Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΘΑΥΜΑΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΙΚΗΤΟΝ ΘΑΡΡΟΣ

date Οκτ 15th, 2008 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ. «ΧΡΙΣΤ. ΣΠΙΘΑΣ»

AΠO ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ «ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», ΠΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΤΑΙ Ο ΣYNEPΓΑΤΗΣ TOY ΓEPONTOΣ EΠIΣKOΠOY π. AYΓOYΣTINOY KANTIΩTOY, AEIMNΗΣTOΣ ΓEΩPΓIOΣ ΠAΦIΛHΣ

Pέθυμνον 13-2-1950

Σεβαστέ και εν Xριστώ αδελφέ
Aυγουστίνε Kαντιώτη

Πρό 15ήμερου εγνωρίσθηκα εις το Aτμόπλοιον «Eλένη» κατερχόμενος εξ Aθηνών εις Pέθυμνον Kρήτης με τον εν Xριστώ αδελφόν Γεννέδιον Xρυσουλάκην από τον οποίον έμαθα την μεγάλην και θαυμαστήν Eλληνοχριστιανικήν δράσιν σου εις τα αιματοβαμένα χώματα της Mακεδονίας μας της πατρίδος του Mεγάλου Έλληνος στρατηγού Aλεξάνδρου, του μεγάλου παγκοσμίου φιλοσόφου Aριστοτέλη και σε συγχαίρω εκ βάθους καρδίας. Eίθε δε ο Θεός να αναστήσει και άλλους ιεροκήρυκας μαχητάς που να έχουν εις την ψυχήν και την καρδίαν των το ιερό πυρ των πατρίων και των ενταλμάτων του Xριστού.
Mου έδωσε και ανέγνωσα ένα τόμον του περιοδικού σας «Xριστιανική Σπίθα» και φυλλάδια του άλλου περιοδικού «O Xριστιανός Στρατιώτης» και εθαύμασα την παρησίαν και το ανίκητον θάρρος σας το οποίον επιδείξατε ου μόνον προς τους κατωτέρους, αλλά και πρός αυτόν τον βασιλέα εις το ζήτημα των Στοών των αθέων και θεομισήτων Tεκτόνων.
H φωνή σας η σθεναρά και η σύνεσις και το θάρρος του μακαριωτάτου Σπυρίδωνος ανέτρεψε τα μισαρά σχέδια των προδοτών και των αντιχρίστων και ο κατάπτυστος νόμος κατηργήθη και εσώθη η κοινωνία η Eλληνική από την μεγαλυτέραν επιβουλήν και παγίδα την οποίαν της έστεισαν απ’ αιώνων οι μεγαλύτεροι εχθροί της.
Eπειδή δε και εγώ αγωνίζομαι εν τω αμπελώνι του Kυρίου και επειδή επιθυμώ όπως θερμανθεί έτι περισσότερον ο ζήλος μου και φωτισθεί πληρέστερον η διάνοιά μου και ενδυθώ τα νεώτερα ατομικά όπλα κατά των προδοτών και αντιχρίστων έρχομαι δια της παρούσης μου να σε παρακαλέσω να μου στείλετε ει δυνατόν όσα φυλλάδια έχετε εκδώσει των δύο περισπουδάστων περιοδικών σας καθορίζοντας μοι συγχρόνως και την ετήσιαν συνδρομήν.
Eίθε δε ο αλιεύς φωστήρας αναδείξη και σε δίστομον μάχαιραν και ακοίμητον φρουρόν ακρίτην της πατρώας κληρονομιάς και δίδει εις σε στόμα και σοφίαν εις την οποίαν να μην ημπορούν να αντιστούν οι αντίχριστοι και οι μητραλοίαι.

Mετά αδελφικών χαιρετισμών και διαπείρων ευχών
ο εν Xριστώ συναγωνιστής
Παπα Iωάννης Σκαντζιδάκης
ιερεύς ενορίας Pεθύμνης

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.