Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούνιος, 2023

Θαυμαστε τους φωστηρες που συμμετειχαν στην υποδοχη του κ. Βαρθολομαιου και τις συμπροσευχες με τον ΨευδοΟλβιας.

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2023 | filed Filed under: IOYΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Θαυμάστε τους φωστήρες που συμμετείχαν στην υποδοχή του κ. Βαρθολομαίου και τις συμπροσευχές με τον ΨευδοΟλβίας.

Πατριαρχικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου.Τον προεξάρχοντα Πατριάρχη πλαισίωσαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, Πολυανής & Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος και Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Παρέστησαν συπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίτες Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Περιστερίου κ. Γρηγόριος και ο Θεοφ. Επίσκοπος Ολβίας κ. Επιφάνιος. (Πατριαρχικό συλλείτουργο στον Βόλο) Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ (ΡΟΜΦΑΙΑ)

  • Παρων και ο Καλαμαριας Ιουστινος: Λειπει ο Μαρτης από την Σαρακοστη, για να λειψη και ο Ιουστινος από τα πανηγυρια;  Αραγε ήταν μαζι του και ο κολλητός του, που αγωνιζαται να τον κάνη δεσπότη;

 

Συναξ. των Δωδεκα ἀποστολων (Ματθ. 9,36–10,8) – Νεοι ἀποστολοι (β) «Ὁ μεν θερισμος πολυς, οι δε ἐργαται ὀλιγοι· δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου ὅπως ἐκβαλη ἐργατας εις τον θερισμον αὐτοῦ» (Ματθ. 9,37-38)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2565

Σύν. τῶν Δώδεκα ἀποστόλων (Ματθ. 9,36–10,8)
Παρασκευὴ 30 Ἰουνίου 2023
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Νεοι ἀποστολοι (β΄)

«Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ» (Ματθ. 9,37-38)

+apostoloidwdekaΟἱ Δώδεκα ἀπόστολοι, ἀγαπητοί μου, εἶνε μονα­δικοὶ καὶ ἀν­επανάληπτοι μέσα στὴν ἱστορία. Δὲν θὰ τοὺς φτάσῃ ποτὲ κανείς ἄλλος. Ἐν τούτοις σὲ κάθε γενεὰ ὄχι μόνο οἱ πιστοὶ ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας παρατη­ροῦν νὰ δοῦν καὶ συγκρίνουν ἂν ὑπάρχουν κάποιοι μιμη­ταὶ τῶν ἀποστό­λων. Καὶ ὅ­ταν καὶ ὅπου τοὺς βρίσκουν, ἡ μὲν Ἐκ­κλησία τοῦ Χριστοῦ μεγαλύνε­ται, οἱ δὲ ἄ­πιστοι φιμώνονται· ὅταν ὅμως συν­αν­τοῦν κακέκ­­τυπα ἐκείνων, οἱ μὲν πιστοὶ πενθοῦν, οἱ δὲ ἄπιστοι χαιρεκακοῦν καὶ βρίσκουν προφάσεις τῆς κακίας των. Γιὰ τὴν κατάστασι αὐ­τὴ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο εὐθύνονται βεβαίως καὶ ἄλ­λοι. Ἐμεῖς, ἀ­φήνοντας τὸν ὑπόλοιπο κό­σμο, ἂς στρέ­ψουμε τώ­ρα τὴν προσοχὴ στὴν πατρίδα μας. Ἄλ­λοι ἂς ἐξετάζουν τὸ ἔθνος μας ἀπὸ ἄλ­λες πλευρές (ἐπιστη­μονικῶς, οἰκονομικῶς, γεωρ­γικῶς, ἐμ­πορικῶς, ναυ­τικῶς, στρατιωτικῶς, ἐκπαιδευτι­κῶς, ἀθλητι­κῶς καὶ …τουριστικῶς)· ἐμεῖς ἂς ἐξ­ετάσουμε τὴν πατρίδα μας ἱεραποστολικῶς.
Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ [Ματθ.9,36 και Ματθ.10,1-10] & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κατά Ματθαίον, κεφ. Θ΄εδάφια 36-38 και κεφ. Ι΄εδάφια 1-10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΣΧΣΚεφ. Θ΄ 36᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 37 Τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. 38 Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμόν αὐτοῦ.
Κεφ. Ι΄ 1Καί προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε· 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. 7 Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΜΝΗΜΗ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ [Α Κορ. 4.9-16] & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Α΄προς Κορινθίους, κεφ. Δ΄, εδάφια 9-16

Ιερος Χρυσοστομος9 Δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 11 Ἂχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 13 βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. 15 Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

ΜΝΗΜΗ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ[:Α΄ Κορ. 4.9-16]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Είδες πώς φανερώνει συγχρόνως και την σοβαρότητα και την πατρική φροντίδα του και τον φιλόσοφο νου του; Είδες πώς αφαιρεί την αλαζονεία; «Δοκῶ γάρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις (:Κάθε άλλο όμως παρά βασιλεία απολαμβάνουμε εμείς οι απόστολοι· διότι νομίζω ότι ο Θεός εμάς τους απόστολους μάς παρουσίασε δημόσια και στα μάτια όλων ως τελευταίους, ως καταδίκους που πρόκειται να θανατωθούν· διότι γίναμε θέαμα σε όλο τον κόσμο, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Και από τη μια μας θαυμάζουν οι ενάρετοι άνθρωποι ενώ, από την άλλη, μας περιφρονούν και μας χλευάζουν οι άλλοι)» [Α΄Κορ.4,9], δείχνει πάλι πολλή έμφαση και βαρύτητα με το να πει «ἡμᾶς». Read more »

ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΟΜΙΛΙΑ Α

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

ΟΜΙΛΙΑ Α΄

Ο αποστ.. ΠαυλοςΔεν θα έσφαλλε κανένας αν ονόμαζε την ψυχή του αποστόλου Παύλου λιβάδι αρετών και κήπο πνευματικό. Τόσο πολύ ακτινοβολούσε από χάρη και έδειχνε την πίστη της ψυχής του αντάξια αυτής της χάρης. Επειδή λοιπόν έγινε σκεύος εκλογής και καθάρισε καλά τον εαυτό του, εκεί εκχυθεί σε αυτόν πλούσια η δωρεά του αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό μας χάρισε και τους θαυμαστούς ποταμούς, όχι μόνο τέσσερις κατά την πηγή του παραδείσου[:οι τέσσερις ποταμοί που πότιζαν τον παράδεισο ήταν οι Φισών, Γηών, Τίγρης και Ευφράτης· Γέν.2,10-14], αλλά πολύ περισσότερους που ρέουν καθημερινά και δεν ποτίζουν τη γη αλλά τις ψυχές των ανθρώπων που τις διεγείρουν στην καρποφορία της αρετής. Read more »

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Α προς Κορινθiους, κεφ. ΙΓ, 1-8. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΥΜΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ [Α προς Κορινθiους,13,1-8]. ΟΜΙΛΙΑ ΛΓ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (Α προς Κορινθiους,13,1-8)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Α΄ προς Κορινθίους, κεφ. ΙΓ΄, εδάφια 1-8

1 Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 ῾Η ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. Read more »

ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ (Απομαγνητοφ. ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 29-6-2001]

π. Αθανασιος Μυτιληναιος.Εάν, αγαπητοί μου, ο μέγας Απόστολος Παύλος ωνομάσθη «Απόστολος των Εθνών», για μας τους Έλληνες είναι ο Απόστολος της Ελλάδος. Η Ελλάς πολλά του οφείλει. Είναι ο Απόστολος που αγάπησε τους Έλληνες, γιατί και οι Έλληνες τον αγάπησαν. Εκοπίασε για μας υπερβαλλόντως. Εκείνα που ακούσαμε στην σημερινή αποστολική περικοπή, που αναφέρεται εις τους κόπους του, μέρος έχουμε και εμείς, εμείς οι Έλληνες, μέρος των κόπων του μεγάλου Παύλου. Ό,τι μας είπε όταν ήρθε εδώ, συμπυκνούται στον λόγο του στον Άρειο Πάγο στην Αθήνα. Είναι ένας λόγος που καθρεπτίζει την πνευματική κατάσταση της Ελλάδος, αλλά και την προσφορά του Παύλου. Γι΄αυτό πρέπει συχνά να μελετούμε τον λόγον αυτόν του Παύλου στον Άρειο Πάγο. Read more »

Οι προγονοι μας δεχονται το Ευαγγελιο! «Ἐληλυθεν ἡ ὥ­ρα ἵνα δοξασθη ὁ υιος του ἀν­θρωπου» (Ἰω. 12,23)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 28th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2564

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Πέμπτη 29 Ἰουνίου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστινου

Οι προγονοι μας δεχονται το Ευαγγελιο!

«Ἐληλυθεν ἡ ὥ­ρα ἵνα δοξασθη ὁ υιός του ἀν­θρώπου» (Ἰω. 12,23)

Πετρου & ΠαυλουὌμορφη, ἀγαπητοί μου, πεντάμορφη εἶνε ἡ Ἑλλάδα μας. Τὴν ὀμορφιά της ψάλλει ὁ ποι­ητὴς Λορέντζος Μαβίλης, ποὺ ἔπεσε γιὰ τὴν ἐλευθερία στὰ ἠπειρωτικὰ βουνὰ τὸ 1912· «Πατρίδα, σὰν τὸν ἥλιο σου ἥλιος ἀλλοῦ δὲ λάμπει…». Καὶ ὄ­χι μόνο δικοί μας· ξένοι ἀκόμη ἐπισκέπτες, ἀπὸ μέρη ὅπου ὁ οὐρανὸς εἶνε ὅλο σύννεφα, χαίρονται τὶς ὀμορφιές της, δὲν τοὺς κάνει καρδιὰ νὰ φύγουν, θέλουν νὰ μείνουν μονίμως ἐδῶ.
Ὄμορφη ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ἰδιαιτέρως ὅ­μως ἡ Μακεδονία εἶνε γεμάτη χάρες καὶ καλωσύνες. Ἡ Μακεδονία, μὲ τὰ ψηλὰ βουνά, τὶς χιονισμέ­­νες κορφές, τὰ μεγάλα ποτάμια, τὶς λίμνες, τοὺς κάμπους, ἡ Μακεδονία μὲ τὸ Ἅγιο Ὄ­ρος σὰν στέμμα βασιλικό, ἔχει ἰδιαίτερη χά­ρι κ᾽ εἶνε εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεό.
Ὡραία ἡ Μακεδονία, γεωγραφικῶς ἀλλὰ πο­λὺ ὡραιότερη ἱστορικῶς. Read more »

ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΟΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΔΩΣΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΟΚΟΠΟΥΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 27th, 2023 | filed Filed under: ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ἀπό π. Αὺγουστῖνο

Ὅλοι ἐὰν σ᾿ ἐγκαταλείψουν, ὁ Χριστὸς δὲ᾿ θὰ σ᾿ ἐγκαταλείψῃ. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος·

Μoνο o Χριστoς μενει πιστος στις υποσχεσεις του

 «Πιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος»(Θεσ. 3, 3)

Gorgoυπ. p. Aυg ιντΟλοι μπορεῖ νὰ μᾶς ἀπατοῦν, ὅλοι. Ἕνας δὲν μᾶς ἀπατᾷ ποτέ, ὁ Θεός. Ὅ,τι ὑποσχέθηκε ὁ Χριστός, θὰ μᾶς τὸ δώσῃ. Δὲν εἶνε σὰν κάτι τράπεζες ποὺ χρεωκοποῦν.

Τώρα τί θὰ γίνῃ μὲ τὶς καταθέσεις, δὲν θέλω νὰ μιλήσω. Καταθέτουν στὶς τράπεζες τὰ χρήματά τους οἱ ἄνθρωποι καὶ κάθονται ἥσυχοι. Μέχρι στιγμῆς κρατιέται ἡ πίστις στὶς τράπεζες, καὶ εἶνε καλὸ αὐτό. Ἔτσι ἔχουν μαζέψει τὰ ταμιευτήρια χρήματα πολλά, μὲ τὰ ὁποῖα γίνονται τὰ ἔργα, γέφυρες δρόμοι κ.ἄ..
Ἐκεῖ στὰ Γρεβενά, θυμᾶμαι, ἦταν κάποιος φοβερὸς τσιγγούνης καὶ δὲν ἔδινε καμμιά ἐλεημοσύνη. Τοῦ εἶχα πεῖ μιὰ φορά· ―Κατάθεσε κ᾿ ἐσὺ μιὰ φορὰ στὴν τράπεζα τοῦ Θεοῦ· «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. 19,17). ―Ἄσε με, μωρέ, λέει, ἐγὼ ξέρω τί κάνω· ξέρω ποῦ βάζω τὰ χρήματά μου. Μετὰ ἔγινε ἕνα κράχ, χρεωκόπησε τὸ κράτος, καὶ οἱ τριακόσες χιλιάδες ποὺ εἶχε στὴν τράπεζα δὲν εἶχαν ἀξία οὔτε γιὰ τριακόσα πλατανόφυλλα.
Τίποτε δὲ᾿ μένει σταθερὸ καὶ ἀκλόνητο. Καὶ οἱ μεγαλύτερες τράπεζες χρεωκοποῦν. Ὅλα πέφτουν, ὅλα εἶνε ματαιότης καὶ μιὰ ψευτιά. Μέσα στὴν Ἀθήνα πρὸ 60 ἐτῶν, ὅταν ἔγινε ἡ Ῥωσικὴ ἐπανάστασι, περπατοῦσαν διωγμένοι πλουσιώτατοι Ῥῶσοι, ἔκπτωτοι πρίγκιπες, ποὺ εἶχαν τὰ ρούβλια καὶ τά ᾿διναν μὲ τὴν ὀκᾶ γιὰ νὰ πάρουν τσιγάρα. Τὸ ρούβλι ἦταν τότε ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα νομίσματα τῆς ἐποχῆς. Ἀλλὰ ξέπεσε μὲ τὶς ἐπαναστάσεις.
Λοιπὸν ὅλα μᾶς ἀπατοῦν, ἕνας δὲ᾿ μᾶς ἀπατᾷ, ὁ Χριστός. Πρέπει νὰ ἔχουμε πίστι. Ὅλοι ἐὰν σ᾿ ἐγκαταλείψουν, ὁ Χριστὸς δὲ᾿ θὰ σ᾿ ἐγκαταλείψῃ. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος· Πιστεύεις σ᾿ ἐμένα, μ᾿ ἀκολουθᾷς, ἐκτελεῖς τὸ θέλημά μου; δὲ᾿ θὰ σ᾿ ἐγκαταλείψω, δὲ᾿ θὰ σὲ ἀφήσω, θὰ σ᾿ ἔχω κάτω ἀπὸ τὴν προστασία μου (βλ. Γέν. 28,15· Δευτ. 31,6· Γ΄ Βασ. 6,13· Α΄ Παρ. 28,20· Ἰουδίθ 7,30).

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ & ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΦΥΓΑΝ. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΝΟΙΞΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ ΒΡΑΖΕΙ. ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΑΔΕΛΦΟ. Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ: «ΔΙΑΒΑΣ ΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΒΟΗΘΗΣΟΝ ΗΜΙΝ» (10.1.1945)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 27th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης
στήν Κοζάνη» Νό1, (μέρος 68), σελ. 183-185

ΔΙΑΒΑΣ ΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΒΟΗΘΗΣΟΝ ΗΜΙΝ

Μέ τήν συγκινητική αὐτή ἀποχαιρετιστήριο ἐπιστολή, ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀναχωρεῖ γιά τά Γρεβενά.

Πάει σέ ἕνα δύσκολο τόπο καί σέ μιά δύσκολη ἐποχή. Τό καζάνι τοῦ μίσους καί τῶν πολιτικῶν παθῶν βράζει. Ἀδελφός σκοτώνει ἀδελφό.
Ὁ ἀείμνηστος Ἀθανάσιος Μησιάκας, θεολόγος από τα Γρεβενα, ἔλεγε μέ εὐγνωμοσύνη:
Ἐγώ, ἄν δέν ἐρχόταν ὁ π. Αὐγουστῖνος στά Γρεβενά καί δέν τόν γνώριζα, θά ἤμουνα ὄχι θεολόγος, ἀλλά φονιᾶς. Μικρό παιδί τότε, εἶχα ὀρκιστῆ νά σκοτώσω τόν φονιᾶ τοῦ πατέρα μου. Ὁ Θεός, μέσῳ τοῦ π. Αὐγουστίνου, μέ ἔσωσε. Μπῆκα στό ναό, καί εἶδα τόν μικρόσωμο ἱεροκήρυκα, πού μιλοῦσε. Συγκλονίστηκα ἀπό τά λόγια του. Ζήτησα στό τέλος τοῦ κηρύγματος νά τόν δῶ. Τοῦ εἶπα τόν πόνο μου καί τούς ὅρκους γιά ἐκδίκησι, πού ἔδωσα. Καί μετά τήν συνάντησι αὐτή ἀπό φονιᾶς, πού ἑτοιμαζόμουν νά γίνω, ἔγινα θεολόγος. «Αὐτή ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου!».
Ὁ ἀδελφός Ἀθανάσιος, πού πολύ γρήγορα ἔφυγε ἀπό αὐτόν τόν μάταιον κόσμο, στό κάλεσμα τοῦ Γέροντος ἐπισκόπου νά ἐπανδρώση μέ εὐλαβεῖς καθηγητάς τό Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο καί Λύκειο τῆς Φλώρινας. Ὑπήκουσε. Ἐγκτέλειψε τήν Θεσσαλονίκη καί τήν ἐργασία του καί ἦρθε στή Φλώρινα. Ὑπῆρξε μέχρι τέλους πιστός συνεργάτης τοῦ π. Αὐγουστίνου. Ἦταν βαθύς καί δυνατός ἐπιστήμονας.
Τά ἔτη 1990 – 1998 ἐρχόταν ἀπό τήν Φλώρινα τίς Κυριακές καί μιλοῦσε στήν αἴθουσα τοῦ συλλόγου τῶν «40 Μαρτύρων». Ὁ πιστός λαός τῆς Κοζάνης θυμᾶται ἀκόμη τά κηρύγματά του, καθώς καί τάς κηρύγματα τοῦ δευτέρου ὁμιλητοῦ, τοῦ Κυπρίου καθηγητη τῶν φυσικῶν μαθημάτων Μιχάλη Χατζηγιάγκου, σήμερα ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφάνιου, προϊσταμένου του Ἁγίου Παντελήμονος Φλωρίνης. Αὐτοί οἱ δυό ἦταν ἡ χαρά τοῦ Συλλόγου τῶν «40 Μαρτύρων» καί ἦταν οἱ τελευταῖοι ὁμιληταί τῆς αἴθουσας διαλέξεως τῶν «40 Μαρτύρων» Κοζάνης, πρίν τήν καταλαβη και την καταστρέψει, με απατη ο Δημος Κοζανης, με δημαχο τοτε τον Παρη Κοκουλόπουλο, νυν βουλευτη του ΠΑΣΟΚ & αντιδήμαρχο και ψευδομάρτυρα τον νυν δημαρχο Λαζ. Μαλουτα!!! Αυτοι μας κυβερνουν και τους ψηφίζουμε!!! Και περιμενουμε προκοπή απο αυτούς!
Ὁ Θεός νά ἀναπαύση τόν ἀδελφό Ἀθανάσιο, νά δώση τήν δύναμιν στόν π. Ἐπιφάνιο και μετανοια στα αρακτικα. Να δωση μετανοια στον ψευτοπρόεδρο Κ. Βηκα και στους συνενόχους του, που χρησιμοποιηθηκαν για να καταστρέψουν το έργο του  μεγαλυτερου ευργέτου της πόλεως. Διαβαστε εδω: ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΦΕΝΤΙΚΑ!!!

Ὁ π. Αὐγουστῖνος μετατίθεται στά Γρεβενά

Καί μετά τήν ἀναχώρησι τοῦ π. Αὐγουστίνου στά Γρεβενά, ἡ πηγή τοῦ θείου λόγου δέν στέρεψε τήν Κοζάνη. Ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἀλληλογραφία πού ἀκολουθεῖ, ὁ π. Αὐγουστῖνος ὄχι μόνο συνεχίζει νά ἐκδίδη τό γραπτό κήρυγμα, πού ἄρχισε τήν Κατοχή στήν Κοζάνη μέ τήν ὀνομασία «ΕΣΤΙΑ», ἀλλά καί τό κάνει συχνότερο.
Γράφει τά ἄρθρα τῶν κηρυγμάτων του στά Γρεβενά καί τά στέλνει νά τυπωθοῦν στήν Κοζάνη.
Τό φύλ. 15 τῆς «ΕΣΤΙΑΣ» πού ἀκολουθεῖ ἐστάλει ἀπό τά Γρεβενά.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στήν Κοζάνη» Νό1, (μέρος 68), σελ. 183-185, Κοζάνη 2003, Ἀνδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

Τό πίσω μέρος τῆς πρόσκλησις, ἦταν προειδοποιήση γιά τήν ἐπιστράτευση τοῦ 1940

Ομιλια του αρχιμανδριτου Αθανασιου Μυτιληναιου σε «Συγχρονα καυτα θεματα» σχετικα με το ειδωλολατρικο μαντικο έθιμο της ιεροτελεστιας του Κληδονα

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 27th, 2023 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

Μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου
Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από τη σειρά ομιλιών

«Συγχρονα καυτα θεματα»
σχετικα με το ειδωλολατρικο μαντικο έθιμο της ιεροτελεστιας του Κληδονα

[…]Ερχόμεθα τώρα σε ένα έβδομο μαντικό στοιχείο, το οποίον είναι πάρα πολύ γνωστό και λέγεται Κλήδονας. Ιδίως στα χωριά αυτό το μαντικό στοιχείο το μετέρχονται. Τι είναι ο Κλήδονας; Είναι από την αρχαία λέξη «κληδών»(τοῦ κληδόνος) που θα πει φήμη, θα πει θεία φωνή, θα πει προφητεία. Είναι ένα μαντικό παιχνίδι. Πανάρχαιον. Πανάρχαιον, σας λέω. Πολλά τέτοια μαντικά έχουνε περάσει μέσα στη ζωή των Χριστιανών και έχουνε πάρει και χριστιανικό χρώμα. Read more »

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Toυ αρχιμ. Αυγουστινου Ν. Καντιωτου, Ἱεροκηρυκος (Κοζανη 18 Ἀπριλιου 1945)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 26th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος 67, σελ. 178-182

+EΣΤΙΑ+

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Toῦ αρχιμ. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, Ἱεροκήρυκος
Ἐν Κοζάνῃ τή 18ῇ Ἀπριλίου 1945

Κατόπιν νεωτέρας ἐντολῆς τῆς Ι. Συνόδου εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἐγκαταλείψω πλέον ὁριστικῶς την Κοζάνην καί νά μεταβῶ εἰς Γρεβενά. Οὕτω λήγει τό στάδιον τῆς ἐν Κοζάνῃ ἐργασίας μου. Πρίν ἡ ἀναχωρήσω ἀπό τήν προσφιλῆ πόλιν, ἐθεώρησα καθῆκον διά τήν ἱστορίαν τοῦ μαρτυρικοῦ τούτου τόπου τῆς Δ. Μακεδονίας νά σᾶς ἀποχαιρετήσω. Καί ἀπευθύνω πρός ὅλους σας τήν παροῦσαν ἐπιστολήν, ὡς ἕνα εἶδος προχείρου καί συντόμου ἀπολογισμοῦ τῆς ἐργασίας μου ὡς ἱεροκήρυκος.

Μετά τήν ἐκτέλεσιν ὑπό τῶν βαρβάρων κατακτητῶν του ἐθνομάρτηρος ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Ἰωακείμ Λιούλια, κενωθείσης της θέσεως ἐτοποθετήθην ὑπό τῆς Ι. Συνόδου ὡς ἱεροκῆρυξ Κοζάνης. Ὅταν ἐν καιρῷ βαρυτάτου χειμῶνος ἔφθασα εἰς τήν πόλιν σας, ἡ δυστυχία τοῦ λαοῦ μας κάτω ἀπό τήν μαύρην δουλείαν παρουσίαζε τραγικάς εἰκόνας. Τήν νύκτα ἐβλέπαμεν νά καίωνται ὡς βεγγαλικά ἀπό τά θηρία – στρατιώτας τοῦ Χίτλερ – τά πέριξ χωριά τῆς Κοζάνης, τήν δέ ἡμέραν νά συρρέουν ὡς ράκη ἀνθρώπινα εἰς τήν πόλιν ἐν ἐλεεινῇ καταστάσει τά θύματα τῆς συμφορᾶς. Τό Κράτος εὑρίσκετο ἐν ἀποσυνθέσει. Τό χρῆμα εἶχεν ἐξευτελισθῆ, πλατανόφυλλα εἶχον καταντήσει τά χαρτονομίσματα, ἐργασία οὐδαμοῦ, λαϊκή περίθαλψις μηδέν. Ἐν μέσῳ τῆς συμφορᾶς ἐκείνης ὡς ἱεροκῆρυξ ἐκλαύσαμεν, ὑψώσαμεν την φωνήν μας, ἐκαυτηριάσαμεν τούς ἐνόχους, ἐμαστιγώσαμεν τούς ἀσπλάχνους πλουσίους, καί ἐζητήσαμεν την συνδρομήν τοῦ λαοῦ διά τήν δημιουργίαν λαϊκοῦ συσσιτίου. Τήν ἑπομένην τό γκαράζ εἶχε γίνει προσκύνημα. Ὡρισμένοι πλούσιοι, οἱ ὁποῖοι θά ἠδύναντο νά δημιουργήσουν μόνοι των συσσίτια καί νά τρέφουν λόχους πεινασμένων παιδιῶν τῆς γειτονιᾶς των, ἔμειναν ἀδιάφοροι (Μόνον ἀδιάφοροι; Ἤνοιγαν κατακόμβας, διά νά κρύψουν…). Ἀλλά ὁ πτωχός λαός ἠλεκτρίσθη ἀπό τά χριστιανικά συνθήματα τοῦ ἄμβωνος καί κάτι τί τό πρωτοφανές καί ἀλησμόνητον συνέβη:

Read more »

«ΤΙ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ;» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 26th, 2023 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«ΤΙ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ;»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 9-7-1989], (Β219)

π. Αθανασιος Μυτιληναιος.Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, είναι ένα απόσπασμα από την επί του Όρους ομιλία του Κυρίου μας. Στην ομιλία Του αυτή ο Κύριος, που είναι μία, θα λέγαμε, συναγωγή, ένα μάζεμα, πλουσιοτάτη συναγωγή διδαχών πνευματικού βίου και προσανατολισμού, μας τονίζει όπως είδαμε, ότι ο γήινος θησαυρός σκοτίζει τον νου και δεν τον αφήνει να δει τα αγαθά του ουρανού. Αυτό είναι το ένα θέμα από αυτό το απόσπασμα από την επί του Όρους ομιλία του Κυρίου. Γι΄αυτό, λέει, αν ξεκίνησες, άνθρωπε, με στόχο σου τα ουράνια αγαθά, αλλά προσβλέπεις με πάθος και εις την φιλαργυρίαν, δηλαδή εις την αγάπη του χρήματος -φιλαργυρία δεν θα πει τσιγκουνιά, θα πει αγάπη προς το χρήμα, φίλος του αργυρίου- πρέπει να μάθεις ότι δεν μπορείς, λέει ο Κύριος, να δουλεύεις σε δύο αφεντικά, στον Θεό και στο χρήμα. Read more »

«Η ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 26th, 2023 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ. 6,22-33]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Η ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 15-6-1980], (Β31)

Ένα, αγαπητοί μου, ιδιαίτερο γνώρισμα της εποχής μας, είναι η συνύπαρξις πολλών ιδεών και πολλών ρευμάτων. Είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της εποχής μας. Είναι ένας κόσμος συγκρητιστικός. Ένας κόσμος η εποχή μας, που δεν θέλει να αποβάλλει τον άλλον, ούτε να τον διαχωρίσει, αλλά να τον συγχωνεύσει. Έτσι βλέπουμε, σε όλους τους τομείς, ιδίως στον κοινωνικό τομέα και τον πολιτικό, να υπάρχει μία ανάγκη συνυπάρξεως. Ότι δηλαδή να υπάρχεις κι εσύ, να υπάρχω κι εγώ. Να συνυπάρχομε. Δεν σου λέγω ότι είσαι ή καλός ή κακός, ούτε εγώ λέγω ότι είμαι καλός ή κακός, απλώς υπάρχεις και υπάρχω. Συνεπώς να υπάρχεις και να υπάρχω. Άρα, να συνυπάρχομε. Read more »

Αγιου Γρηγοριου του Παλαμα ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Εκφωνηθηκε τον καιρο του θερισμου, όπου γινεται λογος και για πνευματικο θερος)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 25th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Αγιου Γρηγοριου του Παλαμα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Εκφωνήθηκε τον καιρό του θερισμού, όπου γίνεται λόγος και για πνευματικό θέρος)

Ο ποιητής των όλων και Δεσπότης, που εποίησε τα πάντα από τα μη όντα λόγω αγαθότητος, μετά από όλα, κατά την περίσσεια της δυνάμεώς Του και τον άφραστο και ακατάληπτο πλούτο της σοφίας και χρηστότητάς Του, κατασκεύασε τον άνθρωπο με έναν παράδοξο τρόπο, αφού συνάθροισε σε ένα πλάσμα, και μάλιστα μικρό, και θα λέγαμε αφού συγκεφαλαίωσε ολόκληρη την κτίση. Γι΄αυτό και τον δημιούργησε τελευταίο, να μετέχει και των δύο κόσμων και να στολίζει και τους δύο κόσμους, δηλαδή τον ορατό αυτόν και τον αόρατο. Read more »