Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Δεκέμβριος, 2023

Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ (ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 31st, 2023 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Tελευταία Kυριακή του έτους
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ

τραπουλαYΠAPXEI, αγαπητοί μου, μια κοινωνική πληγή, που μοιάζει με φοβερό φίδι. Tο φίδι αυτό όλο το χρόνο λουφάζει. Tώρα στις εορτές βγαίνει. Ποιό είναι το φίδι; Ας γελάς εσύ που μ’ ακούς, όποιος και νά ‘σαι. Eγώ θα σου πω την αλήθεια, και αδιαφορώ τι θα πεις εσύ. Tο φίδι, λοιπόν, που μαστίζει την κοινωνία τις ημέρες αυτές και ιδίως τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, είναι η χαρτοπαιξία. Mεγάλο φίδι…

―Δε’ μ’ αφήνεις ήσυχο να παίξω για το καλό του χρόνου; σου λέει ο άλλος.

«Για το καλό του χρόνου»; Mα δε’ φέρνει κανένα καλό η χαρτοπαιξία. Δεν είναι αθώο παιχνιδάκι. Eίναι παιχνίδι δαιμονικό. Eίναι σατανάς ολόκληρος με εκατόν πενήντα κέρατα.

Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Ματθ.3,1-12) – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 31st, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Γ΄, εδάφια 1-12

  • 1Ιερος Χρυσοστομος Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας 2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
    7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 10 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 11 ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί. 12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

Read more »

«Ἒργον ποιησον ευαγγελιστου» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 31st, 2023 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ[:Β΄Τιμ. 4,5-8]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Ἒργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 31-12-2000] [Β 429, έκδοσις β΄]

Τελευταία ημέρα του έτους, αγαπητοί μου. 31 Δεκεμβρίου του 2000. Βέβαια, συμβατική. Κατά συμφωνίαν· γιατί ο χρόνος ρέει και αγνοεί την υποδιαίρεσή του. Η υποδιαίρεσις του χρόνου γίνεται, όπως λέγει ο Μωυσής, στην Γένεση, για την μέτρηση του χρόνου, που θα βοηθήσει τόσο σε καθημερινά πράγματα, όσο και εις την σωτηρία.
Έτσι, λοιπόν, τελειώνει το έτος σήμερα, για να μας υπενθυμηθεί ότι ο καιρός περνά και το τέλος της ζωής έρχεται και εμείς ακόμη υπολειπόμεθα. Θυμίζει εκείνο που είπε κάποτε ο Ιερεμίας: «Διῆλθε θέρος, παρῆλθεν ἄμητος, καὶ ἡμεῖς οὐ διεσώθημεν». Δηλαδή: «Πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε και ο τρυγητός κι εμείς ακόμα δεν σωθήκαμε». Read more »

Το Ευαγγελιο «Ἀρχη του ευαγγελιου Ἰησου Χριστου, υιου του Θεου» (Μαρκ. 1,1) – Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 30th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄- Ἔτος ΙΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 744(2)

Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων (Μᾶρκ. 1,1-8)
31 Δεκεμβρίου 2023 (2000)

Το Ευαγγελιο

«Ἀρχη του ευαγγελιου Ἰησου Χριστου, υιου του Θεου» (Μαρκ. 1,1)

++Ἡ περίοδος αὐτή, ἀγαπητοί μου, στὴ γλῶσ­σα τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζεται Δωδεκα­ή­μερον. Καὶ σήμερα εἶνε ἡ Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώ­των. Τί εὐαγγέλιο διαβάζεται στὶς ἐκκλησί­ες; διαβάζεται ἡ περικοπὴ κατὰ Μᾶρκον 1,1-8.
Ἀπὸ αὐ­τὴν θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ προσέξετε μία μόνο λέξι. Εἶνε ἡ λέξις «εὐαγγέλι­ον». Ἔτσι ἀρχίζει σήμερα ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή· «Ἀρ­χὴ τοῦ εὐαγγελίου…» (ἔ.ἀ. 1,1). Τί σημαίνει «εὐαγγέλιο»; Νὰ τὸ κάνουμε λιανά.
Read more »

Αγιου Νικοδημου του Αγιορειτου ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΩΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 30th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΩΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ειρμός ωδής α΄: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε· ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται».
Από ποιον άλλο πρέπει να ζητούν άρτους όσοι τους χρειάζονται, παρά από τον αρτοπωλητή; Ή από ποιον πρέπει να λαμβάνουν οίνο όσοι τον στερούνται, παρά από τον οινοπώλη; Αλλά και όσοι έχουν ανάγκη από χρυσό νόμισμα και ασημένιο, από ποιον άλλο πρέπει να το ζητούν, παρά μόνο από τον αργυραμοιβό; Έτσι παρόμοια και όσοι θέλουν να πανηγυρίζουν και να εγκωμιάζουν τις εορτές του Χριστού, από ποιον άλλον πρέπει να ζητούν λόγους πανηγυρικούς και εγκώμια, παρά από τον πανηγυριστή τους και εγκωμιαστή τους, τον μέγα, λέω, στην θεολογία, Γρηγόριο; Read more »

ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ (Αποσπασματα δυο ὁμιλιων του καλου ποιμενα της Φλωρινας Αυγουστινου Καντιωτου, που & απο το Υπερπεραν φωναζει)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 29th, 2023 | filed Filed under: ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ, ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

__________

__________________

α) Οι Φωτιές τήν παραμονή Χριστουγέννων……………………..
β) Η χαρτοπαιξία τῆς πρωτοχρονιᾶς…………………………………
γ) Η δημοπρασία τῶν εἰκόνων τά Θεοφάνεια ἀπό τούς ναούς!…….
δ) Ο σταυρός τῶν Θεοφανείων περιφέρονταν στά σπίτια, από εκεῖνον που τον ἐπιανε. Μάζευε χρήματα και μεθυσμένος τον περιέφερε στην πόλη……
ε) Ο μεγάλος καρνάβαλος στο Ἀμύνταιο τῆς Αποκριές, που εἶχε ρίζες βαθιές. Ὁ ἡρωϊκος Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος συγκρούεται με ὅλους τους δαίμονας τῆς ἐποχῆς & τόν συντρίβει

Αποσπάσματα δύο ὁμιλιῶν τοῦ καλοῦ ποιμένα τῆς Φλώρινας
π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

α) Στον Ἱερο ναό Ἁγιου Παντελεήμονος Φλωρίνης 30. 12.1967 και β) 24.12.1989. (Διόρθωση όχι το 1970)
Ο καλός ποιμένας ενημερώνει τόν πιστό λαό. Πολεμᾶ τα ειδωλολατρικά εθιμα. Αλλά τα εξαφανίζει & άλλα υποβαθμίζει, ἀφοῦ, παρ` όλη την προπαγάνδα κάποιων ομάδων, δεν συμμετέχει το ποίμνιο.

Σήμερα, δυστυχῶς, ὅτι σατανικό ὑπάρχει ἀναβαθμίζεται & ελάχιστοι ποιμένες ἐνημερώνουν και προστατεύουν το Ελληνικό λαό. Για αυτό, και από το ὑπερπέραν οι άνθρωποι του Θεοῦ, δεν εγκαταλείπουν το ποίμνιο και φωνάζουν. Εξ άλλου ο αγωνιστής Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστῖνος σε άλλη ομιλία του δήλωσε, ότι: «ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ ΘΑ ΦΩΝΑΖΩ». Και όπως φαίνεται έχει την δυνατότητα και από το υπερπέραν να φωνάζει και να πραγματοποιῆ την υπόσχεσή του

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ [:Ματθ.2,13-23]

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 28th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ [:Ματθ.2,13-23]

«Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων(:Τότε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι μάγοι τον εξαπάτησαν και τον ξεγέλασαν, θύμωσε πολύ. Έστειλε λοιπόν στρατιώτες, οι οποίοι σκότωσαν όλα τα παιδιά που ήσαν στη Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα και τα σύνορά της, από ηλικία δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που εξακρίβωσε από τους μάγους)»[Ματθ.2,13]. Read more »

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 28th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ(:Όταν λοιπόν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, ιδού σοφοί αστρονόμοι από τα μέρη της ανατολής ήλθαν στα Ιεροσόλυμα και άρχισαν να ρωτούν: ‘’Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που τώρα τελευταία γεννήθηκε; Διότι είδαμε το αστέρι Του να ανατέλλει και να δίνει έτσι την είδηση για τη γέννηση του νέου βασιλιά και ήρθαμε να Τον προσκυνήσουμε’’)»[Ματθ.2,1-3] Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Β Τιμ.4,5-8) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 28th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

B΄προς Τιμόθεον, κεφάλαιο Δ΄, εδάφια 5-8

  • 5 Σὺ δὲ νῆφε Αποστ.Παυλοςἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. 6 Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. 7 Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· 8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ[:Β΄Τιμ.4,5-8]

«Σ δ νφε ν πσι, κακοπθησον(: εσύ όμως πρόσεχε άγρυπνα όλα όσα σου παρουσιάζει το ποιμαντικό σου έργο. Κοπίασε)»[Β΄Τιμ.4,5].Βλέπεις ότι γι’ αυτό τα προλέγει αυτά; Γιατί και ο Χριστός έλεγε προς το τέλος ότι «γερθήσονται γρ ψευδόχριστοι κα ψευδοπροφται κα δώσουσι σημεα μεγάλα κα τέρατα, στε πλανσαι, ε δυνατόν, κα τος κλεκτούς(:διότι θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά, ώστε να παραπλανήσουν, εάν είναι δυνατόν, ακόμη και αυτούς τους εκλεκτούς)»[Ματθ.24,24]· έτσι και αυτός όταν επρόκειτο να φύγει για την άλλη ζωή έλεγε αυτά· «Σύ δέ νφε ν πσι (:εσύ όμως πρόσεχε άγρυπνα όλα όσα σου παρουσιάζει το ποιμαντικό σου έργο)»[Β΄Τιμ.4,5]. «Κακοπάθησον (:Κακοπάθησε)»· δηλαδή «κοπίασε, πρόλαβε προτού έλθει εκείνη η καταστροφή, κατάστησε τα πρόβατα σε ασφάλεια ώσπου να έρθουν οι λύκοι, κακοπάθησε παντού». Read more »

Ὁ ἅγιος Στεφανος ο πρωτομαρτυς της ἀληθειας, της δικαιοσυνης και της συγχωρησεως

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 27th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 926(2)

Τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 (2002)
Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Ὁ ἅγιος Στεφανος o πρωτομαρτυς της ἀληθειας,

της δικαιοσυνης και της συγχωρησεως

Prot. StefanosΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ πρώτου μάρτυρος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Στεφάνου. Ὁ ἅγιος Στέφανος ἦταν ἕ­νας ἀπὸ τοὺς λίγους (μόλις τρεῖς χιλιάδες τότε) Χριστιανοὺς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας (βλ. Πράξ. 2,41). Σήμερα οἱ λεγόμενοι χριστιανοὶ φτάνουν τὸ ἕνα δισεκατομμύριο στὸν κόσμο. Τότε ὅμως οἱ πιστοὶ ἦταν ἀκόμη πολὺ λίγοι. Λίγοι, ἀλλὰ πραγματικοὶ Χριστιανοί, ἄξιοι τοῦ ὀ­νόματος τοῦ Χριστιανοῦ. Μεταξὺ αὐτῶν, ἐκ­λεκτὸς τῶν ἐκλεκτῶν, ἦταν ὁ Στέφανος. Γι᾿ αὐ­τό, ὅταν πα­ρουσιάστηκε ἀνάγκη, τὸν ἐξέλεξαν πρῶτο με­ταξὺ τῶν ἑπτὰ διακόνων τῆς Ἐκκλησίας.
Στὴ διακονία του φρόντιζε νὰ ὑπάρχῃ δικαιοσύνη. Τὸ σύστημα ποὺ ζοῦσαν οἱ πιστοὶ ἦ­ταν τὸ κοινόβιο. Δὲν ἔτρωγε ἕνας μὲ δέκα στόματα, κι ὁ ἄλλος νὰ πεινάῃ. Τὸ συσσίτιό τους ἦταν σπαρτιατικό, ἢ μᾶλλον χριστιανικό, ὅπως εἶνε μέχρι σήμερα στὰ μοναστήρια. Read more »

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ [:Ματθ.2,13-23]

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 27th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ [:Ματθ.2,13-23]

Ιερος Χρυσοστομος«Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων(:Τότε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι μάγοι τον εξαπάτησαν και τον ξεγέλασαν, θύμωσε πολύ. Έστειλε λοιπόν στρατιώτες, οι οποίοι σκότωσαν όλα τα παιδιά που ήσαν στη Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα και τα σύνορά της, από ηλικία δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που εξακρίβωσε από τους μάγους)»[Ματθ.2,13]. Read more »

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ[:Γαλ.4,4-7] & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (αποδοση στην απλη ελληνικη απο άγιος Νικoδημο Αγιορiτη)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 27th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ[:Γαλ.4,4-7]
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

[απόδοση στην απλή ελληνική: άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης]

749736db6c2a117b24590b3e3b15d70b«Ὃτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν(: όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος που είχε ορίσει η πανσοφία του Θεού, απέστειλε ο Θεός στον κόσμο τον Υιό Του, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και υποτάχθηκε στον μωσαϊκό νόμο, προκειμένου να εξαγοράσει εκείνους που ήταν υποδουλωμένοι στην κατάρα του μωσαϊκού νόμου, για να λάβουμε την υιοθεσία που ο Θεός μάς είχε υποσχεθεί)»[Γαλ.4,4-5].
«Όσο», λέγει, «ήμασταν νήπιοι, βρισκόμασταν κάτω από τα Σάββατα και τις νουμηνίες και τις άλλες παρατηρήσεις του μωσαϊκού νόμου». Όταν όμως ήλθε ο ορισμένος καιρός της ενσάρκου Οικονομίας, όταν η ανθρώπινη φύση, αφού εκπλήρωσε κάθε είδος κακίας, χρειαζόταν ιατρεία, διότι αυτό δηλώνει η φράση «πλήρωμα του χρόνου», «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός»· δεν λέει «γενόμενον διά γυναικός», για να μη βρουν αιτία οι αιρετικοί Ουαλεντιανοί να λένε ότι ο Κύριος διαπέρασε από την Παρθένο, σαν από σωλήνα, κατά φαντασία δηλαδή και όχι αληθινά αφού έγινε άνθρωπος, αλλά είπε: «ἐκ γυναικός», δηλαδή από την ουσία και από τα πάναγνα αίματα της Παρθένου σώμα έλαβε και που ήταν καρπός της κοιλίας αυτής. Read more »

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ & Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ. Ο ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ & Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΓΝΩΜΗ AΠO THN EKKΛHΣIA. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ & ΑΦΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 26th, 2023 | filed Filed under: IOYΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ & Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ

Απόσπασμα ομιλίας του αληθινου ορθοδοξου επισκόπου από τις 24.12.1989

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ & Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΙΣ ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ & ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ
_____________________

__________

Σχολιο κατω απο το βιντεο: «Αθάνατε πατέρα μας, μέγιστε των Αρχιερέων, ισάξιε του αγίου Ιω. του Χρυσοστόμου, παρακαλούμε θερμά για την μέριμνα σου σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε!!! Ρίγη σκορπούν οι θεόπνευστες ομιλίες σου!!! Πόσο πολύ μας λείπεις!!! Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα!»

50751374unled13

  • Ο απαραδεκτος Ιουστινος Μπαρδακα, που εδινε ρευμα από τον προφητη Ηλία του χωριοῦ  του, στα Σκοπιανά συγκροτηματα για να κάνουν την προπαγάνδα, εδωσε  συνέντευξη που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΗΧΩ Φλώρινης το 2010  Δικαιολογει τις φωτιες και λέει την δική του βλακεία, που ο φιλος του ο δημαρχος Γιαννακης κανει αγωνα, προπαγανδίζοντας το ειδωλολατρικό εθιμο ως χριστιανικό!!!

https://echoflorina.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BEE%BD%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1/

Τετοιους κάνουν δεσποτάδες!!! Ακουστε τη συνεντευξη του!!!!!!:

Οι δικές μας οι «Φωτιές» είναι ένα έθιμο που οι ρίζες του χάνονται στο χρόνο και που κάποτε η Εκκλησία τις πολέμησε.

  • Η Εκκλησία δεν πρέπει να απορρίπτει, ούτε να πολεμάει αυτό που ήταν μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Θα ήταν πολύ βάρβαρο, απάνθρωπο και πολύ αψυχολόγητο, κάτι τέτοιο. Τι έκανε όμως; Τους έδωσε άλλο νόημα. Άλλο περιεχόμενο. Αυτό που εξυπηρετούσε παλαιότερα το μύθο, τώρα εξυπηρετεί την αλήθεια. Ο ίδιος ο λαός έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο λαός έχει τεράστιες δυνάμεις μέσα του και βρίσκει τις λύσεις. Εδώ στη Φλώρινα, τώρα πια, κανείς δε λέει ότι τα Χριστούγεννα οι φωτιές ανάβουν για να τιμήσουν το θεό Ήλιο. Αντιθέτως, λένε ότι ανάβουν τις φωτιές για να ζεστάνουν το Χριστό. Και είναι μία πράξη ευλαβείας. Η Εκκλησία έχει την υποχρέωση να μην ξεριζώνει απότομα και να δημιουργεί πληγές, αλλά να μπολιάζει. Όπως ακριβώς γίνεται με ένα
    αγριόδεντρο που το μπολιάζεις και ημερεύει και καρποφορεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ & ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 340/9-12-1979, ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/o-makaristos-florinis-avgoustinos-kai-ta-atopa-pro-ton-christougennon/

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 26th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

[Υπομνηματισμός των χωρίων Λουκά 2,1-11]

ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ιστ.«Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν(:Τις ημέρες εκείνες μετά τη γέννηση του Ιωάννη εκδόθηκε από τον Καίσαρα Αύγουστο διάταγμα να εγγραφούν στους δημόσιους φορολογικούς καταλόγους όλοι οι κάτοικοι του κόσμου που βρίσκονταν κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε στην Ιουδαία, την εποχή που ηγεμόνας της Συρίας ήταν ο Κυρήνιος (και διακρίνεται έτσι από τη δεύτερη απογραφή, την οποία έκανε αργότερα πάλι ο ίδιος). Και όλοι πήγαιναν να εγγραφούν στους φορολογικούς καταλόγους, καθένας στην πόλη από την οποία καταγόταν η οικογένειά του)»[Λουκά 2, 1-3]
Κατά τρόπο ωφέλιμο και αναγκαίο ο ευαγγελιστής επισήμανε τον χρόνο της γέννησης του Σωτήρα μας. Για να μάθουμε δηλαδή ότι δεν υπήρχε στους Ισραηλίτες βασιλιάς από τη φυλή του Δαβίδ, αλλά είχαν εκλείψει άρχοντες που να προέρχονταν από αυτούς, δικαιολογημένα αναφέρει τα θεσπίσματα του Καίσαρα, επειδή είχε στην εξουσία του μεταξύ άλλων και την Ιουδαία. Έτσι λοιπόν διέταξε να γίνει απογραφή. Read more »

Αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 25th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

«Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαι τῷ ῎Αχαζ λέγων· αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου Θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος. καὶ εἶπεν ῎Αχαζ· οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ᾿ οὐ μὴ πειράσω Κύριον. καὶ εἶπεν· ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυίδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ(:Και μίλησε και πάλι ο Κύριος προς τον Άχαζ και είπε: “Ζήτησε προς πληροφόρησή σου από τον Κύριο τον Θεό σου κάποιο θαύμα, είτε στο βάθος της γης και ακόμη πιο κάτω, είτε στο ύψος του ουρανού”. Και είπε ο Άχαζ: “Δεν θα ζητήσω σημείο, ούτε θα υποβάλω σε πειρασμό τον Κύριο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη βεβαίωσή Του. Και είπε ο Προφήτης: “Ακούστε λοιπόν εσείς, που αποτελείτε τον βασιλικό οίκο του Δαβίδ: Μήπως είναι μικρό πράγμα να παρέχετε στενοχωρίες και κόπους σε ανθρώπους απεσταλμένους από τον Θεό, όπως είναι οι Προφήτες; Και πώς λοιπόν τολμάτε με την απιστία σας να στενοχωρείτε τον Θεό; Για τον λόγο αυτόν θα δώσει μόνος Του Αυτός ο ίδιος ο Κύριος σε σας θαύμα υπερφυσικό: ιδού, η Παρθένος υπερφυώς θα συλλάβει στη γαστέρα της και θα γεννήσει Υιό και θα καλέσετε το όνομά Του Εμμανουήλ, δηλαδή “μαζί μας ο Θεός”)»[Ησ. 7,10-16]. Read more »