Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ’ Category

Ἡ ἐξομολογησις (Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 24th, 2024 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Κ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 962(2)

Κυριακὴ Τελώνου & Φαρισαίου
25 Φεβρουαρίου 2024 (2003)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἡ ἐξομολογησις

ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ b.Ἡ ἱερὰ ἐξομολόγησις, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε μία διάταξις ἀνθρώπινη. Δὲν εἶνε κά­τι ποὺ τὸ φτειάξαμε ἐμεῖς οἱ παπᾶδες γιὰ νὰ κυ­ριαρχήσουμε ἐπάνω στὶς ψυχές, γιὰ νὰ μάθουμε τὰ μυστικὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ γίνου­με τρόπον τινὰ ἡ μυστικὴ ἀστυνομία τῶν ψυ­χῶν, ὅπως μᾶς κατηγοροῦν οἱ ἄθεοι. Δὲν ἔ­χου­με ἀνάγκη νὰ μάθουμε τὰ μυστικὰ τῶν ἀν­θρώπων. Ὅποιος γνωρίζει τὰ μυστικὰ τῆς καρ­διᾶς του, γνωρίζει τὰ μυστικὰ ὅλου τοῦ κόσμου· δι­ότι ὅ,τι ἔχει ἡ καρδιὰ ἑνὸς ἀνθρώπου, ἔχει ὁ­λόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, ὅπως μία σταγόνα τοῦ ὠκεανοῦ περιέχει ἐν μικρογραφίᾳ ὅ,τι πε­ριέχει ὁ ἀπέραντος ὠκεανός. Δὲν θεσπίσθηκε λοιπὸν γι᾿ αὐτὸ ἡ ἐξομολόγησις. Κι ἂν σημει­ώθηκαν παρεκτροπὲς γύρω ἀπὸ αὐτήν, αὐ­τὲς σημειώθηκαν στὸν παπισμὸ καὶ ὄχι στὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ διακρίνεται πάντοτε γιὰ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος. Στὴν Ἐκκλησία μας ὁ πνευματικὸς ἀπὸ θείους καὶ ἀνθρώπινους νόμους εἶνε ἐντεταλμένος νὰ θάψῃ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς του τὰ μυστικὰ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν.
Δὲν εἶνε ἡ ἐξομολόγησις κάτι ἀνθρώπινο. Εἶνε μυστήριο, ἕνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ μυστήρια, τὰ ὁποῖα συνέστησε αὐτὸς ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλη­σίας μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Πότε συνέστησε τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως; Μετὰ τὴν ἔνδοξο ἀνάστασί του, στὸ διάστημα μεταξὺ Ἀναστάσεως καὶ Ἀναλήψεως. Τότε ὁ Κύριος, μεταξὺ τῶν πολυτίμων δωρεῶν ποὺ ἔδωσε στοὺς μαθητάς του, ἔδωσε καὶ αὐτήν· «Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰω. 20,23). Read more »

«ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ» Το λεει ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ- ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ απαρηγορητα οπως εκλαιγαν οι ειδωλολατρες – ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΚΡΥΑ ΑΝΩΦΕΛΕΥΤΑ & ΩΦΕΛΙΜΑ ΔΑΚΡΥΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 17th, 2023 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

«ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ» Το λεει ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ

__________

______________

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ; (βιντεο – Απαντα Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Ν. Καντιωτης 2) ENOXΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ + Ο πρωην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ. Πατηστε & διαβαστε το: No 18 Α – ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 17th, 2023 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ;

(Απαντᾶ ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστινος Ν. Καντιωτης
_________________

__________________

589345584235671765gogba

ENOXΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Πατηστε & δαβαστε το παρακάτω μήνυμα που μας εστειλε:

No 18 Α – ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ