Αυγουστίνος Καντιώτης1. Ο ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΜΟΣΑΜΠ ΓΙΟΥΣΕΦ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. ΜΙΛΑ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ (ΒΙΝΤΕΟ) 2.Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

date Φεβ 28th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ποιος ειναι ο Θεος του Ισλαμ;

Ακουστε το βιντεο

https://www.facebook.com/173086936068423/videos/1070493899661051

OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘ

Ο ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΜΟΣΑΜΠ ΓΙΟΥΣΕΦ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ! ΘΑΥΜΑΖΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ
Παρουσιαστης: Μὲ αὐτὸ που κάνεις, βάζεις τον ἑαυτό σου σε κίνδυνο. Θα σὲ σκοτωσουν οἱ μουσουλμάνοι
Παλαιστίνιος: «Ναί, θὰ προσπαθήσουν. ΑΝ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ, ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ»! (απαντηση χριστιανων των πρωτων αιωνων!!!)

Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Τέλος ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἔγινε στὴν αἴθουσα τοῦ συλλόγου τῶν «40 Μάρτυρες» Κοζάνης τὴν Κυριακὴ 9-2-1958

Ἀδελφοί μου! Ἡ ‘Oρθοδοξία μας ἔχει μεγαλεῖο. Μέσα σ᾿ αὐτὴν ἀκούγεται τὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. 13,34· 15,12), τὸ «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου» (Ματθ. 6,10), βασιλεία δικαιοσύνης, ἀγάπης, ἀ­δελφοσύνης, εἰρήνης. Ἀλλὰ δὲν ὠφελεῖ νὰ μείνουμε μόνο σ᾿ αὐτὸ τὸ θαυμασμό. Πρέπει συγχρόνως νὰ στρέψουμε τὴν προσοχὴ καὶ κάπου ἀλλοῦ· νὰ ἐξετάσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ δοῦμε τὴν ἀθλιότητά μας, ν᾿ ἀναλογιστοῦ­με σὲ ποιά ἀπόστασι ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο αὐτὸ βρισκόμαστε ἐμεῖς, ὅπως ἔκανε ὁ ἄσωτος. Ἂν τὸ κάνουμε αὐτό, θὰ διαπιστώσουμε τὴν τρομακτικὴ ἀντίθεσι. Ἡ διαπίστωσις αὐτὴ θὰ μᾶς βάλῃ σὲ ἀνησυχία καὶ σοβαρὲς σκέψεις. Καὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ γεννηθῇ μέσα μας ἡ ὤθησι ν᾿ ἀφήσουμε τὰ χαμηλά, νὰ πάρουμε ταπει­νωμέ­νοι τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, καὶ βαδίζοντας συνεχῶς πρὸς τὴν κορυφὴ νὰ βρεθοῦ­με τέλος στὴν πατρικὴ οἰκία καὶ νὰ δεχθοῦ­με ὅπως ὁ ἄσωτος τὸν ἐναγκαλισμὸ τῆς σωτηρίας.

Θαυμασμὸς λοιπὸν καὶ αὐτομεμψία. Ἀλλ᾿ ὑπάρχει σήμερα θαυμασμὸς τοῦ μεγαλείου; Θαυμάζουμε ἐμεῖς τὴν πίστι μας; Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ τὸν θαύμαζαν. Ἀρ­γότερα οἱ ἄνθρωποι θαύμαζαν τοὺς πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς μάρτυρες, τοὺς ὁσίους. Τὰ περασμένα χρόνια οἱ πρόγονοί μας μελετοῦσαν τοὺς βίους τῶν ἁγίων καὶ θαύμα­ζαν τὴ ζωή, τὶς ἀρετές, τὰ παθήματα, τὰ μαρτύ­ριά τους. Σήμερα ἐμεῖς τί θαυμάζουμε; Μήπως ἔπαυσε τώρα ἡ θρησκεία μας νὰ ἔχῃ δύναμι καὶ αἴγλη; Ὄχι. Ὁ «Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ.13,8). Καὶ ὅμως ἔπαυσε ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὴν πίστι μας. Ἄλλα θαυμάζουμε τώρα· πράγματα ἐφήμερα, ἀνθρώπινες θεωρίες ποὺ περιέχουν λάθη, πρόσωπα ἄσωτα καὶ διεφθαρμένα, μὲ δυὸ λόγια τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα. Ὅλα τὰ θαυμάζου­με, πλὴν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὤ γενεὰ πονηρὰ καὶ διεστραμμένη!
Ἔπαυσε ὁ θαυμασμὸς πρὸς τὴ θρησκεία μας, ἀλλ᾿ ἔπαυσε καὶ ἡ πρὸς τὰ ἔσω στροφή μας. Παύσαμε νὰ ἐξετάζουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ βλέπουμε τὴν ἀθλιότητά μας. Ἡ ἁμαρτία κανένα δὲν ἀνησυχεῖ. Πώρωσις ἄνευ προηγούμενου ἐπικρατεῖ στὶς συνειδήσεις. Γι᾿ αὐ­τὸ λίγοι βρίσκονται στὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας, μικρὸ – πολὺ μικρὸ εἶνε τὸ ποίμνιο τοῦ Ἰησοῦ.
Ἀδελφοί μου· δύο εἶνε τὰ αἴτια τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν περισσοτέρων ἀπὸ τὸ Θεό· ἡ ἔλλειψις θαυμασμοῦ πρὸς τὴ θρησκεία μας καὶ ἡ ἔλλειψις αὐτοεξετάσεως. Ἂς εὐχηθοῦ­με, ὅλοι ν᾿ ἀνακαλύψουμε τὸ μυστικό, τὸ δρόμο αὐτὸ τῆς ἐπιστροφῆς καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἄσωτο υἱὸ ν’ ἀναφωνήσουμε κ᾿ ἐμεῖς· «Ἀναστάντες πορευσόμεθα πρὸς τὸν πατέρα…» (Λουκ. 15,18)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.