρόπολη κηρύσσεται σε χηρεία και επίκειται η εκλογή νέου ποιμενάρχη από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως προβλέπεται από τον Καταστατικό της Χάρτη.

Με την παρούσα παρέμβασή μας, ως μέλη της τοπικής μας Εκκλησίας, απευθυνόμενοι σε καθένα από σας ξεχωριστά, τους Σεβασμιώτατους μητροπολίτες που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και που θα αποτελέσουν το σώμα των εκλεκτόρων του νέου μητροπολίτη μας, επιθυμούμε να εκφράσουμε την έμπονη αγωνία μας, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας εν όψει της επικείμενης εκλογής.

Θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να εκφραστούμε και να έχουμε λόγο στην εκλογή του νέου μας ποιμενάρχη. Κάτι τέτοιο αποτελεί τόσο δικαίωμά μας που απορρέει από τους Ιερούς Κανόνες, όσο και επιταγή της εκκλησιαστικής μας συνειδήσεως και της Αγιοπατερικής Παραδόσεως. Το λαϊκό στοιχείο, με βάση το Κανονικό Δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν συμμετέχει με παθητικό τρόπο στην εκκλησιαστική ζωή, αλλά ενεργά, αφού, κατά την μνημειώδη διακήρυξη – εγκύκλιο των πατριαρχών της Ανατολής της 6ης Μαίου 1848, ο λαός του Θεού αποτελεί «τον φύλακα της Ορθοδοξίας»1 και το σώμα της Εκκλησίας.

Αξίζει να σημειώσουμε, την πάγια εκκλησιαστική τάξη που επικρατούσε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, όταν δεν είχε ακόμη λόγο η Πολιτεία στην εκλογή των ποιμένων, με βάση την οποία ο πιστός και ευσεβής λαός ήταν αυτός που εξέλεγε τους επισκόπους που επρόκειτο να τον διαποιμάνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο ειδωλολάτρης Ρωμαίος αυτοκράτορας Αλέξανδρος Σεβήρος εμιμείτο τους Χριστιανούς στο θέμα της συμμετοχής του λαού στην εκλογή των αρχόντων! Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β ΛΟΥΚΑ (Β Κορ. 6,16-7,1) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 29th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ ΛΟΥΚΑ

Β΄ προς Κορινθίους, κεφ. ΙΣΤ΄, εδάφια 16-18 και κεφ. ΙΖ΄εδάφιο 1

Ιερος ΧρυσοστομοςΚεφ. ΙΣΤ’ 16Τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Κεφ.ΙΖ΄ 1Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
(Υπομνηματισμός των εδαφίων Β΄Κορ. 6,14-7,1)

«Μὴ γίνεσθε ἐτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; Ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; (:Μη συνάπτετε στενό σύνδεσμο προς τους απίστους, με τους οποίους δεν μπορείτε να αποτελέσετε ταιριαστό ζευγάρι, ώστε να μπαίνετε στον ίδιο ζυγό μαζί τους· διότι ποια συνάφεια και ανάμειξη μπορεί να υπάρχει μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Και ποια επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους; Και ποια συμφωνία μπορεί να γίνει μεταξύ του Χριστού και του Σατανά; Ή ποιο μερίδιο δύναται να έχει ένας πιστός με έναν άπιστο;)»[Β΄Κορ.16,14-15]. Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ηχητικο): «ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΟΡΜΗΣΕ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΒΗΜΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ, ΑΡΠΑΞΕ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ & ΜΕ ΦΩΝΕΣ ΑΓΡΙΕΣ ΤΟΝ ΧΤΥΠΟΥΣΕ…». Αυτα γινονται σημερα, στην μαρτυρικη Ορθοδοξη Εκκλησια της Ουκρανιας, απο τους ανθρωπους του Βαρθολομαιου τους αχειροτονητους που τους εδωσε αυτοκεφαλια 2) ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΟ: «ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ ΣΟΙ» ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΙΑΣ; Η ΣΙΩΠΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 29th, 2023 | filed Filed under: ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

__________________

___________________

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ & ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Πατηστε τον τιτλο για να διαβᾶστε σελιδοποιημένο το άρθρο παλαιου συνεργατου μας

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ κυβερνήτης Ἡρώδης ἔπραξε ἁμάρτημα φοβερό, ὅτι ἔπραξε αἱμομιξία (δηλαδή γιὰ νὰ παντρευτεῖ τὴν ἁμαρτωλὴ Ἡρωδιάδα -τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδερφοῦ του), καὶ ὅτι ὁ λαὸς σκανδαλίζεται μὲ τὴν ἀνήθικη ζωὴ τῶν πολιτικῶν τῆς ἐξουσίας, καὶ συγκεκριμένα ὅπως προαναφέραμε ὅταν Ἡρώδης ἀγάπησε τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδερφοῦ του, τὴν Ἡρωδιαδα, καὶ ἔδιωξε τὴν νόμιμη γυναῖκα του γιὰ νὰ τὴν παντρευτεῖ , τότε ὁ ἡρωικὸς ἅγιος Ἰωάννης βγῆκε μπροστά. Τὴν αἱμομιξία αὐτὴ δὲν τὴν ἄφησε ἔτσι….

3. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ

Πατηστε τον τίτλο για τη συνέχεια του παραπάνου αρθρου

ΣΚΛΗΡΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΜΠΑΡΔΑΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ (Γραμμενο απο τον ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 28th, 2023 | filed Filed under: IOYΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

Δημοσιευσεις & σχολια

εδῶ: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=105348

και  εδω: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=105532

50751374unled13

ΣΚΛΗΡΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

Του ιερέως Ιωάννου Νικολόπουλου
από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Mana IoustinouΉ κ. Θώμη, η μάνα του Ιουστίνου του Μπαρδάκα του Δεσπότη, θεριακλού, χορεύει πρώτη στο Κυβερνείο-Παλατάκι Καλαμαριάς, σε εσπερινή εορταστική – φιλανθρωπική εκδήλωση της Μητροπόλεως, κι’ ό επίσκοπος γιόκας της, που φαγώθηκε να λαβή το αξίωμα να καλοπερνά με τον κολλητό του τόν Καραμαντάνα τον φίλο του και την κλίκα του καί να καλοβολέψη μάνα, αδελφό και σόι, αγνοώντας και παραθεωρών Ευαγγέλιο και Κανόνες,

Ιδού, την καμαρώνει και την προβάλλει ως παράδειγμα τρόπου ζωής και σωτηρίας ψυχής!

Αυτά μάθαινε στον π. Αυγουστίνο κοντά, που ισχυρίζεται, ότι υπήρξε πνευματικό παιδί του!… Μπορεί δα, να κάνη σύγκριση.
Του πως ζούσε, έστω κακοανατρεφόμενος στήν αγκαλιά, τού πραγματικού… Γέροντά του Θεόκλητου Πασαλή, σπαταλώντας ένα σωρό χρήματα αφειδώς καί γυρίζοντας όλο τον κόσμο, από τότε έχοντας «τόν ελαύνοντα» (Λουκ.8,29), όπως τού καταμαρτυρούσε ό Μακαριστός Αυγουστίνος, καί μέ πόση χλυδή καί σκανδαλώδη πρόκληση ζή σήμερα. Read more »

Πατηρ Σαββας Αχιλλεως – Ομοφυλοφιλiα

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 28th, 2023 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πατηρ Σαββας Αχιλλεως – Ομοφυλοφιλiα

-https://www.youtube.com/watch?v=B6mJ1VcAsSM&t=2263s thedynami

Τις παρά φύσιν παρεκτροπές των Σοδομιτών και Γομορριτών ο Θεός τις τιμώρησε με ένα «παρά φύσιν» τρόπο.
Με βροχή δηλαδή όχι από νερό, αλλά από φωτιά και θειάφι!
Η φιληδονία και η φιλοσαρκία ψυχραίνει και εξαφανίζει την αγάπη στο Θεό. Παλαιότερα οι άνθρωποι αισθάνονταν ντροπή όταν έπεφταν σε σαρκικά αμαρτήματα.
Σήμερα δυστυχώς τα αμαρτήματα αυτά γίνονται αδιάντροπα. Και με τον κατήφορο που πήραμε, θα έλθει καιρός, που όχι μόνο δεν θα θεωρούνται πια αμαρτήματα, αλλά και θα επαινούνται!
Ουαί και αλίμονο, όταν θα φτάσει η κοινωνία μας σ` εκείνο το σημείο…
(†)Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης
Πατήρ Σάββας Αχιλλέως – Ομοφυλοφιλία

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΥ ΤΗΣ Κ.F.Ο.RΗ.. Αυτα που γινονται στην Ν. Σερβια & παραδοθηκε στους Αλβανους του Κοσσυφοπεδιου, απο το ΝΑΤΟ, μετα απο τους Βομβαρδισμους, θα κανουν συντομα & στη Φλωρινα. Συνενοχοι & η τοτε ιεραρχια της Σερβιας, που υπεκυψε στους εκβιασμους & εδιωξε τον αγωνιστη επισκοπο της, το 2011, που ηταν προστατης των Σερβων & τους συγκρατουσε στα εδαφη τους. Δεν συνεργαζοταν με KFOR & κατεθεσε μηνυση στο Διεθνες δικαστηριο εναντιον της Γερμανιας, Ιταλιας, Γαλλιας, Αγγλιας γιατι παρουσια τους οι Αλβανοι πυρπολουσαν τους ιστορικους ναους & τα μοναστηρια τους

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 27th, 2023 | filed Filed under: Епископ Артемије

Γενική επίθεση κατά όλων των Σέρβων στο μαρτυρικό Banjsk στο Κοσσυφοπέδιο!

Μεγαλο κομβόι των Σατανοφιλων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ/ KFOR παει να πατησει την Μονη της Αντιστασης της Σερβιας!!

Γενική επίθεση κατά όλων των Σέρβων στο μαρτυρικό Banjsk στο B Κοσσυφοπέδιο όπου χθες δόθηκε η επική μάχη της μονής με 30 Σέρβους πολιορκημένους από εκατοντάδες Ουτσεκάδες ντυμένους αστυνόμους από την ΕΕ ΝΑΤΟ Νεο-Οθωμανική Αυτοκρατορία! 4-10 Σέρβοι έπεσαν μάρτυρες για το Άγιο τους Κοσσυφοπέδιο!………….

https://dimpenews.com/2023/09/25/%ce%b3%c%ce%b2%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/

50751374unled13Παλαια αρθρα της ιστοσελίδας μας του 2011

Η ΠΤΩΣΗ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΧΑΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΘΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Νεος-Μητρ.-Θ.-ιστ.Διαβάσαμε σε Σέρβικη ιστοσελίδα για τον βίο και την πολιτεία του πατριάρχη της Σερβίας Ειρηναίου και φρίξαμε. Τωρα βρισκεται στην αλλη ζωη & περιμενει την καταδίκη του. Όποιος ξέρει Σέρβικα μπορεί να τα διαβάσει στην ιστοσελίδα

και αν δεν ξέρει Σέρβικα μπορεί να το μετάφραση με το Coogle….

Ασφαλώς, υπάρχουν και αγνοί ιεράρχες στην Σερβία. Είναι αυτοί που δεν έδωσαν την ψήφο τους για να διωχθεί  ο αγωνιστής επίσκοπος του Κοσσυφοπεδίου Αρτέμιος. Όμως φτάνει να σταματήσουν μέχρι εκεί; Τι φοβούνται και δεν μιλούν; Την εξορία του επισκόπου Αρτεμίου; Την καθαίρεση;  Αλλά όπως λέει σε κήρυγμά του ο επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος: «είναι τίτλος τιμής να καθαιρεθείς από τέτοιους διεφθαρμένους επισκόπους».

Αν δεν ξυπνήσουν οι καλοί ιεράρχαι και ο ορθόδοξος Σέρβικος λαός θα δούν την ιεραρχία τους να σέρνεται σαν δούλη πίσω από το άρμα του Πάπα και να κάνει το τελευταίο άλματα στο χάος της παγκοσμιοποίησης. Θα δουν τους Σέρβους ιεράρχας,  να στεφανώνουν ακόμα και τον Αντίχριστο στο Βελιγράδι.

Η Ορθοδοξία όμως δεν θα εκλείψει στην Σερβία· θα την κρατήσει το μικρό ποίμνιο του επισκόπου Αρτεμίου. Θα αξιώσει ο Θεός τον επίσκοπο Αρτέμιο να γίνει ένας δεύτερος Μέγας Αθανάσιος στην Σερβία και θα κρατήσει στους ώμους του την Ορθοδοξία….

Την συνεχεια: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=19253

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΥ ΤΗΣ Κ.F.Ο.R

Read more »

ΔΡ. Α. ΣΤΑΚΕΛΜΠΕΡΓΚΕΡ: Ο Π.Ο.Υ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΝΈΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. ΑΣ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ 2) «Η αιρεση της Βαπτισματικης θεολογιας» (Β Πετρ. 2,1: «και εν υμιν εσονται ψευδοδιδασκαλοι οιτινες παρεισαξουσιν αιρεσεις απωλειας) Του ΝΙΚ. Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 27th, 2023 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

ΔΡ. Α. ΣΤΑΚΕΛΜΠΕΡΓΚΕΡ: Ο Π.Ο.Υ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΝΈΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. ΑΣ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ

 d454142812c7

«Η αίρεση της Βαπτισματικής θεολογίας»

(Β΄ Πετρ. 2,1: «και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας)

Αναμφίβολα, ο χαρακτηρισμός του Τέοντορ Αντόρνο (κοινωνιολόγος) για τον φιλόσοφο Γκεόργκ Λούκατς, μεταφέρεται χωρίς προχειρότητα και στον δέσμιο με την αλυσίδα της αιρέσεως «Επίσκοπο» Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα. Γράφει ο Αντόρνο (Adorno):

«Χτυπιέται στις αλυσίδες του και φαντάζεται πως ο τριγμός τους σημαίνει την προέλαση του Παγκοσμίου Πνεύματος» (Βλέπε Th. Adorno, Noten Zur Literutur II, Φραγκφούρτη 1970, σελ. 185).

Η άρνηση της μοναδικότητος του παραδοσιακού (ορθοδόξου) Βαπτίσματος («εν Βάπτισμα») από τον Ιωάννη Ζηζιούλα, είναι αιρετική πράξη στην εννοιολογική της δομή, που την προέκτεινε ως «θεωρία της Βαπτισματικής ενότητας» με τους αιρετικούς, που πιστεύουν ότι έχουν βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος.

Read more »

Μητροπολτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης: «Σκοτος & Βαραββαδες ἐκλεγει ἡ ἀνθρωποτης & ειπα μεσα μου: Αφου δεν θελεις τον Χριστο, ἀπ` αυτους θα κυβερνηθης». 1) ΞΕΝΟ ΦΡΟΥΤΟ! ΞΕΦΤΙΛΑ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ!!! Ενα «ανθρωπινο ρομποτ» που συναρμολογηθηκε κακην κακως για να «σταλει» να διοικησει την αντιπολιτευση της αποικιας….

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 26th, 2023 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΞΕΝΟ ΦΡΟΥΤΟ

Πολύ βιαζονται οι μασονοι και τα αλλα τερατα που κρυβονται από πισω απο την παγκοσμιοποίηση, να φερουν τον Αντιχριστο στην γη! Ο Ελληνικος λαός εχει ακομα ιδανικα και δεν διεφθαρη, (παρ` όλους τους βοβαρδισμους που δέχεται υπερ της ανωμαλίας). Δεν μπορει να βλέπει, να καυχαται «ενας αντρας» που παντρευτηκε εναν άλλο ανδρα και κανει την γυναικα!!! Κοντευει να ξεραση εναν τετοιο αρχηγο κόμματος. Αν μια χουφτα ανθρωπων το 0,5% αυτῶν που εχουν δικαιωμα ψηφου στην Ελλάδα, (ποσοστο ψηφων που παραπάνω επιασαν τα μικρα κόμματα που δεν μπηκαν στην βουλη) καμαρωνει για το κελεπούρι που τους έστειλαν οι Αμερικάνοι, το 99,5% του Ελληνικου λαοῦ θα τον στειλη στα αφεντηκά του. Ηδη κάποιοι απο το Συριζα που εχουν κάποιες αρχες φευγουν απο το κόμμα τους και ο υπολοιπος Ελληνικος λαός τους αηδειαζει!!!

ΞΕΦΤΙΛΑ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ!!

Ο Τέταρτος Δρόμος. Αδελφοποίηση Ελλάδας-ΗΠΑ…..Δ Κωνσταντακόπουλος για Κασσελάκης: ”πάντα στην ιστορία μας, τέτοιες αμερικανικές παρεμβάσεις προηγήθηκαν τραγικών εξελίξεων στην Ελλάδα…………

https://dimpenews.com/2023/09/25/%ce%bf-%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4/

50751235unled5

Μητροπολτης Φλωρινης Αυγουστινος: Ειπα μεσα μου, Αφου δεν θελεις τον Χριστο, ἀπο δ᾿αυτους θα κυβερνηθης

ΓPEBENA 1946

ΒΑΡΑΒΑὍταν, πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια, περιόδευα τὴν ἐπαρχία τῶν Γρεβενῶν, ἒφτασα σ᾿ἕνα χωριό.
Τότε ἥμουν ἱεροκήρυκας. Δὲν εἶχα οὒτε αὐτοκίνητο γιὰ νὰ μὲ κατηγοροῦν. Μολονότι τὸ αὐτοκίνητο τὸ ἒχω δωρεάν καὶ δὲν ξοδεύει πολλὰ καύσιμα, γιατὶ εἶνε μὲ πετρέλαιο. Δὲν ἒδωσα δραχμὴ γιὰ νὰ ἀγοράσω αὐτοκίνητο. Τότε εἶχα τὸ ὑπ᾿ ἀριθμὸν ένα αὐτοκίνητο. Περπατοῦσα χιλιόμετρα μὲ τὰ πόδια.
Πάω λοιπὸν σ᾿ἕνα χωριό, χτυπῶ τὴν καμπάνα καὶ δὲν ἒρχεται κανένας. Ξέραν ὅτι πήγα νὰ τοὺς κηρύξω τὸ Εὐαγγέλιο καὶ νὰ τοὺς μιλήσω γιὰ τὸν Χριστό.
Τὸ βράδυ κοιμήθηκα στὸ καμπαναριό. Σὲ λίγο ὲρχεται ἕνας Βαραββᾶς, ἦταν τοῦ κόμματος. Εἶπα μέσα μου: Αφοῦ δὲν θέλεις τὸν Χριστὸ, ἀπὸ δ᾿αὐτους θὰ κυβερνηθῆς».
Μετὰ ἀναστέναζαν. Παρέλαβε αὐτὸς τὴν ἐξουσία στὸ χωριό. Καὶ ἂρχισε τὸ ξύλο καὶ τὴν τυραννία.
Τοὺς εἶδα μετὰ στὰ Γρεβενὰ, σ᾿ἐλεεινὴ κατάσταση. Μπῆκαν σὲ κάτι μπαράγκες. Πῆγα τοὺς βρῆκα καὶ τοὺς κατάλαβα. Δὲν εἶστε τοὺς εἶπα ἀπὸ τὸ τάδε χωριό;
Ἂ λένε παππούλη, ἐμεῖς ὅταν ἦρθες πήγαμε νὰ βροῦμε αὐτόν, γιατὶ ἐλπίζαμε ὅτι αὐτὸς θὰ μᾶς σώση καὶ θὰ μᾶς βοηθήση. Ἒτσι λοιπὸν σκότος καὶ Βαραββᾶν ἐκλέγει ἡ ἀνθρωπότης. Δὲν θέλω νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο.

14-1-76 (Απόσπασμα απο  τον κυκλο Αγίας Γραφῆς άνδρων, στην  Β΄ Θεσσαλονικῆς επιστολή, στην αιθουσα της Μητροπόλεως στις 14-1-76)

«ΠΟΛΕΜΑ ΕΞΥΠΝΑ» (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 26th, 2023 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

(Από τις σημειώσεις του ἀειμνήστου Παναγιώτου Λόη, ἀπὸ τὴν Πάτρα. Πνευματικὸ παιδί του σεβαστοῦ Μητροπολίτου  π. Αυγουστίνου Καντιώτου).

ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ

«ΠΟΛΕΜΑ ΕΞΥΠΝΑ»

π.Αυγ..«Ἔχω τώρα να σας συστήσω, ἀγαπητοί μου», εἶπε εἰς κήρυγμά του ὁ π. Αὐγουστῖνος, «ἕνα σύνθημα, το ὁποῖο ἀναφέρεται εἰς την τακτικὴν τοῦ ἀγῶνος.

Τὸ σύνθημα το ἔλαβα ἀπὸ ένα ὡραῖο βιβλίο, το ἔγραψε ἐκλεκτὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀδελφότητος «Ζωή>, ὁ Γεώργιος Μελέτης, και φέρει τὸν τίτλο· «Πολέμα  ἔξυπνα». Σᾶς συνιστῶ να το διαβάσετε. Συμφώνως πρὸς τὸ σύνθημα αὐτό, οἱ χριστιανοί πρέπει νὰ εἴμεθα ὄχι ἀνόητοι και ἀσύνετοι εἰς τοὺς ἀγῶνας ἀλλ’ εὐφυεῖς καὶ εὐέλικτοι, πάντοτε δὲ μέσα εἰς τα πλαίσια τῆς νομιμότητος και τῆς κανονικότητος,  κατὰ τὸν ὅρο τοῦ ἀποστόλου Παύλου·

«Ἐὰν δὲ και ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ»(Β΄ Τιμ. 2,5) Διότι ἐὰν ἕνας ἀθλητὴς δὲν ἀγωνίζεται συμφώνως πρὸς τοὺς κανονισμοὺς τοῦ ἀθλήματός του, ἀλλὰ προσπαθῇ μὲ δόλιον τρόπον μὰ παραγκωνίσῃ καὶ ὑποσκελίσῃ τοὺς συναθλητάς του, ὁ ἀθλητὴς αυτὸς ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὸν διαιτητή καὶ ὄχι μόνο δὲν βραβεύεται, ἀλλὰ καὶ ἀποβάλλεται παντελῶς. Θὰ ἐπεθύμουν νὰ εἶχον τὴν εὐκαιρίαν, διὰ νὰ ἐξηγήσω πλατύτερον τὸν λόγον τοῦ Κυρίου «Γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις και ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί» (Ματθ. 10, 16), συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ ἔχωμεν τὴν ἀκεραιότητα τῆς περιστερᾶς, ἀλλ’ ἀπαιτεῖται και ἡ φρόνησις τοῦ ὄφεως. Ἀμφότερα ἀναγκαῖα διὰ τὸν ἀγῶνα.

Θὰ ἀναφέρω εἰς τὴν ἀγάπην σας δύο-τρία τοιαῦτα παραδείγματα…. Read more »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ! & ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ! ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ πρωην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 2) Σικε κουταλομαχια Αρχιεπισκοπου με Μητσοτακη για να προχωρησει η καρτα του πολιτη.

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 25th, 2023 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σικε κουταλομαχια Αρχιεπισκοπου με Μητσοτακη για να προχωρησει η καρτα του πολiτη

https://tasthyras.wordpress.com/2023/09/24/%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ad-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%ce%bc/#more-78453

e3fdd3242c48

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ & ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΘΕΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ!

*************

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

Αγαπητοί μου Άδελφοί και Συλλειτουργοί,

Αγαπητά μου Τέκνα εν Κυρίῳ,

Ἀπευθύνομαι προς Υμάς έπειτα από μίαν ουράνιον έμπνευσιν καί προτροπήν! Επιθυμώ να σας γνωρίσω, ότι τα τραγικά και ακρως καταστρεπτικά γεγονότα, τα οποία έγιναν στην Θεσσαλία, καθώς επίσης και σε πολλά άλλα μέρη της Γης, ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ διά την αποστασίαν του σύγχρονου ανθρώπου από την αγκαλιά του Επουρανίου Πατρός μας! Η καταστροφή είναι πρωτοφανής! Read more »

Δημοτικος Συμβουλος Θεσσαλονικης για παρελαση ομοφιλοφυλων: Το κουσουρι & το παθος του καθενος δεν ειναι δυνατον να το χρηματοδοτει ο δημος… Αυτο θελουμε να περασουμε στην νεα γενεα; Αν ειναι δυνατον!!! Τοτε να κανουν παρελαση & οι αλκοολικοι & οι καπνισται (βιντεο) & εμεις συμπληρωνουμε & οι παιδεραστες με τα μωρα μπροστα τους, που σαν λυσαμενοι κοιτουν να καταστρεψουν, αφου τετοιους θελει ο Αντιχριστος πριν απο την ελευση του! 2. Κομμα ἀνωμαλων ὁ ΣΥΡΙΖΑ; (Πρωτοπρεσβ. Ἰωαν. Κ. Διωτη)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 25th, 2023 | filed Filed under: Αδιαντροποι

Το κουσουρι & το παθος του καθενος δεν ειναι δυνατον να το χρηματοδοτει ο δημος… Αυτο θελουμε να περασουμε στην νεα γενεα; Αν ειναι δυνατον! Τοτε να κανουν παρελαση και οι αλκοολικοι & οι καπνισται…

Με αφορμή την συζήτηση για το 2ο Thessaloniki Pride 2013, ο δημοτικός σύμβουλος (και γνωστός στο θρησκευόμενο κόσμο της Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων «Άγιοι Πάντες» ) κ. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεσπά:

https://youtu.be/lLnIKN4TczM?feature=shared

Περισσότερα:https://opaidagogos.blogspot.com/2023/09/blog-post_24.html

50751235unled5

Ο σταλμενος απο την Αμερικη ανωμαλος, που παντρευτηκε με αντρα & καυχαται για το παθος του! γινεται αρχηγος κομματος, να τον χαιρονται οι ομοιοι του!  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ & ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΑΓΥΡΙΣΤΟ

50751235unled5Κoμμα ἀνωμαλων ὁ ΣΥΡΙΖΑ;

Την ομοφυλοφιλία την θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ίδιον γνώρισμα των βαρβάρων.
Οι ομοφυλόφιλοι και οι παιδεραστές έχαναν όλα τους τα πολιτικά δικαιώματα και εθεωρούντο άτομα περιθωριακά.
Η ομοφυλοφιλία όχι μόνο δεν ήταν θεσμοθετημένη στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και εδιώκετο δια αυστηροτάτων νόμων. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι μίλησαν για εγκράτεια και αγνότητα μέχρι το γάμο.

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος- Δημοσιογράφος- Συγγραφεὺς- Ἐκδότης

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐψήφισεν ὡς Πρόεδρόν του (Α΄ γῦρος) ἕναν ἐξ Ἀμερικῆς δεδηλωμένον ὁμοφυλόφιλον νεαρὸν ψευδοάνδρα χωρὶς νὰ ἔχῃ οὐδεμίαν πολιτικὴν ἐμπειρίαν.

Σχόλια:
1) Τὸ κόμμα αὐτὸ ἀπεκάλυψε μὲ αὐτὴν τὴν ἐνέργειάν του ὅτι ἔχει ἐντελῶς χρεωκοπήσει πολιτικῶς, ἀφοῦ δὲν ἔχει κατάλληλον πρόσωπον νὰ ἀναλάβῃ τὴν Ἡγεσίαν καὶ ἔκαμεν εἰσαγωγὴν ἑνὸς ἀνιδέου καὶ προβληματικοῦ προσώπου ὡς ἡγέτου του. Read more »

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Το βιντεο του Δημου Θεσσαλονικης που προωθει την ομοφυλοφιλια! ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ : Κι όμως ορθοδοξοι πιστοι κατεβαινουν υποψηφιοι με τον Ζερβα! 2) «Πονηροι ανθρωποι καi γοητες προκοψουσιν επι το χειρον, πλανωντες & πλανωμενοι»

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 24th, 2023 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

589345584235671765gogbaΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ [: Β΄Τιμ.3,10-15]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, σχετικά με την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Α΄ Λουκά, με θέμα:

«ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 24-9-1989], [Β223]

π. Αθανασιος Μ.Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, γράφει στην Β΄ του προς Τιμόθεον επιστολή του που ακούσαμε σήμερα, από την Ρώμη, κάπου στα 66-67 μ.Χ. φυσικά. Είναι η τελευταία του επιστολή. Και θεωρείται το κύκνειον άσμα του, γιατί ο Απόστολος Παύλος μετά εμαρτύρησε στη Ρώμη, την ιδίαν χρονολογία, δηλαδή το 67 με 68.

Στην επιστολή του αυτή στον Τιμόθεο, που πολύ αγαπούσε και ήταν ήδη επίσκοπος Εφέσου, του γράφει πολύ σπουδαία από ποιμαντικής πλευράς πράγματα. Μεταξύ άλλων του τονίζει την επικειμένη αποστασία και μάλιστα παραθέτει έναν μακρύ κατάλογο, που κατά τις έσχατες ημέρες θα φθάσουν εκεί. Κατάλογο χαρακτηρισμών. Θα φθάσουν εκεί ως κατάντημα οι Χριστιανοί.

«Τοτο δ γίνωσκε»,του γράφει, «τι ν σχάταις μέραις νστήσονται καιρο χαλεποί (:Θα ‘ρθουν, θα σταθούν δύσκολοι καιροί)·σονται γρ ο νθρωποι φίλαυτοι». Και παραθέτει, αγαπητοί μου, και απαριθμεί είκοσι δύο χαρακτηρισμούς! Όταν λέει «οι άνθρωποι» εννοεί οι Χριστιανοί! Θα είναι τέτοιοι, τέτοιοι, τέτοιοι. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α ΛΟΥΚΑ (Λουκα 5,1-11) – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 24th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Ε΄, εδάφια 1-11

++1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 3 Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 4 Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. 6 Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 7 Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8 Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, 10 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11 Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Read more »

Ἂς Τον ἀκολουθησουμε! Συντακτης (†) ἐπισκοπος Αυγουστινος Ν. Καντιωτης

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 23rd, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2585
Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λουκ. 5,1-11)

24 Σεπτεμβρίου 2020 πρωὶ

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἂς Τον ἀκολουθησουμε!

«Ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Λουκ. 5,11)

Ιησους ΧριστοςἈκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου. Μᾶς καλεῖ ν᾽ ἀ­φήσουμε κ᾽ ἐμεῖς τὰ πάντα καὶ νὰ τὸν ἀκολου­θήσουμε. Ν᾽ ἀφήσουμε τὰ πάντα; Δηλαδὴ τὰ σπίτια μας, τὰ ἐργαστήριά μας, τὰ ἐπαγγέλματά μας, τὶς ποικίλες ἀσχολίες μας; Ὄχι. Διότι ὅλα αὐ­τὰ καλοῦνται νὰ τ᾽ ἀφήσουν, ὅπως εἴδαμε, ἐ­κεῖνοι ποὺ ὡς ἀπόστολοι κλήθηκαν σὲ εἰδική, ἔκ­τακτη ἀποστολή, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπόλυτη αὐταπάρνησι καὶ ἀφιέρωσι. Ἀλλὰ τότε τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε ὅτι ἐκεῖνος ποὺ θέλει ν᾽ ἀκολουθήσῃ τὸν Κύριο πρέπει ν᾽ ἀφήσῃ τὰ πάντα;
Ἀκοῦστε. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ ἀποτελοῦν τὸν ὑλικὸ πλοῦτο, ποὺ ὅλοι, καὶ οἱ πιὸ φτωχοὶ ἀκόμη, ἔχουν σὲ κάποια ποσότητα, ὑπάρχει κ᾽ ἕ­νας ἄλλος πλοῦτος, πλοῦτος ὄχι ὑλικός, ὄχι ὁ­ρατός, πλοῦτος ὄχι εὐλογημένος ἀλλὰ καταρα­μέ­νος, ὁ ὁποῖος μὲ συνέργεια τοῦ σατανᾶ ἔχει συγ­κεντρωθῆ σὲ μυστικὲς ἀποθῆκες. Καὶ αὐτὸς ὁ πλοῦ­τος εἶνε τὰ ἐλαττώματα, οἱ κακίες, τὰ πάθη. Παρ᾽ ὅ­λη τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ φθορὰ ποὺ προ­καλοῦν τὰ πάθη, ἐν τούτοις ὁ ἄνθρωπος τὰ ἀγα­πᾷ, τὰ περιθάλπει, τὰ τρέφει, καὶ δὲν ἐν­νοεῖ ἐπ᾽ οὐδενὶ νὰ τ᾽ ἀποχωριστῇ. Read more »