Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΑΡΧΙΚΗ’ Category

Πατερικες ερμηνειες για τα ευαγγελικα αναγνωσματα του Όρθρου της Μεγ. Τριτης – ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ [Υπομνηματισμος των εδαφιων Ματθ.22,1-14ε

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 11th, 2023 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.22,1-14]

Ιερος ΧρυσοστομοςΑντιλήφθηκες και στην προηγούμενη παραβολή του υιού του νοικοκύρη εκείνου που, εκτός από τους απεσταλμένους δούλους του για τη συγκομιδή τω καρπών στο αμπέλι που τους εμπιστεύτηκε να καλλιεργούν, θανάτωσαν οι κακοί γεωργοί[βλ. Ματθ.21,33-46]και σε αυτήν εδώ την παραβολή του υιού και των απεσταλμένων δούλων, το ενδιάμεσο κεντρικό νόημα; Αντιλήφθηκες ότι υπάρχει βέβαια μεγάλη συγγένεια ανάμεσα στις δύο αυτές παραβολές, αλλά και πολύ μεγάλη διαφορά ταυτόχρονα; Καθόσον και αυτή δείχνει και του Θεού τη μεγάλη μακροθυμία και την πρόνοια, αλλά και την ιουδαϊκή αγνωμοσύνη. Read more »

Ἕνα πανοραμα των ἀκολουθιων της Μ. Ἑβδομαδος

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 9th, 2023 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2549

Κυριακὴ τῶν Βαΐων
9 Ἀπριλίου 2023 βράδυ

Ἕνα πανοραμα των ἀκολουθιων της Μ. Ἑβδομαδος

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗἈπόψε, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζει ἡ ἁγία καὶ Με­γάλη Ἑβδομάδα. Λέγεται ἁγία γιατί, ἂν ὅ­λος ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας πρέπῃ νὰ δι­έρχεται ἐν ἁγιότητι, πολὺ περισσότερο ἡ ἑ­βδομάδα αὐτή· εἶνε ἡ κατ᾽ ἐξοχὴν ἁ­γία. Καὶ λέγεται Μεγάλη, ὄχι διότι ἐκ­τείνεται χρονι­κῶς περισσότερο, ἀλλὰ γιὰ τὰ μοναδικὰ κοσμοϊστορικὰ γεγονότα ποὺ συν­έβησαν καὶ ἑορτάζονται κατ᾽ αὐτήν. Τὰ παλιὰ τὰ χρόνια τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ ὅλη ἡ φτωχὴ πατρίδα μας γινόταν σὰν ἕνα Ἅγιο Ὄρος!
Ἂν κάθε ἁμαρτία εἶνε καταδικαστέα, πολὺ περισσότερο ἁμαρτίες ποὺ γίνονται τὴν ἑ­βδομάδα αὐτή. Θυμᾶμαι πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ὅ­­ταν ἤμουν ἱεροκήρυκας σὲ κάποια ἄλλη πόλι, ἦρθε κάποιος καὶ μοῦ λέει· –Ἔ­χω κάνει ἁ­μαρ­­τίες, τὶς ἐξωμολογήθηκα καὶ πιστεύω ὁ Θεὸς νὰ μὲ συχωρέσῃ· ἀλλὰ ἔχω καὶ μιὰ ἁμαρτία ποὺ ἀμφιβάλλω ἂν θὰ μοῦ συγχωρηθῇ. –Γιατί; τοῦ λέω. –Γιατὶ τὴν ἔκανα Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ μοῦ φαίνεται πο­λὺ πιὸ βαρειά… Δὲν εἶχε ἄδικο.
Νὰ μιλήσουμε τώρα μὲ σύγχρονη γλῶσσα; Σήμερα ἀνοίγει ἕνα πνευματικὸ ὑπερ-θέαμα, μία τηλεόρασι τοῦ οὐρανοῦ. Ἐδῶ ἔλα, νὰ δῇς καὶ ν᾽ ἀκούσῃς πράγματα καὶ θαύματα, λόγους καὶ γεγονότα ὑπερφυᾶ καὶ παγκόσμια. Θὰ ἐπιχειρήσω νὰ σᾶς δώ­σω πολὺ σύν­τομα μία γενικὴ εἰκόνα, ἕνα ἂς ποῦμε παν­όραμα ὅλης τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.
Νὰ ξέρουμε, ὅτι τὰ «γράμματα» καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς βραδινὲς αὐτὲς ἀκολουθίες εἶνε ὄχι τοῦ ἑσπερινοῦ ἀλλὰ τοῦ ὄρθρου. Θὰ ἔπρεπε νὰ λεχθοῦν τὸ ἑπόμενο πρωί. Ἡ μετάθεσις αὐτὴ γίνεται –ἂς τ᾽ ἀκούσουν αὐτὸ καὶ οἱ ἀ­γαπητοί μας παλαιοημερολογῖτες–, διότι ἡ Ἐκ­κλησία εἶνε μάνα καὶ συγκαταβαίνει στὴν ἀδυναμία τῶν παιδιῶν της, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐκκλησι­άζωνται τὸ πρωὶ γιατὶ ἐργάζονται· θέλει δηλαδὴ νὰ τοὺς διευκολύνῃ. Καὶ ἔχει τὸ δικαίωμα ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀλλάζῃ ἡμέρες, πλὴν μόνον τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, γιὰ τὴν ὁποία δεσμεύεται ἀπὸ τὴν Πρώτη Οἰ­κου­μενικὴ Σύνοδο. Βλέπουμε δηλαδή, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἐνδιαφέρεται τόσο γιὰ τὸ πότε θὰ ἑορτά­σῃ ὅσο γιὰ τὸ πῶς θὰ ἑορτάσῃ. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρκ. 2,1-12)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 12th, 2023 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Κατά Μάρκον, κεφ. Β΄, εδάφια 1-12

++1 Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. 2 Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 Ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7 τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; 8 Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9 Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 Ἳνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας — λέγει τῷ παραλυτικῷ. 11 Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12 Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. Read more »

Τι ειναι η ζωη, τι ειναι ο ανθρωπος!

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 31st, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2523

Νέο Ἔτος – μνήμη Μ. Βασιλείου
Κυριακὴ 1 Ἰανουαρίου 2023

Τι εινε η ζωη, τι εινε ο ανθρωπος!

υπ. π. ΑΝέο ἔτος, ἀγαπητοί μου. Πρώτη Ἰανουαρίου, ἑορτὴ τοῦ μεγάλου Βασιλείου!

Ἀλλὰ ποιός εἶνε ὁ μέγας Βασίλειος; Στὸν πολὺ λαό, καὶ ὄχι μόνο στοὺς ἀγράμματους ἀλλὰ καὶ σ᾽ αὐ­τοὺς τοὺς ἐπιστήμονες, εἶνε δυστυχῶς ἄγνωστος. Καὶ ὅμως ὑπῆρξε ἕνας γίγαντας τοῦ πνεύματος, ἕνας σπλαχνικὸς ποι­­μενάρχης μὲ πατρικὴ ἀγάπη, ἀνώτερος ἀ­πὸ τὸν Μυριὴλ ποὺ περιγράφει ὁ Βίκτωρ Οὑ­γκὼ στοὺς «Ἀθλίους», ἕνας ἱερὸς πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας, ἕνας φωστήρας τῆς οἰκουμένης.
Ἄγνωστος στὴν Ἑλλάδα – ποιός· ὁ ἅγιος ἐ­κεῖνος ποὺ τίμησε τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ σπούρα­σε καὶ μορφώθηκε στὴν Ἀθήνα, στὸ «κλει­νὸν ἄστυ», κι ὅταν ἔγινε ἐπίσκοπος ποίμανε τὴν ἑλληνικώτατη πόλι τῆς Καισαρείας, μίλησε στὴν ἀθάνατη Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ κήρυ­ξε σ᾽ αὐτὴν μὲ δύναμι ἀνώτερη ἀπὸ τὸν Δημο­σθένη. Ἄγνωστος! Τὰ συγγράμματά του, γραμ­μένα στὸ πρωτότυπο σὲ τέλεια ἑλληνικά, σήμερα ἔχουν μεταφραστῆ στὶς σπουδαιότερες γλῶσσες τοῦ κόσμου καὶ οἱ ξένοι τὰ μελετοῦν. Στὴν Ἑλλάδα ὅμως ποιός τὰ διαβά­ζει; Κρίμα! οἱ θησαυροὶ αὐτοὶ τῆς Χριστιανικῆς σοφίας μένουν κρυμμένοι – θαμμένοι στὰ βάθη μοναστη­ριῶν καὶ στὰ ῥάφια βιβλιοθη­κῶν. Read more »

«Μπηκαν αγγελοι στην πoλι»! (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 7th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2513
Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

«Μπηκαν αγγελοι στην πoλι»!

ARXAGGELOI8 Νοεμβρίου, ἀγαπητοί μου! Εἶνε ἡ ἑορτὴ τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων, τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν. Στὴ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑ­ορτὴ αὐτὴ ὀνομάζεται καὶ Σύναξις τῶν Ἀ­σωμά­των Δυνάμεων. Γιατί ὀνομάζεται Σύναξις, θὰ τὸ ποῦμε στὸ τέλος. Τώρα θέλω ν᾽ ἀ­παν­τήσω σὲ ἕνα ἐρώτημα ποὺ θέτουν κάποιοι.

* * *

Ὑπάρχουν ἄγγελοι; μᾶς ρωτοῦν. Τί λέτε σεῖς, ὅσοι εἶστε σήμερα στὴν ἐκκλησία· νὰ πιστεύουμε στὴν ὕπαρξι τῶν ἀγγέλων; Οἱ πρόγονοί μας οἱ ἀγράμματοι πίστευαν· μέσ᾿ στὴν καρδιά τους εἶχαν ἕναν ἥλιο πίστεως· καὶ μάθαιναν στὰ παιδιά τους νὰ λένε κάθε βράδυ
«Πέφτω, κάνω τὸ σταυρό μου
καὶ ἄγγελος εἶνε στὸ πλευρό μου…».
Ἐμεῖς πιστεύουμε; Ὑπάρχουν ἄυλα πνεύματα;
Οἱ ἄθεοι καὶ ὑλισταὶ τὸ θέτουν καὶ τὸ γράφουν ὠμὰ σὲ βιβλία ποὺ κυκλοφοροῦν τελευ­ταῖα· Οἱ ἄγγελοι εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ παραμύθια τῶν πρωτογόνων, λένε, φαντασίες καὶ τίποτε ἄλλο, πρόκειται γιὰ ἀνύπαρκτα πράγματα…
Μεταδόθηκε μάλιστα, ὅτι ὁ πρῶτος ἄνθρω­πος ποὺ πέταξε στὸ διάστημα σὲ τροχειὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ (ὁ ῾Ρῶσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν στὶς 12-4-1961), ὅ­ταν ἐπέστρεψε καὶ τὸν ρώτησαν, ἂν εἶδε τὸ Θεὸ ἐκεῖ στὸ διάστημα, ἀπάν­τησε εἰρωνικά· Εἶδα πολλά, μὰ δὲν εἶδα οὔ­τε ἀγγέλους οὔτε φτε­ρὰ ἀγγέλων(*). Στὴν εἰρωνεία αὐτὴ τοῦ Γκαγκάριν, ἀπήντησε μὲ ἁ­πλότητα ἡ μαθήτρια ἑνὸς ῥωσικοῦ κολλεγίου, σχολείου τῆς Μόσχας. Ἡ δασκάλα ἀναμετέδωσε τὴν εἴδησι· –Ὁ ἀστροναύτης μας δὲν εἶ­δε στὸ διάστημα οὔ­τε ἀγγέλους οὔ­τε φτερὰ ἀγγέλων. Καὶ ἡ μαθήτρια (στὴν καρδιὰ τοῦ Ῥω­σικοῦ λαοῦ ἔ­μενε μυστικὰ ἡ πίστι στὸ Θεό) τῆς εἶπε· –Πετοῦσε πολὺ χαμηλά, κυρία, γι᾽ αὐτὸ δὲν τοὺς εἶδε! Ἁπλοϊκὴ ἀπάντησι, ἀλλ᾽ ὄχι μα­κριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Read more »

O ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΗΘΗΚΕ! «…Ως δὲ ηγγισε τη πυλη της πολεως, και ιδου εξεκομιζετο τεθνηκως…» (Λουκ. 7,12)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 8th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 7,11-16)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

O ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΗΘΗΚΕ!

«…Ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκώς…» (Λουκ. 7,12)

διαμ. π. Aυγ ιστΥΠΑΡΧΕΙ, ἀγαπητοί μου, μία λέξις, ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἅμα τὴν ἀκούσῃ λυπᾶται καὶ μελαγχολεῖ· εἶνε ἡ λέξι θάνατος. Ὅταν ἤμουν ἱεροκήρυκας ―καὶ ἤμουν πολὺ εὐτυχής, διότι μ᾿ ἀξίωνε ὁ Θεὸς νὰ γυρίζω καὶ νὰ κηρύττω τὸ Εὐαγγέλιο―, εἶχα πάει σ᾿ ἕνα χωριό. Ἦταν βράδυ. Φιλοξενήθηκα σ᾿ ἕνα σπίτι. Προτοῦ νὰ κοιμηθοῦμε είχαμε μιὰ συζήτησι μὲ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ. Ἐκεῖ ποὺ συζητούσαμε εἶπα τὴ λέξι «θάνατος». Μόλις ἄκουσε ὁ νοικοκύρης τὴ λέξι «θάνατος», τρόμαξε καὶ χτύπησε ξύλο. ―Γιατί χτυπᾷς ξύλο; τοῦ λέω. ―Ἐδῶ, λέει, ἔχουμε αὐτὴ τὴ συνήθεια· νομίζουμε ὅτι ἔτσι φεύγει ὁ θάνατος…
Ἂν ἔφευγε ὁ θάνατος ἔτσι εὔκολα!… Τὸ παράδειγμα αὐτὸ δείχνει πόσο τρόμο προξενεῖ καὶ τὸ ἄκουσμα τῆς λέξεως «θάνατος», πολὺ δὲ περισσότερο ὅταν ὁ θάνατος ἐπισκεφθῇ τὸ σπίτι μας καὶ πεθάνῃ κάποιος ἀπὸ τοὺς οἰκείους.

* * *

Ἦταν κάποτε ἐποχή, ποὺ ὁ  θάνατος δὲν ὑπῆρχε. Περίεργο πρᾶγμα, δὲν ὑπῆρχε θάνατος; Ναί, δὲν ὑπῆρχε. Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο ἀθάνατο. Ἀλλὰ ὑπὸ ἕνα ὅρο· νὰ ὑπακούῃ στὶς ἐντολές του. Τὸν προειδοποίησε μέσα στὸν κῆπο τοῦ παραδείσου, ὅτι ἂν παραβῇ τὴν ἐντολή του θὰ πεθάνῃ· «θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» (Γέν. 2,17). Δυστυχῶς οἱ πρωτόπλαστοι δὲν ὑπήκουσαν στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Παρέβησαν τὴν ἐντολή του, ἁμάρτησαν, κι ἀπὸ τότε ὁ θάνατος μπῆκε στὴν ἀνθρωπότητα. Ἀθάνατος πρῶτα ὁ Ἀδάμ, θνητὸς κατόπιν. Θνητὸς ὁ Ἀδάμ, θνητὴ ἡ Εὔα, θνητοὶ ὅλοι ἐμεῖς, ἄντρες – γυναῖκες, ποὺ καταγόμεθα ἀπὸ ἐκείνους.

Read more »

«Σημερα κυριαρχουν οι απατεωνες και οι λωποδυτες…» (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος) 2. Μηνυμα στον Πλευρη: Αν αγαπα τα παιδια του και την γυναικα του & θελει να τα προστατευει ο Θεος, ας μη συμπεριφερεται απανθρωπα στους υγειονομικους & στα παιδια τους. Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ. Εδωσε εντολη για συλληψεις υγειονομικων! Η κυβερνηση τους θεωρει απειλη για το Πολιτευμα! ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΛΟΚΟΜΕΙΟ με ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ! ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 6th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Απὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σελ. 149

«Σημερα κυριαρχουν οι απατεωνες και οι λωποδυτες

θα αναγκασθητε να πατε σε αυτοαμυνα

για να υπερασπισετε την τιμη και την υποληψι της οικογενειας σας
Καταλάβατε; Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβάλλει καὶ τὸ σύνταγμα».

ΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ιντ«Nὰ ἔχετε ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι θὰ κάνωμε κάτι ἄλλο. θὰ διοργανώσωμε ὁμάδα κρούσεως, θὰ πᾶμε σὲ αὐτοάμυνα – ἐκεῖ ὁδηγούμεθα. Καλὴ εἶνε ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ κατήντησε σκιά. Καὶ σήμερα κυριαρχοῦν οἱ ἀπατεῶνες καὶ οἱ λωποδύτες. Σὲ τέτοιες ἐποχὲς ζοῦμε. Κ᾿ ἐσεῖς θὰ ἀναγκασθῆτε ἀργότερα νὰ πᾶτε σὲ αὐτοάμυνα, νὰ ὑπερασπίσετε τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑ­πόληψι τῆς οἰκογενείας σας. Καταλάβατε;…

Την συνεχεια:

https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=69701

589345584235671765gogba

Μήνυμα στον Πλευρη: Αν αγαπα τα παιδια του και την γυναικα του & θελει να τα προστατευει ο Θεος, ας μη συμπεριφέρεται απάνθρωπα στους υγειονομικούς & στα παιδιά τους. Καποτε ευχαριστησε το Θεο, που ξεπερασε το σοβαρο προβλημα της υγειας του, τωρα που ανελαβε την εξουσια, εκτελει απανθρωπες εντολες!!!
Αργα ή γρήγορα θα τα πληρώση αυτά, να το θυμάται. Απειλη για την Ελλάδα είναι οι μασονοι πολιτικοι, που δεν εχουν ουτε ιερο ούτε όσιο επάνω τους! Ειναι ανθελληνες και εκτελουν εντολές για λογαριασμο ξένων σκοτεινών δυνάμεων. ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ & ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

589345584235671765gogba

Δεν μπορούν να σταθούν: Αποδοκιμασίες & προπηλακισμοί κατά Θ.Πλεύρη στην Κρήτη – Μπογιές κατά βουλευτή της ΝΔ (βίντεο)

Οργή των υγειονομικών για τον «αργό θάνατο» που τους επέβαλαν – Επεισόδια στην Κρήτη…

ttps://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/den-mporoun-na-stathoun-apodokimasies-kai-propilakismoi-kata-th-pleyri-stin-kriti-mpogies-kata-vouleyti-tis-nd/

589345584235671765gogba

Συλληψεις ανεμβολιαστων υγειονομικων: Η κυβερνηση τους θεωρει απειλη για το Πολιτευμα!

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/syllipseis-anemvoliaston-ygeionomikon-i-kyvernisi-tous-theorei-apeili-gia-to-politeyma/

fb76bf1

ΧΑΜΟΣ έξω από το σπίτι του

Με ανάρτηση του στο Twitter, ο Θάνος Πλεύρης γνωστοποίησε ότι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί και άλλοι πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του. Read more »

Η ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ (Του Ιερου Χρυσοστομου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 6th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ[:Ματθ.6,14-21]

Ιερού Χρυσοστόμου

Η ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν(:Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε όπως οι υποκριτές, σκυθρωποί και κατηφείς· διότι αυτοί αλλοιώνουν και μαραίνουν το πρόσωπό τους, παίρνουν την εμφάνιση αδυνατισμένου ανθρώπου, για να φανούν στους άλλους ότι νηστεύουν· αληθινά σας λέγω ότι απολαμβάνουν ολόκληρο τον μισθό τους ,δηλαδή τους επαίνους των ανθρώπων)».[Ματθ. 6,16] Read more »

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 26th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

THS B ParousiasΡίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της αναστάσεως. Η προσδοκία της ανταποδόσεως παρακινεί την ψυχή στην αγαθοεργία. Ο εργάτης που ελπίζει στον μισθό των κόπων του, είναι πρόθυμος να υπομείνει κάθε δυσκολία, ενώ όσοι κοπιάζουν χωρίς την ελπίδα της αμοιβής, γρήγορα εγκαταλείπουν το έργο τους. Ο στρατιώτης που προσδοκά να βραβευθεί, είναι ετοιμοπόλεμος. Κανείς όμως δεν προθυμοποιείται να διακινδυνεύσει για χάρη ασύνετου βασιλιά, που δεν επιβραβεύει τα κατορθώματα των στρατιωτών του.
Με παρόμοιο τρόπο και κάθε ψυχή, όταν πιστεύει στην ανάσταση και στη μέλλουσα ανταπόδοση, φροντίζει για τον εαυτό της. Ενώ όταν δεν πιστεύει στην ανάσταση και στη μέλλουσα κρίση, παραδίνεται στην αμαρτία και στην καταστροφή. Όποιος πιστεύει ότι το σώμα του θα αναστηθεί, δεν το μολύνει με ασέλγειες. Ενώ οποίος δεν πιστεύει στην ανάσταση, παραδίνεται στην αμαρτία και κακομεταχειρίζεται σαν ξένο το σώμα του. Read more »

ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΨΕΜΜΑΤΑ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΗΣ «ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΨΕΜΑ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ & ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 6th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«…Αὐτὴ Π. Αυγουστινοςτὴν ἐποχή κυκλoφοροῦν συνθήματα μυστηριώδη, ποὺ ἐπιδροῦν στὸν ψυχικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου ὡς κάποιο χάπι ὑπνωτικοῦ… Ετσι εὐρισκόμεθα μπροστὰ σ᾽ἕνα περίεργο φαινόμενο, τὸ ὅποῖο παρασύρει τὸν κόσμο καὶ ἔχει τὰ γνωρίσματα τοῦ μύθου.

Ἡ ἀνθρωπότης πλήρωσε ἀκριβὰ τοὺς μύθους ποὺ κάποιοι ἐπιτήδειοι ἔπλασαν καὶ κυκλοφοροῦν. Γι᾽αὐτὸ χρειάζεται ὁ χριστιανός, ποὺ γνωρίζει τὴν Ἀλήθεια, νὰ προσέχῃ καὶ νὰ μὴ παρασύρεται ἀπὸ τοὺς μύθους τοῦ αἰῶνος (ἴδε Β´Τιμ. 4,4). Ἡ δὲ Ἐκκλησία ὁφείλει νὰ παρακολουθῇ τὰ παγκόσμια ρεύματα, νὰ ἐξετάζει καὶ νὰ ἐρευνᾶ, καὶ ὅπου ἀνακαλύπτει μύθους, ἱκανοὺς νὰ ἀπατήσουν τὸν λαό, μὲ ἐλεγκτικὸ κήρυγμα νὰ διαλύῃ τὸ ψεῦδος. Καὶ ὅπως ἕνα μπαλλόνι ποὺ βρίσκεται στὸν ἀέρα ἄν τὸ τρυπήσῃς μὲ μιὰ βελόνα, ἀμέσως σκάει, διαλύεται καὶ πέφτει, ἔτσι καὶ οἱ μύθοι, ἐντυπωσιακά μπαλλόνια διαλύονται ἄν ἀσκηθῆ ἐναντίον των ὁ ἔλεγχος τῆς ἀλήθειας. Ἕνας τέτοιος μύθος εἶνε -ἄς μὴ ταραχθῃ κανείς- καὶ ἡ Ε.Ο.Κ., ποὺ λέγουν ὅτι θὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα. …»

ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΕΓΟΝΤΆΣ ΤΟΥ ΨΕΜΜΑΤΑ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ «ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΏΣ ΤΟ ΨΈΜΑ d47

(Τα παραμύθια για τον παραδεισο που θα έφερνε στην Ελλάδα η ενταξη της στην ΕΟΚ, τα βλέπουμε σήμερα.

Συμμάχους για τα επικίνδυνα συσκευάσματα εχουν σήμερα οι μασόνοι πολιτικοί μας και κάποιους αθεόφοβοι δεσποτάδες & παπάδες!!! Τα συσκευασματα των σκοτεινων παλιανθρώπων τα βάπτισαν «δωρα του θεου»)

Ο Υπουργος Εξωτερικων της Ρωσiας, ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ 2) Αγιος Μαρκος Ευγενικος: «Ου ποιησω τουτο ποτε, καν εi τι καi γενηται…»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 20th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Ο Υπουργος Εξωτερικων της Ρωσiας, ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Λαβρώφ: “Οι ΗΠΑdoyleyoyn-ston-mamona, διαμόρφωσαν ειδικό μηχανισμό, τον ειδικό αντιπρόσωπο για τις θρησκευτικές ελευθερίες, ο οποίος στην πραγματικότητα ασχολούνταν όχι με την ελευθερία, αλλά με τον πλέον δραστήριο τρόπο προδιάθετε και χρηματοδοτούσε τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο έτσι ώστε να ακολουθήσει τη γραμμή της διάσπασης, πρώτα απ’ όλα στην Ουκρανία, με τη δημιουργία εκεί σχισματικής, μη κανονικής ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας, η οποία προκάλεσε σοβαρότατες διαφωνίες συνολικά στον ορθόδοξο κόσμο.”

9a150f5deb69

Αγιος Μαρκος Ευγενικος:

«Ου ποιησω τουτο ποτε, καν εi τι καi γενηται…»

 

Μπαλλῆ Χαρίκλεια, Msc Κλασσικῆς Φιλολογίας

Βρισκόμαστε στις ἀρχές του 15ου αἰώνα στήν Ἀνατολική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία μὲ αὐτοκράτορα τὸν Ἰωάννη τὸν Η Παλαιολόγο. Παρόλο ποὺ ὁ πατέρας του, Μανουὴλ Β, ὁ ὁποῖος εἶχε ὀργώσει ὃλην τὴν Εὐρώπη ἀναζητῶντας ἀτελέσφορα βοήθεια κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν, τὸν προειδοποιεῖ ὃτι ἡ ἓνωσις μετὰ τῶν παπικῶν δὲν θα ἐπιτευχθῇ ποτέ, ὁ Ἰωάννης μὲ τὸν Πατριάρχη Ἰωσὴφ καὶ πολλοὺς Μητροπολίτες καὶ Ἑπισκόπους ξεκινοῦν τέλη τοῦ 1437 γιὰ τὴν Φερράρα τῆς Ἰταλίας ἐπιδοτούμενοι ἀπὸ τὸν πάπα σὲ κόμιστρα, καὶ ὁμολογουμένως πενιχρὴ διατροφὴ καὶ ἂθλια διαμονή. Ἐπειδὴ ὁ πάπας εἶχε προβλήματα μὲ ἀρκετοὺς ἐπισκόπους του ποὺ ἒκαναν δικὲς τους Συνόδους (Βασιλεία) και δὲν ἀποδέχονταν τὴν κυριαρχία του καὶ ἐπειδὴ ἡ προέλαση τῶν Ὀθωμανῶν εἶχε ἀνησυχήσει καὶ τὴν Εὐρώπη, οἱ Ρωμηοὶ πίστεψαν ὃτι μπορεῖ ἳσως νὰ ἐπιτύχουν στρατιωτικὴ βοήθεια καὶ ἱσότιμες διαπαραγματεύσεις στὰ ζητήματα τῆς Πίστεως.

Read more »

ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙ ΑΘΕΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 19th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙ ΑΘΕΟΙ
ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΖΑΝ TOYΣ NAOYΣ &
ΘΑ ΕΣΦΑΖΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Ὑδρούσης – Φλωρίνης τὴν 29-12-1976

Μητρ. Φλ. π. Αυγουστ. στην Κλαδοραχη μικρ«…Βρισκομαστε σε χρόνια ἄπιστα καὶ ἄθεα. Ποὺ ὄχι μόνο ἀρνοῦνται τὴν πίστι, ἀλλὰ ὡρισμένοι στὶς ἡμέρες μας, μισοῦν τὴν Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ. Μοιάζουν μὲ λυσσασμένο σκυλί. Ὅπως τὸ σκυλὶ ὅταν λυσσάξῃ δὲν γνωρίζει κανένα ἀλ­λὰ δαγκώνει ἀκόμα καὶ τὸ ἀφεντικό του, ἔτσι κι αὐτοί, λυσ­σασμένα σκυλιὰ τοῦ αἰῶνος μας, μισοῦν θανασίμως τὴν Ἐκ­κλησία. Ἂν ἦταν δυ­νατὸν θὰ γκρέμιζαν τοὺς ναοὺς καὶ θὰ ἔσφαζαν τοὺς κληρικοὺς καὶ ῥα­σοφόρους. Μήπως δὲν τὰ εἴ­δαμε αὐτὰ ἐπὶ τῶν ἡμε­ρῶν μας, εἴτε στὴν Κωσταντινούπολι εἴτε στὴ Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὸν Ἐμβὲρ Χότζα εἴτε στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν Ἀττίλα εἴτε στὴ Σερβία καὶ τὸ Κόσσοβο; Καὶ ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὰ ὄμματα τῆς δι­εθνοῦς ὑποκριτικῆς κοινωνίας, ποὺ ἀ­πὸ τὴ μιὰ κόπτεται γιὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ξέρει νὰ νίπτῃ τὰς χεῖ­ρας καὶ νὰ ἀμνηστεύῃ τὰ ἐγκλήματα…
Ἀλλὰ δὲν εἶνε μόνο οἱ ἄθεοι τῶν ξένων κρα­τῶν, ἐκεῖνοι ποὺ γκρέμισαν ἐκκλησιὲς καὶ ἀ­παγόρευαν νὰ βαπτίζουν τὰ παιδιὰ καὶ ὑποχρέωναν τοὺς Χριστιανοὺς ἀκόμα καὶ νὰ ἀλ­λάξουν τὰ ὀνόματά τους. Εἶναι καὶ μερικοὶ δικοί μας ἐδῶ, ποὺ μισοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ θέ­λουν νὰ ἐφαρμόσουν καὶ στὴν πατρίδα μας τέτοια ἄθεα καθεστῶτα.
Κανείς δὲ μπορεῖ νὰ νικήσῃ τὸ Χριστό, ὄχι. Ὅποιος ἀντιτίθεται ―σημειῶστε το―, ὅ,τι κι ἂν εἶνε, μικρὸς ἢ μεγάλος, ἄνθρωπος ἢ σύστη­μα, ὅποιος πάει κόντρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη. Ὑπάρχει Θεός, ὑπάρχει Χριστός!
Βουλῶστε τ᾽ αὐτιά σας, ἀδελφοί μου. Μὴν ἀ­κοῦτε τί λέει ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος. Κρατῆστε τὴν πίστι στὸ Χριστό, τὴν πίστι τῶν πατέρων μας, βαθειὰ στὴν ψυχή σας. Καμμιά δύναμις νὰ μὴ μπορέσῃ νὰ τὴν ξερριζώσῃ…

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 14th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκά 17,12-19]

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ

«Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἰς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς»(: και την ώρα που ο Ιησούς έμπαινε σε κάποιο χωριό, Τον συνάντησαν δέκα λεπροί άνδρες, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά, επειδή, σύμφωνα με τον νόμο, κάθε λεπρός θεωρούνταν ακάθαρτος και δεν του επιτρεπόταν να πλησιάσει κανέναν. Και αυτοί άρχισαν να Του φωνάζουν δυνατά: ‘’Ιησού, Κύριε, σπλαχνίσου μας και θεράπευσέ μας’’)»[Λουκ.17,12-13]. Read more »

«Συ δε νηφε εν πασι, κακοπαθησον, εργον ποιησον ευαγγελιστου, την διακονiαν σου πληροφoρησον» (π. Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 5th, 2022 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ[:Β΄Τιμ. 4,5-8]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Συ δε νηφε εν πασι, κακοπαθησον, εργον ποιησον ευαγγελιστου,
την διακονiαν σου πληροφoρησον».

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 4-1-1981], (Β 41)

π. Αθανασιος Μυτιληναιος.Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, ευρίσκεται εις την φυλακήν της Ρώμης. Με το προφητικό του μάτι βλέπει το παρόν και το μέλλον. Το παρόν το βλέπει ως ζοφερόν. Ότι ήδη ο ίδιος απέρχεται του κόσμου τούτου. Δεν πρόκειται να αποφυλακιστεί, όπως την πρώτη φορά. Αλλά πρόκειται να θανατωθεί. Αυτό βέβαια, για τον εαυτόν του δίδει χαράν πολλήν. Αλλ΄όμως βλέπει ότι μέσα εις την Εκκλησία, όπως ήδη είχε προειδοποιήσει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, θα επιπέσουν λύκοι βαρείς. Ακόμη, βλέπει και προς τα έσχατα, εις το απώτατον μέλλον. Το προφητικό του μάτι φθάνει μέχρι το τέλος της Ιστορίας. Read more »

Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑ & ΑΘΕΪΑ (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου) 2) Απαντηση κολαφος για τον κορονοιο και τον Αγιο Δημητριο στους κομπλεξικους και φασιστες ειδικους… 3) Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ή Συνειδηση Ορθοδοξιας

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 4th, 2021 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑ & ΑΘΕΪΑ

(Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου)

________

_________

Ξεχασαν τον ΧΡΙΣΤΟ και την αποστολή τους οι περισσότεροι δεσποτάδες. Και όταν ανοίγουν τα στόματά τους  προπαγάνδα για τα εμβόλια του κορονοίου κάνουν.

9a150f5deb69

Απαντηση κολαφος για τον κορονοιο και τον Αγιο Δημητριο στους κομπλεξικους και φασιστες ειδικους…

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πιστό λαό του Θεού και με υποχρέωση απέναντι στην αλήθεια, αναγκάζεται να τοποθετηθεί σχετικά με τα όσα κυκλοφορούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή την επικείμενη εορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου.

Μετά λύπης, οι εφημέριοι και ο ευλαβής λαός της συμπρωτεύουσας παρακολουθούν εκ νέου δημοσιεύματα, δηλώσεις και σχόλια, που επαναφέρουν το αφήγημα της ευθύνης των εορταστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του Πολιούχου, το παρελθόν έτος 2020, στη διασπορά του κορωνοιού στην Θεσσαλονίκη και τους δύσκολους μήνες που ακολούθησαν.

Διαβάστε την Αναλυτική και Στοιχειοθετημένη Ανακοίνωση εκ μέρους του Ιερού Ναού υπό τον τίτλο Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ (;) ΧΡΥΣΟΣ.

https://agonasax.blogspot.com/2021/10/blog-post_66.html

9a150f5deb69Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ή Συνείδηση Ορθοδοξίας

(«και εδόξαζον εν εμοί τον Θεόν» – Γαλ. 1,24)

Η πρόσφατη ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο λειτούργησε σε πολλές συνειδήσεις ως εξέγερση μέσα στην αστικότητα. Η σημερινή αντι-εκκλησιαστική πραγματικότητα, με την υγειονομική δικτατορία της, με την ωφελιμοκρατία της, με την υποκρισία της και με την απληστία της, υποχώρησε (συνειδησιακά) μπροστά στο βασίλειο της πνευματικής ελευθερίας του Αγίου, ξυπνώντας (έτσι) το πνεύμα της διαμαρτυρίας ολόκληρου του λαού μπροστά στις αντιφάσεις της πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας του, ανάμεσα στα λόγια τους και στα έργα τους.
Η ζωή και η διδασκαλία του Αγίου Νεκταρίου, αρκούν για να αφυπνίσουν τους σύγχρονους Έλληνες από την κατάσταση της αδιαφορίας τους και απαθείας τους έναντι της παναιρέσεως του οικουμενισμού και του Αστοχριστιανισμού, που μετέτρεψαν τον «οίκον του Πατρός εις οίκον» αιρέσεως και κυβερνητικής πολιτικής. Read more »