Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMHNYMATA

date Μαι 21st, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_

Προσοχή στην τουρκική κρίση!!! Του Νίκου Χειλαδάκη, Τουρκολόγου :

http://elladapoyantisteketai.blogspot.gr/2013/06/blog-post_1990.html

_2zszdwh

_

Δήλωση ΒΟΜΒΑ από την Δήμητρα Παπανδρέου. Το εβραϊκό λόμπι επέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση στην αλλαγή των ταυτοτήτων!!!

Δήλωση ΒΟΜΒΑ από την Δήμητρα Παπανδρέου. Το εβραϊκό λόμπι επέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση στην αλλαγή των ταυτοτήτων!!! Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δεχθεί πιέσεις για να αφαιρέσει από τις…

6/03/2013 01:15:00 μ.μ.|Περισσότερα >>

O Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος: «Δηλώστε σήμερα κιόλας, τήν ἀντίθεσή σας στόν νόμο 3984/2011 περί Μεταμοσχεύσεων..»

Εγκύκλιος του Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β. για τις Μεταμοσχεύσεις. Πρός τούς  εὐσεβεῖς  Χριστιανούς τῆς  καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί,    …

6/03/2013 12:26:00 μ.μ.|Περισσότερα >>

2zszdwh

___

ν Πειραιε τ 4ουνίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Σεβ. Μητροπολίτης Πειραις κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ πέστειλε τήν κόλουθη Ποιμαντορική γκύκλιο πρός τόν ελαβ Κλρο καί τόν φιλόχριστο λαό τς Μητροπολιτικς Περιφερείας Ατο.

κ τς . Μητροπόλεως

«Τέκνα μου ν Κυρίγαπητά καί περιπόθητα,

Μέ τόν Νόμο 3984/27.6.2011 πού ψηφίσθη πό τήν Βουλή τν λλήνων καί φαρμόζεται πό 1ης ουνίου 2013 ρυθμίζεται, μέ ρχές πού πάδουν στήν διοπροσωπεία το Γένους μας καί τήν ερότητα τς νθρώπινης ζως, τό πολυσήμαντο θέμα τς δωρες καί μεταμοσχεύσεως τν νθρωπίνων ργάνων. κκλησία τς λλάδος πέβαλε κατά τήν διαβούλευση το ερημένου Νόμου θέσεις ρθοδόξου κκλησιαστικς βιοηθικς οποες προδήλως περιφρονήθησαν παρά τήν γενομένη τροποποίηση διά το Νόμου 4075/11.4.2012 καί πομένως διά τό μέγιστο ατό θέμα καθηκόντως φείλομε νά νημερώσωμε τούς πάντας καί νά καταδείξωμε οεράρχαι τήν καταφαν διάστασι το ψηφισθέντος Νόμου μέ τήν νθρώπινη ντολογία, τήν ρθόδοξη θεολογία καί τήν θεόσδοτη νθρώπινη λευθερία. ν συνεχεί τ συμβολ τς ργασίας εδικν, τοι τν Πανοσιολ. ρχιμανδρίτου-ατρο Λουκ Τσιούτσικα, Αδεσιμολ. Πρωτοπρεβυτέρου Στεφάνου Στεφοπούλου καί Πανοσιολ. Μοναχο Δαμασκηνογιορείτου παρατηρομεν τι:

«Α’. Θεολογία – νθρωπολογία

1. Κατ τ διδασκαλία τς κκλησίας νθρωπος κατ τν φύση το εναι σύνθετο, μεικτό, ν. Πλάσθηκε κατ’ εκόνα καμοίωσιν το Θεο καποτελεται π τν ψυχή, πο συνιστ τ πνευματικ μέρος τονθρώπου κα τν ντάσσει στν πνευματικ κόσμο, καπ τ σμα, μ τποο ντάσσεται στν λικό, ασθητ κόσμο. Εναι μείξη κα κράση πνεύματος καλης, «σύνδεσμος τς ρατς καοράτου φύσεως». Κα τ μν σμα εναι λικό, σύνθετο κα φθαρτό, δ ψυχ εναι «οσία ζσα, πλή, σώματος, σωματικος φθαλμος κατ’ οκείαν φύσιν όρατος, λογικ τ κα νοερά, σχημάτιστος… θάνατος» (γ. ωάννης Δαμασκηνός). πομένως ψυχ τονθρώπου δν εναι πλ βιολογικνέργεια το σώματος, πως εναι τν ζώων, τποία γι τν λόγο ατ εναι θνητόψυχα, δν πιβιώνουν μετ τν σωματικ θάνατο, λλ εναι κτιστή, οσία θάνατη μ δική της νέργεια. θάνατος δν εναι παντελς ξαφάνιση τολου νθρώπου, λλα χωρισμς τς ψυχς π τ σμα, τποο στ συνέχεια, φθείρεται κα διαλύεται, ν ψυχξακολουθε νπάρχει κα ννεργε· «Οχ ψυχστιν ποθνήσκουσα, λλ δι τν ταύτης ναχώρησιν ποθνήσκει τ σμα» (Μ. θανάσιος).

2. Σχετικ μ τν χρόνο τς νώσεως τς ψυχς κα το σώματος κκλησία δέχεται τι δημιουργονται συγχρόνως· «άμα δ τ σμα κα ψυχ πέπλασται, ο τ μν πρτον, τ δστερον» (γ. ωάννης Δαμασκηνός). Ατσχύει κα γι τν πλάση κάθε νέου νθρώπου· τ σμα κα ψυχ συνυπάρχουν «ξ κρας συλλήψεως». Συνεπς τμβρυο εναι πλήρης νθρωπος, κ ψυχς κα σώματος, κα πρν π τν σχηματισμ κα τ λειτουργία τογκεφάλου. Ατ καταδεικνύει τι, χι μόνο γκεφαλικς θάνατος λλα κα παντελς λλειψη τογκεφά-λου δν συνεπάγονται τι ερισκόμενος στς καταστάσεις ατς νθρωπος παύει ν εναι μψυχο κα ζωντανν.

3. Σχετικ μ τ πο βρίσκεται κα πς νεργε ψυχ ο Πατέρες τς κκλησίας διδάσκουν τι ψυχ δν δρεύει σ συγκεκριμένο ργανο, λλ ερίσκεται σλα τ σημεα το σώματος, ζωοποιοσα κα κινοσα τ μέλη. Κατ τν

γιο Γρηγόριο Παλαμ ψυχ «συνέχουσα τ σμα, κακτίσθη, πανταχο το σώματος στίν, οχ ς ν τόπω οδ’ ς περιεχομένη, λλ’ ς συνέχουσά τε κα περιέχουσα κα ζωοποιοσα τοτο, κατ’ εκόνα κα τούτ’ χουσα Θεο», κατ δ τν άγιο ωάννη Δαμασκην «ργανικ κεχρημένη σώματι κα τούτ ζως αξήσεως τ κα ασθήσεως κα γεννήσεως παρεκτική».

4. Βιολογικ ζω χωρς τν παρξη τς ψυχς μέσα στ σμα δν νοεται. Στν περίπτωση ποκοπς, καταστροφς νεκρώσεως νς ζωτικοργάνου, ποτε νθρωπος πιβιώνει μποστηρικτικς νέργειες, ξακολουθε ψυχ ν παραμένει συνδεδεμένη μ τ σμα κα ννεργε σλλα σωματικργανα. Στν κατάσταση τογκεφαλικο θανάτου ατρικ κατορθώνει μ τ βοήθεια τς τεχνολογίας ν διατηρε τ βιολογικ ζωή, φοπόλοιπος ργανισμός, πλν τογκεφάλου, λειτουργε. διατήρηση τς βιολογικς ζως προϋποθέτει τν παρξη τς ψυχς μέσα στ σμα κα δείχνει τι δν λύθηκε κόμη μεταξύ τους δεσμός, δν πισυνέβη δηλαδριστικς κα καθ’ λοκληρίαν θάνατος. Συνεπς διακοπ τς ποστηρικτικς λειτουργίας, κόμη κα μ τν συγκατάθεση τοσθενος, πολ περισσότερο λήψη ργάνων γι μεταμόσχευση π τος «γκεφαλικ νεκρούς», ποτελον νεργητικ πρόκληση θανάτου, ποία κατ τν κανονικ παράδοση τς κκλησίας σοδυναμε μ φόνο, κα μάλιστα σθενος κανυπερασπίστου νθρώπου κατ’ ναλογίαν πρς τν κτρωση τν μβρύων.

5. Εδικώτερα, κατ τν άγιο Μάξιμο τν μολογητή, ψυχ φανερώνεται μ τ ννεργε πάνω στ μέλη το σώματος, νάλογα μ τν δυνατότητα ποχουν. Κάθε σωματικργανο δέχεται κείνη τν ψυχικνέργεια, τν ποία κ φύσεως χει τ δύναμη νκφράσει. ταν δ κάποιο ργανο ποστε βλάβη, πλς παύει νκφράζεται ντίστοιχη λειτουργία τς ψυχς. τσι, ταν στν γκεφαλικ θάνατο τ νευρικ σύστημα, σ ποικίλο βαθμό, δν λειτουργε, δν μπορομε βέβαια νντιληφθομε τς σκέψεις τ συναισθήματα, ατμως δν ποκλείει τν παρξή τους στ χρο τς ψυχς. Τ περιεχόμενο τς συνείδησης παραμένει, στω καν πάρχει δυναμία νκφρασθε. Στν «γκεφαλικ νεκρ» καταργεται μν προφορικς λόγος, χι μως νδιάθετος, οτε οδηλοι λόγοι. Μλλα λόγια, συνεχίζει ν «ργάζεται» νοερ του νέργεια.

6. Κατ τν άγιο ωάννη Δαμασκην μέρος τς ψυχς, «τ καθαρώτατον», εναι νος, τοποίου μν οσία ερίσκεται στν σαρκικ καρδιά, χωρς ν περικλείεται π ατν σν σγγεο, οτε πολ περισσότερο ν ταυτίζεται μ ατήν, λλπλς τν χρησιμοποιες ργανο καχημα, νέργειά του μως στν πεπτωκότα νθρωπο ερίσκεται στν γκέφαλο· στν κατ φύσιν νθρωπο πρέπει νπανέλθει νέργεια το νο στν οσία της, στν καρδιά, στε ν παύσει διάχυση, ννοποιηθενθρωπος, γι ν μπορέσει ννωθε μ τ Θεό.

7. Ατ πνευματικ καρδιά, « κρυπτός της καρδίας νθρωπος» (π. Πέτρος), εναι χρος στν ποο ναπτύσσεται λη πνευματικ ζω τονθρώπου, κενοικε Χάρις το Θεο, δι ν τν καταστήσει «ναν τογίου Πνεύματος» (π. Παλος). κε οσιώνεται καποστασιοποιεται τνθρώπινο πρόσωπο, τποο λοκληρώνεται,  ταν νθρωπος φθάσει στ «καθ’ μοίωσιν». Εναι προφανές, τι σωτερικ ατ πνευματικ ζω τονθρωπίνου προσώπου, ζω συνειδητ κα χαρισματική, μπορε ν εναι νεξάρτητη π τν γκέφαλο κα τς λειτουργίες του.

8. πρς τος νθρώπους χριστιανικγάπη εναι νιδιοτελής, συνειδητή, καχει τν χαρακτήρα τς θυσίας. Δν κτιμται μ τν ντικειμενικξία το προσφερομένου μ τν ξία ποχει ατ γι τος ποδέκτες του, λλ μ τ πόσο στοιχίζει στν δότη προσφορά του, σύμφωνα κα μσα διδάσκει Χριστς γι τ δίλεπτο τς χήρας, μ τἐὰν δηλαδ στερεται κανες κάτι πο το εναι χρήσιμο, ἐὰν θυσιάζει κάτι χρήσιμο ατός, γι νφεληθελλος. Ἐὰν μως «γκεφαλικ νεκρς» εναι νεκρός, προσφορ τν ποιωνδήποτε ργάνων του στερεται το χαρακτήρα τς γάπης, φ’ σον ατ δν το στοιχίζει τίποτε, γιατί προσφέρει χρηστα γι’ ατν ργανα, δν στερεται οτε θυσιάζει κάτι χρήσιμο γι τν αυτό του. Πρόκειται γι πράξη συμφεροντολογική, διοτελ καγωιστική, διότι περιμένει κανες μοιβς κανταπόδοση κ μέρους το Θεο, χωρς ν στερηθε ν θυσιάσει κάτι π τν αυτό του. ντίθετα ορετς τς θυσίας κα τς γάπης πρς τν πλησίον φαρμόζονται πόλυτα στν προσφορργάνων π ζντες δότες, ταν πρόκειται γι διπλργανα καστούς πως καί στήν αμοδοσία. Προσφέρουν τότε θυσιάζοντες καλαττούμενοι.

9. Δν πάρχει μέχρι σήμερα πόλυτη μοφωνία τν ατρν διεθνς γι τν «γκεφαλικ θάνατο». Πολλοατροχουν ναπτύξει γκυρη κα συγκροτημένη πιχειρηματολογία, περ τοτι «γκεφαλικς θάνατος» δν συνιστ τν βιολογικ θάνατο. μπορε κανες νποκαταστήσει τ θέλημα το Θεο ν παρεμποδίσει τν θαυματουργικπέμβαση τν γίων πρς πανόρθωση κα θεραπεία ποιασδήποτε σωματικς βλάβης, κόμη καγκεφαλικς; Θ δεχθε κα θ νομιμοποιήσει κκλησία ναν διαφορετικ θάνατο π ατν πο διδάσκει π αἰῶνες, στηριζόμενη στν γία Γραφ κα στν Πατερικ Παράδοση, παρασυρόμενη ππισφαλες παραδοχς κα προσβάλλουσα τ «φοβερώτατον μυστήριον το θανάτου»; Θά κλείσωμε τά μάτια μας μπροστά στίς καταγεγραμμένες διεθνς νανήψεις θεωρουμένων ς γκεφαλικά νεκρν;

10. Χριστιανικθική, δεχόμενη τν λήθεια τι κύριος τς ζως κα το θανάτου εναι μόνον Θεός, παινε κάθε ατρικ προσπάθεια, πρ τς θεραπείας τν πάσης φύσεως σθενειν· πιστεύουσα τι ζω εναι γαθπέρτατης ξίας, περιμένει π τος ατρος νργάζωνται μέχρι τέλους πρς διάσωση τς ζως κάθε νθρώπου, στω κανιάτως πάσχοντος καποφέροντος π τος πόνους, στω καἐὰν χουν νεκρωθε ζωτικά του ργανα, πως γκέφαλος. σθένεια κα πόνος παίζουν σπουδαο παιδαγωγικ κα σωτηριώδη ρόλο κα πρέπει νντιμετωπίζωνται μπομον καμπιστοσύνη στ θέλημα το Θεο.

11. ννοια τς «εκαζομένης συναινέσεως» τοσθενος πού φευρίσκεται μέ τόν νέο νόμο καί εσάγεται κατά πρόδηλο παράβαση τν ρθρων 2 παραγρ. 1 καί 5 παραγρ. 1 τοσχύοντος Συντάγματος ποτελε αθαίρετη κατάλυση τς λευθερίας τονθρωπίνου προσώπου. εκαζομένη συναίνεση βρίσκεται σέ πόλυτη ντίθεση μέ τήν δωρεά ργάνων ποία εναι ατόβουλη πράξη πού δέν εκάζεται πως δέν εκάζεται καί συναίνεση. εκαζομένη συναίνεση στιάζεται στόν λήπτη καί δικε τήν πράξη το δότη τόν ποο μεταμορφώνει πό πρόσωπο πού βίαστα δωρίζει σέ τομο πό τό ποο αθαίρετα φαιρομε καί δηγε σέ τραγική κκοσμίκευση πού θ διευκολύνη σέ περαιτέρω μφισβήτηση τν θικν φραγμν, σ σχετικοποίηση τν φθάρτων κα αωνίων ληθειν μ τν θεοποίηση τς πιστημονικς ρευνας κα σποκατάστα-ση τς ρθόδοξης π τν «μηχανιστικνθρωπολογία».

Β’ ατρικς θέσεις

1. ννοια τογκεφαλικο θανάτου, ποία τ πρτον εσήχθη στν ατρικρολογία κα πρακτικ τ 1968 π τν πιτροπ το Harvard, (Χάρβαρντ) κα τ κριτήρια διαγνώσεώς του εναι μεταβαλλόμενα μ τάση περιορισμο τους. τσι ρχικ περιελάμβανε τν κατάπαυση τν λειτουργιν λου του νευρικο συστήματος, κεντρικο κα περιφερικο. Τ 1981 πιτροπμπειρογνωμόνων  του   Προέδρου τν ΗΠΑ μ τν νιαο ρισμ το θανάτου περιόρισε τν ννοιά του στ μναστρέψιμη παύση λων τν λειτουργιν τογκεφάλου, νπ τ 1973 στ Μ. Βρετανία καπ τ 1985 στν λλάδα γίνονται ποδεκτ τ κριτήρια τς Minnesota (Μιννεσότα), μ τποία γκεφαλικς θάνατος περιορίζεται στ μναστρέψιμη βλάβη τογκεφαλικο στελέχους.

2. Ο λόγοι ντικαταστάσεως τν κλασικν κριτηρίων προσδιορισμο το θανάτου, ποσαν μναστρέψιμη διακοπ τς ναπνευστικς κα καρδιακς λειτουργίας, μ τ κριτήριο τογκεφαλικο θανάτου μολογεται περίφραστα π τν πιτροπ το Harvard πς ταν

α) τι ογκεφαλικς νεκροσθενες ποτελον «φορτίο» γι τος οκείους κα τ νοσοκομεα κα

β) τι ἐὰν ξακολουθοσαν νσχύουν τ παλαι κριτήρια τορισμο το θανάτου, θταν δύσκολη πόκτηση ργάνων γι μεταμοσχεύσεις γιατί τά ργανα εναι χρηστα μετά τήν παύση τς καρδιακς λειτουργίας το δότη.

3. ννοια κα τ κριτήρια τογκεφαλικο θανάτου ρίζονται αθαίρετα· αθαίρετη εναι πίσης κα διάγνωσή του, κα πολλς φορς πισφαλής, μποτέλεσμα περιπτώσεις σθενν πο χαρακτηρίστηκαν γκεφαλικς νεκρο νποδειχθεκ τν στέρων τι δν ταν τέτοιοι στν πραγματικότητα καί νά νανήψουν.

4. Σγκεφαλικς νεκρος πιτελονται πολλς λειτουργίες, πως· α) καρδι πάλλει ατομάτως, β) ο πνεύμονες νταλλάσσουν τξυγόνο κα τ διοξείδιο τονθρακος, γ) συνήθως πάρχει παρκς γγειακς τόνος, δ) μερικς φορς χορηγούμενη τροφ πέπτεται π τ γαστρεντερικ σύστημα, ε) τ κύτταρα φομοιώνουν τς θρεπτικς οσίες, στ) τ αμα κυκλοφορε καπομακρύνει τ μεταβολικ προϊόντα π τ κύτταρα, ζ) τπαρ ποτοξινώνει τ αμα, η) ο νεφρο διατηρον τσοζύγιο τν γρν κα τν λεκτρολυτν, θ) τνοσοποιητικ σύστημα καταπολεμε τς λοιμώξεις, ι) ρισμένοι νδοκρινες δένες ξακολουθον ν λειτουργον. λα ατ καθς κα περίπτωση τν μβρύων, στποα δν χει κόμη σχηματισθεγκέφαλος, δείχνουν, σαφς τι κα χωρς τν γκέφαλο τ σμα μπορε ν εναι ζωντανς βιολογικργανισμός.

 5. συνείδηση (μ τν ατρικννοια) διακρίνεται στν γρήγορση κα στ περιεχόμενό της, λαττωμένη δγρήγορση μποδίζει τν κτίμηση το περιεχομένου τς συνείδησης. πομένως στς περιπτώσεις γκεφαλικο θανάτου, στς ποες χει κατασταλεγρήγορση, δν μπορε ν λεχθε (τουλάχιστον πρς τ παρν) τίποτε γι τ περιεχόμενο τς συνείδησης. Τ ν θεωρονται δ νεκρο ατο πού ερίσκονται σ θεωρούμενη μόνιμη πώλεια τς συνείδησης, θ μποροσε νδηγήσει στν φρικτ κατάσταση, τέτοιοι νθρωποι ν θάπτονται ν καίγονται, νναπνέουν μ τ δική τους ατόματη ναπνευστικ λειτουργία.

πομένως κα μ βάση τσα προαναφέρθηκαν:

α) Διαπιστώνουμε τι «γκεφαλικς θάνατος» πού ρίζει νέος Νόμος ς θάνατο γιά τήν λήψι τν σωματικν ργάνων εναι μία κατάσταση ννοιολογικς κα διαγνωστικς ρευστή, λο δ κα περισσότερο μφισβητούμενη. Μλλον πρόκειται γι κλινικ κατασκεύασμα ποξυπηρετε τν ποσυμφόρηση τν μονάδων ντατικς θεραπείας κα τν πόκτηση ργάνων γι μεταμόσχευση.

β) Καν κόμη μποροσε ν διαγνωσθεναμφισβήτητα λοσχερς καταστροφ τογκεφάλου, ατ δν ταυτίζεται μ τν σωματικ θάνατο φο πάλλεται καρδιά.

γ) φ’ σον σωτερικ συνειδητ ζω κα τ πρόσωπο διατηρονται, πως ο Χριστιανο πιστεύουμε, κα μετ τ θάνατο το συνόλου σώματος, δν χουμε κανένα λόγο ν δεχθομε τι ατ παύουν νπάρχουν π νεκρώσεως μόνο τογκεφάλου (γκεφαλικο θανάτου).

δ) πομένως πγκεφαλικο θανάτου δν τίθεται θέμα συνειδητς ζως κα προσώπου λλ τ μόνο θέμα εναι ἐὰν ξακολουθε νπάρχει συνάφεια ψυχς κα σώματος ποία μως (διατήρηση τς συνάφειας) καταδεικνύεται π τ ζω τοπολοίπου σώματος.

ε) Γενικς ς φιλόστοργος μητέρα κκλησία το Χριστο εναι πρ τν μεταμοσχεύσεων πως καί πέρ τς αμοδοσίας, μάλιστα στήν Μητροπολή μας λειτουργε τράπεζα αματος μέ 600 φιάλες αματος προσφερόμενο δωρεάν σέ χοντας σχετική νάγκη διακρίτως φυλς, θνοτικς καταγωγς καί θρησκευτικς παραδοχς. πειδμως θεωρομε τος ερισκομένους στν κατάσταση το «γκεφαλικο θανάτου» σθενες καχι νεκρούς, σεβόμενοι πλήρως τν ερότητα, σως κα κρισιμότητα γι τ αώνιο μέλλον, τν τελευταίων στιγμν τς ντεθεν το τάφου ζως των, δν μπορομε ν συμφωνήσουμε μ τν π ατος φαίρεση πρς μεταμόσχευση τν ζωτικν τους ργάνων καθ’ ν στιγμήν πάλλεται καρδία των. μόνη θικ κα κοινωνικδιάβλητη περίπτωση δωρες ργάνων γι μεταμόσχευση εναι πγιες δότες μεταμόσχευση στν νς π τ διπλργανα, μυελο τν στέων προκειμένου δ περσθενν τραυματιν δοτν μεταμόσχευση σων μπορον ν μεταμοσχευθον μετ τν μόνιμη παύση τς καρδιοαναπνευστικς λειτουργίας».

Συνεπς παράδεκτος νομοθεσία τς Πολιτείας πού δέν λαμβάνει π’ ψιν ατς τά νωτέρω καί πού εσαγάγει καί τήν λειτουργία διωτικν συμφερόντων Κέντρων Μεταμοσχεύσεων, μέ ,τι διοτελές ατό συνεπάγεται μς ποχρεώνει νά προτρέψωμεν τό πλήρωμα τς τοπικς κκλησίας, πρός διασφάλισι τς ερότητος τς ζως του νά προβ στίς σχετικές δηλώσεις στά ρμόδια Κέντρα ξυπηρετήσεως Πολιτν (Κ.Ε.Π.) τι δέν συναινε διά τήν φαρμογή σ’ατό το σχετικο Νόμου.

Μέ λη μου τήν γάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ»

2zszdwh

Η ΑΘΕΗ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΗ ΙΝΤΕΛΛΙΓΚΕΝΤΣΙΑ ΝΑΡΚΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η άθεη, σκοταδιστική, μηδενιστική, ποτισμένη με το μαρξιστικό και διεθνιστικό δηλητήριο, αριστερή ιντελλιγκέντσια, ασελγεί, απ το 1974 και εντεύθεν, πάνω στο σώμα της Εθνικής μας Παιδείας αφού, με  την ανοχή των δήθεν συντηρητικών κυβερνήσεων των πρώτων μεταδικτατορικών χρόνων και εν ονόματι του αντιχουντισμού και της φιλελευθεροποίησης των πάντων, «κατέλαβε» τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να κακουργήσει σε βάρος της ελληνικής νεολαίας, αποδομώντας τις διαχρονικές αξιακές σταθερές που οριοθετούν την «όντως παιδεία». Οι απόφοιτοι των φροντιστηρίων του «πολιτιστικού μαρξισμού»,  που τράφηκαν με τα» ιδεολογικά» περιττώματα των Μαρξ, Φρόιντ, Αντόρνο, Μαρκούζε, Ράιχ, Φρομ και άλλων, διαλυτικών των παραδοσιακών κοινωνικών δομών, στοιχείων έχουν μετατρέψει τους ναούς της Παιδείας, με πρώτο και καλύτερο το Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε νεοταξικά παραμάγαζα προπαγανδίζοντας ασύστολα τη λεγόμενη «ανοιχτή κοινωνία», την «πολυπολιτισμικότητα», την κοινωνία «χωρίς σύνορα», τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών, την ανδροποίηση της γυναίκας, τη νομιμοποίηση της σεξουαλικής διαστροφής και την υιοθέτηση παιδιών απ τους σοδομίτες, το δικαίωμα στην εν ψυχρώ εμβρυοκτονία, τις «ελεύθερες» συμβιώσεις, την ποινικοποίηση του εθνισμού τον οποίο δολίως ονομάζουν «εθνικισμό» και ,το χείριστο όλων, το στραγγαλισμό της ελευθερίας της έκφρασης όσων αντιτίθενται στις άθλιες πρακτικές τους. Επιχειρούν να χειραγωγήσουν τα υποψήφια θύματά τους, οι ημεδαποί εντολοδόχοι των υπερεθνικών ελίτ εξουσίας που διαχειρίζονται τις τύχες της Παιδείας, με το δέλεαρ της άθλιας καπηλείας ζητημάτων παγκοσμίου ενδιαφέροντος που «συναρπάζουν» τις μάζες όπως π.χ. η «παγκόσμια ειρήνη», τα «ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα», η «δημοκρατία» (πόσο έχει κακοποιηθεί η έννοια αυτής της λέξης απ τους διαστροφείς της), τα «γυναικεία δικαιώματα», η «υπερθέρμανση του πλανήτη», η «καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας» (μιλάνε και τα τσιράκια της παγκοσμιοποίησης και πραιτωριανοί του κάθε Σόρος για «παγκόσμια φτώχεια»). Και εν πολλοίς έχουν κατορθώσει να μεταλλάξουν την ελληνική νεολαία σε ικανό ποσοστό, αφού η τελευταία υφίσταται μία φοβερή πλύση εγκεφάλου εφόσον της «σερβίρεται» το μαύρο σαν άσπρο και τούμπαλιν. Και βλέπει κανείς νέους ανθρώπους να ασχημονούν, πλειοδοτώντας σε μηδενισμό και αποδομητισμό των παραδοσιακών αξιών και να πολεμούν παθιασμένα και λυσσαλέα το τόσο, αισχρότατα διαβληθέν, τρίπτυχο «Χριστιανική Πίστη, Πατρίδα, Οικογένεια» σαν δήθεν αναχρονιστικό, σκοταδιστικό, καταπιεστικό της ελευθερίας, «ελευθερίαν επαγγελόμενοι, αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς». Ευτυχώς, σημαντική μερίδα της νεολαίας μας, έχει αντιληφθεί το δόλιο παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της, και σε βάρος της κοινωνίας και του έθνους, και αντιστέκεται σθεναρά στην επιχείρηση ισοπέδωσης των πάντων, αψηφώντας τα κοάσματα των ψευτοπροοδευτικών βατράχων και τα γαυγίσματα των σκύλων της «πολιτικής ορθότητας». Κι αυτή ακριβώς η μερίδα, το εκλεκτό αυτό «λήμμα», αποτελεί και τη μεγάλη ελπίδα για το έθνος μας. Κι έχει την ανάγκη της τόνωσης απ την πλευρά μας, της συμπαράστασής μας και της ενίσχυσής μας.Ό,τι και όσα και να μηχανευθούν οι παγκόσμιοι εξουσιαστές, την  ψυχή μας και την προσωπικότητά μας δεν μπορούν να την εξουσιάσουν.  Κι αν το καλέσουν οι περιστάσεις, θα μαρτυρήσουμε για το πιστεύω μας!
Λ.Ν.

2zszdwh

Ο Πατριαρχης, η αιρεση της διηρημενης Εκκλησιας και η αντι-ευαγγελικη αγαπη,

«Τος δλλο τι φρονοντας,

ς λύμην ποπέμποισθε»

(Γρηγόριος Θεολόγος)

Συνεχίζει πτόητος Πατριάρχης τν μπέδωση τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο

0012 Πατριάρχης Βαρθολομαος συνεχίζει που βρεθε κι που σταθε ν «συμπροσεύχεται διαλείπτως» μ τος αρετικος κα νπαναλαμβάνει π δεκαετίες πλέον, τν πίστη του σπολλς κκλησίες,  (πο εναι τδιο) ες Μίαν κκλησία, λλδιηρημένη. (Τοτο μς διδάσκει κα στν λλάδα μαθητής του Μεσσηνίας Χρυσόστομος).

Τδιο πανέλαβε κα στν Σλοβακία, 28 Μαΐου 2013 (κα στν Τσεχία, φωτογραφία), πρς τος ντιπροσώπους το Ρωμαιοκαθολικοπισκοπικο Συμβουλίου κα τ μέλη το Οκουμενικο Συμβουλίου τς Σλοβακίας:

«Παρομοίως, α Χριστιανικακκλησίαι, τς ποίας κπροσωπετε, σον περισσότερον γνωρίζουν ν μεταστρέφωνται ες τν γάπην το Θεο, τόσον περισσότερον θ δυνηθον ν κατανοήσουν μία τν λλην ν τληθεί» δι ν γίνει κκλησία, πως « Κύριος τς κκλησίας θέλει Μία, γία, Καθολική, νωμένη»!

Ονοχλητικς λέξεις, πως πιστροφή, μετάνοια, ποκήρυξη τν πλανν, χουν διαγραφεπ τ λεξιλόγιο το Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Πλασάρει, μως, μιδιαστροφικγάπη, πο οτε ησος Χριστός, οτε οπόστολοι, οτε ογιοι δίδαξαν. Μιὰν «γάπη» κοσμική, διηρημένη κι ατή, πως διηρημένη κκλησία πο πρεσβεύει κ. Βαρθολομαος ρχοντώνης, ποκομμένη π τν μετάνοια, τν ρθόδοξη Πίστη, τν λήθεια.

Ατγάπη ταιριάζει πόλυτα στ  αρετικ νέο «εαγγελικ» λόγο τς λίγιστης μάδος το Φαναρίου, πο ο πολλοπίσκοποι, μοναχοί, θεολόγοι πιτρέπουν μ τν νοχή τους ν δίδεται ντύπωση τι ατή -τν νέα διδαχή- πιβάλλουν ο συνθκες τς ποχς μας, διάκριση κα οκονομία! σν Χριστς ν μ εναι «χθς κα σήμερον ατός»! Συγκοινωνοντες, μως, μαζί τους κα μ τολμντες ν τος ποδοκιμάσουν νομαστικά, κα ν τος κδιώξουν, που κι ν παρουσιάζονται, τος μεταμορφώνουν· κι ατο ολίγιστοι κα αρετικοί, στ μάτια το λαο φαίνονται πολλο κα  ρθόδοξοι, φο,τι κάνουν, τ κάνουν –τάχα- λόγ τς «γάπης» κα τν νέων συνθηκν!

 Κα μν Πατριάρχης καμάδα του τν δουλειά του κάνει. Κι οπίσκοποι πονδιαφέρονται μόνο γι τ θρόνο τους, τ δουλειά τους κάνουν. Οπόλοιποι, μως, πίσκοποι, πιστς λαός, γιατί δν τν ποπέμπουν, δν τος «ποπέμπουν», πως πρέπει ν κάνουν κατ τν διδασκαλία τς κκλησίας; Γιατί τος ποδέχονται κα συλλειτουργον μ ατούς;

Νά, τί συμβουλεύει, στ παραπάνω μικρπόσπασμα, γιος Γρηγόριος θεολόγος:

 (Γρηγορίου Θεολόγου, μιλία λστ΄, Ες αυτν κα πρς τος λέγοντας τι πιθυμε τν καθέδραν τς Κωνσταντινουπόλεως, Πατερικακδόσεις “Γρ. Παλαμς”, ργα 2, σελ. 108-109).

Ἀπὸ «Πατερικὴ Παράδοση»

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.