Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Φεβρουάριος, 2011

Λ i α ν – α π ο κ α λ υ π τ ι κ o

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 28th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Λ ί α ν – α π ο κ α λ υ π τ ι κ ό

ύστερα από 1600χρόνια

H διαχρονική  βάναυσος κακοποίησις του Ιερού Χρυσοστόμου

IEROS XRYS.Ο κορυφαίος των Πατέρων,
«έγραψε στα καττύματα των υποδημάτων του»,
τις αποφάσεις της παρά την Δρύν Ληστρικής Συνόδου

Πότε λέμε πώς κακοποιείται ένας άνθρωπος;
Ασφαλώς είτε όταν κακοποιείται σωματικά , είτε όταν κακοποιείται φραστικά, διά του λόγου.
Υπάρχει δηλαδή η σωματική κακοποίησι, υπάρχει και η φραστική κακοποίησι.

Ο Μεγαλομάρτυρας της Εκκλησιας μας αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κακοποιήθηκε ΣΦΟΔΡΑ και τότε που με την απαίτησι του φθονερού και χρυσομανούς πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοφίλου και των ραδιούργων Επισκόπων και την θέλησι του βασιλιά Αρκάδιου και της βασίλισσας Ευδοξίας, οδηγούνταν και σύρονταν βιαίως στην εξορία από τους εναλασσομένους όλο και βαρβαρότερους πραιτωριανούς, για να τον πεθάνουν μία ώρα αρχίτερα.

Αλλά και σήμερα 1611 μετά από την κοίμησί του, συνεχίζει βαναύσως βαναυσότατα να κακοποιείται και μάλιστα από όλους τους ειδικευμένους καλαμαράδες …της ντροπής!!!
Δεν σταμάτησε ποτέ διαχρονικά το μαρτύριο της κακοποίησής του, με την δόλια, σκόπιμη και εσκεμμένη απόκρυψι και αποσιώπησι συγκεκριμμένων περιστατικών της ζωής του.
Εχω διαβάσει πολλά κείμενα που αναφέρονται στον βίο και στην διδασκαλία του όντως ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ αγίου και ιερού Χρυσοστόμου.
Και δεν είδα ΠΟΥΘΕΝΑ να τονίζονται τα περιστατικά που στη συνέχεια θα αναφέρω.
Γιατί άραγε;

Όλα είναι αυτονόητα.
Θίγεται το δεσποτικό κατεστημένο.
Θίγεται η δουλικότητα των δούλων και υποδούλων ραγιάδων ιερέων και λαϊκών, προς αυτούς που τους επιβάλλονται και τους επικυριαρχούν.
Βολεύει το παπαδοκρατικό και το δεσποτικό κατεστημένο.
Και επειδή βολεύει αυτό το άθλιο κατεστημένο, τα …θάβουν και τα αποσιωπούν.
ΟΛΟΙ τους.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, στα 1600 χρόνια εμείς τολμάμε και προβαίνουμε σε πρωτότυπες ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, σε ΔΥΟ σημεία του βίου του Μεγαλομάρτυρος Αγίου και Κορυφαίου των Αγίων Πατέρων, που σκόπιμα καλύπτονται από πέπλο, μάλλον σκόπιμης απόκρυψης και αποσιώπησης.

1. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, την ωρα που αναχωρούσε για την εξορία, έδωσε τις τελευταίες συμβουλές στους φίλους του Επισκόπους και στους στενούς συνεργάτες του.
Κάποιες από αυτές είναι πολύ μεγάλης σημασίας και θα έπρεπε να τονίζονται ιδιαίτερα και να επισημαίνονται ιδιαίτατα και από τους ιστορικούς και από τους Πατρολόγους καθηγητές και από τους θεολόγους και από τους θεολογούντες.
Τους επέστησε ιδιαίτερα την προσοχή για την θέσι τους και την τοποθέτησί τους απέναντι σε όποιον θα εξέλεγαν για τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.
Ποτέ δεν είπε και δεν τόνισε «Να δεχθήτε τον διάδοχό μου, σαν να δέχεσθε εμένα».
Ποτέ δεν το είπε αυτό.

Είπε:

 • « Τούτο δε εστιν ό παρακαλώ. Μη τις υμών ανακοπή της συνήθους ευνοίας της περί την Εκκλησίαν. Και ός αν άκων αχθή επί την χειροτονίαν, μη αμβιτεύσας το πράγμα, κατά συναίνεσιν πάντων, κλίνετε την κεφαλήν υμών ως Ιωάννη…» (ΕΠΕ 1, 148-150).

Τι σημαίνει το «άκων αχθή επί την χειροτονίαν»;
Να χειροτονηθή χωρίς τη θέλησί του.
Τι σημαίνει το«μη αμβιτεύσας το πράγμα»;
Αφού δεν επιδίωξε το πράγμα.
Τι σημαίνει το « κατά συναίνεσιν πάντων»;
Σύμφωνα με την συγκατάθεσι όλων.

Αυτές τις τρείς βασικές προϋποθέσεις έθεσε για τους αντικαταστάτες του, ο πανέξυπνος Μεγαλομάρτυρας άγιος, την στιγμή που θα αναχωρούσε διά της ΒΙΑΣ και με την συνοδεία βαρβάρων και σκληροτάτων πραιτωριανών στην εξορία και μάλιστα μέσα σε εκείνες τις στιγμές, της γενικής σύγχυσης, του θρήνου, του πένθους και της αναταραχής.

Ρωτούμε:
Είχε κανένας από τους ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΕΣ του θρόνου του, αυτές τις προϋποθέσεις;
Ασφαλώς, ΟΧΙ.
Πού βλέπουν, λοιπόν, κάποιοι κακοθελητές, μάλλον διαστρεβλωτές, την συγκατάθεσι του Ιερού Χρυσοστόμου και την συναίνεσί του να δέχονται οι χριστιανοί και μάλιστα διαχρονικά και καθ’ όλους τους μετέπειτα αιώνες, δουλικά, υποτακτικά και αδιαμαρτύρητα, τους διάφορους σπουδαρχίδες αναξιοπρεπείς ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΕΣ;

Μάλλον και βεβαιότατα, τα εντελώς αντίθετα διδάσκει.
Την με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο αποδοκιμασία, αποπομπή, εκδίωξι, και καταδίωξι των ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΩΝ.
Η επιθετικότητά του, προς αυτούς τους αφιλοτίμους και αδιστάκτους ανθρώπους, είναι ανυποχώρητος και ανηλεής.
Τους επιτίθεται και τους σφυροκοπεί μέσα από τις επιστολές του και δεν τους δίνει και δεν τους επιτρέπει να έχουν κανένα ελαφρυντικό.
Λύκους βαρείς, τους αποκαλεί, μη φειδομένους του ποιμνίου.
ΛΥΚΟΥΣ και ΜΟΙΧΟΥΣ και ΑΡΠΑΓΑΣ, τους χαρακτηρίζει.

Αλλά κατακρίνει σφόδρα και όσους τους ακολουθούν και τους υποστηρίζουν. Επαινεί δε όσους απομακρύνονται από αυτούς και δεν διατηρούν καμμία σχέσι μαζί τους.
Αυτά, λοιπόν, που συντελούνται σήμερα με την διά της βίας και των ροπάλων και της κοσμικής και στρατιωτικής εξουσίας κατάληψης των επισκοπικών θρόνων, πώς και από ποια ηθική δικαιολογούνται;
Όταν, μάλιστα, χύνεται και αίμα χριστιανικό, με τις εντονες αντιδράσεις των πιστών;
(Δές επιστολη προς τον επίσκοπον Κυριακόν, ΕΠΕ 33, 420-434 όταν επέστρεψε από την εξορία και ΕΠΕ 38, 158).

Αποδοκιμάζει, λοιπόν, σφόδρα την αρπακτική ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΣΙΑ, ο άγιος.
Είναι απορίας άξιον, λοιπόν, πώς πολλοί σημερινοί κληρικοί και λαϊκοί, δικαιολογούν μέσα τους την αναγνώρισι των αναξιοπρεπών μοιχεπιβατών, και μάλιστα τελείως αδιαμαρτύρητα;
Και τους κυκλώνουν και τους υποστηρίζουν και τους μνημονεύουν χωρίς καμμία, μα καμμία συστολή και κανένα Θεού φόβο.
Πιστεύουν ότι, με αυτές τις ανάρμοστες επιλογές τους, ευαρεστούν τον Θεό;
Δεν φοβούνται την Αποτομία του Θεού, που δημιουργούν ακαταστασία και αναρχία, μέσα στην Εκκλησία Του;
Δική τους είναι η Εκκλησία, ή του Θεού, «ήν περιποιήσατο τω Τιμίω Αυτού Αίματι»;
Πως, λοιπόν, τολμούν και διαπράττουν αυτές τις ασχημίες και αυτές τις αναίσχυντες αθεοφοβίες;

2.Υπάρχει όμως και ένα άλλο σπουδαίο, μάλλον ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΟ κεφάλαιο, που σαν από επίτηδες, και επί τούτου, αποσιωπάται και σχεδόν εξαφανίζεται και καταχωνιάζεται χίλια μέτρα κάτω από το εδαφος.
Οι λόγοι προφανείς και ευκολονόητοι.
Να μην γίνη παράδειγμα επανάληψης, από όλους τους αδικουμένους, κατά τους μετέπειτα αιώνες.
Βεβαίως, ίσως να αναφέρεται κάποτε και από κάποιο ξεχασμένο συναξάριο, αλλά δεν επισημαίνεται, δεν τονίζεται, ουτε προωθείται και ούτε προβάλλεται, λές και είναι πρακτική αποφυγής και όχι απομιμήσεως των εντυπωσιακών όντως πράξεων του Κορυφαίου Πατρός και Μεγαλομάρτυρος Αγίου.

Ποιές είναι αυτές;
Η εξορία του Αγίου διήρκεσε 3 χρόνια και τρεις μήνες.
Το περισσότερο διάστημα της εξορίας του, τον εγκατέλειψαν –αλλά συνεχώς και αδιαλλείπτως παρακολουθούμενο!!! – οι διώκτες του, στην Κουκουσό και στην Αραβησο της Αρμενίας.

 • Εκεί υπήρχε ένας ευλαβέστατος επίσκοπος που ονομάζονταν Αδελφειός, που αγαπούσε και υποστήριζε τον Χρυσόστομο, εν αντιθέσει με τον επίσκοπο Φαρέτριο, της προηγούμενης στη διαδρομή πόλεως Kαισάρειας, που φθονούσε τον Χρυσόστομο και έστελνε μάλιστα ο ίδιος, ορδές εκατοντάδων τραμπούκων μοναχών οπλισμένων με πέτρες και ξύλα στα χέρια, που εφόρμησαν νύχτα στο σπίτι που διέμενε ο άγιος και προσπάθησαν ακόμα και να τον κάψουν ζωντανο.
 • O επίσκοπος Αδελφειός, είχε τόση αγάπη απέναντι στον άγιο, που έφθασε στο σημείο να του παραχωρήση ακόμα και τον θρόνον του.
  Το αναφέρει σε επιστολή του ο ίδιος ο Χρυσόστομος (ΕΠΕ 38, 232-243).
  Εις εκείνο εκεί το μέρος υπήρχαν πολλοί ειδωλολάτρες που λάτρευαν τα δένδρα, τα φυτά και τον ήλιο.
  Ο καταπονημένος, αλλά άγρυπνος και δραστήριος πατριάρχης, δεν έμενε εκεί σε κατάστασι αργίας, απραξίας και αδιαφορίας.
  Δεν έπαυσε ούτε και ένα δευτερόλεπτο να σκέπτεται, να μελετά, και να σχεδιάζει, τρόπους και μεθόδους προσφοράς στον πλησίον.
  Μέχρι και αυτήν την εξωτερική ιεραποστολή ποτέ δεν την εγκατέλειψε, αλλά ενδιαφέρονταν συνεχώς και αδιαλλείπτως, διά τους «εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένους», αδελφούς μας.
  Είτε με την συνεχή αποστολή κατευθυντήριων επιστολών προς την Ολυμπιάδα και σε πολλούς άλλους σημαντικούς παράγοντες, επίσημους και ανεπίσημους, είτε με την ασταμάτητη πρόνοιά του για τις διάφορες εκκλησίες και την αποστολή ανθρώπων ικανών στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας.
 • Οι ειδωλολάτραι της περιοχής, όταν πληροφορήθηκαν ότι κατέφθασε εκεί ως κρατούμενος ο πασίγνωστος άγιος πατριάρχης, έσπευσαν στον τόπο που διέμενε και του ζήτησαν να γιατρέψη κάποιον παράλυτο της περιοχής «επι κλίνης βεβλημένον» και του δήλωσαν ότι αν θα τον γιατρέψη θα πιστέψουν «απαντες ομοθυμαδόν».
  Ο σφόδρα καταπονημένος αλλά θαλερός Χρυσόστομος, αφού κάλεσε τον παραλυτικό και τον ρώτησε και του επιβεβαίωσε ότι θέλει να θεραπευθή, «ευθέως ιάθη ο άνθρωπος από της νόσου αυτού και έστη υγιής».
  Η θεραπεία του παραλυτικού εθεωρήθη μέγα γεγονός και «επίστευσαν πάντες ομοθυμαδόν εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και εβαπτίσθησαν πάντες, πλήθος αναρίθμητον».

Και μετά τι εκαμε ο ιερός Πατήρ;

«Εχειροτόνησε δε αυτοίς ΕΠΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩΝ προς το επαρκέσαι τοις όχλοις εις λειτουργίαν της εκκλησίας και θυσίαν ιεράν και αναίμακτον θέμενος αυτοίς, και κανόνας ψαλμωδίας εκδεδωκώς αυτοίς και την θείαν μυσταγωγίαν».

Μα, πως είναι δυνατόν;

 • Αυτός, που όταν επέστρεψε από την εξορία και δεν ήθελε κάν να εισέλθη στην Πόλι, αν πρώτα δεν τον αποκαθιστούσε κάποια σύνοδος από τις παρανομίες και τις αντικανονικότητες της Ληστρικής, παρά την Δρύν Συνόδου και ζητούσε επίμονα αυτό να γίνη αμέσως, πως είναι δυνατόν, αργότερα κατά την δεύτερη εξορία του, να περιφρόνησε τελείως τις αποφάσεις της και συνέχισε να τελή τα ιερά μυστήρια και μάλιστα βαπτίσεις και χειροτονίες;
 • Πως είναι δυνατόν, να ζητούσε να γίνη το γρηγορότερο η σύγκλησι αυτής της νέας Συνόδου για να εξαφανισθούν όλες οι πράξεις των λυμεώνων του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, που εισήλασαν και εισήλθαν από την Αραβικήν Ηπειρον ως μοιχοί και ως λύκοι και ως μονιοί άγριοι, όπως ο ίδιος τους αποκαλούσε, και αργότερα να προέβη σε αγιαστικές και τελετουργικές πράξεις και δεν υπολόγιζε πλέον την παρανομον καθαίρεσίν του;
 • Δηλαδή να τελετουργεί και να βαπτίζει και να χειροτονή επισκόπους, πρεσβυτέρους, και διακόνους;

Είναι όντως ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΤΑΤΟ. Και αξίζει να τονισθή και να επισημανθή.
Και να γίνη φωτεινό παράδειγμα απομιμήσεως, από τους αδίκως διωκομένους και καταδιωκομένους επισκόπους, και μάλιστα την σημερινή εποχή που επληθύνθη το κακόν και το άδικον, εις το έπαρκον.

Ο κορυφαίος των Αγίων Πατέρων, ο Μεγαλομάρτυρας Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να προβαίνει σε «παράνομες και αντικανονικές και σχισματικές πράξεις» και να καταλύη την κατεστημένη τότε εκκλησιαστική εξουσία, που ήταν η νόμιμη εκκλησιαστική κατάστασι αφού είχε την αυτοκρατορική κάλυψι και νομιμότητα;

Είναι πράγματι Καταπληκτικό.
Οντως, επαναλαμβάνουμε, ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΤΑΤΟ.
Και ίσως φανή ότι αυτό είναι αυθαίρετη δική μας άποψι και εξακρίβωσι.
Γι’ αυτό και προσκομίζουμε όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν πλήρως όλες τις αναφορές μας.
Όλα τα στοιχεία που προσκομίζουμε, τα λάβαμε από τον αφιερωματικό τόμο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου για τα 1600 χρόνια από της κοιμήσεως του ιερού Χρυσοστόμου.

Ο Αγιος Παλλαδιος Ελενουπόλεως ΕΠΕ 1,156-158, γράφει:

 • Και ο μεν μακάριος Ιωάννης οικήσας την Κουκουσόν έτος έν, πλείστους διαθρεψας πένητας της Αρμενίας ου τοσούτον σίτω, όσον λόγω.
  Εφθασε γαρ κατ’ εκείνο καιρού μέγας λιμός την χώραν εκείνη.
  Βασκήσαντες δε αυτώ και επί τούτω οι αδελφοκτόνοι, μεταφέρουσι εις Αραβισσόν, διαφόροις υποβάλλοντες κακουχίαις, ίνα το ζήν απολίπη.
  Κακεί πάλιν ού μικρώς διαλάμψας ταις αρεταίς (ού δύναται γαρ πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη, ουδέ λύχνος φαιδρώς καιόμενος ξυλίνω σκεπασθήναι μοδίω).
  Εξήγειρε γαρ καθάπερ εξ’ ύπνου της αγνοίας προς την του λόγου ακτίνα εκ πάσης περιχώρου τους άγαν κεκαρωμένους τη απιστία.
  Σφοδρότερον δε τη φλογί της βασκανίας κατακαιόμενοι οι περί Σευηριανόν και Πορφύριον και έτεροι τινές της Συρίας επίσκοποι, παρασκευάζουσιν αυτόν κακείθεν μετενεχθήναι.
  Βαρύς γαρ αυτοίς ήν ….Αφ.Το. Σελις 129

Ο Γεώργιος πατριάρχης Αλεξανδρείας (620-630) γράφει:

 • Ην δε το πλήθος πολύ της χώρας εκείνης (Αραβισού), των μεν σεβομένων τα είδωλα, των δε δένδρα και δάση, των δε τον ήλιον, μη γινώσκοντες όν δεί προσκυνείσθαι Θεόν, αλλά λατρεύοντες τη κτίσει παρά τον κτίσαντα.
  Ακούσαντες δε τα κατά τον Ιωάννην, ότι μέγας δούλος του Θεού εστι και θαυματουργεί εξαίσια, ήγαγόν τινα προς αυτόν επί κλίνης βεβλημένον παραλυτικόν, και παρεκάλουν ιάσασθαι αυτόν.
  Ελεγον δε εν εαυτοίς ως εάν τούτον θεραπεύση πάντες πιστεύομεν εις τον Θεόν αυτού, και ακούομεν αυτού κατά πάντα, όσα εντέλλεται ημίν………
  Ταύτα δε ειπόντος (προσευχήθηκε), ευθέως ιάθη ο άνθρωπος από της νόσου αυτού, και έστη υγιής.
  Θεωρήσαντες ούν οι του έθνους εκείνου το γεγονός εξαίφνης παράδοξον τεράστιον, επίστευσαν πάντες ομοθυμαδόν εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και εβαπτίσθησαν πάντες, πλήθος αναρίθμητον.
  Εχειροτόνησε δε αυτοίς ΕΠΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩΝ προς το επαρκέσαι τοις όχλοις εις λειτουργίαν της εκκλησίας και θυσίαν ιεράν και αναίμακτον θέμενος αυτοίς, και κανόνας ψαλμωδίας εκδεδωκώς αυτοίς και την θείαν μυσταγωγίαν. Αφ. Το. Σελίς 431

Ο Λέων ο Σοφός (865-12.5.912) γράφει:

 • Ηδη γαρ κακουχίαις, αικίαις (βάσανα), ουκ εστιν όσαις ειπείν, προς Αραβισόν μεταπέμπεται.
  Και πάλιν εν ταύτη της άλλης πολίχνης, τα όμοια ο θεραπευτής διαπραγματεύεται. Και πάλιν ο φθόνος των κατηγόρων τω φόβω μαιούμενος, προς ωδίνας φόνου και τόκους αυτούς συνωθεί και διανιστά, και τοσούτον, ώστε ειπείν τινα τοις κατηγόροις τοιούτον:
  Ιδετε νεκρόν φοβερούντα τους ζώντας, και κρατούντας διαπτοούντα, καθάπερ τους παίδας τα μορμολύκεια. Αφ. Το. Σελίς 719

O Αγιος Συμεών ο Μεταφραστής (που έζησε το β΄ημισυ του 10ου αιώνος) γράφει:

 • Ούτω μεν ούν εις το της ερημίας πολίχνιον την Κουκουσόν αγόμενον, Αδελφειός υποδέχεται, ός επίσκοπος Αραβισού ήν, ούχ ούτω συμβάν αλλ’ όψει τινί θειοτέρα την υποδοχήν κελευσθείς….
  Μεστά γαρ εκείνα δυσσεβείας, και ανθρώπων άγνοιαν μεν όλως νοσούντων Θεού, είδωλα δε και δένδρα και άλση κατά πολλήν άνοιαν, σεβομένων….
  Ούτοι τοιγαρούν παράλυτόν τινα παρενεγκόντες κλινοσκεπή, θεραπεύειν ηξίουν…..
  Και ως ταύτα είποι (προσευχήθηκε) αναστήναι τε ευθύς τον νοσούντα και υγιασθήναι, καρπόν ειληφότα της ευσεβείας, την ρώσιν του σώματος, ή δια νόσου μάλλον σωματικής, προς την της ψυχικής υγίειαν, ή και αμφοτέρων οδηγηθέντα.
  Τούτο κομιδή το θαύμα πιστεύσαι όλω πληρώματι την χώραν ποιεί, και τω βαπτίσματι προσελθείν αριθμού κρείττονας.
  ΕΠΤΑ τοίνυν ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ συν άμα πρεσβυτέροις και διακόνοις αποχρώσι τω πλήθει των πιστευσάντων επιχειροτονήσας αυτοίς, επείπερ εύροι τινάς αυτών των Ελλήνων εύ επισταμένους διάλεκτον, τούτοις όσα και γλώσση χρησάμενος, τον τε θείον Δαυϊδ και την Καινήν άπασαν προς την Ελλάδα γλώτταν δι’ αυτών μεταβάλλει.
  Και τον μεν τύπον παραδίδωσι της αναιμάκτου θυσίας, εκδιδάσκει δε και τα της Καινής διαθήκης.
  Ειτα και κανόνας αυτοίς ψαλμωδίας εισηγείται και προσευχών.
  Δι’ ολίγων ούν ημερών πληθυνομένην ορών την νεοπαγή ταύτην Εκκλησίαν, αλλά και των του Χριστού εντολών ουδαμώς ολίγην εν αυτοίς επίδοσιν, χάριτάς τε ωμολόγει Θεώ, και ηγαλλιάτο τω πνεύματι, τοις ασθενέσιν αυτών χείρας ιασίμους επιτιθείς, και προίκα το πάντων κάλλιστον χαριζόμενος. Αφ. Το. Σελίς 610

O Aγιος Νεόφυτος ο Εγκλειστος ( 1134-22.4.1219) γράφει:

 • Ο δε δίκαιος ελαυνόμενος υπό των δημίων έφθασε την Κουκουσόν και ξεναγωγείται υπό τινος ανδρός θαυμαστού επισκόπου Αραβισου ού το όνομα Αδελφειός.
  Και ήν ο δίκαιος έν τε τη Κουκουσώ και τη Αραβισώ εν όλοις τρισίν έτεσιν πολλούς προς την αμώμητον πίστιν χειραγωγών, διδάσκων, ΒΑΠΤΙΖΩΝ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΩΝ και θαυματουργών.
  Τούτων δε οι εχθροί της αληθείας ακούσαντες απελαύνουσι τον δίκαιον επ’ εντευθεν προστάξει βασιλική εως Κομάνων, ήτις εστί τόπος πανέρημος, τέρμα του Ευξείνου πόντου και της Ρωμαίων ηγεμονίας τοις ωμοτάτοις προσπελάζων βαρβάροις των Τζάνων λεγομένων.
  Και ήν πάλιν ο άγιος τρείς μήνας αναιδώς ελαυνόμενος (ταλαιπωρήθηκε ωμά) προς το φθάσαι Κομάναις. Αφ. Το. Σελ. 634

Μόλις έμαθαν οι ΦΘΟΝΕΡΟΙ εχθροί του οι ραδιούργοι Επίσκοποι, την αξιοθαύμαστη δραστηριότητα του Μεγαλου Πατριάρχου, πίεσαν και πάλι τον αυτοκράτορα για να δώση εντολή να τον μετακινήσουν οι πραιτωριανοί στα βάθη της Αρμενίας, όπου και ύστερα από λίγο δεν άντεξε τις κακουχίες και κοιμήθηκε στα Κόμανα στον ναό του Αγίου Μάρτυρα Βασιλίσκου.

Από το περιοδικό «ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ» μηνός Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 28th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΡΒΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 1 Μαρτίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

images1. Πρόσφατες δηλώσεις καί καταχωρήσεις εἰς τό Διαδίκτυο διά τῶν ὁποίων προσδιορίζεται καί χαρακτηρίζεται κανονικῶς ὡς ἐκκλησιαστικόν ἀδίκημα εἰσπηδήσεως εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἀδελφήν Ἁγιοσαββαϊτικήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας ἡ ἀπαντητική μου ἐπιστολή πρός τόν Πανιερώτατον Ἐπίσκοπον Ράσκας, Πριζρένης Κοσσυφοπεδίου καί Μετοχίων κ.κ. Ἀρτέμιον εἰς ἀποσταλέντα ὑπ’ Αὐτοῦ ἔγγραφα ἀναφερόμενα εἰς τήν κανονικήν Του ἐμπλοκήν καί τήν κατάγνωσιν εἰς Αὐτόν καί ἐπιβολήν τῶν κανονικῶν ποινῶν τῆς ἐκπτώσεως καί τῆς καθαιρέσεως, ἀποκαλύπτει πασιδήλως ὅτι οἱ ἰσχυριζόμενοι τά ἀνωτέρω ἀγνοοῦν βασικάς ἐννοίας τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ἀδιαιρέτου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διότι κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας ΛΕ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Β΄τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΙΓ΄ καί ΚΒ΄ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου τό κανονικόν ἔγκλημα τῆς εἰσπηδήσεως προϋποθέτει σωματικήν παρουσίαν εἰς ἑτέραν Κανονικήν δικαιοδοσίαν καί ἐνέργεια ἱερατικῶν πράξεων (τελετουργικῶν, διοικητικῶν καί διδακτικῶν). Ἑπομένως ἡ διά τῆς ἐγγράφου ἀπαντήσεως ἔκφρασις γνώμης ἐντός τοῦ ἁγιωτάτου συνοδικοῦ συστήματος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Ἀδιαιρέτου καί καταδικασάσης τόν «ἐθνοφυλετισμό», ὑπό οἱουδήποτε μέλους τοῦ Σώματος Αὐτῆς πολύ περισσότερον ὑπό Ἐπισκόπου Αὐτῆς, τυγχάνει κανονικῶς δόκιμος καί ἐπιτρεπτή ἐνέργεια καί μάλιστα παραδεδομένη ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων διά πολλῶν παραδειγμάτων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Εἰσπήδησις εἰς τά interna τῆς Ἁγιοσαββαϊτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας θά ἐγένετο ἐάν εἰσερχόμην εἰς τό κανονικόν Αὐτῆς ἔδαφος καί προσεπάθουν νά ἱεροπρακτήσω καί νά κηρύξω καί νά τελέσω ἐκκλησιαστικές διοικητικές πράξεις δίχα συγκαταθέσεως, συναινέσεως καί κανονικῆς ἀδείας τῆς αὐτόθι ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς.

Ὡσαύτως ἡ ἔκφρασις ἀπορίας καί πόνου διά τά οἰκουμενιστικά «ἀνοίγματα» τῆς ἕως ἐχθές μαχομένης ὀρθοδόξως καί ἁγιοπατερικῶς Ἁγιοσαββαϊτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί συγκεκριμένως ἡ ἀμνήστευσις τῶν ἀμεταμελήτων παπιστῶν διά τά κατά τοῦ Σερβικοῦ Γένους δεινά ἐγκλήματα γενοκτονίας 800.000 Σέρβων νεομαρτύρων πρότριτα «ἁγιοποιησάντων» τόν πνευματικόν καί ἠθικόν αὐτουργόν τῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων Ῥωμαιοκαθολικόν «Ἀρχιεπίσκοπον» Ζάγκρεμπ Ἀλουΐσιον Στέπινατς καί οἱ συμπροσευχές μετά τῶν ἐκπροσώπων τῆς Παπικῆς παναιρέσεως, ὡς ἡ πρότριτα τήν 27/1/2011 εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου ὑπό τῶν πνευματικῶν ἐκγόνων τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἰουστίνου (Πόποβιτς), διά τῶν θεοειδῶν συγγραφῶν τοῦ ὁποίου ἐπλήγησαν θανασίμως οἱ τετραπάχυντοι δαίμονες τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Παπισμοῦ καί ἀντιχρίστου Διαφωτισμοῦ δέν ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς εἰσπήδηση ἀλλά δεδικαιολογημένη ἔκφραση ἀδελφικῆς διαμαρτυρίας διά τήν ἀλλοτρίωση καί ἔκπτωση ἐκ τῆς ἁγιοπατερικῆς καί ἁγιοπνευματικῆς ὀρθοδόξου πορείας.

2. Οἱ ἀδαεῖς ἐπικριταί μου, βαδίζοντες «ἰδιωνύμου» ἐμπνεύσεως ὁδόν καί ὄχι τήν ὑπό τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων προβλεπομένην ἐκκλησιαστικήν καί κανονικήν ὁδόν, παρεῖδον τήν οὐσίαν τῆς ἀπαντητικῆς μου ἐπιστολῆς, διότι δέν συνέφερε, καθώς καί τό κανονικό καί νομικό ὑπόβαθρο τῆς κατατεθείσης κριτικῆς μου σκέψεως ἐρειδόμενο εἰς τούς θείους καί ἱερούς κανόνας πού σαφῶς καί ρητῶς ἀναφέρονται ὡς καί τήν καταλυτικήν διά τήν ὅλην αὐτήν ἀλγεινήν ὑπόθεσιν Ἀπόφασιν 1410/2010 τοῦ Στ’ Ποινικοῦ Τμήματος τοῦ Ἀνωτάτου Ἀναιρετικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (Ἀρείου Πάγου), τῆς ἀδεσμεύτου καί ἀδεκάστου Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης πού κονιορτοποίησε τά φληναφήματα τους καί κατέδειξε ὡς προσχηματική καί ψευδεπίγραφο τήν κατά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Βιλόφσκυ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ράσκας (καί κατ’ ἐπέκτασιν κατά τοῦ Πανιερωτάτου Ἐπισκόπου Ράσκας κ. Ἀρτεμίου), ποινικήν δίωξιν διά δῆθεν ὑπεξαίρεσιν καί νόσφισιν ἐκκλησιαστικῶν περιουσιακῶν στοιχείων καί ἐπιπροσθέτως τήν πρόσφατον ἀποφυλάκισιν ὑπό τῶν Σερβικῶν Ἀρχῶν ἐλλείψει στοιχείων τοῦ φερομένου ὡς συνεργοῦ τῶν ἀνωτέρω ἐργολάβου κατασκευῶν κ. Predrag Suboticki.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό καί πρός καταισχύνην τῶν ἐπικριτῶν μου ἐπικαλοῦμαι τήν εὐπειθεστάτην ἐνέργειάν μου πρός τήν Ἁγιοσαββαΐτικήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας νά ἀποδεχθῶ τήν ἀναπόδεικτον προφορικήν δήλωσιν Αὐτῆς, διά τοῦ Πανιερωτάτου Ἐπισκόπου Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου (Μπούλοβιτς) περί τῆς ἀκυρότητος τοῦ ἀποστελέντος μοι ὑπό τοῦ κυριάρχου αὐτοῦ Ἐπισκόπου Κανονικοῦ Ἀπολυτηρίου Γράμματος τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Συμεών Βιλόφσκι καί νά ἀποστείλω πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην κ. Εἰρηναῖον καί τήν περί Αὐτόν Ἱ. Σύνοδον τόν Ἀτομικόν αὐτοῦ Φάκελλον.

3. Παρά τίς βαρύγδουπες ἀθεολόγητες καί ἀνεπέρειστες νομοκανονικῶς δηλώσεις τῶν ἀνωτέρω ἐπικριτῶν μου τά ἀδυσώπητα κανονικά ἐρωτήματα διά τάς κανονικῶς ἐκνόμους ἐνεργείας τῆς Ἁγιοσαββαΐτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας παραμένουν ἀναπάντητα καί εἰδικώτερον.

Βάσει

 • α. ποίων κανονικῶν διαδικασιῶν,
 • β. ποίων κανονικῶν κατηγορητηρίων,
 • γ. ποίας προσάψεως παραγματικῶν περιστατικῶν,
 • δ. ποίων κανονικῶν ἀνακρίσεων,
 • ε. ποίας διερευνήσεως κατηγορητηρίων,
 • ς. ποίων κανονικῶν δικῶν
 • ζ. ποίων ἀπολογιῶν καί
 • η. ποίων ἐνδίκων μέσων ἐξεδόθησαν :

i. Ἡ ἀπό 11/2/2010 Ἀπόφασις τῆς Σερβικῆς ΔΙΣ περί τῆς προσωρινῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρτεμίου ἐκ τῆς Θεοσώστου δικαιοδοσίας Αὐτοῦ,

ii. Ἡ ἀπό 2/5/2010 Ἀπόφασις τῆς Σερβικῆς Ἱεραρχίας περί ἐπιβολῆς πρός τόν Ἐπίσκοπον Ἀρτέμιον τῆς ποινῆς τῆς ἐκπτώσεως ἐκ τῆς Κανονικῆς δικαιοδοσίας Αὐτοῦ,

iii. Ἡ ἀπό 18/9/2010 Ἀπόφασις τῆς Σερβικῆς ΔΙΣ περί ἐπιβολῆς πρός τόν Ἐπίσκοπον Ἀρτέμιον τῆς ποινῆς τῆς ἀορίστου ἀργίας ἀπό πάσης ἱεροπραξίας, καί

vi. Ἡ ἀπό 18/11/2010 Ἀπόφασις τῆς Σερβικῆς Ἱεραρχίας περί ἐπιβολῆς πρός τόν Ἐπίσκοπον Ἀρτέμιον τῆς ποινῆς τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης ὑπουργήματος.

Καί τέλος μία ταπεινή ἐπισήμανσις, ἀληθής φιλελληνισμός εἶναι ἡ μετ ἐπιμελείας καί ἀφοσιώσεως τήρησις τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων εἰς τήν θέσπισιν τῶν ὁποίων πρωτοστάτησαν οἰκουμενικοί Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

H δευτερα παρουσια

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 28th, 2011 | filed Filed under: Român (ROYMANIKA), ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Kυριακή της Aπόκρεω

H δευτερα παρουσια

Β΄ΠαρουσιαΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἂν πιστεύαμε, σήμερα θὰ είχαμε πόνο στὴν καρδιὰ καὶ δάκρυα στὰ μάτια. Ἂν πιστεύαμε, θὰ κρατούσαμε στὸ χέρι κομποσχοίνι σὰν ἐκεῖνο ποὺ κρατοῦσε ὁ ἅγιος Ἀντώνιος στὴν ἔρημο καὶ θὰ ἤμεθα πεσμένοι στὰ γόνατα καὶ θὰ παρακαλούσαμε τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ὅλους τοὺς ἁγίους νὰ μᾶς σώσουν. Γιατί; Γιατὶ ἡ σημερινὴ Κυριακὴ διαφέρει ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἄλλες. 52 Κυριακὲς ἔχει ὁ χρόνος καὶ κάθε Κυριακὴ ἔχει τὸ εὐαγγέλιό της. Ἀλλὰ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε τὸ φοβερώτερο ἀπ᾿ ὅλα. Ὅταν τ᾿ ἀκοῦς νομίζεις πὼς ἀστράφτει καὶ βροντάει ὁ οὐρανός, νομίζεις ὅτι πέφτουν ἀστροπελέκια στὰ κεφάλια τῶν ἀμετανοήτων, νομίζεις ὅτι σείεται ἡ γῆ καὶ τὸ σύμπαν. Ἐὰν αὐτὰ ποὺ γράφει τὸ εὐαγγέλιο τὰ πιστεύαμε, θὰ ἦτο πολὺ διαφορετικὰ τὰ πράγματα. Τί μᾶς λέει τὸ εὐαγγέλιο;

* * *

Ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ ἔρθῃ πάλι. Ἐκεῖνος ποὺ ἦρθε καὶ τὸν περιφρονήσαμε· ποὺ ἔζησε σὰν φτωχός, ὁ φτωχότερος ἀπ᾿ ὅλους· ποὺ δὲν εἶχε σπίτι, δὲν εἶχε ποῦ νὰ γείρῃ τὸ κεφάλι του· ἐκεῖνος ποὺ πείνασε καὶ δίψασε ψάχνοντας νὰ βρῇ τὸ χαμένο πρόβατο· ἐκεῖνος ποὺ τέλος σταυρώθηκε στὸ Γολγοθᾶ· ἐκεῖνος ὁ ἄγνωστος καὶ περιφρονημένος, αὐτὸς θὰ ἔρθῃ πάλι. Θὰ ἔλθῃ ἐν δόξῃ, μετὰ τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων.
Πότε θὰ ἔρθῃ; Ἄγνωστο. Ὡς «κλέπτης» ἐν νυκτί, λέει ὁ διος (βλ. Ματθ. 24,43· Λουκ. 12,39), ξαφνικὰ σὰν τὴν «ἀστραπή» (βλ. Ματθ. 24,27· Λουκ. 17,24). Ὑπάρχουν ὅμως μερικὰ σημάδια, ἀπ᾿ τὰ ὁποῖα μποροῦμε νὰ καταλάβουμε πότε θὰ γίνῃ ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου.
Ποιά εἶνε τὰ σημάδια; Είδατε, ἀγαπητοί μου, τὴν ἀμυγδαλιά; Εἶνε γυμνή. Ὅταν ἡ ἀμυγδαλιὰ βγάλῃ λουλούδια καὶ ἀσπρίσῃ καὶ φαίνεται σὰ᾿ νύφη στολισμένη, λές· Ἔρχεται ἡ ἄνοιξι. Ἔτσι κι ὅταν δοῦμε μερικὰ σημάδια στὸν κόσμο, θὰ καταλάβουμε ὅτι ἔρχεται ὁ βασιλεὺς τοῦ κόσμου. Τὰ σημάδια αὐτὰ μᾶς τὰ εἶπε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὰ ἐξήγησαν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Εἶνε σημεῖα στὸν ἥλιο, στὴ σελήνη καὶ στὰ ἄστρα. Ὁ ἥλιος θὰ σκοτισθῇ, ἡ σελήνη θὰ χάσῃ τὸ φέγγος της, τὰ ἄστρα θὰ πέσουν (βλ. Ματθ. 24,29· Λουκ. 21,25). Ἀλλὰ καὶ σημεῖα στὴ γῆ. Ἡ γῆ ποὺ πατοῦμε τί εἶνε; Διάφορα στοιχεῖα. Ὅπως ἡ γυναίκα παίρνει τὸ ἀλεύρι, τὸ ζυμώνει μὲ τὸ νερὸ καὶ τὸ κάνει ψωμί, ἔτσι κι ὁ Θεὸς πῆρε τρία πράγματα, χῶμα – φωτιὰ – νερό, τὰ ζύμωσε καὶ ἔκανε τὴ γῆ. Ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἕνωσε τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τῆς γῆς, αὐτὸς θὰ πῇ νὰ διαλυθοῦν πάλι. Παράδειγμα ἡ θάλασσα. Τὰ κύματά της προχωροῦν ἀφρισμένα, ἀλλὰ σταματοῦν στὴν ἀκρογιαλιά. «Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν» (Ψαλμ. 103,9). Τὴν ἀπέραντη θάλασσα ὥρισε ὁ Θεὸς νὰ τὴν σταματᾷ ἕνα λεπτὸ πραγματάκι, ἡ ἄμμος. Τῆς λέει Ἄλτ, δὲ᾿ θὰ προχωρήσῃς. Τὴν ἡμέρα ὅμως ἐκείνη τὴν φοβερὰ τὰ κύματα ἀφρισμένα θὰ ὑψωθοῦν, θὰ περάσουν τὴν ἀμμουδιά, θὰ προχωρήσουν, θὰ καλύψουν ἐκτάσεις, καὶ μετὰ πάλι θὰ τραβηχτοῦν μὲ θόρυβο, σὰν θεριὸ ποὺ μουγκρίζει. «Σάλος» θαλάσσης θὰ ἀκούγεται, λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Λουκ. 21,25). Τὸ νερὸ τῶν ποταμῶν ἐπίσης θὰ λιγοστέψῃ καὶ θὰ ἀλλοιωθῇ. Τὰ δέντρα, λέει ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, θὰ στάζουν αἷμα. Ἀκόμα θὰ γίνῃ κάποιος «σεισμός» (Ἀπ. 16,18)· ὄχι ὅπως οἱ ἄλλοι σεισμοί, ποὺ εἶνε τοπικοί. Αὐτὸς θὰ εἶνε παγκόσμιος, θὰ σεισθῇ ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, καὶ μαζὶ μὲ τὰ παλάτια θὰ γκρεμιστοῦν καὶ τὰ καλύβια· δὲ᾿ θὰ μείνῃ «λίθος ἐπὶ λίθον», ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Ματθ. 24,2). Καὶ μετὰ θὰ σαλπίσῃ «σάλπιγγα μεγάλη» (ἔ.ἀ. 24,31), σάλπιγγα ἀρχαγγέλου ποὺ θὰ λέῃ· Νεκροί, ἀναστηθῆτε! Καὶ ἀπὸ τοὺς τάφους καὶ κάθε μέρος μὲ τὸ θεῖο πρόσταγμα «οἱ νεκροὶ ἀναστήσονται» (Ἠσ. 26,19· Ἰωάν. 5,21). Αὐτὰ εἶνε μερικὰ ἀπὸ τὰ σημάδια ποὺ θὰ προηγηθοῦν.
Καὶ γιατί θὰ ἔρθῃ πάλι ὁ Χριστός; θὰ ρωτήσετε· ποιός ὁ λόγος; Διπλὸς εἶνε ὁ λόγος. Θὰ ἔρθῃ πρῶτον γιὰ νὰ φανερωθῇ ὅλη ἡ θεότης του. Θυμᾶστε τὴ Μεγάλη Παρασκευή; Ἐπάνω στὸ σταυρὸ φαινόταν ὡς ὁ πιὸ ἀδύνατος ἄνθρωπος. Ἀπὸ κάτω οἱ Ἑβραῖοι σὰν σκυλιὰ λυσσασμένα τὸν ὕβριζαν και τὸν ἔφτυναν. Καὶ μποροῦσε, ἐὰν κουνοῦσε τὸ δαχτυλάκι του μόνο, νὰ κάνῃ κάρβουνο αὐτὴ τὴ γῆ. Δὲν τὸ ἔκανε. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὅμως θὰ παρουσιαστῇ μὲ ὅλη τὴ μεγαλοπρέπεια τῆς θεότητός του· καὶ τότε αὐτοὶ ποὺ τὸν βλαστήμησαν καὶ τὸν πότισαν ὄξος καὶ χολή, «ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» (Ἰωάν. 19,37). Δεύτερον θὰ ἔρθῃ ὁ Κύριος γιὰ ν᾿ ἀποδώσῃ δικαιοσύνη. Ἐδῶ στὴ γῆ τώρα δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη. Οἱ ἄνθρωποι στενάζουν ἀπὸ τὴν ἀδικία. Λίμνη εἶνε τὰ δάκρυα τῶν ἀδυνάτων καὶ καταφρονεμένων γιὰ τὴν καταπίεσι καὶ ἐκμετάλλευσι ποὺ δέχονται. Βλέπεις π.χ. ἕναν ὑπάλληλο ποὺ τηρεῖ τὸν ὅρκο του νὰ ζῇ φτωχά, γιατὶ εἶνε τίμιος· καὶ βλέπεις τὸν ἄλλο, ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴ θέσι του, νὰ πλουτίζῃ καὶ νὰ θησαυρίζῃ. Ποῦ εἶνε ἡ δικαιοσύνη; Βλέπεις τὸν πάμπτωχο ἐργάτη νὰ μένῃ σὲ μιὰ παράγκα, καὶ τὸν ἄδικο καὶ ἄσπλαγχνο νὰ ζῇ μέσα στὴν πολυτέλεια καὶ εὐμάρεια. Βλέπεις τὴν τίμια γυναῖκα νὰ ζῇ ἐγκαταλελειμμένη ἀπὸ τὸν ἄντρα της καὶ νὰ τρέχῃ γιὰ νὰ ζήσῃ τὰ παιδιά της, καὶ τὴν ἄτιμη ἀντροχωρίστρα νὰ ζῇ σὰν βασίλισσα.
Ὅλα λοιπὸν αὐτὰ τὰ ἄδικα θὰ τὰ τακτοποιήσῃ ἡ δευτέρα παρουσία. Θὰ ἔρθῃ ὁ Κύριος γιὰ ν᾿ ἀποδώσῃ δικαιοσύνη στὸν καθένα, νὰ ἀμείψῃ τοὺς δικαίους καὶ νὰ τιμωρήσῃ τοὺς ἀσεβεῖς. Ναί, θὰ κρίνῃ τὸν κόσμο. Πῶς θὰ τὸν κρίνῃ; Θὰ στήσῃ ζυγαριά, ποὺ θὰ τὰ ζυγίσῃ ὅλα. Πρῶτα – πρῶτα θὰ ζυγίσῃ τὰ ἔργα μας, ὅλα ὅσα κάναμε. Καὶ τὰ φανερὰ καὶ τὰ κρυφὰ ποὺ δὲν τὰ εἶδε μάτι ἀνθρώπου. Θὰ ζυγίσῃ ἀκόμη τὰ λόγια μας. Ποιά λόγια; Τὶς φλυαρίες, κουτσομπολιά, κατακρίσεις, συκοφαντίες, αἰσχρολογίες, βλασφημίες, ψέματα, ψευδορκίες… Αὐτὰ ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸ στόμα σὰν φαρμάκι ὀχιᾶς. Αὐτὰ ποὺ λέμε ἀπ᾿ τὸ πρωῒ ὣς τὸ βράδυ χωρὶς ἔλεγχο, ὅλα θὰ παρουσιαστοῦν γραμμένα ὅπως στὸ μαγνητόφωνο. Τὸ εἶπε καθαρὰ ὁ Χριστός, ὅτι θὰ δώσουμε λόγο γιὰ κάθε «ἀργὸ» λόγο (Ματθ. 12,36). Δὲν σοῦ ᾿δωσε ὁ Θεὸς τὴ γλῶσσα γιὰ νὰ γίνῃ πριόνι τοῦ διαβόλου· σοῦ τὴν ἔδωσε γιὰ νὰ λὲς τὸ «Κύριε, ἐλέησον» καὶ νὰ σκορπᾷς μύρο μὲ τὰ ὡραῖα σου λόγια. Αὐτὴ τὴ γλῶσσα θὰ τὴ ζυγίσῃ καὶ θὰ τὴν κρεμάσῃ ὁ Χριστός. Κ᾿ ἔπειτα μοῦ ᾿ρχονται στὴν ἐξομολόγησι· «Παπούλη, δὲν ἔκανα τίποτε, δὲ᾿ σκότωσα…». Σκότωσες μὲ τὴ γλῶσσα σου, διέλυσες σπίτια, χώρισες ἀντρόγυνα, ἄναψες φωτιές, κατέστρεψες κόσμο. Ἀλλοίμονο, δὲν αἰσθανόμεθα τὴν ἁμαρτωλότητά μας. Θὰ ζυγίσῃ ὅμως τότε ἀκόμη καὶ τὶς σκέψεις μας. Ναί. «Ὤ ποία ὥρα τότε!…», ὅπως ἔψαλαν σήμερα οἱ ψάλτες (αἶνοι Κυρ. Ἀπόκρεω), ποὺ ἔπρεπε νὰ τ᾿ ἀκοῦμε καὶ νὰ κλαῖμε. Θὰ ζυγιστοῦν καὶ οἱ σκέψεις μας, ὅλα τὰ πονηρὰ ποὺ διαλογιζόμεθα μέρα καὶ νύχτα.
Αὐτὸ εἶνε τὸ κριτήριο ποὺ θὰ κάνῃ ὁ Χριστός. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἔχει μιὰ ὁμιλία στὴ δευτέρα παρουσία. Εἶμαι, λέει, ἁμαρτωλός, καὶ θὰ ἤθελα κ᾿ ἐγὼ νὰ μὴν ὑπάρχῃ κόλασις, γιατὶ τὴ φοβᾶμαι· ἀλλ᾿ ὅμως ὑπάρχει ἡ κόλασις! Γιὰ ὅλα μπορεῖ νὰ ἀμφιβάλλῃς· γιὰ ἕνα δὲν πρέπει νὰ ἀμφιβάλλῃς, ὅτι ὑπάρχει κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις, ὑπάρχει μέλλουσα ζωή, κόλασις καὶ παράδεισος. Ὑπάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, ὑπάρχει ἕνα αὐτὶ ποὺ τ᾿ ἀκούει ὅλα, ὑπάρχει ἕνα χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα.

* * *

Ἀδελφοί μου· νὰ ἔχουμε προσοχὴ στὸν βίο μας. Μιά φορὰ περνᾶμε ἀπὸ τὴ φλούδα αὐτὴ τῆς γῆς. Ἂς ἀποφεύγουμε τὸ κακὸ καὶ ἂς κάνουμε τὸ καλό· αὐτὸ θὰ μείνῃ. «Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι», ὅτι «τὰ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν» (Ἀπ. 14,13). Ἂς προσέξουμε, διότι δὲν ξέρουμε πότε ἔρχεται ὁ Κύριος. Εμαστε τώρα πιὸ κοντά. Διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα σημάδια, ποὺ επαμε, ὑπάρχει καὶ ἕνα ποὺ ἔγινε στὶς μέρες μας καὶ δὲν τὸ προσέξαμε. Κάπου μιὰ προφητεία λέει, ὅτι ὅταν πλησιάζει ἡ δευτέρα παρουσία οἱ Ἑβραῖοι θὰ φτειάξουν κράτος. Ἔ, τὸ ἔφτειαξαν στὶς ἡμέρες μας, τὸ 1948. Μήπως, λοιπόν, ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα γίνῃ ἡ δευτέρα παρουσία;
Μακάρι ὅταν ἔρθῃ νὰ μᾶς βρῇ μέσ᾿ στὴν ἐκκλησία, τὴν ὥρα ποὺ γίνεται ἡ θεία λειτουργία, τὴν ὥρα ποὺ κοινωνοῦμε τὰ ἄχραντα μυστήρια, τὴν ὥρα ποὺ ἀκοῦμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Μακάρι νὰ μᾶς βρῇ στὸ σπίτι μέσα ἀγαπημένους ὅλους, συζύγους καὶ παιδιά. Μακάρι νὰ σὲ βρῇ τὴν ὥρα ποὺ κάνεις ἐλεημοσύνη. Μὴ μᾶς βρῇ ποτέ στὴν ἀτιμία καὶ τὴ διαφθορά.
Εθε ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ μετάνοια σὲ ὅλους μας, μικροὺς καὶ μεγάλους, κι ὅταν φθάσῃ ἡ τελευταία μας ὥρα νὰ σφραγίσουμε τὴ ζωή μας μὲ τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)· ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Περάματος – Πειραιῶς τὴν 12-2-1961.

___________

ΣTA ΡOYMANIKA

___________

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA:
PREDICĂ LA DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI

CE ESTE IADUL?

(ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΛΑΣΗ;)

„Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui”

(Matei 25, 41)[…]

Când va veni acea zi din urmă, se va face despărţire! Precum ciobanul în fiecare seară, când îşi întoarce turma, – am văzut lucrul ăsta cu ochii mei – pune într-o parte oile şi într-alta caprele, aşa ne va despărţi şi pe noi, oamenii, Hristos. Va lua o sită şi ne va cerne; şi tot ce este netrebuincios va merge în foc, tot ce este grâu va merge în hambar. Va despărţi omenirea în două mari tabere: una va fi a drepţilor, iar alta, a păcătoşilor. Şi păcătoşilor, care vor merge în stânga Lui, Hristos le va spune cuvinte înfricoşătoare: „Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui” (Matei 25, 41).
Auziţi ce zice? Blestem, „blestemaţi”! Cine? Cei care nu au urechi să audă şi inimi să simtă cuvintele lui Hristos, cei care nu varsă o lacrimă pentru păcatele lor, cei care nu păzesc poruncile şi mai ales porunca iubirii. Acestora, blestem, şi de-a dreptul, fără echivoc, le-a spus că nu vor avea parte de milă: „Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic…”.
Eu, fraţii mei, sunt un păcătos şi mă tem de iad. Voi sunteţi sfinţi şi nu vă temeţi? Există suflet nemuritor şi un Judecător care ne va judeca sufletul în ziua judecăţii. Şi atunci Hristos va spune un cuvânt pe care nu l-a spus nicicând altădată. El care a fost numai dragoste şi iertare şi până şi pentru răstignitorii Săi a zis: „Părinte, iartă-le lor” (Luca 23, 34), acum este Acelaşi, venind din cer şi spunând înaintea întregii lumi: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui”.
Acest blestem duce la iad. Dar ce este iadul? Este o pedeapsă. Ce pedeapsă? Trei lucruri este iadul: primul, despărţire, al doilea, pedeapsa veşnică şi al treilea, sălăşluire împreună cu demonii.
– Despărţire. Ce fel de despărţire? Tremură femeia să nu se despartă de bărbat, tremură bărbatul să nu se despartă de femeie, tremură mai înainte de toţi mama să nu se despartă de copil. Nimeni nu poate să trăiască fără persoane iubite. Trăim prin iubire: trăim pentru că există persoane care ne iubesc. Dacă va lipsi iubirea lor, viaţa devine de netrăit. Însă mai mult şi decât mamă, şi decât tată, şi decât toţi este Dumnezeu, pricina şi izvorul a tot binele. Dacă despărţirea de oamenii iubiţi face viaţa de netrăit, cu atât mai mult despărţirea de Dumnezeu! Să nu ne despărţim de Dumnezeu! Pentru că asta înseamnă iad.
– Apoi, acest iad este pedeapsă veşnică. Nu este o pedeapsă de câteva zile, de câteva săptămâni, nici de câţiva ani. Cum să o descriu? Un mare poet al Apusului a făcut o icoană, ca să ne ofere o idee despre veşnicie. Închipuiţi-vă, zice, o mare. Şi, apoi, o pasăre misterioasă care vine din vreme în vreme, cum vin în fiecare an berzele, iar în fiecare iarnă rândunelele – acum, se apropie vremea în care ne vor veni. Însă această pasăre a veşniciei, imaginaţi-v-o că vine nu după un an, ci după o mie de ani. Şi imaginaţi-vă că ia anul acesta o picătură din această mare. Şi, apoi, după o mie de ani, că ia o a doua picătură. Şi, apoi, după o altă mie de ani, că ia a treia picătură… Câţi ani, câte milioane şi zeci de milioane trebuie să treacă până când pasărea va lua şi ultima picătură din mare? Matematicienii zic că va veni ceasul şi clipa în care pasărea va lua cu pliscul ei şi ultima picătură. Da, se termină şi marea şi râurile. Dar veşnicia? O, veşnicia! De aceea este înfricoşător cuvântul: „Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic …”.
– În sfârşit, iadul nu este doar despărţire de Dumnezeu şi pedeapsă veşnică; iadul este şi sălăşluire împreună cu demonii. Femeia rabdă lângă un bărbat hulitor şi mitocan, rabdă bărbatul lângă o femeie răufăcătoare şi stricată, rabdă tatăl atunci când are copii obraznici, rabdă cel ce e obligat să trăiască împreună cu cei răi. Cine a făcut închisoare? În anii grei, toţi dintre noi care au fost arestaţi şi aruncaţi în temniţe şi în lagăre erau obligaţi să trăiască împreună cu tot felul de criminali. Cum să nu sufere cineva în astfel de medii, cum le-a descris rusul Dostoievski, în lucrarea sa «Ocnele»! Aşadar, vrei lângă tine un tovarăş bun. Însă acolo, în iad, cine îţi va ţine companie? Demonii! Cele mai oribile şi scârboase din toate fiinţele.
Astfel va fi iadul, fraţii mei, unde vor fi aruncaţi cei blestemaţi în focul cel veşnic.

***

Credem acestea? Nu! Generaţia noastră necredincioasă şi stricată le consideră minciuni! Ne aflăm în anii necredinţei. În anii de demult, bunica spunea nepotului ei: Copilaşul meu, să nu spui minciuni, că te vei duce în iad… Preotul analfabet spunea turmei lui: – Luaţi aminte, nu furaţi, nu necinstiţi, nu ucideţi, că vă veţi duce în iad… Le era frică de iad. Şi pământul era un rai. Din clipa în care am încetat să ne temem de dumnezeiescul tribunal şi am chicotit şi am crăpat de râs şi am izgonit din sufletul nostru marile adevăruri despre rai şi iad, de atunci acest pământ s-a transformat în iad. Nu vrei să auzi de iad? Iată iadul! Şi nu te temi de iad? Iadul, însă, vine. Vine veşnică pedeapsă pentru toţi câţi au păcătuit în această lume a păcatului.
Dar în faţa iadului cum de mai există dispoziţie şi chef, încât unii să danseze şi să se distreze, iar alţii să înjure şi să necinstească? Nu, fraţii mei! Să trăim după Dumnezeu, să trăim după Evanghelie. Să ne pregătim dinainte sufletele noastre. Şi vă doresc ca Dumnezeu să ne învrednicească să ajungem în Marea Săptămână şi să sărbătorim Cinstitele Patimi ale Domnului şi slăvita Lui Înviere. Amin.

(SURSA: “Ne vorbeşte părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 2)

AΣ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ!

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 27th, 2011 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

AΣ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ!

«Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. 8,12)

- p. Ayg. kΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ἐπάνω στὸ εὐαγγέλιο θέλω νὰ σᾶς πῶ. Δὲν θὰ μιλήσω σὲ ὅλο τὸ εὐαγγέλιο, ἀλλὰ μόνο στὴν ἀρχή του.
O Χριστὸς μιὰ μέρα εἶδε τὸν ἥλιο νὰ βγαίνῃ. Καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνατολή, ποὺ εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον καταπληκτικὰ θεάματα, καθὼς εἶδε τὸ φῶς νὰ σκορπίζεται σ᾿ ὅλη τὴν πλάσι, εἶπε· «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. 8,12). Μὲ ἀφορμὴ τὸ ῥητὸ αὐτὸ ἂς δοῦμε κ᾿ ἐμεῖς ἕνα ὑψηλὸ θέμα. Θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ φῶς. Εἶνε θέμα κάπως δύσκολο, ἀλλὰ θὰ προσπαθήσω νὰ τὸ κάνω ὅσο μπορῶ πιὸ ἁπλό.

* * *

Τὸ φῶς, ἀγαπητοί μου, εἶνε δύο εἰδῶν· ὑπάρχει φῶς ὑλικὸ καὶ φῶς πνευματικό. Τὸ ὑλικὸ φῶς ποιό εἶνε· εἶνε ἕνα κεράκι ποὺ φωτίζει μέσ᾿ στὴ νύχτα, εἶνε τὸ καντήλι ποὺ καίει μὲ τὸ λάδι τὸ εὐλογημένο, εἶνε τὸ ἠλεκτρικὸ φῶς ποὺ παράγεται ἀπὸ ἐνέργεια ετε τοῦ νεροῦ ετε καύσεως μὲ κάρβουνο ἢ πετρέλαιο. Ἀλλὰ παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα τὰ φῶτα, ἡ μεγαλυτέρα πηγὴ φωτὸς εἶνε ὁ ἥλιος. Σκεφτήκατε ποτὲ τί εἶνε ὁ ἥλιος; Καὶ μόνο αὐτὸς φτάνει ν᾿ ἀποδείξῃ ὅτι ὑπάρχει Θεός. Θαυμαστὸς εἶνε ὁ ἥλιος. Γιατί εἶνε θαυμαστός;
ϗ Εἶνε θαυμαστὸς πρῶτα γιὰ τὸ μέγεθός του. Τὸν βλέπετε σὰ᾿ μιὰ μπάλλα ποὺ παίζουν τὰ παιδιά. Τόσο μικρὸς εἶνε; Ὤ εἶνε πολὺ μεγάλος. Φαίνεται ἔτσι, ἐπειδὴ εἶνε πολὺ μακριὰ ἀπὸ μᾶς. Λένε οἱ ἀστρονόμοι ὅτι, γιὰ νὰ φθάσουμε ἐκεῖ, πρέπει νὰ ταξιδεύουμε ἐπὶ 250 χρόνια! Ἂν δηλαδὴ μπῇς σὲ διαστημόπλοιο καὶ ξεκινήσῃς, ὥσπου νὰ φτάσῃς ἐκεῖ θὰ ἔχῃς πεθάνει· τὰ δισέγγονα ἢ τρισέγγονά σου θὰ φτάσουν στὸν ἥλιο – ἂν μπορέσουν βέβαια νὰ πλησιάσουν, λόγῳ τῆς θερμοκρασίας του. Ἔχει λοιπὸν μέγεθος τεράστιο. Λένε οἱ ἀστρονόμοι, ὅτι πρέπει νὰ βάλουμε τὴ Γῆ 1.000.300 φορές, γιὰ νὰ φτειάσουμε τὸν ἥλιο!
ϗ Εἶνε ἀκόμη θαυμαστὸς ὁ ἥλιος γιὰ τὸ φῶς ποὺ ἀκτινοβολεῖ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Χωρὶς τὸ ἡλιακὸ φῶς τίποτε δὲν ζῇ. Βλέπεις τὰ ἄνθη; βλέπεις τοὺς καρποὺς τῶν δέντρων; βλέπεις τὰ σπαρτὰ πού ᾿νε τώρα πράσινα; Ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ νερό, ἀλλὰ περισσότερο ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ ἥλιο. Ὁ ἥλιος τὰ μεστώνει, τὰ ὡριμάζει, τὰ κάνει χρυσᾶ. Τὰ μῆλα ποὺ τρῶς, τὰ ἀχλάδια, τὰ πορτοκάλια, εἶνε «κονσέρβες ἥλιου» ὅπως εἶπε κάποιος. Εἶνε ζυμωμένα μὲ τρία πράγματα· χῶμα, νερὸ καὶ ἥλιο. Χωρὶς ἥλιο, τίποτα δὲν παράγεται. Ἂν σβήσῃ ὁ ἥλιος, ὅλες οἱ ΔΕΗ τοῦ κόσμου νὰ δουλεύουν μέρα – νύχτα, δὲ᾿ μποροῦν ν᾿ ἀναπληρώσουν τὸ ἡλιακὸ φῶς οὔτε μιᾶς ὥρας. Καὶ τὸ φῶς αὐτὸ ―παρακαλῶ― μᾶς προσφέρεται δωρεάν.
ϗ Θαυμαστὸς ὁ ἥλιος γιὰ τὸ μέγεθός του, θαυμαστὸς γιὰ τὸ φῶς του. Εἶνε ἀκόμη θαυμαστὸς γιὰ τὴ θέσι του. Μένει σὲ ὡρισμένη ἀπόστασι, ὑπακούει στὸ δρομολόγιο τοῦ Θεοῦ. Ὑποθέστε, ὅτι ὁ ἥλιος ἀπομακρύνεται καὶ τὸν βλέπουμε σὰν ἕνα ἀστεράκι ποὺ οἱ ἀκτῖνες του δὲ᾿ φτάνουν στὴ γῆ. Τότε τί θὰ γίνῃ; Θὰ παγώσουν ὅλα, θὰ φτάσῃ τὸ θερμόμετρο ἑκατὸ ὑπὸ τὸ μηδέν, θὰ γίνουν κρύσταλλο τὰ ποτάμια, οἱ λίμνες, τὰ πάντα, κ᾿ οἱ ἄνθρωποι θὰ πεθάνουν. Ἂν πάλι ὑποθέσουμε, ὅτι ὁ ἥλιος φεύγει ἀπὸ τὴ θέσι ποὺ τοῦ ὥρισε ὁ Θεὸς κ᾿ ἔρχεται πιὸ κοντά, τότε θὰ τὸν δοῦμε δέκα φορὲς πιὸ μεγάλο καὶ ἡ θερμοκρασία θὰ φτάσῃ ἑκατὸ πάνω ἀπὸ τὸ μηδέν· τότε ἡ γῆ θὰ γίνῃ κάρβουνο. Ὦ Θεέ μου, ὅλα μὲ σοφία τά ᾿χεις κάνει (βλ. Ψαλμ. 103,24)! Τὸν ἔβαλες τὸν ἥλιο σὲ τέτοια ἀπόστασι, ὥστε οὔτε νὰ καίῃ τὸν ἄνθρωπο, οὔτε νὰ τὸν παγώνῃ, ἀλλὰ νὰ τὸν ζωογονῇ. Ἐν τούτοις ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἀχάριστος καὶ ἀγνώμων, ἀλλὰ καὶ ἄπιστος· ἰδίως οἱ λεγόμενοι ἐπιστήμονες. (Σῶσε μας, Κύριε, ἀπὸ γιατρούς, ἀπὸ δικηγόρους, ἀπὸ μηχανικούς, ποὺ βγῆκαν ἀπ᾿ τὰ πανεπιστήμια καὶ διδάσκουν ἀθεΐα). Ἕνας τέτοιος λοιπόν, ἕνας γιατρὸς ἄπιστος, ἦρθε σ᾿ ἕνα χωριό, καὶ ἔλεγε· ―Δὲ᾿ βαριέστε· τί πᾶτε σὲ ἐκκλησιές; τί κάνετε σταυρούς; Ψέματα εἶνε ὅλ᾿ αὐτά, δὲν ὑπάρχει Θεός. Ποιός τὸν εἶδε τὸ Θεό;… Ἤτανε μήνας Ἰούλιος, μεσημέρι, κι ὁ ἥλιος ἔλαμπε στὸν οὐρανό. Τὴν ὥρα ἐκείνη περνοῦσε ὁ παπᾶς, ἄνθρωπος ἀγράμματος ἀλλὰ πολὺ πιστός. Τὸν ἄκουσε, καὶ τοῦ λέει· ―Ἔλα ᾿δῶ, γιατρέ. Ἀνέβα σ᾿ αὐτὸ τὸ πεζούλι καὶ κοίταξε τὸν ἥλιο. ―Μὰ τί εἶν᾿ αὐτὰ ποὺ λές; θὰ στραβωθῶ. ―Ἄ, γιατρέ, λέει ὁ παπᾶς· τὸν ἥλιο δὲ᾿ μπορεῖς νὰ δῇς, τὸ Θεὸ θέ᾿ς νὰ δῇς;… Ἔτσι ὁ ἄπιστος ἀποστομώθηκε.
ϗ Ἕνα ἄλλο θαυμαστὸ πρᾶγμα στὸν ἥλιο εἶνε, πῶς καίει. Ρώτησα ἐπιστήμονα· δὲ᾿ μπόρεσε νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ. Ἡ λαμπάδα καίει μὲ κερί, τὸ καντήλι καίει μὲ λάδι, ἡ λάμπα καίει μὲ πετρέλαιο, ἡ Δ.Ε.Η. καίει μὲ κάρβουνο ἢ νερό· κι ὁ ἥλιος μὲ τί καίει; Μυστήριο. Τώρα τελευταίως λένε, ὅτι καίει μὲ πυρηνικὴ ἐνέργεια.
ϗ Ἀλλ᾿ ὣς πότε θὰ καίῃ; Θά ᾿ρθῃ ὥρα ποὺ ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅπως σβήνει ἡ λάμπα, καὶ τότε θὰ ἔρθῃ ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια λάτρευαν τὸν ἥλιο. Καὶ μέχρι σήμερα ὑπάρχουν λαοὶ ποὺ τὸν ἔχουν γιὰ Θεό. Περιηγηταὶ λένε, ὅτι εἶδαν στὴν Ἀφρικὴ τὴν ὥρα τῆς ἀνατολῆς ἕνας ἰθαγενὴς νὰ χτυπάῃ ἕνα τύμπανο ἀπὸ δέρμα λιονταριοῦ, καὶ οἱ ἄλλοι μόλις τ᾿ ἀκοῦνε νὰ πέφτουν καὶ νὰ προσκυνοῦν τὸν ἥλιο. Ἀλλὰ ὁ ἥλιος δὲν εἶνε Θεός· εἶνε κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ ἐμεῖς, μὲ εὐγνωμοσύνη στὸ Δημιουργό, τὴν ὥρα τῆς ἀνατολῆς τοῦ λέμε· «Δόξα σοι, τῷ δείξαντι τὸ φῶς» (δοξολ.)· δοξασμένος νά ᾿σαι, Κύριε, σ᾿ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸν ἥλιο! Νὰ τὸν εὐχαριστοῦμε, διότι σᾶς τὸ λέω· ὅπως σβήνει τὸ καντήλι κι ὅπως σβήνει τὸ κερί, ἔτσι θά ᾿ρθῃ ὥρα ποὺ κι «ὁ ἥλιος θὰ σκοτισθῇ» (Ματθ. 24,29).

* * *

Ὅλα θὰ σβήσουν, ἀγαπητοί μου, κι ὁ ἥλιος καὶ τὸ φεγγάρι καὶ τὰ ἄστρα. Ἕνα ἄλλο ὅμως φῶς δὲ᾿ θὰ σβήσῃ ποτέ, ἕνας ἄλλος ἥλιος θὰ μείνῃ γιὰ πάντα ἄδυτος. Εἶνε τὸ πνευματικὸ φῶς, ὁ πνευματικὸς ἥλιος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ εἶπε γιὰ τὸν ἑαυτό του· «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (ἔ.ἀ.).
Ὁ Χριστὸς εἶνε «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν» (Ἰωάν. 1,9)· κι ὅπως φωτίζει ὁ ἥλιος καὶ σκορπίζει τὰ σκοτάδια κ᾿ ἔρχεται ἡ ἡμέρα λαμπρὰ καὶ βγαίνουν οἱ ἄνθρωποι στὶς ἐργασίες τους, ἔτσι κι ὁ Χριστός ἦρθε μέσ᾿ στὸ σκοτάδι τῆς ἀνθρωπότητος ὡς φῶς, μέγα φῶς. Τί σκοτάδι ὑπῆρχε; σκοτάδι ὄχι φυσικὸ ἀλλὰ σκοτάδι πνευματικὸ καὶ ἠθικό. Διαβάστε τὴν ἱστορία νὰ δῆτε· προτοῦ νὰ ἔρθῃ ὁ Χριστὸς οἱ ἄνθρωποι λάτρευαν τὰ εδωλα. Ἄλλοι λάτρευαν τὸν ἥλιο, τὸ φεγγάρι, τὰ ἄστρα· ἄλλοι λάτρευαν τὰ ποτάμια, τὶς λίμνες, τὰ δέντρα· ἄλλοι λάτρευαν τὰ ζῷα, τὰ λιοντάρια, τὰ φίδια· ὅ,τι θέ᾿ς λάτρευαν. Σκοτάδι – μεσάνυχτα εἶχε ὁ κόσμος. Καὶ ξαφνικὰ μέσ᾿ στὸ σκοτάδι, σὰν τὸν ἥλιο, βγῆκε ὁ Χριστὸς καὶ φώτισε τὸν κόσμο.
Πῶς τὸν φώτισε; Πρῶτον μὲ τὴ διδασκαλία του. Κανείς ἄλλος δὲν εἶπε τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Χριστός. Ἀνώτερη διδασκαλία δὲν ὑπάρχει. Εἶνε διδασκαλία ἀδιάψευστη· «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35), εἶπε ὁ διος. Τὸν φώτισε ἔπειτα μὲ τὰ θαύματά του· μετρᾷς τὰ ἄστρα; μετρᾷς τὴν ἄμμο; ἄλλο τόσο μπορεῖς νὰ μετρήσῃς τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε, κάνει, καὶ θὰ κάνῃ εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀθέων ὁ Χριστός. Φώτισε ἀκόμη τὸν κόσμο μὲ τὴν ἁγία του ζωή. Ἔζησε ἔτσι, ποὺ κανείς ἀπ᾿ τοὺς ἐχθρούς του δὲ᾿ μπόρεσε νὰ τὸν κατηγορήσῃ ὅταν τοὺς προκάλεσε μὲ τὸ ἀθάνατο ἐκεῖνο· «Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;» (Ἰωάν. 8,46). Ὁ ἥλιος ἔχει κηλῖδες, τεράστιες κηλῖδες, τὶς ὁποῖες παρατηροῦν οἱ ἀστρονόμοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ἀκηλίδωτος, ἀναμάρτητος. Νά γιατί εἶνε τὸ φῶς ποὺ φωτίζει μικροὺς καὶ μεγάλους, «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 1,9).

* * *

Σᾶς παρουσίασα, ἀγαπητοί μου, τὸ φυσικὸ φῶς, ποὺ εἶνε ὁ ἥλιος· σᾶς παρουσίασα καὶ τὸ πνευματικὸ φῶς, ποὺ εἶνε ὁ Χριστός. Δυστυχὴς ὅποιος δὲ᾿ βλέπει τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, πιὸ δυστυχὴς ὅποιος δὲν πιστεύει στὸ Χριστὸ διότι εἶνε τυφλὸς στὴν ψυχή. Καὶ εὐτυχὴς ὅποιος βλέπει τὸν φυσικὸ ἥλιο, ἀπείρως δὲ εὐτυχέστερος ὅποιος γνώρισε τὸ Χριστὸ μέσα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔτσι τὸν γνώρισαν οἱ ἀναρίθμητες μυριάδες τῶν ἁγίων ποὺ τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία καθημερινῶς.
Ἀδελφοί, ἂς βγοῦμε ἀπὸ τὸ σκοτάδι! τόσο ὡς ἄτομα ὅσο καὶ ὡς σύνολο. Διότι ἀκόμη ἡ ἀνθρωπότης ἀλλὰ καὶ ἡ πατρίδα μας ἔχει σκοτάδι. Ὦ Ἑλλάς, εὐλογημένη χώρα, δὲν εἶνε φῶς ὁ ἄλφα ἢ ὁ βῆτα πολιτικὸς ἢ φιλόσοφος ἢ κοινωνιολόγος. Ἕνας μόνο εἶνε τὸ φῶς. Τρέξε κοντά του. «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός». Τὸ δὲ φῶς εἶνε ὁ Χριστός· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Ομιλία Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου εις τον ιερό ναὸ της  Ἁγίας Εἰρήνης Μελίτης – Φλωρίνης 5-5-1988)

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 27th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ετοιμάζεται εξωφρενικός νόμος, που θα απαγορεύει στο εξής τους Έλληνες να εκφράζουν δημόσια τις ανησυχίες τους για τους λαθρομετανάστες και τους ομοφυλόφιλους


ΘΑ ΔΙΩΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

________________

_________________

Θα διώκεται ποινικά με φυλάκιση από 6 μήνες έως 3 χρόνια αυτός που θα παραβαίνει τον νόμο!!!

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

 • Αρχική Ρατσισμός και ξενοφοβία Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»
 • Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»
 • Τίθεται από σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2011 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»….
 • Στην χώρα μας, οι συμπεριφορές που αποβλέπουν σε φυλετικές διακρίσεις έχουν ποινικοποιηθεί, ως ένα βαθμό, όπως προαναφέρθηκε από τον ν. 927/1979. Δεδομένου, όμως, ότι ο παραπάνω νόμος έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας κατά τη μετάβασή της σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η ισότιμη προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους ή τον γενετήσιο-σεξουαλικό προσανατολισμό τους, προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους….

Περισσότερα διαβάστε την ιστοσελίδα του Υπουργείου δικαιοσύνης.

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=1012

Aπαντήσαμε με το εξής σχόλιο στο ετοιμαζόμενο νομοσχέδιο, αλλά απερρίφθη και δεν δημοσιεύθηκε μετά την λογοκρισία!

 • «Πήρατε την ψήφο του Ελληνικού λαού και τον απατήσατε. Γίνατε όργανα των ξένων δυνάμεων και νομοθετείτε κατά τις επιθυμίες τους.
  Οι νόμοι που εκδίδετε έχουν σκοπό να διαλύσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Βγάλτε από το κόμμα σας την ταμπέλλα της Δημοκρατίας, αφού εσείς αποφασίζετε και εσείς διατάσετε, σαν να είστε κατοχική κυβέρνηση.
  Αν είστε Έλληνες, πέστε ΟΧΙ, στους ξενους σκοτεινούς κατακτητάς, που σας πιέζουν για να διαλύσουν τον τόπο μας και θα σας κάνει ήρωας ο Ελληνικός λαός.
  Η Ελλάδα πρέπει να ζήσει και θα ζήσει, επειδή υπάρχει Θεός. Οι προδότες δεν έχουν καμμία θέση στην πατρίδα μας και σύντομα θα εκδιωχθούν από τον Ελληνικό λαό».

Γράψτε και εσείς την γνώμη σας, στα σχόλια της ιστοσελίδος του Υπουργείου και ας μη το δημοσιεύσουν.

O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΠΑΝΤΑ ΓIA TON ETOIMAZOMENΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Ο Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης ἔχει ἀναρτήσει στό Διαδύκτιο πρός δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου «Γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου» στό ἄρθρο 3 τοῦ ὁποίου ἐπεκτείνει τήν προστασία τοῦ Νόμου καί σέ ὁμάδες ἤ πρόσωπα πού δέν προσδιορίζονται μόνο μέ βάση τήν φυλή, τό χρῶμα, τή θρησκεία, τήν ἐθνική ἤ ἐθνοτική καταγωγή τους ἀλλά καί τόν γενετήσιο σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Τίθεται λοιπόν τό μέγιστο ἐρώτημα ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν γενετήσιοι σεξουαλικοί προσανατολισμοί ὥστε μία συγκροτημένη πολιτεία νά παρίσταται ἀνάγκη θεσμικά νά προστατεύσει αὐτούς τούς ποικίλους γενετήσιους σεξουαλικούς προσανατολισμούς;

Σέ ἕναν ἄνθρωπο ὑπάρχουν πολλοί ἐγκέφαλοι, πολλοί στόμαχοι, πολλοί καρδιακοί μῦες;

Ἡ γενετήσια λειτουργία στό ἀνθρώπινο εἶδος δέν εἶναι προσδιορισμένη σαφέστατα ἀπό τήν ὀντολογία τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους καί δέν ἐκδιπλώνεται συγκεκριμένα στό ἄρρεν καί τό θῆλυ;

Ὑπάρχει κατά τήν γνώμη τῶν συντακτῶν τοῦ νομοσχεδίου καί ἕτερο φῦλο στό ἀνθρώπινο γένος;

Ὅπως καλῶς γνωρίζομε ἀπό τήν ἐπιστήμη τῆς ἐγκληματολογίας ἐν σχέσει πρός τό γενετήσιο ἔνστικτο ὑφίστανται δυστυχῶς στήν πεσμένη ἀνθρώπινη φύση ἐκτρωματικές ψυχοσωματικές ἐκπτώσεις, ὅπως ἡ παιδοφιλία, ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ νεκρολαγνεία καί ἄλλες ἀποκρουστικές ἐκδηλώσεις ἰδιαζόντως εἰδεχθεῖς, πού εὐτελίζουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί χωματοποιοῦν τήν ἀθάνατον ψυχήν του.

Εἶναι ἑπομένως λογικό, δίκαιο, ἠθικό νά περιβάλλεται μέ πολιτειακό κῦρος ὑπό τό πρόσχημα τῆς καταπολεμήσεως ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μιά τέτοιου εἴδους ἐκτροπή τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος, ἐπειδή τό διατάσσουν οἱ γνωστοί διεθνεῖς κύκλοι πού ἐπιχειροῦν τήν σαπροποίηση καί ἀποδόμηση τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, εὐτελίζοντας τό τιμιώτατο ἀνθρώπινο πρόσωπο, πού μόνο στήν ἐκδίπλωση τῆς ὑγιοῦς σεξουαλικότητός του μπορεῖ νά ἀνεύρει τήν πληρότητα, τήν ἐλευθερία του καί τήν ἀξιοπρέπειά του, στούς ὁποίους διεθνεῖς κύκλους κλίνει εὐλαβικά τό γόνυ, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἡ σημερινή Κυβέρνηση;

Ὥστε λοιπόν ὑπάρχει καί ἄλλος σεξουαλικός προσανατολισμός στό ἀνθρώπινο γένος πού πρέπει νά τόν περιβάλει μέ νομικό κῦρος ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ καί διερωτώμεθα ἔχει τέτοια ἐξουσιοδότηση ἀπό τό ἐκλογικό σῶμα;

Ἔχει ἐξουσιοδότηση νά καταλύει τόν αἰώνιο καί ἄφθιτο Νόμο τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί νά πριμοδοτῆ τήν παραφθορά τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας;

Γνωρίζει τί ἡ ἀληθής ἰατρική πρεσβεύει διά τήν παράχρηση τῶν σωματικῶν σεξουαλικῶν ὀργάνων καί τοῦ θεοσδότου ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ.

Ἀγνοεῖ τίς ἄπειρες ψυχοσωματικές ἀσθένειες πού ἐλλοχεύουν πίσω ἀπό μιά τέτοια παράχρηση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί δίδει μήνυμα στήν νέα γενιά ὅτι ὑπάρχει καί πριμοδοτεῖται ἀπό τήν ὀργανωμένη κοινωνία ἡ παραφθορά τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος καί ἡ ἐπίπλαστη μεταβολή της σέ ἄθυρμα τῶν διαμονικῆς συλλήψεως αἰσχρουργιῶν;

Ντρέπομαι ὡς Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος καί ὡς Ἕλλην πολίτης πού ἀναπνέω τόν ἴδιο ἀέρα καί πατῶ στά ἴδια χώματα μέ τόν κ. Καστανίδη.

Καί ἐπειδή ἐκ τῶν ἔργων του ἀποδεικνύεται ὅτι δέν πιστεύει στήν κρίση τοῦ αἰωνίου Θεοῦ δημοσίᾳ τοῦ λέγω ὅτι θά θυμηθεῖ «σύντομα» τόν ταπεινό μου λόγο ὅταν ἀναποδράστως, ἔκων ἄκων, ὅπως κάθε ἄνθρωπος, θά βρεθεῖ ἐνωπιόν Του ἀλλά θά εἶναι πολύ ἀργά γι’ αὐτόν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

_________________

Παραθέτουμε στην συνέχεια ελάχιστα από τα σχόλια τις ιστοσελίδος του Υπουργείου που δημοσιεύθηκαν.

24 Φεβρουαρίου 2011, 00:27  Βασιλης /Ψήφος για το σχόλιο: 180 θετικούς και 2 αρνητικούς

 • ΚΥΡΙΟΙ…ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ…ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ…ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ!!!! ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ

1 Μαρτίου 2011, 00:12 | Kώστας Αλτερίδης Μόνιμος Σύνδεσμος Ψήφος: Thumb up 68 Thumb down 2

 • Aν κρίνω από το πόσα σχόλια έχω στείλει και έχετε κόψει, τότε αυτά που έχετε λάβει πρέπει να είναι χιλιάδες και επιλέγετε τα πιο ανώδυνα.
 • Όσα και να κόψετε όμως, όσα και να κρύψετε το κοινωνικό φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης, της ισλαμικής κατοχής και της εγκληματικότητας δεν κρύβεται, το βιώνουμε στο πετσί μας κάθε μέρα.
 • Κάντε όσους νόμους θέλετε. Οι δικτατορίες έτσι κρατιούνται στην εξουσία.

23 Φεβρουαρίου 2011, 23:15 | Γιάννης Ποιητής/  Μόνιμος Σύνδεσμος Ψήφος: Thumb up 148 Thumb down 18

 • Μπράβο σε όλους σας…
 • Καταφέρατε να χαρακτηρίσετε τον Έλληνα ξενόφοβο και ρατσιστή (!!!)…χωρίς όμως να απολογείστε για τις δικές σας ευθύνες επ’ αυτού…
 • Γιατί «αγαπητέ υπουργέ»…με την ίδια ευκολία που η νομοθετική σας ρύθμιση θα χαρακτήριζε κάποιον «ρατσιστή», με την ίδια ευκολία ο λαός χαρακτηρίζει και εσάς ως ΠΡΟΔΟΤΕΣ…

1 Μαρτίου 2011, 16:45 | Μυρτώ Χαραλάμπους Μόνιμος Σύνδεσμος

 • Είμαστε μια ομάδα πολιτών που σας έχουμε στείλει από χθες 20 σχόλια. Δεν έχετε δημοσιεύσει ούτε ένα. Για ποιά ανοιχτή διαβούλευση μιλάτε? Απλά χρησιμοποιείτε την υποτιθέμενη διαβούλευση ως άλλοθι για να περάσετε τον φασιστικό νόμο σας, τον πιο εκτρωματικό νόμο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, μετά φυσικά από τον πρώτο που σπεύσατε να ψηφίσατε που ήταν η εξασφάλιση της εκλογικής σας πελατείας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των τυχοδιοκτών λαθρομεταναστών.

23 Φεβρουαρίου 2011, 23:11 | Αλεξανδρος Βενιζελος /Μόνιμος Σύνδεσμος/ Ψήφος: Thumb up 160 Thumb down 19

 • Προς την κυβέρνηση: Όπως ήδη θα διαπιστώσατε ο Ελληνικός λαός, σχεδόν στο σύνολο του, είναι ΚΑΘΕΤΑ αντίθετος με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο παρωδία! Επομένως θα μπορούσατε να το αποσύρετε από τώρα μιας και είναι ανούσιο να εισπράτετε την δυσαρέσκεια των Ελλήνων για άλλες 8 ημέρες…
 • Εκτός βεβαία εάν προλάβετε και ψηφίσετε πριν ολοκληρωθεί η δημόσια αυτή διαβούλευση, νόμο με τον όποιο ποινικοποιειεται και η δυσαρέσκεια απέναντι στο νομοσχέδιο για το ρατσισμό και την ξενοφοβία!!! Θα ήταν δε πολύ χρήσιμο ο νόμος να ισχύει αναδρομικά (κατι το οποίο ειναι βέβαια αντισυνταγματικό αλλά ποιος το υπολογίζει το Σύνταγμα;) έτσι ώστε να μην ξαναγράψει κάνεις σχόλιο κατά του νομοσχεδίου αλλά και όσοι το τόλμησαν να πάνε στη φυλακή!!!

23 Φεβρουαρίου 2011, 22:41 | Λένα-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ /Μόνιμος Σύνδεσμος /Ψήφος: Thumb up 146 Thumb down 19

 • Πραγματικά δέν μπορῶ νά κατανοήσω τήν χρεῖα τοῦ συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
 • Οὑδέποτε οἱ Ἕλληνες ὑπῆρξαν ρατσιστές ἢ ξενοφοβικοί !
 • Περίτρανη ἀπόδειξη τόσοι καί τόσοι Σύριοι, Παλαιστίνιοι, Ἀφρικανοί ποῦ ἦλθαν ΝΟΜΙΜΑ στήν χῶρα μας, ἐνσωματώθηκαν, δημιούργησαν καί δημιουργοῦν καί ὄλα αὐτά ἀπό τήν 10ετία τοῦ ‘70. Ὡστόσο, θά πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι τά περιστατικά παραβατικότητας αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἦταν ἐλάχιστα ἕως ἀνύπαρκτα !
 • Ὑπάρχει σύγκριση μέ τά σημερινά κύματα ΛΑΘΡΟμεταναστῶν ἔστω καί κατ’ ἐλάχιστο ;;;
 • Ἐπιπρόσθετα ὑπάρχουν ἂπειροι εὐρωπαῖοι ποῦ ἐπέλεξαν τήν χώρα μας προκειμένου, νά μείνουν γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους μετά τήν συνταξιοδότησή τους.
 • Προφανῶς θεωρεῖτε , ὅτι θά πρέπει νά ἀποδεχθοῦμε τό γεγονός ὅτι δέν μποροῦν κάτοικοι ὁλόκληρων περιοχῶν νά βγοῦν ἀπό τό σπίτι τους καί σέ μία πραγματικά δυσχερῆ στιγμή γιά τήν χώρα μας, νά στερηθοῦν ἀκόμη καί ἕνα περίπατο ἢ τό στοιχειῶδες νά παίξει τό παιδί τους, στούς χώρους ποῦ δημιουργήθηκαν ἀπό τούς φόρους τους καί τά πανάκριβα δημοτικά τέλη !
 • Προσπαθεῖτε ἐτσιθελικά, νά ἐπιβάλλετε τήν παρουσία ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποῖους δέν χρειασθήκαμε καί δέν χρειαζόμαστε !
 • Ὅταν τό 43% καί πλέον τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι οἰκονομικά ἀνενεργό;
 • Θά ἦταν ἲσως κατανοητό, ἂν οἱ συγκεκριμένοι μποροῦσαν νά ἐπενδύσουν στήν Ἑλλάδα, νά δημιουργήσουν … ἀλλά αὐτοί τό μόνο ποῦ ἔχουν νά προσφέρουν, εἶναι ἡ φτώχεια τους καί στοιχεῖα πολιτισμοῦ ποῦ εἶναι ξένα πρός τόν δικό μας πολιτισμό (ὅπως αὐτομαστίγωμα, συναθροίσεις σέ δημοσίους χώρους γιά τά λατρευτικά τους καθήκοντα, κλειτοριδεκτομή, λιθοβολισμοί, ἀντιμετώπιση τῶν γυναικῶν ὡς «πρᾶγμα» σκαιή συμπεριφορά, βιασμοί, βεντέτες κ.ο.κ.).
 • Ἀλήθεια, γιατί δέν τήν μοιράζονται αὐτήν τήν φτώχεια μέ ὁμόδοξους ἢ ὁμόγλωσσους λαούς ποῦ βρίσκονται πλησιέστερα στίς χῶρες προελεύσεώς τους ; Τό Πακιστάν εἶναι σαφῶς πλησιέστερα στήν Ἰνδία ἡ ὁποῖα ἔχει ρυθμό ἀνάπτυξης 10%. Ἢ στήν Κίνα ἡ ὁποῖα εἶναι δεύτερη οἰκονομική δύναμις. Οὒτως ὧστε νά μποροῦν νά βρίσκονται κοντύτερα στούς οἰκείους τους ;
 • Γιατί δέν ὑπάρχει πλαφόν ἐξαγωγῆς συναλλάγματος σέ ὅλους αὐτούς, ὅπως στούς Ἕλληνες τῆς Γερμανίας, τῆς Γαλλίας καί ὄλων τῶν ὑπολοίπων χωρῶν ποῦ τούς ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΝ καί τούς δέχθηκαν ;;;
 • Μήπως θά ἦταν καλύτερα νά ἀσχοληθῆτα καί νά βρῇτε κομπιουτεράκια ποῦ λειτουργοῦν προκειμένου νά λύσετε μείζονα προβλήματα τῆς κοινωνίας ;
 • Θεσπῖστε πρῶτα νόμους ποῦ θά βάλουν ὅλο αὐτό τό κομφούζιο ποῦ προκαλέσατε μέ τήν ὀλιγωρία σας καί τήν μικροκομματική πολιτική σας, μέσα σέ ἕνα πλαίσιο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, προστατεῦστε τά σύνορα τῆς χῶρας, γιατί ὁρκισθήκατε νά τήν παραδώσετε ἀκεραῖα …καί μετά συζητοῦμε γιά ἐνδεχόμενη ξενοφοβία ἢ ρατσισμό τῶν Ἑλλήνων.
 • Πρός τό παρόν, αὐτό ποῦ βιώνουμε εἶναι ἕνας ἰδιότυπος ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ μέ ἀποτέλεσμα νά ξαναμεταναστεύουν νέοι καί μεσήλικες ! ΑΥΤΟ ΠΩΣ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ; ὄχι τίποτε ἂλλο, ἀλλά γιατί στερήσατε ἀπό τήν Ἑλλάδα τόσους Ἕλληνες … ποῦ θά ἒπρεπε νά ἀποτελεῖ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΟΧΟ νά βρῇτε τρόπους νά τούς ἐπαναπατρίσετε !
 • Ἀσχοληθεῖτε μέ τήν κάμηλο … καί σταματεῖστε νά διὑλίζετε τόν κώνωπα ! ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ !

23 Φεβρουαρίου 2011, 21:18 | Παπαθεοδωρου Νικόλαος/ Μόνιμος Σύνδεσμος /Ψήφος: Thumb up 144 Thumb down 17

 • Μας τα πήρατε όλα. μας πήρατε τα λεφτά μας και προ πάντων την ελευθερία μας με τους 2.000.000 εποίκους που τρομοκρατούν τις γειτονιές μας, μας έχουν κλείσει στα σπίτα μας γιατί φοβόμαστε για την ασφάλεια μας και για να μην βλέπουμε αυτό το αίσχος που έχετε φτιάξει που το ονομάζετε κέντρο ευρωπαικής πρωτεύουσας. Τώρα θέλετε να μας πάρετε και το δικαίωμα να μιλάμε και να καταγγέλουμε την ανικανότητά σας

23 Φεβρουαρίου 2011, 21:18 | Παπαθεοδωρου Νικόλαος /Μόνιμος Σύνδεσμος / Ψήφος: Thumb up 144 Thumb down 17

Μας τα πήρατε όλα. μας πήρατε τα λεφτά μας και προ πάντων την ελευθερία μας με τους 2.000.000 εποίκους που τρομοκρατούν τις γειτονιές μας, μας έχουν κλείσει στα σπίτα μας γιατί φοβόμαστε για την ασφάλεια μας και για να μην βλέπουμε αυτό το αίσχος που έχετε φτιάξει που το ονομάζετε κέντρο ευρωπαικής πρωτεύουσας. Τώρα θέλετε να μας πάρετε και το δικαίωμα να μιλάμε και να καταγγέλουμε την ανικανότητά σας

23 Φεβρουαρίου 2011, 11:22 | Λεωνίδας Τασσόπουλος/ Μόνιμος Σύνδεσμος/ Ψήφος: Thumb up 202 Thumb down 21

 • Γράφεται ότι η χώρα μας «γίνεται πολυπολιτισμική»!
 • Δε γίνεται κύριοι, την κάνετε εσείς οι ίδιοι, διά της βίας. Και μάλιστα διαρπάττετε αυτό το ανοσιούργημα σε μία περίοδο που τόσο η Γερμανία όσο και η Αγγλία (χώρες με τεράστια πολυπολιτισμική παράδοση) παραδέχονται, διά των αρχηγών τους (Μέρκελ, Κάμερον), ότι αυτό το μοντέλο έχει αποτύχει στις χώρες τους.
 • Και δε μένετε μόνον στο γεγονός ότι φορτώνετε στον Ελληνικό λαό ένα φορτίο που έχει πολλάκις αποδείξει ότι είναι αδύναμος, απροετοίμαστος, έστω και απρόθυμος να σηκώσει, έρχεστε τώρα να ποινικοποιήσετε και την αντίδρασή του! Στρέφεστε δηλαδή κατά του ίδιου του λαού που σας εκλέγει, όχι με το στρατό, όπως ο Καντάφι, αλλά με τις απειλές του ποινικού δικάίου….

22 Φεβρουαρίου 2011, 23:49 |Μόνιμος Σύνδεσμος/Ψήφος: Thumb up 204 Thumb down 22

 • Καλό θα είναι η λέξη ξενοφοβία να συμπληρωθεί με την λέξη ελληνοφοβία.
 • Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καταπολεμούμε εκδηλώσεις ξενοφοβίας
 • κλείνοντας τα ματια σε εκδηλώσεις ελληνοφοβίας..
 • Πως στο καλό καταφέρατε ο αντιρατσιστικός νόμος να είναι ρατσιστικός!….

24 Φεβρουαρίου 2011, 14:35 | Σοφία Μαυροπούλου/Μόνιμος Σύνδεσμος/Ψήφος: Thumb up 92 Thumb down 10

Από τα σχόλια συνάγεται ότι ακόμη υπάρχει η κοινή λογική ανάμεσα στους Έλληνες, η πίστη στην ελεύθερη έκφραση της σκέψης, στα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών που απορρέουν από τη δημοκρατία και το Σύνταγμά μας. Όλα αυτά «πρέπει», κατά την άποψη όσων εισηγήθηκαν το νομοσχέδιο αυτό, να καταρριφθούν. Το ερώτημα είναι «γιατί». Γιατί η παγκόσμια διακυβέρνηση δεν θέλει λαούς με εθνική και θρησκευτική συνείδηση. Όλα όσα γίνονται στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό είναι χρωματισμένα με έντονο ανθελληνισμό. Και δεν υπάρχει κανείς που να φαίνεται διατεθειμένος να καταγγείλει δημόσια το αίσχος αυτό…. Να αποσύρετε το έκτρωμα αυτό.

(Τα σχόλια είναι πάνω από 600, εμείς γράψαμε λίγα από την πρώτη σελίδα. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και να τα διαβάσετε)

ARMELE DUHOVNICEŞTI ALE CREŞTINULUI

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 26th, 2011 | filed Filed under: Român (ROYMANIKA)


PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA
LA DUMINICA IERTĂRII (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ)

ARMELE DUHOVNICEŞTI ALE CREŞTINULUI

(ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ)

Mâine, iubiţii mei, începe Sfânta şi Marea Patruzecime, care ţine 40 de zile. Prima zi este Lunea cea Curată, iar ultima este Sâmbăta lui Lazăr.

Biserica ne cheamă să ne nevoim. Avem vrăjmaşi. Iar cei mai mari vrăjmaşi ai noştri sunt trei: primul este trupul cu dorinţele lui rele, al doilea este lumea cu spaimele şi farmecele ei, iar al treilea este satana, care – cum zice Apostolul Petru –  „ca un leu răcnind umblă căutând pe cine să înghită” (I Petru 5, 8).
Aşadar, suntem chemaţi la un război duhovnicesc. Şi precum soldaţii au arme, aşa şi noi, soldaţii lui Hristos, trebuie să fim înarmaţi cu armele pe care Apostolul Pavel le numeşte astăzi „armele luminii” (Romani 13, 12). Iar armele pe care ni le recomandă Sfânta noastră Biserică în această perioadă sunt patru.

***

– Prima armă este postul. Unii moderni spun că postul nu reprezintă nimic. L-au inventat preoţii şi episcopii ca să ţină poporul supus. Aceasta este o minciună. Postul este un aşezământ vechi. Este, precum zice Marele Vasilie, „de aceeaşi vârstă” cu omul, atât de vechi ca şi omul. Când Dumnezeu i-a făcut pe Adam şi pe Eva, le-a spus să mănânce diilioane de copilaşi mor. Însă ia aminte, vom plăti pentru asta. Vor veni iarăşi ani de foamete; se va împlini cuvântul Sfântului Cosma Etolianul: „Un pumn de făină – un pumn de aur”.n  roadele tuturor pomilor din rai în afară de unul. Ei, asta nu înseamnă post? Dar, din nefericire, Adam şi Eva nu au păzit acest post uşor şi au fost pedepsiţi: „au fost izgoniţi din rai”, precum auzim astăzi în cântări.

Au postit Moise, Ilie, toţi profeţii şi patriarhii şi drepţii din Vechiul Testament. Au postit evreii, au postit toate popoarele. Dar mai înainte de toate postul îl recomandă Domnul nostru Iisus Hristos. Îl recomandă prin cuvintele pe care le-am auzit astăzi (vezi Matei 6, 16 – 18), şi – mai mult – prin faptele şi pildele Sale. După botezul Său, Hristos s-a dus în pustie, a rămas acolo 40 de zile, s-a luptat cu satana şi l-a învins; şi acolo a postit aspru, atâtea zile nici nu a mâncat, nici nu a băut nimic. Aşadar postul se întemeiază şi pe Vechiul şi pe Noul Testament. De aceea creştinul trebuie să postească.
Dar şi medicina recomandă postul ca medicament. Un medic înţelept a spus că noi, oamenii, „ne săpăm groapa – mormântul, cu furculiţele şi cu lingurile”. Întâlnim postul până şi în natură, la animale. Ţestoasa, şarpele, broasca cad în mari  perioade de hibernare; în această perioadă desigur că postesc. Postul este o lege universală. În anii de demult oamenii se fereau de cărnuri şi de esenţele grase. În Pont, din Lunea cea Curată, măcelarul îşi atârna în cui cuţitul, se închideau măcelăriile şi doar în Sâmbăta cea Mare îl lua din nou. Acum ne-am transformat în cel mai carnivor popor: s-a umplut Elada de rotiserii. Nu ajung animalele din ţară,  aducem şi din afară şi pleacă banii. Noi mâncăm ca nişte sparţi, în timp ce dincolo, în Asia şi Africa, m
Toţi să postească. Excepţie fac doar bolnavii, cei înaintaţi în vârstă şi femeile care alăptează copii. Biserica noastră este iubitoare de oameni. Nu vrea să-l nimicească pe om. Canonul apostolic zice că aceştia sunt scutiţi; toţi ceilalţi sunt obligaţi să postească.
– Aşadar, o armă este postul. O altă armă este rugăciunea. Să ne rugăm mereu, însă în mod deosebit acum. În biserică, în fiecare seară, se cântă „Doamne al puterilor…” la Pavecerniţa Mare. Miercuri şi vineri se săvârşeşte Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Vineri seară „Apărătoarei Doamne cele de biruinţă…” şi Acatistul Buneivestiri (Heretisirile).
Rugăciune şi în afara bisericii: dimineaţa şi seara, înainte şi după masă; pe drum, în maşină, în avion, pretutindeni. Strămoşii noştri spuneau: „Cad, îmi fac cruce şi îngerul este lângă mine”.
Însă rugăciune şi acasă, în familie, tatăl – mama – copiii. Arătaţi-mi o familie care se roagă aşa, să cad să le sărut picioarele. Avem case frumoase, televizoare, mâncăruri, distracţii, desfrânări,  adultere, carnavaluri… Dumnezeu nu avem. Pentru aceasta vin pedepse, potrivit Sfintelor Cărţi.
Nu te rogi? Nu eşti om. Nu te rogi? Nici animal nu eşti. Păsările Îl laudă pe Dumnezeu în cântări. Şi câinele căruia îi arunci un os şi dă din coadă ca şi cum ţi-ar spune „mulţumesc”. Şi omul? Toate i le dă Dumnezeu, iar el abia are o buche în gură şi îl înjură pe Hristos.
– A treia armă este milostenia. Banii tăi să nu-i ţii doar pentru tine, pentru femeia şi pentru copiii tăi. Asta este iubire de sine. Să fii milostiv. Cât de milostiv? Evanghelia numără trei trepte ale milosteniei. Prima: să le împarţi pe toate (vezi Luca 18, 22); asta au făcut-o apostolii, martirii, asceţii. Nu poţi să le dai pe toate? Ei, atunci fă ceva mai uşor, dă jumătate; aceasta o spune Ioan Înainte-mergătorul (vezi Luca 3, 11). Nici jumătate nu poţi? Ei, atunci dă o zecime; precum făceau iudeii. Ai adunat 100? Dă 10 săracului. Dar nici asta n-o faci. Dar ce faci? Lozinca diavolului: toate pentru noi înşine, nimic pentru celălalt! Într-un sat, preotul a făcut o colectă pentru un sărman şi a adunat doar 1.000 de drahme. În aceeaşi seară au venit în centru dansatoare străine şi au dansat; tineri – bătrâni priveau la trupurile lor goale. Şi când au plecat, au numărat banii pe care i-au adunat. Erau, poftim, 350.000 de drahme. Foarte frumos! Pentru diavolul 350.000. Pentru Hristos? Aproape nimic…
– Aşadar am spus: post, rugăciune, milostenie. Însă Hristos mai cere ceva. O spune astăzi Evanghelia. Ce anume? Să-ţi ierţi vrăjmaşul (vezi Matei 6, 14 – 15). Este a patra armă, cea mai grea dintre toate.
Duhovnicul întreabă un suflet: – Nu cumva ai duşmănie cu cineva? – Am, cu o vecină. – Ce ţi-a făcut? – Asta şi asta. – Cât timp ai de când nu vorbeşti cu ea? – Sunt deja zece ani… Vine alta. – Ai vreun duşman? – Chiar soacra a scos sufletul din mine ! Nici „bună ziua” nu-i zic… Vine soacra: – A, chiar noră-mea!… Vine vecinul: – Am ură faţă de cutare. – Ei, acum trebuie să iertaţi. – A, nu se poate asta, bunicuţule. Dă-mi canon orice vrei, să aprind lumânări, să fac metanii, dar iertare nu dau. M-a ars, nu vreau nici să-l văd, nici să-l aud… Ce zice însă Evanghelia!? Cineva a întrebat pe un necredincios, care este cel mai frumos cuvânt din câte sunt scrise în Evanghelie, şi a răspuns: ceea ce zice Hristos, a ierta unul pe celălalt. Ierţi? Eşti creştin. Nu ierţi? Păcat de posturile tale, de drumurile tale la biserică, de metaniile tale, de toate câte faci. O spune clar Evanghelia astăzi. Ierţi, vei fi iertat. Nu ierţi, nu vei fi iertat. În seara aceasta, Biserica ne va chema pe toţi ca mai înainte să intrăm în post, nurorile să ierte pe soacre, soacrele pe nurori, bărbaţii pe vecinii lor, cei mici pe cei mari, cei mari pe cei mici. În felul acesta toţi ca nişte fraţi, ca o familie iubită să începem sfântul stadiu al Marii Patruzecimi.
Sfântul Cosma Etolianul spune: Vai de cel care moare înainte de a se împăca cu duşmanul său! Mii de preoţi şi mii de episcopi să le citească rugăciuni la mormânt! Nu se iartă.
***
La arme deci, iubiţii mei fraţi! Oricine apucă armele de război cu uşurinţă, arme care sunt de moarte, de distrugere, de pierzare; dar cu greu va apuca cineva armele cele duhovniceşti, „armele luminii”, despre care vorbeşte Apostolul Pavel astăzi.
Să nu rămânem fără armele noastre: postul, rugăciunea, milostenia şi iertarea. Să postim, precum Domnul nostru Iisus Hristos în pustie. Să ne rugăm, precum Hristos noaptea în Ghetsimani. Să facem milostenii, precum Hristos a împărţit în lume bunătăţile  Lui. Şi să iertăm din inima noastră pe orice vrăjmaş, precum Acela, care de sus de pe cruce, a spus pentru răstignitorii Săi: „Părinte, iartă-le lor, căci nu ştiu ce fac” (Luca 23, 34).
De mâine la arme! Post, rugăciune, milostenie, iertare. Aceste patru să le avem şi atunci îngerii şi arhanghelii ne vor acoperi şi Dumnezeu va fi întotdeauna cu noi în vecii vecilor. Amin.
† Episcopul Augustin
(Omilie a Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kandiotis,
în Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe Lakkia [Levaia] – Amintaios 28.02.1982)
SURSA: “Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 1.

MANTΩ MAYRΟGENOYS

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 21st, 2011 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

MANTΩ MAYRΟGENOYS
______

__

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 17th, 2011 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΚΟΣΚΙΝΟ

ευλογ. 1999Να μην έχουμε ποτέ εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αλλά να παρακαλούμε το Θεό για να μας στερεώση στην πίστι.  Γιατί αν έρθη κανένας διωγμός εδώ πέρα – και προφητεύω ότι θα έρθη – θα γίνουν φοβερά πράγματα, τότε θα πέση το κόσκινο το μεγάλο.  Και θα είμεθα τότε ευτυχείς, αν μείνουν μέσα στην πόλι 100 – 200 Χριστιανοί.  Τους άλλους θα τους πάρη το ρεύμα.  Θα τους σηκώση ως άχυρο, που το φυσά, το σηκώνει και το πετά ο άνεμος.  Έτσι θα τους σηκώση όλους αυτή η θύελλα του διαβόλου, αυτούς ο άνεμος.  Και θα μείνουν μόνο τα βράχια.  Όσοι είνε σταθεροί, μόνο αυτοί θα μείνουν κοντά στο Θεό.  Τους άλλους θα τους πάρη το ρεύμα του ποταμού και θα τους καταστρέψη και θα τους διαλύση.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ

Τι πρέπει να κάνουμε, ευρισκόμενοι σ’ αυτό τον αιώνα – σ’ αυτή τη γη, για να μείνουμε με το Χριστό; Ιδού τί μας συμβουλεύει ο απόστολος Παύλος: «Ένα όπλο πανίσχυρο, που πρέπει πάντοτε να έχουμε μαζί μας οι Χριστιανοί, είνε η προσευχή.  Να μην είμαστε άοπλοι σ’ αυτή την σκληρά μάχη.

«Το λοιπόν προσεύχεσθε, αδελφοί, περί ημών» (Β.Θεσ. 3,1).

Σ’ αυτά τα χρόνια που ζούμε, σας παρακαλώ πολύ, λέει ο απόστολος, προσεύχεσθε για μένα.  ¨Ενας Παύλος παρακαλούσε τους Χριστιανούς της Θεσσαλονίκης να προσεύχονται γι’ αυτόν!  Το σκεφτήκατε αυτό; Αν ο Παύλος είχε ανάγκη από τις προσευχές των Χριστιανών, πόσο μάλλον εμείς;

Άλλ’ εμείς αυτή την προσευχή, πού είναι όπλο ισχυρό – πανίσχυρο για όλες μας τις ανάγκες, υλικές και πνευματικές, την αμελούμε.  Έχουμε μεγάλο και σκληρό αγώνα.  Πρέπει να νικηθούν οί δαίμονες!

Λοιπόν έτσι θα κάνετε, και ο Κύριος θα σας σώση και από σωματικούς κινδύνους και από πνευματικούς κινδύνους, μεγάλα και θαυμαστά θα ποιήση ο Κύριος… Ο Θέος θα δώση χάρι, όταν υπάρχη ταπείνωσι, αγάπη, συναισθησι ότι είμεθα ένα μηδενικό.

Αποσπάσματα από το βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ»

του Γέροντος π.Αυγουστίνου Επισκόπου Φλωρίνης – ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ!

ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΘΑ ΨΥΧΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 17th, 2011 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΟΧΙ ΨΕΥΤΟ ΑΓΙΟΣΥΝΗ, ΟΧΙ ΨΕΥΤΟ ΕΥΣΕΒΙΣΜΟ

p. A.Δυστυχώς, δεν είμεθα εκείνοι που έπρεπε να είμεθα.  Τό ξέρουμε όλοι πως πρέπει να είμεθα.  Καί, επειδή δεν είμεθα, αναστενάζουμε.  Καί ο θρήνος της ψυχής είνε, διότι λείπει η αγιότης.  Δεν είμεθα άγιοι.

Αυτή είνε η πικρία της ψυχής.  Δεν έχουμε την αγιότητα. Αυτό το άγιον σήμερα λείπει.  Είνε βαθιές οι ρίζες της αγιότητος.

Όχι ψευτοαγιωσύνη, όχι ψευτοευσεβισμός, αλλά ειλικρινή και άγια καρδιά να έχωμε. Και αν κάπου-κάπου πέφτουμε, και πάλι να σηκωνώμεθα.  Καί εάν χιλιάκις, λέει ο Χρυσόστομος, πέσης, χιλιάκις να σηκωθής.  Ποτέ μην απελπιστής.  Η αγάπη του Χριστού είνε ωκεανός απέραντος και ανεξάντλητος.  «Μέγας εί, Κύριε»!

Αλλά δυστυχώς σήμερα οι Χριστιανοί είνε άοπλοι.  Μας έχει αφοπλίσει ο διάβολος.  Φανταστήτε ένα στρατό αφοπλισμένο!  Οποία αδυναμία.

Χρειάζεται λοιπόν ψυχική θωράκισις. Όχι άοπλοι.  Είς τα όπλα, στα ιερά όπλα!  Κι όταν έχωμε τα όπλα αυτά, τίς καθ’ ημών; – και ένας ακόμα, λέει η Αγία Γραφή, «εδίωξε χιλίους»! (Ιησ. Ναυή 23, 10 Δευτ. 32,30)

(Αποσπάσματα από το βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» του Γέροντος π.Αυγουστίνου, Επισκόπου Φλωρίνης – ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ!)

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 16th, 2011 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου (῾Ρωμ. 13,11 – 14,4)

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

«Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (῾Ρωμ. 13,13-14)

ΜΕΘΑΙΣΟΛΟΙ, ἀγαπητοί μου, γνωρίζουμε ὅτι στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, προτοῦ νά ᾽ρθῃ ὁ Κύρι­ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς στὸν κόσμο, οἱ ἄν­θρωποι ἦ­ταν εἰδωλολάτρες.
Τί θὰ πῇ εἰδωλολατρία. Δὲν μποροῦσαν νὰ ἐξηγήσουν διάφορα φυσικὰ φαινόμενα καί, ἐν τῇ ἀγνοίᾳ τους, τὰ φαινόμενα αὐτὰ τὰ θεοποι­οῦσαν. Ἔβλεπαν π.χ. τὸν κεραυνὸ νὰ πέφτῃ καὶ νὰ καίῃ, καὶ εἶπαν· ἡ φωτιὰ εἶνε θεός. Ἔ­βλεπαν τὸν ἥλιο νὰ λάμπῃ, καὶ εἶπαν· ὁ ἥ­λιος εἶνε θεός· καὶ μέχρι σήμερα ὑπάρχουν λαοὶ ποὺ ἔχουν θεὸ τὸν ἥλιο ἢ λατρεύουν ὡς θεὸ τὴ φωτιά, εἶνε πυρολάτρες. Ἄλλοι πάλι ἔ­βλεπαν τὸ νερὸ νὰ πλημμυρίζῃ, νὰ πνίγῃ καὶ νὰ καταστρέφῃ, καὶ εἶπαν ὅτι τὸ νερὸ εἶνε θε­ὸς καὶ θεοποιοῦσαν ποταμούς. Κι ὄχι μόνο φυ­σικὰ φαινόμενα, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὴ δύναμί τους τοὺς ὠνόμα­ζαν θεοὺς ἢ ἡμιθέους. Ὑπῆρχαν ἀκόμα λαοὶ ―θὰ σᾶς φα­νῇ παράξενο― ποὺ λάτρευαν ὡς θεοὺς μεγάλα ἢ καὶ μικρὰ ζῷα (τὸ λιοντάρι, τὸ βόδι, τὰ φίδια, τὶς γάτες, τοὺς σκύλους), καὶ ἄλλοι ―ἀκόμα πιὸ παράξενο―, ποὺ ὡς θεὸ λάτρευαν καρπούς· τὰ σκόρδα, τὰ κρεμμύδια, τὰ πράσα. Σ᾽ αὐτὸ τὸ κατάντημα εἶχε φτάσει ὁ κόσμος πρὸ Χριστοῦ. Σκοτάδι! Πελεκοῦσαν διάφορα ὑλικὰ καὶ ἔκαναν ὁμοιώματα – εἴδωλα ἀπὸ ξύλο, ἀσήμι ἢ χρυσάφι, τὰ ὠνόμαζαν θεοὺς καὶ τὰ προσκυνοῦσαν. Αὐτὴ ἦταν ἡ πίστι τους.
Ὡς πρὸς τὴ λατρεία, εἶχαν ἑορτὲς σὲ καθωρισμένες ἡμέρες. Τότε λάτρευαν τοὺς θεούς τους. Καὶ πῶς τοὺς λάτρευαν; Σύμφωνα μὲ τὸ χαρακτῆρα τους – καὶ συγχωρῆστε με γι᾽ αὐτὰ ποὺ θ᾽ ἀ­κούσετε τώρα. Ὑπῆρχε π.χ. μία θεότης ποὺ προστά­τευε – τί; τὰ σαρκι­κὰ πάθη, τὴν πορνεία, τὴ μοιχεία· ἦ­ταν ἡ θεὰ Ἀ­φροδίτη. Πρὸς τιμήν της εἶχαν χτίσει ναὸ στὴν Κόρινθο, τὸ ναὸ τῆς Ἀφροδίτης. Ἐ­κεῖ εἶχαν μαζέψει χίλιες δι­εφθαρμένες γυναῖ­κες, ποὺ ἀσκοῦσαν γιὰ τοὺς λάτρεις τῆς θεᾶς τὴν πορνεία, ὡς λατρεία δηλαδὴ τῆς Ἀφροδίτης. Καὶ ἔτσι, ἀπὸ τὶς ἄνομες ἐκεῖνες εἰσ­πράξεις, πλούτιζε ὁ ναός. Ὑπῆρχε ἄλλη θεότης ποὺ προστάτευε – τί; τὴ μέθη, τοὺς μεθύ­σους καὶ ἀσώτους· θεὸς τῆς μέθης ἦταν ὁ Βάκχος. Καὶ πῶς τὸν ἑώρταζαν; Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του ἔπιναν κρασί, μεθοῦσαν καὶ ἔ­καναν ὄρ­για χωρὶς ἴχνος ντροπῆς. Οἱ γυναῖ­κες ἔβγαζαν τὰ γυναικεῖα ροῦχα καὶ ντύνον­ταν ἀν­τρικά, οἱ ἄντρες ἔβγαζαν τὰ ἀντρικὰ καὶ ντύνον­ταν γυναικεῖα. Πολλοὶ φοροῦσαν προβειὲς ἀπὸ τράγους, κρεμοῦσαν στὸ λαιμὸ τρα­γοκούδουνα, ἔβγαιναν στοὺς δρόμους, χόρευαν ἀνήθικους χορούς.
Ἔτσι ἑώρταζαν οἱ ἀρχαῖοι, σύμφωνα μὲ τοὺς θεοὺς ποὺ εἶχαν. Καὶ δὲν μπορεῖς νὰ τοὺς κατηγορήσῃς. Τέτοιοι ἦταν οἱ θεοί τους, τέτοιοι ἦταν κι αὐτοί. Αὐτοὶ μάλιστα, μολον­ότι λάτρευαν ψεύτικους θεούς, κανένας τους δὲν τολμοῦσε νὰ βλαστημήσῃ τὸ Βάκχο ἢ τὴν Ἀφροδίτη ἢ ἄλλο θεό. Τοὺς θεούς τους ἐκεῖνοι τοὺς ἐσέβοντο, ἐνῷ ἐμεῖς…

* * *

Στὴν κατάστασι αὐτὴ ζοῦσε ὁ κόσμος χιλιά­δες χρόνια. Ἀλλ᾽ ἐπὶ τέλους ἦρθε τὸ φῶς, ἦρ­θε ἡ ἡμέρα· ἔφυγε τὸ σκοτάδι, ἦρθε ὁ Χριστός. Καὶ ὁ Χριστὸς τί ἔκανε; Ἀπεκάλυψε ποιός εἶ­νε ὁ ἀληθινὸς Θεός. Δίδαξε τὸν κόσμο, ὅτι ὁ Θεὸς ὁ ἀληθινὸς δὲν εἶνε πεπερασμένος ὅ­πως τὰ ὑλικὰ δημιουργήματα· δὲν εἶνε ὁ ἥ­λιος, τὸ φεγγάρι, τ᾽ ἀστέρια· δὲν εἶνε τὰ ποτά­μια, τὰ νερά, οἱ λίμνες, ἡ θάλασσα· δὲν εἶνε τὰ σκυλιὰ καὶ τὰ γατιὰ καὶ τὰ σκόρδα. Ὁ Θεὸς εἶνε ἕνας καὶ ἄπειρος· ὁ Θεὸς εἶνε «πνεῦ­μα», «καὶ τοὺς προσ­κυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύ­ματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. 4,24). Γι᾽ αὐ­τὸ καὶ ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ εἶνε ἀνάλογη μὲ τὴ φύσι τοῦ Θεοῦ.
Συνεπῶς, τὶς ἅγιες ἡμέρες τῶν ἑορτῶν οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ διασκεδάζουν ὅπως οἱ ἀρχαῖοι εἰδωλολάτρες. Καὶ ἀκούσαμε σήμε­ρα τί συνιστᾷ ὁ ἀπόστολος γιὰ τὸ ζήτημα αὐ­τό. Μακριά, λέει, ἀπὸ καρναβαλικὲς μεταμ­φιέσεις καὶ μεθύσια, μακριὰ ἀπὸ πορνεῖες καὶ ἀσέλγειες, μακριὰ ἀπὸ ἔριδες κι ἀντιζηλίες· ντυ­θῆτε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ κι ἀφῆ­στε τὴ μέριμνα πῶς νὰ ἱκανοποιήσετε τὶς σαρ­κικὲς ἐ­πι­­θυμίες (βλ. ῾Ρωμ. 13,13-14). Κατὰ τὸν σημε­ρινὸ ἀπόστολο δηλαδή, δὲν πρέπει ἐ­μεῖς νὰ ἑορτάζου­με σὰν τοὺς εἰδωλολάτρες τοῦ ἀρχαίου κόσμου.

* * *

Σήμερα ὅμως, τὴν ἅγια αὐτὴ ἡμέρα, τί γίνε­ται; Χιλιάδες αὐτοκίνητα τρέχουν στοὺς δη­μο­σίους δρόμους. Ποῦ πᾶνε; στὴν ἐκκλησιὰ νὰ λατρεύσουν τὸ Θεό; Θεέ μου, πῶς δὲν πέ­φτουν ἀστροπελέκια νὰ κάψουν τὴν ἁ­μαρτωλή μας γῆ! Ἀπὸ χθὲς βράδυ ὅλοι εἶνε μέσα στὰ κέντρα διασκεδάσεως. Καὶ τί κάνουν; Ὅ,τι καὶ οἱ ἀρχαῖοι εἰδωλολάτρες. Μεταμφιέζονται καὶ ὀργιάζουν· οἱ γυναῖ­κες ντύνον­ται ἄν­τρες καὶ οἱ ἄντρες γυναῖκες. Πίνουν, χο­ρεύουν αἰ­σχροὺς χορούς, λένε λόγια καὶ κάνουν πρά­­γματα ποὺ καταδικάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἄνθρωποι λοιπὸν ποὺ ἐκδηλώνονται ἔτσι, εἶ­νε Χριστιανοί; Αὐτοὶ εἶ­νε εἰδωλολάτρες, εἰδωλολάτρες μετὰ Χριστόν! Ὅπως ὑ­πῆρχαν πρὸ Χριστοῦ χριστιανοί, ἔτσι σήμερα ὑπάρχουν με­τὰ Χριστὸν εἰδωλολάτρες, ἀφοῦ μιμοῦν­ται τρόπους τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρῶν.
Οἱ ὀρθόδοξοι πρόγονοί μας δὲν ἔκαναν τέτοια πράγμα­­τα. ῾Ρωτῆστε γέρους, πρόσφυγες ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία, τὸν Πόντο, τὴν Ἀνατολικὴ Θρᾴκη, νὰ δῆτε πῶς ἑώρταζε ὁ χριστιανικὸς λαὸς τὶς ἅγιες αὐ­τὲς ἡμέρες. Δὲν ἤξεραν τί θὰ πῇ ταβέρνα. Ἐν συγκρίσει μ᾽ ἐμᾶς ἐκεῖνοι ἦταν ἅγιοι ἄνθρωποι.
Τώρα; Ἄνοιξαν κέντρα ψυχαγωγίας ἢ μᾶλ­λον διαφθορᾶς. Ὅπως πάνω στὴν κοπριὰ φυ­τρώνουν τὰ μανιτάρια, ἔτσι πάνω στὴν βρωμερὴ κοπριὰ τοῦ μαμωνᾶ φύτρωσαν ἀμέτρητα νυχτερινὰ κέντρα. Καὶ ὅπως στὴν ἀρχαία Κόρινθο οἱ ἱέρειες τῆς ἡδονῆς εἰσέπρατταν τεράστια ποσὰ γιὰ νὰ πλουτίζῃ ὁ ναὸς τῆς Ἀ­φροδίτης, κατὰ παρόμοιο τρόπο στοὺς σημερι­νοὺς αὐτοὺς «ναοὺς» τῆς Ἀφροδίτης ἔρχον­ται ἀπὸ διάφορα μέρη γυναῖ­κες ποὺ θεωροῦν­ται καλλιτέχνιδες, τραγουδοῦν πορνικὰ τραγούδια, χορεύ­ουν, καὶ διαφθείρουν τὰ ἤθη καὶ τὴν εὐγένεια τοῦ λαοῦ μας. Οἱ «καλλιτέχνιδες» αὐ­τὲς εἶνε ἀντρο­χωρίστρες, διαλύουν οἰκογένειες. Πλουτίζουν ἀπομυζώντας πολὺ χρῆμα, τὸ ὁποῖο κατα­βάλ­λουν οἱ πελάτες τῶν κέντρων, ποὺ παραπονοῦνται κατόπιν πὼς δὲν ἔχουν νὰ ζήσουν. Καὶ ἡ ἀστυνομία; Δὲν ἐπεμβαίνει. Ἀλλὰ τί φταίει ἡ ἀστυνομία; Τὸ κράτος, μασο­νικὸ καὶ διεφθαρμένο, δὲν θέλει νὰ περι­στεί­λῃ τὸ κακό. Σὲ κανένα γειτονικὸ κράτος, οὔτε στὴ Βουλγαρία οὔτε στὴ Σερβία οὔτε στὴ ῾Ρου­μανία, δὲν συμβαίνουν τέτοια αἴσχη. Ἐδῶ δαπανῶνται ἑκατομμύρια τῶν ἑκατομμυρίων γιὰ τὸν ἐκφυλισμὸ τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

* * *

Τί πρέπει νὰ γίνῃ; Ἂν εἶχα ἐξουσία, μέσα σὲ μιὰ νύχτα θὰ ἔ­κλεινα ὅλα τὰ κέντρα τῆς διαφθορᾶς. Καὶ αὐτὲς τὶς ταλαίπωρες γυναῖ­κες, ποὺ σὰν νυχτερίδες ῥουφοῦν τὸ αἷμα τοῦ φτωχοῦ καὶ μαρτυρικοῦ ἀλλὰ ἄφρονος λαοῦ μας, δὲν θέλω νὰ τὶς καταδικάσω. Εἶνε κι αὐτὲς συχνὰ θύματα τοῦ κυκλώματος τῆς ἀνθρωπίνης ἐκμεταλλεύσεως, θύματα τοῦ μα­μωνᾶ τῆς ἀδικίας. Ὅλες τὶς γυναῖκες αὐτὲς θὰ τὶς πήγαινα σ᾽ ἕνα ἐρημονήσι, νὰ πλυθοῦν ἐκεῖ καὶ νὰ καθαριστοῦν, νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀτιμία, νὰ γίνουν μητέρες καὶ νοικοκυρές, κι ὄχι νὰ ἔχῃ τώρα ἡ Ἑλ­λάδα μας τόσες πόρνες ὅσες δὲν ἔχουν ὅλα τὰ Βαλκάνια μαζί.
Τὰ σκῆπτρα πάντως τῶν εἰδωλολατρικῶν ἑορτῶν τῶν ἡμερῶν αὐτῶν κατέχει ἡ Πάτρα. Τί γίνεται ἐκεῖ δὲν περιγράφεται. Μαζεύονται χιλιάδες κόσμος, φοροῦν μάσκες, χορεύουν, μεθοῦν, ὀργιάζουν δημοσίως, κυλιοῦνται στὸ χῶμα… Λὲς καὶ εἶνε ἡ ἐποχὴ τοῦ Βάκχου. Ἑ­ορτάζει ὁ Βάκχος καὶ ὄχι ὁ Χριστός. Μία χρονιὰ ὅμως, τὸ 1978, ἐνῷ ἑώρταζαν τὰ προεόρτια τοῦ Βάκχου τὴν Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεων καὶ ἔ­καναν πρόβες στὸν καρνάβαλό τους, τί ἔ­γινε; Ἐμένα ρωτᾶτε; Σεισμός· σείστηκε ἡ Πάτρα καὶ φώναζαν «Παναγιά!» καὶ «Ἅγιε Ἀν­δρέα!».
Ἔτσι φαίνεται πρέπει νὰ συμβῇ, διότι ξεπεράσαμε πλέον κάθε ὅριο· κινδυνεύουμε νὰ γίνουμε Σόδομα καὶ Γόμορρα! Μὲ ἀστυνομί­ες, μὲ εἰσαγγελεῖς, μὲ νομάρχες, μὲ δεσπο­τά­­δες, μὲ παπᾶδες, κινδυνεύει νὰ σαπίσῃ ὁλό­κληρη ἡ κοινωνία. Κανείς δὲν ἐξαιρεῖται ἀπὸ τὶς εὐθῦνες γιὰ τὸ κατάντημα αὐτό.
Ταῦτα λέγω, ἀγαπητοί μου, καὶ εὔχομαι ἡ ἁγία αὐτὴ ἡμέρα νὰ περάσῃ ὅπως θέλει ὁ Χριστός, καὶ ὄχι ὅπως θέλει ἡ Ἀφροδίτη καὶ ὁ Βάκχος καὶ οἱ ἄλλοι ψεύτικοι θεοί.
Τὸ βράδυ, ποὺ θὰ γίνῃ ὁ κατανυκτικὸς ἑ­σπερινός, ἂς ἑτοιμαστοῦμε νὰ δώσουμε καὶ νὰ λάβουμε συγχώρησι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στο ιερό ναό του Ἁγ. Ἰωάννου Πτολεμαΐδος 12-3-1978)

ΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 16th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Το Μεγάλο Ψέμα για την Φλώρινα

Του Γιάννη Ψαραδάκη

ΤΡΑΙΝΟΌπως είναι γνωστό από την Κυριακή 30/1/2011, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανέστειλε, μεταξύ άλλων και όλα τα δρομολόγια Φλώρινας – Θεσσαλονίκης.
Στόχος της αναστολής δρομολογίων, αποτελεί η εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού με στόχο την μείωση του ελλείμματος. Στην πραγματικότητα το μόνο που θα επιτευχθεί είναι η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και η απαξίωση πανάκριβων επενδύσεων αντί της εκμετάλλευσης τους για την εξυπηρέτηση του κόσμου, που θα παραμείνουν για άγνωστο διάστημα σε αχρησία.


Το τμήμα Πλατύ – Φλώρινα – Κοζάνη ανακαινίστηκε πρόσφατα και κόστισε 80.000.000 ευρώ περίπου, η γραμμή της Κοζάνης έχει ήδη κλείσει εδώ και λίγους μήνες. Με την κατάργηση των δρομολογίων δεν θα γίνει ποτέ απόσβεση της δαπάνης μέσω της χρήσης της γραμμής. Αντίθετα κινδυνεύει πανάκριβος εξοπλισμός να καταστραφεί. Δείτε τι έχει γίνει στο μηχανοστάσιο Καλαμάτας με τις φωτογραφίες καινούργιου και ακριβοπληρωμένου τροχαίου υλικού που έχει αφεθεί να ρημάξει να έχουν κάνει τον γύρο της Ευρώπης, ντροπιάζοντας την χώρα μας. Πριν λίγες μέρες κλάπηκε το πλυντήριο των τρένων από τον σταθμό του Πύργου και τα Χριστούγεννα εκτροχιάστηκε εμπορικός συρμός κοντά στην Κοζάνη από κλοπή σιδηροτροχιών! Λάβετε υπόψην σας ότι γραμμές στις οποίες δεν κυκλοφορεί τρένο για ένα χρόνο καταργούνται και μπορούν να «αξιοποιηθούν» και φανταστείτε τι θα γίνει σε κάθε γραμμή που κλείνει.


Η γραμμή της Φλώρινας είναι εξαιρετικά επιτυχημένη αν ληφθεί υπόψη ότι τα δρομολόγια είναι αραιά (η μεγάλη πληγή του σιδηρόδρομου σε όλη την χώρα) και ότι παρέμεινε κλειστή για χρόνια λόγω ανακαίνισης. Η πληρότητα των συρμών σε καθημερινή βάση ήταν άνω του 60% ένω τα Σαββατοκύριακα ξεπερνούσε το 100%, οι εισπράξεις όμως διατηρούνταν προκλητικά χαμηλές, λόγω του επίσης προκλητικά χαμηλού κομίστρου, έναντι των ανταγωνιστικών μέσων χερσαίας μεταφοράς. Παρόλα αυτά, η επιτυχία των δρομολογίων από πλευράς προσέλκυσης κοινού, δείχνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται το τρένο για τις μετακινήσεις του και ότι η κατάργηση τους είναι αδικαιολόγητη.


Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΣΕ η γραμμή μεταξύ Έδεσσας – Φλώρινας εξυπηρετεί τουλάχιστον 150.000 επιβάτες ανά έτος, κάτι που φανερώνει, ότι η όποια αρνητική οικονομική θέση, δεν οφείλεται σε «άδεια τρένα», αλλά σε εσφαλμένο τρόπο εκμετάλλευσης (υψηλά κόστη παραγωγής, χαμηλό κόμιστρο). Η κίνηση της γραμμής είναι ευθέως συγκρίσιμη με άλλες αντίστοιχου χαρακτήρα ευρωπαϊκές περιφερειακές γραμμές, ενώ ο χρόνος της διαδρομής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας είναι ανταγωνιστικός του ΙΧ. Παρόλα αυτά, αποτελεί πρόκληση και οργή το γεγονός ότι η αναστολή (σφαγή) των δρομολογίων έγινε χωρίς να προηγηθούν άλλου είδους μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πόρους, σύμφωνα με τα εντοπισμένα προβλήματα. Χαρακτηριστικό της αδιαφορίας του Κράτους για τα έσοδα από τον σιδηρόδρομο είναι η προπέρσινη απόφαση να μην γίνει η μεταφορά των ζαχαρότευτλων σιδηροδρομικά όπως κάθε χρόνο αλλά με φορτηγά, κίνηση που «αφαίρεσε» χιλιάδες ευρώ στον ΟΣΕ.


Οι επιλογές της κυβέρνησης αφήνουν τους κατοίκους του νομού Φλώρινας ανυπεράσπιστους στο μονοπώλειο των ΚΤΕΛ Φλώρινας τα οποία, αμέσως μετά την κατάργηση του τραίνου, προέβησαν σε αύξηση της τιμής του εισιτηρίου σε ποσοστό 20% για την εν λόγω διαδρομή. Ο νομός επίσης στερείται πλέον αξιόπιστης και ασφαλούς συγκοινωνίας καθώς ο σιδηρόδρομος είναι το μόνο χερσαίο μέσο μεταφοράς που μπορεί να λειτουργεί υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τον χειμώνα ο νομός απειλείται με αποκλεισμό από την υπόλοιπη Ελλάδα! Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο που μπορεί να μειώσει τα τροχαία, στα οποία είναι πρωταθλήτρια η χώρα μας. Και όλα αυτά σε έναν ακριτικό νομό που θα έπρεπε να τυγχάνει περισσότερης φροντίδας από το Κράτος. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει κι αυτή τις ευθύνες της και να προστατέψει την πολύτιμη αυτή υποδομή.

5300646801

Γενική απεργία 23-2-2011 και γενική εξέγερση;

Αδέρφια μου Ελληνες

πατρ.Εκφράζω απλά μια ευχή. Ας αποτελέσει η σημερινή μεγάλη απεργία την έναρξη του αγώνα ανατροπής του ανθελληνικού και προδοτικού καθεστώτος που μας οδήγησε κατόπιν εντολής στα νύχια της τρόικας. Στα νύχια τοκογλύφων που θέλουν να αρπάξουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας. Το ψωμί των παιδιών μας.
Τα εντολοδόχα ανδρείκελα που μας κυβερνούν για 1,5 χρόνο καταστρέφοντας κάθε αξία και ιδανικό των Ελλήνων, ας έφθασε η ώρα να μας αφήσουν να ορίσουμε τις τύχες της πατρίδας μας. Καθημερινά μας ληστεύουν απροκάλυπτα και μας καλούν ταυτόχρονα σε ένα κρεσέντο υποκρισίας και κυνισμού, να συμμετάσχουμε στην «σωτηρία της Ελλάδας»…..
Κατακρεουργημένοι οι μισθοί στους δημοσίους υπαλλήλους, ανύπαρκτα τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών υπαλλήλων, οι τιμές των προϊόντων σε άνοδο, εισητήρια και διόδια σε εξωφρενικές αυξήσεις, ο στρατός μας σε κατάρρευση, οι δημόσιες υπηρεσίες σε χάος, η δημόσια υγεία σε κρίση, η παιδεία μας αφελληνίζεται και αποχριστιανίζεται, τα σχολεία κλείνουν με οικονομικά κριτήρια χωρίς κανείς να ασχολείται με τα ελληνόπουλα τις επαρχίας, τα καταστήματα βάζουν λουκέτα κατά χιλιάδες, οι νέοι μας κι όχι μόνο, μένουν άνεργοι, πρεσβείες και προξενεία κλείνουν και η πατρίδα μας εξευτελίζεται στον διεθνή χώρο.
Συνεχείς επιθέσεις δέχεται η ένδοξη ελληνική μας ιστορία. Θέλουν όχι μόνο να είμαστε κακόμοιροι οικονομικώς αλλά να αισθανόμαστε τιποτένιοι γι αυτό και προσπαθούν να μειώσουν την ένδοξη παρουσία των Ελλήνων στην παγκόσμια ιστορία.
Προδίδουν την Θράκη μας και την ξεπουλάνε στους Τούρκους. Αφήνουν τους Βορειοηπειρώτες στα νύχια των Αλβανών μαφιόζων. Επιτρέπουν στους γυφτοσκοπιανούς να απειλούν και να χλευάζουν την Ελλάδα. Κυνηγούν τους απογόνους των πεσόντων μας. Φέρνουν εκατομμύρια λαθρομετανάστες να μας αλλοιώσουν πληθυσμιακά!!!…


5300646801

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ  ΣΑΣ ΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΛΟΓΙΑ

«Και επειδή τουλάχιστον σε μένα έχει μείνει μια στάλα ελληνική υπερηφάνεια, αυτό δεν το σηκώνω».
Subject: Επιστολή μιας Ελληνίδας

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010
Επιστολή μιας Ελληνίδας σε όλους τους προδότες της χώρας.!
Είμαστε δέσμιοι ενός πολιτεύματος που μόνο κατ’ ευφημισμό ονομάζουμε δημοκρατία. Φοράμε οικειοθελώς τις αλυσίδες μας, ξεπουλάμε την ψήφο μας, παραμερίζουμε τα ιδανικά μας και γελάμε σαν ηλίθιοι σκεπτόμενοι πως όλα αυτά αξίζουν για μια θεσούλα στο Δημόσιο. Και μπορεί να επαναπαυόμαστε βασιζόμενοι στο ένδοξο παρελθόν μας, όμως τα κόκαλα των προγόνων μας θα τρίζουν βλέποντας την κατάντια μας. Αυτοί έδωσαν αγώνες για μια ελευθερία που εμείς δεν εκτιμησαμε ποτέ.
Πόσους Εφιάλτες μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα; Τα έθνη που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένα. Και φαίνεται πως οι Έλληνες ή ξεχνούν ή επιλέγουν να μην θυμούνται. Μήπως από την κληρονομιά των προγόνων μας κρατήσαμε μόνο την λατρεία της Μοίρας και απαρνηθήκαμε κάθετι ελληνικό; Ό,τι μας κράτησε ενωμένους 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό (ιστορία, γλώσσα, θρησκεία, αξίες) το σβήσαμε μέσα σε λίγες δεκαετίες. Κάποτε μας θαύμαζαν και μας φθονούσαν που ήμασταν Έλληνες, τώρα μας οικτίρουν. Και επειδή τουλάχιστον σε μένα έχει μείνει μια στάλα ελληνική υπερηφάνεια, αυτό δεν το σηκώνω.
Θέμα έκθεσης: Ωχαδερφισμός. Έπρεπε να μάθω πως ο Έλληνας νοιάζεται μόνο για την βολή του, που μέχρι και όρο έχουμε εφεύρει για αυτό! Αυτό με δίδαξαν, εμένα κι όλα τα ελληνόπουλα των πανελλαδικών. Διότι η «έκφραση ιδεών» ήταν τελικά μέθοδος να υιοθετούμε κι όχι να εκφράζουμε άποψη. Έτσι ώστε να μας πείσουν πως ουδεμία σχέση έχουμε με το «παν μέτρον άριστον» ή το «γνώθι σαυτόν». Τους ναούς πρέπει τελικά να τους έχτισαν άλλοι Έλληνες, η κοιτίδα του πολιτισμού έχει γίνει αποχωρητήριο. Και επειδή η «εφιαλτοκρατία» ζει και βασιλεύει, τα παιδιά μαθαίνουν πως «στη Σμύρνη υπήρξε συνωστισμός»! Διότι δεν αρκεί να ντρέπεσαι που είσαι Έλληνας, πρέπει επίσης να ξεχάσεις την έχθρα που χωρίζει τους δυο λαούς. Ευτυχώς φροντίζουν οι Τούρκοι να μας το θυμίζουν όταν εκτελούν έναν Σολωμό ή κάνουν «Ίμια» κάθε ελληνικό νησάκι. Και τι κάνουν οι Εφιάλτες σ’αυτές τις περιπτώσεις; Ευχαριστούν τους Αμερικανούς που απέτρεψαν την πολεμική σύρραξη λέγοντας μας «καθίστε στ’αυγά σας» ή κάνουν κουμπαριές.
Κι αν πεις και τίποτα σε λένε ΑΚΡΑΙΟ. Διότι στην Ελλάδα το να είσαι εθνικιστής είναι κακό. Και που να μιλήσω δηλαδή για την Μεγάλη Ιδέα! Αριστεροί, εβραίοι κι άλλοι «φιλελεύθεροι» ζητούν την κατάργηση των παρελάσεων διότι εγείρουν εθνικιστικά αισθήματα. Ποιόν εθνικισμό, που οι μαθητές νομίζουν πως παρελαύνουν για το «όχι που είπε ο Κολοκοτρώνης στους Τούρκους» και πως ο Ν. Ζέρβας ήταν Γάλλος! Ποιός ξέρει, ίσως νομίζουν πως κι ο Αριστοτέλης ήταν Σλάβος. Ελληνική παιδεία σου λέει μετά! Αλλά αυτά επιβάλει το «σύστημα», η «νέα τάξη πραγμάτων». Ξέχνα την ιστορία, γλώσσα, θρησκεία, γίνε γρανάζι κι εσύ, ξεπατίκωσε νοοτροπίες που σου πλασάρουν στην τηλεόραση και αρκέσου στην ευτέλεια ενός μεταγλωττισμένου αμερικανικού ονείρου. Ή θα γίνεις μέρος ενός πολυπολιτισμικού αμαλγάματος χωρίς εθνική συνείδηση ή θα γίνεις ένας γραφικός. Πώς αλλιώς θα δεχόσουν την μετονομασία οδού της Θεσσαλονίκης σε οδό «Κεμάλ Ατατούρκ»; Πως αλλιώς θα διαδήλωνες για το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των Σκοπιανών, τις χαμένες περιουσίες των Τσάμηδων, την κακομεταχείριση του μετανάστη ο οποίος αφού πήρε την δουλειά ενός Έλληνα «αναγκάστηκε» να κλέψει ή να σκοτώσει αντιδρώντας στο «ρατσισμό και την ξενοφοβία» μας; Πώς θα καλωσορίσεις όλους αυτούς τους Δούρειους Ίππους; Έτσι! Και σιγά σιγά τα σύνορα θα φτάσουν στην Παλιά Ελλάδα….
Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου

5300646801

ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ!!!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, ο ανακληθείς αιφνιδιαστικά στην Αθήνα Έλληνας Πρόξενος Κορυτσάς Θεόδωρος Οικονόμου Καμαρινός, αποκαλύπτει ότι αιτία της απομάκρυνσής του ήταν η χρησιμοποίηση των όρων «Έλληνες» και «Βόρεια Ήπειρος»! Λέξεις που είναι φαίνεται απαγορευμένες για το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά όχι και για τη συνείδηση και τις καρδιές των αληθινών Ελλήνων Διπλωματών, που υπηρετούν με αυτοθυσία την Πατρίδα και τελικά χάρη στο φιλότιμο και την ατομική τους προσπάθεια διασώζεται ακόμη η Ελλάδα…

«ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΩ ΟΣΑ ΕΙΠΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ»

Ν: Έχει σηκωθεί θύελλα διαμαρτυριών κ. Οικονόμου για την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή σας από την Κορυτσά. Είστε στα μάτια των Ελλήνων όλου του κόσμου ένας ήρωας, όπως φαίνεται στα μηνύματα που καταφθάνουν και εδώ στο ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ… Αληθεύει πως ο λόγος της ανάκλησής σας ήταν τα λόγια που είπατε στους Βορειοηπειρώτες, πως «οι παππούδες τους ήταν Έλληνες»,πως εκεί «έγιναν ένδοξες ελληνικές μάχες και ο ελληνικός λαός ήταν πάντοτε παρών» και ότι «την περιοχή αυτή την αποκαλούμε Βόρειο Ήπειρο»;

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Έκανα το καθήκον μου. Τίποτε παραπάνω. Και ούτε ανακαλώ, ούτε θα ανακαλέσω ποτέ τα όσα είπα για Έλληνες και Βόρειο Ήπειρο! Γι΄ αυτό και ανακλήθηκα στην Αθήνα! Είχα συνείδηση της αποστολής μου. Ήμουν στην Βόρειο Ήπειρο! Εάν ήμουν στην Καμπέρα ή κάπου αλλού, θα λειτουργούσα υπό άλλες συνθήκες. Αλλά ήμουν στη Βόρειο Ήπειρο»…

«ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΑ»

Ν: Τι έχετε να πείτε τώρα πια στους Έλληνες του κόσμου, που θέλουν να σας ακούσουν. Η στάση σας είναι ένα σπάνιο κυριολεκτικά φαινόμενο στους καιρούς που ζούμε. Είναι μια στάση «Ίωνα Δραγούμη»…

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Σας είπα πως έκανα απλά το χρέος μου. Τίποτε παραπάνω. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι. Γιατί δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τα Εθνικά Θέματα και τα εθνικά μας δίκαια. Να δίνουμε τον αγώνα παντού και πάντα! Να είμαστε συσπειρωμένοι και ενωμένοι όλοι οι Έλληνες, μπρος στους κινδύνους και τις προκλήσεις»!

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ

Ν: Πίσω σας, με την αιφνιδιαστική απομάκρυνση, αφήσατε τους Βορειοηπειρώτες για τους οποίους αγωνιστήκατε. Τι μήνυμα έχετε να τους στείλετε τώρα, καθώς έχουν μείνει εμβρόντητοι με τη στάση της Αθήνας;

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Να δώσουν το παρόν στην Απογραφή! Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν για να δηλώσουν την Ελληνικότητά τους και να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους για τη Βόρειο Ήπειρο!

Και όταν λέμε Βόρειο Ήπειρο, εννοούμε αυτό που περιγράφει το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914! Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Δεν διεκδικούμε τα εδάφη, αλλά διεκδικούμε ανθρώπους και δικαιώματα. Και οι άνθρωποι εκεί είναι Έλληνες που καταπιέζονται από Αλβανούς και από Τσάμηδες…

Η Απογραφή είναι πολύ σημαντική! Και χαίρομαι, γιατί τα λόγια μου έπιασαν τόπο στην Κορυτσά και σπεύδουν μαζικά οι Βορειοηπειρώτες να δηλώσουν την Ελληνικότητά τους και να εγγραφούν στην Ομόνοια! Για μένα αυτός ήταν ο στόχος! Και οι περισσότεροι από αυτούς τους Έλληνες της Κορυτσάς, το 80%, είναι Βλαχόφωνοι!

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό που επετεύχθη, τόσο που ανησύχησε ιδιαίτερα τους Αλβανούς, που διαμαρτυρήθηκαν, με αποτέλεσμα να ανακληθώ στην Αθήνα»….

Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ …ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ

Ν: Ο Έλληνας Πρέσβης στα Τίρανα, δήλωσε πως αυτά που είπατε περί Ελλήνων και Βορείου Ηπείρου, είναι «προσωπικές σας απόψεις»…

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Προσωπικές μου απόψεις; Δεν είναι λοιπόν για τον Πρέσβη αυτοί εκεί οι άνθρωποι Έλληνες; Δεν είναι Βόρεια Ήπειρος; Είναι προσωπικές απόψεις αυτά; Γιατί δεν μιλάει; Κάθε τόσο καίνε την ελληνική σημαία κάτω από την Πρεσβεία και δεν μιλάει! Γιατί;»!

«ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ ΕΜΕΝΑ»…

Ν: Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμη; Σε λίγο τα λόγια σας θα φτάσουν σε κάθε γωνιά του Ελληνισμού:

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Θέλω να κάνω μονάχα μια ερώτηση… Τι περισσότερο είπα εγώ για τους Έλληνες στην Κορυτσά, από αυτά που λέει κάθε τόσο ο Τούρκος Πρόξενος στην Κομοτηνή; Και ενώ εκείνον τον αφήνουν ανεμπόδιστα να μιλάει, εμένα με ανακαλούν! Γιατί;»

www.NOIAZOMAI.net5300646801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

8-12-2010 μ.Χ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟ-ΙΣΜΑΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΤΙΖΟΥΝ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ «ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ – ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ – ΠΙΕΖΕΙ Ο ΜΠΑΓΙΣ ΓΙΑ  ΜΕΓΑΛΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Όλο το μυστικό σχέδιο της Τουρκίας για δημιουργία και ποδηγέτηση μια γιγάντιας Μουσουλμανικής φιλοτουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα, άφησε πρόσφατα άθελά του να διαφανεί ο έμπιστος Υπουργός Επικρατείας του Ερντογάν Εγκεμέν Μπαγίς, αρμόδιος για τα ζωτικά Ευρωπαϊκά Θέματα της Τουρκίας!

Με δηλώσεις του στη Χουριέτ (17-11-2010) από τις Βρυξέλλες και με αφορμή το Μουσουλμανικό «Κουρμπάν Μπαϊράμ» και τις οργανωμένες δημόσιες «προσευχές» χιλιάδων Μουσουλμάνων στην Αθήνα, ο Μπαγίς παραπονέθηκε για τη μη ύπαρξη τζαμιού στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου θα ήθελε να προσεύχεται όπως είπε και ο ίδιος:

«Αναγκάσθηκα να πετάξω για τις Βρυξέλλες (από την Αθήνα όπου βρισκόταν προηγουμένως) επειδή σε αυτό το μέλος της Ε.Ε. δεν έχει δοθεί η άδεια κατασκευής τζαμιού, ώστε να μπορέσω να κάνω την προσευχή μου» τόνισε με νόημα!

Η δήλωση αυτή, αποκαλύπτει ακριβώς τους απώτερους σκοπούς των Τούρκων, που θέλουν Τζαμί για να φιγουράρουν κάθε τόσο στην Ελληνική Πρωτεύουσα ως προστάτες των Μουσουλμάνων της Αθήνας, μπαίνοντας οι ίδιοι σαν αφεντικά μέσα, για να το «εκτουρκίσουν» εξ αρχής, μαζί με τους ανθρώπους του! Άλλωστε έχουν ειδικότητα στο να αρπάζουν συνειδήσεις… Έχουν βέβαια και το «know how» από τη «Μεγάλη Τουρκική Σχολή της Θράκης», δηλαδή το διαβρωτικό Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής!

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι θέλουν όχι απλά να εμφανιστούν, αλλά να καταστούν ηγέτες των Μουσουλμάνων της Αθήνας, ενοποιώντας σε συμπαγή και υπάκουη μάζα τη νέα γιγάντια μουσουλμανική «μειονότητα» που κτίζουν τόσο μεθοδικά!

Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσες δεκάδες χιλιάδες Μουσουλμάνοι φτάνουν στην Ελλάδα από Τούρκους «δουλεμπόρους», ανθρώπους του παρακράτους και του συστήματος, που ποτέ δεν τους συλλαμβάνει η Άγκυρα… ούτε στην επικράτεια, ούτε στα τόσο καλά φυλαγμένα σύνορά της!

Πρόκειται για συστηματική προώθηση Μουσουλμάνων μεταναστών και διοχέτευσή τους στην Ελλάδα, με ένα σκοπό! Την ίδια την Άλωσή της από μέσα!

Παρακάτω θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά ο παγκόσμιος σχεδιασμός της Τουρκίας, στον οποίο οι χώρες προέλευσης των μεταναστών αυτών, θα υπαχθούν σε ένα κοινό Τουρκο-Ισλαμικό κράτος, υπό την φωτισμένη ηγεσία της Άγκυρας…

Περισσότερα

5300646801

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΘΡΑΚΗ!

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ!

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

http://redskywarning.blogspot.com/2011/02/blog-post_20.html

Ολέθριο σφάλμα του Πρωθυπουργού στη Θράκη, ο οποίος στα πλαίσια εκκίνησης της προεκλογικής περιόδου από την πλέον ευαίσθητη περιοχή της χώρας, εξήγγειλε κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό Δημάριο της Ξάνθης, ότι οι προφορικές εξετάσεις των οδηγών θα γίνονται πλέον και στην Τουρκική Γλώσσα, ενώ και στα Κέντρα Εξυπηρέτησεις Πολιτών (ΚΕΠ) θα προσληφθούν υπάλληλοι που θα γνωρίζουν Τουρκικά!!!

Κρατικές δηλαδή υπηρεσίες, μέσα στο ελληνικό έδαφος, θα συναλλάσονται με τους Έλληνες πολίτες στην τουρκική γλώσσα και όχι στην μόνη επίσημη μέχρι τώρα ελληνική, αλλάζοντας δεδομένα και ισσορροπίες, προσφέροντας γόνιμο έδαφος στην προπαγάνδα του Προξενείου και της Άγκυρας!

Για πρώτη επίσης φορά, εξαγγέλεται, ότι Κρατικές Εξετάσεις, όπως είναι οι Εξετάσεις Οδήγησης, δεν θα γίνονται στα Ελληνικά, αλλά στα Τουρκικά, που σημαίνει ότι παραβιάζεται η μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας, όταν αυτή έχει να κάνει με Έλληνες Πολίτες καιαναγνωρίζεται έτσι και η τουρκική σαν κρατική γλώσσα συναλλαγών, δηλαδή σαν ντε φάκτο επίσημη κρατική γλώσσα, παράλληλη με την Ελληνική!

Το χειρότερο είναι, πως ο Πρωθυπουργός πήγε σε Πομακοχώρι, όχι σε «τουρκοχώρι» και αντί να μιλήσει τους Πομάκους, τους ακραιφνείς, ορεισίβιους Έλληνες της Ροδόπης και την Πομακική Διάλεκτο, εκείνος του μίλησε για την ξένη προς εκείνους Τουρκική Γλώσσα!!!

Την ώρα που καταπιέζονται και τρομοκρατούνται οι Πομάκοι από τους ανθρώπους της Άγκυρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πήγε πάνω στα Πομακοχώρια, κρατώντας όχι την «ελληνική σημαία», αλλά την «τουρκική»! Μιλώντας όχι για «Ελλάδα», αλλά για «Τουρκία»!

Σαν να λέει σε Έλληνες Πολίτες, απογόνους των θρυλικών Αγριάνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου»μάθετε Τουρκικά και εμείς εδώ είμαστε, θα διορίζουμε τουρκόγλωσσους να σας καταλαβαίνουν»…

Σαν να τους αναγνωρίζει έτσι πως είναι «Τούρκοι»!!!

Αντί να τους ενθαρρύνει να μάθουν Ελληνικά, αντί να ζεστάνει τις καρδιές τους πως είναι Έλληνες, αντί ζητήσει συγνώμη για τον παραμελισμό των Πομάκων, αντί να ανακοινώσει πως στα σχολεία θα μπει η Πομακική Διάλεκτος και να βγεί η αυθαίρετη και ξενική Τουρκική Γλώσσα, εκείνος ενθάρρυνε, έσπρωξε όλη τη Θράκη να μάθει Τουρκικά, μια και αυτά πλέον θα αναγνωρίζονται σε ΚΕΠ και Εξετάσεις Οδήγησης για αρχή…

Όπως λέει και το ρητό «οι μεγάλες ανοησίες, ξεκινούν από πολλές μικρές»… Και φαίνεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει…

Η Θράκη οφείλει να ξεσηκωθεί, γιατι με τα μυαλά αυτά, αύριο θα είναι «Κόσσοβο»…

5300646801

Iσλαμαμπαντ η Αθηνα, την Κυριακη το μεσημερι!

http://www.elora.gr/portal/greece/5-hellas/2897-2011-02-20-16-20-36

Απίστευτες σκηνές στο Σύνταγμα! Χιλιάδες φανατικοί λαθρομετανάστες ισλαμιστές, κατέλαβαν ξαφνικά την Πλατεία Συντάγματος, ντυμένοι με λευκές κελεμπίες και ανεμίζοντας πράσινες σημαίες με το μισοφέγγαρο, προκειμένου όπως είπαν, να εορτάσουν τη γέννηση του Προφήτη.

Οι προκλήσεις κατά των διερχόμενων πολιτών ήταν πολλές, ενώ η ΕΛΑΣ κράτησε διακριτικές αποστάσεις, αποκλείοντας την έξοδο τη Πλατείας, πάνω από τη στάση του μετρό, που βλέπει στη Βουλή.

Οι μουσουλμάνοι, έστησαν τα σκαλιά, στο προαναφερόμενο σημείο, μια μικροφωνική, ενώ ανέβασαν ανενόχλητοι και επί της Πλατείας αυτοκίνητα με μεγάφωνα! Η ΕΛΑΣ, αντιμετώπισε με απίστευτη αγένεια όσους πολίτες πλησίασαν τους αστυνομικούς, για να διαμαρτυρηθούν για τα τεκταινόμενα και τις ύβρεις που είχαν δεχθεί…

5300646801

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΠΟΙΟΝ ΑΡΑΓΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 16th, 2011 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟ!!!

imagesmmmmmΤο συνοδικό δικαστήριο αποφάσισε να καταδικαστούν οι μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίου Κωσταντίνου Καλαμάτας σε εξορία!!!

Να πάνε αντί για φυλακή σε εγκαταλελειμένες μονές!!!


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ

Το σεβαστό συνοδικό δικαστήριο όταν ο επίσκοπος Κυθήρων έκανε καταγγελία εναντίον του Μεσσηνίας Χρυσοστόμου φρόντισε να τον καλύψει. Όταν κάποιοι από την Καλαμάτα έστειλαν διαμαρτυρία, εναντίον του δεσπότη τους, είπαν· Τα παράπονά τους να τα στέλνουν μέσον του οικείου Μητροπολίτου τους!!!!
οικουμενιστεςΤώρα που ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος ζήτησε την τιμωρία αθώων μοναχών για «φατρία», έβγαλαν απόφαση κατά την επιθυμία του!
Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης θα μπορούσε κάποιους ιερωμένους να τους είχε καταδικάσει για αληθινή φατρία εναντίον του, ιδιαίτερα τον καιρό προ της παραιτήσεώς του, αλλά δεν το έκανε.
Έγραψε μόνο αυστηρή εγκύκλιο (Αριθμ. Πρωτ 1220 Εν Φλωρίνη τη 20η Αυγούστου 1999), σήκωσε τον σταυρό της αχαριστίας και τους άφησε να αναλογιστούν εκείνοι τις ευθύνες τους.

Όλη την γενναιότητά του το συνοδικό δικαστήριο την έδειξε σε αδύναμες μοναχές, που για μήνες τις άφηνε ακοινώνητες ο σκληρός δεσπότης τους! Ευτυχώς υπάρχει Θεός, που θα αποδώσει Εκείνος δικαιοσύνη.

Ποιος είναι ο κατήγορος των μοναχών;

Χ. messiniasΣΑΒΒΑΤΟΣ-ΚΑΘΟΛΙΚΟΣΑς θυμηθούμε τις κατηγορίες που του απηύθυνε πριν από λίγους μήνες ο μητροπολίτης Κυθήρων….
Ας ρωτήσουμε τους Καλαματιανούς, να μας πουν· τι έκαναν, για να εμποδίσουν τον φιλοπαπικό τους δεσπότης να παραδώσει ορθόδοξο ναό της Καλαμάτας στους παπικούς….
Εκτός από τα αιρετικά του φρονήματα είναι o πρώτος και o καλύτερος στις εκδηλώσεις του προθαλάμου της μασονίας, του ρόταρυ και του λ
άϊονς; Μέχρι και σε εκδήλωση στριπτίζ που έκανε το χορευτικό συγκρότημα των λαϊονς στην Καλαμάτα ήταν παρών και δεν διαμαρτυρήθηκε για τα έκτροπα.
Η ιεραρχία της Ελλάδος αντί να καλέσει σε απολογία αυτόν τον δεσπότη, τον στέλνει ως εκπρόσωπο της σε οικουμενιστικά συμβούλια!!!

Μεγαλείο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

π. ΑΥΓ. ΣΤΟΝ ΑΝΒΩΝΑ copyΘα αναφέρουμε μια αυστηρή τιμωρία, που επέβαλε η Εκκλησία της Ελλάδος, πριν από αρκετά χρόνια, όχι βέβαια σε αθώες μοναχές όπως της Ιεράς Μονής του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμάτας, όταν μητροπολίτης Φλωρίνης ήτο ο αγωνιστής επίσκοπος π. Αυγουστίνος Καντιώτης.
Δεν θα πούμε το όνομά της μοναχής, γιατί τώρα βρίσκεται μπροστά στον κριτή και Εκείνος θα βγάλει απόφαση. Θα πω όμως δυό λόγια, που η Εκκλησία της Ελλάδος την κατεδίκασε, αν και είχε προσχωρήσει στο παλαιό ημερολόγιο.
1. Έβγαλε βιβλίο εναντίον του αγίου Νεκταρίου που τον έβριζε και τον κατεδίκαζε στην αιώνια κόλαση
2. Έβγαλε πολλά βιβλία εναντίον όλων ανεξαιρέτως των νεοημερολογιτών επισκόπων, που τους έβριζε και τους έστελνε κ’ αυτούς στην κόλαση. Τα βιβλία αυτά τα έβγαζε κατά χιλιάδες και τα μοίραζε δωρεάν. Γι’ αυτούς και για άλλους λόγους καταδικάστηκε δια αφορισμού. Όλοι οι ιεράρχαι της Εκκλησίας της Ελλάδος διαβάσαν αφορισμό.
Ο γέροντας Μητροπολίτης της Φλώρινας π. Αυγουστίνος έβγαλε φυλλάδιο εναντίον της και την καλούσε σε μετάνοια, αλλά δεν την αφόρισε· παρ’ όλο που σε βιβλίο της τον είχε και αυτόν στους ξεπεσμένους ρασοφόρους και μέσα έγραφε ψευδή και ανυπόστατα εναντίον του. Έγραφε ότι δήθεν καταλύει τας Μεγάλας Τεσσαρακοστάς.
Όταν την τηλεφωνήσαμε και ζητήσαμε να μας πει από πού έβγαλε τέτοια ψευδή συμπεράσματα, απήντησε. Όταν τελειώνει η νηστεία με το νέο ημερολόγιο και συνεχίζεται με το παλαιό, δεν τρώει»;
Αλλά στην συνέχεια ομολόγησε ότι· «Αυτός είναι ποιο ψηλά από τους άλλους δεσποτάδες και δεν εύρισκε σε κάτι άλλο  να τον κατηγορήσει».
Ο γενναίος επίσκοπος Φλωρίνης δεν την αφόρισε, γιατί το θεώρησε άναδρο.
Για να διαβάσουμε αφορισμό σ’ αυτήν την γυναίκα, είπε, θα πρέπει πριν απ’ αυτήν να αφορίσουμε κάποιους άλλους μασόνους, που έχουν υψηλά αξιώματα. Την στιγμή που δεν κάνουμε τίποτε σ’ εκείνους, ούτε και αυτήν πρέπει να την αφορίσουμε.

Ας είναι οι άγιοι συνοδικοί μας αυστηροί στους ισχυρούς και όχι στις αδύνατες μοναχές, γιατί θα τους κρίνει και αυτούς μια μέρα ο Θεός.

“ΤΑ ΜΥΡΥΠΝΟΑ ΑΝΘΗ”

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 16th, 2011 | filed Filed under: Român (ROYMANIKA)

“ΤΑ ΜΥΡΥΠΝΟΑ ΑΝΘΗ”

(MΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ)

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

coperta_flori-inmiresmate

În curând: ”FLORI ÎNMIRESMATE”

Episcopul Augustin Kandiotis, fost Mitropolit de Florina

(52 de predici la pomenirea unor sfinți)

(52 κηρύγματα σε βίους αγίων)

coperta5lucru-coperta_vol3Cartea aceasta este un mic praznicar. Vorbeşte despre sfinţi. Sfinţii sunt minunea lui Dumnezeu în istorie. Sfinţii sunt dovada vie despre adevărul sfintei noastre credinţe. Mulţi sunt cei care zic că cele pe care le predică Evanghelia sunt cu neputinţă de îndeplinit. Dar sfinţii îi contrazic. Sfinţii sunt Evanghelia şi Apostolul în acţiune. Tot ce a învăţat Hristos, tot ce au predicat Apostolii, sfinţii au împlinit în viaţa lor şi au demonstrat că înaltele învăţături despre virtute ale Noului Testament pot fi împlinite de către semenii lor.

Sfinţii sunt copaci roditori ai noului Eden. Sunt „florile frumos mirositoare ale raiului”. Sunt tot ce are mai ales a ne arăta omenirea. Sunt sarea şi lumina lumii. Sunt bună mireasma lui Hristos în lume. Fără sfinţi lumea ar fi putrezit moral şi religios şi s-ar fi afundat în întuneric.

†  Episcopul Augustin de Florina

Iστοσελίδα www.acvila30.wordpress.com

ΑΛΛΑ 5 ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

prima-copertacoperta_vol4_curbe

coperta_final_vol2

_________________

TA ΔΥΟ ΘΑΥΜΑΤA ΑΘΗΝΑ 11-10-1987

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 16th, 2011 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ (αποσπασμ.)

TA ΔΥΟ ΘΑΥΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ 11-10-1987object width=»480″ height=»390″>


ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 16th, 2011 | filed Filed under: Eпископ Артемије

ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΕΝΔΡΟ

ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ

slk019-1slk015Την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, στις 12-2-2011 (η Σέρβικη Εκκλησία είναι με το παλαιό ημερολόγιο), στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής, στό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ο επίσκοπος Αρτέμιος έκανε τέσσερες νέες κουρές μοναχών· του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Χρυσοστόμου και του Αρσενίου. Οι μοναχοί εδώ και τρία χρόνια ήταν δόκιμοι στο Μοναστήρι Τσέρνα Ρέκα. Σημειωτέον ότι ο σεβασμιώτατος Αρτέμιος δεν κάνει κουρά μοναχού αν δεν περάσουν τουλάχιστον τρία χρόνια.

859b33bfc3f30864a317e73c85dbfa8969707cf60d2fe1498dc83ec14015ced6Οι 4 νέοι μοναχοί ακολούθησαν ως δόκιμοι στην εξορία τον επίσκοπο και πνευματικό τους πατέρα Αρτέμιο με ολόκληρη την μοναχική τους αδελφότητα και έγιναν μοναχοί την εορτή των Τριών Ιεραρχών.

Οι νέοι μοναχοί συντάχθηκαν στην ζωντανή Εκκλησία της Σερβίας και είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν την  Ορθόδοξη πίστη τους με κάθε θυσία.

Βλέπετε την κατανυκτική ακολουθία της κουράς τους στο βίντεο

______________

_________________

ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΙΖΟΥΝ ΓΥΡΟΦΕΡΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΡΕΕΙ ΑΦΘΟΝΟ ΧΡΗΜΑ!!!

ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΡΠΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ

ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΣΕΡΒΙΚΟΣ ΛΑΟΣ

ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΡΤΕΜΙΟ.

Οι οικογενειάρχαι ιερείς από την Σερβία και μοναχές από διάφορα μοναστήρια της Σερβίας βλέποντας τα οικουμενιστικά ανοίγματα των επισκόπων τους και του πατριάρχου Ειρηναίου, όχι μόνο προβληματίζονται και ανησυχούν για την σωτηρία τους αλλά προχωρούν σε δυναμικότερες θέσεις.

Θα κρατήσουν λένε την Ορθόδοξη πίστη τους με κάθε θυσία.

Οικογενειάρχης ιερέας έφυγε από τον επίσκοπο Νικάνορα και τάχθηκε κάτω από την ευλογία του επισκόπου Αρτεμίου, μετά από επανελειμένα διαβήματα που έκανε στον επισκοπό του, χωρίς όμως να βρει αναταπόκριση.

Ο επίσκοπος Νικάνορας δεν είναι οικουμενιστής και διεφθαρμένος και ούτε έδωσε ψήφο κατά του Αρτεμίου, αλλά δεν μιλάει. Φοβάται τους κακούς.

-Ο έγγαμος ιερεύς ζήτησε από τον επίσκοπό του να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας  και να αγωνιστεί δυναμικά εναντίον του οικουμενισμού, αλλά εις μάτην περίμενε. Τότε χαιρέτισε τον επίσκοπό του και συντάχθηκε με τον επίσκοπο Αρτέμιο. Ο ιερεύς αυτός θα βρίσκεται στο Βελιγράδι σε δικό του οίκημα, θα τελεί τα άγια Μυστήρια και θα μνημονεύει τον Ορθόδοξο επίσκοπο Αρτέμιο και όχι τον αιρετικό πατριάρχη Ειρηναίο.

-Μοναχές από διάφορα Μοναστήρια της Σερβίας τάσσονται κάτω από το πατραχήλι του επισκόπου Αρτεμίου. Δεν φοβούνται που θα περάσουν από εκκλησιαστικό δικαστήριο. Ειναι νύμφες Χριστού και δεν θέλουν ν’ ακολουθήσουν στην πτώση τους τους αιρετικούς επισκόπους, που εκτός των άλλων κακών ετοιμάζονται πυρετωδώς να κουβαλήσουν και τον Πάπα στην Σερβία!