Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣκοτεινη και ακρως επικινδυνη η διδασκαλια του Βαρθολομαιου. Ξεπερασε τους αιρετικους ολων των αιωνων.

date Απρ 2nd, 2019 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

Σκοτεινη και ακρως επικινδυνη
  η διδασκαλια του Βαρθολομαιου

τραγ. μασονων

Ξεπέρασε τοὺς αἱρετικοὺς ὅλων τῶν αἰώνων. Ἐὰν ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶνε μιὰ φορὰ ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν πατρίδα μας, εἶνε ἄπειρες φορὲς πιὸ ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι μας. Δὲν ἄφησε αἵρεσι ποὺ νὰ μὴ τὴν ἔκανε κτῆμα του, δὲν ἄφησε βλασφήμια κατὰ τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας ποὺ νὰ μὴ τὴν ἐκστόμισε.
Λόγω ἐλλείψεως χώρου καὶ λόγῳ τῆς δυσοσμίας ποὺ ἐκπέμπουν τὰ λόγια τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου σᾶς παραπέμπουμε στὶς φωτογραφίες τοῦ βιβλίου, ποὺ εἶνε ἀψευδεῖς μάρτυρες τῶν ἔργων του. Κλείνουμε τὸν ἐπίλογο μὲ λίγα ἀπὸ τὰ αἱρετικά του λόγια.

1. «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων…».
2. «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι μία, μεταξὺ τῶν 348 “ἐκκλησιῶν” –μελῶν τοῦ Π.Σ.Ε– οἱ ὁποῖες διευθύνονται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα».
3. «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας».
4. Τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή».
5. Οἱ ἱεροὶ Κανόνες εἶναι «τείχη τοῦ αἴσχους».
6. Πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές.
7. Ὁ Πάπας εἶναι κανονικὸς Ἐπίσκοπος καὶ «προφητικὸς ἀρχηγὸς ὄχι μόνον τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου».
8. Εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων.
9. Οἱ Μουσουλμᾶνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό.
10. Ἡ Οὐνία εἶναι ἀποδεκτή.
11. Οἱ χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν εἶναι ἔγκυρες.
12. Οἱ συλλειτουργίες καὶ συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι «ἀγάπη».
13. Ἡ ῾Ρωμαϊκὴ «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα. Ὁ Πάπας εἶναι γνήσιος διάδοχος τοῦ ἀποστόλου Πέτρου.
14. Ὅλες οἱ αἰρέσεις εἶνε ἐκκλησίες.

Μακραίνει ο αἰρετικὸς κατάλογος τοῦ Βαρθολομαίου με την ἀναγνώρισει των σχισματικῶν και τα ἔκτροπα τῆς ψευτοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.