Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Μάρτιος, 2024

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 31st, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ  

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ,
           Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ

   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 22-3-1981], [Β45]

     π. Αθανασιος Μ.Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, δευτέρα Κυριακή των Νηστειών, εορτάζει τη μνήμη του μεγάλου πατρός και θεολόγου του 14ου αιώνος, του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

    Εάν η Κυριακή της Ορθοδοξίας, που εορτάσαμε την περασμένην Κυριακήν, είναι η εορτή κατά την οποίαν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, στην 7η Οικουμενική Σύνοδο έδειξαν ότι ο Υιός του Θεού αληθινά έγινε άνθρωπος, για να θεωθεί ο άνθρωπος, αυτό με τη σημερινή Κυριακή και την προβολή του μεγάλου προσώπου και αγίου, του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που δεν είναι βεβαίως σήμερα η κανονική του μνήμη, αλλά η προβολή του, ως θεολόγου και μαχητού υπέρ της Ορθοδοξίας, με τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά έγινε αυτό πολύ σαφές· διότι ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ηγωνίσθη ως μοναχός και ως επίσκοπος, ακριβώς να δείξει ότι είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρκ. 2,1-12) – Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 31st, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Κατά Μάρκον, κεφ. Β΄, εδάφια 1-12

++1 Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. 2 Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 Ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7 τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; 8 Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9 Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 Ἳνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας — λέγει τῷ παραλυτικῷ. 11 Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12 Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ

Read more »

Ν᾽ ἀγαπουμε τον θειο λογο! Ὁ λογος του Θεου θαυματουργει· διαλυει τα σκοτη, φωτιζει, παρηγορει, ζωογονει. Ὅ­ποιος ἀκουει & ὑπακουει στον λογο του Θεου, ὅποιος τον ἐμπιστευεται & τον ἐφαρμοζει, αυτος ειναι μακαριος· φυτευει παραδεισο μεσα στην ψυχη του

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2608
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιωτου

Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 2,1-12)
31 Μαρτίου 2024

Ν᾽ ἀγαπουμε τον θειο λογο!

«Καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον» (Μάρκ. 2,2)

π. Αυγουστ. 2000Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακή, Δευ­τέρα Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Τὸ σημερινὸ εὐ­αγγέλιο (βλ. Μάρκ. 2,1-12) δείχνει πόσο πρέπει νὰ ἐκ­τιμοῦμε καὶ νὰ ζητοῦμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.

* * *

Ὁ Χριστὸς ἦταν στὴν Καπερναοὺμ σ᾽ ἕνα σπίτι. Ὅταν τό ᾽μαθαν οἱ ἄνθρωποι ἔ­τρεξαν ἐ­κεῖ καὶ τὸ σπίτι γέμισε μέχρι ἔξω· «πατεῖς με πατῶ σε», ῥόδι δὲν ἔ­πεφτε χάμω, τόσος ἦταν ὁ κόσμος. Καὶ κάνω τώρα τὴν ἑξῆς σκέψι.
Γιατί μαζεύτηκαν ὅλοι αὐτοί; θὰ μοίραζε λεφτὰ ὁ Χριστός; θὰ ἔδινε χρυσαφικά, ἀσημι­κά, πολύτιμα πετράδια; Ὄχι. Μιλοῦσε μόνο. Τὰ λόγια του ὅμως ἔχουν πολὺ πιὸ μεγάλη ἀ­ξία ἀπ᾽ ὅλα αὐτά. Ὁ Διδάσκαλος, ἅμα εἶδε ἐ­κεῖνο τὸ πλῆθος, «ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον» (ἔ.ἀ. 2,2). Κι αὐτοὶ ἄκουγαν μὲ μεγάλο πόθο τὰ ἄχραντα λόγια τοῦ Θεοῦ.
Ὤ τὰ θεῖα λόγια! Ἄλλος εἶνε ὁ λόγος τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἄλλος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος τοῦ ἀν­θρώπου εἶνε γήινος, μάταιος· ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶνε οὐράνιος, αἰώνιος. Εἶνε λόγος παντοδύναμος, κάνει θαύματα. Τὰ λόγια ποὺ γράφτηκαν στὴν ἁγία Γραφή, αὐτὰ ποὺ ἀ­κοῦμε στὴν θεία λειτουργία, αὐτὰ ποὺ διαβά­ζουμε στὰ συναξάρια, αὐτὰ ποὺ ψάλλουν οἱ ψαλτάδες καὶ οἱ παπᾶδες, αὐτὰ ποὺ διδάσκουν οἱ κήρυκες, αὐτὰ δὲν εἶνε λόγια φιλοσόφων καὶ ἐπιστημόνων· εἶνε λόγια τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε καταλάβει τὴ διαφορά; Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Εβρ.1,10-2,3) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 30th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Προς Εβραίους κεφ. Α΄ εδάφια 10-14 και κεφ. Β΄, εδάφια 1-4

Αποστ.ΠαυλοςΚεφ. Α΄ 10 Καὶ σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. 13 Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 14 Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;
Κεφ. Β΄ 1 Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραῤῥυῶμεν. 2 Εἰ γὰρ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἣτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι καὶ Πνεύματος Ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. Read more »

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 29th, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

        Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ

            ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

[…]  Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε πια κύριο τον Θεό! Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε πλέον για κύριό μας τον Θεό. Έχουμε άλλους κυρίους. Άλλους… Έχουμε τη δύναμή μας! Δεν είναι πια κύριος του λαού μας ο Θεός. Αυτό είναι ένα θλιβερό κατάντημα, που βέβαια εμείς οι Έλληνες σιγά-σιγά το εργασθήκαμε. Και ξέρετε από πότε; Από το 1821 μέχρι και σήμερα!…Αυτό είναι κάτι που δεν το διανοήθηκε ούτε το Βυζάντιο, ούτε η Τουρκοκρατία. Προσέξτε: ούτε η Τουρκοκρατία δεν το διανοήθηκε να μην είναι κύριος του λαού μας ο Θεός! Αυτό άρχισε να χαλκεύεται από το 1821,όπως σας είπα. Ήλθαν από την Ευρώπη οι λόγιοί μας και κουβάλησαν κι αυτήν την αρρώστια, ότι δεν μπορεί σε έναν λαό να είναι κύριος ο Θεός του, αλλά θα είναι κάποιος κυβερνήτης, θα είναι η Βουλή, θα είναι ο στρατός, θα είναι οι νόμοι... Αυτά θα είναι. Αλλά ότι αυτά τελικά δεν μπορούν να νικήσουν, αποδείχθηκε ιστορικά. Read more »

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ. 2) Αγιος, αγιος, αγιος 3) Ο Α Σ Ω Τ Ο Σ (του ιερεως Ιωαννου Νικολοπουλου Καλαμαρια Θεσσαλονικης) 2. «ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ» (Δημητριος Β. Εμμανουηλ, Ιεροψαλτης)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 28th, 2024 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

Τρία ἄρθρα του ιερέως Ιωαννου Νικολοπουλου Καλαμαρια Θεσσαλονικης)

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ

2) Αγιος, αγιος, αγιος

3) Ο Α Σ Ω Τ Ο Σ

Πατῆστε τούς τίτλους & διαβάστε τα ἄρθρο

       d454142812c7

016α – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ +πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Προς τον Σεβασμιωτατο Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον

Πατὴστε τόν τίτλο και διαβάστε την ἐπιστολή

d454142812c7

«ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ»

pros-to-poimnion«Ζούμε σε μια χώρα ελεύθερη. Λοιπόν, από ‘κεί και πέρα όμως∙ «έχουν γνώση οι φύλακες»… Ο Επίσκοπος είναι ποιμένας… Κάποια πράγματα στην Εκκλησία τα έχει ο Επίσκοπος.» (Επίσκοπος Φλωρίνης Ειρηναίος)

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Θέλοντας να ζυγίζουμε λόγια και έργα σύγχρονων ποιμένων της Εκκλησίας μας, έχουμε ανάγκη ζυγαριάς. Όχι φυσικά σαν αυτή του μανάβη ή του μπακάλη που ζυγίζει υλικά πράγματα αλλά άλλη πιο κατάλληλη που να ζυγίζει πνευματικά σαν αυτά που συμβαίνουν στην ταλαίπωρη Ελλάδα μας εξαιτίας των κακών και πονηρών πολιτικών και εκκλησιαστικών της αρχόντων. Η υπόθεσή μας απαιτεί τη χρήση ειδικής ζυγαριάς, ζυγαριά ακριβείας γιατί οι ενδείξεις της σκέψης μας αλλά και τα συμπεράσματά μας θα πρέπει να είναι πρωτίστως δίκαια.

Α΄. «Ο Επίσκοπος είναι ποιμένας…»
Αδελφοί, πριν ζυγίζουμε, τον λόγο αυτόν, ας τοποθετήσουμε ενώπιον όλων ως άλλη ζυγαριά ακριβείας το βιβλίο «ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ»[1], του π. Αυγουστίνου Καντιώτη γιατί εντός αυτού βρίσκουμε αποτυπωμένη την εικόνα του καλού ποιμένα που οδηγεί τα λογικά πρόβατα «εις τόπον χλόης και επί υδάτων αναπαύσεως» (Ψαλμ. 22). «Υπό την προστασίαν και καθοδήγησιν του Καλού Ποιμένος» τονίζει ο ιερός Πατήρ, «ο πιστός ατρόμητος διέρχεται δια σκιάς θανάτου και αντιμετωπίζει τας μεγαλύτερας δυσκολίας της ζωής» [1 / σελ. 7].

Για να υπολογίσουμε λοιπόν με ακρίβεια το βάρος αλλά και την αξία της επισκοπικής φράσης ας λάβουμε υπόψη,
•Ότι ο ίδιος ο Κύριος ονόμασε τον εαυτό του «Καλό Ποιμένα» με σκοπό να διαστείλει, να ξεχωρίσει τον εαυτό του από «των κακών ποιμένων, των αναξίων δηλαδή θρησκευτικών και πολιτικών αρχόντων του Ισραηλιτικού λαού», εξαιτίας των οποίων, «τα ποίμνια διαλύονται, τα πρόβατα διασκορπίζονται και χάνονται και γίνονται βορά των λύκων. Φοβερά», καταλήγει ο π. Αυγουστίνος, «τα ουαί του Αγίου Πνεύματος κατά των κακών ποιμένων» [1 / σελ. 8]. Read more »

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ & ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΓΙΝΑΝΕ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΜΕ & ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ…. ΠΕΡΝΕΤΕ & ΣΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ. 2) Επετειακος λογος για την 25η Μαρτιου 1955 που εξεδοθη το 1983 λογω αηδιας απο την αποφορα της ανθελληνικης δυσωδιας (Του Κωνστ. Ι. Βαθιωτη) 3. Η τζερομικη ουτοπια ὡς ζοφερη προφητεια γι’ αυτο που μπορει να συμβει σε μια ὑπερασφαλη κοινωνια (Του Κωνστ. Ι. Βαθιωτη) 4. Εικονα και συγχρονος ανθρωπος (Του μακαρ. π. Σαραντη Σαραντου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 28th, 2024 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, Κωνσταντ. Βαθιώτης

Η 25η Μαρτιου εορταστηκε με τους ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ….

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΓΙΝΑΝΕ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ.  ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΗΡΥΤΗΤΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ  ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ! ΠΕΡΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ. ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΝΑΝΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΕ !

Διαβαστε εδῶ: ttps://orthodoxdida.blogspot.com/2024/03/25.html

50751235unled5Πρόσφατα ἄρθρα του Κωνσταντίνου Ι. Βαθιώτη

Πατῆστε τους τιτλους και διαβαστε τα ἄρθρο

1. Επετειακός λόγος για την 25η Μαρτίου 1955 που εξεδόθη το 1983 λόγω αηδίας από την αποφορά της ανθελληνικής δυσωδίας
589345584235671765gogba2. Η τζερομική οὐτοπία ὡς ζοφερή προφητεία γι’ αὐτό πού μπορεῖ νά συμβεῖ σέ μιά ὑπερασφαλῆ κοινωνία.

589345584235671765gogbaΕικονα και συγχρονος ανθρωπος

Το επίκαιρο κήρυγμα του μακαριστού π. Σαράντη Σαράντου πριν από 39 Κυριακές της Ορθοδοξίας

Κεραυνοι του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, για τις αφυλακτες πορτες των ναων. Τι λεμε πριν απο το Πιστευω; «Τας θυρας τας θυρας εν σοφια προσχωμεν»; Ποσοι ἐπισκοποι στην Ελλαδα εφαρμοζουν αυτα που ἀναφωνουν, την πιο ιερη στιγμη της Θειας Λειτουργιας, οι περισσότεροι ειναι μονο για τα πανηγυρια!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 27th, 2024 | filed Filed under: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Μηνυμα Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου, για τις αφύλακτες πόρτες τοῦ ναοῦ

«Τας θυρας τας θυρας εν σοφια Προσχωμεν»!

p. AYG. mikri«….Ἀκοῦτε τί λέμε πριν από το Πιστεύω; «τάς θύρας τάς θύρας εν σοφία Πρόσχωμεν»! Τί σημαίνει αυτό;

Ω, λέει, ἐσύ πού εἶσαι παπάς, ἐσύ που εἶσαι ἐπίσκοπος,  εσύ πού εἶσαι ἐπίτροπος, ἐσύ που εἶσαι νεωκόρος, σταθῆτε στις πόρτες. Σταθεῖτε στις πόρτες σαν ἄγγελοι και μή ἀφῆστε στην ἐκκλησία νά μπῆ ὁ ἄπιστος, νά μπῆ ὁ πόρνος και ὁ μοιχός και αὐτός πού διέπραξε ἐγκλήματα. Φυλάγονται οἱ πόρτες;
Δεν βαριέσαι, ανοιχτές οἱ πόρτες! Ἐμεῖς παίζουμε θέατρο. «Τάς θύρας τάς θύρας εν σοφία Πρόσχωμεν»!
Ἐγω, ὅταν ἦρθα εδω ἐπίσκοπος διόρισα θυρωρούς. Δυστυχῶς, τό ἔχω παράπονο, κανείς δεν ἀναλάμβανε, νά γίνη θυρωρός. «Εγώ να γίνω κακός», ἔλεγαν ὅλοι.
Ἔ, να γίνη κακός μόνο ὁ ἐπίσκοπος, γι᾽αὐτό ἐγω ἔγινα κακός στην πόλη. Μόνο ἐγω εἶμαι κακός, ἐσεις εἶστε ὅλοι καλοί και ἅγιοι και δεν λέτε ποτέ ὄχι. Ἐνῶ στήν παλαιά ἐκκλησία ὑπῆρχε θυρωρός και δέν μπορουσε ὁ καθένας να μπῆ στήν ἐκκλησία ὅπως ἤθελε. Δέν ἄφηναν παλαιά αὐτοκράτορες να μποῦν στην ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτή ἦταν ἡ τάξη και ἡ ἀκρίβεια της Ἐκκλησίας. Θα ἔρθουν πάλι στην Ἐκκλησία οι ἅγιες αὐτές ἡμέρες, που μέσ᾽στην Ἐκκλησία θα εἶναι οι πιστοί. Πεντε, πέντε. Δεν ἐλπίζω αὐτό να γίνη στις μέρες μας. Ἀπό αὐτά τά παιδιά, που ἔρχονται στο κατηχητικό και ἀκοῦνε παραδείγματα, ἄς ἐλπίζουμε ὅτι να βγοῦνε νέοι Ἀμβρόσιοι, να βγοῦνε πνεύματα  ισχυρά, ἱερεῖς και ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι θα διδάξουν τον λαό, τί πρέπει να κάνη καί ὡς ἄγγελοι και ἀρχάγελοι θα στέκονται στις πόρτες των ἐκκλησίων και δεν θα ἀφήνουν να μπαίνουν μέσα τα καθάρματα, τους χοίρους και τας κύνας, τά σκυλιά και τα γουρούνια, να μπαίνουν μέσα. Μπα, γλωσσα ἱεροκήρυκος! Σκυλιά και γουρούνια! Ὁ Χριστός το εἶπε. Ανοιξτε το Ευαγγέλιο… «Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων». Πῶς το ἐρμηνεύεται;
Μη πετᾶτε, λέει, στα σκυλιά τα Ἅγια καὶ μη ρίχνεται τα μαργαριτάρια στους χοιρους, γιατί οἱ χοίροι δεν θέλουν μαργαριτάρια, θελουν λάσπη, βόρβορο, βελανίδια και ἀκάθαρτες ὕλες…. Read more »

Τα «αδεσποτα σκυλια» (Του Δημητριου Νικ. Δασκαλακη, Δικηγορου Αθηνων). 2) Πληρωμενη απαντηση μαθητου σε γυμνασιο της Θεσσαλονικης, που ο καθηγητης παρουσιαζε την εσταυρωμενη εγκυο, με τα στηθη απο εξω, ως εργο τεχνης, που κανεις δεν εχει δικαιωμα να περιορισει

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 27th, 2024 | filed Filed under: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Τα «αδεσποτα σκυλια»

Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκης, Δικηγόρος Αθηνών

Η ταινία-ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα Κορμιά» της σεναριογράφου και σκηνοθέτιδος κ. Ελίνας Ψύκου, φιλοδοξεί να προβληθεί στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα από τις 28 Μαρτίου ε.ε. θα κυκλοφορήσει και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες…

Πατηστε τον τίτλο και διαβασστε το ἄρθρο

589345584235671765gogba

ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για την σταυρωμένη ἔγκυο με τα στηθη από ἔξω

Καθηγητής σε γυμνάσιο τῆς Θεσσαλονίκης  εἶπε στην τάξη: Δεν θα ἔπρεπε να διαμαρτυρηθουν αυτοί, για την αφίσα με την σταυρωμένη έγκυο, που ἔχει τα στήθη από ἔξω, γιατί εἶναι ἔργο τέχνης και η τέχνη δεν περιορίζεται.
Και ένας μαθητής του, απάντησε: Κύριε καθηγητά, αν αυτή την ἀφισα, που έχουν βάλλει κάποιοι ἔξω από το σχολειο μας, με τους γκέϊ που φιλιοῦνται, ἐγω ζωγραφίσω ἕνα ὅπλο να τους σημαδεύει, ὡς ἔργο τέχνης, ἐπιτρέπεται;
Ὁ καθηγητής ἔμεινε κόκκαλο, δεν περίμενε τέτοια ἀπάντηση ἀπό τον μαθητή του και υψωσε τη φωνή. Τότε, ὅλοι οι μαθηται πηραν την θέση του συμμαθητοῦ τους. Δημιουργήθηκε αναστάτωση στην τάξι, που ἔγινε αντιληπτή και σέ ἄλλες τάξεις του σχολείου. Ο καθηγητής αναγκάστηκε να αλλάξη θεμα, για να καθησυχάση τα πνεύματα.
Οι παγκοσμοποιηται γι᾽αυτό λύσσαξαν και θέλουν να διαλύσουν την Ελληνική οικογένεια, γιατί παρ᾽ὅλη την προπαγάνδα τα παιδιά της ἔχουν ἀκόμα αρχές.

Ο ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ ΑΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΝ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ & ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕ ΤΟΝ ΣΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ. «ΑΝΑΘΕΜΑ! ΟΧΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, 100 & ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΑΘΕΜΑ….» ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΖΑΧΑΡΑΚΗ & ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΗΣ. Μικρο Επεισοδιο στο προαυλιο τοῦ ναου, που δεν ἄφησε να ακουστη το διπλο μηνυμα στα αυτια των παραληπτων

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 26th, 2024 | filed Filed under: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΙΣΤΟΙ τις 25 Μαρτιου 2024 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΩΡΟ ΟΥΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ.

Ετσι πλήρωσε ὁ Φλωρινιώτικος λαός τον δεσπότη που προκαταβολικῶς δήλωσε ὅτι θα αφήση ανοικτες τις πόρτες του ναοῦ σε εκείνους που καταπατουν τους Θειους και ἀνθρωπίνους νόμους.

  ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΟ, ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ & ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕ ΤΟΝ ΣΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ.

ΚΗΔΕΙΟΧΑΡΤΟ της Βουλης των Ελληνων.Μικρο επεισόδιο: Εξω στο προαύλιο του ναοῦ βρέθηκε κάποιο ἄτομο. Δεν εἶχε πολυβόλα και οὔτε εἶχε σκοπό να ανοιξη το στόμα του, για να αποδοκιμάση την φιλοσοδομίτησα βολευτίνα, εἶχε μόνο ἕνα ηχητικό μήνυμα του αγωνιστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, που ἔκτισε τον ναό και ἦταν κατάλληλο για ἐκείνη τη στιγμή. Ἦρθε στα χέρια της, κατα Θεία Πρόνοια, ὡς εκ θαύματος, την παραμονή της εορτῆς του Ευαγγελισμοῦ της Θεοτόκου και τῆς Εθνικῆς μας εορτῆς και ἑνοιωσε την ὑποχρέωση να το ἀκούσουν οι ἐνοχοι. Μαγνητοφώνησε κάποια πολύ μικρα αποσπάσματα, -τα παραθέτουμε παρακάτω- και περίμενε στο προαυλιο του ναου, μακριά από την εἴσοδο, ἔχοντας ὅμως την οπτική γωνια της εισοδου. Κάποιοι αστυνομικοί (4, 5 ἄτομα) της Ασφαλειας Φλωρίνης, βλέποντας την να μη μπαινει στο ναό, την πλησίασαν. Τις εκαναν κάποιες ερωτήσεις και ἐπειδή ἐκείνη δεν ἔκρυψε την δυσαρέσκειά της, για την εισοδο της Ζαχαράκης στο ναό, φοβήθηκαν μηπως την αποδοκιμάση κατα την εισοδο. Προσπάθησαν να την απομακρύνουν με ευγένεια, συζητωντας ευγενικά μαζί της. Η απόσταση για να ακουση η βολευτινα τα αναθεματα του Γέροντος αγωνιστοῦ ἱεράρχου, που ἔρχονταν πολύ πιο επικίνδυνα και δυνατά από το ὑπερπέραν εναντιον της, ηταν μεγάλη και δεν ἔφτασαν στα αυτιά της.  Τα δημοσιευουμε ὅμως απομαγνητοφωνημένα για να τα ακουση ὁ ευσεβεῖς Ἑλληνικός λαός, γιατι ηχητικά εἶναι πιο εὔκολο να μας τα κατεβάσουν οι λεγόμενοι δημοκράτες!!!

«Αναθεμα ὄχι μια φορα, ἀλλα 100 φορες ἀναθεμα, 1000 φορες αναθεμα!»

Μήνυμα Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αύγουστινου Ν. Καντιώτου με ημερομηνία 21.2.1971, πολύ έπίκαιρο
Έπεσε στα χέρια μας τήν παραμονή του Ευαγγελισμου

«Αναθεμα ὄχι μια φορα, ἀλλα 100 φορες ἀναθεμα, 1000 φορες αναθεμα! Μπά, αν είναι κανείς εδώ μέσα, που ηρθε γιά πρώτη φορά εδω μέσα θα πῆ: πω,πω, πω, καλά λένε κάποιοι ὅτι ὁ Καντιώτης εἶναι ἕνας ἀνάποδος και ἐξτρεμιστής ἄνθρωπος, που ἀρχίζει τό κήρυγμά του με άναθέματα. Αλλά εγώ αγαπητοί μου, δεν κηρύττω για να αρέσω στον α & στον β δημοσιογράφο. Εγω δεν κηρύττω για να ἀποσπάσω τα χειροκροτήματα ἑνός κόσμου που ἀπομαρύνεται συνεχῶς ἀπό τὸ θἐλημα τοῦ Θεοῦ. Εγω δεν κηρύττω για να εἶμαι ἀρεστῶς εις τις λεγόμενες ταξεις της ανώτερης κοινωνίας. Κηρύττω κατὰ καθῆκον, για τοῦτο ἐπαναλαμβάνω: Ανάθεμα ὄχι μιὰ φορά ἀλλα 1000 φορές.
Μπᾶ! ἀνάθεμα; Δέν τό λέω ἐγώ ἀγαπητοί μου, το λέει κάποιος που όλοι εμείς οι δεσποτάδες και παπάδες ἂν μαζευτουμε δεν κάνουμε το νυχάκι του…. Τό λέει ἕνας που δεν επέταξε σαν τους πυραύλους ἐπάνω στα φεγγάρι, ἄλλα ἐπέρασε μέχρι τρίτου οὐρανοῦ και «ηκουσε ἄρηττα ρήματα ἅ ουκ εξόν ἀνθρώπω λαλῆσαι». Τό λέει το ἀνάθεμα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος…. Πού το λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος;… (διαβᾶστε Γαλάτας α,8). Το φωνάζουν οι Ἀπόστολοι. Το φωνάζει ἡ Α´ Οικουμενική Σύνοδος, το φωνάζουν οἱ 7 Οικουμένικαι Σύνοδοι. Το φωνάζει το Συνοδικό που θα διαβάσουμε την Α´ Κυριακή των νηστειῶν, την Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας…. Χρειάζεται μία ηρωϊκή Ἐκκλησία. Χρειάζεται μιά ἱεραρχία ηρωϊκή, του ἀναστήματος των ἁγίων Πατέρων ἡ ὁποῖα να εξεσφενδονίση τον κεραυνό και να πῃ: Ανάθεμα…, Ανάθεμα μασώνοι, ἀνάθεμα χιλιασται. Το ὅπλο αυτό σημερα δεν χρησιμοποιεῖται. Εὰν το ὅπλο αὐτό ἐφαρμόζετο… Read more »

ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ & ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! Ένας ακομη «Ορθοδοξος» μητροπολιτης – ΣΚΥΒΕΙ και φιλαει το χερι του Παπα. Βίντεο. Ο Αμερικης Ελπιδοφορος ομολογησε οτι παιρνουν λεφτα απο τον Παπα! Γι´ αυτο εγιναν γενιτσαροι της Ορθοδοξιας

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 26th, 2024 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

Οι γενιτσαροι της Εκκλησιας

Ὁ γέροντας ηγούμενος της Αγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς, μίλησε με τον Ἐλπιδοφόρο, τότε που ἔβλεπε λαμπρό το μέλλον του, δια της προδοσίας της Ορθοδόξου πίστεως.

esxat. oploΦτωχόπαιδο ἦρθε στην Ελλάδα ἀπό μικρός μαθητἠς με τον πατέρα του και τον ἀδελφο του, για να σωθουν ἀπό τους Τούρκους. Πηγε στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο των Γιαννιτσῶν. Ήταν ἕνα απλό παιδι, χωρις μεγαλες φιλοδοξίες. Σπουδασε στη θεολογία με την βοήθεια χριστιανικῶν ιδρυμάτων. Μετά της σπουδές του πηγε στο Πατριαρχειο, για να χειροτονηθη, εἶχε την Τουρκικη υπηκοότητα. Ἐκεῖ ὁ  πατριάρχης Βαρθολομαιος & ὁ περίγυρός του τόν ἔκαναν ξεφτέρι!  Ὁ Γιαννης ἔγινε Ἐλπιδοφόρος, μάλλον κατα ευφημισμό, ἀφοῦ ἀλλαξοπίστησε!!! Πῶς ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς με τις δικές του δυνάμεις και την ἀξία του; Οὔτε ἡ μάνα του δεν τον ἤξερε, που δούλευε στα καράβια και εἶχε κι ἄλλα παιδια. Ὁ φτωχος πατέρας του, μόνος του τους μεγάλωσε. Ὁ καθένας μας μπορεῖ να καταλάβει, πῶς αυτό το φτωχόπαιδο ἀνέβηκε τόσο γρήγορα τα ἀξιώματα και ἔγινε ἀρχιεπισκοπος Ἀμερικῆς. Προσκύνησε το διάβολο της μασονίας, ἔγινε γενίτσαρος της Ὀρθοδοξίας και βλέπουμε τους βρωμικους καρπους της προδοσίας του

Μετα το πρωτο χειροφίλημα στον Πάπα, τηλεφώνησε ὁ Ἐλπιδοφόρος στο μοναστήρι της Ἁγίας Παρασκευῆς, για να μιλήση με ἕναν φίλο του, που βρισκόταν στο Μοναστήρι και το σήκωσε ο π. Μάξιμος Καραβας. Ὅταν ὁ γέροντας ἄκουσε την φωνή του, τον ἄρπαξε: «Τί εἶναι αυτό που ἔκανες», του εἶπε. «Φίλησες το χέρι του ἀντίχριστου Πάπα»; Και ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Γέροντα, δεν φιλᾶς το χέρι αυτοῦ που σε δίνει χρήματα»; «Ου προδότη», τον φώναξε ὁ γέροντας. Δειτε τον εδῶ: https://youtu.be/S5e81e4qMYI?feature=shared  Ο π. Μαξιμος Καραβας την Κυριακη της Ορθοδοξίας, στις 24.3.2023 προσέθεσε κοντά στα αναθέματα των μεγάλων αιρετικῶν και τους: «Βαρθολομαῖο, Ελπιδοφόρο και τους ἀκολουθοῦντες αὐτῶν ΑΝΑΘΕΜΑ»
Ταλαιπωρε Ελπιδοφόρε, που κατάντησες; Μπῆκες στα σκοτεινα κυκλώματα, ἀπό φιλοδοξία. Σε ανέβασαν σε υψηλά αξιώματα και ἔγινες γενίτσαρος της Εκκλησίας! Για τα λιγα χρόνια που μένουμε εδω στη γη, ξεπουλήθηκες ολόκληρος στις σκοτεινες δυνάμεις. Με ὁποιον διαβολο σου ζήτησουν να λειτουργησης & οποια ανωμαλία σου ζητήσουν να διαφημίσης την κάνεις, αρκει να πάρης χρηματα και να γίνης πατριάρχης!

Δειτε τον εδω με αχειροτονητους ουνιτες http://aktines.blogspot.com/2024/03/blog-post_522.html

Δειτε & το παρακάτω ἄρθρο

 Ένας ακομη «Ορθοδοξος» μητροπολιτης – ΣΚΥΒΕΙ και φιλαει το χερι του Παπα. Βιντεο

https://opaidagogos.blogspot.com/2024/03/blog-post_20.html

Αποκαλύψαμε ένα σωρό άλλους δεσποτάδες που επίσης σε συναντήσεις-συμπροσευχές τους με τον Πάπα έσκυψαν κ του φίλησαν το χέρι:
https://youtu.be/GROcDPGnrqs?feature=shared

Καμαρώστε τώρα στο βίντεο που ακολουθεί,
τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο
που είναι ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος!!!.
Read more »

(1821-2021) Binteo Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821 Dedication to 1821 – With English subtitles (με Αγγλικους υποτιτλους). περιεχει αποσπασματα ομιλιας του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου, του 1977, με Αγγλικους υποτιτλους 2. ΠΟΙΗΜΑ ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΗ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ Του Βασιλακακου Νικολαου αξιωματικου πυροβολικου ἔ.ἀ. Αγωνιστου της Εθνικης Αντιστασεως 1940-1945

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2024 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

(1821-2021) Binteo

Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821

Dedication to 1821 – With English subtitles
(με Αγγλικούς υπότιτλους).

ΠΕΡIEXEI Αποσπάσματα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρινης Αυγουστινου, από το 1977
__________

__________

2. ΠΟΙΗΜΑ ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΗ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

  • Τοῦ Βασιλακάκου Νικολάου Ἀξιωματικοῦ πυροβολικοῦ ἔ.ἀ. Ἀγωνιστοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1940-1945, ἀφιερωμένο στὸν  π. Αὐγουστίνο Κάντιωτη, γιὰ τὴν γιορτή του, 15 Ἰουνίου 1993

ΠΟΙΗΜΑ στον Λεβεντη Διγενη Ακριτα Μητρ. Φλ. π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΧρόνια πολλά σου Διγενὴ
Λεβέντη μου Δεσπότη
Ἀκρίτας ἤσουν μιὰ ζωή
Μέσ᾽στὴν γραμμή τὴν πρώτη.

Μὲ τὸ ντουφέκι τὸ σπαθὶ
Μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι
Γιορτάζεις τούτη τὴν γιορτὴ
Πρέσπα!!! Στὸ Πισσοδέρι.

Στοὺς φράγγους δειξε τὸ σπαθὶ
στὸν Πάπα τὸ ντουφέκι
Καὶ στὸν Ἀττίλα τὴν φυλὴ
Φωτία κι ἀστροπελέκι.

Ἐδῶ εἶναι τὰ Βαλκάνια
Χριστός!!! Ὀρθοδοξία
Φωνάζουν τὰ οὐράνια
διδάσκει ἡ ἱστορία. Read more »

Ἀρετες των ἡρωων – 5 χαντρες (ἐκκλησιασμος, νηστεια, προσευχη, ἀγαπη – συγγνωμη, ευσπλαχνια)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2024 | filed Filed under: ΕΘΝΙΚAI ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου

Ἐπέτειος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024
Του Μητροπολίτου Φλωρινης π. Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου

Ἀρετες των ἡρωων – 5 χαντρες

(ἐκκλησιασμός, νηστεία, προσευχή, ἀγάπη – συγγνώμη, εὐσπλαχνία)

Μεγάλη ἡμέρα σήμερα, ἀγαπητοί μου. Διπλῆ ἑορτή· τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος. Μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς γιὰ μία ἀ­κόμη φορὰ νὰ ἑορτάσου­με τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Παναγίας μας καὶ τὴν ἐπέτειο τῆς ἐ­νάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀ­γῶνος τοῦ ἔθνους μας ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό.
Δοξάσουμε τὴν ἁγία Τριάδα γιὰ τὸ μέγα ἔ­λεός της. Διότι ὁ Πατὴρ εὐδόκησε ν᾽ ἀ­πο­­στεί­λῃ τὸν Υἱόν του τὸν μονογενῆ, καὶ ὁ Υἱ­ὸς κατῆλθε ἐδῶ στὴ πολυστένακτη γῆ μας, τὸ δὲ πανάγιο Πνεῦμα συνήργησε ὥστε σὰν σήμερα ὁ Θε­ὸς Λόγος νὰ συλληφθῇ ὡς τέλειος ἄνθρωπος πρα­γματικὰ στὴν καθαρὰ μή­τρα τῆς Παρθένου Μαρίας ἀπὸ τὰ πάναγνα αἵματά της, καὶ ν᾽ ἀρχίσῃ νὰ κυοφορῆται ἐν αὐτῇ, ὥστε νὰ γεννηθῇ μετὰ ἀ­πὸ ἐννέα μῆνες. «Σήμερον», λοιπόν, «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφά­λαιον (= ἡ ἀρχή) καὶ τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος μυστη­ρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται…» (ἀπολυτ.). Τὸν δοξάζουμε, για­τὶ εὐδόκησε νὰ γεννηθῇ, νὰ ζήσῃ ἀνάμεσά μας ἐπὶ 33 χρόνια, νὰ μᾶς συναναστραφῇ, καὶ νὰ μᾶς λυτρώσῃ διὰ τῆς σταυρικῆς θυσί­ας καὶ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεώς του ἐκ τῆς δουλείας τοῦ διαβόλου, τῶν παθῶν, τῆς ἁ­μαρ­τίας, τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου. «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγά­λην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυνάρ.).
Ἂς εὐχαριστήσουμε ὅμως σήμερα τὸν Κύριο καὶ γιὰ τὸ ἔλεός του στὴν ταλαίπωρη πατρίδα μας. Γιατὶ Ἐκεῖνος ἔδωσε τότε δύναμι στοὺς προπάτορές μας ν᾽ ἀρχίσουν τὸν δύσ­κολο ἀγῶνα τῆς ἐ­θνεγερσίας, ἐναντίον σκληροῦ δυνάστου, ποὺ ἔ­­τρεμαν κι αὐτοὶ οἱ ἡγέτες τῶν κρατῶν τῆς Εὐ­ρώ­πης, καὶ ν᾽ ἀποτινά­ξουν ζυγὸ τεσσάρων αἰώνων. Read more »

«Η ΕΙΚΟΝΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Η ΕΙΚΟΝΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 23-3-1986, [Β154]

π. Αθανασιος Μ.Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας, Κυριακή Α΄των Νηστειών, εορτάζει την νίκη της δια την ακρίβεια και ορθοδοξότητα της πίστεώς της και της παραδόσεώς της. Επάλαισε και παλαίει η Εκκλησία, δια να διατηρήσει την αυθεντία της ερμηνείας του αποκαλυφθέντος λόγου του Θεού, που κατεγράφη εις την Αγίαν Γραφήν υπό θεοπνεύστων ανδρών και παρεδόθη ως πράξις και ως διδασκαλία μέσα εις την Εκκλησίαν.
Μία έκφρασις, ένα στοιχείον Ορθοδοξίας, μεταξύ πολλών άλλων είναι και η εικόνα, ως θεολογία και ως αλήθεια αυτού του λόγου του Θεού. Και το μεν θέμα της εικόνος επολεμήθη από την αίρεσιν των Ανεικονίστων· μία μορφή δηλαδή υποβόσκοντος Μονοφυσιτισμού. Επί εκατόν είκοσι χρόνια. Και είναι γνωστή ως Εικονομαχία, που εξέσπασε εις το Βυζάντιον. Η Ζ΄ όμως Οικουμενική Σύνοδος τελικά επανέφερε και εστερέωσε το θέμα των εικόνων, αφού βεβαίως τούτο το καθόρισε θεολογικά. Read more »

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Αγιου Ιωαννου του Χρυσοστομου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ιερος ΧρυσοστομοςΠώς αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός; Στο βασικό αυτό ερώτημα ας μην προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, γιατί ο άπιστος δεν θα το παραδεχθεί. Αν του πούμε ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε τότε θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ότι υποσχέθηκε ανάσταση νεκρών, βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνο δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει.
Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη, και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καλλιεργημένος; Ασφαλώς με το να στηριχθούμε σε αλήθειες, που και εμείς και αυτός παραδεχόμαστε χωρίς καμιά αντίρρηση και αμφιβολία. Σε ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα; Στο ότι ο Χριστός φύτεψε την Εκκλησία. Απ’ αυτό θα φανερώσουμε τη δύναμη και θα αποδείξουμε τη θεότητα του Χριστού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του Χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Και μάλιστα, όταν η χριστιανική ηθική προσκαλεί στην ανώτερη ζωή ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Και όμως, ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει απ’ όλα αυτά όχι μόνο εμάς, μα ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Κι αυτό το κατόρθωσε χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να ξοδέψει χρήματα, χωρίς να κινητοποιήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμους. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με δώδεκα μόνο μαθητές, που ήταν άσημοι, αμόρφωτοι, φτωχοί, γυμνοί, άοπλοι… Read more »