Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Οκτώβριος, 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ E’ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 16,19-31) Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 31st, 2021 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ E΄ΛΟΥΚΑ [Λουκά 16,19-31]

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

πτωχος Λάζαρος«Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς(:Υπήρχε κάποιος πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος φορούσε βασιλικά ενδύματα. Απέξω φορούσε ένα μάλλινο κόκκινο και πανάκριβο ρούχο και από μέσα φορούσε λευκό χιτώνα πολυτελή από λεπτό αιγυπτιακό λινάρι. Και διασκέδαζε σε πλούσια συμπόσια κάθε μέρα με μεγαλοπρέπεια)» [Λουκ. 16,19].
Θα ρωτούσε ίσως κάποιος: «Άραγε, σύμφωνα με την ευαγγελική ιστορία, η οποία λέγει ότι ο φτωχός πήγε στον τόπο της ανάπαυσης, ενώ ο πλούσιος στην κόλαση, έχουν ήδη γίνει αυτά, και κληρώθηκε ανταπόδοση αντάξια στον καθένα, ή με αυτά που λέγει ο Κύριος παριστάνει την εικόνα της μελλοντικής κρίσεως; Αλλά βέβαια», θα συνέχιζε τον συλλογισμό του, «επειδή αναφέρει τον Λάζαρο, πραγματικά έγινε και πραγματοποιήθηκε. Και γιατί δεν είπε ‘’κάποιος φτωχός άνθρωπος’’, αλλά είπε ‘’Λάζαρος’’; Μήπως για να δείξει με την ονομασία ότι αυτά έγιναν πραγματικά και αληθινά και δεν είναι παραβολή;». Read more »

ANAKOΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ: ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31.10.2021, ωρα 6 – 8 μ. μ. καλουν ΟΛΟΥΣ τους συμπολιτες να στηριξουν την ειρηνικη διαμαρτυρια στην Πλατεια του Συνταγματος, για 6η συνεχομενη Κυριακη 2) Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 31st, 2021 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ANAKOΙΝΩΣΗ

Οι διωκόμενοι υγειονομικοί για 6η συνεχόμενη Κυριακή στο δρόμο.

Οι εργαζομενοι υγειονομικοι νοσοκομειων Αθηνας – Πειραια σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ καλουν ΟΛΟΥΣ τους  συμπολιτες να στηρίξουν την ειρηνική διαμαρτυρία στην Πλατεια του Συντάγματος, για 6η συνεχόμενη Κυριακή

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.10.2021, ωρα 6 – 8 μ. μ.

  • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
  • ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
 4219881

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 16, εδάφια 19-31

Αφρων πλουσ19῎Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος. 21 Καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.
22 Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 24 Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 Εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· 26 Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 27 Εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου·28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29 Λέγει αὐτῷ ᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 Ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 31 Εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσοντ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[…] «Ήταν κάποτε», λέγει ο Κύριος, «κάποιος άνθρωπος πλούσιος, που ενώ ζούσε μέσα σε πολλή κακία και αμαρτία, δεν είχε λάβει πείρα καμιάς συμφοράς, αλλά τα πάντα έρρεαν ομαλά και άφθονα γι΄ αυτόν όπως το νερό στις πηγές». Το ότι πράγματι καμία συμφορά δεν του συνέβαινε, ούτε αφορμή για στενοχώρια, ούτε καμία ανωμαλία βιοτική, αυτό ακριβώς ο Κύριος το υπαινίχτηκε με αυτό που είπε ότι «ν εφραινόμενος καθ᾿ μέραν λαμπρς(:διασκέδαζε και ευφραινόταν σε πλούσια συμπόσια κάθε μέρα με μεγαλοπρέπεια)»[Λουκ.16,19]. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ E’ ΛΟΥΚΑ, B’ προς Κορινθίους (A’, 31-33) και (ΙΒ’ 1-9) KAI ΕΡMHNEIA AΠO TON IEΡO XΡΥΣΟΣTOMO

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 30th, 2021 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ
Β΄προς Κορινθίους (11, 31-33) και (12, 1-9)

++ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 31 Ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 32 Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, 33 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 1Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. 2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 3 Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· 4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. 5 Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. 6 Ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. 7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. 8 Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ· 9 καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ (: Θα σας πω πράγματα που ίσως σας φανούν απίστευτα. Αλλά ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ευλογημένος στους αιώνες, γνωρίζει ότι δεν λέω ψέματα. Στη Δαμασκό ο διοικητής που είχε διορισθεί από τον βασιλιά Αρέτα, φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών, επειδή ήθελε να με συλλάβει. Κι από κάποιο παράθυρο με κατέβασαν κάτω μέσα σε δικτυωτό καλάθι, μέσα από κάποιο άνοιγμα του τείχους της πόλεως, και ξέφυγα από τα χέρια του)»[Β΄Κορ. 11,31-33]. Read more »

Κυριακη Ε’ Λουκα (Λουκ. 16,19-31): ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΥΜΑ! Κοσμε ταλαιπωρε, που ανοιγεις ῥαδιοφωνα & τηλεορασεις, να το θαυμα! Παρ᾽ το, ανοιξε το, μελετησε το

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 30th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2418

Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ (Λουκ. 16,19-31)
31 Ὀκτωβρίου 2021
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Πεντε διδαγματα

π. A. εφ. ιντ.Σήμερα, ἀγαπητοί μου, σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διαβάζεται ἡ περικοπὴ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ποὺ εἶνε γνωστὴ ὡς ἡ παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου (βλ. Λουκ. 16,19-31). Ὁ Λουκᾶς ἦταν γιατρὸς ἀλλὰ καὶ ζωγράφος· ζωγραφίζει λοιπὸν στὸ Εὐαγγέλιό του θαύματα καὶ παραβο­λὲς τοῦ Κυρίου. Καὶ μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες εἰκόνες του εἶνε αὐτὴ ἡ σημερινὴ παραβολή. Ἔ­χουν περάσει τόσοι αἰῶνες, θὰ περάσουν καὶ ἄλλοι, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα τῆς παραβολῆς αὐτῆς θὰ ἐξακολουθῇ νὰ ἔχῃ ἀμείωτη λάμψι.
Ζωγραφίζει δύο πρόσωπα· ἀπὸ τὴ μία τὸν πλούσιο στὸ ζενὶθ τῆς κατὰ κόσμον εὐτυχίας, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸν φτω­χὸ στὸ ναδὶρ τῆς ἀν­θρωπίνης δυστυχίας. Νὰ ἑρμηνεύσουμε ὅλη τὴν παραβολή; Οὔτε χρόνος ὑπάρχει, οὔτε ἐ­σεῖς ἔχετε ὑπομονή, οὔτε κ᾽ ἐγὼ τὴ δύ­ναμι. Θὰ προσπαθήσω μόνο, μὲ ἀφορμὴ τὴν παραβολή, νὰ βγάλω μερικὰ διδάγματα. Read more »

Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ 2) ΦΩΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΣΕΙ Ο ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2) ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ(1) Θεμα: Προταση συνεργασιων, εαν δυνασθε να υλοποιησετε εργο που τυγχανει προβληματικη η μετακινηση ιερου ναου.

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 29th, 2021 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

Προηγεῖται σχολιασμός τοῦ ἄρθρου, σύγκρισις καί τοποθέτησις ἐπί τῶν αἰωνίων καί ἀπαρασαλεύτων ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Παραδόσεως τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ὑπό τοῦ Συνεργάτου μας π. Ἰωάννου Νικολοπούλου.

Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ .pdf

«Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων προσῆλθον τῷ Φιλίππῳ,
Φίλιππος λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, Ἀνδρέας καί Φίλιπος λέγουσι
τῷ Ἰησοῦ,
ὁ δέ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν
ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου
» (Ἰωάν.12,20-23)….
(Πατηστε τον επάνω τίτλο και διαβάστε τό άρθρο)

2. ΦΩΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΣΕΙ Ο ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ pdf

Πατηστε τον δεύτερο τίτλο και διαβαστε το αρθρο σε pdf

O Κίσσινγκερ έλεγε ότι *αν μάθουν οι Έλληνες τη πραγματική τους ιστορία και τον πολιτισμό θα γίνουν μεγάλοι και τρανοί*… ΩΡΑ ΝΑ ΤΗΝ ΜΑΘΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ !!!….

9a150f5deb69

(3) ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πατηστε τον τίτλο (3) και διαβαστε το αρθρο σε pdf

Θέμα: Πρόταση συνεργασιῶν, ἐάν δύνασθε νά ὑλοποιήσετε ἔργο πού τυγχάνει προβληματική ἡ μετακίνηση ἱεροῦ ναοῦ……

Κύριοι και Κυρίες. Ἔχουμε τήν πληροφορία ἀπό τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας Ρουσσοχωρίων π. Πέτρος Ψυλλάκης” ὅτι: ἡ μεταφορά τοῦ ἱεροῦ ναοῦ (Ἁγία Παρασκευή), πρόκειται γιά ἐξωκλήσι λίγων τετραγωνικῶν μέτρων, ἦταν ἀδύνατη γιατί τό κτίσμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ δέν εἶχε θεμέλια. Ὅμως, αὐτό θεωροῦμε ὅτι μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθῆ μέ νέα προσπάθεια μετακίνησης μέ εἰδική τεχνική μελέτη μέσα ἀπό τήν συνεργασία τῶν τριῶν ἑταιρειῶν σας (σᾶς στέλνουμε καί τεχνικές ἐκθέσεις ἀπό ἔρευνα μας στό διαδίκτυο) καί περιμένουμε τήν θετική σας ἀπάντηση, τήν ὁποία θά τήν δημοσιεύσουμε ὅπως καθησυχάσουμε τούς ἀναγνῶστες μας στό πανελλήνιο, κυρίως στήν Κρήτη…. (Για την συνεχεια πατηστε τον τιτλο)

ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ: 1) Καταλαβε τι ειπε ο Μητροπολιτης Μεσσηνιας;;; Σκορπαει ΟΡΓΗ το βιντεο 2) ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς τον Σεβασμιωτατον Μητροπολιτην Λαρισης και Τυρναβου κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, για το «θεοσταλτο», για αυτους εμβολιο, απο τον Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 29th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

ΕΤΡΙΞΑΝ τα κοκκαλα των ηρωων!!!

Καταλαβε τι ειπε ο Μητροπολιτης Μεσσηνιας;;; Σκορπαει ΟΡΓΗ το ΒΙΝΤΕΟ

satαναςΟ μητροπολίτης Μεσσηνίας, σε δήλωσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά το γεγονός ότι τον Οκτώβρη του 1940 «σύσσωμος ο ελληνικός λαός αντέδρασε από κοινού στον εχθρό κι έτσι, κέρδισε την ελευθερία του».

Θέλοντας να παραλληλίσει τον αγώνα του έθνους μας για ελευθερία με την υποδούλωση στον υποχρεωτικό εμβολιασμό είπε:

«Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου έχει την σημερινή του επικαιρότητα. Και πάλι βρισκόμαστε απέναντι σε έναν εχθρό, ο οποίος απειλεί την ζωή μας, απειλεί την ενότητά μας και πρέπει πάλι σύσσωμοι να αντιδράσουμε, υιοθετώντας το εμβόλιο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε και πάλι την ελευθερία μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε (αυτήν) την ζωή (εδώ) που είναι το πιο πολύτιμο αγαθό για όλους μας».

Την συνέχεια: https://www.triklopodia.gr/%ce%b5%cf%84%cf%81%e%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b5/

9a150f5deb69

      + Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
          ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 29η Όκτωβρίου 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός
τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Λαρίσης και Τυρνάβου
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

ΘΕΜΑ: Αἱ περί τοῦ «Ἐμβολίου» προσφάτως γενόμεναι δηλώσεις Ὑμῶν, εἰδικώτερον δέ ἐπί τοῦ σημείου, ὅτι …… «Θεόσταλτο είναι το εμβόλιο κατά του covid» (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 26.10.2021, σελ.14).

************

Σεβασμιώτατε καί Ἀγαπητέ μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

Ἀπευθύνομαι πρός Ὑμᾶς σήμερον δημοσίως, ἔπειτα ἀπό τήν προσφάτως ἀπευθυνθεῖσαν ἑτέραν Ἀνοικτήν Ἐπιστολήν μου πρός
α) τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, και
β) τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΝ,
πειθαρχῶν καί πάλιν εἰς τήν προτροπήν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν «τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως πρέπει καί νά ἐλέγχωνται» (ΕΠΕ, 23,393), προκειμένου νά καταθέσω καί πρός τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα τήν σφοδράν ἀντίδρασιν τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς διά τάς ὑφ’ Ὑμῶν προσφάτως γενομένας Δηλώσεις, αἵτινες ἔχουν ὡς ἀκολούθως:
«Θεόσταλτο ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος. Read more »

Ο Μητροπολιτης Ξανθης ξεχασε τι γιορταζουμε: «Να ακουμε τους γιατρους και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ»! Σε…2η μοιρα ο Θεός και η Παναγία – ΒΙΝΤΕΟ 2) Στο ιδιο μηκος κυματος & ο Φλωρινης Θεοκλητος στην πανηγυρη του Αγιου Δημητριου Φλωρινης, ειπε μονο δυο λογια, που θεωρουσε σημαντικοτερα, απο την εορτη του αγιου!!! 3) ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΙΧΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 29th, 2021 | filed Filed under: ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

Ο Μητροπολίτης Ξάνθης ξέχασε τι γιορτάζουμε: «Να ακούμε τους γιατρούς και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ»! Σε…2η μοίρα ο Θεός και η Παναγία – ΒΙΝΤΕΟ

Σε δηλώσεις για την επέτειο του «ΟΧΙ» έκανε σήμερα ο Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων.

Όπως και σε όλα τα άλλα μηνύματα πολιτικών και εκκλησιαστικών ταγών ένεκα της ημέρας, ούτε και σε αυτό του Μητροπολίτη θα μπορούσε να λείπει η πανδημία.
Ο ίδιος μπροστά στην κάμερα με στόμφο προέτρεψε τους πιστούς να ακούνε ΜΟΝΟ τους γιατρούς (σ.σ. αλήθεια μήπως εννοεί μόνο τους λιγοστούς τηλε-“ειδικούς”), αναφερόμενος σε δεύτερο και τρίτο χρόνο στον Θεό και την Παναγία.

Η…σειρά προτεραιότητας σίγουρα δεν είναι τυχαία!..
Την συνέχεια:

https://www.triklopodia.gr/%ce%bf-%ce%bc%ce%b7%cf%84%f%cf%81%cf%84/

9a150f5deb69

Στο ιδιο μηκος κυματος & ο Φλωρινης Θεοκλητος στην πανηγυρη του Αγιου Δημητριου Φλωρινης!!!

Στον εσπερινό του πανηγυρίζοντος ναοῦ, του Αγίου Δημητρίου Φλωρίνης, (είχε αναμετάδωση από τον ραδιοφωνικο σταθμο), ειπε δύο λόγια, οχι για τον εορτάζοντα αγιο, αλλα για κάτι πιο σημαντικό! Είπε ο,τι ειναι συνοδικός και ότι πηραν αποφάσεις, τις οποιες πρέπει να τηρουν: Να ακουν τους γιατρούς, να κρατουν αποστάσεις, να φορουν μάσκες και να κάνουν εμβόλια. Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο σε άλλον ομιλητή. Ο ίδιος δεν κάνει πλέον κήρυγμα, λόγω γήρατος, ανακοινώνει μόνο «τα σημαντικότερα» στον λαό!!!

   *   *   *

ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΙΧΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

Ὲδημοσιευθη: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=24306#more-24306

Μια επίσκεψη στο σπίτι που έμενε ο π. Αυγουστίνος, την ημέρα της εκλογής του μητροπολίτου Θεοκλήτου, τα λέει όλα:
Read more »

ΕΤΣΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & OI ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ!!! (ΑΦΡΙΚΗ) – ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ VIDEO 2) Ευρυβιαδης Μπαιραμιδης, νευροχειρουργος σε αναστολη, μιλαει για τις εκκωφαντικες σιωπες (βιντεο) 3) Στην αιχμαλωσια Αρχιεπισκοπου και εκκλησιαστικης διοικησης οφειλεται η κορονοϋποταγη τους

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 29th, 2021 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

ΕΤΣΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

ΑΦΡΙΚΗ – ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ VIDEO

http://player.vimeo.com/video/37169808

9a150f5deb69

Ευρυβιαδης Μπαιραμιδης, νευροχειρουργος σε αναστολη, μιλαει για τις εκκωφαντικες σιωπeς.

_________

_______

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΚΚΕΛ: Στην αιχμαλωσία Αρχιεπισκόπου και εκκλησιαστικής διοίκησης οφείλεται η κορονοϋποταγή τους

Η σημερινή ακριβής αναλογία με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή

            Ο ελληνικός λαός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο διαρκώς σκανδαλίζεται και σιωπηλά προβληματίζεται με αυτό που βλέπει ως υπονόμευση της πίστης και των πιστών από τους δύο Αρχιεπισκόπους και ένα τμήμα μητροπολιτών, που προκλητικά χωρίς εκκλησιαστικό ήθος ή ταπείνωση «φτύνουν κατάκριση» (όπως περιγραφικότατα έχει αναφερθεί) κατά Ελλήνων, οι οποίοι ασκούν το θεμελιώδες δημοκρατικό στοιχείο της δημόσιας κριτικής και αξιολόγησης των κυβερνητικών ενεργειών. Οι πολίτες αντιστέκονται στην πολιτική, ιατρική και μιντιακή διαφθορά δεκαετιών και απαιτούν δημόσια από τις κυβερνήσεις την υποχρεωτική λογοδοσία που δεν την κάνουν όμως τα κυβερνητικά καθεστώτα Μητσοτάκη-Σημίτη και Ανα(ν)στασιάδη. Με ναζιστικό φρόνημα και χωρίς λογοδοσία αποφασίζουν και διατάσουν ιατρικές παρεμβάσεις κατά των πολιτών που μόνο ο Μένγκελε θα σκεφτόταν και βάζουν την διοίκηση της Εκκλησίας να τις «ευλογήσει». Και όλα αυτά όταν η πλειοψηφία των επιστημόνων φιμώνεται για να μην αποκαλύψει τον αντιεπιστημονικό τσαρλατανισμό των κυβερνητικών «ειδικών». Read more »

«ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 28ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 28th, 2021 | filed Filed under: ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένης ομιλίας
του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
με θέμα:

«ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 28ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 27-10-1985], [Β145]

ΟΧΙ ΕΛΛΑΔΟΣ istΑγαπητοί μου, η αγρυπνία που επιτελούμε απόψε, είναι στη μεγάλη εκείνη ευεργεσία του Θεού, που έδωσε τη νίκη και την ελευθερία στον ελληνικό μας Έθνος. Όλοι τότε νόμισαν ότι η Ελλάς θα πέθαινε, υποκύπτουσα στον κατακτητή. Εκείνη η μικρή Ελλάς των επτά εκατομμυρίων· ότι θα συνετρίβετο μπροστά σε έναν όγκο σαράντα εκατομμυρίων. Για να προστεθεί ύστερα από λίγους μήνες ένας άλλος όγκος άλλων σαράντα εκατομμυρίων, μπροστά στη μικρή μας Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως δεν απέθανε. Ο Κύριος που ανέστησε την κόρη του Ιαείρου, Εκείνος είπε και δια την Ελλάδα: «Οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει». Δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Μόνος αγαπητοί μου, ο Χριστός είναι Εκείνος που όταν απλώνει το ζωογόνο χέρι Του, όλα τα σώζει και όλα τα ζωοποιεί. Τότε είμεθα εγγύς βαράθρου, εγγύς θανάτου. Κι όμως ο Κύριος, ο Θεός μάς έβγαλε από εκείνα τα βάραθρα της εθνικής αλλά και της πνευματικής μας απωλείας, παρά τους γέλωτας των αντιφρονούντων. Γελούσαν οι εχθροί. Κι έλεγαν: «Είναι δυνατόν;». Κι όμως δείξαμε στον κόσμον το θαύμα του Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ [Υπομνηματισμος των εδαφιων Εβρ.9,1-14] 2) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 28th, 2021 | filed Filed under: Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προς Εβραίους, κεφάλαιο Θ΄, εδάφια 1-7

MANA TOY KODSMOY1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε ῞Αγιον κοσμικόν· 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ῞Αγια. 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ῞Αγια ῾Αγίων, 4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ράβδος ᾿Ααρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. 6 Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[:Υπομνηματισμός των εδαφίων Εβρ.9,1-14]

«Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν· σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος(:Ας βγάλουμε τώρα κάποιο συμπέρασμα για όσα είπαμε σχετικά με την ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης και ας τα διασαφηνίσουμε περισσότερο. Read more »

IΣTOΡIKO NTOKOYMENTO ΓIA THN 28η OKTΩBΡIOY 1940 2) ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: «ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΟΧΙ (του π. Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 27th, 2021 | filed Filed under: ΕΘΝΙΚΑ - Β. ΗΠΕΙΡΟΣ

IΣTOΡIKO NTOKOYMENTO

ΓIA THN 28η OKTΩBΡIOY 1940

Πατηστε τον τίτλο ειναι σε pdf

4219881

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΟΧΙ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 28-10-2001]

Όσο περισσότερο ο χρόνος απομακρύνει τα γεγονότα, αγαπητοί μου, τόσο περισσότερο σφαιρικά φαντάζουν στα μάτια μας. Έτσι, από την απόσταση 61 ολοκλήρων χρόνων, δηλαδή δύο τριακονταετίες, βλέπουμε τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 καλύτερα. Αλήθεια, πέρασαν έξι δεκαετίες… Πόσο γρήγορα πέρασαν… Για ‘κείνους μάλιστα που τότε έζησαν τα γεγονότα και σήμερα έχουν κάποια ηλικία.
28η Οκτωβρίου 1940… Μια χρονολογία που τη χαρακτηρίζει ένα ηρωικό ΟΧΙ. Ένα ΟΧΙ στο τελεσίγραφο του εχθρού για παράδοση. Είναι στο αίμα του Έλληνος να μη θέλει να παραδοθεί στον εχθρό. Σε όποιας μορφής εχθρό. Και το βλέπει κανείς αυτό ιστορικά. Και οι πρόγονοί μας είπαν εκείνο το περίφημο «Μολών λαβέ». Δηλαδή, «αφού έρθεις, πάρε τα αυτά που ζητάς. Εμείς δεν σου τα δίνουμε»· όταν ο τελευταίος αυτοκράτωρ, μαχόμενος, έπεσε στα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, λέγοντας ότι του ήταν αδύνατον να παραδώσει την πόλη στον εχθρό, γιατί δεν του ανήκε· όταν το ’40 μας ζήτησαν οι εχθροί να παραδώσουμε την πατρίδα μας στα χέρια τους, εμείς τους είπαμε ΟΧΙ! Read more »

Το «ΟΧΙ» και η Σκεπη της Παναγιας «Τη υπερμαχω Στρατηγω τα νικητηρια…» (κοντάκ.)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 27th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2417

Τῆς Ἁγίας Σκέπης
Πέμπτη 28 Ὀκτωβρίου 2021
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Το «ΟΧΙ» και η Σκεπη της Παναγιας

«Τη υπερμαχω Στρατηγω τα νικητηρια…» (κοντακ.)

AG. SKEPH- ΕΛΛΑΣἩμέρα ἔνδοξη – τρισένδοξη αὐτή, ἀδελ­φοί μου. Εἶνε ἡ ἐπέτειος τοῦ ἱστορικοῦ «ΟΧΙ», ποὺ ἡ μικρή μας πατρίδα εὐλογήθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἀξιώθηκε ν᾽ ἀντιτάξῃ στὸν ἰ­τα­μὸ ἐχθρό της. Εἶνε ἑ­ορ­τὴ διπλῆ, ἐθνικὴ καὶ ἐκ­κλησιαστική. Θρησκεία καὶ πα­τρίδα ἀ­ποτελοῦν γιὰ μᾶς ὅ,τι ὑψηλότερο ἔχουμε στὸν κό­σμο. Τὰ κρα­τοῦμε μέσα μας ὡς τιμαλφῆ, «τζιβαϊρικὰ» ὅ­πως ἔ­λεγε ὁ Μακρυ­γιάννης· γι᾽ αὐ­τὰ ἀγωνιζόμαστε ἕως τὴν ὕστατη πνοή μας.
Γιὰ τὸν Ἕλληνα θρησκεία καὶ πατρίδα ἦ­ταν ἀνέκαθεν στενὰ συνδεδεμένα, ὅπως τὸ κρέας μὲ τὸ νύχι. Ὁ ἄθρησκος καὶ ἄπιστος εἶ­νε καὶ ἄ­πατρις· δὲν πονάει τὸν τόπο ποὺ γεννήθηκε, δὲν τὸν ἐνδιαφέρει τί σημαία θὰ κυματίζῃ πάνω στὴν Ἀκρόπολι.
Τὸ ὑπόβαθρο ὄχι μόνο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐθνικῶν μας ἑορτῶν εἶνε ἡ πίστι στὸ Θεό. Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλησία μετέθεσε τὴν ἑορτὴ τῆς ἁγίας Σκέπης, ἀπὸ τὴν 1η Ὀκτωβρίου, σήμερα 28 τοῦ μηνὸς καὶ συνέδεσε τὴ σημερινὴ ἐ­θνικὴ ἑ­ορ­τὴ μὲ ἕνα θαῦ­­μα ποὺ ἔκανε ἡ Παναγία. Read more »

ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΙ ΞΕΦΤΕΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΝΙΚΑΝΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ & ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ & TA ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ!!! 1) Ένας σιχαμερος προδοτης ανελαβε προεδρος ομαδας εργασιας για την (Λαθρο)μεταναστευση. Μηπως περιμενατε κατι διαφορετικο απο τον Μητσοτακη; 2) Η Σαρια στο κεντρο της Αθηνα – Ισλαμικες περιπολιες μερα μεσημερι στο «κατεχομενο» κεντρο 3) Η Αλβανιδα «ιστορικος» Ελενα Κοτσακι: Κληρονομοι της αρχαιας Ελλαδας ειναι οι Αλβανοι

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 27th, 2021 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Ένας σιχαμερός προδότης ανέλαβε πρόεδρος ομάδας εργασίας για την (Λάθρο)μετανάστευση. Μήπως περιμένατε κάτι διαφορετικό από τον Μητσοτάκη;

Συνέχεια

9a150f5deb69

Η Σαρία στο κέντρο της Αθήνα – Ισλαμικές περιπολίες

μέρα μεσημέρι στο «κατεχόμενο» κέντρο

Η Αθήνα μετατρέπεται σε ισλαμικό γκέτο αλλά εσείς μην φοβόσαστε θα ενσωματωθούν και θα μας λύσουν και το δημογραφικό.

Ο Ισλαμικός νόμος έφτασε και στην χώρα μας, εξέλιξη αναπόφευκτη,  για την οποία κάποιοι προειδοποιούσαμε εδώ και χρόνια αφού τα βλέπαμε να γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου υπάρχουν ισχυρές Ισλαμικές κοινότητες.  Τα κανάλια τώρα παριστάνουν τους ευαισθητοποιημένους αλλά εδώ και χρόνια δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να σιγοντάρουν τον εποικισμό της χώρας.

9a150f5deb69

«Τα ίδια Παντελάκι μου τα ίδια Παντελή μου»!!!

Οι νομαδικές φυλές χωρίς ιστορικό υπόβαθρο, χωρίς Ιστορία, γλώσσα και με ανάμεικτα ήθη και έθιμα προσπαθούν αγωνιωδως να «βουτήξουν» ότι μπορούν από τις γειτονικές χώρες για να σταθούν ιστορικά στα πόδια τους. Ζωντανό παράδειγμα οι σκοπιανοί, που λυσσαλέα και απεγνωσμένα, για χρόνια τώρα, προσπάθησαν να κάνουν τον Μ. Αλέξανδρο…παππού τους!!! Χωρίς την Ελληνική γλώσσα, χωρίς ιστορικές αλήθειες, χωρίς γραφή, επέμεναν σώνει και καλά να γίνουν Μακεδόνες! Read more »

ΚΡΑΥΓΗ 25 – ΜΕΡΟΣ 4ον, σελ. 30-38 (Του Μητροπολιτου πρ. Καλαβρυτων & Αιγιαλειας Αμβροσιου) 2) Μνημη αγιου Μεγαλομαρτυρος Δημητρiου – ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ (Του π. Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 26th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΡΑΥΓΗ 25 – ΜΕΡΟΣ 4ον, σελ. 30-38

Πατηστε τον τίτλο ειναι σε pdf

Του Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβροσίου
Αίγιον, Οκτώβριος 2021

Το κείμενον αποτελείται από 108 σελίδες. Δυστυχώς με το e-mail δεν είναι δυνατόπν να αποσταλή εν συνόλω. Σήμερα λαμβάνετε το 4ον μέρος της Κραυγής Νο 25, Ήτοι τις σελίδες 30-38

9a150f5deb69

Μνήμη αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
με θέμα:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ

AG.DHMHTRIOS ΘΕΣ.ιστ[εκφωνήθηκε στις 26-10-2001]
Β΄έκδοσις

Αγαπητοί, χαίρει ο ουρανός, χαίρει και η γη, όταν εορτάζεται η μνήμη ενός Αγίου. Χαίρει ο ουρανός, διότι εκέρδισε από την γην έναν άγιον· χαίρει και η γη, διότι έδωσε στον ουρανόν ένα παιδί της. Και οι άγιοι άγγελοι χαίρουν και αυτοί, γιατί κάνουν συνόμιλόν τους έναν άνθρωπον. Και οι άνθρωποι χαίρουν, γιατί ανοίγεται η δυνατότητα του ουρανίου αγιασμού των. Κι ο άγιος Δημήτριος, εστάθη ένας μέγας μάρτυς του Χριστού, που με το μαρτύριό του εδόξασε τον Κύριον· και έδωσε το καλό παράδειγμα πίστεως και αγάπης στον Χριστόν σε μυριάδες πιστούς μέσα εις την ιστορία.

Ο μέγας του Χριστού μάρτυς Δημήτριος ήτο Θεσσαλονικεύς. Και είχε το ύπατον αξίωμα του διοικητού της πόλεως, όταν το 303 μ.Χ. εδόθη η αφορμή με την επίσκεψη του Μαξιμιανού στην πόλη. Δεν πήγε να τον υποδεχθεί. Αυτή ήταν η αφορμή. Ήταν εποχή διωγμών των Χριστιανών και ο άγιος Δημήτριος έδωσε πλήρως το μέτρον της πίστεώς του εις τον Χριστόν. Γι΄αυτό και συνελήφθη και εθανατώθη μαρτυρικά. Ήταν νέος, ευσταλής, άλκιμος, δηλαδή γενναίος και αθλητικός. Ήτο στρατιωτικός διοικητής· Read more »

«Οχι, φιλε μου! Προτιμω να τρωγω τσουκνιδες και να πεθανω της πεινας, παρα να φαγω τροφην προδοσιας!» – Προτιμοτερον θανατος παρα επαισχυντος επιβιωσις. 2) «Το Ύψωμα 731» (1940-1941) (Αφιερωμα στον Τ/χη Δημ. Κασλα και στους μαχητες του)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 26th, 2021 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 41

Προτιμοτερον θανατος παρα επαισχυντος επιβιωσις

Η-ΧΡΙΣΤΟΣ-Ή-ΧΑΟΣ μικΤΑΥΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝ διὰ νὰ τονίσωμεν καὶ πάλιν ὅτι, ἐὰν ὁ κατέχων ἀντικείμενόν τι, ἀπὸ τὰ εὐτελέστερα ἕως τὰ ἀκριβώτερα, χαράξῃ ἐπʼ αὐτοῦ τὸν ἀριθμὸν 666 καὶ μᾶς εἴπῃ, «Δὲν θὰ σᾶς τὸ δώσω ἐὰν προηγουμένως δὲν ἀρνηθῆτε καὶ δὲν βλασφημήσετε τὸν Χριστόν», τότε εἰς τὴν συγκεκριμένην αὐτὴν περίπτωσιν, ἄν εἴμεθα πιστοί, θὰ πρέπῃ νὰ προτιμήσωμεν νὰ στερηθῶμεν τοῦ τοιούτου ἀγαθοῦ, ἔστω καὶ ἄν αὐτὸ εἶνε ὁ ἐπιούσιος ἄρτος, καὶ νʼ ἀποθάνωμεν τὸν ἐκ τῆς ἀσιτίας θάνατον, παρὰ νʼ ἀρνηθῶμεν τὸν Χριστόν. Ἡ πίστις εἰς τὴν συγκεκριμένην αὐτὴν περίπτωσιν πρέπει νὰ λάμπῃ ὡς ὁ ἥλιος.
Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο τοῦ λόγου θʼ ἀναφέρω ἕνα παραπλήσιον γεγονός, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξα αὐτόπτης μάρτυς. Πρὸ 42 ἐτῶν ὡς ἱεροκῆρυξ εὑρισκόμην εἰς μίαν πόλιν τῆς μαρτυρικῆς μας Μακεδονίας, ἡ ὁποία διετέλει τότε κάτω ἀπὸ τὴν δυναστείαν στρατευμάτων κατοχῆς, ἐν οἶς καὶ βουλγαρικῶν, συνεργαζομένων στενῶς μετὰ τῶν ὀρδῶν τοῦ ἀπαισίας μνήμης Χίτλερ. Οἱ Βούλγαροι, διὰ νὰ προσελκύσουν ὀπαδούς, ἐμοίρασαν καρτέλλας εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐδέχθησαν νὰ προσχωρήσουν μὲ τὸ μέρος των, οἱ δὲ ἐφοδιασμένοι μὲ καρτέλλαν ἐπρομηθεύοντο ἐκλεκτὰ τρόφιμα δωρεὰν εἰς περίοδον φρικτῆς πείνης. Εἰς τὸν πειρασμὸν αὐτὸν ὑπέκυψαν οὐκ ὀλίγοι. Τότε συνήντησα Ἕλληνά τινα πατριώτην, πάμπτωχον οἰκογενειάρχην, ὅστις, εἰς τὴν προτροπὴν νὰ δεχθῇ τὴν κάρταν καὶ νὰ λάβῃ τρόφιμα, ἠκούσθη νὰ λέγῃ˙

«Ὄχι, φίλε μου! Προτιμῶ νὰ τρώγω τσουκνίδες καὶ νὰ πεθάνω τῆς πείνας, παρὰ νὰ φάγω βουλγάρικο καλαμπόκι, τροφὴν προδοσίας!». Ἐὰν τοιοῦτον ὑψηλὸν λόγον εἶπεν ὁ φλογερὸς αὐτὸς πατριώτης, πόσω μάλλον οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι θέτουν ὑπεράνω καὶ τῆς πατρίδος τὴν πίστιν εἰς τὸν Χριστόν…

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=58153#more-58153

9a150f5deb69

«Το Ύψωμα 731» (1940-1941)

(Αφιέρωμα στον Τ/χη Δημ. Κασλά και στους μαχητές του)

Εξ αρχής να διευκρινίσω, ότι δεν είμαι ειδικός – βαθύς αναλυτής των πολεμικών επιχειρήσεων. Σχετίζομαι με αυτές (μόνο) στο μέτρο της εμπειρίας μου ως στρατιώτης σε Νησί του Αιγαίου Πελάγους σε Τάγμα προκαλύψεως με υψηλή εκπαίδευση (1977-79), θεωρητική και πρακτική. Read more »