Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούνιος, 2016

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΧΑΖΕΙ «Σχισμα ουν εν τω οχλω εγενετο δι᾽ αυτον» (Ἰωαν. 7,43)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 21st, 2016 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΧΑΖΕΙ

«Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽ αὐτόν» (Ἰωάν. 7,43)

Diamarturia

«Ἀπαντᾶ τὸ Εὐαγγέλιο…, σὲ ἕνα σημερινό ζήτημα. Πῶς ἀπαντᾶ;
Ὁ Χριστὸς ἦταν στὰ Ἰεροσόλυμα τὶς ἡμέρες τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς σκηνοπηγίας…Τὴν τε­λευταία λοιπὸν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Χριστὸς στάθηκε σ᾽ ἕνα σημεῖο καὶ μίλησε στὸ λαό.
Μίλησε; Προσέξατε τί λέει τὸ εὐαγγέλιο; Ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν σημασία. Δὲν λέει «ὡ­μίλησε» ἁπλῶς. Τί λέει· «ἔκραξε» (Ἰωάν. 7,37). Τί θὰ πῇ «ἔκραξε»· φώναξε μὲ ὅλη τὴ δύναμί του. Ἂς τὸ ἀκούσουν αὐτὸ μερικοί, ποὺ σκανδαλί­ζονται ὅταν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ ἱεροκῆρυξ ὑψώ­σῃ τὴ φωνή του. Ὅπως ἡ μάνα φωνάζει δυνα­τὰ ὅταν τὸ παιδί της κινδυνεύῃ· ὅπως ἡ ὄρνιθα ὅταν βλέπῃ τὸ γεράκι νὰ ὁρμᾷ ἐναντίον τῶν νεοσσῶν της βγάζει σπαρακτικὴ φωνή, ἔτσι καὶ ὁ ποιμὴν ποὺ πονεῖ τὸ ποίμνιό του κραυγάζει, φωνάζει. Ὄχι γιὰ μικρὰ πράγματα, ἀλλὰ γιὰ τὰ αἰώνια συμφέροντα τῶν ψυχῶν.
Καὶ τί ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς; Λόγια χρυσᾶ, τὸ μυστι­κὸ τῆς ἀνθρωπίνης εὐτυχίας· «Ἐάν τις δι­ψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω» (ἔ.ἀ.). Ἂν κάποιος διψᾷ… Τί δίψα ἐννοεῖ; Τὴ φυσικὴ δί­ψα, τοῦ σώματος, ποὺ εὔκολα σβήνει σὲ μιὰ πηγή; Ὄχι αὐτήν. Ἐννοεῖ μιὰ ἄλλη δίψα· τὴ δί­ψα ποὺ αἰσθάνονται εὐγενεῖς ψυχές, τὴ δίψα τοῦ οὐ­ρανοῦ· τὴ δίψα τῆς ἀλήθειας, τῆς εἰ­ρή­νης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης, τῆς λυτρώ­σεως ἀπὸ τὰ πάθη. Ποιός ἄνθρωπος δὲν ἀναστενάζει γιὰ τὰ δεσμὰ ποὺ τὸν σκλαβώνουν; Ὅποιος λοιπὸν αἰσθάνεται αὐτὴ τὴ δίψα, αὐ­τὸς ἂς ἔρ­χεται κοντά μου κ᾽ ἐγὼ θὰ τοῦ δώσω τὸ νερὸ τὸ ἀθάνατο, ποὺ θὰ ἱκανοποιῇ ὅ­λους τοὺς εὐγενεῖς πόθους τῆς ψυχῆς του.
Θὰ περίμενε κανείς, ὅλοι ὅσοι ἄκουγαν τὸ Χριστὸ νὰ πιστέψουν. Πίστεψαν; Ὄχι. Μόνο μιὰ μικρὴ μερίδα. Οἱ ἄλλοι ὄχι μόνο δὲν πίστεψαν, ἀλλὰ καὶ διετέθησαν δυσμενῶς ἀπέναντί του. Ἄλλοι ἐπέκριναν τὸ κήρυγμα ἢ ἀμ­φισβητοῦσαν τὴν προέλευσι τοῦ ὁμιλητοῦ. Οἱ ἀρ­χιερεῖς καὶ φαρισαῖοι μάλιστα διέταξαν τοὺς ὑπηρέτες τους νὰ τὸν συλλάβουν καὶ νὰ τοὺς τὸν φέρουν. Ἀλλὰ οἱ ὑπηρέτες, ποὺ πῆγαν καὶ ἄκουσαν τὸ Χριστό, ὅταν γύρισαν εἶπαν στ᾽ ἀ­φεντικά τους· «Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄν­θρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (ἔ.ἀ. 7,46).
Τί βλέπουμε λοιπὸν στὸ εὐαγγέλιο; Ἔγινε διχασμός· «σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽ αὐτόν» (ἔ.ἀ. 7,43). Διαιρέθηκαν οἱ ἄνθρωποι σὲ δύο παρατάξεις· σ᾽ ἐκείνους ποὺ πίστεψαν καὶ σ᾽ ἐκείνους ποὺ δὲν πίστεψαν στὸ Χριστό.
Αὐτὸ ποὺ συνέβη τότε, ἀγαπητοί μου, ἐπαναλαμβάνεται στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Σὲ κάθε ἐποχὴ ὑπάρχει πάντοτε διχασμός.
Καὶ αἰτία ποιός, ὁ Χριστός; Ὄχι. Τότε ποιός; Ἡ κακὴ προαίρεσι τῶν ἀνθρώπων. Ὅσοι ἔ­χουν καλὴ προαίρεσι, ἀκοῦνε τὸ Χριστὸ κ᾽ εὐχαρι­στοῦνται καὶ δοξάζουν τὸ Θεό· ὅσοι δὲν ἔ­χουν καλὴ προαίρεσι, οὔτε τὸν καταλαβαίνουν οὔ­τε θέλουν ν᾽ ἀκούσουν τὰ λόγια του…
Καὶ αὐτὸ ποὺ ἔγινε τότε, γίνεται πάντοτε, γίνεται καὶ σήμερα…

 Στὴν Ἱστορία βλέπουμε ἕναν ἀγὼνα μεταξὺ πίστεως καὶ ἀπιστίας· ἑναν ἀγὼνα μεταξὺ ἀληθείας καὶ ψεύδους· ἕναν ἀγὼνα μεταξὺ φωτὸς καὶ σκότους· ἕναν ἀγὼνα μεταξὺ Χριστοῦ καὶ σατανᾶ. Μάλιστα.
Καὶ αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὸ Χριστό γίνεται καὶ σήμερα. Read more »

1. ΘΥΜΙΖΕΙ ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ! Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ!!! 2. ΕΝΟΧΛΕΙ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΟΙ ΔΩΡΗΤΑΙ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 3. Θεε μου φυλαξε την Εκκλησια Σου απο τουτη την Συνοδο

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 20th, 2016 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΘΥΜΙΖΕΙ ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ!!!

α) O Bαρθολομαίος απειλεί να αποκηρύξει ως «αιρετικά» τα Πατριαρχεία Μόσχας, Αντιοχείας, Σόφιας και Γεωργίας!!!!

Διαβᾶστε http://www.triklopodia.gr

Εστ-πλεν...

Μετὰ ἀπὸ τὴν Σύνοδο θὰ λάβουν μέτρα ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ ἀντιδροῦν! Tοὺς χάλασαν τὰ σχέδια οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες  ποὺ δὲν πῆγαν στὴν Σύνοδο! ‘Aλλά δὲν κατάλαβε κάτι ὁ Βαρθολομαῖος καὶ ἡ παρέα του· Ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει Ἀφεντη καὶ Ἐκεῖνος τοῦ χάλασε τὰ σχέδια.  Πολλοί χριστιανοί προσευχήθηκαν γιὰ νὰ ἀποτύχη ἡ Σύνοδος καὶ ὁ Κύριος τοὺς ἄκουσε. Θὰ βάλει ἐπιτίμιο καὶ τὸν Κύριο!!! Ποιός νομίζει ὅτι εἶναι; Ἕνας κακός καὶ πονηρός δοῦλος, ποὺ συμμάχησε μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους, τοὺς ἀλοθρήσκους καὶ τοὺς αἰρετικούς.

β) Ο Επίσκοπος Προύσσης Ελπιδοφόρος, ποὺ φίλησε τὸ χέρι τοῦ Πάπα, δυναμιτίζει τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου Κρήτης

http://aktines.blogspot.gr/2016/06/blog-post_601.html#more

γ) Τρομοκρατούν τους αντιοικουμενιστές που διαμαρτύρονται!

https://aktines.blogspot.gr/2016/06/blog-post_464.html

δ) Γιατί η Romfea.gr αποχωρεί από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/8922-giati-i-romfeagr-apoxorei-apo-tin-agia-kai-megali-sunodoμ
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2016/06/romfeagr.html

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

«Ἀκόμη καὶ τὰ κοσμικὰ νομοσχέδια τίθενται σὲ ἀνοιχτὴ διαβούλευση.

Χειρότεροι καὶ ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς θὰ γίνουν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες;»

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ» Διαβᾶστε https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/05/25 

Εκκλησια της Ελλαδος και Άγιο Όρος, συνεχιζουν να παριστανουν οτι δεν βλεπουν οσα γινονται στην «Πανορθοδοξη» (=ληστρικη) συνοδο

http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/06/blog-post_20.html

d47

ΕΝΟΧΛΕΙ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Διαβᾶστε στὴν ιστοσελίδα:

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1091-17616———2262016
d47

Θεε μου φυλαξε την Εκκλησια Σου απο τουτη την Συνοδο

ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΠΟΥ ΜΟΙΡΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑ
ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

Γράφει: ὁ Ἱερομόναχος Παΐσιος Παπαδόπουλος Read more »

1. ΘΑ ΣΒΗΣΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ & ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ 2.ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΛΙΣΤΗΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΣ ΟΚΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 20th, 2016 | filed Filed under: ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ- «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ», εορτολογιο, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αγίου Πνευματος 26.5.1991
Ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σε p.d.f

ΘΑ ΣΒΗΣΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ & ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἀποσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ

Εξωφ. ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ μικρ

Στὴ σημερινὴ ἐποχή, ἀδελφοί μου, ὑπάρχουν δύο ἀντιμαχόμενες παρατάξεις· ἡ μία λατρεύει τὴν ὕλη, ἡ ἄλλη –ἐμεῖς– λατρεύουμε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Αὐτοὶ λένε, ἐκ τῆς ὕλης τὸ πνεῦμα· ἐμεῖς λέμε, ἐκ τοῦ Πνεύματος ἡ ὕλη. Τελικῶς θὰ νικήσῃ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.
Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ Πνεῦμα ἅγιο. Χωρὶς αὐ­τὸ ἡ ζωή μας ἐξασθενεῖ, καταπίπτει, μένει χω­ρὶς χάρι καὶ φῶς, χάνει τὸν προσανατολισμό της. Μακριὰ ἀπὸ τὸ πανάγιο Πνεῦμα οἱ ἄν­θρω­ποι γίνονται ὑλισταί, ἄνθρωποι τῆς ὀκᾶς. Σὲ ὅ­ποια παράταξι κι ἂν ἀνήκουν, κυριαρχεῖ τὸ σύν­θημα τῶν ἐπικουρεί­ων «φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔ­­ριον γὰρ ἀποθνῄ­σκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α´ Κορ. 15,32)· ἀνέσεις, καλοπέρασι, ἀπολαύσεις, ἀπιστία, ἀμέλεια.
Τ᾽ ἀποτελέσματα; Ἐμένα ρωτᾶτε; Ἡ Ὕδρα, ἕνα νησάκι εὐλογημένο, ταράχθηκε ἀπὸ μιὰ τρα­γῳδία. Δυὸ μαθήτριες τῆς τελευταίας τάξεως τοῦ λυκείου, ἐπηρεασμένες ἀπὸ διδά­γμα­τα τοῦ ὑλισμοῦ, συμφώνησαν ν᾽ αὐτοκτονή­σουν. Πῆγαν σ᾽ ἕνα βράχο ὕψους 30 μέτρων. Ἡ μία ἔ­κανε βουτιὰ στὸ χάος καὶ αὐτοκτόνησε, ἡ ἄλ­λη τὴν τελευταία στιγμὴ δίστασε καὶ σταμάτη­σε. Ἄφησαν ὅμως μιὰ ἐπιστολή, ποὺ θά ᾽πρεπε νὰ τὴ διαβάσουν ὅλοι οἱ γονεῖς. Ἐ­μεῖς, λένε, εἴ­μαστε ἀπὸ σπίτια ποὺ δὲ μᾶς ἔ­λειψε τίποτε, ἡ μάνα κι ὁ πατέρας ποτέ δὲ μᾶς μάλωσαν – τὰ γράφει ἡ ἐπιστολή. Χορτάσαμε, ἀηδιάσαμε. Ἡ ζωὴ ἔτσι δὲν ἔχει νόημα, καὶ αὐτοκτονοῦμε…
Ὦ πατέρες καὶ μητέρες, δὲν εἶνε ἔτσι ἡ ζωή. Ζωὴ ἴσον καθῆκον, θυσία! Μόνο ὅποιος ἀγωνίζεται καὶ θυσιάζεται γιὰ μιὰ ἰδέα, γιὰ ἕνα ἰδα­νικό, αὐτὸς ζῇ, οἱ ἄλλοι αὐτοκτονοῦν.

Read more »

«ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ;»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 19th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

 «ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ;»

«Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. 76,14-15)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε μεγάλη ἑορτὴ καὶ πανήγυρις. Ἑορτάζει τὸ Πνεῦμα. Ὄ­χι ἁπλῶς τὸ πνεῦμα. Ὑπάρχει πνεῦμα μὲ πῖ μικρὸ καὶ Πνεῦμα μὲ πῖ κεφαλαῖο.
Στὴν ἁγία Γραφὴ πνεῦμα (μὲ μικρὸ πῖ) ὀνομάζεται ὁ ἀέρας, ποὺ εἶνε μὲν ἀόρατος, ἀλλὰ γίνεται αἰ­σθητὸς ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματά του. Σὲ ἄλλα χωρία πνεῦμα ὀνομάζεται ὁ ἄνθρωπος, ἡ ψυ­χὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἰδίως ὅταν σκέπτεται τὰ μεγάλα καὶ τὰ ὑψηλά. Ἐπίσης πνεύματα ἄυλα ὀνομάζονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι. Ἀλλὰ στὴν κορυφὴ ὅλων τῶν ἀΰλων πνευμάτων εἶ­νε ὁ Θεός. Αὐτὸ εἶνε ἀποκάλυψις τῆς ἁγίας Γρα­φῆς. Ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ σπουδαιότατο ἐκεῖ­νο ῥητὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς πα­ρὰ τὸ φρέαρ Συχάρ, ὅτι «Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσ­κυ­νοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. 4,23). Πνεῦμα εἶνε ὁ Θεός. Καὶ Πνεῦμα ἅγιον (μὲ πῖ κεφαλαῖο) λέγεται εἰδικῶς τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Θεότητος, τοῦ Τριαδικοῦ Θε­οῦ. Δὲν εἶνε δηλαδὴ ἕ­νας μῦθος, μία θεωρία, μία ἰδέα πλατωνικὴ ἢ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ εἶνε μία ὀν­τότης, μία ὑπόστασις, ἕνα πρόσωπο τὸ Πνεῦ­μα τὸ ἅγιο ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα.

* * *

Ποιός, ἀδελφοί μου, αἰσθάνεται τὸ μεγαλεῖο τῆς σημερινῆς ἡμέρας; Ἂς εἴμεθα εἰλικρινεῖς· ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι στεκόμαστε ἐμ­πρὸς στὸ μέγα τοῦτο μυστήριο. Γιατί; τί συμβαίνει; Ἀπαντῶ διὰ παραδείγματος. Ὅποιος ἔχασε τὴν αἴσθησι τῆς ὀσφρήσεως, καὶ ἂν ἀ­κό­μα τὸν βάλῃς μέσα σ᾽ ἕνα περιβόλι γεμᾶτο ἄνθη, δὲν αἰσθάνεται καμμία εὐωδία. Κι ὅποιος ἔχασε τὴν αἴσθησι τῆς ἀκοῆς, κι ἂν ἀκόμα βρίσκεται ἐνώπιον συναυλίας Μπετόβεν, τίπο­τα δὲν ἀκούει. Κι ὅποιος ἔχασε τὴν ὅρασί του, δὲν εἶνε εἰς θέσιν νὰ δῇ τί μεγαλεῖο ἔχει ἡ χαραυγὴ τοῦ ἡλίου. Ὅπως λοιπὸν αὐτοὶ ποὺ χάνουν τὶς αἰσθήσεις δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ μεγαλεῖα τῆς φύσεως, κατὰ παρόμοιο τρόπο κι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν χάσει τὴν πίστι τὴν ὀρθόδοξο, τὴν ἕκτη αἴσθησι, δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ αἰ­σθανθοῦν τὰ μεγαλεῖα τοῦ ὑπερφυσικοῦ, τοῦ ὑπερπέραν, τοῦ πνευματικοῦ κόσμου.
Ἀλλὰ τώρα δὲν εἴμεθα μόνο ψυχροὶ καὶ ἀ­διάφοροι ἀπέναντι τοῦ μυστηρίου τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰδικώτερον· στὶς ἡμέρες μας παρουσιάστηκαν καὶ ἐμπαῖ­κται καὶ χλευασταὶ καὶ βλάσφημοι τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Read more »

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΕΙΣ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 18th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 1987 (*)
Ἀπόσπασμα ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ

ΑΛΛΑ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ

ΕΙΣ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ

«…Θέλετε παραδείγματα; Ἀναφέρω δυὸ καὶ τελειώνω.

Μετρῆστε μὲ τὰ δάχτυλα σας, ἔχουν περάσει τώρα 60 χρόνια(*), ποὺ στὴν ἁγία ῾Ρωσία σπεῖρα ἀθέων καὶ ἀπίστων εἶπαν· Θὰ διαλύσωμε τὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἔβαλαν ὅλα τὰ δυνατά τους· σφάξανε, σφάξανε, σφάξανε, ποταμὸς αἵματος ἐχύθη· ἀσκητάς, μοναχούς, ἄνδρες, γυναῖκες, ἱεράρχας, πατριάρχας, ἐφυλάκισαν, ἐμαρτύρησαν, ἔκλεισαν ἐκκλησιές, ἔκαναν τὰ πάντα, διακωμῴδησαν τὰ μυστήρια καὶ εἶπαν ὅτι θὰ σβήσουμε, θὰ σβήσουμε τὴν Ἐκκλησία στὴ ῾Ρωσία. Τὴν ἔσβησαν; Ὄχι, ὄχι. Ὁ διωγμός, ὄχι μόνο δὲν ἔβλαψε, ἀλλὰ καὶ ὠφέλησε τὴν Ἐκκλησία. Ἄν θέλετε νὰ δῆτε ζωντανους Χριστιανούς, ποὺ πιστεύουν ἀληθινά, μὴ πᾶτε οὔτε στὴ ῾Ρουμανία, οὔτε πουθενά ἀλλοῦ· νὰ πᾶτε στὴ ῾Ρωσία, στὴ Μόσχα, στὸ Σταλινγκράντ.
Ἐδῶ σήμερα, κανείς ἀπὸ μᾶς, οὔτε παπᾶς, οὔτε δεσπότης, οὔτε κανείς, δὲν ἔκλαψε, δὲν ἔχυσε ἕνα δάκρυ· δὲν συνεκλονίσθη ψυχικῶς. Ἐνῷ στὴ ῾Ρωσία ὅταν περνοῦν τὰ ἅγια, γονατίζουν καὶ κλαῖνε ὅλοι, ὅλοι κλαῖνε ὅσοι εἶνε μέσα, ὅσοι ἔμειναν πιστοί. Μάλιστα. Ἂν θέ᾽ς νὰ δῇς ζωντανὴ Ἐκκλησία, πήγαινε στὴ ῾Ρωσία, νὰ δῇς ἐκεῖ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ πιστεύουν εἰς τὸ Χριστὸ καὶ λατρεύουν τὸ Χριστὸ μ᾽ ὅλη [τὴν ψυχή τους.] Ὠφέλησε ὁ διωγμός, δὲν ἔβλαψε ὁ διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα. Καὶ θέλετε ἀκόμα κάτι ἄλλο; Ὅτι τοῦ χρόνου (=1988) ἡ Ἐκκλησία τῆς ῾Ρωσίας θὰ ἑορτάσῃ ―μετρῆστε― τὰ 1000 χρόνια ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ γεννήθηκε. Ὅπως σήμερα ἑορτάζουμε τὰ γενέθλια τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας, καὶ οἱ Ρῶσοι θὰ ἑορτάσουν τοῦ χρόνου πανδήμως ―εἰς τὸ ὁποῖο ἀναγκάστηκε καὶ τὸ σοβιετικὸν κράτος νὰ συμμετέχῃ― τὰ 1000 χρόνια, ποὺ Ἕλληνες ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι καὶ ἐδίδαξαν καὶ ἔκαναν Χριστιανοὺς τοὺς ῾Ρώσους. Μένει λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία, εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀθέων καὶ νικᾷ καὶ θριαμβεύει.

*  *  *

Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Ἔ, νεκρὰ ἐφαινόταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Read more »

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ KATAKTHΣΟΥΝ «ΝΟΜΙΜΑ» ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 17th, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ KATAKTHΣΟΥΝ «ΝΟΜΙΜΑ» ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

masoniaΥπάρχει κάτι που το υπενθυμίζω συνεχώς. Μην παρακολουθείτε τα παγκόσμια γεγονότα, γιατί, «Δεν πρόκειται να ξεκινήσουν τα παγκόσμια γεγονότα, αν δεν πάρουν οι Εβραίοι, πρώτα η Ελλάδα»!!!!!!
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ.
Γι’ αυτό, να έχετε την προσοχή σας, στο τι συμβαίνει μέσα στην Ελλάδα μας και πουθενά αλλού.
Αυτήν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διανύουμε στην υπό κατάρρευση Ελλάδα μας, το σημαντικότερο και πιο επικίνδυνο γεγονός που συμβαίνει, είναι ΕΝΑ.
Είναι η τελική προσπάθεια των Εβραίων τραπεζιτών, για να αρπάξουν ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ την χώρα, γι’ αυτό και έδωσαν εντολή στα πιόνια τους, να κάνουν την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Έδωσαν εντολή δηλαδή, να αλλάξει το Σύνταγμα της Ελλάδος, ώστε να ΜΗΝ υπερασπίζεται, ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, αλλά τα συμφέροντα των Εβραίων «δανειστών».!!!!
ΔΗΛΑΔΗ: Με αυτόν τον τρόπο, τα μνημόνια που έχουν ψηφιστεί από όλους τους προδότες, θα αποκτήσουν ΚΑΙ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ» , ενώ μέχρι τώρα, είναι ΌΛΑ Αντισυνταγματικά και ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΙΣΧΥ!!!!!!!!!

ΔΩΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, γιατί ο ΜΟΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ αυτήν την στιγμή για την χώρα, που ισοδυναμεί με την πλήρη καταστροφή και εξαφάνισή της, έρχεται με την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Read more »

TOWARDS AN ECUMENICAL SYNOD? (Πρoς Οικουμενικη Συνοδο;)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 17th, 2016 | filed Filed under: English, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ TOY 2012

TOWARDS AN ECUMENICAL SYNOD? (Πρoς Οικουμενικη Συνοδο;)

“It seemed good to the apostles and to the presbyters together with the whole Church” (Acts 15:22).

«Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ…» (Πράξ. 15,22)

Στὰ Ελληνικά
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=53237#more-53237.
344/1971 page of the periodical “Christian Spark”

Church = Christ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤ

The Church is, according to the ingenious observation of sacred Augustine, Christ extended unto the ages. What does this mean? This means, that the teaching of Christ, the miraculous power, the holiness, the crucifixional sacrifice, the divine grace flowing from it will continue unceasingly by means of the Church, this mystical body of Christ, unto all the ages. But also the reactions, which Jesus Christ encountered during the three-year period of his divine activity in the world, won’t cease: these too shall continue unceasingly. Christ himself, a short while before his crucifixional sacrifice, said to his disciples: “If they persecuted me, they shall also persecute you: if they kept my word, they will keep your word too” (John 15:20).
Christ was a sign spoken against and a rock of scandal for the unbelievers? His Church also is a sign spoken against and a rock of scandal for the unbelievers of all ages. Only if the Church ceases to preach whatever Christ preached and to enact whatever Christ enacted, only then will the reactions of the world against Her will cease. The Holy Spirit indeed forewarned that as the centuries go by and the drama of global history journeys towards the end, that much also will the reactions of the world against the teaching of Christ and the trials of the faithful will increase. Frightful will be the conflict of truth against falsehood, which, constantly being armed, by all the means and attainments of an atheist philosophy and science, in the person of many antichrists, and particularly one, the great Antichrist, will muster all his powers to take out Christ, that is to say, his Church. The faithful will become few as never before. The small flock will be tested a lot. But the Church, vibrant and free, Orthodoxy, will gather together her children under the all-powerful wings of the Eagle and will go forth into the desert, not only modally, but also regionally, until days of refreshment come again for the greatly pained people of God.

The Maniacal War Against The Church Read more »

ΕΧΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 17th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνησ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΕΧΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ;

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ιστ

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑορτὲς τῆς πίστεώς μας, ἡ Πεν­τηκοστή· γιορτάζουμε τὰ γενέθλια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Εἶνε ἡ ἐκπλήρωσι τῆς ὑποσχέ­σεως ποὺ ἔδωσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰ­ησοῦς Χριστός, ὅτι θὰ στείλῃ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ­γιο. Ὅλα σή­μερα (ἀπόστολος, εὐαγγέλιο, τροπάρια, πρὸ παντὸς οἱ εὐχές) μιλοῦν γιὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.
Γιὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο πρέπει κ᾽ ἐμεῖς νὰ μι­λήσουμε. Σὲ ποιόν ὅμως; ὑπάρχουν αὐτιὰ ν᾽ ἀ­κούσουν, καρδιὲς νὰ αἰσθανθοῦν; Ὁ σημερινὸς κόσμος γιὰ ἄλλα πράγματα συζητεῖ· ἂν τοῦ μι­λήσῃς γιὰ Πνεῦ­μα ἅγιο, μένει ψυχρός «Ὦ γενεὰ ἄ­πιστος» τοῦ αἰῶνος μας! (πρβλ. Ματθ. 17,17. Μᾶρκ. 9,19. Λουκ. 9,41).
Ξέρετε πῶς μοιάζουν σήμερα οἱ ἄνθρωποι; σὰν τυφλοπόντικες. Ὁ τυφλοπόν­τικας δὲν βγαί­νει ἀπ᾽ τὸ λαγούμι του· ἐκεῖ μέσα γεννήθηκε, ἐ­­κεῖ καὶ θὰ πεθάνῃ. Κ᾽ ἐμεῖς τυφλοπόντικες εἴμα­στε. Ὅσα γράμμα­τα κι ἂν ξέρουμε, ζοῦ­με μέσ᾽ στὰ λαγούμια τῆς ὕλης καὶ δὲν καταλαβαίνουμε τὴ σημερινὴ γιορτή, ὅτι πέρα ἀπὸ τὴν ὕλη, ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἐνδιαφέρον­τα, ὑπάρχει κάτι ἄλλο.

* * *

Μέσα στὸν κόσμο αὐτὸ τῆς φθορᾶς καὶ παροδικότητος, ἀγαπητοί μου, ἔρχεται ἡ σημερινὴ ἑορτὴ νὰ ὑ­πενθυμίσῃ, ὅτι ὑπάρχει κ᾽ ἕ­νας ἄλλος κόσμος, ὁ κόσμος τοῦ Πνεύματος. Ἂς φωνάζουν οἱ ἄ­πιστοι, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν. Ἐμεῖς δὲν ἀρνούμεθα τὴν ὕλη· ἀλλ᾽ ὅσο βέβαιο εἶνε ὅτι ὑπάρχει ἡ ὕλη, ποὺ τὴν πιάνεις τὴ ζυγίζεις τὴ μετρᾷς, ἄλλο τόσο βέβαιο εἶνε ὅτι ὑπάρχει πνεῦ­μα, ὅτι ὑπάρχει Πνεῦμα ἅγιο.
Ὑπάρχει Πνεῦμα ἅγιο. Ἀπόδειξις σήμερα οἱ ἀπόστολοι. Τί ἦταν οἱ ἀπόστολοι τὸ ἀκούσαμε. Δὲν βγῆκαν ἀπὸ γυμνάσια καὶ σχολές, δὲν ἔμαθαν γλῶσ­σες. Καὶ βλέ­πεις, αὐτοὶ οἱ ἀγράμματοι, ἔγιναν πάνσοφοι. Ἐ­ὰν σᾶς ἔλεγαν, ὅτι ἕνα μικρὸ παιδί, ἕνας πιτσιρίκος τοῦ νηπιαγωγείου, κατώρθωσε νὰ λύσῃ ἕνα δύσ­κολο πρόβλημα ἀ­­ριθμητικῆς ἢ ἀλγέβρας, τί θὰ λέγατε· Read more »

1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: ΛΕΝΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΧΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2. ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 16th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΛΕΝΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΟΧΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης

ονος Βαρλααμ mikr.

«…Εν μέσω νεκρικής σιγής της Εκκλησίας ηκούσθη μία φωνή ως βροντή και αστραπή. Τίνος ήτο; Επισκόπου, πατριάρχoυ, παπά, διάκου; Oχι! Ήταν η φωνή ενός μοναχού, που τους σάρωσε όλους. Πού είναι, αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες ότι εμείς είμαστε Εκκλησία. Όχι, αγαπητοί μου, μπορεί να μαζευτείτε στην οδό Φιλοθέη όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγερος να σας διαλύσει. Είδατε ποτέ μικρό παιδί να κινηγάει με ένα καλάμι τα γαλιά…

Πότε; Όταν εσείς εκεί που μαζεύεσθε, στην οδό Φιλοθέη, δεν σκέφτεστε τα μεγάλα και υψηλά και λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με τα συμφέροντα του λαού, τότε, μπορεί να είστε και 70 και 100 και 200 και 300 εάν εσείς δεν είστε φορείς της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και είναι ο ένας εκείνος, -ότι νάναι-, και καλόγερος νάναι· αυτός o καλόγερος που έχει μέσα του τη φωτιά τ” Ουρανού, που έχει Πνεύμα Άγιον, που βαδίζει με τους Πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο ένας θα σας σαρώσει όλους και θα επαναφέρει το σκάφος της Εκκλησίας στην τροχιά του!…
Τέτοιος ήτο ο άγιος Μάξιμο ο ομολογητής, που τους εσάρωσε όλους…Με εντολή πατριαρχών τον εξόρισαν, του εκόψαν την γλώσσα για να μη μιλάει για τον Χριστό. Toυ….»

____________________________________

http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/06/blog-post_701.html#more

(*) Δὲν εἴστε σεβασμιώτατε Σατίστης ἐσεῖς Ἐκκλησία, ὅταν ὑποστηρίζετε τὴν Σύνοδο τῶν Οἰκουμενιστῶν! «O καλόγερος π. Σάββας Λαυριώτης ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν πιστῶν θὰ σᾶς διαλύση. Αὐτὰ λέει ὁ σεβάσμιος Γέροντας π. Αὐγουστῖνος.

d47

 ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

(ΕΩΣ ΠΟΤΕ, ΑΔΕΛΦΟΙ, ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΕΧΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ😉

»ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ»

«Και ευθέως αλέκτωρ εφώνησε. Και εμνήσθη ο Πέτρος του ρήματος Ιησού» (Ματθ. 26)
[Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ 28-6-1959 (βράδυ)]

«Έχω παράπονο με όλους σας.»

«Θα σας πω την αλήθεια. Δεν θα σας κολακεύσω. Δεν πα’ να φύγετε όλοι και να μείνουν τα καθίσματα μόνα;
Αδιαφορώ.
Έχω παράπονο με όλους σας. Διότι δεν είστε κοντά στους ιεροκήρυκας πού δίνουν αγώνα. Τους εγκαταλείπετε και μένουν μόνοι κράζοντες και φωνάζοντες επάνω στα ερείπια αυτά της πατρίδος.
Παίρνω ζυγαριά και ζυγίζω, παίρνω την ζυγαριά της Ορθοδοξίας, και βλέπω ότι το χειρότερο απ’ όλα τα κακά, για μένα, είναι αυτό που δεν έφερε καμμιά συγκίνησι εις τον Ελληνικό λαό. Είναι αυτό που δεν έγραψε κανένα θρησκευτικό περιοδικό. Είναι αυτό για το οποίο κοιμάται ολόκληρος η Ιεραρχία μας. Είναι το χειροφίλημα του πάπα.»

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟ

«Τον Πάπα είπε ο άγιος να καταριέστε και όχι τον παπά! Ο Πάπας σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες, θα είναι η αιτία του κακού».
Ανοικτή Επιστολή των Αγιορειτών Πατέρων προς:

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, τας λοιπάς αυτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίας, την Ιεράν Κοινότητα Αγίου Όρους, το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Εκκλησίας (ἀπόσπασμα):
«Ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί καί Ἕλληνες πολίτες, ἐκφράζουμε τήν ἀνέκφραστη θλίψι μας καί τόν πόνον τῆς ψυχῆς μας δι᾿ ὅσα διενεργοῦνται στήν πατρίδα μας κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες. Ὡς μοναχοί τόσα χρόνια ἀγωνιούσαμε καί ἐλπίζαμε σέ μιά μετάνοια καί μεταστροφή. Τώρα εἶναι «καιρός τοῦ λαλεῖν», καιρός ὁμολογίας, ὁμολογίας Χριστοῦ μέ τήν χάριν καί τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας…Ὅπως προφητικά εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός :« Θά δοῦμε καί θά ζήσουμε τά Σόδομα καί τά Γόμορα στόν τόπο μας……….».

ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

«Καταιγισμὸς ἀντιδράσεων ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος»
«Η λεγομένη «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος», η οποία ως γνωστόν, πρόκειται να λάβει χώρα τον προσεχή Ιούνιο στην Κρήτη (19-6-2016, με το παλαιό ημερολόγιο 6–6-2016), αποτελεί ένα στάδιο του προγράμματος του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Οικουμενισμού ή της Θρησκευτικής Παγκοσμιοποίησεως της Νέας Τάξεως Πραγμάτων, η οποία ως γνωστόν επιδιώκει να υποτάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα με τρία μεθοδευμένα σχέδια, α) με μία παγκόσμια κυβέρνηση β) με μία παγκόσμια οικονομία και γ) με μία παγκό­σμια θρησκεία. Η εφαρμογή αυτού του στόχου για μια παγκόσμια θρησκεία, εγκαινιάστηκε πρώτα στον προτεσταντικό κόσμο με την λεγομένη «Οικουμενική κίνηση», και στον ορθόδοξο κόσμο ξεκίνησε με τον ενθρονιστήριο λόγο του Πατριάρχου Κων/πόλεως Μελετίου Μεταξάκη (1923) και επηυξήθη με τον επίσης Πατριάρχη Κων/πόλεως Αθηναγόρα Σπύρου (1948-1972

ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: «Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ»!

ΑΙΤΗΜΑ: «Με­λῶν τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πρός τούς Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκκλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. (Μάρ­τιος 2016)

«Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, πού προ­βλέ­πε­ται νά συ­νέλ­θει στά Χα­νιά τῆς Κρή­της, τήν Πεν­τη­κο­στή τοῦ 2016, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ἐ­δῶ καί ἕ­ναν αἰ­ώ­να πε­ρί­που ἀ­πό τούς οἰ­κου­με­νι­στι­κούς κύ­κλους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου.
Ἀ­πό τήν ἔ­ναρ­ξη ἀ­κό­μη τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἐκ­δη­λώ­θη­κε ὁ ἀν­τορ­θό­δο­ξος, ἀν­τι­συ­νο­δι­κός καί ἀν­τι­κα­νο­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας της. Ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή πα­ρα­βιά­ζει ἐμ­φα­νῶς τίς θε­με­λι­ώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πού πρέ­πει νά πλη­ροῦν οἱ Οἰ­κου­με­νι­κές Σύ­νο­δοι, ὅ­πως ὁ­ρί­ζον­ται στό «Πη­δά­λιο» ἀ­πό τόν Ἅ­γιο Νι­κό­δη­μο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη, δη­λα­δή «τό νά ᾖ­ναι πάν­τα τά ἐ­κτι­θέ­με­να πα­ρ’ αὐ­τῶν δόγ­μα­τα καί οἱ Κα­νό­νες, ὀρ­θό­δο­ξα εὐ­σε­βῆ καί σύμ­φω­να ταῖς θεί­αις Γρα­φαῖς, ἤ ταῖς προ­λα­βού­σαις Οἰ­κου­με­νι­καῖς συ­νό­δοις».
Συγ­κε­κρι­μέ­να
Ἡ μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος,
· Δέν προ­βλέ­πει, ὡς ὀ­φεί­λει, τήν ἀ­να­γνώ­ρι­ση τῶν προ­η­γου­μέ­νων Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων
· Προ­δι­κά­ζει, αὐ­θαι­ρέ­τως, τό ἀ­λά­θη­το τῶν ἀ­πο­φά­σε­ών της
· Δέν κα­τα­δι­κά­ζει τίς συμ­προ­σευ­χές μέ αἱ­ρε­τι­κούς
· Ἐ­παι­νεῖ τούς ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νους οἰ­κου­με­νι­στι­κούς δι­α­λό­γους
· Ἔ­χει ἔλ­λειμ­μα συ­νο­δι­κό­τη­τας. Δέν ἐκ­προ­σω­ποῦν­ται δη­λα­δή σ’ αὐ­τήν ὅ­λοι οἱ Ἐ­πί­σκο­ποι
· Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα Ὀρ­θό­δο­ξης αὐ­το­συ­νει­δη­σί­ας
· Εἰ­σά­γον­ται θέ­μα­τα πρός ψή­φι­ση, στά ὁ­ποῖ­α ὑ­πάρ­χουν μή Ὀρ­θό­δο­ξες ἀν­τι­λή­ψεις σέ δογ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα (ἑ­νό­τη­τα καί κα­θο­λι­κό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας)
· Τά θέ­μα­τα αὐ­τά, δυ­στυ­χῶς, ὑ­πε­γρά­φη­σαν καί ἀ­πό τούς ἀρ­χι­ε­ρεῖς-ἀν­τι­προ­σώ­πους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, χω­ρίς ἀ­νά­λο­γη προ­η­γού­με­νη ἐ­ξου­σι­ο­δό­τη­ση καί ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας
· Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα πλη­ρο­φό­ρη­σης τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας (κλη­ρι­κῶν-μο­να­χῶν-λα­ϊ­κῶν)
· Ἐ­πι­χει­ρεῖ θε­σμι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση τοῦ πα­ναι­ρε­τι­κοῦ καί πνευ­μα­τι­κῶς δυ­σώ­δους Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, μέ μιά ἀ­πό­φα­ση Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου.
Τοῦ­το ση­μαί­νει Read more »

1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ, ΣΤΗΝ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ»!!! 2. «ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ», «ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΟΥΔΕΣ» (H EΓKYKΛIOΣ THΣ IEΡAΣ ΣYNOΔOY, ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΤΙΣ 12.6.2016, ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΝΩΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 15th, 2016 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΑΣ

ΤΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ – ΣΟΡΟΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ»!!!

Πανοροθοξη Συνοδος.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Παναγιώτατε,
Τελικά θα πάνε στη Κρήτη όλες οι υποδουλωμένες στους Σιωνιστές Κοσμοκράτορες του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Όλες οι σκλάβες Ορθόδοξες Εκκλησίες προς την Σιωνιστική Νέα Τάξη Πραγμάτων, για να ενισχύσουν την Εβραϊκή Πανθρησκεία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!
Δηλαδή Φανάρι-Ιερώνυμος- Αμερική-Αλβανία, κ.λ.π.
Δηλαδή όλος ο καλός ο Κόσμος των δούλων του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Η «Πανορθόδοξος» Σύνοδος γίνεται κατόπιν εντολών της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, για εμπεδώσουν την Σιωνιστική ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ!!!
Μπράβο Παναγιώτατε, Τα Καταφέρατε να διχάσετε την Ορθοδοξία.

Με Σεβασμό
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής/Αρθρογράφος

d47«ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ», «ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΟΥΔΕΣ»

http://okairosgareggys.blogspot.gr/2016/06/blog-post.html#more
Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016
«Ίνα ώσιν εν»,όλοι οι «Ιούδες»…Ασυγχώρητη αμαρτία,η πονηρή σύνδεση της… Μεγάλης συνόδου μέ τήν πεντηκοστή!Το γεγονός ότι αποπειρώνται νά δημιουργήσουν εντυπώσεις,εντάσσοντας χρονικά τήν πραγματοποίηση της… Μεγάλης Συνόδου μέ τήν ημέρα καί τό Πνεύμα καί τά υψηλά νοήματα τής Πεντηκοστής,επιστρατευόντας στούς πονηρούς σκοπούς τούς τό«Ίνα ώσιν εν» , πού συνδέεται μέ τή δόξα τού θεού,τους συντρίβει ώς χλωρά άχυρα τού αγρού, καθώς διαπράττουν χωρίς κάν προφυλάξεις το Ασυγχώρητο αμάρτημα της ασέβειας απέναντι στό Άγιο πνεύμα .

Τού Γαβριήλ Θ.Λαμψίδη
Iampsidis@gmail.com
Ο Ιερώνυμος,ο Ιερόθεος και όι άλλοι τής Διαρκούς Συνόδου,μοιάζει νά ισχυρίζονται ότι μόνον αυτοί δέχθηκαν τήν …. επιφοίτηση τού Αγίου πνεύματος καί κανείς άλλος,αφού όλους τους άλλους τούς ειρωνεύονται μέ τό περιεχομένο καί τό ύφος τής εγκυκλίου,την οποία,όντας περισσότερο από υποχρεωμένοι όι προϊστάμενοι τών ναών,διάβασαν τήν περασμένη Κυριακή στίς εκκλησίες. Νομίζουν ότι μάς καθησυχασάν καί πώς είμαστε υποχρεωμένοι νά δεχθούμε τά βγαλμένα από πριν αποτελέσματα τής αντικανονικής …. Μεγάλης Συνόδου,για τήν οποία μάς ενημέρωσαν ακριβέστατα μονάχοι,ιερώμενοι καί λαϊκοί,απο αυτούς που σέβονται ακόμη τό Βασίλειο Ιεράτευμα,τον λαό τού Θεού.Θα μπορούσαν νά συνεχίσουν νά σιωπούν,αντί να εκτεθούν μέ ένα κείμενο τό οποίο γύρισε καταπάνω τους καί τούς κατήργησε ώς υποστάσεις, αποδεικνύοντας άνευ αξίας,ουσίας καί σκοπιμότητας τά ιερατικά αξιώματα τούς.Θα μπορούσαν νά είναι πιό προσεκτικοί,αν δέν είχαν χάσει αυτή την ικανότητα αυτοπροστασίας λόγω της αποξένωσης τούς από τή γνήσια ορθόδοξη πίστη,την ακεραιότητα τής οποίας ήδη έχουν ανταλλάξει μέ αυτά πού έκαναν τούς παπικούς καί τούς προτεστάντες νά εκτροχιαστούν , μέχρις εκείνο το σημείο,ώστε στά… μουσεία τούς (εκκλησίες δέν έχουν!) νά είναι πανταχού ΑΠΩΝ ο Θεός!

Αυταρχικοί, αλλά καί υποκριτές Read more »

ΜHN AΠΕΛΠΙΖΕΣΘΕ. Μακρια απο μας η απελπισια (ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 14th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου
15 Ἰουνίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΜHN AΠΕΛΠΙΖΕΣΘΕ

(σελίδες ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου)

ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ b.

Ο ἱερὸς Αὐγουστῖνος εἶνε μιὰ σάλπιγγα τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ὁ ἦχος της φτάνει στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Εἶνε ἕνας μεγάλος ποταμός, ποὺ ἀρδεύει τὸ γεώργιον τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία. Εἶνε ἕνας κῆπος μὲ ποικίλα ἔγχρωμα ἄνθη, ποὺ ἀποπνέουν ἄρωμα Ὀρθοδοξίας. Εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα μεγάλα πνεύματα ποὺ ἀνέδειξε ἡ ἀνθρωπότης.
Ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι· «Ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα». Ἔτσι καὶ ἀπὸ λίγες σελίδες τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου μποροῦμε ν᾿ ἀναλογισθοῦμε τὴν τεραστία φυσιογνωμία του.
Θὰ σταθοῦμε σὲ τρία σημεῖα τῆς ζωῆς του.

* * *

   Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος στὰ παιδικά του χρόνια ἦταν πολὺ ζωηρός. Τὸ σχολεῖο τὸ ἀπέφευγε. Γύριζε στοὺς δρόμους. Ἔκανε παιχνίδια μὲ τοὺς συμμαθητάς του. Πηδοῦσε φράχτες, ἀνέβαινε βουνά. Πῆγε κάποτε στὸν κῆπο ἑνὸς γείτονα καὶ ρήμαξε τὴν ἀχλαδιά του…
Ζωηρὸ παιδί. Ἀλλ᾿ εὐτύχησε νὰ ἔχῃ γονεῖς. Διότι πολλὰ παιδιὰ φαίνεται ὅτι ἔχουν γονεῖς μὰ δὲν ἔχουν. Τὸ νὰ γεννήσῃ κανεὶς παιδὶ εἶνε εὔκολο· εἶνε φυσικὸ φαινόμενο καὶ συναντᾶται σὲ ὅλη τὴν φυσιολογικὴ κλίμακα τῶν ζῴων. Ὄχι λοιπὸν τὸ γεννᾶν ἀλλὰ τὸ ἀνατρέφειν, αὐτό εἶνε τὸ δυσκολώτερο. Ἡ ἀνατροφὴ εἶνε «τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν».
Ὁ μικρὸς Αὐγουστῖνος εἶχε γονεῖς. Ὁ πατέρας του ὁ Πατρίκιος, ἂν καὶ εἰδωλολάτρης, ἦταν πολὺ αὐστηρός. Ἦταν χαλινάρι στὴν ζωηρότητα τοῦ παιδιοῦ του, καὶ πολλὲς φορὲς τὸ τιμωροῦσε αὐστηρά. Δὲν ἔμοιαζε μὲ τοὺς σημερινοὺς γονεῖς, ποὺ ἀνέχονται τὰ πάντα κι ἀφήνουν τὰ παιδιὰ ἀσύδοτα.
Πέρασαν τὰ χρόνια κι ὁ πατέρας πέθανε. Στὶς Ἐξομολογήσεις του τὸν μνημονεύει. Σ᾿ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, λέει, διότι μοῦ ἔδωσες αὐστηρὸ πατέρα, ποὺ μὲ συγκρατοῦσε στὴν ἀτίθασο ἡλικία μου. Read more »

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΣΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 12.6.2016

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 13th, 2016 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Βελλιδειο ἐκδηλ. για π. Αὐγουστ

Πάνω ἀπὸ 1500 ἄτομα ὅλων τῶν ἡλικιῶν κατέκλυσαν τὴν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Συνεδριακοῦ Kέντρου. Παρέμειναν ἐκεῖ 3 ὧρες -τόσο κράτησε ἡ ταινία. Παρουσιάστηκαν στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν ζωή καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Ὁ σεβάσμιος ἀγωνιστὴς ἱεράρχης ἐνθουσίασε μὲ τὰ λόγια του τὸ ἀκροατήριο καὶ σαν νὰ ἦταν παρών ἀφθόμητα χειροκροτοῦσε. Αὐτὰ ποὺ δὲν τολμοῦν νὰ τὰ ποῦν οἱ σημερινοί ἐπίσκοποι, τὰ καυτηρίαζε ζωντανὰ μὲ τὸν λόγο του ὁ γενναῖος ἐπίσκοπος.

Ἔχει ἀφήσει τέτοιο ὑλικό ὁ Γέροντας, ποὺ μπορεῖ καὶ ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα νὰ πυρπολήση τὶς καρδιές τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Χριστιανῶν, νὰ ξεσκεπάση καὶ νὰ διαλύση τὸ σάπιο οικοδόμημα τῶν ἀθέων ἡγετῶν, καὶ νὰ γίνη ὁ νέος Ρήγας Φεραῖος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος, ἀπὸ τοὺς προδότες θρησκευτικούς καὶ πολιτικούς ἀρχηγούς, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες.

4219881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἡ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΠΠΩΝΟΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΗ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΜΕ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Την Τρίτη του βράδυ πρὸς Τετάρτη στὶς 15.6.2016

4219881

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Tήν Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 καί ὥρα 6.30 στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Βόλου, θὰ ὁμιλήση ὁ ὁσιολογιώτατος Γέροντας Σάββας, Προϊσταμένος τῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, μέ θέμα:«Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ».

Μετά τιμῆς
Τό Διοικητικό Συμβούλιο
«ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΗ»

1. ΦΟΒΕΡΗ KATAΓΓΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ 2. OMIΛIA TOY ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 13th, 2016 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΦΟΒΕΡΗ KATAΓΓΕΛΕΙΑ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Ἀπόσπασμα ὁμιλιας ἀπομαγνητοφωνημένο, ἀπὸ τις 3.5.1964·

Ετοιμ. για δεσπ.

«Δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία μπήκε η μασονία. Διαβάστε παλαιότερες «ΣΠΙΘΕΣ» και θα το δείτε. Εγώ κατήγγειλα επίσημα με στοιχεία ότι και επίσκοποι και μητροπολίται και πατριάρχαι είναι μασόνοι… Για να γίνεις δεσπότης ή πρέπει να περάσεις από τα σκαλοπάτια της μασονίας ή άμα δεν περάσεις, -γιατί δεν είναι όλοι οι δεσποτάδες μασόνοι-, όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιοι ύποπτοι στην Εκκλησία. Δεν ανακοινώνουν τα ονόματά τους όσο ζουν, άμα πεθάνουν τότε τους φανερώνουν. Εμείς όμως τους ξέρουμε και τους παρακολουθούμε.

Για να γίνεις δεσπότης σήμερα ή πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο· Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνεις; Ή θα επιτρέψει η μασονία να γίνεις εάν δεν την πολεμάς και έχεις ευγένεια απέναντί της. Γι’ αυτό βλέπεις όλοι αυτοί που είναι υποψήφιοι δεσποτάδες σιωπούν, κανείς τους δεν μιλά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα τους φάει το φίδι.
Μωρέ χίλιες φορές διάκονος, χίλιες φορές καλόγερος και να φωνάζω μέρα νύκτα ότι είστε σατανάδες, παρά να με δώστε μήτρες και μπαστούνες. Και αν με κάνετε δεσπότη, τί θα γίνει; Σας τα χαρίζω όλα βρε διαβόλοι.
Ο Δουλγέρης που ήταν ένας φωστήρας, ένας ήλιος, -δεν υπήρχε πιο μορφωμένος και πιο ικανός και πιο δυνατός και δραστήριος ιεροκήρυκας-, και όμως δεν έγινε επίσκοπος. Εψηφίστηκε κάτω στην Κύπρο επίσκοπος. Μαζευτήκαν όλοι οι μασόνοι και είπαν· Ο Δουλγέρης επίσκοπος; Μας έφαγε. Αν γίνει αυτός δεσπότης θα μας σβήσει. Είπαν όχι οι μασόνοι και δεν τον έκαναν επίσκοπο· πέθανε ιερομόναχος… Υπό διωγμό.
Και μέσα στην Εκκλησία η μασονία…

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Ἀγωνιστικός Σύλλογος «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ», σᾶς προσκαλεῖ στήν ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία τοῦ ὁσιολογιωτάτου Γέροντος Σάββα, Προϊσταμένου τῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας  Ἁγ. Ὄρους, μέ θέμα:

« Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»
πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 καί ὥρα 6.30 στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Βόλου.

Μετά τιμῆς
Τό Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΑΙ ΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΚΙ ΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΕΣΥ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΣΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ «ΠΙΣΤΕΥΩ…» ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 11th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Κυριακὴ τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίου Καντιώτου

ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.ΤΗΝ περασμένη Πέμπτη, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ἤτανε ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως. Σήμερα ἔχουμε ἄλλη μεγάλη ἑορτή. Εἶνε τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τί εἶνε αὐτοὶ οἱ πατέρες; Τί χρεωστοῦμε ἐμεῖς στοὺς πατέρας, ἂν εἴμεθα παιδιά τους;
Ἂς σταματήσουμε στὴ λέξι «πατήρ».

* * *

«Πατήρ». Εἶνε ἡ λέξι ποὺ ταιριάζει στὸ Θεό. Ἐκεῖνος εἶνε πατέρας. Κ᾿ ἐκεῖνος ἀξιώνει καὶ τὸν ἄνθρωπο νὰ γίνῃ πατέρας. Μεγάλο πρᾶγμα ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνεται συνδημιουργὸς μὲ τὸ Θεό, τρόπον τινὰ ἕνας μικρὸς θεὸς πάνω στὴ γῆ.
Ἀλλ᾿ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς πατέρας ὑπάρχουν καὶ πατέρες πνευματικοί. Θυμηθῆτε τὸ Μέγα Ἀλέξανδρο, ποὺ ἔλεγε· «Στὸν πατέρα μου ὀφείλω τὸ ζῆν, εἰς δὲ τὸν διδάσκαλό μου (τὸν Ἀριστοτέλη) ὀφείλω τὸ εὖ ζῆν». Τέτοιοι πατέρες εἶνε οἱ διδάσκαλοι, οἱ καθηγηταί, οἱ διανοούμενοι, ὅσοι καλλιεργοῦν τὸ πνεῦμα στὸ λαό μας.
Ἀλλ᾿ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἅγιοι πατέρες, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. Αὐτοὶ δὲν εἶχαν παιδιά. Εἶχαν ἀφοσιωθῆ ἐξ ὁλοκλήρου στὴ μεγάλη τους ἀποστολή. Ἦταν ἀφιερωμένοι στὸ Θεό. Μὲ τὴ φωτεινὴ διδασκαλία τους ἔθρεψαν τὰ πνεύματα τῶν ἀνθρώπων, μὲ τοὺς κόπους καὶ τοὺς μόχθους των ἐκαλλιέργησαν τὸ λαό, καὶ μὲ τὰ αἵματα καὶ τὶς θυσίες τους γιγάντωσαν τὸ δέντρο τῆς χριστιανοσύνης. Αὐτοὶ εἶνε οἱ μεγάλοι πατέρες, «πατέρες οὐρανόφρονες».
Ποιό εἶνε τὸ ἔργο τῶν ἁγίων πατέρων; Ἀφήνουμε ὅλα τὰ ἄλλα. Ἀπὸ τὰ ἔργα τους ὑπάρχει ἕνα ποὺ μένει ἀθάνατο. Τὸ ἀκοῦνε καὶ θὰ τὸ ἀκοῦνε ἐπὶ αἰῶνες γενεὲς γενεῶν. Εἶνε τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως, τὸ «Πιστεύω…». Read more »

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 11th, 2016 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου (Ἰω. 17,1-13)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

«Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε·

Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε»

 αμελεια

ΤΟ Εὐαγγέλιο ποὺ διαβάστηκε σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε μιὰ προσευχή. Ποιός ἔκανε τὴν προσευχὴ αὐτή; Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Πότε τὴν ἔκανε; Τὴν τελευταία νύκτα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του, τὴ Μεγάλη Πέμπτη. Ὅταν τελείωσε ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος κ᾿ ἔφυγε ὁ Ἰούδας, εἶχε πιὰ νυχτώσει καὶ ἔλαμπαν τὰ ἄστρα. Τότε ὁ Χριστὸς ὕψωσε τὰ μάτια στὸν οὐρανὸ καὶ προσευχήθηκε. Τί εἶπε;
Ὁ Χριστὸς δοξάζει τὸ Θεὸ καὶ λέει· «Πατέρα μου, σὲ ἐδόξασα ἐπάνω στὴ γῆ. Τὸ ὄνομά σου τὸ φανέρωσα στοὺς ἀνθρώπους». «Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰωάν. 17,6). Καὶ μετὰ συνεχίζει· Σ᾿ εὐχαριστῶ, οὐράνιε Πάτερ, γιατὶ ἔφερες κοντά μου αὐτοὺς τοὺς μαθητάς. Αὐτοὶ θὰ μείνουν στὸν κόσμο. Αὐτοὶ μὲ ἀγαποῦν, ὁ κόσμος ὅμως μὲ μισεῖ. Αὐτοὶ ἄκουσαν τὰ λόγια σου, ὁ κόσμος δὲν τὰ ἄκουσε. Γι᾿ αὐτό, τώρα ποὺ φεύγω καὶ θὰ μείνουν μόνοι καὶ ὀρφανοί, σὲ παρακαλῶ πολὺ νὰ τοὺς φυλάξῃς, γιὰ νὰ μὴ χαθῇ κανείς ἀπὸ αὐτούς.

* * *

Μᾶς διδάσκει λοιπὸν ἔτσι ὁ Χριστός, ὅτι πρέπει νὰ προσευχώμεθα.
Βλέπουμε στὴν περικοπὴ ποὺ ἀκούσαμε, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦτο καὶ ἄνθρωπος· καὶ σὰν ἄνθρωπος ἔκανε τὴν προσευχή του.
Πότε ἔκανε προσευχὴ ὁ Χριστός; Προσευχήθηκε στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Προσευχήθηκε στὴν ἔρημο, ὅπου ἐπὶ σαράντα ἡμέρες δέχθηκε ἐπίθεσι ἀπὸ τὸ διάβολο. Προσευχήθηκε τὴ Μεγάλη Πέμπτη, ὅπως επαμε. Προσευχήθηκε στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ. Τόσο μεγάλη ἦτο ἐκεῖ ἡ ἀγωνία του, ὥστε ὁ ἱδρώτας του ἔπεφτε σὰν σταλαγματιὲς αἷμα κάτω στὴ γῆ. Προσευχήθηκε τέλος κ᾿ ἐπάνω στὸ σταυρό. Ἑπτὰ φορὲς μίλησε πάνω ἀπὸ τὸ σταυρό του ὁ Χριστός. Ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ λόγους, ποὺ εἶπε, οἱ τρεῖς εἶνε προσευχές. Τὴν ὥρα ποὺ τὸν καρφώνανε, δὲν καταριόταν, ἀλλὰ εἶπε· «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οδασι τί ποιοῦσι». Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατὶ δὲν ξέρουν τί κάνουν (Λουκ. 23,34). Τὴν ὥρα ποὺ ἐσείσθηκε ἡ γῆ καὶ ὁ ἥλιος σκοτείνιασε, ὁ Χριστὸς εἶπε· «Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. 27,46). Κι ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ξεψυχήσῃ εἶπε· «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου». Πατέρα μου στὰ χέρια σου ἀφήνω τὴν ψυχή μου (Λουκ. 23,46). Βλέπετε τί λόγια ἔχει τὸ Εὐαγγέλιο;
Παντοῦ ἔκανε προσευχὴ ὁ Χριστός· στὴν ἔρημο, στὰ βουνά, στὶς ρεματιές. Καὶ μὲ προσευχὴ ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό. Τί μᾶς διδάσκει μ᾿ αὐτὸ ὁ Χριστός; Ὅτι πρέπει νὰ προσευχώμεθα. Χριστιανός, ποὺ δὲν προσεύχεται, δὲν εἶνε χριστιανός. Read more »