Αυγουστίνος Καντιώτης



ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πατῆστε κάτω τoν τίτλο και κατεβάστέ το σελιδοποιημένο, σε pdf

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

σκιτσο Παγκοσμιοποιησης

Από συνεργάτη της ιστοσελίδος

Θα το βρῆτε και εδῶ:

http://www.ptolemaidanews.gr/new/news.php?lang=173&cat=142&id=33105

ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ἤ κάτοχο ὑψηλῆς κυβερνητικῆς θέσης μίας ξένης χώρας) ΠΡΟΗΓΗΤΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ (ὅπως στήν περίπτωση τοῦ πρίγκιπα τῆς Οὐαλίας),

Η ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πληρωμῆς, μέ τήν μορφή «ἀγαθοεργίας») ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ τῶν μελῶν μίας πολυμελοῦς οἰκογένειας (ὀρθοδόξων) μέ ἀντάλλαγμα ὅπως εὑρεθοῦν στήν λήθη τῆς ἀδρανείας τους, καί τήν τελική ἐπισφράγιση τῆς ἀνικανότητος τους στή συνείδηση του.

πατριάρχης Σερβίας Καρολος

Διότι ἐάν περιμένουμε ἀπό τούς διάφορους πρίγκιπες, μαχαραγιάδες, κλπ, νά μᾶς συντηρήσουν καί οἰκοδομήσουν τίς μονές, νά ἀνοίξουν δρόμους, κλπ, εἶναι σάν νά ἔχει κάποιος μία πολυμελῆ οἰκογένεια μέ πολλά παιδιά, καί νά στέκονται αὐτά ὡς ἀνάπηρα (σωματικά καί πνευματικά) χωρίς νά δύνανται νά σηκώσουν τά μανίκια καί νά στρωθοῦν στά τῆς οἰκογένειας τους φροντίδες (συντήρηση οἰκήματος, ἐργασίες στό χωράφι, κλπ) καί τά περιμένουν ὅλα ἀπό τούς ξένους μή μέλη τῆς οἰκογένειας τους.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κατά τόν γέροντα ἅγιο Πορφύριο (ἐδῶ ἰσχύει καί γιά: ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΚ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ) ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.

ΕΝΩ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ (πιστεύουμε) ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ).

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟ

  • Πρίγκιπα Κάρολε, σταμάτα ἐδῶ τήν ὅποια χρηματοδότηση σου στό ἅγιο Ὄρος, γιατί καλοπροαίρετα θεωροῦμε ἐν ἀγνοία σου ἐνισχύεις τόν ἀντίχριστον οἰκουμενισμόν. Ἤ εὐσυνείδητα καί σύ γίνεσαι μέλος τῆς οἰκογένειας (ὀρθόδοξος χριστιανός) μετά καί τῶν ἀγώνων σου στήν μετάνοια , ὅπως νά τό ἀποδείξης αὐτό (ὅτι εἶσαι συνειδητό μέλος) , ἤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ.

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ: Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Ὁ ὁρισμός τῆς ἔννοιας : Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ὁρίζει τόν ἄνθρωπο διαφορετικά ἀπό τό νά ἔχει ὀμολογήσει τήν πίστη του διά μέσου τοῦ ἱεροῦ βαπτίσματος του, καί τήν δημόσια ὁμολογία του περί τοῦ πιστεύω του. Εἶναι ὡς τό μοναδικό διαβατήριο του γιά νά μπορεῖ νά εἰσέλθει εἰς πράξη προσφοράς (ὑλικῆς) ἀπέναντι τοῦ ἁγίου Ὄρους, ποῦ εἶναι καθαρά τόπος θρησκευτικῆς λατρείας μέ καθορισμένη πίστη, τήν ὀρθοδοξία. Ἐάν εἰσέλθει ἕνας ἀλλόθρησκος πίστεως, ἤ ξένης πρός τήν ὀρθοδοξίαν δοξασία πίστεως καί προχωρήσει εἰς πρᾶξιν ὑλικῆς προσφορᾶς γιά τό ἅγιο Ὄρος (τό περιβόλι τῆς Παναγίας) , ὅπως νά προσφέρει ΧΡΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ, ΚΛΠ, χωρίς νά εἶναι βαπτισμένος ὀρθόδοξος χριστιανός, ὁ ἄνθρωπος αὐτός ὁρίζεται ΞΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ξένος καί πράττει μία ἀνορθόδοξο ἐνέργεια εἰσβολῆς του εἰς αὐτό (τό ἅγιο Ὄρος), φυσικά μέ τήν ἄνευ νομίμου ἄδεια εἰσόδου του. Μπορεῖ νά φιλοξενηθῆ στό ἅγιο Ὄρος, ἀλλά δέν μπορεῖ νά προσφέρει χρήματα γιά νά φιλοξενήσει μέσα εἰς αὐτό τήν πλανεμένη πίστη του. Τό μόνο ἀποτέλεσμα ποῦ θά προκύψει, εἴτε τό θέλει ὁ χρηματοδότης εἴτε δέν τό θέλει εἶναι ἡ προώθηση τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Οἱ ἰθύνοντες λοιπόν τοῦ ἁγίου Ὄρους (πολιτικοί καί θρησκευτικοί) ὀφείλουν νά διαφυλάξουν τό ἅγιο Ὄρος ἀπό αὐτόν τόν κίνδυνον, δηλαδή τόν οἰκουμενισμόν, καί νά προστατεύσουν τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν (κάθε δοξασίας) ἀπό τήν ματαιότητα καί τήν συνεργία τήν ἐγκληματική μίας τέτοιας πράξεως, καθώς συγχωνεύονται (ὅλες οἱ θρησκεῖες) στήν θρησκευτική συνείδηση τους, καί προετοιμάζεται ἡ ἀνθρωπότητα ὅπως δεχθῆ τόν Ἀντίχριστο. Διότι εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ἀντίχριστος προετοιμάζει σήμερα τίς συνειδήσεις τοῦ κόσμου ὅπως ἐνσωματωθοῦν μέ ὅλα τά θρησκευτικά πιστεύω καί τίς πλανεμένες δοξασίες τοῦ κόσμου. Δέν μπορεῖ λοιπόν κάποιος ἄλλης θρησκευτικῆς δοξασίας ἄνδρας νά γίνεται ἀληθινός «ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» ὡς μέλος, διότι τό μέλος του (χέρι, πόδι, γλώσσα του, κλπ,) ἔχει ἄλλη ἀποστολή καί προέλευση. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13) «Αποκ. 13,2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· -»

Ο ΚΑΘΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΗΣ ΔΟΞΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΝΑ ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ ΖΩΟΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΛΗ (οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος)

λεφτα Ε.ΕΕΝΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΜΑ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΣ . . . ΩΣ ΜΕΛΗ «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ , ΟΠΩΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ, ΚΛΠ.

ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΟΥΝ ΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ (εὑρισκόμενους σέ πλανεμένες δοξασίες) ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΕΡΓΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ἤ ΑΡΕΣΤΟ ΣΤΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ.

ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (κυρίως ἐκ τῶν ἠγουμένων τῶν ἱερῶν μονῶν ) ΠΟΥ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚ ΑΛΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ. ΟΥΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΝ.

ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΒΙΟΝ ΑΡΕΤΗΣ ΤΩΝ, ἤ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ.

ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΤΑΙ Ο ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ , ἀλλά καί ἡ ΜΕΙΞΗ ΥΛΙΣΜΟΥ (χρήματα) ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΚΑΘΩΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΝ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΗ ΘΛΙΒΕΡΑΝ ΕΠΙΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ.
Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟ , δηλαδή ΟΠΩΣ ΓΙΝΗ ΕΥΑΡΕΣΤΗ Η ΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ. ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΕΜΠΑΙΖΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ἤ κάτοχο ὑψηλῆς κυβερνητικῆς θέσης μίας ξένης χώρας) ΠΡΟΗΓΗΤΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ τῶν μελῶν μίας πολυμελοῦς οἰκογένειας (ὀρθοδόξων) μέ ἀντάλλαγμα ὅπως εὑρεθοῦν στήν λήθη τῆς ἀδρανείας τους, καί τήν τελική ἐπισφράγιση τῆς ἀνικανότητος τους στή συνείδηση του .

ΘΕΛΕΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ ΥΛΙΚΩΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ; ΑΣ ΕΡΘΟΥΝ ΤΟΤΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ (ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ=ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ) ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΕΚ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΟΥΣ ἤ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ καί ἡ δομή προσέγγισης τῶν ἐπισκεπτῶν στό ἅγιο Ὄρος , καί θά ὁμοιάζει περισσότερο μέ κυψέλη μελισσῶν (ὅπως θά ἔπρεπε καλύτερα νά εἶναι) ποῦ παράγουν=προσφέρουν ἐργασίαν (ὅσοι τό θέλουν) , ἀλλά καί ποῦ δέχονται τό πνευματικό μέλι τους.

ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ ΠΕΤΡΑ ΠΟΛΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ , ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΔΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΝΕΜΕΝΗ ΠΙΣΤΗ.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κατά τόν γέροντα ἅγιο Πορφύριο (ἐδῶ ἰσχύει καί γιά: ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΚ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ) ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.

ΕΝΩ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ (πιστεύουμε) ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ (εἴτε τό ἐπιδιώκουν κάποιοι εἴτε ὄχι) ΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Ο Πρίγκηπας Κάρολος επισκέφθηκε για πρώτη φορά στο Αγιον Ορος το 1999, με προτροπή κάποιων κυπρίων εφοπλιστών του Λονδίνου, οπότε και γοητεύθηκε από το απίστευτου κάλλους φυσικό περιβάλλον και την κατανυκτική ατμόσφαιρα της μοναστηριακής ζωής. Έκτοτε, έρχεται σχεδόν κάθε χρόνο στο Άγιο Όρος, ενώ λέγεται ότι βοηθάει στη μοναστική πολιτεία κυρίως μέσω του συλλόγου Φίλων του Αγίου Ορους στο Λονδίνο, του οποίου είναι μέλος, και την ενισχύει οικονομικά

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

karolos 4

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ.

—————-

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.