Αυγουστίνος Καντιώτης



Archive for the ‘ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ’ Category

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 27th, 2020 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 20.000 & 30.000 ΜΕΤΑΝΟΙΕΣ

Ἀθηνα 26.3.1978, ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, μὲ θέμα· «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»

https://youtu.be/2i2DVRLs530

Ἡ τηλεόραση χρησιμοποιεῖται ἀπό τοὺς ἐκάστοτε ἀθέους και μασόνους ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν μονόπλευρη ἐνημέρωση καὶ τὴν πλύση ἐγκεφάλου τοῦ λαοῦ, παραδείγματα…
Ο βόθρος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων διοχετεύεται με τέχνη μέσα στο σπίτι…

Μοναδικὸς δρόμος σωτηρίας εἶναι το κλείσιμο τῆς τηλεοράσεως, ἰδιαιτέρως τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή καὶ ἰσοδυναμεῖ μὲ 20.00 καὶ 30.000 μετάνοιες.
(Ἡ ἱεράρχες μας τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή καὶ τὸ Πάσχα, λόγω ἀσέβειας καὶ ἀπιστία στὴν Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, μόνο ἔτσι ἐξηγεῖται τὸ κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναὼν καὶ ὁ νέος τρόπος ἐκκλησιασμοῦ διὰ τῆς τηλεοράσεως!!! Συμμάχησαν μὲ τὶς σκοτεινές δυνάμεις, λόγω φόβου κορωνοϊου, ἔμειναν μόνοι τους μέσα στους ἄδειους ναούς καὶ προέτρεψαν τοὺς πιστούς τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοτή και τὴν Ἀνάσταση νὰ ἐκκλησιάζονται δια τῆς τηλεοράσεως!!! Φοβερότερο πράγμα δὲν ἔγινε ποτέ!!!)
Ἀκοῦστε τὸν λόγω τοῦ σεβάσμιου ἰεράρχη καὶ πάρτε ἡρωϊκές ἀποφάσισεις…. Read more »

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 2. ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 4th, 2016 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

«Κλειστε τις τηλεορασεις»

Βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου σε pdf, ἔκδοση του 1981
Το βιβλίο ἔχει ἐξαντληθη.
Ὁ σεβάσμιος Μητροπολίτης ἔρριξε τὸ σύνθημα: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, τὸ 1981, «Εις ἕνα λαόν», ὅπως λέει: «ὁ οποῖος ἔχει μεθύσει κυριολεκτικῶς από την τηλεόρασιν, η σύστασις «Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις» ομοιάζει με την σύστασιν εις αλκοολικόν να παύση να πίνη αλκοόλ. Κάτι χειρότερον από το αλκοόλ εἶναι η μανία της τηλεοράσεως, η οποία κατέλαβε μικρούς και μεγάλους»
Καὶ παρακάτω λέει: «Ὁρθῶς λοιπόν ἔχει λεχθῆ, ὅτι οι τηλεθεαταί προσβάλλονται από ένα νέον εἶδος ναρκομανίας, το οποίον είνε χειρότερον από το πάθος, το οποίον προκαλούν τα συνήθη ναρκωτικά. Και τα μεν ναρκωτικά διώκονται απηνώς, ενώ η δια της τηλεοράσεως εις βάθος και έκτασιν ενεργουμένη νάρκωσις όχι μόνον δεν διώκεται, αλλά και διατελεί υπό την προστασίαν του Κράτους!»

  • ____________________________________
    Γέροντας ἀγωνιστὴς ἱεράρχης πάντα πρωτοπόρος χτυποῦσε τὸ κακό, ἀδιαφορῶντας για τις κρίσεις και τὰ σχόλια των ἀνθρώπων
    Τώρα ὅλοι τὸ καταλαβαίνουν πόσο δίκαιο εἶχε.
    Ἡ ἀντιγραφή ἔγινε ἀπὸ συνεργάτη που δεν ἐδιδάχθη το πολυτονικό, και ἐν ὥρα ἐργασίας, γι᾽αὐτὸ ζητοῦμε συγνώμη, για τα τυχὸν ὀρθογραφικά λάθη.

ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Ἀπό συνεργάτη της ιστοσελίδος. Πατῆστε τὸν τίτλο και κατεβᾶστέ το σε pdf

Ἡ σημερινή κυβέρνηση τυπικά νομιμοποίησε τίς τηλεοπτικές ἄδειες τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν, μέ ἀντάλλαγμα τά χρήματα˙ σκοπός τους ἦταν καί εἶναι ὁ ἔλεγχος, καθώς δίδεται ὁ ὄρος « προσωρινή ἄδεια» μικροῦ χρόνου, καί ὄχι μακροῦ χρόνου, γιά νά ἔχουν τόν φόβο νά μήν ἐναντιωθοῦν οἱ καναλάρχες στήν πολιτική τῆς κυβέρνησης.
Οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις ἔδιναν χρήματα στούς τηλεοπτικούς σταθμούς (δανεικά καί ἀγύριστα) γιά νά ὑποστηρίζουν τίς κυβερνήσεις, καί νά εὑρίσκονται οἱ τηλεοπτικές ἄδειες τους σέ καθεστώς ἀορίστου χρόνου πλανώμενες μέσα στίς συγκυρίες γεγονότων καί καταστάσεων ἐλεγχόμενες στό μέλλον, πράγμα πού τό πραγματοποίησε σήμερα ὁ δορυφόρος τους, ἡ νέα μας κυβέρνηση . Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ «ἥλιος» πού γυρίζουν ὡς δορυφόροι οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις μας εἶναι μία «μαύρη τρύπα» στό διάστημα, καί αὐτή ὀνομάζεται ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. Read more »

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 23rd, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

σελ. 57-64, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

Έρευνα εκπαιδευτικου

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣΕάν υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι αισθάνονται περισσότερον όλων την ζημίαν, η οποία προσγίνεται εις τα παιδιά εκ της τηλεοράσεως, είνε οι διδάσκαλοι και καθηγηταί. Όχι βεβαίως όλοι, αλλʼ εκείνοι, οι οποίοι εις τας δυσκόλους αυτάς ημέρας προσπαθούν να εκτελέσουν τα ιερά των καθήκοντα απέναντι της σπουδαζούσης νεολαίας. Αυτοί βλέπουν και πείθονται εκ των πραγμάτων, ότι η τηλεόρασις, ως λειτουργεί σήμερον, έχει καταντήσει ο σπουδαιότερος παράγων της διαφθοράς της νεότητος, παράγων ο οποίος συντελεί να παραμελούν τα μαθήματά των οι μαθηταί και νʼ αδιαφορούν διʼ ό,τι υψηλόν και άγιον. Ούτως η τηλεόρασις εξουδετερώνει τους κόπους και τους μόχθους του ευσυνειδήτου εκπαιδευτικού. Γυμνασιάρχης μας έλεγεν, ότι είχε κάποιον μαθητή, ο οποίος ήτο πρώτος εις όλα τα μαθήματα. Αλλʼ αποτόμως ο μαθητής επαρουσίασε μεγάλην πτώσιν. Ο πρώτος εκινδύνευε να γίνη τελευταίος. Ο γυμνασιάρχης ηθέλησε να εξακριβώση την αιτίαν της πτώσεως. Ηρεύνησε και διεπίστωσεν, ότι αιτία ήτο η τηλεόρασις, η οποία προ τινος ηγοράσθη και ήρχισε να λειτουργή εις την οικίαν του. Η τηλεόρασις είχε κατακτήσει τον μαθητήν.
Ένας από τους καλούς εκπαιδευτικούς, τους οποίους έχει η Πατρίς μας, είνε και ο κ. Θεόδωρος Παπανδρέου, νεαρός διδάσκαλος, ήδη μετεκπαιδευθείς. Ούτος ηρεύνησεν επιμελώς το θέμα της επιδράσεως της τηλεοράσεως εις τους μαθητάς. Υπέβαλε μίαν σειράν ερωτημάτων εις 400 μαθητάς Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι προήρχοντο από διάφορα διαμερίσματα της Ελληνικής πατρίδος. Τα δε αποτελέσματα της ερεύνης εκθέτει εις πολυγραφημένον βιβλίον του υπό τον τίτλον «Η τηλεόραση, η επανάσταση του εικοστού αιώνα». Μερικά εκ των συμπερασμάτων του βιβλίου περιέχουν τοιαύτη τραγικότητα, ώστε ο αναγνώστης φρικιά προ της σκληράς πραγματικότητος, την οποίαν δημιουργούν αι άθλιαι εκπομπαί.
Εκ της ερεύνης αυτής αποδεικνύεται, ότι 82% των μαθητών έχουν εις τας οικίας των τηλεοράσεις. Θα ενόμιζε δε κανείς, ότι οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν ιδικάς των τηλεοράσεις, δεν βλέπουν τηλεόρασιν. Και όμως! Εις την ερώτησιν «Βλέπεις τηλεόραση;» απάντησαν, ότι όλοι βλέπουν. Υπάρχουν, δηλαδή, ωρισμένοι, οι οποίοι δεν έχουν τηλεόρασιν, αλλʼ η μανία των δια τηλεόρασιν είνε τόσον μεγάλη, ώστε καταφεύγουν εις γειτονικάς οικίας, δια να ίδουν και να απολαύσουν την τηλεόρασιν. Γενικόν το κακόν. Ουδείς μαθητής μένει εκτός επιδράσεως της τηλεοράσεως.

ζ) Ψευδής εικών της ζωής Read more »

OXI, ΣTHN KOΠΡΟΦΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 17th, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 53-56, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

 Ολίγοι; Αλλʼ εκλεκτοί αγωνισταί!

κοπροςΧίλιοι! Ελάχιστος, θα μας είπητε, ο αριθμός, εάν λάβωμεν υπʼ όψιν, ότι τα 9/10 των κατοίκων της γωνίας αυτής της γης βλέπουν τηλεόρασιν. Είνε παρατηρημένον, ότι κατά τας ώρας, κατά τας οποίας προβάλλονται εκ της μικράς οθόνης αγώνες ποδοσφαίρου και προκαλείται γενικόν ενδιαφέρον, οι δρόμοι και αι πλατείαι είνε έρημοι, και όλοι, ως να τελήται μυσταγωγία, είνε συγκεντρωμένοι εις τας οικίας δια την απόλαυσιν του θεάματος. Αποδεικνυόμεθα λαός, ο οποίος ως προς την δίψαν του θεάματος υπερβάλλει τον Ρωμαϊκόν λαόν της παρακμής, ο οποίος διʼ ουδέν άλλο έζη, ειμή μόνον διʼ άρτον και θεάματα.
Και τότε μεν τα θεάματα του ιπποδρομίου έβλεπον μόνον οι κάτοικοι της Ρώμης. Αλλά σήμερον τα θεάματα, αισχρότερα και αγριώτερα των θεαμάτων της εποχής εκείνης, δια μέσου της τηλεοράσεως βλέπει αναρίθμητο πλήθος ανθρώπων. Βλέπουν χωρίς να εκτίθενται εν υπαίθρω εις τον καύσωνα του θέρους ή το ψύχος του χειμώνος. Βλέπουν εν αναπαύσει εις τους οίκους των, οι οποίοι κατά την ώραν των τηλεοπτικών εκπομπών μεταβάλλονται εις ιπποδρόμια και αρένας και οίκους ανοχής.
Και οι οφθαλμοί δεν χορταίνουν, κατά το Γραφικόν, να βλέπουν ό,τι εγκληματικόν, ανήθικον και αισχρόν. Βλέπουν χωρίς έλεγχον, χωρίς τύψιν συνειδήσεως. Ηδονίζονται, ως να πίνουν ηδύποτα και να τρώγουν εκλεκτά εδέσματα. Ούτω παρουσιάζονται τα θεάματα εις τους οφθαλμούς της συγχρόνου μοιχαλίδος και διεστραμμένης γενεάς, ενώ πρόκειται περί κοπροφαγίας.
Τι είνε, λοιπόν, εν συγκρίσει προς το μέγα πλήθος των τηλεθεατών τα χίλια άτομα, τα οποία έλαβον απόφασιν να μην βλέπουν τηλεόρασιν; Ναι, μικρός, ελάχιστος αριθμός. Αναλογεί ένας προς 9.000 τηλεθεατάς. Αλλʼ ενώ είνε ελάχιστος ο αριθμός, είνε διʼ ημάς παρήγορον σημείον, σημείον που μαρτυρεί, ότι ο κόπος δεν πηγαίνει εξ ολοκλήρου χαμένος. Δυνάμεθα και ημείς οι ελάχιστοι να είπωμεν το του Αποστόλου˙ «Ὁ κόπος ἡμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίω» (Α Κορ. 15, 58).
Ο ελάχιστος αυτός αριθμός αποδεικνύει, ότι μέσα εις τον ελληνικόν λαόν υπάρχουν εκλεκταί, ηρωικαί ψυχαί, αι οποίαι, όταν δείξη τις εις αυτάς τας κορυφάς της ευαγγελικής ηθικής, ελκύονται από τα ύψη, και, παρʼ όλην την πίεσιν του κοσμικού περιβάλλοντος, κατορθώνουν να προχωρήσουν προς τας κορυφάς. Μία δε αναμφισβήτητος κορυφή της ευαγγελικής ηθικής είνε η εντολή του Κυρίου, η οποία συνιστά, όχι μόνον το σώμα του ανθρώπου να είνε καθαρόν από τα βδελυρά σαρκικά αμαρτήματα, αλλά και αυτή ακόμη η όρασις να είνε καθαρά από θεάματα και ινδάλματα του αμαρτωλού, πορνικού και διεφθαρμένου κόσμου. Είνε η κραυγή του προφήτου, ο οποίος παρακαλεί τον Θεόν να τον ενδυναμώση, ώστε να νικήση τον πειρασμόν των ματαίων θεαμάτων «Ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα» (Ψαλμ. 118, 37).
Ναι! Η θέα αισχρών θεαμάτων είνε αμάρτημα το οποίον καταδικάζει η ευαγγελική ηθική. Διότι εκ του οράν προέρχεται το εράν. Εκ της αισχράς οράσεως ο αισχρός έρως και αι βδελυραί και ακατανόμαστοι πράξεις. Πας οφθαλμός πρέπει να κλείεται προ των αισχρών θεαμάτων, οποία παρουσιάζονται από της μικράς και της μεγάλης οθόνης. Ναι, πας οφθαλμός! Read more »

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ «ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ» ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 17th, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 49-53, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου (εξαντλήθη)·

  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ: »ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»

«Εἰσβάλλουν οἱ βάρβαροι…»

«ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ»

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Πολλοί, αγαπητοί μου αναγνώσται, πολλοί, όταν ήκουσαν το σύνθημα «Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις», εξερράγησαν εις γέλωτας, βέβαιοι δια την αποτυχίαν της προσπαθείας. – Ο Επίσκοπος Φλωρίνης, είπον, επιχειρεί νέαν εκστρατείαν, η οποία, ως έγραψεν παλαιότερον δημοσιογράφος, παρομοιάζεται με τας εκστρατείας του μυθικού εκείνου ήρωος, του Δον Κιχώτη κατά των ανεμομύλων… Εις ένα λαόν, ο οποίος έχει μεθύσει κυριολεκτικώς από την τηλεόρασιν, η σύστασις «Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις» ομοιάζει με την σύστασιν εις αλκοολικόν να παύση να πίνη αλκοόλ. Κάτι χειρότερον από το αλκοόλ είνε η μανία της τηλεοράσεως, η οποία κατέλαβε μικρούς και μεγάλους. Ως έγραψεν Αμερικανίς δημοσιογράφος, η Μαίρη Ουίν, η τηλεόρασις είνε το ναρκωτικόν με την πρίζαν. Πατάς το κουμπί, συνδέεις την συσκευήν με το ηλεκτρικόν ρεύμα, και ιδού από εκατοντάδας χιλιόμετρα, ως διʼ αστραπής, φθάνουν διάφοροι ζωηραί εικόνες, αι οποίαι παρουσιάζουν ποικιλίαν πραγμάτων. Βλέπεις και ακούεις και παραδίδεσαι εις το μαγικόν αυτό κουτί ευκολώτερον από ό,τι παρεδόθησαν εις την Κίρκην οι σύντροφοι του Οδυσσέως. Νεωτέρα Κίρκη, απείρως χειροτέρα της παλαιάς Κίρκης, αποδεικνύεται η τηλεόρασις. Η τηλεόρασις έχει γίνει ένα είδος πρώτης ανάγκης, ο επιούσιος άρτος του συγχρόνου κόσμου. Οι πολλοί δεν ημπορούν να ζήσουν χωρίς τηλεόρασιν. Εάν δια τον α΄ η τον β΄ λόγον η συσκευή δεν λειτουργει, οι τηλεθεαταί δεν υποφέρουν την στέρησιν της, εκνευρίζονται, αναστατώνουν το οικογενειακόν περιβάλλον, ωρύονται και βλασφημούν, ιδίως όταν η διακοπή γίνεται εις έργον που έχει διʼ αυτούς μεγάλο ενδιαφέρον. Μανιώδης καπνιστής δεν θα εστεναχωρείτο δια την έλλειψιν τσιγάρων τόσον, όσον στενοχωρείται ο μανιώδης θεατής της τηλεοράσεως όταν στερήται ταύτης. Ορθώς λοιπόν έχει λεχθή, ότι οι τηλεθεαταί προσβάλλονται από ένα νέον είδος ναρκομανίας, το οποίον είνε χειρότερον από το πάθος, το οποίον προκαλούν τα συνήθη ναρκωτικά. Και τα μεν ναρκωτικά διώκονται απηνώς, ενώ η δια της τηλεοράσεως εις βάθος και έκτασιν ενεργουμένη νάρκωσις όχι μόνον δεν διώκεται, αλλά και διατελεί υπό την προστασίαν του Κράτους!
Άνω των 2.000.000 τηλεοράσεις λειτουργούν εις την μικράν μας Πατρίδα. Καθημερινώς δε και αυξάνονται. Σπίτι, το οποίον δεν έχει τηλεόρασιν θεωρείται οπισθοδρομικόν. Πτωχοί υπάλληλοι και εργάται υποβάλλονται εις στερήσεις, δια να προμηθευθούν συσκευάς τηλεοράσεως. Επειδή δε εν Ελλάδι δεν υπάρχει εργοστάσιον κατασκευής τηλεοράσεων, η μικρά μας Πατρίς διαρκώς εξάγει συνάλλαγμα διʼ αγοράν συσκευών τηλεοράσεως. Λιτότητα και οικονομίαν συνιστούν εσχάτως οι κυβερνώντες τον τόπον τούτον. Αλλʼ εάν ετόλμων νʼ απαγορεύσουν την εκ του εξωτερικού εισαγωγήν τηλεοράσεων επί χρονικόν τι διάστημα, όλοι θα διεμαρτύροντο και θα εζήτουν την διακοπήν της απαγορεύσεως πράγματος, το οποίον, ως ανωτέρω είπομεν, αποτελεί διʼ αυτούς είδος πρώτης ανάγκης. Τα παιδιά ιδίως προτιμούν να μείνουν νηστικά, παρά να μη ίδουν τηλεόρασιν. Αι δε κραυγαί των μικρών καταπαύουν μόλις αι μητέρες πατήσουν το κουμπί. Τότε και μόνον επικρατεί ησυχία. Όλοι σιωπούν και βυθίζονται εις την νιρβάνα, τον ψευδή παράδεισον, τον οποίον δημιουργούν αι εκπομπαί.

Χίλιοι περίπου έκλεισαν τας T.V.

Έλα τώρα συ, μέσα εις αυτόν τον κόσμον, ο οποίος έχει καταληφθή από την μανίαν αυτήν της τηλεοράσεως, έλα να είπης «Κλείστε τις τηλεοράσεις»! Read more »

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ (KΕΦΑΛΑΙΟ Β´), ΕΚΔΟΣΗ 1981

author Posted by: admin on date Μαι 10th, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 32-48, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΟΙ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ!

(«Κλειστε τις τηλεορασεις»Το σύνθημα του προηγουμένου άρθρου «Κλείστε τὶς τηλεοράσεις» πολλοί εχαρακτήρισαν ως οπισθοδρομικόν. Μεθυσμένοι από τον οίνον της τηλεοράσεως, εδυστρόπουν όταν κανείς επεχείρει να τους αποσπάση από τον «παράδεισον» της τηλεοράσεως, εις τον οποίον ευρίσκοντο. Αρκετοί όμως, αναθεωρούντες την μέχρι τότε τακτικήν των και πειθόμενοι περί της ολεθρίας επιδράσεως της τηλεοράσεως, ήκουσαν μετʼ ενθουσιασμού το σύνθημα, το ενεστερνίσθησαν και το έθεσαν εις εφαρμογήν. Εξ αυτών ωρισμένοι μας απέστειλαν επιστολάς, αι οποίαι εδημοσιεύθησαν εις το περιοδικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης «Σάλπιγξ Ορθοδοξίας», τ. 108, τομ. 1977, σελ. 244-247. Τας επιστολάς εκείνας παραθέτομεν κατωτέρω. Εξ αυτών φαίνεται ότι η πρώτη εκείνη προσπάθεια δεν υπήρξεν άκαρπος).

◄ ● ►

Από τον Βασσαράν – Σπάρτης

… Προ ημερών εδιάβασα την «Σπίθαν», να κλείσωμεν τας τηλεοράσεις. Η πρώτη τηλεόρασις όπου ήλθεν εδώ είνε η δική μου. Την έφερεν ο υιός μου από το εξωτερικόν. Αλλʼ έχω τρία έτη, όπου την έδιωξα από το σπίτι μου, διότι έδειχνε τα αισχρά και ανήθικα, και επίστευσα ότι είνε ο κακός σύμβουλος, ο δάσκαλος της διαφθοράς και ανηθικότητος.

Πάνος Ανδρ. Γαλάνης

Από την Συκιάν – Κορινθίας

… Το παιδί μου, 5 ετών, με έστειλε στο Δαίμονα πολλές φορές. Όταν το παρετήρησα και το μάλωσα, μου είπε «Δεν είνε κακό. Αφού στα έργα της τηλεοράσεως το λένε αυτό πολλές φορές οι ηθοποιοί ο ένας στον άλλον»…

Γεώργιος Μιχαλόπουλος

Από την Κάλυμνον

… Προ ετών, πηγαίνοντας ο σύζυγος μου σε κατάστημα Τραπέζης που πρότεινε ο υπάλληλος να αγοράση λαχείο ενός Συλλόγου. Το αγόρασε. Μετά από λίγες ημέρες μάθαμε, ότι με το λαχείο κερδίσαμε μια τηλεόρασι. Σε λίγο μας την στείλανε. Στην αρχή η χαρά μας ήταν μεγάλη. Κατόπιν ακούοντας τις συμβουλές του πνευματικού μου και διαβάζοντας τη «Σπίθα», κατάλαβα ότι η τηλεόρασις δεν ήταν τόσο ωραίο δώρο. Φροντίσαμε και την πουλήσαμε και τα χρήματα που πήραμε τα δώσαμε για ιερό σκοπό…

Μια Καλύμνια μητέρα

Από την Πτολεμαΐδα

… Σαν κατηχητόπουλο και ομαδόπουλο διάβασα τη «Σπίθα», που γράφατε για την τηλεόρασι. Επειδή πολύ με συγκίνησαν όσα γράφετε, όπου βρεθώ μιλώ για σας και για τη «Σπίθα» μας. Εμείς στο σπίτι μας δεν έχουμε τηλεόρασι κιʼ ούτε θα πάρουμε, αν δεν αλλάξη περιεχόμενο. Οι συμμαθήτριες μου που έχουν τηλεόρασι, τα περισσότερα πρωινά νυστάζουν στο σχολείο κιʼ ούτε διαβάζουν πολύ. Μοίρασα και φύλλα της «Σπίθας». Σας στέλνω από τον κουμπαρά μου 500 δράχμες να τα διαθέσετε για το δύσκολο, αλλά όμορφο αγώνα σας. Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΛΕΙΣΑΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ»

author Posted by: admin on date Απρ 28th, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 30-31, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

HΡΩΪΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑ

Ημείς δε, ο Επίσκοπος Φλωρίνης, της ακριτικής ταύτης πόλεως, εξ αφορμής της νέας διαφωτιστικής ερεύνης, την οποίαν διενήργησε καθημερινή εφημερίς, απευθυνόμεθα προς τον ευσεβή Ελληνικόν λαόν και λέγομεν˙

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ΚΛΕΙΣΑΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

πεταξτε τηλεορ.Κλείοντες δε τας τηλεοράσεις σας θα πράξετε έργον καθάρσεως της οικίας σας. Θα εκδιώξετε από το οικογενειακόν σας άσυλον τους δαίμονας, οι οποίοι εισβάλλουν και ρυπαίνουν με το βρωμερόν θέαμα παν το ελληνικόν, παν το χριστιανικόν. Και όπως δεν επιτρέπετε να εγκατασταθή εις την οικίαν σας μία περιβόητος πόρνη, ένας απατεών και δολοφόνος, έτσι δεν πρέπει να επιτρέψετε την δια της τηλεοράσεως είσοδον και εγκατάστασιν εντός της οικογενείας σας των νεοβαρβάρων. Κλείσατε, παρακαλώ, σφραγίσατε και απομακρύνατε την τηλεόρασιν, το κουτί αυτό του Διαβόλου.

Αντί δε της τηλεοράσεως, παρακαλούμεν, ανοίξατε την άλλην τηλεόρασιν, την τηλεόρασιν του ουρανού. Η δε τηλεόρασις του ουρανού, η οποία παρουσιάζει τα σπουδαιότερα θεάματα, είνε η Αγία Γραφή. Αλλά, δυστυχώς, αυτήν την τηλεόρασιν ο αμαρτωλός κόσμος κρατεί κλεισμένην και ουδέποτε ανοίγει. Και η ιερά Βίβλος μένει σκονισμένη εις κάποιο ράφι. Έκλεισεν ο κόσμος τα αυτιά του εις τον Θεόν, και τα ήνοιξεν εις τον Διάβολον, εις την τηλεόρασιν. Και ιδού, έρχεται ο πνευματικός και υλικός όλεθρος…

Θα χαρώ χαράν μεγάλην, εάν 10, 100, 1.000 Έλληνες Χριστιανοί, διαβάζοντες το παρόν, λάβουν την ηρωϊκήν απόφασιν να κλείσουν την τηλεόρασιν και αντί της τηλεοράσεως νʼ ανοίξουν την Αγίαν Γραφήν. Όσοι και όσαι λάβουν την απόφασιν αυτήν, παρακαλώ να μου γράψουν εις την Φλώριναν, δια να τους στείλω ένα μικρόν δώρον ως ευλογίαν. Αλλά και αν κανείς δεν μας ακούση, ας είπωμεν και ημείς˙ «Εἴπομεν, ἐλαλήσαμεν, ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν». Σεις, οι οποίοι διαβάζετε το τεύχος αυτό, εάν δεν εφαρμόσετε ό,τι σας συμβουλεύομεν, σεις θα έχετε την αμαρτίαν.

MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Ευρισκομεθα κατω απο την επιδρασιν σκοτεινων δυναμεων εωσφορικης εμπνευσεως. Ο Αντίχριστος εν όψει… Τι το παραξενον αν αυριο ή μεθαυριον διαφημιζεται απο τηλεορασεως η αμβλωση, η μοιχεια, τα διαζυγια ακομα και η ομοφυλοφιλια;

author Posted by: admin on date Απρ 27th, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 29-30, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Ζοφερόν το μέλλον

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Λόγω της αδιαφορίας, η κατάστασις ως προς την τηλεόρασιν όχι μόνον δεν θα βελτιωθή, αλλά προβλέπω ότι θα είνε και χειρότερα απʼ ότι είνε. Διότι μη λησμονείτε, ότι ήδη εγένετο η ένταξις μας εις την Ε.Ο.Κ. Μέσα εις την χοάνην αυτήν των εθνών που αποτελούν τον οργανισμόν αυτόν, η Ελλάς κατά τας αντιλήψεις των πολλών πρέπει να συγχρονισθή καθʼ όλα με την νοοτροπίαν των εθνών τούτων. Και όπως λειτουργεί η τηλεόρασις εις τα έθνη αυτά, έτσι πρέπει να λειτουργή και εις την Ελλάδα; Πορνική είνε εκεί η τηλεόρασις; Πορνική πρέπει να είνε και η τηλεόρασις της Ελλάδος. Όχι πλέον ελληνικά αλλʼ ευρωπαϊκά πρέπει να σκεπτώμεθα και να ενεργώμεν ως εξειλιγμένοι άνθρωποι του 20ου αιώνος. Και μήπως δεν ηκούσθη η τηλεόρασις να προπαγανδίζη υπέρ του αυτομάτου διαζυγίου; Τι το παράξενον αν αύριον ή μεθαύριον από της τηλεοράσεως προβληθή ταινία υπέρ αμβλώσεων, υπέρ καταργήσεως μοιχείας, υπέρ ομοφυλοφίλων, υπέρ…; Έτσι Read more »

KIΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ (Όχι μονο απο τα αισχη που προβαλουν αλλα και απο την πλυση εγκεφαλου, που κανουν)

author Posted by: admin on date Σεπ 21st, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 24-25, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Κινδυνεύουν και οι μεγάλοι

  «Κλειστε τις τηλεορασεις»Σχολείον, λοιπόν, ψεύδους, απάτης και εγκλήματος είνε η τηλεόρασις. Δεν το λέγομεν ημείς, αλλά το διαπιστώνουν έρευναι, τας οποίας έχουν διενεργήσει ευσυνείδητοι διδάσκαλοι και καθηγηταί.

Αλλά γράφοντες περί της ολεθρίας επιδράσεως της τηλεοράσεως, δεν πρέπει να περιορίσωμεν την ολεθρίαν αυτήν επίδρασιν μόνον εις τας παιδικάς και νεανικάς ψυχάς. Βεβαίως εις τας ψυχάς αυτάς η επίδρασις αυτή είνε μεγαλυτέρα. Αλλʼ η βλαβερά επίδρασις επεκτείνεται εις όλους τους ανθρώπους οιασδήποτε ηλικίας. Όλοι μολύνονται εκ των αισχρών θεαμάτων της μικράς και της μεγάλης οθόνης. Μόνον ο βαθμός της μολύνσεως διαφέρει. Μήπως δεν υπάρχουν γέροντες, οι οποίοι εφαίνοντο εγκρατείς και γαλήνιοι, και αίφνης από παρακολούθησιν αισχρών ταινιών επαρουσίασαν μίαν ανησυχητικήν αλλαγήν, και έπραττον και έλεγον πράγματα, τα οποία προεκάλουν την εντροπήν;

Δια τούτο ορθώς ο καθηγητής της Κοινωνιολογίας κ. Ιωάννης Παπαζαχαρίου εις διάλεξιν του ετόνισεν· «Ἐσφαλμένως ὑπὸ τῶν πολλῶν καὶ ὑπὸ τῆς κοινῆς γνώμης ὑπολαμβάνεται, ὅτι ὁ κινηματογράφος δύναται νὰ ἀσκήση ἐπιβλαβῆ ἐπιρροὴν μόνον ἐπὶ τὴν κυρίως ἐφηβικὴν ἡλικίαν. Ἀλλʼ ἄς μὴ ἀπατώμεθα, διότι ἡ πικρὰ ἀλήθεια, ὡς ἀπέδειξεν ἐγγύτερα ἐγκληματολογικὴ ἔρευνα, εἶναι ὅτι ὀλεθρίαν ἐπίδρασιν ἀσκεῖ οὗτος ὡσαύτως τόσον ἐπὶ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν, ὅσον ἀφʼ ἑτέρου καὶ ἐπὶ τὴν μετεφηβικήν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνηλίκους. Εἰς πᾶσαν, λοιπόν, περίοδον τῆς ἡλικίας του διατρέχει κινδύνους ἀπὸ τὸ βρωμερὸν θέαμα ὁ ἄνθρωπος, πλὴν ἀπλῶς ἡ ζημία αὕτη ποικίλλει ποιοτικῶς καὶ ποσοτικῶς, ἀναλόγως πρὸς τὴν περίοδον τῆς ἡλικίας ἑκάστου, ἀλλὰ καὶ βεβαίως καὶ ἀναλόγως πρὸς ἄλλους παράγοντας, ὡς μορφώσεως κ.τ.λ.» (Ιδέ βιβλίον «Θέαμα καὶ νεότης», Αθήναι 1962, σελ. 55-56).

Απαντηση εις ενστασι οτι· η τηλεοραση οπως λειτουργει δεν εχει μονο αρνητικα αλλα και θετικα στοιχεια

author Posted by: admin on date Σεπ 18th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 25-27

λ) Απάντησις εις άλλην ένστασιν

Ψητο δηλητ. τηλεορΑλλʼ ακούοντες κάποιοι το σφοδρό τούτο κατηγορητήριο κατά της τηλεοράσεως ίσως προβάλουν το επιχείρημα, ότι η τηλεόρασις, όπως λειτουργεί σήμερον, δεν έχει μόνον αρνητικά στοιχεία, αλλʼ έχει και θετικά. Δεν ωραιοποιεί και δεν ηρωοποιεί μόνον τους δράστας του κακού. Παρουσιάζει και σκηνάς, δια των οποίων μορφώνεται, διδάσκεται και ψυχαγωγείται ο άνθρωπος. – Συνεπώς, λέγουν, ας καταδικάσωμεν την κακήν χρήσιν της τηλεοράσεως, και όχι την καλήν χρήσιν αυτής. Ας μη είμεθα απόλυτοι…

Απαντώμεν. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται, ότι το επιχείρημα τούτο είνε λογικόν. Αλλʼ εάν βαθύτερον εξετάσωμεν τα πράγματα, θα ίδωμεν, ως και άλλοι παρετήρησαν, ότι το θετικό στοιχείον είνε ελάχιστον, ενώ πλεονάζει το αρνητικόν. Αλλά και αν υποθέσωμεν, ότι το αρνητικόν στοιχείον περιορίζεται, εφʼ όσον αι τηλεοράσεις θα ευρίσκωνται υπό την διεύθυνσιν ανθρώπων κοσμικών, ανθρώπων οι οποίοι δεν φρονούν τα του Θεού, αλλά τα του Διαβόλου, εκ της πονηράς και διεστραμμένης αυτών καρδίας, της πηγής του κακού, θα εκχύνεται δια μέσου των καναλιών και πάλιν το δηλητήριον, και η ζημία θα επέρχεται όχι κατά τρόπον αισθητόν, αλλά βαθμιαίως και ασφαλώς.

Ένα παράδειγμα

  • Ας ομιλήσωμε δια παραδείγματος. Πεινάς; Κάποιος σου ετοιμάζει ένα εκλεκτό φαγητό της αρεσκείας σου, μαγειρευμένο κατά τον καλύτερο τρόπο. Σου το προσφέρει, και συ είσαι έτοιμος να γευθής το εκλεκτό τούτο φαγητό. Αλλʼ εάν ένας σου πη, ότι εις το εκλεκτό τούτο φαγητό κάποιος έχει ρίψει μερικές σταγόνες δηλητήριο, σε ερωτώ, θα φάγης το φαγητό; Ασφαλώς όχι. Θα προτιμήσης να φας ένα κομάτι ξερό ψωμί και να πίης ένα ποτήρι κρύο νερό παρά να δοκιμάσεις το φαγητό, που είναι εκλεκτής μεν ποιότητος και κατασκευής, αλλʼ εις το οποίο υπάρχουν σταγόνες δηλητήριο. Καταλαβαίνετε τι θέλομε να πούμε; Και η πνευματική τροφή, την οποίαν προσφέρει η σύγχρονος τηλεόρασις, όπως έχουν σήμερον τα πράγματα, δεν μπορεί να είνε κατά πάντα αμόλυντος από τις σταγόνες του ηθικού δηλητηρίου. Και συνεπώς υπάρχει φόβος, το δηλητήριον, το οποίον με τόσην επιτηδειότητα αναμιγνύεται, να είνε ικανόν να εξουδετερώση παν τυχόν άλλο αγαθόν στοιχείον των εκπομπών και να προκαλέση ανεπανόρθωτη ζημία και συμφορά.
    Αλλά δυστυχώς, ενώ οι άνθρωποι είμεθα τόσον προσεκτικοί δια να μη λαμβάνωμε τροφήν αποσυντεθειμένην και δηλητηριασμένη και είμεθα έτοιμοι να καταγγείλωμε και να μηνύσωμε τους νοθευτάς και δηλητηριαστάς των υλικών τροφών, το δε Κράτος έτοιμον να επιβάλη αυστηράς ποινάς κατά των επιβουλευμένων την σωματικήν υγείαν, προκειμένου περί προφυλάξεως της ψυχικής υγείας εκ των ανηθίκων θεαμάτων, ουδείς λόγος. Και απόδειξις το ότι, μολονότι συνεπληρώθη 15ετία αφʼ ότου ο δαίμων της τηλεοράσεως εισήλασεν εις την πατρίδα μας, ουδεμία σοβαρά προσπάθεια εγένετο δια την κάθαρσιν της τηλεοράσεως. Το κακόν συνεχίζεται. Μόνον εάν το Κράτος μας, όχι εν λόγοις αλλʼ εν έργοις, γίνη Κράτος χριστιανικόν, και την διοίκησιν του Κράτους τούτου αναλάβουν ποτέ άνδρες θρησκευτικής και ηθικής περιωπής ενός Καποδιστρίου, έχοντες ως γνώμονα το Ευαγγέλιον και μόνον, τότε είνε δυνατόν και η τηλεόρασις από οργάνου ποικίλης διαφθοράς να γίνη όργανον ζωής και σωτηρίας. Επί του παρόντος πικρά είνε η διαπίστωσις, ότι η τηλεόρασις όχι μόνον εις την πατρίδα αλλά και εις τον κόσμον όλον ευρίσκεται υπό την εξουσίαν του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου, δηλαδή του Διαβόλου. Έτσι επί των ημερών μας επέπρωτο να εκπληρωθή λαϊκή τις προφητεία αποδιδομένη εις τον Άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις «θὰ βγῆ τὸ κουτὶ τοῦ Διαβόλου καὶ θὰ ξετρελλάνη τὸν κόσμο».

ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ

author Posted by: admin on date Σεπ 15th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 27-28, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Αδιαφορία των υπευθύνων

τηλεορ.Βελτίωσιν της καταστάσεως ως προς την τηλεόρασιν δεν πρέπει να περιμένωμεν, διότι διαρκώς ο κόσμος βυθίζεται εις διαφθοράν και το ηθικόν αισθητήριον διαρκώς μειούται και αμβλύνεται και ο λαός μας, στερούμενος γενναίας εκκλησιαστικής ηγεσίας, δεν διαμαρτύρεται καθʼ ον τρόπον θα έδει να διαμαρτυρηθή. Υπεύθυνοι δε είνε και οι γονείς, διότι πολλοί εξ αυτών, δια να απαλλαγούν των ενοχλήσεων που προκαλούν τα ζωηρά και ανήσυχα παιδιά, εύρον τρόπον απαλλαγής να ανοίγουν την τηλεόρασιν. Αλλά οι γονείς αυτοί κακουργούν. Προτιμότερον ήτο να ποτίσουν τα παιδιά των με ναρκωτικόν και να κοιμώνται, παρά να συνδέουν το καλώδιον της τηλεοράσεως των με την πρίζαν.

Αλλʼ υπεύθυνοι ακόμη είνε και οι διδάσκαλοι και καθηγηταί… Αυτοί θα έπρεπεν, όπως ο καλός εκπαιδευτικός κ. Βολτής που αναφέραμεν ανωτέρω, να κάνουν έρευναν. Θα διεπίστωνον τότε ότι η επί ώρας ολοκλήρους παρακολούθησις των εκπομπών της τηλεοράσεως είνε η κυριωτέρα αιτία της καθυστερήσεως πολλών μαθητών.

Αξιότιμοι κ.κ. διδάσκαλοι και καθηγηταί! Η τηλεόρασις σας έχει σχεδόν καταργήσει. Αυτή είνε το νέον σχολείον. Οι ηθοποιοί, οι γκάγκστερς, οι κλέπται, οι διαρρήκται, οι δολοφόνοι, που προβάλλονται από τηλεοράσεως, αυτοί είνε οι προσφιλείς διδάσκαλοι των μαθητών σας. Και όταν σεις διδάσκετε από της έδρας, οι μαθηταί δεν σας προσέχουν, διότι η ζωηρά φαντασία των στρέφεται διαρκώς προς τα πρόσωπα αυτά. Βλέποντες και διαπιστώνοντες την τεραστίαν φθοράν, την οποίαν επιφέρει εις τα πνεύματα των μαθητών σας η τηλεόρασις, ως αυτή λειτουργεί σήμερον, θα έπρεπε να επαναστατήσετε, θα έπρεπε να κάνετε απεργίαν, αγίαν απεργίαν, με μοναδικόν αίτημα την κάθαρσιν της τηλεοράσεως εκ τοιούτων εκπομπών. Εις το αίτημα σας αυτό θα συμπαρίστατο όλος ο ευσεβής ελληνικός λαός.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

author Posted by: admin on date Σεπ 6th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 21-24

Μία συνέντευξις

p. Augoust. 2000 istΟ πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοβιολογίας κ. Δρακουλίδης εις συνέντευξιν του ανέφερε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αλλʼ ας ακούσωμεν τι λέγει επί λέξει ο ίδιος˙

«Κάθε τόσο μᾶς ἔρχονται οἱ στατιστικὲς καταγραφὲς ἀπὸ τὴν Ἀμερική, 6.000 ἐγκληματικὲς πράξεις ἔδειξε σʼ ἕνα χρόνο ἡ ἀμερικανικὴ τηλεόραση. Ἀλλὰ καὶ ἡ δική μας συναγωνίζεται, ἀντάξια σὲ φόνους, ληστεῖες, βιασμοὺς κ.τ.λ. Σύμφωνα μὲ τὰ συμπεράσματα σχετικῆς ἔρευνας ποὺ ἔγινε ἀπὸ ὁμάδα ἐπιστημόνων τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὰ παιδιὰ στὴν Ἀθήνα βλέπουν 4.000 ἐγκληματικές πράξεις τὸ χρόνο, μʼ αἱματοκυλίσματα, γρονθοκοπήματα, διαρρήξεις, δολοφονίες καὶ καταστροφές. Τὸ ὅτι μάλιστα τὸ ἕνα κανάλι συναγωνίζεται τὸ ἄλλο σὲ ἐγκληματικὲς πράξεις, δίνει μία ὁλοκληρωμένη εντύπωση τοῦ περιβαλλοντικοῦ κόσμου καὶ ἕνα ὀλέθριο παράδειγμα γιὰ μίμηση ἤ τρομοκρατία. Μπορεῖ καὶ νὰ αὐτοκτονήσουν.

Ἀλλά καὶ γιὰ τὶς συνέπειες ὑπάρχουν ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα καθημερινά. Ἡ αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας ἐνηλίκων, ὅπως καὶ τῶν ἀνηλίκων, ὁφείλεται στὴν ἐπίδραση τους ἀπό τὴν τηλεόραση, ποὺ ἐξοικειώνει τοὺς θεατές μὲ τὸ ἔγκλημα. Κυρίως στὶςμικροπαιδικέςἡλικίες ἡ ἐπίδραση τῆς ΤΙ-ΒΙ εἶναι ὀλέθρια. Στὶς ἡλικίες αὐτές ὁ μιμητισμὸς ξεπερνάει κάθε ὅριο. Μπορεῖ δηλαδὴ καὶ νὰ αὐτοκτονήση ἕνα παιδὶ ἀπὸ μίμηση. Σᾶς ἀναφέρω ἕνα συγκεκριμένο παράδειγμα ἀπὸ μία εἴδηση, ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς ἑλληνικὲς ἐφημερίδες τῆς 11 Αὐγούστου 1973, ὅτι παιδὶ ἡλικίας 8 χρόνων ἀπαγχονίσθηκε μιμούμενο παρόμοια σκηνὴ ποὺ εἶδε στὴν τηλεόραση…

Ἀλλʼ οἱ ἐκδηλώσεις εἶναι πολλὲς καὶ οἱ συνέπειες ἀτελείωτες. Ἄλλο παράδειγμα: Δύο ἀδελφάκια, 8 καὶ 10 χρόνων, παρακολουθοῦν τηλεόραση μὴ ἔχοντας τὶ ἄλλο νὰ κάνουν τὴν ὥρα ποὺ λείπουν οἱ γονεῖς τους ποὺ τοὺς ἀπαγόρευσαν νὰ κατέβουν στὴν αὐλὴ νὰ παίξουν. Στὴν ὀθόνη ἕνας ἄντρας ἀγκαλιάζει μιὰ γυναῖκα καὶ τὴν φιλάει. Τὸ μεγάλο παιδὶ σηκώνεται νὰ φύγη λέγοντας: “Σαχλαμάρες”. Ὁ μικρὸς ὅμως τοῦ λέει: “Κάτσε νὰ δοῦμε. Μπορεῖ καὶ νὰ τὴ σκοτώση”. Κι ἄν τύχη καὶ δὲν περάση κάτι τὸ ἐγκληματικὸ ἀπὸ τὴ σκέψη τοῦ παιδιοῦ, ἡ Ε.Ρ.Τ. θὰ φροντίση ἐνημερωτικά. Τώρα τελευταῖα διάβασα σʼ ἐφημερίδα μία καταγγελία, ὅτι στὶς 8,15΄ τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 16 Μαρτίου 1977 τὸ ἐθνικὸ πρόγραμμα μετέδωσε τὸν ἀκόλουθο διάλογο μʼ ἕνα παιδάκι: “Ἄν μποροῦσες νὰ στείλης ἕνα γράμμα στὸ Θεό, τὶ θὰ τοῦ ζητοῦσες;” “Θὰ τοῦ ζητοῦσα ἕνα κανόνι… Ἄ, ὄχι, ἕνα τάνκ. Θʼ ἀνέβαινα ἐπάνω καὶ θὰ σκότωνα ἀνθρώπους”.

Δὲν χρειάζεται ὅμως ἡ δυνατότητα νὰ στείλη γράμμα στὸ Θεό. Φτάνει νὰ παρακολουθήση τὴν τηλεόραση. Ἡ στατιστική μας πληροφορεῖ, ὅτι κατὰ μέσο ὅρο τὰ παιδιὰ 3-12 ἐτῶν παρακολουθοῦν τηλεόραση μιάμιση ὥρα τὴν ἡμέρα, καὶ τὰ παιδιὰ 13-19 ἐτῶν δυόμιση ὥρες, βλέποντας σκηνὲς βίας κάθε δέκα λεπτά, καὶ μία σκηνὴ φόνου κάθε ὥρα.

Οἱ συνέπειες ἀπὸ τὶς βιαιοπραγίες ποὺ παρουσιάζει ἡ τηλεόραση εἶναι βασικὰ δύο γιὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία: Ἤ τρομοκρατοῦνται κατὰ τρόπο ποὺ νὰ γίνουν ἄτομα φοβικὰ σʼ ὅλη τους τὴ ζωή, καταφεύγοντας σὲ ψυχολόγους καὶ ψυχιάτρους, ἤ ἐπιδίδονται σὲ πράξεις ἐγκληματικές μόνα τους ἤ μὲ ὁμάδα, πολλὲς φορὲς ὰπὸ μίμηση, περιέργεια ἤ διασκέδαση. Τὶς τελευταῖες αὐτὲς περιπτώσεις τὶς μαθαίνουμε κάθε τόσο ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες. Παραθέτω γιὰ παράδειγμα μία τέτοια εἴδηση: “Στὸ Γκέντερ τῆς Δυτ. Γερμανίας δυὸ ἀνήλικα κοριτσάκια στραγγάλισαν ἕνα ἀγόρι ἑφτὰ χρονών, ἀπὸ περιέργεια γιὰ νὰ δοῦν πῶς ξεψυχάει. Τὴν ἀπόφασή τους πῆραν ἐσπευσμένα ἀπὸ ἕνα φίλμ στὴν τηλεόραση” (ἐφημερίδες τῆς 10 Σεπτ. 1975).

Ἡ ΤΙ-ΒΙ σὰν μέσο ἐνημερώσεως φροντίζει καὶ τὴν προετοιμασία τῶν νέων σὲ σεξουαλικές βιαιοπραγίες. Μὲ τὶς ταινίες “Λιποτάκτης” καὶ “Καυτὴ ἐκδίκηση” ἔδωκε ἀρκετὰ μαθήματα σεξουαλικῶν διαστροφῶν, χειρουργικῶν εὐνουχισμῶν κ.λ.π.».

Αλλά και ο καθηγητής κ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, αναπτύσσων το θέμα «Ἡ τηλεόρασις καὶ τὸ εὐαίσθητο ἤ νευρικό παιδί» εις το Ζ΄ Παιδιατρικόν Συμπόσιον Θεσσαλονίκης, ομιλεί ιδιαιτέρως περί της επιδράσεως της τηλεοράσεως εις τα ευαίσθητα ή νευρικά παιδιά. «Ἄν δεχθοῦμε – λέγει – σὰν πιθανὸ τὸ ποσοστὸ 3-6% (ἀφοῦ τὰ παιδιὰ ἡλικίας 3-7 ἐτῶν εἶναι στὴν χώρα μας περίπου 708.540), τα νευρικά ή ευαίσθητα παιδιά πρέπει νὰ εἶναι μεταξὺ 21.250 καὶ 42.500. Τὸ χαμηλὸ ὅριο ἀντιστάσεως δημιουργεῖ ἕντονα συναισθήματα καὶ ἄλλες ἐσωτερικὲς ἀντιδράσεις ὁμοίου τύπου, ποὺ εἶναι ὑποκειμενικὲς καὶ διαφέρουν ἀπὸ παιδὶ σὲ παιδί».

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΛΕΘΡΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

author Posted by: admin on date Σεπ 3rd, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981, σελ 20-21

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

θ) Πρόξενος ολέθρου

Κλειστε τις τηλεορασεις ιστΚαι τώρα ερχόμεθα να ομιλήσωμεν δια μεγαλυτέρας ακόμη συμφοράς, τας οποίας επιφέρει η τηλεόρασις με το περιεχόμενον της. Διότι τι είνε, ως επί το πλείστον, το περιεχόμενον της τηλεοράσεως; Ένας μετεκπαιδευόμενος διδάσκαλος, ο κ. Αναστάσιος Βολτής, είχε την υπομονήν να κάνη έρευναν ως προς την επίδρασιν της τηλεοράσεως επί της παιδικής ψυχής. Εις την έρευναν έλαβον μέρος 500 μαθηταί και μαθήτριαι της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού, ηλικίας 11-12 ετών. Τρομακτικαί ήσαν αι διαπιστώσεις. Από τα 500 παιδιά, εις τα οποία απηυθύνθησαν διάφορα ερωτήματα σχετικά με την τηλεόρασιν, ένα μόνον κοριτσάκι είπεν, ότι δεν βλέπει τηλεόρασιν. Τα άλλα δεν «ξεκολλούν» από την τηλεόρασιν! Παρακολουθούν 5-6 ώρας την ημέραν τηλεόρασιν, όλα σχεδόν τα προγράμματα, ιδία τα νυκτερινά. Εις τα προγράμματα, τα οποία παρακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται· 1) φόνοι εκ προθέσεως, 2) φόνοι εξ αμελείας, 3) ληστείαι και φόνοι, 4) απόπειραι βιασμού, 5) απαγωγαί, 6) ανήθικοι επιθέσεις, 7) κλοπαί, 8) αυτοκτονίαι, 9) εκβιασμοί, και 10) ερωτικά δράματα. Αυτά τα προγράμματα κατά μεγάλην πλειονοψηφίαν παρακολουθούν οι μαθηταί και αι μαθήτριαι του Δημοτικού Σχολείου. Μόνον μία ελαχίστη μειονοψηφία (12-15 παιδιά) παρακολουθεί εκπαιδευτικάς εκπομπάς.

Εάν δε ληφθή υπʼ όψιν, ότι εις την ηλικίαν αυτήν επικρατεί ο μιμητισμός, και ότι το παιδί ό,τι ακούει και βλέπει, ακρίτως θέλει να το μιμηθή και να γίνη ο ήρωας των σκηνών, δύναται να φαντασθή κανείς πόσον φοβερά είνε τα αποτελέσματα των εκπομπών της τηλεοράσεως εις τας ψυχάς των παιδιών. Άπειροι είνε αι κακοήθεις πράξεις, εις τας οποίας προβαίνουν τα παιδιά υπό την επίδρασιν της τηλεοράσεως. Δεν έρχονται όλα εις το φως της δημοσιότητος. Καλύπτονται κάτω από τον πέπλον μυστικών οικογενειακών δραμάτων, τα οποία οι ταλαίπωροι γονείς δεν τολμούν νʼ αποκαλύψουν. Αλλά κάποτε έρχονται εις την επιφάνειαν μερικά από τα δράματα αυτά και συγκλονίζουν προς στιγμήν την κοινήν γνώμην.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

η) ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

author Posted by: admin on date Αυγ 11th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 17-20

 

η) Βλαβερά η επίδρασις

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Εις τας μαρτυρίας αυτάς και ημείς στηριζόμενοι, λέγομεν ότι η τηλεόρασις, ως λειτουργεί σήμερον, είνε μέγας διαφθορεύς της συγχρόνου κοινωνίας, η δε βλαβερά επίδρασις της είνε ανυπολόγιστος. Αναφέρομεν τας κυριωτέρας ζημίας που προκαλεί εις όλους, αλλʼ ιδιαιτέρως εις τας παιδικάς και νεανικάς ψυχάς, την μεγαλυτέραν πελατείαν των τηλεοράσεων.

Η τηλεόρασις τείνει να καταργήση τα παιγνίδια των μικρών. Τα παιδικά παιγνίδια, ως ομολογούν διάσημοι παιδαγωγοί, παίζουν σπουδαίον ρόλον εις την διανοητικήν και ηθικήν ακόμη ανάπτυξιν των παιδιών. Είνε δε εν ταυτώ και καθρέπτης του ψυχικού κόσμου, των κλίσεων και των ροπών των μικρών. Εις τα παιγνίδια φαίνονται αι κακαί ή καλαί ιδιότητες των παιδιών και ο παρακολουθών παιδαγωγός δύναται να συναγάγη ορθάς κρίσεις και συμπεράσματα περί των ατομικών διαφορών. Είπατε μας εις ποια παιγνίδια αρέσκεται ο μικρός, δια να σας είπωμεν ποιον θα είνε το επάγγελμα που θα εκλέξη και ποιον το μέλλον του. Εννοείται ότι εις τα παιγνίδια χρειάζεται ιδιάζουσα προσοχή. Αλλʼ εδώ δεν θέλομεν να ομιλήσωμεν περί της παιδαγωγικής αξίας, την οποίαν έχουν τα παιγνίδια και πως πρέπει αυτά να διεξάγωνται, αλλά θέλομεν να τονίσωμεν ότι κάτω από την ολεθρίαν επίδρασιν της τηλεοράσεως η φυσική επιθυμία να παίζη το παιδί και να ασκή τας σωματικάς και διανοητικάς του δυνάμεις ατονεί και εξαφανίζεται, διότι το παιδί προτιμά να κάθεται ώρας πολλάς ενώπιον της τηλεοράσεως και να μη θέλη να κινηθή καθόλου. Γίνεται έτσι μία ανενέργητος αδρανής μάζα.

Άλλοτε τα παιδιά ήσαν πρόθυμα να προσφέρουν εις την οικογένειαν μικροϋπηρεσίας. Εβοήθουν τον πατέρα και την μητέρα εντός του οίκου, αλλά και εκτός του οίκου εις διαφόρους μικροεργασίας των αγρών και εξετέλουν διάφορα θελήματα των γονέων των. Άλλοτε… Αλλά τώρα να είπης εις ένα παιδί και παρακολουθεί τηλεόρασιν να διακόψη και να εκτελέση κάποιο θέλημα; Δεν θα σε ακούση. Παραμένει προσηλωμένον εις την οθόνην και αδιαφορεί τελείως. Έτσι ο μικρός συνηθίζει εις την οκνηρίαν και όταν μεγαλώση θα ζη εις βάρος των άλλων και δεν θα αισθάνεται την ανάγκην να συντρέχη εις το κοινόν καλόν. Θα καταντήση ένας φιλήδονος άνθρωπος, ενδιαφερόμενος μόνον δια το πως θα ικανοποιή τας επιθυμίας του.

Αλλά η τηλεόρασις κατήργησεν ακόμη και τα βιβλία. Άλλοτε τα παιδιά Read more »

ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔHΣ ΒΟΘΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

author Posted by: admin on date Ιούλ 16th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 15-17, εκδοση 1981

(ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ)

Απάντησις εις μίαν ένστασιν

  βοθρος τηλεορ.Εγώ δεν έχω τηλεόρασιν εις την Μητρόπολιν, αλλʼ ούτε και εις τα ιδρύματα, τα οποία με την βοήθειαν του Θεού έχω ιδρύσει εις την περιφέρειαν μου και αλλού. Δεν παρακολουθώ προγράμματα τηλεοράσεως. Και ίσως δια τούτο κάποιος από τους αναγνώστας να μας είπη˙ «Πάτερ μου, αφού δεν παρακολουθείς τηλεόρασιν, πως κρίνεις την τηλεόρασιν και προτρέπεις τον λαόν να κλείση τας τηλεοράσεις;». Απαντώ˙ Δεν βλέπω τηλεόρασιν. Αλλʼ ακούω τας κρίσεις των ανθρώπων, οι οποίοι είνε εις θέσιν να κρίνουν περί του ηθικού ποιού των θεαμάτων που προβάλλει η τηλεόρασις. Και όπως ένα δηλητήριον, του οποίου η επιβλαβής δραστικότης είνε γνωστή, δεν το δοκιμάζει τις δια να πεισθή προσωπικώς, έτσι και ένα θέαμα αισχρόν, που άλλοι μαρτυρούν ως δηλητηριώδη τροφήν του πνεύματος, πρέπει νʼ αποφεύγη τις και να μη θέλει να δοκιμάση εις τον εαυτόν του τας συνεπείας του ψυχικού τούτου δηλητηρίου. Αλλά, δυστυχώς, ενώ πας φοβείται και προσέχει μη λάβη ουδέ ελαχίστην ποσότητα δηλητηρίου, προκειμένου περί αισχρών θεαμάτων, ψυχικής τροφής, όντως δηλητηρίου των ψυχών, οι άνθρωποι δεν αρκούνται εις την μαρτυρίαν των άλλων, δεν λαμβάνουν υπʼ όψιν τα φρικτά αποτελέσματα, που είχον τα αισχρά θεάματα επί των ψυχών των συνανθρώπων των, αλλά θέλουν οι ίδιοι να ίδουν και απολαύσουν αυτά. Θλιβερόν δε είνε το εξής φαινόμενον˙ όταν ένα θέαμα χαρακτηρίζεται αυστηρώς ως ακατάλληλον δια τους νέους, αντί ο χαρακτηρισμός αυτός να απομακρύνη τους πάντας από την δηλητηριώδη αυτήν ατμόσφαιρα του θεάματος, αντιθέτως ο χαρακτηρισμός αυτός ως μαγνήτης του Διαβόλου ελκύει τους πολλούς. Και αν το θέαμα αυτό είνε τελευταίον εις το πρόγραμμα, πέραν του μεσονυκτίου, οι τηλεθεαταί δεν θα κοιμηθούν, αλλά θʼ αγρυπνήσουν δια νʼ απολαύσουν το θέαμα, δηλαδή, οι άνθρωποι του αιώνος μας, παρά τας προειδοποιήσεις περί βλαβεράς επιδράσεως των αισχρών και γκαγκστερικών θεαμάτων, πίπτουν θεληματικώς εις τους δηλητηριώδεις βόθρους, εις τα επικίνδυνα δηλαδή κανάλια των τηλεοράσεων, και αυτοδηλητηριάζονται, αυτοκτονούν.

Εκάησαν άλλοι, διότι ήγγισαν τα ηλεκτροφόρα σύρματα. Είνε ανάγκη και συ, άνθρωπε μου, να τα αγγίσης, να ίδης δηλαδή το θέαμα που καίει και πυρπολεί την ψυχήν σου, εφʼ όσον τόσοι μαρτυρούν περί της ολεθρίας επιδράσεως που έχουν επί των ψυχών τα θεάματα της μεγάλης και της μικρής οθόνης;

Και ημείς, αγαπητοί μου, χωρίς να παρακολουθώμεν τα προγράμματα της τηλεοράσεως, δυνάμεθα εξ όσων ακούομεν και μελετώμεν εν σχέσει με την κακοποιόν δράσιν του επιτυχώς αποκληθέντος νεωτέρου τούτου «Δράκουλα», να κρίνωμεν και να δικάσωμεν. Και οι δικασταί δεν βλέπουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι κατηγορούμενοι. Αλλά πιστεύοντες εις την μαρτυρίαν αξιοπίστων μαρτύρων, οι οποίοι υπήρξαν αυτόπται και αυτήκοοι του εγκλήματος, κρίνουν και καταδικάζουν. Εδώ, εις την περίπτωσιν της τηλεοράσεως, πλήθος μάρτυρες συνωστίζονται δια να καταθέσουν την μαρτυρίαν των. Εδώ γονείς, διδάσκαλοι, καθηγηταί, παιδαγωγοί, ψυχίατροι, δημοσιογράφοι, με τας παρατηρήσεις, τας οποίας κάνουν παρακολουθούντες τα θύματα της τηλεοράσεως, μαρτυρούν περί της ολεθρίας επιδράσεως αυτής…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ