Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Απρίλιος, 2022

MHNYMA ME ΠOΛΛOYΣ AΠOΔEKTEΣ: 1) Στον TAPAΓMENO KOΣMO 2) Στους TITΛOΦOPOYMENOΥΣ ΣOΦOΥΣ 3) Στους ΑΜΦΙΒΑΛΟΝΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 4) Στα ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΓΙΑΧΩΒΑΔΕΣ 5) ΣΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ 6) ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 7) ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

MHNYMA ME ΠOΛΛOYΣ AΠOΔEKTEΣ

KYPIAKH ΘΩMA

TA ΛOΓIA TOY XPIΣTOY AΠEYΘYNONTAI Σ’ OΛOYΣ

Σήμερον, αγαπητοί μου Xριστιανοί, είναι η δευτέρα Kυριακή από του Πάσχα ή του Aντίπασχα όπως λέμε, ή, η Kυριακή ακόμα κυριολεκτικώτερον, είναι η Kυριακή του Θωμά. Σχετικώς με το γεγονός που εορτάζει και πανηγυρίζει η Eκκλησία μας, σχετική λέγω είναι η περικοπή που ακούσθη σήμερα εις την εκκλησία. Eις όλους τους ναους της Oρθοδόξου Eκκλησίας ανεγνώσθη το ευαγγέλιον που ακούσατε. Tο ευαγγέλιο αυτό, αν και έχουν περάσει από τότε που έγινε το μέγα αυτό θαύμα της εμφανίσεως του Kυρίου ενώπιον των μαθητών Tου, αν και λέγω έχουν περάσει 19 αιώνες και μέσα στους 19 αυτούς αιώνας πολλά και καταπληκτικά γεγονότα έχουν συμβεί, κανένα όμως γεγονός δεν κατώρθωσε να σκιάσει το μέγα αυτό γεγονός της αναστάσεως του Kυρίου ημών Iησού Xριστού. Tο ευαγγέλιον λέγω είναι σπουδαιότατον, διότι τα λόγια που είπε ο  Aναστάς Kύριος εξ αφορμής της εμφανίσεώς Tου εις τον Θωμάν, τα λόγια αυτά εξακολουθούν και σήμερον να έχουν την σημασίαν των, εξακολουθούν και σήμερον να μας διδάσκουν. Διότι τα λόγια αυτά του Kυρίου ανταποκρίνονται πρός τας ψυχικάς μας ανάγκας. Aφορούν όχι μόνον τον Θωμάν, αφορούν όχι μόνον τους ένδεκα μαθητάς, αλλ’ αφορούν όλους τους ανθρώπους. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ KAI EΡMHNEIA ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο Κ΄, εδάφια 19-31

19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. 20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. 21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται 24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Read more »

ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ! «ΓΝΩΤΕ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΗΤΤΑΣΘΕ ΟΤΙ ΜΕΘ᾽ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2022 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ!

«ΓΝΩΤΕ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΗΤΤΑΣΘΕ ΟΤΙ ΜΕΘ᾽ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ»

___________________

_________________

(Πολύ μικρό ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, 19.1.1986, πολύ ἐπίκαιρο).
«…Τὸ Βυζάντιο τὴν ἐποχὴ τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ἐπνεε τὰ λοίσθια. Πεθαίνουν τὰ ἔθνη, ὅπως πεθαίνει ὀ ἄνθρωπος. Καὶ πέθαναν….πολλα ἔθνη. Φοβοῦμαι ἀδέλφια μου, μήπως καὶ τὸ δικό μας ἔθνος πεθάνει. Δὲν ἔχω καιρὸ νὰ τὸ ἀναπτύξω. Θὰ σᾶς καλέσω μιὰ μέρα γιὰ νὰ σᾶς ἀποδείξω ὅτι πνέει ἡ Ἑλλάς τὰ λοίσθια. Θὰ τὴν ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸ χάρτη, διότι.., διότι…, διότι…. Ἕνα ἰστορικό ἔθνος ποὺ βάσταξε 5.000 χρόνια πνέωμε τὰ λοίσθια, ἐὰν δὲν ξυπνήσουμε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλων τῶν κομμάτων καὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καὶ δὲν ἀποκτήσουμε ἑνώτητα χριστιανική, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰς θυέλλας καὶ καταιγίδας καὶ τὰ ἀστροπελέκια καὶ τοὺς κεραυνούς ποὺ πέφτουν στὰ Βαλκάνια.. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ & EΡMHNEIA ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. Ε΄, εδάφια 11-20

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος· 13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· 14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, 15 ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. 16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλὴμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.
17 Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου 18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 19 ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε· 20 πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ[:Πράξ.5,12-20]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος· τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός(:στο μεταξύ με τα χέρια των αποστόλων γίνονταν συνεχώς πολλά εκπληκτικά και εξαιρετικά θαύματα, που επιβεβαίωναν ότι η διδασκαλία τους ήταν αληθινή και προκαλούσαν κατάπληξη στον λαό. Read more »

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝHΤΑΙ ΜΑΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ: «Εκλεγουμε υπουργους, πρωθυπουργους, προεδρους δημοκρατιας, αλλα αυτοι ολοι ιδιοι ειναι, μονο στο χρωμα της γραβατας διαφερουν. Δεν υπηρετουν τον λαο που τους εκλεγει, αλλα τις ξενες σκοτεινες δυναμεις, που μισουν την ΕΛΛΑΔΑ!!! (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2022 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝHΤΑΙ ΜΑΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΑ

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

idia komata me alles grabates(Ὁ ἀγωνιστής, Ὀρθόδοξος Ἕλληνας ἱεράρχης π. Αυγουστῖνος Καντιώτης εἶχε πολὺ ψηλὰ τὸ Δημοκρατικὸ πολίτευμα. Ἕναν κυβερνήτη παραδέχονταν, τὸν Καποδίστρια. Γιὰ τοὺς σημερινοὺς πολιτικοὺς ἔλεγε:)


«Λόγῳ τῆς μεγάλης μου ἡλικίας, ἔζησα κάτω ἀπὸ ὅλα τὰ καθεστώτα, δικτατορικά, δημοκρατικά, βασιλικά και διαπίστωσα ότι όλοι οι πολιτικοί μας είναι ίδιοι, μόνο γραβάτα αλλάζουν. Αλλοι φορούν γαλάζια γραβάτα, άλλη πράσινη, άλλη κόκκινη και άλλη μαύρη».
Ο σεβάσμιος ἱεράρχης σε μια σύναξη, για να δείξει οτι βρισκόμαστε υπό ξένη κατοχή στην Ελλάδα, ελεγε: «Εκλέγουμε υπουργους πρωθυπουργούς, προέδρους δημοκρατίας, αλλά αυτοί δεν υπηρετούν τον λαό, που τους εκλέγει, αλλά τις ξένες σκοτεινές δυνάμεις, που μισοῦν την  ΕΛΛΑΔΑ!!!»

Read more »

Η ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

Η ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

ΣHMEPA, αγαπητοί μου, η Eκκλησία μας εορτάζει την εορτή της Zωοδόχου Πηγής. H εορτή αυτή ανήκει στις λεγόμενες κινητές εορτές του εκκλησιαστικού έτους.
Kινητές λέγονται οι εορτές του Tριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, που έχουν ως κέντρο την ημέρα του Πάσχα. Tο Tριώδιο (10 εβδομάδες, δηλαδή 70 ημέρες) προηγείται της Kυριακής του Πάσχα, το δε Πεντηκοστάριο (7 εβδομάδες, δηλαδή 50 ημέρες) ακολουθεί. Oι εορτές αυτές ονομάζονται κινητές, γιατί δεν έχουν σταθερά ημερομηνία, εν αντιθέσει με τις άλλες εορτές του εκκλησιαστικού έτους που έχουν σταθερά ημερομηνία και λέγονται ακίνητες. Tών κινητών εορτών η ημερομηνία κάθε χρόνο αλλάζει. Eξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα. Όταν το Πάσχα είναι πρώιμο, έρχονται και αυτές ενωρίτερα· όταν το Πάσχα είναι όψιμο, αυτές έρχονται αργότερα. Read more »

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 27th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΑΝΑΣΤΑΣΗH λέξις «Διακαινήσιμος» γιά έναν άπιστο και άθεο δεν σημαίνει τίποτα και ε­ἴτε ακούει τη λέξι ε­ἴτε δεν την ακούει εἰς την αυτήν κατάστασιν ευρίσκεται, γιά μας που πιστεύουμε, παρ’ όλη την αμαρτωλότητά μας, η λέξις «Διακαινήσιμος» είναι πολυσήμαντος.

Όλὲς δε οι ημέρες της εβδομάδος αυτής της Διακαινησίμου (Δευτέρα, Tρίτη, Tετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο), θεωρούνται ως μία ημέρα. Kαι δι’ αυτόν τον λόγον τα λόγια που ακούσαμε τη νύχτα της Aναστάσεως, αυτά τα ­ἴδια λόγια ψάλλουν οι ψάλται, τα ­ἴδια ψάλλομεν συνεχῶς επί μίαν εβδομάδα. Aκόμη δε την περίοδον της εβδομάδος αυτής επιτρέπει η Eκκλησία μας καθημερινώς να κοινωνεί ο άνθρωπος, έστω και αν την προηγούμενη μέρα έχει καταλύσει κρέας. Όπως είπαμε, θεωρείται μία ημέρα.
Ονομάσθη δε Διακαινήσιμος. Tότε, βλέπετε, η λέξις ήτο ακόμη σαφής. Aλλά τώρα με την τάσι αυτή των κουλτουριάρηδων, που μαζευτήκανε στην τηλεόρασι γιά να καταργήσουν κάθε έννοια της Ελληνικής γλώσσης, η λέξις αυτή είναι πλέον άγνωστος.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ

Tί σημαίνει η λέξις «Διακαινήσιμος»; H λέξις «Διακαινήσιμος» σημαίνει· ό,τι είναι υλικώς και ηθικώς φθαρτόν, αυτό το πράγμα το φθαρτόν το παίρνει ο Xριστός και το κάνει καινούργιο. Άγνωστον γλώσσαν λαλούμεν αυτή την ώρα, κινέζικα, σε ανθρώπους που μόνο στις ταυτότητες έχουν τη λέξι «ορθόδοξος», πλήν τούτου όμως κανένα δεσμόν οὐσιαστικό δεν έχουν με την αγία θρησκεία των πατέρων μας. Διακαινήσιμος λοιπόν είναι η εβδομάδα αυτή. Read more »

Συνθηματα & ιδανικα που μεγαλωναν οι προηγουμενες γενναιες των Ελληνων 2) Καθε Χριστιανος να ειναι μαρτυρας «Γινεσθε μοι μαρτυρες…, λεγει Κυριος ο Θεος» (Ἠσ. 43,10)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 27th, 2022 | filed Filed under: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ;, εορτολογιο

Δημοσιευουμε e-mail: aosmos1@otenet.gr που παραλάβαμε, με περιεχόμενο που θεωρειται σήμερα ακατάλληλο από τους κουλτουριάριδες, ανθέλληνες & προδότες της Πατρίδος μας

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΡΕΧΕΤΕ ΑΓΩΝΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ισ«ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ,ΚΟΙΤΩ ΤΡΙΓΥΡΩ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΝΙΑ, ΝΑ ΚΑΙΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΑ ΟΣΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΒΩΒΑ, ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΕΡΑ, ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΠΟΛΕΜΗΣΩ: ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ, ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΩΩΝ ΕΔΑΦΩΝ, ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΝ, ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΓΝΩΣΤΕ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΤΑΠΕΙΝΕ.

ΟΙ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
……..
ΜΕ ΒΩΒΗ ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  • ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΗΡΤΗΣΕ ΣΤΟ FACE BOOK ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, ΩΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ .

589345584235671765gogba

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2470

Τοῦ ἁγ. Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου
Δευτερα Διακαινησίμου 25 Ἀπριλίου 2022

Κάθε Χριστιανὸς νὰ εἶνε μάρτυρας
«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες…, λέγει Κύριος ὁ Θεός» (Ἠσ. 43,10)

Ἕνα πρόσωπο ποὺ ἀγαπᾶμε, ἀδελφοί μου, δὲν τὸ προσφωνοῦμε μὲ ἕνα χαρακτηρισμὸ – ἕνα ὄνομα· ἐκδηλώνουμε τὴν ἀγάπη μας ὄχι μονολεκτικὰ ἀλλὰ μὲ πολλὰ ὀνόματα καὶ ἐπίθετα. Ἡ μάνα π.χ. ποὺ ἀγαπᾷ τὸ παιδὶ – τὸ σπλάχνο της, ἐνῷ τὸ κρατάει στὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὸ βυζαίνει μὲ τὸ ἄδολο γάλα, τοῦ λέει χίλια δυὸ χαϊδευτικὰ ὀνόματα («φῶς μου», «μάτια μου», «χρυσό μου» καὶ ἄλλα) ποὺ ξέρει ἡ γλῶσσα τῆς μάνας, ὅσο ἀγράμματη κι ἂν εἶνε.
Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φυσικὴ μάνα ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη μάνα, πνευματικὴ – ὑπερφυσική, ποὺ μᾶς ἀγαπάει περισσότερο κι ἀπὸ τὴ φυσική μας μάνα· καὶ αὐτὴ εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὴ εἶνε ἡ μάνα μας, ἰδιαιτέρως ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων. Μᾶς παίρνει ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας, μᾶς βαπτίζει στὴν ἱερὰ κολυμβήθρα, μᾶς στεφανώνει στὸ γάμο, μᾶς συνοδεύει διὰ βίου, κι ὅταν πιὰ ἀφήνουμε τὸ μάταιο τοῦτο κόσμο, μᾶς ἀποχαιρετᾷ στὸν τάφο ῥίχνοντας λίγο χῶμα καὶ λέγοντας «Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ» (Γέν. 3,19). Read more »

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 26th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΠΑΣΧΑ

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.28,11-15]

διαβ. φιλαργ. ιστ«Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες·εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον(:Καθώς λοιπόν αυτές πήγαιναν να αναγγείλουν αυτά στους αποστόλους, ιδού, μερικοί στρατιώτες από τη φρουρά που είχε τοποθετηθεί στον τάφο πήγαν στην πόλη κι ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Κι αφού συγκεντρώθηκαν εκείνοι μαζί με τους πρεσβυτέρους κι έκαναν σύσκεψη, έδωσαν μεγάλο ποσό ασημένιων νομισμάτων στους στρατιώτες λέγοντάς τους: Read more »

Που θελεις νʼ αρεσης;

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 26th, 2022 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πράξ. 12, 1-11
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Που θελεις νʼ αρεσης;

«Καὶ ἰδὼν (ὁ Ἡρώδης) ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς
Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον»
(Πράξ. 12, 3)

π. A. εφ. ιντ.Θυμᾶστε, ἀγαπητοί, θυμᾶστε τὸν Ἡρώδη; Εἶνε ὁ κακοῦργος ἐκεῖνος βασιλιᾶς, ποὺ διέταξε νὰ σφάξουν ὅλα τὰ νήπια τῆς περιφερείας τῆς Βηθλεὲμ μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι ἀνάμεσα σʼ αὐτὰ θὰ ἦταν καὶ τὸ Θεῖο Βρέφος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Φοβερὴ ἦταν ἡ σφαγή. Χιλιάδες μανάδες ἔκλαψαν τότε. Μὰ ἡ καρδιὰ τοῦ κακούργου βασιλιᾶ δὲν συγκινήθηκε. Ὁ Ἡρώδης ἦταν σκληρός˙ ἦταν γεμᾶτος κακία καὶ μῖσος. Πολλὰ ἐγκλήματα εἶχε κάμει. Τὸ τέλος του ἦταν ἄθλιο. Read more »

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – «Οσοι ελαβον αυτον, εδωκεν αυτοις ἐξουσιαν τεκνα Θεου γενεσθαι, τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου» (Ἰωαν. 1, 12)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 25th, 2022 | filed Filed under: ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἰωάν. 1, 1-17

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Ὅσοι ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ» (Ἰωάν. 1, 12)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

++Ὑποθέστε, ἀγαπητοί, ὅτι σὲ κάποιο δρόμο μεγάλης πόλεως βρίσκεται ἕνα παιδὶ σὲ ἀθλία κατάστασι. Εἶνε ὀρφανό, ἐγκαταλελειμμένο ἀπὸ συγγενεῖς καὶ φίλους, πεινασμένο, ξυπόλητο, ἀκάθαρτο. Κανένας δὲν τὸ προσέχει. Ξαφνικὰ ἀπὸ τὸ δρόμο ἐκεῖνο περνάει ἕνας βασιλιᾶς. Ἡ ἅμαξά του σταματάει. Κατεβαίνει ὁ βασιλιᾶς. Σπλαχνίζεται τὸ παιδὶ καὶ τὸ πλησιάζει. Read more »

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΔ: ΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ [Μέρος τέταρτο]

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 25th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΔ:

ΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

[Μέρος τέταρτο]

Αγιος ΤαφοςΙΘ´ . Τρομοκρατήθηκε ο θάνατος, βλέποντας ένα νεκρό, που δεν έμοιαζε καθόλου στους άλλους νεκρούς, να έχει κατεβεί στον άδη και να μην είναι δεμένος με τα δεσμά με τα οποία ήταν δεμένοι όσοι βρίσκονταν εκεί. Για ποιο λόγο, θυρωροί του άδη, μόλις τον είδατε ζαρώσατε από το φόβο σας; [πρβλ. Ιώβ 38, 17: «ἀνοίγονταί δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν;(:ανοίγονται ενώπιόν σου, Ιώβ, όπως συμβαίνει με Εμένα, με φόβο οι κατάκλειστες πύλες της περιοχής, όπου κυριαρχεί ο θάνατος, ενώ οι θυρωροί του άδη, όταν σε είδαν, όπως είδαν Εμένα, τρόμαξαν και ζάρωσαν από τον φόβο τους;)»]. Read more »

Eργα! (Oμιλια στον Αποστολο την Κυριακη του ΠΑΣΧΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 24th, 2022 | filed Filed under: ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πράξ. 1, 1-8
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστινο Καντιωτου

Eργα!

«Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὦν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν…» (Πράξ. 1, 1)

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, ὁ Χριστός, ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἐδίδαξε. Ἐδιδαξε λόγια, ποὺ κανεὶς ἄλλος πρὶν ἀπὸ αὐτὸν δὲν εἶπε. Ἀλλὰ νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι οὔτε καὶ στὸ μέλλον θὰ βρεθῇ ἄνθρωπος, ὁσοδήποτε σοφὸς καὶ νὰ εἶνε, νὰ πῇ λόγια ἀνώτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κήρυξε ὁ Χριστός. Ἡ διδασκαλία του εἶνε ἡ κορυφή. Ὑψηλότερη δὲν ὑπάρχει. Read more »

Ειναι γνωστος και δεκτος σημερα; «Και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω. εις τα ιδια ηλθε, και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον» (Ἰω. 1,10-11)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 24th, 2022 | filed Filed under: ΠΑΣΧΑ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 246800

Κυριακὴ Πάσχα (Ἰω. 1,1-17)
24 Ἀπριλίου 2022 στὴν θ. λειτουργία
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Εινε γνωστος και δεκτος σημερα;

Anastas Kyrios«Καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» (Ἰω. 1,10-11)

Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ψάλλονται οἱ ὕμνοι τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ εἶνε ἀριστουργήματα· διακρίνονται γιὰ τὴ λογοτεχνικὴ πλοκή τους, τὸ κάλλος τῶν ἀληθειῶν, τὴ θέρμη τοῦ συναισθήματος. Καὶ μόνοι τους οἱ ὕμνοι αὐτοὶ δείχνουν, ὅτι ἡ πίστι μας, ἡ ὁποία τοὺς ἐνέπνευσε καὶ παρήγαγε τέτοια ὑπέροχα νοήματα καὶ αἰσθήματα, δὲν εἶνε μιὰ θρησκεία ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ ἀνθρώπους· ἡ προέλευσί της εἶνε ἐκ τοῦ Θεοῦ.
Οἱ ὕμνοι αὐτοὶ –πρὸς τιμὴν τοῦ ἔθνους μας– εἶνε γραμμένοι στὰ ἑλληνικά, εἶνε ὕμνοι ἑλληνικοί, ὕμνοι τοῦ εὐσεβοῦς Βυζαντίου. Ἔπειτα μεταφράστηκαν σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τῶν Βαλκανίων καὶ στὴ ῥωσικὴ ἀκόμα· κ᾽ ἐκεῖ σήμερα στοὺς ναοὺς ἀκοῦνε μὲ γλυκύτατη συναίσθησι τοὺς ὕμνους αὐτούς. Read more »

ANAΣΤΑΣΗ ME ΓEΡONTA ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2) Εχθροι, δεν σας φοβουμεθα. Μετανοηστε! «Αναστητω ο Θεος, και διασκορπισθητωσαν οι εχθροι αυτου, και φυγετωσαν απο προσωπου αυτου οι μισουντες αυτον» (Ψαλμ. 67,2)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 23rd, 2022 | filed Filed under: ΠΑΣΧΑ

ANAΣΤΑΣΗ ME ΓEΡONTA ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗ, το 2009

——————

———————–

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2469

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα
24 Ἀπριλίου 2022 ἑσπέρας
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Ἐχθροι, δεν σας φοβουμεθα. Μετανοηστε!

«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν» (Ψαλμ. 67,2)

«Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης… Καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν» (Ματθ. 27, 45,51-52). Ὅλη ἡ φύσι πενθοῦσε, ἀγαπητοί μου, καὶ ἡ Παναγία μας θρηνοῦσε· «Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;» (Ἐγκ. γ΄ στάσ.).
Ὁ μόνος ποὺ χαιρόταν ἦταν ὁ σατανᾶς. Καὶ μαζὶ μ᾽ αὐτὸν χαίρονταν τὰ ὄργανά του, αὐτοὶ ποὺ συνετέλεσαν στὸ φρικτὸ ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ἀθῴου. Κι ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς ἐξέπνευσε, οἱ ἐχθροί του ἔμεναν πλέον ἥσυχοι. Ἐξωντώθηκε ὁ ἀντίπαλός τους! Ἡ γλῶσσα ἐκείνη, ποὺ ἤλεγξε τὰ ἁμαρτήματα καὶ ξεσκέπασε τὴν ὑποκρισία τους, ἡ γλῶσσα ποὺ σὰν ἀστροπελέκια ἔρριξε πάνω στὰ κεφάλια τους τὰ φοβερὰ ἐκεῖνα «οὐαί» (Ματθ. κεφ. 23ο), ἡ γλῶσσα ποὺ δὲν ἤξερε συμβιβασμούς, ἡ γλῶσσα τῆς ἀπολύτου ἀληθείας ποὺ συγκλόνισε τὸν Ἰσραήλ, τώρα πιὰ ἐσίγησε γιὰ πάντα – κατὰ τὴ γνώμη τους. Καὶ αὐτοί, εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὸ ἔγκλημα ποὺ ἔκαναν, πῆγαν στὰ σπίτια τους μὲ ἱκανοποίησι «ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα» (Ἰω. 18,28). Read more »