Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Σεπτέμβριος, 2018

᾿Αδελφοι μου συναμαρτωλοι!… Τα σημεια των καιρων αυξηθηκαν, ο διεθνης οριζωντας θολωνει, μαυρα συννεφα συμπυκνωνονται, κεραυνοι πεφτουν, αστραπαι φαινονται,ακοαι πολεμων ακουονται, τα εθνη αναστατα. Η προθεσμια που μας δινει ο Θεος περνα χωρις μετανοια

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 30th, 2018 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Απὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σελ. 76

Η προθεσμια περνα απρακτη

π. Αυγουστινος902 istΟἱ ἡμέρες μᾶς κυλοῦν «ὥσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε! Οἱ κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴ, ἐμπαίζονται καὶ χλευάζονται, ὅπως ἐνεπαίζετο καὶ ἐχλευάζετο ὁ Νῶε, ποὺ συνιστοῦσε μετάνοια εἰς τοὺς συγχρόνους του. 120 ἔτη προθεσμία εἶχε δώσει ὁ Κύριος γιὰ νὰ μετανοήσῃ ἡ γενεὰ τοῦ Νῶε. ᾿Εν τούτοις οὔτε ἕνας μετανόησε. ῾Η προθεσμία πέρασε ἄπαρκτη γιὰ τοὺς ἀνθρῴπους ἐκείνους.
᾿Αδελφοί μου συναμαρτωλοί! ῎Ας τὸ καταλάβωμε, ὅτι σύμφωνα μὲ τὴν προφητεία τοῦ Κυρίου, αἱ ἡμέραι μας εἶνε ὥσπερ αἱ ἡμέραι Νῶε. Δὲν πηγαίνουμε καθόλου καλά. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν αὐξήθηκαν, ὁ διεθνὴς ὁρίζωντας θολώνει, μαῦρα σύννεφα συμπυκνώνονται, κεραυνοὶ πέφτουν, ἀστραπταὶ φαίνονται, ἀκοαὶ πολέμων ἀκούονται, τὰ ἔθνη ἀνάστατα, νομίζεις ὅτι ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ θ’ ἀνοίξουν οἱ καταρρᾶκτες τοῦ οὐρανοῦ γιὰ νὰ ρίξουν στὰ κεφάλια τῶν ἀνόμων, ὅλων μας, ὄχι πλέον νερό, ἀλλὰ φωτιά ποὺ θὰ καίῃ χίλιες φορὲς περισσότερο ἀπὸ τὸν ἡλιο…

Ριξτε μια ματια στην κοινωνια

Read more »

Μια προφητεια του Κυριου για τους εσχατους καιρους που πραγματοποιειται στις μερες μας. Ζουμε παραμονες μεγαλων γεγονοτων εις παγκοσμια κλιμακα. Η μακροθυμια του Θεου εξαντλειται!

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 30th, 2018 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Απὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σελ. 73

Μας διδετε προθεσμια

Μιὰ προφητεία τοῦ Κυρίου γιὰ τοὺς ἐσχάτους
καιροὺς ποὺ πραγματοποιεῖται στὶς μέρες μας·
«῞Ωσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε….» (Mατθ. 24, 37)

ΘΥΜΑΣΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὴν σχετικὴ διήγηση τῆς ῾Αγίας Γραφῆς; ῾Η γενεὰ ποὺ ζοῦσε τὴν ἐπΚυβωτ. Νωεοχὴ τοῦ Νῶε, παρεσύρθηκε ἀπὸ τὴν δύναμι τοῦ κακοῦ, κατεπάτησε τὸν ἠθικὸ Νόμο, ἔπνιξε τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως καὶ ζοῦσε ὡς ἄθεα εἰς τὸν κόσμο. ᾿Αποτέλεσμα τῆς ὑλιστικῆς αὐτῆς ἀντιλήψεως ἦτο ἡ παγκόσμια διαφθορά. ῾Η ἀνθρωπότης ἐπεδόθη εἰς τὴν λαγνεία, τὴν ἰκανοποίησι τῶν ἁμαρτωλῶν ὀρέξεων καὶ ἐπιθυμιῶν. Ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλπίδα, ἡ δικαιοσύνη ἐξέλιπαν. ῾Η εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἐξαφανίσθηκε. ῾Η ὕλη ἐκυριάρχησε. Κτῆνος δίποδο κατάντησε ὁ ἄνθρωπος, σάρκα χωρὶς πνευματικὴ ἰκμάδα. ῞Οπως γράφει χαρακτηριστικὰ ἡ Γραφή «ἡ γῆ ἐπλήσθη ἀδικίας».
῾Η γῆ, ἡ κατοικία τοῦ ἀνθρώπου, ἔγινε ἀκάθαρτη. Οἱ δρόμοι, οἱ πλατεῖες, τὰ σπίτια, τὰ βουνά, οἱ κάμποι, τὰ πάντα ἐμολύνθηκαν, ὁ κόσμος ἐβρώμισε καὶ εἶχε ἀνάγκη ἑνὸς γενικοῦ καθαρμοῦ. ῾Ο κόσμος «προσώζεσε καὶ ἐσάπησε» κατὰ τὸν ψαλμῳδό, ἦτο μία πληγή, ἡ ὁποία ἐγέμισεν ἀπὸ πῦον, ἀπὸ ἀκαθαρσία, καὶ ὁ ἱατρὸς ἔπρεπε νὰ πάρῃ τὸ νυστέρι, ν’ ἀνοίξῃ τὸ ἀπόστημα, νὰ καυτηριάσῃ, νὰ καθαρίσῃ τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ὁ Πάνσοφος καὶ ὁ Δίκαιος Θεὸς ἔκαμε τὴν ἔγχείρησι, τὸν καθαρμό. Τὸν ἔκανε διὰ τοῦ κατακλυσμοῦ.

Ἡ ἐποχή μας ὅμοια μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε

Ὁ κατακλυσμός ἦτο τὸ τραγικὸν τέλος τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποστατήσει ἀπὸ τὸν Θεό. ᾿Αλλὰ καὶ ἡ σημερινή μας ἐποχὴ ἔχει πολλὲς ὀμοιότητας μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε. ῾Ο Κύριος προφήτευσε ὅτι οἱ ἔσχατοι καιροί θὰ εἶναι· «῞Ωσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε»! ῾Η διαφθορὰ ἀτόμων, οἰκογενειῶν, κοινωνιῶν καὶ λαῶν ἔχει αὐξηθεῖ εἰς τὸ κατακόρυφο. Εἶνε ἀδύνατον εἰς τὸν μικρὸ τοῦτο χῶρο νὰ ἀναφέρωμε στατιστικές, παραδείγματα, νὰ περιγράψωμε λεπτομερῶς τὴν ἠθικὴ καὶ θρησκευτικὴ διαφθορά τῆς κοινωνίας. Τόσον μόνο γράφομε, ὅτι οὐδέποτε ἄλλοτε ὁ κόσμος καταπάτησε τὶς ἐντολὲς τῆς Θεοῦ ὅσο σήμερα. ῾Ως πρὸς τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἐγκληματικότητα ἡ ἐποχή μας ὑπερέβη τὴν ἐποχὴν τοῦ Νῶε. Μὲ φρίκη οἱ μέλλουσες γενεὲς θὰ διαβάζουν τὰ ἐγκλήματα καὶ τὶς ἁδικίες τοῦ αἰῶνος μας. ῾Η γῆ, παρὰ τ’ ἀναρίθμητα σχολεῖα, Πανεπιστήμια καὶ ᾿Ακαδημίες, «ἐπλήσθη ἀδικίας».

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ ἐξαντλεῖται!

«Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;»

Tρία ὁλόκληρα χρόνια ἦταν κάτω στὴ γῆ ὁ Χριστός. Ἐπήγαινε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, ἐκήρυττε τὰ θεῖα του λόγια, ἔκανε θαύματα, εὐεργετοῦσε τὸν κόσμο ὅλο. Καὶ ὕστερα ἀπὸ τόσες ἐκδηλώσεις φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης, θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν ὑπάρχῃ κανείς ἄπιστος. Ὅμως μόνο ἕνας μικρὸς ἀριθμὸς ἀνθρώπων ἐπίστευσε στὸ Χριστό. Οἱ δὲ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ἦταν ἐναντίον του. Τὸν κατηγοροῦσαν καὶ ἀμφισβητοῦσαν τὸ θεϊκό του κῦρος. Ἔφτασαν μάλιστα μέχρι τὸ σημεῖο νὰ ποῦν· «Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια» (Ματθ. 9,34· Μᾶρκ. 3,22· Λουκ. 11,15). Read more »

1) Eλληνες ΞΕΣΗΜΩΘΕΙΤΕ. 2) Διαβηκε η ωρα. Μηπως ειναι και αργα» (Καθηγουμενος Γεροντας Γρηγοριος Ι.Μ. Δοχειαριου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 30th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

Eλληνες εξεγερθειτε.

————–

——-

Δημοσιεύτηκε στις 14 Σεπ 2018

ΒINTEO ἀπὸ τὴν διαμαρτυρία στὸ Βελλίδειο 8.9.2018, μὲ δύο μικρά ἀποσπάσματα ὁμιλίων τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, για κάποιους λήσταρχους, που τὴ Μεγάλη Δευτέρα τοῦ 1870 ἀπήγαγαν λόρδους τουρίστας καὶ ἐκβίαζαν τὴν ἀσθενη Ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Ζητοῦσαν δύο φορτηγά χρυσάφι καὶ βασιλικὸ διάταγμα ἀμνηστίας γιὰ νὰ ἐλευθερώσει τοὺς λόρδους. Ἀκοῦστε πῶς ἐσώθη τότε ἡ τιμὴ τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ σημερινοὶ λήσταρχοι ξεγύμνωσαν ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Κατέλαβαν τὴν Πατρίδα μας χωρὶς πόλεμο. Ἀνάγκασαν τὴν Ἑλληνικὴ νεολαία νὰ καταφύγη στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ ζήση. Αὐτοὶ ποὺ ἔμειναν καὶ ἀντιστέκονται τρῶνε τόνους χημικὰ στὰ μούτρα του, γιὰ νὰ μὴ διαμαρτύρονται. Ἐκεινοι ποὺ δῆθεν προστατεύουν τοὺς πρόσφυγες, καὶ κάθε εἶδος ἐπικίνδυνου ἀλλοδαποῦ, σπρώχνουν τους Ἕλληνες ποὺ ἀντιστέκονται στη θάλασσα γιὰ νὰ τοὺς πνίξουν καὶ νὰ τους ξεφορτωθοῦν!!! Αὐτὸ ἔγινε στὸ Βελλίδειο στὶς 8.9.2018.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΥΜΝΟΙ & ΤΑ ΜΑΤ ΠΑΝΟΠΛΑ, ΣΑΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΜΕΝΗ ΧΤΥΠΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΥΜΝΟΙ & ΤΑ ΜΑΤ ΠΑΝΟΠΛΑ, ΣΑΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΜΕΝΗ ΧΤΥΠΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ. ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ.

9a150f5deb69

«Eλληνες εξεγερθειτε. Διαβηκε η ωρα. Μήπως ειναι και αργα»

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΕΚΘΕΣΗ

Αὐτὴν τὴν ἔξοδό του τὴν συνοδεύει πλῆθος ἀστυνομικῶν. Μάζεψαν ὅλα τὰ παλληκάρια τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰ τοποθέτησαν τεῖχος καὶ προμαχῶνα στὸν πρωθυπουργό! Ἂν ἦταν ἐκλεκτὸς καὶ ἀγαπητὸς στὸν λαό, τί χρειαζόταν αὐτὴ ἡ παρεμβολή; Καὶ ἂν γιὰ κάθε ἔξοδο τοῦ πρωθυπουργοῦ χρειάζεται τόσο προσωπικό, ἡ Ἑλλαδίτσα πόθεν θὰ οἰκονομῆ τὰ χρήματα τῆς ὑπεράσπισής του; Ἴσως τὰ ἀμυντικὰ σώματα στοιχίζουν πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴν Διεθνῆ Ἔκθεση τῆς Θεσσαλονίκης.

Εἴδαμε ἡγεμόνες, προέδρους δημοκράτες, νὰ περιδιαβαίνουν τοὺς δρόμους τῶν πόλεων σὰν κοινοὶ ἄνθρωποι. Στὴν κρίσιμη αὐτὴν οἰκονομικὴ κατάσταση ποὺ βρισκόμαστε, πρέπει νὰ ὑπάρχουνε τέτοιες πολυτέλειες; Ὁ λαὸς πεινᾶ καὶ οἱ ἀρχηγοί του τὸν τρῶνε σὰν βλασερὸ ψωμί. Φρέσκο εἶναι τὸ ψωμί. Ποῦ εἶναι ὁ πραότατος Δαυΐδ, νὰ ἰδῆ ἀρματωσιά, ποὺ δὲν ἔχει ἐμφανισθῆ ἄλλη φορὰ κάτω ἀπὸ τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου; Ἂς ὑπάρξη σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο ἡ σύνεση, ἡ εὐλογημένη οἰκονομία, γιὰ νὰ μὴ γυρίζη ὁ κόσμος μὲ τὰ πανέρια τῆς ζητείας. Ὅλοι αἰσθανόμαστε ὅτι ζοῦμε μέσα σὲ χαλάσματα, σὰν ἐκεῖνα ποὺ ἀφήνουν οἱ βάρβαροι λαοὶ μετὰ τὴν πυρπόληση μιᾶς πόλεως. Ἄλλος διώκεται ἀπὸ τὸ σπίτι του, ξεστεγάζεται μὲ τὴν γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του. Ἄλλου ἀποδεκατοῦται ἡ περιουσία του. Ἄλλος αὐτοκτονεῖ. Μόνον ὁ Κύριος καὶ Θεός μας μπορεῖ νὰ συντρίψη θρόνους δυναστῶν. Read more »

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου) 2) ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ (ΠΑΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ)

Υπαρχει πνευμα πλανης στoν κoσμο

Απὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σελ. 134

Εξ. Χριστ.

Ζοῦμε σ᾿ ἕνα τεράστιο παγκόσμιο ῥεῦμα πλάνης, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ μικρότερα καὶ φθάνει ἕως τὰ μεγαλύτερα. Θὰ πέσουν, λέει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος, στὰ δίχτυα τοῦ ἀντιχρίστου ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν καλὴ διάθεσι. Αὐτοὶ ποὺ τεντώνουν τ᾿ αὐτιά τους πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ.
Θυμᾶμαι, ἦταν στὴν Ἀθήνα κάποιος σοβαρὸς ἀλλὰ ὄχι πνευματικὸς ἄνθρωπος, ποὺ εἶχε μιὰ ὑπόθεσι. Πῆγε σὲ δέκα πνευματικούς. Ὁ πρῶτος τοῦ ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοῦ εἶπε· Παιδάκι μου, ἔτσι νὰ κάνῃς. Δὲν τοῦ ἄρεσε. Πῆγε σὲ ἄλλον, κ᾿ ἐκεῖνος τοῦ εἶπε τὰ ἴδια. Πῆγε καὶ σὲ τρίτο, καὶ σὲ τέταρτο, καὶ σὲ πέμπτο, καὶ σὲ ἕκτο, καὶ σὲ ἕβδομο, καὶ σὲ ὄγδοο, καὶ σὲ ἔνατο, καὶ τοῦ εἶπαν τὰ ἴδια. Πῆγε καὶ στὸν δέκατο. Κ᾿ ἐκεῖνος τοῦ λέει· Δὲν εἶνε τίποτε αὐτό… Τότε εὐχαριστήθηκε αὐτὸς καὶ εἶπε· Ἆ, ἐσύ εἶσαι καλὸς πνευματικός, ἐσύ μοῦ εἶπες τὴν ἀλήθεια! Εἴδατε; μὲ τὸν τελευταῖο, τὸ «μασκαρᾶ», συμφώνησε, ποὺ εἶχε τὸ πνεῦμα του, καὶ αὐτόν ἄκουσε. Τοὺς ἄλλους ἐννιά, ποὺ ἐξέφραζαν τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν τοὺς ἄκουσε. Καὶ τώρα κάτω στὴν Ἀθήνα αὐτοί οἱ πνευματικοὶ ἔχουν πέρασι. Ἔ, σοῦ λέει, δὲν εἶνε τίποτε αὐτά, ὅλος ὁ κόσμος τὰ κάνει.
Δὲν εἴδατε τί ἔγινε στὴν Ἀθήνα; Καθηγηταί, ἀνώτεροι ἄνθρωποι, μαζεύτηκαν γιὰ νὰ ἐπισημάνουν τὰ κακὰ τοῦ σέξ. Καὶ μαζεύτηκαν στὴ διάλεξι χιλιάδες νέοι, καὶ φώναζαν καὶ ὠρύοντο· Κάτω ἡ παρθενία, ζήτω ὁ αὐνανισμὸς καὶ ἡ μαλακία… Φρικτὴ εἶνε ἡ κατάστασι. Πνεῦμα πλάνης ἐξαπλώνεται μὲ καταπληκτικὸ ῥυθμό. Δὲν εἶνε τίποτε, σοῦ λέει, ἡ μοιχεία· δὲν εἶνε τίποτε ἡ πορνεία· δὲν εἶνε κακὰ πράγματα αὐτά. Τί κάθεσαι καὶ μοῦ λὲς ἐσύ;…
Τὸ προφήτευσε αὐτὸ ἡ ἁγία Γραφή. Ἔλεγε, ὅτι θὰ ἔρθῃ ἡμέρα, ποὺ οἱ ἄνθρωποι, ἐνῷ θὰ πορνεύωνται καὶ θὰ κάνουν τὰ αἴσχη, θὰ τὸ θεωροῦν κάτι ἀθῷο, σὰν νὰ πίνουν ἕνα ποτήρι νερό, ἕνα γλυκὸ πιοτό («ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάθαρτος ἀνήρ, πίνων ἀδικίας ἴσα ποτῷ» Ἰὼβ 15,16). Αὐτὸ εἶνε τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης ποὺ θὰ ἔχῃ τεραστία διάδοσι. Καὶ αὐτὰ μὲν θὰ συμβαίνουν στὸν κόσμο, ποὺ θὰ πέφτῃ στὰ δίχτυα ποὺ ἁπλώνει ἡ ἁμαρτία.

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ

Του π. Αθανασίου Μυτηλιναίου

——————–

—————————

ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ, ΕΥΝΟΗΤΟΣ – «Ειπεν ο Κυριος· Καθως θελετε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι, και υμεις ποιειτε αυτοις ομοιως». 2) Δικαιοσυνη των εθνων

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 29th, 2018 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (Λουκ. 6,31-36)
30.9.2018
Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἡ πρώτη εἶναι σὲ pdf

 ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ, ΕΥΝΟΗΤΟΣ

«Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31)

862c570e406e

Δικαιοσυνη των εθνων

«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31)

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱεAgia-Grafi-ιστ copyρὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ὅλοι ἐ­σεῖς ἀγαπᾶτε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ δὲν περιμέ­νετε νὰ ᾿ρθῇ ἡ Κυριακὴ γιὰ νὰ τὸ ἀκούσετε στὸ ναό – μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ τὸ διαβά­ζετε τακτικά, καθημερινῶς· καὶ ὄχι μόνο τὸ δια­βάζετε, ἀλλὰ καὶ προσπαθεῖτε καὶ ὡς ἄτομα καὶ ὡς οἰκογένειες νὰ τὸ ἐφαρμόζετε. Ἔ­τσι θὰ εἶστε εὐτυχισμένοι, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. 11,28).
Ὑπάρχουν ὅμως κάποιοι ἄλλοι πού, ἅμα τοὺς πῇς, Διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο, κάνουν ἕνα μορφασμὸ εἰρωνείας καὶ λένε· Οὔφ, καημένε τώρα! τὸ Εὐαγγέλιο ἦταν… «τῷ καιρῷ ἐκεί­νῳ»· πά­λιωσε πλέον, τώρα νέες ἰδέες ἐπικρα­τοῦν… Τί ἔχουμε ν᾽ ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐτούς;
Ταλαίπωροι ἄνθρωποι! Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν εἶνε ὅπως τ᾿ ἄλλα βιβλία ποὺ παλιώνουν. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε πάντοτε νέο· καὶ χθὲς καὶ σήμερα καὶ αὔριο καὶ εἰς αἰῶνας αἰώνων (πρβλ. Ἑβρ. 13,8)· εἶνε αἰώνιο. Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει, ὅ­πως δὲν παλιώνει ὁ ἥλιος, ποὺ χιλιάδες τώρα χρόνια ἐξαποστέλλει φῶς παντοῦ. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ἕνας ἥλιος πνευματικὸς ποὺ φωτίζει τὸν κόσμο. Τὸ διαβάζουν οἱ λευκοί, οἱ μαῦροι, οἱ ἐρυθρόδερμοι, οἱ κίτρινοι, λαοὶ φυλὲς καὶ γλῶσσες, ἄνθρωποι ὅλων τῶν τάξεων, καὶ ὁ­μολογοῦν, ὅτι βιβλίο ἀνώτερο, ὑψηλότερο, ἁ­γιώτερο, σοφώτερο ἀπὸ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει.
Ἀπόδειξις εἶνε τὰ λόγια τοῦ σημερινοῦ εὐ­αγγελίου. Τί μᾶς λέει· «Καθὼς θέλετε ἵνα ποι­ῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐ­τοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31). Δώδεκα λέξεις εἶνε, ἀλ­λὰ μέσα σ᾽ αὐτὲς περικλείονται τὰ πάντα.

* * *

Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος μᾶς ὑποδεικνύει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ ζή­σουμε ἁρμονικὰ μέσα στὴν κοινωνία· μᾶς δίνει ἕνα χρυσὸ κανόνα ποὺ πρέπει νὰ τηρήσουμε. Ὅ,τι δυσκολίες καὶ κοινωνικὰ προβλήματα ὑ­πάρχουν στὴν συμβίωσί μας, ὅλα, καὶ τὰ δυσ­­κολώτερα ἀκόμα, λύνονται μὲ τὸν κανόνα αὐ­τόν. Καὶ γιὰ νὰ δοῦμε ὅτι ὁ κανόνας αὐτὸς δὲν ἦταν μόνο γιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ ἔ­χει ἰσχὺ σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ μέχρι σήμερα, ἀνα­φέρω μερικὰ συγκεκριμένα παραδείγματα. Read more »

Τσιπρα και Κοτζια, εξαφανισθειτε 2) Οι φιλοι του πατρ. Βαρθολομαιου που θελουν αυτονομια απειλουν με θανατο τον μητροπολιτη Ονουφριο, τον επικεφαλη της Ορθοδοξη Εκκλησιας της Ουκρανιας του Πατριαρχειου Μοσχας 3) ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 28th, 2018 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

Τσιπρα και Κοτζια, εξαφανισθειτε

πατρος Ιωαννη Διώτη 

   Εδώσατε εις το κρατίδιον των Σκοπίων Μακεδονικόν όνομα, Μακεδονικήν γλώσσαν, Μακεδονικήν εθνότητα, πρόσβασιν εις το Αιγαίον, μελλοντικήν προοπτικήν εδαφικής επεκτάσεως εις βάρος της Ελλάδος, Μακεδονικήν ονομασίαν προϊόντων, ανάμειξιν εις την συγγραφήν Σχολικών βιβλίων και άλλα, χωρίς να λάβη τίποτε (απολύτως τίποτε) η Ελλάς. Εις μίαν οιανδήποτε «συμφωνίαν» όλα τα μέρη της συμφωνίας επωφελούνται ισοτίμως….

https://apotixisi.blogspot.com/2018/09/blog-post_41.html#more

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Ουκρανια- O μητροπολιτης Oνουφριος απειλειται με θaνατο

Pieς to aima adelfου σου

Μετάφραση: Ευάγγελος Νιάνιος
O μητροπολίτης Oνούφριος, επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, εισήλθε στη διαβόητη βάση δεδομένων Mirotvorets, όπως ανακοινώθηκε στον ουκρανικό Τύπο.

Αυτή η βάση δεδομένων καταγράφει τους «εχθρούς» της μετα-Μαϊντάν «φιλοευρωπαϊκής» Ουκρανίας και ενθαρρύνει την εξάλειψή τους, κάτι που ήδη συνέβη με πολλούς αντιπάλους. Ετσι, λοιπόν, «συστήθηκε» στον Μητροπολίτη να εγκαταλείψει γρήγορα την επικράτεια της Ουκρανίας … πριν να είναι πολύ αργά. Θεωρείται ως «παράγοντας επιρροής του Πατριαρχείου Μόσχας» και εμποδίζει τη δημιουργία μιας αυτόνομης ουκρανικής εκκλησίας.

http://aktines.blogspot.com/2018/09/o-o.html#more

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article10441

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Επιβεβλημένη, εμπεριστατωμένη, επιτυχέστατη και θαυμάσια κρίνεται η καταπελτώδης απάντηση του σεβαστού πατρός στα εκ Φαναρίου εκπορευόμενα ληρήματα τα οποία τυγχάνουν άντικρυς αντίθετα στις ευαγγελικές, αγιοπατερικές και ιεροκανονικές επιταγές και ως εκ τούτου αποδοκιμαστέα, κατακριτέα και εξοβελιστέα από την εκκλησιαστική παρεμβολή. Προ ημερών και ο π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος στηλίτευσε διά γραφίδος κατά τρόπο άκρως επιτυχή την καταστροφική εκκλησιαστική πολιτική του εσβεσμένου Φαναρίου με αφορμή τη συμπόρευση του τελευταίου με τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

Μετά τους Περγάμου Ιωάννη και Προύσης Ελπιδοφόρο που δεν δίστασαν να επιχειρήσουν τη θεμελίωση παπικού τύπου πρωτειου στο Βόσπορο καταφεύγοντας, ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΞΟΝ Η ΓΗ!!! στο Τριαδικό Δόγμα το οποίο και δεινώς κακοποίησαν μας προέκυψαν και έτεροι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι-«φωστήρες»  του εσβεσμένου Φαναρίου που έκαναν λόγο για «ἀκρογωνιαῖο λίθο τοῦ Ὀρθοδόξου Οἰκοδομήματος, πού λέγεται καί εἶναι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης»sic!!! Read more »

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΗ, ΣΤΙΣ 16.6.1985

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 28th, 2018 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

Ὁμιλία Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου στὴν γιορτὴ τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης 16-6-1985

Μητρ. Φλ. Αυγ & Κοζ. Διον

    16 Ἰουλίου τοῦ 1967, δεκαοκτώ, δηλαδὴ χρόνια παρα ἕνα μήνα ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Αὐγουστῖνος, μητροπολίτης τῆς ἀκριτικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ἐρχόμενος ἐδῶ γιὰ νὰ ἐνθρονιστῇ, πέρασε ἀπὸ τὴν Κοζάνη, ὄχι γιατὶ τὸν ἔφερε ὁ δρόμος, ἀλλὰ γιατὶ ἦταν σωστὸ νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν πόλι στὴν ὁποία σὲ δύσκολες ἡμέρες εἶχε διακονήσει τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ τότε συνδέθηκε μαζί της. Τότε στὴ λειτουργία ποὺ ἔγινε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὸν προσφώνησα καὶ μέσα σὲ ἄλλα τοῦ εἶπα· Ξέρω ὅτι κοινὴν ἔχωντες τὴν καταγωγήν, ἐκ τῶν Κυκλάδων νήσων ὀρμόμενοι, κοινὴν ἔχωμεν δη τὴν κλίσιν καὶ τὴν ἀποστολήν, ἐν τοῖς ἱερεῖς τούτοις τόποις τῆς Μακεδονίας. Τί κρῖμα ἀλήθεια ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τί κρῖμα ὅτι τώρα μέσα σὲ 18 μόλις χρόνια, δὲν μπορῶ νὰ ὁμιλήσω, τὴν ὡραίαν ἐκείνη γλῶσσα.
Σήμερα, ἀγαπητὲ ἀδελφέ, καὶ συλλειτουργέ, ἅγιε Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνε, ὅταν ἀξιώνομαι πάλι νὰ σὲ προσφωνῶ, χαίρομαι ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τότε. Γιατὶ τώρα δὲν εὔχομαι τὴν καρποφόρο ποιμαντορία σου, ἀλλὰ βλέπω, καὶ βλέπει ὅλος ὁ κόσμος, τοὺς πλούσιους καρποὺς τῆς ἐπισκοπικῆς σου διακονίας. Ἀλλὰ συμπάθησέ με, δὲν ἐκφράζομαι καλά.
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία δὲν ἑορτάζει τὰ 18 χρόνια τῆς ἁρχιερατίας σου, ἀλλὰ τὰ πενήντα χρόνια τῆς ἐπισκοπικῆς σου διακονίας. Ἀπὸ τὸ 1935 μέχρι σήμερα. Μὲ τρομάζει αὐτὸ τὸ τόσο μεγάλο βάρος, τὸ τόσο μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ καταλαβαίνω τὸ βάρος του, γιατὶ καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος, πενήντα χρόνια καὶ ἕνα παραπάνω, εἶμαι μέσα στὸ ράσο. Είμαστε καὶ οἱ δυὸ πιὰ γέροντες. Δόξα τῷ Θεῷ, ὅτι μᾶς κρατάει εἰς τὴν ζωή, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦμε τὴν Ἐκκλησία, ποὺ δὲν εἶνε βέβαια ἡ Ἐκκλησία μόνο τῶν γερόντων, ἀλλὰ ποὺ χρειάζεται, πολὺ χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία τοὺς γέροντες. Θέλω νὰ εἰπῷ πολλά, μὰ φοβοῦμαι μήπως προσκρούσω εἰς τὴν ἀσκητική σου αὐστηρότητα. Γι’ αὐτὸ σὲ παρακαλῶ, ἐπίτρεψέ μου καὶ ἄφησέ με νὰ ὁμιλήσω στοὺς ἀγαπητοὺς χριστιανούς, νὰ ὁμιλήσω στὰ παιδιὰ γιὰ τὸν πατέρα τους. Ὄχι, γιὰ νὰ μάθουν ἀπὸ μένα τὰ παιδιὰ γιὰ τὸν πατέρα τους, ἀλλὰ γιὰ νὰ χαροῦν τὰ παιδιά. Ὅτι καὶ ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, ξέρουμε καλά, καὶ τιμοῦμε καὶ σεβόμαστε τὸν πατέρα τους.
Δὲν ξέρετε ἐσεῖς ἀγαπητοί χριστιανοί, δὲν μπορεῖτε νὰ ξέρετε, τὶ πάει νὰ πῇ ἕνας ἄνθρωπος νὰ εἶνε τιλιγμένος πενήντα χρόνια μέσα στὸ μαῦρο ράσσο. Ὅπως καὶ ἂν τὸ πάρομε, ἄν εἶνε ἕνα κάρβουνο ἀναμένο ἢ ἕνα κάρβουνο σβηστό. Μὰ εἶνε γνωστὸ παντοῦ, πὼς ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος εἶνε πυρακτωμμένο σίδερο. Δὲν ἔχει καμμιὰ σημασία, πὼς πολλοί δὲν συμφωνοῦν μαζί του. Ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος εἶνε ἐκεῖνος ποὺ εἶνε, ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἄλλους, κατὰ ποὺ τὸ λέγει ἡ Ἀποκάλυψι, μπορεῖ νὰ εἴμαστε οὔτε ζεστεῖ, οὔτε ψυχροί, ἀλλὰ μᾶλλον χλιαροί.
Θὰ μποροῦσα νὰ σκιαγραφίσω τὸν ἄνθρωπο καὶ ἱερέα Αὐγουστῖνο, ἀναφερόμενος σὲ κάποια χαρακτηριστικὰ χωρία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, χωρὶς κανένα ἄλλο σχόλιο καὶ ἐρμηνεία.
Γράφει, λοιπόν, ὁ μεγάλος ἀπόστολος· Read more »

Μαρια ο επιγειος αγγελος η Μανα Δεκα (10) παιδιων !!! Συγκλονιστικο – Διδακτικο – Αναστασιμο παραδειγμα

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 27th, 2018 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ ΘΡΗΣΚ. ΠΕΡΙΕΧ

Ο π.Χριστόδουλος Χατζηθανάσης, πατέρας της 43χρονης Μαρίας

από τον Ωρωπό!!! (3 μήνες μετά…)

(Όταν το ορθόδοξο βίωμα των γονιών περνάει στα παιδιά τους…
Κι από εκείνα στα δικά τους παιδιά…
Κι από όλους εκείνους μαζί, σε όσους από εμάς πασχίζουμε να τους μοιάσουμε…Έστω & στο ελάχιστο.- 
————————

——————

Μαρία ο επίγειος άγγελος η Μάνα Δέκα (10) παιδιών !!! Συγκλονιστικό Διδακτικό Αναστάσιμο παράδειγμα

Μητέρα δέκα παιδιών από τον Ωρωπό σκοτώθηκε σε τροχαίο

Το Σάββατο 23 Ιουνίου, στις 11.00 π.μ. 2018 πλήθος κόσμου βρέθηκε στην κηδεία της

Οσοι έδωσαν το… παρών στο τελευταῖο αντίο μιλούν για κάτι ασυνήθιστο. Η οικογένεια ήταν εκείνη που έδινε κουράγιο στον κόσμο και όχι ο κόσμος στην οικογένεια. Ο σύζυγός της και τα παιδιά της ήταν ντυμένοι στα λευκά, σχεδόν χαμογελούσαν κι έψαλαν το Αναστάσιμο Χριστός Ανέστη.

Αυτή ήταν και η απάντησή τους σε όσους, τους εύχονταν να έχει καλό παράδεισο… Χριστός Ανέστη απαντούσαν. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε τελειώσει και τη θεολογική σχολή και φαίνεται πως είχε μεταδώσει  την Ορθόδοξη Θεολογία  και στα παιδιά της.
Σπούδασε και Μαία για να βοηθά ιεραποστολικά τις γυναίκες να μην κάνουν καισαρική. Ένας  άγγελος των πολυτέκνων μητέρων.

Read more »

Ενθρονιστηριος λογος του επισκοπου Αυγουστινου & προσευχη: «Με την πιστιν εις τον Χριστο & εις την αποστολη της Εκκλησιας & εμεις θα συνεχισουμε. Τιποτε δεν πρεπει να μας πτοηση και να μας εκτρεψη απο την ιστορικη πορειαν, που χαραξαν με θυσιες οι προηγουμενες γενεες. Δεν ηλθα εδω, για σκοπους ιδιοτελεις. Σκοπος μου δεν εινε ο θρονος, αλλʼ η δοξα του Θεου. Αν παραστη αναγκη θα θυσιασω τον θρονο χαρι των αρχων μου

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 27th, 2018 | filed Filed under: ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Τελος του ενθρονιστηριου λογου

του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου με προσευχη

     p. AugoustΜὲ τὴν πίστιν εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ συνεχίσωμεν τὴν πορείαν ἐν μέσω τοῦ κόσμου. Τίποτε δὲν πρέπει νὰ μᾶς πτοήση καὶ νὰ μᾶς ἐκτρέψη ἀπὸ τὴν ἱστορικὴν πορείαν, τὴν ὁποίαν ἐχάραξαν αἱ θυσίαι τῶν προηγουμένων γενεῶν. Ὅσον πυκνὸν καὶ ἄν εἶνε σήμερον τὸ σκότος, τὸ φῶς θὰ νικήση τελικῶς. Πίστις κατὰ τὸν ποιητὴ εἶνε˙ «νὰ περιμένης τὸν ἥλιον τὰ μεσάνυκτα». Θὰ ἔλθη ὁ ἥλιος ἀδελφοί! Μὴ ἀπογοητευώμεθα! Ἀρκεῖ ἕκαστος ἐξ ἠμῶν νὰ ἐκτελέση τὸ καθῆκον του ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας. Ἄρκεῖ ἕκαστος νὰ γίνη φῶς διὰ τὸν ἑαυτόν του, καὶ διὰ τὸν κύκλον τῶν συνανθρώπων του. Φῶς οἱ γονεῖς διὰ τὰ τέκνα των˙φῶς ὁ διδάσκαλος διὰ τοὺς μαθητάς του˙ φῶς ὁ ἀξιωματικὸς διὰ τοὺς στρατιῶτες του˙ φῶς ὁ ἐπιστήμων διὰ τοὺς ἀγράμματους καὶ ἀπλοϊκοὺς ἀνθρώπους˙ φῶς οἱ ἐν ἐξουσίαις καὶ ἀρχαῖς διὰ τὸν λαόν˙ φῶς πρὸ παντός, οἱ κληρικοί. Φῶς ἀρετῆς καὶ πίστεως ὅσοι φοροῦν τὸ τίμιον ράσον τοῦ Ὀρθοδόξου Ἕλληνος κληρικοῦ, τὸ ὁποῖον ἐλάμπρυνε διὰ μαρτυρικῶν αἱμάτων ἀτελεύτητος σειρὰ ἱερομαρτύρων καὶ ἐθνομαρτύρων, ἀπὸ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄ μέχρι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ τῶν τελευταίων κληρικῶν τῆς ἐθνικῆς μας τραγωδίας, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν ἑαυτοὺς ἱερὰ σφάγια εἰς τὸν βωμὸν τοῦ ὑπερτάτου καθήκοντος.
Ἡ Ἱ. Μητρόπολις τῆς Φλωρίνης, τῶ παραδείγματι τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἡρώων στοιχοῦσα, πρέπει καὶ πάλιν νὰ γίνη φάρος, ἀκτινοβολῶν τοῖς ἐγγύς καὶ τοῖς μακράν. Εἰς ἡμᾶς τοὺς κληρικοὺς πρέπει νὰ εὑρίσκη ἐντονώτεραν ἀπήχησιν ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου˙ «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5, 16). Σκοπὸς τῆς ποιμαντικῆς εἶνε, κατὰ Γρηγόριον τὸν Θεολόγον, «πτερῶσαι ψυχὴν, ἁρπάσαι κόσμου καὶ δοῦναι Θεῶ, Read more »

«Καλουμαι να εκτελεσω το καθηκον του επισκοπου εις εποχη ακρως τεταραγμενη & ανησυχη, δι᾽ αυτο η ψυχη μου δοκιμαζει & καποιο αισθημα του φοβου. Το κατακλυσμιαιο κυμα της πλανης & της κακιας εκ των μεγαλων αστικων κεντρων του δηθεν πολιτισμενου κοσμου εφθασε & μεχρις ημων & προσβαλλει επικινδυνως τον μεχρι χθες αδιαφορο Ελληνικο χωρο. Η οικογενεια κλονιζεται εκ θεμελιων. Γενοκτονια συντελειται.. Αιρεσεις ξενικης προελευσεως ως αγελαι λυκων εχουν εισβαλει… Η καταστασις αυτη πρεπει να μεταβληθη.

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 26th, 2018 | filed Filed under: ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΚΑΙ ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ THΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ

  • (Ἡ σημείωση δική μας: Πόσοι ὰπό τους σημερινούς ἐπισκόπους σκέπτονται τις εὐθύνες του ὲπισκοπικοῦ ὰξιώματος; Κάποιοι ὲπιπόλαιοι και φιλόδοξοι κάνουν το πᾶν γιὰ νὰ ἀρπάξουν μιτρα και πατερίτσια. Φτάνουν μέχρι τις μασονικές στοές για να ὰναρριχηθοῦν στο ὲπισκοπικό ὰξίωμα και όταν πετύχουν τον σκοπό τους, ζοῦν σαν πασάδες και θέλουν οἱ χριστιανοί να τους έχουν εις τύπον και τόπο Χριστοῦ! Ὰσχολοῦνται με πανηγύρια και μεγάλα συλλείτουργα. Παρασημοφοροῦν και τους μασόνους!  Ὰρνοῦνται το Χριστό, που δῆθεν υπηρετοῦν, βαχυκυκλωμένοι ὰπο τις σκοτεινές δυνάμεις. Ο Θεός να μᾶς σώση από δαύτους).
  •  Ἀποσπασμα (2ο) ὰπό τον ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου.

Μητρ.Φλωρινης -ΑΓ.ΟΡΟΣ«…Καλοῦμαι νὰ ἐκτελέσω τὸ καθῆκον τοῦ ἐπισκόπου εἰς ἐποχὴ ἄκρως τεταραγμένη καὶ ἀνήσυχη, γι᾽αὐτὸ ἡ ψυχή μου δοκιμάζει καὶ κάποιο αἴσθημα τοῦ φόβου. Εἰς ἐποχὴ, κατά την οποία ἡ ἀνθρωπότης διέρχεται κρίσι συνειδήσεως, καὶ κοινωνικοὶ σχηματισμοὶ συντελοῦνται ἐν τῶν κόσμω. Εἰς ἐποχὴν κατά την ὁποία ἔχει ἐφαρμογὴ ἡ προφητεία τοῦ ἀποστόλου Παύλου˙ «Ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. Ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλάζονες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσποδνοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι». (Β΄ Τιμ. 3, 1-5).
«Ἡ δική μας ἐποχὴ-παρατηρεῖ βαθυστόχαστος σύγχρονος συγγραφεύς-εὐρίσκεται ὑπὸ τὰ σημεῖα μιᾶς φρικώδους αὐξήσεως τοῦ κακοῦ, συνοδευομένης ὑπὸ τῆς ἀρνήσεως τῆς ὑπάρξεως του». Κατακλυσμὸς πλάνης, ἀπιστίας, ἀθεΐας, ἠθικῆς διαφθορᾶς καὶ πνευματικῆς συγχύσεως. Κατακλυσμὸς χειρότερος τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς ἐποχῆς τοῦ Νῶε. Κατακλυσμὸς ὁ ὁποῖος κινδυνεύει νὰ καλύψη καὶ τὰς ὑψηλοτέρας κορυφὰς τοῦ καλοῦ. «Ὥσπερ αἰ ἡμέραι Νῶε!…». Τὸ κατακλυσμιαῖον δὲ κῦμα τῆς πλάνης καὶ τῆς κακίας ἐκ τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων τοῦ δῆθεν πολιτισμένου κόσμου ἔφθασε καὶ μέχρις ἡμῶν καὶ προσβάλλει ἐπικινδύνως τὸν μέχρι χθὲς ἀδιάφορον ἑλληνικὸν χῶρον. Read more »

«Τα αγια χωματα της Μακεδονικης γης, τα ποτισμενα με τα αιματα μυριαδων ηρωων & μαρτυρων.

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 25th, 2018 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΤHTA ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΗΣ

Ἀπόσπασμα ἀπο τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ Μητροπολίτου  Φλωρίνης Αὐγουστίνου

π. A. εφ.

 «…Ἡ συγκίνησις, τὴν ὁποίαν δοκιμάζω, εἶνε μέγιστη. Εἶνε ἐκ τῶν συγκινήσεων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἐκφρασθοῦν διὰ τῆς γλώσσης. Συγκινοῦμαι, διότι περὶ τὰς δυσμὰς τοῦ βίου μου ἔρχομαι νὰ ὑπηρετήσω ἐκ νέου τὸν ἀκριτικὸν τοῦτον λαὸν, τὸν ὁποῖον πρὸ εἰκοσιπενταετίας εἶχον ὑπηρετήσει ὡς ἱεροκῆρυξ, ἐν ἡμέραις ἐθνικοῦ μαρτυρίου. Συγκινοῦμαι, διότι πατῶ τὰ ἅγια χώματα τῆς Μακεδονικῆς γῆς, τὰ ποτισμένα μὲ τὰ αἵματα μυριάδων ἡρώων καὶ μαρτύρων. Συγκινοῦμαι, διότι ἐδῶ, εἰς τὴν εὐγενῆ χώραν τῶν Μακεδόνων, φαίνονται ἀκόμη τὰ ἴχνη τῆς πορείας τοῦ κορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ὁποίου ἡ καρδία ἰδιαιτέραν ἔτρεφε ἀγάπην πρὸς τοὺς Μακεδόνας χριστιανούς, ὡς δεικνύουν αἰ τρεῖς ἐπιστολαί του πρὸς πόλεις τῆς Μακεδονίας. Συγκινοῦμαι, διότι ἐδῶ διακρίνονται καὶ τὰ ἴχνη τῆς πορείας νεωτέρου ἀποστόλου τῆς Ἐκκλησίας, μιμητοῦ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅστις κατʼ ἐπανάληψιν περιώδευσε τὴν περιοχὴν ταύτην, καὶ ἔφθασε μέχρι Σκοπίων, Δυρραχίου καὶ Κρόϊας, κηρύττων τὰ μεγαλεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς ἐπισκοπὴν ὅπου διέλαμψαν κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας Ἱεράρχαι ἀκτινοβολοῦντες ἀπὸ σοφίαν καὶ ἀρετὴν, τῶν ὁποίων τελευταίος ἧτο ὁ ἀπὸ Πελαγωνείας ἀείμνηστος σοφὸς Ἱεράρχης Χρυσόστομος Καβουρίδης. Κωμόπολις δὲ τῆς περιοχῆς σεμνύνεται διὰ τὴν μνήμην μεγάλου ὁμολογητοῦ τῆς Πίστεώς μας, τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοῦ. Πῶς νὰ μὴ συγκινοῦμαι πατῶν τὴν ἱερὰν αὐτὴν γῆν, πλήρη ἀναμνήσεων παλαιοτέρας καὶ νεωτέρας ἱστορίας; Πῶς νὰ μὴ συγκινοῦμαι γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς Φλωρίνης, ἡ ὁποία φυλάσσει τὰς πύλας τῆς Πατρίδος; Πᾶς λίθος εἰς αὐτὸν τὸν τόπον κράζει φωνῆ μεγάλη. Κωφὸς ὅστις δὲν ἀκούει τὴν κραυγὴν καὶ ἀναίσθητος ὅστις δὲν αἰσθάνεται τὸ ἱερὸν ρίγος….»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Να επιστρεψη στην Εκκλησια της Ελλαδος ο αποδημος Ελληνισμος και καθε σπιθαμη της Ελληνικης γης, γιατι κινδυνευει απο τον πατριαρχη (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος) 2) O AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΣ – ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΑ, »ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣΑΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ » – Ο ΕΙΣΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΧΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 25th, 2018 | filed Filed under: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με τετοιο πατριαρχη και επισκοπους φανταστητε
τι διαβρωσι θα υποστη ο αποδημος Ελληνισμος

PROEIDOPOIHSIS NARKH εξ. μικρη αναλ.

Συνεπῶς, κύριοι, δὲν παρίσταται ἀνάγκη νʼ ἀρνηθοῦμε τὴν πατρίδα μας γιὰ νὰ γίνωμε κήρυκες τῆς οἰκουμενικότητος τοῦ πατριάρχη, εἰς τὴν ὁποία ἡ Ἑλλὰς ὡς Ἔθνος θὰ ὑποστῇ τελείαν ἐξάτμισι ὑπὲρ τῆς μεγάλης πατρίδος, τῆς Τουρκίας!

Μὲ ἀρχιεπισκόπους καὶ ἐπισκόπους κάπως ἔτσι κατηχουμένους ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε ποιά διάβρωσι θὰ ὑποστῇ ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός, ὁ ὁποῖος καὶ ἔξωθεν ἔχει τὰς ἀφορμὰς γιὰ τὴν μείωσι καὶ κατάψυξι τῶν πατριωτικῶν του συναισθημάτων;

Να επιστρεψη στην Εκκλησια της Ελλαδος

ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς καὶ κάθε σπιθαμὴ τῆς Ἑλληνικῆς γῆς

Μέγα μέρος τοῦ κακοῦ, ποὺ λυμαίνεται ἐκκλησιαστικῶς τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας, θὰ ἐκλείψῃ, ἐὰν οἱ Ἐκκλησίες τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Ἀλλὰ καὶ οἱ Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπὲς Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἐδαφικῶς τμήματα τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος, πρέπει συμφώνως πρὸς τὸν ΛΔ΄ Ἀποστολικὸν Κανόνα νʼ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἔθνους καὶ ὡς κεφαλὴ τῆς Ἱεραρχίας νὰ ἔχουν τὸν προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς. Ἔτσι οἱ Μητροπολῖται Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης θὰ συμμετέχουν εἰς τὴν διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θὰ ὑπάρχῃ δὲ δυνατότητα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἐκλεγῆ καὶ ὁ πρῶτος· καὶ κάθε εὐεργετικὸ μέτρο, τὸ ὁποῖο χάριν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ λαμβάνεται, θὰ ἐπεκτείνεται καὶ μέχρις αὐτῶν.

 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 54 χρονια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟ »ΚΑΛΑΜΙ»

O AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΣ – ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ:

ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΑ, »ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣΑΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ »

http://www.kalami.us/2018/omogeneia/arxiepiskopos_jul18.html

Γιά Κληρικολαϊκή και Αυτονομία, τα οικονομικά και λοιπά σκάνδαλα, το Πατριαρχείο, τις επιθέσεις που δέχεται, τον »Κόρακα» και τον »φάδερ ‘Αλεξ», τους διάδοχους, τον Χριστιανισμό, το μέλλον της Εκκλησίας στην Αμερική κ.ά.

»ΚAΛΑΜΙ»: Γέρων, υπέρτιμε και έξαρχε δύο Ωκεανών, τις ευλογίες…
…….
ΚΑΛAMI: ‘Κ»: Σεβασμιώτατε, θέλουμε αλήθειες γιά την 44η Κληρικολαϊκή στην Βοστώνη. Γιά τα σκάνδαλα, γιά τα χρέη, γιά όλα. Το ποίμνιο οφείλει να γνωρίζει…
Αρχιεπίσκοπος:… Χρέη και σκάνδαλα αν υπήρξαν, θα τα τακτοποιήσει ο φάδερ ‘Αλεξ, με τον »μπακαλόγατο» και τις »αδελφές του ελέους».
»ΚΑΛΑΜΙ»: Μα ο φάδερ Άλεξ(*) είναι η προσωποποίηση των σκανδάλων και της αρπαχτής και ο κολλητός του, ο δισεκατομμυριούχος »φραγκοφονιάς», ο »μπακαλόγατος», δικά του λεφτά δεν έδωσε ποτέ γιά κάποιο έργο της Ομογένειας ή της Εκκλησίας.
Αρχιεπίσκοπος: Φυσικά, γι’ αυτό τους έχουμε. Γιά να φαίνονται αυτοί, που ποτέ δεν έδωσαν ένα δολάριο, αλλά θέλουν να έχουν και λόγο στα εκκλησιαστικά.
»Κ»: Ο φάδερ ‘Αλεξ, όπου σκάνδαλο είναι μέσα, έχει και το ψευδώνυμο »εισπράκτορας του πατριάρχη» στις ΗΠΑ…
Αρχιεπίσκοπος: Ο παναγιότατος, είναι θεοσεβούμενος, αλλά και άριστος επιχειρηματίας. Ξέρει τι κάνει. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία σήμερα ζει, επειδή λειτουργεί ως καλοστημένη επιχείρηση. Δεν ήρθε η Εκκλησία με το πιστόλι στο χέρι να ληστέψει. Μόνοι τους οι ευσεβείς χριστιανοί τα δίνουν, ευελπιστώντας να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να έχουν μιά θέση στον παράδεισο. Το λένε και οι γραφές: »Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι». Σε ότι αφορά τον φάδερ ‘Αλεξ, δεν φταίμε εμείς επειδή σε όλα τα σκάνδαλα οικονομικά και εκκλησιαστικά, είναι μέσα. Τα παράπονά σας, στον παναγιότατο. Δική του επιλογή είναι, ως »άτυπος αρχιεπίσκοπος».
»K»: Εκατομμύρια μαζεύτηκαν γιά την ανοικοδόμηση αγίου Νικολάου, δεν μας είπατε ποτέ, πόσα. Τετραπλασιάσατε το αρχικό κόστος. Χάθηκαν χρήματα, έγιναν αρπαχτές, το έργο σταμάτησε. Και παράλληλα κλείνουν ελληνικά σχολεία γιά μισό εκατομ. δολάρια.

Αρχιεπίσκοπος: »Μέγας είσαι Κύριε» και θαυμαστά τα έργα μας… Τα κάναμε όλα καλά και άγια. ‘Ηταν ευκαιρία να μαζέψουμε χρήμα και αυτό πράξαμε, επειδή αυτή είναι βασικά η αποστολή της Εκκλησίας. Ποιός νοιάζεται γιά ελληνική Παιδεία και σχολεία; Read more »

ΠΡΟΣ ΑΘΡΗΣΚΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ; «Δραξασθε παιδειας μηποτε οργισθη Κυριος και απολεισθε εξ οδου δικαιας» (Ψαλμ. 2, 12). ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΗ ΟΡΘΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΥ ΒΑΛΕΤΑΙ ΑΓΡΙΟΣ. 1) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΕΠΕΙΓΟΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 23rd, 2018 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Λαβαμε απο πνευματικο αδελφο το επειγον μηνυμα

ΕΠΕΙΓΟΝ Έκκληση για ΑΙΜΑ: Συνάνθρωπος μας, γνωστός, φίλης μου, έπεσε από οικοδομή πριν από λίγο και είναι σέ Κώμα. Είναι αυτή τή στιγμή στήν εντατική τού γενικού κρατικού νοσοκομείου Νίκαιας. Τό όνομα του είναι Πέτρος Ράλλης του Γεωργίου, αν δεν βρεθεί έγκαιρα αίμα θά πεθάνει.

Υ.Γ. Για σήμερα βρέθηκε η ποσότητα που χρειάστηκε, για αύριο άγνωστο.

8d542426c8ab5796f8b9f3ff

Ὁλόκληρη ἡ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Ὁκτωβρίου 1964, φυλ. 274
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΠΡΟΣ ΑΘΡΗΣΚΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ;

«Δράξασθε παιδείας μήποτε ὀργισθῆ Κύριος
καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας» (Ψαλμ. 2, 12)

Ἐθνικὰ προβλήματα

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο Λυκουργος

κοπροςαθεϊα-ανωμ Δημ..

Πολλά, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, εἶνε τὰ προβλήματα ἐκεῖνα, ἐκ τῆς λύσεως τῶν ὁποίων θὰ ἐξαρτηθῆ τὸ Ἔθνος μας νὰ σταθῆ ὄρθιον ἐν μέσω τῶν ἄλλων Ἐθνῶν. Tίς ὅμως δύναται νὰ ἀρνηθῆ τὸ σπουδαιότερον, τὸ πρῶτον πρόβλημα διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν πρόοδον τοῦ Ἔθνους μας εἶνε ἡ παιδεία; Τὸ ἐλύσαμεν ὀρθῶς; Ἐὰν ναί, ὄχι ἁπλῶς ἡ ζωή, ἀλλʼ ἡ πρόοδος, ἡ ἀκμή, ἡ μεγαλουργία, ἡ τιμή, ἡ δόξα τοῦ μικροῦ τούτου Ἔθνους θὰ ἔχουν ἐξασφαλισθῆ. Ἐὰν ὅμως ὄχι, τότε τὸ μέλλον τοῦ Ἔθνους προοιωνίζεται σκοτεινόν. Τὸ πᾶν ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ὀρθῆς διαπαιδαγώγησης τῆς Ἑλληνικῆς νεότητος, ἡ ὁποία πρέπει νʼ ἀρχίζη ἀπὸ τῆς βρεφικῆς ἡλικίας, ἀπʼ αὐτοῦ τοῦ λίκνου. Γνωστὸν θὰ εἶνε εἰς τοὺς πολλοὺς ἀνέκδοτον ἐκ τῆς ζωῆς τοῦ Λυκούργου, ὅστις θεωρεῖται ὁ σοφὸς νομοθέτης τῆς ἀρχαίας Σπάρτης. Οὗτος ἐκλήθη νὰ διοργανώση τὴν πολιτείαν τῆς Σπάρτης, ἡ ὁποία εὑρίσκετο εἰς χαώδη κατάστασιν. Ἐκάλεσε τὸν λαὸν εἰς δημοσίαν συγκέντρωσιν. Καὶ ἐκεῖ ἔδωκε πρωτότυπον καὶ ἐποπτικὸν μάθημα περὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγωγῆς. Ποῖον; Ὁ Λυκοῦργος ἐκράτει δύο σκύλακας, δύο νεαρὰ σκυλιά. Ἔθεσε κατὰ γῆς πινάκιον πλῆρης τροφῆς, ἤνοιξε δὲ κλωβόν, εἰς τὸν ὁποῖον εἶχε ἐγκλωβισμένον λαγωόν, καὶ ταυτοχρόνως ἀφῆκεν ἐλευθέρους τοὺς δύο σκύλακας. Ποῦ θὰ ἐτρέποντο; Πρὸς τὸ πινάκιον ἤ πρὸς τὸν λαγωόν; Ὁ ἕνας ὀσφρανθεὶς τὸ φαγητὸν ὥρμησεν ἀκάθεκτος πρὸς τὸ πινάκιον, ἐβύθισεν ἐντὸς αὐτοῦ τὸ ῥύγχος του, ἔτρωγε λαιμάργως καὶ ἠκούετο ὁ πλαταγισμὸς τῆς γλώσσης του. Ὁ ἄλλος, ἄν καὶ εἶδε τὸ πινάκιον, ἐν τούτοις ἐτράπη ἐπὶ τὴν καταδίωξιν τοῦ λαγωοῦ, τὸν ὁποῖον καὶ ἥρπασε καὶ ἱκανοποιημένος ἔφερεν εἰς τοὺς πόδας τοῦ Λυκούργου. Βλέπετε; εἶπε τότε ὁ σοφὸς νομοθέτης στρεφόμενος πρὸς τὸ πλῆθος, τὸ ὁποῖον μὲ περιέργειαν παρηκολούθει τὸ θέαμα μὴ δυνάμενον νὰ ἐννοήση τί διʼ αὐτοῦ ἤθελε νὰ παραστήση οὗτος. Καὶ τὰ δύο σκυλιὰ ἡ ἴδια μάνα τὰ ἐγέννησεν. Ἀλλʼ ἔτυχον διαφορετικῆς άνατροφῆς. Τὸ ἕνα τὸ παρέλαβεν ὁ κυνηγὸς καὶ τὸ ἐξάσκησεν εἰς τὸ κυνήγιον. Τὸ ἄλλο ἔμενε διαρκῶς εἰς τὴν οἰκίαν καὶ διημέρευε πλησίον τοῦ μαγειρείου, ὁ δὲ κρότος τῆς χύτρας ἦτο τὸ μόνον πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον τὸ ἠλέκτριζε καὶ τὸ ἔκαμνε νὰ χοροπηδᾶ. Οὕτω κατὰ διάφορον τρόπον ἀνατραφέντα τὰ δύο ζῶα ἔγιναν τὸ μὲν ἕνα λαίμαργον καὶ ἄχρηστον, τὸ δὲ ἄλλο ἕνα θαυμάσιο κυνηγετικὸ σκυλί. Τὸ δίδαγμα˙ Ἐὰν τὰ παιδιὰ ἀφεθοῦν ἄνευ χειραγωγίας καὶ σκληρᾶς ἀσκήσεως, ἀσύδοτα, θὰ καταντήσουν ἄχρηστοι καὶ ἐπιβλαβεῖς πολῖται εἰς τὴν Σπάρτην. Ἐὰν ὅμως συμφωνήσετε τὰ παιδιὰ τῆς Σπάρτης νὰ ὑποβληθοῦν εἰς ὡρισμένην ἀγωγήν, ἡ ὁποία θὰ τὰ σκληραγωγήση καὶ θὰ ἐμβάλη εἰς αὐτὰ ὡρισμένας ἕξεις ἀναγκαίας διὰ τὸν σκοπὸν τῆς πολιτείας, τότε τὸ μέλλον τῆς Σπάρτης θὰ εἶνε ἔνδοξον. Οἱ Σπαρτιᾶται συνεφώνησαν καὶ καθωρίσθη πρόγραμμα ἐκπαιδεύσεως τῆς Σπαρτιατικῆς νεότητος, πρόγραμμα τὸ ὁποῖον ἐκπλήσσει διὰ τὴν σκληραγωγίαν μὲ τὴν ὁποίαν ἀνετρέφοντο οἱ παῖδες καὶ οἱ νέοι τῆς Σπάρτης. Ἐξ ἐκείνης τῆς νεότητος, ἡ ὁποία ἐπάνω ἀπὸ τὴν ζωὴν καὶ τὰς ἀπολαύσεις εἶχε τὸ ἡρωικῶς ζῆν καὶ θνήσκειν ὑπὲρ πατρίδος, ἐκ νεότητος ἐκείνης ἡ ὁποία ὡς σύνθημα εἶχε τὸ «ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς» προῆλθεν ὁ Λεωνίδας μὲ τοὺς τριακόσιους του, οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν τὴν ἀθάνατον σελίδα τῶν Θερμοπυλῶν προμαχοῦντες τῆς ἐλευθερίας ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Ὄπισθεν λοιπὸν τῶν τριακοσίων τούτων ἀνδρῶν καὶ ὅλων τῶν ἡρῶων τῆς Σπάρτης ἦτο ὁ Λυκοῦργος, ὁ θεμελιωτὴς τοῦ σπαρτιατικοῦ μεγαλείου.
Ἴσως ἐρωτήση τις˙ Ἦτο τὸ ἐκπαιδευτικὸν σύστημα τῆς Σπάρτης τὸ ἄριστον; Ὄχι βεβαίως. Ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς ἐλέγχεται ἀτελές, ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου, καὶ αὐτὸ τὸ ὡς ἄριστον θεωροῦμενον ἐκπαιδευτικὸν σύστημα τῶν Ἀθηνῶν, τὸ ἐπὶ δημοκρατικωτέρας καὶ πνευματικωτέρας βάσεως στηριζόμενον. Ἀλλʼ ἐπειδὴ ἐν τὼ σπαρτιατικῶ συστήματι ἐτονίζοντο ὡρισμέναι ἀρεταὶ καὶ πᾶσα παρέκκλισις ἀπʼ αὐτῶν ἐτιμωρεῖτο αὐστηρῶς καὶ τὸ καλὸν ἐπηνεῖτο ἰδιωτικῶς καὶ δημοσίως, διὰ τὴν συνέπειαν ταύτην μεταξὺ θεωρίας καὶ πράξεως ἡ Σπάρτη ἠξιώθη νὰ ἴδη ἡμέρας δόξης καὶ νὰ ἡγεμονεύση τῆς Ἑλλάδος. Read more »

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΗ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», ΤΟ 1964, ΕΓΡΑΦΕ: «ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ; ΕΙΣ ΤΙ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ; ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ. Τι κρυπτεται πισω απο την ομιχλη, ο χρονος θα το αποδειξη». Οι σκοτεινες δυναμεις των μασονων και των αθεων ηταν πισω απο την ομιχλη. Φανερα πλεον πολεμουν οτι υγειες εμεινε στην Ελληνικη Παιδεια

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 23rd, 2018 | filed Filed under: ΕΘΝΙΚAI ΕΠΕΤΕΙΟΙ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», Ὁκτωβρίου 1964, φυλ. 274
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ;

Η Ασαφεια το διακρινει
π. Αυγ. - π. Ιερ.

Διὰ νὰ κρίνωμεν ἐὰν ἕν ἐκπαιδευτικὸν σύστημα εἶνε ἐπιτυχές, πρέπει κατὰ πρῶτον λόγον νὰ γνωρίζωμεν ποῖος εἶνε ὁ σκοπὸς εἰς τὸν ὁποῖον ἀποβλέπει. Διότι ὅλα τὰ ἔργα, ὅλαι αἱ τέχναι καὶ ἐπιστῆμαι ἀποβλέπουν εἰς κἄποιον σκοπόν. Οὐδὲν πράττει ὁ ἄνθρωπος ἀσκόπως. Καὶ ἡ παιδαγωγική, ἡ ὁποῖα εἶνε τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν ὡς ἀσχολουμένη μὲ τὸ δυσκολώτερον πρόβλημα, τὸν ἄνθρωπον, δὲν ἠμπορεῖ παρὰ νὰ ἔχη σκοπόν. Γενικόν, ἐννοοῦμεν, σκοπόν, εἰς τὸν ὁποῖον νὰ ὑποτάσσωνται ὅλοι οἱ ἐπὶ μέρους σκοποὶ τῶν διαφόρων μαθημάτων. Ἐρωτᾶται λοιπόν˙ Εἰς τὸ νέον ἐκπαιδευτικὸν Νομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον παρουσιάσθη μὲ τὴν ἀξίωσιν ὅτι ἀποτελεῖ μεταρρύθμισιν εἰς τὴν Παιδείαν, ὑπάρχει σκόπός; Εἰς τί ἀποβλέπει ὅλη αὐτὴ ἡ μεταρρυθμιστικὴ κίνησις;
Εἶνε μὲν ἀληθὲς ὅτι τόσον εἰς τὴν εἰσηγητικὴν ἔκθεσιν ὄσον καὶ εἰς τὸ Νομοσχέδιον ὁ συντάκτης ὁμιλεῖ περὶ ἀνθρωπισμοῦ, Χριστιανισμοῦ, Ὀρθοδοξίας κ.λ.π. Ἀλλὰ τὰ λεγόμενα περὶ τῶν ἀξιῶν τούτων ὡς σκοπῶν τῆς ἀγωγῆς εἶνε ἀόριστα καὶ ἀσαφῆ. Ὀρθῶς δὲ ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς λεκτικὰ πυροτεχνήματα, ὡς ὡραιολογήματα, καθʼ ἡμᾶς δὲ ὁμοιάζουν μὲ κοτζαμάνεια χαρτονομίσματα κατοχικῆς περιόδου, τὰ ὁποῖα ἀνέγραφον ὀνομαστικὴν ἀξίαν ἑκατομμυρίων, ἀλλὰ τὸ ἀντίκρυσμά των εἰς χρυσὸν ἦτο μηδέν. Ἐκλεκτὸς δὲ βουλευτής, κατέχων ὅσον ὀλίγοι τὰ ἐκπαιδευτικά, διέκρινε τὴν ἀοριστίαν καὶ ἀσάφειαν τοῦ Νομοσχεδίου ἐν τῶ καθορισμῶ τοῦ σκοποῦ. Τρεῖς διαφορετικαὶ διατυπώσεις σκοποῦ, εἶπεν, ὑπάρχουν, ἕνας διὰ τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον, ἄλλος διὰ τὸ Γυμνάσιον καὶ ἄλλος διὰ τὸ Λύκειον, ἐνῶ ἕνας καὶ μόνον γενικὸς σκοπὸς ἔπρεπε νὰ εἶνε διʼ ὅλα τὰ εἴδη τῶν σχολείων. Δυστυχῶς ὁ σκοπὸ αὐτὸς δὲν λάμπει ἐν τῶ Νομοσχεδίω τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως. Αἱ ἐπιδιώξεις τῶν μεταρρυθμιστῶν δὲν εἶνε φανεραί. Τὸ τὶ ἐπιδιώκουν διὰ τῶν νέων μέτρων δὲν τὸ λέγουν καθαρά. Κἄποιος φόβος, φαίνεται, τοὺς συγκρατεῖ. Ἐκπαιδευτικὸς ἀνὴρ ὅσον οὐδεὶς ἄλλος κατέχων τὰ ἐκπαιδευτικά, κρίνων εἰς σειρὰν ἄρθρων τὸ Νομοσχέδιον, ὁμιλεῖ καὶ περὶ τοῦ σκοποῦ, ὅστις πρέπει σαφῶς νὰ διακρίνεται εἰς ἕν ἐκπαιδευτικὸν σύστημα. Ἀναφέρει δὲ ὡς παράδειγμα τὴν γειτονικήν μας χώραν Γιουγκοσλαυΐαν. Τὸ «πιστεύω» τῆς χώρας ταύτης – τῶν κυβερνητῶν της, ἐννοοῦμεν – εἶνε πολὺ διάφορον, ἀντίθετον πρὸς τὸ «πιστεύω» τῆς ἡμετέρας χώρας, ὅπως τοῦτο τοὐλάχιστον ἐξαγγέλεται ἐπισήμως ἐν τῶ Ἑλληνικῶ Συντάγματι. Ἀλλʼ ἐκεῖνοι, οἱ Γιουγκοσλαῦοι, διακρίνονται διὰ τὴν συνέπειάν των. Τὸ «πιστεύω» των δεσπόζει εἰς ὅλην τὴν ζωήν των καὶ προπαντὸς ἐν τῆ ἐκπαιδεύσει. Θέλετε νʼ ἀκούσετε τὸν σκοπὸν τῆς ἀγωγῆς ἐν Γιουγκοσλαυΐα; Σκοπὸς τῆς ἀγωγῆς ἐν Γιουγκοσλαυΐα εἶνε ἡ «διαμόρφωσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἐνεργὸν οἰκοδόμον καὶ ὑπερασπιστὴν τῆς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας, τῆς σοσιαλοστικῆς πατρίδος, καὶ εἰς ἐνεργὸν ἀγωνιστὴν διὰ τὴν νίκην τοῦ σοσιαλισμοῦ ἐν τῶ κόσμω». Βλέπετε σαφήνειαν ἐν τῆ διατυπώσει τοῦ σκοποῦ; Ὅ,τι πιστεύουν τοῦτο καὶ θέτουν ὡς σκοπόν. Ποῦ τοιαύτη σαφήνεια ἐν τῶ Νομοσχεδίω τῶν μεταρρυθμιστῶν; Ὀμίχλη καλύπτει τὸ πᾶν. Τί κρύπτεται δὲ ὄπισθεν τῆς ὀμίχλης, ὁ χρόνος θέλει ἀποδείξει. Read more »

1. ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ! 2. ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΗ Η ΕΥΛΟΓΙΑ; (Δυο ομιλιες του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου στο Ευαγγελιο της Κυριακης)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 22nd, 2018 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λουκ. 5,1-11)
Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου ἡ πρώτη σε pdf (23. Σεπτεμβριου 2018)

1. ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ!

862c570e406e

2. Πῶς θὰ ἔρθῃ ἡ εὐλογία;

Αφεντες απανταἩ ἴδια φωνή, ἀγαπητοί μου, ἀκούγεται καὶ πάλι. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε καὶ σήμερα κατηγορούμενος. Νεώτεροι γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ἀπευθύνουν σφοδρὸ κατηγορητήριο. Καὶ τί λένε; Ὅτι ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἐμπόδιο γιὰ τὸ σημερινὸ πολιτισμό, ὅτι ὑπνωτίζει τὸ λαό, ὅτι μὲ τὶς ὑποσχέσεις γιὰ αἰώνια ζωὴ παραλύει τὸ δυναμισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ προοδεύσῃ. Εἶνε ἐμπόδιο, λένε, ἡ θρησκεία γιὰ τὴν πρόοδο καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτὴ εἶνε ἡ κατηγορία. Τί ἔχουμε ν᾿ ἀπαν­τήσουμε;
Εἶνε ἀλήθεια –δὲν τὸ ἀρνούμεθα–, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας διδάσκει καὶ θὰ διδάσκῃ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε ὅπως τὰ ζῷα, εἶνε ἡ κορυ­­φὴ τῆς δημιουργίας, ἔχει θεία προέλευσι, πλά­στηκε γιὰ τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλά. Αὐτὰ ὑ­πενθυμίζει ἡ Ἐκκλησία. Σὲ κάθε θεία λειτουρ­γία δείχνει μὲ τὸν ἱερέα τὰ ἄστρα καὶ λέει· «Ἄ­νω σχῶμεν τὰς καρδίας» (θ. Λειτ.). Ἡ ζωή μας δὲν τελειώνει στὸν τάφο μὲ τὸ φτυάρι τοῦ νε­κρο­θάφτη· ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀθανασία.
Ἀλλ᾿ ἐνῷ ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία διδάσκουν, ὅτι ὁ οὐρανὸς εἶνε τὸ τέρμα τῶν εὐ­γενῶν ἐπιδιώξεων τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τούτοις δὲν ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωή, ὅπως νομίζουν μερικοί. Πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ ἀδιαφο­ρήσουν; Ὁ Χριστὸς δὲν ἔπλασε τὸν ἄν­θρω­­πο δισύνθετο, ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχή, ἀπὸ ὕλη καὶ πνεῦμα; Γνωρίζει λοιπὸν περισσότερο ἀ­πὸ κάθε ἄλλον, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκες πνευματικὲς ἀλλὰ καὶ ὑλικές, ἀνάγκες τῆς ψυ­χῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ὅπως φροντίζει ὁ Κύριος γιὰ τὶς πνευματικές μας ἀνάγ­κες, φροντίζει καὶ γιὰ τὶς σωματικές. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος· Ποιός πατέρας, λέει, ὅταν τὸ παιδί του ζητήσῃ ψωμί, θὰ τοῦ δώσῃ πέτρα; καὶ ὑπάρχει πατέρας, ποὺ θὰ ζητήσῃ τὸ παιδὶ ψάρι καὶ θὰ τοῦ δώσῃ φίδι; Δὲν ὑπάρχει τέτοιος πατέ­ρας. Ἂν λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος, ποὺ εἶνε ἀτελής, δείχνῃ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες τοῦ παιδιοῦ του, πολὺ περισσότερο ὁ Πατὴρ ὁ οὐ­ράνιος (βλ. Ματθ. 7,9-11. Λουκ. 11,11-13). Read more »