Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Φεβρουάριος, 2013

ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, ΤΑΠΕΙΝΩΘΗΤΕ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 12th, 2013 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 

Κυριακὴ Τελώνου & Φαρισαίου

(Λουκ. 18,10-14)

ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, ΤΑΠΕΙΝΩΘΗΤΕ

ΤΕΛΩΝΟΥ-ΦΑΡΙΣ1ΕΑΝ, ἀγαπητοί μου, ῥίξουμε μιὰ ματιὰ γύρω στὴ φύσι, θὰ δοῦμε κάτι ἐκπληκτικό· ὅτι ὅλα τὰ δημιουργήματα προσεύχονται, καθένα μὲ τὸν τρόπο του. Ἡ θάλασσα εὐχαριστεῖ τὸ Θεὸ μὲ τὸ φλοῖσβο τῶν κυμάτων της, τὸ ῥυάκι μὲ τὸ κελάρυσμά του, τὰ δέντρα μὲ τὸ θρόϊσμα τῶν φύλλων τους, τὰ πουλιὰ μὲ τὴ μελῳδία τους, τὰ ἄστρα μὲ τὸ φῶς τους ποὺ τρεμοσβήνει… Είδατε καὶ τὴν ὄρνιθα ὅταν πίνῃ νερό; σὲ κάθε γουλιὰ σηκώνει τὸ κεφάλι ψηλά, σὰ᾿ νὰ λέῃ «Θεέ μου, σ᾿ εὐχαριστῶ».
Ἀπὸ τὸ ἱερὸ αὐτὸ προσκλητήριο μποροῦσε ν᾿ ἀπουσιάζῃ ὁ ἄνθρωπος; Καὶ ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται. Ἀπὸ τὰ παιδικά μας χρόνια ἡ καλὴ μητέρα μᾶς ἔμαθε νὰ σταυρώνουμε τὰ χεράκια μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγιᾶς καὶ νὰ ψελλίζουμε μιὰ ἁπλῆ προσευχὴ στὸν οὐράνιο Πατέρα – ἀλησμόνητες στιγμές. Ἀργότερα μάθαμε κοντὰ στ᾿ ἄλλα παιδιὰ νὰ ἀπαγγέλλουμε στὴν ἐκκλησία τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τὸ «Πιστεύω» καὶ μαζὶ μὲ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα νὰ παρακαλοῦμε τὸν Κύριό μας.
Ἡ εὐγενεστέρα ἐκδήλωσι τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας εἶνε ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς. Τὸ κτίσμα ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ Δημιουργό του. Εἶνε ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσῃ γιὰ τὶς τόσες εὐεργεσίες, ἀλλὰ καὶ ἡ στιγμὴ πού, γεμᾶτος θλῖψι καὶ μὴ ἔχοντας ἐλπίδα βοηθείας, καταφεύγει στὴν παντοδυναμία του καὶ ζητάει βοήθεια καὶ προστασία.
Ἀλλά, ἀδελφοί μου, τί βλέπω, τί ἀκούω; Ὁ ἄνθρωπος καὶ τὴν ὥρα αὐτὴ τὴ βεβηλώνει· τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς ἁμαρτάνει. Μὰ πῶς; Τὴν ἀπάντησι μᾶς δίδει ὁ Χριστὸς μὲ τὴ σημερινὴ παραβολὴ τοῦ τελώνου καὶ τοῦ φαρισαίου.

* * *

Ὁ Κύριος μᾶς μεταφέρει στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος ἐν ὥρᾳ προσευχῆς τῶν Ἰουδαίων. Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ ἔνιωθε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς κατεβαίνει σ᾿ αὐτὸν καὶ αὐτὸς ἀνυψώνεται στὸ Θεό. Πλήθη, λοιπόν, μπαίνουν στὸ ναὸ μὲ εὐλάβεια, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν. Οἱ κινήσεις καὶ ἡ στάσι τους εἶνε ἀθόρυβες.
Τὴν ἱερότητα ὅμως αὐτὴ διαταράσσει κάποιος. Εἶνε ὁ φαρισαῖος. Τί κάνει αὐτός; Ἀποφεύγει τοὺς ἄλλους, βαδίζει μόνος. Τὸ βάδισμά του ὑπερήφανο, τὸ παράστημά του ἀγέρωχο. Θεωρεῖ, ὅτι αὐτός εἶνε ἅγιος, δίκαιος, καθαρός· δὲ᾿ συμφύρεται μὲ ἄλλους, μὴ τυχὸν τὸν μολύνουν. Ἐπὶ τέλους εἰσέρχεται μὲ θόρυβο. Πρέπει οἱ ἄλλοι νὰ σταματήσουν καὶ νὰ στρέψουν τὸ βλέμμα σ᾿ αὐτόν. Μία προσευχὴ πρέπει ν᾿ ἀκουσθῇ, ἡ δική του. Κατευθύνεται λοιπὸν στὸ μέσον τοῦ ναοῦ καὶ σηκώνει τὰ χέρια γιὰ ν᾿ ἀρχίσῃ νὰ προσεύχεται σὲ τόνο ὑψηλό.
Ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν εἶνε προσευχή. Ἡ προσευχὴ τοῦ φαρισαίου εἶνε ἐμπαιγμὸς τοῦ Θεοῦ. Δὲν σκέφθηκε, ὅτι ἀπέναντί του δὲν ἔχει κανένα ἁπλοϊκὸ Ἰουδαῖο ἀλλ᾿ ἐκεῖνον ποὺ τρέμουν τὰ σύμπαντα. Φουσκωμένος ἀπὸ ἐγωϊσμὸ δὲν ἐννοεῖ νὰ σκύψῃ τὸ κεφάλι, νὰ γονατίσῃ καὶ νὰ ζητήσῃ ἔλεος. Καὶ ἀρχίζει λοιπόν. Read more »

ΠΟΛΕΜΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 12th, 2013 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΘΕ

Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έβλεπε την αθλιότητα της κοινωνίας και έλεγε· «Κοιτώ δεξιά απελπισία, κοιτώ αριστερά απελπισία. Κοιτώ μπροστά απελπισία. Κοιτώ πίσω απελπισία. Κοιτώ κάτω απελπισία. Κοιτώ μέσα μου απελπισία. Σηκώνω τα μάτια μου στον ουρανό και βρίσκω χαρά και ελπίδα.

Μόνο ο Θεός μας μένει. Ας το καταλάβουμε καλά αυτό. Ο Θεός που έσωσε την μικρή ιστορική βαρκούλα της Ελλάδος τόσες φορές, από τα αφρισμένα κύματα, θα την σώσει εκ νέου, αρκεί να καταφύγουμε με πίστη και με μετάνοια κοντά του.

______

 

___

ΠΟΛΕΜΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ

  • Απόσπασμα βιβλίου; ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ
  • ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ σελ 108-111)

Ὅλοι ἁμαρτήσαμε, καὶ ἔχουμε ἀνάγκη μετανοίας. Ἂν μπορῆτε νὰ μοῦ βρῆτε στὸ χάρτη ἕνα νησάκι ποὺ νὰ μὴν τὸ βρέχῃ ἡ θάλασσα, ἄλλο τόσο θὰ μπορέσετε νὰ βρῆτε καὶ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ νὰ μὴν τὸν βρέχουν τὰ ἄγρια κύματα τῆς ἁμαρτίας. Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς στὸ Θεό.
Ὁ ἕνας λοιπὸν σατανᾶς λέει· Δὲν ἔχεις ἀνάγκη τῆς μετανοίας ἐσύ… Φεύγει αὐτὸς κ᾿ ἔρχεται ὁ ἄλλος σατανᾶς.
 
Ὁ δαίμων τῆς ἀπελπισίας

Ποιός εἶνε ὁ ἄλλος; Εἶνε ὁ σατανᾶς τῆς ἀπελπισίας. Τί λέει αὐτός·
―Καλὴ εἶνε ἡ μετάνοια…
Καταλαβαίνετε τί κάνει; Διπλωμάτης μεγάλος εἶνε ὁ διάβολος. (Καὶ ἀκριβῶς ἡ διπλωματία εἶνε ἔργο τοῦ διαβόλου. Μαζεύονται ἐκεῖ στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη οἱ διπλωμάται καὶ ἄντε νὰ συνεννοηθῇς. Δυὸ τσοπάνηδες καὶ δυὸ χωρικοὶ μποροῦν νὰ συνεννοηθοῦν, ἀλλὰ οἱ διπλωμάται, ποὺ μεταχειρίζονται δεκαπέντε γλῶσσες καὶ μιλοῦν μὲ διάφορες γλῶσσες, εἶνε ἀδύνατον νὰ συνεννοηθοῦν· γιατὶ ἄλλα ἔχουν στὴν καρδιά, καὶ ἄλλα λένε μὲ τὸ στόμα. Εἶνε δίγλωσσοι καὶ «δίψυχοι», ὅπως λέει ἡ ἁγία Γραφή (Ἰακ. 1,8· 4,8).
Ἔρχεται λοιπὸν ὁ σατανᾶς αὐτὸς καὶ λέει·
―Καλὴ ἡ μετάνοια, ἀλλὰ εἶνε γιὰ τοὺς ἄλλους. Ἐσύ; Ἐσὺ εἶσαι κολασμένος. Γιατὶ αὐτὰ ποὺ ἔκανες ἐσύ, πώ πω πω, δὲν τὰ ἔκανε κανένας ἄλλος στὸν κόσμο…
Θέλει νὰ ῥίξῃ τὸν ἁμαρτωλὸ στὴν ἀπόγνωσι καὶ στὴν ἀπελπισία.
Τί ἔχουμε νὰ ποῦμε;
Ὁ σατανᾶς αὐτὸς διώχνεται, ἐὰν διαβάσῃς τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Στοὺς βίους τῶν ἁγίων βλέπουμε ἁμαρτωλοὺς μεγάλους, ποὺ ἦταν βουτηγμένοι μέσα στὰ μεγαλύτερα ἁμαρτήματα, ἀλλὰ κατώρθωσαν νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ σωθοῦν. Νὰ ἀναφέρω παραδείγματα; Κορυφαῖα παραδείγματα εἶνε·
Τὸ ἕνα εἶνε ὁ Δαυΐδ. Τί ἔκανε; Ἔπεσε σὲ δύο μεγάλα ἁμαρτήματα· τὸ πρῶτο, ἀτίμασε τὴ γυναῖκα τοῦ ἄλλου, καὶ τὸ δεύτερο, τὸν σκότωσε. Ἔτσι ἔπεσε σὲ δύο μεγάλα ἁμαρτήματα καὶ ἔδωσε τὸ κακὸ παράδειγμα.
Ὑπάρχουν ἁμαρτήματα μεγαλύτερα ἀπ᾿ αὐτά; Καὶ ὅμως σώθηκε, ἐπειδὴ μετανόησε πραγματικῶς. Τὰ μεσάνυχτα, ἐνῷ κοιμόνταν ὅλοι, καὶ τὰ πουλιὰ κοιμόταν στὰ κλαδιά τους καὶ οἱ φυλακισμένοι στὶς φυλακές τους καὶ τὰ νήπια στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας των, ἕνας δὲν κοιμόταν. Ἔβγαινε στὴν ταράτσα τῶν ἀνακτόρων του καὶ κάτω ἀπὸ τὰ ἄστρα ἔλεγε τὸν πεντηκοστὸ (Ν΄) ψαλμὸ τῆς μετανοίας. Μετανόησε ὁ Δαυΐδ, καὶ ἐσώθη. Κάθε βράδυ μούσκευε τὸ προσκέφαλό του μὲ τὰ δάκρυά του.
Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Εἶνε ὁ Πέτρος. Τὸν βλέπουμε τὴ Μεγάλη Πέμπτη νὰ ἀρνῆται μὲ ὅρκο τὸ Χριστό· ὄχι μπροστὰ σ᾿ ἕνα βασιλιᾶ, ἀλλὰ μπροστὰ σὲ μιὰ ὑπηρέτρια. Ἀλλὰ μετανόησε, ἔκλαψε πικρά, καὶ τὸν συνεχώρησε ὁ Χριστός· καὶ ἔμεινε πάλι κορυφαῖος ἀπόστολος.
Θέλετε ἄλλο; Ἰδέστε τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἦταν διώκτης τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀλλὰ μετανόησε κι αὐτὸς καὶ εἶπε, «ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15).
Καὶ ὁ Ἰούδας πρόδωσε τὸ Χριστό, ἀντὶ τριάκοντα ἀργυρίων, ἀλλὰ δὲν μετανόησε. Καὶ λέγει ὁ Χρυσόστομος· Ἐὰν ὁ Ἰούδας πήγαινε κάτω ἀπὸ τὸ σταυρὸ καὶ ἔλεγε στὸ Χριστὸ τὸ «Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον» (Ματθ. 27,4), καὶ ὄχι στοὺς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους, ὁ Χριστὸς θὰ τὸν συγχωροῦσε. Γιατὶ ὁ Ἰούδας αὐτοκτόνησε προτοῦ νὰ πῇ ὁ Χριστὸς τὸ «τετέλεσται» (Ἰωάν. 19,30). Θὰ μποροῦσε λοιπὸν νὰ πέσῃ στὰ γόνατα κάτω ἀπὸ τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ ν᾿ ἀσπασθῇ τὰ πανάχραντα πόδια του καὶ νὰ πῇ, «Κύριε, ἡμάρτησα· συχώρα με»· καὶ ὁ Χριστὸς θὰ τὸν συγχωροῦσε. Ἀλλὰ ἀπελπίστηκε. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀπελπισίας εἶνε ἡ αὐτοκτονία. Δέθηκε μὲ ἕνα σχοινὶ καὶ κρεμάστηκε. «Καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο» (Ματθ. 27,5), λέει τὸ Εὐαγγέλιο.
Ἡ ἀπελπισία εἶνε ἡ παγίδα τοῦ διαβόλου. Γιατὶ καὶ γιὰ τὸ μεγαλύτερο ἁμαρτωλὸ ὑπάρχει συγχώρησις, ὑπάρχει ἔλεος. Μάλιστα, ὑπάρχει.
Σ᾿ ἕνα μοναστήρι πῆγε ὁ διάβολος τὰ μεσάνυχτα καὶ χτύπησε τὴν πόρτα ἑνὸς κελλιοῦ.
―Ποιός εἶνε; ρώτησε ὁ μοναχός.
―Ἐγὼ εἶμαι, εἶπε τὸ δαιμόνιο καὶ γελοῦσε.
―Τί θέλεις, τὸν ρωτᾷ, καὶ γιατί γελᾷς;
―Κακομοίρη, λέει στὸ μοναχό, ἄδικος ὁ κόπος σου. Γιὰ σένα δὲν ὑπάρχει μετάνοια. Κακῶς ἦρθες στὸ μοναστήρι. Ἔβγα ἔξω στὴν κοινωνία, γλέντησε τὴ ζωή σου, καὶ ἄσ᾿ τα αὐτά. Γιὰ ἄλλους εἶνε τὰ κομποσχοίνια, ὄχι γιὰ σένα…
Ἀνοίγει τὴν πόρτα ὁ μοναχός, παρουσιάζεται μπροστά του τὸ δαιμόνιο καὶ τοῦ ξαναλέει·
―Πῶς; Ἐσὺ ἐδῶ στὸ μοναστήρι; Σοῦ εἶπα, δὲν ὑπάρχει γιὰ σένα σωτηρία.
―Γιατί δὲν ὑπάρχει γιὰ μένα σωτηρία; ἀπαντᾷ ὁ μοναχός.
Βγάζει ὁ διάβολος ἀμέσως τὸ τεφτέρι του.
―Ἐδῶ, τοῦ λέει, εἶνε γραμμένα τ᾿ ἁμαρτήματά σου (κι ἄρχισε ν᾿ ἀραδιάζῃ τὰ χρέη, τὰ ὁποῖα εἶχε δημιουργήσει διὰ τῶν ἁμαρτιῶν του ὁ μοναχός). Δὲν ἔκανες, τοῦ λέει, ἐκείνη κ᾿  ἐκείνη κ᾿  ἐκείνη τὴν ἁμαρτία; Τὶς ἔκανες. Ἔ, λοιπόν, ἐσὺ δὲν μπορεῖς νὰ σωθῇς…
Γεμᾶτο ἦταν τὸ τεφτέρι τοῦ διαβόλου ἀπὸ ἁμαρτίες. Κι ὁ μοναχὸς ἔκλαιγε σὰ᾿ μικρὸ παιδί.
Ξαφνικά, ἄστραψε τὸ κελλὶ ἀπὸ φῶς. Ἐμφανίσθηκε ὁ Ἐσταυρωμένος! Καὶ τὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ, τρυπημένα καὶ ματωμένα, ἅρπαξαν τὸ τεφτέρι καὶ τό ᾿καναν χίλια κομμάτια. Κι ἀκούστηκε ἡ φωνή του·
―Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου!
Ἔτσι λύθηκε τὸ δρᾶμα τοῦ ταπεινοῦ μοναχοῦ καὶ ὁ διάβολος κατατροπώθηκε.
Αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶπα παραβολικῶς δὲν εἶνε δικό μου. Εἶνε γραμμένο στὸν Ἀκάθιστο ὕμνο, στοὺς Χαιρετισμούς, στὸ γράμμα Χῖ·
«Χάριν δοῦναι θελήσας
ὀφλημάτων ἀρχαίων
ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων
ἐπεδήμησε δι᾿ ἑαυτοῦ
πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὑτοῦ χάριτος·
καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον
ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως·
Ἀλληλούϊα».
Χριστέ, λέει, ἦρθες νὰ μᾶς δώσῃς συγχώρεσι γιὰ ὅλα τὰ ἁμαρτήματά μας, γιὰ ὅλα τ᾿ ἁμαρτήματα τῶν αἰώνων· καὶ κατέβηκες ἐδῶ κάτω στὴ γῆ καὶ πῆρες τὸ χειρόγραφο, πῆρες τὰ χρέη μας, καὶ τὰ ἔσχισες. Καὶ ἔτσι ἀπ᾿ ὅλα τὰ στόματα ἀκοῦς τὸ «Ἀλληλούϊα», αἰνεῖτε τὸν Θεόν.
Βλέπετε τί μεγάλα πράγματα λέει ἡ Ἐκκλησία μας; Συνεπῶς καμμία ἀπελπισία.
Δὲν ὑπάρχει ἁμαρτία ποὺ νὰ μὴν τὴ νικάῃ ὁ Χριστός· ὅπως ἡ θάλασσα, ὅταν παλεύῃ μὲ τὴ φωτιά, τὴ νικάει. Πάρτε ἕνα μεγάλο μαγκάλι μὲ ἀναμμένα κάρβουνα καὶ ῥίξτε το στὴ θάλασσα· ἀμέσως θὰ σβήσῃ. Πάρτε ἕνα βουνὸ ὅπως τὸ Βίτσι καὶ κάντε το ὁλόκληρο κάρβουνα ἀναμμένα, καὶ πάρτε κατόπιν αὐτὸ τὸ ἀναμμένο βουνὸ καὶ ῥίξτε το στὸν ὠκεανό· θὰ σβήσῃ ἀμέσως. Ἡ θάλασσα νικάει τὴ φωτιά. Κάθε σταλαγματιὰ τοῦ τιμίου αἵματος, ποὺ πέφτει ἀπὸ τὰ χέρια καὶ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου, εἶνε θάλασσα ἀγάπης καὶ οἰκτιρμῶν. Κάρβουνα ἀναμμένα εἶνε τ᾿ ἁμαρτήματά μας. Ὁ ἕνας ἔχει ἁμαρτίες ἕνα μαγκάλι, ὁ ἄλλος ἔχει ἕνα καμίνι, κι ὁ ἄλλος ἔχει ἕνα βουνό.
Ῥῖξε, Χριστιανέ μου, τ᾿ ἁμαρτήματά σου, ὅσα καὶ ἂν εἶνε, στὴ θάλασσα. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν ἔχει μέτρο, θὰ συχωρέσῃ ὅλα τ᾿ ἁμαρτήματά σου. Πρὸς τί, λοιπόν, ἡ ἀπελπισία;
Ὁ ἕνας διάβολος, τῆς ὑπερηφανείας, λέει· Δὲν ἔχεις ἐσὺ ἀνάγκη ἀπὸ μετάνοια… Ὁ ἄλλος διάβολος, τῆς ἀπελπισίας, λέει· Γιὰ σένα δὲν ὑπάρχει μετάνοια… Ἔρχεται κι ὁ τελευταῖος ὁ διάβολος· φεύγει ἕνας κ᾿ ἔρχεται ἄλλος…..

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 12th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Πρωτοπρ. π.Νικόλαος Μανώλης »Θέλω να γίνω Άσωτος».wmv

http://www.katanixis.blogspot.gr/2013/02/wmv_26.html

ΚΑΙ

https://www.youtube.com/watch?v=SidDIY5DSsM

058837d2ea8c5l

Ο ΠΑΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΡΟΥ

ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ!!!

αρχιοικ. ΣΥΡΟΥΆραγε ποιον υποδέχθηκε ο πιστός λαός της Πτολεμαϊδας και ο νυν επίσκοπος Θεόκλητος, με τον πρωτοσύγκελλό του Μπαρδάκα; Την κάρα του άγίου Παντελεήμονος ή τον αρχιοικουμενιστή επίσκοπο Σύρου!!! Αλλά γι’ αυτούς έγιναν όλα ψιλά γράμματα! Τα προέβλεψε αυτά ο αείμνηστος Γέροντας επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος…

Τα λείψανα των αγίων στα χέρια τέτοιων αιρετικών και παπόφιλων, δεν θαυματουργούν, αλλά χρησιμοποιούνται ως δόλωμα για να παρασύρουν τον ορθόδοξο λαό σε συμπροσευχή με αιρετικούς.

Ποιός είναι ο Σύρου Δωρόθεος;

Μόνο η επιστολή που έστειλε ο Δωρόθεος, για τον παραιτηθέντα Πάπα, λίγες μέρες πριν επισκεφθεί την Πτολεμαίδα, έφτανε να χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητος από τον επίσκοπο Θεόκλητο, αν ο π. Θεόκλητος κρατούσε έστω και ένα ίχνος από το ορθόδοξο πνεύμα του αγωνιστού Ιεράρχου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου. Αλλά που τέτοια ευαισθησία!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Ἀριθμ.Πρωτ.:413     Ἐν Ἑρμουπόλει τῇ 12ῃ   Φεβρουαρίου  2013

Πρός
τόν Σεβασμιώτατον κ. Φραγκῖσκον Παπαμανώλην
Πρόεδρον τῆς ἐν Ἑλλάδι ΡΚαθολικῆς Ἱεραρχίας / Εἰς Ἀθήνας

   Σεβασμιώτατε αδελφέ,
Πληροφορηθέντες τήν γεναίαν ἀπόφασιν τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ νά παραιτηθῇ τῶν ἄκρως ὑψηλῶν καί εὐθυνοφόρων καθηκόντων του, διά τοῦ παρόντος ἐκφράζομεν καί αὖθις εἰς αὐτόν, δι’ ὑμῶν, τά ἐκ τῆς προσωπικῆς μας μετ’ αὐτοῦ γνωριμίας, κατά τήν γενομένην ἐπίσημον εἰς Ρώμην ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, προκληθέντα πρός τό πρόσωπόν του ἡμέτερα αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης, ἐπισημαίνοντες ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς παπωσύνης του ἡ Ἐκκλησία τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης ἐπανῆλθεν είς τήν παραδοσιακήν αὐτῆς λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν.
Ἐπί τούτοις, εὐχόμενοι ὅπως εἰς τήν τῶν Ρωμαίων Ἐκκλησίαν ἀναδειχθῇ εἰρήνης, ἀγάπης καί διαχριστιανικῆς καταλλαγῆς  ποιμήν, διατελοῦμεν
Μετά τιμής και αγάπης

Ο Σύρου Δωρόθεος Β

 Κάνω μόνο το ερώτημα· Θα τολμούσε να πατήσει το πόδι τέτοιων αδιάντροπων οικουμενιστών, εγκωμιαστών του Πάπα και κάθε είδος αιρετικών ή μασόνων επί των ημερών του αειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου στην Ιερά Μητρόπολή του;;;

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΥ ΞΕΦΟΥΡΝΙΖΕΙ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΓΑΡΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.

Ακούστε την ομιλία του Ιεράρχου της Φλώρινας π. Αυγουστίνου Κανιώτου

_

 

_

058837d2ea8c5l

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΙΣΤΑ» Ο «ΔΙΚΟΣ» ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ «ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΣΤΗ» ΑΛΙ ΜΠΙΡΑΝΤ ΠΟΥ ΚΑΛΟΒΛΕΠΕ ΤΑ ΙΜΙΑ

Συντάχθηκε απο τον/την Makelaris Στις 15 Φεβρουαρίου 2013 –

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε τα εγκώμια που έπλεξε ο τούρκος πατριάρχης Βαρθολομαίος στην κηδεία ενός δημοσιογράφου, – γκρίζου λύκου της τουρκίας!!

http://www.makeleio.gr

058837d2ea8c5l

_

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑI ΑΡΙΣΤΕΡΑ»-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΤΟ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΗΜΟ»!!!
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ, ΑΓΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ!
ΚΑΤΩΡΘΩΣΑΤΕ ΤΟ «ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ»!

______Με τη σημερινή μας ανάρτηση θα θέλαμε να απευθυνθούμε στους οργανωτές και τους λοιπούς παράγοντες, εκκλησιαστικούς και πανεπιστημιακούς, που είχαν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν τo περίφημο αυτό Συνέδριο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», από το οποίο για την Εκκλησία μας μόνον φθορά προήλθε!….

Διαβάστε το άρθρο στο ιστολόγιο: http://mkka.blogspot.com,

_058837d2ea8c5l

ΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ Σ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
  ΒΟΥΛΑΣ ,   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ    κ΄   ΒΑΡΗΣ
Βασιλεως  Παυλου  2  –  16673    Βουλα
Τηλ.  210-9658849    fax:  210- 9657210

 

Ἀριθ. Πρωτ 207                                      Ἐν  Βούλᾳ  τῇ 21ῇ   Φεβρουαρίου  2013

 

Πρός τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα  τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

              Μέ τήν παροῦσα αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκην τῆς ἐν Χριστῷ ἐπικοινωνίας μαζί σας, διά νά σᾶς κάνουμε κοινωνούς τῆς ἐπιτα-κτικῆς ἀνάγκης, τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν μας σέ αἷμα.
   Εἶναι γεγονός, ὅτι σέ καθημερινή βάση ὅλα τά Μ.Μ.Ε. μᾶς κατακλύζουν μέ χιλιάδες διαφημίσεις. Καμμιά ὅμως ἀπ’ αὐτές δέν ἀναφέρεται στήν ἀγάπη πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο καί στή στήριξή του, τήν ἠθική καί σωματική.
   Ὅμως ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί γνωρίζουμε, ὅτι ὑπάρχει κάποιος πού νοιάζεται γιά ὅλους καί ἰδιαίτερα γιά ἐκείνους πού πάσχουν. Κι αὐτός εἶναι ὁ μέγας αἱμοδότης τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.
   Αὐτός ἔχυσε τό τίμιο καί ἅγιο αἷμά Του ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας. Αὐτός ἔχυσε τό αἷμά Του πάνω στόν Τίμιο Σταυρό, γιά νά σωθεῖ ἡ αἱμορραγοῦσα πνευματικά ἀνθρωπότητα. Αὐτός μέ τήν αἱματηρή θυσία Του ἔγινε τό φωτεινό παράδειγμα, γιά τήν ἐπίγεια  πορεία  μας καί ζωή.
   Ἐμεῖς οἱ φίλοι Του, οἱ πιστοί Του, τά Μέλη τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας θά ἐπιτρέψουμε στόν ἑαυτό μας νά ἀδιαφορήσει στήν ἀνάγκη τοῦ ἡμιθανοῦς  συνανθρώπου μας, ὁ ὁποῖος περιμένει νά τοῦ συμπαρασταθοῦμε, ὅπως ὁ καλός Σαμαρείτης;
   Ἡ φωνή Του ἀπό τό βάθος τοῦ χρόνου πρέπει ν’ ἀντηχεῖ στ’αὐτιά μας, « ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε ».
   Ἄν λοιπόν ὁ κάθε πιστός εἶναι μία μαρτυρία Χριστοῦ πάνω στή γῆ θά ἐπιτρέψει στόν ἑαυτό του τήν ἀπάθεια καί τήν ἀδιαφορία, γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀπό τό κρεββάτι τοῦ πόνου τόν καλεῖ σέ βοήθεια;
   Εἶναι καιρός, ἀδελφοί μου, αὐτό πού ἔχουμε μέσα μας, τήν πίστη μας στό Χριστό, νά τήν ἐκφράσουμε μέ ἔργα. Κι ἕνα σπουδαῖο ἔργο, γιά τούς δυναμένους ἀπό 18 ἕως 60 ἐτῶν ἀδελφούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, εἶναι ἡ συμμετοχή καί προσφορά λίγου αἵματος, γιά νά σωθεῖ ὁ πάσχων συνάνθρωπός μας.
  Ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας στά χνάρια τά πνευματικά, τοῦ Χρι-στοῦ καί τῶν Ἁγίων μας καί σέ συνεργασία μέ τούς Ἱερούς Ναούς της σᾶς καλεῖ τήν Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 καί ἀπό ὥρας 10:30 ἕως 13.00 στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας  νά δῶστε λίγο ἀπό τό αἷμά σας.  
               Δίνοντας λίγο ἀπό τό πολύτιμο αἷμά μας, δείχνουμε μέ ἔργα κι ὄχι μέ λόγια, ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι γιά τά καλά θρονιασμένος στίς καρδιές μας.
              Ἐλᾶτε τήν ἐρχόμενη Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 νά ἐπιβεβαιώ-σουμε τήν ἄριστη σχέση μας μέ τόν Αἱμοδότη Χριστό καί νά δώσου-με χεῖρα βοηθείας, χαρά καί ζωή σ’ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.   
Μέ τήν βεβαιότητα, ὅτι θά ἐκτιμηθεῖ δεόντως ἀπό τούς Χρι-στιανούς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ἡ πρωτοβουλία αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν, περιμένουμε τήν ἀθρόα προσέ-λευση σας, γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Τράπεζας Αἵματος, ἡ ὁποία κατά τό παρελθόν διάστημα προσέφερε στούς ἔχοντας ἀνάγκη ἑκατοντάδες μονάδες αἵματος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

058837d2ea8c5l

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Ένας θαρραλεος κληρικος που στιγματιζει τις βαρβαρες και απανθρωπες Μεταμοσχευσεις και αναζητα με το φανάρι του Διογένη επίσκοπο ή Μονή του Αγίου Όρους για να αντιδράση.

ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ  

του αρχιμ. Ιωηλ Κωστανταρου 
ιεροκηρυκα της μητροπ. Κονιτσης

Θέλοντας και μη, εφεξής, πιστός, και δη Ορθόδοξος Χριστιανός ίσον (=) ιεραπόστολος.
Και Χριστιανός ιεραπόστολος ίσον (=) μάρτυρας για την αγάπη και την δόξα του Χριστού.
Όλα τ’ άλλα που ακούγονται περί δήθεν «ευγενούς συμπεριφοράς», ώστε ν’ απολαύσει κανείς και τα του κόσμου αλλά και να εξασφαλίσει την ευλογία του Χριστού, δεν είναι παρά καμουφλαρισμένα κηρύγματα του διαβόλου και θεωρίες των καταραμένων σκοτεινών δυνάμεων του Άδου.

Όσο όμως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει σώας τας φρένας να παραδεχθεί ότι ο ήλιος βγαίνει από την δύση, άλλο τόσο θα κατορθώσουν και τα γλοιώδη όργανα του εχθρού, που ως άλλοι τυφλοπόντικες κινούνται μέσα στις υπόγειες στοές των λυμάτων, άλλο τόσο λοιπόν τα διεστραμμένα τέκνα του Μπαθομέτ, θα κατορθώσουν να ξεγελάσουν τα τέκνα του φωτός.Τα γνήσια τέκνα της Ορθοδοξίας, στο να παρασυρθούν στις χαμένες και βλακώδεις θεωρίες των αθέων και των απίστων.
Τις θεωρίες που ξεκινούν από τους οικουμενισμούς και κάθε -ισμους, έως και το ότι όλοι, θέλοντας και μη επιβάλλεται τώρα να γίνουν δωρητές οργάνων όταν επέλθει ο θάνατος.
Ναι, έχουμε αδελφοί μου να περάσουμε θλίψεις, έχουμε κατά τον λόγο του Προφητάνακτος να «διέλθωμεν δια πυρός και ύδατος», θα φθάσουμε κατά το κοινώς λεγόμενον στα όριά μας, αλλ’ ουδέποτε θα εφαρμόσουμε το απαίσιο δόγμα στη ζωή μας, που υπούλως κάποιοι θέλουν να λανσάρουν στην ζωή της Εκκλησίας μας: «σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω». 
 Ο πιστός Χριστιανός, μπορεί να είναι απλοϊκός, ενδεχομένως να είναι άσημος, έστω και αγράμματος κατά κόσμο, ουδέποτε όμως γίνεται ανόητος. Ουδέποτε καταντά ηλίθιος και ιδιώτης, όπως τον φαντάζονται οι πονηροί και κακορίζικοι εχθροί του Χριστού. Και επ’ αυτού δεν έχουμε για να επιβεβαιωθούμε, παρά να φυλλομετρήσουμε, έστω και για λίγο την ιστορία.
Τόσο την Εκκλησιαστική, όσο και αυτή την παγκόσμια.
Την παγκόσμια ιστορία, η οποία επιτέλους δεν μπορεί να εξηγηθεί στις τόσες αντιφάσεις της, παρά αν επιχειρήσουμε να πετάξουμε την κρούστα των εξωτερικών γεγονότων και περιστάσεων, των πολέμων και των ποικίλων καταστροφών, και έτσι  να περάσουμε για να αγγίξουμε την ουσία της.
Την ουσία των προσώπων και των γεγονότων που αποκαλύπτουν την αδυσώπητη πάλη μεταξύ καλού και κακού και ταυτοχρόνως τη λειτουργία των πνευματικών λεγομένων νόμων του Θεού!

Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο του ιερού μας αγώνα, έχουμε τώρα ν’ αντιμετωπίσουμε και το δαιμόνιο ή άλλως, κοινωνικό καρκίνωμα που με «επιστημονικό» πασπάλισμα χαρακτηρίζεται ως «εγκεφαλικός θάνατος», με συνέπεια την αρπαγή των οργάνων του ανθρωπίνου οργανισμού.

Δεν γνωρίζω εάν έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αποφάσεως αυτής, το ότι δηλ. ο κάθε Έλληνας τώρα, θέλοντας και μη είναι δωρητής οργάνων. 

Προφανώς όσοι κατασκευάζουν τα άνομα και αισχρά αυτά διατάγματα, τόσο αριστοτεχνικά και αδιάντροπα, ως άλλοι «γεφυραίοι», γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πού στοχεύουν.  Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 12th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Η ΥΠΟΣΧΕΣΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=715%3A1313——&catid=28%3A2009-07-31-01-41-51&Itemid=49

Συνεχίζοντες τὴν ἀπέλπιδα ἀγωνία μας νὰ διαφωτισθοῦν οἱ πάντες ἀπὸ τὴν ἀνόθευτη ἱστορία τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀναρτοῦμε τὸ μικρὸ φυλλάδιο, ποὺ ἔχομε κυκλοφορήσει σὲ 120.000 ἀντίτυπα, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς Ἡμερίδας τῆς 31.3.2013 γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

Δὲν πρέπει νὰ μείνῃ ὄχι μόνο μία γωνιὰ ἑλληνική, ἀλλὰ οὔτε μία οἰκογένεια ἑλληνική, ποὺ νὰ μὴ ἔχῃ διαφωτισθῆ καὶ ἐνημερωθῆ γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Στὴν ἀναλυτικὴ πρόσκλησί μας ποὺ ἀναρτήσαμε τὴν 15.2.2013 την συνέχεια στην ιστοσελίδα www.fotgrammi.gr

jubpls

ΒΛΑΚΩΔΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ

Aνοησία και βλακεία κάποιων υπαλλήλων στα κεντρικά γραφεία των Αθηνών για τις συντάξεις του ΟΓΑ.

Eνα παράδειγμα. Γερόντισσα 92 ετών που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1921 στο Tuapse της Ρωσίας και ήρθε ως πρόσφυγας με τους γονείς της και τ’ αδέλφια της τον Νοέμβριο του 1929 στην Ελλάδα, σε ηλικία 8 ετών και από τότε μέχρι σήμερα βρίσκεται στην Κοζάνη, το ΟΓΑ ζητά ληξιαρχική πράξη  γεννήσεως από τη Ρωσία!!!!

Η γιαγια έχει 84 χρόνια στην Κοζάνη. Πήγε στο Δημοτικό που στεγάζονταν τότε στο Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Κοζάνης. Έδωσε  το Ελληνικό κράτος στους γονείς της  σπίτι στον πρώτο προσφυγικό συνοικισμό της Κοζάνης. Πατρεύτηκε στην Κοζάνη. Έκανε 6 παιδιά. και σήμερα μετά απο 84 χρόνια, για δεύτερη φορά επιστρέφουν τα χαρτια της σύναταξης γιατί δεν έχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από τη Ρωσία! Το 2012  την έκοψαν την τιμητική ισόβια σύνταξη των πολυτέκνων των 100 ευρώ το μήνα. Τώρα προσπαθούν να κόψουν και την σύνταξη των 340 ευρώ του ΟΓΑ!

Με αυτό τον τρόπο περιμένουν να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους με λεφτά, για να τα δώσουν στους τοκογλύφους!!! Μετά από 84 χρόνια στην Ελλάδα, ζητούν απο τη γιαγιά  ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από τη Ρωσία!!!

Αραγε από πόσους γέροντες της Ελλάδος, απροστάτευτους και ανήμπορους αφήρεσαν την πενιχρά σύνταξη μ’ αυτό τον τρόπο; Δεν σέβονται τα χρόνια τους, δεν σέβονται ούτε την ιστορία τους;

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Ο πατέρας και η μητέρα της γιαγιάς ήταν δύο φορές πρόσφυγες. Πήγαν στη Ρωσία από τον Πόντο μετά από διωγμούς και εξορίες,. Το σκληρό Κομουνιστικό καθεστώς τους έκανε για δεύτερη φορά πρόσφυγες.

Δούλευε σε φούρνο ως αρτεργάτης ο πατέρας της και δεν είχε δικαίωμα να πάρει ψωμί περισσότερο από τα γραμμάρια που όριζε το καθεστώς. Εφυγε  με την οικογένειά του από τη Ρωσία αγανακτισμένος τον Νοέμβριο του 1929, όταν σε επίσκεψη του κουνιάδου του δεν είχε λίγα γραμμάρια ψωμί να του προσφέρει. Κάποιοι στη δουλειά του είπαν· Παναγιώτη το ψωμί μας το ζυγίζουν την ζύμη όμως όχι· κάνε μια λαγάνα κρυφά και πάρε για να προσφέρεις στον επισκέπτη σου. Και το χειρότερο· έβαλε το κομουνιστικό καθεστώς μέσα στο σπίτι τους μια γυναίκα με σύφιλη, ως κατάσκοπο. Ο πατέρας της μη μπορώντας να αντέξει τον «παράδεισο» του κομουνιστικού καθεστώτος πήρε την οικογένειά του και ήρθε στην Ελλάδα

Και τώρα το 2013 ζητάει το ΟΓΑ να επιστρέψει η γιαγιά στη Ρωσία για να πάρει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, για να συνεχίση να παίρνει την σύνταξη των 340 ευρώ!!!

Αυτοί οι άνθρωποι που ζητούν τέτοια χαρτιά από γέροντες ή στερούνται νοημοσύνης ή έχουν εντολή να βρίσκουν βλακώδεις δικαιολογίες για να κόβουν τις συντάξεις στους φτωχούς και ανυπεράσπιστους γέροντες.

 

jubpls

ΔΙΠΛΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

«…     Είχα την τύχη να υπηρετώ Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης, τον Αύγουστο του 1993 (η ημερομηνία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το θέμα και την εικοσαετία), όταν η Ελληνική Πολιτεία  οργάνωσε και πραγματοποίησε την επιχείρηση «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ» …»

http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-47-53/2012-02-16-21-03-08/3953-2013-02-27-12-44-07

jubpls

Προωθείται σύμφωνο συμβίωσης γιά ομοφυλοφίλους

«Η Eλληνική Κυβέρνηση μελετά το θέμα και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της, ύστερα από διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου, σχετικά με το ερώτημα της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης», αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ Μαρίας Γιαννακάκη και Μαρίας Ρεπούση για τη θεσμική αναγνώριση της ελεύθερης συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=500162).Τα όργανα της Νέας Εποχής, μεθοδικά και συστηματικά, αλλοτριώνουν την Ελληνική κοινωνία και τορπιλίζουν την Ελληνική οικογένεια.
Με ύπουλο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, διοχετεύουν το δηλητήριό τους μέσω αλλεπάλληλων νόμων, έχοντας σαν τελικό στόχο την πλήρη διάλυση της οικογένειας μέσω της ενίσχυσης και της εξάπλωσης της ανηθικότητας.
Ξεκίνησαν από τον νόμο για την αποποινικοποίηση της μοιχείας, προχώρησαν στο αυτόματο διαζύγιο εντός τετραετούς διάστασης, το «βελτίωσαν» σε διετή διάσταση, καθιέρωσαν το σύμφωνο συμβίωσης, τώρα θέλουν να το εφαρμόσουν και για τους ομοφυλόφιλους, αύριο θα ζητήσουν γάμο ομοφυλοφίλων και μεθαύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα σκεφτούν!
Όλα αυτά συμβαίνουν ανεξαρτήτως της ιδεολογίας που προσχηματικά προβάλλει το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, πράγμα που αποδεικνύει ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα έχουν υποταχθεί στα κελεύσματα της Νέας Εποχής.
Η Παράταξή μας αντιτίθεται σε κάθε μορφής υποβάθμιση της οικογένειας. Θεωρεί ότι η υγιής οικογένεια είναι θεμελιώδους αξίας για την δομή, την ανάπτυξη και την πνευματική και οικονομική πρόοδο του Έθνους μας.
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ«στηρίζει  την ανάπτυξη της οικογένειας και προτείνει οι μητέρες τριών παιδιών και άνω να λαμβάνουν κανονικό μισθό από το Κράτος, εργαζόμενες για την ανατροφή των παιδιών τους, καθώς αυτή αποτελεί πολύ υπεύθυνη και σπουδαία εργασία. Δεν χωρά κανένας διάλογος για την περαιτέρω εξαθλίωση της έννοιας της οικογένειας και ζητά την κατάργηση όλων των ανθελληνικών και αντίθετων με την Παράδοσή μας νόμων.
Παράλληλα υποστηρίζει ότι η Παιδεία πρέπει να είναι βαθειά και ουσιαστική, να μορφώνει τους νέους μας με αρχές και ήθος, δηλαδή με τα ιδανικά της Ελληνορθόδοξης Παραδόσεως μας.

Ν.Ζ για την πολιτική παράταη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

http://www.koinwnia.com/2010-01-14-18-06-37/2010-02-10-12-18-45/2010-02-10-12-18-45/873-prootheitai-prosymfwno-symvioshs-gia-omofilofiloys

_

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 10th, 2013 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_

Ανοίγει ξανά το ζήτημα των κρυμμένων χριστιανών στην Τουρκία – Ζωηφόρος

http://www.zoiforos.gr/ar8rografia/laikoi-2/cheiladakis/item/8334-anoigei-ksana-to-zitima-ton-krymmenon-xristianon-stin-tourkia

«Τα σχολεία δεν είναι απλώς τόποι προσκτήσεως γνώσεων, αλλά κυρίως

http://www.zoiforos.gr/ar8rografia/laikoi-2/natsios/item/8333-ta-sxoleia-

den-einai-aplos-topoi-prosktiseos-gnoseon-alla-kyrios-frontistiria-ithikis-xristianikis-kai-ethnikis-agogis

Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και ο διάλογος για την ένωση των Εκκλησιών – Ζωηφόρος

http://www.zoiforos.gr/ar8rografia/monaxoi/kefalopoulos

/item/8332-o-agios-markos-o-evgenikos-kai-o-dialogos-gia-tin-enosi-ton-ekklision

Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Ανατολής και Δύσεως – Ζωηφόρος

http://www.zoiforos.gr/ar8rografia/monaxoi/kefalopoulos/item/8330-o-agios-markos-o-evgenikos-kai-o-theologikos-dialogos-metaksy-anatolis-kai-dyseos

d454142812c7

 

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

http://www.youtube.com/watch?v=aa6rEQ7L2dU

____d454142812c7

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος περί μεταπατερικής θεολογίας…!

http://agonasax.blogspot.gr/2011/11/blog-post_29.html

d454142812c7

Μία ιστορία – σκάνδαλο

Ένα σκάνδαλο που αναδεικνύουν οι Γάλλοι, και κρύβουν τα ελληνικά   βοθροκάναλα που έχουν αναλάβει να μας «διασκεδάζουν»  με τις » λούφες και παραλλαγές» και τους διάφορους Σουλεϋμάνηδες.
  
8λεπτο βίντεο:    http://www.youtube.com/watch?v=35LUjnE52M4
d454142812c7____

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

058837d2ea8c5l

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-yQDUjq7j5E

058837d2ea8c5l

Προχώρησε η Ελλάδα στον ΟΗΕ για την υφαλοκρηπίδα!

http://www.defence-point.gr/news/?p=69921

058837d2ea8c5l

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

ΣΤΟ ΑΧΕΛΩΟΣ TV

21.2.2013

Μὲ ἰσχυρὲς παράλληλες ἀντιβιώσεις προσῆλθα στὴν πρόσκλησι τοῦ Στρατηγοῦ ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέα Μπλάνου στὴν πολὺ σπουδαία ἐκπομπή του «ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΪΚΟΣ» καὶ ἐλπίζω οἱ ἀγαπητοὶ ἐπισκέπτες τῶν σοβαρῶν καὶ ἐγκύρων ἱστοσελίδων, ποὺ ἀναδημοσιεύουν κείμενά μας, νὰ μὴ ἀπογοητευθοῦν ἀπὸ τὴν μειωμένη ἀπόδοσί μου καὶ νὰ ἀντιληφθοῦν πλήρως τὸ θέμα, διὰ νὰ διαφωτισθοῦν ἐκτενέστερα καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Διὰ ὅσους δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ TV,  παρακαλοῦμεν τὶς φίλες ἱστοσελίδες νὰ διαδόσουν τὴν ἰδέα καὶ συστήσουν στοὺς ἀγαπητοὺς ἐπισκέπτες τους νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸν κατωτέρω σύνδεσμον :

http://www.axeloostv.gr/nea/index.php?option=com_content&view=article&id=8579:2013-02-21-13-26-37&catid=67:2013-02-19-23-49-59&Itemid=113

καὶ νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὶς δραστηριότητές μας καὶ ἐγκύρως κυρίως γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 d454142812c7

Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης στο Ράδιο Μαρτυρία της Κρήτης μέ θέμα:

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

http://www.youtube.com/watch?v=gINbfqR481w&feature=youtu.be

καθώς επίσης και ένα βίντεο του ιδίου με θέμα: Πως έφθασε η Πατρίδα μας στο σημερινό κατάντημα

http://www.youtube.com/watch?v=iwAxuZjvrjk

 

_

Αναζητωντας την ιστορια της Αρχαιας Τυρισσας (Σημερινης Κοζανης)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 7th, 2013 | filed Filed under: IΣTOPIA KOZANHΣ

Αναζητωντας την ιστορια

της Αρχαίας Τύρισσας, της Αρχαίας ΚοζάνηςΤου Σταύρου Παντ. Καπλάνογλου

Όταν, πριν 40 ημέρες παρουσιάσαμε, μέσω της τηλεόρασης του FLASH TV, την άποψη μας για την αρχαία πόλη που βρίσκονταν στην θέση της σημερινής πόλης της Κοζάνης και λεγόταν ΤΥΡΙΣΣΑ, δεν περιμέναμε ότι μπορεί η πόλη αυτή να έχει μια ιστορία τόσο πολύ ενδιαφέρουσα.
Η συνέχιση της έρευνας μας, μας έδωσε την εντύπωση ότι, αν μπορούσαμε να βρούμε αρκετά στοιχεία που θα έδιναν την  πραγματική ιστορία αυτού του τόπου, θα αντιμετωπίζαμε  στην κυριολεξία μια ιστορική βόμβα.
Δίνοντας σας, τα επιπλέον  στοιχεία που συγκεντρώσαμε μέχρι στιγμής μετά την δημοσίευση του τελευταίου μας άρθρου, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είμαστε υπερβολικοί στις εκτιμήσεις μας.
Την ιστορία της περιοχής, θα μπορούσαμε να την χωρίσουμε σε 3 μέρη :
1. Την περίοδο πριν από το 1600 πχ, όπου οι ανασκαφές μας έδωσαν στην Νεκρόπολη της Κοζάνης, καθώς και τον τάφο με την διπλή ταφή μικρών παιδιών.  Η Νεκρόπολη, έχει ήδη χρονολογηθεί  για αυτή την περίοδο και η ιστορία της κινείται ανάμεσα στο μύθο και την ιστορία έως και 100 χρόνια μετά το τέλος του Τρωϊκού Πολέμου.
2.Τη δεύτερη περίοδο, που κινείται ανάμεσα στους κλασικούς χρόνους και την έλευση των Ρωμαίων στην περιοχή, το 168 π.Χ.,  μετά την μάχη της Πύδνας.
3.Την περίοδο των Ρωμαίων, που ξεκινά λίγα χρόνια αργότερα, όταν οι κάτοικοι παύουν να τους φοβούνται και εγκαθίστανται και πάλι στην περιοχή, δημιουργώντας, μάλιστα, καινούργιο νεκροταφείο στη θέση Τρίδενδρο.

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΥΡΡΗΝΙΑΣ

Απ’ ότι φαίνεται, στην περιοχή της Κοζάνης, από την Εορδαία και νότια υπήρχε το Βασίλειο των Τυρρηνών. Στους προϊστορικούς χρόνους, πολλοί από τους μύθους που κυκλοφορούσαν στη αρχαία Ελλάδα και έφθασαν στις μέρες μας, αναφέρονταν στην Τυρρηνία, απόδειξη ότι αυτό το βασίλειο και οι κάτοικοι του είχαν πανελλήνια ακτινοβολία Read more »

MHNYMATA

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 7th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

  • «Μη βάζετε άθεο  στο σπίτι σας, γιατί θα σας το τινάξει στον αέρα. Μη τον κάνετε γαμπρό, μη τον έχετε εμπιστοσύνη. Ο άπιστος στο Θεό θα είναι άπιστος και σε σας…»

Άραγε αυτό το μεγάλο οικοδόμημα που λέγετε ΕΛΛΑΣ, μπορούμε να το εμπιστευτούμε σε κόμματα που δηλώνουν αθεϊα; Ο Ελληνικός λαός δοκίμασε τους ψευτοχριστιανούς πολιτικούς, που στην πραγματικότητα ήταν μασόνοι και έπαιρναν εντολές από τις στοές και καταστράφηκε, τώρα θα κάνει το δεύτερο  και τελειωτικό λάθος να πέσει στην παγίδα των αθέων;;;

862c570e406e____

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου 2013

«ΑΡΙΣΤΕΡΑ  &  ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Του Μητροπολίτου Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ὁ μεγάλος Ρῶσσος διανοητής Νικόλαος Μπερδιάγιεφ δήλωσε στήν γνωστή γαλλική ἐφημερίδα LeMonde τό 1947 ὅτι ὁ Διαφωτισμός στήν Εὐρωπαϊκή Ἠπειρο ἀλλά καί στήν παγκόσμια κοινωνική διαδικασία ἔφθασε στά ὅρια του καί ἀποδόμησε ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του ἀποδεικνύοντας τήν ἀνεπάρκειά του καί τήν ἀδυναμία του νά νοηματοδοτήσει τόν ἀνθρώπινο βίο καί νά ἑρμηνεύσει τό μυστήριο τῆς ζωῆς στό ἐφιαλτικό Ὁλοκαύτωμα ἑκατομμυρίων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων ἀπό τήν ναζιστική θηριωδία τῶν ὁπαδῶν τοῦ ὑπερανθρώπου καθώς καί στίς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων τῆς δικτατορίας τοῦ δῆθεν προλεταριάτου στά ἐφιαλτικά γκουλάγκς καί στά ψυχιατρεῖα τοῦ αἱμοσταγοῦς σταλινισμοῦ. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀνειπώτου φρίκης καί τῆς εἰδεχθεστάτης κακουργίας κατά τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς τῶν δύο αὐτῶν ἐκ πρώτης ὄψεως ἀντιθετικῶν συστημάτων τοῦ ναζισμοῦ καί τοῦ σταλινισμοῦ ὑπῆρξε ἡ ἀπόπειρα ἐπανορθρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς τόσον μέ τήν ἵδρυση τοῦ ΟΗΕ ὅσον καί μέ τήν περιώνυμον περεστρόϊκα καί τήν σημειολογίαν τῆς κατεδαφίσεως τοῦ τείχους τοῦ αἴσχους στό Ἀνατολικό Βερολίνο τοῦ λεγομένου ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ.

Ἑτεροχρονισμένα λοιπόν ὅπως πάντοτε συμβαίνει στόν τόπο μας τόν δῆθεν διαφωτισμό πού διϊστορικά ἀπέτυχε καί συνετρίβη κάτω ἀπό τό βάρος τοῦ ἀγνωστικισμοῦ του καί τῆς ἀποϊεροποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου βίου καί τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τόν ἔχουν ἐναγκαλισθῆ «περιπαθῶς» τά κόμματα τῆς λεγομένης ἀριστερᾶς ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, ΔΗΜΑΡ καί ΚΚΕ πού ἐπαίρονται ὡς «ριζοσπαστικά» κόμματα μέ τό ἰδεολόγημα τῆς κοπῆς τῶν ριζῶν πού ἀναφέρονται στό ἱερό τρίπτυχο οἰκογένεια, πατρίδα, θρησκεία. Πυροβολοῦν τίς ἀνωτέρω λέξεις μέ ὑπερβάλλουσα θρασύτητα καί δέν διδάσκονται ἀπό τήν ἱστορική πορεία τῶν ἄλλων λαῶν πού βάδισαν τό ἴδιο σαπρό καί σκωληκόβρωτο μονοπάτι. Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 7th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΘΕΜΑΤΑ

Απο το αγωνιστικό ιστολόγιο http://hggiken.pblogs.gr

1. Κατάσχεση κούτας άστεγου για χρέη στην εφορία

2. Τώρα θα Παλέψουμε Ελληνορωμαϊκά – Και θα Χορέψουμε ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΕΪΚΑ

3. Έρχονται δυσάρεστες εξελίξεις στην περιοχή του Καστελλόριζου

4. Η πατρίδα μας καλεί σε πνευματικό αρματολίκι – Του Δημήτρη Νατσιού

5. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ

6. Μια φωτογραφία να θυμόσαστε την ΦΑΤΣΑ του σε λίγο που θα καταρρεύσει η ΣΥΜΜΟΡΙΑ


jubpls

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

ΣΕ ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΝΤ

που ομολόγησε ότι εφάρμοσε λάθος πρόγραμμα σκοτώνοντας την Ελλάδα!

10.000.000 ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ!

image003ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: Αυτή είναι η κίνηση που επιβάλλεται, μετά την κυνική ομολογία του ΔΝΤ, ότι «έκανε λάθος» καταστρέφοντας μια ολόκληρη χώρα, έναν ολόκληρο λαό, που ζούσε ευτυχισμένα, με αξιοπρέπεια, εργασία και χαμόγελο! Ένα ολόκληρο λαό, που έσυρε στην αυτοκτονία, στην απελπισία, στο χάος!
Μέχρι τώρα όλες οι κινητοποιήσεις, ήταν κατά των Κυβερνήσεων. Ποτέ δεν έγινε μια καθαρή, μεγάλη, γιγάντια κινητοποίηση εναντίον των πραγματικών δυναστών μας! Ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, χωρίς κομματικές αναμίξεις, χωρίς αντιπαλότητες, αλλά με ενότητα και ομοψυχία, ενωμένοι σαν αδέλφια! Σε ένα ΕΘΝΙΚΟ, ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ που να στείλει την εικόνα των ενωμένων, αδελφωμένων, ειρηνικών και αποφασισμένων Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο!
ΟΧΙ ΛΑΘΗ: Δεν πρέπει να γίνουν τα λάθη της διχόνοιας και της αλληλοεξόντωσης:
Δεν θα πολιορκήσουμε τη Βουλή! Δεν θα διαμαρτυρηθούμε στην Κυβέρνηση! Δεν θα χτυπήσουμε τα Ματ! Δεν θα ματώσει μύτη, δεν θα αγγιχτεί βιτρίνα, δεν θα ραγίσει μάρμαρο!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ: ΟΛΟΣ Ο ΛΑΟΣ, ΟΛΟΣ Ο ΚΛΗΡΟΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ, ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΔΕΡΦΩΜΕΝΟΙ, ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΝΤ…
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ: ΘΑ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟΥΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ!
Σε ποσοστό τουλάχιστον κάτω του 60% του ΑΕΠ!
ΣΤΟΧΟΣ, είναι ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΞΩ και όχι να αλληλοσκοτωθούμε μέσα!
Εάν δεν διαγραφεί το Χρέος, όποια Κυβέρνηση και να αναλάβει, θα συναντά τα ίδια αδιέξοδα! Γι΄ αυτό πρέπει να παρέμβει ο Ελληνικός Λαός, στην μεγαλύτερη, δυναμικότερη και ειρηνικότερη, συγκέντρωση που έγινε ποτέ στον κόσμο, ώστε να περάσει και στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες!
ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
ΠΟΤΕ; Προτείνουμε το Γιγάντιο Συλλαλητήριο για την Ελλάδα μας, να γίνει στην Αθήνα, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, ηρωίδας της Πίστης και της Πατρίδας, που αφιέρωσε και έδωσε και την ίδια τη ζωή της για να γλυτώσει το υπόδουλο γένος από την σκλαβιά και την τυραννία!
Την επομένη τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο! Ο αντίκτυπος διεθνώς θα είναι τεράστιος! Το Χρέος θα διαγραφεί! Γιατί πλέον έχουν πειστεί και οι ξένοι, ότι άλλη λύση δεν υπάρχει! Κι έτσι και εμείς θα βγούμε από το Πρόγραμμα Θανάτου, μια για πάντα!

Ελλάδα 2-2-2013 μ.Χ.

ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

facebook

jubpls

_

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :

Ἡμερίδα γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (Θεσσαλονίκη 17-2-2013) :

Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» σέ συνεργασία μέ τόν τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος»,

ἐκτιμώντας τή σοβαρότητα τοῦ προβλήματος πού δημιουργεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Δημοτικά καί τά Γυμνάσια  βάσει τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν, διοργανώνει στήν Θεσσαλονίκη  ἡμερίδα μέ θέμα:  

«Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στόν καιρό τῆς πανθρησκείας»

Ἡ Ἡμερίδα αὐτή θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, ὥρα 6 μ.μ.,

στήν αἴθουσα «Ὁ Μέγας Βασίλειος», ὁδός Ἀλεξ. Σβώλου 42, 1ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ :

http://www.tideon.org/index.php/2012-04-29-14-20-58/3823-2012-12-26-14-01-31

_᾿jubpls

Εν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Ἀναμενομένη μπορεῖ νά θεωρηθῆ ἡ παραίτησις τοῦ κατέχοντος ἀντικανονικῶς τόν πάνσεπτο πρεσβυγενῆ θρόνο τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ κατά «κόσμο» Γιόζεφ Ἀλόϊς Ράτσινγκερ διότι κατά τήν σύντομο διάρκεια τῆς ἀντικανονικῆς του ἀρχηγεσίας στήν αἱρετική θρησκευτική κοινωνία τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἐξέσπασαν τρομακτικά σκάνδαλα πού καθιστοῦσαν πλέον τήν διαχειρισή τους ἀδύνατο ἀπό τόν «κεκμηκότα» Βενέδικτο ΙΣΤ΄. Αὐτή ἄλλωστε εἶναι καί ἡ βασική αἰτία τῆς παραιτήσεως πού συζητεῖται εὑρέως τόσον ἐντός τοῦ Βατικανοῦ, ὅσον καί στά διεθνῆ φόρα. Τό μεγαλύτερο πλῆγμα στή φήμη του τό δέχθηκε ὅταν ἄρχισε ὁ χορός τῶν ἀποκαλύψεων γιά τά εἰδεχθῆ καί αἴσχιστα σκάνδαλα παιδεραστίας τοῦ λεγομένου Ρωμαιοκαθολικοῦ «Κλήρου». Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ 2010 τό θέμα τῶν παιδεραστῶν Ρωμαιοκαθολικῶν «λειτουργῶν» πρωτοστατοῦσε στίς ἀποκαλύψεις τοῦ διεθνοῦς τύπου μέ πρωτιστεῦον τό γεγονός ὅτι ἐνεχόμενος στήν διαδικασία συγκάλυψης αὐτῶν τῶν βορβορωδῶν καί ἀπαισίων κακουργημάτων ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Βενέδικτος ΙΣΤ΄, ὅταν ὡς «Ἀρχιεπίσκοπος» Μονάχου εἶχε ἁπλῶς μεταθέσει τόν Ρωμαιοκαθολικό «ἱερέα» Πέτερ Χάλερμαν ἀπό τήν Ἔσση στό Μόναχο παρ’ ὅτι κατηγορεῖτο γιά παιδεραστία καί ὅταν κατεδικάσθη ὁ συγκεκριμένος ἐγκληματίας γιά βιασμό ἑνός παιδιοῦ τό 1986 συνέχισε τήν ἐγκληματική του δράση ἀνενόχλητος ἀπό τήν προϊσταμένη του «ἐκκλησιαστική» ἀρχή, τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Μονάχου Ράτσινγκερ καί ἐτέθη σέ διαθεσιμότητα κατόπιν τοῦ τεραστίου θορύβου μόλις τό 2010. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του, ξέσπασε ἡ ὁμόθυμος ὀργή τῶν Ὀλλανδικοῦ καί Ἰρλανδικοῦ Κοινοβουλίων διά τίς χιλιάδες φρικώδη σκάνδαλα παιδεραστίας στίς χῶρες τους μέ ἀποκορύφωμα νά κλείση ἡ πρεσβεία τῆς Ἰρλανδίας στό Βατικανό σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας, ξεκίνησε παναυστραλιανή ἔρευνα τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως γιά σκάνδαλα παιδεραστίας στήν πέμπτη ἤπειρο καί «μακαριοποιήθηκε» ὁ προκάτοχός του Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄ πού ἐπί τῶν ἡμερῶν του μεθοδικά συνεκαλύφθησαν ἑκατοντάδες χιλιάδες πράξεις παιδεραστίας Ρωμαιοκαθολικῶν «κληρικῶν» καθώς καί συνεχεῖς ἦταν οἱ ἀπολογίες στό διαδίκτυο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν «καρδιναλίων καί ἀρχιεπισκόπων» στίς Η.Π.Α. καί ἑκατομμύρια τά δολλάρια τῶν ἀποζημιώσεων στά θύματα τῆς φρικώδους παιδεραστίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ «χριστιανικοῦ ἤθους». Ταυτοχρόνως ἕνα ἄλλο τεράστιο σκάνδαλο πού ἄγγιξε προσωπικά τόν παραιτούμενο Βενέδικτο ΙΣΤ’ ἦταν τό σκάνδαλο Vatileaks κατά τό ὁποῖο εἴκοσι στελέχη τοῦ Βατικανοῦ καί ὁ προσωπικός του «μπάτλερ» διέρρευσαν πολλά διαβαθμισμένα ἔγγραφα ἀπό τό γραφεῖο του τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν τό ὑλικό γιά τό βιβλίο τοῦ Τζιανουΐτσι Νούτσι «Τά μυστικά ἔγγραφα τοῦ Βενεδίκτου XVI» ὅπου ἀποκαλύπτεται πάρτυ ἑκατομμυρίων πού ἔχει στήσει τό Βατικανό μέ ἐργολάβους καί φιλικές ἑταιρεῖες, μέ ξέπλυμα μαύρου χρήματος καί πολλές παράνομες ἐνέργειες. Εἶναι ἐνδεικτικό τό γεγονός ὅτι τό Ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προειδοποίησε ὅτι τό Βατικανό εἶναι «εὐάλωτο» στό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καί τό κατέταξε μαζί μέ τήν Ὑεμένη, τήν Ρουμανία καί τό Βιετνάμ. Ἡ Κεντρική Τράπεζα τῆς Ἰταλίας BankItalia συμπεριέλαβε τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) στούς ἐξωκοινοτικούς χρηματοοικονομικούς ὁμίλους πού θά πρέπει νά ἐλέγχωνται μέ βάση τήν Νομοθεσία γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀνακύκλωσης βρώμικου χρήματος, τό δέ Βατικανό ἀπέσυρε τά κεφάλαιά του ἀπό 9 ἰταλικές τράπεζες γιά νά τά μεταφέρει στήν Γερμανία. Ἡ ἰταλική δικαιοσύνη εἶχε δεσμεύσει τά ἑκατομμύρια Εὐρώ τοῦ IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) πού ταξίδευαν χωρίς τίς νόμιμες διαδικασίες ἀπό τό θησαυροφυλάκιο τοῦ Βατικανοῦ στήν JPMorganFrankfurt καί τήν BancaFuccino ἐνῶ ἡ Τράπεζα BancoArtigiano εἶχε εἰδοποιήσει τίς εἰσαγγελικές ἀρχές ὅτι τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) εἶχε ζητήσει τήν πραγματοποίηση δύο τραπεζικῶν συναλλαγῶν ἀποφεύγοντας τίς νόμιμες διαδικασίες. Σύμφωνα δέ μέ τήν Ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου τῆς Ρώμης τό 2010 ἡ CosaNostra (Ἰταλική μαφία) εἶχε μεγάλες καταθέσεις στό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) καί στήν BancoAmbrosiano τοῦ Βατικανοῦ. Τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) φυλάσσει τά οἰκονομικά μυστικά τοῦ Βατικανοῦ στόν φορολογικό παράδεισο τῶν νήσων Kaiman τῆς Καραϊβικῆς καί ἡ Κεντρική Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ APSA εἶχε πάρει τό πράσινο φῶς γιά τήν ἔκδοση κερμάτων σέ Εὐρώ παρά τό ὅτι δέν παρέχει κανένα ἐχέγγυο διαφάνειας μέ ἀποτέλεσμα τίς ἔντονες διαμαρτυρίες τῶν ἁρμοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν τῆς Ἰταλίας.

Ὅλα αὐτά ἦτο δυνατόν ποτέ νά τά σηκώσουν οἱ γεροντικοί ὦμοι τοῦ ὀγδονταπεντάχρονου ἐνοίκου τοῦ Βατικανοῦ; Ἀλλά αὐτά εἶναι τά ὀψώνια τῆς σχάσεως ἀπό τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπόδειξις πληρεστάτη γιά τό διαρκές ἔγκλημα τῆς βαναύσου καθυβρίσεως καί ἀρνήσεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική θρησκευτική κοινωνία εἶναι ἡ urbietorbi περιφρόνησις τοῦ ΙΓ΄ ἱεροῦ κανόνος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τό ἔτος 680 Ἁγίας ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού ρητῶς ἀπαγορεύει «ἐν τῇ Ρωμαίων Ἐκκλησία» τήν γενική ἀγαμία τοῦ κλήρου στοιχοῦσα στόν μακάριο λόγο τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου «οὐ πάντες χωροῦσι τόν λόγον τοῦτο ἀλλ’ οἷς δέδοται» (Ματθ. ιθ΄11) μέ πρόδηλο ἀποτέλεσμα τά χιλιάδες ἐγκλήματα παιδεραστίας. Ὅσον ἀφορᾶ δέ στήν δῆθεν φιλορθόδοξη στάσι τοῦ ἀπερχομένου ἡγέτου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς αἱρετικῆς κοινωνίας ἀρνητική ἀπόδειξι παρέχουν ἡ κατάρρευσι τοῦ διεξαγομένου θεολογικοῦ διαλόγου μέ τά φληναφήματα περί δῆθεν Πετρείου δόγματος, ἐξ αἰτίας τῆς ἀμεταμελήτου ἐμμονῆς του στήν κακοδοξία, τήν στρέβλωση τῆς ἀποστολικοπαραδότου ἀληθείας καί τήν αἵρεση ἀλλά καί ἡ «ὀνομασία» στίς 25/5/2008 ψευδεπισκόπου τῶν Οὐνιτῶν τῆς Ἑλλάδος τοῦ «Καρακοβίας» κ. Δημητρίου Σαλάχα καί νῦν «Γρατιανουπόλεως» καθώς καί ἡ κατόπιν δικῶν του παρεμβάσεων στόν προκάτοχόν του ὡς Πρόεδρος τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς γιά τήν «καθαρότητα τοῦ δόγματος» ἀναίρεσι τῆς συμφώνου ὑπογραφῆς τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἐκπροσώπων στόν διεξαγόμενο θεολογικό διάλογο διά τήν καταδίκη τῆς Οὐνίας στό περιώνυμο κείμενο τοῦ Freising. Ταπεινῶς εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τοῦ χαρίση μετάνοια καί ἀνάνηψη.                                                                                                  

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

______________

ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΚΑ

_____________

СЕРАФИМ ПИРЕЈСКИ: СКАНДАЛИ ПРИМОРАЛИ ПАПУ БЕНЕДИКТА НА ПОВЛАЧЕЊЕ

Повлачење папе Бенедикта 16. – у свету Јозефа Алојза Рацингера – који антиканонски држи свечасни Патријаршијски трон старога Рима, може се сматрати очекиваним, јер су током кратког времена његовог антиканонског управљања јеретичком религиозном заједницом Римокатолицизма на видело избили страшни скандали, што је све учинило немогућим њихово даље контролисање од стране „болесног“ Бенедикта 16. То је иначе основни разлог повлачења, као што се нашироко коментарише како у самом Ватикану, тако и на међународној сцени. Највећа рана његовом угледу нанета је када је започео круг открића о гнусним и срамним педофилним скандалима тзв. Римокатоличког „клира“.
Током читаве 2010. године тема педофилних Римокатоличких „служитеља“ доминирала је сензационалним открићима међународних медија, са ударном вешћу – да је највероватније у процесу прикривања ових прљавих и одвратних злочина учествовао и сам Бенедикт 16, када је као „Архиепископ“ Минхенски Римокатоличког „свештеника“ Петра Халермана само преместио из Есена у Минхен, иако је овај био под оптужбом за педофилију, те је овај конкретни злочинац и након судске пресуде за силовање једног детета 1986. године, неометан од своје надлежне „црквене“ управе – тада Архиепископа минхенског Рацингера – наставио своје злочиначко деловање, и разрешен је дужности тек након избијања великог скандала 2010. године.
За његово време експлодирао је и једнодушни бес Холандске и Ирске Скупштине због ужасних скандала педофилије у њиховим земљама, који су се бројали на хиљаде, да би као врхунац протеста дошло до затварања амбасаде Ирске у Ватикану. Такође је започело истраживање педофилних скандала – покренуто од стране федералне владе Аустралије – које је обухватило читав континент, проглашен је „блаженим“ његов претходник Јован Павле 2. за чије је време систематски заташкавано на стотине хиљада случајева педофилије Римокатоличких „клирика“, док су у Америци непрекидно на тапету биле одбране Римокатоличких „кардинала и архиепсикопа“, уз истовремено исплаћивање одштете која се мерила милионима долара, жртвама гнусне педофилије – израза Римокатоличког „хришћанског морала“. Read more »

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΙΝΑ (ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 7th, 2013 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST.

Απόσπασμα της ομιλίας
_

 
_
Ολόκληρη η ομιλία
_

_

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 7th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

 

_

TIDEON: Ἔληξαν μέ  ἐπιτυχία οἱ ἡμερίδες πού ἔγιναν σέ Ἀθήνα  καί Θεσσαλονίκη μέ θέμα:   

«Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στόν καιρό τῆς πανθρησκείας»

πού διοργάνωσε ἡ  Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» σέ συνεργασία μέ τόν τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος», ἐκτιμώντας τή σοβαρότητα τοῦ προβλήματος πού δημιουργεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Δημοτικά καί τά Γυμνάσια βάσει τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν.
Οἱ συμμετέχοντες ἀνῆλθαν σέ πολλές ἑκατοντᾶδες, προερχόμενοι κυρίως ἀπό τούς ἐν ἐνεργείᾳ ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων καί προκλήθηκαν ζωηρό ἐνδιαφέρον καί συζητήσεις.
Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε σέ VIDEO ἀπό τήν Τράπεζα Ἰδεῶν τήν ἡμερίδα τῶν Ἀθηνῶν καί νά διαβάσετε τό Ψήφισμά της , πού ἔχει τίς ἴδιες θέσεις καί προτάσεις  μέ αὐτό τῆς Θεσσαλονίκης, πιέζοντας ΕΔΩ.

__jubpls

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=713:15213

Περιοδικὸν «Φωτεινὴ Γραμμή»
Μουσῶν 14 – 15452 Ψυχικόν
Τηλ.: 210-3254321, Τηλεομοιότυπον:210-3236978
www.fotgrammi.gr
ΠΡΟΣΚΛ. ΤΑΜΑ

_____jubpls

ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

Μαθητής του Λυκείου ευαισθητοποιημένος στο φοβερό θέμα των εκτρώσεων, παίρνει τη θέση του δολοφονημένου παιδιού που δεν μπορεί να μιλήσει και διαμαρτύρεται με τον δικό του τρόπο.

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος όταν μιλούσε για το θέμα αυτό των εκτρώσεων φώναζε· ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!!!!! Εδώ μέσα στο ναό υπάρχουν δολοφόνοι που σκότωσαν τα παιδιά τους… Τι κακό σας έκανε κακούργοι γονείς το αθώο αυτό νήπιο και το σκοτώσατε;….

Ο μαθητής μας έστειλε το μήνυμα· «ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κ ΕΓΡΑΨΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ. ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΝΑ Τ ΑΚΟΥΣΕΤΕ! http://www.youtube.com/watch?v=OCPnAbIztfg

jubpls

Ἡ περὶ «Πρώτου» κενοφωνία τοῦ κ. Ἰω. Ζηζιούλα

 

Μ. Ἀθανάσιος: Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδίδουμε στὸ Θεὸ λέξεις, ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὴν Ἁγία Γραφή.

Ζηζιούλας Ἰω., μητροπ. Περγάμου: Ὁ Θεὸς Πατὴρ εἶναι «Πρῶτος»

Ὁ κ. Ζηζιούλας ἐπὶ τῷ ἔργῳ τῆς βλασφημίας τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Τὰ ὅσα βλάσφημα περὶ Ἁγίας Τριάδος λέγει ὁ μητροπολίτης Περγάμου [τὰ ὁποῖα κατήγγειλαν ἐπισήμως 300 μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀδρανοῦσα Ἱ. Σύνοδο …ἔθαψε(!) στὸ Ἀρχεῖο της] μπορεῖτε νὰ τὰ παρακολουθήσετε σὲ βίντεο, στὴν παρακάτω διεύθυνση (ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ 26ο λεπτό καὶ μετά):

http://amethystosbooks.blogspot.gr/2013/02/blog-post_9372.html

Τὸ νὰ προσθέτουμε λέξεις καὶ ἔννοιες στὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος, οἱ Πατέρες τὸ ἔχουν ἀπαγορεύσει ὡς ἀνοίκειον. Διότι δὲν γνωρίζουμε ποιά προβλήματα μπορεῖ αὐτὸ νὰ προκαλέσει στὸ Δόγμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔτσι κατὰ τὸν Μ. Ἀθανάσιον τέτοιες ἐκφράσεις περὶ Ἁγίας Τριάδος, ὅπως ὁ ὅρος «Πρῶτος» γιὰ τὸν Πατέρα, ποὺ ἀναφέρεται στὶς ἐνδοτριαδικὲς σχέσεις καὶ ποὺ δὲν περιέχεται στὴν Ἁγία Γραφή, αὐτὴ τὴν χρήση «ἡ εὐσέβεια οὐκ ἐπιτρέπει λέγειν», ἔστω κι ἂν γιὰ τὴ λογική μας αὐτὸ φαίνεται εὔλογο.

Τὸ κείμενο του Μ. Ἀθανασίου, ἂν καὶ ἀμετάφραστο, εἶναι εὔγλωττο.

Τὸ παρακάτω κείμενο τοῦ Μ. Ἀθανασίου, μεταξὺ αἱρετικοῦ καὶ Ὀρθοδόξου, ἂν καὶ ἀμετάφραστο, εἶναι εὔγλωττο.
Ἀνόμ. Ἅμα οὖν λέγεις ὑπάρχειν Πατέρα καὶ Υἱόν; Read more »

«Eν τω κοσμω θλιψιν εξετε, αλλα θαρσειτε εγω νενικηκα τον κοσμο»

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 7th, 2013 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

AMYNTAIO 1976

THN MEΓAΛH ΠAPAΣKEYH

«Eν τω κοσμω θλιψιν εξετε,

αλλα θαρσειτε εγω νενικηκα τον κοσμο»

Ακρα ταπειν.Tο χωρίο αυτό ευσεβές εκκλησίασμα είναι παρμένο από το πρώτο Eυαγγέλιο που ακούσατε σήμερα. Eίναι οι αποχαιρετιστήριες λέξεις που είπε ο Kύριος, όταν τελείωσε ο Mυστικός Δείπνος. O τόνος της φωνής του είναι μελαγχολικός. Ύστερα από εμένα θα δοκιμάσετε πολλές θλίψεις στον κόσμο αυτό, αλλά μη φοβάστε εγώ ενίκησα τον κόσμο.
Πράγματι αν κάποιος από τα εκατομμύρια και δυσεκατομμύρια των ανθρώπων, που έζησαν και ζουν στον πλανήτη αυτό πόνεσε πολύ και μπορεί να ονομασθεί άνθρωπος του πόνου και των θλίψεων, είναι ο  Yιός της Παρθένου. Eίναι ο Eσταυρωμένος μας Kύριος. Aλλά λέει, θαρσείτε εγώ ενίκησα τον κόσμο.
H ζωή του Θεανθρώπου, από την ημέρα που γεννήθηκε ως άνθρωπος στον κόσμο μέχρι τη στιγμή που είπε το τετέλεσται στο Σταυρό, ήταν ζυμωμένη με το δάκρυ, με τον πόνο, με την θλίψη.
Pίξτε αγαπητοί μου ένα βλέμμα στον Eσταυρωμένο. Όταν ήρθε στον κόσμο, δεν υπήρχε τόπος για να γεννηθεί. Σ’ ένα βρωμερό και ακάθαρτο σπήλαιο τον τοποθέτησε η Aγία του Mητέρα. Mέσα στην φάτνη των αλόγων.
Nήπιο τον κατεδίωξε ο Hρώδης και έφυγε πρόσφυγας στην Aίγυπτο.
Έζησε ως ο πτωχότερος των ανθρώπων. Περιφρονείτο από τις ανώτερες τάξεις της κοινωνίας. Eθεωρήτο ως γιός του τέκτονος ο «γράμματα μη μεμαθηκός»
Hβρίσθη, διεβλήθη, εσυκοφαντήθη όσο κανένας άνθρωπος στον κόσμο. Aυτός που ήτο αμόλυντος και είπε «τις ελέγξη με περί αμαρτίας», ονομάσθη φίλος των αμαρτωλών και τελωνών. Aυτός που αγάπησε τον λαό όσο ουδείς άλλος και αγκάλιασε τους πονεμένους και περιφρονημένους και πεφορτισμένους, ονομάσθη λαοπλάνος, δημεγέρτης δημαγωγός, απατεών, αγύρτης.
Aυτός που ήτο Bασιλεύς των αγγέλων και αρχαγγέλων ονομάσθη από τα Iουδαϊκά καθάρματα τους γραμματείς και φαρισαίους, Θεέ μου συγχώρεσέ μου, σατανάς και Bεελζεβούλ. Aυτός που η διάνοια του ήτο ήλιος, που φωτίζει τον κόσμο, ονομάσθη από τους εχθρούς του τρελλός.
Kανένας άνθρωπος δεν εσυκοφαντήθη και διεβλήθη όσον ο Xριστός. Mπορείτε να φαντασθείτε ποιά θλίψη δοκίμαζε ο Xριστός όταν άκουε τα ψεύδη, τις διαβολές, τις συκοφαντίες, τις διαστρεβλώσεις εκ μέρους των εχθρών του;
Δεν ήταν όμως μόνο αυτές οι θλίψεις που εδοκίμασε ο Xριστός, υπήρχαν και χειρότερες και αυτές προέρχονται από τον κύκλο των μαθητών του. Ω, οι μαθητές του, δεν τον καταλάβαιναν καθόλου. Άλλα έλεγε ο Xριστός και άλλα αυτοί εννοούσαν. O νους τους χαμηλός, η σκέψη τους ευτελής, τα αιτήματα τους γήϊνα, γι’ αυτό ο Xριστός τους είπε: «Oυκ είδατε τι αίτείσθε».
 O ένας τον πούλησε για 30 αργύρια. O άλλος ο πιο φλογερός ο Πέτρος τον αρνήθηκε, μπροστά σε μια υπηρέτρια με όρκο «Oυκ οίδα τον άνθρωπο». Όλοι έφυγαν σαν λαγοί και εκρύβησαν και έμεινε μόνος, μονότατος επάνω στο βράχο του Γολγοθά ο Yιός της Παρθένου.
«Eν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο».
O Xριστός έπαθε, όχι «εξ ιδίων αμαρτημάτων, όχι εξ ιδίων εγκλημάτων, τ’ ομολόγησε ο εκπρόσωπος της δικαιοσύνης της Pώμης ο Πιλάτος ότι είναι αθώος και ουδέν ευρίσκει εν αυτώ άτοπον. Έπαθε για τα δικά μας αμαρτήματα.
Oκτώ αιώνες νωρίτερα είπε ο Hσαϊας: «Oύτος τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, ημείς λογισώμεθα αυτό εν πόνω εν πληγή και κακώση».
O Iωάννης ο Πρόδρομος όταν έδειξε τον Xριστό είπε: «Oύτος εστι ο αμνός του Θεού ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου.
Έπαθε για μας ο Xριστός. Προσέφερε το Tίμιο του αίμα στο Γολγοθά, ως «λίτρον της ανθρωπότητος.
H θυσία του είναι μοναδική, αγγίζει τ’ άστρα του ουρανού.
Γιατί σας φαίνετε παράξενο αδελφοί μου, όταν και μεις υποφέρουμε. O κόσμος έβαλε φωτιά στο χλωρό ξύλο, όπως είπε ο ίδιος, που δύσκολα καίγεται. Tι περιμένουμε να κάνει εμάς, που είμαστε ξερά κλαδιά και δένδρα άκαρπα; Που δεν έχουμε ζωτικότητα και καιγόμαστε αμέσως;
«Eι εν τω χλωρώ ταύτα εποίησαν τι εν τω ξηρώ;».
O κόσμος που έκαψε το χλωρό θα κάψει και τα ξηρά κλαδιά, θα κάψει τους αμαρτωλούς.
Yπέφερε ο Xριστός και έγινε υπόδειγμα υπομονής σ’ όλους τους υιούς των ανθρώπων. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην περάσει μικρές ή μεγάλες θλίψεις. O πολύαθλος Iώβ λέγει. Tα πουλιά γεννήθηκαν για να πετούν και ο άνθρωπος γεννήθηκε για τον πόνο και το δάκρυ. O 20ος αιώνας που ζούμε είναι αιώνας της θλίψεως και της πίκρας της μεγάλης.
Ω σεις, όσοι ευρίσκεσθε εδώ και μ’ ακούτε, που έχετε κάποιο κρυφό μυστικό, κάποια κρυφή πληγή, είτε από τους οικείους σας, είτε από τους ξένους, παρατηρείστε τον Eσταυρωμένο το πρότυπο της υπομονής και πάρετε θάρρος.
«Eν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο».
Ω ορφανά πονεμένα, που δεν έχετε πατέρα και μητέρα, δέστε τον Eσταυρωμένο που σας φωνάζει από το Σταυρό.
Oρφανά μου έχετε θάρρος, μην κλονίζεστε.
Ω χήρες, που ίπιατε το πικρό ποτήρι της χηρείας «εν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο».
Φτωχοί οικογενειάρχες, που αγωνίζεστε από το πρωΐ μέχρι το βράδυ για να βγάλετε ένα καρβέλι ψωμί, έχετε θάρρος, ο Eσταυρωμένος σας χαιρετά.
 Ω σεις, μητέρες, ω σεις γυναίκες που σας εγκατέλειψε ο σύζυγος και μείνατε μόνες στον κόσμο έχετε θάρρος.
Ω σεις ασθενείς που βογγάτε πάνω στο κρεββάτι και είναι για σας το κρεββάτι ο σταυρός του Γολγοθά, θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο».
Aδελφοί μας Kύπριοι που τις ημέρες αυτές ζείτε κάτω από σκηνές και είστε πρόσφυγες, όπως ο Xριστός στην Aίγυπτο και έχετε θλίψη για τις αδικίες που σας έκανε ο κόσμος. Aκούσατε τα λόγια του Xριστού που σήμερα Mεγάλη Παρασκευή σας απευθύνει.«Eν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον».
Tα λόγια αυτά τ’ απευθύνει σ’ όλους τους πονεμένους, όλων των αιώνων, αλλά κατ’ εξοχήν τ’ απευθύνει στα εκλεκτά του παιδιά. Δεν υπάρχουν μόνο τα παιδιά της νύχτας, δεν υπάρχουν μόνο οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, δεν υπάρχουν μόνο οι βλάσφημοι και τα καθάρματα της κοινωνίας, υπάρχουν και τα εκλεκτά παιδιά του Eσταυρωμένου, τα εκλεκτά παιδιά του φωτός. Προς τις γυναίκες τους άνδρες και τα παίδια που πιστεύουν ακράδαντα στον Iησού απευθύνομαι και λέγω.
Eκλεκτά παιδιά του Eσταυρωμένου, φάλαγξ  ιερά και αγία, ανδρών, μυροφόρων γυναικών και παιδίων που τόλματε στον 20ο αιώνα να κάνετε τον σταυρό σας. Φθάσαμε σε σημείο που ντρέπονται να κάνουν τον σταυρό τους.
O Xριστός δεν ντράπηκε γυμνός να σταυρωθεί στο Γολγοθά και εμείς ντρεπόμαστε να κάνουμε το σημείο του σταυρού. Eσείς εκλεκτά παιδιά του Eσταυρωμένου που τολμάτε να ομιλείτε για το Xριστό και ν’ αντιστέκεστε στο ρεύμα της αμαρτίας και πάτε κόντρα με τις αισχρές επιθυμίες του κόσμου, προς εσάς κατ’ εξοχήν απεθύνεται ο λόγος του Kυρίου και λέγει «Eν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο.
Θα υποφέρετε, θα σταυρωθείτε από τον κόσμο αυτό αλλ’ έχετε θάρρος. H τελική νίκη, χαίρετε και αγαλλιάσθε δεν ανήκει στους πονηρούς, στους διεφθαρμένους και υλιστάς. H νίκη είναι του Eσταυρωμένου. «Θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον»
Όσο ποιο κοντά είστε στον Eσταυρωμένο, όσο περισσότερο προσπαθείτε να ζείτε κατά Xριστό, να εφαρμόζετε τις άχραντες ιδέες του, να μοιάζετε τον Eσταυρωμένο τόσο περισσότερο θα θλίβεσθε εις τον κόσμο αυτό.
Kοντά στον Eσταυρωμένο θα υψωθεί και ο δικός σας Σταυρός, με ένα πλήθος άλλων σταυρών, αλλά «θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο».H νίκη θα είναι δική μας.
Aπό τα δάκρυα θα βγει κάτι μεγάλο και υψηλό. Eίπε κάποιος: Όποιος δεν έκλαυσε και δεν έβρεξε το προσκέφαλό του με τα δάκρυα, δεν εγνώρισε τον Θεό.
Πρέπει να κλαύσωμε, να πονέσουμε, να διέλθουμε από το καμίνι των θλίψεων, για να καθαριστούμε. Kαι όπως ο χρυσός καθαρίζετε με την φωτιά, έτσι και οι εκλεκτές ψυχές λάμπουν με τις θλίψεις.
Tο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου λέγει ένας νεώτερος φιλόσοφος είναι το πανεπιστήμιο του πόνου και των θλίψεων. Mόνον όσοι περάσαν απ’ αυτό το καμίνι, όσοι κοιμήθηκαν στις φυλακές, όσοι συκοφαντήθηκαν στον κόσμο αυτό, όσοι υπέστηκαν τα πλήγματα του κόσμου και έκλαυσαν, μόνο αυτοί εγνώρισαν το βάθος της ανθρώπινης ζωής και ο Xριστός είναι το υποδειγμά τους. Aυτόν ατενίζουν, απ’ Aυτόν αντλούν υπομονή και δύναμη και από τις θλίψεις περιμένουν να βγει κάτι καλό. Περιμένουν από το πικρο να βγει γλυκύ.
H Eπιστήμη κατόρθωσε από το φάρμακο της κόμπρας να βγάλει φάρμακο σωτήριο και η επιστήμη του Σταυρού γνωρίζει από τις θλίψεις να εξάγει το φάρμακο της σωτηρίας, να εξάγει από το πικρό γλυκύ.
Θαρσείτε λοιπόν παιδιά των θλίψεων των μεγάλων. Δεν είμεθα ορφανοί, έχουμε μαζί μας τον Xριστό. Mαζί του θα προχωρήσουμε βήμα προς βήμα την κλίμακα του Γολγοθά, για να φθάσουμε στο ύψος που μας καλεί Eκείνος. O Xριστός ατενίζει από τα ύψη του Σταυρού όλους τους πονεμένους της γης και λέγει. Έλληνες εν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 7th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνδιοργάνωση:
Νεανική Σύναξη Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού
Νεανική Σύναξη Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
(γεύμα νεολαίας – ώρα προσέλευσης 19:30)
ΗΛΙΚΙΕΣ (18-38 ετών)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 28/2/2013
ΔΗΛΩΝΕΤΕ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΗΛΙΚΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 200 ΝΕΟΙ/ΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΔΩΡΕΑΝ
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος)

ornament7-final2 copy

»Γιατι τόσος «ντόρος» για την παραίτηση Πάπα;»

Του  Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία

Παραιτήθηκε ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´ ἀπό τήν παπωσύνη του. Ἀλλά γιατί τόσος «ντόρος» καί στόν χῶρο μας, ἀλλά καί θλίψη μερικῶν, ἐκκλησιαστικῶν μάλιστα ἀνδρῶν, γιά τήν παραίτησή του; Εἴμαστε στά «καλά» μας;
Ἀκόμη δέν ἔχουμε καταλάβει ὅτι ὁ παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Πάπας λοιπόν εἶναι αἱρεσιάρχης;
Γιά νά παραλείψω τά ἄλλα καί πολλά, λέγω μόνο αὐτά τά τρία βασικά γιά μᾶς: Οἱ παπικοί ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα (μέ τό «φιλιόκβε» τους), πιστεύουν ἄλλη Παναγία καί κάνουν διαφορετικά τόν σταυρό τους. Αὐτοί εἶναι κομμένοι ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί γι᾽ αὐτό δέν μποροῦμε νά κάνουμε μαζί τους τήν Θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουμε μαζί τους τά Ἄχραντα Μυστήρια. Δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, λυποῦμαστε δέ γιά τήν χρήση ἀπό μερικούς τοῦ ὅρου «Ρωμαϊκή Ἐκκλησία».
Γιατί, ἄν καί οἱ παπικοί ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ποιά, τελοσπάντων, εἶναι αὐτή ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία, πού ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας, στήν ὁποία πρέπει νά ἀνήκουμε γιά νά σωθοῦμε; Ἀφοῦ λοιπόν ὑπάρχουν τόσες μεγάλες δογματικές διαφορές τῶν παπικῶν μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, καί τόσες ἄλλες πολλές, πέστε μου, εἶναι ἤ δέν εἶναι αἱρετικοί οἱ παπικοί; ΕΙΝΑΙ!
Κι ἄν μερικοί ἤ πολλοί δέν θέλουν νά τό παραδεχτοῦν αὐτό, ἔχουμε νά τούς παρουσιάσουμε πολλές-πολλές πατερικές μελέτες καί ὁμιλίες, οἱ ὁποῖες ὁμιλοῦν καθαρά περί τῶν αἱρέσεων τῶν παπικῶν. Ἀφοῦ λοιπόν οἱ παπικοί εἶναι αἱρετικοί, γιατί, ξαναλέμε, τόσος θόρυβος καί θλίψη γιά τήν παραίτησή του; Πραγματικά, δέν μποροῦμε νά τό καταλάβουμε!
Λέγεται ὅτι ὁ παραιτηθείς Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´ εἶναι φιλορθόδοξος.
Ὅμως, καταλάβαμε καί ἐννοήσαμε καί αὐτοῦ, ὅπως καί ἄλλων προκατόχων του, τό σχέδιο, μέ τόν πόθο τῆς ἑνώσεως, νά ὑποτάξει τήν Ὀρθοδοξία στόν παπισμό.
Τήν ἕνωση μέ τούς Καθολικούς τήν θέλουμε καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι καί εὐχόμαστε γι᾽ αὐτήν. Θέλουμε ὅμως ἕνωση χωρίς στό ἐλάχιστο νά ξεφύγουμε ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί νά προσχωρήσουμε στά παπικά δόγματα καί στίς παπικές ἀπαιτήσεις (ἀλάθητο τοῦ Πάπα). Ἕνωση σάν κι αὐτή τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας δέν θά τήν δεχθεῖ ποτέ ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας, γιατί ποιμαίνεται ἀπό Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐμπνέονται ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.
Ἀλλά καί ἄν μερικοί ἐκκλησιαστικοί ταγοί ξεφύγουν καί ζητήσουν ἕνωση μέ τόν Πάπα ἐπί προδοσίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ὁ εὐσεβής Ὀρθόδοξος λαός δέν θά τό ἐπιτρέψει αὐτό, ἀλλά θά τούς κυνηγήσει μέ τά ξύλα καί μέ γιουχαΐσματα, ὡς προδότες τῆς πίστεως, ὅπως ἀκριβῶς ἔτσι συνέβηκε μέ τήν ψευδοένωση τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας.
Γιατί, ὅπως τό γράφει ἡ παλαιά διακήρυξη τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, ὁ Ὀρθόδοξος λαός εἶναι ὁ φρουρός τῆς πίστεώς του, τήν ὁποία θέλει ἀπαρασάλευτη καί ἀμετακίνητη ἀπό τά δόγματα τῶν ἁγίων Πατέρων.
Τέλος πάντων, ἐκφράζοντας καί τό Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ πού ποιμαίνω, τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, εὐχόμαστε ἀπό καρδίας στόν παραιτηθέντα Πάπα Βενέδικτον ΙΣΤ´ νά τόν φωτίσει ὁ Θεός νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία εἶναι ΜΟΝΟ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί, ἀφοῦ χαρακτηρίζεται ὡς φιλορθόδοξος, νά ἀρνηθεῖ, ἔστω τώρα στό γῆρας του, τά παπικά δόγματα, καί νά προσέλθει στήν Ὀρθόδοξη πίστη, γενόμενος καί αὐτός Ὀρθόδοξος, ΑΜΗΝ!

ornament7-final2 copy

Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

του Θεολόγου Νικολάου Πανταζή

Αποτελεί ματαιοπονία, κακοδοξία καί αντορθόδοξη κακοήθεια η συνεχής μας επίμονη ενασχόληση με την περιβόητη παραίτηση του Πάπα.
Είναι αιρετικός μέγας και Αρχηγός Παναιρέσεως του Παπισμού. Η παραίτησή του δεν μας αφορά. Και ιδίως δεν μας τιμά η οποιαδήποτε εκδήλωση λύπης ή θαυμασμού για το ασήμαντο αυτό και κατά πάντα ύποπτο συμβάν.
Όσο μας ενδιαφέρει η παραίτηση ενός ηγετικού στελέχους του Χιλιασμού στο Μπρούκλιν ή του Αρχηγού της Μασονίας ή ενός Αρχιραββίνου του διεθνούς Σιωνισμού, άλλο τόσο ανάξια σχολιασμού τα πολιτικά του πανδαιμόνιου Παπισμού.
Σαν πολύ αξία του δώσαμε του «κερατά» με εμφανή κέρατα αποξαλύψεως στην αιμοσταγή του Τιάρα. Κατάρες και αναθέματα του πρέπουν, όχι συμπαράσταση, στήριξη και θαυμασμός…
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θλίβεται υπερβολικώς και πενθεί υπέρ του δέοντος «ο καυμένος» για αυτόν τον «άδικο χαμό» ότι «με τη σοφία του θα μπορούσε περισσότερα να προσφέρει στην Εκκλησία»… Αυτή η επίκληση με «Ε» κεφαλαίο είναι ρητή βλασφημία διότι αναφέρεται σε μία κοινή, ενιαία Εκκλησία, ενώ δεν είμαστε «Μία» κι’ ούτε πρόκειται να γίνουμε. Read more »

1. Επιμονη στην προσευχη 2. Τι εινε το σωμα μας;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 7th, 2013 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15,21-28)

Ἐπιμονη στην προσευχη

«Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν» (Ματθ. 15,23)

π. Αυγουστινος ιντΟ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἔχει μιὰ ἀδυναμία. Θέλει νὰ τὸν ἐπαινοῦν καὶ νὰ τὸν κολακεύουν. Αὐτὸ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν κούνια καὶ φθάνει ὣς τὰ γηρατειά. Τὸ παιδὶ στὸ σπίτι θέλει χάδι καὶ ἔπαινο περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ τοῦ δώσῃς μιὰ σακκούλα καραμέλλες. Ὁ μαθητὴς στὸ σχολεῖο χαίρεται ὅταν ὁ δάσκαλος τὸν ἐπαινῇ. Ὁ στρατιώτης στὸ στρατὸ φιλοτιμεῖται ὅταν ὁ ἀξιωματικὸς τὸν ἐπαινῇ. Ὁ ὑπάλληλος περιμένει τὸν ἔπαινο τῶν προϊσταμένων του. Καὶ ὁ νέος καὶ ὁ γέρος, ὅλοι θέ᾿νε ἔπαινο. Ζοῦμε μέσα στὸν ἔπαινο.
Ἀλλ᾿ ἂν πάρουμε ζυγαριὰ καὶ ζυγίσουμε τοὺς ἐπαίνους τοῦ κόσμου, τί ἀξία ἔχουν; Πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς μοιάζουν μὲ κίβδηλα νομίσματα. Εἶνε ἐπιπόλαιες κρίσεις ἀνθρώπων ποὺ λίγο μᾶς γνωρίζουν. Εἶνε προϊόντα ἄθλια μιᾶς αἰσχρᾶς βιομηχανίας ποὺ λέγεται κολακεία. Πόσοι ἀπὸ τοὺς ἐπαίνους δὲν ἔγιναν παγίδες, πρὸ παντὸς γιὰ τοὺς νέους; Συχνὰ ἡ διαφθορά, ἰδίως τῶν νεανίδων, ἀρχίζει ἀπὸ ἕνα κοπλιμέντο, ἀπὸ ἕναν ἔπαινο· καὶ σιγὰ – σιγά, ἂν δὲν καταλάβουν τὸν κίνδυνο, πέφτουν στὴν καταστροφή. Πόσοι δὲν ἔπαθαν ἐκεῖνο ποὺ λέει ὁ Ασωπος· ἡ ἀλεποῦ, λέει, εἶδε τὸν κόρακα πάνω στὸ δέντρο νὰ κρατάῃ στὸ ῥάμφος του ἕνα κομμάτι κρέας. Πῶς νὰ τοῦ τὸ πάρῃ; Ἄρχισε νὰ τὸν κολακεύῃ, ὅτι ἔχει «ὡραία φωνή». Ἔτσι ὁ ἀνόητος ἄνοιξε τὸ στόμα νὰ «τραγουδήσῃ», καὶ τὸ κρέας ἔπεσε…
Ἀλλ᾿ ἐὰν οἱ ἔπαινοι τοῦ κόσμου εἶνε χωρὶς ἀξία ἢ γίνωνται καὶ παγίδες, ὑπάρχουν ὅμως ἄλλοι ἔπαινοι ποὺ ἀξίζουν καὶ πρέπει νὰ τοὺς προσέξουμε. Εἶνε οἱ ἔπαινοι τιμίων ἀνθρώπων, ποὺ δὲν κολακεύουν. Εἶνε ὁ ἔπαινος τῆς συνειδήσεως, ποὺ δὲν λέει ψέματα. Εἶνε ὁ ἔπαινος τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἀγγέλων. Εἶνε πάνω ἀπ᾿ ὅλα ὁ ἔπαινος τοῦ Θεοῦ. Ὤ ὁ ἔπαινος τοῦ Θεοῦ! Ἂς μ᾿ ἐπαινέσῃ ὁ Θεός, κι ἂς μὲ κατηγορῇ ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ ἂν μ᾿ ἐπαινῇ ὅλος ὁ κόσμος ἀλλὰ μὲ κατηγορήσῃ ὁ Θεός, καμμιά ἀξία δὲν ἔχω. Ἂν σ᾿ ἐπαινέσῃ ὁ Θεός, παράδεισο ἔχεις· ἂν σὲ κατηγορήσῃ ὁ Θεός, κόλασι ἔχεις. Τί νὰ τοὺς κάνῃς τοὺς ἐπαίνους τοῦ ματαίου τούτου κόσμου; Τοῦ Θεοῦ ὁ ἔπαινος ἀξίζει.

* * *

Ἕναν τέτοιο ἔπαινο ἔχει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Σήμερα ὁ Κύριός μας ἐπαινεῖ. Ποιόν ἐπαινεῖ; βασιλιᾶ; στρατηγό; σοφό; ἐπιστήμονα; Ὄχι. Ἐπαινεῖ μιὰ γυναῖκα. Ποιά γυναῖκα; Τὴ Χαναναία, ποὺ ἔπεσε μπροστὰ στὰ πόδια του καὶ ζητοῦσε τὴ θεραπεία τῆς θυγατέρας της. Μὰ γιὰ νὰ τὴν ἐπαινῇ ὁ Χριστός, σημαίνει ὅτι αὐτὴ εἶχε ἀξία. Καὶ πράγματι ἡ γυναίκα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου ἤτανε διαμάντι. Ἦτο ἀξία ἐπαίνου. Τί εἶδε ἆραγε ὁ Χριστὸς στὴ Χαναναία καὶ εἵλκυσε τὸ θαυμασμό του;
Τὸ πρῶτο ποὺ εἶδε ἦταν ἡ πίστι της. Τί ἦταν ἡ Χαναναία; Εἰδωλολάτρις. Ἡ χώρα της, ἡ Χαναάν, ἦταν χώρα αἰσχρᾶς εἰδωλολατρίας, μὲ μάγους καὶ μάγισσες. Δὲν ἔζησε αὐτὴ στὰ Ἰεροσόλυμα, δὲν εἶχε ἀκούσει τὸ Χριστό, δὲν εἶδε τὰ θαύματά του. Καὶ ὅμως, μόλις τῆς εἶπαν ὅτι αὐτὸς ποὺ περνάει εἶνε ὁ Χριστός, μιὰ ἐσωτερικὴ πεποίθησι τὴν ἔκανε νὰ πῇ· Αὐτὸς εἶνε ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου, αὐτὸς εἶνε ὁ μοναδικὸς γιατρὸς καὶ γιὰ τὴ θυγατέρα μου. Ἀμέσως ἔπεσε μπροστὰ στὰ πόδια του. Κι ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη σβήσανε μέσα στὴν καρδιά της ὅλοι οἱ ψεύτικοι θεοί. Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη προσκολλήθηκε στὸ Χριστό. Αὐτὴ τὴν πίστι βράβευσε ὁ Χριστός.
Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· Ἐμεῖς ἔχουμε αὐτὴ τὴν πίστι; Ὅταν ἀρρωστήσουμε ποῦ τρέχουμε; Πολλοί, λεγόμενοι Χριστιανοί, τρέχουν σὲ μάγους. Ἀκόμη καὶ σήμερα, στὸν αἰῶνα αὐτόν. Καὶ ὄχι μόνο στὰ χωριὰ ἀλλὰ καὶ στὰ μεγάλα κέντρα. Ὀργιάζει ἡ μαγεία καὶ ξαφρίζει πορτοφόλια… Θὰ πῇ κανείς· Κ᾿ οἱ παπᾶδες ζητᾶνε τυχερά. Δὲν τὸ ἐγκρίνω. Θέλω ὁ παπᾶς νὰ εἶνε στὸ ὕψος του καὶ τὰ μυστήρια νὰ τελοῦνται δωρεάν. Δὲν τὸ ἐγκρίνω λοιπὸν αὐτό. Ἀλλὰ δὲν ἐγκρίνω καὶ τὸ ἄλλο· ὅταν ὁ παπᾶς ζητήσῃ κάτι, τὸν περνοῦν «γενεὲς δεκατέσσερις»· στοὺς μάγους ὅμως ἀδειάζουν τὰ πορτοφόλια χωρὶς διαμαρτυρία. Λὲς καὶ δὲν ὑπάρχει Χριστός, λὲς καὶ δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία, λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν μυστήρια, λὲς καὶ δὲν κάνει θαύματα ἡ πίστι μας.
Βλέπετε λοιπὸν τί πίστι εἶχε ἡ Χαναναία, ἐν συγκρίσει μὲ τοὺς σημερινοὺς Χριστιανούς;
Ἐπῄνεσε ὁ Χριστὸς τὴ Χαναναία γιὰ τὴν πίστι της. Ἀλλὰ τὴν ἐπῄνεσε καὶ γιὰ τὴν ταπείνωσί της. Τῆς λέει· «Δὲν εἶνε σωστό, τὸ ψωμὶ ποὺ προορίζεται γιὰ τὰ παιδιὰ νὰ τὸ ῥίξω στὰ σκυλιά» (Ματθ. 15,26). «Παιδιὰ» ἐννοοῦσε τοὺς Ἰουδαίους, καὶ «σκυλιὰ» τοὺς εἰδωλολάτρες ποὺ ζοῦσαν μιὰ ἀκάθαρτη καὶ αἰσχρὰ ζωή. Ἡ Χαναναία ἄκουσε αὐτὸ τὸ λόγο, καὶ δὲν τὸ πῆρε ὡς προσβολὴ τοῦ γένους καὶ τῆς φυλῆς της· πῆρε τὴ λέξι «σκυλί», ποὺ θεωρεῖται ὑβριστική ―ἐδῶ εἶνε τὸ μεγαλεῖο της―, καὶ τὴν ἔκανε ὅπλο, καὶ μ᾿ αὐτὴν πολέμησε – ποιόν; Τὸ Χριστό· καὶ Τὸν ἐνίκησε. Ὤ θαῦμα! Νίκησε τὸν Ἀήττητο. «Ναί, Κύριε», λέει (ἔ.ἀ.15,27)· ἂν ἄλλοι εἶνε παιδιά σου, ἐγὼ εἶμαι σκυλάκι σου. Δῶσε τὸ ψωμὶ στὰ παιδιά σου· ἐγὼ θὰ περιμένω νὰ πάρω τὰ ψίχουλα. Ἕνα ψίχουλο, Χριστέ μου, φτάνει γιὰ μένα.
Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· Ἔχουμε ἐμεῖς τέτοια ταπείνωσι; Δεχόμεθα παρατηρήσεις καὶ ἐλέγχους; Οἱ περισσότεροι εἶστε οἰκογενειάρχαι καὶ ἔχετε σπίτια. Τολμᾷ σήμερα ὁ ἄντρας νὰ κάνῃ παρατήρησι στὴ γυναῖκα; Καὶ τολμᾷ ἡ γυναίκα νὰ κάνῃ παρατήρησι στὸν ἄντρα; Ἔτσι τὸ ἀντρόγυνο ζῇ μέσα σὲ μιὰ κολακεία, ὄχι στὴν ἀλήθεια. Ποῦ εἶνε ἡ ταπείνωσι; Μᾶς ἔφαγε ὁ ἐγωϊσμὸς καὶ ἡ ὑπερηφάνεια, ποὺ εἶνε τὸ χειρότερο ἁμάρτημα, μεγαλύτερο κι ἀπὸ τὴν πορνεία κι ἀπὸ τὴ μοιχεία κι ἀπὸ ὅλα. Αὐτὴ γκρέμισε τὸν ἑωσφόρο καὶ τὸν ἔκανε διάβολο. Γι᾿ αὐτὸ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς λέει· Ὅταν βλέπω ἄντρα ὑπερήφανο ἢ γυναῖκα ὑπερήφανη, μοῦ φαίνεται ὅτι βλέπω τὸ διάβολο· κι ὅταν βλέπω ταπεινὸ ἄνθρωπο, μοῦ φαίνεται σὰν ἄγγελος. Τέτοια ταπείνωσι εἶχε ἡ Χαναναία. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς τὴν ἐπῄνεσε· «Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις!» (ἔ.ἀ. 15,28) καὶ μεγάλη σου ἡ ταπείνωσις.
Ἀλλὰ ἡ γυναίκα αὐτὴ εἶνε ἀξιοθαύμαστη καὶ γιὰ κάποια ἄλλη μεγάλη ἀρετή. Ποιά; Ἔπεσε στὰ πόδια καὶ παρακαλοῦσε· «Κύριε, ἐλέησον» (ἔ.ἀ. 15,22). Καμμιά σημασία ὁ Χριστός! «Κύριε, ἐλέησον»· καμμιά ἀπάντησις! Μὰ δὲν ἄκουγε ὁ Χριστός; Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔφτειαξε μηχανήματα κι ἀκούῃ μακριά, τὸ αὐτὶ τοῦ Θεοῦ ἀκούει ὅλες τὶς φωνὲς καὶ ὅλους τοὺς ψιθύρους. Καὶ ὅμως ἐδῶ καμμιά σημασία! Τί ἔκανε τότε αὐτή; Ὁ ἕνας εὐαγγελιστὴς λέει ὅτι ἔκραζε «ἔμπροσθεν» (βλ. Μᾶρκ. 7,25), ὁ ἄλλος λέει ὅτι ἔκραζε «ὄπισθεν» (Ματθ. 15,23). Ἔχετε δεῖ σκυλιὰ ποὺ τριγυρίζουν τὸ ἀφεντικό τους πότε μπροστὰ καὶ πότε πίσω, ὥσπου νὰ τοὺς δώσῃ κάτι; Ἔτσι κι αὐτή. Μιὰ πίσω, μιὰ μπροστά, δὲν κουράστηκε, ἕως ὅτου ἀνάγκασε τὸ Χριστὸ ν᾿ ἀνοίξῃ τὸ στόμα του καὶ νὰ μιλήσῃ. Ἡ Χαναναία ἐπιμένει. Ἐπιμένει ὄχι στὸ κακό, ὄχι στὴν ἀτιμία, ὄχι στὸ ἔγκλημα· ἐπιμένει στὸ καλό. Εἶνε ἀρετή, παρ᾿ ὅλα τὰ ἐμπόδια, νὰ ἐπιμένῃς στὸ καλό. Αὐτὸς ποὺ ἐπιμένει νικᾷ.
Ἕνα ἰνδικὸ παραμύθι λέει, ὅτι κάποτε ἕνας ναύτης ταξίδευε. Ἦταν στὸ ἄκρο τοῦ πλοίου, κρατοῦσε στὰ χέρια του ἕνα δαχτυλίδι καὶ τὸ ἔπαιζε στὰ δάχτυλά του. Σὲ μιὰ στιγμὴ ὅμως τὸ δαχτυλίδι τοῦ φεύγει καὶ πέφτει στὴ θάλασσα. Δὲν ἀπελπίστηκε. Τί ἔκανε; Πῆρε ἕνα κουβᾶ κι ἄρχισε νὰ …ἀδειάζῃ τὴ θάλασσα! Τότε, λέει, ἄκουσε τὴ θάλασσα· ―Τί κάνεις ἐκεῖ; ―Ἄχ, ἄτιμη θάλασσα, λέει, μοῦ ᾿κλεψες τὸ δαχτυλίδι μου. Θὰ σὲ ἀδειάσω νὰ τὸ πάρω! Ὅταν τ᾿ ἄκουσε ἡ θάλασσα, φοβήθηκε. ―Ἐσύ, λέει, ἔχεις κακὸ σκοπό· πάρε τὸ δαχτυλίδι σου, γιατὶ σὲ βλέπω ὅτι εἶσαι ἐπίμονος…
Ἀκοῦτε ἐπιμονή; Ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς. Ἐπιμονὴ στὸ καλό, καὶ θὰ νικήσουμε.

* * *

Ἀγαπητοί μου! Ἂν κάτι ποὺ ζητοῦμε εἶνε σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε νὰ τὸ ζητοῦμε ὅπως ἡ Χαναναία. Μὴ μοιάσουμε σὰν κάτι ἀλητόπαιδα, ποὺ χτυποῦν στὰ σπίτια τὸ κουδούνι μιὰ φορὰ καὶ μετὰ φεύγουν· φεύγουν, γιατὶ θέλουν νὰ πειράξουν. Ὄχι, λοιπόν, μιὰ φορά, ἀλλὰ συνεχῶς, μέχρι ν᾿ ἀνοίξῃ ἡ πόρτα τοῦ Θεοῦ. Ἠλεκτρικὸ κουδούνι γιὰ μᾶς εἶνε ἡ προσευχή, τὸ «Κύριε, ἐλέησον». Ἂς ἐπιμένουμε· Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐλέησον ἡμᾶς. Ἅμα αὐτὸ τὸ λέμε μὲ ἐπιμονή, τότε καὶ τὰ πιὸ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ πράγματα θὰ γίνουν, καὶ θ᾿ ἀκούσουμε κ᾿ ἐμεῖς· «Μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω ὡς θέλεις» (ἔ.ἀ. 15,28).

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
(Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου στον ιερό ναὸ του Ἁγίου Γεωργίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος; Ἀθηνῶν 31-1-1960)

______ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ______

Τι εινε το σωμα μας;

«Ὑμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος» (Β΄ Κορ. 6,16)

Χαίρω, ἀγαπητοί μου, ποὺ βρίσκομαι σήμερα ἐδῶ, σὲ μιὰ ὡραία ἐκκλησία ποὺ ἔχτισε ἡ εὐσέβειά σας. Καὶ δὲν εἶνε μόνο αὐτή· κι ἄλ­λες ἐκκλησίες ἔχουν χτίσει οἱ πιστοί, στὶς πό­λεις καὶ στὰ χωριά. Στὴν Πρέσπα π.χ., σ᾽ ἕ­να πο­λὺ μικρὸ χωριό, ποὺ ἔχει μόνο 15 κατοίκους, οἱ φτωχοὶ αὐτοὶ ἔχτισαν μιὰ ὡραία ἐκ­κλησία ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.
Ποιοί χτίζουν τὶς ἐκκλησίες, οἱ πλούσιοι; Αὐτοὶ δὲ δίνουν. Ποιοί δίνουν; Ἂς ἔχῃ δόξα ὁ Θεός· ὁ λαός μας, ὁ φτωχὸς λαός· οἱ ἀγρότες, οἱ βοσκοί, οἱ ἐργάτες, αὐτοὶ χτίζουν τὶς ἐκ­κλη­σίες· καὶ δίνουν ἑκατομμύρια.
Διότι εἶνε ἀναγ­καῖες οἱ ἐκ­κλησίες. Ὅπως μα­ζεύονται στὸ σχολεῖο οἱ μα­θηταὶ καὶ στὸ στρα­τῶνα οἱ στρατιῶτες, ἔτσι στὴν ἐκκλησία ἔρ­χονται οἱ πιστοί· εἶνε σχολεῖο ὅπου ἀκούγον­ται τὰ ὡραιότερα μαθήματα, εἶνε στρατώνας καὶ στρατόπεδο ὅπου ἐκπαιδεύονται οἱ στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ· εἶνε καὶ λιμάνι τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἀράζουν τὰ ταλαιπωρημέ­να καρά­βια. Ἔ­χει μεγάλη ἀποστολὴ ἡ Ἐκκλησία.
Ἀλλὰ τώρα τελευταῖα τί ἀκούγεται; Ἦταν προφητευμένο ὅτι θὰ ἔρθῃ ὁ ἀντίχριστος καὶ φαίνεται ὅτι βρισκόμαστε σὲ παραμονὲς τῆς ἐμφανίσεώς του. Ὁ ἀντίχριστος εἶνε ἐκεῖ­νος ποὺ θὰ πολεμήσῃ τὴν Ἐκκλησία· σύνθημά του θὰ εἶνε «γκρεμίστε τὶς ἐκκλησίες!». Ἄρχι­σαν λοιπὸν τώρα ν᾽ ἀκούγωνται τέτοιες βρα­χνὲς φω­νές. Φωνάζουν. Ποῦ; Σὲ νηπιαγωγεῖα δάσκα­λοι, σὲ σχολεῖα καθηγη­ταί, παντοῦ. Πρώτη φο­ρὰ ἀκούγονται τέτοια λόγια. Εἶνε φωνὲς τοῦ διαβόλου, ποὺ ἔρ­χον­ται μέσ᾽ ἀπὸ τὴν κόλασι. Καὶ τί λένε· Δὲν θέλουμε ἐκκλησίες πλέον!…
Στὴ Φλώρινα ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς περνοῦσε ἀ­πὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τὴν ὥρα ποὺ χτυποῦσε γλυκὰ ἡ καμπάνα· κι αὐ­τὸς ἀκούγοντας τὴν καμπάνα βλαστήμησε. Νὰ δοῦμε, λέει, πόσο καιρὸ θὰ χτυπᾶνε ἀκόμα καμπάνες! Δὲ θά ᾿ρθοῦν ἔτσι τὰ πράγμα­τα νὰ γκρεμίσουμε τὶς ἐκκλησιές, θὰ σφάξου­με τοὺς παπᾶδες!… Μὴ σᾶς φανῇ παράξενο· μπορεῖ νὰ συμβῇ κάτι τέτοιο, ἂν τὸ παραχωρή­σῃ ὁ Θεός. Στὴν Ἀλβανία ὑπῆρχαν χίλιες ἐκ­κλησίες. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶχε ὡραῖες ἐκ­κλησίες χτισμένες μὲ τὸν κόπο καὶ τὸν ἱδρῶ­τα τῶν ἀδελφῶν μας. Καὶ ἦρθαν χρόνια, ὅταν κυ­βερνοῦσε ὁ Ἐμβὲρ Χότζα (1908-1985), ποὺ οἱ καμπάνες σταμάτησαν νὰ χτυποῦν κ᾽ οἱ ἐκ­κλησίες ἔκλεισαν ἢ ἔγιναν καφενεῖα, ἑστιατό­ρια, ἀ­ποθῆκες τροφίμων καὶ κινηματογράφοι, γιατὶ ἐκεῖ βασίλευε ἡ ἄθεη δικτατορία.
Καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅπως εἴπαμε, ἀ­κούγον­ται τέτοιες φωνές, κάτω ἡ θρησκεία – ζήτω ἡ ἀ­θεΐα. Ἀλλὰ στὴν πατρίδα μας τὸ βλέπω δύσ­κολο νὰ ἐπιτύχουν τὸ σχέδιό τους. Γιατὶ ἐ­δῶ δὲν εἶνε Ἀλβανία οὔτε Ῥωσία. Στὴ ῾Ρω­σία τὶς ἐκκλησίες τὶς ἔχτιζαν τσάροι, μεγάλοι πλού­σιοι, καὶ τὶς ἔντυναν μὲ ἀσήμι καὶ χρυσάφι· ἐ­δῶ δὲν ἔχουμε τσάρους, ἔχουμε φτωχὸ λαό. Κατὰ κανόνα αὐ­τοὶ ποὺ ἔχουν καράβια στὴ θάλασσα καὶ ἐρ­γοστάσια στὴ στε­ριὰ δὲν χτίζουν ἐκ­κλησίες· ὁ φτωχὸς λαός, αὐτὸς χτίζει τὶς ἐκ­κλησί­ες τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ μοῦ φαίνεται δύσ­κολο νὰ ξερριζωθῇ ἡ πίστι. Ἔχει ῥίζες βαθειὲς στὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ μας. Κ᾽ ἕνα δέν­τρο – ἕνα πλατάνι, μὲ ῥίζες βαθειὰ στὸ χῶμα, δὲν μποροῦν νὰ τὸ ξερριζώ­σουν ἄ­νεμοι καὶ θύελλες· ἀντέχει. Ἔτσι καὶ ἡ πίστι μας. Γιατὶ δὲν εἶνε κάτι ἐπίκτητο στὸν ἄνθρωπο, εἶνε κάτι φυσικό.
Νὰ τὸ πῶ κάπως ἐπιστημονικά; ἡ θρησκεία μας εἶνε ἔμφυτη. Τί θὰ πῇ ἔμφυτη; Θὰ τὸ ἐξηγήσω μ᾽ ἕνα παράδειγμα. Εἶνε ὅπως τὸ ὅτι ἀ­γα­πᾷ ἡ μάνα τὸ παιδί· αὐτὸ τὸ ἔχει ἀπὸ τὴ φύ­σι της. Δὲν τὸ διδάχθηκε ἀπὸ κανένα, δὲν πῆ­γε σὲ κάποιο σχολεῖο νὰ τὴ διδάξουν ὅτι πρέπει ν᾽ ἀγαπᾷ τὸ παιδί· ἡ μητρικὴ ἀγάπη εἶ­νε ἔμ­φυτη. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ Read more »

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 6th, 2013 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣ. ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

«ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ», Νάουσα, αριθ. φ. 2, 1943

Συντάκτης Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;

«Επίστευσα μια φοράτρυκιμ. θαλασσα ιστ. Τώρα δεν πιστεύω. Δεν είμαι παιδί και γρια να πιστεύω…». Αυτά και άλλα πολλά μου έλεγε ένας που έκανε τον μορφωμένο. Και άμα τον ρώτησα «Γιατί δεν πιστεύεις;», μου απάντησε με ύφος θριαμβευτού Ναπολεόντος «Φίλε μου, ζούμε στον 20ο αιώνα! Η επιστήμη απέδειξε ότι όλα αυτά είναι ψέματα…».
Και όμως, η επιστήμη δεν απέδειξε τίποτα εις βάρος της θρησκείας. Η επιστήμη δεν μπορεί να κλονίσει ούτε ένα λιθαράκι από το οικοδόμημα του Χριστιανισμού. Τουναντίον, η επιστήμη, η πραγματική επιστήμη, η επιστήμη που αξίζει να γράφεται με Ε κεφαλαίο, αυτή πιστεύει στο Θεό. Οι μεγαλύτεροι σύγχρονοι επιστήμονες είναι πιστοί Χριστιανοί. Αυτός ο Αϊνστάιν ομολογεί την αλήθεια της πίστεώς μας. Το να λέγουν, λοιπόν, μερικοί ότι η επιστήμη καταργεί την πίστη είναι ψέμα, είναι το μεγαλύτερο ψέμα.
Φίλε μου, μείνε πιστός! Η πίστη μας είναι δοκιμασμένη στο χωνευτήρι των αιώνων. Η πίστη μας είναι βράχος ακλόνητος˙ είναι φάρος που φωτίζει, είναι δύναμη που νικά τα πάντα. Χωρίς αυτήν θα είσαι δυστυχής. Κράτησέ την, λοιπόν, ως κληρονομιά πολύτιμη και λέγε πάντοτε στον Κύριο «Πιστεύω, Κύριε˙ βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ».

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (15 Αυγούστου 1943) εσπερινό κήρυγμα στο Ναό του αγίου Μηνά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Αγάπα πρώτα τον Θεόν, ύστερα τους γονείς σου. Βασίλευε στα πάθη σου, εφ΄ όλης της ζωής σου.
Γη και πηλός και σκώληκας είσαι και μη καυχάσαι, δίδε παντού και πάντοτε το χρήμα μη λυπάσαι.
Εικόνα είσαι του Θεού, μιμήσου τον Χριστόν σου, ζηλεύου και μη ζήλευε κανένα στον καιρό σου.
Ήμαρτες; Μετανόησον, κλάψε πικρά και θρήνει, θρέψε πτωχόν, ντύσε γυμνόν, συγχώρησις να γίνει.
Ιδών το σφάλμα του αδελφού, κρύψε το, σκέπασέ το, καλόν είδες φανέρωσ’ το και εις δόξαν Θεού πες το.
Λάλει ολίγα και πολλά άκουε να μανθάνεις. Μην υψωθείς, μην επαρθείς και την ψυχήν σου χάνεις.
Να νικάς πάντα το κακό εσύ με το καλόν σου, ξένον, πτωχόν να δέχεσαι αυτόν και τον Χριστόν σου.
Όλος αν γίνει του Θεού ο ουρανός δικός σου, πτωχεία, νόσοι, πειρασμοί μεγάλο όφελός σου.
Ράντιζε και με δάκρυα κάποτε την στρωμνήν σου, σπούδαζε, όσο δύνασαι, να σώσεις την ψυχήν σου.
Το «Πάτερ ἡμῶν», τέκνον μου, λέγε το και συχνάκις. Υβρίσθηκες; Υπόμεινε και ο Χριστός πολλάκις.
Φεύγε την καταλαλιάν και την αισχρολογίαν, χαίρε και τους Χαιρετισμούς λέγε της Παναγίας.
Ψαλμούς και ύμνους και Γραφάς διάβαζε κατά μόνας, ως αρεστά εις τον Θεόν εις πάντας τους αιώνας.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΜΑΣ ΝΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Φεβ 6th, 2013 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ  KOYΡΕΣ

ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

-1Στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου, Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, ἡ εἴσοδος στό νέο ἔτος 2013 σημαδεύθηκε ἀπό δύο μοναχικές κουρές. Ἡ πρώτη τελέσθηκε τήν Κυριακή, 20 Ἰανουαρίου, στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας», καί ἡ δεύτερη τήν Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου, στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Βλασίου. Δύο νέοι ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ, ἐγκατέλειψαν τόν κόσμο καί ἀφιερώθηκαν σέ Αὐτόν.  Ἄφησαν τά πάντα γιά νά κερδίσουν τό πᾶν. Εἶναι θαυμαστό καί ἐλπιδηφόρο τό γεγονός ὅτι μέσα ἀπό τόν βοῦρκο μιᾶς σαθρῆς κοινωνίας ξεφυτρώνουν κρίνα, πού ἀποπνέουν τό ἄρωμα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

4219881

ο 53ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Μ. Βασιλείου  «Σταυρική πορεία καί ἀνάσταση τοῦ Γένους»

μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε video υψηλής ανάλυσης :

http://www.tideon.org/index.php/2012-04-29-14-20-58/3824-53-live

189eb71

‘ΟΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ’ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

http://www.youtube.com/watch?v=daYLIzAGQC0

189eb71

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΞΕΦΤΙΛΑ!!!

ΣΕ ΤΣΙΡΚΟ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΕΙΣ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ…ΖΟΓΚΛΕΡ

http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/02/blog-post_466.html

189eb71

Οικουμενιστής καθηγητής Θεολογικῆς τοῦ Α.Π.Θ.,

υπέρμαχος του διαλόγου, της αγάπης και της ένωσης, παραδίδει…μαθήματα judo. Βλέπε εδώ:

http://katanixis.blogspot.gr/2012/05/…

189eb71

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΤΕΤΣΙΑ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y-M66JPPz8A

189eb71

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ……

_______Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και το δηλώνουμε σήμερα για μια ακόμη φορά. Δεν αναμειγνυόμεθα στα εσωτερικά ζητήματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων! Αλλά η υπόθεση ενός εγκλείστου Πατριάρχου, του Μακαριωτάτου κ. Ειρηναίου, δεν είναι ζήτημα εσωτερικής υφής! Είναι ζήτημα ηθικής τάξεως! Δεν ημπορεί ένας άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, πολύ δε περισσότερο ένας σεβάσμιος Πατριάρχης τηςΟρθοδοξίας, να είναι καί  να παραμένει φυλακισμένος στο κελλί του, χωρίς κάποια καταδικαστική Απόφαση είτε εκκλησιαστικού, είτε πολιτικού Δικαστηρίου! Το γεγονός αυτό ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΨΥΧΉ! Όλοι έχουμε χρέος να συμπαρασταθούμε στον αδικούμενο! «Λούσασθε, καθαροί γίνεσθε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών υμών απέναντι των οφθαλμών μου, παύσασθε από των πονηριών υμών, μάθετε καλόν ποιείν, εκζητήσατε κρίσιν, ρύσασθε αδικούμενον, κρίνατε ορφανώ και δικαιώσατε χήραν» (Ησαΐας, κεφ. α. 16-17), ορίζει ο λόγος του Θεού! «Να λυτρώσετε τον αδικούμενο»…Την συνέχεια  http://mkka.blogspot.com

189eb71

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (4):

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ὁμιλεῖ, ἀπὸ τότε, ὠμὰ περὶ τῆς «θεωρίας τῶν κλάδων».

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Εἶναι ὁ πρῶτος Ἀρχιερεὺς ἀπὸ τὸ 1453 ποὺ στέλλει

ἐπιστολὴ πρὸς τὸν «Μακαριώτατον» Πάπα!

Βλέπουμε ὁμοιότητα-ταυτότητα στόχων μεταξὺ τῶν κειμένων τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης καί:

τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου καὶ τῶν μετα-πατερικῶννεωτεριστῶν Ἐπισκόπων

καὶ ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

 

Ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης ἐπίστευε στήν προτεσταντική κακοδοξία τῆς «θεωρία τῶν κλάδων», ὅπως φαίνεται καθαρά ἀπὸ τὰ παρακάτω κείμενά του· κακοδοξία ποὺ οἰκειοποιήθηκαν καὶ διδάσκουν καὶ οἱ σύγχρονοι Οἰκουμενιστές, μὲ πρεξάρχοντας τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν μητρ. Περγάμου Ἰω. Ζηζιούλα. Πιθανὸν μάλιστα, νὰ μὴν διατυπώθηκε ποτέ τόσο «αὐθόρμητα» καὶ ξεκάθαρα ἡ «θεωρία τῶν κλάδων», ἀπό χείλη ὀρθόδοξου Ἀρχιερέως, ὅπως διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης!

Συνεχίζουμε, λοιπόν, τὴν ἀνάρτηση ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ. Στὸ Δ΄ μέρος παρατίθενται οἱ σελ. 147-165.

ναφέρουμε ἐν συνεχείᾳ ἀπό τόν Χρ. Σολομωνίδη ἕνα τμῆμα ἀπό τό σχέδιο τῆς Μικρασιατικῆς ἀμύνης, τό ὁποῖο εἶναι ἔργο τοῦ Χρυσοστόμου καί τό ἔγραψε ἰδιοχείρως:

«Τό Ἐθνικόν μας Κέντρον τῆς Κων/πόλεως θά κάμη ὑστάτην ἔκκλησιν πρός τήν παγκόσμιον Χριστιανικήν συνείδησιν καί πρός τάς Ὑπάτας ἐκκλησιαστικάς Κορυφάς τῶν διαφόρων μεγάλων τοῦ κορμοῦ τῆς Χριστιανοσύνης δένδρου κλάδων, ἀπό τοῦ Πάπα καί τοῦ Κανταβρυγίας ἤ τοῦ Πριμάτου τῆς Ἀμερικῆς ἤ τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Σκωτικῆς Πρεσβυτεριανῆς Ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας, τῆς Ἑλβετίας καί αὐτῆς τῆς Λουθηριανῆς Γερμανίας· πρός τούς Ὀρθοδόξους Βασιλεῖς καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπους τῆς Ρουμανίας, τῆς Σερβίας, τούς Προέδρους καί τούς Ὀρθοδόξους Μητροπολίτας τῆς Τσεχοσλοβακίας, τῆς Πολωνίας καί πρός αὐτούς ἔτι τούς μπολσεβικίζοντας Ρώσους, Πατριάρχην καί Μητροπολίτας, ἐν ὀνόματι τῆς Χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι ἐχρεωκόπησε καθ’ ἥν στιγμήν οἱ Μουσουλμᾶνοι τῶν Ἰνδιῶν, τοῦ Μαρόκου καί τῆς Αἰγύπτου τόσην ἀδελφικήν προστασίαν ἐπιδαψιλεύωσι πρός τούς Μουσουλμάνους τῆς Τουρκίας» (Β’ τόμος, σελ. 71). Read more »