Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούνιος, 2022

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Α`Προς Κορινθιους, κεφ. ΙΓ, εδαφια 1-8 Και ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2022 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Α΄προς Κορινθίους, κεφ. ΙΓ΄, εδάφια 1-8

1 Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 ῾Η ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 8 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[:Α΄προς Κορινθίους,13,1-8]

Και πρόσεξε από πού αρχίζει· πρώτα από αυτό που θεωρούνταν από αυτούς θαυμαστό και μέγα, το χάρισμα των γλωσσών. Και αφού παρουσίασε το χάρισμα, δεν δείχνει τόσο όσο είχαν αυτοί, αλλά πολύ περισσότερο. Διότι δεν είπε: «Εάν ομιλώ γλώσσα», αλλά «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ (:εάν υποτεθεί ότι έχω τέτοια ικανότητα, ώστε να εννοώ και να ομιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων)»[Α΄Κορ.13,1]. Τι σημαίνει «των ανθρώπων»; Όλων των εθνών της οικουμένης. Και ούτε σε αυτήν την υπερβολή αρκέστηκε, αλλά θέτει και άλλη πολύ μεγαλύτερη, καθώς συνεχίζει και λέγει: «καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον(:και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έχω γίνει χαλκός που ηχολογάει ή κύμβαλο που αλαλάζει χωρίς να αναδίδει κανένα μουσικό φθόγγο)». Είδες πού ανύψωσε το χάρισμα και πού το γκρέμισε και το καταβίβασε; Διότι δεν είπε απλώς, ότι δεν είμαι τίποτε, αλλά ότι «έγινα χαλκός που ηχεί», κάτι αναίσθητο και άψυχο. Read more »

Συναξ. των Δωδεκα αποστολων (Ματθ. 9,36–10,8) _ Νεοι αποστολοι_ «Ο μεν θερισμος πολυς, οι δε εργαται ολιγοι· δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου» (Ματθ. 9,37-38)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2486

Σύν. τῶν Δώδεκα ἀποστόλων (Ματθ. 9,36–10,8)
Πέμπτη 30 Ἰουνίου 2022
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

Νέοι ἀπόστολοι (α΄)

«Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ» (Ματθ. 9,37-38)

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ιστΕἴδαμε, ἀγαπητοί μου, ποιοί ἦταν οἱ ἀπόστολοι πρὶν γνωρίσουν τὸ Χριστό, καὶ ποιοί ἔγιναν μετὰ τὴ γνωριμία, τὴν τριετῆ μαθητεία καὶ συναναστροφὴ μαζί του, πρὸ παντὸς δὲ μετὰ τὴν ἔλευσι σ᾽ αὐτοὺς τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ μεταβολή τους ἦταν καταπληκτικὴ καὶ τὸ ἔργο τους ἀσύγκριτο μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀνθρώπινο ἔργο· ἔργο θεῖο, ὑπερφυσικό. Βρῆκαν μιὰ κοινωνία ποὺ κυλιόταν ἐπὶ αἰῶνες στὰ σκότη, σὲ δεισιδαιμονίες, εἰδωλολατρία καὶ διαφθορά, καὶ μέσα σὲ πολὺ σύντομο διάστημα δημιούργησαν νέα κοινωνία, μετέβαλαν κτηνώδεις ὑπάρξεις σὲ ἀγγελικές, τὶς ὡδήγησαν ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν στὸ ὑπὲρ φύσιν. Ποιοί; Οἱ ἀγράμματοι ἁλιεῖς τῆς Γαλιλαίας! Αὐτὸ δὲν εἶνε ἕνα ἐξαίσιο θαῦμα; Ὁ ἱ. Χρυσόστομος παρατηρεῖ, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο νίκησε διὰ τῶν ἀγραμμάτων, ἀσθενῶν καὶ ἀόπλων ἁλιέων, καὶ θαυμάζει· «Ἀπὸ ποῦ νίκησαν οἱ ἀσθενεῖς τοὺς ἰσχυρούς, οἱ δώδεκα τὴν οἰκουμένη, ὄχι διαθέτοντας τὰ ἴδια ὅπλα, ἀλλὰ μαχόμενοι γυμνοὶ ἐναντίον ἐνόπλων;» (βλ. ὁμ. γ΄ εἰς Α΄ Κορ.· P.G. 61,28). Read more »

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ «Τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι τον υιον του ανθρωπου;»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ματθ. 16, 13-19

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ

«Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;»
(Ματθ. 16, 13)

Ο ΚΥΡΙΟΣΟ ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, κατὰ τὸ τριετὲς διάστημα τῆς δημοσίας του δράσεως, ἐργαζόταν συνεχῶς. Ἕνας πόθος φλογερὸς ἔφλεγε τὴν καρδιά του. Καὶ ὁ πόθος αὐτὸς ἦτανε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Πῶς, δηλαδή, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πιστέψουν στὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα ποὺ ἔφερε στὴ γῆ καὶ μία νέα τάξις πραγμάτων στὶς σχέσεις ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπο καὶ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεὸ θὰ ἐπικρατοῦσε.
Τὸ ἄγγελμα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἔφερε στὴ γῆ ὁ Χριστός. Γιὰ τὴ βασιλεία ἐργαζόταν συνεχῶς. Δίδασκε καθημερινῶς. Δίδασκε στὰ σπίτια, στὶς συναγωγές, στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες, στὰ ἀκρογιάλια τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, στὴν ἔρημο, στὸν ναὸ τοῦ Σολομῶντος, δίδασκε παντοῦ. Καὶ μόνο δίδασκε; Read more »

ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2022 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 29-6-2001]

Εάν, αγαπητοί μου, ο μέγας Απόστολος Παύλος ωνομάσθη «Απόστολος των Εθνών», για μας τους Έλληνες είναι ο Απόστολος της Ελλάδος. Η Ελλάς πολλά του οφείλει. Είναι ο Απόστολος που αγάπησε τους Έλληνες, γιατί και οι Έλληνες τον αγάπησαν. Εκοπίασε για μας υπερβαλλόντως. Εκείνα που ακούσαμε στην σημερινή αποστολική περικοπή, που αναφέρεται εις τους κόπους του, μέρος έχουμε και εμείς, εμείς οι Έλληνες, μέρος των κόπων του μεγάλου Παύλου. Ό,τι μας είπε όταν ήρθε εδώ, συμπυκνούται στον λόγο του στον Άρειο Πάγο στην Αθήνα. Είναι ένας λόγος που καθρεπτίζει την πνευματική κατάσταση της Ελλάδος, αλλά και την προσφορά του Παύλου. Γι΄αυτό πρέπει συχνά να μελετούμε τον λόγον αυτόν του Παύλου στον Άρειο Πάγο. Read more »

Ο Πετρος επιτιμα τον Χριστο! _ Ω υποψηφιοι μαρτυρες, οσους ο Κυριος θα δοξαση με την υψιστη τιμη να θυσιαστητε για το Ονομα του! νοερα πεφτω & ασπαζομαι τα ποδια σας. Για σας ο μεγας Βασιλειος ειπε· «Θνητοι παν­τες ανθρωποι, μαρτυ­ρες δε ολιγοι»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

Ἑορτολόγιο
06-29 Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (Ματθ. 16,13-19)-23 βιβλίο «Ἀκολούθει μοι» 18
1965 Ὁ Πέτρος ἐπιτιμᾷ τὸν Χριστό! – στ. 22

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2485

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Τετάρτη 29 Ἰουνίου 2022
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου

Ο Πετρος επιτιμα τον Χριστο!

«Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων· Ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο» (Ματθ. 16,22)

π. Αυγουστ. 2000Ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, μὲ τοὺς δώδεκα μαθητάς του εἶχε ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη του Γαλιλαία. Πήγαιναν πρὸς τὰ Ἰ­ε­ροσόλυμα· πλησίαζε τὸ τέλος… Πεζοπορών­­τας ἔφτασαν στὰ μέρη τῆς πόλεως Καισαρείας τῆς Φιλίππου. Δὲν φαίνεται νὰ μπῆ­καν στὴν πόλι· περιώδευαν τὰ χωριὰ καὶ ἔμεναν στὴν ὕ­παι­θρο. Ἡ περιοχὴ εἶχε βλάστησι· ἀπέναντι ἀντίκρυζαν τὸ ὄρος Ἀερμών, ποὺ τὰ χιόνια σκεπάζουν πάν­τα τὴν κορυφή του. Ὁ ἱερὸς ὅμιλος στάθμευε νὰ ξαποστάσῃ κάτω ἀπὸ δέντρα καὶ ὁ Κύριος τοὺς δίδασκε. Μέσα στὴν ἤρεμη φύσι καὶ στὴν ἡσυχία ποὺ μόνο ὁ κο­ρυδαλλὸς διέκοπτε, ὁ Ἰησοῦς ἔθεσε στοὺς μαθητὰς τὸ ἐρώτημα· «Τίνα με λέγου­σιν οἱ ἄν­θρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀν­θρώ­­που;». Κι ἀ­φοῦ ἐκεῖνοι εἶπαν τί λέει ὁ κό­σμος, τώρα τοὺς ρωτάει τί φρονοῦν οἱ ἴδιοι γι᾽ αὐ­τόν· «Ὑ­μεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;». Καὶ ὁ Πέτρος ἀ­παν­τᾷ· «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16,13-16). Read more »

β` ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 28th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

ΟΜΙΛΙΑ Β΄

Ο αποστ.. ΠαυλοςΤι τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος και πόση είναι η ευγένεια της δικής μας φύσης και πόσο ικανό στην αρετή είναι αυτό το ον, μας το έδειξε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους ο Παύλος. Και τώρα σηκώνεται από εκεί που έχει φτάσει και με καθαρή φωνή προς όλους εκείνους που κατηγορούν τη φύση μας απολογείται για χάρη του Κυρίου, προτρέπει την αρετή, κλείνει τα αναίσχυντα στόματα των βλάσφημων και αποδεικνύει ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στους αγγέλους και στους ανθρώπους αν θέλουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας· γιατί χωρίς να έχει άλλη φύση, ούτε να έχει λάβει άλλη ψυχή, ούτε να κατοικήσει σε άλλο κόσμο, αλλά αν και ανατράφηκε στην ίδια γη και τόπο με τους ίδιους νόμους και συνήθειες ξεπέρασε όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι έζησαν από τότε που έγιναν οι άνθρωποι. Read more »

Oμιλια του ιερου Χρυσοστομου για τον αποστολο Παυλο

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 28th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

ΟΜΙΛΙΑ Α΄

Αποστ.ΠαυλοςΔεν θα έσφαλλε κανένας αν ονόμαζε την ψυχή του αποστόλου Παύλου λιβάδι αρετών και κήπο πνευματικό. Τόσο πολύ ακτινοβολούσε από χάρη και έδειχνε την πίστη της ψυχής του αντάξια αυτής της χάρης. Επειδή λοιπόν έγινε σκεύος εκλογής και καθάρισε καλά τον εαυτό του, εκεί εκχυθεί σε αυτόν πλούσια η δωρεά του αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό μας χάρισε και τους θαυμαστούς ποταμούς, όχι μόνο τέσσερις κατά την πηγή του παραδείσου[:οι τέσσερις ποταμοί που πότιζαν τον παράδεισο ήταν οι Φισών, Γηών, Τίγρης και Ευφράτης· Γέν. 2, 10-14], αλλά πολύ περισσότερους που ρέουν καθημερινά και δεν ποτίζουν τη γη αλλά τις ψυχές των ανθρώπων που τις διεγείρουν στην καρποφορία της αρετής.
Ποιος λοιπόν λόγος είναι ικανός να εξυμνήσει τα κατορθώματά του; Και ποια γλώσσα θα μπορέσει να πλησιάσει τα εγκώμιά του; Read more »

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ _ Αν ερχοταν ο αποστολος Παυλος σημερα στην Αθηνα οι μεγαλυτεροι εχθροι του θα ηταν οι δεσποταδες, όχι ολοι. Οπου να πηγαινε, οι κακοι επισκοποι θα τον εδιωχναν ως ανεπιθυμητο. Δεν θα τον αφηναν ουτε 24 ωρες να μεινει στην πολη τους! Ευγενεστεροι ηταν οι Αθηναιοι τοτε (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου, ηχητικο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 28th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

____________

_________

Αν ερχοταν ο αποστολος Παυλος σημερα στην Αθηνα οι μεγαλύτεροι εχθροί του θα ήταν οι δεσποταδες, όχι ολοι. Οπου να πηγαινε οι κακοι επισκοποι δεν θα τον αφηναν ουτε 24 ωρες να μεινει στην πόλη τους! Θα τον εδιωχνα και θα τον εστελναν εξορία! Ευγενέστεροι ήταν οι Αθηναίοι τότε

Δρ. Ελπιδοφορος Σωτηριαδης: “Το εμβολιο για τον Κορωνοϊο… Μυθοι & πραγματικοτητα”. Αποκαλυπτικο βιντεο 2) Με ψευτικο πιστοποιητικο εμβολιασμου COVID-19 ο προεδρος της μεγαλυτερης ισπανικης φαρμακευτικης & ακομα 2.200 celebrities & ελιτ. 3) Ξεχασμενες ασθενειες και μικρες υγειονομικες βομβες χτυπουν την πορτα μας 4) Κωνσταντινος Αρβανιτης για θανατο 13χρονου στην Ευβοια: «Εμβολιο mRNA η πιθανη αιτiα»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 28th, 2022 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δρ. Ελπιδοφορος Σωτηριαδης “Το εμβολιο για τον Κορωνοϊο… Μυθοι & πραγματικοτητα”. Αποκαλυπτικό βίντεο

Δρ. Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης:  «Κάθε εμβόλιο πρέπει να παράγεται μετά από τις σχετικές επιστημονικές μελέτες και να διατίθεται προς ευρεία, μαζική χρήση μόνο μετά από έγκριση των αρμόδιων αρχών. Σε κάθε …
589345584235671765gogba

Με ψευτικο πιστοποιητικο εμβολιασμου COVID-19 ο προεδρος της μεγαλυτερης ισπανικης φαρμακευτικης & ακομα 2.200 celebrities & ελιτ

«Βόμβα» στα ισπανικά μέσα – Μεγάλη επιχείρηση της ισπανικής αστυνομίας Σαν βόμβα έσκασε στα διεθνή μέσα…
 589345584235671765gogba

Ξεχασμενες ασθενειες & μικρες υγειονομικες βομβες χτυπουν την πορτα μας

Ευλογιά των πιθήκων, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα C, ιλαρά, κοκκύτης, φυματίωση. Είναι μερικές μόνο από τις ξεχασμένες ασθένειες που έρχονται από το…

Διαβάστε περισσότερα:
589345584235671765gogba

 

Κωνσταντίνος Αρβανίτης για θάνατο 13χρονου στην Εύβοια:

«Εμβόλιο mRNA η πιθανή αιτία»

«Τα λεμφοκύτταρα αναγνώρισαν ολόκληρο το κύτταρο του ενδοθηλίου ως «εχθρό» λόγω της ακίδας του mRNA»…
«ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ Sucharit Bhakdi
ΞΕΡΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΒΓΑΖΕ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ…
Ο συνάδελφος κ. Ζέρβας, γιατρός του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου, αναφέρει ότι ο ίδιος τυχαία βρισκόταν με άλλους γιατρούς στο Αλιβέρι και όπως δήλωσε στο newsit, “μόλις μας ειδοποίησε η συνάδελφος ότι φέρνουν στο κέντρο υγείας με το ΕΚΑΒ ένα παιδί 13 χρονών, φύγαμε όλοι και πήγαμε να βοηθήσουμε την συνάδελφο που εφημέρευε.” Read more »

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ ΑΦΟΜΟΙΩΣΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ 2) ΤΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙΣ ΜΑΤΑΙΑΙΣ ΔΟΞΑΙΣ, ΑΝΑΘΕΜΑ 3) «Έθετο ο Θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους, δευτερον προφητας, τριτον διδασκαλους…»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 27th, 2022 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ ΑΦΟΜΟΙΩΣΕ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Του ιερέως Ιωάννου  Νικολόπουλου
από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

«Πᾶς γραμματεύς μαθητευθείς εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανών ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινά καί παλαιά» (Ματθ.13,52).
Εἶναι μιά ἀπό τίς συντομώτερες παραβολές τοῦ Κυρίου μέσα στά Εὐαγγέλια. «Γραμματεύς» εἶναι ὁ Γραμματικός, ὁ ἐπιστήμων τῶν κειμένων, ὁ διδάσκαλος τῶν γραμμάτων, ὁ φιλόλογος. Ἡ «βασιλεία τῶν οὐρανῶν» εἶναι καί σχολεῖο, ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶναι «διδάσκαλος» κι’ αὐτοί πού τόν ἀκολουθοῦν «μαθηταί» του, κι’ ἔχουν βιβλίο τους τήν Βίβλον….

Πατηστε τον τίτλο και διαβαστε το αρθρο σε pdf

50751374unled13

ΤΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙΣ ΜΑΤΑΙΑΙΣ ΔΟΞΑΙΣ, ΑΝΑΘΕΜΑ

Του ιερέως Ιωάννου  Νικολόπουλου
από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

50751374unled13

«Έθετο ο Θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους, δευτερον προφητας, τριτον διδασκαλους…»

(Απ. Παύλος – Α΄ Κορινθ. 12, 28)

Του Νικολάου Ε. Σακαλακη

Διαβάζοντας τις ομιλίες του Ι. Χρυσοστόμου στις «Πράξεις των Αποστόλων», θαυμάζουμε (γενικά) την πυκνότητα συνοχής των θεολογικών επιχειρημάτων του, τα οποία καλύπτουν τεράστια νοηματική – θεολογική έκταση, που διαλαμβάνει πολλές δογματικές θέσεις, πρακτικές τοποθετήσεις σε θέματα χριστιανικής ζωής, ερμηνευτικές – ρυθμιστικές αναλύσεις της Αγίας Γραφής και ανάλυση μεγίστων θεολογικών και ιστορικών γεγονότων, που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το Ορθόδοξο φρόνημα της Εκκλησίας.
Στις ομιλίες αυτές αναφέρεται στη συνέχιση του απολυτρωτικού έργου του Σωτήρος Χριστού και στην διάδοση αυτού υπό των Αποστόλων, σ’ ολόκληρη την οικουμένη. Τονίζει, σχετικά: Read more »

«Δοξα και τιμη και ειρηνη παντι τω εργαζομενω το αγαθον»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 26th, 2022 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ρωμ.2,10]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Δοξα και τιμη και ειρηνη παντι τω εργαζομενω το αγαθον»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 10-7-1983], (Β94)

«Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν». Αυτό, αγαπητοί μου, μας παραγγέλλει σήμερα ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολήν του. Μία θέσις επικαιροτάτη και πάντοτε σημαντική δια την συντήρησιν μίας κοινωνίας ανθρώπων. Εις αυτήν την θέσιν βεβαίως δεν υπάρχει ευχετική διάθεσις του Αποστόλου. Ότι δηλαδή «ας υπάρχει δόξα και ας υπάρχει τιμή και ειρήνη σε καθέναν που εργάζεται το αγαθόν». Αλλά καθορίζει, τρόπον τινά, μία λειτουργία, έναν νόμο, που υπάρχει εις αυτόν τούτον τον άνθρωπο. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β`ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 26th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 10-16

10 Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· 11 οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. 12 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. 13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. 14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, 15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων — 16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἓλληνι (:Δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται το καλό, στον Ιουδαίο πρώτα και στον ειδωλολάτρη Έλληνα)»[Ρωμ.2,10].
Ποιον «Ιουδαίο» εννοεί εδώ ο απόστολος Παύλος ή για ποιους «Έλληνες» μιλάει; Read more »

Παρα την θαλασσα της Γαλιλαιας. Ο σκοπος που επισκεπτεται τη λιμνη ο Κυριος & περπαταει στο γιαλο, εινε να κηρυξη στους απλοϊκους εκεινους ανθρωπους το κηρυγμα της βασιλειας των ουρανων & να εκλεξη απο αυτους, ναι απο αυτους, τους μελλοντικους συνεργατες του σε ενα εργο, που ομοιο του ουτε ειδε ουτε θα ξαναδη ποτε η ανθρωποτητα

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 25th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2484

Κυριακὴ Β΄ τοῦ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23)
26 Ἰουνίου 2022
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Παρα την θαλασσα της Γαλιλαιας

«Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς…» (Ματθ. 4,18)

Στὸ γιαλὸ τῆς μαγευτικῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας βρίσκεται, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος.
Σὲ ἀκτὲς θαλασσῶν καὶ λιμνῶν στάθηκαν καὶ ἄλλοι. Στάθηκαν ζωγράφοι, γιὰ νὰ ζωγραφίσουν πίνακες ποὺ παριστάνουν τὴ θάλασσα σὲ διάφορες καταστάσεις. Στάθηκαν ποιηταὶ καὶ ἐμπνεύσθηκαν ἀπὸ τὸ μεγαλοπρεπὲς θέαμα τῆς θαλάσσης, ποὺ προσφέρει ὅταν ὁ ἥλιος ἀνατέλλει καὶ ῥίχνει τὶς ἀκτῖνες του ἐπάνω στὴν ἐπιφάνειά της καὶ τὴν μεταβάλλει σὲ ἕνα τεράστιο καθρέπτη καὶ μέσα της καθρεπτίζονται τὰ πλοῖα, οἱ κοντινοὶ βράχοι καὶ οἱ κορυφὲς τῶν βουνῶν. Στάθηκαν φιλόσοφοι, γιὰ νὰ θαυμάσουν τὴν ἀπεραντοσύνη της κι ἀπὸ τὴ θέα της νὰ συλλάβουν μία ἀμυδρὴ εἰκόνα τῆς αἰωνιότητος…
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος π.χ., ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, συνήθιζε νὰ κάνῃ περιπάτους δίπλα στὸ γιαλὸ τῆς θαλάσσης, νὰ βλέπῃ τὸ μεγαλοπρεπὲς θέαμα, νὰ ἐμπνέεται ἀπ᾽ αὐτὸ σὰν ποιητής, καὶ νὰ ἀντλῇ διδάγματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀστάθεια καὶ ματαιότητα τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἀκοῦστε πῶς μεταφέρει τὰ λόγια τοῦ ἁγίου πατρὸς (βλ. Λόγος Κς΄ [26], Εἰς ἑαυτόν, ἐξ ἀγροῦ ἐπανήκοντα μετὰ τὰ κατὰ Μάξιμον, Η΄· P.G. 35,1237b – 1240a) ἕνας νεώτερος δόκιμος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεύς· Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β`ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ματθ. 4, 18-22] & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 25th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφ. Δ΄, εδάφια 18-22

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΣΧΣ18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ(:Ενώ λοιπόν περπατούσε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δυο αδελφούς· Read more »

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Καθε γνησιον Έλληνα, Συγχρονως δε και Ορθοδοξο Χριστιανο με ΘΕΜΑ: Ομοφυλοφιλια =«Κτηνωδια»! Κτηνωδια= Ουσιαστικο = κτηνωδης ενεργεια, δηλ. απανθρωπη πραξη! (του πρ. Μητροπολιτου Καλαβρυτων Αμβροσιου) 2) Χιλιαδες Γεωργιανοι με τους ιερεις στην πρώτη γραμμη διαμαρτύρονται και ματαιωνουν την παρελαση των ομοφυλοφιλων

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 24th, 2022 | filed Filed under: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΜΑ
ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ = ΚΤΗΝΩΔΙΑ!

«Κτηνωδία» = Ουσιαστικό = κτηνώδης ενέργεια, δηλ. απάνθρωπη πράξη!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΓΝΗΣΙΟΝ ΕΛΛΗΝΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
Αίγιον, 23 Ιουνίου 2022

Αδελφοί μου,
«Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» φωνάζει συνεχώς η Μητέρα μας Εκκλησία! Πράγμα, το οποίον σημαίνει να μη παρασυρώμεθα από την καταιγίδα της αμαρτίας, η οποία τώρα πλέον πλημμυρίζει την Κοινωνίαν μας!
Σήμερα, δυστυχώς, ο κόσμος έχει χάσει τα λογικά του! Το παράνομο θεωρείται νόμιμο! Το παρά φύσιν θεωρείται φυσιολογικό! Η ανηθικότητα θεωρείται φυσιολογική σχέσις! Η σαρκική σχέσις, δηλ. ο γάμος, μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, π.χ. μεταξύ δύο ανδρών, θεωρείται …..όχι μόνον νόμιμος, αλλά και φυσιολογική σχέσις !!!!!…

(Πατηστε τον υπογραμμισμένο τίτλο και διαβάστε ολόκληρο το άρθρο, σε pdf
του Ελληνα επισκόπου, που λέει τα πράγματα με το όνομά τους).

50751374unled13

Χιλιαδες πολιτες, στην Γεωργια, με την Εκκλησια της Γεωργιας μπροστα διαμαρτυρονται & δεν επιτρεπουν να γινει παρελαση «υπερηφανειας» των ομοφυλοφιλων

https://youtu.be/QBshyyKQQoY

ΣυγκεντρΧιλιαδες πολιτες, στην Γεωργία, με τους ιερεις και μοναχούς φτάνουν έξω από το  κοινοβουλίου της χώρας, και διαμαρτυρονται για την παρέλαση των ομοφυλοφiλων.

Εναντια στην παρελαση ο πρωθυπουργος της Γεωργίας

Ενάντια στη διεξαγωγή της παρέλασης αυτης, που χρηματοδοτουν και προωθουν παγκοσμίως οι σατανικες δυνάμεις είχε ταχθεί και ο Γεωργιανός πρωθυπουργός, Ιρακλί Γκαριμπατσβίλι και είπε:

«Η πραγματοποίηση μίας ονομαζόμενης Gay Pride δεν είναι κάτι λογικό, διότι δημιουργεί απειλή σύγκρουσης μεταξύ των πολιτών», είπε κατά την διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πορείες «δεν είναι αποδεκτές για μεγάλο μέρος της γεωργιανής κοινωνίας».

Ο Πατριάρχης Γεωργίας διαμαρτύρεται

Με επιστολή του προς το Δημαρχείο, που στήριζε αυτή την εκδήλωση, ο Πατριάρχης Γεωργίας, μεταξύ άλλων αναφέρει: »Όλες οι θρησκείες και η επιστήμη (ψυχολογία, ιατρική) αναγνωρίζουν την ομοφυλοφιλία ως ανωμαλία και ψυχική ασθένεια... Η πλειοψηφία των πολιτών της Γεωργίας, δεν συμφωνεί με τέτοιου είδους εκδηλώσεις και συναντήσεις». Read more »