Αυγουστίνος Καντιώτης

NEW: ΠΩΣ ΘA AΠAΛAΓOYME AΠO TO AΓXOΣ;

author Posted by: metanoeite on date Νοε 22nd, 2014 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΩΣ ΘA AΠAΛAΓOYME AΠO TO AΓXOΣ;

Πιασε τον Σταυρο istΠως θ” απαλλαγεί ο άνθρωπος από το άγχος του παρελθόντος και του μέλλοντος;

Δοξασμένος νάναι ο Xριστός! Aυτός μονάχα μας απαλλάσει απ” το φοβερό άγχος. Δυό φάρμακα μας δίνει για ν” απαλλαγούμε. Tο ένα για το άγχος του παρελθόντος, το άλλο για το άγχος του μέλλοντος.

Tο πρώτο φάρμακο είναι η ειλικρινής μετάνοια. Aνοίγεται λάκκος και θάβονται όλα τα αμαρτήματα του ανθρώπου. Kαι πάνω στο λάκκο αυτό ο Δαβίδ με τη γλυκειά του λύρα ψάλλει: «Mακάριοι ων αφέθησαν αι ανομίαι και ων επεκαλύφθησαν αι αμαρτίαι» (Ψάλμ. 31,1).

Aλλά και η ανησυχία, η αγωνία, η αδημονία, το άγχος που προκαλούνται από τη σκέψη για το άγνωστο μέλλον, και αυτά κατευνάζονται και εξαφανίζονται με το φάρμακο που λέγεται ελπίδα· μια ελπίδα που στηρίζεται όχι σε πρόσωπα και πράγματα αυτού του κόσμου, αλλά στον στερεό και ακλόνητο βράχο, το βράχο των αιώνων, τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν. O Xριστός, αυτό είναι η ελπίδα του κόσμου. Mακάριοι, ευτυχισμένοι, όσοι ελπίζουν στο Xριστό. Δυστυχισμένοι όσοι στηρίζουν όλη την ελπίδα τους σε ανθρώπους.

+Eπίσκοπος Aυγουστίνος Kαντιώτης – από βιβλιο «Eις την Θεία Λειτουργία B΄, σελ. 35

TO AΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥ

author Posted by: metanoeite on date Νοε 21st, 2014 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 12,16-21· 14,35)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

TO AΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥ

«Καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω…;» (Λουκ. 12,17)

 

Εστ-πλεν...ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸ εὐαγγέλιο. Μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ μιὰ παραβολὴ τοῦ Κυρίου. Σ᾿ αὐτὴν ὁ Χριστὸς ζωγραφίζει τὴν εἰκόνα τοῦ πλεονέκτου.
Μὲ τὴ φτωχή μου γλῶσσα θὰ προσπαθήσω ν᾿ ἀναπαραστήσω τὴν εἰκόνα τῆς σημερινῆς παραβολῆς.

* * *

Εἶνε νύχτα. Τὰ πουλιὰ κοιμοῦνται πάνω στὰ κλαδιά τους καὶ τὰ νήπια στὶς κούνιες τους. Οἱ ἐργατικοὶ ἄνθρωποι, μετὰ ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὸ μόχθο τῆς ἡμέρας, ἀναπαύονται στὰ σκληρὰ κρεβάτια τους. Κι αὐτοὶ ἀκόμα οἱ φυλακισμένοι κλείνουν τὰ βλέφαρά τους πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελλα τῆς φυλακῆς.
Ἕνας μόνο δὲν κοιμᾶται. Σὰν τὸ φίδι στριφογυρίζει πάνω στὸ κρεβάτι του καὶ διαλογίζεται διαρκῶς· «Τί ποιήσω…;» (Λουκ. 12,17). «Τί νὰ κάνω;…». Ποιός τὸ λέει αὐτό; Τὸ λέει ὁ πλούσιος μεγαλοκτηματίας. Εἶχε ἐξαιρετικὴ εὐφορία τὸ ἔτος ἐκεῖνο. Ὅλα εὐλογία Θεοῦ. Τί ἔπρεπε νὰ κάνῃ; Νὰ εὐχαριστήσῃ τὸ Μεγαλοδύναμο. Ἀλλ᾿ αὐτὸς τίποτε. Σκεπτόταν, ὅτι οἱ ἀποθῆκες του εἶνε πλέον μικρὲς καὶ δὲ᾿ χωροῦν. Καὶ διαρκῶς ἔλεγε· «Τί νὰ κάνω…;».
Εὔκολο ἦταν τὸ πρόβλημά του. Μποροῦσε νὰ τὸ λύσῃ ἀμέσως. Ἀφοῦ κρατοῦσε ὅ,τι τοῦ χρειάζεται γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν οἰκογένειά του, τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ τοποθετοῦσε σὲ ἀποθῆκες ἀσφαλείας, ποὺ ὑπῆρχαν· δηλαδή, στὰ στομάχια τῶν δυστυχισμένων ἀνθρώπων. Ἔτσι θὰ λυνόταν τὸ πρόβλημα. Ἀλλὰ δυστυχῶς τέτοιο πρᾶγμα δὲν σκεπτόταν.
Ἐπὶ τέλους βρίσκει λύσι. Θὰ γκρεμίσῃ τὶς ἀποθῆκες του, θὰ χτίσῃ νέες μεγάλες, θὰ συγκεντρώσῃ ἐκεῖ ὅλα τὰ ἀγαθά του, καὶ θὰ πῇ στὴν ψυχή του· Ψυχή μου, «ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ» γιὰ χρόνια πολλά· «ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου» (Λουκ. 12,18-19). Τέτοια σκεπτόταν. Ἀλλὰ λογάριαζε χωρὶς τὸν ξενοδόχο. Δὲ᾿ σκεπτόταν, ὅτι ἡ ζωὴ εἶνε σύντομη.
Αίφνης τὰ μεσάνυχτα τοῦ χτυπάει κάποιος ὀχληρὸς καὶ ἀνεπιθύμητος ἐπισκέπτης. Εἶνε ὁ χάρος. Ἔφτασε ἡ ὥρα σου, λέει, καὶ δὲν ἔχεις καθόλου προθεσμία… Κ᾿ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ὁ πλούσιος πεθαίνει, γιὰ νὰ βρεθῇ πλέον μπροστὰ στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.

* * *

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολή. Ἀπὸ τότε ποὺ τὴν εἶπε ὁ Χριστὸς πέρασαν εἴκοσι αἰῶνες, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα της εἶνε κάθε μέρα μπροστά μας.
Τὸν βλέπεις ἐκεῖνον ποὺ ἔχει κάποιο μικρὸ εἰσόδημα, ἀρκετὸ γιὰ νὰ ζήσῃ; Ἀκούει στὴν ἐκκλησία «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον», τὸ ψωμί μας τὸ καθημερινὸ καὶ ἀναγκαῖο δός μας το σήμερα (Ματθ. 6,11), καὶ τὰ κοροϊδεύει αὐτά. Εἶνε πλεονέκτης. Ἔκανε ἕνα ἑκατομμύριο; θέλει νὰ κάνῃ δύο. Τὰ ἔκανε δύο; θέλει νὰ τὰ κάνῃ τρία, τέσσερα, ὀκτώ… Εἶνε ἀκόρεστος καὶ ἄπληστος.
Ὁ πλεονέκτης μοιάζει μὲ τὸν ὑδρωπικό, ποὺ ὅσο πίνει νερὸ τόσο περισσότερο διψάει. Μοιάζει μὲ τὸ Μίδα τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, ποὺ παρακαλοῦσε τοὺς θεοὺς ὅ,τι ἀγγίζει νὰ γίνεται χρυσάφι, καὶ ἐν τέλει πέθανε πειναλέος ἐν μέσῳ τοῦ χρυσοῦ. Αὐτὴ εἶνε ἡ εἰκόνα τοῦ πλεονέκτου. Ποτέ δὲ᾿ λέει φτάνει. Καὶ διαρκῶς ἀγωνιᾷ γιὰ τὰ ὑπάρχοντά του.
Τὸ ἀπαίσιο αὐτὸ μικρόβιο τῆς πλεονεξίας δὲν προσβάλλει μόνο ἄτομα, ἀλλὰ καὶ λαοὺς ὁλόκληρους. Σήμερα τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα μένει ἄλυτο, ἐξ αἰτίας τῆς πλεονεξίας. Μεγάλα κράτη κινοῦνται πλεονεκτικῶς εἰς βάρος ἄλλων μικρῶν καὶ δὲν ἐννοοῦν νὰ τὰ βοηθήσουν. Αὐτὸ εἶνε κρῖμα. Ἂν ὑπῆρχε δικαιοσύνη καὶ φιλανθρωπία, ἡ γῆ μποροῦσε νὰ θρέψῃ διπλάσιο καὶ τριπλάσιο πληθυσμό.
Εἶνε ἀκριβῶς ἡ εἰκόνα τοῦ πλουσίου τοῦ Read more »

ΜΗ ΠΕΡΑΝ TΩΝ ΠΕΔΙΛΩΝ ΑΓΙΕ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΕ!

author Posted by: metanoeite on date Νοε 21st, 2014 | filed Filed under: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

apotixisi.blogspot.gr: ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΙ ΕΚ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΑ  ΤΗΣ ΑΠΥΘΜΕΝΗΣ ΘΡΑΣΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΑΜΠΛΟΥΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΜΗ ΠΕΡΑΝ TΩΝ ΠΕΔΙΛΩΝ ΑΓΙΕ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΕ!

ΠΟΛΕΜΟΥΝ-ΤΗΝ-ΠΙΣΤΗ ξυπνα

Του ιατρού Λυκούγου Νάνη

Η μνημειώδης ενέργεια, της διακοπής του μνημοσύνου του, πυραυλοκινήτως προς ένωσιν μετά των αιρετικών παπικών φερομένου, μακαριστού πατριάρχη Αθηναγόρα, τουτέστιν, απ την πλευρά των τριών μακαριστών μητροπολιτών Φλωρίνης Αυγουστίνου, Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου και Παραμυθίας Παύλου, του και θύματος της σεραφειμικής θηριωδίας υπάρξαντος, θα πρέπει,το δίχως άλλο, ΤΑΧΙΣΤΑ, να βρει μιμητές στους κόλπους της σημερινής Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας  στις χαλεπές μας ημέρες κατά τις οποίες η Ορθοδοξία προδίδεται από υπεροχικά εκκλησιαστικά πρόσωπα τα οποία, κατά τα άλλα, προκαλώντας γενική θυμηδία, υποστηρίζουν, εντελώς ανεπέρειστα, ότι κάθε άλλο παρά τυγχάνουν οικουμενιστές!!!
Υπό την προυπόθεση ότι αληθεύουν τα όσα υπευθύνως  καταγγέλονται σε βάρος του σεβαστού, κατ αρχήν, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, αναφορικά με σκανδαλώδεις δηλώσεις του σχετικά με την υπό τινων, ευαισθητοποιημένων περί την ιερή υπόθεση της προασπίσεως του Ορθοδόξου Δόγματος , ιερωμένων διακοπή του μνημοσύνου του οικτρώς ναυαγήσαντος, επί θεμάτων Ορθοδόξου Δόγματος, μακαριστού πατριάρχη Αθηναγόρα, θα μπορούσε κάποιος  παρατηρητής των όσων συμβαίνουν να προβεί στις κάτωθι κρίσεις: ο οιοσδήποτε προσκεκλημένος ομιλητής σε εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης θα πρέπει, ανυπερθέτως, να τυγχάνει ιδιαιτέρως προσεκτικός όταν προσεγγίζει εκκλησιατικά ζητήματα τα οποία άπτονται δράσεων και ενεργειών του μακαριστού μητροπολίτη Αυγουστίνου, του και λέοντος της Ορθοδοξίας, ΠΡΟΣΦΥΕΣΤΑΤΑ, ονομασθέντος! Αποτελεί αφόρητη πρόκληση να κακίζονται, υπό του ομιλητού ηγουμένου, ιερωμένοι τινές που διέκοψαν το μνημόσυνο του παραπαίοντος Αθηναγόρα τη στιγμή κατά την οποία οι συγκεκεριμένοι μιμήθηκαν το παράδειγμα του μακαριστού Αυγουστίνου! Ο προσκεκλημένος ηγούμενος, το πρόσωπο του οποίου ο υπογράφων το παρόν σχόλιο υπερασπίστηκε ΕΠΩΝΥΜΩΣ όταν κατεδιώκετο, θα έπρεπε να σεβασθεί το γεγονός ότι φιλοξενείτο σε μητρόπολη της οποίας ποιμήν, επί 33 συναπτά έτη, των εν αυτή λογικών προβάτων. διετέλεσε ο μακαριστός μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, που διέκοψε, στηριζόμενος σε σχετικούς ιερούς κανόνες, το μνημόσυνο του μακαριστού Αθηναγόρα.
Δυστυχώς και άλλος ιερωμένος, κατέχων, μάλιστα, και το βαθμό του επισκόπου τόλμησε να ισχυρισθεί  ομιλών σε εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ότι ο μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος ζήτησε, ΔΗΘΕΝ, συγγνώμη από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για τον επιβεβλημένο έλεγχο τον οποίο άσκησε σε βάρος του μακαριστού Αθημαγόρα αλλά και του διαδόχου του, μακαριστού, επίσης, Δημητρίου! Τους σαθρούς ισχυρισμούς του διέψευσε πανηγυρικά παριστάμενός τις ιερεύς, ο λεβέντης π. Ελευθέριος Παλαμάς, καθώς και το περιοδικό ΣΠΙΘΑ ενώ πολλοί υπήρξαν αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν τόσο εντός της αιθούσης όσο και μετά ταύτα! Άλλοι θα έπρεπε βέβαια να διαμαρτυρηθούν για την κακοποίηση της αλήθειας, και μάλιστα πρώτοι, αλλά κάτι τέτοιο, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δε συνέβη…!
Ο σεβαστός καθηγούμενος προ καιρού «αμνήστευσε» με σχετικές δηλώσεις του, τρόπον τινά, τον πατριάρχη Βαρθολομαίο για τις παντελώς αντικανονικές και απαράδεκτες συμπροσευχές! Πριν λίγες ημέρες, φιλοξενούμενος ων της μητροπόλεως Φλωρίνης την οποία εκλείσε με την πολυσχιδή παρουσία του ένας Αυγουστίνος, ο ρηθείς ηγούμενος προέβη σε επιεικέστατα απαράδεκτες δηλώσεις. Αναφερόμενος, δηλονότι, στη διακοπή μνημοσύνου του μακαριστού Αθηναγόρα ενώ γνώριζε ότι ο μακαριστός Αυγουστίνος διέκοψε το μνημόσυνο του κεκοιμημένου πατριάρχη, για λόγους που στηρίζονται στους ιερούς κανόνες (ενδεικτικά αναφέρω τον ΙΒ κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου), κάκισε ιερωμένο που εφήρμοσε τους σχετικούς κανόνες προβαίνοντας, μάλιστα, και σε παντελώς αυθαίρετες εκτιμήσεις! ΜΗ ΠΕΡΑΝ ΠΕΔΙΛΩΝ ΑΓΙΕ ΚΑΘΗΗΓΟΥΜΕΝΕ! Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός σας τυγχάνει ΠΑΝΤΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ! Αξιοι επαίνου και ουδόλως ψόγου τυγχάνουν όσοι κληρικοί, μη υποφέροντες το αίσχος της προδοσίας της Ορθοδοξίας, διέκοψαν το μνημόσυνο των ενόχων ιεραρχών!
Τις ενστάσεις και αιτιάσεις σας, καλά θα κάνετε, να τις απευθύνετε σε όσους καταπροδίδουν με τα κατά καιρούς τους καμώματα την Ορθοδοξία και όχι σε όσους στοιχούν στις ιεροκανονικές επιταγές! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Σε πιστούς της μητροπόλεως Φλωρίνης μιλήσατε και όχι σε άσχετους και…λωτοφάγους! Ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης υπήρξε ο πρύτανης των αντιοικουμενιστικών αγώνων! Ξεχνάτε κάτι τέτοιο;

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ)

author Posted by: metanoeite on date Νοε 20th, 2014 | filed Filed under: εορτολογιο

Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
21 Νοεμβρίου

Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου
(Χωρίζεται σε δυο μέρη Α´, & Β´
Στο Α΄ μέρος απευθύνεται σ᾽ όλο το εκκλησίασμα και στο Β΄
στους σπουδαστάς και σπουδάστριες της Ακαδημίας, που ήταν παρόντες)

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

      ΕΙΣΟΔΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥΕΟΡΤΗ θεομητορικὴ καὶ πανήγυρις,  ἀγαπητοί μου, σήμερα. Ὀνομάζεται  εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Τί σημαίνει  «εἰσόδια»; Εἶνε ἡ ἑορτὴ τῆς εἰσόδου στὸ  ναὸ τῆς παρθένου Μαρίας, ἐκείνης ποὺ  προωριζόταν νὰ γίνῃ ἡ μητέρα τοῦ  Κυρίου. Σὰν σήμερα εἰσῆλθε στὸ ναὸ τοῦ  Θεοῦ, στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου τὴν ὡδήγησαν  οἱ γονεῖς της σὲ ἡλικία μόλις τριῶν  ἐτῶν.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνέβη δώδεκα χρόνια  προτοῦ νὰ γεννηθῇ ὁ Χριστός. Τὴν ἡμέρα  τῶν Είσοδίων μπορεῖ νὰ πῇ κανεὶς ὅτι  ἔγινε ἡ ἐπίσημος ἔξοδος τῆς Παναγίας  ἀπὸ τὸ πατρικό της σπίτι καὶ ἡ δημοσία  ἐμφάνισί της στὴν κοινωνία. Γιὰ τὸν  παλαιὸ Ἰσραήλ, τὸ λαὸ ποὺ ὅλη ἡ ζωή του  εἶχε κέντρο τὴν πίστι στὸ Θεὸ καὶ  συνδεόταν ἀρρήκτως μὲ τὸ ναὸ τῶν  Ἰεροσολύμων, ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ ἦταν καὶ  κάτι σὰν τὴν σημερινὴ δήλωσι τοῦ  παιδιοῦ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του στὸ  ληξιαρχεῖο. Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας τὴν  ἡμέρα τῶν εἰσοδίων της ἐκπλήρωσαν  τὴν ὑπόσχεσί τους, ν᾿ ἀφιερώσουν  ἐκείνην ποὺ γέννησαν κατὰ θαυμαστὸ  τρόπο· συγχρόνως ὅμως τὴν ἡμέρα αὐτὴ  δήλωναν τὸ παιδί τους ἐνώπιον Θεοῦ καὶ  ἀνθρώπων, καὶ ἔτσι βεβαίωναν ὅτι  γεννήθηκε ἀπὸ αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ εἶνε οἱ  γονεῖς της. Ἑπομένως ἐκπλήρωσαν ἕνα  διπλὸ καθῆκον· ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἀπὸ  εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Κύριο, ποὺ τοὺς  χάρισε αὐτὴ τὴν θυγατέρα, πῆγαν στὸ ναὸ  νὰ τοῦ ποῦν τὸ εὐχαριστῶ καὶ νὰ τὴν  ἀφιερώσουν σ᾿ ἐκεῖνον, ὅπως εἶχαν  ὑποσχεθῆ· καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου, ὡς γονεῖς,  τακτοποίησαν τρόπον τινὰ ληξιαρχικῶς  τὸ παιδί τους.
Ἐὰν θελήσουμε νὰ μιλήσουμε σὲ σύγχρονη  παιδαγωγικὴ γλῶσσα, μποροῦμε νὰ ποῦμε,  ὅτι ἡ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων εἶνε ἡ ἑορτὴ  ποὺ δείχνει τὸ γενεαλογικὸ δένδρο τῆς  ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Κάνω ἐδῶ μία παρέκβασι. Θὰ ἦταν καλὸ στὰ  σχολεῖα μας νὰ ὑπάρχῃ καὶ τὸ  γενεαλογικὸ δένδρο κάθε παιδιοῦ. Σὲ  ἄλλες προηγμένες χῶρες ὁ δάσκαλος  ἔχει στὸ μητρῷο τοῦ σχολείου ὄχι  μόνο τὸ ὄνομα, τὸ ἐπίθετο, τὸ πατρώνυμο  καὶ τὸ ἔτος γεννήσεως, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ  γενεαλογικὸ δένδρο κάθε παιδιοῦ (τὸν  πατέρα, τὴ μητέρα, τὸν παπποῦ…). Αὐτὸ  χρειάζεται, διότι προσφέρει χρήσιμες  πληφορίες στὸν παιδαγωγό. Κατὰ κανόνα  ὅποιοι ἦταν οἱ γονεῖς καὶ οἱ πρόγονοι,  τέτοιοι εἶνε καὶ οἱ ἀπόγονοι.
Ἂς ἐπανέλθουμε στὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων  καὶ ἂς προσπαθήσουμε τώρα νὰ τὴν δοῦμε  ἐξ ἐπόψεως παιδαγωγικῆς.

* * *

Ἐχαρακτήρισα, ἀγαπητοί μου, τὰ Εἰσόδια  ὡς τὴν ἑορτὴ τοῦ γενεαλογικοῦ δένδρου  τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Διότι  κανένας δὲ γεννήθηκε ἀπὸ βράχο· μιὰ  μάνα κ᾿ ἕνας πατέρας μᾶς ἔφεραν στὸν  κόσμο. Καὶ ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα τῆς  ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ ῎ Αννα, ἦταν τὸ εὐλογημένο ἀνδρόγυνο, τὸ  σύμπλεγμα τῆς συζυγικῆς στοργῆς καὶ  ἀγάπης. Ἀπὸ ἐκλεκτὴ ῥίζα ἄνθισε τὸ  ῥόδον ποὺ λέγεται Παναγία, καὶ αὐτὸ  διδάσκει, ὅτι καὶ ἡ ἀγαθὴ  κληρονομικότης παίζει σπουδαῖο ῥόλο.
Ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ἀντιμετώπιζαν  ἕνα ἄλυτο πρόβλημα· τὴν ἀτεκνία. Ἡ  ἁγία Ἄννα πέρασε ὅλη σχεδὸν τὴ ζωή της  στεῖρα. Πῶς βρῆκαν τὴ λύσι;  Παρακαλοῦσαν τὸν Κύριο νὰ τοὺς δώσῃ  παιδί· ἔκαναν θερμὲς προσευχὲς καὶ  νηστεῖες. Καὶ ὁ Θεός, ἀφοῦ δοκίμασε τὴν  πίστι τους, τοὺς ἄκουσε. Ὡς ἀπάντησι  στὶς προσευχές τους καὶ ὡς δῶρο τοῦ  οὐρανοῦ τοὺς δόθηκε τὸ παιδί, ἡ  εὐλογημένη κόρη, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος.  Ἡ περίπτωσι τῶν γονέων τῆς Παναγίας  παρηγορεῖ κάθε ἄτεκνο ἀνδρόγυνο ποὺ  ἐπιθυμεῖ νὰ δῇ ἀπογόνους.
Οἱ πιστοὶ γονεῖς Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα  ἔδωσαν στὴ θυγατέρα τους τὸ ὄνομα  Μαρία, ποὺ ἔμελλε νὰ γίνῃ τὸ γλυκύτερο  ὄνομα. Σήμερα ὄντως, ὕστερα ἀπὸ τὸ  ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δὲν ὑπάρχει  γλυκύτερο ὄνομα στὸν κόσμο ἀπὸ τὸ ὄνομα  Μαρία, ποὺ δόθηκε στὴν Παναγία. Τί  σημαίνει «Μαρία»; Εἶνε ὄνομα τῆς  ἑβραϊκῆς γλώσσης, γι᾿ αὐτὸ κατὰ τὸ  μᾶλλον ἢ ἧττον δὲν γνωρίζουν τὴ σημασία  του ἀκόμα καὶ μορφωμένοι. Τὸ ὄνομα Μαρία  εἶνε λέξις μὲ πολλὲς σημασίες. Σημαίνει  φῶς, σημαίνει χάρις, σημαίνει πηγή…  Εἶνε ἄστρο τῆς αὐγῆς, ἄνθος μυρίπνοο,  ῥόδο ἀμάραντο. Κατὰ κυριολεξίαν τὸ  ὄνομα Μαρία σημαίνει «κυρία» καὶ  «δέσποινα». Ἐὰν κάθε γυναίκα ἀξία τῆς  ἀποστολῆς της εἶνε οἰκοδέσποινα,  κυρία μέσα στὸ σπίτι της καὶ  ἀρχόντισσα μέσα στὸ περιβάλλον της,  αὐτὸ ἰσχύει στὸν ὕψιστο βαθμὸ γιὰ τὴν  παρθένο Μαρία τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Εἶνε ἡ  «Κυρία τῶν ἀγγέλων» καὶ ἡ «Δέσποινα  τοῦ κόσμου». Αὐτὸ σημαίνει τὸ ὄνομα  Μαρία, ποὺ τῆς ἐδόθη. Γι᾿ αὐτὸ καὶ κάθε  Χριστιανὸς γονεὺς ἂς φροντίζῃ στὸ  βάπτισμα νὰ δίδωνται στὰ παιδιά του  χριστιανικὰ ὀνόματα, ποὺ ἡ σημασία  τους θὰ τὰ φρονηματίζῃ.
Σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσι ποὺ εἶχαν δώσει  καὶ τὸ τάμα ποὺ εἶχαν κάνει, ὁ Ἰωακεὶμ  καὶ ἡ Ἄννα ἔπρεπε νὰ παραδώσουν τὴ  μικρὴ θυγατέρα τους, νὰ τὴν ἀφιερώσουν  στὸ Θεό. Ἔπρεπε ἡ Παναγία νὰ βρεθῇ  μέσα σὲ κατάλληλο περιβάλλον. Καὶ ποιό  ἄλλο καλύτερο ἀπὸ περιβάλλον τοῦ ναοῦ;  Ἐκεῖ ἡσυχία καὶ γαλήνη, ὄχι ταραχὴ καὶ  κοσμικοὶ θόρυβοι· ἐκεῖ προσευχὲς καὶ  ψαλμοὶ θεόπνευστοι, ὄχι φλυαρίες καὶ  μάταια λόγια ἀνθρώπων· ἐκεῖ λατρεία  καὶ ὕμνοι ὅλες τὶς ὧρες καθημερινῶς,  ὄχι ἁμαρτωλὲς διασκεδάσεις καὶ  ἀθλιότητες· ἐκεῖ ἑορτὲς καὶ  ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν ἱερὰ ἱστορία, ὄχι  ἄσωτα ξεφαντώματα, μέθη καὶ κραιπάλη.  Αὐτὸ ἦταν τὸ ἰδανικὸ περιβάλλον. Ὅπως  ἕνα λουλούδι γιὰ ν᾿ ἀνθίσῃ πρέπει νὰ  βρεθῇ σὲ κατάλληλη γλάστρα, μὲ καθαρὸ  κοσκινισμένο καστανόχωμα, διότι τὰ  ὡραῖα ἄνθη δὲ φυτρώνουν μέσα σὲ ἄγονες  πέτρες – καὶ σὲ τέτοιο χῶρο βρέθηκε ἡ  Παναγία, τὸ ίδιο χρειάζεται κάθε παιδί.  Δὲν θ᾿ ἀφιερωθοῦν βέβαια ὅλα τὰ παιδιὰ  στὸ Θεὸ διὰ βίου μέσα στὸ ναό, ὅπως  ἐκείνη· ὅλα ὅμως πρέπει ν᾿  ἀναπτυχθοῦν σὲ περιβάλλον εἰρηνικὸ καὶ  γαλήνιο· γι᾿ αὐτὸ τὸ ἰδανικὸ σπίτι εἶνε  ἡ «κατ᾿ οἶκον ἐκκλησία» (Ῥωμ. 16,5 κ.ἀ.).
Ἀξίζει τέλος νὰ σημειώσουμε καὶ τὴν  ἡλικία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Παναγία  βρέθηκε στὸ περιβάλλον αὐτό· τριῶν  ἐτῶν νήπιο. Ὅπως λοιπὸν ἐκείνη  βρέθηκε στὸ κατάλληλο κλῖμα ἀπὸ τὴν  τρυφερὰ νηπιακὴ ἡλικία, ἔτσι πρέπει  καὶ κάθε παιδὶ ἀπὸ τὴ μικρὰ ἡλικία νὰ  βρεθῇ σὲ προστατευμένο περιβάλλον. Οἱ  παιδαγωγοὶ βεβαιώνουν, ὅτι τὰ  σημαντικώτερα χρόνια εἶνε τὰ τρία  πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ  χρόνια αὐτά, τὸ νηπιαγωγεῖο, εἶνε τὸ  ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα τῆς ὅλης  διαμορφώσεως τοῦ χαρακτῆρος. Μεγάλη  προσοχὴ λοιπὸν στὰ νήπια. Ἐὰν τεθοῦν  καλὰ θεμέλια στὴ νηπιακὴ ἡλικία, τότε  ἡ ἀνάπτυξις θὰ πάῃ καλά.
Δὲν ἄφησαν, ὅπως είδαμε, οἱ γονεῖς της  τὴν Παναγία μέσ᾿ στὸ σπίτι. Ὅπως τώρα  παίρνουν τὰ μικρὰ παιδιὰ – τὰ νήπια καὶ τὰ  πηγαίνουν στὸ σχολεῖο, στὸ  νηπιαγωγεῖο, στὸ νηπιοτροφεῖο ἢ στὸν  παιδικὸ σταθμό, κατὰ παρόμοιο τρόπο κ᾿  ἐκεῖνοι πῆραν τὴν τριετῆ κορασίδα καὶ  τὴν ὡδήγησαν στὸ ναό. Καὶ ἐκεῖ ἔμεινε καὶ  ἀνετράφη, κατὰ τὴν παράδοσι τῆς ἁγίας  μας Ἐκκλησίας, μέχρι τὸ δέκατο πέμπτο  ἔτος της, ὅταν πλέον ἐμνηστεύθη καὶ ἐν  συνεχείᾳ «ἄγγελος πρωτοστάτης  οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ  Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε» (Ἀκάθ. ὕμν.).
Τὰ Εἰσόδια ἔχουν γίνει ἀντικείμενο, μὲ  τὸ ὁποῖο ἀσχολήθηκαν ποιηταὶ καὶ  ζωγράφοι. Ἔπλεξαν ὕμνους, ποὺ  ψάλλονται σήμερα, καὶ ζωγράφισαν  ὑπέροχες εἰκόνες. Ἐκεῖ φαίνεται ὅτι,  ὅταν ἡ Παναγία ἀνέβαινε τὰ σκαλοπάτια  τοῦ ναοῦ, τὴν συνώδευαν παρθένες  νεάνιδες κρατώντας λαμπάδες καὶ  μητέρες. Οἱ μητέρες, διότι ἦταν ἐκείνη  ποὺ θὰ γινόταν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ  μοναδικὴ μητέρα, τὸ πρότυπο ὅλων τῶν  μητέρων ὅλων τῶν αἰώνων. Καὶ οἱ  παρθένες, διότι ἦταν ἐκείνη ποὺ  ἐνσαρκώνει «τὴν ὡραιότητα τῆς  παρθενίας». Στὰ πρόθυρα τοῦ ναοῦ τὴν  ὑποδέχθηκε ὁ ἀρχιερεὺς Ζαχαρίας. Τὴν  ὑποδέχθηκαν ἀκόμη, ὅπως ζωγραφίζεται  στὶς εἰκόνες, προφῆτες ποὺ προφήτευσαν  γι᾿ αὐτήν· ὁ Δαυῒδ μὲ τὴν κιθάρα του καὶ ὁ  Ἠσαΐας ποὺ προφήτευσε τὴ γέννησί της,  ἐνῷ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἔψαλλαν ἄγγελοι.

* * *

Ἔχει λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἡ ἑορτὴ  τῶν εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου μεγάλη  παιδαγωγικὴ σημασία· τὸ γενεαλογικὸ  δένδρο καὶ ἡ κληρονομικότης, ἡ  ἀτεκνία καὶ ἡ ὀρθὴ ἀντιμετώπισί της, ἡ  σημασία τοῦ ὀνόματος ποὺ θὰ δοθῇ στὸ  παιδί, ἡ μεγάλη ἐπίδρασι τοῦ ὑγιοῦς  περιβάλλοντος, καὶ τέλος ἡ βαρύτης ποὺ  πρέπει νὰ δοθῇ στὴ νηπιακὴ καὶ σχολικὴ  ἡλικία, εἶνε μερικὰ ἀπὸ τὰ διδάγματα ποὺ  λαμβάνουμε.
Εὔχομαι, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας  Θεοτόκου ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς  νὰ ὁδηγῇ γονεῖς καὶ διδασκάλους στὴν  ὀρθὴ διαπαιδαγώγησι τῶν παιδιῶν καὶ  τῶν νέων μας, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν αὐριανὴ  ἐλπίδα τοῦ γένους καὶ τῆς Ἐκκλησίας  μας· ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Παιδαγωγικὰ ἢ ἐκπαιδευτικὰ)

Καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὴν ἑορτή. Ἀλλὰ θὰ  πῆτε· Τί σχέσι ἔχει μ᾿ ἐμᾶς ἡ ἑορτή, ὡς  πρὸς ἡμᾶς τοὺς σπουδαστὰς καὶ  σπουδαστρίας τῆς παιδαγωγικῆς  ἀκαδημίας; Ἐξελέξαμεν ἀγαπητά  μας παιδιά, ἐξελέξαμε τὴν σημερινὴν  ἡμέραν, τὰ εἰσόδια τῆς ὑπεραγίας  Θεοτόκου, διότι καὶ ἐσεῖς, οἱ  σπουδασταὶ καὶ αἱ σπουδάστριαι τῆς  ἀκαδημίας Φλωρίνης κάνατε τὰ εἰσόδιά  σας. Ἰδίως οἱ πρῶτοι, οἱ σπουδασταὶ τοῦ  πρώτου ἔτους ποιοῦνται – κάνουν τὰ  εἰσόδια.
―Τὰ εἰσόδια; Μπᾶ! Ἡ Παναγία ἔκανε τὰ  εἰσόδια εἰς τὸν ναόν· ἐμεῖς ποῦ κάναμε  τὰ εἰσόδια; εἰς τὸν ναὸν ἐτοῦτον;…
Ὄχι· κάνατε τὰ εἰσόδια – δὲν εἶνε μόνο  ναὸς αὐτός· εἶνε ναὸς καὶ κάποιος ἄλλος,  καὶ σεῖς κάνατε τὰ εἰσόδια εἰς τὸ ναόν·  σὲ ποιόν ναόν; εἰς τὸ ναὸν τῆς παιδείας.  Ἡ παιδαγωγικὴ ἀκαδημία εἶνε ναὸς τῆς  παιδείας, εἶνε ναὸς τῆς ἐκπαιδεύσεως  τῶν μελλόντων νὰ γίνουν διδάσκαλοι καὶ  παιδαγωγοὶ τῆς Ἑλληνικῆς νεότητος.  Ναός εἶνε. Καὶ ὅπως στὸ ναὸ δὲν  ἐπιτρέπεται οὐδεμία ἀταξία – (αὐτὴ τὴν  ὥρα κανείς, οὔτε καπνίζει οὔτε  παίζει… Μόνο κάποιος ἐκεῖ πέρα  κοιτάζει τὰ μαλλιά του). Λοιπόν… Ὅπως, παιδιά  μου, ἐδῶ στέκεστε, μ᾿ αὐτὴν τὴν  εὐλάβειαν πρέπει νὰ στέκετε καὶ εἰς τὸ  ναὸν τῆς παιδείας, εἰς τὴν Παιδαγωγική  σας Ἀκαδημία. Ναὸς εἶνε.
Καὶ ὅπως εἰς τὸ ναὸν διακρίνομε  προπύλαια, διακρίνομε κεντρικὸν  κυρίως ναόν, καὶ διακρίνομεν ἱερὸ βῆμα  καὶ ἅγια τῶν ἁγίων, ἔτσι καὶ εἰς τὴν  Παιδαγωγική σας Ἀκαδημία καὶ εἰς  πᾶσαν σχολὴν καὶ πᾶν ἐκπαιδευτικὸν  ἵδρυμα διακρίνομεν τρία πράγματα.
Α΄. Προπύλαια – Στὰ προπύλαια τῆς  ἀκαδημίας σας βλέπω – τί βλέπω; Βλέπω  δύο ἐπιγράμματα, δύο προγονικὰ ῥητά.
Τὸ ἕνα, τὸ ἕνα· «Ἑκὰς πᾶς βέβηλος»,  δηλαδὴ «Μακριὰ κάθε βέβηλος». Μάλιστα.  Ἕνας Read more »

ΠΟΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΧΑΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΑΥΣΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΟΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ;

author Posted by: metanoeite on date Νοε 19th, 2014 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΣΤΟΧΟΣ Η ΦΛΩΡΙΝΑ

prodosia-pist.-istΓια δεύτερη φορά η Φλώρινα γίνεται στόχος των οργάνων του πατριάρχη.
Αν και κεκοιμημένος ο μητροπολίτης Φλωρίνης φυλάγει τη Φλώρινα. Οι οικουμενισταί φοβούνται και τη σκιά του.
Για δεύτερη φορά με ψέματα και με παραμύθια προσπαθούν οι οικουμενιστές να προλάβουν τις αντιδράσεις των ορθοδόξων κληρικών και του πιστού λαού της Φλώρινας, που κατηχήθηκε ορθοδοξος από τον άξιο αείμνηστο Μητροπολίτη τους π. Αυγουστίνο Καντιώτη, 33 ολόκληρα χρόνια.

Πρωτο φρικτό ψέμα το είπε ο Προικονήσσου, στο τριετές μνημόσυνο του π. Αυγουστίνου καλεσμένος από τον Μητροπολίτη Θεόκλητο και από τον πρωτοσύγκελλο του Ιουστίνο Μπαρδάκα.

Διαβάστε παρακάτω·

1) ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΨΕΥΤΕΣ

2) ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

3) Σάλος για το ψέμα του Προικοννήσου, στο τριετές μνημόσυνο του αειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Πριν λίγο καιρό, δεύτερος καλεσμένος, ο γέροντας Εφραίμ του Βατοπεδίου σε σύναξη ιερέων της Φλώρινας, μαζί με τις συμβουλές του είπε και ένα ψέμα. Μίλησε για κάποιον παπά, που έχασε τη χάρι και δεν μπορούσε να ευλογήσει όταν έπαυσε το μνημόσυνο του πατριάρχη Αθηναγόρα!!!

Ποιος παπάς ήταν γέροντα Εφραίμ αυτός; Γιατί δεν δώσατε στοιχεία για να σας πιστέψουν οι ιερείς;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΩΣ ΚΟΡΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ;
Η υλική περιουσία της Μονής που μπήκατε σε τέτοια περιπέτεια για να μη την χάσετε ή η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;

Έφυγε η χάρις και δεν μπορούσε να ευλογήσει, ο ιερέας που έπαυσε το μνημόσυνο του μασόνου πατριάρχου Αθηναγόρα ή μήπως έγινε το αντίθετο και δεν το θυμάστε;
Ξεχάσατε ότι ο Μητροπολίτης που χειροτόνησε αυτούς τους ιερείς που μιλούσατε, ήταν ο π. Αυγουστίνος, ο οποίος έπαυσε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα το 1970 με δύο άλλους αρχιερείς και όλο σχεδόν το Άγιο Όρος και δεν του πιάστηκε κανένα του χέρι· και Read more »

EΛΛHNIKH ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

author Posted by: metanoeite on date Νοε 18th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε· «Δίνοντας την ψήφο μας σὲ ὑλιστάς, βλασφήμους, μασόνους καὶ ἀθέους, θὰ πληρώσουμε μὲ τόκο κ᾽ ἐπιτόκιο αὐτὴ τὴν ἁμαρτία μας»

υνέχεια)

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ;

Τι θα ψηφισουμε ιστΟι εχθροί της πίστεως και της πατρίδος λυσσομανούν. Κλέβουν τις περιουσίες των Ελλήνων, τους διώχνουν από τις δουλειές, τους οδηγούν στην απελπισία και στην αυτοκτοκτονία αποτελειώνοντάς τους σωματικά και ψυχικά! Και εμείς που έχουμε ακόμα ένα κομμάτι ψωμί, δεν κάνουμε τίποτα! Περιμένουμε έναν πολιτικό τίμιο, για να μας βγάλει από την κρίση!!!
Υπάρχει τίμιος πολιτικός στην Ελλάδα; Ναι, λένε αυτοί, που μας έφεραν σ” αυτό το χάλι! Και προβάλουν έναν νεαρό άθεο, που κηρύττει την αθεΐα του με κάθε τρόπο! Ο άθεος Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα!!!
Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε· Τον άθεο και τον άπιστο μη τον έχετε  εμπιστοσύνη. Μη πιστεύετε τα λόγια του. Μη τον βάζετε στο σπίτι σας…. Ο άπιστος στο Θεό, θα είναι άπιστος και σε σας. Και ανέφερε ένα παράδειγμα με τον Μακρυγιάννη.
Ο Μακρυγιάννης “εκανε τραπέζι σε κάποιον ξένο Ευρωπαίο και εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά όταν τους είδε να  κάνουν την προσευχή τους προ του φαγητού και είπε· Αυτά είναι μπόσικα πράγματα. Και ο Μακρυγιάννης, που δεν ήξερε από ψευτοευγένειες, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και τον είπε να φύγει.
Ας μη περιμένουμε από μασόνους πολιτικούς και από φανερούς αθέους να μας βγάλουν από την κρίση. Καιρός να αντιδράσουμε.

Ακούστε το παρακάτω βίντεο, που μας γεμίζει ελπίδα. Είναι πρόσωπα δοκιμασμένα με φόβο Θεού και αληθινή αγάπη στην πατρίδα.

__

__

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΔΩ)

Η γέννηση ενός ( ακόμη ; ) κινήματος Ελευθερίας !

«ΧΡΙΣTIANIKH ΣΠΙΘΑ» (Ιουλιου, Αυγουστου 2014)

author Posted by: metanoeite on date Νοε 17th, 2014 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ Η ΑΙΜΟΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

author Posted by: metanoeite on date Νοε 14th, 2014 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Α Ι M O P P O O Y Σ Α

ΑΙΜΟΡΑΓΕΙ Η ΕΛΛΑΣ

(ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ)

Μικρό απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Έγινε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1967 και είναι όσο ποτέ επίκαιρο

________

_____

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

KYPIΑKH Ζ ΛOYKΑ
Λουκ. 8,41-56
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Α Ι M O P P O O Y Σ Α

«Kαι γυνή ούσα εν ρύσει αίματος από ετών δώδεκα, ήτις ιατροίς προσαναλώσασα όλον τον βίον ουκ ίσχυσεν υπ” ουδενός θεραπευθήναι, προσελθούσα όπισθεν ήψατο του κρασπέδου του ιματίου αυτού, και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος αυτής» (Λουκ. 8,43) Read more »

O AΓΙΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

author Posted by: metanoeite on date Νοε 14th, 2014 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ, ΠΝΕΥΜ. ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Ακούστε τι λένε οι ίδιοι….

Στην αρχή της ομιλίας υπάρχει ένας πολύ μικρός πρόλογος του επισκόπου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου. Έγινε στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Φλωρίνης, τις 5-5-1975.

_________

 

____________

  Αν σήμερα η Ελλάδα είχε αληθινούς επισκόπους, δεν θα εύρισκαν δικαιολογία τ΄ ανθελληνικά άθεα καθάρματα, να βγάλουν αντιρατσιστικούς νόμους και να σκλαβώσουν τους Έλληνες! Τώρα, με τους δήθεν αντιρατσιστικούς νόμους, οι ρομά (τσιγγάνοι) της Ελλάδος διώκονται από τις μπαράγκες τους, όπως είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα! Λές και αυτοί δεν είναι άνθρωποι και δεν έχουν ανθρώπινη ψυχή!

Ψεύτες της παγκοσμιοποίησης, οι μεγαλύτεροι ρατσιστές είστε εσείς και οι στοές σας. Θέλετε να διαλύσετε όλα τα έθνη και να ζήσετε μόνον εσείς!!! Αλλά δεν θα ξεφύγετε  από τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα πληρώσετε με τόκο και επιτόκιο τα εγκλήματά σας. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου μιλά για  σας και το τέλος σας. 

Θέλετε να αλώσετε την Ελλάδα και να εξαφανίσετε τους Ελληνες και βγάζετε δήθεν νόμους! Ακούστε το καλά· Μόνο όταν εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο θα εξαφανιστεί ο ρατσισμός, όλα τα άλλα είναι παραμύθια δικά σας. Οι μεγαλύτεροι ρατσισταί είστε εσείς, που βγάζετε αντιρατσιστικούς νόμους και τους χρησιμοποιείται εκεί που σας βολεύει!!!!!!

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ – ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΜΑΘΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ

author Posted by: episkopos on date Νοε 13th, 2014 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

(Το δημοσίευμα περιέχει πλούσιο αποδεικτικό υλικό· επίσημα έγγραφα, επιστολές, «προκηρύξεις», δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων και πλήθος άλλων στοιχείων)

**********************************************************

εν μεσω σκορπ    1. ΠΟΙΟΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΟΤΑΝ, ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΥΓΕΙΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΦΥΛΑΓΕ ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ,  ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΑΘΥ ΤΟΥ ΓΗΡΑΣ;
    2. ΠOIOI ΔOYΛEΨAN ΜΕ ΘΕΜΙΤΑ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΑ ΜΕΣΑ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ, ΓIA NA ΤΟΝ ΦΘΕΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ;
   3. ΠΩΣ KATEΓPAΨE ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ, O TOΠIKOΣ TYΠOΣ THΣ ΦΛΩPINAΣ;

[Για όλα αυτά δίνουμε απαντήσεις και αποδεικτικό υλικό, για να μην μπορούν να μας διαψεύσουν οι κατήγοροι του Γέροντος  και να μείνουν στην ιστορία.

 • ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ. Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΠΟΛΕΜΑ. «Ως λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ».
 • Ο Γέροντας  πολεμήθηκε από την νεότητά του, αλλά με την βοήθεια του Θεού άντεξε. Έφτασε στα 104 του χρόνια και  έφυγε για την αιωνιότητα νικητής, αφου άφησε έναν τεράστιο θησαυρό στους αγωνιζομένους χριστιανούς και την ευλογία του.
 • (Το άρθρο είναι γραμμένο από την Ανδρονίκη Καπλάνογλου. Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα, στις 24-2-2009· Από τότε βρίσκεται καταχωρημένο στο αρχείο της ιστοσελίδας· στις ετικέτες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.
 • Ήταν το πρώτο άρθρο που άφησε να έρθουν κάποια στοιχεία στο φως που αναστάτωσαν τους ενόχους. Μετά την παρέλευση λίγων ημερών πήγε στο αρχείο, με μία όμως προειδοποίηση, θα την διαβάσετε στο τέλος. Ακολούθησαν και άλλα άρθρα, με πολύ προσοχή και με το σταγονόμετρο.
 • Σήμερα το ανασύρω από το αρχείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για την προσβολή που έγινε στην μνήμη του αειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στο τριετές μνημόσυνο από τον Προικοννήσου Ιωσήφ και δεν αποκαταστάθηκε από τον μητροπολίτη Θεόκλητο, που ήξερε την αλήθεια. Θυμίζουμε ότι ο Προικοννήσου  ήρθε στις εκδηλώσεις για το τριετές μνημόσυνο καλεσμένος από τον πρωτοσύγκελλο Ιουστίνο Μπαρδάκα και από το μητροπολίτη Θεόκλητο. O Προικονήσου είπε, ότι· ο π. Αυγουστίνος όταν πήγε στην Κωσταντινούπολη (1987) ζήτησε συγνώμη από τον Πατριάρχη γιατί έπαυσε το μνημόσυνο του (οικουμενιστή και αρχιμασόνου) πατριάρχου Αθηναγόρα (το 1970-1972)… Ο π. Αυγουστίνος σε θέματα πίστεως δεν έκανε ποτέ πίσω. Έπαυσε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, με δυό άλλους γενναίους μητροπολίτας, γιατί αυτό επιτάσσουν οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας και δεν μετάνοιωσε ποτέ. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα κόψη και το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου για τα αιρετικά του ανοίγματα, αλλά λόγω ηλικίας και για το ότι δεν βρήκε δύο άλλους μητροπολίτας έτοιμους για θυσίες δεν το έκανε].

KΑΙΡΟΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛAOΣ

Ο άγιος γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης από την Δράμα προφητεύει το μαρτυρικό τέλος του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτου: «στον Αθανάσιο Βογατίνη, που διάβαζε το φυλλάδιο “Σπίθα”, που εκδίδει ακόμα ο μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, λέει: Ο Αυγουστίνος θα ομολογήσει για την δόξα του Κυρίου» (σελ. 127).

Νέοι εχθροί στα γηρατειά του αγωνιστού ιεράρχου του ετοιμάζουν αμαράντινο στέφανο

π. Αυγ. ΣπιθαΕχθροί και φίλοι αναγνωρίζουν και ομολογούν την ανιδιοτελή προσφορά του πατρός Αυγουστίνου στην Εκκλησία και στο Έθνος. Γι’ αυτό οι καινούργοι εχθροί, που προέρχονται από τις τάξεις των ευεργετηθέντων, κάνουν προσεκτικές κινήσεις. Δεν θέλουν να εκτεθούν στον ευσεβή λαό.  Τον πολεμούν εκ του ασφαλούς και δεν μπορεί να τους αντιληφθεί ο κόσμος. Ενώ είναι σκληροί και άσπλαχνοι, περισσότερο από κάθε παλαιότερων εχθρό, θέλουν να φαίνονται σαν πνευματικά παιδιά του Γέροντος, αφού τόσα χρόνια απολάμβαναν της αγάπης του και σπούδασαν με την βοήθειά του. Δεν αμφισβητούν τους αγώνας του και την προσωπικότητά του. Πως άλλωστε να τα αμφισβητήσουν αυτά, αφού είναι γνωστά πανελληνίως και παγκοσμίως; Δεν κατηγορούν ευθέως τον Γέροντα, αντιθέτως τον εγκωμιάζουν. Πως όμως; Λένε· «Ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν αετός, τέτοιοι άνθρωποι σπάνια εμφανίζονται, ένας στα 200 χρόνια, αλλά γέρασε ο καημένος και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, γι αυτό άλλοι τον κουμαντάρουν». Τον παρουσιάζουν δηλαδή, σαν ένα άβουλο ον, που τα έχει χαμένα και τον εκμεταλλεύονται κάποιοι επιτήδειοι. Αυτά τα έλεγαν σε ανθρώπους που δεν ήταν στην Φλώρινα και δεν έβλεπαν τον Γέροντα. Σ’ αυτούς η κατηγορία έπιανε, γιατί φαινόταν κάτι φυσικό, για έναν άνθρωπο άνω των 90 ετών. Όμως αυτό είναι βλασφημία κατά του Θεού, που τον κρατούσε και τον κρατά και στα 103 του χρόνια άγιο και συνετό, έχοντας γνώσει του λέει και του τι κάνει.

O ΓEPONTAΣ ΣΙΩΠΑ

Δεν θέλω να μιλήσω παιδάκι μου, έλεγε προ της παραιτήσεως του. Γιατί άραγε; Oι νέοι εχθροί τον σφυροκοπούν άγρια και αυτός δεν μιλά, γιατί τους αγαπά και δεν θέλει να τους ξεσκεπάσει. Δεν λέει τίποτε στον πιστό λαό για να μην τον σκανδαλίσει. Μαρτυρεί σιωπηλά όχι πλέον από Γερμανούς, Ιταλούς, μασόνους, αθέους και διαφόρους άλλους εχθρούς της πίστεως, που κατά καιρούς στην περιπετειώδη και πολύκλαυτη ζωή του, τον πολέμησαν με μίσος και έφτασε επανειλημμένος στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά από πρόσωπα που ευεργετήθηκαν μέχρι τις τρίχες της κεφαλής τους. Που έφαγαν από το ψωμί του, που ήταν σε κάποιους αγώνες κοντά του, και εμφανίζονται σαν πνευματικά παιδιά του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου.

ΜΙΛΑ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ

π. Αυγ..π.Χρυσ π. ΕπιφΛέει, με πολύ πόνο ο ίδιος σε μια ιεραποστολική συγκέντρωση, στις 24-8-1981: «Επέπροτω στα τέλη της ζωής μου να πιω τα πικρότερα ποτήρια από τα δήθεν πνευματικά μου τέκνα. Πικρίες εγκαταλείψεις, εγωϊσμοί φατρίες καπετανάτα….» (απομαγνητοφ.). Και είναι από τις σπάνιες φορές που μιλά τόσο ανοιχτά, γι’ αυτόν τον πόνο. Και αυτή ήταν  η αρχή του μεγάλου μαρτυρίου που θα επακολουθούσε.

O Γέροντας έχει αρχές. Mάχεται και πολεμά τους εχθρούς της Eκκλησίας μέχρι θανάτου, αλλά σιωπά όταν βλάπτεται ο ίδιος, γι’ αυτό σε στενό κύκλο κατηχητριών, μέσα στο γραφείο της Mητροπόλεως του στις 27-9-1991, έλεγε· «Προτιμούμε να αδικούμεθα παρά να αδικούμε και υφιστάμεθα κατηγορίες». Και για την εγκατάλειψη, είπε· «Στο Xριστό παιδί μου…συνέβησαν αυτά. Όταν είπε ένα σκληρό λόγο, τον εγκατέλειψαν όλοι. Kαι έμεινε μόνο με τους 12 αποστόλους. Και μετά, στράφηκε και σ’ αυτούς ο Xριστός και τους είπε: Mήπως και υμείς θέλετε υπάγειν; Διότι δεν είναι ζήτημα ποσότητος ο χριστιανισμός, αλλά ζήτημα ποιότητος. Προτιμότερο, λέει, «είς ποιών το θέλημα του Θεού ή μύριοι παράνομοι». Για την διαίρεση και τις φατρίες, που γινόταν στο ποίμνιό του, λέει· «Σάματι, διαίρεση δεν έκανε και ο… εδώ πέρα… Kάθονται εκει μέσα και ψι, ψι, ψι, ψι κ.λ.π…. Ότι καλό κάνουμε το βλέπουν με άλλας διόπτρας και ότι κακό κάνουν αυτοί, το εγκρίνουν και το ενισχύουν. Tο βλέπουμε, είναι μία διαίρεσης η οποία με θλίβει συνεχώς. Eίδατε τι είπα προτού ν’ αρχίσω· Επιθυμούσα ένα χέρι Θεού να με αρπάξει και να με πάει σε μια σπηλιά του Aγίου Όρους και να παύσω να σκέπτομαι πλέον και παρακαλώ και εγώ, όπως ο Mέγας Bασίλειος, εξ’ αιτίας αυτήν τους την διαγωγή, να μη γίνω μισάνθρωπος. Aυτά λέγει ο Mέγας Bασίλειος. Δεν είναι μικρά η υπόθεσις αυτή. Aυτό είναι συγκλονιστικό». Kαι στις 24-7-1992, σε στενό κύκλο στελεχών λέει·

«…H μείωση των μαθητών, η μείωση των Kατηχητικών Σχολείων είναι αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων και της διαιρέσεως που υπάρχει. Nα, τώρα δεν απουσιάζει ο …; E, Read more »

ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ!

author Posted by: episkopos on date Νοε 13th, 2014 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Εδημοσιεύθη στις 6/09/2012, 10:25

ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ!!!

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=28459

Επανέρχομαι στις εκδηλώσεις για τα 100χρονα από την απελευθέρωση της Φλωρίνης 1912- 2012, για να δώσω απάντηση στον πρωταγωνιστή των εκδηλώσεων π. Ιουστίνο Μπαρδάκα που αφήρεσε από την ιστορία της Φλώρινας τον γίγαντα της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους, τον φύλακα άγγελο του Φλωρινιώτικου λαού, τον Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ;

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=16148

Και οι πέτρες της Φλώρινας τον γνωρίζουν από τα πανηγύρια που διοργανώνει και από την φιλοδοξία που έχει για να γίνει δεσπότης!!! Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο στην ιστοσελίδα “Ιδιωτικη Οδός». Εγράφη μετά την κοίμηση του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, στις

 • 5 Μαρτίου 2009 1:17 π.μ.
 • Ανώνυμος είπε…
 •     «Τον Ιουστίνο λίγο γνωρίζω. Φαίνεται όμως ότι όντως είναι φιλόδοξος. Αν και οι φιλοδοξίες του κόπηκαν νομίζω με την εκλογή Ιερωνύμου. Εκτός και αν είναι τόσο αίλουρος….»

 Αν είναι αίλουρος, το βλέπουμε σήμερα. Κάποιοι λένε ότι ετοιμάζεται να γίνει επίσκοπος Πιερίας! Εβαλε στόχο στην ζωή του να γίνει δεσπότης και δεν βλέπει το χάος που βρίσκεται στα πόδια του. Χάος πνευματικό, χάος ηθικό, χάος εθνικό, χάος πανανθρώπινο.

Ο αείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε· Κοιτάω δεξιά με πιάνει απελπισία. Κοιτάω αριστερά, απελπισία. Κοιτάω μπροστά· απελπισία. Κοιτάω πίσω απελπισία. Κοιτάω κάτω απελπισία. Σηκώνω τα μάτια μου ψηλά στον Κύριο και γεμίζω χαρά και ελπίδα.

Ο φιλόδοξος άνθρωπος εκτός από επισκοπικούς θρόνους, μίτρες και πατερίτσες δεν βλέπει τίποτε άλλο. Ταλαίπωρη πατρίδα που κατάντησες! Κάποτε έβγαζες αγίους επισκόπους και έτρεχες για να τους βρεις στις ερημιές και στα όρη και δια της βίας τους έδινες το επισκοπικό αξίωμα. Τώρα ο κάθε φιλόδοξος άγαμος κληρικός στριφογυρίζει γύρω από τους επισκόπους, τον αρχιεπίσκοπο, γιατί όχι και τον πατριάρχη. Γλύφει τους πάντες, μιλά κατά την καρδίαν των, προσκυνά θεούς και δαίμονες. Αν χρειασθεί και στη μασονική στοά πάει για να αρπάξει έναν επισκοπικό θρόνο!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Η ΑΙΤΙΑ;

Ενας σοβαρός λόγος που ο πρωτοσύγκελλος δεν μνημόνευσε ούτε το όνομα του μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στα 100χρονα της πόλης 1912-2012 πιθανόν να είναι και η παρουσία του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στις εκδηλώσεις.

ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ «ΞΕΧΑΣΕ» ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ;

Θα αναφέρω κάποιο περιστατικό που συνέβη το 1993 και πιθανόν να δώσει την εξήγηση. Δεν θα το έφερνα στο φως, αν η απαράδεκτη στάση του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στη Φλώρινα και του πρωτοσυγκέλλου Ιουστίνου Μπαρδάκα, που προσπάθησε να τον ευχαριστήσει δεν προκαλούσε.

Ο π. Αυγουστίνος το 1993 είναι συνοδικός και ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ του λέει· Πρέπει να αναλάβεις κάποια συνοδική επιτροπή. Θα αναλάβω, απαντά ο Γέροντας, υπό εναν όρο. Να πάρω κάποια ουσιαστική επιτροπή, για να προσφέρω έργο στην Εκκλησία και όχι να τρώω άσκοπα το χρόνο μου στην Αθήνα. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ του λέει· Ποια επιτροπή θέλεις; Επί του τύπου, απαντά ο π. Αυγουστίνος. (Θέλει να βροντά και να αστράφτει η Ιερά Σύνοδος. Να γίνεται πραγματική ενημέρωση στον λαό και τα ανακοινωθέντα της να τα τρέμουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας). Αυτή την επιτροπή θα την πάρει ο Λειβαδίας Ιερωνυμος, λέει ο αρχιεπίσκοπος.

Ο π. Αυγουστίνος γνωρίζοντας καλά τον τότε Λειβαδίας και νυν αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αυθόρμητος και ειλικρινής όπως ήτο απήντησε·

Και τι θα πει ο Λεβαδείας; Αυτός είναι νεώτερος και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να γίνει αρχιεπίσκοπος. Αυτό το έμαθε ο Ιερώνυμος και δεν μπορεί, όπως φαίνεται, να το ξεπεράσει. Ετσι εξηγείται η σιωπή του στη Φλώρινα· Δεν είπε λέξη για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο που φύλαγε θερμοπύλες μισό αιώνα στη Φλώρινα. Δεν είπε λέξη ούτε στον μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικό ναό του αγίου Παντελεήμονος, έργο του Γέροντος π. Αυγουστίνου, δεν είπε λέξη ούτε στην Πρέσπα. Δεν επανέφερε στην τάξη τον πρωτοσύγκελλο Ι. Μπαρδάκα, που έβγαλε από την ιστορία της Φλώρινας τον γίγαντα της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους π. Αυγουστίνο Καντιώτη.  Κάποιος αδελφός από Θεσσαλονίκη με διόρθωσε· Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε σε δημοσιογράφους για τον π. Αυγουστίνο μια μέρα προ της ταφής του Γέροντα, που ήρθε στη Φλώρινα· Είπε ότι ήταν ακραίος ο Γέροντας Αυγουστίνος! Ήταν ακραίος ο π. Αυγουστίνος και είναι νορμάλ αυτοί, που βλέπουν να καίγεται ο τόπος και μένουν άλλαλοι και βουβοί!!! Εναι ακραία η μάνα που βλέπει το παιδί της να κινδυνεύει και κραυγάζει για να το σώσει. Η στάση του αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου στη Φλώρινα αποδεικνύει ότι· Δεν ήθελε τον αγωνιστή ιεράρχη  εν ζωή και αποφεύγει να τον μνημονεύει και μετά την κοίμησήν του. Επομένως ο πρωτοσύγκελλος Φλωρίνης Μπαρδάκας μίλησε κατά την καρδία του!

Όμως ο χρόνος απέδειξε πόσο δίκαιο είχε ο π. Αυγουστίνος. Ο Λειβαδίας Ιερώνυμος έγινε αρχιεπίσκοπος, αλλά ποτέ δεν πήρε θέση σε κανένα φλέγων θέμα της Εκκλησίας. Δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του για να υπερασπιστεί τα όσια και τα ιερά της Ορθοδόξου πίστεως. Δεν ήλεγξε ποτέ κανέναν οικουμενιστή ή σκανδαλοποιό επίσκοπο και τα πηγαίνει μέλι γάλα με την πολιτεία.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

Αν αυτοί  έβγαλαν από την ιστορία της Φλωρινας τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου τα έργα του το φωνάζουν. Όλοι οι μεγαλοπρεπείς ναοί και στο μικρότερο χωριό της Φλώρινας έγιναν επί των ημερών του. Ο μεγαλοπρεπής σταυρός που δεσπόζει στην πόλη της Φλώρινα και φωτίζεται τη νύχτα, στο ύψωμα 1020 είναι έργο δικό του. Το γηροκομείο δικό του. Ο συνοικισμός των νεοφωτίστων δικό του.  Οι  κατασκηνώσεις που έγιναν χωρίς δάνεια είναι δικές του. To Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο δικό του, το Οικοτροφείο δικό του. Ο ραδιοφωνικός Σταθμός «ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» δικός του….. Οι πιστοί που κατακλύζουν τους ιερούς ναούς είναι της χάριτος του Θεού και της δικής του εργασίας. Τά πάντα στη Φλώρινα έγιναν επί των ημερών του. Αυτοί τι έχουν να μας παρουσιάσουν 12 χρόνια μετά την παραίτηση του Γέροντος; Μόνο γιορτές και πανηγύρια;

Το μοναδικό έργο που μπορεί να καυχώνται είναι το Μητροπολιτικό μέγαρο της Φλώρινας, που άρχισε αμέσως μετά την παραίτηση του  π. Αυγουστίνου Καντιώτου και δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα, παρ” ότι ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα!

Η Μητρόπολη μετά την παραίτηση του σεβασμίου Γέροντος έκλεισε. Νοικιάζεται οίκημα της αδελφότητος του Μητροπολίτου Θεοκλήτου, της «Αγίας Μακρίνας» και εκεί στεγάζεται μέχρι σήμερα.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΥΧΩΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ;

Σήμερα που ο κόσμος υποφέρει θα δώσουν λόγο στο Θεό, αλλά και στον λαό όσοι δαπάνησαν το δημόσιο χρήμα σε περιττά πράγματα. Η Μητρόπολη δεν ήταν στο χάλι που την παρέλαβε ο γέροντας Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος. Δεν χρειάζονταν κουβάδες στα δωμάτια για να μαζεύουν τα νερά της βροχής. Δεν υπήρχαν σπασμένα πατώματα. Δεν κυκλοφορούσαν από τις χαραμάδες των σανιδιών ποντίκια… Ήταν ένα κτίριο χωρίς είδη πολυτελείας, αλλά κατοικήσιμο και ανακαινισμένο.

Και όμως όταν έφυγε από την Μητρόπολη ο Γέροντας, σαν βρήκαν άφθονο χρήμα αποφάσισαν να αλλάξουν τα πάντα στη Μητρόπολη.

Η διαμόρφωση που έκανε ο Γέροντας κατά την ανακαίνηση του 1971 δεν τους άρεσε. Το απλό γραφείο του Μητροπολίτη ήταν μικρό και φτωχό για την αφεντιά τους!!! Γι” αυτό γκρέμισαν τους τοίχους, εξαφάνισαν το γραφείο του Γέροντος και δημιούργησαν χώρους υποδοχής και σαλόνια για τον μητροπολίτη! Τα γραφεία του πρώτου όροφου που εξυπηρετούσαν τον πιστό λαό της Φλώρινας τα κατέβασαν στο υπόγειο της Μητροπόλεως, ως δευτερεύοντα.  Όλες αυτές οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν με την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας γι” αυτό δαπανήθηκαν χιλιάδες ευρώ για την ασφάλεια του κτιρίου.

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ;

Εκτισθη το 1920, ανακαινίσθη το 1971, από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη. Τότε το κτίριο ήτο σε άθλια κατάσταση και εκινδυνευε να καταρεύσει… Την ημέρα των εγκαινείων του Μητροπολιτικού Μεγάρου, στις 3-10-1971, έδωσε ο λιτός και ασκητικός μητροπολίτης μια εικόνα της καταστάσεως του κτιρίου που παρέλαβε, και είπε: «Ότε προ 4ετίας ανέλαβα την διοίκηση της Μητροπόλεως η κατάσταση του κτιρίου ήτο αθλία. Τα όμβρια ύδατα κατήρχοντο εκ της στέγης, διεπότιζαν ολόκληρο το κτήριο και έφθαναν μέχρι του υπογείου. Τα λιγα έπιπλα και ότι υπολείφθη εκ του αρχείου της ιεράς Μητροπόλεως εκινδύνευαν να καταστραφούν. Τί έπρεπε να γίνει; … Εδύσταζα να προχωρίσω στην ανακαίνηση, διότι εφρόνουν και φρονώ ότι το μέγαρον τούτο έπρεπε να γίνει στο τέλος  όλων των έργο που με την βοήθεια του Θεού σκέπτομαι να αναγείρω στην πόλιν ταύτην, αλλά ενα τυχαίο γεγονός συνετέλεσε να ανακαινισθεί το κτίριον τούτ0…

Πόσο στοίχισε η ανακαίνιση του κτηρίου, τότε που το Μητροπολιτικό μέγαρο ήτο σε άθλια κατάσταση; Το λέει ο ίδιος ο π. Αυγουστίνος, που έδιδε πάντοτε αναφορά στο λαό.·

200.000 δραχ + 250.000 δραχ + 100.000 δραχ=550.000 δραχμ (δωρεές από το υπουργείο Αθλητισμού, από το υπουργειο συντονισμού και από τον Φίλιππο Δραγούμη εις μνήμη του αειμνήστου Παύλου Μελά). Αυτά τα ποσά δόθηκαν για την ανακαίνιση του Μητροπολιτικού μεγάρου, χωρις να τα ζητηση όπως λέει στην ομιλία του ο π. Αυγουστίνος. Συμπλήρωσε βέβαια για την ολοκλήρωση του έργου κάποιες άλλες μικρές δωρεές. Η ανακαίνιση «έγινε εκ βάθρων». Έμειναν μόνο οι εξωτερικοί τοιχοι και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων έγινε από το Γέροντα. Στον α΄ όροφο έγιναν τα γραφεία για να εξυπηρετούν τον λαό.  Στο υπόγεια υπήρχε αίθουσα που γινόταν κύκλος Αγίας Γραφής στους άνδρες και στους νέους από τον επίσκοπο. Όταν ερχόταν πολλοί επισκέπτες και δεν χωρούσαν στο δωμάτιο αναμονής, που ήταν στον α΄ όροφο, ο επίσκοπος Αυγουστίνος κατέβαινε στην αίθουσα του υπογείου και τους μιλούσε. Δεν χρειαζόταν ασανσέρ, παρ” ότι ήταν γέροντας· Μέ τα πόδια ανέβαινε όλα τα σκαλοπάτια του Μητροπολιτικού μεγάρου και με τα πόδια κατέβαινε, όσες φορές την ημέρα και αν χρειαζόταν. Στον β΄ όροφο έγινε ένα μικρό εκκλησάκι του Ιερού Χρυσοστόμου, η κουζίνα και τα υπνοδωμάτια του επισκόπου και των συνεργατών, που ζούσαν κοινοβιακή ζωή. Ο β΄ όροφος ήταν άβατος στις γυναίκες.

Η νέα ανακαίνιση 2001-2012 στοίχισε μέχρι στιγμης πάνω από 1.200.000 ευρώ!!!

Θα παρουσιάσω μόνο τα τρια τελευταία μεγάλα ποσά που δόθηκαν από διάφορους κρατικούς φορείς.

573.415 ευρώ (όπως βλέπετε πάνω, στην αριστερή πινακίδα) + 110.000 ευρώ (στην δεξια πινακίδα)+300.000 (τελευταία από την περιφέρεια) =983.415 ευρώ. Όμως και πριν απ” αυτά υπήρχε μια άλλη πινακιδα, με πάνω από 200.000 ευρώ. Είχαν δωθεί στη Μητρόπολη Φλωρίνης, για το Μητροπολιτικό Μέγαρο, αρκετά εκατομμύρια, όταν ήταν εν ενεργεία Μητροπολίτης ο αείμνηστος Γέροντας π. Αυγουστίνος, ο οποίος δεν τα χρησιμοποίησε.

Ο πακτωλός χρημάτων που ξοδεύτηκε για την νέα ανακαίνιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Φλωρίνης, είναι ντροπή και σκάνδαλο.

Ας μη καυχώνται λοιπόν για το μοναδικό έργο που έκαναν μέσα στην 12ετια

_____

ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  http://radioflorina.blogspot.com/2012/09/blog-post_3705.html#ixzz260HNjUGI

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012 7:07:00 μ.μ. EEST

Aνώνυμος είπε…

Το θέμα με την αποσιώπηση του ονόματος του π.Αυγουστίνου έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη Φλώρινα κι όχι μόνο. Καλό θα είναι να δοθούν εξηγήσεις απ τον π.Ιουστίνο ούτως ώστε να μην πλανώνται στον ορίζοντα διάφορες εικασίες. Read more »

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

author Posted by: episkopos on date Νοε 13th, 2014 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

_

1. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΕΠΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=35

Εδημοσιεύθη στις 24-02-2009

2. TI EΛΕΓΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=29

Εδημοσιεύθη στις 7-10-2008

3. ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ;

 «Ποιοι είναι και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν αυτοί που θέλουν με το ζώρι να αποδείξουν ότι ο π. Αυγουστίνος δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον του, μετά τα 90 του χρόνια»; Θα απαντήσω στο ερώτημα του αναγνώστου, όσο ποιο λακωνικά μπορώ·

Πατήστε εδώ·  ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ, ΤΙ ΑΡΑΓΕ ΖΗΤΟΥΝ;

Εδημοσιεύθη στις 10/01/2012, 23:03

4. ΑΝΑΔΡΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ (ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ)

Πατήστε εδώ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=24306

Εδημοσιεύθη στις 09/11/2011, 18:14

5. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

Εδημοσιεύθη στις 20/12/2011, 11:06

Οι συκοφάντες των τιμίων γηρατειών του σεβάσμιου ιεράρχου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου όπως φαίνεται ούτε αισθάνονται,  ούτε βλέπουν ούτε ακούνε. Σκληροί και απαίσιοι παραμένουν στις θέσεις τους.

Διαβάζουμε στο ιστολόγιό τους

1. «…Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι ο π. Αυγουστίνος όσο είχε σωστή αντίληψη των πραγμάτων, μνήμη και στοιχειώδεις νοητικές ικανότητες…»

2. Πριν το 2001 ο π. Αυγουστίνος ήταν σε παροπλισμό λόγω βαθυτάτου γήρατος Πριν το 2001 ο π. Αυγουστίνος ήταν σε παροπλισμό…

(Το παραπάνω συκοφαντικό άρθρο εγράφη στις 7-9-2014 και το προσθέσαμε στην ιστοσελίδα μας την ίδια μέρα. Δεν βλέπει ο ψεύτης αρθρογράφος, απο την Αυστραλία, που την ταυτότητά του μας την απεκάλυψε 3 ημέρες μετά την κοίμηση του ο αδελφός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πως ο Γέροντας προλογίζει το βιβλίο· «Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 2000» |εκδοση του 2001|; Έτσι είναι οι παροπλισμένοι γέροντες;;;

ΑΠΑΝΤΩ·

Mετά από τα όσα έφερα στο φως, και απέδειξα με ηχητικά ντοκουμέντα και δημοσιεύματα, ότι ο σεβάσμιος Γέροντας είχε πλήρη διαύγεια πνεύματος και μετά την παραίτησιν του από τον επισκοπικό θρόνο, θα περίμενε κανείς οι συκοφάντες των τιμίων γηρατειών του  να δείξουν τη στοιχειώδη  ντροπή και ευαισθησία, να κλείσουν το στόμα τους και να παύσουν να τον συκοφαντούν. Θα περίμενε κανείς να μαλακώσουν οι σκληρές καρδιές τους ακούγοντας την φωνή του π. Αυγουστίνου δύο χρόνια μετά την παραίτησιν του.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΕ ΠΟΣH ΑΝΕΣΗ ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ,
2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ (το 2001) 


____________

Και 4 χρόνια μετά την παραίτησή του, τον Δεκέμβριο του 2003, στο  δεύτερο βιντεο (ΕΔΩ) Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΥΓ. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΠΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, θ” ακούσετε σε κάποιο σημείο, να δίνει συμβουλές και μ” ενισχύει, σαν υπεύθυνη του οικοτροφείου των «40 Μαρτύρων», για να μη παραδώσω τα κλειδιά του ιδρύματός του στα αρπακτικά, που με δικαστικό μανδύα κατέστρεψαν την ιστορική αίθουσα διδασκαλίας του Συλλόγου, για να πάρουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκη Ένωση και έκαναν έξωση τις πτωχές μαθήτριες του οικοτροφείου, εν καιρω χειμώνος. Πρωτοστάτης σ” αυτη την επιχείρηση ήτο ο Δήμος Κοζάνης, με δήμαρχο τον Πάρη Κουκουλόπουλο.

Τα γεγονότα μόνα τους μιλούν και κανείς δεν μπορεί ν” αμφισβητήσει τον χρόνο που έγιναν. Η φωνή του Γέροντος ακούεται πεντακάθαρα και διαψεύδει τους συκοφάντες. Ο π. Αυγουστίνος που έκανε προλόγους σε βιβλία, είχε την δύναμη να ξεσκεπάσει και τους ενόχους, αλλά δεν το ήθελε. Σήκωσε το σταυρό της αχαριστίας και του μαρτυρίου σιωπών, γιατί ειχε μεγάλη καρδια και αγιότητα.

Δηλώνω για ακόμη μία φορά. Δεν έχω τιποτε προσωπικο με τους συκοφάντες. Ήταν ευγενείς απέναντί μου και δεν με πίκραναν ποτε, όμως δεν μπορώ να ανεχτώ την βρώμικη επιχειρηση που έστησαν γύρω από τον σεβάσμιο γέροντα αγωνιστή ιεράρχη π. Αυγουστίνο Καντιώτη, για να τον κάμψουν και να τον οδηγήσουν σε παραίτηση!!! Και αφού πέτυχαν τον σκοπό τους, δεν έκλεισαν το στόμα τους, συνεχίζουν και σήμερα να συκοφαντουν τα τίμια γηρατεια του. Όπως φαίνεται το πρόβλημα είναι στα δικά τους μυαλά.

Τους παρακαλώ να σταματήσουν. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερες αποκαλύψεις και να αναφέρω πρόσωπα και πράγματα. Αν προχωρήσω αυτοι θα φταίνε. Όπως βλέπουν δεν γράφω δικά μου λόγια, αλλά δημοσιεύω στοιχεία. Ξέρουν πολύ καλά ότι ήμουν πάντα με ένα μαγνητόφωνο στο χέρι και κατέγραφα τα πάντα. Ως εκ τούτου, βρίσκεται στα χέρια μου πολύ υλικό που μπορεί όχι μόνο να αποκαλύψει τους ενόχους, αλλά και τα αίτια που τους οδήγησαν σ” αυτή την συνομοσία.

Θα ήθελα να ξανακούσουν από το βίντεο την φωνή του Γέροντος και να απαντήσουν σε ποιο σημείο του προλόγου βλέπουν έναν π. Αυγουστίνο διαφορετικό, που στερείται τις «στοιχειώδεις νοητικές ικανότητες». Όπως βλέπουν, κάθε λέξι που χρησιμοποιεί στον πρόλογο του βιβλίου μου την ζυγίζει και εμένει στις θέσεις του. Ξέρει πολύ καλά τι λέει. Κάνει πρόλογο στο πρώτο μου βιβλίο και βλέπει τα επόμενα που ακολουθούν. (Πάνω από 10 νέα του βιβλία στα Ελληνικά εκδόθηκαν, 7 στα Ρουμάνικα, 1 στα Σέρβικα και κάποια μικρά ετοιμάζονται στα Αγγλικά).

 • Ο π. Αυγουστίνος μιλά για πολλά βιβλία και ο π. Λαυρέντιος διορθώνει· «Να μη μιλάμε πάτερ για βιβλία. Ένα βιβλίο είναι…», αλλά ο Γέροντας που βλέπει πιο μακρυά, επιμένει· Δεν είναι μόνον ένα βιβλίο…», και συνεχίζει· «Εκ τις πωλήσεως των βιβλίων τούτων, ως και των άλλων που θα εκδώσει….».
 • Στο τέλος με ρωτά αν συμφωνώ. Ο π. Αυγουστίνος ήτο πάντοτε δημοκράτης. Είπε την γνώμη του, για το που να πάνε τα έσοδα απο τα βιβλία του και ρώτησε εαν συμφωνώ. Το ίδιο έκανε, λίγες ημέρες πριν, όταν σε μια ομάδα κοριτσιών, που βοηθά στην απομαγνητοφώνηση των κηρυγμάτων του, από την Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος Φλωρινης και από την Κοζάνη ρώτησε μία -μία τις κοπέλλες εάν δέχονται να μ” έχουν υπεύθυνη, για την έκδοση των νέων του βιβλίων.
 • Ο π. Αυγουστινος ειναι πολύ προσεκτικός στις λέξεις του κειμένου. Λέει μια λέξη, δεν του αρέσει και την διορθώνει μόνος του. «Μικράς ομιλίας» και «όχι πτωχας» (Γιατι επιμένει σ” αυτη τη λεπτομέρεια; Γιατι ο λόγος του Θεού δεν είναι ποτέ πτωχός, όσο μικρος και εαν ειναι) Διορθώνει στη συνέχεια τον π. Λαυρέντιο· «Όχι μωρε συμβουλάς»· «τας ομιλίας». Η παραπάνω συνομιλία δειχνει έναν γέροντα σεβάσμιο, με πεντακάθαρο μυαλό και δική του γνωμη. Όσο για εκείνα που εργολαβικά διέδιδαν πριν απο την παραίτηση του, πως τάχα δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον του, αποκαλύπτη την πλεκτάνη τους.

Αν κάπoιοι αναγνώσται της ιστοσελίδος τους επηρεάζονται και πιστεύουν στα λόγια τους, ας ακούσουν την φωνή του Γέροντος και ας βγάλουν μόνοι τα συμπεράσματά τους. Μαγνητοφώνησα τα λόγια του Γέροντος τότε, γιατί γνώριζα ότι θ” αμφισβητήσουν την γνησιότητά τους.

Και τώρα, θα απαντήσω στο σχόλιο κάποιου αναγνώστου της ιστοσελίδος τους, που ερωτά·
«Έχω περιέργεια να μάθω τι έχει να πει η δεσποινίς που διαχειρίζεται το ιστολόγιο αφιερωμένο στον Αυγουστίνο Καντιώτη…μπορεί να μας απαντήσει τι φρονούσε για τον αφορισμό του Νικ. Σωτηροπούλου ο π. Αυγουστίνος; Γιατί σιωπά; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!
16 Δεκεμβρίου 2011 11:43 π.μ.

Η απάντηση είναι απλή·  Ο π. Αυγουστίνος ήταν εναντίον του αφορισμού.

 Ο υπεύθυνος του ιστολογίου με το ψευδώνυμο Πρόδρομος αν και δεν απευθύνεται ο σχολιαστής σ” αυτόν, απαντά·

Αγαπητέ αυτή η δεσποινίδα όπως την αποκαλείτε, κακώς, πολύ κακώς, πάρα πολύ κακώς έχει το όνομα του π. Αυγουστίνου στο ιστολόγιο της. Θα έπρεπε να βάλει το δικό της όνομα ως τίτλο και όχι το όνομα του π. Αυγουστίνου. Ελπίζουμε να μην πιστεύσατε τα λόγια της, αν και από ότι φαίνεται, δεν τα πιστεύσατε. Μην μας προκαλείτε άλλο αγαπητέ λεγοντάς μας γι” αυτήν γιατί θα ξεχειλίσει το ποτήρι της υπομονής μας και θα αναγκαστούμε να γράψουμε γι” αυτήν.
16 Δεκεμβρίου 2011 1:16 μ.μ

ΓΙΑΤΙ ΕΒΑΛΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

Η ιστοσελίδα με το όνομα του Γέροντος, δεν είναι χθεσινή. Ανέλπιστα μπήκα στο διαδίκτυο το 2008, όταν από κάποιο λάθος του ΟΤΕ, εγκατέστησε το ιντερνέτ στην εργασία μου  αντι για το σπίτι του μεγαλου αδερφού μου, για το οποιο έγινε αίτηση.
Δεν γνώριζα τίποτε απο το διαδίκτυο. Αναζήτησα με την βοήθεια άλλου το όνομα· «π. Αυγουστίνος Καντιώτης» και βγήκε πρώτο ένα δημοσίευμα που πηγη είχε τον σκοπιανό Τσιαρκνιά. Ερεύνησα το δημοσίευμα και απάντησα στις 7-10-2008 στους Σκοπιανούς συκοφάντες. Η απάντηση βρισκεται στο επάνω μέρος της ιστοσελιδος, με  τον τιτλο· ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ· μπορειτε να το διαβάσετε. Οι σκοπιανοί κρατούσαν ένα συκοφαντικό άρθρο της Ελευθεροτυπίας από το 2000 πρώτο. Και στην αναζήτηση του ονόματος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ έβγαινε εκείνο. Εκείνοι δούλευαν και εμείς κοιμόμασταν. Το λάθος του ΟΤΕ ήταν για μένα η φωνή του Θεού, που με καλούσε ν” ασχοληθώ με κάτι που δεν γνώριζα.

Έκανα την ιστοσελίδα, με το όνομα και την ευλογία του Γέροντα, για να πολεμήσω την Σκοπιανή προπαγάνδα. Και πράγματι μέσα σε λίγο καιρό η ιστοσελίδα του σεβαστού Ιεράρχου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου έβγαινε πρωτη στην αναζήτηση και η σκοπιανή ιστοσελίδα βυθίστηκε στον Αδη.

 

ΣΚΛΗΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

author Posted by: episkopos on date Νοε 12th, 2014 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Εδημοσιευθη στις 21/10/2011, 12: 08

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΩΡΥΕΤΑΙ

ΑΛΛΑ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ

 • pal.Αν διαβάσουμε την Αγία Γραφή, αν ανατρέξουμε στην εκκλησιαστική ιστορία, αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή των συγχρόνων μεγάλων αγίων εκκλησιαστικών μορφών θα δούμε ότι δίπλα τους ξεφύτρωναν Ιούδαι, Δημάδες, ψευδάδελφοι, σκληροί και απαίσιοι άνθρωποι.
 • Κοντά στον Κύριο εμφανίστηκε ο Ιούδας. Είδε θαύματα, άκουσε την ουράνια διδασκαλία του, απήλαυσε της αγάπης του Θεανθρώπου και όμως τον πρόδωσε! Το ίδιο επαλαμβάνεται σ” όλες τις μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές τῆς ιστορίας, παλαιές και νέες.
 • Αυτό συνέβη και με το Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη

Θα δώσουμε κάποια ελάχιστα στοιχεία στη δημοσιότητα για να καταγραφούν στην Ιστορία και να φανεί ο μεγάλος σταυρός που σήκωσε, με την βοήθεια του Θεού, σιωπών, ο μεγάλος αγωνιστής ιεράρχης, προ της παραιτήσεως του.

Τα στοιχεία δημοσιεύει η Ανδρονίκη Καπλάνογλου

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ

+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ἐν Φλωρίνη τῇ 14-7-1999

Πρὸς κ. Σωτήριον Εὐσταθίου…. ΑΘΗΝΑ
Ἔλαβον τὴν ἀπὸ 30-6-1999 ἐξώδικον ἀπάντησίν σας. Ἔμεινα ἐμβρόντητος. Τὸ ὕφος σας ἱταμὸν, αὔθαδες, ἐξοργιστικόν.
Τὰ φάρμακά μου διὰ σᾶς ἐτελείωσαν πλέον. Σᾶς ἐπιστρέφω ὡς ἀπαράδεκτον τὸ κείμενον τῆς ἀπαντήσεως σας ὄχι διὰ τὴν ιστορίαν ἀλλὰ πρὸς ἔλεγχον ὑμῶν.
Μὲ ἐξουθενώσατε και μὲ ἐξευτελίσατε ὅσον οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν μου. Ἡ ἀνωτέρω ἀπαντησις σας ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐπὶ δεκαετίας παράμονή σας πλησίον μου οὐδόλως σᾶς  ὡφέλησεν. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ γίνῃ ίλεως.
Ἡ ἐμμονὴ εἰς τὸ θέλημα σας φαίνεται ἀθεράπευτος. Δὲν ἔχετε παρὰ νὰ ἐξέλθετε και νὰ ἱδρύσετε ἰδίαν μάνδραν διοικουμένην κατὰ τὰς ἐπιθυμίας σας. Εἰς αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν θα ἔπρεπε να ἔχετε προβῇ πρὸ πολλοῦ, ἀφήνοντες τὴν μικρὰν μας Ἀδελφὀτητα νὰ εἰρηνεύσῃ.

Μετὰ βαθυτάτης πικρίας Read more »

OΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

author Posted by: episkopos on date Νοε 12th, 2014 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

6. AΝΩΝΥΜΑ ΒΕΛΗ

Διαβάστε εδώ  www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=20092

Εδημοσιεύθη 11/03/2011, 11:02

7. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Εδημοσιεύθη στις 11-1-2011 & ώρα 01: 06 και βρίσκεται μαζί με άλλα άρθρα στην πρώτη σελίδα, χωρίς ποτέ να διαμαρτυρηθούν οι θιγόμενοι, πλήν κάποιων ανωνύμων σχολίων. Εντάσεται στα «ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ» του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου και δίδεται στην δημοσιότητα για να μη θαφτεί η αλήθεια.

___________________

_

Απαντηση σε ανώνυμο σχόλιο, στις 17 Απριλίου 2012 12:23 μ.μ. Read more »

Η “ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ“ ΤΩΝ ΝΕΩΝ – ΤΑ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ“ (Β΄ εκδοση επαυξημένη)

author Posted by: metanoeite on date Νοε 12th, 2014 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

   Η “ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ“ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. pdf

(B´Εκδοση επηυξημένη)

(Πατήστε τον τίτλο και κατεβάστέ το σελιδοποιημένο σε pdf)      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ιστὍλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν.  Ἐνθυμοῦμαι  ὅταν ἤμουν  μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς  μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική ἀτμόσφαιρα στήν ὀρθόδοξη χριστιανική ἐκκλησία ὅπου ἐπήγαινα μέ τούς γονεῖς μου. Ἦταν ἡ πρώτη διασκέδαση τῆς ψυχῆς μου, ἦταν  πρώτη ἐκείνη ψυχαγωγία τῆς παιδικῆς μου ψυχῆς.  Ὁ μελωδικός ἦχος τῆς καμπάνας, τά ἀρώματα ἀπό τό λιβάνι, κλπ  στόν ἱερό ναό, οἱ ὄμορφες ἐνδυμασίες καί τά χρυσοκέντητα ἄμφια τῶν ἱερέων, ἡ ζωντανή μουσική ἀπό τίς ψαλμωδίες, ἦταν ἕνα ὄμορφο παιδικό  ὄνειρο. Ἐκεῖ ἐπήγαινα (στόν ἱερό ναό) μέ τό μικρό αὐτοκίνητο τοῦ πατέρα μου, μαζί μέ ὅλη τήν οἰκογένεια μου, κάπου-κάπου ἐρχόταν καί κάποιος συγγενεῖς μας.  Ἐνθυμοῦμαι ὅτι διαβαίναμε ἕνα ὄμορφο φυσικό περιβάλλον γεμάτο δέντρα, ἀρώματα λουλουδιῶνστόν ἀέρα, πουλιῶν ὅπου κελαηδοῦσαν,  γλάρους νά πετοῦν στόν οὐρανό ˙ ἐνθυμοῦμαι  τήν θάλασσα τοῦ ὠκεανοῦ στίς στροφές τοῦ δρόμου, θάλασσα  ὅπου ἐμύριζε ἄγρια ἰωδιοῦχο ἁλμύρα, καί μοῦ ξυπνοῦσε ἐνθουσιώδη ξεφωνητά στήν παιδική ψυχή.  Ἡ παιδική μου ψυχή συνδύασε τήν ὀμορφιά τῆς φύσης μέ τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιά μας˙ καί ὅταν εἶδα μία φωτο-γραφία κάποτε στό διαδίκτυο (βλέπε: σελίδα β), ψάχνοντας γιά χαμένους παραδείσους στή φύση,  ἡ φύση ἐκείνη τῶν βράχων ἔμοιαζε μέ ἐκκλησιά, καί ξαναζωντάνεψε τό παιδικό μου ἐκεῖνο ὄνειρο. Ὁ παράδεισος στή γῆ μας ἦταν ἡ πρώτη ἐκκλησιά μας !!! (σκέφτηκα). Ἕναν παράδεισο, ὅπου χάσαμε κάποτε, καί οἱ κυβερνήσεις ὅλων σχεδόν τῶν χωρῶν, δέν ἔχουν κάνει πολλά καί ἀξιόλογα πράγματα γιά ξανασάνουν τούς νέους, ὅπου διψοῦν γιά τήν ἀγωγή τῆς ψυχῆς. Τό παιδί, θέλει τήν φύση, νά συναπαντάει  τά μικρά ζῶα (βλέπε: ζωολογικούς κήπους ὅπου ἔρχεται σέ ἐπαφή το παιδί μέ ἀκίνδυνα μικρά ζωάκια), καί ἄλλα πολλά. Ἦταν ἕνα ζωντανό παιδικό ὄνειρο, ὅπου διαβαίναμε μέσα ἀπό μεγάλα δέντρα, καί ἐγώ κοιτοῦσα τίς φυλλωσιές των μέ φόντο τόν καταγάλανο οὐρανό.

Ἡ δεύτερη παιδική ἐνθύμηση μου ἦταν ἕναν τόπο ἐξωτικῆς ὀμορφιᾶς, ὅπου μικρός ἐπήγαινα καί ἔπαιζα. Αὐτή ἡ ἐνθύμηση ἦταν λοιπόν ἕνα μεγάλο πάρκο. Ἐκεῖ ἔβλεπα γονεῖς μέ τά καρροτσάκια τους, μέ τά μωρά τους. Πάρκο καί ἀθλοπαιδιῶν,  ὅπου ἔπαιζαν παιδικές ἀθλητικές ὁμάδες, λουλούδια, συντριβανάκια, πράσινο, τεράστιους εὐκάλυπτους, ἦταν ἕνα ὄνειρο τῆς παιδικῆς μου ἐνθύμησης, ἦταν ἕνα ζωντανό ὄμορφο ὄνειρο.

Τρίτη ἐνθύμηση. Read more »