Αυγουστίνος Καντιώτης

ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΡΑΒΒΑΔΕΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ, ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ!

Aπόσπασμα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» (Νο2) , εκδοση Γ΄ επηυξημένη, 2015

Χριστον ή ΒαραβαΤὸ πιὸ σπουδαῖο προσὸν τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ἡ ἐλευθερία. Ἀφοῦ δὲν θέλει ὁ ἄνθρωπος νὰ τὸν κυβερνᾷ ὁ Χριστός, θὰ τὸν κυβερνήσῃ ὁ ἀντίχριστος. Εἶνε μυστήριο πρᾶγμα· δὲν θέλει ἡ ἀνθρωπότης τὸν Σωτῆρα της, τὸ Χριστό, θέλει τὸ Βαραββᾶ.
Ἐκείνη ἡ Μεγάλη Παρασκευὴ εἶνε ἕνα δρᾶμα συγκλονιστικό. Ὁ καημένος ὁ Πιλᾶτος, ποὺ κρατοῦσε τὸ ῥωμαϊκὸ δίκαιο, «Ἔ», σοῦ λέει, «ποῦ πᾶνε αὐτοί; Τοὺς ἔθρεψε, τοὺς πότισε, τοὺς θεράπευσε, τοὺς ἀνέστησε καὶ νεκρούς. Τέλος πάντων, τόσο σκληροὶ θὰ μείνουν ἀπέναντί του· θὰ τὸν λυπηθοῦν». Γι᾿ αὐτὸ τοὺς παρουσίασε ἕναν κακοῦργο, τὸ Βαραββᾶ, ποὺ τὰ χέρια του ἦταν βουτηγμένα μέσα στὸ αἷμα, καὶ τοὺς εἶπε· ―Ἔχω τὸ Χριστό, ἔχω καὶ τὸ Βαραββᾶ. Ποιόν ἀπὸ τοὺς δύο προτιμᾶτε; ποιόν νὰ ἐλευθερώσω; Φώναξαν ὅλοι· ―Τὸ Βαραββᾶ… Κ᾿ ἐμεῖς τὸ ἴδιο ζητᾶμε. Θέλουμε οἱ Βαραββᾶδες νὰ μᾶς κυβερνήσουν. Κι ἀφοῦ τοὺς Βαραββᾶδες διαλέγουμε, αὐτοί θὰ μᾶς κυβερνοῦν.
Ἔχω πολλὰ σχετικὰ παραδείγματα νὰ σᾶς παρουσιάσω. Τέτοιος εἶνε ὁ κόσμος.
Ὅταν πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια περιώδευα τὴν ἐπαρχία τῶν Γρεβενῶν, ἔφτασα σ᾿ ἕνα χωριό.
Τότε ἤμουν ἱεροκήρυκας. Δὲν εἶχα οὔτε αὐτοκίνητο γιὰ νὰ μὲ κατηγοροῦν (μολονότι τὸ αὐτοκίνητο τὸ ἔχω δωρεὰν καὶ δὲν ξοδεύει πολλὰ καύσιμα, γιατὶ εἶνε μὲ πετρέλαιο· δὲν ἔδωσα δραχμὴ γιὰ ν᾿ ἀγοράσω αὐτοκίνητο). Τότε εἶχα τὸ ὑπ᾿ ἀριθμὸν ἕνα αὐτοκίνητο· περπατοῦσα χιλιόμετρα μὲ τὰ πόδια.
Πάω λοιπὸν σ᾿ ἕνα χωριό, χτυπῶ τὴν καμπάνα, καὶ δὲν ἔρχεται κανένας. Ξέρανε, ὅτι πῆγα νὰ τοὺς κηρύξω τὸ εὐαγγέλιο καὶ νὰ τοὺς μιλήσω γιὰ τὸ Χριστό. Τὸ βράδι κοιμήθηκα στὸ καμπαναριό…
Σὲ λίγο ἔρχεται στὰ πράγματα ἕνας «Βαραββᾶς»· ἦταν τοῦ κόμματος. Εἶπα μέσα μου· «Ἀφοῦ δὲ᾿ θέλετε τὸ Χριστό, ἀπὸ δαύτους θὰ κυβερνηθῆτε». Μετὰ ἀναστέναζαν· παρέλαβε αὐτὸς τὴν ἐξουσία στὸ χωριό, κι ἄρχισε τὸ ξύλο καὶ τὴν τυραννία.
Τοὺς εἶδα μετὰ στὰ Γρεβενά, σ᾿ ἐλεεινὴ κατάστασι. Μπῆκαν σὲ κάτι παράγκες. Πῆγα, τοὺς βρῆκα· τοὺς κατάλαβα. «Δὲν εἶστε», τοὺς λέω, «ἀπὸ τὸ τάδε χωριό;». «Ἄ», λένε, «παππούλη, ἐμεῖς, ὅταν ἦρθες, πήγαμε νὰ βροῦμε αὐτόν, γιατὶ ἐλπίζαμε ὅτι αὐτὸς θὰ μᾶς σώσῃ καὶ θὰ μᾶς βοηθήσῃ…». Ἔτσι λοιπὸν σκότος καὶ Βαραββᾶν ἐκλέγει ἡ ἀνθρωπότης. Δὲ᾿ θέλω νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο.
Καὶ πάλι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, ἂν παρουσιαστῇ ἕνας πραγματικὰ πιστὸς Χριστιανός ―τώρα δὲν ὑπάρχει, σᾶς τὸ λέω καθαρά, γιατὶ εἴμαστε ἄξιοι τιμωρίας―, ἂν βρισκόταν ἕνας, καὶ ἔλεγε· «Ἕλληνες, δὲ᾿ θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ἄλφα ἢ βῆτα ἢ γάμμα κόμμα, ἀλλὰ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, (μὲ τοῦτο ποὺ κρατῶ, ποὺ εἶνε σοφία. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο. Ὅλα τ᾿ ἄλλα εἶνε βλακεῖες, ἀνοησίες καὶ κουταμάρες)· τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ἡ σοφία καὶ μ᾿ αὐτὸ θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα», πέστε μου, θὰ τὸν ψήφιζαν οἱ Χριστιανοί; Ἐμένα, λοιπόν, νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη, ἂν ἡ παράταξί του θὰ ἔπαιρνε ἕνα βουλευτὴ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ Βαραββᾶ θὰ ἐκλέξουν, διότι εἶνε κουμπάρος τους, διότι τοὺς εὐνοεῖ…, πολλὰ ἄλλα διότι.
Δὲ᾿ θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον; Ἔ, ἄφησε τότε νὰ ἐκλέγωνται οἱ Βαραββᾶδες σου καὶ νὰ σὲ κυβερνοῦν οἱ ἀντίχριστοι.
Δὲ᾿ θέλω νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο, γιατὶ θὰ νομίσετε ὅτι πολιτικολογῶ. Δὲν ἀνήκω σὲ κανένα κόμμα. Τοὺς ξέρω ὅλους, ἐπὶ τόσα χρόνια. Ξέρω ποιός εἶνε ὁ ἕνας καὶ ποιός εἶνε ὁ ἄλλος. Ποιός ἀπ᾿ αὐτοὺς πατάει στὴν ἐκκλησία; ποιός ἐξομολογεῖται; ποιός κοινωνεῖ; Ὁ ἕνας τραβάει ἀπὸ ᾿δῶ κι ὁ ἄλλος ἀπὸ ᾿κεῖ.
Τὸ Εὐαγγέλιο μόνο λύνει τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα. Ἡ λύσι τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος εἶνε πάρα πολὺ εὔκολη. Καὶ εἶνε εὔκολη ὄχι μὲ τὸν ἀντίχριστο, ἀλλὰ μὲ τὸ Χριστό.
Πρέπει νὰ γίνῃ στὴν Ἑλλάδα Read more »

Αγιος Αυξεντιος ο νεομαρτυς (25 Ιανουαριου)

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιαν 24th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ” ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

BAPKAPHΣ MAPTYPAΣ

(Αὐξέντιος νεομάρτυς — 25 Ἰανουαρίου)

Ἡ Ἤπειρος, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἤπειρος εἶνε χῶρα ἑλληνική ἀπότά ἀρχαῖα χρόνια. Δυστυχῶς ἡ Ἤπειρος δέν συμπεριλαμβάνεται τώρα ὅλη στήν Ἑλλάδα. Ἕνα μέρος της, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, πού τήν ἐλευθέρωσε μέ σκληρούς ἀγῶνες ὁ ἑλληνικός στρατός, βρίσκεται σήμερα κάτω ἀπό τήν τυραννική ἐξουσία τοῦ Ἐμβέρ – Χότζα. Ἕνα διαλεχτό τέκνο τῆς Ἠπείρου εἶνε καί ὁ νεομάρτυρας Αὐξέντιος, πού τό 1720 μαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολι.

Ὁ Αὐξέντιος γεννήθηκε σ’ ἕνα χωριό τῆς ἐπαρχίας Βελλᾶς τῆς Ἠπείρου. Νέος ἀκόμη, ὅπως τόσοι ἄλλοι συμπατριῶτες του, ἔφυγε ἀπό τό φτωχό χωριό του καί πῆγε μακριά. Ἔφτασε στή μεγάλη πόλι, τήν Κωνσταντινούπολι. Ἐκεῖ ὑπῆρχαν τότε πολλοί Ἠπειρῶτες. Ὁ Αὐξέντιος ἔμαθε τήν τέχνη τοῦ γουνοποιοῦ καί ἔκανε ἐργαστήριο στό χάνι τοῦ Μαχμούτ πασᾶ. Ἔβγαζε τό ψωμί του καί θα ἔπρεπε νά μένη εὐχαριστημένος. Ἀλλ’ ὅπως γράφει ὁ βιογράφος του, ὁ διάβολος, πού πάντοτε πολεμεῖ τούς νέους μέ διαφόρους τρόπους, δέν ὑπέφερε νά βλέπη τόν Αὐξέντιο νά ζῆ μιά ἁγνή καί χριστιανική ζωή. Ἔβλεπε ὁ Αὐξέντιος στή μεγάλη αὐτή πόλι νά ζοῦν οἱ περισσότεροι νέοι μέ διασκεδάσεις καί ἀσωτίες. Καί μέσα στό διεφθαρμένο αὐτό περιβάλλον τῆς Κωνσταντινουπόλεως διεφθάρη καί ὁ Αὐξέντιος. Ζήλεψε τήν κοσμική ζωή. Ἄφησε τήν ἥσυχη ἐργασία τῶν γουναράδων, ἔμπλεξε μέ ἄλλους κακούς καί Read more »

ΖΑΚΧΑΙΟΙ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιαν 24th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 19,1-10)

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ζακχαιοι, ξυπνηστε!

Π. ΑυγουστινοςΟΤΑΝ ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, ἐκήρυττε στὰ παράλια τῆς Τιβεριάδος, στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις τῆς Παλαιστίνης, στὸ βουνὸ ἢ στὴ συναγωγή, πλήθη ἄκουγαν. Πόσοι ὅμως τὸν ἄκουγαν καὶ μὲ τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς; Πόσοι ἐδέχοντο τὸ φῶς του στὴν καρδιά τους καὶ ἐδονοῦντο ψυχικά; Πόσοι ἄλλαζαν; Ὤ, λίγοι ἦταν οἱ θαυμασταὶ τοῦ κηρύγματος ποὺ δὲν ἔμεναν ἁπλῶς στὸ θαυμασμὸ ἀλλὰ ἔκαναν πρᾶξι καὶ ζωὴ τὰ λόγια του. Γιατί οἱ περισσότεροι ἔφευγαν χωρὶς μεταβολή, χωρὶς ψυχικὸ συγκλονισμό; Τὴν ἀπάντησι στὸ τρομακτικὸ αὐτὸ ἐρώτημα δίδει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Τί λέει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο; Τὸ προσέξατε;

* * *

Περνοῦσε ὁ Χριστὸς μέσ᾿ ἀπὸ μιὰ ὡραία πόλι, τὴν Ἰεριχώ. Στὸ ἄκουσμα ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, γιὰ τὸν ὁποῖο τόσα διεδίδοντο, οἱ κάτοικοι ἄφησαν τὰ σπίτια τους καὶ πετάχτηκαν ἔξω. Ἀπ᾿ ὅλον αὐτὸ τὸν συρφετὸ ἔνιωσε ἆραγε κανεὶς τὸ Χριστό; αἰσθάνθηκε στὴν καρδιά του τὸ θεϊκὸ ῥεῦμα τῆς ἀγάπης του, συγκλονίστηκε ἡ ψυχή του, ἦρθαν στὸ μυαλό του νέες σκέψεις; Ὤ, κλεισμένες οἱ καρδιὲς τῶν κατοίκων τῆς Ἰεριχοῦς· μπετὸν ἀρμέ! Δὲν ἄνοιξαν μπροστὰ στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ· τὰ πάθη δὲν παραμέρισαν διόλου. Μία περιέργεια νὰ δοῦν τοὺς τράβηξε στὸ δρόμο, τίποτε περισσότερο. Λοιπὸν ἔτσι ἄκαρπη θὰ ἔμενε αὐτὴ ἡ ὁδοιπορία τοῦ Χριστοῦ στὴν ὄμορφη αὐτὴ πόλι; Ὄχι.
Μέσα στὸν κόσμο ποὺ κατέκλυσε τοὺς δρόμους καὶ μῆλο νὰ ἔρριχνες δὲν ἔπεφτε, κάποιος ἔνιωσε τὸ Χριστό· μιὰ καρδιὰ δέχθηκε τὸ φῶς του, τὴν διαπέρασε τὸ ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα τῆς ἀγάπης του. Αὐτὸς μόνο κατάλαβε τὸ Χριστὸ ᾿κείνη τὴ μέρα. Ποιός ἦταν;
Ἦταν, ἀγαπητοί μου, ἕνας μεγάλος κλέφτης. Ὄχι ἀπ᾿ τοὺς κλέφτες ποὺ ζοῦν στὰ βουνά, ἀλλ᾿ ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν στὶς πόλεις καὶ Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιαν 24th, 2015 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΣ; 

ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ (30-08-2014) ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΑΦΕΙΡΗ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΝΑΙΟΥ  ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

 Ομιλία που πρέπει να την ακούσουμε πριν πάμε να ψηφίσουμε

56863256126937899214214

Ε λοιπον ΦΤΑΝΕΙ. Αρκετα μας κοροϊδεψατε

Όσες φορές κι αν φωτογραφηθείτε δίπλα σε μητροπολίτες, όσα «πάτερ ημών» κι αν απαγγείλετε, όσα προσωπεία αισιοδοξίας κι αν φορέσετε, η ανοχή μας έχει προ πολλού εξαντληθεί. Το αίμα 5.000 συμπολιτών μας και των εκατομμυρίων αγέννητων Ελλήνων που σφαγιάστηκαν με εκτρώσεις πάντα θα σας στοιχειώνει.

Πάρτε και  μια γεύση από το θέατρο που μας παίζουν οι «θρησκευόμενοι» πολιτικοί μας:
απόσπασμα από

http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/01/blog-post_24.html

ΣΥΡΙΖΑ: Kαι για να μην έχετε ορισμένοι αυταπάτες καὶ νομίζετε ὅτι ὁ δεδηλωμένος ἄθεος θὰ μᾶς σώσει,
δείτε π.χ. τι πρεσβεύει ο κ.Τσίπρας στο θέμα των εκτρώσεων: Διαβάστε περισσότερα »

56863256126937899214214

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι πολιτικοί μας προσφέρουν Ελληνική Γη & ύδωρ στους ξένους δυνάστες

Η νύχτα των εκλογών, θα μπορούσα να πω, ότι θα μοιάζει με τη νύχτα των Στρατηγών της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Σήμερα στελέχη της Ν.Δ. δήλωσαν ότι δεν θα παραδώσουν την εξουσία στο ΣΥΡΙΖΑ, άρα θα κάνουν ΝΟΘΕΙΑ με εντολές των Σιωνιστών του Μεγάλου Αδελφού!!! Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του ΥΠ.ΕΣ. είναι στα χέρια τους. Ότι θέλουν κάνουν………..
Οι τυχοδιώκτες χρυσοθήρες πολιτικοί πιόνια του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, δεν θα αφήσουν σε χλωρό κλαρί τους πατριώτες πολιτικούς διότι έτσι διετάχθησαν να πράξουν απο το μεγάλο Αδελφό της Σιων. Ν.Τ.Π.
Κύκλοι της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας δήλωσαν προσφάτως ότι η κυβέρνηση που θα προέλθει από τις εκλογές, θα αναγνωρίσει τα Σκόπια
σαν Μακεδονία, με σκοπό να υλοποιήσουν τα Γεωπολιτικά σχέδια της παγκόσμιας δικτατορίας.
Οι προδότες πολιτικοί μαριονέτες του προέδρου Ρότσιλντ….Τη συνέχεια (ΕΔΩ):

www.triklopodia.gr/nichta-ton-eklogon-stochos-chrisi-avgi-el-ke-kathe-elliniko-patriotiko-komma/

56863256126937899214214

ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ

Μαζί με την συμπροσευχή μας την Κυριακή στην Θεία λειτουργία….

Volcano Times Magazine: ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ!!!ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ!!!

«Αμφοτεροδέξιος…» : Ένα αλλιώτικο «ραντεβού» την προηγουμένη των εκλογών…Ας πούμε στις 19:15. Θα «έρθεις»;

_56863256126937899214214Ψήφο με λογική και όχι με θυμό!

http://voloudakis.blogspot.gr/2015/01/blog-post_21.html

Διαβάστε για τον κ. Τσίπρα τι γράφουν και τι λένε από το Σεπτέμβριο του 2013

http://helpidathsellados.blogspot.gr/2015/01/1-video.html

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

http://www.koinwnia.com/2010-01-14-18-06-37/anakoinoseis/1236-2015-01-19-20-07-25

Όχι στην αυτοκτονία της Ελλάδας!

http://voloudakis.blogspot.gr/2015/01/blog-post_79.html

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.1.2015 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ»

http://helpidathsellados.blogspot.gr/2015/01/1812015.html

Προεκλογικά παραμύθια…τέλος!

http://helpidathsellados.blogspot.gr/2015/01/normal-0-false-false-false-el-x-none-x_19.html

Ομιλία  βόμβα του κ. Εμμανουήλ Ε. Βολουδάκη για την Πολιτική της Ελλάδος.

http://helpidathsellados.blogspot.gr/2015/01/1812015_18.html

_56863256126937899214214ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ!

Προεκλογικό Λόγο μέσα στην Εκκλησία έβγαλε ο Γκλέτσος στην Στυλίδα!!!

http://www.pentapostagma.gr/2015/01

jubpls

Συνέντευξη Γέροντος Σάββα Λαυριώτη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

 Ὁ σωστός πνευματικός-Ἐξομολόγηση- Πνευματικότητα καί πνευματική ζωή- Ἀποστασία & Κωνσταντινούπολη- Οἰκουμενισμός, αἵρεση & διωγμοί (Β΄ μέρος)

http://elladapoyantisteketai.blogspot.gr/2015/01/blog-post_23.html

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ

ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

56863256126937899214214

ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΝ ΥΓΙΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΥΣ, ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΔΩΣΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΙΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΜΑΣ ΤΟΝΙΖΕΙ

Α. «γνώσεσθε τν λήθειαν κα λήθεια λευθερώσει μς» -ωά. 8,32

(μάθετε τὴν ἀλήθεια, ἡ ὁποία θὰ σᾶς ἐλευεθρώσῃ)

Β. «ως το θανάτου γώνισαι περ τς ληθείας κα Κύριος Θες πολεμήσει πρ σο» – Σοφία Σειρχ 4, 28

(νὰ ἀγωνίζεσαι πάντοτε ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ ὁ Θεὸς θὰ συμπολεμήσῃ μαζί σου)

Διαβάστε: www.fotgrammi.gr

56863256126937899214214

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ “ΣΥΝΟΔΙΚΗ” ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Έχει πέσει στην αντίληψή μας μία μόλις πρόσφατη εγκύκλιος της Εκκλησίας της Ελλάδος  την οποία κρίνουμε άξια σχολιασμού. Η εν λόγω Συνοδική Εγκύκλιος αναφέρει το εξής ανάμεσα στα πολλά και διάφορα:
«Παρίσταται πρόδηλο ὅτι Read more »

Πρεπει να ειμεθα ετοιμοι στις επαλξεις

ΖΟΥΜΕ Σ᾽ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΥΜΑ ΠΛΑΝΗΣ

Από την ἐρμηνεία στὴν Β´ Θεσ\νικῆς ἐπιστολή, σε κύκλο ἀνδρῶν, τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΤΡΕΧΕΤΕ ΑΓΩΝΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ισΜπορεῖ λ.χ. στὴ Ῥωσία ἢ κάπου ἀλλοῦ νὰ παρουσιαστῇ ἕνας ἰός, ἕνα μικρόβιο. Αὐτὸ πολλαπλασιάζεται καταπληκτικῶς καὶ μεταφέρεται διὰ διαφόρων μέσων. Ἔτσι ἡ γρίππη γίνεται παγκόσμια. Ὅπως λοιπὸν τὸ μικρόβιο ξεκινᾷ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ ἔχει ξαφνικὰ καταπληκτικὴ διάδοσι καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ φράξῃ κανείς, ἔτσι καὶ τὸ κακό, ἀπὸ μικροσκοπικὸ μικρόβιο ξεκινᾷ καὶ γνωρίζει τεραστία ἐξάπλωσι μέσα στὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἀπειλεῖ ὅλους νὰ τοὺς κλείσῃ στὰ δίχτυα του. Τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα νὰ φοβᾶστε, ἐκεῖνα νὰ προσέχετε· ἀπὸ ᾿κεῖ ἀρχίζει τὸ κακό.

Καὶ ζοῦμε σ᾿ ἕνα τεράστιο παγκόσμιο ῥεῦμα πλάνης, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ μικρότερα καὶ φθάνει ἕως τὰ μεγαλύτερα. Θὰ πέσουν, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Β´ Θεσσαλονικῆς ἐπιστολή, στὰ δίχτυα τοῦ ἀντιχρίστου ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν καλὴ διάθεσι. Αὐτοὶ ποὺ τεντώνουν τ᾿ αὐτιά τους πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ.

Θυμᾶμαι, ἦταν στὴν Ἀθήνα κάποιος σοβαρὸς ἀλλὰ ὄχι πνευματικὸς ἄνθρωπος, ποὺ εἶχε μιὰ ὑπόθεσι. Πῆγε σὲ δέκα πνευματικούς. Ὁ πρῶτος τοῦ ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοῦ εἶπε· Παιδάκι μου, ἔτσι νὰ κάνῃς. Δὲν τοῦ ἄρεσε. Πῆγε σὲ ἄλλον, κ᾿ ἐκεῖνος τοῦ εἶπε τὰ ἴδια. Πῆγε καὶ σὲ τρίτο, καὶ σὲ τέταρτο, καὶ σὲ πέμπτο, καὶ σὲ ἕκτο, καὶ σὲ ἕβδομο, καὶ σὲ ὄγδοο, καὶ σὲ ἔνατο, καὶ τοῦ εἶπαν τὰ ἴδια. Πῆγε καὶ στὸν δέκατο. Κ᾿ ἐκεῖνος τοῦ λέει· Δὲν εἶνε τίποτε αὐτό… Τότε εὐχαριστήθηκε αὐτὸς καὶ εἶπε· Ἆ, ἐσύ εἶσαι καλὸς πνευματικός, ἐσύ μοῦ εἶπες τὴν ἀλήθεια! Εἴδατε; μὲ τὸν τελευταῖο, τὸ «μασκαρᾶ», συμφώνησε, ποὺ εἶχε τὸ πνεῦμα του, καὶ αὐτόν ἄκουσε. Τοὺς ἄλλους ἐννιά, ποὺ ἐξέφραζαν τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν τοὺς ἄκουσε. Καὶ τώρα κάτω στὴν Ἀθήνα αὐτοί οἱ πνευματικοὶ ἔχουν πέρασι. Ἔ, σοῦ λέει, δὲν εἶνε τίποτε αὐτά, ὅλος ὁ κόσμος τὰ κάνει.

Δὲν εἴδατε τί ἔγινε στὴν Ἀθήνα; Καθηγηταί, ἀνώτεροι ἄνθρωποι, μαζεύτηκαν γιὰ νὰ ἐπισημάνουν τὰ κακὰ τοῦ σέξ. Καὶ μαζεύτηκαν στὴ διάλεξι χιλιάδες νέοι, καὶ φώναζαν καὶ ὠρύοντο· Κάτω ἡ παρθενία, ζήτω ὁ αὐνανισμὸς καὶ ἡ μαλακία… Φρικτὴ εἶνε ἡ κατάστασι. Πνεῦμα πλάνης ἐξαπλώνεται μὲ καταπληκτικὸ ῥυθμό. Δὲν εἶνε τίποτε, σοῦ λέει, ἡ μοιχεία· δὲν εἶνε τίποτε ἡ πορνεία· δὲν εἶνε κακὰ πράγματα αὐτά. Τί κάθεσαι καὶ μοῦ λὲς ἐσύ;…

Τὸ προφήτευσε αὐτὸ ἡ ἁγία Γραφή. Ἔλεγε, ὅτι θὰ ἔρθῃ ἡμέρα, ποὺ οἱ ἄνθρωποι, ἐνῷ θὰ πορνεύωνται καὶ θὰ κάνουν τὰ αἴσχη, θὰ τὸ θεωροῦν κάτι ἀθῷο, σὰ᾿ νὰ πίνουν ἕνα ποτήρι νερό, ἕνα γλυκὸ πιοτό («ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάθαρτος ἀνήρ, πίνων ἀδικίας σα ποτῷ» Ἰὼβ 15,16). Αὐτὸ εἶνε τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης ποὺ θὰ ἔχῃ τεραστία διάδοσι.

Θὰ συλληφθοῦν στὰ δίχτυα τῆς ἀπάτης αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν διάθεσι, ποὺ δὲν ἀγαποῦν τὴν ἀλήθεια, ποὺ τοὺς ἀρέσει νὰ ζοῦνε στὸ ψέμα.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦν τὴν ἀλήθεια εἶνε πολὺ λίγοι. Δὲ᾿ βλέπετε κάθε βράδι τί γίνεται μὲ τὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὰ ἄλλα μέσα ἐνημερώσεως; Αὐτὸς ὁ κόσμος εἶνε ἀνόητος, εἶνε τρελλοκομεῖο. Ὁ ἱστορικὸς τοῦ μέλλοντος ―ἐὰν σωθῇ τίποτε μὲ τὴν ἀπάτη ποὺ κυκλοφορεῖ― θὰ τὸ γράψῃ. Οἱ περισσότεροι ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, γιὰ νὰ μὴν πῶ ὅλοι, εἶνε μεγάλοι ἀπατεῶνες. Ἁπλώνουν κάθε βράδι τὰ δίχτυα τους. Τ᾿ ἁπλώνουν ὅπως ὁ ψαρᾶς. Ἔχουν μέσα μασκαρᾶδες, λωποδύτες, ἀπατεῶνες, ψεῦτες… Καὶ λένε, Τὸ βράδι θὰ τὰ ποῦμε! Καὶ ἀπατοῦν τὸν κόσμο κι ἁρπάζουν ὅ,τι μποροῦν.

Βλέπεις τὸν ἄλλο, τὸ χάνο, νὰ κάθεται ὧρες ὁλόκληρες καὶ ν᾿ ἀκούῃ τὸ ῥαδιόφωνο. Ὁ ἕνας ἀκούει τὸ Βελιγράδι, ὁ ἄλλος τὴ Σόφια, ὁ ἄλλος τὰ Τίρανα, ὁ ἄλλος τὴ Μόσχα, ὁ ἄλλος τὴν Ἀγγλία, ἄλλος ἀκούει ἀπὸ ᾿δῶ κι ἄλλος ἀπὸ ᾿κεῖ. Καὶ κάθεται καὶ τοὺς θαυμάζει καὶ τοὺς πιστεύει. Ἆ, σοῦ λέει, τὸ εἶπε τὸ ῥαδιόφωνο, τὸ ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα!

Δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος, ὅπως κατήντησαν αὐτά, οὔτε νὰ τ᾿ ἀνοίγῃ. Θὰ εἶνε πολὺ καλύτερος ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δὲν ἀσχολῆται μ᾿ αὐτά. Τώρα ὅλοι πέφτουν στὰ δίχτυα αὐτὰ καὶ δημιουργεῖται ἕνα πνεῦμα πλάνης. Τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης εἶνε σὰν μιὰ ἀσθένεια. Ἂν δὲν προλάβουμε νὰ καταπολεμήσουμε τὴν ἀσθένεια ἐγκαίρως, ἐπεκτείνεται καὶ δημιουργεῖται ῥεῦμα πλάνης. Καὶ αὐτὰ μὲν θὰ συμβαίνουν στὸν κόσμο, ποὺ θὰ πέφτῃ στὰ δίχτυα ποὺ ἁπλώνει ἡ ἁμαρτία.

«Στήκετε»

 Προσέξτε, γιατὶ κ᾿ ἐσεῖς κινδυνεύετε. Εἶστε, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, στρατιῶτες, εἶστε Χριστιανοί; «Στήκετε». Εἶνε παράγγελμα τῶν ἀρχαίων ῥωμαϊκῶν λεγεώνων. Οἱ ῥωμαϊκὲς λεγεῶνες ἦταν φοβερὲς φάλαγγες. Ἦταν σκληραγωγημένες καὶ ἐξασκημένες. Εἶχαν σιδηρᾶ πειθαρχία… Καὶ γιατί νὰ πάρουμε παραδείγματα ξένα; Ἐγὼ ὁ ἴδιος εἶδα, στοὺς φοβεροὺς πολέμους ποὺ ὑπέστη ἡ πατρίδα μας, τὴ λεβεντιὰ τῶν ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν μας. Ἂν ἤξεραν ἐκεῖνα τὰ ἡρωϊκὰ παιδιὰ ποὺ σκοτώθηκαν, ὅτι θὰ ἐρχόταν μιὰ τέτοια νέα γενεά, μιὰ γενεὰ ποὺ δὲν σκέπτεται τὴ λευτεριά, ἀλλὰ μόνο τὸ σὲξ καὶ τὸ διάβολό τους, δὲν θά ᾿χυναν τὸ αἷμα τους. Ἐκεῖνα ἦταν παιδιὰ ἡρωϊκά, παιδιὰ λεβέντικα. Ἐμεῖς τὰ κοινωνήσαμε πρὶν πέσουν στὴ μάχη. Μερόνυχτα εἶχαν νὰ κοιμηθοῦν. Ἔμεναν μὲ τὰ ἄρβυλά τους. Καὶ μάλιστα μερικὰ φυλάγανε σκοποί, διπλοσκοποί, ἀπὸ δεξιὰ καὶ ἀπὸ ἀριστερά. Γιατὶ δὲν ὑπῆρχε μέτωπο. Ἀπ᾿ ὅπου νά ᾿νε μπορεῖ νὰ τοὺς ἔρχονταν οἱ σφαῖρες. Φυλάγανε μέρα – νύχτα. Καὶ γιὰ νὰ μὴν τοὺς πάρῃ ὁ ὕπνος εἶχαν καρφίτσες καὶ κεντοῦσαν τὰ κορμιά τους!
Τώρα ἡ σημερινὴ γενεὰ δὲ᾿ σκέπτεται τὴ λευτεριά, ἀλλὰ τὸ σὲξ καὶ τὰ γλέντια. Φταῖνε ὅμως οἱ γονεῖς, ποὺ τοὺς κάνουν ὅλα τὰ χατίρια καὶ δὲν τοὺς λένε ποτὲ ὄχι. Ἀλλὰ ἔννοια σας, θὰ ἔρθῃ ὥρα, ὅπως σᾶς εἶπα. Ἀφοῦ δὲν θέλουν ν᾿ ἀκούσουν γιὰ λευτεριὰ καὶ γιὰ μεγάλα ἰδανικά, θὰ γίνουν δοῦλοι κάτω ἀπὸ τὸ μεγάλο «ῥινόκερω» τῶν ἀθέων· καὶ τότε θὰ ποῦν ἀμάν! Ἀλλὰ θὰ εἶνε ἀργά. Αὐτὸς ὁ ἐκφυλισμὸς ἐκεῖ ὁδηγεῖ.
Λοιπόν, «στήκετε». Ὅταν ὁ στρατιώτης στέκεται στὴ θέσι του καὶ Read more »

1. EKΛΕΓΟΥΜΕ 300 ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΖΟΥΝ 2. ΤΟ ΚΥΚΛΩΠΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιαν 22nd, 2015 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπόσπασμα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» (Νο2) , εκδοση Γ΄ επηυξημένη, 2015

Τὰ εἶπε, πρὶν ἀπό 40 χρόνια ὁ μεγάλος ἀγωνιστής τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους π. Αὐγουστῖνος, ἀκοῦστέ τον:

ΠΟΥ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

Ψηφιζουμε όλοιΨηφίζουμε μὲ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη. Βγαίνουν τριακόσοι ἄνθρωποι στὴ βουλή, καὶ μετὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Σὲ ρώτησαν ἐσένα, ἂν τὸ νόμο ποὺ κάνανε τὸν ἐγκρίνεις; Ψηφίζουν νόμους χωρὶς νὰ σὲ λογαριάζουν. Εὐνοοῦν τὸν ἄλφα, εὐνοοῦν τὸν βῆτα, εὐνοοῦν τὸ ἄτομό τους· μόνο οἱ φωτογραφίες τους λείπουν. Τοὺς ἔκανες πληρεξουσίους γιὰ νὰ νομοθετοῦν μὲ δικαιοσύνη, καὶ κυκλώπειο δίκαιο κατὰ κάποιο τρόπο ἐπικρατεῖ. Ἔτσι εἶνε παντοῦ. Νόμοι, νόμοι, φάμπρικα νόμων, οἱ ὁποῖοι εἶνε ἀνομία. Ἡ πολυνομία εἶνε ἀνομία.

Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ πολλοὺς νόμους. Ἡ Σπάρτη στὴν ἀρχαιότητα ἦταν ἕνα πολὺ μικρὸ ἀλλὰ ἀξιοθαύμαστο κρατίδιο. Γιατὶ εἶχε λίγους καὶ καλοὺς νόμους. Μ᾿ αὐτοὺς τοὺς νόμους ἐβάδισε 500 – 600 χρόνια καὶ δημιούργησε τὶς Θερμοπύλες. Ὁ Λυκοῦργος, ποὺ ἔκανε τοὺς νόμους, ζήτησε ἀπὸ τοὺς Σπαρτιάτες νὰ μὴν τοὺς ἀλλάξουν μέχρι νὰ ἐπιστρέψῃ. Καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὴ Σπάρτη καὶ δὲν ξαναγύρισε.

Ἐδῶ συνεχῶς ψηφίζουν καὶ ἀλλάζουν τοὺς νόμους. Ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἐλευθερώθηκε τὸ κράτος μας ―δὲ᾿ θὰ τὸ πιστέψετε― ἔχουν ψηφίσει 25.000 νόμους. Ὁ ἕνας ῥίχνει γροθιὰ στὸν ἄλλον, ἀλληλογρονθοκοποῦνται. Πολλὲς φορὲς φτάνουν μέχρι τὸν Ἄρειο Πάγο οἱ ἄνθρωποι, καὶ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν λύσι. Λαβύρινθος. Γιατὶ καθένας ψηφίζει τοὺς νόμους ἀνάλογα μὲ τὰ μέτρα του. Αὐτὴ ἡ πολυνομία καταλήγει στὴν ἀνομία. Θὰ ἐπικρατήσῃ ἡ πολυνομία καὶ ἡ ἀναρχία καὶ δὲν θὰ μπορῇ κανεὶς νὰ βρῇ τὸ δίκιο του.

ΤΟ ΚΥΚΛΩΠΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΘΝΩΝ

Θὰ σᾶς μιλήσω μὲ μιὰ εἰκόνα, γιατὶ αὐτὰ εἶνε θεωρητικὰ καὶ δὲν τὰ πολυκαταλαβαίνετε. Στὴν παλιὰ μυθολογία λέει ὁ Ὅμηρος, ὅτι ὑπῆρχαν κάτι τέρατα γίγαντες. Τοὺς ἔλεγαν κύκλωπες. Αὐτοὶ δὲν εἶχαν κανένα νόμο. Ἢ μᾶλλον εἶχαν ἕνα νόμο, τὸν κυκλώπειο νόμο, τὸ κυκλώπειον δίκαιον. Θυμᾶστε τί ἔγινε, ὅταν ἔπεσε στὴ σπηλιὰ τοῦ κύκλωπα ὁ ταλαίπωρος Ὀδυσσέας μὲ τὰ παλληκάρια του; Ὅταν βασίλεψε ὁ ἥλιος, μπῆκε στὴ σπηλιὰ ὁ κύκλωπας. Ὁ Ὀδυσσέας μὲ τοὺς συντρόφους του, ὅταν ἀντίκρυσαν ἕνα τεράστιο ἄνθρωπο ὕψους 5 – 6 μέτρων, μονόφθαλμο, τοὺς ἔπιασε φόβος καὶ τρόμος. Τρύπωσαν ὅπου μποροῦσαν νὰ κρυφτοῦν. Αὐτὸς τοὺς εἶδε. Ἄρμεξε τὰ πρόβατα, ῥούφηξε τὸ γάλα, καὶ μετὰ ἤθελε καὶ μεζέ. Ξάπλωσε τὸ χέρι του, ἅρπαξε ἕναν ἀπὸ τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέα καὶ κρὰπ τὸν ἔφαγε. Μετὰ ξαναξάπλωσε τὸ χέρι του καὶ ἅρπαξε ἄλλον. Ἔπεσε φόβος καὶ τρόμος στὴ μικρὴ ἐκείνη συντροφιά. Ὁ κύκλωπας, ἀντὶ νὰ συγκινηθῇ, ποὺ ἦταν ξένοι ἄνθρωποι καὶ ναυαγοί, καὶ νὰ τοὺς φιλοξενήσῃ, τοὺς πέρασε γιὰ τίποτε περιστέρια ἢ γιὰ τίποτε ποντίκια καὶ τοὺς ἔκανε μεζέδες. Κλεισμένοι μέσα στὴ σπηλιὰ τοῦ κύκλωπα, ἦταν μπροστά του σὰν κουνουπάκια. Ἀλλὰ γιά κοιτάξτε νὰ δῆτε· τὸ μυαλὸ ἔχει μεγάλη δύναμι. Τὸ μυαλὸ ἐνίκησε καὶ συνέτριψε τὸ γίγαντα. Ὁ Ὀδυσσέας εἶχε μυαλό. Σκεπτόταν τί νὰ κάνῃ, πῶς νὰ γλυτώσῃ αὐτὸς καὶ τὰ παλληκάρια του ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ κύκλωπα. Σκέφτηκε, ὅτι θὰ ὑπάρχῃ κάποιος τρόπος. Τὴν ἄλλη μέρα νά ᾿τος πάλι ὁ κύκλωπας ξαναῆρθε. Ἅρπαξε ἄλλον καὶ τὸν ἔφαγε. Τότε ὁ Ὀδυσσέας πάει κοντά του καὶ τοῦ λέει· ―Μεγαλειότατε ἀφέντη, ἔχω νὰ σοῦ δώσω ἀπὸ τὴν πατρίδα μου ἕνα κρασὶ περίφημο, γλυκύτατο· τό ᾿χω μέσα στὸ ἀσκί. Τώρα ποὺ ἔφαγες τὸ σύντροφό μας, θὰ σοῦ δώσω νὰ πιῇς καὶ λίγο κρασί, γιὰ νὰ τὸν χωνέψῃς. ―Φέρ᾿ το, λέει ὁ κύκλωπας. Τοῦ βάζει μιὰ κούπα μεγάλη καὶ γκρούουου τὴν κατεβάζει. Βάζει καὶ δεύτερη καὶ τρίτη· ἄδειασε ὅλο τὸ ἀσκί. Ἄρχισε ὁ κύκλωπας νὰ ζαλίζεται καὶ νὰ μεθᾷ. Ὅταν ζαλίστηκε γιὰ τὰ καλά, ἔπεσε ἀνάσκελα καὶ κοιμόταν, ὅπως, ἂν εἴδατε κανένα φαγᾶ, ὅταν φάῃ καὶ πιῇ μέχρι σκασμοῦ. Τότε πλησίασε ὁ Ὀδυσσέας καὶ τὸν τύφλωσε μ᾿ ἕνα δαυλό. Ἔτσι γλύτωσαν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ κύκλωπα.

Αὐτὸ τὸ μῦθο σᾶς τὸν εἶπα, γιὰ νὰ δῆτε ὅτι δὲν εἶχε νόμο ὁ κύκλωπας· οὔτε νόμο συμπαθείας, οὔτε νόμο φιλοξενίας, οὔτε τίποτα. Δὲν εἶχε γιὰ τίποτε τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ εἶνε τὸ κυκλώπειον δίκαιον. Νόμος, σοῦ λέει, εἶμαι ἐγώ· «τὸ κράτος εἶμαι ἐγώ». Αὐτὸ τὸ δίκαιο ἔχουν τὰ κράτη – νὰ μὴν κοροϊδευώμεθα, ἔτσι εἶνε ὁ κόσμος. Ποῦ ἡ δημοκρατία; Οἱ νόμοι κάθε ἐποχῆς ―καὶ τώρα, ἐπὶ τῆς σημερινῆς καταστάσεως― τέτοιοι εἶνε. Διαβάστε γιὰ νὰ τὸ δῆτε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

 • «Τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται»(Β΄ Θεσ. 2,7).

Ἂν καὶ δὲν ἔφθασε ἀκόμα ἡ ὥρα τοῦ ἀντιχρίστου, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προηγεῖται ὅμως ἡ ἐπεξεργασία. Read more »

ΚΑΤΩ Η ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιαν 21st, 2015 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜ. ΕΦΗΜ.

1. Η ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ

_

_

Ηχητικό απόσπασμα oμιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

 border

2. H ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚHΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚA

Tο 1973 ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης διαμαρτυρήθηκε για την απολυταρχία του επισκοπικού αξιώματος με το σύνθημα· «κάτω η δεσποτοκρατία». Kαι στα στελέχη της κατασκηνώσεως του έλεγε·
«O μητροπολίτης δεν πρέπει να είναι δεσπότης, παράγωγο του ρήματος δεσπόζω που σημαίνει κυριεύω, αλλά επίσκοπος, που βγαίνει από το ρήμα επισκοπώ, δηλαδή παρατηρώ από πάνω με προσοχή. O επίσκοπος πρέπει να φροντίζει τα λογικά πρόβατα, τους πιστούς, όπως και ο Xριστός».

 • Γι” αυτό ο Mητροπολίτης Φλωρίνης π. Aυγουστίνος Καντιώτης προέβη εις την ακόλουθη δήλωση:
  “Kατάπληκτος πληροφορούμαι ότι, αργούσης της Διαρκούς I. Συνόδου και άνευ εκτάκτου προσκλήσεως και εγκρίσεως των συνοδικών αυτής μελών, ο δικτατορικός επί 17 έτη Αρχιεπίσκοπος…
 • Δεν ανήκω εις ουδεμίαν πολιτικήν παράταξη και δεν είμαι φίλος προσώπων και πραγμάτων, αλλά φίλος ιδεών. Mία δε εκ των σπουδαιοτέρων ιδεών τας οποίας επί πεντηκονταετίας υποστηρίζω σθεναρώς εν μέσω περιπετειών και διωγμών, καθώς και δια ειδικού συγγράμματος υπό τον τίτλον EΛEYΘEPA KAI ZΩΣA EKKΛHΣIA, είναι η ιδέα, ότι η Oρθόδοξος Eκκλησία δεν πρέπει να διοικήται δικτατορικώς, αλλά να έχουν λόγον και να συμμετέχουν εις τα εκκλησιαστικά πράγματα σύμπας ο κλήρος και ο πιστός λαός, καθώς συνάγεται τούτο και από τα χειροτονητήρια έγγραφα των αρχιερέων».

(εφημ. «Eστία», φ. 18-5-1990).

ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιαν 20th, 2015 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΑΠΟ ΑΓ. ΟΡΟΣ

Η Επιστολή εστάλη σε συνεργάτη του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου, στον Ευάγγελο Παφίλη

Άγιον Όρος, Κατουνάκια, 29-12-1978

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝκύριε Ευάγγελε, είθε ο Θεός να λυτρώση το πλάσμα Του και πάλι, αλλά ο άνθρωπος δεν εννοεί τας οικονομίας όπου έκαμε και καθημερινώς κάμει, πώς να σώση τον άνθρωπον. Αλλά ο άνθρωπος…….. δια τούτο απεφάσισε κατά τους Αγίους Πατέρας τον φρικτόν πόλεμον, όπου θα μείνουν το ένα τρίτον του κόσμου επί ολίγα χρόνια και κατόπιν Δευτέρα Παρουσία, δια να κρίνη τον κόσμον κατά τα έργα αυτού και να αποδώση του καθενός ό,τι έπραξε, διότι είνε δίκαιος. Δεν βλέπει προς πρόσωπον ανθρώπου, αλλά εξετάζει. Δια τούτο ας βιαζώμεθα εκ τα καλά ε΄ργα. Πάντες αποθνήσκομεν. Μην αμελούμε τη σωτηρία μας, όπου μας προβάλει ο διάβολος διότι λέγεται και ανθρωποκτόνος. Αυτός δεν κοιμάται, ούτε τρώγει. Κοπιάζει πώς να απολέσει έναν άνθρωπον. Λάβε ενίσχυσιν με τους καλούς λόγους και την Θείαν Μετάληψιν. Μην βλέπωμεν υψηλά πράγματα αλλά χαμηλά, ταπεινά, πτωχικά, ειρηνεύοντας αλλήλους, διότι ο άνθρωπος δεν πταίει, αλλά ο διάβολος σπείρει λόγους και πονηρεύει τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος είνε απλούς, απλούς. Ο διάβολος βάλλει πονηρίας σ’ όσους τον ακούνε. Ο Θεός όμως έδωκε το όνομά Του δια να μαστίζουμε τον διάβολον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Μη αμελήσωμεν την προσευχή μας. Κρούετε και ανοιγήσετε. Ας λάβωμεν την συνήθειαν της ευχής αυτής και πάντοτε θα είμεθα ειρηνικοί. Και αν ο διάβολος σπείρει ζιζάνια εν ταις καρδίαις ημών, τότε χρειάζεται υπομονή και εις τον Θεόν προσευχή. Υπομονή χρειάζηται και όταν παρέλθη παν σκάνδαλον καθώς και άλλη φορά πάλη, πόλεμος πνευματικός. Όπου ο Θεός μας εύρη, εκεί θα μας κρίνη. Δεν σας γράφω περισσότερα, ίνα μη σας κουράσω τον νουν. Δια τούτο ας ευχόμεθα εις τον Θεόν να μας εύρη με τους εκλεκτούς Του και δι’ αυτό θα κολοβώση τας ημέρας της Δευτέρας Παρουσίας. Γρηγορείτε, γρηγορείτε, λέγει ο Κύριος, διότι δεν γνωρίζομεν ποίαν ώρα θα έλθη ο Κύριος.

Σας χαιρετούμε εν Χριστώ Ιησού

Χριστόδουλος μοναχός
Καλλίνικος μοναχός
Θεόφιλος μοναχός

1) ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΣTOYΣ EΣXATOYΣ KAIΡOYΣ 2) ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ

author Posted by: metanoeite on date Ιαν 19th, 2015 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΑΝΑΞΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΡΕΜΟΥΝ ΜΗ ΞΥΠΝΗΣΕΙ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΩΝ ΗΡΩΪΚΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ!!! ΑΡΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΒΟΛΕΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ!

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ; Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ; Η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ; ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΒΡΩΜΑΕΙ

Μπορούν οι ιεράρχες μας να μας δείξουν έστω και μιά ορθόδοξη απόφαση που πήραν, με αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο; ΟΥΤΕ ΜΙΑ!!!

Μπορούν να μας δείξουν, έστω και μιά διαμαρτυρία και έναν αγώνα νὰ έδωσαν για την Ελληνική πατρίδα; ΤΙΠΟΤΕ! ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ!!!

Χειρότροι από τους πολιτικούς κατήντησαν!!!
Το μεγαλύτερο μέρος των ιεραρχών έχασε τον στόχο του και την αποστολή του!!!!!!!!!!
ΚΛΩΣΣΟΜΗΧΑΝΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!
Αυτό το προέβλεψε ο σύγχρονος πρόμαχος της Ορθοδοξίας π. Αυγουστίνος Καντιώτης και έκανε αγώνας για την κάθαρση της Εκκλησίας.
Εκλέγονται έλεγε επίσκοποι «πρόσωπα πολλάκις της τελευταίας υποστάθμης» και είπε κάτι φοβερό·

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Ο Χριστόφορος ο Καλύβας, ένας επιστήθιος φίλος μου, σπουδαία φυσιογνωμία, ιστορική φυσιογνωμία, μου έλεγε προ ετών που συζητούσαμε·

 • «Ρε Αυγουστίνε, δεν κατάλαβες τι θα γίνει; Ο σατανάς μεταχειρίσθει όλα τα μέσα για να διαλύσει την Εκκλησία. Θα μεταχειριστεί εις τους έσχατους καιρούς και ένα τελευταίο όπλο. Θα ντύσει παπάδες και δεσποτάδες πρόσωπα της εξουσίας του θα τους φορέσει εγκόλπια και θα τους δώσει πατερίτσες. Και δια μέσου αυτών των αρχιερέων θα διαλύσει την Εκκλησία». Ο σατανάς θα εμφανισθεί με ράσα, με άμφια, με πατερίτσες και μπαστούνες!

ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Σ” ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ;

2802983

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ 

ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Όταν οι επίσκοποι πίστευαν στο Χριστό, καλούσαν εκείνοι τον λαό σε προσευχή και έκαναν λιτανείες. Τώρα που ο πιστός λαός έμεινε μόνος, καλεί αυτός τους επισκόπους για προσευχή!!!

Ακουστε το μήνυμα που παραλάβαμε

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩN

Πρός το Ορθόδοξον πλήρωμα της Εκκλησίας του Χριστού

        Σεβαστοί Μητροπολίτες, Ιερείς,  γέροντες,  μοναχοί, Ελληνίδες και Έλληνες εν Χριστώ Αδελφοί.
        Την ερχόμενη Κυριακή  25 Ιανουαρίου, ημέρα  των εθνικών εκλογών της πατρίδος, μετά από διαδικτυακή επαφή και συνεννόηση μεταξύ αρκετών αδελφών, έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, προσευχή υπέρ της Ορθοδόξου πατρίδας μας και του ευσεβούς μας έθνους….
 Η στιγμή που προσευχόμαστε για ΕΙΔΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ κατά την Θεία λειτουργία, είναι η στιγμή που ο Ιερέας λέει έμπροσθεν της Ωραίας Πύλης, «Τας κεφαλάς υμών τω Κυρίω Κλίνατε»….
2802983
Οι Ιεράρχες ζήλεψαν τους Τζιχαντιστές και τους Χομεϊνικούς.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΙΕΡΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Ειλικρινά η αίσθηση ότι το ολίσθημα της Ιεράς Συνόδου της επίσημης Ελλαδικής εκκλησίας δεν έχει τέλος, αυθόρμητα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Αφού ταυτίστηκαν τα τελευταία χρόνια με το προδοτικό και αντιχριστιανικό πολιτικό σύστημα, αφού αδιαφορήσαν σκανδαλωδώς για το ποίμνιο που σέρνεται έρμαιο κάθε οικουμενιστικής παρεκτροπής που οι ίδιοι στήριξαν, αφού έλυσαν
όλα τα σκανδαλώδη προβλήματα που πλήττουν το σώμα της εκκλησίας, τώρα ενοχλήθηκαν και από το διαδίκτυο, λες και ζήλεψαν κάποια ολοκληρωτικά θεοκρατικά καθεστώτα τύπου Τζιχαντιστών και θέλησαν να ανταγωνιστούν στις ολοκληρωτικές επιλογές τους.
Δηλαδή όλα τα όλα τα «έλυσαν»! Την συνάντηση Πάπα- Πατριάρχη και τα όσα εξωφρενικά έγιναν εκεί τα προσπέρασαν, το κατάντημα της ελληνικής εκκλησίας που άφωνη, τυφλή και ανάπηρη, παρακολουθεί χωρίς καμία αντίδραση το κατρακύλισμα της κοινωνίας στο βάραθρο των μνημονίων και της εθνικής απώλειας το αγνόησαν. Αυτοί, που υποτίθεται ότι είναι το «δόρυ» της αντίστασης σε όλη αυτή την νεοταξική λαίλαπα, χαριεντίστηκαν με θέματα εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας και εκτός της ίδιας της σημερινής θλιβερής κατάστασης της Ορθόδοξης εκκλησιάς, για την οποία υποτίθεται ότι μάχονται για να κρατηθεί σε αυτά που την κράτησαν εν ζωή επί αιώνες.
Αλλά το θέμα δεν είναι ότι οι Ιεράρχες ζήλεψαν τους Τζιχαντιστές και τους Χομεϊνικούς. Το ζήτημα είναι ότι ενοχλούνται από τις φωνές που Read more »

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ

author Posted by: metanoeite on date Ιαν 18th, 2015 | filed Filed under: ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 2015)

ΝΕΑ-ΒΙΒΛΙΑ- Mητρ. Φλ. Αυγ.Ο σεβάσμιος ἀγωνιστής Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης στον πρόλογο του πρώτου βιβλίου: «Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 2000, Διδάσκει-Συμβουλεύει-Ελέγχει-Καθοδηγεί», που εξέδωσε η Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου, μετὰ τὴν παραίτησή του, παρεκάλεσε ὅπως· «σὲ πτωχούς και ἀπόρους να μή ζητάει χρήματα, ἀλλά να εὔχεται, ὅπως με προθυμία μελετήσουν τας μικράς αυτάς ομιλίας».

Ακούστε καὶ ηχητικά τη φωνή του εδῶ:

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ  π.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Πραγματοποιῶντας ὅσο μποροῦμε την ἐπιθυμία του πνευματικοῦ μας πατέρα αποφασίσαμε τώρα που ὅλοι σχεδόν οἱ Ἕλληνες ἔγιναν ἄποροι και πτωχοί να κατεβάσουμε τις τιμές των νέων του βιβλίων καὶ κάτω απὸ τὴν τιμή του κόστους, ἐκεί που μπορούσαμε, για να γίνουν προσιτά και στους φτωχότερους Ἕλληνες.

Τὰ βιβλία του Γέροντος εἶναι: Σάλπιγγα Θεοῦ, εἶναι σωσίβιο σωτηρίας, εἶναι χαρά και ἐλπίδα, στὶς κουρασμένες και πονεμένες ψυχές.
Εἶναι σὲ ἁπλὴ γλώσσα και διαβάζονται εὐχάριστα ἀπό ὅλους και ἐγγραμμάτους καὶ ὁλιγογραμμάτους

Οἱ τιμές της προσφοράς θα ισχύουν, για ὅσα βιβλία θέλετε, μόνο για τις ἑορτές των Χριστουγέννων του 2014 μέχρι των Τριῶν Ἱεραρχών τοῦ 2015. Δὲν ἔχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε τις τιμές αυτές καὶ μετὰ ἀπὸ την ἡμερομηνία αὐτή.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

 • Για την Θεσσαλονίκη
 • Στο Βιβλιοπωλείο «Ο ΣΩΤΗΡ» Ἁγίας Σοφίας 6,  τηλ. 2310272739

Για τη Φλώρινα

Στο Βιβλιοπωλείο «Η ΕΛΑΦΟΣ» Βασιλέως Γεωργίου 10, τηλ. 2385028868

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα βιβλία μπορούν να στείλουν και ταχυδρομικά, μόνο θα ποὺ ἐπιβαρυνθῆτε τα έξοδα αποστολῆς

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΙΚΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ 2 ΕΥΡΩ

«ΤΑ 5 ΚΟΣΚΙΝΑ» …………..  σελ. 64
«Γονεῖς Φροντίστε γιὰ τὴν ἀντροφὴ τῶν παιδιῶν σας» ……………………….  σελ. 48
«ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;» …………(5 τεύχη)…………………………..…… σελ. τεύχ.  56
«Παιδιά μου προσέξτε» (μικρό ἔγχρωμο για μαθητάς)………………………..  σελ. 24

ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ 7,5 ΕΥΡΩ

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄, ὁ π. Αὐγουστῖνος στην Κοζάνη» ….. σελ. 288
«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ὁ π. Αὐγουστῖνος στὴν Κοζάνη» ….. σελ. 368

«ΡΙΧΝΩ ΤΟΝ ΚΟΥΒΑ ΜΟΥ ΒΑΘΕΙΑ» ……..σελ. 124 ( 4,5 ΕΥΡΩ)

«ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»..… σελ. 64 ( 3 ΕΥΡΩ)

Μολις κυκλοφόρησε η Γ΄ εκδοση ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ»τευχ. Α΄…. σελ. 68   (2,5 ΕΥΡΩ)

 

ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ, ΘΑ ΕΡΘΗ ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΡΑΓΚΟΙ, ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΑΛΛΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, ΑΛΛΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ, ΑΛΛΟΙ ΑΘΕΟΙ, ΑΛΛΟΙ ΜΑΡΞΙΣΤΑΙ… ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ; ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

author Posted by: metanoeite on date Ιαν 18th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
19 Ἰανουαρίου
Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

Αγ. Μαρκος ο Ευγ.ΠΟΙΟΣ ἑορτάζει σήμερα 19 Ἰανουαρίου; Ὁ ἅγιος Μᾶρκος μητροπολίτης Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός. Λέγεται ἔτσι, γιὰ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν εὐαγγελιστή. Θὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸν ἅγιο Μᾶρκο Ἐφέσου.

* * *

Ὁ μεγάλος αὐτὸς ἅγιος καὶ ὁμολογητὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας γεννήθηκε τὸ 1392. Ποῦ γεννήθηκε, σὲ ποιά πόλι; Ὤ ἡ πόλις ποὺ γεννήθηκε! Δὲν εἶνε Ἕλλην καὶ δὲν εἶνε ὀρθόδοξος Χριστιανὸς αὐτὸς ποὺ ἀκούει τὸ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτῆς καὶ δὲν συγκινεῖται. Γεννήθηκε στὴν πόλι τῶν ὀνείρων μας, στὴν Κω᾿σταντινούπολι! Γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ πλουσίους, ποὺ ἤθελαν τὴν πρόοδο τοῦ παιδιοῦ τους. Εὐφυὴς καὶ φιλομαθὴς ὅπως ἦτο, σπούδασε σὲ σχολὲς καὶ ἄκουσε διδασκάλους. Ἔτσι ἔλαβε σπουδαία μόρφωσι. Ἤξερε τὸν Ὅμηρο ἀπέξω!
Τώρα, ἂν ρωτήσῃς ἕνα Ἑλληνόπουλο, οὔτε ἕνα στίχο τοῦ Ὁμήρου ξέρει. Κρίμα στὰ χρήματα ποὺ ξοδεύει τὸ κράτος γιὰ τὰ σχολεῖα. Ἄγγλοι ξέρουν τὸν Ὅμηρο, Γερμανοὶ ξέρουν τὸν Ὅμηρο· ἐμεῖς; τίποτα. Ἄ, βρὲ πατρίδα, ποῦ κατήντησες, μὲ πολιτικοὺς ποὺ καυχῶνται, ὅτι στὴ βουλὴ τῶν Ἑλλήνων «ἔθαψαν», οἱ νεκροθάπται, τὴν ὡραία ἑλληνικὴ γλῶσσα!…
Ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λοιπόν, σπούδασε τὰ βιβλία τὰ ἀρχαῖα. Πρὸ παντὸς ὅμως διάβαζε μέρα – νύχτα καὶ εἶχε κάτω ἀπὸ τὸ προσκέφαλό του – ποιό βιβλίο; Τὴν ἁγία Γραφή. Ἔμαθε πολὺ καλὰ τὴ Γραφή, καὶ ἔγινε ἕνας ἀπὸ τοὺς σοφωτέρους διδασκάλους τῆς Κω᾿σταντινουπόλεως. Μὲ τὰ ἐφόδια αὐτὰ κατόπιν ἔγινε μοναχός, διάκονος καὶ πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας, τέλος δὲ καὶ μητροπολίτης τῆς ἱστορικῆς πόλεως Ἐφέσου.
Ἀλλὰ ἔζησε σὲ μιὰ ἐποχὴ πολὺ δύσκολη. Σὲ ἐποχή, Read more »

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΕΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΓΕΝΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ

author Posted by: metanoeite on date Ιαν 18th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

O MEΓAΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

(προετοιμασία καὶ ἔξοδος στὴ μάχη ἐναντίον τῆς πλάνης)

Αγ. ΑθανασιοςΤΟΝ Ἰανουάριο ἑορτάζουν πολλοὶ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν ἀρχὴ ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐνδιαμέσως ἄλλοι πολλοί, καὶ στὸ τέλος οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι. Μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά τους, μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ συγγράμματά τους στόλισαν τὸν πνευματικὸ οὐρανὸ ὅλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Στὸ μέσον τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ Ἰανουαρίου, σὰν ἀστέρι πρώτου μεγέθους, λάμπει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, τοῦ ὁποίου τὴν ἱερὰ μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα. Στὴ σειρὰ τῶν ἡρώων τοῦ χριστιανισμοῦ πρῶτος ἔρχεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καὶ δεύτερος ὁ Μέγας Ἀθανάσιος· ὁ Παῦλος κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων, ὁ Ἀθανάσιος κορυφαῖος τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας· πατὴρ πατέρων, ὅπως τὸν ὠνόμαζαν.

* * *

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰῶνος στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἀπὸ νωρὶς ἔδειξε, ὅτι θὰ γίνῃ μεγάλος. Εἶχε κλίσι στὰ γράμματα, ἀλλὰ περισσότερο στὴ θεολογία. Τακτικὸς στὴν ἐκκλησία, βοηθοῦσε τοὺς ἱερεῖς, ἢ μᾶλλον ἤξερε περισσότερα ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς παρὰ τὴν παιδικὴ ἀκόμη ἡλικία του. Κάποτε, παίζοντας μὲ συνομηλίκους του, βάπτισε ἕνα ἄλλο μικρὸ παιδί. Καὶ τέλεσε τὸ βάπτισμα μὲ τόση ἀκρίβεια, ὥστε ὁ πατριάρχης, ποὺ τοὺς παρατηροῦσε ἀπὸ τὸ παράθυρο, θαύμασε καὶ ἐνέκρινε τὸ βάπτισμα τοῦ παιδιοῦ ἐκείνου ὡς ἔγκυρο βάπτισμα.
Ὁ Ἀθανάσιος προσελήφθη στὴν αὐλὴ τοῦ πατριαρχείου. Ἔμαθε γράμματα σὲ σχολεῖα. Ἀλλὰ σπούδασε καὶ στὸ ἀνώτερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ πανεπιστήμια. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Μὴ παραξενευτῇ κανείς, εἶνε ἡ ἔρημος! Ναί, ἡ ἔρημος. Μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ἀνθρώπινα πάθη, μακριὰ ἀπὸ τὴ Βαβὲλ τῆς κοινωνίας καὶ τὴ διαφθορά. Ἐκεῖ μαθήτευσε καὶ διδάχθηκε τὰ ὕψιστα μαθήματα. Στὴν ἔρημο ὁ προφήτης Ἠλίας, στὴν ἔρημο ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, στὴν ἔρημο ὁ Χριστός. Ἐκεῖ τὰ μεγάλα καὶ ἐκλεκτὰ πνεύματα. «Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστί, θεϊκῷ ἔρωτι πτερουμένοις», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας (ἀναβ. ἦχ. πλ. α΄). Στὸ πανεπιστήμιο τῆς ἐρήμου ὁ Μέγας Ἀθανάσιος μελέτησε τρία βιβλία. Τὸ πρῶτο εἶνε ὁ ἑαυτός μας, τὸ «γνῶθι σαυτόν». Τὸ δεύτερο εἶνε ἡ φύσις· τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ,  ποὺ διδάσκουν τὴν πανσοφία, τὴν παντοδυναμία καὶ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὸ τρίτο βιβλίο, ποὺ ἐμεῖς χασμουριώμαστε ὅταν τ᾿ ἀκοῦμε, εἶνε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἡ ἁγία Γραφή. Τὴν ἔμαθε ἀπ᾿ ἔξω ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.
Διδάσκαλό του εἶχε τὸν Μέγα Ἀντώνιο. Ἦταν ὁ λαμπρότερος ἀπὸ τοὺς μαθητὰς τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Ἔτσι ἔγινε καὶ αὐτὸς διδάσκαλος τοῦ εὐαγγελίου καὶ ἔτσι ἑτοιμάστηκε γιὰ τὸ μεγάλο ἀγῶνα.
Ἡ ἱστορία, ἀγαπητοί μου, διδάσκει, ὅτι σὲ κρίσιμες στιγμὲς ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει καὶ ἀναδεικνύει μεγάλα ἀναστήματα, ποὺ εὐεργετοῦν καὶ σῴζουν καὶ δοξάζουν τὰ ἔθνη. Ἕνας μεγάλος ἄνδρας εἶνε εὐεργεσία. Καὶ ἀλλοίμονο στὰ ἔθνη ποὺ ἔπαυσαν νὰ γεννοῦν μεγάλους ἄνδρες. Αὐτοὶ βεβαίως δὲν γεννιῶνται κάθε μέρα, ἀλλὰ μέσ᾿ στὰ ἑκατὸ ἢ στὰ διακόσα ἢ στὰ τριακόσα χρόνια.
Ἐὰν ὅμως ὁ Θεὸς ἀναδεικνύῃ μεγάλους ἄνδρες γιὰ τὰ ἔθνη ποὺ ἀγαπᾷ, πολὺ περισσότερο γιὰ τὸν ἐκλεκτό του λαό, ποὺ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός τὴν ἵδρυσε, αὐτός τὴν ἐπότισε μὲ τὸ αἷμα του. Αὐτός λοιπόν, ὁ Θεάνθρωπος, προετοίμασε καὶ ἀνέδειξε καὶ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο. Διότι πράγματι ἦταν κρίσιμες τότε οἱ στιγμὲς γιὰ τὴν Ἐκκλησία.
Παρουσιάστηκε κίνδυνος. Κίνδυνος ἐσωτερικός, μέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ Read more »

ΟΧΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΣΕ ΜΑΣΟΝΟΥΣ & ΑΠΙΣΤΟΥΣ

author Posted by: metanoeite on date Ιαν 18th, 2015 | filed Filed under: ΒΙΒΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

εκλογεςΤι θα ψηφισουμε ιστ«…Ὄχι ἀδιάφοροι. Ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες… θὰ γίνουν ἐκλογές. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ κληθῇ ν᾽ ἀναδείξῃ μὲ τὴν ψῆφο του κυβέρνησι. Ὡς Ἕλληνες πολῖτες δὲν μποροῦμε νὰ μείνουμε ἀπαθεῖς θεαταὶ τοῦ ἐκλογικοῦ σάλου, ποὺ τ᾽ ἀφρισμένα κύματά του προξενοῦν μεγάλη ζάλη καὶ ναυτία στοὺς πολλούς· δὲν μποροῦμε νὰ προσπεράσουμε τὸ γεγονὸς τελείως ἀδιάφοροι, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἐκλογὴ ποὺ θὰ γινόταν σὲ κάποια ἀπομακρυσμένη γωνία τῆς ὑφηλίου, π.χ. στὴ Γροιλανδία. Ὡς Ἕλληνες πολῖτες ἔχουμε καθῆκον ἀπέναντι στὴν πατρίδα. Ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ποὺ πάνω ἀπὸ ἐπίγειες πατρίδες θέτουμε τὴν πίστι, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δώσουμε τὴν ψῆφο μας στὸν τυχόντα. Καὶ ὡς κληρικοὶ δὲν ἐπιτρέπεται ν᾽ ἀφήσουμε ἀδιαφώτιστο τὸν εὐσεβῆ λαὸ στὸ φλέγον τοῦτο ζήτημα τῶν ἡμερῶν. Μὲ ὅσα πάντως θὰ γράψουμε γι᾽ αὐτὸ δὲν πρόκειται ἐμεῖς νὰ ὑποδείξουμε νὰ ἐκλεγοῦν ὡρισμένα πρόσωπα τῆς ἀρεσκείας μας· θὰ ὑποδείξουμε τὸ μέτρο τῆς ἐκλογῆς, θὰ διατυπώσουμε δηλαδὴ καὶ θὰ ὑπογραμμίσουμε ὡρισμένες ἰδέες καὶ ἀρχές, βάσει τῶν ὁποίων κάθε ὀρθόδοξος Χριστιανὸς Ἕλληνας πρέπει νὰ κρίνῃ καὶ νὰ δίνῃ τὴν ψῆφο του.
Ποιό εἶνε τὸ μέτρο τῆς ἐκλογῆς; Ἂς μιλήσουμε μὲ ἕνα παράδειγμα.

 • Ὑποθέστε, ὅτι κάποιος κρατάει στὰ χέρια του ἕνα σπαθί. Πολλοὶ τοῦ τὸ ζητᾶνε. Σὲ ποιόν θὰ τὸ δώσῃ; Ἂν δώσῃ τὸ σπαθὶ σ᾽ ἕνα μικρὸ παιδί, ποὺ τὸ ζητάει ἐπίμονα, τὸ παιδί, ποὺ δὲν ξέρει πῶς τὸ χρησιμοποιοῦν, θὰ τὸ κάνῃ παιχνίδι, θὰ παίζῃ μ᾽ αὐτό, καὶ στὸ τέλος θὰ κόψῃ τὰ χέρια του καὶ αἱμόφυρτο θὰ κλαίῃ γοερά. Ἀνόητε, σ᾽ ἕνα παιδάκι ἐμπιστεύθηκες τὸ σπαθί;… Ἂν πάλι ἀφήσῃ καὶ τὸ σπαθὶ ἔρθῃ στὰ χέρια ἑνὸς τρελλοῦ, ὁ τρελλὸς θὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ γιὰ καταστροφὴ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν ἄλλων. Ἕνας τρελλός, ποὺ θὰ βρεθῇ ὡπλισμένος μὲ σπαθιὰ καὶ ὅπλα, εἶνε κάτι τρομερό… Ἀλλὰ καὶ ἀπ᾽ τὴν περίπτωσι αὐτὴ ὑπάρχει μιὰ ἄλλη τρομερώτερη· τὸ σπαθὶ νὰ παραδοθῇ στὰ χέρια κάποιου μὲ ἀποδεδειγμένα κακοῦργα καὶ φονικὰ αἰσθήματα, ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ διψάει γιὰ αἷμα καὶ ἐγκλήματα. Τὸ σπαθὶ στὴν περίπτωσι αὐτὴ θὰ γίνῃ λαιμητόμος ποὺ θὰ κόβῃ κεφάλια ἀνθρώπων ἢ κάτι χειρότερο· θὰ γίνῃ ἡ λόγχη τοῦ ἀγροίκου ἐκείνου ῾Ρωμαίου στρατιώτη, μὲ τὴν ὁποία κεντήθηκε ἡ πλευρὰ τοῦ Ἰησοῦ. Ἀνόητε, σὲ χέρια τρελλῶν καὶ ἐγκληματιῶν ἐμπιστεύθηκες τὸ σπαθί;… Ἀλλ᾽ ἐὰν τὸ σπαθὶ ποὺ κρατᾷς τὸ δώσῃς σὲ ἕναν ἔμπειρο γιατρό, ὁ γιατρὸς θὰ μετατρέψῃ τὴ λεπίδα του σὲ χειρουργικὸ μαχαίρι καὶ μ᾽ αὐτὸ θὰ κάνῃ ἐγχειρήσεις, θ᾽ ἀποκόψῃ σαπισμένα κρέατα καὶ θὰ σώσῃ ἀνθρώπους. Ἔτσι στὰ χέρια τοῦ γιατροῦ τὸ φονικὸ σίδερο θὰ γίνῃ ὄργανο σωτηρίας.

Προσοχὴ στὴν ψῆφο! Καταλάβατε τί θέλω νὰ πῶ, ἀγαπητοί μου; Παραβολικὰ εἶνε αὐτὰ ποὺ εἴπαμε, συμβολικὴ εἶνε ἡ εἰκόνα ποὺ σᾶς παρουσιάζω. Τὸ σπαθὶ εἶνε ἡ πολιτικὴ ἐξουσία. Αὐτὸς ποὺ κρατάει τὸ σπαθὶ εἶνε ὁ Ἑλληνικὸς λαός, εἶνε ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης πού, σύμφωνα μὲ τὸ κοινοβουλευτικὸ πολίτευμα τῆς χώρας μας, μὲ τὴν ψῆφο του ἀναδεικνύει τοὺς ἀντιπροσώπους του καὶ τοὺς ἀνεβάζει στὰ ὑψηλότερα πολιτικὰ ἀξιώματα. Καὶ ἐὰν μὲν αὐτοὶ ποὺ ἐκλέγει εἶνε ἄξιοι, τότε θὰ κάνουν καλὴ χρῆσι τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ εὐτυχήσῃ· ἂν ὅμως τὰ πρόσωπα τῆς προτιμήσεώς του εἶνε ἀνάξια, τότε θὰ κάνουν κακὴ χρῆσι τῆς ἐξουσίας, ὅπως κάνει κακὴ χρῆσι τοῦ σπαθιοῦ τὸ παιδάκι ἢ ὁ τρελλὸς ἢ ὁ κακοῦργος, καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ δυστυχήσῃ· καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴ δυστυχία της θὰ εἶσαι κ᾽ ἐσὺ ποὺ ἐκλέγεις, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ψῆφο σου ὥπλισες τοὺς κακοὺς καὶ πονηροὺς μὲ τεράστια δύναμι, γιὰ νὰ κάνουν τὸ κακὸ ὄχι σὲ λίγους ἀνθρώπους, ὅπως ὅταν εἶνε ἐκτὸς τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ κάνουν τὸ κακὸ σὲ ὁλόκληρο τὸ ἔνθος. Ἰσχύει καὶ στὴν προκειμένη περίπτωσι τῆς ἐκλογῆς τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων ὅ,τι ἔγραψε ὁ κορυφαῖος ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ θεόπνευστος Παῦλος, στὸ μαθητή του Τιμόθεο γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ποιμένων· «Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις» (Α΄ Τιμ. 5,22). Πρόσεξε –λέει ὁ ἀπόστολος–, πρόσεξε, Τιμόθεε, ποιόν θὰ ἐκλέξῃς ὡς ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας· γιατὶ ἂν ἐκλέξῃς κάποιον κακό, θὰ φέρῃς τὴν εὐθύνη κ᾽ ἐσὺ γιὰ ὅσα ἄτοπα καὶ ἐγκληματικὰ καὶ σατανικὰ θὰ διαπράξῃ ἐκεῖνος εἰς βάρος τοῦ ποιμνίου· γιατὶ ἐσὺ τοῦ ἔδωσες τὴ δύναμι νὰ κακοποιῇ. Ἀλλὰ κ᾽ ἐσύ, Ἕλληνα ψηφοφόρε, πρόσεξε κατὰ τὴν ἐκλογή. Διότι, ἐὰν ἐκλέξῃς ὡς πολιτικούς σου ἡγέτες κάποιους κακούς, θὰ ἔχῃς κ᾽ ἐσὺ τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης γιὰ ὅλες ἐκεῖνες τὶς συμφορὲς ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὴ φαύλη κυβέρνησι. Πρόσεχε τὴν ψῆφο σου! Σὲ ποιούς θὰ τὴ δώσῃς; Κάνοντας κακὴ ἐκλογή, ὁδηγεῖς σὲ βάραθρα τὴν Ἑλλάδα, καὶ ματαίως κατόπιν θὰ καταριέσαι τὴν ἡμέρα ποὺ τελείως ἄκριτα καὶ ἐπιπόλαια ἔδωσες τὴν ψῆφο σου.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

ΠΟΙΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ;
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΕΚΛΕΓΕΙ. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΣΑ ΕΠΑΘΕ, ΜΥΑΛΟ ΔΕΝ ΕΒΑΛΕ!!! ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕΙ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΟΥΝ!!!!!

 

ΤO ΠΑΡΑΠΟNO TOY ΧΡΙΣΤΟΥ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιαν 17th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 17,12-19)

ΤO ΠΑΡΑΠΟNO TOY ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;» (Λουκ. 17,17)

Ο ΚΥΡΙΟΣΟ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ἦρθε σήμερα στὸ ναό σας νὰ κάνῃ ἕνα παράπονο. Ποιός δεσπότης; Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸς εἶν᾿ ὁ ἀφέντης μας, στὰ χέρια του εἶνε ὅλα. Καὶ τί παράπονο ἔχει ὁ Χριστὸς μ᾿ ἐμᾶς; θὰ πῆτε. Ἐμένα ρωτᾶτε; Ἀκούσατε τὸ εὐαγγέλιο. Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ ἀκούγεται σήμερα ἐκεῖ. Γιὰ σᾶς μιλάει, δὲ᾿ μιλάει γιὰ ἄλλον. Τί λέει λοιπὸν τὸ εὐαγγέλιο; Ποιό εἶνε τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ;

* * *

Λέει, ὅτι σὲ κάποιο μέρος ἔξω ἀπὸ ἕνα χωριό, μέσα σὲ μιὰ σπηλιά, χειμῶνα – καλοκαίρι ζοῦσαν δέκα δυστυχισμένοι ἄνθρωποι. Ἦταν ἄρρωστοι. Μόλις εἶδαν τὸ Χριστὸ νὰ περνάῃ, ἄρχισαν ἀπὸ μακριὰ νὰ φωνάζουν, νὰ ζητοῦν τὴ βοήθειά του. Γιατί ἀπὸ μακριά; Διότι ἡ ἀρρώστια τους ἦταν ἄσχημη, κολλητική, ἐπικίνδυνη καὶ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἀθεράπευτη (μόνο τὰ νεώτερα χρόνια βρέθηκε φάρμακο καὶ θεραπεύεται). Εἶχαν λέπρα. Τὸ κορμί τους γέμιζε σπυριὰ καὶ πληγές, κάτι σὰν τὰ λέπια τοῦ ψαριοῦ, σὰν τὴν ψώρα. Ὅλη νύχτα δὲ᾿ μποροῦσαν νὰ κοιμηθοῦν. Ἔπαιρναν κεραμίδια καὶ πέτρες κ᾿ ἔξυναν τὸ δέρμα. Σάπιζαν οἱ μύτες καὶ τ᾿ αὐτιά, ἔπεφταν οἱ σάρκες. Κάτι φοβερό.
Ἕνας λεπρὸς ἔφτανε νὰ μολύνῃ ὁλόκληρο χωριό. Γι᾿ αὐτὸ τοὺς λεπροὺς τοὺς ἀπομάκραιναν ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τοὺς μάζευαν ὅλους σ᾿ ἕνα μέρος. Τέτοιος τόπος ἦταν ἡ Σπιναλόγγα, ἕνα ἐρημονήσι στὰ βόρεια τῆς Κρήτης, ὅπου δὲν ἐπιτρεπόταν κανεὶς νὰ πλησιάσῃ. Ἔτσι καὶ στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ. Τοὺς κρατοῦσαν μακριά, τοὺς κρεμοῦσαν καὶ κουδούνια στὸ λαιμό, ὅπως στὰ ζῷα, γιὰ ν᾿ ἀκοῦνε οἱ ἄλλοι καὶ νὰ φεύγουν. Οὔτε ἡ γυναίκα τους οὔτε τὸ παιδί τους οὔτε ἄλλος τοὺς πλησίαζε. Ζοῦσαν σὰν τ᾿ ἀγρίμια μέσ᾿ στὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια.
Ἀπελπισμένοι λοιπὸν οἱ δέκα λεπροὶ ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν εἶδαν τὸ Χριστὸ μὲ τοὺς μαθητάς του, ἄρχισαν νὰ φωνάζουν μὲ ὅλη τὴ δύναμί τους· «Ἐπιστάτα», ἀφέντη, σῶσε μας (Λουκ. 17,13). Εἶχαν ἀκούσει γιὰ τὰ θαύματά του καὶ πίστευαν ὅτι μπορεῖ νὰ κάνῃ κι αὐτοὺς καλά. Καὶ ὁ Χριστός; Read more »

ENA ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΜΗΝΥΜΑ, ΠΡΟΣ ΤΟN ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ. ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιαν 17th, 2015 | filed Filed under: ΣΤΗΛΗ: Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ENA ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΜΗΝΥΜΑ,  ΠΡΟΣ ΤΟN ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ.  

 ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,  ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ».

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΑΣἝλληνίδες και Έλληνες πατριώτες,  και οποιασδήποτε άλλης  εθνότητας Ορθόδοξοι Χριστιανοί, καλή χρονιά και ευλογημένη.  Οι άνθρωποι φυσικά δεν διαχωρίζονται από τις ανάγκες τους, αφού έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες  και εύχομαι σε όλους να έλθουν εις γνώσιν αληθείας, αλλά διαχωρίζονται από την πίστη που λατρεύουν, από την παράδοση και από τον πολιτισμό τους. Αυτά αλλάζουν τον άνθρωπο.  Αυτό το μήνυμα λοιπόν απευθύνεται στον λαό του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή στους Ορθόδοξους Χριστιανούς και ειδικά στους εκλεκτούς Έλληνες.

Βέβαια σε αυτήν την ζούγκλα της καθημερινής πλάνης,  αυτό το μήνυμα θα έρθει σαν ένα ξένο σώμα. Αν έχετε την υπομονή και το διαβάσετε όλο, αναρωτηθείτε μετά, ποιο είναι το ξένο στην ζωή μας.

Είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους, οι Έλληνες είμαστε ο λαός του ΑΛΗΘΙΝΟΥ   ΘΕΟΥ και αυτό σήμερα θα το αποδείξουμε. Αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ και όταν λες την ΑΛΗΘΕΙΑ  δεν είσαι ρατσιστής, δεν είσαι εθνικιστής, δεν είσαι σοβινιστής.  Όταν για παράδειγμα έχεις μπροστά σου ένα πορτοκάλι και λες ότι αυτό είναι πορτοκάλι, δεν έχεις κανένα δόλο ούτε για το μήλο, ούτε για το μανταρίνι.

Σήμερα  όμως ζούμε στην εποχή του ψεύδους και της υποκρισίας και έχουν μπερδέψει τις αλήθειες με τα ψέματα,  για να μην μπορεί κανένας να διακρίνει την ΑΛΗΘΕΙΑ από το ΨΕΜΑ και έτσι οι μπερδεμένοι άνθρωποι να είναι εύκολα θύματα σε ότι τους  πασάρουν. Σήμερα όμως αυτό  θα τελειώσει γιατί θα βάλουμε όλα τα πράγματα στη θέση τους.  Θα πούμε φυσικά και για  όλα τα  θέματα της σημερινής επικαιρότητας που μας «καίνε».  Θα είναι πραγματικά ένα μήνυμα ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, από αυτά που ΔΙΑΛΥΟΥΝ το ψέμα και την πλάνη,  που δυστυχώς μας την πασάρουν με το «τσουβάλι».

Αλλά έρχεται πάντα και η ώρα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, αφού όπως είπε και ο Σοφοκλής :«Το ψεύδος ουδέποτε ζει να γεράσει»

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Πολλοί και διάφοροι τελευταία, διασπείρουν διάφορες πλάνες  προσπαθώντας να διαχωρίσουν την αρχαία Ελλάδα από τον Χριστιανισμό. Αυτά μπορεί να τα ακούω και να γελάω, αλλά όποιος δεν κατέχει την αληθινή γνώση –αφού κανείς δεν του την δίδαξε- είναι εύκολο να πλανηθεί.  Σήμερα θα την διαλύσουμε και αυτήν την πλάνη

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,  ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Το πρόβλημα της αλήθειας, απασχόλησε τις γενεές των ανθρώπων δια μέσου των αιώνων. Απασχόλησε φιλόσοφους, στοχαστές, θεολόγους, ερευνητές, διδασκάλους, μύστες, ανθρώπους μορφωμένους και μη. Οι φιλόσοφοι ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες έθεσαν το ερώτημα  «τι είναι αλήθεια».  Την προσέγγισαν τότε μόνο διανοητικά και είπαν πως είναι μία «Αρχή του παντός», το πρώτο «κινούν» που μένει ακίνητο και το ονόμασαν Θεό. Μόνο με την σοφία τους και χωρίς να γνωρίζουν περισσότερα, οι αρχαίοι Έλληνες ταύτισαν την αλήθεια με τον Θεό.

Την ιδιαίτερη σχέση που είχαν με την αλήθεια οι Έλληνες, την μαρτυρούν τα πάμπολα αρχαιοελληνικά γνωμικά σοφών.

      Αγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος Μένανδρος  (Το πέρασμα του χρόνου οδηγεί την αλήθεια προς το φως)
·         Αλήθεια πάντων ισχυρότατον  (Η αλήθεια έχει τη μεγαλύτερη δύναμη απ’όλα)
·         Αλήθειαν ανέχου (Την αλήθεια να την δέχεσαι)
·         Αλήθειαν κτήσαι Χίλων (Κάνε κτήμα σου την αλήθεια)
·         Αληθείας έχου Περίανδρος (Να προσηλώνεσαι στην αλήθεια)
·         Εθίζειν τους παίδας τω ταληθεί λέγειν. Το γαρ ψεύδεσθαι δουλοπρεπές και πάσιν ανθρώποις ουκ άξιον μιμείσθαι Πλούταρχος (Να συνηθίζουμε τα παιδιά να λέγουν την αλήθεια. Γιατί η ψευτιά είναι δουλοπρέπεια και δεν αξίζει να τη μιμούνται οι άνθρωποι)
·         Ελευθέρου ανδρός εστίν αεί τ” αληθή λέγειν (Είναι χαρακτηριστικό του ελεύθερου άνδρα να λέει πάντοτε την αλήθεια)
·         Εσο φιλαλήθης (Ν” αγαπάς την αλήθεια) Χίλων
·         Θάρσει. Λέγων τ” αληθές ου σφαλείς ποτε Σοφοκλής Έχε θάρρος. Όταν λες την αλήθεια, δε θα κάνεις ποτέ λάθος
·         Θεράπευε αλήθειαν Πιττακός (Να επιδιώκεις την αλήθεια)
·         Ορθόν αλήθεια αεί  (Το ορθόν είναι να λέγεις πάντοτε την αλήθεια) Σοφοκλής
·         Σιγάν την αλήθειαν χρυσόν εστι θάπτειν Πυθαγόρας (Το να αποσιωπάς την αλήθεια είναι σαν να θάβεις το χρυσάφι)
 • Δεν είναι ανάγκη να λες όλη την αλήθεια, αλλά ό,τι λες να είναι αλήθεια. Οράτιος
 • Η αλήθεια λέγεται με πολύ απλά λόγια Αισχύλος
 • Η ελάχιστη αρχική απόκλιση από την αλήθεια πολλαπλασιάζεται στην συνέχεια χιλιάδες φορές Αριστοτέλης
 • Ν” ακονίζεις τα λόγια σου στο ακόνι της αλήθειας Πίνδαρος
 • Ουδέποτε ελέγχεται η αλήθεια Πλάτων
 • Το αληθές και το δίκαιον έχουν εκ φύσεως μεγαλυτέραν δύναμιν από το ψεύδος και το άδικον Αριστοτέλης
 • Το ψεύδος ουδέποτε ζει να γεράσει Σοφοκλής
 
Κανείς λοιπόν εκτός των Ελλήνων δεν διψούσε περισσότερο για την αλήθεια. Γι αυτό λοιπόν, όταν η αλήθεια παρουσιάστηκε μπροστά τους με την διδασκαλία του αποστόλου Παύλου, την άκουσαν , την κατάλαβαν και την δέχτηκαν.
 Και η αλήθεια δεν ήταν ιδέα. Η αλήθεια δεν ήταν κοσμοθεωρία. Η αλήθεια δεν ήταν μία ακαθόριστη συμπαντική έννοια. Η αλήθεια ήταν ένα ΠΡΟΣΩΠΟ.  Η αλήθεια ήταν Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

                  Ο ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ  Ο ΜΕΣΣΙΑΣ
 
Υπάρχουν δύο έθνη , που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο, αλλά για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Είναι το έθνος του Ισραήλ και το έθνος των Ελλήνων.   Η ΕΛΛΑΔΑ και το ΙΣΡΑΗΛ είναι ένα σχήμα ΜΟΝΑΔΙΚΟ στην παγκόσμια ιστορία. Όχι από σχέση κράτους με κράτος, αλλά από σχέση ΘΕΟΥ και ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, διότι αυτά τα δύο έθνη,  παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στο σχέδιο του ΘΕΟΥ, για τη ΣΩΤΗΡΙΑ του ανθρώπου.
 
Το Ισραήλ είχε οριστεί από το Θεό, να είναι ο λαός που θα ΕΔΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ τον Mεσσία, Ιησού Χριστό, όπως και έγινε. Και η Ελλάδα, είχε προετοιμαστεί για ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ  ΜΕΣΣΙΑ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, όπως και έγινε.
Το Ισραήλ είχε δεχτεί  πολύ καθαρά έως φωτογραφικά από τον προφήτη Ησαΐα, και τους άλλους Προφήτες, τα μηνύματα για τον ερχομό του Μεσσία Χριστού και τον περίμενε.  Ενώ η Ελλάδα είχε αναπτύξει μια άνευ προηγουμένου διανόηση και γλώσσα, για να γίνει μέσω αυτών,  κατανοητό στους λαούς  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ  ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (όταν μίλησε επάνω στον Σταυρό στα εβραϊκά και Είπε: «ιλί ιλί λαμά σαβαχθανί» δεν κατάλαβαν τι Έλεγε).
ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,  ΣΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ AΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ,  ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΚΑΙ  ΦΑΝΕΡΩΘΗΚΕ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ  ΜΙΛΗΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.  «Συ εί ο υιός μου ο αγαπητός, εν σοί ηυδόκησα» (Μάρκ.  Α – 11)(έτσι ακούστηκε από τον Ουρανό η φωνή του Θεού και έτσι καταγράφτηκε. Δεν μεταφράστηκε)
 
Όσοι υποστηρίζουν πως η αρχαία Ελλάδα δεν συνδέεται με τον Ιησού Χριστό, ή δεν τους είπε ποτέ κανείς την αλήθεια, ή πλανούν δολίως τους Έλληνες που δεν γνωρίζουν την αλήθεια.
 Διότι Read more »