Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Απρίλιος, 2024

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

 

    Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ

            [Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.25,14-30]

     Εάν στον ευαγγελιστή Λουκά εκτίθεται με άλλον τρόπο η παραβολή των ταλάντων[Λουκ. 19,12-21], πρέπει να λεχθεί ως απάντηση το εξής, ότι άλλη είναι η παραβολή αυτή και άλλη εκείνη· διότι σε εκείνη μεν από το ίδιο κεφάλαιο προήλθαν διάφορα έσοδα· διότι από ένα χρυσό νόμισμα των εκατό δραχμών(μία «μν») ο μεν ένας παρουσίασε πέντε, ενώ ο άλλος δέκα, και γι’ αυτό και δεν αμείφτηκαν κατά τον ίδιο τρόπο. Εδώ όμως συνέβη το αντίθετο,  γι’ αυτό και η βράβευση ήταν ίση· διότι εκείνος που έλαβε δύο τάλαντα, έδωσε δύο, και εκείνος που έλαβε τα πέντε τάλαντα πάλι το ίδιο. Ενώ εκεί, επειδή υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ο μεν ένας παρουσίασε περισσότερα, ενώ ο άλλος λιγότερα έσοδα, ορθώς και στα έπαθλα δεν τιμώνται και οι δύο εξίσου. Read more »

Όρθρος Μ. Τεταρτης(Μ. Τριτη εσπερας)- Ερμηνεια σε ευαγγ. περικοπη – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Όρθρος Μ. Τετάρτης(Μ. Τρίτη εσπέρας)- Ερμηνεία σε ευαγγ. περικοπές από τον Ιερό Χρυσόστομο

                                 Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

            [Υπομνηματισμός των εδαφίων: Ματθ.25,1-13]

  44948254s10 «Τότε μοιωθήσεται βασιλεία τν ορανν δέκα παρθένοις, ατινες λαβοσαι τς λαμπάδας ατν ξλθον ες πάντησιν το νυμφίου(:Τότε, όταν δηλαδή έλθει ο Μεσσίας κατά τη δευτέρα Του παρουσία, η έλευση αυτής της ουράνιας βασιλείας Του και όσα θα συμβούν τότε, θα μοιάζουν με ό,τι έγινε σε δέκα παρθένες. Αυτές λοιπόν, αφού πήραν τα λυχνάρια τους, βγήκαν να υποδεχτούν τον γαμπρό, που θα ερχόταν τη νύχτα να παραλάβει τη νύφη)».πέντε δ σαν ξ ατν φρόνιμοι κα α πέντε μωραί(:πέντε όμως απ’ αυτές ήταν φρόνιμες και μυαλωμένες, ενώ οι πέντε άλλες ήταν ασυλλόγιστες και ανόητες),ατινες μωρα λαβοσαι τς λαμπάδας αυτν οκ λαβον μεθ᾿ αυτν λαιον(:και οι ανόητες αυτές, όταν πήραν τα λυχνάρια τους, δεν πήραν μαζί τους και λάδια δ φρόνιμοι λαβον λαιον ν τος γγείοις ατν μετ τν λαμπάδων ατν(:οι φρόνιμες όμως μαζί με τα αναμμένα λυχνάρια τους πήραν και λάδι στα ειδικά δοχεία τους)». Χρονίζοντος δ το νυμφίου νύσταξαν πσαι κα κάθευδον(:επειδή όμως αργούσε τη νύχτα να έλθει ο γαμπρός, νύσταξαν όλες και κοιμούνταν)»[Ματθ.25,1-5]. Read more »

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ (Βιντεο) – ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ [Ἀποσπασμα (1η) ἐσπερινης ὁμιλιας του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου ηχητικο & ἀπομαγνητοφωνημενο]

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

που δεν ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

———

——–

Α΄. Το μεγαλυτερο ἁμαρτημα

«Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ» (Α΄ Κορ. 16,22)

Λένε, ἀγαπητοί μου, ὅτι κάπου στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχε ἕνας σταῦλος πολὺ ἀκάθαρτος, ὁ σταῦλος τοῦ Αὐγείου. Τριάντα χρόνια εἶχε νὰ καθαριστῇ. Ἐπὶ τέλους βρέθηκε ὁ Ἡρακλῆς καὶ τὸν καθάρισε. Πῶς; Ἔρριξε μέσα τὴν κοίτη τοῦ Ἀλφειοῦ ποταμοῦ, καὶ τὰ ὁρμητικὰ ῥεύματα ἔδιωξαν τοὺς ὄγκους τῆς κοπρι­ᾶς. Δὲν γνωρίζω, ἀγαπητοί μου, ἐὰν ὑπῆρ­χε τέτοιος σταῦλος στὴν ἀρχαία ἐποχή. Γνωρίζω ὅμως καλά, ὅτι ὑπάρχει κάποιος ἄλλος σταῦλος ἀπείρως πιὸ ἀκάθαρτος. Ποιός εἶνε αὐτός; Εἶνε αὐτὸς ποὺ ὑπονοοῦσε ὁ σταῦλος τοῦ Αὐγείου. Μὴν τὸν ζητήσετε μακριά· εἶνε πολὺ κοντά. Σταῦλος εἶνε ἡ καρδιά μας. Ὤ ἡ καρδιά μας! Δὲν ὑπάρχει βαθύτερο καὶ σκοτεινότερο πρᾶγμα. Ἔτσι φωνάζει ὁ προφήτης Ἰερεμίας· «Βαθεῖα ἡ καρδία παρὰ πάν­τα…» (Ἰερ. 17,9), σταῦλος Αὐγείου. Δὲν ἀκοῦτε καὶ τὸ Δαυῒδ ποὺ λέει «Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός»; (Ψαλμ. 50,12). Δὲν ζητῶ, Κύριε, οὔτε πλούτη οὔτε δόξα οὔτε τὴ σοφία τοῦ κόσμου τούτου· ζητῶ νὰ μοῦ δώσῃς καθαρὴ καρδιά.

Ἔχουμε ἀνάγκη καθαρμοῦ, χρειαζόμαστε ἐσωτερικὴ κάθαρσι. Ἔχουμε ἀνάγκη νὰ καθα­ρθοῦν οἱ καρδιές μας. Ἂν καθαρίσουμε τὶς καρδιές μας, θὰ ἑορτάσουμε τὸ ὡραιότερο Πάσχα. Τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, λίγα λεπτὰ πρὶν ψαλῇ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», ἡ Ἐκ­κλησία μας ψάλλει· «Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς. Καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν».

Ἀλλὰ πῶς θ᾿ ἀποκτήσουμε καθαρὴ καρδιά; ὁ σταῦλος τοῦ Αὐγείου καθαρίστηκε μὲ τὰ ῥεύματα τοῦ Ἀλφειοῦ· ἡ δική μας καρδιὰ πῶς θὰ καθαριστῇ; Θὰ καθαριστῇ, ἐὰν ῥίξουμε μέσα σ᾿ αὐτὴν τὸν Ἰορδάνη. Δὲν ἐννοῶ τὸν φυσι­κὸ Ἰορδάνη. Μπορεῖς νὰ περάσῃς ὄχι μιὰ ἀλ­­λὰ χίλιες φορὲς τὸν Ἰορδάνη ποταμό, καὶ ὅμως οὔτε μιὰ ἁμαρτία νὰ σβήσῃς. Ἰορδάνης, ποὺ πλένει τὰ ἁμαρτήματα ὅλων μας, εἶνε, ἀδελφοί μου, τὸ δάκρυ τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας, τὸ δάκρυ τοῦ λῃστοῦ, τὸ δάκρυ τῆς μετανοίας. Δῶστε μου ἕνα δάκρυ μετανοίας, κι αὐτὸ εἶνε ποταμός, μέσα στὸν ὁποῖο πλένονται καὶ καθαρίζονται καὶ ἀστράφτουν σὰν τὸ χιόνι οἱ ἁμαρτωλὲς ψυχές. Ἀκριβῶς πρὸς τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως μᾶς καλοῦν οἱ ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες. Read more »

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

                                     Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

         ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

                  ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.22,23-33]

    ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ εικ Όταν άκουσαν οι Φαρισαίοι την απάντηση του Κυρίου σχετικά με την καταβολή των φόρων στον Καίσαρα και την απόδοση τιμών στον Θεό, αποστομώθηκαν και θαύμασαν την σοφία Του[βλ. Ματθ. 22,22:«Κα κοσαντες, θαμασαν(:και όταν άκουσαν την απάντηση, θαύμασαν)»]. Βέβαια έπρεπε να πιστέψουν και να εκπλαγούν από τα λόγια Του, καθόσον τους έδωσε δείγματα της θεότητάς Του και με το ότι τους απεκάλυψε τα μυστικά σχέδιά τους και με το ότι τους αποστόμωσε με επιείκεια. Τι λοιπόν; Πίστεψαν; Καθόλου· αλλά «φντες ατν, πλθον(:Τον άφησαν τότε κι έφυγαν)»· και μετά από αυτούς Τον πλησίασαν οι Σαδουκκαίοι.

    Πόση, αλήθεια, ανοησία! Μετά την αποστόμωση των Φαρισαίων επιτίθενται εναντίον Του οι Σαδδουκαίοι, ενώ θα έπρεπε να γίνουν διστακτικότεροι. Αλλά τέτοια είναι η θρασύτητα, είναι πράγμα αναίσχυντο και γεμάτο από αυθάδεια και επιχειρείται και από τους αδύνατους ακόμη. Για τον λόγο αυτόν και ο ευαγγελιστής, γεμάτος από έκπληξη για την ανοησία τους αυτή, επισημαίνει αυτή τη θρασύτητά τους με τους λόγους ότι «᾿Εν κεν τ μρ, προσλθον ατ Σαδδουκαοι (:την ίδια εκείνη ημέρα Τον πλησίασαν οι Σαδδουκαίοι)». «᾿Εν κεν». Ποιαν δηλαδή; Την ίδια ημέρα που έλεγξε την κακουργία των Φαρισαίων και κατατρόπωσε αυτούς με την αποστομωτική απάντηση που τους έδωσε. Read more »

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.22,1-14]

Αντιλήφθηκες και στην προηγούμενη παραβολή του υιού του νοικοκύρη εκείνου που, εκτός από τους απεσταλμένους δούλους του για την συγκομιδή των καρπών στο αμπέλι που τους εμπιστεύτηκε να καλλιεργούν, θανάτωσαν οι κακοί γεωργοί[βλ. Ματθ.21,33-46]και σε αυτήν εδώ την παραβολή του υιού και των απεσταλμένων δούλων, το ενδιάμεσο κεντρικό νόημα; Αντιλήφθηκες ότι υπάρχει βέβαια μεγάλη συγγένεια ανάμεσα στις δύο αυτές παραβολές, αλλά και πολύ μεγάλη διαφορά ταυτόχρονα; Καθόσον και αυτή δείχνει και του Θεού την μεγάλη μακροθυμία και την πρόνοια, αλλά και την ιουδαϊκή αγνωμοσύνη.
Αυτή όμως η παραβολή, η παραβολή των βασιλικών γάμων, έχει και κάτι επιπλέον από την παραβολή των κακών γεωργών· διότι προλέγει βέβαια και την έκπτωση των Ιουδαίων ως περιούσιου λαού του Θεού και την κλήση των εθνικών, αλλά μαζί με αυτά δείχνει και την ορθότητα του βίου και πόση τιμωρία επιφυλάσσεται για εκείνους που θα επιδείξουν αδιαφορία. Και πολύ ορθά αυτή η παραβολή αναφέρεται μετά από εκείνη των κακών γεωργών· διότι, επειδή μετά από εκείνη την παραβολή τούς είπε ότι «ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς(:θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία και η ιδιαίτερη προστασία του Θεού, και θα δοθεί σε έθνος το οποίο θα παράγει τα αγαθά έργα, που είναι οι καρποί της βασιλείας αυτής)»[Ματθ.21,43], αποκαλύπτει λοιπόν εδώ και σε ποιο έθνος θα δοθεί. Read more »

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

                            Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ

          ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ

              ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

                  [ Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ. 22,15 – 22]

 Ιερος Χρυσοστομος«Τότε πορευθέντες ο Φαρισαοι συμβούλιον λαβον πως ατν παγιδεύσωσιν ν λόγ(:τότε πήγαν οι Φαρισαίοι στον τόπο των συσκέψεών τους και συμφώνησαν να Τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις)»[Ματθ.22,15].

    «Τότε». Πότε δηλαδή; Όταν προπάντων έπρεπε να δείξουν κατάνυξη, όταν έπρεπε να εκπλαγούν από την φιλανθρωπία Του, όταν έπρεπε να φοβηθούν για τα μέλλοντα, όταν έπρεπε να πιστέψουν και για τα μέλλοντα, λαμβάνοντας αφορμή από τα παρόντα. Καθόσον τα όσα ειπώθηκαν, βροντοφώναζαν και για τα γεγονότα του μέλλοντος· διότι πράγματι τελώνες και πόρνες πίστεψαν, και προφήτες και δίκαιοι φονεύθηκαν, και έπρεπε από όλα αυτά να μην έχουν καμία αμφιβολία και για τη δική τους απώλεια, αλλά αντιθέτως έπρεπε και να πιστέψουν και να σωφρονίζονται. Αλλά όμως ούτε και εδώ τερματίζουν τα έργα της κακίας τους, αλλά αυτή αυξάνεται διαρκώς και προχωρούν ακόμη παραπέρα. Και επειδή δεν μπορούσαν να Τον συλλάβουν (διότι φοβόντουσαν τα πλήθη του λαού) μεταχειρίστηκαν άλλη οδό, θέλησαν δηλαδή να Τον παρουσιάσουν ως επικίνδυνο και ως υπεύθυνο δημόσιων αδικημάτων. Read more »

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

        Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

           ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.23,1-39]

   «Τότε ησος λάλησε τος χλοις κα τος μαθητας ατο λέγων·π τς Μωσέως καθέδρας κάθισαν ο γραμματες κα ο Φαρισαοι· πάντα ον σα ἐὰν επωσιν μν τηρεν, τηρετε κα ποιετε, κατ δ τ ργα ατν μ ποιετε· λέγουσι γάρ, κα ο ποιοσι (:Τότε ο Ιησούς μίλησε προς τα πλήθη του λαού και τους μαθητές Του και είπε: ‘’Πάνω στη διδασκαλική έδρα του Μωυσή κάθισαν οι νομοδιδάσκαλοι και οι Φαρισαίοι. Όλα λοιπόν όσα με βάση τον νόμο θα σας πουν αυτοί να τα τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα κάνετε. Μην κάνετε όμως σύμφωνα με τα έργα τους και το παράδειγμά τους. Διότι λένε βέβαια και διδάσκουν την αλήθεια του νόμου, δεν πράττουν όμως σύμφωνα με αυτήν’’)»[Ματθ.23,1-3]. Read more »

– ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Καθε αυταρχικη κρυπτοδικτατορια χρειαζεται τον λαϊκιστη και αλαζονα Φλωριδη της. 2) ΙΤΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ της 4.1.1932 (Καστελοριζο). 3. ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2024 | filed Filed under: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου – Δικηγόρος Αθηνών

Πατηστε τον τίτλο & διαβαστε το ἄρθρο
d454142812c7

2)  ΙΤΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ της 4.1.1932 (Καστελόριζο)

Πατηστε τον τίτλο & διαβαστε την συνθήκη

589345584235671765gogba             

  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

                           Αριθ. Πρωτ: 2740/29-04-2024                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 78/29-04-2024 Αθήνα 29η Απριλίου 2024

3) ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ

  • image003Των:       1ον σύμφωνα με τις διατάξεις του 29ου άρθρου του Συντάγματος Συνταγματικού θεσμού, υπό την επωνυμία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» Πολιτικού φορέως, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευριπίδου αριθμός 57, Τ.Κ: 10554 και     Α.Φ.Μ: 997186372 Δ.Ο.Υ: Α’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα,
  • 2ον Οδυσσέα Τηλιγάδα του Ανδρέου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευριπίδου αριθ. 57, Τ.Κ: 10554, ΕπιχειρηματίαΔημοσιογράφου, με Α.Φ.Μ: 009114474, Δ.Ο.Υ: Α’ Αθηνών, αυτοτελώς αλλά και ως εκπροσώπου του ανωτέρω Πολιτικού φορέως,
  •    3ον Στέργιου Σμυρλή του Σταύρου, κατοίκου Γλυκών ΝερώνΑττικής, οδός Κοραή αριθμός 3, Τ.Κ: 15354, Ταξιάρχου ε.α, με Α.Φ.Μ: 008518680, Δ.Ο.Υ: Κορωπίου, αυτοτελώς και ως μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ανωτέρω Πολιτικού φορέως,
  •      4ον Μιχαήλ Γιανναρόπουλου του Δημητρίου, κατοίκου Ανοίξεως Αττικής, Λεωφ. Μαραθώνος αριθμός 79 και Ναυαρίνου, Τ.Κ: 19011, Επιχειρηματία, με Α.Φ.Μ: 021160659, Δ.Ο.Υ: Κηφισιάς, αυτοτελώς αλλά και ως μέλους του ανωτέρω Πολιτικού φορέως.

ΠΡΟΣ
1ον
Τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο
Γεώργιο Γεραπετρίτη, κάτοικο, ως εκ της ιδιότητός του, Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας αριθμός 1.
2ον Κοινοποίηση:
Τον, αντισυνταγματικώς και παρανόμως εκλεγέντα, την 25η Ιουνίου 2023 «Πρωθυπουργό» της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Κ. Μητσοτάκη, κάτοικο, ως εκ της ιδιότητάς του, Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 19, Μέγαρο Μαξίμου.

Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών,

       Με την επιφύλαξη της ενασκήσεως παντός εν γένει δικαιώματος μας οθενδήποτε απορρέοντος, διά της παρούσης μας σας δηλώνουμε τα ακόλουθα, προσπαθώντας να αποδώσουμε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» και θέτοντάς σας προ των ευθυνών σας, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι, ως πολιτικός φορέας, σεβόμενοι το Σύνταγμα και τους νόμους που συνάδουν με αυτό, η παρούσα ενέργειά μας απηχεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα μεγάλης μερίδας του Ελληνικού Λαού την οποία και εκπροσωπούμε.

       Στον απόηχο των βαρύγδουπων δηλώσεών σας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών «Delphi Economic Forum IX» κατά την 12η Απριλίου 2024, και δή της υποβολιμαίας τοποθετήσεώς σας ότι: «Εγώ για την πατρίδα μου θέλω πρωτίστως να είμαι επωφελής και όχι δημοφιλής και αυτό θα συνεχίσω να πράττω» και άλλες τέτοιες ανατριχιαστικές εικοτολογίες που μας οδηγούν σε αμφιλεγόμενες ερμηνείες εθνικά κατακριτέες, και μας δημιουργούν προβληματισμό καθώς είναι επιεικώς περίεργο ένας Έλληνας υπουργός Εξωτερικών να θεωρεί ότι στα ελληνοτουρκικά μπορεί μία εξέλιξη να είναι επωφελής γιά την χώρα και συγχρόνως να κάνει τον αρμόδιο υπουργό αντιδημοφιλή.

       Η αναφορά σας αυτή γέννησε πολλά ερωτήματα και φρονούμε ότι υποκρύπτει νέες εθνικές υποχωρήσεις, νέο ξεπούλημα εθνικού πλούτου, νέα συμφωνία Πρεσπών του Αιγαίου και πιθανόν νέες αλησμόνητες πατρίδες που θα γίνουν η αιτία να ανακράξουμε «Εάλω η Πατρίς». Read more »

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ[:Ματθ.21,18-43] – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ[:Ματθ.21,18-43] 

   Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

 [Μέρος τέταρτο: Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.21,33-42]

     «λλην παραβολν κούσατε. νθρωπός τις ν οκοδεσπότης, στις φύτευσεν μπελνα κα φραγμν ατ περιέθηκε κα ρυξεν ν ατ ληνν κα κοδόμησε πύργον, κα ξέδοτο ατν γεωργος κα πεδήμησεν(:Ακούστε και άλλη παραβολή: ένας άνθρωπος οικοδεσπότης φύτεψε αμπέλι και ύψωσε γύρω από αυτό ένα φράκτη και έσκαψε μέσα σε αυτό ένα πατητήρι και μία δεξαμενή και έκτισε πύργο, για να μένουν οι εργάτες και οι φύλακες· εμπιστεύτηκε αυτό σε κάποιους γεωργούς και αναχώρησε σε άλλη χώρα). Read more »

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ[:Ματθ.21,18-43] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

  ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ[:Ματθ.21,18-43]     

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 [Μέρος τρίτο: Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.21,28-32:

           Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΙΟΥΣ]

  Ο ΚΥΡΙΟΣ+      Στη συνέχεια λέει: «Τ δ μν δοκε; νθρωπς τις εχε τκνα δο, κα προσελθν τ πρτ, επε· Τκνον, παγε σμερον ργζου ν τ μπελν μου(:Πώς σας φαίνεται αυτό που θα σας πω; Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Κι αφού πλησίασε τον πρώτο, του είπε: ‘’Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και δούλεψε στο αμπέλι μου’’). δ ποκριθες, επεν· Ο θλω· στερον δ μεταμεληθες, πλθε(:Εκείνος του αποκρίθηκε: ‘’Δεν θέλω να πάω’’. Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε). Κα προσελθν τ δευτρ, επεν σατως. δ ποκριθες, επεν· γ, κριε· κα οκ πλθε(:Πλησίασε τότε και τον δεύτερο γιο και του είπε τα ίδια. Κι αυτός του αποκρίθηκε: ‘’Μάλιστα, κύριε, πηγαίνω’’. Και δεν πήγε). Τς κ τν δο ποησε τ θλημα το πατρς; Λγουσιν ατ· πρτος. (:Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του; Του λένε: ‘’Ο πρώτος’’)»[Ματθ.21,28-31]. Read more »

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ[:Ματθ.21,18-43] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ – ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ]

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ[:Ματθ.21,18-43]     

    ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 [Μέρος δεύτερο: Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.21,23-27:

 ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ]

       8e4254b53513403aef1af97f668c4b46Οι αλαζόνες όμως Ιουδαίοι και κυριευμένοι από τον φθόνο επειδή ήθελαν να διακόψουν τη διδασκαλία Του, αφού Τον πλησίασαν, Τον ρώτησαν: «ν ποίᾳ ξουσίᾳ τατα ποιες, κα τς σοι δωκε τν ξουσαν τατην;(:Και όταν ο Ιησούς ήλθε στον ναό, την ώρα που δίδασκε, Τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: ‘’Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά; Και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να διώχνεις από τον ναό τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα στον ιερό αυτό τόπο; ‘’)»[Ματθ.21,23-27]. Επειδή δηλαδή δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν τα θαύματά Του, Του προβάλλουν ως δικαιολογία για να Τον διακόψουν, την εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό. Read more »

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ [:Ματθ.21,18-43] – O IEΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΡΠΗ ΣΥΚΙΑ ΠΟΥ ΞΕΡΑΘΗΚΕ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

 ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ[:Ματθ.21,18-43]

    O IEΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΡΠΗ ΣΥΚΙΑ ΠΟΥ ΞΕΡΑΘΗΚΕ

 [Μέρος πρώτο: υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.21,18-22]

  s10z «Τ καιρ κείν, πανγων ᾿Ιησος ες τν πλιν, πενασε(:Κι όταν το πρωί επέστρεφε στην πόλη, πείνασε)»[Ματθ.21,18]. Μα πώς πεινά ο Κύριος πρωί-πρωί; Όταν το επέτρεψε στη σάρκα, τότε αυτή φανερώνει και το πάθος της.

   «Κα δν συκν μαν π τς δο, λθεν π᾿ ατν, κα οδν ερεν ν ατ, ε μ φλλα μνον κα λγει ατ· Μηκτι κ σο καρπς γνηται ες τν αἰῶνα. Κα ξηρνθη παραχρμα συκ(:Και μόλις είδε κάποια συκιά στο δρόμο, ήλθε κοντά της, αλλά δεν βρήκε τίποτε επάνω της παρά μόνο φύλλα, ακριβώς όπως και η συναγωγή των Ιουδαίων τότε είχε να επιδείξει μόνο φύλλα και εξωτερικούς τύπους, όχι όμως και καρπούς αρετής. Και για να δώσει μάθημα για το ποια θα είναι η κατάληξη κάθε ανθρώπου άκαρπου σαν τη συκιά, λέει σε αυτήν: “Να μην ξαναβγάλεις ποτέ πια καρπό”. Κι αμέσως ξεράθηκε η συκιά)»[Ματθ.21,19]. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΚΑ΄, εδάφια 18-46

18 Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε· 19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. 20 Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 21 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· 22καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε. Read more »

Ἀρραβωνας & γαμος «Ἰδου ο Νυμφιος ερχεται ἐν τω μεσω της νυκτος…» – Οταν «παρελθη ὁ κοσμος ουτος» κι ὅταν ὅλοι πλεον περασουμε τη γεφυρα του θανατου & βρεθουμε στα ἄνω βα­σιλεια, να μας ἀξιωση κ᾽ ἐκει ὁ Θεος να ὑποδε­χθουμε τον Χριστο.

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2024 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2613

Κυριακὴ Βαΐων βράδυ
28 Ἀπριλίου 2024
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἀρραβωνας και γαμος

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός…» (μεσονυκτ. τροπ.)

Ακρα ταπειν.Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζει ἡ ἁγία καὶ Με­­γάλη Ἑβδομάδα, τὸ μεγάλο πένθος τῆς Ἐκ­κλησίας. Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ ἔπρεπε ὅλοι νὰ ζοῦμε σὲ ἀ­τμόσφαιρα κατανύξεως. Ὄχι βόλτες καὶ περίπατοι, οὔ­τε γέλια καὶ ἀ­στεῖα. Κλει­στὰ τὰ μαγαζιὰ τῆς ψυχαγωγίας, ταβέρνες κ.τ.λ..
Συγ­κινήθηκα σήμερα. Πῆγα τὸ πρωὶ σ᾽ ἕνα πον­­τια­κὸ χωριὸ κ᾽ ἐκεῖ μεταξὺ τῶν Χριστια­νῶν εἶδα ἕνα νέο 30 ἐτῶν μὲ γένεια. –Καλόγε­­ρος θὰ γίνῃς; τὸν ῥωτῶ. –Ὄχι, λέει. –Πα­πᾶς; –Ὄ­χι. –Πέθανε ὁ πατέρας σου; ἡ μητέρα σου; –Ὄχι! ὁ παπποῦς μου εἶπε, ὅτι στὸν Πόντο, μό­λις ἔμ­παινε ἡ Μεγάλη Σαρα­κοστή, οἱ ἄντρες ἄφηναν τὰ γένεια γιὰ νὰ πενθήσουν. Ξυρίζον­ταν τὸ Μέ­γα Σάββατο πιά, περιμένοντας τὴν Ἀνάστασι.
Ὡραῖα ἔθιμα, ὡραῖες παραδόσεις τοῦ γένους μας! Φύγαμε πολὺ μακριὰ ἀπὸ αὐτά.
Πενθεῖ λοιπὸν ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Εἴδατε; τὰ φῶτα σβήνουν, ἡ ἁ­γία τράπεζα μαυροφορεῖ, οἱ παπᾶδες κι αὐτοὶ στὰ μαῦρα. Καὶ ἐνῷ ὁ ἱερεὺς κρατεῖ τὴν εἰ­κό­να τοῦ Νυμφίου, ὁ λα­ὸς ἀκούει μὲ συγκίνη­σι τὸ «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέ­σῳ τῆς νυκτός…» (μεσονυκτ. τροπ.).
Τὸ τροπάριο τοῦτο, ποὺ θ᾽ ἀκούγεται καὶ αὔ­­ριο καὶ μεθαύριο στὴν ἀκολουθία αὐτὴ τοῦ Νυμφίου, εἶνε ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν παραβο­λὴ τῶν δέ­κα παρθένων ποὺ εἶπε ὁ Κύριος. Σᾶς παρακαλῶ ἀνοῖξτε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπόψε στὸ σπίτι καὶ διαβάστε την (βλ. Ματθ. 25,1-13). Read more »