Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Σεπτέμβριος, 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 1) O ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΜΑΣ 2) TO KAYXHMA TΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 8th, 2018 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἡ πρώτη σὲ pdf

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 

ΑΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΜΑΣ4219881ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. 6,14)

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑὉ κάθε ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἔχει μέσα του μιὰ μεγάλη κακία, τὴν ὑπερηφάνεια. Ἡ ὑπερηφάνεια δὲν κρύβεται. Ὅπως ὁ καπνὸς ὅπου καὶ νὰ εἶνε βγαίνει, ἔτσι καὶ ἡ ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος ἄνθρωπος φαίνεται ἀπὸ τὴ ματιά, ἀπὸ τὸ περπάτημα, ἀπὸ τὸ ροῦχο του, ἀπ᾽ ὅλα. Φαίνεται προπαντὸς ἀπὸ τὴ γλῶσσα καὶ τὰ λόγια του. Δὲν θὰ πῇ ποτέ εὐχαριστῶ, δὲν θὰ πῇ «Δόξα σοι, ὁ Θεός». Αὐτὸς δοξολογεῖ ἕναν ἄλλο θεό, τὸν ἑ­αυτό του. Αὐτὸς εἶνε ὁ θεός του, τὸ εἴδωλό του. Καυχᾶται συνεχῶς γιὰ τὸν ἑαυτό του.
Γιὰ τί καυχᾶται; Γιὰ διάφορα πράγματα. Οἱ περισσότεροι καυχῶνται γιὰ τὰ λεφτὰ καὶ τὰ πλούτη τους, γιὰ τὰ χωράφια καὶ τὰ οἰκόπεδά τους, γιὰ τὰ αὐτοκίνητα καὶ τὰ καράβια τους, γιὰ τὶς μετοχὲς καὶ τὶς λίρες τους, γιὰ ὅλα ἐν γένει τὰ ὑλικὰ πράγματα. Ἄλλος καυ­χᾶται γιὰ τὰ μπράτσα, γιὰ τὴ δύναμί του, γιὰ τὴ ῥωμαλεότητά του, γιὰ τὴν ὑγεία του. Ὁ ἄλ­λος καυχᾶται γιὰ τὴν ὀμορφάδα του, ὁ ἄλλος γιὰ τὴν εὐφυΐα καὶ τὴν ἐξυπνάδα του. Ὁ ἄλλος καυχᾶται γιὰ τὴν τέχνη ἢ γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴ σοφία του. Ὁ καθένας καυχᾶται γιὰ κάτι. Οἱ ἄνθρωποι καυχῶνται ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς δικούς των. Ὁ ἕνας γιὰ τὴ γυναῖκα του, ὁ ἄλ­λος γιὰ τὰ παιδιά του ἢ τὰ κορίτσια του, ὁ ἄλ­λος γιὰ τοὺς προγόνους του ὅτι κατάγεται τάχατες ἀπὸ μεγάλο τζάκι. Ὁ ἄλλος γιὰ τὸν τόπο τῆς γεννήσεώς του, ὅτι εἶνε πρωτευουσιάνος. Ἄλλος καυχᾶται γιὰ τὴν πατρίδα του· καὶ μάλιστα αὐτοὶ ποὺ εἶνε ἀπὸ μεγάλα κράτη, ἔχουν μεγαλύτερη ὑπερηφάνεια. Καυχῶν­ται γιὰ τὸ στρατὸ καὶ τὸ στόλο τους, γιὰ τοὺς πυραύλους καὶ τοὺς ἀστροναῦτες τους…
Ἀλλ᾿ ἀξίζει νὰ καυχᾶται κανεὶς γιὰ ὅλ᾿ αὐτά;
Σήμερα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, διὰ τοῦ ἀποστό­λου Παύλου, μᾶς ἀπαντᾷ· Μὴ καυχάσθω ἄνθρωπος· νὰ μὴ καυχᾶται ὁ ἄνθρωπος (βλ. Γαλ. 6,14). Καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, διὰ τῆς προφή­τιδος Ἄννης, μᾶς παραγγέλλει· «Μὴ καυχάσθω ὁ φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐ­τοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλού­τῳ αὐτοῦ» (Α΄ Βασ. 2,10).
Γιατί ὅμως νὰ μὴ καυχῶνται; Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά. Read more »

Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος: Προγεφυρωμα η «Μακεδονικη Εκκλησια», για πολιτικους λογους δημιουργηθηκε 2) O πατριαχ. Βαρθολομαιος ετοιμος να αναγνωριση και την Σκοπιανη εκκλησια 3) Ορθοδοξα Χριστιανικα Σωματεια Αθηνων: Δελτιο Τυπου Συλλαλητηριου για την Μακεδονια μας στη Θεσσαλονικη [Βελλιδειο, Σαββατο, 8 Σεπτεμβριου και ωρα 7:00μ.μ.]

Ορθοδοξα Χριστιανικα Σωματεια Αθηνων:
Δελτιο Τυπου Συλλαλητηριου

για την Μακεδονια μας στη Θεσσαλονικη
[Βελλιδειο, Σαββατο, 8 Σεπτεμβριου και ωρα 7:00μ.μ.]

 4219881

Προγεφυρωμα η «Μακεδονικη Εκκλησια»

για πολιτικους λογους δημιουργηθηκε

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὺγουστίνου Καντιώτου

-Dιαβάς.προσκ.«…Ο άθεος Τίτος δημιούργησε τὴν «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία». Αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν τὴν ἱστορία, ―γιὰ νὰ μιλήσουμε μὲ γλῶσσα στρατιωτική― ξέρουν ὅτι αὐτὸ εἶνε ἕνα προγεφύρωμα. Ὅπως ἕνας στρατός, γιὰ νὰ προχωρήσῃ καὶ νὰ καταλάβῃ ἕνα τόπο, δημιουργεῖ προγεφυρώματα καὶ ἐπὶ τῶν προγεφυρωμάτων ἐξορμᾷ, ἔτσι καὶ ἐδῶ· οἱ γείτονές μας δημιούργησαν ὡς προγεφύρωμα τὴν «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία», μὲ ἕδρα τὰ Σκόπια, τῆς ὁποίας ὁ βαθύτερος σκοπὸς εἶνε πολιτικός, ἀποβλέπων εἰς ἀναζωογόνησι παλαιῶν ὁνείρων. Ἡ Σκοπιανή εκκλησία ἀπεσπάσθη ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Σέρβων καὶ τὴν ὁποία εὐτυχῶς κανένα πατριαρχεῖο δὲν τὴν ἔχει ἀναγνωρίσει…
Ἐγκαίρως κρούσαμε τὸν κώδωνα, ἀλλὰ οἱ ἰσχυροὶ ἀδιαφόρησαν.

Εἶνε, λοιπόν, ἡ «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» γέφυρα, εἶνε σφήνα. Καὶ ἐγὼ εἶμαι δυστυχῶς, ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος ὠσφράνθηκα τότε αὐτὸ τὸν κίνδυνο, καὶ ἐμήνυσα στοὺς ἰσχυροὺς τῆς ἡμέρας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔδωσαν καμία ἀπολύτως σημασία. Ἔτσι ἀμερίμνως ἔχοντες περὶ τῶν πραγμάτων, ἀδιαφοροῦσαν. Καὶ ὑπέστην πικρίες καὶ διάφορες ἄλλες ταλαιπωρίες. Ἔτσι ὑπάρχει τὸ «Μακεδονικό».

090634b9b49e9b3e4c9bc943

O πατριαχ. Βαρθολομαιος ετοιμος να αναγνωριση και την Σκοπιανη εκκλησια

Παντοῦ χώνει τη μούρη του το υποχείριο των σκοτεινῶν δυνάμεων

Πατῆστε τον παρακάτω τίτλο και διαβάστε:

Τι γυρευει ο Βαρθολομαιος στο Σκοπιανο;

ΚΑΙ ΕΔΩ:

Τι ειπε ο Βαρθολομαιος

για τη μητροτητα της σχισματικης Εκκλησιας ..

Χαρακτήρισε λανθασμένη την ενέργεια της Εκκλησίας της Βουλγαρίας – «Η Μητέρα Εκκλησία όλων των βαλκανικών λαών είναι η Κωνσταντινούπολη»
Την επισήμανση ότι στις διορθόδοξες σχέσεις θα πρέπει να υπάρχει ευθύτητα, εντιμότητα και ειλικρίνεια, έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος σε όμιλο Καθηγητών και τελειοφοίτων σπουδαστών του Σεμιναρίου των Σκοπίων «Άγιος

Κλήμης της Αχρίδος», οι οποίοι επισκέφθηκαν την Τετάρτη, 11 Απριλίου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο πλαίσιο προσκηνυματικής εκδρομής τους στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Read more »

Mε μισουν θανασιμα οι Σκοπιανοι και με απειλουν, γιατι αγαπω την πατριδα μου 2. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 6th, 2018 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΤHTA ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Mε μισουν θανασιμα οι Σκοπιανοι

και με απειλουν, γιατι αγαπω την πατριδα μου

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ.

Θὰ σᾶς πῶ καὶ ἕνα μυστικό, ποὺ θὰ συγκινηθῆτε. Εὐρισκόμεθα στὰ ἄκρα ἐδῶ τῆς Ἑλλάδος, εὐρισκόμεθα εἰς τὰ σύνορα τῆς πατρίδος καὶ πολλοὶ ἐχθροί μας περικυκλώνουν καὶ θέλουν νὰ καταστρέψουν τὴν ἀγαπητή μας πατρίδα καὶ σᾶς λέγω κάτι νὰ τὸ ξέρετε πολὺ καλά.
Ὑπάρχουν οἱ λεγόμενοι Σκοπιανοί, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ πάρουν τὴ Μακεδονία μας καὶ νὰ τὴν κάνουν δική τους καὶ γράφουν γράμματα. Δὲ σᾶς τὸ λέω αὐτὸ γιὰ τίποτε ἄλλο, τὸ λέω σὲ σᾶς ἐξομολογούμενος, μοῦ γράφουν γράμματα κάτω ἀπὸ τὴν Αὐστραλία˙ «Ρέ, τράγε» λέγουν «θὰ ἔρθουμε νὰ σὲ σκοτώσουμε. Δὲ γλιτώνεις!». Μὲ μισοῦν θανάσιμα, διότι ἀγαπῶ τὴν ἀγαπητή μου πατρίδα.
Μέσα στὴν καρδιά μου ἔχω Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὰ μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου θὰ τὰ κρατήσω. Μακάρι νὰ ἔρθῃ ἡ ὥρα αὐτή, ὄχι γιὰ ὑστεροφημία, ποὺ δὲν πιστεύω στὴν ὑστεροφημία, ἀλλὰ πιστεύω πραγματικὸς ὅτι εἶνε ἱερὰ ὥρα νὰ πεθάνῃ κανεὶς γιὰ τὰ μεγάλα ἱδανικά, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν ἀγαπητή μας πατρίδα.
Καὶ ὅπως ἔλεγε ἕνας δικός μας ποιητής, ὁ Μαβίλης, ποὺ σκοτώθηκε ἐπάνω στὸ Δρίσκο τῆς Ἡπείρου, ὅταν ἐξέπνεε ὁ ἐθελοντὴς Μαβίλης, μοῦ ἔλεγε ὁ πνευματικός του πατέρας· συγκινήθηκε καὶ εἶπε˙ «Σὲ λίγο δὲ θὰ ὑπάρχω στὴ ζωή». Καὶ εἶπε κάτι λόγια ἀλησμόνητα. Εἶπε˙ Ὤ, πατρίδα! Πολλὲς τιμὲς μοῦ ἔδωκες. Ἡ πιὸ μεγάλη τιμὴ εἶνε τώρα ποὺ πεθαίνω γιὰ σένα!»

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν προσφώνησι τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, στὰ ἀγόρια τοῦ Γυμνασίου, στὴ γιορτὴ τῆς λήξεως, στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, στὶς 13 -7 -1990).

4219881

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ! Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ! ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΗΣΑΝ! Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Κ. ΖΑΕΦ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ!

ΚΑΥΧΑΤΑΙ

  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ!
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ!
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ! 
  • ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ!

http://mkka.blogspot.com/2018/09/blog-post_6.html

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ TI ANTIΠΡΟΣΩΠEYEI; ΤΟ ΦΩΣ Η ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ; ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ; ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ! (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος) 2) ΦΑΝΑΡΙ Ή ΣΚΟΤΟΣ ΕΡΕΒΩΔΕΣ; ΣΧΟΛΙΟ (του ιατρου Λυκουργου Νανη), ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 4th, 2018 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ TI ANTIΠΡΟΣΩΠEYEI;

ΤΟ ΦΩΣ Η ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ; ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ; ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ!

«Εἰ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;» (Ματθ. 6, 23)

Οικουμ.-παναιρεση

Ἀπόσπ. «ΧΡΙΣΤΙΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», φυλ. 268, Ἰανουαριος 1964

«Φῶς ἤ σκότος;». Ἰδοὺ τὸ ἐρώτημα τὸ ὁποῖον ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Πατριάρχου ἐπιμόνως ἀπηυθύνωμεν πρὸς τὸ Φανάριον ἐρωτῶντες τοὺς ἐκεῖ Ὀρθοδόξους˙ τί ἀντιπροσωπεύει πλέον τὸ ἐκεῖ Πατριαρχεῖον; Ἐὰν τὸ Πατριαρχεῖον τοῦτο, ὅπερ θεωρεῖται ὁ ὀφθαλμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐσκοτίσθη ὥστε νὰ μὴ διακρίθνη μεταξὺ φωτὸς καὶ σκότους, μεταξὺ ἀληθείας καὶ πλάνης, μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ κακοδοξίας, τοῦτο διὰ τὸν Ὀρθόδοξον κόσμον θὰ σημάνη μεγάλην πνευματικὴν συμφοράν. Διότι καὶ ἐδῶ δύναται νὰ ἔχη ἐφαρμογὴν ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ˙ «Εἰ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;» (Ματθ. 6, 23).
Τέλος, ἀπηυδήσαντες ἐκ τῶν διαρκῶν διαμαρτυριῶν μας, ἠναγκάσθημεν νὰ δημοσιεύσωμεν ἐν τῆ «Σπίθα» ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν. Ἠλπίζομεν δέ, ὅτι ἡ ἐπιστολὴ αὐτή, ἡ ὁποία οὐκ ὀλίγον συνεκίνησε τὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸν λαόν, θὰ εὕρισκεν ἀπήχησίν τινα εἰς τοὺς ἐν Φαναρίω διοικοῦντας καὶ διέποντας τὰς τύχας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ δυστυχῶς οὐδεμία ἐδόθη σημασία. Ἀντιθέτως δέ, ὄχι ὀλίγας ὕβρεις εἰσεπράξαμεν ἀπὸ τὰ ἐν Ἀμερικῆ φερέφωνα τῆς Ἀθηναγορείου πολιτικῆς…

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΦΑΝΑΡΙ Ή ΣΚΟΤΟΣ ΕΡΕΒΩΔΕΣ;

ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

περιλάλητο και περίφημο, λεγόμενο πλέον «Φανάρι», το πάλαι ποτέ Παλλάδιο της Ορθοδοξίας, η μέχρι πρότινος καιρού Ακρόπολη της πατρώας πίστεως, ο διαχρονικός φρυκτωρός της ελληνορθοδόξου παραδόσεως και ιεράς παρακαταθήκης, για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια πρόδωσε ασύστολα το Ορθόδοξο Ήθος (αφού πρωτίστως και κυρίως πρόδωσε το Ορθόδοξο Δόγμα), καινοτομώντας και αυθαιρετώντας, αθετώντας και καταπατώντας τους σχετικούς ιερούς κανόνες, αγνοώντας τα λοιπά ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις υπόλοιπες, τοπικές αυτοκέφαλες ορθόδοξες Εκκλησίες, (προς δόξαν του συνοδικού συστήματος διοικήσεως και διακυβερνήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας βεβαίως-βεβαίως…),πυροδοτώντας ενδο-ορθόδοξες διαιρέσεις και σχίσματα και κατασκανδαλίζοντας πιστούς και απίστους, ενθέους και αθέους, έλαβε την απόφαση επί τη βάσει της οποίας, του λοιπού επιτρέπεται ο δεύτερος γάμος των ιερέων!!! Ω της φρικτής απονοίας, ω της αν-οικονομήτου «οικονομίας», ω της μεγίστης και ανηκούστου προδοσίας του Ορθοδόξου Ήθους! Αποτελεί αφόρητη πρόκληση να ονομάζεται ακόμη «Φανάρι», όταν θεραπεύει και προωθεί τα «έργα του σκότους». «Εσβεσμένο» Φανάρι πρέπει να ονομάζεται στις μέρες μας, και κέντρο εκπορεύσεως σκότους και προδοσίας! Και φυσικα ο νυν πατριάρχης κάθε άλλο παρά επιβάλλεται να μνημονεύεται ψευδέστατα ως «ορθοτομών τον λόγον της Αυτού αληθείας», αλλά ως καινοτομών και ως «ορθοτομών» τον λόγον της κακοδοξίας, αυθαιρεσίας και προδοσίας της Ορθοδοξίας.
Εισέβαλε το δαιμονιώδες και κοσμικό πνεύμα εν τόπω αγίω! «Θριάμβευσε» και κατίσχυσε το φρόνημα της «πλατείας και ευρυχώρου οδού» του «καλοπερασάκια», αθεόφοβου, στομαχόφρονα και μηδενιστή «κόσμου», (κόσμος σημαίνει στολίδι κατά τα άλλα…), εις βάρος της «στενής και τεθλιμμένης» του αγίου και ιερού Ευαγγελίου! Και όλα αυτά με τη σφραγίδα ΑΝΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ εκκλησιαστικών αξιωματούχων!
Ούτε Θεόν φοβούνται, ούτε ανθρώπους εντρέπονται οι ένοικοι του Βοσπόρου; Εξετάσεις στους νεοταξίτες και τους παγκοσμιοποιητές δίνουν καθώς φαίνεται! Read more »

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ – ΕΚΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης) 2. Συλλαλητηριο χωρις εξεδρες και ομιλητες για τη Μακεδονια εξω απο τη ΔΕΘ, το Σαββατο 8 Σεπτεμβριου 2018 και ωρα 7 το απογευμα

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 4th, 2018 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΤHTA ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ – ΕΚΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου

————

———

Πλὴν τοῦ θέματος τῆς Βορείου Ἠπείρου ὑπάρχει καὶ ἄλλο μεγάλο θέμα. Συγκλονίζεται ἡ Μακεδονία. Ἐπειδὴ εἶστε πατριῶτες σᾶς τὸ λέω, ὅτι δὲν πᾶμε καλά. Ἀνακινεῖται τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα… Ἐκγυμνάζεται ταξιαρχία τρομοκρατῶν, ἡ ὁποία καὶ θὰ δράσῃ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα. Θὰ ἔχουμε ἡμέρες Μακεδονικοῦ ἀγῶνος. Κατόπιν αὐτῶν, πήρα ἄδεια ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο γιὰ νὰ κάνουμε μία συνεδρίασι οἱ ἱεράρχες τῆς Μακεδονίας. Σείεται καὶ θὰ τὴ χάσουμε τὴ Μακεδονία. Καθώς ἔχω πληροφορίες, συνελήφθησαν τρεῖς τρομοκράτες στὴν Καστοριά, ἄλλοι τόσοι στὴ Φλώρινα, καὶ τρεῖς ἐδῶ στὴ Θεσσαλονίκη.
Δὲν πάει καθόλου καλὰ τὸ Ἐθνικό μας πρόβλημα. Ἐκ’ παραλλήλου μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε ὡς Μακεδόνες καὶ γιὰ τὸ Μακεδονικό. Γίνεται διαφώτισι καὶ θὰ γίνῃ σὲ μεγαλύτερη κλίμακα καὶ δικαίως γίνεται. Ἀλλὰ τώρα δὲν εἶνε ἡ ὥρα τῶν Ἱεραρχῶν, τώρα εἶνε ἡ ὥρα –τὸ εἶπα καθαρὰ στὴ Σύνοδο–, τώρα εἶνε ἡ ὥρα τοῦ Παύλου τοῦ Μελᾶ. Τὸν ἀποκήρυξαν τὸν Παῦλο Μελᾶ, τοῦ ξήλωσαν τὰ γαλόνια. Ἕνας Παῦλος Μελᾶς μᾶς χρειάζεται σήμερα…

d7f55ca6e4

Συλλαλητηριο χωρις εξεδρες και ομιλητες για τη Μακεδονια εξω απο τη ΔΕΘ

s57yiy7iks575tity7ikik-209x300

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7 τὸ ἀπόγευμα καλούμε όλους τους Έλληνες έξω από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης για να εκφράσουμε ειρηνικά και αποφασιστικά την έντονη αντίδραση μας στην συμφωνία των Πρεσπών που πλήττει ανεπανόρθωτα τα δίκαια του Μακεδονικού Ελληνισμού. Όλοι με την Ελληνική σημαία…

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ

Ὅλοι οι φορεῖς ἐνωμένει θὰ διαμαρτυρηθοῦν εἰρηνικὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Βελλίδειο, ὅπως εἶχαν ἀποφασίσει οἱ Παμμακεδονικὲς Ἐνώσεις Ὑφηλίου, ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν ΣυλλόγωνΜακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) καὶ οἱ ἐπιτροπὲς ἀγώνων γιὰ τὴ Μακεδονία

 

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Η ΔΙΓΑΜΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ – ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 3rd, 2018 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»

ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Ο ΜΑΣΟΝΟΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Φραγγέλ. Κυριου

Του Θεοδώρου Καλμούκου | Εθνικός Κήρυκας

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβε την ιστορική απόφαση να επιτρέπεται του λοιπού ο δεύτερος γάμος των ιερέων, σε περίπτωση χηρείας τους ή εάν τους εγκαταλείπει η πρεσβυτέρα τους.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα ισχύει για όσους εγκαταλείπουν τις πρεσβυτέρες τους και επιθυμούν να νυμφευθούν κάποια άλλη γυναίκα.
Υπογραμμίζεται ότι κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά και θα αποστέλλεται από τον οικείο ποιμενάρχη και θα κρίνεται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Επίσης το μυστήριο του γάμου για τον δεύτερο γάμο των ιερέων θα είναι διαφορετικό, μία απλή προσευχή και σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.
Εντός των επόμενων ημερών θα αποσταλεί επίσημο Γράμμα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο με λεπτομέρειες και κατευθύνσεις.
Τονίζεται ότι ο «Εθνικός Κήρυκας» έχει αρθρογραφήσει κατά διαστήματα υπέρ του δεύτερου γάμου των ιερέων, σε περίπτωση χηρείας τους ή εγκατάλειψης τους από τις πρεσβυτέρες τους.

ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ἀπὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου
«ΚΟΡΑΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ, σελ. 19
Καὶ ἀπὸ τὴ «Χριστιανικὴ Σπίθα» τοῦ ἰδίου

Διαμαρτυρία τοῦ σεβ. μητροπολίτου
Ἀργολίδος Χρυσοστόμου (4-12-1961)

«Ἡ διγαμία τῶν κληρικῶν πραξικόπημα στὴν Ἐκκλησία.
Ὁ σεβ. μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Χρυσόστομος διὰ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1079 τῆς 4 Δεκεμβρίου 1961 γράμματος, ἀποσταλέντος πρὸς ὁλόκληρον τὴν Ἱεραρχίαν καὶ εὐρέως κυκλοφορήσαντος καὶ σχολιασθέντος ἐν τῷ τύπῳ, ἐντονώτατα διεμαρτυρήθη «διὰ τὸ συντελεσθὲν κοινωνικὸν ἔγκλημα», τ.ἔ. διὰ τὴν χειροτονίαν διγάμου. Ἡ χειροτονία αὕτη χαρακτηρίζεται ὡς πραξικόπημα κατὰ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, κατὰ τοὺς ὁποίους «ἅπας δίγαμος εἰς ἱερωσύνην ἀπαράδεκτος». Ὡς σχολιάζει ἕτερος ἀρχιερεύς, «οὐδεὶς καὶ οἱασδήποτε καταστάσεως προΐσταται ἀρχιερατεύων ἐν τῇ Ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, εἴτε Ἀρχιεπίσκοπος, εἴτε Μητροπολίτης, εἴτε Πατριάρχης, οὐδεὶς ἀπολύτως δύναται νὰ θέσῃ ἑαυτὸν δικαστήν, πρὸς ἀκύρωσιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καὶ δὴ τοιαύτης θεμελιώδους σημασίας, τοὺς ὁποίους ἐθέσπισαν πράγματι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες, εἰς κατοχύρωσιν αὐτῆς. Ὅλαι αἱ ὄντως ἅγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι ἐπεβεβαίωσαν τὰς κανονικὰς ἀποφάσεις τῆς ἑκάστοτε προηγηθείσης, καὶ τῶν Τοπικῶν Συνόδων».

Διαμαρτυρία τοῦ σεβ. μητροπολίτου
Μαντινείας Γερμανοῦ (1961)

Read more »

Ορθοδοξια και Ελλας, συνθημα μας! 1) «Τον πατερα Αυγουστινο τον εχω μεσα στην καρδια μου!» Και νεα ιδιοχειρη επιστολη του αγιου Παϊσιου.

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 3rd, 2018 | filed Filed under: ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 «Τον πατερα Αυγουστινο τον εχω μεσα στην καρδια μου!»

Και νέα ιδιόχειρη επιστολή του Αγίου Παϊσίου

-9

Πέρυσι, με την ευκαιρία του μνημοσύνου του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, δημοσιεύσαμε πέντε (5) ιδιόχειρες επιστολές του Γέροντος Παϊσίου του αγιορείτη, στις οποίες ο Άγιος αναφερόταν και στο πρόσωπο του π. Αυγουστίνου. Αυτά τα γράμματα τα έγραψε ο Άγιος την εποχή που βρισκόταν στην Ιερά Μονή Στομίου της Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων (1958-1962). Απευθυνόταν σε κάποιον υπάλληλο του Δήμου Ιωαννίνων, ονόματι Γεώργιο Μάιπα, ο οποίος είχε πνευματική σχέση με τον π. Αυγουστίνο. Στις επιστολές εκείνες ο Άγιος Παΐσιος διατύπωνε την μεγάλη εκτίμηση και το σεβασμό που έτρεφε στον μετέπειτα μητροπολίτη Φλωρίνης. Στην ιδιόχειρη επιστολή που θα διαβάσουμε εδώ, ο μεγάλος αυτός σύγχρονος Άγιος της Ορθοδοξίας εκφράζει την μεγάλη του αγάπη προς τον π. Αυγουστίνο!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ:

https://drive.google.com/open?id=1-9CsStM6ZNucqZfge4hABKok22ZvgFEp

862c570e406e

Ορθοδοξια και Ελλας!

Κείμενο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου στὴ λήξι τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν ἀγοριῶν τοῦ Γυμνασίου στὶς 5.8.1994

«…Δε βλέπετε τι κάνουν οι Αλβανοί για τα δικαιώματα τους; Κλονίζουν το μωσαϊκό αυτό των Βαλκανίων.
Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάς! Μὲ τὸ σύνθημα αὐτὸ θὰ μπορέσετε νὰ πῆτε στοὺς μεγαλυτέρους σας· «Ἁμὲς δὲ γ᾿ ἐσσόμεθα πολλῷ κάρρονες», δηλαδὴ «Ἐμεῖς οἱ νέοι θὰ γίνουμε πολύ καλύτεροι ἀπὸ σᾶς», ὅπως ἀπαντοῦσαν οἱ ἔφηβοι τῆς Σπάρτης ἀκούγοντας τοὺς γέροντες νὰ διηγοῦνται τὰ κατορθώματά τους. Ὁλοψύχως εὔχομαι κ᾿ ἐγώ, νὰ φανῆτε ἀντάξιοι τῶν προγόνων. Ὅ,τι διδαχθήκατε ἐδῶ, προσπαθῆστε νὰ τὸ ἐφαρμόσετε καὶ νὰ τὸ διαδώσετε. Ἂν ἀκολουθήσετε κ᾿ ἐσεῖς αὐτὸ τὸ δρόμο, ἔχουμε ἐλπίδα πὼς θ᾿ ἀνατείλουν καλύτερες ἡμέρες γιὰ τὴ μικρὴ ἀλλ᾿ ἔνδοξη πατρίδα μας. Read more »

Κανουν οτι μπορουν οι ανθελληνες πολιτικοι να διαλυσουν την Ελλαδα. 1. ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ; ΔΙΝΟΥΝ 18.000€ για να αγορασουν πινακα ζωγραφικης στη Βουλη! 2. «10.000 προσφυγες θα μετακινηθουν σε διαμερισματα». 3. ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ! «Αποκλεισμος» της Βουλης για να μη περασει η Συμφωνια των Πρεσπων

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 1st, 2018 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ
  • ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΣΦΑΞΗ ΟΤΑΝ ΠΑΡΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ

«10.000 προσφυγες θα μετακινηθουν σε διαμερισματα»

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής μιλάει για τη Μόρια, τις μεταφορές προς την ενδοχώρα, τις επαναπροωθήσεις και βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο του 2019
Σε διαμερίσματα διαφόρων περιοχών της χώρας αναμένεται να μετακινηθούν τους επόμενους μήνες τουλάχιστον 10.000 πρόσφυγες, που βρίσκονται κυρίως στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, προαναγγέλλει στα «ΝΕΑ» ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο του 2019 καθώς, όπως λέει, προέχει η σταθεροποίηση της οικονομίας.
www.tanea.gr/print/2018/09/29/interviews/10-000-prosfyges-crtha-metakinithoun-crse-diamerismata/

ΔΙΝΟΥΝ 18.000€ για να αγορασουν πινακα ζωγραφικης στη Βουλη!

Τι άλλο έμεινε πλέον να δούμε σε αυτή την χώρα από μια κυβέρνηση πολιτικών απατεώνων που όχι μόνο δεν έπραξε αυτά που υποσχέθηκε στον Ελληνικό λαό αλλά πλέον τον προκαλούν με τις σπατάλες και με τις αποφάσεις τους..
Την ώρα που η χώρα βουλιάζει και πνίγεται από τα μνημόνια τους και οδηγούν χιλιάδες Ελληνες στην εξαθλίωση

 

ΕΧΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑ ΓΑΜΟΥ; 2) ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ «Ακουσας δε ο βασιλευς εκεινος ωργισθη…» (Ματθ. 22,7) [Δυο ομιλιες του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου στην ευαγγελικη περικοπη]

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 1st, 2018 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Στην εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακὴ ΙΔ΄ Ματθαίου (Ματθ. 22,1-14)
Ἡ πρώτη εἶναι σὲ pdf

ΕΧΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑ ΓΑΜΟΥ;4219881

 

Κυριακὴ ΙΔ΄ Ματθαίου (Ματθ. 22,1-14)
2 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ

«Ακουσας δε ο βασιλευς εκεινος ωργισθη…» (Ματθ. 22,7)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο. Εἶνε μιὰ παραβολὴ τοῦ Θεανθρώπου ἐπίκαιρη καὶ γιὰ μᾶς. Εἶνε ἕνας καθρέφτης, μιὰ φωτογραφία τοῦ χαρακτῆρος μας. Ἐὰν προσέξουμε, κάπου θὰ δοῦμε καὶ τὸν ἑαυτό μας. Ἂς προσπαθήσουμε νὰ τὴ ζωντανέψουμε.

* * *

Ἕνας βασιλεὺς ἔκανε τοὺς γάμους τοῦ υἱοῦ του. Ἑπόμενο ἦταν νὰ δώσῃ στὸ γεγονὸς ἐξαιρετικὴ μεγαλοπρέπεια. Ἔστειλε ἀγγελιοφόρους καὶ προσκλητήρια ὅπου ἔγραφε· Τελῶ τοὺς γάμους τοῦ υἱοῦ μου, θὰ παρατεθῇ τράπεζα· ἐλᾶτε νὰ φᾶτε, νὰ πιῆτε, νὰ εὐφρανθῆτε· «δεῦτε εἰς τοὺς γάμους» (Ματθ. 22,4)… Ποιός τώρα δὲν θὰ ἀνταποκρινόταν;
Καὶ ὅμως συνέβη κάτι περίεργο· κανείς ἀπὸ τοὺς προσκεκλημένους δὲν ἦρθε! Γιατί; Ὁ ἕνας πῆγε νὰ καλλιεργήσῃ τὸ χωράφι του, ὀ ἄλλος πῆγε στὸ μαγαζί του γιὰ τὸ ἐμπόριο, καὶ ἄλλος μὲ ἄλλη πρόφασι ὅλοι ἀπέφυγαν τὴν πρόσκλησι. Κάποιοι δὲ θρασύτεροι, ἰταμὰ καὶ ὑπερήφανα πνεύματα, ἔκαναν κάτι χειρότερο· ὕβρισαν τοὺς ἀγγελιοφόρους, τοὺς χτύπησαν, καὶ τέλος τοὺς ἐφόνευσαν!
Τέτοια διαγωγὴ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν ἐπισύρῃ κυρώσεις. «Ὁ βασιλεύς», ποὺ εἶχε τόση ἀγάπη, «ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε» (ἔ.ἀ. 22,7)· ἔστειλε τὸ στρατό του, ἀφάνισε τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ ἔκαψε τὴν πόλι τους.
Μετὰ ἔκανε ἄλλη πρόσκλησι, ὄχι πλέον στοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλούς. Ἔστειλε καὶ μάζεψε ἀπ᾿ τὰ σοκάκια καὶ τὶς πλατεῖες ὅποιους βρῆκε· ὅλους τοὺς κάλεσε, καὶ ἡ αἴθουσα τῶν ἀνακτόρων «ἐπλήσθη ἀνακειμένων» (ἔ.ἀ. 22,10).
Μεταξὺ ὅμως ὅλων αὐτῶν ἦταν καὶ κάποιος ἀνάξιος γιὰ τὸ δεῖπνο. Γιατί; Διότι δὲν εἶχε «ἔνδυμα γάμου» (ἔ.ἀ. 22,11-12). «Εἰσελθών», λέει, ὁ βασιλεὺς τὸν εἶδε νὰ φοράῃ βρωμερὰ καὶ ἀκάθαρτα ροῦχα. Μὰ ἦταν φτωχός, θὰ πῆτε. Ὄχι. Σημειῶστε, ὅτι τὰ παλαιὰ χρόνια οἱ βασιλεῖς στοὺς προσκεκλημένους, μόλις ἔφταναν στὰ ἀνάκτορα, ἔδιναν λαμπρὴ στολή. Ὄσο φτωχὸς λοιπὸν κι ἂν ἦταν, μποροῦσε καὶ αὐτὸς νὰ ἐφοδιαστῇ στὴν εἴσοδο μὲ κατάλληλη στολὴ γιὰ τὴν τελετὴ τοῦ γάμου. Ἦταν ἀδικαιολόγητος· γι᾿ αὐτὸ καὶ τιμωρήθηκε.

* * *

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολὴ τοῦ συμποσίου τῶν βασιλικῶν γάμων. Ποιός τώρα εἶνε ὁ ἔνδοξος βασιλεύς; Βασιλεύς, ποὺ κυβερνᾷ ὅλο τὸν κόσμο καὶ κρατεῖ στὴ φούχτα του τὸ σύμπαν, εἶνε ὁ οὐράνιος Πατήρ. Υἱός του, τὸν ὁποῖον ἀγάπησε «πρὸ καταβολῆς κόσμου» (Ἰωάν. 17,24), εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ δὲ γάμος, ποὺ εἶνε ἱερὸ μυστήριο καὶ σημαίνει τὴν ἕνωσι ἀνδρὸς καὶ γυναικός (ἕνωσι ὄχι τόσο σωμάτων καὶ ἐπιδερμίδων φιληδόνων ἀνθρώπων, ὅσο καρδιῶν καὶ θελήσεων, καὶ συνταύτισι ὁλοκλήρου τοῦ βίου), ἐδῶ εἰκονίζει κάτι ἀκόμη ὑψηλότερο. Ὅπως στὸ γάμο ὑπάρχει νυμφίος καὶ νύμφη, τὰ δύο κύρια πρόσωπα, ἔτσι καὶ στοὺς γάμους τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου νυμφίος εἶνε ὁ Χριστός ―«Τὸν Νυμφίον, ἀδελφοί, ἀγαπήσωμεν…» (κάθ. Μ. Τρίτης)―, νύμφη δέ, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἑνωθῇ μὲ τὸ Χριστό, εἶνε ἡ κάθε ψυχή – ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ εἶνε ἁμαρτωλὴ καὶ περιφρονημένη ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀρκεῖ μόνο νὰ μετανοῇ. Καὶ ὅπως στὸ γάμο ὑπάρχει τραπέζι, ἔτσι καὶ στὴν ἔνωσι τῆς ψυχῆς μὲ τὸ Χριστὸ ὑπάρχει τράπεζα, συμπόσιο. Ποιά εἶνε ἡ τράπεζα; Ῥίξτε μιὰ ματιὰ στὸ ἱερὸ βῆμα· εἶνε ἡ ἁγία τράπεζα, ἐπάνω στὴν ὁποία προσφέρεται τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Στὴν τράπεζα αὐτὴ μᾶς καλεῖ· «Λάβετε, φάγετε… Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…».
Ἐλᾶτε λοιπὸν πεινασμένοι γιὰ νὰ χορτάσετε, καὶ διψασμένοι γιὰ νὰ ξεδιψάσετε. Προσκαλεῖ ὁ Κύριος. Προσκαλεῖ πάντοτε, ἀλλ᾿ ἰδίως μᾶς προσκαλεῖ τὴν Κυριακή. Ὅταν ἀκοῦμε νὰ χτυπᾷ ἡ καμπάνα, τότε νὰ κάνουμε φτερὰ στὰ πόδια λέγοντας· «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων…» (Ψαλμ. 83,2). Read more »