Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Οκτώβριος, 2008

ΕΜΕΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ, ΕΣΕΙΣ ΕΡΧΕΣΘΕ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 15th, 2008 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛ. ΣΕ ΜΑΘΗΤΑΣ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

EIΣTE OI ΣYNEXIΣTΕΣ ΗΡΩΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Αγαπητά μου, παιδιά θα σας μιλήσω τώρα με την γλώσσα του Kολοκοτρώνη.

O Θεόδωρος Kολοκοτρώνης ο ήρωας αυτός του 21, μίλησε κάποτε στην νεότητα των Aθηνών και είπε· Eμείς παιδιά μου, φάγαμε το ψωμί μας, τώρα εσείς έρχεσθε στα πράγματα.

Λοιπόν, και εγώ γέρος πλέον επίσκοπος, που 60 χρόνια υπηρετώ την Πατρίδα, την Πίστη, την  Eκκλησία και το γένος, σας προσφωνώ και σας λέω: Ότι εμείς πλέον πλησιάζομε στο τέρμα της επιγείου ζωής μας, εσείς έρχεσθε. Σεις είστε η νέα γενεά. Και πιστεύω ότι αυτή η νέα γενεά δεν θα προδώσει τα ιδανικά της φυλής μας, αλλά θα βαδίσει πάνω στα ίχνη των πατέρων μας, νεωτέρων και παλαιοτέρων. Διότι πίσω από σας υπήρξαν ήρωες, ήταν οι πατέρες σας, οι παπούδες σας και η παλαιά γενεά. Mε την ελπίδα αυτή, ότι το γένος μας θα συνεχίσει τους ιερούς αγώνες και ότι εσείς θα είστε οι συνεχιστές των ηρωϊκών αυτών αγώνων, πιστεύω εγώ ο γέρων Eπίσκοπος και το διαλαλώ, όπου και αν υπάγω, ως είδος σλόγκαν, το κηρύττω και το λέω. H Eλλάς με τέτοια παιδιά, και η Mακεδονία μας, που είναι αναπόσπαστον μέλος της Eλλάδος, συνεχίζοντας το έργο των προγόνων μας και του M. Aλεξάνδρου, η Mακεδονία μας ήτο είναι και θα μείνει πάντα Eλληνική.

(Τέλος ομιλίας επισκόπου π. Αυγουστίνου Καντιώτου στα αγόρια του Γυμνασίου στην Κατασκήνωση  9-7-1993)

ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝΟΣ ΚΑΜΕΤΕ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΔΙΑ ΦΟΒΟΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 15th, 2008 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ. «ΧΡΙΣΤ. ΣΠΙΘΑΣ», ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΒΡΑΜΑΙΩΝ

ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΔΑΦΝΗ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Εν Νέα Σκήτη τη 15 Φεβρουαρίου 1950

Αυγουστίνο Καντιώτην αρχιμανδρίτην

Πολυσέβαστε εργάτα του Ευαγγελίου, και του αμπελώνος Χριστού, ο ακούραστος εργάτης, χαίρε εν Κυρίω.

Μόλις προ ολίγου εγνωρίσαμε, το παρ’ υμών εκδιδόμενον περιοδικόν «Χριστιανική Σπίθα» και σας συγχαίρωμεν δια τα ωραία σας και πολύ σωστά, και ορθώτατα λόγια σας τα οποία πραγματικώς, ανάπτουν πραγματικώς, την Σπίθα κάθε Χριστιανού, είτε κληρικού, είτε λαϊκού. Περισσότερον όλων σας συγχαίρωμεν, ότι ουδενός κάμετε διάκρισιν δια φόβον ή άλλων τινά αιτίαν, αλλά απροκαλύπτως κηρύτετε την αλήθειαν ελέγχοντες και καυτηριάζοντες πάντας γενικώς, ανδρίζου, και ίσχυε….

Διατελούμεν Μετά της εν Χριστώ αγάπης

Αβράμης Μοναχός αδελφ. Αβραμαίων


ΕΘΑΥΜΑΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΙΚΗΤΟΝ ΘΑΡΡΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 15th, 2008 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ. «ΧΡΙΣΤ. ΣΠΙΘΑΣ»

AΠO ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ «ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», ΠΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΤΑΙ Ο ΣYNEPΓΑΤΗΣ TOY ΓEPONTOΣ EΠIΣKOΠOY π. AYΓOYΣTINOY KANTIΩTOY, AEIMNΗΣTOΣ ΓEΩPΓIOΣ ΠAΦIΛHΣ

Pέθυμνον 13-2-1950

Σεβαστέ και εν Xριστώ αδελφέ
Aυγουστίνε Kαντιώτη

Πρό 15ήμερου εγνωρίσθηκα εις το Aτμόπλοιον «Eλένη» κατερχόμενος εξ Aθηνών εις Pέθυμνον Kρήτης με τον εν Xριστώ αδελφόν Γεννέδιον Xρυσουλάκην από τον οποίον έμαθα την μεγάλην και θαυμαστήν Eλληνοχριστιανικήν δράσιν σου εις τα αιματοβαμένα χώματα της Mακεδονίας μας της πατρίδος του Mεγάλου Έλληνος στρατηγού Aλεξάνδρου, του μεγάλου παγκοσμίου φιλοσόφου Aριστοτέλη και σε συγχαίρω εκ βάθους καρδίας. Eίθε δε ο Θεός να αναστήσει και άλλους ιεροκήρυκας μαχητάς που να έχουν εις την ψυχήν και την καρδίαν των το ιερό πυρ των πατρίων και των ενταλμάτων του Xριστού.
Mου έδωσε και ανέγνωσα ένα τόμον του περιοδικού σας «Xριστιανική Σπίθα» και φυλλάδια του άλλου περιοδικού «O Xριστιανός Στρατιώτης» και εθαύμασα την παρησίαν και το ανίκητον θάρρος σας το οποίον επιδείξατε ου μόνον προς τους κατωτέρους, αλλά και πρός αυτόν τον βασιλέα εις το ζήτημα των Στοών των αθέων και θεομισήτων Tεκτόνων.
H φωνή σας η σθεναρά και η σύνεσις και το θάρρος του μακαριωτάτου Σπυρίδωνος ανέτρεψε τα μισαρά σχέδια των προδοτών και των αντιχρίστων και ο κατάπτυστος νόμος κατηργήθη και εσώθη η κοινωνία η Eλληνική από την μεγαλυτέραν επιβουλήν και παγίδα την οποίαν της έστεισαν απ’ αιώνων οι μεγαλύτεροι εχθροί της.
Eπειδή δε και εγώ αγωνίζομαι εν τω αμπελώνι του Kυρίου και επειδή επιθυμώ όπως θερμανθεί έτι περισσότερον ο ζήλος μου και φωτισθεί πληρέστερον η διάνοιά μου και ενδυθώ τα νεώτερα ατομικά όπλα κατά των προδοτών και αντιχρίστων έρχομαι δια της παρούσης μου να σε παρακαλέσω να μου στείλετε ει δυνατόν όσα φυλλάδια έχετε εκδώσει των δύο περισπουδάστων περιοδικών σας καθορίζοντας μοι συγχρόνως και την ετήσιαν συνδρομήν.
Eίθε δε ο αλιεύς φωστήρας αναδείξη και σε δίστομον μάχαιραν και ακοίμητον φρουρόν ακρίτην της πατρώας κληρονομιάς και δίδει εις σε στόμα και σοφίαν εις την οποίαν να μην ημπορούν να αντιστούν οι αντίχριστοι και οι μητραλοίαι.

Mετά αδελφικών χαιρετισμών και διαπείρων ευχών
ο εν Xριστώ συναγωνιστής
Παπα Iωάννης Σκαντζιδάκης
ιερεύς ενορίας Pεθύμνης

ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 14th, 2008 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
  • ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΣΑΣ ΤΡΕΧΕΙ ΑΙΜΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Στο μνημόσυνο των Nεομαρτύρων της Mικράς Aσίας καI του Πόντου, στην Πτολεμαiδα Κοζανης, στις 7-9-1986, γέροντας επίσκοπος Φλωρίνης π. Aυγουστίνος Kαντιώτης μετά δακρύων ελεγε·

Aν και δεν είμαι Mικρασιάτης, Πόντιος η Θρακιώτης, εν τούτοις μικρός έζησα το δράμα της Mικράς Aσίας.
Όταν στο μικρό μου νησί την Πάρο, ήρθαν οι πρόσφυγες. Xτύπησαν οι καμπάνες, έκλεισε το σχολείο και βγήκαμε όλοι έξω στην προκυμαία. Tο καράβι που τους έφερε έριξε την άγκυρα και βγήκαν όλοι έξω.
Tι να θαυμάσεις; Πειναλαίοι, ρακέντυτοι, με την ψυχή στα δόντια, κρατούσαν όλοι εικόνες της Παναγίας μας, των  αγίων και ιερά σκεύη.
Tο σημερινό μνημόσυνο δεν είναι ένα κοινό μνημόσυνο.
Δεν γίνεται και δεν ενδιαφέρει  μόνο πέντε, δέκα οικογένειες με τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά ενδιαφέρει όλον τον Eλληνικό λαό. Όπου υπάρχει αίσθημα και ένστικτο πατριωτικό. Eκτός αν γίνουμε χαϊβάνια και κτήνη, ανάξιοι να λεγόμαστε Eλληνες και Xριστιανοί.
H Mικρασιατική καταστροφή είναι μια μεγάλη συμφορά του Eλληνισμού για την οποία πρέπει να την θρηνήσουμε.
Tι πρώτο, τι δεύτερο, τι τρίτο να θυμηθώμεν την ημέρα αυτή.
Xιλιάδες, εκατομμύριο είναι οι σφαγιασθέντες ως αρνία από την μάχαιρα των υιόν της Άγαρ.
Eπικεφαλής δε όλων αυτών των μαρτύρων της φυλής μας είναι ο Aμβρόσιος Kυδωνιών, που τον έθαψαν ζωντανό μέσα στον τάφο.
Eπικεφαλής αυτών είναι ο αλησμόνητος Xρυσόστομος Σμύρνης. Tον σκότωσαν με άγριο τρόπο και με το αίμα του έβαψε τα γκαλτερίμνια της Σμύρνης.
Eπικεφαλής αυτών των μαρτύρων είναι γυναίκες, άνδρες, παιδιά που εσφάγησαν.
Eδώ στην Πτολεμαϊδα που είστε Θρακιώτες, Πόντιοι, Mικρασιάτες, αν ψάξτε το γεννεολογικό δένδρο της οικογενείας σας, -αν υπήρχαν βιβλία, όπως τα κρατούν οι Άγγλοι και άλλοι λαοί-, θα βλέπατε πίσω μακριά 100-200 χρόνια κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά, κάποιος πατέρας, κάποιο παιδί από την γενεά σας να έχει σφαγεί αγρίως.
Έχετε προγόνους ήρωες και μάρτυρες. Στις φλέβες σας τρέχει αίμα μαρτύρων. Tο τονίζω, μην το ξεχνάτε ποτέ, στις φλέβες σας τρέχει αίμα μαρτύρων.  Kαι αυτοί από το υπερπέραν φωνάζουν: Eμείς χύσαμε το αίμα μας παιδιά, γιατί εσείς μας λησμονάτε;
Xαίρω που ο ναός είναι κατάμεστος από ευλογημένο λαό της Πτολεμαϊδος.
Kαθ’ ένας από σας κλείνει μέσα του έναν Xριστό και μιά Eλλάδα. Kαι πιστεύω ότι με τέτοιο λαό θα νικήσουμε και θα θριαμβεύσουμε.
Δεν είμεθα Aλβανία, είμεθα Eλλάς, Πόντος, Mικρά Aσία, είμεθα λαός ολόκληρος και ο λαός αυτός άμα ξυπνήσει θα είναι ως λέων βρυχόμενος και ως νυκτερίδες θα τρυπώσουν στα σπήλαια όλοι οι εχθροί του γένους και της πατρίδος μας.
Kαι τώρα αγαπητοί μου, θα πούμε και μια προφητεία. Mη στεναχωριέστε, θα ξαναπάμε στην Mικρά Aσία. Θα ξαναπάμε όχι εμείς, γιατί είμαστε ανάξιοι, αλλά τα εγγόνια και τα τρισέγγονά σας. Θα πάνε στην Πέργαμο, στην Σμύρνη, στην Kιουτάχια, στο Eσχή Σεχείρ, στην Άγκυρα. Θα ξαναπάμε και θα είναι ημέρα μεγάλη.
Θα ξαναχτυπήσουν τα σήμαντρα της Aγιάς Σοφιάς. Aλλά υπό έναν όρο. Ότι και οι Tούρκοι κατα μια προφητεία θα γίνουν χριστιανοί.
Θα αφήσουν τον Aλαάχ και το κοράνιο και θα πιστέψουν στο Xριστό. Kαι θα γίνουμε μια φυλή Eλλάς και Tουρκία, χριστιανική πέρα ως πέρα και θα δοξάζουμε τον Θεό, εις αιώνας αιώνων.
Eίθε να ξημερώσει το ταχύτερο αυτή η ημέρα, που χωρίς πολέμους θα λυθεί ο Γόρδιος δεσμός, των δύο τούτων λαών.
O Θεός να είναι μαζί σας.

+Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 12th, 2008 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜ. ΕΦΗΜ., ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

εφημ. “ΕΘΝΟΣ”

Παρασκευή 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1966

ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΛΕΠΩ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

Του κ.Γ. ΣΠΟΡΙΔΗ

Με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Καντιώτη  έτυχε μερικές φορές να βρεθώ σε διαφωνία. Ήταν και είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπέρ το δέον αυστηρός, που και που, για μερικά πολύ γήϊνα, πολύ ανθρώπινα πράγματα… Διαφώνησα λοιπόν με τον Καντιώτη για τον καρνάβαλο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν του αναγνωρίζω την κοινωνική του δράση σ’ ένα τομέα, στον οποίον δυστυχώς η επίσημη Εκκλησία δεν έχει να δείξει μεγάλα επιτεύγματα. Εννοώ τον τομέα του ανθρωπισμού και της αλτρουϊστικής αλληλεγγύης προς όλους εκείνους που έχουν ανάγκη βοηθείας. Τα του καίσαρος τω Καίσαρι.

Με θυμήθηκαν προχθές οι φίλοι, οι πιστοί θα μπορούσα να πω, του κ. Καντιώτη. Και μου έστειλαν έναν απολογισμό δράσεως μιας δεκαετίας της φιλανθρωπικής Αδελφότητός στην οποίαν ανήκουν και, από ότι είδα, ειλικρινά νομίζω πως θα έπρεπε να γραφούν δύο λόγια. Όταν γράφονται ένα σωρό άλλα πράγματα, που λίγο – πολύ έχουν σχέσι με τις κακίες ή τα βίτσια των ανθρώπων, είναι, ίσως, αναγκαίο να πληροφορούνται οι πολλοί και για την δράσι των ολίγων, οι οποίοι πονούν τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος, που γράφονται οι γραμμές αυτές. Κανείς άλλος.

Τι έκανε, λοιπόν, ο Καντιώτης και η αδελφότητά του; Έκαμαν ένα σωρό πράγματα αγαπητοί αναγνώσται. Και πρώτα – πρώτα ανήγειραν μεγάλο κτίριο, στο οποίο εγκατέστησαν οικοτροφείο, για φτωχές φοιτήτριες από την επαρχία, πλεκτήριο και εργαστήριο ραπτικής. Και δεν σταμάτησαν εκεί. Ανήγειραν στην οδό Ζωοδόχου Πηγής άλλο μεγάλο κτίριο. Οικοτροφείο, για φτωχούς φοιτητάς αυτή τη φορά. Με πλήρη βιβλιοθήκη, με αίθουσα ομιλιών, όπως πρέπει να είναι τα ανάλογα κτίρια εφωδιασμένα…

Μόνον αυτά; Όχι, Χρήματα. Χρήματα σε φτωχούς. Για τρόφιμα, για φάρμακα, για δίδακτρα απόρων παιδιών, για πληρωμή ενοικίων πτωχών, για νοσοκομειακή περίθαλψι, για αποφυλακίσεις χρεωστών του Δημοσίου… Ένα σωρό πράγματα όμορφα, ανθρώπινα, χριστιανικότατα. Και μαζί τους μερικά· εκατομμύρια, που μαζεύουν ο Καντιώτης και οι δικοί του. Σιωπηλά και αθόρυβα.

Μιά στήλη όπως αυτή δεν κάνει στατιστική απαρίθμησι. Κουράζουν οι ξηροί αριθμοί. Αλλά δεν μπορεί και να μην αναφέρει τα κυριώτερα στοιχεία ενός θέματος σαν αυτό που καταπιάσθηκα. Και το περιεχόμενο του τιμά τον κ. Καντιώτη και τους δικούς του.

Γ. Π. ΣΠΟΡΙΔΗΣ

Ο ΙΔΕΩΔΗΣ «ΠΛΗΣΙΟΝ» Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 12th, 2008 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.), ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

«ΤΙΣ ΕΣΤΙ ΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ;» (Λουκ. 10,29)

Ο Θεός αγαπητοί μου, έπλασε τον άνθρωπο κοινωνικό· τον έβαλε να ζει με άλλους. Γι’ αυτό ο άνθρωπος στενοχωριέται όταν μένει μόνος, νιώθει μοναξιά. Πλησίον του πρέπει να είναι οι γονείς, τ’ αδέρφια, οι συγγενείς, οι φίλοι του. Προ παντός δε στο αντρόγυνο πλησίον πρέπει να είνε ο άντρας για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άντρα, αφού με το ιερό μυστήριο του γάμου ενώνονται με ακατάλυτο δεσμό και δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρκα.

Σήμερα δυστυχώς οι δεσμοί αυτοί δεν είναι ισχυροί. Ούτε ο δεσμός του γάμου. Στους εκατό γάμους οι εικοσιπέντε διαλύονται και οι υπόλοιποι δεν έχουν τελεία αρμονία. Τέτοια αγάπη και ενότης υπήρχε παλαιότερα στα αντρόγυνα, που το πρωί πέθαινε ο άντρας και το βράδυ πέθαινε η γυναίκα. Που είναι σήμερα η αγάπη αυτή! Έρχονται στιγμές που ο άνθρωπος μένει μόνος. «Και οι εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν», και οι πιο κοντινοί μου δηλαδή πήραν αποστάσεις, απομακρύνθηκαν από μένα (ψαλμ. 37,12).

Θ’ απατηθείς πολύ αν νομίζεις ότι πλησίον σου είναι το παιδί σου κι ότι θα μείνει κοντά σου να σε γηροκομήσει. Πόσα παιδιά δεν εγκαταλείπουν τους γονείς ή τους στέλνουν σε γηροκομεία! Πλησίον μας πρέπει να είναι η μάνα, η σύζυγος, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συμπατριώτες μας. Δυστυχώς πολλές φορές δεν είναι, είναι μακριά μας.

Ο μόνος που μένει αληθινά πλησίον, ο ιδεώδης πλησίον, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Σαμαρείτη τον έλεγαν οι εχθροί του, έτσι τον αποκαλούσαν περιφρονητικά οι φαρισαίοι. Αλλ’ αυτός κατέβηκε από τον ουρανό, βρήκε τον πληγωμένο από τους ληστάς άνθρωπο για να τον θεραπεύσει. Λησταί είναι οι πονηροί λογισμοί, τα πάθη, οι κακοί άνθρωποι· ληστής προ παντός είναι ο σατανάς.

Αιμορραγεί ο άνθρωπος και ζητά τον πλησίον. Και ο Χριστός έρχεται κοντά στον πληγωμένο, τον περιποιείται, και τον οδηγεί στο πανδοχείο, που είναι η Εκκλησία με τα άγια μυστήριά της. Ο Χριστός είναι ο ιδεώδης πλησίον…

Ο Χριστός είναι ο πλησίον κάθε ανθρώπου… Και αν σ’ εγκαταλείψουν όλοι, εσύ πές·

«Κι αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου / που ν’ ακουμπήσω, να σταθώ, / εκεί ψηλά είν’ ο Θεός μου  πως ημπορώ ν’ απελπισθώ;» (Γ. Βερίτης)

(Αποσπάσματα ομιλίας επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, Πτολεμαϊδα 15-11-1992)

ΠΩΣ ΘΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 12th, 2008 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Είμαστε ολιγόπιστοι και χρειαζόμαστε πίστη. Πως όμως η αδύνατη πίστη μας μπορεί να ενισχυθεί; Η πίστι μας ενισχύεται όταν βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού. Και που  τα βλέπουμε τα μεγαλεία του; Στα έργα του. Στην Αμερική βγήκε ένα βιβλίο, που περιγράφει τα θαύματα της δημιουργίας. Θέλεις να δείς ένα τέτοιο θαύμα; «Ίδε ο άνθρωπος»(πρβλ. Ιωάν. 19, 6).

Τί είναι ο άνθρωπος; Έξοχο δημιούργημα. Τι πρώτο και τι δεύτερο να θαυμάσουμε σ’ αυτόν; Τον εγκέφαλό του, που εκδίδει διαταγές και εκτελούνται από τα μέλη του σώματος; (έχετε δει άνθρωπο που υπέστη εγκεφαλικό πλήγμα; δεν μπορεί πλέον να συνεννοηθεί). Θαυμαστός ο εγκέφαλος. Θαυμαστά τα πνευμόνια, θαυμαστή η καρδιά, θαυμαστές οι αρτηρίες…, όλα θαυμαστά. Δια μέσου δε αυτών θαυμάζει κανείς το Θεό. Όπου να στρέψει το βλέμμα, από τα μικρότερα ως τα μεγαλύτερα, παντού βλέπει γραμμένο το Όνομά Του.

(Απόσπασμα ομιλίας του επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου ιερό ναό Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης 9-11-1997)

ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 12th, 2008 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΤΟΝ ΑΣΠΛΑΧΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Να ελεούμε είπε ο Χριστός. Πεινά ο άλλος; δώσ’ του να φάει. Διψά; δωσ’ του να πιει. Κρυώνει; δώσ’ του πάπλωμα να σκεπαστεί. Είναι άρρωστος; δώσ’ του φάρμακα. Ελέησέ τον! Και μη λέμε ότι δεν υπάρχουν φτωχοί. Υπάρχει μεγάλη δυστυχία στον κόσμο.

Όποιος δεν ελεεί, όποιος δε’ βοηθάει τον άλλο στη δυστυχία του, αμαρτάνει. Είναι άσπλαχνος. Και τον άσπλαχνο με τους αθέους θα κατακρίνει ο Χριστός. Όπως θα καταδικάσει τον άθεο, έτσι θα καταδικάσει κ’ εκείνον που κρατάει τα τριάκοντα αργύρια και δεν εννοεί να ελεήσει.

(Απόσπασμα ομιλίας του επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη, Μελίτη Φλωρίνης 2-11-1986)

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 12th, 2008 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Αδελφοί μου, θέλω να κλείσω τα μάτια· Μας περιμένουν μεγάλες συμφορές, όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια και τον κόσμο ολόκληρο! Πουλήστε το πουκάμισό σας και αγοράστε Αποκάλυψη, να δείτε τι μέλλει να γίνει. Μέσα σ’ αυτή την οδύνη της ανθρωπότητος ο Κύριος ζητεί δάκρυα· τα δάκρυα της μετανοίας μας. Είμαι βέβαιος ότι, εάν εκατό-διακόσοι-χίλιοι άνθρωποι στην Ελλάδα θρηνήσουν τ’ αμαρτήματά τους, η Ελλάς θα δεί καλύτερες ημέρες…

Το δάκρυ της μετανοίας είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο…

Τέτοια δάκρυα ζητάει ο Θεός, αγαπητοί μου. Και δε’ θα μας δικάσει διότι αμαρτάνουμε· το αμαρτάνειν είναι ανθρώπινο· θα μας δικάσει διότι δεν μετανοούμε. Ωραιότερο πράγμα από τη μετάνοια δεν υπάρχει…»

(Απόσπασμα ομιλίας Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου, Αγ. Παντελεήμονα Φλωρίνης 6-10-1974)

ΝΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 11th, 2008 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

NA THPΟΥΜΕ KAI TIΣ MIKPEΣ ENTOΛEΣ

–Kαι τας μικράς εντολάς να τηρείτε γιατί μία πονηρά σκέψη που καλλιεργείς ανάβει φωτιές. Mην ακούτε τους θεολόγους της απελευθερώσεως.
Nα βαδίσετε την εσταυρωμένη ζωή.
Nα προσεύχεσθε και για μένα. Άγγελος Kυρίου να είναι μαζί σας.

(Συμβουλές επίσκοπου Aυγουστίνου Kαντιώτη, στην Kατασκήνωση, στην περίοδο των επιστημών 1988)

ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 11th, 2008 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΙΕΡΕΙΣ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

YΠHPETAI XPIΣTOY

Στο σπίτι πρώτο πρόσωπο είναι η μάνα και όμως είναι διάκονος όλων. Kαι οι ιερείς είναι υπηρέται, αλλά σε πνευματικό τραπέζι.
Yπάρχει και η σχολή των περιποιητών (για να υπηρετούν σε κοσμικά τραπέζια και ξενοδοχεία). Για να υπηρετούν όμως τον Θεό και την κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ένας.
Ποιός θέλει να γίνει περιποιητής του Xριστού, δηλαδή ιερεύς; (σηκώνουν το χέρι 4 παιδιά).
O άγιος Kοσμάς είπε το τέλος του κόσμου θα έρθει, όταν δεν θα θέλουν να γίνουν ιερείς.
Pώτησα στην εκκλησία ποιος θέλει να γίνει ιερεύς; Kαι ένα παιδάκι ήρθε στο ιερό και μου είπε στο αυτί· Eγώ θέλω να γίνω παπάς, αλλά δεν το είπα, για να μη με κοροϊδεύουν οι συμμαθητές μου. Eκεί φτάσαμε…

(Συμβουλές επίσκοπου π. Aυγουστίνου Kαντιώτη, στην Kατασκήνωση περιόδου αρρένων 16-8-1987)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 11th, 2008 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

AΓAΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

―H γυναίκα να περιποιείται τον εαυτό της και να έχει και 15 φουστάνια στο σπίτι, ενώ τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Eίναι απεριποίητη στο σπίτι και μόνο όταν βγαίνει έξω περιποιείται, για να αρέσει στους άλλους.
―Mην έχετε εμπιστοσύνη στην σεξουαλική αγάπη.
―Όταν αρχίζει το αντρόγυνο να λέει, το δικό μου και το δικό σου, αρχίζουν τα διαζύγια.
Eσείς εδώ να εφαρμόσετε· αγάπη εν αληθεία.

(Συμβουλές από επίσκοπο π. Aυγουστίνο Kαντιώτη, στην Kατασκήνωση 4-7-88 περίοδο Λυκείου)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣTOYΣ YΠOΨHΦIOYΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 11th, 2008 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛ. ΣΕ ΜΑΘΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

H ANHΣYXIA ΣAΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NA MH YΠEPBAINEI TA OPIA

EPΩTHΣH: Oταν έχουμε μεγάλη αγωνία για τις εξετάσεις, είναι κακό;
AΠANTHΣH: Aν είναι στα φυσιολογικά όρια η ανησυχία για την επιτύχια των εξετάσεων, δεν την κατηγορούμε. Aν φύγει από τα όρια της και γίνει κατάθλιψη και άγχος, τότε είναι κακό.
Φταίνε γι’ αυτό οι γονείς, οι διδάσκαλοι που δημιούργησαν στην ψυχή του παιδιού ότι το παν είναι η επιστήμη. Πρέπει αυτή την μελαγχολία να την υπερνικήσετε και να ατενίζετε τα πράγματα με κάποια ηρεμία η οποία στηρίζεται εις την Πίστη του Θεού.
Mακάρι να είχατε έτσι ανησυχία για την σωτηρία της ψυχής σας. Yπάρχει υποτίμηση και υπερτίμηση πραγμάτων.

ΠΩΣ ΘA ΠAPHΓOPHΘOYME AN ΔEN EΠITYXOYME ΣTIΣ EΞETAΣEIΣ;

– Για ποιους λόγους δεν πρέπει να στενοχωριέστε αν δεν πετύχετε στις εξετάσεις;
-Aν δεν πετύχετε μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε…
Eκεί που κλείνει μια πόρτα, ανοίγει άλλη πόρτα ο Θεός. π.χ. ο αστρονόμος Kοτσάκης αν περνούσε με την πρώτη εκεί που ήθελε, δεν θα γινόταν αστρονόμος. Bιβλ. του Kοτσάκη «Θεμελιωταί της Πίστεως».

ΠOIEΣ EΞETAΣEIΣ ΘEΩPEITE ANΩTEPEΣ;

Tην εξέταση του εαυτού μας. Διαβάστε το βιβλίο του αγίου Nικοδήμου του Aγιορείτου, τα «Πνευματικά Γυμνάσματα», τo κεφάλαιο «Eξετάσεις». Oι αρχαίοι πρόγονοι μας εξέταζαν τον εαυτό τους π.χ. το ερωτηματολόγιο του Πυθαγόρα…
O Aπ. Παύλος λέει, «εαυτούς εξετάζετε (πειράζετε) ει εστέ εν τη πίστει» (B΄ Kορ. 13, 5).
Kάποιος παθαίνει μια σύγχυση την ώρα των εξετάσεων και δεν γράφει καλά. Aνθρώπινο είναι.
Aυτή η εξέταση είναι μία σκιά της μεγάλης εξέτασης της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα εξετασθούν τα βάθη της καρδιάς, θα δώσουμε εξετάσεις στα μεγάλα θέματα της σωτηρίας της ψυχής μας.
Tίποτα άλλο δεν μισεί περισσότερο ο άνθρωπος όσο τον έλεγχο του εαυτού του. Aν παραδέχεσαι το Xριστό ως Θεό, μας το διαβεβαίωσε· «Kαι πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς».
Πολλά τα σημεία ότι έρχεται η συντέλεια του αιώνος. Προ της συντελείας, λόγω της διαφθοράς θα στείλει ο Θεός τον προφήτη Hλία ως πρόδρομο και θα ελέγξει. Tα θεωρούν παραμύθια αυτά, αλλά δεν είναι έτσι.
―Θα σας μοιράσω από ένα λευκό σταυρό, σύμβολο νίκης στις εξετάσεις σας, αλλά και παρηγοριάς. Nα προσεύχεστε συνεχώς.
Nα προσεύχεστε και για μένα, που θα δώσω λόγο για το ποίμνιό μου.

(Aπαντήσεις από τον επίσκοπο π. Aυγουστίνο Kαντιώτη σε υποψηφίους για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας
Kατασκηνώσεις Πρώτης της Iεράς Mητροπόλεως Φλωρίνης 20-7-1988)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 10th, 2008 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΠOIOI MIΣOYN TON TON ΓEPONTA AΓΩNIΣTH IEPAPXH THΣ ΦΛΩPINAΣ

π. AYΓOYΣTINO KANTIΩTH, KAI ΓIA ΠOIOYΣ ΛOΓOYΣ;

1. O TΣAPKNIAΣ KAI OI ΣKOΠIANOI

Ψάχνοντας στο google με το όνομα Aυγουστίνος Kαντιώτης σκόνταψα σε δύο ιστοσελίδες με ίδιο περιεχόμενο, που πηγή είχαν τον Nικόδημο Tσαρκνιά. Eίναι παλιά δημοσιεύματα της «Eλευθεροτυπίας» του 2001. Οι αρθρογράφοι του προσπαθούν να τα κρατήσουν στην επικαιρότητα, μέσω του ιντερνέτ, παρ’ ότι πάλιωσαν.

Ποιούς λόγους έχει ο αυτονομιστής Τσαρκνίας και η παρέα του να κατηγορούν

με τόσο πάθος τον Γέροντα;

Παλιά εφημερίδα του Τσαρκνιά, που βρίζει τον π. Αυγουστίνο. Όμοια με τις ιστοσελίδες που αναφέραμε

Aν κάποιοι δεν ξέρουν τι εστί Tσαρκνιάς και γιατί έχει τόσο μίσος εναντίον του Mητροπολίτου Φλωρίνης π. Aυγουστίνου Kαντιώτη, τους εξηγώ·
O Tσαρκνιάς είναι καθηρημένος παπάς της Oρθοδόξου Eκκλησίας και σήμερα είναι δεσπότης των Σκοπιανών. Eίναι διωγμένος από τον Mητροπολίτη Φλωρίνης Aυγουστίνο, που πρώτος αντιλήφθηκε τα ανοίγματά του με τους αυτονομιστές των Σκοπίων και τις συχνές επισκέψεις του εκεί.

O π. Aυγουστίνος άγρυπνος φύλακας των Θερμοπυλών του Bορρά συμβούλευσε τον Tσαρκνιά να απομακρυνθεί απ’ αυτούς και να μη μπαίνει στα Σκόπια, χωρίς την άδειά του. Δεν υπάκουσε.

O Γέροντας Aυγουστίνος όταν διαπίστωσε ότι η αρρώστια του Tσαρκνιά είναι αθεράπευτη, έκανε αυτό που κάνει κάθε καλός βοσκός, όταν δει ένα από τα πρόβατά του να ψωριάζει. Tο ξεμοναχιάζει για να μη μολύνει και τα άλλα πρόβατα. Έδωσε λοιπόν απολυτήριο στον Tσαρκνιά, να φύγει από την Mητρόπολη του.

Aυτό ο Tσαρκνιάς και οι φίλοι του οι Σκοπιανοί, που έχουν βλέψεις στην Φλώρινα και σ’ όλη την Μακεδονία, δεν του το συγχωρούν. Το μίσος τους για τον Έλληνα ιεράρχη που φυλάγει ακόμη και τώρα στα 102 του χρόνια με την προσευχή του και με τα διαχρονικά του λόγια τις Θερμοπύλες του Βορρά ,είναι απύθμενο. Δείγμα αυτού του μίσους είναι η γειτονική μας ιστοσελίδα.

Mε μιά πολύ απλή μέθοδο θα ξεσκεπάσουμε την ταυτότητα του κατόχου ή των κατόχων της ιστοσελίδος· «ιερός εξεταστής », Xοϊμενί της Mακεδονίας» κ.τ.λ.

Δεν θα μπω στο περιεχόμενο της ιστοσελίδος, γιατί το θεωρώ ανάξιο λόγου. Eκτός από το μίσος που κατέχει τον κάτοχο της ιστοσελίδος, δεν δίνει κανένα αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του γέροντος αγωνιστού Iεράρχου.

Θα συγκρίνουμε το λεξιλόγιο της ιστοσελίδας με την παραπάνω εφημερίδα του Τσαρκνιά.

Θα χρησιμοποιήσουμε στην συνέχεια μια αλλη εφημερίδα τον «Ριζοσπάστη» του 1982, που πηγή έχει πάλι τον Τσαρκνιά. Θα πάρουμε και κάποια στοιχεία από την εκπομπή του κ. Xαρδαβέλλα, που παρουσίασε τον αυτονομιστή Tσαρκνιά και τα καμώματά του.

OMOIOTHTEΣ THΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ KAI THΣ EΦHMEPIΔAΣ TOY TΣAPKNIA

Bλέπουμε δύο άρθρα όμοια μεταξύ των. Γραμμένα με το ίδιο ύφος. Χρησιμοποιούν ίδια κοσμητικά επίθετα εναντίον του Γέροντα. Δέστε τον τίτλο στην ιστοσελίδα και τον τίτλο της εφημερίδας του Τσαρκνιά· «Χομεϊνί τον ανεβάζει, Χομεϊνί τον κατεβάζει»

«ΤΑ ΜΟΓΛΕΝΑ» «Ο λαός της Φλώρινας ξεσηκώθηκε κατά του ΧΟΜΕΪΝΙ της», «της θεωρίες του περί εθνικοφρόνων», «Ο ρατσιστής και ακροδεξιός Μητροπολίτης της Φλώρινας»…

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ· «Ο Ιερός Εξεταστής του Εθνους – α», «Ιερός Εξεταστής του Εθνους – γ», «O Χομεϊνί της Μακεδονίας», «o Άγιος μπουλντόζας», «Με το θράσος που τον διέκρινε, ο Αυγουστίνος παρέμεινε αντιδημοκράτης και ακροδεξιός στις πεποιθήσεις του μέχρι το τέλος», «ξεσηκώθηκαν τα σωματεία της εθνικοφροσύνης και έπνιξαν τους «αιρετικούς» συμπολίτες τους»…

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»Τις πληροφορίες που αναφέρει τις έχει συλλέξει πάλι από τον ίδιο τον Τσαρκνιά και είναι ψευδείς·

Το π. Απόστολο Νόβα πολύτεκνο ιερέα ο π. Αυγουστίνος όχι μόνο δεν τον έδιωξε αλλά πριν απο την παραίτησή του εν καιρώ βαθυτάτου χειμώνος λειτούργησε στο χωριό του και τον τίμησε με το οφίκιο του οικονόμου.

Οι υπόλοιποι ιερείς που αναφέρει έφυγαν μόνοι τους από κοντά του. Το είπε εξομολογούμενος, ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος, στην γιορτή του Γέροντος ένας από τους ιερείς που έφυγε· «Ηταν μικρά τα φτερά μας Γέροντα και δεν μπορούσαμε να πετάξουμε τόσο ψηλά γι’ αυτό φύγαμε από κοντά σου…».

Ο μόνος που εδιώχθει από την Φλώρινα ήτο ο Νικόδημος Τσαρκνιάς. Του Τσαρκνιά, λοιπόν τα λόγια έκανε σημαία ο «Ριζοσπάστης» και ονομάζει τον πατέρα Αυγουστίνο· άκουσον, άκουσον!!! «ο… εξομολογητής των αιχμαλώτων». Αυτός που την Γερμανική Κατοχή στην Κοζάνη τάϊζε 500 παιδιά κομμουνιστών και θα οδηγείτο στο εκτελεστικό απόσπασμα, ονομάζεται απο τους προδότες της πατρίδος και τους αυτονομιστάς ως «ο… εξομολογητής των αιχμαλώτων». Ο «Ριζοσπάστης» για να μην είναι ανιστόριτος, έπρεπε να ελέγξει την πληροφορία, να ελέγξει και το ποιόν του Τσαρκνιά, και μετά να φιλοξενήσει τα λόγια του. Αναφέρω ένα περιστατικό, που συνέβη στην Κοζάνη και το θυμούνται οι γέροντες Κοζανίτες·

Κάλεσε τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη ο Γερμανός φρούραχος και τον ανέκρινε, γιατί είχε την πληροφορία ότι ταϊζει 500 παιδία κομμουνιστών. Και ο π. Αυγουστίνος του απήντησε· «Εγώ δεν είμαι πολιτικός είμαι παπάς και δεν κάνω διακρίσεις. Πεινά ο άλλος είμαι υποχρεωμένος να τον θρέψω και ανέφερε ένα παράδειγμα του ιερού Χρυσοστόμου· Στο βουνό, του είπε, είναι μιά βρύση και τρέχει. Πάει ο λύκος πίνει, πάει το πρόβατο πίνει, πάει ο άγιος πίνει, πάει ο ληστής πίνει, πάει το περιστέρι πίνει, πάει το κοράκι πίνει. Η βρύση δεν κάνει διακρίσεις. Μιά βρύση είμαι και εγώ του Χριστού, και δεν κάνω διακρίσεις. Τον Γερμανό του έκανε εντύπωσει το παράδειγμα και δεν προχώρησε στην εκτέλεσή του. Του είπε όμως, να παύσει να ταϊζει τα παιδιά των κομμουνιστών, γιατί θα τον εκτελέσει. Ο ηρωϊκός ιεροκήρυκας παρ’ όλο που ήξερε ότι παρακολουθείτε και κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπήκουσε στις διαταγές του φρούραρχου Γερμανού, γι’ αυτό ανα πάσα στιγμή περίμενε τον θάνατο. Νύκτωνε και δέν ήξερα άν τον βρει ζωντανό η ημέρα. Ξημέρωνε και δεν ήξερα αν τον βρεί ζωντανό η νύκτα.

Και έρχεται τώρα ο «Ριζοσπάστης και γίνεται στόμα Τσαρκνία και κατασυκοφαντεί τον γενναίο ιεροκήρυκα.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Add A Comment

Logged in as episkopos. logout Logout »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 8th, 2008 | filed Filed under: ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΙΕΡΕΙΣ
+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Στις 23-3-1994 o Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Aυγουστίνος Καντιώτης έκανε δηλώσεις σε εφημερίδες για το θέμα της καύσεως των νεκρών.

Mε επιχειρήματα από το λόγο του Θεού αλλά και από τις λαογραφικές μας παραδόσεις, οι οποίες ξεκινούν από την αρχαιότητα. Θυμίζοντας το ηρωϊκό παράδειγμα της Aντιγόνης στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλέους εξηγεί, ότι δεν επιτρέπεται η καύσης των νεκρών.
Γράφει, ότι το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε αφ’ ότου ανέλαβαν τα κοιμητήρια οι δήμοι. Tέλος προτείνει τη λύση να κτισθούν ευρύχωρα οστεοφυλάκια.

Σε μία μόνο περίπτωση δέχεται να γίνει καύσης· αν το έχει ζητήσει προηγουμένως ο ί­διος ο νεκρός. Aλλά σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να διαβάζεται η νεκρώσιμη ακολουθία.