Αυγουστίνος Καντιώτης

Απὸ τὸ βιβλίο «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ;

Εις τα όπλα!

«Κλειστε τις τηλεορασεις»

Αγαπητοί μου! Ευρισκόμεθα εξ επόψεως και μόνο θεαμάτων εις εποχήν δεινής παρακμής, εις εποχήν πνευματικής κοπροφαγίας. Ο Σατανάς θριαμβεύει. Κάνει σημεία και τέρατα εις τον αιώνα μας. Κεκελισμένων των θυρών κατορθώνει κάθε ημέρα να εισβάλλη εις όλα σχεδόν τα σπίτια δια της τηλεοράσεως και να κάνη πλύσιν εγκεφάλου εις μικρούς και μεγάλους. Δια κάποιο «κουτὶ τοῦ διαβόλου» ομιλεί παλαιά προφητεία, αποδιδόμενη εις τον άγιος Κοσμάν τον Αιτωλόν, και το «κουτὶ τοῦ διαβόλου» είνει η τηλεόρασις.
Και η Εκκλησία, η επίσημος Εκκλησία της Ελλάδος, τι κάνει; Καυτηριάζει το κακόν; Ομιλεί με την γλώσσαν του Ιερού Χρυσοστόμου; Εφαρμόζει τους ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας κατά των «χριστιανῶν» ηθοποιών και των «χριστιανῶν» θεατών, οι οποίοι αρέσκονται εις την κοπροφαγίαν; Ημείς φρονούμεν, ότι, εάν η Εκκλησία εφαρμόση τους ιερούς Κανόνας κατά των ηθοποιών που παρασκευάζουν και «σερβίρουν» κοπροφαγίας, δεν υπάρχει ανάγκη να προσφύγη εις κρατικά δικαστήρια. Έχει όπλον η Εκκλησία. Αλλά κινδυνεύει να σκουριάση!
Η «Χριστιανικὴ Σπίθα», η μικρά αυτή εφημερίς, προ τεσσάρων ετών εκήρυξε σταυροφορίαν κατά της αισχράς και εγκληματικής τηλεοράσεως. Σύνθημα μας: «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»! Κλείστε τις τηλεοράσεις μέχρι την ημέραν εκείνην, κατά την οποίαν το θέατρον, ο κινηματογράφος και η τηλεόρασις και όλα εν γένει τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και διαφωτίσεως θʼ αλλάξουν, και από όπλα του διαβόλου θα γίνουν όλα όπλα του Χριστού. Εις το σύνθημα τούτο άνω των 3.000 χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, ως μας εγνώρισαν διʼ επιστολών, έκλεισαν τας τηλεοράσεις και ησθάνθησαν μεγάλην ψυχικήν ανακούφισιν. Ο Σατανάς εκτός της οικίας των.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΣ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουλ 4th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ», ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΟΚἈπόσπασμα ἀπὸ την «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», φυλ. 386, Ιουνίου-Ιουλίου 1977

Ζοῦμε ἀγαπητοί μου σὲ ἐποχὴ ἀνήσυχη καὶ ταραγμένη. Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὁ κόσμος διψᾷ γιὰ μιὰ βαθειά ἀλλαγὴ καὶ δὲν γνωρίζει ποῦ θὰ βρῇ τὴν ἀναγκαία αὐτὴ ἀλλαγὴ ποὺ θὰ ἀπαλαγῆ ἀπὸ τὴν ἀδικία καὶ ἀθλιότητα. Εἰς αὐτὴ τὴν ἐποχή κυκλoφοροῦν συνθήματα μυστηριώδη, ποὺ ἐπιδροῦν στὸν ψυχικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου ὡς κάποιο χάπι ὑπνωτικοῦ… Ετσι εὐρισκόμεθα μπροστὰ σ᾽ἕνα περίεργο φαινόμενο, τὸ ὅποῖο παρασύρει τὸν κόσμο καὶ ἔχει τὰ γνωρίσματα τοῦ μύθου.

 Ἡ ἀνθρωπότης πλήρωσε ἀκριβὰ τοὺς μύθους ποὺ κάποιοι ἐπιτήδειοι ἔπλασαν καὶ κυκλοφοροῦν. Γι᾽αὐτὸ χρειάζεται ὁ χριστιανός, ποὺ γνωρίζει τὴν Ἀλήθεια, νὰ προσέχῃ καὶ νὰ μὴ παρασύρεται ἀπὸ τοὺς μύθους τοῦ αἰῶνος (ἴδε Β´Τιμ. 4,4). Ἡ δὲ Ἐκκλησία ὁφείλει νὰ παρακολουθῇ τὰ παγκόσμια ρεύματα, νὰ ἐξετάζει καὶ νὰ ἐρευνᾶ, καὶ ὅπου ἀνακαλύπτει μύθους, ἱκανοὺς νὰ ἀπατήσουν τὸν λαό, μὲ ἐλεγκτικὸ κήρυγμα νὰ διαλύῃ τὸ ψεῦδος. Καὶ ὅπως ἕνα μπαλλόνι ποὺ βρίσκεται στὸν ἀέρα ἄν τὸ τρυπήσῃς μὲ μιὰ βελόνα, ἀμέσως σκάει, διαλύεται καὶ πέφτει, ἔτσι καὶ οἱ μύθοι, ἐντυπωσιακά μπαλλόνια διαλύονται ἄν ἀσκηθῆ ἐναντίον των ὁ ἔλεγχος τῆς ἀλήθειας.

Ἕνας τέτοιος μύθος εἶνε -ἄς μὴ ταραχθῃ κανείς- καὶ ἡ Ε.Ο.Κ., ποὺ λέγουν ὅτι θὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ε.Ο.Κ. εἶπαν ἐπίσημα χείλη, εἶνε ἡ μεγάλη ἱδέα, ἡ ὁποία πρέπει νὰ συγκινῇ καὶ νὰ κατευθύνῃ τὴν μικρὴ μας Πατρίδα. Ἡ ΕΟΚ ὁ παράδεισος τῆς Ἐδέμ! Ἂν ἤμουν ζωγράφος θὰ ζωγράφιζα ἕναν παράδεισο μὲ τὴν ἐπιγραφή «Ε.Ο..Κ.» Παράδεισος κλεισμένος ἐπὶ τοῦ παρόντος γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες της θὰ ζωγράφιζα νὰ κάθεται ὁ πρωθυπουργός, οἱ ὑπουργοί οἱ βουλευτές, οἱ δημοσιογράφοι καὶ κόσμος, ὡς ἄλλοι ζητιάνοι νὰ κτυποῦν τῆς πόρτες τῆς ΕΟΚ συνεχῶς καὶ ἐπιμόνος καὶ νὰ λένε -ΕΟΚ ἀνοιξέ τὶς πόρτες σου καὶ δέξαι καὶ ἐμᾶς. Κοντά σου θὰ βροῦμε τὴ χαρά μας. Θὰ γίνουμε πλούσιοι καὶ εὐτυχεῖς!

Οἱ ἀρμόδιοι ποὺ στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν ΕΟΚ καὶ ἔγιναν διαπρύσιοι κήρυκες τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὰ γενικὰ καὶ ἀόριστα, δὲν ξέρουν τί κρύβει στὸ βάθος και τὸ πλάτος της ἡ ΕΟΚ. Διότι ἄν ἔβλεπαν πιο βαθειά καὶ ἀνέλυαν τὰ πράγματα ὁ μῦθος τῆς ΕΟΚ θὰ ἔσκαζε καὶ ἡ σκληρὴ πραγματικότητα θὰ φαίνονταν καὶ ὁ λαός θὰ ἔπαιρνε θέσι ἐναντίον της. Ἀλλὰ ἡ ἄγνοια, ὅπως εἶπαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας εἶνε «μήτερ συμφορῶν» Ὁ Χριστός ἐκήρυξε καὶ εἶπε «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»(Ἰωαν. 8, 32). Ἡ ἀλήθεια ὄχι μόνο στὸν θρησκευτικὸ καὶ ἡθικὸ τομέα, ἀλλὰ καὶ στὸν κοινωνικὸ καὶ σὲ κάθε ἄλλο τομέα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ δραστηριότητος εἶνε ἀναγκαία.

Ἡ ΕΟΚ λόγω τῆς ἄγνοιας μοιάζει -γιὰ νὰ φέρουμε μία ἄλλη εικόνα-μὲ σάκκο, ποὺ ἐξωτερικῶς φαίνεται κατασκευασμένος μὲ ἐκλεκτὸ μετάξι καὶ φέρει ἐπιγραφές, ποὺ μιλοῦν γιὰ τὸ πολύτιμο περιεχόμενό τους καὶ προσελκύουν πολλούς. Ἀλλ᾽ ἂν ἀνοίξης τὸ σακκί δὲν θὰ βρῇς ἐκείνα ποὺ φαντάζεσαι. Ὄχι διαμάντια ἀλλὰ χαλίκια θὰ βρῇς καὶ ἀκόμα χειρότερα θὰ βρῇς ἄλλα πράγματα ποὺ προκαλοῦν ἀηδία καὶ ἐμετό.

ΕΟΚ! Σάκκος κλεισμένος! Τί περιέχει; Ὅσοι δὲν εἶνε εὐκολόπιστοι, ἀλλὰ δύσπιστοι καὶ ἔχουν πικρὴ πείρα τοῦ παρελθόντος, αὐτοὶ διερωτῶνται -Τί εἶνε ἡ ΕΟΚ; Ζητοῦν ἀπαντήσεις σε πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ νὰ ἀποφασίσουν καὶ νὰ καταλήξουν σὲ ὡρισμένα συμπεράσματα. Read more »

H ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουλ 3rd, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Ε΄ Ματθαίου (Ματθ. 8,28 – 9,1)
Το[υ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

H ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ        

«Ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν»

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Τί εἶνε τὸ εὐαγγέλιο σήμερα; Εἶνε μία φωτογραφία τῆς συγχρόνου κοινωνίας. Ἀλλὰ πῶς εἶνε φωτογραφία τῆς κοινωνίας μας; Αὐτὸ θὰ προσπαθήσω νὰ ἐξηγήσω.vindecarea-demonizatilor-din-Gadara
Στοὺς Ἁγίους Τόπους ὑπάρχει μία λίμνη ποὺ λέγεται Γεννησαρέτ. Σὲ ἕνα χωριὸ πρὸς τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς λίμνης ζούσανε δύο νέοι ἐργατικοί, ποὺ ἦταν ἡ χαρὰ τῶν γονέων τους. Ἀλλὰ αἴφνης συνέβη κάτι τρομερό. Μέσα στὴν ὕπαρξί τους μπῆκαν δαιμόνια. Ἂς μὴν τὸ πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐμεῖς τὸ πιστεύουμε. Ὅσο εἶνε βέβαιο ὅτι ὑπάρχει νύχτα, τόσο βέβαιο εἶνε καὶ ὅτι ὑπάρχουν δαίμονες καὶ δαιμονιζόμενοι. Ἀπὸ τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ μπῆκαν τὰ δαιμόνια, τὰ δύο αὐτὰ παιδιὰ ἄλλαξαν τελείως χαρακτῆρα. Δὲν ἐξουσίαζαν πλέον τὸν ἑαυτό τους, ἔχασαν τὸν ἔλεγχό τους. Ὅ,τι ἐσκέπτοντο, ὅ,τι αἰσθάνοντο, ὅ, τι ἐνεργοῦσαν, δὲν ἦταν δικό τους. Ἔκαναν τώρα παράξενα πράγματα. Πέταξαν ὅλα τὰ ροῦχα τους καὶ τελείως γυμνοὶ γύριζαν ἀδιάντροπα. Οἱ δικοί τους προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς πιάσουν, νὰ τοὺς δέσουν, νὰ τοὺς ντύσουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ εἶχαν ἀποκτήσει τεραστία δαιμονικὴ δύναμι καί, ἐνῷ τοὺς δένανε μὲ ἁλυσίδες, αὐτοὶ ἔσπαζαν τὶς ἁλυσίδες σὰν κλωστές. Κι ὅταν βράδιαζε καὶ βγαίνανε τὰ ἄστρα, δὲν πήγαιναν στὸ σπίτι νὰ κοιμηθοῦνε· πήγαιναν στὰ μνήματα, καὶ ὅλη νύχτα μένανε ἐκεῖ. Φόβος καὶ τρόμος εἶχαν καταντήσει· κανείς δὲν τολμοῦσε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο.
Οἱ δαιμονιζόμενοι αὐτοὶ δὲν πῆγαν στὸ Χριστό· πῆγε ὁ Χριστὸς στοὺς δαιμονιζομένους, καὶ εἶνε αὐτὸ ἄξιο παρατηρήσεως. Κι ὅταν ὁ Χριστὸς πῆγε κοντά τους, τρόμαξαν. Κατάλαβαν, ὅτι μέσα σ᾿ ἐκεῖνον κατοικεῖ μεγάλη δύναμις. Κι ὅπως τρέμουν τὰ φύλλα ὅταν φυσάει ὁ ἄνεμος, ἔτσι σείσθηκαν κι αὐτοὶ καὶ εἶπαν· «Γιατί ἦρθες νὰ μᾶς βασανίσῃς;» (Ματθ. 8,29). Τέλος ὁ Χριστὸς διέταξε καὶ ἔφυγαν τὰ δαιμόνια καὶ οἱ δύο νέοι ἀπηλλάγησαν.

* * *

Αὐτοὶ εἶνε οἱ δαιμονιζόμενοι τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, ποὺ χωρὶς ὑπερβολὴ εἶνε μιὰ φωτογραφία τῆς σημερινῆς κοινωνίας. Read more »

ΝΑ ΜΗ ΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουλ 3rd, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

ΟΧΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ

ΟΧΙ ΔΟΥΛΟΙὍταν οἱ μασόνοι πολιτικοί μᾶς ἔβαζαν στὴν ΕΟΚ, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, μαζὶ μὲ ἀγνοὺς ἑλληνες πατριῶτες, ποὺ θεωροῦσαν τὴν ἔνταξι τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ ὡς ἐθνικὴ αὐτοκτονία, ζητοῦσε δημοψήφισμα. Νὰ ἀποφασίσῃ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἄν θέλει νὰ μπῇ σ᾽ αὐτὴ τὴ συμμορία τῶν ληστῶν. Τότε ἔγραψε στὸ περιοδικό του, τὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα» ποὺ ἐξέδιδε, ἀπὸ τὸ 1943, στὸ φυλλο 386, τὸν Ἱούνιο-Ἰούλιο 1977, (πρὶν ἀπὸ 48 χρόνια),  ἄρθρο μὲ θέμα ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

Δὲν εἰσακούσθηκαν τότε οἱ ἀγνές φωνὲς τῶν Ἑλλήνων οὔτε τοῦ Γέροντα ἀγωνιστῇ ἱεράρχη. Οἱ πολιτικοί μας, χωρὶς τὴ γνώμη τοῦ λαοῦ προχώρησαν στὴν ἔνταξη καὶ ἔκαναν σκλάβο τὸν ἑλληνικὸ λαό. Σήμερα κάθε ἕλληνας πολίτης καὶ τὸ μικρὸ ἀκόμα ἑλληνόπουλο, χρωστᾶ στοὺς Εὐρωπαίους τοκογλύφους 35.000 ευρώ!!!

Μετὰ ἀπὸ 50 χρόνια, ποὺ εἴδαμε τὰ φρικτὰ αποτελέσματα ἀπὸ τὴν ἔνταξη καὶ ἡ χῶρα μας μπῆκε στὸ στόματα τῶν λεόντων, μᾶς  καλεῖ ἡ κυβέρνηση σὲ δημοψήφισμα. Καλεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαό νὰ πῇ· ὄχι  στοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν τοκογλύφων. Κάποιοι ἀμφισβητοῦν τὰ ἀγνὰ ἐλατήρια τῆς σημερινῆς κυβέρνησης. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι, ἔστω καὶ ἀργά, θὰ γίνῃ δημοψήφισμα καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὄχι στοὺς ἐκβιασμούς τῶν τοκογλύφων, ποὺ κατέλαβαν τὴν Ἑλλάδα χωρὶς πόλεμο. Οἱ προδότες πολιτικοὶ ποὺ συμμάχησαν μαζί τους βγαίνουν στὰ κανάλια καὶ ὑπερασπίζονται τοὺς τοκογλύφους! και μᾶς ὑπόσχονται προσωρινὴ ἀνακούφιση τῆς σκλαβιᾶς, ἂν κάνουμε τὰ χατήρια τῶν τοκογλύφων Ἡ τηλεόραση κάνει πλύση ἐγκεφάλου καὶ τρομοκρατεῖ τὸν λαό, γιὰ νὰ ψηφίσῃ ναί στοὺς τοκογλύφους, νὰ ψηφίσῃ ναί στὴν σκλαβιά τῆς πατρίδος!!! Ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε; Ἄς διαβάσουμε ἕνα ἀπόσπασμα τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» καὶ ἄν ἔχουμε μέσα μας αἶμα ἑλληνικὸ, νὰ μὴ σκεφτοῦμε τὴν προσωρινὴ χαλάρωση τῶν δεσμῶν, ποὺ ὑπόσχονται οἱ τοκογλύφοι καὶ τὰ τσιράκια τους, ἀλλὰ νὰ ἀπαντήσουμε ὄχι στοὺς ντόπιους καὶ ξένους ἐχθροὺς τῆς πατρίδος.

Νὰ μὴ σκεφτοῦμε τὸ προσωρινό μας συμφέρον καὶ γίνουμε προδότες τῆς Πατρίδος.

Τὴν προσωρινὴ ἀνακούφιση θὰ τὴν συνοδεύσῃ φρικτότερη και μονιμότερη σκλαβιά

Ὅταν οἱ Ἰταλοὶ κατέλαβαν τὰ Γιάννενα ἔδιναν τὴν Ιταλικὴ ὑπηκοότητα στοὺς ἕλληνες για νὰ τοὺς κάνουν συμμάχους τους. Κάποιοι ποὺ ἤθελαν τὸ προσωρινό τους συμφέρον, δεχόταν τὸ δῶρο ἀπὸ τοὺς κατακτητάς. Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, νεαρὸς ἱεροκήρυκας  βρισκόταν τότε στὰ Γιάννενα. Μὲ ἐντολή τοῦ ἐπισκόπου Ἰωαννίνων Σπυρίδωνα Βλάχου, τοῦ μετέπειτα ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, τὰ πρῶτα Χριστούγεννα τῆς σκλαβιᾶς τοῦ 1941 ἀνέβηκε στὸν ἄμβωνα καὶ κατακεραύνωσε τοὺς προδότες ἕλληνες ποὺ ἀρνοῦνταν τὴν πατρίδα και γινόταν ἕνα μὲ τοὺς Ἰταλούς. Ὅταν κατέβηκε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα ἡ Ἰταλικὴ Καραμπιναρία ἔπιασαν τὶς πόρτες τοῦ ναοῦ για νὰ τὸν συλλάβῃ, Read more »

ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουλ 3rd, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

http://www.scribd.com/doc/270261445

Πατήστε στὴν ιστοσελίδα και διαβάστε·

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ…

d47

Ε.Χ.Ε (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)
Ζήνωνος 3, β” ὄρ., 104 31 Ἀθήνα
τηλ. 6987 353063, e-mail.: btsoupras@gmail.com

Ψηφισμα

Ζῶντες συνεχῶς μέσα στὸ πνεῦμα τῆς γενικῆς ἀνασφάλειας καὶ παρακολουθοῦντες ζωηρότατα τὰ σὲ βάρος τῆς φιλτάτης πατρίδος τεκταινόμενα συγκεντρωθήκαμε τὴν 1η Ἰουλίου στὴν Ἀθήνα σὲ γενικὴ σύσκεψη καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς συζητήσεις καὶ τὶς τοποθετήσεις ψηφίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω:

Α) Καταγγέλομε τὴν ἀδηφάγο τακτικὴ τῶν κερδοσκοπικῶν κύκλων σὲ βάρος τῆς χώρας μας καὶ ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ μὲ τὶς πιέσεις των μᾶς κατήντησαν νὰ ζοῦμε κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας.

Β) Καταγγέλομε ἐπίσης τοὺς ἀσύνετους χειρισμοὺς τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, ἰδιαιτέρως τῶν τελευταίων ἐτῶν, ποὺ ἐπέτρεψαν στοὺς ἐκμεταλλευτικοὺς κύκλους νὰ ἀσελγοῦν οἰκονομικῶς πάνω στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Γ) Ἐκφράζομε τὴν λύπη μας γιὰ τὴν ἐπιπολαιότητα τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ, ποὺ κάθε φορὰ ἐκλέγει ἄχρηστους καὶ ἄχριστους πολιτικοὺς καὶ τοὺς ἐπιτρέπει μάλιστα μὲ τοὺς ἀδέξιους χειρισμούς των νὰ ὁδηγοῦν τὸν λαὸ σὲ πλήρη ἐξαθλίωση καὶ σὲ ἀπονενοημένες ἐνέργειες.

Δ) Ἐκφράζομε ἐπίσης τὴν λύπη μας γιὰ τὴν στάση πολλῶν μεγαλοσχήμων ταγῶν μας, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ συμβάλλουν στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ καλλιέργεια τοῦ λαοῦ, προβαίνουν, ὡς μὴ ὤφειλαν, σὲ προάσπιση τῶν δυτικῶν τυράννων, Read more »

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουλ 2nd, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ;

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Πονηροι ανθρωποι«…Ὁ ὑποψήφιος πολιτευτής πονηρός. Τὸν εἴδατε τὸν πονηρό ὑποψήφιο πολιτευτή; Θέλει νὰ καταλάβῃ κάποιο ἀξίωμα στὴν πατρίδα μας καὶ ἀνεβαίνει πάνω στὰ μπαλκόνια τὶς παραμονὲς τῶν ἐκλογῶν. Καὶ ὑπόσχεται ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες καὶ λέγῃ σ᾽ ὅλα «θά»· Θὰ κάνω τοῦτο, θὰ κάνω ἐκεῖνο, θὰ κάνω ἐκεῖνο, θὰ μεταβάλω σὲ παράδεισο τὴν γῆ τῆς Ἑλλάδος… Καὶ μετά, ὅταν μὲ αὐτὲς τὶς ψεύτικες ὑποσχέσεις κατορθώσῃ νὰ καταλάβῃ την θέσι καὶ ἀνέβῃ στὰ ὕψηστα ἀξιώματα, τότε ὅλα αὐτὰ τὰ «θὰ» θὰ τὰ ξεχνᾶ· τὰ γράφει στὰ παλιά του τὰ παπούτσια· καὶ ὁ κόσμος μάταια θὰ περιμένῃ ἀπὸ αὐτὸν τὴν πραγματοποίηση τῶν ὀνείρων καὶ τῶν πόθων του.

 Ὑπάρχει λοιπὸν ὁ πονηρὸς ὁ πονηρότατος βουλευτής. Ἀλλ᾿ ἐὰν θέλετε ἀδελφοί μου, νὰ δῆτε τὴν πονηρία εἰς τὸ ὕψος της, εἰς τὴν μεγαλοπρέπειάν της, εἰς τὸ ζενίθ, ἢ μᾶλλον εἰς τὸ ναδὶρ τῆς ἀνθρωπίνης κακίας, ἂν θέλετε νὰ δῆτε τὸν πονηρὸν εἰς ὅλη τὴν αἴγλη του, εἰς ὅλην τὴν μεγαλοπρέπειά του, θὰ τὴν δῆτε σὲ ἕνα ἐπάγγελμα. Κατηραμένο νά ᾿νε τὸ ἐπάγγελμα αὐτό. Κατηραμένο εἰς αἰώνας αἰώνων. Ποιό εἶνε τὸ ἐπάγγελμα αὐτό; Ὑπάρχουν πονηροὶ ὑποψήφιοι γαμπροί, ὑπάρχουν πονηρὲς ὑποψήφιες νύφες, ὑπάρχουν πονηροὶ ὑποψήφιοι βουλευταὶ καὶ δήμαρχοι. Ἀλλὰ ἐκεῖνο προπαντὸς τὸ ἐπάγγελμα ποὺ ὅπως εἶπα ἐνσαρκώνει εἰς τὸν ὕψιστον βαθμὸν τὴν πονηρία, εἶνε ἐκεῖνο το ἐπάγγελμα, ἡ τέχνη ἡ δαιμονικὴ, ἡ ὁποία ἐστοίχισε εἰς τὴν ἀνθρωπότητα ποταμοὺς αἱμάτων καὶ πυραμίδες ἀνθρωπίνων ὀστῶν· τὸ ἐπάγγελμα ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ἐξαλειφθῇ, διότι εἶνε ἡ ἐνσάρκωσι τῆς ὑποκρισίας καὶ πονηρίας καὶ δολιότητος, εἶνε· οἱ διπλωμάται.
Ἡ διπλωματία πλέον δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο παρὰ σχολὴ τοῦ διαβόλου, εἰς τὴν ὁποίανοἱ ἄνθρωποι μέσα στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς των μαθαίνουν νὰ κρύβουν καταχθόνια σχέδια. Ἀπάνω στὴν ἐπιφάνεια, ἂν τοὺς πλησιάσῃς τοὺς πρεσβευτὰς τῶν μεγάλων ἐθνῶν, τῆς Ῥωσίας, τῆς Ἀγγλίας, τῆς Ἀμερικῆς, ὅλους αὐτούς, τοὺς βλέπεις εὐγενέστατους, μ᾽ ὅλη τὴν ἐμφάνισή τους. Ἀλλὰ προτιμῶ νὰ φιλήσω τὰ πόδια ἑνὸς τσομπάνου τοῦ χωριοῦ μου, ποὺ βόσκει τὰ πρόβατά του καὶ τὸ ναὶ ποὺ λέει εἶνε ναὶ καὶ τὸ ὄχι ὄχι, παρὰ νὰ πλησιάσω αὐτὰ τὰ μεγάλα θηρία, τοὺς διπλωμάτας καὶ πρεσβευτάς, οἱ ὁποῖοι ἐμπαίζουν τὰ μικρὰ κράτη καὶ ἔχουν ἀναγάγει τὸ ψεῦδος σὲ ἐπιστήμη. Καὶ ὅποιος μπορέσει μὲ περισσότερα ψεύδη καὶ κοπλιμέντα τυλίγῃ τὸν ἄλλον μέσ᾿ στὰ δίχτυα τῆς αἰσχρᾶς διπλωματίας, ἡ ὁποία εἶνε ἡ πηγὴ τοῦ κακοῦ στὴν ἀνθρωπότητα.
Διπλωμάται λοιπὸν ἴσον πονηροί, πονηρότατοι. Διπλωμάται ἴσον ὄργανα τοῦ διαβόλου. Διπλωμάται ἴσον ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι κατορθώνουν νὰ ἀπατοῦν καὶ νὰ ἐξαπατοῦν τὰ μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα ἔθνη.

ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

d47 ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΜΑΣ

Γράφει: Ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά Παΐσιος Παπαδόπουλος

Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε σε μια φάση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας η κρισιμότητα της οποίας σε συνάρτηση με την επιλογή που θα κάνει ο κάθε Έλληνας πολίτης σχετικά με το δημοψήφισμα, θα είναι καθοριστική για το μέλλον της πατρίδος μας και, ίσως, μη αναστρέψιμη. Αυτές τις ημέρες, πριν το δημοψήφισμα, ακούμε τόσα πολλά και τόσο διαφορετικά φρονήματα από άποψη τοποθετήσεων και σε τέτοιους τόνους που, αν δεν δούμε τα πράγματα με σωστά κριτήρια, θα προβούμε σε λάθος εκτιμήσεις. Υπάρχει καταιγισμός υποδείξεων ακόμη και από εκκλησιαστικούς ταγούς ενώ άλλοι κρατούν σιγήν ιχθύος. Αυτό όμως δεν είναι το ενδεδειγμένο στο να διαμορφώσει κανείς ορθή κρίση και, επομένως, να τοποθετηθεί σωστά και, άρα, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για καταλυτική ψηφοφορία στο κρίσιμο αυτό δημοψήφισμα. Νομίζω ότι όποιος αγαπά αληθινά την πατρίδα του εργάζεται θέτοντας στην κρίση των συμπολιτών του τον προβληματισμό του, επισημαίνοντας τα κριτήρια με τα οποία θεωρεί τα πράγματα, χωρίς να αναγκάζει ψυχολογικά τον ελληνικό λαό. Read more »

«Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ»

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουλ 2nd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το ολόκληρο σελιδοποιημένο σε pdf

«Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ».
& TO BYZANTINO NOMIΣMA THΣ ΡΩΣΙΑΣ

H αιμοραγια της ΕλλάδοςΤοῦ Λάζαρου Ἀραβανη

  Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 ἡ δικτατορία τῶν τραπεζῶν ἔδειξε τό ἀπαίσιο πρόσωπον της. Ἦταν ἡ τιμωρία τῶν ἔχοντα τό νόμισμα τους (τό εὐρώ), καί ὁ λαός ὑφίσταντο τόν αἰσχρόν ἐκβιασμόν. Ἦταν ἡ τιμωρία ἐπίσης σέ ὅσους δέν εἶχαν τήν κάρτα μέ τήν μαύρη «κορδέλλα», πού ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι τό λυπητερό περιβραχιόνιο τοῦ ἀνθρώπου πού πενθεῖ. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ θάνατος (ἡ κάρτα) , ὁ χάρος, πού ἐξέλειπε ἐκ τοῦ πορτοφολιοῦ τῶν ἡλικιωμένων. Ἦταν ἡ τιμωρία σέ ἐκείνους πού τολμῆσαν νά μήν προσαρμοστοῦν στό πρῶτο στάδιο σφραγίσματος τοῦ ἀντιχρίστου. Διότι ἡ κάρτα δέν εἶναι μόνον ἕνα μέσον ἀνάληψης χρημάτων ἀπό τό μηχάνημα τῆς τράπεζας, εἶναι καί τό μυστικό «εἰκόνισμα» τοῦ ἀντιχρίστου, καί θά ἔπρεπε νά τό εἶχαν . . . εὐλαβικά ὡς εἰκόνα ἱερή στό πορτοφόλι τους γιά νά τους. . «προστατεύει» ἀπό τίς ἐπερχόμενες ταλαιπωρίες. Ὅμως, ὅλο αὐτή ἡ ταλαιπωρία ἦταν καί μία δοκιμή, γιά τό πόσο ἀντέχουν οἱ Ἕλληνες. Θαρρῶ ὅτι ἐπίσης αὐτή ἡ δοκιμασίαν ἦταν καί ἕνα δίδαγμα, γιά τό ὅτι δέν εἴμεθα ἀκόμα ἕτοιμοι , δυστυχῶς, (ὡς λαός) νά δεχθοῦμε θαρραλέα καί μέ μεγάλη ἀντίσταση τούς ἀκόμα χειρότερους μελλοντικούς ἐκβιασμούς, ὅταν ἐμφανισθεῖ ὁ βασιλέας πού περιμένουν οἱ ἀντίχριστοι , δηλαδή ὁ ἀντίχριστος. Ἡ Ἑλλάς ἔπεσε πολύ χαμηλά στά μάτια τῶν ξένων, κυρίως τῶν βετεράνων πολεμιστῶν πού ἀσπάσθηκαν τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, βετεράνοι πού πολέμησαν τούς Γερμανούς κατακτητές, πού ἐάν καί ὀλίγοι, λυπήθηκαν , καί ἀπογοητεύτηκαν γιά τόν ἄλλοτε ἡρωικό λαό τῶν μαχόμενων Ἑλλήνων.- Read more »

3 Ἰουλιου ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ: ΥΑΚΙΝΘΟΣ Ο ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουλ 2nd, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ», ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ TOY 2012

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ” ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Ὑάκινθος μάρτυς – 3 Ἰουλίου)

Ὁ Κύριος θαλαμἡμῶν “Ιησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἀπευθύνει γενική πρόσκλησι σ’ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Καλεῖ ὅλους κοντά του. Θέλει ὅλοι νά γίνουν εὐτυχισμένοι. «Δεῦτε – λέει – πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Ὅλοι, λέει ὁ Χριστός, ὅλοι ὅσοι ὑποφέρετε καί ἀναστενάζετε κάτω ἀπό τό βαρύ φορτίο τῆς ἁμαρτίας καί δέν βρίσκετε πουθενά λύτρωσι καί σωτηρία, ὅλοι ἐλᾶτε κοντά μου. Ἐάν πιστέψετε σ’ ἐμένα, τό φορτίο τῆς ἁμαρτίας πού φέρετε πάνω σας θά κυλίση καί θά ριχτῆ στήν ἄβυσσο, κι ἐσεῖς θά δοκιμάσετε ἀπερίγραπτη χαρά. Δέν θά εἶστε πιά οἱ δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ σατανᾶ, ἀλλά ἄνθρωποι λυτρωμένοι καί ἐλεύθεροι.
Ὁ Χριστός καλεῖ ὅλους, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, ὁποιασδήποτε οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς καταστάσεως καί προελεύσεως, φτωχούς καί πλούσιους, μαύρους, ἄσπρους, κίτρινους καί κόκκινους. Τό προσκλητήριό του εἶνε γενικό. Γιά ὅλες τίς ἐποχές καί τίς καταστάσεις.

Ἀλλά δυστυχῶς. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν δέχονται τήν πρόσκλησι καί φεύγουν μακριά ἀπ” τό Χριστό καί περιπλανῶνται μέσα στήν ἐρημιά πού δημιουργεῖ ἡ μακριά ἀπ” τό Χριστό ζωή. Ὑπάρχουν δέ καί ἄνθρωποι, πού ὄχι μόνο περιφρονοῦν τήν πρόσκλησι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί πολεμοῦν μέ πάθος τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ καί προσπαθοῦν ν” ἀπομακρύνουν κι ἄλλους ἀπό τό Χριστό. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἄν δοῦν κανένα νά πιστεύη στό Χριστό καί νά ζῆ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του, τούς πιάνει μανία καί ὁρμοῦν ἐναντίον του καί προσπαθοῦν νά ξερριζώσουν τήν πίστι ἀπό τήν καρδιά του. Ἀλλ’ ὁ πιστός ἄνθρωπος, πού γνώρισε πόσο γλυκύ πράγμα εἶνε νά ζῆ κανείς κοντά στό Χριστό, δέν ἀκούει τίς φωνές αὐτές τοῦ διαβόλου, ἀλλά μένει προσκολλημένος στό Χριστό καί καμμιά δύναμις δέν μπορεῖ νά τόν ξεκολλήση ἀπό τό βράχο τῆς πίστεως. Read more »

Η ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, Γραφει Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουλ 1st, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

Πρὸ τοῦ 1912 μὲ 23 ἑλληνικὲς δραχμές ἀγόραζες μια χρυσὴ ἀγγλικὴ λίρα, μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τὸ ἑλληνικὸ νόμισμα ἄρχισε νὰ καταρρέῃ καὶ τὴν Κατοχὴ κατέπεσε και εἶχε ἀξία ὅσο ἕνα πλατανόφυλλο.

Η ΔΡΑΧΜΗ

Ἀπόσπασμα ἀπὸ «Χριστιανικῆ Σπίθα», αρ. φυλ. 270, Μάρτιος τοῦ 1964
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

H DRAXMH

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, ὅτι στὴν ἀρχῆ τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ γράφουμε, δὲν πιστεύουμε νὰ παρεξηγηθῇ, πως δῆθεν ἀναμιγνιώμεθα στὴν πολιτικὴ και πολιτικολογοῦμε. Διότι προσπαθοῦμε πάντοτε νὰ βρισκόμεθα ὑπεράνω πολιτικῶν κομμάτων, διακαῶς ἐπιθυμοῦμε ὅλα τὰ τέκνα τῆς Πατρίδος μας, ἀσχέτως πολιτικῆς τοποθετήσεως των, νὰ εὐρίσκονται συγκεντρωμένα κάτω ἀπὸ τὰς πτέρυγας τῆς μεγάλης Μητέρας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει λόγος γιὰ νὰ παρεξηγηθοῦμε πῶς ἀναμιγνυόμεθα σὲ πολιτικὴ διαμάχη, διότι τὸ ἄρθρο αὐτὸ γράφεται μετὰ ἀπὸ ἕνα και πλέον μήνα ἀπὸ τὴν διεξαγωγὴ τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ποὺ κόπασε ἡ προεκλογικὴ ἔνταση…

Ἐνθυμεῖσθε; Ἕνα ἀπὸ τὰ κυριώτερα θέματα, ποὺ δίδετο ἡ πολιτικὴ μάχη ἦτο ἡ δραχμή.

-Μὴ τοὺς ψηφίσετε! Θὰ τινάξουν τὴν οἰκονομία τῆς Πατρίδος  μας στὸν ἀέρα. Ἡ ἀξία τῆς δραχμῆς θὰ καταπέσῃ. Ἀρχισε ἤδη νὰ καταπίπτῃ. Ἡ λίρα ὑψώνεται. Ζωηρὰ ζήτηση λιρῶν στὰ χρηματιστήρια. Ἑκατομμύρια λιρῶν ἀναγκάζεται νὰ ρίξῃ εἰς τὴν ἀγορὰ ἡ Τράπεζα, γιὰ νὰ συγκρατήσῃ τὸ νόμισμα. Ἀκόμη εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ἀρχή…

Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ  φώναζαν ἀπὸ τοὺς ἐξώστες καὶ ἀπὸ τὶς στῆλες τῶν ἐφημερίδων οἱ ρήτορες τοῦ ἑνὸς κόμματος. Εἰς αὐτὰ ἀπαντοῦσαν οἱ ρήτορες τοῦ ἄλλου κόμματος·

-Διαπράττετε, κύριοι, ἐθνικὸ ἔγκλημα ὑπονομεύοντες τὸ ἐθνικὸ νόμισμα. Ἐμεῖς τὸ νόμισμα ἀπὸ νόμισμα τῆς ὀλιγαρχίας θὰ τὸ κάνουμε νόμισμα τοῦ λαοῦ. Περισσότερα χρήματα εις τὶς τσέπες τῶν πτωχῶν. Δίκαια κατανομὴ τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος. Φωνάζετε, κύριοι ὅσο θέλετε! Τὴν δραχμή θὰ προστατεύσουμε ἐμεῖς καὶ ὄχι σεῖς. Ἡ δραχμὴ δὲν κινδυνεύει. Σεῖς κινδυνεύετε. Ἡ δραχμὴ θὰ ζήσῃ. Σεῖς θὰ ἀποθάνετε… Read more »

Να γινει ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Και αμα οι Ελληνες νομιζουν οτι εφθασε η ωρα να γινουν παλι Μεσολογγι, να γινουν Αρκαδι, να γινουν κατακαϊδια να ψηφισουν ναι, εαν ομως δεν θελουν να γινουν για αλλη μια φορα πυραναλωμα των μεγαλων συμφεροντων, των μεγαλων εθνων· Θα πουνε οχι κυριοι δεν θελουμε. Να εχει την ευθυνη ο λαος

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουν 30th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

http://patrablog.blogspot.com

Ο Χίτλερ μαθαίνει για τα ΑΤΜ με 60 ευρώ όριο ανάληψης

_________

058837d2ea8c5l

ΣΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ, ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ:

ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ

ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

«…Είναι ανάγκη αγαπητοί μου χριστιανοί στα μεγάλα εθνικά, κοινωνικά και θρησκευτικά θέματα να απαντά ο λαός και όχι 300 βουλευταί να μαζεύονται μέσα [στη βουλή] και να ορίζουν τις τύχες του Ελληνικού λαού…» (Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστίνος Κατερίνη 19.11.1962)
Τι θα ψηφισουμε ιστ

«…’Η ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν ΕΟΚ εἶναι μικρὸ καὶ ἀσήμαντο θέμα; Ἁσφαλῶς ὅλοι θὰ ὁμολογήσουν ὅτι πρόκειται γιὰ μεγάλο ἐθνικό θέμα, ποὺ ἐνδιαφέρει ὅλο τὸν ἑλληνικὸ λαό. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Συμφέρει ἤ δὲν συμφέρει εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ ἔνταξις αὐτή;

Ὄχι πλέον ἡθικῶς καὶ θρησκευτικῶς, ἀλλὰ οἰκονομικῶς. Δὲν εἴμεθα ἐμεῖς οἱ εἰδικοί,  γιὰ νὰ ἀποφανθοῦμε γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι, πρό ἐτῶν ποὺ ἐτέθη τὸ θέμα τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ. ἀκούσθηκαν σοβαρὲς ἀντιρρήσεις ἐκ μέρους πολλῶν, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία. Ὁ βιοτεχνικὸς δὲ κόσμος, ποὺ ἀριθμοὶ πάνω ἀπὸ 600.000 ἄτομα, μὲ πολλοὺς ἀντιπροσώπους του ἐξέφρασε σοβαροὺς φόβους. ὅτι ἡ βιοτεχνία μας διατρέχει κίνδυνο καταρρεύσεως, ὅτι τὸ μηχανοποίητο π.χ. ἰταλικὸ «παπούτσι» θὰ ἀφανίσῃ τὴν ἑλληνικὴ ὑποδηματοποιία καὶ θὰ ρίξῃ στοὺς δρόμους χιλιάδες Ἕλληνας ἐργάτες…

Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ κανένας ἀπὸ τοὺς ἀρμοδίους δὲ μίλησε μὲ σαφήνεια, γιὰ νὰ πείσῃ τὸ λαὸ ὅτι τὸ ἄνοιγμα τῆς Ἑλλάδος πρὸς τοὺς ἔξω θὰ φέρῃ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν εὐτυχία. Πῶς, λοιπόν, οἱ ὀλίγοι, ὁσονδήποτε σπουδαῖοι οἰκονομολόγοι καὶ ἀν εἶναι, πῶς τολμοῦν ἐν ἀγνοία  τοῦ ἀδιαφώτιστου λαοῦ νὰ πραγματοποιήσουν τὸ «μεγαλεπήβουλο» σχέδιό τους, τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ; Δὲν θὰ ἦτο σύμφωνο πρὸς τὴν ἀληθινὴ ἔννοια τῆς δημοκρατίας νὰ ἐρωτηθῇ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ τὸ θέμα αὐτό καὶ ἀφοῦ ἀκούσῃ τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τῆς ἐντάξεως, νὰ κληθῃ μὲ δημοψήφισμα νὰ ἀπαντήσῃ ὡς λαὸς κυρίαρχος;…» (Απόσπασμα «Χριστιανικῆς Σπίθας», μὲ θέμα: «ΠΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»; φυλ. 380, Μάρτιος 1976,  του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου)

Η ΨΗΦΟΣ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΤΑΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΗ

Απόσπασμα τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας», φυλ. 389, Οκτωβριος 1977
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«Ἡ ψῆφος δὲν εἶναι μόνο δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ καθῆκον κάθε πολίτου. Ὅπως αὐτὸς ποὺ στρατεύεται καὶ λαμβάνει ὅπλα γιὰ νὰ ὑπερισπιστῇ τὴν πατρίδα, ἔτσι καλεῖται νὰ ψηφίσῃ, γιὰ νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν πρόοδο τῆς πατρίδος. Ἡ ψήφος ὅπλο. Καὶ ὅπως αὐτὸς ποὺ πετᾶ τὸ ὅπλο κατακρίνεται ὡς ριψάσπις, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ψηφίζει, εἶναι ἀξιοκατάκριτος ὅπως ὁ ρίψασπις…

Τί τὸ ὄφελος νὰ ἔχῃς ὅπλο, ἀλλὰ νὰ τὸ κρατῇς ἄσφαιρο; Ὡς γνωστόν, κατὰ τὸ πολίτευμα τοῦ Σόλωνος, ὅταν κινδυνεύῃ ἡ Πατρίς, οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ παραμένῃ οὐδέτερος. Ἡ οὐδετερότητα εἶναι ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν. Αὐτὸς ποὺ δὲν πηγαίνει νὰ ψηφίσῃ μοιάζει μὲ ἐκεῖνον, ποὺ βλέπει νὰ καίγεται τὸ δάσος και δὲ τρέχει νὰ βοηθήσῃ στὴν κατάσβεση τῆς πυρκαγιᾶς»

ΒΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όταν πήγα στην Θεσσαλονίκη είπα μεταξύ των άλλων· -κατα την γνώμη μου· Γνώμη μου είναι, που πρέπει να την πω ως ιερεύς στο λαό, γιατι εδω δεν σας μάζεψα για να περάσει η ώρα, όχι-… Read more »

ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουν 29th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, εορτολογιο

AΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Μ᾽ ΑΥΤΟΝ
__

___

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΜΑΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουν 29th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Κατιώτου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΜΑΣ

«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν…»

ΧΘΕΣ ἑώρταζαν οἱ δύοΛιμνη-Τιβεριάδος ιστ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι, ὁ Πέτρος καὶ ὁ Παῦλος. Σήμερα ἑορτάζουν ὅλοι μαζὶ οἱ ἀπόστολοι. Ἀλλὰ τί εἶνε οἱ ἀπόστολοι;
Θὰ σᾶς μιλήσω ὅσο μπορῶ πιὸ ἁπλᾶ, μὲ παραδείγματα, γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε καὶ νὰ ἀγαπήσουμε τοὺς δώδεκα ἀποστόλους.

* * *

ς ὑποθέσουμε, ὅτι ἕνας ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα καὶ μένει λίγες μέρες σ᾿ ἕνα χωριό. Ὅταν πλησιάζει ἡ ὥρα νὰ φύγῃ ἀφήνει ἕνα μεγάλο ποσό, ἕνα δισεκατομμύριο δολλάρια, νὰ μοιραστῇ στοὺς κατοίκους. Κάθε οἰκογένεια παίρνει ἀπὸ εἴκοσι ἑκατομμύρια δολλάρια! Τέτοια δωρεὰ δὲν ξανακούστηκε. Τὸ ὄνομά του θὰ τὸ χαράξουν σὲ μαρμάρινη πλάκα. Θὰ τοῦ στήσουν ἄγαλμα. Θὰ τὸν μνημονεύουν γενεὲς γενεῶν.
Αὐτὸ εἶνε μία ὑλικὴ δωρεά. Ἀλλ᾿ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὑλικὲς δωρεὲς ὑπάρχει μιὰ ἄλλη, πνευματικὴ δωρεά, ἕνας ἀνεκτίμητος καὶ ἀνεξάντλητος θησαυρός, ποὺ ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ δολλάρια καὶ λίρες, χρυσάφια καὶ διαμάντια. Ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ δωρεά; Εἶνε αὐτὴ ποὺ ἔκαναν οἱ ἀπόστολοι. Τί δωρεὰ ἔκαναν οἱ ἀπόστολοι; Πάλι θὰ φέρω ἄλλο παράδειγμα. Read more »

ΓIATI ΔΕΝ ΠΙΣTEYETE;

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουν 27th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου (Ματθ. 8, 5-13)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΓIATI ΔΕΝ ΠΙΣTEYETE;αμετανοητ. ξανασταυρ.

Στὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο σήμερα, ἀγαπη­τοί μου, ὄχι ἕ­νας ἄνθρωπος ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπαινεῖ κάποιον. Δὲν εἶνε οὔτε Ἰουδαῖος, οὔτε ἱερεὺς ἢ ἀρχιερεὺς ἢ φαρι­σαῖος, οὔτε κανένας ἀσκητής· εἶ­νε εἰδωλολάτρης, ζῇ μέσα στὴν κοινωνία, καὶ ἀ­σκεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σκληρὰ ἐπαγγέλματα, εἶ­νε ῾Ρωμαῖος ἀξιωματικός, ἑκατόν­ταρχος.
Στὴν Καινὴ Διαθή­κη βλέ­πουμε κι ἄλλους σὰν αὐτόν, ὅπως τὸν κεντυρίωνα, ποὺ τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ στὸ Γολγο­θᾶ, ὅταν εἶ­δε τὰ συγ­κλονιστικὰ γεγονότα κι ἄκουσε τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὁ σκληρὸς ἐκεῖ­­νος ἄν­δρας (ποὺ τὸ ὄνομά του κατὰ τὴν παρά­δοσι ἦ­ταν Λογγῖνος) εἶπε· «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗ­τος» (Ματθ. 27,54. βλ. καὶ Μᾶρκ. 15,37-39). Στὶς Πράξεις τῶν ἀποστό­λων βλέπουμε ἐπίσης ὅτι ὁ Κορνήλιος, μιὰ ἄλ­λη ἐξαιρετικὴ φυσιογνωμία ἑκατοντάρ­χου, ἦ­ταν τόσο εὐλαβὴς ὥστε οἱ προσευχὲς κ᾽ οἱ ἐ­λε­ημοσύνες του ἀνέβηκαν στὸν οὐρανό (βλ. Πράξ. 10,1-4).
Δὲν ἐμποδίζει λοιπὸν τὸ ἐπάγγελμα νά ᾽νε κανεὶς κοντὰ στὸ Θεό. Κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ σωθῇ, ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα καὶ ἂν κάνῃ· αὐτὸ βλέπουμε καὶ ἐδῶ.

* * *

Πῶς εἰσακούστηκε, ἀγαπητοί μου, ὁ ἑκατόνταρχος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου; Εἰσακούστηκε μὲ τὴν πίστι του, τὴν ὁποία συνώδευαν ἡ ταπείνωσι καὶ ἡ ἀγάπη.
⃝ Ἡ ἀγάπη του! Ἡ πίστι τοῦ ἑκατοντάρχου δὲν ἦταν νεκρή· ἦταν «πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐν­εργουμένη», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. 5,6), πίστι ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἀγάπη. Αὐ­τὸ ἔκανε ὁ ἑκατόνταρχος. Πίστευε στὸν Κύριο, καὶ τὴν πίστι του τὴ μετέφραζε σὲ ἔργα ἀ­γάπης. Ποῦ βλέπουμε τὴν ἀγάπη του; Ἔρχε­ται καὶ παρακαλεῖ τὸ Χριστὸ γιὰ ἕναν ἄρρωστο. Ποιός ἦταν ὁ ἄρρωστος; Δὲν ἦταν ἡ γυναίκα του ἢ τὸ παιδί του ἢ ἡ ἀδερφή του ἢ ἄλ­λο συγγενικό του πρόσωπο· ἦταν ὁ δοῦλος του. Παρακαλεῖ γιὰ τὸ δοῦλο, γιὰ τὸν ὑπηρέτη του. Read more »

ΝΕΟΝ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ

author Posted by: metanoeite on date Ιουν 26th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ Φεβρουάριος 1959, αριθμ. φ. 213
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΝΕΟΝ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ

Ἐθνικὰ προβλήματα

Τὸ γένος ἡμῶν, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, τὸ Ἑλληνικὸν γένος εἶνε γένος μαρτυρικόν. Κατὰ τὴν διαδρομὴν τῶν αἰώνων τῆς τρισχιλιετοῦς ἐνδόξου ἱστορίας του ὑπέστη πολλὰ καὶ ἀνεκδιήγητα δεινά, ὅσα σπανίως ἔθνος ὑπέφερεν ἐν τῶ κόσμω. Πόσαι ἐπιδρομαὶ βαρβάρων! Πόσοι πόλεμοι, πόσαι δηώσεις καὶ καταστροφαί, μιᾶς τῶν ὁποίων ζωηρὰν εἰκόνα ἔδωκεν ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς εἰς τὴν στροφὴν ἐκείνην˙ «Στῶν Ψαρῶν τὴν ὁλόμαυρη ράχη, περπατῶντας ἡ δόξα μονάχη!…». Ὕστερον ἀπὸ τόσα δεινὰ θʼ ἀνέμενέ τις ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ εἶχομεν ἐκλείψει ἀπὸ τὸν πολιτικὸν χάρτην τοῦ κόσμου. Καὶ ὅμως ὑπάρχομεν. Καὶ ὀφείλομεν τὴν ὕπαρξίν μας κατὰ πρῶτον μὲν λόγον εἰς τὴν θείαν Πρόνοιαν, ἡ ὁποία κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον ὁρίζει τὴν ζωὴν τῶν ἀτόμων καὶ τῶν ἐθνῶν (Πράξ. 17, 24-25), κατὰ δεύτερον δὲ λόγον εἰς τὰς θυσίας τῶν ἡρώων ἐκείνων, φανερῶν καὶ ἀφανῶν, γνωστῶν καὶ ἀγνώστων, οἱ ὁποῖοι εἰς κάθε γενεὰν παρʼ ὅλας τὰς πιέσεις καὶ θλιψεις καὶ τὰ ἐθνικὰ μαρτύρια, ένδυναμούμενοι ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, δὲν ὑπέκυψαν, ἀλλʼ ἐστάθησαν ἄγρυπνοι φύλακες τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης, τὴν ὁποίαν ἀλώβητον παρέδωκαν εἰς τοὺς μεταγενεστέρους των. Ἄνευ τῆς θυσίας αὐτῶν εἰς τὴν γωνίαν αυτὴν τῆς γῆς οὔτε ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα θὰ ἐλαλεῖτο, οὔτε, τὸ καὶ ἀπείρως σπουδαιότερον, Ὀρθόδοξος πίστις θὰ ὑπῆρχεν, ἀλλʼ ἕνας ἄλλος λαὸς μὲ ἄλλην ψυχοσύνθεσιν θὰ κατώκει, λαὸς ποὺ θὰ ἐνέπαιζε καὶ θὰ ἐμυκτήριζε τὴν θρησκείαν τοῦ Σταυροῦ. Οἱ νεώτεροι ἄς μὴ λησμονῶμεν τὰς θυσίας τῶν γενεῶν ποὺ παρῆλθον, ἀλλʼ ἄς παραδειγματιζώμεθα ἵνα καὶ ἡμεῖς ἀντὶ πάσης θυσίας κρατήσωμεν τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην καὶ ταύτην ἀδιάφορον παραδώσωμεν εἰς τὴν νέαν γενεάν, ἡ ὁποία ἔρχεται νὰ συνεχίση τὴν ἱστορικὴν ἀποστολὴν τῆς Ἑλλάδος ἐν μέσω τῶν ἄλλων ἐθνῶν, μικρῶν καὶ μεγάλων.

* * *

Ἕν ἐκ τῶν φοβερῶν δεινῶν ποὺ ἠπείλησε τὴν ὕπαρξιν τοῦ Γένους ἡμῶν κατὰ τοὺς ζοφεροὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας ἧτο τὸ παιδομάζωμα. Τί δὲ ἧτο τὸ παιδομάζωμα; Read more »

ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ· «ΩΣΠΕΡ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΝΩΕ…» (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ)

author Posted by: KYRIEeleison on date Ιουν 26th, 2015 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΜΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ

 «῞Ωσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε….» (Maτθ. 24, 37)

π. ΑυγουστΘΥΜΑΣΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὴν σχετικὴ διήγηση τῆς ῾Αγίας Γραφῆς; ῾Η γενεὰ ποὺ ζοῦσε τὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε, παρεσύρθηκε ἀπὸ τὴν δύναμι τοῦ κακοῦ, κατεπάτησε τὸν ἠθικὸ Νόμο, ἔπνιξε τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως καὶ ζοῦσε ὡς ἄθεα εἰς τὸν κόσμο. ᾿Αποτέλεσμα τῆς ὑλιστικῆς αὐτῆς ἀντιλήψεως ἦτο ἡ παγκόσμια διαφθορά. ῾Η ἀνθρωπότης ἐπεδόθη εἰς τὴν λαγνείαν, τὴν ἰκανοποίησι τῶν ἁμαρτωλῶν ὀρέξεων καὶ ἐπιθυμιῶν. Πίστις, ἀγάπη, ἐλπίς, δικαιοσύνη ἐξέλιπαν. ῾Η εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἐξαφανίσθηκε. ῾Η ὕλη ἐκυριάρχησε. Κτῆνος δίποδο κατάντησε ὁ ἄνθρωπος, σάρκα χωρὶς πνευματικὴ ἰκμάδα. ῞Οπως γράφει χαρακτηριστικὰ ἡ Γραφή «ἡ γῆ ἐπλήσθη ἀδικίας».
῾Η γῆ, ἡ κατοικία τοῦ ἀνθρώπου, ἔγινε ἀκάθαρτη. Οἱ δρόμοι, οἱ πλατεῖες, τὰ σπίτια, τὰ βουνά, οἱ κάμποι, τὰ πάντα ἐμολύνθηκαν, ὁ κόσμος ἐβρώμισε καὶ εἶχε ἀνάγκη ἑνὸς γενικοῦ καθαρμοῦ. ῾Ο κόσμος «προσώζεσε καὶ ἐσάπησε» κατὰ τὸν ψαλμῳδό, ἦτο μία πληγή, ἡ ὁποία ἐγέμισεν ἀπὸ πῦον, ἀπὸ ἀκαθαρσία, καὶ ὁ ἱατρὸς ἔπρεπε νὰ πάρῃ τὸ νυστέρι, ν’ ἀνοίξῃ τὸ ἀπόστημα, νὰ καυτηριάσῃ, νὰ καθαρίσῃ τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ὁ Πάνσοφος καὶ ὁ Δίκαιος Θεὸς ἔκαμε τὴν ἔγχείρησι, τὸν καθαρμό. Τὸν ἔκανε διὰ τοῦ κατακλυσμοῦ. Τὰ ἐκατομμύρια ἐκεῖνα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔγιναν σάρκες δὲν ἔπρεπε πλέον νὰ ζήσουν. ᾿Αρκετὰ ἐμόλυναν τὴν γῆν. ᾿Εκ τοῦ πλήθους ἐκείνου μόνο ὁ Νῶε μετὰ τῆς οἰκογενείας του ἐσώθη. ᾿Εσώθη γιὰ τὴν πίστι του εἰς τὸν Θεό. ᾿Εσώθη δὲ διὰ τῆς κιβωτοῦ, τὴν ὁποῖα κατεσκεύασε κατ’ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. ῞Οταν ἐπρόκειτο ν’ ἀνοίξουν οἱ καταρράκτες τοῦ οὐρανοῦ γιὰ νὰ βρέχουν 40 ἡμέρες καὶ νύκτες, Κύριος ὁ Θεός εἶπε πρὸς τὸν Νῶε· εἴσελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου εἰς τὴν κιβωτό. ῾Ο Νῶε εἰσῆλθε καὶ ἐσώθη. Οἱ ἐκτὸς τῆς κιβωτοῦ, ὅλοι κατεστράφησαν. ῾Η γῆ ἐκαθαρίσθη ἀπὸ τὰ αἶσχη τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ἐποχή μας ὅμοια μὲ τὴν ἐποχὴ του Νῶε

Read more »