Αυγουστίνος Καντιώτης

(“Ελέχθει και στη Φλώρινα, σε κύκλο Αγίας Γραφῆς Ανδρών, το 1975)

Οι πολιτικοι μας αναμενουν τη σωτηρια της Ελλαδος απο την Κοινη Αγορα. Εγω διαφωνω

Δπ. Αυγουστινοςὲν ἔχουμε ἀνάγκη οὔτε ἀπὸ κομμουνισμό, οὔτε ἀπὸ σοσιαλισμό, οὔτε ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ἀγορά. Οἱ πολιτικοί μας ἀναμένουν τὴ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ἀγορά. Ἐγὼ διαφωνῶ. Δὲν εἶμαι πολιτικός, ἀλλὰ σᾶς τὸ λέω καθαρὰ καὶ σημειώσατέ το· Ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ θὰ εἶνε ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος.
Τὸ καπιτὰλ (=κεφάλαιο, χρῆμα) θὰ κυβερνήσῃ. Θὰ σβήσουν τὰ μικρὰ ἐπαγγέλματα. Θὰ ᾿ρθοῦν στὴν Ἑλλάδα οἱ μεγάλοι καρχαρίες, Ἰταλιάνοι, Γάλλοι, Ἄγγλοι…, καὶ θ᾿ ἀνοίξουν μεγάλα καταστήματα. Ἐπὶ παραδείγματι θὰ γίνῃ ἕνα μεγάλο παπουτσάδικο, ποὺ θὰ τροφοδοτῇ τὸν κόσμο. Αὐτοὶ θὰ κερδίζουν ἑκατομμύρια τῶν ἑκατομμυρίων· καὶ ὅλα τὰ πτωχαδάκια, τὰ σπουργιτάκια, τὰ ὁποῖα τώρα ζοῦν καὶ πετοῦν καὶ τρῶνε λίγα σποράκια, θὰ ψοφήσουν. Θὰ ζήσουν οἱ γῦπες καὶ οἱ κόρακες καὶ οἱ μεγάλοι καρχαρίες· αὐτοί θὰ κυβερνήσουν.
Ἀφήνω δὲ ὅτι καὶ ἠθικῶς ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ θὰ εἶνε ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος. Θὰ μαζευτοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ θὰ κουβαλήσουν ἐδῶ ὅλη τὴ διαφθορά. Τώρα τελευταῖα ζητοῦν ἀπὸ τὴν κυβέρνησι, νὰ τοὺς παραχωρήσῃ ἕνα νησάκι, γιὰ νὰ τὸ κάνουν καθαρῶς νησὶ γυμνιστῶν, καὶ νὰ φύγουν οἱ κάτοικοι ἀπ᾿ αὐτό. Αὐτὴ ἡ κατάστασι διαμορφώνεται. Μπαίνουμε καθαρὰ στὴν ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου.
Δὲν χρειάζεται Κοινὴ Ἀγορά· φτάνει τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ μᾶς κυβερνήσῃ. Καὶ ὅτι φτάνει φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι καὶ οἱ ἄθεοι τὸ χρησιμοποιοῦν.
Ἂν πᾶτε στὸ Κρεμλῖνο, εἶνε γραμμένο μὲ χρυσᾶ γράμματα, σὰν ταμπέλλα, τὸ ῥητό· «Ει τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω». Θὰ τὸ δοῦμε παρακάτω. Μόνο ποὺ αὐτοὶ τὸ ἄλλαξαν λίγο καὶ λένε· Ὅποιος δὲν ἐργάζεται, οὔτε καὶ νὰ τρώῃ. Τὸ ἔγραψαν αὐτοί, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐφαρμόζουν.
Αὐτὸς εἶνε παγκόσμιος νόμος· δουλειά, καὶ νὰ σοῦ δίνουν ὅ,τι χρειάζεσαι γιὰ νὰ ζήσης. Ὄχι προνόμια. Ἐπειδὴ σπούδασες γιατρός, πρέπει νὰ παίρνῃς μέσα στὴν Ἀθήνα 500.000 δραχμὲς τὴν ἡμέρα καὶ νὰ ὀργιάζῃς τὴ νύχτα μὲ τὶς πόρνες; Κ᾿ ἐπειδὴ ἔγινες μηχανικὸς ἢ καθηγητὴς ἢ δεσπότης ἢ νομάρχης, πρέπει νὰ παίρνῃς πιό πολλά; Δὲν ἔχεις ἐσὺ στομάχι μεγάλο, καὶ ὁ ἄλλος καναρινιοῦ. Ἕνα στομάχι ἔδωσε ὁ Θεός, σ᾿ ὅλους τὸ ἴδιο. Τί σημασία ἔχει ἂν ἐσὺ σπούδασες, κι ὁ ἄλλος δουλεύει στοὺς δρόμους; Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἴση ἀξία. Ποιός τὰ παραδέχεται αὐτά; Θέλεις ἐσὺ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἢ τὸν Βαραββᾶν; Βαραββᾶν ζητᾷς; Οι Βαραββαδες θα κυβερνήσουν…
Θὰ τὰ γράψω αὐτά. Τὸ τί θ᾿ ἀκούσω δὲν περιγράφεται. Ὁ ἕνας θὰ μοῦ πῇ ὅτι εἶμαι σοσιαλιστής, ὁ ἄλλος θὰ μὲ πῇ κομμουνιστή. Ὄχι, κύριε, δὲν εἶμαι τίποτε ἀπ᾿ αὐτά· εἶμαι μόνο Χριστιανός.
Δὲν μὲ ἀκοῦς; Τότε θὰ ἔρθῃ ὁ ἀντίχριστος γιὰ νὰ σὲ κυβερνήσῃ καὶ θὰ γίνουν αὐτὰ ποὺ εἴπαμε.

Και ἄλλη φορά ο Γέροντας (στην Αθήνα το 1972) με το προφητικό του μάτι εἶδε την καταστροφή της Ελλάδος από την ΕΟΚ, ακούστε τον

ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ· Η ΕΟΚ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ …

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 20th, 2014 | filed Filed under: ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 2015)

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ π. Αυγ.1Ο σεβάσμιος ἀγωνιστής Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης στον πρόλογο του πρώτου βιβλίου: «Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 2000, Διδάσκει-Συμβουλεύει-Ελέγχει-Καθοδηγεί», που εξέδωσε η Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου, μετὰ τὴν παραίτησή του, παρεκάλεσε ὅπως· «σὲ πτωχούς και ἀπόρους να μή ζητάει χρήματα, ἀλλά να εὔχεται, ὅπως με προθυμία μελετήσουν τας μικράς αυτάς ομιλίας».

Ακούστε καὶ ηχητικά τη φωνή του εδῶ:

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ  π.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Πραγματοποιῶντας ὅσο μποροῦμε την ἐπιθυμία του πνευματικοῦ μας πατέρα αποφασίσαμε τώρα που ὅλοι σχεδόν οἱ Ἕλληνες ἔγιναν ἄποροι και πτωχοί να κατεβάσουμε τις τιμές των νέων του βιβλίων καὶ κάτω απὸ τὴν τιμή του κόστους, ἐκεί που μπορούσαμε, για να γίνουν προσιτά και στους φτωχότερους Ἕλληνες.

Τὰ βιβλία του Γέροντος εἶναι: Σάλπιγγα Θεοῦ, εἶναι σωσίβιο σωτηρίας, εἶναι χαρά και ἐλπίδα, στὶς κουρασμένες και πονεμένες ψυχές.
Εἶναι σὲ ἁπλὴ γλώσσα και διαβάζονται εὐχάριστα ἀπό ὅλους και ἐγγραμμάτους καὶ ὁλιγογραμμάτους
Οἱ τιμές της προσφοράς θα ισχύουν, για ὅσα βιβλία θέλετε, μόνο για τις ἑορτές των Χριστουγέννων του 2014 μέχρι των Τριῶν Ἱεραρχών τοῦ 2015. Δὲν ἔχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε τις τιμές αυτές καὶ μετὰ ἀπὸ την ἡμερομηνία αὐτή.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

  • Για την Θεσσαλονίκη
  • Στο Βιβλιοπωλείο «Ο ΣΩΤΗΡ» Ἁγίας Σοφίας 6,  τηλ. 2310272739

Για τη Φλώρινα

Στο Βιβλιοπωλείο «Η ΕΛΑΦΟΣ» Βασιλέως Γεωργίου 10, τηλ. 2385028868

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα βιβλία μπορούν να στείλουν και ταχυδρομικά, μόνο θα ποὺ ἐπιβαρυνθῆτε τα έξοδα αποστολῆς

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΙΚΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ 2 ΕΥΡΩ

«ΤΑ 5 ΚΟΣΚΙΝΑ» …………..  σελ. 64
«Γονεῖς Φροντίστε γιὰ τὴν ἀντροφὴ τῶν παιδιῶν σας» ……………………….  σελ. 48
«ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;» …………(5 τεύχη)…………………………..…… σελ. τεύχ.  56
«Παιδιά μου προσέξτε» (μικρό ἔγχρωμο για μαθητάς)………………………..  σελ. 24

ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ 7,5 ΕΥΡΩ

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄, ὁ π. Αὐγουστῖνος στην Κοζάνη» ….. σελ. 288
«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ὁ π. Αὐγουστῖνος στὴν Κοζάνη» ….. σελ. 368

«ΡΙΧΝΩ ΤΟΝ ΚΟΥΒΑ ΜΟΥ ΒΑΘΕΙΑ» ……..σελ. 124 ( 4,5 ΕΥΡΩ)

«ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»..… σελ. 64 ( 3 ΕΥΡΩ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1955, ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΙ «ΤΗΝ ΣΠΙΘΑ»

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 20th, 2014 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ. «ΧΡΙΣΤ. ΣΠΙΘΑΣ»

Ἐν   Ἁγίῳ Ὄρει τῇ  1955

ΣΠΙΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣἈγαπητέ μοι ἐν Χριστῶ ἀδελφέ Γεώργιε, ἐν Κυρίῳ Χαῖρε. Τὸν ἀγαπητὸν Συντάκτη καὶ φιλαγαπητὸν ὑμῶν Ἐκδότη λέγω· «ἄξιος ὁ μισθὸς ἡμῶν, καθὼς λέγει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς τὸ Ἱερὸν Αὐτοῦ Εὐαγγέλιον «ὁ ποιήσας καὶ διδάξας μέγας κληθήσεται ἐν τῇ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν· Τὸ Ἁγιογραφικόν σας περιοδικὸ «Σπίθα» γίνεται εἰς κάθε Χριστιανὸν Πνευματικὸν ἐντρύφημα «ὡς ψυχικὴ τροφὴ» δίδει συμβουλὰς πρὸς διόρθωσιν καὶ ἐλέγχει τὴν ἁμαρτία. Ὁ ἀναγινώσκων τὸ ἱερὸν τοῦτο περιοδικὸν σας, ἄν καὶ πολὺ ἁμαρτωλὸς ἔρχεται εἰς αἴσθησιν ψυχικὴν, αἰσχύνεται διὰ τὰς ἁμαρτίας του, κατανύγεται Θεοῦ Χάριτι, Θεοῦ συνεργοῦντος και ἐπιστρέφει εἰς μετάνοιαν.
Ἀγαπητέ, ἐγὼ προσωπικῶς δὲν σᾶς γνωρίζω, ἀλλὰ σᾶς συγχαίρω χάριτι Θεοῦ, τὸν δὲ πολυαγαπητὸν ἡμῶν Πανσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην ἅγιον  Αὐγουστῖνο Ἱεροκήρυκα, ἔχω καὶ ἐπιστολὴν του. Διότι ἐγνωρίσθηκα τὸ 1940 στὸ Μεσολόγγι ὅπου εἶχα ντυθῇ στρατιώτης, εἰς τὴν ἁγίαν ἱερὰν Μητρόπολιν. Μου εἶχε δώσει ἕνα ὠραῖο βιβλίο τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τὸ εἶχα ὡς φυλακτήριον εἰς τὸν γελιό μου, μέσα εἰς τὰ ἅγρια βουνὰ τῆς Ἀλβανίας καὶ ἀκόμη τὸ ἔχω ἐδῶ.
Σᾶς εὔχομαι ἀπὸ καρδιάς ψυχῆς ὁ Θεός, ὁ Πολυεύσπλαχνος καὶ ἡ Κυρία ἡ βασίλισσα τῶν ἀγγέλων, Ὑπεραγία Θεοτόκον διὸ τὰ σκῆπτρα ταῖς αὐτῆς ἰκεσίας κρατήνωνται, ἵνα σᾶς σκέπῃ πᾶσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν· Ὁμοῦ μὲ τὴν ἀξιοσέβαστον ὁμάδα τῶν ὀρθοδόξων. Λοιπὸν καὶ τώρα στεῖλέ μου Ταχυδρομικῶς αὐτὸ τὸ βιβλιάριον Σαλπίσματα.
Μαζὶ μὲ αὐτὸ βάλετε, ἂν ὑπάρχει ἕνα φίλο Σπίθας, ὅπου εἶχα διαβάση πρὸ 5 ἔτη. Εἶχε τὸ ἐξῆς (ἕνα παιδὶ ἐτίναζε μία ἐλαία(δένδρο) καὶ ἔλεγε ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΙΝΑΧΘΗ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, ἔλεγεν ὁ Προφήτης Ἰερεμίας.

Πάντα μὲ ἀγάπη  καὶ πολὺ εὐγνωμοσύνη,
Σάββας Μοναχός.

——————–

Ἡ ἐπιστολή ἐστάλη στον πιο έμπιστο συνεργάτη του π. Αυγουστίνου, από τα χρόνια της Κατοχής στην Κοζάνη, στον Γεώργιο Παφίλη, αυτός παραλάμβανε τις ἐπιστολές καὶ αυτός ταχυδρομούσε την Σπίθα.

ΚΑΘΗΜΕΘΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ,ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΝ ΕΚΡΑΓΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 20th, 2014 | filed Filed under: ΒΙΒΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Φοβουμαι την ειρηνη των ημερων αυτων…

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου ΚαντιώτουΑπό το βιβλίο «ΤΑ 5 ΚΟΣΚΙΝΑ»

  Ἄχ, φοβοῦμαι αὐτὴ τὴν εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια τῶν ἡμερῶν αὐτῶν. Πιστεύσατέ με, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, τὴν φοβοῦμαι περισσότερο ἀπὸ ἕνα πόλεμο. Γιατὶ εἶνε ἡσυχία καὶ εἰρήνη ὕποπτος. Ξέρετε πῶς μοιάζει; Εἶνε σὰν νὰ κάθεται ἕνας πάνω στὴν κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ, ἐνῷ ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα κάτω τὰ σπλάχνα του βράζουν ἀπὸ φωτιὰ κ᾿ εἶνε ἕτοιμο τὸ βουνὸ ν᾿ ἀνοίξῃ, νὰ ἐκραγῇ σὲ ἡφαίστειο.
Δὲν εἶμαι προφήτης οὔτε υἱὸς προφήτου, οὔτε ἔχω τοιαύτην μαγικὴν ἢ προφητικὴν δύναμιν γιὰ νὰ προφητεύω τὸ μέλλον· ἀλλὰ κρατώντας τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, τὸν «λύχνον» τὸν «φαίνοντα ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ» (Β΄ Πέτρ. 1,19), λέγω, ἀγαπητοί μου, ὅτι αὐτὴ ἡ ἡσυχία καὶ ἡ εἰρήνη τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, μέσα στὴν ὁποία γλεντοκοποῦν καὶ ὀργιάζουν οἱ πολλοί, αὐτὴ ἡ ἡσυχία εἶνε φοβερά. Διότι ὅλοι μας, ἀσχέτως ἰδεολογιῶν καὶ κατευθύνσεων, ὅλοι μας, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, καθήμεθα, ἀδέρφια μου, ἐπάνω σ᾿ ἕνα ἡφαίστειο, τρομερὸν ἡφαίστειο, ποὺ ἂν ἐκραγῇ δὲν ξέρω τί θὰ μείνῃ ἐπάνω στὸν πλανήτη μας. Τὸ λέγει καθαρὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ» (Α΄ Θεσσ. 5,3). Καὶ δυστυχῶς, ὅτι ἔρχεται θύελλα σαρῶσαι τὴν γῆν -ἐκτὸς μόνον ἐὰν ὁ Θεὸς ἐν τῷ ἀπείρῳ του ἐλέει ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν ταλαίπωρον ἀνθρωπότητα-, ὅτι, λέγω, ἔρχεται αὐτὴ ἡ λαῖλαψ ἡ μεγάλη, ἔχουμε πολλὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε σήμερα νὰ παρουσιάσω ἕνα καὶ μόνο σημεῖο. Εἶνε τὸ σημεῖον ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο προειδοποιεῖ, ὅτι πρέπει, ἀγαπητοί μου, νὰ ἑτοιμασθῶμεν ἅπαντες, ὥστε ὅλοι ἑνωμένοι, καὶ ὡς ἔθνος καὶ ὡς κοινωνία καὶ ὡς πόλις, νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὴν σκληρὰν περίοδον ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε ἔρχεται ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Ποῖον εἶνε τὸ σημεῖον αὐτό, τὸ ὁποῖον προειδοποιεῖ ὅτι θὰ γίνῃ «θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου»; (Ματθ. 24,21).

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

«ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥ»

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 19th, 2014 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. 1,1-25)
19 Δεκεμβρίου

«ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ»

«…Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ  Ἰησοῦν» (Ματθ. 1,25) 

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

eik.PLATYTERAΤΟ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσαμε σήμερα,  ἀγαπητοί μου, διαφέρει ἀπὸ τὰ  εὐαγγέλια ὅλου τοῦ χρόνου. Ὅπως εͺδατε, ἔχει πολλὰ ὀνόματα. Τὰ ὀνόματα  εἶνε ἑβραϊκά, ὀνόματα ἀνδρῶν γυναικῶν  παιδιῶν, ἀνθρώπων ποὺ ἔζησαν στὰ παλιὰ  τὰ χρόνια, προτοῦ νὰ ἔρθῃ ὁ Κύριος ἡμῶν  Ἰησοῦς Χριστὸς στὸν κόσμο.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρὸ Χριστοῦ ἔζησαν μὲ μιὰ  ἐλπίδα· ὅτι θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστὸς στὴ γῆ νὰ  σώσῃ τὸν κόσμο. Ἄλλοι ἀπ᾿ αὐτοὺς ἦταν  βοσκοὶ ποὺ ἔβοσκαν τὰ πρόβατα στὰ  λιβάδια καὶ ἔπαιζαν τὴ φλογέρα, ἄλλοι  ἦταν γεωργοὶ ποὺ ἔσκαβαν τὴ γῆ, ἄλλοι  ἦταν βασιλεῖς ἔνδοξοι ποὺ νίκησαν σὲ  διαφόρους πολέμους, ἄλλοι ἦταν  προφῆται ποὺ μποροῦσαν νὰ δοῦν τί θὰ  συμβῇ ὕστερα ἀπὸ ἑκατὸ – διακόσα  χρόνια, κι ἄλλοι ἀπ᾿ αὐτοὺς ἦταν  πατριάρχαι ὅπως ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ  Ἰακώβ.

Τί θὰ πῇ πατριάρχης; Ἀκοῦμε ὁ  πατριάρχης Ἀβραάμ· τί θὰ πῇ  πατριάρχης; Τότε, τὰ παλιὰ ἐκεῖνα  χρόνια, οἱ οἰκογένειες ἦταν  πολυμελεῖς. Ἂν πᾷς σήμερα σ᾿ ἕνα  σπίτι, βλέπεις δύο τρεῖς τέσσερις  ἀνθρώπους· στὰ σπίτια ἐκεῖνα τὰ παλιά,  τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, ξέρετε πόσοι ἦταν;  Διακόσοι τριακόσοι τετρακόσοι  πεντακόσοι!… Γεννοῦσαν παιδιά, καὶ  εἶχαν ἐγγόνια καὶ δισέγγονα. Οἱ  γενάρχαι λοιπόν, οἱ ἀρχηγοὶ τέτοιων  μεγάλων οἰκογενειῶν, ὠνομάζοντο  πατριάρχαι. Καὶ μέχρι σήμερα, μιὰ  οἰκογένεια ποὺ ἔχει πολλὰ παιδιὰ  λέγεται πατριαρχική. Τέτοιες  οἰκογένειες εἶνε σήμερα πολὺ σπάνιες.  Μία τέτοια βρῆκα στὴν Πρέσπα. Τώρα ἡ  οἰκογένεια ἔχει συνήθως τρία -  τέσσερα μέλη, καὶ τελείωσε. Τότε ὅμως  τὰ σπίτια ἦταν γεμᾶτα παιδιὰ ἐγγόνια  καὶ δισέγγονα, εὐλογία Θεοῦ. Ὅπως σ᾿  ἕνα χωριὸ τῆς περιφερείας μας. Εἶχε  πεθάνει ἕνας γέροντας ἐνενήντα  χρονῶν καὶ πῆγα στὴν κηδεία. Ἡ ἐκκλησία  ἦταν γεμάτη ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του. Εἶχε  δέκα παιδιά, εἰκοσιπέντε – τριάντα  ἐγγόνια, καὶ καμμιὰ πενηνταριὰ  δισέγγονα. Αὐτὴ εἶνε ἡ πατριαρχικὴ  οἰκογένεια, καὶ σπανίζει πλέον.

Ὅλοι αὐτοὶ βέβαια ποὺ ἀκούσαμε τὰ  ὀνόματά τους εἶνε σήμερα Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 19th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.
  • ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

    του Νίκου Χειλαδάκη

    «Και οι κύνες αναιδείς τη ψυχή, ουκ ειδότες πλησμονήν και εισί πονηροί ουκ ειδότες πάντες εν ταις οδοίς αυτών εξηκολούθησαν, έκαστος κατά το εαυτού» (Ησαΐα νστ΄ 10).

    Ένα προδοτικό πολιτικό κατεστημένο, μια ξεπουλημένη οικονομική ελίτ που ποτέ δεν αισθάνθηκε ελληνικά, μια εγκληματικά αναίσθητη τραπεζιτική ολιγαρχία, που είναι όργανο ξένων ανθελλήνων τοκογλύφων, και μια οικουμενιστική νεοταξική θρησκευτική ηγεσία, έφεραν την μοναδική χώρα στον κόσμο με τόσους ήρωες στην ιστορία της, στην σημερινή άθλια κατάσταση και μνημονιακή σκλαβιά. Η Νέα Τάξη είχε οργανώσει καλά τα σχέδια της για την εξόντωση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας σε συνεργασία…(ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ)

d47

Ο καθοριστικός ρόλος των Μητροπολιτών της Θράκης, για την ίδρυση «εισαγωγικής κατευθύνσεως Ισλαμικών σπουδών»

http://katanixis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_36.html

d47

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ· «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Εκδήλωση για τα 150 χρόνια από τον θάνατο του Δημητράκη Πλαπούτα

__________________________________________________________

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΓΕΝΝΕΘΛΙΑ!

πατήστε εδώ·Πατερική Παράδοση καί Οἰκουμενισμός

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

Η Εκκλησία μας δεν εορτάζει γενέθλια. Είναι κι αυτό μία από τις διαφορές, που έχουμε με τους παπικούς. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, εορτάζουμε μόνο την ημέρα, κατά την οποία εορτάζει και ο Άγιός μας, για να μιμούμαστε τη ζωή του.
Αντιθέτως, οι Δυτικοί εορτάζουν τα γενέθλιά τους. Αυτό είναι μια κακή συνήθεια, που μπήκε κι εδώ στην πατρίδα μας και ιδίως στα παιδιά. Άντε, τώρα, να θυμηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι πότε γεννήθηκε ο ένας και ο άλλος. Ενώ η ονομαστική εορτή είναι ωραιότερη. Μαζί με τη μνήμη του Αγίου, εορτάζει και ο άνδρας ή η γυναίκα, που φέρει το όνομά του.
Εμείς, λοιπόν, οι Ορθόδοξοι, δεν έχουμε τέτοια συνήθεια, δεν εορτάζουμε τα γενέθλια των ανθρώπων. Μόνο τρία γενέθλια τιμούμε και εορτάζουμε: τα γενέθλια της Υπεραγίας Θεοτόκου, τα γενέθλια του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του μείζονος των Προφητών, και προπαντός τα γενέθλια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που αποτελούν σταθμό στην Ιστορία και είναι το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου. Πλήν αυτών των γενεθλίων άλλα δεν έχουμε.
Και για τον ιερό Χρυσόστομο, άλλωστε, από την ιστορία δεν γνωρίζουμε πότε γεννήθηκε. Γνωρίζουμε, όμως, πολύ καλά την ημέρα, την οποία εκοιμήθη. Η ημέρα, την οποία εκοιμήθη ο ιερός πατήρ, είναι η 14η Σεπτεμβρίου. Αλλά επειδή η εορτή του σκιαζόταν από το τεράστιο γεγονός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γι’ αυτό η Εκκλησία μας μετέθεσε την εορτή του, ύστερα από ένα μήνα, στις 13 Νοεμβρίου.
Η κοίμηση του Αγίου γενέθλια είναι. Διότι ο Χριστιανός θεωρεί την έξοδό του από τη ζωή αυτή ως ένα είδος γεννήσεως πνευματικής. Και όπως το μικρό παιδί, που βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του, χαιρετίζει την νέα ζωή, έτσι και ο άνθρωπος δια του θανάτου του, ως εκ κοιλίας μητρός αυτού εξέρχεται, για να χαιρετίσει την άλλη ζωή, την αιώνια ζωή, τη μακαριότητα.
Γι’ αυτό και ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος την παραμονή του θανάτου του και ενώ περίμεν με χαρά το μαρτύριό του, έλεγε: «Ἐπίκειταί μοι τοκετός», «Περιμένω τοκετό». Περίμενε με χαρά το μαρτύριό του, γιατί, όπως σας είπα, ο θάνατος είναι ένα είδος γεννήσεως σ’ έναν ωραιότερο κόσμο.

Από Ιεραποστολική συγκέντρωση, Φλώρινα 13 -11-1973

d47

ΤΟ ΣΒΗΣΜΕΝΟ «ΦΑΝΑΡΙ» ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

Tοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
Στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπιπόλαιων κοσμικῶν ἐντυπώσεων ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης βγῆκε κερδισμένος. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὶς 29 καὶ 30 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου τὸν προέβαλε ὡς πρωτόθρονο στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως παρουσίασαν τὴ συνάντηση ὡς γεγονὸς μεγάλο, ποὺ γεφυρώνει διχασμὸ χιλίων χρόνων. Στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης ἀλήθειας ὅμως ἡ ζημία ὑπῆρξε ἀνυπολόγιστη. Ὄχι διότι τυχὸν ἔγινε κάποια φανερὴ ὑποχώρηση στὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἀλλὰ διότι μὲ ἕνα ἀκόμη βῆμα ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλλα προωθήθηκε αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπανειλημμένως ἔχουμε γράψει: ἕνωση στὴν πράξη, χωρὶς νὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ συμφωνία στὴν πίστη. Ὁ δὲ διεξαγόμενος θεολογικὸς Διάλογος χρησιμοποιεῖται ὡς προπέτασμα γιὰ νὰ ἐξαπατᾶ τοὺς ἀφελεῖς. Κανένας σήμερα δὲν πιστεύει ὅτι Read more »

O ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 19th, 2014 | filed Filed under: εορτολογιο

Εορτολόγιο
Tοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου
20 Δεκεμβρίου

 O ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ

Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Agios IgnatiosΣΗΜΕΡΑ ἑορτάζει ἕνας ἅγιος ἄγνωστος δυστυχῶς στοὺς πολλούς. Εἶνε ὁ ἅγιος  Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ἐπίσκοπος  Ἀντιοχείας. Γι᾿ αὐτὸν θὰ σᾶς πῶ λίγες  λέξεις.

* * *

Ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα ἐπεισόδια τῶν  Εὐαγγελίων εἶνε τὸ ἑξῆς. Μιὰ μέρα  πλησίασαν τὸ Χριστὸ κάτι φτωχὲς μανάδες μὲ τὰ παιδιά τους στὴν ἀγκαλιά, γιὰ  νὰ τὰ εὐλογήσῃ. Οἱ μαθηταὶ τὶς διώχνανε, νὰ μὴν τὸν ἐνοχλοῦν. Ὁ Χριστὸς  ὅμως εἶπε· «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με»· ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ  ᾿ρθοῦν κοντά μου (Μᾶρκ. 10,14). Καὶ τὰ πῆρε  στὴν ἀγκαλιά του τὰ φτωχὰ παιδιὰ τῶν  ψαράδων, τὰ εὐλόγησε καὶ τοὺς εἶπε  λόγια πατρικά.
Γιατί τὰ λέω αὐτά; Γιατὶ ἕνα ἀπὸ τὰ  παιδιὰ ἐκεῖνα, ποὺ πῆρε στὴν ἀγκαλιά  του ὁ Χριστός, ἦταν καὶ ὁ ἅγιος  Ἰγνάτιος. Τότε ὁ Κύριος εἶπε· «Ὅστις  ταπεινώσῃ ἑ αυτὸν ὡς τὸ παιδίον  τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ  βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῶ  ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται»· ὅποιος  ταπεινωθῇ σὰν αὐ τὸ τὸ παιδί, αὐτὸς  εἶνε ὁ ἀνώτερος στὴ βασιλεία τῶν  οὐρανῶν· κι ὅποιος δεχθῇ ἕνα τέτοιο παιδὶ στὸ ὄνομά μου, ἐμένα δέχεται (Ματθ. 18,4-5).
Πόσο μεγάλο πρᾶγμα εἶνε νὰ πηγαίνῃ ἡ  μά να τὰ παιδιά της στὸ Χριστό! Ἄλλοτε  εἶχαν χαρὰ νὰ βλέπουν τὸ παιδί τους  στὸ ἀναλόγιο νὰ λέῃ τὸ «Πάτερ ἡμῶν»  καὶ τὸ «Πιστεύω». Τώρα ἀλλάξανε τὰ  πράγματα. ^Y­πάρχουν γονεῖς ποὺ ἐμποδίζουν τὰ παιδιά τους ν᾿ ἀκοῦνε τὰ  λόγια τοῦ Χριστοῦ. Φοβοῦνται μὴ  γίνουν καλόγεροι, μὴ μείνουν «κα θυ  στερημένα». Μάνα, ποὺ δὲν ἀφήνει τὸ  παιδί της νὰ πάῃ κοντὰ στὸ Χριστό,  κάνει τὸ πιὸ μεγάλο ἔγκλημα. Για τὶ  παιδί, ποὺ δὲ᾿ γνωρίζει καὶ δὲν ἀ  γαπάει τὸ Χριστό, εἶνε δυστυχισμένο,  ἔστω καὶ ἂν αὔριο γίνῃ ἐπιστήμονας  καὶ πάρῃ προῖκες καὶ μάθῃ γλῶσσες.
Ἕνα, λοιπόν, ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ ποὺ  εὐλόγησε ὁ Χριστὸς ἦταν ὁ Ἰγνάτιος, ποὺ  μεγάλωσε κοντὰ στοὺς ἀποστόλους. Γνώρισε τὸν Ἰωάννη τὸν Θεολόγο καὶ  ἔγινε Read more »

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ KAI ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΛΗΡΟ ΓIA THN ΜΕΓΑΛΗ ENOXH TΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 18th, 2014 | filed Filed under: ΣΤΗΛΗ: Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ποῖος φταίει;

Μικρό απόσπασμα του βιβλίο «ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;», Τεύχος Β΄
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ποιος φταιει«…Ἀλλὰ γιατί, ἀδελφοί μου, νὰ κατηγορήσω τὸ λαὸ ὡς ἀμετανόητο; Ἂς κατηγορήσωμε τὸ ῥάσο, ἂς κατηγορήσωμε τοὺς παπᾶδες καὶ τοὺς δεσποτάδες.
Πόσοι εἴμεθα; Ἑκατὸ δεσποτάδες ἔχει ἡ πατρίδα. Ὅλα τὰ Βαλκάνια δὲν ἔχουν τόσους δεσποτάδες ὅσους ἔχει ἡ μικρὰ Ἑλλάς. Πόσοι παπᾶδες εἶνε; Ὀκτὼ χιλιάδες παπᾶδες.
Δώδεκα ἀπόστολοι, μιὰ ντουζίνα, καὶ ἀλλάξανε τὸν κόσμο. Κ᾿ ἐμεῖς ὀκτὼ χιλιάδες δὲν μποροῦμε ν᾿ ἀλλάξουμε τὴν κοινωνία μας, τὴ γειτονιά μας, τὸ σπίτι μας. Γιατί; Γιατὶ εἴμεθα κ᾿ ἐμεῖς ἀμετανόητοι. Διδάσκομε μετάνοια, προτρέπουμε τοὺς ἀνθρώπους σὲ μετάνοια, ἀλλὰ ἐμεῖς μένουμε ἀμετανόητοι.
Ποιός δεσπότης ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο νὰ πάῃ στὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ κλάψῃ τὶς ἁμαρτίες του; Ποιός παπᾶς, ἀπὸ τὶς ὀκτὼ χιλιάδες, ἔφυγε; Ἆραγε δὲν ἔχουμε διαπράξει ἁμαρτήματα σὰν ἄνθρωποι; Ποιός παπᾶς ἐκρέμασε τὸ πετραχήλι του καὶ εἶπε, Ἐγὼ φεύγω, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ ἐξομολογῶ καὶ νὰ κρατῶ τὸ δισκοπότηρο στὰ χέρια μου τ᾿ ἁμαρτωλά…; Ποιός;
Κανείς. Ἀμετανόητος κλῆρος, ἀμετανόητος ἱεραρχία. Κι ἀφοῦ ὁ λαὸς δὲν βλέπει ἐμᾶς νὰ μετανοοῦμε, νὰ κλαίωμε καὶ νὰ πενθοῦμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, πῶς αὐτὸς νὰ μετανοήσῃ;
Ἀμετανόητος λαός. Θὰ ἔπρεπε νὰ βρεθῇ ἕνας Ἰωνᾶς προφήτης, νὰ ἔρθῃ μὲ κεραυνοὺς καὶ ἀστραπὰς καὶ νὰ μᾶς πῇ· «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευῒ καταστραφήσεται» (Ἰωνᾶ 3,4). Καὶ νομίζω, ὅτι ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ θὰ κατέβῃ καὶ θὰ σαλπίσῃ σ᾿ ὁλόκληρη τὴν γῆ. Δὲν σᾶς λέγω ποιός θὰ εἶνε αὐτὸς ὁ ἄγγελος ποὺ θὰ σαλπίσῃ καὶ θὰ πῇ· Ἀνθρωπότης ἀνθρωπότης, Βαλκάνια καὶ Ἑλλάς, ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ καταστραφήσεται ἡ γῆ.
Θὰ γίνῃ αὐτό. Διάβαζα καὶ ἀνατρίχιασα· τριάντα χιλιάδες πύραυλοι, βόμβες ἀτομικές, ἔχει ἡ Ῥωσία καὶ ἡ Ἀμερική. Ἂν πέσουν ὅλαι αὐταί, θὰ σείσουν τὸν κόσμο καὶ θὰ κονιορτοποιήσουν τὴν γῆ, καὶ κάθε ζῷο τῆς ξηρᾶς καὶ κάθε ἰχθὺς τῆς θαλάσσης θὰ νεκρωθῇ καὶ ὅλη ἡ γῆ θὰ μεταβληθῇ εἰς ἐρείπια.

____

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

ΕΓΓΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥ

Μικρό απόσπασμα του βιβλίο «ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;», Τεύχος Α΄
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«Εὑρισκόμεθα ἐγγὺς τοῦ κρημνοῦ, ἐγγὺς τῆς κατάρας, ἐγγὺς τῆς καταστροφῆς, ἐγγὺς Ἁρμαγεδῶνος.
Μιὰ μόνον ἐλπὶς ὑπάρχει. Ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ ἀποχρώσεων, θὰ σωθοῦμε, μόνον ἂν κάνωμεν στροφὴ 180 μοιρῶν πρὸς τοὺς αἰωνίους δρόμους τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ νόμο τῆς συνειδήσεως, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Δεκαλόγου, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Μόνον ἐὰν ἐγκαταλείψουμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς τὸν Θεό, θὰ σωθῇ ὁ κόσμος. Μόνον ἐὰν πραγματικῶς μετανοήσωμεν, θὰ ἔρθῃ ἡ σωτηρία».

058837d2ea8c5l

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟ

Α) Δεύτερη ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο

Σχολιάζοντας το έγγραφο που απέστειλε εξουσιοδοτημένος δικηγόρος σας, προς Ορθόδοξα Ιστολόγια (δείτε εδώ):

Ένας πατέρας, ποτέ δεν στέλνει έγγραφο-τελεσίγραφο 48 ωρών στο παιδί του.
Ακόμη και στην -σπάνια- περίπτωση που ένα παιδί παραφέρεται και συκοφαντεί τον πατέρα του, ο σωστός πατέρας αντιδρά με επιείκεια, με στοργική αγάπη, βοηθάει το παιδί του να καταλάβει το λάθος του…

(διαβάστε τη συνέχεια της επιστολής εδώ)

058837d2ea8c5lΣεβασμιώτατε ευλογείτε εν ονόματι Κυρίου.

            “Ελαβα διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου ένα μήνυμα, που με ενημέρωνε πως στραφήκατε νομικώς κατά της ιστοσελίδος «κατάνυξις» διά την ανάρτηση http://katanixis.blogspot.gr/2014/09/blog-post_667.html , όπου φαίνεστε στις εικόνες να  οδηγείτε προς προσκύνηση εις την ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, τον μονοφυσίτη πατριάρχη των Αρμενίων, διά της ΩΡΑΙΑΣ ΠΥΛΗΣ,  στο ιερό του μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γρηγορίου Παλαμά.
____________

Β) ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑNΘΙΜΟ ΡΟΥΣΣΑ

 
            Σεβασμιώτατε το μόνο που κάνετε, είναι να επιβεβαιώνετε τους αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας έχουν μιλήσει για την «ποιότητα» των ιερέων και των αρχιερέων, των εσχάτων χρόνων.
            Δυστυχώς Σεβασμιώτατε δεν δύναστε να διακρίνετε πλέον την δεξιά από την αριστερή οδό  και δεν δέχεσται κανέναν έλεγχο.
            Εκτός από την λέξη «κρίση» Σεβασμιότατε,  υπάρχει και η λέξη «διάκριση»,  που είναι και ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε πιο είναι το λάθος και πιο είναι το σωστό.
            Αυτό που διαπράξατε λοιπόν Σεβασμιότατε είναι ένα ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΝ  ΜΕΓΑ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ  ΣΦΑΛΜΑ, που δείχνει το πνευματικό σκότος αυτών που συμπεριφέρονται κατ” αυτό τον τρόπο.  Για να το αντιληφθείτε θα σας το πω πολύ απλά.
            Μέσα στο σπίτι σας Σεβασμιώτατε μπορείτε να βάλετε όποιον θέλετε, από όποια πόρτα  ή παράθυρο θέλετε,  και να προσκυνήσετε και να κάνετε ότι θέλετε. ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
            Ο Οίκος του Θεού Σεβασμιότατε, δεν είναι σπίτι σας για να βάζετε και να βγάζετε όποιον θέλετε, από όπου θέλετε. Γι” αυτό και έντός των Ιερών Ναών, δεν κάνει κανείς ότι θέλει , αλλά ακολουθεί αυτά που αναφέρουν ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.  Και το Ιερόν Βήμα Σεβασμιότατε, αναφέρεται ως ΤΟΠΟΣ ΦΟΒΕΡΟΣ  και δεν είναι μουσείο, για να το επιδεικνύετε στους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.
            Τι ακριβώς συμβαίνει Σεβασμιότατε;  Δεν αντιλαμβάνεστε την ιερότητα του χώρου;  Δεν γνωρίζετε τους Ιερούς Κανόνες;  Ή ενεργείτε σκοπίμως κατ” εντολάς των εχθρών της Ορθοδοξίας; Εσείς ξέρετε.
            Επάνω εις αυτήν την Αγία Τράπεζα,  «μελίζεται και διαμερίζεται ο Αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων».
 ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Σεβασμιότατε παραχωρείτε ΤΑ ΑΓΙΑ της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, στους αιρετικούς;
         Άλλο είναι να προσευχόμαστε γι” αυτούς, να έλθουν εις γνώσιν μετανοίας   και άλλο να τους βάζουμε εις τα ΑΓΙΑ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,  ενώ είναι ακόμα αμετανόητοι αιρετικοί.
            Και εσείς αντί να αντιληφθείτε το λάθος σας και να ζητήσετε συγνώμη ενώπιον ΘΕΟΥ και ΑΝΘΡΩΠΩΝ, επιτίθεστε με τον δικηγόρο σας,  κατά των Ορθοδόξων Χριστιανών   που δεν συμφωνούν και σας ελέγχουν για την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ σας στάση.
            Οι Πραγματικοί ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ  ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.  Εσείς οι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ  ΚΥΝΗΓΑΤΕ  ΜΕ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, αυτούς που υπερασπίζονται  ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

 ΠΩΣ  ΑΛΛΑΞΑΝ  ΕΤΣΙ  ΤΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΑ!  ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΝΑ  ΚΥΝΗΓΑΝΕ  ΤΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ!!!

            Λυπάμαι και ντρέπομαι  για λογαριασμό σας. Αλλά προσεύχομαι και για την μετάνοια και την σωτηρία σας. Προσευχηθείτε και εσείς γι΄αυτό.  Καλά Χριστούγεννα.
 
            Ιωάννης Λαμπρόπουλος
            συγγραφέας-ερευνητής
giannis_lampropoulos@yahoo.com

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 16th, 2014 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ προφήτου Δανιὴλ
17 Δεκεμβρίου

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ

«…Ὅτι ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν εἶ σύ» (Δαν. 9,23)

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Προφητης-Δανιήλ-oi-3-p.-en-k.ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ, ἀγαπητοί μου, τὸν προφήτη Δανιήλ. Νὰ τὸν ἐπαινέσουμε; Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἐπαίνους. Τὸν ἐγκωμιάζει ἡ Ἐκκλησία μὲ ὡραιότατα τροπάρια. Εἶνε, λέει, «ἀστὴρ φανότατος», «λαμπρότατος ἥλιος, προφητῶν ὁ περίδοξος», ὁ «πανάριστος στῦλος τῶν δογμάτων», «κρηπὶς τῆς οἰκουμένης», «ἡ διόπτρα τοῦ Πνεύματος», δηλαδὴ τὸ πνευματικὸ τηλεσκόπιο μὲ τὸ ὁποῖο εἶδε τί θὰ συμβῇ στὸ μέλλον (ἑσπ.). Εἶδε θρόνους καὶ βασιλεῖες νὰ πέφτουν, εἶδε τὶς περίφημες «ἑβδομήκοντα ἑβδομάδας» (Δαν. 9,24), καὶ τέλος εἶδε τὴν ἔνδοξο βασιλεία τοῦ «Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (ἔ.ἀ. 7,13-14), τῆς ὁποίας «οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1,33).
Τὸν Δανιὴλ ἐπαινοῦν ὄχι μόνο οἱ ὑμνογράφοι τῆς γῆς ἀλλὰ καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ. Τὸν ἐπαινεῖ ―μοναδικὴ περίπτωσις― ὁ διος ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ποὺ «οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε». Ὁ διος ἔλαβε ἐντολὴ νὰ ἔρθῃ καὶ στὸν Δανιήλ. Καὶ ὅταν ἦρθε, τὸν βρῆκε νὰ κλαίῃ. Οἱ ἅγιοι δὲν γελοῦν· κλαῖνε, ἀλλὰ μέσ᾿ στὸ κλάμα τους εἶνε ἡ χαρὰ τοῦ παραδείσου. Κλαίει ὁ Δανιήλ. Γιατί κλαῖς, Δανιήλ; Κλαίω γιὰ κακοὺς ἱερεῖς, γιὰ ἀσεβεῖς ἄρχοντες, γιὰ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς συμφορὲς τοῦ λαοῦ μου. Ἔκλαιγε, νήστευε, ἀγρυπνοῦσε, προσευχόταν ὁ Δανιήλ. Σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάστασι τὸν βρῆκε ὁ Γαβριήλ, καὶ τοῦ λέει· Μὴν κλαῖς, Δανιήλ. Γιατὶ ἀπ᾿ ὅλους μόνο σ᾿ ἐσένα θ᾿ ἀνοίξῃ ὁ Θεὸς τὰ μυστικά του· σὺ θὰ δῇς τὰ μέλλοντα νὰ συμβοῦν. Καὶ σοῦ ἀξίζει, «διότι εἶσαι ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν» (ἔ.ἀ. 9, 23). Τί σημαίνουν ἆραγε οἱ δύο αὐτὲς λέξεις;
Ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐγκώμια οἱ λέξεις αὐτὲς εἶνε τὸ λαμπρότερο στεφάνι. Θὰ προσπαθήσω ν᾿ ἀγγίξω τὸ πέλαγος τῶν νοημάτων, ποὺ κλείνουν. Τί σημαίνει, ὅτι ὁ Δανιὴλ εἶνε «ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν»;

* * *

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, κάθε ἄνθρωπος, κλείνει μέσα του ἀμέτρητες ἐπιθυμίες. Τὶς ἐπιθυμίες κατατάσσω σὲ τρεῖς κατηγορίες.
1. Πρώτη κατηγορία εἶνε οἱ φυσικὲς ἐπιθυμίες. Ἐφ᾿ ὅσον ὁ ἄνθρωπος εἶνε κι αὐτὸς βιολογικὸ ὄν, ἔχει καὶ ἀνάγκες φυσικές. Πρώτη ἀνάγκη ἡ Read more »

ΚΑΤΑΝΤΙΑ AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ! ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΣΕ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ!!!! ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΟΥΦΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ!

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 16th, 2014 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                         

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1485                                                                                       Ἐν Πειραιεῖ τῇ 11 Δεκεμβρίου 2014

Πρός Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε Δέσποτα,
                Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,
μουφτ. επισκ.Πάνυ εὐλαβῶς καί εὐσεβάστως προάγομαι νά ὑποβάλω στήν Ἱερά Σύνοδο τό εὔλογο ἐρώτημα πού ἀναφύεται ἀπό τό ἀνακοινωθέν τῆς 9ης ὁδεύοντος μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. μέ τό ὁποῖο γνωστοποιεῖται ἡ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατά τόν κοινό ἑορτασμό μέ τίς Θεολογικές Σχολές τῆς Χώρας, τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου καί Ἰσαποστόλου, προστάτου τῆς  Ἱ. Συνόδου νά ἀνατεθεῖ ἡ εἰσήγηση στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης στόν Ἐλλογιμώτατο Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητή κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, πρωτοστατούντα στήν ἵδρυση στό Θεολογικό Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν καί ἑπομένως ἐάν ἐπευλογεῖτε καί συμφωνεῖτε μέ τήν ἐνέργεια τοῦ συγκεκριμένου κ. Κοσμήτορος, γιατί ἡ ἐπίσημη ἀνάθεση σέ αὐτόν τῆς εἰσηγήσεως στόν κοινό ἑρτασμό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, εὔκολα ἀντιλαμβάνεσθε, ὅτι ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμητική διάκριση καί οὐσιαστική ἐπιβράβευση τῆς προσωπικότητάς του καί τῶν μέχρι τώρα ἐνεργειῶν του.
Μακαριώτατε,
                Σεβασμιώτατοι,
 Ἡ ἀντίχριστη λεγομένη «Νέα Ἐποχή» καί ἡ «Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων», μέ συνδιαμορφωτή τήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἐφαρμόζοντας τό σκοτεινό σχέδιό τους γιά τήν ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος, ἐργάζονται, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί γιά τήν ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν ἀντιτριαδικῶν Σπουδῶν, οἱ ὁποῖες βεβαίως ἀγνοοῦν καί στρεβλώνουν ἐγκληματικῶς τήν ἀληθινή φύση τοῦ Θεοῦ.
 Οἱ ἅγιοι Πατέρες και οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι Νεομάρτυρες, ἀπό τούς ὁσίους καί θεοφόρους πατέρες Μάξιμο τόν Ὁμολογητή (6ος αἰώ.) καί Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό (7ος αἰώ.), μέχρι τόν ἅγιο ἔνδοξο ὁσιομάρτυρα Νικόδημο τόν Ἁγιαννανίτη (18ος αἰώ.) καί τήν ἁγία ἔνδοξο νεομάρτυρα Ἀκυλίνα (18ος αἰώ.)[1], κατατάσσουν τό Ἰσλάμ στίς αἱρέσεις καί ὡς τέτοια, τό ἀντιμετωπίζουν. Αὐτό, βεβαίως, εἶναι εὔλογο γιατί οἱ διδαχές του ἀποτελοῦν ἕνα συμπίλημα διαφόρων ἀνθρωποπαθῶν θρησκευτικῶν παραδοχῶν, ὅπως τῆς Εἰδωλολατρείας, τοῦ Ζωροαστρισμοῦ, τοῦ Μανιχαϊσμοῦ, τοῦ Γνωστικισμοῦ, τοῦ Ἀρειανισμοῦ, τοῦ Νεστοριανισμοῦ, τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, τοῦ Ἀφθαρτοδοκητισμοῦ καί τῆς Εἰκονομαχίας[2].
Πλέον συγκεκριμένα, ὁ ὅσιος καί θεοφόρος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, στό ἔργο του «Περί αἱρέσεων»[3], θεωρεῖ ὅτι τό Ἰσλάμ εἶναι λαοπλάνος θρησκεία καί πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου. «Ἔστι δέ καί ἡ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαοπλάνος θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν, πρόδρομος οὖσα τοῦ Ἀντιχρίστου»[4] γράφει. Εἶναι Read more »

H ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 15th, 2014 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Μικρό απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αυγουστίνου Καντιώτου, στην ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως

ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ«Οι ανθρώπινη δικαιοσύνη μοιάζει με αραχνόπανο, που πιάνει κάτι μυγάκια, κάτι φτωχούς και αδύναμους ανθρώπους, οι σφήκες, και τα μεγάλα έντομα, οι διεθνείς τρομοκράτες και οι εγκληματίες των λαών, τρυπούν το αραχνόπανο και φεύγουν. Γλεντούν και διασκεδάζουν και καμιά ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν τους τιμωρεί. Θα γίνεται όμως για πάντα αυτό; Όχι!
Υπάρχει Θεία Δικαιοσύνη, που απαιτεί να πληρώσουν με τόκο και επιτόκιο τα εγκλήματά τους. Υπάρχει κόλαση και παράδεισος, και ας μη πιστεύουν οι άπιστοι· εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Από την Θεία Δικαιοσύνη κανείς μας δεν θα ξεφύγει».

Διεθνείς εγκληματίες, «οι προστάτες» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων!!! Οι ισλαμιστές το καλύτερο εργαλείο στα χέρια τους. Ανάβουν φωτιές πολέμου και εμφυλίου σπαραγμού παγκόσμια.
Ταϊζουν το θηρίο του σπαραγμού και στην πατρίδα μας, για να επέμβουν.
Μέχρι στιγμής δεν τους βγαίνει.
Τα κυβερνώντα κόμματα ξεπούλησαν την Ελλάδα και έκαναν τους Έλληνες φτωχούς. Τώρα θέλουν το Συριζα στην εξουσία για να τους αποτελειώσει, βασιζόμενοι στην αθεΐα των περισσοτέρων μελών της και αντιπολίτευση πιθανόν τη Χρυσή Αυγή, ελπίζοντας στον αλληλοσπαραγμό! Και μετά…; Αναρχία, Αυτό θα είναι το ιδανικό τους όπλο για την παγκοσμιοποίηση.

Συλλογή από κτηνωδίες των τρομοκρατών του FSA

( ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ VIDEO )
Οι συμμορίες των τρομοκρατών του FSA (γιατί αυτό είναι … δεν είναι , « επαναστάτες ») έχουν οικειοποιηθεί με τη βία τους ξυλοδαρμούς, βασανισμούς και τη δολοφονία χριστιανών τις χριστιανικές ιδιοκτησίες, και κάνουν οποιαδήποτε ώστε να εξαφανίσουν όσους Σύριους παραμένουν χριστιανοί.
Ωστόσο, η κυβέρνηση Ομπάμα εξακολουθεί να υποστηρίζει τους …(Περισσότερα εδώ)
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΥΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ TON ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΣ ΤΟ ΣΒΗΣΟΥΝ

Και κάτι για τη Ρεπούση, το ανθελληνικό αυτό στοιχείο και για όλους τους ανθέλληνες (ΕΔΩ)

_

ΒΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΗΞΗ. MIA ΜΟΝΟ EΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΥΠΑΡΧΕΙ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 14th, 2014 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

H AΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ

«Καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία» (Σ. Σολ. 5,23)

Απόσπασμα του βιβλίου «ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;», Τεύχος Α΄, σελ.10
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Εστ-πλεν...Ὅπως τὸ Τρίβουνο (χωριό της Φλώρινας) ἐρημώθηκε καὶ ἐντὸς ὀλίγου θὰ σβήσῃ ἐξ ὁλοκλήρου, καὶ ὅπως τὸ Πισοδέρι κοντεύει νὰ ἐρημωθῇ, καὶ ὅπως ἄλλα χωριὰ γινήκανε γηροκομεῖα καὶ ἐρημώνονται – προφητεύω τὴν ὥρα αὐτή, χωρὶς νὰ εἶμαι προφήτης, ἀλλὰ βασίζομαι ἐπάνω εἰς τὰ ἱερὰ κείμενα, ἐπάνω εἰς τὸν Σολομῶντα καὶ λέγω· Θὰ ἐρημώσῃ ἡ γῆ καὶ Τρίβουνο θὰ γίνῃ ἡ Μόσχα. Τρίβουνο θὰ γίνῃ ἡ Νέα Ὑόρκη. Τρίβουνο θὰ γίνῃ τὸ Βερολῖνο. Τρίβουνο θὰ γίνῃ τὸ Σικάγο. Τρίβουνο θὰ γίνῃ ἡ Ἀθήνα. Τρίβουνο θὰ γίνουν τὰ ἰσχυρὰ ὑπερήφανα κράτη.
Θεέ μου Θεέ μου! ἀφάνταστα καὶ φοβερὰ πράγματα θὰ γίνουν. Οὔτε καταλαβαίνομεν, οὔτε ἔχομεν συναισθανθῆ τὸν κίνδυνον ὁ ὁποῖος κρέμεται ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς μας.
Ὄχι μὲ γέλια, ὄχι μὲ τραγούδια· δὲν ξέρουμε τί γίνεται στὰ Βαλκάνια, δὲν ξέρουμε τί γίνεται εἰς τὸν κόσμον.
Εἰρήνη, φωνάζουν. Λέγει ἡ Γραφή· Ὅταν ἀκοῦτε εἰρήνη, τότε νὰ περιμένετε πόλεμο (βλ. Α΄ Θεσ. 5,3· Ἰερ. 6,14). Ὅπως τὸ ᾿40. Τὶς παραμονὲς τοῦ πολέμου τὸ ῥαδιόφωνο τῆς Ῥώμης ἔλεγε «εἰρήνη», καὶ ἀγκάλιαζε ὁ πρεσβευτὴς τῆς Ἰταλίας τὸν δικό μας πρεσβευτὴ κάτω στὴν Ἀθήνα· καὶ τὰ μεσάνυχτα οἱ σειρῆνες ἐσάλπισαν εἰς ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ χτύπησαν οἱ παιᾶνες τοῦ πολέμου καὶ ἠκούσθησαν εἰς ὁλόκληρον τὸ Πανελλήνιον. Πρέπει νὰ περιμένωμεν κάτι μεγάλο νὰ γίνῃ εἰς τὸν κόσμον.
Γίνονται προσπάθειαι ὑφέσεως, ἀλλὰ βαίνομεν μὲ γιγαντιαῖα βήματα εἰς παγκόσμιον ῥῆξιν, εἰς παγκόσμιον πόλεμον, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν Ἁρμαγεδών (Ἀπ. 16,16). Πᾶμε στὸν Ἁρμαγεδῶνα. Ὁ δὲ Ἀρμαγεδών τί εἶνε; Διαβάστε Γραφή· πουλῆστε τὸ πουκάμισό σας καὶ ἀγοράστε Ἀποκάλυψι. Κ᾿ ἐκεῖ μέσα θὰ δῆτε τὰ φρικτὰ ἀποτελέσματα τὶς ἁμαρτίας, τὰ ὁποῖα συντόμως περιγράφει ὁ Σολομῶν μὲ τὴ φράσι «Καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία» (Σ. Σολ. 5,23). Ναί, θὰ γίνῃ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο εἶπε ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πρὶν 200 χρόνια. Σύμφωνοι εἶνε οἱ προφῆται, σύμφωνοι εἶνε αἱ Γραφαί. Λέγει ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅτι· Θὰ βαδίζῃς ἑκατὸ χιλιόμετρα, ἀπὸ τὴ Φλώρινα μέχρι τὴ Κοζάνη, καὶ δὲν θὰ συναντᾷς ἄνθρωπο.
Θὰ ἐρημώσῃ ἡ γῆ· ναί. Τὰ νερὰ θὰ πικραθοῦν, τὰ δέντρα θὰ ξηρανθοῦν, τὰ πουλιὰ θὰ ψοφήσουν -τὰ ψάρια ἀπὸ τώρα ἀρχίζουν καὶ ψοφοῦν-, θὰ γίνῃ ἔρημος ἡ γῆ. Δὲν θὰ μπορῇ οὔτε πτηνὸν νὰ διασχίζῃ τὸν ἀέρα, οὔτε ἀρνίον νὰ βελάζῃ εἰς τοὺς λειμῶνας, οὔτε τι ἄλλο θὰ ὑπάρχῃ. Ἔρημος θὰ γίνῃ ἡ γῆ. Καὶ θὰ ἐρημωθῇ ἡ γῆ ἀπὸ τὴν ἀνομία.

Ἀπελπιστικὰ εἶνε αὐτά;

Αὐτὰ λέει ὁ προφήτης, καὶ αὐτὰ εἶνε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας. Αὐτὰ εἶνε τὰ ἀποτελέσματα τῆς πορνείας, τῆς μοιχείας, τῆς ψευδορκίας, τῆς ἀδικίας, τῆς ἁρπαγῆς, τοῦ μίσους καὶ ὅλων τῶν κακιῶν ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸν κόσμον.
Εὑρισκόμεθα ἐγγὺς τοῦ κρημνοῦ, ἐγγὺς τῆς κατάρας, ἐγγὺς τῆς καταστροφῆς, ἐγγὺς Ἁρμαγεδῶνος.
Μιὰ μόνον ἐλπὶς ὑπάρχει. Ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ ἀποχρώσεων, θὰ σωθοῦμε, μόνον ἂν κάνωμεν στροφὴ 180 μοιρῶν πρὸς τοὺς αἰωνίους δρόμους τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ νόμο τῆς συνειδήσεως, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Δεκαλόγου, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Μόνον ἐὰν ἐγκαταλείψουμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς τὸν Θεό, θὰ σωθῇ ὁ κόσμος. Μόνον ἐὰν πραγματικῶς μετανοήσωμεν, θὰ ἔρθῃ ἡ σωτηρία.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ AΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 13th, 2014 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος
12 Δεκεμβρίου

12 Δεκεμβρίου: Μία διπλή επέτειος τιμής και μνήμης για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό

Eθνική και ιστορική σημασία για τους Έλληνες της κατεχόμενης Ηπείρου… Σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια (12-12-1990) οι κάτοικοι των ελληνόψυχων χωριών των Αγίων Σαράντα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ)

O AΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

O AGIOS SPYRID.  ΕΟΡΤΗ, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ μεγάλη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος.
Πῶς τιμᾶται ὁ ἅγιος Σπυρίδων; Τιμᾶται βεβαίως κι ὅταν τὸν παραδέχεσαι ὡς ἅγιο, ὅταν ἐκκλησιάζεσαι στὴν ἑορτή του καὶ προσεύχεσαι κι ἀνάβῃς τὸ κερί σου καὶ προσκυνᾷς τὴν ἁγία του εἰκόνα. Ἀλλὰ φτάνουν αὐτά; Αὐτὰ εἶνε τὰ εὔκολα. Ὁ ἅγιος ζητεῖ καὶ κάτι ἄλλο ποὺ εἶνε πιὸ δύσκολο. Ὅποιος τὸ κατορθώνει, αὐτός τιμᾷ τὸν ἅγιο. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Νὰ τὸν μιμηθοῦμε. Δηλαδή; νὰ κάνουμε κ᾿ ἐμεῖς ὅ,τι ἔκανε ἐκεῖνος; Μὰ ἐκεῖνος ἔκανε θαύματα. Ποιός ἀπὸ μᾶς μπορεῖ νὰ κάνῃ θαύματα; Ὅλοι νὰ μαζευτοῦμε, τὸ νυχάκι τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος δὲν κάνουμε. Τότε λοιπὸν πῶς θὰ τὸν μιμηθοῦμε; Νὰ τὸν μιμηθοῦμε σὲ ἄλλο σημεῖο. Νὰ μιμηθοῦμε τὶς ἀρετές του· τὶς ἀρετὲς ποὺ εἶχε, ποὺ χάρι σ᾿ αὐτὲς ἔλαμψε ὡς ἀστὴρ πρώτου μεγέθους. Νὰ μιμηθοῦμε τὶς ἀρετές του. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μιμηθοῦμε τὶς ἀρετές του, πρέπει νὰ ξέρουμε τὸν βίο του· τί ἔκανε ὁ ἅγιος.
Στὰ παλιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια, ποὺ δὲν ὑπῆρχαν σχολεῖα, γυμνάσια καὶ πανεπιστήμια, ἀλλὰ κατοικοῦσαν σὲ καλύβες, παρ᾿ ὅλη τὴ φτώχεια στὰ σπίτια εχανε συναξάρια. Τί θὰ πῇ συναξάριον; Θὰ πῇ βίος ἁγίου. Εχανε τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Καὶ τὴν παραμονὴ ἀποβραδὶς διαβάζανε. Γνωρίζανε τὸν ἅγιο ποιός ἦταν, συγκινοῦνταν καὶ κλαίγανε. Καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ ἀκόμα ἂν ρωτοῦσες τί ἤτανε ὁ ἅγιος Σπυρίδων, θὰ σοῦ ἀπαντοῦσαν. Ἦταν ξεφτέρια. Ἄντε τώρα… Δὲν κατηγορῶ οὔτε δασκάλους οὔτε καθηγητάς. Κατηγορῶ τὸ ἄθεο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα μιᾶς ὀρθοδόξου χώρας. Γιατὶ ἂν ρωτήσῃς ἑκατό, ὄχι μαθητὰς δημοτικοῦ ἀλλὰ καὶ φοιτητὰς πανεπιστημίου, γιὰ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα δὲν ξέρουν τίποτα, γρῦ!
Γιὰ νὰ μιμηθοῦμε λοιπὸν τὸν ἅγιο, πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὸν βίο του, τὸ συναξάριό του. Αὐτὸ τὸ συναξάρι ἀνοίγω κ᾿ ἐγὼ ἐδῶ σ᾿ ἐσᾶς. Θὰ ποῦμε μερικὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ὄχι ὅλα, διότι τότε ὁ λόγος θὰ ἔπρεπε νὰ εἶνε πολὺ ἐκτεταμένος.

* * *

Ποιά ἤτανε ἡ πατρίδα τοῦ ἁγίου; Ἕνα μαρτυρικὸ ἑλληνικὸ νησί, ἡ Κύπρος. Στὴν Κύπρο γεννήθηκε τὸν 3ο αἰῶνα. Τὸ ἐπάγγελμά του; Δὲν ἦταν ἐγγράμματος, οὔτε δάσκαλος οὔτε δικηγόρος. Ἦταν φτωχαδάκι, βοσκός. Ἔβγαζε τὰ πρόβατά του στὸ βουνὸ καὶ ἔπαιζε φλογέρα, τὰ πήγαινε στὸ ποτάμι καὶ τὰ πότιζε.
Βοσκός. Ἀλλὰ Read more »

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΓΕΥΘΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕΣ;

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 12th, 2014 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ ΙΑ΄Λουκᾶ (Λκ. 14,16-24· Μθ. 22,14)
Παραβολή του Δείπνου

Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου του 1949Από το ραδιοφωνικό Σταθμό των Ενόπλων Δυνάμεων Λαρίσης, όταν ήτο στρατιωτικός ιερεύς

Η ΘΕΙΑ ΚΛΗΣΙΣ

«Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα » (Λουκ. 14,17)

  Ο ΚΥΡΙΟΣΑκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὴν παραβολὴ τοῦ δείπνου; «Ἄνθρωπός τις», λέει ὁ Κύριος, «ἐποίησε δεῖπνον μέγα». Μπορεῖτε νὰ φαντα­στῆτε τὶς φροντίδες του; Αἴ­θουσα, τρα­πέζια, φαγητά, ποτά, μουσική… Κι ὅταν πλέον ἦταν ὅλα ἕτοιμα, ὁ εὐγενὴς οἰ­κοδεσπότης διέταξε τὸ δοῦλο του ν᾿ ἀρχί­σῃ τὶς προσ­κλήσεις. Τοῦ δίνει τὸν πρῶ­το κατάλογο. Ὁ δοῦλος τρέχει καὶ διανέ­μει σὲ ἕναν – ἕνα ἀτομικὲς προσκλήσεις

Ἀλλὰ περίεργο· κανείς δὲν προθυμοποιεῖ­ται νὰ ἔρθῃ! Οἱ καλεσμένοι ἔχουν ἄλλες φρον­τίδες. Ὁ ἕνας κρατάει συμβόλαιο ἑνὸς κτήματος, ὁ δεύτερος σέρνει δέκα βόδια ποὺ θέλει νὰ τὰ δοκιμάσῃ, ὁ τρίτος μό­λις στεφανώθηκε καὶ δὲν ἀφήνει τὴ γυναίκα του οὔτε λεπτό. Ἀπ᾽ τὸ στόμα καὶ τῶν τριῶν ἀκούγεται ἡ ἴδια ἀπάντησι· «Ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14,18,19).
Μετὰ τὴν ἄρνησι αὐτῶν ὁ δοῦλος παίρνει ἄλ­λη διαταγή, ποὺ συμπεριλαμβάνει κόσμο ὁλόκληρο. Ἔρχε­ται σὲ πλατεῖες δρόμους καὶ φράχτες καὶ φωνάζει· «Ἐλᾶτε. Ὅλα εἶνε ἕ­τοιμα. Ὁ κύριός μου σᾶς καλεῖ».
Καὶ νά, ἔρχονται ἀπὸ παντοῦ. Τοὺς βλέπετε; Εἶνε ῥακένδυτοι, φτωχοὶ καὶ ἀνάπηροι, κουτσοὶ καὶ τυφλοί. Μὰ ἡ θύρα δὲν κλείνει, ὑπάρχει ἀκόμη χῶρος στὴν αἴ­θουσα. Καὶ ἡ πρόσκλησι συνεχίζεται διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ φτάνει μέχρι τὶς μέρες μας.

* * *

Αὐτὸς ποὺ «ἐποίησε δεῖπνον μέγα», ἀγαπητοί μου, εἶνε ὁ Θεός. Δὲν θέλει νὰ ζῇ ὁ ἄν­θρωπος μακριὰ ἀπ᾽ τὴ χαρά – αὐτὴν συμβολίζει τὸ δεῖπνο. Ὁ Θεὸς δὲν θέλει οὔτε ἕνα πλά­σμα του νὰ ζῇ καὶ νὰ πεθάνῃ μέσα στὸ σκοτά­δι, στὴ φρίκη τῆς ἁμαρτίας. Ὄχι. Εἶνε «ὁ πα­τὴρ τῶν οἰκτιρμῶν» (Β΄ Κορ. 1,3). Ὁ Δαυῒδ ψάλλει· «Οἰ­κτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος…» (Ψαλμ. 102,8). Οἱ οὐ­ρανοὶ φλέγονται ἀπὸ ἀγάπη. Ἡ ἁγία Τριὰς ἐπι­θυμεῖ τὴ σωτηρία μας, καταρτίζει τὰ σοφὰ σχέ­διά της, κινητοποιεῖ ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους καὶ μᾶς καλεῖ νὰ ἐπιστρέψουμε ἀπ᾽ τὸ σκοτά­δι στὸ φῶς, ἀπ᾽ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ σατανᾶ «εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θε­οῦ» (῾Ρωμ. 8,21). Κλῆσις ὑψίστη! Ὁ Θεὸς μᾶς καλεῖ.
Πῶς καλεῖ; Τὰ μέσα τῆς κλήσε­ως στὴ σωτη­ρία καὶ μακαριότητα εἶνε ἄπειρα καὶ ποικίλα. Μελετώντας βίους ἁγίων μένεις κα­τάπληκτος.
Ἂς ὑπενθυμί­σουμε τὴν κλῆσι τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τί ἦταν ὁ Παῦλος εἶνε γνωστό· ἀ­­μείλικτος διώκτης τῶν Χριστιανῶν. Ἦταν πα­ρὼν στὸ λιθοβολισμὸ τοῦ πρωτομάρτυρος Στε­φάνου. Ἄκουγε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ φρύ­αττε. Καταδίωκε τοὺς Χριστιανοὺς ὅπου τοὺς εὕρισκε. Ὡρμοῦσε σὲ αὐλὲς καὶ σπίτια, ἅρπαζε ἄντρες καὶ γυναῖκες, καὶ δεμένους τοὺς ἔ­σερνε στὶς φυλακές. Μέρα – νύχτα πάσχιζε γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἐκκλησίας. Κι ὄχι μόνο στὰ Ἰεροσόλυμα ἀλλὰ κι ἀλλοῦ μακριά. Διψοῦ­­σε αἷμα χριστιανικό. Οἱ ἀρχιερεῖς ποὺ σταύρω­σαν τὸ Χριστὸ θὰ ἀγάλλονταν καὶ χαϊδεύον­τας τὶς γενειάδες τους θὰ ἔλεγαν· Δέκα νὰ εἴχαμε σὰν τὸ Σαῦλο… Μὰ ἡ χαρά τους δὲν ἐ­πρόκειτο νὰ διαρκέσῃ πολύ. Ὁ Παῦλος δὲν θὰ πέθαινε διώκτης τοῦ Χριστοῦ. Τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γι᾽ αὐτὸν ἦταν ἀσύλληπτο. Καὶ μιὰ μέρα, ἐνῷ πήγαινε μὲ συνο­δεία στὴ Δαμασκὸ γιὰ νὰ ἐξολοθρεύσῃ τὸ ποίμνιο τοῦ Ἰησοῦ, πάνω στὸ δημόσιο δρόμο, λίγα χιλιόμετρα ἔ­ξω ἀπ᾽ τὴν πόλι, εἶδε ἀστραπὴ κι ἄκουσε φωνή· –«Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν». –«Τίς εἶ, Κύριε;», ρωτάει περίτρομος ὁ Παῦλος. –«Ἐ­γώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις», ἦταν ἡ ἀ­πάντησι (Πράξ. 22,7-8· βλ. καὶ 26,14-15· 9,4-5). Τί δραματικὴ σκηνή! Ἂν ἔχῃς, ἀγαπητέ, Καινὴ Διαθήκη, ἄ­νοιξε ἀ­πόψε καὶ διάβασε μόνος σου τὰ κεφά­λαια 9 22 καὶ 26 τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων.
Ἡ κλῆσις τοῦ Παύλου στὸν Χριστιανισμὸ εἶ­νε βέβαια κάτι ξεχωριστό, εἶνε μία ἄμεση καὶ ἀπ᾿ εὐθείας κλῆσι· διαλαλεῖ πάντως, ὅτι ὁ Θε­ὸς καλεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀπ᾽ τὰ σοκάκια καὶ τοὺς δρόμους τοῦ σκότους καὶ τοῦ ἐγκλήματος. Ἡ ὥρα αὐτὴ γιὰ τὸν Παῦλο ἦταν ἡ σπουδαιότερη τῆς ζωῆς του. Χαράχτηκε μέσα του· γι᾿ αὐτὸ στὴν ἀρχὴ ἐπιστολῶν του γράφει· «Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ…» (Α΄ Κορ. 1,1. ῾Ρωμ. 1,1).

* * *

«Κλητὸς» ὁ Παῦλος. Ἀλλὰ «κλητοὶ» εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς (βλ. Read more »

ΘΛΙΒΕΡΑ MHNYMATA ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

author Posted by: metanoeite on date Δεκ 11th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ ΣΕ ΨΕΥΔΟ-ΠΟΙΜΕΝΕΣ

ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

και το μητροπολίτη Βεροίας

Χριστιανοί με ονοματεπώνυμο τολμούν και ΒΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Επεστρεψε στην Ορθοδοξη παραδοση

και παψε να παραβαινεις τους Ι. Κανονες!

Κείμενο και υπογραφές Ορθοδόξων πολιτών Ημαθίας: κ.κ. Βαρθολομαίε, επιστρέψατε στην Ορθόδοξη Παράδοση!!!

Διαβάστε εδώ

d47

O ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ Ή ΜΗΝΥΕΙ;

 ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ, ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Μόλις προ μερικών ωρών λάβαμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, την μηνυτήριο αναφορά και ένα νομικό έγγραφο από τους νομικούς συμβούλους του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης! Αυτές οι νομικές ενέργειες να εικάσουμε, ότι είναι τα θεολογικά επιχειρήματα του Μητροπολίτη μας, για τις όσες αβαρίες κάνει τον τελευταίο καιρό, στα θέματα της Πίστεως μας;
Μήπως, εμείς βάλαμεν τους αβάφτιστους ψευδοεπισκόπους των Αρμενίων, εντός του Ιερού Ναού και του Ιερού Βήματος της Μητροπόλεως μας; Ή μήπως, εμείς ασκούμε την φασιστική, ύπουλη και κάκιστη πολεμική και τους σκληρούς διωγμούς κατά των Ομολογητών κληρικών και διδασκάλων της Εκκλησίας;
Όλα αυτά, θα τα δηλώσουμε ευθαρσώς με άπαντα τα στοιχεία μας, σε όποιο δικαστήριο παραστεί η ανάγκη να κληθούμε για να καταθέσουμε είτε ως μάρτυρες, είτε ως κατηγορούμενοι!….

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ…

ΠΗΓΗ: http://apologitikaa.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html#

Ο Άνθιμος Θεσσαλονικης εναντιον

του αγωνιστικου Ιστολογιου «Κατανυξις»

http://katanixis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_86.html

Οι δεσποτάδες, όπως φαίνεται, θα αφήσουν τα αρχιερατικά τους καθήκοντα και θα απειλούν και θα μηνύουν τους πολίτες και τα θρησκευτικά ιστολόγια που τους ενοχλούν! Κατά τα άλλα είναι αντιπρόσωποι του Χριστού!!!!!!

Το 48ωρο τελεσίγραφο Άνθιμου στο Ιστολόγιο Κατάνυξης, και οι πρώτες αντιδράσεις

http://opaidagogos.blogspot.gr/2014/12/blog-post_13.html
http://apologitikaa.blogspot.gr/2014/12/blog-post_11.html
http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2014/12/blog-post_37.html
http://katanixis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_65.html

το τελεσίγραφο, εδώ:

http://katanixis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_86.html

d47

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ

( ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ) ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL94C35439813C7547

d47

ΠΟΛΛΑ BLOGS ΕΦΡΥΑΞΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ!!!!!!

«ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΜΒΡΟΣΙΟ» !!!!

_____ Με τον εντυπωσιακό αυτό τίτλο διάφορα Blogs προέβαλαν μία εξ ολοκλήρου ψευδή είδηση, χωρίς κάποιος από τους υπευθύνους  των Blogs να υποβληθη στον κόπο να διασταυρώσει την «είδηση», όταν μάλιστα μια τέτοια είδηση προσβάλλει καίρια τήν τιμή και την υπόληψη ενός ταπεινού Επισκόπου της Εκκλησίας μας! Τόση ανευθυνότης ακόμη και σε σοβαρά Blogs!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

d47

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ (CHEESECAKE)

 Τι είδους Ορθοδοξία θα διδάξετε

Του Θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

=====
Αδελφοί και πατέρες! Ομολογώ ότι διάβασα δυό φορές το άρθρο του Σεβασμιωτάτου Χονγκ Κονγκ (τουτέστιν Λιμένος των Αρωμάτων) κ. Νεκταρίου και νιώθω πως χρειάζεται να εκφράσω τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μου γι” αυτό.
Μα καλά, Σεβασμιώτατε, αγνοείτε ότι διανύωμεν περίοδο νηστείας πρό των Χριστού Γέννων; Αλήθεια ποια νηστεία θα διδάξετε στους Ασιάτες που θέλουν ν” ασπασθούν την Ορθοδοξία;
Αλήθεια ποια νηστεία θα διδάξετε στους Ασιάτες που θέλουν ν” ασπασθούν την Ορθοδοξία; 
Εξ όσων ξέρω οι Κινέζοι τρώνε ό,τι περπατά, κολυμπά ή πετά. Το υιοθετείτε, ναι ή όχι; Ποια μηνύματα για τη νηστεία δόθηκαν στον αποδέκτη του τυροπαρασκευάσματος (cheesecake) που είχατε αγοράσει; Ομως ας αφήσουμε τα εδέσματα ας έλθουμε στο ψητό. Μια κινεζική παροιμία λέει: Jing shui bu fan heshui (ο εστι μεθερμηνευόμενον: το νερό του φρέατος δεν επιτίθεται στο νερό του ποταμού). Μα καλά, σοβαρολογείτε όταν λέτε ότι ετοιμαζόσασταν να υποδεχθείτε τις φραγκοκαλογριές και τον παπικό καρδινάλιο για να πανηγυρίσετε την ΕΝΩΣΗ με τον Πάπα και με τον Παπισμό; Ως επίσκοπος του Χριστού δεν γνωρίζετε την άβυσσο που χωρίζει Ορθοδοξία και Παπισμό; Δεν ακούσατε τι λέει επί του θέματος ο Ιερός Φώτιος, ο εν Αγίοις Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός και τόσοι άλλοι Αγιοι; Αγνοείτε τι έγραψε ο Αγιος Νεκτάριος ο θαυματουργός και ο Αγιος Ιουστίνος ο Ομολογητής;
Ωστε σοβαρολογείτε όταν λέτε πως έπρεπε να χοροστατήσει κιόλας ο αιρεσιάρχης του Παπισμού στο μαρτυρικό Φανάρι; 
 
Ξέρετε ότι ο προκάτοχος του επάθε καρδιακή προσβολή όταν πληροφορήθηκε πως οι Ορθόδοξοι δεν εξαφανίστηκαν μετά την άλωση αλλά τους έδωσε προνόμια ο Μωάμεθ Β΄; 
 
Ξέρετε ότι Read more »